Vous êtes sur la page 1sur 5

Tallinna Pae Gmnaasium 5.

klass
Nimi:__________________________________________________________
Perekonnanimi:_____________________________________________
Klass:__________________________________________________________
Kuupev:______________________________________________________
Ajaloo ja eesti keele limitud tunnikava
Teema: Ajaloolised allikad ja ajaarvamine
I TUND: See salajane Lti Henrik
Eesmrgid:
Tutvun ajaloolise isiku elulooga
Oskan tislausega vastata ksimustele loetud teksti phjal
Kordan aastaarvude nimetamist
Kinnistan kohanimede kirjutamist
Oskan leida tekstist vajalikku infot
Oskan loetud teksti phjal otsustada kas lause on ige vi vale
Tean mis on tishliku ja kaashliku hendid
Kordan lihtmineviku vorme

I LESANNE: Tutvu uute snadega teksti mistmiseks!


Eesti keeles
Kla-aadlik
Klooster
Ristisitja
Preester
Hingekarjane
Sjakik
Ristima
Tlk
Liivi keel
Avaldama
Kordustrkk
Nidend
Mngufilm
Riiakas
Kangekaelne
Juhmivitu
Rahuarmastav
ieti
Mk

Vene keeles

Tallinna Pae Gmnaasium 5.klass


II LESANNE: Loe tekst lbi ja vasta ksimustele!
Henrik (Henricus) ehk Lti Henrik (Henricus de Lettis),
u 1188 u 1259
Sndis u 1188 Magdeburgi mbruses kla-aadliku perekonnas
ppis Lbecki lhedal Segebergi augustiinlaste kloostris, saabus 1205 ristisitjana Riiga ning
phitseti 1208 preestriks; ji kuni surmani mera ltlaste hingekarjaseks
Vttis osa enam kui 30 sjakigust, ristis elu jooksul le 10 000 inimese, mnikord mitusada pevas;
oli lti, eesti ja liivi keele tlk
Kirjutas oma kroonika aastail 12241227, ladinakeelse teksti avaldas J. D. Gruber Saksamaal 1740
Kroonika on tlgitud saksa (1747), vene (1876), lti (1883), inglise (1961), leedu (1991), soome
(2003), itaalia (2005) keelde
Eesti keeles avaldas saksa keelest tehtud tlke Jaan Jung aastail 18811883; ladina keelest on
kroonika tlkinud Julius Mgiste (1962, kordustr. 2008) ja Richard Kleis (1982, kordustr. 1993, 2005)
2006 ilmus Andrei Hvostovi nidend Henrik
Noorte kontseptualistide mngufilmis Malev alapealkirjaga Lti Henrik valetas! (2005) ei
kujutata eestlasi mitte riiakate ja kangekaelsetena, vaid juhmivitu rahuarmastava rahvana, kes ei
osanud ieti mkagi kes hoida.

III LESANNE: Vasta ksimustele teksti jrgi!


1. Kus ja mis aastal sndis Lti Henrik?
______________________________________________________________________________________________________
2. Kus ppis Lti Henrik?
______________________________________________________________________________________________________
3. Mis aastal Lti Henrik phitseti preestriks?
______________________________________________________________________________________________________
4. Mitmest sjakigust vttis Lti Henrik osa?
______________________________________________________________________________________________________
5. Mitu inimest Lti Henrik oma elu jooksul ristis?
______________________________________________________________________________________________________
6. Mis aastatel Lti Henrik kirjutas oma kroonika?
______________________________________________________________________________________________________
7. Mis keeltesse ja mis aastatel on tlgitud Lti Henriku kroonika?
______________________________________________________________________________________________________
8. Milliseid filme ja nidendeid on Lti Henrikule phendatud?
______________________________________________________________________________________________________

Tallinna Pae Gmnaasium 5.klass


IV LESANNE: Kirjuta tektsist kik kohanimed nimetavas kndes!
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
V LESANNE: Uuri Euroopa kaarti ja leia mis riigis asuvad jrgmised kohad!
Kohanimi:
Magdeburg
Lbeck
Segeberg
Riia
mera

Riik:

VI LESANNE: henda lause algus ja lause lpp!


1.
2.
3.
4.
5.
A.
B.
C.
D.
E.

ppis Lbecki lhedal


Saabus 1205 ristisitjana Riiga
Vttis osa enam,
ristis elu jooksul le 10 000 inimese,
Kroonika on tlgitud
kui30 sjakigust
6 keelde.
ning phitseti 1208 preestriks;
mnikord mitusada pevas
Segebergi augustiinlaste kloostris.

VII LESANNE: Otsusta kas jrgnev vide on ige () vi vale (V)!


Lti Henrik sndis talupoja perekonnas
Lti Henrik ppis Lbecki lhedal agustiinlaste kloostris
Oma surmani elas ta Segebergi kloostris
Vttis osa enam kui 30 sjakigus
Ristis le tuhande inimese peval
Lti Henrik oli lti, eesti ja livii keele tlk
Oma kroonikas ta kujutas eestlasi uhmivitu rahuarmastava rahvana
Mngufilmi Malev alapealkiri on Lti Henrik valetab

Tallinna Pae Gmnaasium 5.klass


VIII LESANNE: Kirjuta tekstist vlja kik tegusnad lihtmineviku vormides ning moodusta
nendest MA- ja DA- infinitiiv. Kokku on tekstis 11 lihtmineviku vormi.
Lihtmineviku vorm

MA-infinitiiv

DA-infinitiiv

IX LESANNE: Kirjuta tekstist vlja kik snad, mida leiad, milles on kaashlikuhendid ja
tishlikuhendid.
TISHLIKUHEDID:____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

KAASHLIKUHEDID:___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
X LESANNE: Kirjuta jrgmised aastaarvud snadega!
1188.aastal_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
1208.aastal_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Aastatel 1224.-1227
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Tallinna Pae Gmnaasium 5.klass


_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
1881.aastal_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
2005.aastal_________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
XI LESANNE: henda aastaarv vastava sndmusega Lti Henriku elust!
1188. aasta

ilmus Andrei Hvostovi nidend Henrik

1205. aasta

lpetas oma kroonika kirjutamist

1208.aasta

mngufilm Malev

1224.aasta

phitseti preestriks

1227.aasta

sndis Magdeburgi mbruses kla-aadliku perekonnas

2005.aasta

alustas oma kroonika kirjutamist

2006.aasta

saabus ristisitjana Riiga