Vous êtes sur la page 1sur 2

Name : Vipen Kumar Bhasin

H.Q. Ambala
Division : Microvision-2

Regional Manager

LIST OF POTENTIEL DOCTORS OF HARYANA,CHANDIHARH,HIMACHAL.


S.NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

NAME OF DOCTOR
KAPIL VOHRA
RAJAT MATHUR
P.C.SHARMA
VIKAS MITTAL
DEEPTI MANOCHA
RUCHI MITTAL
DINESH GOEL
AMAN AGARWAL
RAJESH SAINI
RAJIV SOOD
DEEPAK GARG
G.K.BHATNAGAR
SANJIV ARORA
SALIL GUPTA
NAGESH GUPTA
RAVI BAJAJ
ANKUR GUPTA
VED PAL DAHIYA
SURESH ARYA
RAMESH NARANG
ISHWAR SINGH
MARKANDAY AHUJA
SUBHASH AGGARWAL
ADRASH SHARMA
S.B.JAIN
S.S.KHURANA
MAHESH AHUJA
AMIT ARORA
PRAVEEN ARORA
M.L.BAGLA
AVINASH SHARMA
JAGAT RAM
JASPREET SINGH
A.K.JAIN
S.S.PANDAV
M.R.DOGRA
SUSHMITA KAUSHIK
SUNANDAN SOOD
SUBINA NARANG

CITY
AMBALA
AMBALA
AMBALA
AMBALA
AMBALA
AMBALA
YAMUNANAGAR
KURUKSHETRA
KURUKSHETRA
KAITHAL
KAITHAL
KARNAL
KARNAL
KARNAL
KARNAL
PANIPAT
PANIPAT
SONIPAT
SONIPAT
SONIPAT
ROHTAK
ROHTAK
JIND
HISAR
HISAR
HISAR
TOHANA
FATEHABAD
SIRSA
DABWALI
MAHENDERGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH

POTENTIAL PER MONTH


RS.15000---20000
RS.5000---10000
RS.15000---20000
RS.RS.10000---15000
RS.5000---7000
RS.5000---7000
RS.5000---10000
RS.3000---5000
RS.3000---5000
RS.5000---7000
RS.3000---5000
RS.5000---7000
RS.3000---5000
RS.5000--7000
RS.3000---5000
RS.7000---10000
RS.5000---7000
RS.5000---7000
RS.3000---5000
RS.5000---7000
RS.10000---15000
RS.5000---7000
RS.5000---10000
RS.10000---15000
RS.5000---7000
RS.3000---5000
RS.5000---7000
RS.7000---10000
RS.5000---7000
RS.5000---7000
RS.5000---7000
Rs.5000--10000
RS.3000---5000
RS.3000---5000
RS.3000---5000
RS.5000---7000
RS.3000---5000
RS.5000---7000
RS.3000---5000

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

SURESH KUMAR
S.K.ARYA
S.P.S.GREWAL
ROHIT GROVER
SUJATA GROVER
RAJIV MIRCHIA
K.P.SINGH
B.K.GUPTA
P.N.SHARMA
SANJAY GROVER
R.K.GUPTA
M.L.PANDEY
R.L.SHARMA
K.P.CHOWDHARY
S.K.ALI
VANDANA GOEL
SANDEEP MAHAJAN
S.K.SHARMA

CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
CHANDIGARH
PANCHKULA
PANCHKULA
KALKA
SOLAN
SHIMLA
SHIMLA
SHIMLA
SHIMLA
SHIMLA
SHIMLA
KANGRA
PALAMPUR

RS.3000---5000
RS.3000---5000
RS.5000---7000
RS.5000---7000
RS.3000---5000
RS.5000---7000
RS.3000---5000
RS.3000---5000
RS.3000---5000
RS.3000---5000
RS.3000---5000
RS.3000---5000
RS.3000---5000
RS.3000---5000
RS.3000---5000
RS.3000---5000
RS.3000---5000
RS.3000---5000