Vous êtes sur la page 1sur 20

l

a
Columna1

c
o
m
u
n
i
c
a
c
i

n
m
u
c
h
o
m

s
s
e
n
c
i
l
l
a
.

s
o
n
a
s
d
e
t
o
d
a
s
p
a
r
t
e
s
d
e
l
m
u
n
d
o
.

a
l
a
s
b
i
b
l
i
o
t
e
c
a
s
t
r
a
d
i
c
i
o
n
a
l
e
s
.

d
i
f
e
r
e
n
t
e
s
s
o
b
r
e
a
l
g
u
n
a
n
o
t
i
c
i
a
.

r
s
u
s
h
e
r
r
a
m
i
e
n
t
a
s
c
o
l
a
b
o
r
a
t
i
v
a
s
.

i
l
q
u
e
s
i
n
o
t
u
v
i

r
a
m
o
s
i
n
t
e
r
n
e
t
.

r
e
a
l
g
u
n
a
h
e
r
r
a
m
i
e
n
t
a
o
p
r
o
c
e
s
o
.

e
s
p
o
s
i
b
l
e
a
t
r
a
v

s
d
e
l
I
n
t
e
r
n
e
t

al
n
m
e
nr
at
e,
as
e
o
vt
ur
ea
sl
v
et
i
be
ni
de
na
s
p
dr
oe
v
oe
ct
hr
o
s
o
p.

a
f
e
c
t
a
r
e
s
p
e
c
i
a
l
m
e
n
t
e
a
l
o
s
m
e
n
o
r
e
s
.

c
h
a
s
c
o
s
a
s
p
e
r
s
o
n
a
l
e
s
o
l
a
b
o
r
a
l
e
s

l
a
m
a
l
a
p
r

c
t
i
c
a
d
e
l
c
o
p
y
/
p
a
s
t
e
.

e
d
e
l
a
p
i
r
a
t
e
r

a
e
s
e
l
i
n
t
e
r
n
e
t

d
a
n
v
a
r
a
d
o
s
p
o
r
e
s
a
d
e
p
e
n
d
e
n
c
i
a
.

o
d
e
l
a
t
e
l
e
f
o
n

a
c
o
n
v
e
n
c
i
o
n
a
l
)
.

n
d
e
l
o
s
v
i
r
u
s
,
e
l
p
h
i
s
i
n
g
,
e
t
c
.