Vous êtes sur la page 1sur 1

Inbjudan till

Riksfotoutstllningen 2015
Medlemmarna i Riksfrbundet Svensk Fotografi, Sveriges Fotoklubbar (RSF), inbjuds att snda
fotografiska bilder till rets Riksfotoutstllning. Vr mlsttning r att genom rliga utstllningar
stimulera och inspirera medlemmarna till fortsatt utveckling och frnyelse av svensk fotografi.
Bilderna br vara nytagna, motivomrdet r fritt och de fr inte ha blivit prisbelnta eller uttagna
fr visning vid tidigare utstllningar eller salonger inom RSF. Samma bild fr inte skickas in till
flera grupper samma r. Utstllningen har vernissage vid Riksfoto-dagarna i maj.
A - Kollektion 3-5 psiktsbilder
Svartvita bilder och frgbilder kan blandas. Varje
fotograf fr delta med en kollektion. Bildernas skall
vara monterade och strsta format inkl. ev.
passepartout r 30x42 cm som motsvarar A3.

Srskilda bestmmelser
RSF ger rtt att fritt vlja ut bilder fr publicering i
pressen, vr hemsida, rsbok, internationellt
bildutbyte och visningsprogram samt att offentligt visa
bilderna utan ersttning.

B - Kollektion 3-5 digitalbilder


Svartvita bilder och frgbilder kan blandas. Varje
fotograf fr delta med en kollektion. Bildfilerna ska
ha formatet jpg, med lngsta sida max 2000 pixlar
och storleken ska vara max 1500 kB.

RSF eller av RSF utsedd klubb kommer att hantera


de insnda bilderna med strsta omsorg, men kan
inte ekonomiskt ansvara fr eventuella skador eller
frluster.

C - Enstaka psiktsbild
Enstaka psiktsbilder i svartvitt och/eller frg. Varje
fotograf fr delta med max 4 bilder. Bildernas skall
vara monterade och strsta format inkl. ev.
passepartout r 30x42 cm som motsvarar A3.
D- Enstaka digitalbild
Enstaka digitala bilder i svartvitt och/eller frg. Varje
fotograf fr delta med max 4 digitala bilder.
Bildfilerna ska ha formatet jpg, med lngsta sida max
2000 pixlar och storleken ska vara max 1500 kB.
Mrkning av psiktsbilder
Varje bild mrks p baksidan med fotografens namn,
adress, telefon och klubbtillhrighet eller uppgift om
enskilt medlemskap i RSF. Eventuell bildtitel och
ordningsfljd inom kollektion anges ocks.
Uppladdning av digitala visningsbilder i psikt
Fotografer som deltar med psiktsbild(er) ska ven
ladda upp motsvarande visningsbild(er) digitalt och
dessa kommer att anvndas vid juryns redovisning.
Registrering och uppladdning
Fotografer registrerar sitt deltagande och laddar upp
bilder digitalt via webbadressen nedan. Dr finns
ocks alla instruktioner.
http://rsf-fotoklubbar.org/laddaupp/
Returnering
Bilderna returneras s snart RSF valt och hanterat
bilderna fr publicering och programverksamhet.
Dock senast 30 november 2015.

Jury / Utmrkelse
Fr alla fyra grupper kommer kvalificerad jury att
utses. Respektive jury kan utdela medaljer i guld,
silver och brons samt diplom i varje grupp. Juryn kan
ocks ta ut ett antal bilder eller kollektioner fr
visning. "rets fotograf" och "rets fotoklubb"
kommer att utses.
Juryns urval och beslut kan inte verklagas.
Avgifter och frsndelse
Alla psiktsbilder till Riksfotoutstllningen skall
sndas klubbvis. Deltagaravgiften skall betalas
klubbvis. Enskilda medlemmar i RSF snder bilder
och avgift enskilt.
Deltagaravgiften r 80 kronor per grupp och
deltagare och stts in p RSF:s plusgiro 4 45 17-1.
I meddelande till mottagaren skall ordet
"Riksfotoutstllningen" framg, liksom klubbens
namn och antalet deltagare i respektive grupp.
Frsndelsen emballeras vl i emballage som ocks
tl retursndandet och snds till:
Riksfotoutstllningen 2015
Kenneth Hkansson
Fugavgen 16
245 42 Staffanstorp
(Tfn 046 - 25 34 47)
Datum
Sista datum att ladda upp respektive posta bilder
r den 31 januari.
Sista datum fr inbetalning av deltagaravgifter r
den 7 februari.

Centres d'intérêt liés