Vous êtes sur la page 1sur 8

c

c
c

CONFLICTE RASIALE
c
c
c
c
c
cc c

c c
  ccc

c

O Introducere
c
c

cccc !cc"#$c! c!c "$cc c%c


&$c " !c !c "c c !c %c & c c c & c c "$c c &' c
! c!c (cccc
c &c c c c c  c c &&c  )*c c c !c
+&cc!cc& (c
c! c&c cc%c!c& cc& cc
c c c c c " (c ,&c &c c !&$c c c &c c &&c c c
 !&c c c &*(c ,&c c %c !c & c c c c "c $c !%*c
&c &*c & c c !c c  c c (c c &c c c c c &! c &c
&%$c c c " $c c * c !c c c !% *(c c &c c c " $c
 c c $c c c &c &! c ! &c * c c &c & &c c c &c # c
&c" ccc! c!c&c!c%! c*&(cc
c

c c c#c&c+c cc cc&!c)c"c& c!&c c

 c )c c & $c !(c &c &*c " c c %c (c +c $c
 c c c &c c &$c #c c # &c c c $c c "c c &c c
&c!c*$ccc#cccc+"cc &'c& (c #$c )c&%$cc
#c c c &&$c c *c "c & $c c &*c " + c & c c
& c! c(cc%c!& c#&$ccc% ccc $c&c! c&c $c
& c! &c + c% c !$c# c&& $c)c &cc&c!c
&c&%cc& c&cc) c!&c&c! c& ccc#*c&!c c
&(cc
cc

 "*c cc&'#c *c& c"&c&$c c c!c!c

&c c c c & c c & c c (c &c c &c c c c &! c
# ccc$c&cc c!c& c&c $c c& c& cc"c &!c
c c %c  c &&(c c c &$c $c &' c c $c c
&&c"c!c$c" cc& c&*c!c&c!c"$c!c (cc
c
c
c

_ Mihai Dragos Hotea Conflicte rasiale


O perspectiva geopolitica a lumii in care traim
c
c
cc & c $c 'c , "c c c c c # c c & c !c
& c  cc(c cccc!%*cc!" #c!cc& c
c c & c !&c &c c & c &c c (c c c c c c c #c &c c
& " c!&c c&c&!&cccc c&&c -c c!c
&c  c(cc
 " c c c c c c c .c "c  c &c & c
$c' c"" &cc cc*c ccc%c c& (cc
c
_ O Originile literaturii cu preocupare rasiala
,c $c!&cc&' c c #c!&ccc "&c%*c cc
 (c c &c c &c &&!c c !c c c )//c !c (c c
& & c!cc+&c cc0#ccc%c%c c" & c& cc&! c
 c%& c c&'c! c# # (c $c c"! ccc !c
%cc%*c '&cc & &c c ccc!c&c!c%! c&c&cc
&(c $c && c " & c c !c ! c c !c c !c c c
&c cc"! cc c cc&(c' ccc #c $cc
cc !c *$c% cc& cc!%c&c!* #c c !c#&1(cc
c c & $c c c c "(c # c !%c "c c & c c %c
&ccc * %c& &!c cc&c c (c
 c &c ! $c &c #! c "&c #&c !c c c  c
 c &! c (c c c c *c c %c !!&c &c !& c c
 '* c c (c c 23$c 4 &c  c c & c $c %c ,%c !c c
 c cc! c&cc &c!5'c6c5'#c!& cc"" c ccc
!&!c c1 c&cccc c &(c
# c #"c 7c c !*c 8 c c c &! c !c c c & c &c
 & c &%c c c 9 :c $c ;<=c(c c ;;$c c 8c c


# c !c % &'!c c ! c &'c 9, c ! c c c =c c
 cc c#$c"$c&&$c'!cc" $c cc&c & c&%c c
& (c c c *$c 'c c #&c ! c ! c &'&'c ! c &''c
9 *c c =c&c!*ccc c% c cc (cc3;c
 c !&c "c % c 9c "c =c c &&*c c & c  c
&%*$c "c c  c !c c c " c *c c (c ,c %c
$ccc!&$c" c c%c c c >"c & c &cc
 c ?c  '**c  '&) &c c !c & c (c c "#c c
> c $?$c&c#1?c*?$c&c cc& &c c&c" c& !c-(cc
&c@@$c& !ccc!"&cc&c&c &cc %ccc
&c !*c c c #*c 7&c &0c ! c c c c & c &c
 c! %!c!c&c!"c9" $c&c" cc *#=(c
*$c&& c cc&&cc&0c&(ccc!cc
!!c c c.c !A&&*cBc"!c7c" !(cCc :!$ccD<c cc
c&cc&& c.c c cBc &cBc&cBc!c!c &cc&c !(c
 c c9D2=ccc c.c cBc &cBc'!cBc !cBc*cBc
& *c Bc *)$c &c c (c $c $c !c 9D/=c c
 c,*'E:c9D2F=c&'*c "ccc<c!c (cc
c
_ _ Harta geografica a rasismului in zilele noastre
c
c c &$c )c c c c "(c ! c &c c % #c !c c # $c
 c &c c c " !c !c !*% c c &c c % #c !c c c c c #c & c
 $c 0#c c c -c !c &c &c c 0(c ,&c c &*c c c c
& c !) &c 9
$c !=c c c ! c c %c !&c !c " $c
 c c !c &c $c &c c c +&c 0c c % #c !c &c & c
c " c &c !$c %"c & c & c &c c &c c (c 4c &c
c% #c!c&c!c!$c c!ccc!c&c!c c&c $c !cc !$c
 c& c& ccc *c#&c! ccc &c&c9&cc
!c " =(c
c

_ Evolutia rasismului contemporan


c
cc &c c c " + c c c & c c c & c c
c c !c *c &c 0 c c $c !"c c "*c &c &c 0 c
% *c!c"#* ( *#c& c c cc!& c! ccc&c#&c
&c &c $c&!c!c c
$c! cc *c!c& c&$c c& cc
&c cc' c!c&c!c# "ccc& (cc
c 'ccc ccc
c&cc cccc cc cc  c
 %$cc!c c"% c&ccc c "*c&%$c)"% (cc
c
$c& cc!cc ' c% :cGc $c cF//ccF//c)c " cc
& c !c Hc c c !c "*c (c 8c 80c 8c c +c !c c 2Fc " c c
F//cc;DccF//cBc)&! c!ccD;ccF//ccDDccF//cc/FccF//2cBc*c
!cc3cIcF//cc;ccF//cccDccF//2c(
c! c&$cc c&%cc c
c ccc  c!c"cc &c&(c c0$cc 4 E'$c
!"c c c c  c c c !"c )#c c c c & c c
F//Fc c #c c Ec c c &c ##:c %c *#(c ,%!c ,E$c c !c c
>% c8c80c8?cc& cc $c
& $c $c$c %cc c
 cc!c!(c
c

 Ku Klux Klan

8c 80c 8)c 9888=c c c !c " c &c c %&'c c c c !c
 &(c c!c! c!c cc# $c8c80c8)cccc! cc%c
c&&c"c c)c %c&*(cccc# ccc!c</c!ccc&c
c0cccc &$c&ccc "c(c
c 32$c c !%*c ! )c &c c !c c c $c c c c !c c !c
 $c#*c&cc ccccJ" cc cJc!c (c cc!&cc "**cc
&#c c)c"cc&c& c)c&ccc" +(ccc c &cc)cc
 c)c &c #cc&c c" $cc&cc!&cc &c& (c )c
c& ccccc!c cc&(c

c &$c &c c !%*c c c % c !&c c c Bc &$c c )c
 ccc c!&c) cc! c(c&cc *cc&c cc&c&c&c&&c
c ! (c !c c  c )c c & c c c c (c &%c & &c c
#c! $c c&c!c c!c !c%c cc c!c& c !(cc
c & !$c 8c 80c 8)c c &c c c " c &c c !& c c
 (c c ! c c ! c &c (c )c !c c !c %c ! c
0c& c&(c cc)c&c!ccc% ccc!(c8cc& &c
!(Bc !c c c %c !c c ! c & c c &!&c " (c c c " c c c
" c!c !c # c (c(c,c$c&ccc" cc&*c$c! ccc c
#%c c c )c c !c (c
 c " c c c 'c ! !c 4 (c
cc

c c !c &&c &c J c + J9c &c c c " !c c 8c =c c %c c

#c c# c8(cc c #! cc&c&c&cc$c%c


& ! ccc(c cc%c!cc cc" $c c8c80c8)c)c
 c &c (c 8c c c & $c # c c c &c c c c &&c
!(c, c&c& cccccJ c%*#J(c
8c c c &c !% c & c c 323(c # c 8c ! c c c &c c
& c !c !c !c $c " c c !c &c c & c c c c  (c 4 c
# c*$cc#cc&' cc (c&c cc!%c&&c#cc
!c +(c c %&c c & c $c c * c c c  (c &c !c c
 c&&$cc!)c!c&cc) cccc!&cc!)c&c&c" cc
&c (cc
c DF/$c 8c 80c 8)c  (c c !# c !c &$c &c # c c c
cc !(c8c)c !c !cc "c (c c ccc"cc& c
!c 8$c c # c &c c c & (c Kc c c c c &*c c &!c
 c &(c c c c c c !&c "c c c J Jc c c
!&c& (c
c c c !c !c c !c c " c c !c !c & c c
$c
 "*c c 8c 80c 8c c c &c c & c c (c c &c !c $c
cE'c ccccc "*$c:'c:&'$ccc&c!cc" $c
:!c 4 (&c c c c c c c c #* (c &c c c !c )c
# c *c !c !$c !&$c c % c c &(c c c c c &$c $c ! &c c c

&c !c c " $c :!c 4 (c c c c !c &!$c c & $c
 c&ccc# cc&cc #c )c& c&ccc&cc!c
"c!c'(c"+c& cc c!cc&(c :!c4 c)c !c
!c  c !c &*c !c & (c c c # c c 8c 80c 8c c c c
 c# & c+(c

4 Holocaustul

%c L'&?c c c !c &c c @)c c c !c c
%ccc c c!c(c c!# c!c&%cL& ?$c!c "cc)c
&! c c c !c $c !c & c c c )c &%c L'&?c c c c c c
!* c c & (c Cc ' &'$c !c 0$c )c c c &c !)c !c
*#c!$c ccIc&c cc!& c&!c c!c c *#c!(ccccc
ccccccccccccc,c c D/c * c c c c M1c Nc 1c 1*c ! c &c  c c
& ccc% c!c&M c*NcIc+cNcIcc&c!cc)c 1*#c!(c
cc

 &c " c *c c )c c c c % (c
c c c c

c L&?c c c c "$c c c !& c Nc c &Nc c "c *(c
&c &!c &! c c 0%c c +c !c c !c $c c c c !c
 * c !c *#c %&$c &c Nc c c c &c N$c '0$c
 c&c'!&$c&c*cNcc c c%$c*Nc "Nc9 cc
c K'%$c Nc )&&=c c *c &(c + c & c c &!c
&c" cc!Nc&$c!!)cc&c&c!c! c"&!c% $c
c &c &c *Nc c c J Nc 1c c #c % (Jc !c &c !c c
%&c & c * $c c N c & Nc &! #.c c *c
 cc!c%&cc" c cDccc(cc
cc

 &cc"&!ccc!cc(c"Nc!c cc% c!c

&c &%c c c %c &c c Nc c c !c *#& c &c !)c !c
*#c!(cccINc" c!c&& cc& c!c cNc&c&%c
c c!c0 cc!c#(c % cNc c c" !cc"' cc!ccc
 ccc!cE c&c c!c cc" c!c&c Ncc0 c
!$c !&c %Nc & $c + c c &Nc c "* c c & c &c

+(c 4& c c c c ! Nc c c c &c c "&c
 c Ic $c  !c c *c c &c &c c &c c !c Jc c
"&! (Jcc
cc

* c &%c c &c c c "c c c #&Nc c "*c

% N$c c & c c & c c c & c &c % (c
 "*c% Nc c&c&c&%$cccc *$ccc cc!& c
0 c% cNc&c&c% cccc& c!ccc% " ccc
!c &&$c &c c c #c c c #c )c &" c " c &c c & c c
* (c
cc

c c c!cc0c c cc!& c%c& c cc

" c&cc!c *#c!(c ccc!c c cc!& c"&!c


 c!c c *#c!(c cJ&c !*Jcc*Nc&c  cc
"&!c !c !c !c DD$c c J&c &Jc !& c & c !c &%c c
&* c &$c&&cc#cc!ca

 (c

Concluzie

cc

!c c%c%c&c&&cc& c&!ccc%c !(c c

" cc c c&' c!&c% cc&'#( &c%*ccc! c c


ccc(c
c

c c 0c c %c 0c c c &c &!c c c % c c c

$cccccc" c &c c&cccccc&c


c
c