Vous êtes sur la page 1sur 4

(ESPECFIC A VALENCI)

PROTOCOL:
Valoraci del text: 80 punts
Adequaci i contingut: 40 punts
Coherncia: 20 punts
Cohesi gramatical: 10 punts
Cohesi lxica: 10 punts
Es descompta 1 punt per cada incorrecci gramatical comesa, incloses
les qestions d'accentuaci.

Trieu una de les dos propostes.


1. El tractament integrat de llenges requerix de la collaboraci de les
famlies per tal de donar supor a la tasca que es realitza en el centre.
Redacta una text en qu descrius a les famlies en qu consistix este
tractament metodolgic de les llenges.
2. Definix el Projecte Lingstic de Centre que ve regulat pel decret
127/2012 de 3 d'agost.

QESTIONARI
Cada resposta encertada val 1 punt, cada resposta incorrecta descompta
1 punt i les respostes en blanc no computen.
1. Un programa plurilinge es caracteritza per ser un...
a) programa lingstic que es caracteritza per lensenyament de continguts
curriculars en valenci, en castell i en angls.
b) programa lingstic que es caracteritza per lensenyament de continguts
curriculars en valenci, en castell i en angls, i que pot incorporar a ms altres
llenges estrangeres.
c) programa lingstic que es caracteritza per lensenyament de continguts
curriculars en valenci o en castell i que incorpora a ms l angls.
2. El Marc Europeu Com de Referncia (MECR) s un:
a) programa Europeu que promou i facilita la cooperaci entre institucions de
diferents pasos.
b) recurs digital per facilitar la comunicaci dels ciutadans europeus.
c) document elaborat pel Consell dEuropa que proporciona les bases comunes
necessries per a lelaboraci de programes europeus, llibres de text

3. Ls del Portfolio comporta duna banda una metodologia basada en


lenfocament comunicatiu de lensenyament/aprenentatge de les llenges,
i daltra banda fomenta la reflexi i lautoavaluaci.
Vertader/Fals
4. Leducaci plurilinge s el millor enfocament didctic per augmentar
la competncia comunicativa tant en les llenges prpies com en les
llenges estrangeres.
Vertader/Fals
5. Ladequaci del programa deducaci plurilinge elegit pel centre a les
exigncies del propi context s realitzar mitjanant el projecte lingstic
de centre.
Vertader/Fals
6. Les rbriques sn instruments que poden ajudar el professor a
a) Programar les activitats.
b) Motivar als alumnes.
c) Orientar lavaluaci dactivitats.
7. Segon lautor J.M. Castell el text s una unitat lingstica
comunicativa, producte de lactivitat verbal humana que posseeix un
carcter social, es caracteritza per ladequaci al context comunicatiu, la
coherncia informativa i la cohesi lineal.
Vertader/Fals
8. La coherncia es la propietat del text segons la qual les diferents parts
dun text estan ben enllaades i organitzades formalment mitjanant una
srie de mecanismes sintctics.
Vertader/Fals
9. La selecci de les diferents tipologies textuals a treballar amb lalumnat
es determina principalment pels:
a) Intercanvis comunicatius dins i fora de lescola.
b) Objectius i continguts lingstics que establix el currculum.
c) Interessos i demandes dels interlocutors.
10. Lescriptura no s un procs lineal ms be es tracta dun procs
recursiu de panificaci, revisi i crtica.
Vertader/Fals
11. El mestre/a pot ajudar a avanar els alumnes en el procs dadquisici
duna segona llengua, caldr actuar com a dinamitzador conversacional,
model de parla i corrector subtil.

Vertader/Fals
12. La frase No hi ha pensament sense llenguatge, ni llenguatge sense
pensament fa referncia a la teoria de ...
a) J. Brunner
b) Vigostky
c) Krashen
13. Quan diguem que podem augmentar la competncia en una de les
llenges en contacte mitjanant la instrucci directa en laltra, fem
referncia al concepte de:
a) competncia subjacent comuna
b) competncia subjacent separada
c) estratgia bsica de comunicaci

14. Les predisposicions a actuar duna determinada manera en les


situacions de contacte de llenges sanomenen:
a) prejudicis
b) actituds lingstiques
c) desequilibris
15. El nivell de competncia que pot aconseguir una persona quan s
guiat i recolzat per una altra persona sanomena nivell de
desenvolupament potencial
(v/f)
16. El doble o triple iceberg sutilitza per representar linput comprensiu
en dues o tres llenges
(V/F)
17. El plantejament metodolgic global que t per objectiu la construcci
de la competncia plurilinge a travs duna perspectiva conjunta en
lensenyament i s vehicular de totes les llenges del currculum
sanomena:
a)Projecte lingstic de centre
b)Tractament integrat
c)Competncia bsica
18. Els components dun tractament integrat de les llenges al centre sn:
la unificaci de criteris, la diversificaci de tractaments i
a) el concepte de llengua

b) el metallenguatge
c) lorganitzaci global.
19. Construir destreses comunicatives i continguts curriculars s
lobjectiu del TILC
(V/F)
20. El tractament de les llenges segons diverses circumstncies com
sn: ledat dels aprenents i la situaci de les llenges en la societat
forma part de la unificaci de criteris del TIL.
(V/F)

PROVA ORAL:
Trieu una de les dos propostes.
1. Quins sn els aspectes ms rellevants en l'elaboraci d'una unitat
didctica (Tin en compte el model emprat enguany).
2. Explica com aplicaries el tractament integrat de llengua i continguts en la
teua aula.