Vous êtes sur la page 1sur 2
HIDROIZOLATIE TIP MAXITEC PODURI, VIADUC | PASAJE RL ~ extras din Agrementul Tehnic 004-07/737-2004 - VIADUCT PENTRU ERE Descrierea succinté Hidroizolaia tip MAXITEC VIADUCTse obfine din urmatoarele produse: ‘membrana propriu-zisa MAXITEC VIADUCT P; ‘amorsa bituminoasa tip PRIMERTEC. Membrana hidroizolatoare MAXITEC VIADUCT P este realizaté din bitum modtficat cu polimeri (APP) armat cu o fesaturd netesuté din fibre compozite de poliester. Membrana se livreazé cu finisaj a partea superioara din risip, partea inferioara find protejaté. cu 0 folie de politiena termofuzibila, care previne lpirea materialului cAnd este infégurat, si care se topeste in timpul aplicari Membrana bituminoasa MAXITEC VIADUCT P are grosimea de 4mm si se aplica la cad prin termosudare pe toald suprafata, utlizand o sursa de gaz propan-butan, pe un strat de amorsa bituminoasa PRIMERTEC care impermeabilizeaz si face compatibil stratul suport. Amorsa bituminoasa tip PRIMERTEC este obfinuté din bitum si solventi find utilizaté pentru tratarea suprafetei suport inaintea astererii membrane Identificarea produselor Membrana bituminoasé MAXITEC VIADUCT P este livrata sub forma de suluri cu greutatea de 46,5 kg, avand lungimea 10 m si latimea 1,0 m. Amorsa bituminoasé PRIMERTEC este un lichid de culoare neagra si se livreaza in bidoane avand greutatea de 20 kg. Produsele se identifica dupa declaratia de conformitate a calitati de ‘nsotire, conform SR EN 45014 i anume denumirea produsului Unitatea producdtoare agrementul Tehnic de referinta nr. 004-07/737-2004 rnumar lot data fabricatiei confirmarea calitti pe propria raspundere a fumizorull persoana autorizatainclusiv semnatura acesteia stampiia unitati Cerificate de calitate produsele trebuie sa fle Insofite de instructuni de transport, depozitare si punere in oper& termenul de garantie Domenii acceptate de utilizare in construct Hidroizolatia tip MAXITEC VIADUCT se ullizeaza la etangarea podulor, viaductelor si pasajelor rutiere noi realizate din beton, beton armat, beton precomprimat refacerea hidroizolatiel deteriorate la podurie, viaductele si pasajele existente Aptitudinea de exploatare in constructii Rezistenta gi stabilitate Hidroizolatia tip MAXITEC VIADUCT contrbuie la marirea durabilti lucrarlor datorté. caracterstclor fundamentale: rezistenta mare la tractiune (longitudinal 1200 NiS om, transversal 1000 N/5 om), rezisten{& mare la. perforare statcd (min. 35 kg) Siguranta in exploatare Siguranla este asiguraté. de caracteristicle mecanice ridicate ale membranei hidroizolatoare gi de rezistena lpi acesteia de stratul suport. Hidroizolafia MAXITEC VIADUCT se comporta foarte bine atdt la acfiunea sarcinlor Verticale, cat si a celor rezultate din accelerar si franari datorate trafculu, ceea ce da posiblitatea circulafei de mica vitezé a utlajelor de transport, agternere si compactare a imbracéminfi asfaltice, tzolafia termica, hidrofuga si economia de energie Hidroizolatia MAXITEC VIADUCT asigura impermeabiitatea la apa a suprafete protejate. Durabilitatea (fiabilitatea) gi intretinerea produsului Durabilitatea lucrarilor de impermeabilizare cu hidroizolatia tip MAXITEC VIADUCT este de 20 ani. Hidroizolatia MAXITEC VIADUCT nu necesita intretinere pe timpul exploatari Fabricatia si controlul Fabricatia Membrana MAXITEC VIADUCT P este produs Tn exclusivitate de frma S.C.ARCON SRL. Membrana se produce in grosime de 4 mm. Controlul caltiti este asigurat att in procesul de fabricate al produsulu cat gi prin controlul tuturor materilor prime foloste in acest proces. Punerea in opera Punerea in opera a hidroizolafei tip MAXITEC VIADUCT se face respectandu-se in principal urmatoarele etape’ ‘© pregatirea suprafetei suport din beton; suprafata trebuie s& fie fara denivelari (neteda), uscata, curaté ete. © toate marginle ascufite care ies la suprafala trebuie inidturate si muchile vor fi rotunjte pentru a evita efectul de perforare a membranei suprafata de praf si se aplicd in peliculd continua amorsa bituminoasa PRIMERTEC in cantitate de 0,2-0,5 imp, in functie de natura suportului ‘peste stratul uscat de amorsa se deruleazd rulourile de membrana bituminoasa © -membranele se suprapun pe longitudinal cca. 10 cm, zona marcata pe sul, $i 15 om transversal ® liptea membranei MAXITEC VIADUCT P de stralul suport se face la ald, prin termosudare cu flacdra pe foata suprafata © dupa aplicarea membrane hidroizolatoare, aceasta se protejeazé cu un pat de nisip cuartos (min. 3 mm grosime) cu granulalie de 0,1~0,8mm, cea ce confera o bund stabilitate la cald fara diminuarea caractersticllor fizioo -mecanice cu conditia respectérii temperaturii mixturi (180°C) - peste care se poate astere direct stratul de mixturd asfaltcd sau asfalttumat, Caracteristicile fizico-mecanice ale membranei hidroizolatoare MAXITEC VIADUCT Nr. ‘stich MAXITEC Tolerante Mi | Caracteristici UM. vabucr . 1 Grosime membrana mm 4 5 2. | Lungime//Tafime rol ™ TOM Hw Rezistenta a tracfiune 3 = longitudinal NS cm 4200 +20 = transversal 1000 ‘Alungire la tracfiune | 4, | longitudinal % 45 £18 = transversal 45 5. | Stabiltate la cald ° +140 min 6. | Rezistenta la perforare statioa kg 35 min 7. | _ Flexibiltate la rece pe dorn 050 mm °C =10 <