ENVOLONS-NOUS

vers la

GRAMMAIRE STRUCTURALE

DU FRANÇAIS
f

TESTS ET CORRIGES
Sevim S Ö N M E Z Fransız Diü ve Edebiyatı Bilim Uzmanı

ENVOLONS-NOUS vers la GRAMMAIRE STRUCTURALE DU FRANÇAIS

Bu kitabı kızkardeşim
Ş'ervet Sönmez EKŞİOĞLU'na
ithaf ediyorum.

SEVÎM SÖNMEZ

ENVOLONS-NOUS
vers la
GRAMMAIRE

STRUCTURALE

DU F R A N Ç A I S
BÎRÎNCİ

ATtDÖÇ

B A S I M

YAYINLARI

ARDIÇ YAYINLARI
Dil Dizisi
:4
Birinci Basım : Ağustos 1985
Bayındır Sokak 17/B Yenişehir/ANKARA
Tel: 3154 99

Tous droits réservés
Her hakkı saklıdır. Bu yayının tümü ya da bir bölümü ARDIÇ Yayınları'ndan önceden izin alınmaksızın hiç bir biçimde çoğaltılamaz, basılıp yayınlanamaz.

Kapak
: İbrahim Demirel
Kapak Baskı : Yiğit Ofset
Dizgi
: Onur Dizgi
EROL
SAĞLIK

S O K A K 53/B ®

MATBAASI
: 3t 83 56 K Ö L E J- A N K A R A

Mouvement du Livre
Sujets
L A PREFACE
LA LANGUE
L A GRAMMAIRE
L'ALPHABET

FRANÇAIS

L A PHONETIQUE
LES SIGNES

ORTHOGRAPHIQUES

LES SIGNES DE P O N C T U A T I O N
L A MORPHOLOGIE
LES R A P P O R T S ENTRE LES MOTS
L A DIVERSITE DE SENS DES MOTS
LES ELEMENTS D U M O T
LES ESPECES DE MOTS

I. LES MOTS VARIABLES
(24 — 269)
1.

L'ARTICLE
L'ARTICLE DEFINI
L'ARTICLE DEFINI ELIDE
L'ARTICLE DEFINI CONTRACTE
L'ARTICLE INDEFINI
L'ARTICLE P A R T I T I F

2.

LE N O M
L A F O R M A T I O N D U F E M I N I N DES N O M S
L A F O R M A T I O N D U P L U R I E L DES N O M S

LES FONCTIONS D U N O M D A N S L A P R O P O S I T I O N
EXERCICES SUR L ' A N A L Y S E DES N O M S
L'ADJECTIF
LES ADJECTIFS

QUALIFICATIFS

LES ADJECTIFS D E M O N S T R A T I F S
LES ADJECTIFS

INTERROGATIFS

LES ADJECTIFS R E L A T I F S
LES ADJECTIFS N U M E R A U X
LES ADJECTIFS INDEFINIS
LE P R O N O M
LES P R O N O M S PERSONNELS
LES P R O N O M S POSSESSIFS
LES P R O N O M S D E M O N S T R A T I F S
LES P R O N O M S

INTERROGATIFS

LES P R O N O M S R E L A T I F S
LES P R O N O M S INDEFINIS
LES P R O N O M S A D V E R B I A U X
LES P R O N O M S NEUTRES
LE VERBE
LES MODES DES VERBES
LES TROIS TEMPS P R I N C I P A U X
LES TEMPS SIMPLES
LES INFINITIFS
L A DIFFERENCE ENTRE LES VERBES TURCS
VERBES

FRANÇAIS

LES VERBES I M P E R S O N N E L S
LES VERBES DEFECTIFS
LE P A R T I C I P E PRESENT
LE P A R T I C I P E PASSE
LES TEMPS COMPOSES
LES VERBES

PRONOMINAUX

L'ACCORD D U P A R T I C I P E PASSE

ET

L'INFINITIF

PASSE

L A V O I X A C T I V E ET L A V O I X P A S S I V E

II. LES MOTS INVARIABLES
(269 — 293)
L'ADVERBE
L A PREPOSITION
L A CONJONCTION
L'INTERJECTION
N O T I O N S GENERALES SUR LES DIVERSES PROPOSITIONS
ET L A P R O P O S I T I O N C O M P L E X E
LE DISCOURS DIRECT ET LE DISCOURS INDIRECT
L A C O N C O R D A N C E DE TEMPS ET L'EXPRESSION D U TEMPS

III. APPENDICES
(305 — 389)
L A C O N J U G A I S O N DES VERBES
QUELQUES

ABREVIATIONS

PROVERBES
N O M S DE F A M I L L E C O N C E R N A N T LES P A Y S
TESTS ET CORRIGES

.

SEVİM SÖNMEZ Ankara. 1985 9 . Amaçları hem Fransızca'yı ilerletmek. Bu çalışmamız inanıyoruz ki. herşeyden önce Fransızca'yı yabancı dil olarak seçenlere. kısa sürede sizleri başarıya ulaştıracaktır. bilmedikleri ya da yanlış bildiklerini. Fransızca'da yapılması mümkün olan yanılgılara düşülmemesi için.. Kitaptaki test ve alıştırmalar. problem olabilecek konularda çok sayıda alıştırmalar sunuldu. yardımcı doçentlik ve doçentlik. araştırma görevliliği. daha da iyiye ulaşacağımıza inanıyoruz. örnekler özenle hazırlanmış ve bu konuların öğrenilmesi kolay hale getirilmiştir. İlginiz.ÖNSÖZ Bu kitap. hazırlayıcı. Üniversiteye giriş. katkınız ve önerilerinizle. bu konuda neleri bilip bilmediklerini anlamak. gramer gibi becerileri kazanmanızda yardımcı olacak bilgi ve kurallar. yöntemimizle çalışmanın daha zevkli ve daha kolay olduğunu size göstererek. Bu kitap. hem de belirli bir sınavı geçmek olanlar için. doğru olarak öğrenme fırsatını sağlamak amacıyla hazırlandı. çeviri. bankalar ve yabancı dili zorunlu gören kuruluşların yeterlik sınavları için öngörülen anlama. Özellikle gramer konularında ve çeviride sorun olan en ince noktalar örneklerle herkesin anlayabileceği biçimde ele almıp Türkçe'mizin etkisinde kalınarak. yılların verdiği deneyimlerle en olgun ve yetkin düzeye getirilmişlerdir. devamlı elinizin altında bulunduracağınız bir el kitabı olacaktır. öğretici ve akılda kalıcı biçimde alıştırmalar. Başarı dileklerimizle. Fransızca öğrenen her aşamadaki kişilere çalıştıkları ölçüde çok şey verecek ve öğretecektir.

.

LA MORPHOLOGIE (Biçimbilim). İngilizce. c. 11 . İşaretle. Yazıyla ifade eder Diller. LA LEXICOLOGIE (Sözlükbilim). Ölü diller (Les Langues mortes) Bugün artık kullanılmayan eski Yunan ve Lâtin dilleri. doğru olarak okunmasını. LA SYNTAXE (Tümcebilim). dil türeyişi yani dilin doğal olarak mı yoksa bir kanunla mı meydana geldiği konusu ortaya çıkmış ve de bu tartışma giderek büyümüştür. Sokrates ile sofistler çağından bu yana. 5. LA PHONETIQUE (Sesbilim). duygu. 2. y. Sözle. XVIII. 4. 2.y. İtalyanca.LA LANGUE Dil ( L i s a n ) Dil." DİLBİLGİSİ — LA GRAMMAIRE Bir dilin. Almanca. günümüzde konuşulup konuşulmadığına göre iki bölümle toplanabilirler : 1. b. dil mi toplumun kurulmasına yol açmıştır konularının tartışmasını isteyene bırakıyorum. Dilbilgisinin ana dalları şunlardır 1. Yaşayan diller (Les Langues vivantes) Günümüzde çeşitli uluslar tarafından kullanılmakta olan Türkçe. İspanyolca gibi diller. bu konudaki güçlüğü güzel bir şekilde dile getirmiştir: " Giderek artan güçlüklerden ürktüğüm ve dillerin kendiliğinden doğup sadece beşerî araçlarla kurulmuş olmasının imkânsızlığına inandığım için toplum mu dili yaratmıştır. Fransızca. Fransız filozoflarından Jean-Jacques ROUSSEAU. duygu ve düşüncelerini a. 3. İnsanoğlu. yazılmasını ve konuşulmasmı öğreten bilgilerin tümüne dilbilgisi denir. düşünce ve dileklerimizi anlatmaya yarayan her çeşit araca DİL denir. LA SEMANTIQUE (Anlambilim).

S O N R A gibi sözcüklerin telâffuzundan yararlanınız. J. bazıları da birleşerek tek sesli harf grupları oluştururlar. C.L'ALPHABET FRANÇAIS (Fransızca Alfabe) Fransızca alfabede. N. I. U. P. LES CONSONNES (Sessiz harfler) (Ünsüzler) B. W. ve dilimizde de farkında olmadan kullandığımız sesleri verebilmek için "fonetik" işareti olan. K. Z. D. Bu sesleri çıkarırken. NOT : Fransızcada bazı harfler türkçedeki harflerin sesini vermezler. Sesli harfler. înce sesliler : E.). sessiz harf arasındaki (. L. (2) 12 Burundan gelen sesle. ( ~ ) bu işareti kullanmayıp. G. sesliyi uzun okumayı amaçlar. M.) esen jan. sesli harf- lerin sağ üst tarafına küçücük (n) harfi koymayı tercih ettim. O. S. îşte bu zorlukları yenebilmek için bir okuma klavuzu verilmesi uygun görülmüştür. Harfin kullanılışı a ai —ail —aille —ain —aim —am —amm —an —ann au ay (1) SESLİLER (Voyelles) Harfin okunuşu Örnek a e ay ay en en an am an o ô ey eyi parti fraisé travail travaille bain essaim jambe gamme an année Paul pauvre paye pays Örneğin okunuşu * parti freze travay travay be n(. 2.vr Pey peyi Burundan gelen (nasal).b(2> gam an ane Pol pô. X. Y. F. Q. T. türkçemizdeki B A N K A . Kalın sesliler : A. R. V. . LES VOYELLES (Sesli harfler) (Ünlüler) 1. tek ses verirler ve sessiz harflerin okunmalarına yardımcı olurlar. H. 20 adet sessiz olmak üzere 26 harf (la lettre) vardır. 6 adet sesli.

13 .

okunur) donner — (done.br somey ron garso11 sone tu ju nuaye fuaye tü vii vulii sü.gomme poste o (biraz uzun) hôtel 6 boeuf oe + sesli harf ö oesophage oe + sessiz harf e devoir ua oi joie uen coin —oin point sombre on —om om sommeil —om + m —on on rond garçon —on + n on sonner —ou tout u joue uay noyer oy foyer u ü (kapalı) tu vu voulu û ü (açık) sûr mûr —um ön humble parfum —um + m üm nummulaire n —un ö brun défunt —un + n ün dunne O o gom post o. okunur) . yabancı sözcüklerde kullanılır.r mü. Sesli harfler arasındaki (y) harfi.r brön defön dün Mi) manca) y (é) (be) b y yacht il y a SESSİZLER (Consonnes'7' : ) b bébé yak il ya bebe Yalnız. (ii) (aie) gibi ses verir.bl parfö" nümüle.r ön.tel böf ezofaj dövuar jua kuen pue11 son. Sessizler hakkında önemli not: Sözcük sonundaki sessiz harflerin önemli bir bölümü okunmaz. — Çift sessizler tek okunur: aller — (aie.

i ge. i. ji ge + a. u ka.gi gn ny garçon garantie gomme gouvernement guide argumenter gelée gingivaux gymnastiqe rangeant rangeons gageure guerre déguiser agneau garson garanti gom guvernma11 gid argümente jöle je n jivo jimnastik ranjan ra n jo n gajür ger degize anyo C (se) c + a. jü gu + e. i sö. o.cacao car combien coopérative cure-dent cuire cent cérémonie ce ciel cinéma cueillir accident accueillir la chemise le cheval garçon français kakao kar konbiyen kooperativ kürdan küvir san seremoni sö siyel sinema köyir aksida11 aköyir laşmiz löşval garso" franse doigt droit adjectif duTa druTa acektif f affranchir parfait afranşir parfe g + a. si.i 15 . o. go. gi g + e. o. san c + ue c kö k ch Ş Ç s d d dj c F (el) f G (je) D (de) . y jö. jo. ko. gü. u jö. ku c + e. u ga.

t bonö.. C2) q harfi sözcük içinde herzaman (u) sesli harfiyle beraber kullanılır (qui. quai. . gibi) 16 . que.. quoi.p lam lümiyer M (em) m m mur maman mür mama11 N (en) n n non analogie no analoji P (pe) P P ph fi papa paquet philosophie philologie papa pake filozofi filoloji Q (kü) —q (2) qu- k k cinq qualité paquet senk kalite pake R (er) r r riche rouge riş ruj S (es) s s iki sesli araz sında yani sesli + s + sesli ss s sembler rose choisir visage réussir finissent sanble roz şuTazir vizaj reusır finis (1) k harfi yabancı sözcüklerde kullanılır.r haş j j jambe jujube jan.Ht (aş) J (jO (1) K h (aspiré) (Okunmaz) (Okunmaz) (Okunmaz) h homme honte bonheur hache om on.b jüjüb k kh kaolin khatib kaole11 katib h (muet) (ka) k kh L (el) 1 1 lampe lame lumière lan.

17 .v (iks) x + sesli harf x -4. six livres: yani sessiz harfle başlayan sözcük önünde (x) okunmaz. conjonction. dix derken (x).sessiz harf ks (4) x Z (zed) (1) (2) (3) (4) —x— Özel durum ks z z — T I O N (la biten. couteaux vb.attache table quantité démocratie négation conversation cautchouc ataş tabi kantite demokrasi negasiyo" konversaTion kauçuk v varier vivre active varye viv. alıntı sözcüklerde kullanılır. négation. six veya dix + sesli harfle başlayan sözcük: six arbres.r aktiv v Waschington tramway Vaşingto11 tranve gz exercice examen exemple extra exposition exporter axe egzersis egzame" egzan. six ve dix: telâffuzları özellik gösteren sözcüklerdir. proposition gibi sözcüklerin tümünün cinsi dişi (féminin) dir. W harfi. dix hommes gibi durumlarda (x) harfi (z) gibi okunur. Tek başlarına: six.) tion sı siyo11 tch V (ve) v W (dublve)(2) (3) X w. Sözcük sonlarındaki (x) okunmaz: manteaux. Dix cahiers. (s) gibi okunur.pl ekstra ekspozisyo" eksporte aks zéro zigzag zéro zigzag T (te) ti (.

déjà. bâton olmak üzere. mère. Ayrıca. où. L'accent aigu : (é) Kendisinden sonra gelen sessiz harfle birleşmeyen ve türkçede (E) harfi gibi okunan (e) lerin üzerine konulur : é/teindre. parlé. —er. a. belle gibi.. légère. l'accent circonflexe (").. frère. hôpital. L'accent circonflexe : (") Genelde etimolojisi lâtineeye dayanan ve eski fransızcada : 18 . gé/né/ral. parl-EZ. donn— ER. voilà. première. là. é/cole. lève. mère. c. là-bas gibi sözcüklerdeki C) kural dışı olduğu için bu şekilde öğrenilmesi gerekir. à ce moment-là. c. L'accent grave : (è) Kendisinden sonra gelen tek sessiz harfle birleşen. é/lever. pèse. frère. (e) okutmak amacıyla üzerine (") konulur: père. Les accents (aksanlar) : a. vend—EZ. fransızcada üç çeşit aksan vardır.Les SigrîSs Orthographiques (İmlâ işaretleri) 1. nEZ. l'accent grave ( v ). (başka deyişle son hecede iki (e) harfi arasında tek bir sessiz harf varsa ilk (e) harfini. deuxième. à. gibi. parl—ER. —ez. diète. envoy— ER. ET. diète. et ile biten sözcüklerde (e) harfleri kendiliğinden (E) okunduğu için bunların üzerine aksan konulmaz. ali—ER. été. b. finiss—EZ. Fakat iki (e) harfi arasında çift sessiz varsa birinci (e) zaten (e) okunacağı için aksan konulmaz : terre. préfère. blé b. l'accent aigu ('). être.

(') apostrof denilen bu işaret konulur : LE ELEVE denmez. 19 . saule (okunuşu : sol) (anlamı : söğüt ağacı) LA CEDILLE — (Ç) : La cédille. Souvenons—nous de son adresse. u) seslilerinden birinin üzerine tréma denilen (") bu işaret konulur. yani kendisinden evvel gelen sesliyi uzun okutmayı sağlama görevi sesli harfin üzerine konulan ( A ) la yapılmıştır. u) gibi kalın sesli harflerden önce gelen (c) harfini (s) okutmaya yarayan çengele denir. LA HORLOGE denmez. ama L'ELEVE denir. ama J'AI denir. LE TREMA — (") : Eğer (e. On admire l'arc—en—ciel. Avez—vous de l'argent? Lève—toi s'il te plaît. u) sesli harflerinin ayrı ayrı okunması gerekiyorsa. i) sesli harflerinden birisi düştüğü zaman düşen sesli harfin yerine. L'APOSTROPHE : (') Yazıda (a. ama L'HOMME denir. vb. LE TRAIT D'UNION — (—) : Bileşik sözcüklerde. i. SI IL VIENT denmez. vb. ama L'HORLOGE denir. o. (e. ama S'IL VIENT denir. e. ama L'ELEVE denir. LA ELEVE denmez. (a. mais (okunuşu : me) (anlamı : fakat) saül (okunuşu : saül) (bir özel isim) oysaki. emir kipinde ya da soru şekillerinde görüldüğü gibi birden fazla olan sözcükleri birleştirmeye yarayan (eksi işareti şeklindeki) küçücük çizgiye "le trait d'union" denir. maïs (okunuşu : mais) (anlamı : mısır) oysaki. i. JE At denmez. je plaçais garçon reçu Ça commençons.sesli harf + s + t ba + s + ton bâton e + s + tes êtes fore + s + t forêt ho + s + tel hôtel şeklinde olan sözcüklerde (t) harfinden evvel gelen (s) harfi zamanla düşürülmüş ve (s) harfinin yaptığı görevi. LE HOMME denmez.

7. ulama) Bir sözcüğün kendisinden sonra gelen başka bir sözcükle birleştirilerek okunmasına la liaison denir.) (•) (•) (?) (!) (. .Les Signes de Ponctuation (Noktalama İşaretleri) 1. üç ya da çok heceli olabilirler : Bon Paris Dériver Dermatologie (1) tek heceli sözcük çift heceli sözcük üç heceli sözcük çok heceli sözcük : : : : le le le le mot mot mot mot monosyllabique. trisyllabique. Quand sözcüğünden sonra sesli harfle başlayan bir sözcük geldiğinde yapılan ulama sonucu (D) harfi (T) sesini verir. polysyllabique. La virgule Le point—virgule Le point Les deux points Le point d'interrogation Le point d'exclamation Les points de suspension La paran thèse Les guillements Le tiret (.. çift. sözcük şekillerinin incelenmesi demektir. (2) (. tek.) (. dissyllabique. 3.) (()) (" ") LA LIAISON (Bağlama. 8.) LA MORPHOLOGIE (Şekilbilim) La Morphologie. 9. Başlıbaşma anlamı olan her söze sözcük (LE MOT) denir. 10. Les élèves Les arbres Un bel homme Un bon étudiant. 2. 6.. Sözcükler. Quand est—ce que vous partez? Un enfant et une femme. 4. 5.

anlamları tamamen zıt olan sözcüklere "les mots contraires" denir. laide 4= naître mourir savoir ignorer + mauvais.) b. mes cent ses mer — — — — met sans sait mère — — — — mets — mai — mais. insolente : arrogant.) . bel. Les homonymes (eçsesli sözcükler) : Okunuşları aynı. J'ai mal aux pieds. Le sens propre = (Asıl anlam) Herhangi bir sözcüğün gerçek anlamında kullanılmasıdır. anlamları ise biribirlerine oldukça eşit olan sözcüklere "synonymes" denir : se contenter de = se borner à . Les mots contraires (zıt anlamlı sözcükler) : Yazılışları.. Örnekler : a. beau. Les synonymes (eş anlamlı sözcükler) : Yazılış ve okunuşları farklı. bonne malheureusement + heureusement vb. 2. okunuşları farklı. LA DIVERSITE DE SENS DES MOTS : (Sözcüklerin çeşitli anlamları) 1. maire vb. belle 1= laid. sang. La tête de Pierre est ronde (Pierre'in başı yuvarlaktır.. arrogante vb. joyeuse insolent. yazılışları ve anlamlan farklı olan sözcüklere "homonymes" denir. sais — ces. (Ayaklarım ağrıyor.Les Rapports Entre Les Mots (Sözcükler arasındaki ilişki) 1. mauvaise bon. rentrer = revenir = retourner se souvenir de = se rappeler gai. gaie = joyeux. 3.

yarış En. la fermière.) b. değişmeyen ve gerçek anlamını üzerinde taşıyan öğesidir : le fermier. aklım başımdan gitti. 22 bras + ser: Bu fiilin içinde "bras" sözcüğünün bulunduğu dikkate alı- . con İle Composer Communication Concours Biraraya getirmek İletişim Elbirliği. b. em İçinde O Embrasser «> Endetter Kollarının içine almak. a. eski bakan (1) Em + (2) nırsa. önek. c. geliştiren küçücük eklere önek denir. sonek olmak üzere üç kısım dikkati çeker. öpmek Borçlandırmak re. ré. le radical : (kök) Sözcüğün. (Bunu işittiğim zaman. (Dağın eteğini farkediyorum. sözcüğün gerçek anlamından farklı olarak başka bir kavram yerine kullanılmasıdır. Bunların orijini lâtincedir. eski ex-ministre Sabık. Le sens figuré : (Mecaz anlam) Bir anlam inceliği elde etmek için. En + dette + r: dette sözcüğünden anlamını alıyor. a. fiilin anlamı kendiliğinden ortaya çıkar. (çiftçi) anlamına gelen üretilmiş sözcüğün kökü. com. r tekrar.) LES ELEMENTS DU MOT : (Sözcüğün öğeleri) Üretilmiş sözcüklerde : a. j'ai perdu la tête. Örnekler : Önek: Verdiği anlam: Örnek: Türkçesi: Bis İki kez Biscuit Bissac İki kez pişmiş Heybe Cum. Quand j'ai entendu dire cela. b. J'aperçois le pied de la montagne. la ferme (çiftlik)'dir. le préfixe: (önek) Sözcüğün kökünden önce gelen ve anlamını değiştirip. yeniden refaire réélir récrire Tekrar yapmak Yeniden seçmek Yeniden yazmak sabık.2. kök.

inceleme philologie dil konularını inceleyerek bir toplumun kültürünü araştırma —nomie yasa astronomie —cide öldüren homicide yıldız yasalarını inceleyen ilim insan öldüren LES ESPECES DE MOTS : (Sözcük türleri) Değişen ve değişmeyen sözcükler olmak üzere Fransızca'da dokuz tür sözcük vardır : I. L'interjection (ünlem) 23 . II. La préposition (edat) 3. Le nom (isim) 3.c. La conjonction (bağlaç) 4. Örnekler : Sonek: Verdiği anlam: Örnek: Türkçesi: —fère —ambule taşıyan gezen calorifère somnambule ısı taşıyan uykuda gezen —logis araştırma. L'adjectif (sıfat) 4. Les mots variables: (değişen sözcükler) 1. L'article (tanımlık) 2. L'adverbe (zarf) 2. Le pronom (zamir) 5. Le verbe (fiil) Les mots invariables : (değişmeyen sözcükler) 1. le suffixe: (sonek) Sözcük kökünün sonuna eklenen ve sözcüğün anlamını geliştirerek değişik anlam kazandıran eklere sonek denir ki bunların da aslı klâsik latin ve Yunan dillerine dayanır.

paylaşmak) sözcüğünden geldiğine göre. Les étudiants sont dans la classe (Öğrenciler sınıftadır). Les fenêtres sont fermées (Pencereler kapalıdır). c. bir masayı. pencereleri göstermektedir. (2) Sesli harf veya okunmayan " h " harfiyle başlayan sözcüklerin önünde kullanılır.) V LES (1) "L'article partitif" denen bu tür tanımlık lâtince: ("partiri": bölüşmek. kısım gösteren tanımlık olduğu anlaşılıyor. 24 . L'ARTICLE: (tanimlik) Önünde bulunduğu ismin cinsini. indéfini (belgisiz tanımlık). sınıf. et fém. bir gazeteyi. (2)L'enfant pleure (Çocuk ağlıyor). L'Article L'Article L'Article L'Article L'Article défini (belirli tanımlık). défini élidé (sesli harfi düşmüş olan belirli tanımlık). Le journal est sur la table (Gazete masanın üzerindedir). défini contracté (belirli bileşik tanımlık). çocuk. bölüm gösteren tanımlık). pencereler sözcükleri söyleyen ve dinleyen tarafından bilinen bir çocuğu. Yukarıdaki cümlelerde. belirli veya belirsiz anlamı olup olmadığını tanımlayan küçücük sözcüklere "article" denir. e. Şu halde : Article défini : Tekil (Singulier) Çoğul (Pluriel) Eril (Masculin) Dişil (Féminin) LE LES LA LES Eril ve dişil (mas. a. partitif 0 ' (kısım. öğrenciler.I. LES MOTS VARIABLES 1. sayısını. d. a. masa. L'Article defini: (Belirli tanımlık) Konuşan ve dinleyenin ya da yazan ve okuyanın her ikisince bilinen herhangi bir kişi veya nesneden sözederken "article défini" kullanılır. b. öğrencileri. gazete.

L'. Est-ce que vous regardez la télévision? — Oui. Şu halde bu sözcükler sırası geldikçe yavaş yavaş öğrenilecek. LA. Örneklerde görülen "h" muet ile le haut-parleur la honte » le héros gibi sözcüklerdeki "h" aspiré'yi. elde edilen article. Article défini alan (yani sesli harfi düşmeyen article isteyen) b sözcüklerin yanında. je LE lis. Est-ce que tu lis le livre? — Oui. NOT: A. "article défini élidé" admı alır. DENMEZ : DENİR : La La La La Le Le Le La L'histoire L'horloge L'école L'adresse L'homme L'arbre L'étudiant L'étudiante histoire horloge école adresse homme arbre étudiant étudiante Article défini élidé'nin hem dişil. ister masculin. Zamir olarak kullanılan: LE. 2Î . je LA regarde. hem de eril sözcüklerin tekili için kullanıldığına dikkat edilmesi gerekir. LES ile "article" olanları karıştırmayınız : Örnekler : a. Çoğulu: "LES" dir ve bu durumda liasion (ulama) yapılma zorunluğu vardır : LES histoires LES arbres LES étudiants vb. sesli harf ya da ("h" muet adını alan) okunmayan "h" harfi ile başlarsa LE ve LA article'sindeki sesli harf düşer. Est-ce que les parents aiment leurs enfants? — Bien sûr. ils LES aiment. b. c.b. sözlüklerde küçücük bir yıldız bulunur. karıştırmamak gerekir. ARTICLE DEFINI ELIDE : Article défini çizelgesinde görüldüğü gibi. ister féminin bir sözcük.

Ils renoncent à L'écrire gibi.d. je LE suis. (à) ve (DE) préposition (öntakı) larıyla biraraya geldiği zaman. Si L'ON m'invite. du des) article défini contracté'lerdir. (LA). birleşme olmaz. f. Ou L'ON écrit. aux. B. ismin önünde bulunan siyah harfle yazılmış olanlar "article défini". C. (LE). (2) Explétif: anlatımın gücünü artırmak ve akıcı bir üslûp kazanmak için söze katılan fakat gramer yönünden anlamı olmayan sözcük. Il refuse de LES accomplir. e. Şu halde "on" (pronom indéfini) önünde "L"' explétif'dir. ismin yerine geçen ve büyük harfle yazılıp fiilin yanında bulunanlar ise (I) "pronom (zamir) dir. Belgisiz zamir "ON" yerine "L'ON" tercih edilir. ou L'ON parle. Örnekler : a. biribirleriyle birleşerek tek bir sözcük oluştururlar : DENMEZ : DENİR : à à au aux + le(3) + les de + le de + les du des Yukarıda belirtilen: (au. (L') zamirleri geldiğinde. L'ON regrette souvent ses actes. — Aimez-LE. L' ile article défini élidé arasındaki farka dikkat ediniz. <2) Explétif olarak kullanılan. (1) "Pronoms Personnels" başlığı altında daha sonraki derslerde bunlar ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Est-ce que tu ouvres la porte? — Oui. ARTICLE DEFINI CONTRACTE: (Belirli bileşik tanımlık) Article défini (LE) ve (LES). (3) Bu öntakılardan sonra. Voilà un parc public où L'ON est heureux. 26 . Örnekler : Je viens de LE dire. Bu örneklerde. Professeur. je L'ouvre. (LES). j'accepterai. Continuez à parler et L'ON vous écoutera. Aimez le français.

. complément indirect (dolaylı tümleç). La jeune fille AUX cheveux longs. belirli isim tamamlamaları yapılmıştır. tamlayan ismin önüne "article" kon maz : La Le Le Le La porte DE classe (Sınıf kapısı). Le complément du nom (isim tamlaması) : Sınıf IN kapısı La porte DE la classe (Sınıfın kapısı) (yalın hal) (génitif) (nominatif) Le jardin de l'école. Bu örneklerde. Yani ismin (i) hali yerine (e) halinde tümleç kul nılır. birşeyi düşünmek dendiği halde Fransızca'da birisi birşeyi düşünmek denir. L'appartement A vendre gibi. Le jouet des enfants. Le livre du professeur. livre DE professeur. (DE) préposition (öntakısı) ile isim tamlamaları yapıldığı gibi préposition'u ile de yapılır. La couleur de la porte de la maison. Türkçe'mizde: birisini. Participer à S'intéresser à (1) Parler de S'occuper de Avoir besoin de Avoir peur de Etre sûr.. ede Etre content'e de gibi. Fiil tümleçlerinde.. La chambre A coucher. .ARTICLE DEFINI CONTRACTE'lerin kullanıldığı yerler : a.. Bu nedenle çeviri yaparken anadilimizin etkisinde kalarak yanılgıya di memeye dikkat etmek gerekir.. ya da co plément circonstanciel (zarf tümleci) olarak kullanılabilir: Örnekler: °'Penser à quelqu'un Penser à quelque chose Résister à . livre DE français. viande DE boeuf gibi. La couleur des portes des maisons. Oysaki 1 lirsiz isim tamlamalarında. La maison A louer. dossier D'étudiant.

une femme (herhangi) bir kadın. ARTICLE INDEFINI: (Belgisiz tanımlık) Konuşan ya da dinleyenden birinin veya ikisinin yeterince tanımadığı bir isimden sözederken "article indéfini" kullanılır: 1. 3. On s'occupe de vous. 3. 7. 1 2. Article Indéfini Tekil (singulier) Çoğul (pluriel) Eril (Masculin) Dişil (Féminin) UN DES (DE. Ils ont peur de leurs parents.) Je pense à ma soeur. Complément indirect olarak. d. Cümlelerinde: un homme (herhangi) bir adam. kısaca değinilen bu örneklerden sonra complément circonstanciel durumunda bulunan birkaç örnek: Aller à quelque part. Elle est contente de sa vie. Des enfants jouent dans la rue. des enfants (bilinmedik) çocuklar. 6. 4. Nous sommes contents de nos copains. D') UNE DES (DE. Revenir de quelque part. 2. 3. 5. (Kızkardeşimi düşünüyorum. Ils sortent de la maison. 2. (Yolculuğumu düşünüyorum. Sortir de quelque part. Je pense à mon voyage.1. Un homme vous demande au téléphone . Nous revenons du cinéma. "un" ve "une" belgisiz tammlığmm çoğulu "des"dir. Il parle de ses amis. Je vais à l'Université. "DES" yerine (DE) veya (D') kullanıldığı durumlarla da karşılaşılabilir : . Ancak parantez içinde belirtildiği üzere. Il y a beaucoup de pardessus. Une femme est venue vous chercher. D') Çizelgede görüldüğü gibi. au porte-manteau. derken kullanılan "un-une-des" belgisiz tanındıklardır. 4.) Je résiste à cette situation.

sudan içiyorum. bir kısmı ifade ediliyor. DES: a. b. D'harmonieuses chansons. Une petite maison .) a. size sempatim var. (Un grand jardin)'in çoğulu için DES grands jardins denmez. derken soyut sözcükler olan "sympathie" ve "courage" önünde kul lanılan (DE LA) ve (DU) article partitif'tir. Birinci cümlede. etten satın alıyorum. Ayrıca. ekmekten yiyorum. sıfatın önünde belgisiz tanımlık olduğunu bilmek gerekir. suyu. article indéfini (DES) ile (DES) yerine (DE) ve bu sıfat bir ses! ya da okunmayan bir (h) harfi ile başlarsa (DE) yerine (D') şeklind kullanılma durumuna dikkat edilmelidir.) b. cesaretimiz var. Şu ha de. suyun. 1. a. Je bois DE L'eau (Su. J'achète DE LA viande (Et. 29 . c. bilinen (ekmeği. J'ai de la sympathie pour vous. Je bois l'eau (Suyu içiyorum. DE granc jardins denir. eti.) b.De grands jardins. mak. REMARQUES SUR LES ARTICLES : (Tanımlık hakkında uyarılar) I. article indéfini. article partitif olabilir. e. elmaların) tümü değil ancak bir parçası.) Yukarıdaki cümlelerde: (a) şıklarında isimlerin önünde "article défini" kullanıldığında belli olan.Un grand jardin . article contracté. Nous avons du courage. etten satın alıyorum. elmaları) ifade ettiğimiz halde. İkinci cümlede. Ils vendent les pommes (Elmaları satıyorlar.) a. Je mange DU pain (Ekmek. 2.) a.) b. D'innombrables problèmes. b. ARTICLE PARTITIF: (Kısım bildiren tanımlık) Sayılamayan isimlerin önünde "article partitif" kullanılır. J'achète la viande (Eti satın alıyorum. (b) şıklarında (ekmeğin. J'achète DE LA viande (Et. etin.De petites maisons. Buradaki (DE) yü préposition olan (DE) ile karıştırm. Je mange le pain (Ekmeği yiyorum).

Qu'est-ce que tu cherches là? adverbe Bu üç durumu aynı cümlede görelim: Là. préposition art. Article olan (la). Başka örnekler: Je voudrais des légumes : Sebze isterdim. (2) Article partitif'in tekil ve çoğulu çeviride farketmez. Article olan: (des) ile préposition: (dès) arasındaki fark: Dès le matin. Les étudiants parlent (. Adverbe olan (là) biribirlerinden çok farklı sözcüklerdir. çoğulu: DE grandes maisons ifadesi ile (DE + grandes vacances arasındaki kullanım farkına dikkat ediniz. se trouve la gomme des enfants. prenez-la. la porte est ouverte. art. art. art. c. DES étudiants entrent dans la salle de classe. art. 30 LES: DES) "kitaplar" . Bu nedenle yerine "kitap" kullanılmıştır çeviride.Örnekler : a.) Cümlesinde: dès: depuis. indéfini b. (1) Une grande maison. Les livres DES étudiants sont sur la table. b. contracté d. Pronom olan (la). contracté c. indéfini (Sabahtanberi kitap okuyorum. partitif II. a. III.) DES grandes vacances. à partir de anlamında kullanılmıştır. Örnekler : a. Je mange DES fruits. défini b. Je la ferme pronom c. je lis (2)des livres. il nous faudra du vin : Bize şarap gerekecek. art.

(2) Président de la République Turque. (Çamaşır makinası.) Il a mal au dos (Sırtı ağrıyor.) Le docteur soigne les malades (Doktor hastalara özenle bakar. fırın gibi her türlü gerecimiz var. buzdolabı.) b.) Les étudiants regardent le tableau ııoir (Öğrenciler kara tahtaya bakıyorlar. (Sokakta karşıdan karşıya geçerken. cuisine électrique ete.) Ma mère aide la bonne (Annem hizmetçiye yardım eder. (2) Siyah yazılmış olan sözcük grubu.. gazeteleri sokağın köşesindeki satıcıdan alırım.) Je regarde par la fenêtre (Pencereden dışarıya bakıyorum. küçük kızımın elinden tutarım.) — (nApposition'larda "article défini" kullanılmayabilir: Son Excellence M. (Türkiye (1) Apposition bir adı nitelemeye yarayan sözcük ya da sözcük gruplarına denir.. En traversant la rue.) Chaque matin. a. j'achète les jornaux au vendeur du coin de la rue (Her sabah. réfrigérateur. 31 . les arbres fleurissent (İlkbaharda ağaçlar çiçek açar. "Article défini" nin tekil ve çoğul durumunda çevirisi : Je ferme la fenêtre (Pencereyi kapatıyorum.) Au printemps. Kenan EVREN.) — Meslek gösteren sözcük önünde "article défini" kullanılmaz.) J'ai mal à la tête (Başım ağrıyor. je tiens ma fillette par la main. Je suis professeur (Ben öğretmenim.) Birkaç şey sayılırken "article défini" kullanılmaz : Nous avons un équipement complet: machine à laver. est parti pour la France il y a deux jours.Quelques Remarques Importantes Concernant la Traduction en Turc de L'article: (Tanımlığın Türkçe'ye çevirisiyle ilgili önemli bazı uyarılar) 1. apposition'dur.) Je ferme les fenêtres (Pencereleri kapatıyorum.

comp. (kimi) gibi belgisiz sıfatlarla çevrilir : Il y a des enfants qui pleurent dans des écoles internes.) . (Deniz kıyısında bir villa satın aldım. circ. circ. Nous ne mangeons pas de viande.Je viendrai vous revoir à 8 heures. "article indéfini" tekil olduğunda (bir + sözcük) le yani (bir + adam). (bir takım). Article Partitif'in tekil ve çoğul durumunda çevirisi : Her iki şıkta da çevirisi yapılmaz : Je veux boire du vin (Şarap içmek istiyorum.Nous habitons place Şili (Şili meydanında oturuyoruz.11 va aux Etats-Unis (A.) — Bazı ("complément circonstanciel de lieu veya de temps" = Bazı yer veya zaman gösteren) zarf tümleçlerinde "article défini" kullanılmaz: .) Il mange des fruits (Meyve yiyor. de lieu . Çoğul olduğunda ise ya hiç çevrilmez ya da (bazı). . saat sekizde sizi tekrar ziyarete geleceğim.) J'ai acheté une villa au bord de la mer.Cumhurbaşkanı Sayın Kenan EVREN iki gün önce Fransa'ya gitti.B.Nous allons au Japon (Japonya'ya gidiyoruz.) 2.) comp.)d'alcool (Babam alkol almaz.) (1) 32 Article partitif'in. de temps.D. (Mavi sakallı bir adam görülmüş. — Tu manges des légumes. b. On a vu un homme à la barbe bleue. Tu ne manges pas de légumes. Article indéfini'nin tekil ve çoğul durumunda çevirisi : a. (Bazı yatılı okullarda ağlayan çocuklar var. indéf. şu kullanımına dikkat ediniz : — Je prends de l'alcool (olumlu cümlede) Je ne prends pas d'alcool (olumsuz cümlede) — Nous mangeons de la viande.) . (Sah sabahı.) 3.) Örneklerde görüldüğü gibi. mardi matin.) mon pére ne prend pas (. (bir -f villa) şeklinde türkçeye çevrilir. art.'ne gidiyor.

Yapı ve anlamları dikkate alınarak. la fille.la poule. l'étudiant. l'homme. Pierre. le coq. isimler 33 . derken Türkçe'de büyük harfle başlayarak yazılmasına karşın Fransız'lar. la tortue. İsimler: 1. Paris est la capitale de la France. le cahier. İtalyanca. LE NOM COMMUN: (Cins isim) Yeryüzünde. 1.. la porte. le jardin... örnekler : J'aime bien le français.. la justice. 2. 2.. dilleri cins isim sayarak küçük harfle başlatırlar. Paul est le frère d'Hélène. le journal. LE NOM PROPRE: (Özel isim) Yeryüzünde benzeri bulunmayan varlıkları özel isim (le nom propre) denir.. Örnekler : le professeur. cansız varlıkları adlandıran sözcüklere isim (le nom) denir. pour l'objet (eşya için) le livre.. le chien. Fransızca . Ayşe. v. le pommier.b. LE NOM PROPRE (özel isim) olmak üzere iki gruba ayrılır.. adlandıran sözcüklere Özel isimler büyük harfle başlayarak yazılır.. benzeri pekçok bulunan varlıkları adlandıran sözcüklere cins isim (le nom commun) denir.LE N O M (Isım) "Canlı. Hélène. le garçon. Örnekler : pour la personne (şahıs için) : Mehmet. la table.. pour l'animal (hayvan için) : le chat. LE NOM COMMUN (cins isim).

le crayon. Not: Bazı isimler kullanıldıkları yere göre somut ya da soyut olabilirler. 3. l'ambition. Örnekler: Il a perdu la tête. la gomme. nom individuel veya nom collectif olan pekçok isim vardır. 2. 1. NOM NOM NOM NOM NOM NOM CONCRET (somut. 2. SIMPLE olmak üzere sınıflandırılabilirler. (Onun çok saçı var.) Cümlesinde "tête" sözcüğü somut isimdir. Oysaki: Il a beaucoup de cheveux sur sa tête. ABSTRAIT (Soyut. le balcon. le stylo. NOM INDIVIDUEL (Bireysel isim) : Sayısal açıdan bir ad veya bir bireyi gösteren isimlere bireysel isim (nom individuel) denir : le garçon. la jeunesse. Not: Kullanıldığı yere göre.1. la fenêtre. la vieillesse. 6. NOM COLLECTIF (Topluluk ismi) : Sayısal açıdan bir topluluğu gösteren. 34 .. COMPOSE (Yalın isim). le tableau. la liberté. la porte. la morale. mânâ ismi). NOM ABSTRAIT (Soyut isim) : Gözle görülüp. 5. 4. elle tutulabilen varlıkları belirten isimlere somut isim (nom concret) denir. elle tutulamayan ama gerçeklik açısından varoluşları insanoğlunca kabul edilmiş kavram ve nitelikleri adlandıran sözcüklere soyut isim (nom abstrait) denir.. le bonheur.) Bu cümlede "tête" kafa anlamında olmadığına göre soyut isimdir.. madde ismi). NOM CONCRET (Somut isim) : Gözle görülüp. l'armée. le peuple. 4.. le troupeau. la fille. COLLECTIF (Bileşik isim). (Topluluk ismi). yazılışları tekil fakat anlamları çoğul olan isimlere topluluk ismi (nom collectif) denir: la famille. tout le monde. (Aklı başından gitti. le tapis. INDIVIDUEL • (Bireysel isim).. la justice. la chaise.. 3.

une femme procureur diye belirtilir. NOM COMPOSE (Bileşik isim) : Yazısal yapısına göre birden fazla sözcükten oluşan ve birleştirme çizgisi (le trait d'union) ile bağlanmış olan isimlere bileşik isim (nom composé) denir : le passe . insan ve hayvan isimleri masculin (eril) cinstedir: le père. "classe" nom collectif'dir.lieu le coffre . la fille. le chien. Erkek.en . 2.ciel le chef . 35 .. le chat. 1.. Not: Ancak. le lion. Les professeurs savent intéresser la classe (Hocalar sınıfın ilgisini uyandırmayı bilirler) cümlesinde ise. insanlarda ve hayvanlarda bile eril ve dişil ayırımının çok kesin olmadığı yerler vardır. "classe''® individuel'dir. le garçon. Fransızca'da isimlerin masculin (eril) ya da féminin (dişil) oldukları varsayılır. le fils. la chienne. 5. (Sınıf büyüktür. Hanım öğretmen ya da hanım savcıyı gösterdiği zaman da söze açıklık getirmek amacı ile : une femme professeur. la lionne.fort (maymuncuk) (gökkuşağı) (eyalet merkezi) (kasa) 6. NOM SIMPLE (Yalın isim) : Yazısal yapışma göre tek bir addan oluşan isme yalın isim (nom simple) denir.partout l'arc . Örneğin: le professeur (öğretmen) le procureur (savcı) gibi sözcükler sadece masculin (eril) olarak kulnılırlar. Le portemanteau (portmanto) la porchaison (yaban domuzunun semirme mevsimi) LE GENRE DES NOMS (İsimlerin cinsi) Daha çok etimolojilerine dayanarak. Dişi insan ve hayvan isimleri féminin (dişil) cinstedir: la femme.) cütalesiride.. La sentinelle (nöbetçi er). la panthère (panter) sözcükleri ise bir erkeği ya da erkek hayvanı gösterdikleri halde hep dişil (féminin) olarak kullanılırlar.La classe est grande. la chatte.. le coq.

le litre. 6. le nord 4. le malheur bu kuralın dışındadır. l'honneur. (eur). Kadın erkek. L'étudiant doit faire son devoir. le mardi janvier. Sonlarındaki (e) harfinden önce iki aynı sessiz harf bulunan isimler dişildir : la pomme. la jeunesse. sebze ve çiçek isimleri<3i dişildir: la cerise. la rose. Sonlarında (ent). (1) La peau (deri) sözcüğü. Genel olarak kullanılan cins. 10. Ağaç ve maden isimleri erildir : le pommier. le courage.. (2) le bonheur.. ay mevsim Te coğrafyadaki dört yönü gösteren isimler erildir : le le le le lundi. (eril) olmakla bu kurala uymamaktadır. Sonlarında (e) harfi olmayan ülke isimleri genel olarak erildir : le Canada. la Grèce. (eau) ile bittiği halde dişil (féminin) dir. l'or 5. le cerisier le fer. Le chat est ingrat (Kedi nankördür. la canne. la botte. 8.) Bu cümlede: l'homme = tous les hommes et toutes les femmes. dişi erkek.B. Sonlarında (é). la ville. le manteau. Sonlarında (e) olan ülke isimleri dişil (féminin) dir.. la France.. la Turquie. le Portugal . eril (masculin)'dir.) L'étudiant = Tous les étudiants et toutes les étudiantes..) Le chat = Tous les chats et toutes les chattes. .. (3) 36 Le légume (sebze) sözcüğünün kendisi masc. (esse) takıları olan soyut isimler. 11. 3.. tüm insanlardan sözederken : L'HOMME. Örnekler: L'homme est mortel (İnsan ölümlüdür. (Öğrenci ödevini yapmalıdır. genelde(2) dişildir : la fierté.) : le mouvement. dişi erkek tüm öğrencilerden sözederken: L'ETUDIANT sözcükleri kullanılır. 7.. Metre sistemini gösteren ölçüler erildir : le mètre. 9. la profondeur de l'âme. Gün. le février printemps.. le Japon.. tüm kedilerden bahsederken. Meyve.. (âge) takıları olan isimler genelde erildir (. la carotte. (eau).. LE CHAT. l'été sud. le kilogramme.

.

dişil olunca (-esse) takısını alır: un prince une princesse un nègre une négresse un poète une poétesse. dişilde (-ère) şeklinde biterler. un paysan un lion un chien une paysanne une lionne une chienne Yirmiye yakın isim. un un un un un voisin cousin ennemi marchand avocat une une une une une voisine cousine ennemie marchande avocate Erilde (-er) ile biten isimler.) .. (-nne) duruma dönüşür ve (-n) harfi okunur hale gelir (. Erilde (-t) ile biten isimler. dişilde (-tte) ye dönüşür ve erilde okunmayan (t). okunmayan ve kendisinden önce gelen sesliyi genizden okutmaya yarayan (-n) harfi ile biten isimler. Genel olarak eril ismin sonuna. . (I)un romain un cousin 38 une romaine une cousine. un écolier une écolière un berger une bergère un fermier une fermière un boulanger une boulangère 3. bu kuralın dışında kalır. une chatte Erilde. telâffuz edilmeyen ancak kendisinden önce gelen sessizi okutmaya yarayan (e) harfi eklenir. dişilde. dişilde okunur duruma gelir: un chat 4.Formation du f é m i n i n D İ Ş Noms (İsimlerin dişillerinin yapılışı) Canlı varlıkları gösteren isimlerde bazen ufak bir değişiklik yaparak eril isimden dişili elde edilir ki bu değiişklikler şu kurallara bağlı olarak oluşturulur: 1..

LA FORMATION DU PLURIEL DES NOMS (İsimlerin çoğul hale getirilmesi) Fransızca'da isimler genel olarak. şu kurallar uyarınca yapılır: 1. dişilde (-ve) ye dönüşür: un juif une juive.) une fille le livre la maison l'élève Çoğul (pl. Genel olarak tekil bir ismin çoğulunu elde etmek için.. un directeur un ambassadeur une directrice une ambassadrice c. (-ou) ile biten eril isimlerin dişilleri (-olle) ile biter: un fou une folle. un danseur un chanteur une danseuse une chanteuse b. 8. o sözcüğü sonuna (s) harfi eklenir. (-f) ile biten eril isimler..) des filles les livres les maisons les élèves .(-eur) ile biten isimler şu üç şekilde dişil olurlar: a. Ancak çoğulu elde edilecek sözcüğün bc şındaki tanımlık (article) da çoğul hale getirilmelidir : Tekil (sing. dilimizde olduğu gibi gösterdi! leri varlığın sayısına göre tekil (singulier) ya da çoğul (pluriel) olurla Tekil isimlerin çoğulu. genellikle. 9. erili ile dişili arasında etimolojk herhangibir ilişki yoktu un un un un un un un homme coq cheval neveu bélier oncle frère une une une une une femme poule jument nièce brébis une tante une soeur. 10. Bazı isimlerin dişillerini gösteren sözcükler tamamen ayrı bir isimdir. un docteur un chasseur une doctoresse une chasseresse 7- (-eau) ile biten eril isimlerin dişilleri (-elle) ile sonuçlanır: un jumeau une jumelle.

v.) Bu iki cümlenin anlamında aşağı yukarı pek fark yoktur. le faux. la justice . les bestiaux. o varlığın adı tekil kaldığı halde çoğul gibi algılanabilir : Le chat est ingrat (Kedi nankördür. la bonté.. çoğulu kullanılmaz: le bonheur. les ciseaux. x. çoğulda genellikle (-x) harfi ile biterler.. Çoğulda hiçbir kurala uymaz : un oeil (göz) des yeux (gözler) 5. (-AU). (1) 40 Bu sözcükler için her zaman sözlüğe bakmak yerinde bir hareket olur. (-EAU).b. 6. (-OU). 7. Bazı isimler.) Tous les chats sont ingrats (Tüm kediler nankördür. le vrai. z) ile biten sözcükler çoğulda değişmezler: le tapis la croix le nez les tapis les croix les nez Tekilde. Şöyleki : le le le le le le manteau noyau cheveu bijou cheval travail les les les les les les manteaux noyaux cheveux bijoux chevaux travaux les les les les les cous clous trous rails chandails İstisnalar (exceptions) : le le le le le 4. (-EU).b. yalnız tekil olarak karşımıza çıkar. Kimi isim ise karşımıza herzaman çoğul olarak çıkar. değişken değilse aynen bırakmak gerekir denilebilir. tekili kullanılmaz : les lunettes. 8. le courage. les archives v. cou clou-vtrou rail chandail (Göz. gözler) anlamındaki sözcük kendine özgü durum gösterir. Birleşik isimlerin(1) (noms composés) çoğullaştırılmasmda genel ve kesin bir kural yoktur ama birleşik ismi meydana getiren sözcüklerin değişken (variable) veya değişmeyen (invariable) olduğunu saptadıktan sonra değişkense çoğulunu yapmak. Herhangibir varlıktan genel anlamda sözedildiğinde. (-AIL) ve (-AL) ile biten isimler.Tekilde (s. .

partout les passe .dortoirs le wagon . Bir fiil ve bir isimden oluşan birleşik isimde sadece isim değişir :0) le chauffe .) le va-et-vient (tekilde çoğulda aynıdır. görevleri) 1.bain les chauffe .monnaie Le gratte .forts e.poste le sac à main d.postales les coffres .restaurantles wagons . Birleşik isim iki sözcük halinde ayrı ayrı yazılıyorsa ve ikisi de isimse her iki sözcüğün sonuna (s) harfi getirilir: la cité . 2. FİİLİN DOLAYLI TÜMLECİ (Le comp. (1) Herhangibir isim. cümlecik içinde çeşitli görevler yüklenebilir : FİİLÎN ÖZNESİ (Le sujet du verbe). 3.postale le coffre .restaurants c. Birleşik ismi meydana getiren sözcüklerden ikincisi birinciyi tamlayan durumda ise birinci sözcük çoğul hale getirilir. les timbres poste les sacs à main Birleşik ismi oluşturan sözcükler bir isim ve ^niteleme sıfatı ise her ikisi de değişir: la carte . FİİLİN DÜZ TÜMLECİ (Le complément d'objet direct).partout • LES FONCTIONS DU NOM DANS LA PROPOSITION (İsmin cümlecik içinde.dortoir les cités .) Tv Bir fiil ve bir zarftan oluşan birleşik isimlerin çoğulu. çoğulu. a. ikincisi değiştirilmez : fwl^ ^ le timbre . d'objet indirect).monnaie les porte .örnekler :.ciel Sözcükleri bu kurala uymayıp "invariable" kalırlar. 41 .fort les cartes .ciel les gratte .bains leva-nu-pieds (tekilde çoğulda aynıdır. La porte . sadece başındaki tanımlık çoğullaştırılır : les passe . (s) veya (x) harfinin ilâvesi ile yapılır: le pourboire le portemanteau les pourboires les portemanteaux b. Birleşik sözcük tek bir sözcük halinde ise yani trait d'union (-) la birbirine bağlanmamışsa. tekili ile aynıdır.

7. 13. attribut du sujet "Ankara" [) 2 Lâtince: (agere = yapmak) fiilinden gelen (agent = göre "İşi yapan tümleç" anlamına geliyor. FİİLİN DOLAYLI TÜMLECİ : Les élèves pensent à LEURS EXAMENS. ZARF TÜMLECİ (Le comp. yapan). demek olduğuna . AÇIKLAYICI OLARAK KULLANILAN SÖZCÜK (Le mot mis en apposition). 8 HİTAP ŞEKLİNDE KULLANILAN SÖZCÜK (Le mot mis en apostrophe). 1. 5. d'agent)(1>. FİİLİN ÖZNESİ : PARIS est la capitale de la France. Comp. 9. 10. Comp. SÖZ UZATIMI (Le pléonasme). İSİM TÜMLECİ (Le comp. EDİLGEN FİİLİN TÜMLECİ (Le coriıp. I ÖZNENİN YÜKLEMİ (ÖZNEYE VASIF VEREN SÖZCÜK) : II est PROFESSEUR. 12. dir. ZAMİR TÜMLECİ veya KISIM GÖSTEREN TÜMLEÇ (Le complément du pronom ou du partitif). Comp. ind. du verbe "parler" I. FİİLİN ZARF TÜMLEÇLERİ (Les comp. dir. du verbe "penser" Ils parlent de LEURS EXAMENS. 11. circonstanciels du verbe). 14. SIFAT TÜMLECİ (Le comp.4. du verbe "fermer" Je lis UN LIVRE. ind. de l'adverbe). 2. Comp. de l'adjectif). TÜMLEÇ YÜKLEMİ (L'attribut de l'objet). Attribut du sujet "il" "L'homme n'est qu'un ROSEAU" -Pascalattribut du sujet "l'homme" Ankara est la CAPITALE de la Turquie. du nom). du verbe "lire" i. ÖZNENİN YÜKLEMİ (L'attribut du sujet). FİİLİN DÜZ TÜMLECİ : La bonne ferme LES FENÊTRES. sujet du verbe "être" SON OPINION diffère profondément de la mienne. 6.

AYŞE et toi. mis en apostrophe 43 . comp.5. de moyen du verbe "voyager" Cette maison est faite en pierre. circ. circ. d'agent.) comp. comp. circ. comp. comp.000 livres turques. de but (d'intérêt) du verbe "travailler" Il meurt de faim. \ comp. prenez mes valises s'il vous plaît. circ. d'accompagnement du verbe "voyager" 7. circ. en TURQUIE. de prix du verbe 'acheter" Je pèse 60 kilos. EDİLGEN FİİLİN TÜMLECİ : La maison est entourée d'ARBRES. Je suis intivé (e) par MES AMIS à une excursion. comp. de matière du verbe "être fait" Je voyage avec ma soeur. comp. d'opposition du verbe "sortir" Il travaille pour ses enfants. comp. REINE d'Egypte. circ. d'agent 6. Cléopatre. circ. comp. circ. AÇIKLAYICI OLARAK KULLANILAN SÖZCÜK : Ils vous aiment. apposition du pronom "vous". comp. comp. circ. apposition du mot "Cléopatre" "Je suis la forêt. circ. de manière du verbe "partir" Je sors malgré la PLUIE. de lieu du verbe "habiter" Mon ami voyage depuis trois JOURS. de cause du verbe "mourir" J'ai acheté cette robe 2. de temps du verbe "voyager" Il est parti avec PLAISIR. comp. s'est suicidée. parure éternelle du monde" apposition du mot "forêt" 8. (avec de la pierre. FİİLİN ZARF TÜMLEÇLERİ: J'habite à ANKARA. de poids du verbe "peser" J'aime voyager en avion. circ. HİTAP ŞEKLİNDE KULLANILAN SÖZCÜK: PORTEUR.

du pronom "laquelle" (comp. de l'adjectif "content" Il est fier de ses ENFANTS. İSİM TÜMLECİ : "Travaillons donc à bien penser. comp. comp. comp. comp. comp. SIFAT TÜMLECİ : Je suis content de ma VIE. du nom 11. celui de MEHMET est professeur. pléonasme 10. du pronom "une" Mon père est avocat.MES ENFANTS. SÖZ UZATIMI : J'ai vu cela de mes propres YEUX. est venue vous chercher. ma chère MAMAN. l'attribut de l'objet "cet enfant" 44 . voilà le principe de la MORALE". travaillez bien mis en apostrophe Je t'aime. comp. du nom du mot "principe" Elle est encore sous l'effet de l'ANESTHESIE. de l'adjectif "plein" 12. ZAMİR TÜMLECİ : Laquelle de ces robes préfères-tu? comp. de l'adverbe "beaucoup" C'est assez pour une FOIS. du partitif) Une de vos AMIES. comp. un PARESSEUX. mis en apostrophe 9. du pronom "celui" 13. comp. de l'adverbe "assez" 14. ZARF TÜMLECİ : Beaucoup d'ELEVES ont connu la réussite. TÜMLEÇ YÜKLEMİ : Je déteste cet enfant. de l'adjectif "fier" Son coeur est plein de COURAGE. comp.

Nom commun.. sing. masc. comp circ. "Colomba s'arrêta devant ce tas de feuillage. fém. comp. pl. dir." Prosper Mérimée (la Vengeance) Colomba bu yaprak yığınının önünde durdu ve bir kocayemiş dalı ayırarak. féminin singulier. masc. sujet du verbt Colomba "s'arrêter"... sing. sing. du verbe "arracher". Nom commun. comp. pl. sing. masc. Fenêtre : Seine : Quais : Matins : Gris : Choses : Nom commun. di verbe "regarder". masc. circ. d verbe "regarder". Nom commun. : Nom propre. fém.. ind di verbe "donner". comp. masc. d nom "branche". sing. EXERCICES SUR L'ANALYSE DES NOMS-. fém. 45 . Nom commun. circ Tas de lieu du verbe "s'arrêter". : Nom commun. dir. de lieu du verbe "regarder". fém. Douceur : Nom commun. Nom commun. sing. Aşağıdaki cümlelerde kullanılmış olan tüm isimlerin analizini yapa lım : A. comp. du non "matins". onu piramide ilâve etti. dir. fém.. dir. masc. "J'aime à regarder par la fenêtre la Seine et ses quais par ce: matins d'un gris tendre qui donnent aux choses une douceui infinie. comp. B. d lieu du verbe "ajouter". sing. di verbe "donner". comp. gri sabahlarda Sein< nehrini ve kıyılarını seyretmeyi severim.. comp.. fém. comp. comp. l'ajouta à la pyramide.. Nom propre. pl... Nom commun. comp. Nom commun. sing. comp.I. et arrachant une branche d'arbousier. sing. di verbe "regarder"." Anatole FRANCE (Paris) Herşeye sonsuz bir tatlılık veren tatlı. dir. du nom Feuillage Branche Arbousier Pyramide Nom commun.

sing.. circ. journaliste étranger. comp. Tortue : Nom commun ... sujet du verbe "être réparé". comp. comp. sing.. pl. sing. pl. Ponts : Nom commun. comp!. Routes : Nom commun fém. masc... Aşağıdaki parçada geçen article' (tanımlık)leri. masc. à la tête légère. Journaliste : Nom commun. fém. dir.. E. complément d'agent du verbe "être réparé". sing. du verbe "voir". u Tête : Nom commun. Ingénieurs : Nom commun. "Une tortue était. du verbe "parcourir"." Şu halde yabancı gazeteci Bay Vincent'la beraber Fransa yollarını katedeceğiz. fém. du nom "tortue". D. . dir. Vincent..fém. d'accompagnement du verbe "parcourir". masc.C. mühendisler ve işçiler tarafından onarıldı. sing. Qui lasse de son trou. memleket görmek isteyen boş kafalı bir kaplumbağa vardı. comp. du nom "routes".." La FONTAINE (La Tortue et les Deux Canards) Yuvasından bıkmış.. sing. France : Nom propre. sujet du verbe etre . masc. Vincent : Nom propre. complément d'agent du verbe "être réparé". "Nous allons donc parcourir les routes de France avec M. Ouvriers : Nom commun. Trou : Nom commun. voulut voir le pays. Les ponts détruits ont été réparés par les ingénieurs et les ouvriers. sing. pl. Pays : Nom commun. masc. pl. isimleri bulunuz ve analizlerini yapınız (1) : (X) 46 Alıştırma mahiyetinde verilen her parça veya tümceyi kendi kendinize kişisel olarak türkçeye çevirmeniz sizler için daha yararlı olacak düşüncesiyle türkçeleri verilmemiştir. Tahrip olan köprüler. II. mis en apposition de "Vincent". masc.. de l'adjectif "lasse". masc. comp. U A .

Une fête banale. sous les appels des haut-parleurs et la pétarade des carabines. Frédéric avait pris la main de Pierre. Une foule molle et hébétée flottait entre les éventaires.'air embaumait les gaufres. Amalia rêvait devant ce trésor. avec un tir. Pour ne pas se perdre ou pour se rassurer. les amandes grillés. un manège. Henri TROYAT (le plain de l'étranger) 47 . I. La musique se françassait contre les murs des maisons voisines. Monsieur! Vous avez vu? Le loterie offrait aux gagnants des services à the chinois. La grande rue tournait sous l'impulsion de la patronne. un micro à la main. il s'écriait en levant les yeux sur lui : — Monsieur. des bijoux de pacotille. une piste d'autos tamponneuses. Pierre lui permit de jouer et paya les billets. le popcorn. des casseroles. de temps à autre. exhortait les amateurs. une loterie. des poupées. qui.La fête se tenait sur la place du marché. des baraques de confiserie médiocre.

(belgisiz sıfatlar). — longue. Niteleme sıfatları ait olduğu ismin anlamına. (sayı sıfatları). l'adj. des adjectifs qualificatifs b. — joveu*. 48 . (ilgi sıfatları). Q. — turc. 6. Niteleme sıfatları herzaman bir ismin anlamına etki eder ve onun özelliğini belirtir. paraître. dişil oluşuna uyarlar. Q. Q. _ Yukarıdaki örneklerden de anlaşıldığı gibi : A. rouge et blanc. Les enfants sont joveu*. eril. ya da "être. (soru sıfatları). devenir" gibi attributif bir fiil aracılığı ile (l'attribut olarak) etki ederler. B.LES ADJECTIFS (Sıfatlar) Varlıkların niteliklerini bildiren ve onları tayin etmeye yarayan sözcüklere "les adjectifs" (sıfatlar) adı verilir : 1. 2. — Comment est la robe? R. Le drapeau turc est rouge et blanc. (işaret sıfatları). La robe est longue. ya doğrudan doğruya (l'épithète olarak). 1. Les Adjectifs Qualificatifs (Niteleme sıfatları) : Niteleme sıfatları : (COMMENT EST tekil isim?) ve (COMMENT SONT çoğul isim?) (Nasıldır?) sorularına yanıt verirler : a. 4. 3. — Comment est le drapeau? R. rendre. çoğul. (mülkiyet sıfatları). — Comment sont les enfants? R. Les Les Les Les Les Les Les adjectifs qualificatifs adjectifs démonstratifs adjectifs possessifs adjectifs interrogatifs adjectifs relatifs adjectifs numéraux adjectifs indéfinis (niteleme sıfatları). qualificatif. C. Niteleme sıfatları anlamına etki ettikleri ismin sayı ve cinsine yani tekil. 7. l'adjectif qualificatif c. 5.

nouvel ve bel sıfatları masculin olup sesli başlayan sözcüklerin önünde kullanılır : U n vieil homme U n nouvel habit U n bel enfant 49 . bel Cruel - Rose Rouge Mince Jeune Noire Verte Petite Grande Grise Bonne Lasse Inquiète Légère Heureuse Joyeuse Douce Longue Blanche Première Franche Sèche Fraîche Turque Grecque Vieille Nouvelle Belle Cruelle (1) Vieil. birden fazla ise. Quelques adjectifs qualificatifs (Birkaç niteleme sıfatı) : Masculin (eril) Féminin (dişil) Rose Rouge Mince Jeune Noir Vert Petit Grand Gris Bon Las Inquiet Léger Heureux Joyeux Doux Long Blanc Premier Franc Sec Frais Turc Grec Vieux. E. vieil(n Nouveau. Cril ve dişil sözcüklerden birkaçı birarada ise eril egemen olur Ve sonuç olarak eril cinsine göre uzlaşma yapılır.D. Niteleme sıfatlarının tanımlığı (article) olmaz. Niteleme sıfatlarının ait oldukları sözcük. Ancak ait oldukları sözcüğün article'si olur. nouvel Beau.

Un chat gris 2. L'étudiant obéissant 3. Un frère jumeau 21. Un nouvel emploi 50 Une chatte L'étudiante Une femme Une actrice Une famille Une vue Une directrice Une pierre Une enfant Une plume Une leçon Une saison Une maison Une fille Une mode Une robe Une soeur Une histoire Une mère Une soeur La force Une Une r. Un bel arbre 23. Un frère cadet 18. Un métal précieux 9. Un mur bas 14. Un directeur orgueilleux 8. Un costume paysan 16. Un homme intelligent 4. Un acteur charmant 5. Un climat printanier 13. Un père consolateur 20. Un garçon sot 15. Un enfant capricieux 10. Un goût turc 22. Un air moqueur 19. fleur coùtume . Un papillon léger 11. Un costume parisien 17.Coquet Ancien Jumeau Bénin Malin Fou Mou Menteur Supérieur Meilleur Vengeur Pêcheur Créateur Destructeur Consolateur Vif Coquette Ancienne Jumelle Bénigne Maligne Folle Molle Menteuse Supérieure Meilleure Vengeresse Pécheresse Créatrice Destructrice Consolatrice Vive FAITES LES EXERCISES SUIVANTS 1. Un pays heureux 6 Un spectacle merveilleux 7. Un devoir entier 12.

30.'nouveaux Un nouveau cas De nouveaux cas. İstisnalar (Exceptions) : (1) "Les Articles" konusunda değindiğimiz gibi sıfştın önünde. x) harflerinden biriyle Un garçon heureux Un boeuf gras Le fruit savoureux biten sıfatlar çoğullarında değişmezler : des garçons heureux des boeufs gras les fruits savoureux (-EAU) ile biten sıfatlar. ) de belles fleurs (s. 26. Un signe amical Des signes amicaux. 28. sıfatlar için de aynı şekilde kullanılır : 1. Sıfatların çoğulunu elde etmek için genellikle sonlarına (s) getirilir : Une maison neuve Une rivière large Une belle fleur des maisons neuves des rivières larges ( . (-EU) ve (-OU) ile biten sıfatlar. Un livre nouveau Des livres. article indéfini 51 . çoğulda sonlarına (-S) harfini alırlar : Un oeil bleu Des yeux bleus Un homme fou Des hommes fous 5. Un beau livre De beaux livres. 25. 27. (-AL) ile biten sıfatlar. çoğulda (-AUX) ile sonuçlanırlar : Un ami loyal Des amis loyaux. Un beau crayon De beaux crayons. Un Un Un Un Un Un Un bel exercice vieil auteur mur blanc esprit franc remède bénin esprit malin homme fou Une Une Une Une Une Une Une robe histoire maison idée humeur fièvre femme Not : Türkçede sıfatların dişili yoktur. 4. isimlerde çoğul yapmak için kullanılan gerekli kurallar. çoğulda sonlarına (-x) harfini alırlar. LES PLURIEL DES ADJECTIFS QUALIFICATIFS (Niteleme sıfatlarının çoğulu) Genel olarak. 29. 2.24. " D E S " yerine " D E " kullanılır: Un bon voyage De bons voyages.

Dilimizde niteleme sıfatlarının dişili olmadığı gibi çoğulu da yoktur.) Est-ce que tu connais CETTE fille? (Bu kızı tanıyor musun?) CETTE école est fermée en été.) Je ne connais pas CES élèves. (Şu = bu öğrencileri tanımıyorum.) (1) (2) 52 "Cet": bu işaret sıfatı. Yani işaret ettikleri ismin başındaki "tanımlık" kalkar. Sıfatlar dişil (féminin) ve çogul (pluriel) oldukları zaman önce dişil yapılır ve çoğul eki sonra eklenir: Une craie blanche Des craies blanches b.) CES fleurs poussent doucement. İşaret sıfatlarının türkçeye çevirisi (bu.) CET arbre pousse vite. (Bu ağaç çabucak büyüyor. Donnez-moi<2) CE crayon. tekil) sözcükler önünde kullanılır: cet arbre cet homme cet étudiant cet oiseau v.fatal final natal boréal frugal jovial glacial fatals finals natals boréals frugals jovials glacials Not: a. Masculin (eril) Singulier (tekil) Pluriel (çoğul) Féminin (dişil) Ce Cette (1)Cet CES Not: İşaret sıfatları "article" yerine kullanılırlar. (Bu kalemi bana veriniz.b. o) şeklinde yapılabilir. LES ADJECTIFS DEMONSTRATIFS (İşaret sıfatlan) Bir ismin ifade ettiği şeyi veya kişiyi göstermeye yarayan sıfatlara "Les adjectifs démonstratifs" denir. (Bu çiçekler yavaş yavaş büyüyorlar. sesli harfle ya da okunmayan (h)'la başlayan M A S C U L I N S I N G U L I E R (eril. (Bu okul yazm kapalıdır. şu. Une belle fleur De belles fleurs Bir güzel çiçek Güzel çiçekler 2. .

• Passe-moi un stylo. 4 élève est laborieuse. sur colline il y a une ferme. 8 histoire est belle. 7 horloge est ronde. 9 homme est beau. 11 Cette maison est grande. 5 arbre est coupé par le bûcheron. est brune. 3.LES ADJECTIFS DEMONSTRATIFS COMPOSES : (Birleşik işaret sıfatları) İşaret edilen nesnenin veya bireyin yakında mı yoksa uzakta mı olduğunu belirtmek için çoğu zaman (-ci) ve (-là) takılarına başvurulur: Voici Voilà Voici Voilà Pi ime maison un appartement un arbre un jardin : : : : Cette maison-ci. ces élèves sont dans la cour. Sur colline il y a une forêt.) P2 Lequel? Est-ce que tu veux ce stylo-ci ou ce stylo-là? (Hangisini? Bu kalemi mi yoksa şu kalemi mi istiyorsun?) EXERCICES Complétez les phrases avec les adjectifs démonstratifs : 1 automobile n'est pas chère. cette maison est petite. 14 fruits sont mûrs. 10 filles sont belles. (Lütfen bana bir dolmakalem uzatıver. s'il te plaît. Ce jardin-là. Cet arbre-ci. 15 fille est blonde. Bu sıfatlar. 12. kısacası "tanımlık" ortadan kalkar. 3 élève est laborieux. ne sont pas mûrs. LES ADJECTIFS POSSESSIFS (Mülkiyet sıfatları) îsmin ifade ettiği şeyin veya bireyin kime ya da neye ait olduğunu göstermeye yarayan sıfatlara "Les adjectifs possessifs" denir. 6 femme est grosse . 13. 2 forêt est épaisse. Cet appartement-là. 53 . Ces élèves sont en classe. önüne geldikleri ismin sayı ve cinsine uyarlar ve "tanımlık" la birlikte kullanılmazlar.

) (Ödevlerini yapıyorsun. notre.) notre.) (Arkadaşımı çağırıyorum. sahip olan tek. b. La mère aime SES enfants. ta.) (Anne çocuklarını sever. sahip olan da sahip olunan da tek olup. (Evimiz üç katlı) VOTRE jardin est grand. LEUR mère est vieille e. çoğul şahıs 3.) (Kız arkadaşınıza yardım ediniz.) (Kitaplarımı kaybettim. (Kızkardeşin akıllı) SA figure est ronde. fém. çoğul şahıs 2. eril ve tekil sözcükler önünde (le) ya da (1') yerine kullanılırlar. Il aime SON enfant. tekil şahıs 1.Sahip olunan İsim Sahip olan 1. Nous aimons NOTRE mère. 54 (Annemizi severiz. tekil şahıs 3. sahip olunan tekil olan dişil ve tekil sözcükler önünde kullanılırlar . sahip olan çoğul. son. (Onların babası gazeteci) c.) (Onların annesi ihtiyar. Tu fais TON devoir. (Annemi severim. sing. sa.) TA soeur est intelligente. (Bahçeniz büyük) LEUR père est journaliste. sahip olunan tekil olup. votre. leur. Aidez VOTRE amie. sing.) . tekil şahıs 2. leur. sahip olan çoğul. ton. sahip olan ve sahip olunan tekil olan dişil ve tekil sözcükler önünde kullanılırlar : J'aime MA mère. tes. ma. J'appelle MON amie. Tu fais TES devoirs. mes. çoğul şahıs masc. (a) mon (c) ma ton ta son sa (b) notre (d) notre votre votre leur leur masc. (Kitabımı okuyorum. votre.) (Ödevini yapıyorsun. ses. et fém pluriel (c) mes tes ses (f) nos vos leurs mon.) (Kendi çocuğunu seviyor. sahip olunan birden fazla ise eril ve dişil sözcüklerin önünde kullanılırlar: J'ai perdu MES livres. (Onun yüzü yuvarlak) d. Je lis MON livre. eril ve tekil sözcükler önünde kullanılırlar : NOTRE maison a trois étages.

senin baban ise zengin değil. nos. Le petit garçon parle avec soeur. il n'est pas riche. (Ellerini yıkamak) se fouler le pied.) Ancak.) ("Benim babam zengindir" demek gereksizdir. SON kullanılır : DENMEZ : DENİR : MA école MON école SA histoire SON histoire TA habitude TON habitude MA amie MON amie MA adresse MON adresse TA étudiante TON étudiante B. quant à ton père. SA yerine MON. Cansız bir varlık sözkonusu olduğunda (ONUN) ya da (ONLARIN anlamına (EN) pronom'u kullanılabilir ki bu durumda sahib olunaı bir "article" veya başka bir belirleyici ile ifade edilir : Ses livres? J'EN connais seulement quelques-uns. Mülkiyet kendiliğinden anlaşılacak durumda olduğunda mülkiyet . (Dişleri ağrımak) C.) Not: A.) D. v (Babam zengindir. 5 .f. Türkçe ismin sonuna eklenen mülkiyet eklerinin yeterince açıklî yıcı olduğu durumlarda. (Ayağını burkmak) Avoir les mains dans la poche. Fransızca'daki "adjectifs possessifs"i Türl çe'ye çevirmek gereksizdir : Mon père est riche. (Ödevlerimizi yapıyoruz. Bir féminin (dişil) ismin başında sesli harf ya da okunmayan "] varsa MA. (Kitapları mı? Onlardan sadece birkaçını tanıyorum. TON. bir zıtlığın üzerinde durulmak istendiğinde ya da iki anİ£ ma gelebilecek durumlarda mülkiyet sıfatı ile bunu belirtmek ge rekir: Mon père est riche.) Vous avez VOS livres et ils ont LEURS cahiers. leurs. fatı yerine "article défini" (belirli tanımlık) kullanılır : Se laver les mains. (Benim babam zengin.) EXERCICES : Remplacez par un adjectif possessif convenable : 1. sahip olan da sahip olunan da birden fazla ise. (Elleri cebinde olmak) Avoir mal aux dents. TA. e ve dişil sözcüklerin önünde kullanılırlar: Nous faisons NOS devoirs. vos. (Sizin kendi kita larınız. onların da kendi defterleri var.

. 6. Voici un manteau blanc. Voilà un petit oeil. 13. 14. 2 montre est carrée. tekil ya da çoğul olmasına göre dört çeşitte karşımıza çıkarlar. Voici un vieil habit. Nous sommes contents de étudiants. Voilà une belle femme. Les professeurs parlent à élèves. Voilà une longue règle. Le professeur parle de élèves. 8. J'ai une tante malheureuse. LES ADJECTIFS INTERROGATIFS (Soru sıfatları) : Nesne ve birey hakkında soru sormaya yarayan Türkçe'ye (Hangi?). Mettez au pluriel : 1.. 5. (Nasıl bir?). 8.. 9. Voici une vieille dame. Voilà une nouvelle robe. 2. 4. Il tre oreille. 5 menton est pointu. 3. 12. 10. Voilà un beau garçon. Voilà un bel homme. 11. 9 classe est grande. Je mange avec dents. Je me lave visage (attention). 5. 10. Ecrivez un adjectif possessif devant ces mots-ci : 1 lèvres sont rouges. 56 . 14. belirledikleri ismin eril ya da dişil. 7. 4 yeux sont verts. Voilà un oeil bleu.. 3. 11. Voici une belle cravate. Est-ce que vous aimez patrie? Vous entendez avec oreilles. Voilà un bijou précieux. 15. 19. 9. 10 soeur est belle. Nous regardons avec . Voici une forêt épaisse. 13. L'élève montre sa classe. 7 dos est large.. Voilà un grand mur. Ferme bouche.İ. 7. Nous sommes contents de vie. Je lave visage. lu penses à parents. 20. Voici un livre vert. L'étudiant écoute son professeur. 16. 3 épaule est ronde. 12. yeux. Je mange du gâteau délicieux. 15. 8 nez est petit. 4. 6. 4. 6 oreille est large. 17. Lis leçon. 18. (Ne çeşit?) şeklinde çevrilebilecek olan bu sıfatlar. L'oiseau vole avec ses ailes. (Ne gibi bir?).

(BU). quelle. masc. (SÖZÜGEÇEN).masc. (ADIGEÇEN). Şu şekilde oluşur: Bu tip ünlemlî cümlelerde "inversion" olmadığına dikkat ediniz. soru sıfatları soru cümlelerinde kullanıldığı gibi dolaylı anlatımla (interrogation indirect'le) ortaya konulmuş sorularda da kullanılır: Je ne sais plus quel jour il m'a téléphoné. (öğretmen hangi araştırmaları kullanacağımızı bize söyleyecek. Soru sıfatları bazen "l'adjectif exclamatif" (ünlem sıfatları) olarak da kullanılırlar. sing. fém. babasının tutumunun ne olacağını bana söyleyecek. pl. yüklem görevinde olup özne olan isme ya da zamire yüklenmektedir : Quel est cet homme? (Bu adam kim?) Quel est ce livre bleu? (Bu mavi kitap ne?) Quelle fut votre réaction? (Tepkiniz ne oldu?) (Tepkiniz nasıl oldu?) Mon ami me dira quelle sera l'attitude de son père. inter. QUEL QUELS QUELLE QUELLES Exemples Quel livre préfères-tu? Quels films aimes-tu le plus? Quelle heure est-il? De quelles robes as-tu besoin? Yukarıdaki çizelgede görüldüğü üzere. (i) (Ne şans!) (Ne biçim sorular!) (Ne sıcak. fém. Adj.) Le professeur nous dira de quelles recherches nous devons nous servir. (SÖZKONUSU) gibi sıfat ya da sıfat grubu ile çevrilen ilgi sıfatları bugün sadece hukuk dilinde ve resmî yazışmalarda kullanılmaktadır. (Bana ne günü telefon ettiğini unuttum. quelles + isim) bulunduğu için sıfat tamlaması oluşturmaktadır. pl. amma da sıcak!) (Ne güzel duygu!) (Amma da şansım varmış!) LES ADJECTIFS RELATIFS (İlgi sıfatlan) : Dilimize.) Bu örneklerde soru sıfatları : (Quel. Quelle chance! Quelles questions! Quelle chaleur! Quel beau sentiment! (1)Quelle chance j'ai! S. B Oysaki bazı durumlarda. (İŞBU).) C. 57 . sing. quels. (Arkadaşım.

auxquels. Les adjectifs numéraux cardinaux (asal sayı sıfatları) : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 58 - = = = - = - un deux trois quatre cinq six sept huit neuf DIX onze 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 = = = — = = = = = = douze treize quatorze quinze seize dix-sept dix-huit dix-neuf VINGT vingt et un vingt deux 30 31 32 40 41 42 50 51 60 61 62 = = = = = = = = = = = TRENTE trente et un trente deux QUARANTE quarante et un quarante deux CINQUANTE cinquante et un SOIXANTE soixante et un soixante deux . à ve de préposition'lari önünde article défini'nin uyduğu kurala göre: duquel. olmak üzere iki grupta incelenebilirler. LES ADJECTIFS NUMERAUX (Sayı sıfatları) Sayı sıfatları Fransızca'da : A. auxquelles şekline girer : Il a été notifié auxquels inculpés que (Adıgeçen zanlılara bildirildi ki ) 6. İlgi sıfatı. Le tribunal mettra à la vente aux enchères les biens meubles de M. Les adjectifs numéraux ordinaux (sıra sayı sıfatları).. desquelles.. Dubois Lesquels biens se trouvent à l'adresse suivante.) B.... sözügeçen mallar aşağıdaki adrestedir. auquel. Les adjectifs numéraux cardinaux (asal sayı sıfatları). desquels. B. (Mahkeme Bay Dubois'nin taşınır mallarını açık artırma ile sattıracaktır. A.(Article défini + soru sıfatı) Masculin LEQUEL Lequel procès (işbu dâva) Singulier Féminin LAQUELLE Laquelle partie (adıgeçen taraf) LESQUELS Lesquels accusés (adıgeçen sanıklar) Pluriel LESQUELLES Lesquelles preuves (Sözüedilen kanıtlar) Örnekler A.

22. Yalnız ya da cümle sonunda: (six). Six livres .000 = UN MILLION Not : six (altı) ve (dix (on).000. f. b.dix garçons. e. sessiz harfin önünde (üi) olarak okunur : Huit mille . Six enfants . duruma göre farklı telâffuz edilirler : a. (si) .(dix).huit livres. Kendilerinden sonra sessiz harfle başlayan bir sözcük gelirse (Six).000 quatre-vingt deux quatre-vingt trois QUATRE-VINGT DIX quatre-vingt onze quatre-vingt douze quatre-vingt treize etc. bir sesli harfin önünde telâffuz edilir. vingt (20). (80) sayısında ulama (liaison).Cinq cahiers. = MILLE 1.(dix). SOIXANTE-DIX soixante et onze soixante douze soixante treize etc. (sis) . 23 v. Sesli harfin önünde (x).dix ciseaux (z) (z) c. huit (8). (81) ve (91) de ulama yapılmaz. (101-cent un) dışında. bir sesli harfin önünde okunur : vingt et un g. (di) okunur. CENT (100) nm (t) harfi. d. quatre-vingt un = = = = CENT cent un cent deux cent trois 82 83 90 91 92 93 = = = = = = 1.d. 59 . cinq (5). (dis) olarak okunur.63 70 71 72 73 81 = = = = = = 100 101 102 103 soixante trois etc. 21. sessiz harfin önünde (sen) olarak telâffuz edilir : Cinq cents . gibi sayıların sonundaki (t). (s) harfi ile yapılır : quatre-vingts élèves h. yalnız ya da sessiz harfle başlayan sözcük önünde (ve11) şeklinde telâffuz edilir. i. (z) gibi okunur.

première Deuxième (second) (seconde) Troisième Quatrième Cinquième Sixième Septième Huitième Neuvième Dixième etc Yukarıda görüldüğü gibi. Les adjectifs numéraux ordinaux (sıra sayı sıfatları) : Premier. B. birinci anlamına gelen (premier. — deuxième — troisième — quatrième (iki kat çaba) (yekûnun üç katı) İnsanlardaki yaş dilimini gösteren.000) arasındaki sayılar şöyle söylenir : Mille cent (1.200) k. anlamına gelen (-AIRE) ile biten sıfatlar da bu sınıfa katılır : — Une femme quinquagénaire (ellilik bir kadın) — Un arbre centenaire (yüzyıllık bir ağaç) — L'année bicentenaire (iki yüzüncü yıl) c.b. (s) harfi alırlar. VINGT (20) ve CENT (100) çoğulda. (altmışlık) v. veya iki yılda bir olan. (ellilik).000) ile DEUX MILLE (2.j. MILLE (1.b. anlamına gelen ve (-AL) ile biten sıfatlar da bu bölümde incelenebilir : . beş yılda bir yapılan v.b. üç yıllık v. 60 Süre ya da dönem gösteren iki yıllık. MILLE (1. (ikinci) (üçüncü) (dördüncü) Çoğaltıcı nitelik taşıyan sıfatlar da sıra sayı sıfatları grubundandır : Un double effort La triple somme b.000) ise değişmez.100) Mille deux cents (1. première) dışında asal sayı sıfatlarının sonuna (-ième) takısı getirilerek sıra sayı sıfatları elde edilir : Deux + ième Trois + ième Quatre + ième a.

(dişil) Aucun Nul Pas un Maint L'autre Un autre Quelque Quelconque Aucune Nulle Pas une Mainte L'autre Une autre Quelque Quelconque — — — — — — Certain Même Tel Tout Chaque Certaine Même Telle Toute Chaque PLURIEL (çoğul) Masc. (eril) Fém. (eril) Fém. (Tek bir öğrenci bile. (dişil) — — — — — Maints Les autres D'autres Quelques Quelconques Divers Différents Plusieurs Certains Mêmes Tels Tous — Maintes Les autres D'autres Quelques Quelconques Diverses Différentes Plusieurs Certaines Mêmes Telles Toutes — — EXEMPLES : — Aucun étudiants n'est venu se présenter à l'examen. (Öteki kitabı istiyorum.) — Pas un élève n'a réussi à l'examen. En çok kullanılanları şunlardır : (Günümüzdeki kullanım dikkate alınarak) SINGULIER (tekil) Masc. (Hiçbir öğrenci sınava girmedi) — Nul navire n'est à l'horizon. önünde bulundukları ismin belgisiz anlamda kullanıldıklarını göstermeye yararlar.) — Je voudrais l'autre livre. sınavda başarı gösteremedi. (Ufukta hiç gemi yok.) 61 .— Le festival biennal de Venise — Le nouveau plan quinquennal 7. (Venedik'in 2 yılda bir yapılan festivali) (Yeni 5 yıllık plan) * Les adjectifs indéfinis (belgisiz sıfatlar) : Belgisiz sıfatlar.

pek çok tanık gösterdi. (quelque) anlamında ise belgisiz sıfattır: Certain livre: Un livre (Herhangibir kitap) (Etre certain. Certain: Tekil belgisiz bir tanımlıkla ya da tanımlık olmaksızın çoğul olarak kullanılır ve isimden önce gelir. 62 . (Bundan eminim. pro. (Sokakta birçok ilginç şeyler gördük. Daha sonraki konularda ayrıntılı olarak görülecektir. Çeşitli kullanımı daha sonra detaylarıyla görülecektir. toutes: adjectif. böyle bir cevap beklemiyordum. (Her kadın güzel olmayı arzu eder.) — Un certain homme a acheté tout le lot. — Un <2)même médecin va opérer le malade et se charger ses soins. hem de bakımını üstlenecek. (Asla.ı— Je l'ai rencontré l'autre jour. toute.) U) Tout. pronom ve adverbe olarak kullanılır.) — Ce mot a différents sens. (Her sabah. un grand marché en plein air a lieu à Çankaya. (O. (2) Même: adj.) — Chaque samedi. olarak kullanılır. J'en suis certain: J'en suis sûr. je prends le même bus pour aller à Beytepe.) — (1)Toute femme désire être belle. (Her cumartesi.) — Je n'attendais jamais une telle réponse. (Böyle bir öğrenci bu cümleyi çevirebilir. Beytepe'ye gitmek için aynı otobüse binerim. e) deyiminde ise certain sözcüğü adjectif qualificatif niteleme sıfatı) dır. (Bu sözcüğün çeşitli anlamları vardır.) IMPORTANT 1. Çankaya'da büyük bir açık hava pazarı kurulur.) — Un tel étudiant peut traduire cette phrase. Certain sözcüğü (un). (Adamın biri bütün partiyi satm almış) — Il a produit de divers témoins.) — Nous avons vu plusieurs choses intéressantes dans la rue. tous. (Tek bir doktor hastayı hem ameliyat edecek. ve adv. (Geçen gün ona rastladım.) — Chaque matin.

Aucun examen ne pourrait être facile. (je ne sais quel). — Yukarıdaki örneklerde (aucun) sıfatının ismin önünde yer aldığı görülüyor.) 3. QUELLE. kimhilir nasıl.) 63 . bilmem ne. tıpkı (QUEL.) Je ne sais quel journal a organisé un concours de composition. kimbilir hangi" diye çevrilebilirler. ve (ne plus) olumsuz zarfları ile birlikte kullanılabilirler: Je n'ai jamais rencontré aucun représentant de ce milieu.) — (Aucun) belgisiz sıfatı (ne jamais). isim belgisiz sıfat (Hikâye hiçbir kısıtlama olmaksızın anlatılabilir. (Hiçbir sınav bu kadar kolay olamazdı. Örnekler : Dieu sait quel jour je recevrai ta lettre. kimbilir ne. (Belediye kimbilir nasıl bir karar almak zorunda kalmıştır.2. Aşağı yukarı CERTAIN) belgisiz sıfatıyla aynı anlama geldiği halde "Allah bilir ne. (Dâvetliler gelmediler. tekil-çoğul olarak değişik şekilde yazılırlar. QUELS. bilmem nasıl. henangi bir diye çevirmek yerinde olur. (Gazetenin biri kompozisyon yarışması düzenlemiş. (Hiçbir zaman o çevrenin herhangi bir temsilcisiyle karşılaşmadım.) Mes invites ne sont pas venus.) Bu durumda (aucun) sıfatını (hiçbir) diye değil. Allah bilir nasıl. isim (SANS) préposition'u ile kullanılmışsa isimden sonra da gelebilir : On peut raconter l'histoire sans restriction aucune.) La municipalité a dû prendre Dieu sait quelle décision. olumsuzluğu vermeye yeterlidir. nul) belgisiz sıfatlarının bulunduğu cümlede (pas) ya da (point) olumsuzluk zarfı kullanılmaz. (Kimbilir ne günü mektubunu alacağım. Ancak. QUELLES) soru sıfatları gibi cins ve sayılarına göre eril-dişil. (Dieu sait quel). (on ne sait quel): hemen hemen aynı anlamı veren bu belgisiz sıfat grubu. Böyle bir cümlede (NE) olumsuzluk zarfı. (Aucun. Allah bilir ne engeller onları alıkoymuştur. Dieu sait quels empêchements ont dû les retenir.

présentez-le à votre avocat. bu konuyu ele alan bir seminer düzenlenecek. (Biraz geç geldi. PEGUY Hiçbir başkan karşı karşıya gelmiyordu. HERHANGİ BİR. -NIN BİRİ) olarak çevrilen.) — Si quelques étudiants veulent bien y participer. onu avukatınıza söyleyin. (Quelque + isim + que + verbe au SUBJONCTIF) Quelques empêchements que vous ayez. que ile bir yardımcı cümle meydana getirebilir ki bu cümlenin anlamında. "AUCUNES choses ne méritent de détourner notre route." André GIDE (Hiçbir şey bizi yolumuzdan döndüremez. (Ne gibi engelleriniz olursa olsun. yüklendiği ismin sayı ve cinsine uyarak dişil ve çoğul durumlara girebilir : Quel que soit votre problème. (Az öteden.) "NULS chefs ne s'affrontaient". isminin söylenmesi istenmeyen ya da söylenemeyen varlıklar için kullanılıp türkçeye (BİR.— (Aucun) ve (nul) sıfatlarının çoğulu olmadığı çizelgede belirtildi ise de bazı edebî metinlerde çoğuluna rastlanabilir.) — (Quel que + verbe au subjonctif) Belgisiz sıfat grubu olan (quel que). on apercevait la tour Eiffel. vous devez aller à l'école. (Eğer birkaç öğrenci katılmak isterse. (opposition) karşıtlık görülür. okula gitmelisiniz. FALAN. ve (que) ile başlayan bu yan cümlecikteki fiilin kipi subjonctif olur. 4. (Sorununuz ne olursa olsun.) — (Quelque que) Quelque. 64 ) ) TEL: bu belgisiz sıfat. (Quelque): tekil ve çoğul isimlerle kullanılan eril ve dişili aynı şekilde yazılan bu belgisiz sıfat türkçeye farklı şekillerde çevrilebilir: — A quelque distance. Ch. sayı ve cinsi yüklen- . Eyfel kulesi görülüyordu. on va organiser un séminaire traitant ce sujet.) — Il est arrivé avec quelque retard. FİLAN.) Quelle que soit votre carrière (Mesleğiniz ne olursa olsun Quelle que soit son opinion (Onun düşüncesi ne olursa olsun 5.

) (Her külfet bir nimet karşılığıdır. -nm hepsi. (Şu ya da bu kitabı okumaya başlayacağım.) — Je vais commencer à lire tel ou tel livre. bu teklifi kabul ederdi.) 65 .) — Vous devez vous décider pour telle ou telle méthode.. TOUT: Adjectif indéfini olarak kullanılan bu sözcük. her durumda işlerimi bitirmek zorundayım. bütün.lendiği isme uyarak eril-dişil.) — N'importe quelle femme peut faire le ménage.) 6.) (Atasözü) En tout cas." (Proverbe. tekil-çoğul durumlara girer. (Herhangi bir kitaba başvurabilirim. (N'IMPORTE QUEL): Bu belgisiz sıfat grubu yüklendiği ismin sayı ve cinsine uyar. baştan başa anlamlarına gelir. (Her ne olursa olsun. zamir (Benden başka birisi. (Her insan ölümlüdür. Yalm bir ismin önünde yer alabilir ki bu durumda tanınûığın yerine geçer : Tout homme est mortel. (Adamın biri sizi aradı.) Burada: TOUT = CHAQUE (her) "Toute peine mérite un salaire.) — Une telle femme est venue vous chercher. Yüklendiği ismin sayı ve cinsine uyarak eril-dişil. her.. tekil-çoğul ayrımlar gôstèren sıfattır — Un tel homme est venu vous chercher. türkçeye (herhangi bir. (Herhangi bir kadın ev işini yapabilir. (Filân ya da falân yöntem için karara varmalısınız. tüm.) b. (Bir kadın sizi aradı.) 7. je dois finir mes travaux.) şeklinde çevrilir: — Je peux consulter n'importe quel livre. Bir zamirin önünde bulunabilir : — Tout autre que moi aurait accepté cette proposition. Sözdiziminde değişik yeri vardır : a. sıradan bir.

— Je sais tout ce -tıjfcjssıti»: voulez.) — Toutes les quatre semaines.) EXERCICES I. (Bütün bunlar pek eğlendirici.) — Tout cela ne m'intéresse pas. bizzat. ilgi zamiri (qui) ve (que) nün (antécédent)'i olan (ce) la chose anlamındadır. İsmin önündeki belirleyiciden (yani tanımlık. (Bundan kendinize koca bir sorun yaratmayın.) 66 . TOUTE. (Aynı adam seni aradı. (TOUT. (Sizi sinirlendiren herşeyi bilmek istiyorum. olduğu gibi öngörülmüştü. (1) Bu bir deyimdir. TOUTES) belgisiz sıfatlarından uygun olanını yazınız : 1 la famille est réunie dans le salon. — Tout ceci est bien amusant. (İstediğiniz herşeyi biliyorum. (Bu çözümler.) 8. (Bu kararı veren müdürün kendisi. kendisi. (Bunların hiçbiri. (Dört haftada bir yazılı sınav var. (MÊME): Sonları -e) harfiyle bitmiş olan sıfatların eril ve dişilde aynı olması kuralına göre eril ve dişilde yazım farkı göstermeyen bu belgisiz sıfat türkçeye (aynı. işaret ve mülkiyet sıfatından) önce yer alabilir : — (I) N'en faites pas toute une histoire. TOUS. bütün bunlar beni ilgilendirmez.) Bu örneklerde: (CECI) ve (CELA) zamirleri tekil olduğu halde anlam çoğuldur. Yerine göre: (işi bu kadar büyütmeyin) gibi anlamı da olabilir. c.) Bu cümlelerde. tek) diye çevrilir : — Le même homme est venu te chercher. kendi.) — C'est le directeur même qui a pris cette décision. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılmış olan yerlere. on a une épreuve écrite.) — Ces mêmes solutions étaient déjà prévues.) — Je veux apprendre tout ce qui vous irrite.

Nous avons vous. les remorqueurs sont au travail. 4. 7. Nous avons livres. 3. et Mme. et ? livre et (de) cahiers que moi. il a toujours beaux yeux verts. LA MEME v. Nous dînerons (à) hôtels. Ecoutez ce que le professeur dit. Au printemps. Ayşe a beaucoup grandi. avez-vous 6. 8 les marchandises. 5. ni coûtumes. leurs plaisirs sont 5. 6. 4. Aşağıdaki boş bırakılmış yerlere. 8. la campagne est verte. elle n'est plus 3. nous descendrons dans 9. II. Voyageons ensemble. Örnekler : Je parle des mêmes enfants . il se promène au bord de la mer.) koyunuz: 1. (LE MEME. Tu te sers (de) choses. 2. Protégez les oreilles rougissent. Quant à Mehmet. Avez-vous appris ce qui est instructif dans cette histoire? 7 la journée. (i) Fille kullanılması gereken préposition parantez içinde verilmiştir. ils professeur que l'année dernière. Ancak bu préposition'dan sonra gelecek olan tanımlık (le ya da les) ise article contracté haline getirilecektir.b. ni tout à fait langage. M.Je m'intéresse aux mêmes enfants. les misérables. 10. Quand il fait froid. ni cultures. restaurants. 10 les fleurs sont belles. 67 . 9.2 les étudiantes n'étudient pas bien. Je suis allé (à) cinéma que toi. Les diverses provinces de Turquie n'ont ni climat. AKALIN s'intéressent(1) (à) ont goûts.

2. mon frère me parle du foot-ball. AUTRE. il achètera un stylo de la marque. MEME. 5. 3 critiques ont beaucoup loué ce film. 1. 4. TOUT. En 68 les jours. PLUS D'UN.III. 9. Dans la bibliothèque de la Faculté tu trouveras revue intéressante. DIVERS. Tiens! C'est 10. Il est content de son ancien stylo. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılmış yerlere şu belgisiz sıfatlardan uygun olanım yazınız : QUELQUE. enfant que nous avons vu hier cas. Penses-tu à t'abonner à revue française. tourné en Turquie. . On ne peut pas acheter une revue illustrée 6. 7 ce que vous dites est vrai. 8 étudiants préparent bien la représentation. Il nous a parlé sur sujet. CERTAINS.

yerini tuttuğu ismin görevini yüklenip çeşitli durumlarda karşımıza çıkan sözcüklere ZAMİR denir. üç kişiyi (ben. Çoğullar için de durum böyledir : Je leur offre des fleurs. siz. 6. 4.) cümlesinde çiçek verilecek varlığın bir kadın mı yoksa bir erkek mi olduğu anlaşılamamaktadır. onlar) gösterir. Les espèces du pronom (Zamir türleri) 1. şahıslarda ise bu ayrım nisbeten görülebilir : Je lis un roman. 7. 5. (Je ve tu) kişi zamirlerinden anlaşılmaz. 3. 8. 3. tekil ve çoğul şahıslarında bu ayrım görülmez. Fransızcada (emir kipi dışında) çekimli fiillerin öznesinin açıkça belirtilmesi gerekir. (Ona çiçek sunuyorum. 1. 2. Il court vite. İsimlerde erillik-dişillik olduğu halde kişi zamirlerinin 1. bir cümlede ismin.) Cümlesinde koşanın bir erkek. sen.) Cümlelerinde konuşanın ve kendisine hitabedilenin kadın mı yoksa erkek mi olduğu. o) ve çoğulunu (biz. Les pronoms personnels Les pronoms possessifs Les pronoms démonstratifs Les pronoms interrogatifs Les pronoms relatifs Les pronoms indéfinis Les pronoms adverbiaux Les pronoms neutres (Kişi zamirleri) (Mülkiyet zamirleri) (İşaret zamirleri) (Soru zamirleri) (İlgi zamirleri) (Belgisiz zamirler) (Zarf zamirleri) (Nötr zamirler) LES PRONOMS PERSONNELS (Kişi zamirleri) Kişi zamirleri. Oysaki türkçede bu durum farklıdır: Fiilin şahıs ekinden öznenin kim olduğu anlaşılır. 69 . (Hızlı koşuyor.) Tu fais ton devoir. gibi. ve 2. (Ödevini yapıyorsun.LES PRONOMS (Zamirler) Türkçede olduğu gibi. bir erkek hayvan veya kendisine erillik yüklenmiş bir nesne olduğu açıkça anlaşıldığı halde : Je lui offre des fleurs. bazen bir sıfatın ya da bir grup sözcüğün yerini tutan. (Roman okuyorum.

denildiğinde cansız bir nesne veya bir fikrin yerine kullanıldığı anlaşılır. elle (o) nous.) Ils m'y obligent.o şeyi yapmaya teşvik ediyorlar. (Onu ona veriyor. la. vous (siz) eux.o işi yapmaya mecbur ediyorlar. onlara.) (1) 70 y = à cela = ona (nesne ya da bir fikir yerine) kullanılır. (nesne) accusatif halde III C.) Je parle de lui.) Ils nous en donnent (Bize ondan veriyorlar. elle.) Je pense à lui. elle se nous nous vous vous ils.) J'y(1) pense. en = de cela = ondan (nesne ya da bir fikir yerine) kullanılır. ind. indirect me (beni) te (seni) le. (Ondan bahsediyorum.b. (Sizi o şeye . elles Atones (non accentueés) placés après le verbe Placés avant le verbe accentués Place des pronoms personnels (Emir kipi dışında kişi zamirlerinin yeri) 1 2 me je tu te il. (Onu düşünüyorum. tu (sen) lui.) Ils vous y exhortent.) Il le lui donne. 1* (onu) me (bana) te (sana) lui (ona) me te se moi toi lui. elles II Comp. soi nous (bizi) vous (sizi) les (onları) nous (bize) vous (size) leur (onlara) nous vous se nous vous eux. onlardan v. (O şeyi . (Onu bana veriyor.o şeyi yapmayı düşünüyorum.Kişi zamirlerinin çizelgesi : t Sujet (özne) nominatif halde moi. ils (onlar) (elles). (dolaylı tümleç) datif halde IV Réfléchi (öz dönüşlü) accusatif veya datif halde V Tonique (tonlu) c. elles se 3 le la les lui leur en Örnekler : Il me le donne. je (ben) toi. ondan. (Beni o işe .) . (O şeyden bahsediyorum.) J'enU) parle. nous (biz) vous. il (o) elle. Türkçeye çeviride: ona. dir.

) — Est-elle la directrice? (Müdür. nous. se) ve (lui. je LE suis. buna inanıyorum. (eril-dişil) ve sing.) 5. (Evet. Belirsiz işaret zamirinin yerini tutmak için de "pronom neutre" LE kullanılır : — Est-ce que tu crois cela? (Buna inanıyor musun?) Oui. (me.prêtes (adj. fém. (Sizi ona takdim edeceğim. (Evet.) LE . benim. il L'est.) bölümlerdeki. LA. DENMEZ: Je vous lui présenterai. elle L'est. erillik-dişilik. odur. (Evet. (attribut) görevini yüklenirse (pronom neutre): LE kullanılır bunların yerine. — Il pleuvra.) ve (4. qu'il pleuvra Je sais qu'il pleuvra LE 71 .— Etes-vous prêtes? (Hazır mısınız?) Oui. biziz.) 2. Adından da anlaşıldığı gibi. odur) le — Est-ce que vous êtes les fiancés? (Nişanlılar siz misiniz?) Oui.-fem. o mu?) Oui. Kendinden önce veya sonra gelen bir cümleciğin yerini tutmak için de "pronom neutre" LE kullanılır : a. nous LES sommes.) — Est-il le directeur? (Müdür. bunu biliyorum. o mu?) Oui. vous. leur) hiçbir zaman birarada kullanılmazlar. (tekil-çoğul) ayrımı olur. — Etes-vous le fiancé? (Nişanlı siz misiniz?) Oui.GENEL BİLGİLER Dikkat edilmesi gereken noktalar 1. tekillik-çoğulluk sözkonusu olmaz bu durumda : a. nous LE sommes. te. (Evet. (Evet.) 4. Belirsiz bir isim veya bir sıfat.) la 3. je LE crois. DENÎR : Je vous présenterai à lui. a.) LE = cela. (2. LES zamirleri (attribut) görevindeki belirli bir ismin yerini tutabilirler ki bu durumda masc. se. (Evet.-pl. hazırız. je LE sais (Yağmur yağacak. pl. LE.

) Viendra-t-il? Oui.) sujet réel. derrière. J'habite chez lui. avec. (O gelecek mi? Evet. Tu penses à eux. Gerçek özne (sujet réel). b. ne eril ne de dişildir.b. Tonique (accentué) zamirlerinin kullanımı : a. DENÎR : Il est probable qu'il viendra. gelmesi olası.) gibi préposition (öntakı) lardan sonra : Il vient avec moi.) sujet réel Il faut que je lise. (à. (ancak) sen varsın. Ancak. (O gelecek. çalışmadığının farkındayım. Pronom neutre. Impersonnel fiillerin başındaki "pronom neutre": (IL). sous. bu olası.) Herhangi bir soruya kısa yanıtta.) . (Sırrımı bilen sadece. DENÎR : Il est possible qu'il vienne. Il se moque de toi. par v. que tu ne travailles pas. (Bir kitap gerek. (Bunu kim yaptı?) — (Ben.) 8. 72 (Benimle geliyor.) (Onun evinde oturuyorum.) LE = que tu ne travailles pas. (ce) pronom neutreu (il) pronom neutre'ünün yerini alabilir : Il viendra.) sujet sujet apparent réel Il faut lire. mastar ya da yardımcı cümleciktir : Örnekler : Il faut un livre. 7. impersonnel fiilden sonra gelen bir sözcük.) (Onları düşünüyorsun. — Je LE vois bien. devant. Gerçek özne görevini yüklenmediği için (sujet apparent) adım alır.) (Seninle alay ediyor. (venir) gelmek eylemi önce belirtilmişse. c'est probable. (il) ve (ce) kullanımı : DENMEZ: C'est probable qu'il viendra. 6. DENMEZ: C'est possible qu'il vienne. fiilsiz kullanımda : Qui a fait cela? — moi.) Adverbe de limitation: ne que'den sonra : Il n'y a que toi qui connaisse mon secret. (Senin. (Okumam gerek.b. c. de. (Okumak gerek. c'est probable. sur.

(Senden daha zenginim. L'emphase (tumturaklı belirtme) durumlarında (même) sözcüğünden evvel : moı . (Ondan daha az kuvvetlisin.meme toi . tu es petit.mêmes que).même nous . den sonra : Je suis plus riche que toi. Kıyaslama eûmlélèiinde. je suis grand..d.mêmes elles . (Ben uzun boyluyum. (Ödevimi bizzat kendim yaptım.) — Tu es bête. (Sizin kadar zengin.même lui . toi..b.) e..) Tu es moins fort que lui.. (bizzat ben) (bizzat sen) (bizzat o) (erkek için) (bizzat o) (kadın için) (bizzat biz) (bizzat siz) (bizzat onlar) (erkekler için) (bizzat onlar) (kadınlar için) J'ai fait mon devoir moi-même. (Gerçeği söyleyen o'dur.) Pronom relatif (ilgi zamiri) nden önce : C'est lui qui dit la vérité.mêmes vous . (qui (qui (qui (qui (qui (qui (qui (qui suis professeur) es professeur) est intelligent) est intelligente) sommes riches) êtes méchants) sont pauvres) sont laborieuses) Özneyi pekiştirmek için : — Moi.même elle . sense kısa boylusun.) Il est aussi intelligent que vous.mêmes eux . (plus.) g- Mise en évidence (Açıklık getirmek amacıyla ortaya koyma) durumunda : c'est moi c'est toi c'est lui c'est elle c'est nous c'est vous ce sont eux ce sont elles h. (aussi que). toi. (moins que) v.) 73 . (Sen aptalın birisin.

grup -er'le biten düzenli fiillerde. souviens-toi (se souvenir).) (Onlara bakalım.) Ne te souviens pas. b.) (Bana ver. te. (Ondan. elle. Aide-la.moi. (Onu ona ödünç olarak verme) Ne vous asseyez pas. Regardons-les.(Onları onlara vermeyin) Ne m'en donne pas.) (Anımsa. Donne-m'en. biribirini. (Bana bakma) Ne me donne pas. Souviens-toi.) (Ondan ye. elles kişi zamirlerinden sonra kullanılırlar. (Birbirlerine "hoşça kal" diyorlar. vous. Donnez-les leur. Donne . (1)Asseyez-vous.) (Onlardan bana verin. .moi. Prêtez . bazen de biribiri.9. (Bana bak. se) Bazen kendi. bir cümlede özne olan: je. emir kipinin. kendime. kendimi. Kişi zamirlerinin EMİR kipi (IMPERATIF) de kullanımı : a. Impératif affirmatif (olumlu emir kipi) Regarde .) (Onlarla konuş. tu. il.) (Onu ona ödünç olarak verin.) (Ayağa kalkalım. (en) pronom'u önünde (s) harfi ilâve edilir.) Impératif négatif (Olumsuz emir) Ne me regarde pas.) Nous nous montrons des photos de vacances. (2)Manges-en.) (Oturunuz.) (Ona vardım et. vous. tekil şahsında (s) harfi olmadığı halde.) (Onları onlara veriniz. (Kendimi yıkıyorum yani yıkanıyorum. biribirine anlamlarına gelen ya da (passif) edilgen çatının bir aracı olan özdönüşlü zamirler. onlardan yeme) Ne les regardons pas. se. (Onlardan bana verme) N'en mange pas. 1.le lui. (Kalkmayalım. nous. Parle-leur. Je me lave. (Ona yardım etme) 10. 2. ils. Özdönüşlü zamirler (Pronoms réfléchis)'in kullanımı (me. (Bana verme) Ne le lui prête pas. (Anımsama) Ne nous levons pas. levons-nous (se lever). (Onlara bakma) Ne l'aide pas. (1) (2) 74 Pronominal (dönüşlü) fiillerin emirine dikkat ediniz: Asseyez-vous (s'asseoir). nous.) Ils se disent "au revoir". Levons-nous. (Oturmayınız.) Ne les leur donnez pas.

soi-disant pour aller le chercher.) — On a souvent besoin d'un plus petit que soi. genellikle özne olarak. (Bu ev pahalıya satılıyor. (Sözde onu almaya gittiler._c£^îıest même pas I'égoïsme. bir hastalık dur mudur. (Yalnızca kendini sevmek bencillik bile değil. (SOI) zamirinin kullanımı Kendi anlamına gelen bu zamir. il faut. bir tjj ya da soyut bir kavramın yerine geçer : — Chacun travaille pour soi. sözcükleri veya kalıpları kı lanılmışsa onları izler ve çoğu zaman bir préposition'la bağlanrr tümleç olur.(Biribirimize tatil resimlerimizi gösteriyoruz. (Bu kitaplar zevkle okunuyor. chacu personne. sözümona anlamına gelen.) NOT: soi-disant kalıbı sözde. (insan kendi evinde bir kitapfiktakinden daha iyi çalışır.) — Personne n'est tout à fait content de soi. gen< likle (invariable) değişmeyen bir niteleyici olarak kull nılır : Ils sont partis.) — N'aimer que soi. anlamdadır. on.) Cette maison se vend cher. kişinin değil. nesnelerin de yeri tutar. kendi kendinden tam olarak^memnun değildir. c'est un ét maladif.) — On travaille mieux chez soi que^dans une bibliothèque.) Ces livres se lisent avec plaisir. v. kişi adlarının. 11.) — Il faut toujours un certain respect envers soi-même. (Hiçkimse. çoğu kez kendinden daha küçüğüne ihtiyaç duyar. insanların yerini tuttuğu gibi.) Il se décide à aller en France. (Fransa'ya gitmeye karar veriyor. (Her insan kendisi için çalışır. insanın.) Son iki örnekteki "se lire" ve "se vendre" fiilleri edilgen (pass. Belirli bir 3. tout le monde.) . (İnsan.b. (İnsanın her zaman kendine bir saygı duyması gerekir.

Ils EN ont gardé. Örnekler : — Nous avons une femme de menageNous EN avons UNE. (Geç kaldım. — Ils ont gardé des fruits pour ce soir. objet'yi pekiştirmek mümkündür: Qui vois-tu? -Lui. (Nisan ayındayız. — Önünde miktar bildiren bir deyimle oluşan düz tümlecin. comp. partitif) kısım gösteren tanımlık bulunan bir düz tümlecin.) La table est EN bois.) Bu örneklerdeki (EN) sözcüğü ismin önünde bulunduğu için préposition (edat)' dur. (de cela = ondan.) Je suis EN retard. — Önünde sayı sıfatı bulunduğu bir düz tümlecin. (Masa tahtadan yapılmıştır.12. (Beni görüyor. — Ya da kendisinden sonra (DE) préposition'u kullanımını gerektiren bir fiilin dolaylı tümlecinin yerine geçebilir. (Uçakla yolculuk yapmayı yeğlerim. — Önünde (art.) Nous sommes EN avril. (1) "EN" pronom personnel'inin kullanımın (EN). . Elle EN a vu. toi. beni. fl) Nous sommes EN classe (Sınıftayız. moi. dir.) — Je t'invite.) Je préfère voyager EN avion. seni) Ya da fiilsiz. (Seni dâvet ediyorum. dir. — Önünde (art. indéfini) belgisiz tanımlık bulunan bir düz tümlecin.? 13. Böylece. (Seyahate çıkıyor. (Apposition) olarak. c. düz veya dolaylı tümleç görevini yüklenmiş olur. nesneyi pekiştirmek için "tonique" zamirlerin kullanımı : — Il me voit. onlardan) anlamına geldiği zaman kişi zamiridir.) Il part EN voyage.? Qui cherches-tu ?-Moi. — Elle a vu des chaussures qui lui plaisaient.

Je m'EN sers toujours. — Que pensez-vous de son nouveau livre? Qu'EN pensez-vous? — Je me sers toujours de mon parapluie.) .— Elles ne portent pas de bas pendant l'été. — Nous rêvons de partir pour un long voyage. pour t'occuper pendant la journé Tu n'EN as pas assez. Nous EN avons eu trop. Tu t'EN occuperas immédiatement. — Nous avons eu trop de demandes pour les satisfaire. — Ce pays a peu d'habitants. öğretmenleri tarafından seviliyor. EN = de ses professeurs. Il n'EN mange pas. Elles n'EN portent pas. J'EN ai envie. — Tu n'as pas assez de travail. — Il ne mange pas de légumes. (Kızım. Il EN est content. (yani edilgen fiilin işi yapa dolaylı tümleç) görevini de yüklenir : Ses professeurs. — Tu t'occuperas de cette affaire immédiatement. ( = elle est aimée de ses professeurs). — Combien ce paysan possède-t-il de vaches? Il EN a une vingtaine. ma fille EN est aimée. — Je bois du vin. NOT: (EN). — J'ai envie de ce sac. Nous EN rêvons — Mon père est content d'avoir obtenu ce travail. Ce pays EN a peu. kimi zaman complément d'agent. J'EN bois. — Combien comptes-tu d'étudiants dans cette salle de classe? J'EN compte 30.

il n'a pas été apprécié de ses collègues. il EN est estimé. — Est-ce que ses camarades l'estime? — Oui. — Ses collègues l'ont-ils apprécié? — Non. EXERCICES STRUCTURAUX ('En' kullanımında işlerlik kazanmak için) TABLEAU: 1 prends manges Tu achètes as troup beaucoup assez un peu un mètre un litre un kilo deux kilos TABLEAU : 2 prends riz vends de ficelle lait sucre Tu en as TABLEAU: 3 places libres tables Est-ce cigarettes plus de lettres qu'il n'y a paquets ? il ne reste chapeaux briquets 78 achètes trop beaucoup assez un peu un mètre un litre un kilo deux kilos encore toujours TABLEAU:4 il n'y en a plus Non. ils étaient écoutés de leurs étudiants. ils EN étaient écoutés. — Oui. il est estimé de ses camarades. encore il en reste un deux . 2. il n'EN a pas été apprécié. — Leurs étudiants les écoutaient-ils? — Oui. il n'en reste plus une deux il y en a Si. Şu halde yukarıdaki son üç örnekte görüldüğü gibi.Exercices : 1. — Oui. (EN) pronom personnel'i ait oldukları edilgen fiilin complément d'agent görevini yüklenmişlerdir. — Non. 3.

Il peut en prendre trois fois par jour. salade. beaucoup de viande. tous les jours. TABLEAU: 6 TABLEAU: 7 un peu pain. un peu. assez frites. fruits. à chaque repas. deux fois par semaine. pain. beaucoup. Prends — Manges en assez. quatre fois par mois. pommes de terre 79 . pas N'en mange Mange des (du tout) prends (trop) frites.TABLEAU: 5 à tous les repas. TABLEAU : 9 TABLEAU: 8 de la viande. riz. Prends du fromage. toutes les nuits.

80 occuper sa place. . couleur lumière Non.TABLEAU: 10 TABLEAU: 11 place musique Ya-t-il neige de la Oui. TABLEAU : 12 — a du départ II d'un automobiliste spectateur voyageur consommateur profite pour des grandes vacances lire des occasions acheter ses livres du dimanche se reposer. ? peinture il y en a partout. acheter ses livres. n' nulle part. TABLEAU : 12 — b occuper sa place. Il en profite pour lire. se reposer.

Il s'y met. Il s'y joint. Vous n'y pensez jamais. — Tu consens à aller au théâtre. Nous y tenons. Les étudiants y ont participé. — Il se met à apprendre le français. — Nous pensons à nos nombreux problèmes. — Il se joint à ses amis pour jouer au bridge. NOT: (EN) ve (Y) pronom personnel'lerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar : a. — Il s'habitue à lire à haute voix. Nous y pensons.13. y = à + infinitif y = à + substantif (pour les choses) y = à + idée précédente. "Y" pronom personnellnin kullanımı : "y": (à cela) anlamına geldiği zaman kişi zamiridir ve (à) préposition'u ile kullanılması gereken fiillerin dolaylı tümleci olma görevini yüklenir. Il y revient. 81 . Il s'y habitue. — Les étudiants ont participé à cette réunion. Tu y consens. — Il revient à sa première idée. Il y est admis. — Vous ne pensez jamais à m'aider. en = de + infinitif en = de + substantif (pour les choses) en = de + idée précédente b. Örnekler : — Nous tenons à garder notre travail. — Il est admis à passer ce concours difficile.

Fiez-vous à lui. Je pense à mes amis (personne) Je pense à eux. Il est sûr de ses notes. elles) kullanılır. J'en suis content. 10. Est-ce que vous avez porté cette lettre au voisin? — Oui. elle. je ne LUI EN ai pas prêté. 3. 9.Şimdiye dek görülen örneklerde bu nokalar pekiştirildi. Je pense à mes problèmes (objet). 6. Je me passe facilement de ma secrétaire. je LUI EN ai prêté. örnekler : 1. — Non. eux. Je suis content de votre bon accueil. Je me passe facilement d'elle. 2. Yukarıdaki (a) ve (b) şıklarmdaki formüllerin dışındaki durumlarda : de + substantif (pour les personnes) à + substantif (pour les personnes) için (de) ya da (à) préposition'undan sonra pronom tonique (moi. J'y pense. Je suis content d'eux 4. je ne LA LUI ai pas portée. — Non. je LA LUI ai portée. Fiez-vous à votre ami. 2. vous. 1. Je suis content de mes amis. nous. Ne vous y fiez pas. 82 Est-ce que vous avez prêté de l'argent à votre ami? — Oui. Il est sûr d'elle. lui. toi. Ne vous fiez pas à son attitude. Je me passe difficilement de cigarettes. 7. . Il en est sûr. EXERCICES DE RECAPITULATION (Özetleme alıştırmaları) Aşağıdaki sorularda altları çizilmiş olan sözcük veya sözcük gruplarının yerine uygun kişi zamirleri ile yanıt verelim. Je m'en passe difficilement. Il est sûr de sa soeur. 5. 8.

je ne viens pas de LES LUI reprocher. — Non. je ne vais pas L'EN avertir. 8.3. je viens de LES LUI reprocher. 9. il LUI plaît. je ne LES Y conduis pas. je ne LUI EN offre pas un. Est-ce que vous venez de reprocher à votre femme ses dépenses? — Oui. il ne va pas LE LEUR transmettre. — Non. 6. — Non. je LUI EN offre un. je LES Y conduis. Est-ce que votre père a porté sa montre chez l'horloger? — Oui. Est-ce tu vas avertir ton patron de ton départ? — Oui. je ne LUI EN ai pas fait. 5. — Non. 13. je ne LUI EN prête pas. ils ne LES LEUR ont pas distribués. Est-ce que vous avez fait des reproches à votre soeur? — Oui. Est-ce que tu offres un joli cadeau à ta mère? — Oui. — Non. — Non. il va LE LEUR transmettre. je vais L'EN avertir. 10. il l'a portée chez LUI. 12. il ne LEUR EN donne pas beaucoup. — Non. — Non. 14. il LEUR EN donne beaucoup. Est-ce que vous devez priver Mehmet de dessert? — Oui. — Non. Est-ce que tu conduis les enfants à l'école? — Oui.il ne l'a pas portée chez LUI.ce que le dictionnaire plaît au professeur? — Oui. — Non. Est-ce que les professeurs ont distribué les livres à leurs étudiants? — Oui. — Non. je LUI EN ai fait. je LUI EN prête. Est-ce qu'il va transmettre son bon souvenir à ses parents? — Oui. il ne LUI plaît pas. 7. je ne dois pas L'EN priver. — Non . Est-ce que vous prêtez des disques à votre voisine? — Oui. Est. je dois L'EN priver. Est-ce que le professeur donne beaucoup de devoirs aux élèves? — Oui. 4. ils LES LEUR ont distribués. 83 . 11.

— Non. 20. il n'y a pas recours. a-t-il recours à des ruses? — Oui. Tu sais. Est-ce que votre oncle a recours à son avocat. — Non. HASAN : A propos. as-tu vu Mehmet? L'as-tu vu aujourd'hui? HASAN : Oui. Est-ce que ta mère est malade. Moi. Est-ce que tu as une voiture? — Oui. je LES Y ai rendus. — Oui. cela t'intéresse? Nous irions entendre Madame Suna KAN. . elle L'est. et l'ai remercié de m'avoir prêté son dictionnaire. je LE suis. (1) 84 Bu ûialogları yazarak çalışınız. Aşağıdaki parçalardaki "pronom personnel" leri bulduktan sonra herbirinin ayrı ayrı görevlerini söyleyiniz : (1 'TEXTE DE MEMORISATION (I) FATOŞ : Hasan. — Non. en cas de danger? — Oui. il n'a pas recours à LUI. je m'y oppose. Tiens. En cas de danger. 18. il a recours à LUI. — Non. FATOŞ : Il l'est. elle ne L'est pas. je ne LE suis pas. Est-ce que tu es avocat ? — Oui. Bu durumu yaratarak arkadaşlarınızla "conversation" çalışmaları yapınız. 22. Est-ce que vous vous opposez à votre père? — Oui. il le dit souvent. et toi. 21. j'EN ai une. — Non. 19. 17. il ne le prête qu'à moi. je ne m'y oppose pas. Est-ce que vous vous opposez à ses raisons? — Oui. il y a recours. 16. je ne m'oppose pas à LUI. Il est très soigneux. il nous a invités au concert avec lui demain soir.15. je ne LES Y ai pas rendus. je n'EN ai pas une. — Non. — Non. Avez-vous rendu les livres à la bibliothèque? — Oui. cela me tente. — Non. il ferait un excellent mari pour moi qui suis broillonne et désordonnée. je m'oppose à LUI.

Achètes-en quatre ou cinq. HASAN : Je te demande d'être prête lorsque je reviendrai. Sahibolan kişiye göre kesinlikle değişmezler. TEXTE DE MEMEROSATION (II) HASAN : Je vient te chercher pour retrouver Ali et Metin. toi et Mehmet. vous êtes des mélomanes. Que veux-tu? Des roses rouges? FATOŞ : Oui. benimkiler. Je m'habille et me coiffe très vite. je ne suis pas prête encore.) diye çevrilen bu zamirler yerini tuttukları ismin sayı ve cinsine uyarlar. seninki. onunki v. C'est la fête de maman ce soir. Yani sahibolunana göre değişirler.b. c'est une pianiste célèbre. Türkçeye (benimki. Connais-tu les morceaux qu'elle va jouer? HASAN : Oui. bir ismin yerini tutar ve yerini tuttukları ismin kime ait olduğunu gösterirler. Ils nous parleront de leur voyage en France. Je leur ai donné rendez-vous au jardin de "Seymenler". TABLEAU DES PRONOMS POSSESSIFS (Mülkiyet zamirlerinin çizelgesi) PLURIEL SINGULIER Une chose possédée Plusieurs shoses possédées masculin féminin masculin féminin le mien le tien le sien la mienne la tienne la sienne les miens les tiens les siens les miennes les tiennes les siennes le nôtre le vôtre le leur la nôtre la vôtre la leur les nôtres les vôtres les leurs les nôtres les vôtres les leurs 85 . Moi aussi. et achète aussi quelques branches de mimosa. ie sais. Veux-tu aller chez la fleuriste en acheter? C'est tout près d'ici.FATOŞ : Je le connais bien. FATOŞ : Je te le promets. sois-en sûr. FATOŞ : Oui. i'aime la musique. LES PRONOMS POSSESSIFS (Mülkiyet zamirleri) Mülkiyet zamirleri. j'en veux onze. Je l'ai déjà entendue plusieurs fois. 2. FATOŞ : Mais. Je suis heureuse que vous ayez pensé à moi et que vous m'emmeniez avec vous. HASAN : Je t'obéis toujours. seninkiler. j'y pense maintenant et je tiens â lui offrir des fleurs. ie les connais presque tous.

) LE TIEN = ton avis.) olan mülkiyet zamirleri (neutre) zamir değerinde olup. (Sizin menfaatleriniz ve BİZİMKİLER konusunda kaygılanıyor. (Senin dairen küçük. ÖNEMLİ NOT 1. (Bana ait olanla sana ait olanı karıştırma) LE TIEN = ce qui est à toi. 2. Sujet (özne) görevini yüklenebilir : Ton appartement est petit. d. elle lit LE SIEN. Eril-çoğul (masc. Complément de nom et d'adjectif (İsim ve sıfat tamlaması) görevinde görülebilir : Il a le souci de vos intérêts et DES NÔTRES. (O. b.pl. LE MIEN = ce qui est à moi. LE MIEN est grand. Où habitent LES TIENS? (Seninkiler nerede oturuyor?) LES TIENS = tes parents Il ne sera jamais DES NÔTRES. "bana ait olan şey. yakınlar. sana ait olan şey" anlamına gelebilir : Ne confonds pas LE TIEN et LE MIEN. aslâ dostumuz olmayacak.) DES NÔTRES = De nos intérêts. Eril-tekil (masc.) LE SIEN = son journal. anne ve baba" anlamına gelebilir. BENİMKİ büyüktür. kendininkini okuyor. (Benim düşüncem herzaman seninki gibi değil. o. 86 . "aile bireyleri.) DES NÔTRES = Nos amis. (Ben gazetemi.-sing.) LE MIEN = mon appartement. c.— L'EMPLOI DES PRONOMS POSSESSIFS (Mülkiyet zamirlerinin kullanımı) Herhangibir cümlede ismin yapabildiği her çeşit görevi yüklenirler: a.) mülkiyet zamiri. Complément d'objet direct (nesne) olarak görülebilir : Je lis mon journal. Attribut (yüklem) olabilir : Mon avis n'est pas toujours LE TIEN.

3. (eril) Composé (Birleşik) Sing. Örneğin. eux. (Fena değil!) 87 . tamam) — Ça va? (Nasılsın?) (İşler yolunda mı?) — Ça va. ÇA (Cela) birleşik işaret zamirinin yerine daha çok halk dilinde ya da samimi arkadaşlar arasında (ça) kullanılır. elle. Sözkonusu bu işaret zamirlerini bir çizelgede gösterdikten sonra çeşitli örneklerle daha iyi tanımaya çalışalım : PRONOMS DEMONSTRATIFS (İşaret Zamirleri) Formes (Biçimler) Masc. eril ya da dişil olmayan neutre (cinssiz) yalın işaret zamiri (CE) ve yine neutre (cinssiz) birleşik işaret zamirleri (CECI) ve de (CELA) vardır. elles)'nin birleşmesinden meydana gelmişlerdir : ce ce ce ce + + + + lui elle eux elles = = = = CELUI CELLE CEUX CELLES Bu zamirler. (tekil) CELUI CELLE Plur. Yalın biçimde yukarıda gördüğümüz işaret zamirleri yakın ve uzak bir yeri göstermeye yarayan (ci) ve (là) ile kaynaşarak birleşik biçimlerini oluştururlar. aslında (ce) işaret sıfatı ile kişi zamirleri (lui. cümlede genellikle tek başlarına değil.1) Fém. bir tamlama içinde ya da bir yan cümlecik başlatır durumda bulunurlar ki bu yan cümlecikteki ilgi zamirinin antécédent (ilgi zamirinin yerini tuttuğu sözcük) yerini alırlar. Bunların dışında. (dişil) Neutre (cinssiz) CE CECI OCELA. (çoğul) CEUX CELLES Tekil CELUI-CI CELLE-CI Çoğul CEUX-CI CELLES-CI Tekil CELUI-LA CELLE-LA Çoğul CEUX-LA CELLES-LA Yakın Simple (yalın) Uzak (. günlük dilde: C'est ça. (Oldu. LES PRONOMS DEMONSTRATIFS (İşaret zamirleri) İşaret zamirleri.

) — Je n'ai pas voyagé cette année. özne görevini üstlenmiş olduğu halde birincide (bu) diye türkçeye çevrilebiliyor. çok pahalı) 88 . — Ne faites pas pleurer l'enfant. genellikle (TOUT) ile beraber kullanılır : TOUT CE que vous avez fait jusqu'ici n'a donné aucun résultat. Pronom relatif (ilgi zamiri) nin antécédent'i olarak kullanıldığı birkaç örnek : Je ne sais pas CE qu'il cherche. çoğu kez çevirisiz de kalabilir. (CE) işaret zamiri. c. du verbe "parler" Regardez et dites-moi CE que vous verrez. tek iyi yönü de bu. ind.örnekler : Yalın İşaret Zamirlerinin Kullanımı : 1. (nesne) du verbe "savoir" (Aradığı şeyi bilmiyorum. (ŞEY) diye çevrilebildiği gibi. (ETRE) fiilinin sesli harfle başlayan durumlarında (C')'a döndüğü görülür. özne (Çocuğu ağlatmayın. Türkçeye (BU).) Sujet du verbe "être" On parle de CE à quoi je pense . (Şu âna kadar yaptıklarınız bir sonuç vermedi. (Bu hizmetçi namusludur. cümlede ÖZNE. du verbe "dire" (CE). C'est TOUT CE qu'elle a de bon. c. c'est trop coûteux. dir. kendisine (DE) ile bağlanan bir sıfat vasıtasiyle de nitelenebilir : Cette bonne est honnête. ikincide ise çevirisiz kalıyor. YÜKLEM ve TÜMLEÇ görevini yüklenebilir.) (CE). c.) Ne aradığını CE = LA CHOSE CE que vous dites est vrai.) — Qui est-ce? C'est Mehmet. (Bu yıl seyahat etmedim. dir. özne (Kim o?) (Mehmet) Yukarıdaki iki örnekte de (ce). (Söylediğiniz doğru. bu doğru olmaz. ce ne serait pas juste.

) (CELA) her durumda basit bir isim gibi kullanılır ve kimi zaman anlamı bir sıfatla tümlenebilir : — Le domestique est honnête. yarı ölmek demektir.) — Vouloir. (La rose est une belle fleur) şeklinde çevirisini yapıyoruz.) CELA + DE + ADJECTIF QUAL. il n'a que CELA de bon. bende bir alışkanlık ha line geldi. c'est mourir un peu. (Gül.— J'ai fumé d'abord quelques cigarettes puis c'est devenu une habitude (Başlangıçta birkaç sigara içtim.) — Partir. tek iyiliği de budur zaten. (Bu plajın şu iyiliği var ki kentten çok uzakta değil. Y u karıdaki cümlede (que) nün neyi gösterdiği belli değildir. (Ayrılık. bünyesindeki sözcüklerden her birinin ayrı ayrı neyi gösterdiği veya hangi görevi yüklendiği belli değilse. C'est qui Ce sont qui (1) B i r cümlenin öğelerinden ya da başka bir deyişle. MASC. güzel çiçektir. zamir ya da isim grubunu belirgin hale getirmeye yararlar. (Hiçmetçi namusludur. sonra bu.) (CE) işaret zamirinin (QUE) ile kullanımı : — C'est une grande oeuvre que ce film documentaire de vingt-cinq minutes.) — C'est une belle fleur (1)que la rose. S1NG. c'est pouvoir. (Yirmibeş dakikalık bu belgesel film büyük bir eser. çeviride de bir fonksiyonu yoktur. (İstemek. yapabilmek demektir. ve yabancı dile çevrilemiyorsa fransızcada buna G A L L I C I S M E denir. 89 . — CELA ne peut-il pas être dangereux de sauter de là? (Oradan atlamak tehlikeli olmaz mı?) (CECI) daha sonra bildirilecek bir durumu önceden haber vermeye yarayabilir : — Cette plage a CECI d'agréable qu'elle n'est pas loin de la ville.) MISE EN EVIDENCE (C'EST QUI) ve (C'EST QUE) deyimleri : Bu iki deyim çerçeveledikleri isim.

000 livres turques. (Elbisem uzundur.) — Voici deux livres: je prends celui-ci. arkadaşımmki kısadır. (İlgi zamiri ile başlayan yan cümlecik) ile tamamlanır : — Ma robe est longue. Complément de nom (İsim tamlaması) ile.) Mais le sac.) — Ce dictionnaire coûte 5. b. Benim öldürdüğüm üç kilo ağırlığmdadır. ötekini sen al.) (Nore-Dame'ı görüyoruz. . (İşte iki kitap: şunu ben alıyorum. (Seçtiği bu lisedir.) C'est que Ce sont que Tümleci belirginleştirirler.) (1)MOI qui suis malade.) C'est Notre-Dame que nous voyons.) Merci. (Hayır. (İşte. c'est celui de Leylâ.) Vous le voyez? Où ça? (Görüyor musunuz? Nerede?) Là.) CELUI. C'est ce lycée qu'il a choisi.000. CELLES (Yalın İşaret Zamirlerinin Kullanımı) a. Bir proposition subordonnée relative. sous celui de Fidan. celui-ci en coûte 8. (Akıllı olan Ahmet'tir.) — Je cherche mon sac. celui que j'ai tué. bu Leyla'nmkidir. celle de mon amie est courte.) C'est ce sac-là (Bu çanta mı?) Non.) (1) 90 Bakınız: Pronoms personnels toniques. (Gidenler onlardır. celui-là. Fidan'ınkinin altında. pèse trois kilos. (Bu sözlüğün fiatı 5. je le vois! (Çanta. et prends celui-là. (Hasta olan Ce sont eux qui partent. (Çantamı arıyorum. CELLE. onu görüyorum. şununki ise 8. (Bu tavşan iki kilo ağırlığmdadır. Yakını gösteren işaret eki (-ci) ve uzağı bildiren işaret eki (-là) ile c.) C'est Ahmet qui est intelligent.000 dir. (Gördüğümüz Notre-Dame kilisesidir. (Teşekkür ederim.Özneyi belirginleştirirler ve c'est benim. CEUX.000 Türk Lirası.) — Ce lièvre pèse deux kilos.

O zaman anlam. durumdan anlaşıl — En classe. (Bay Demir. le professeur fait réciter la leçon. Bu gibi durumlarda daha önce öğrenilen pronom posse: (mülkiyet zamirleri) kullanınız. celles) işaret zamirlerine türkçenin etkisinde larak (de moi).) . il ne l'a pas salué.b. Altın. (il) zamiri yerine kullanılır : — M. hoca ders anlattırıyor. Altın. ceux.) ceux = les élèves. Bay Altın'a rastladı. n'ont pas le droit de manger. (de lui) v. Demir a rencontré M. (Celui-ci) kimi zaman. Demir a rencontré M. he hiç kullanılmadığı da olabilir. ona selâm vermedi. celle. les étudiants. (de toi). Il répompense ci qui savent bien.) — Bu kuruluş türkçeye çeviride participe présent (isim-fiil) in 1 lanılışına benzer. B. isteyenler) Ceux qui veulent : (isteyenler) — Ayşe et Fatma (Ayşe ile Fatma Celle-ci = Fatma Celle-là = Ayşe celle-ci est plus intélligente que celle-là.) NOT A. (Sınıfta. Participe présent: venant (gelen. — Ceux. gelenler) voulant (isteyen. (Çalışmayanların yemeğe hakkı yoktur. Eğer selâm a meyenin Bay Altın olduğu belirtilmek istenirse (celui-ci) kullanıl — M. C.— Aimez ceux qui vous aiment. antécédent i olmadığı zaman genellikle insanlar anlam gelir : Ceux qui ne travaillent pas. (Celui.) Bu cümlede (il). celui-ci ne l'a pas salué. Bay Demir'in yerini tutmaktadır. (Ceux) zamirinin antécédent'ı aynı cümlede bulunmayabilir. Beriki ötekinden daha zekidir. gibi tümleçler ilâve eti yiniz. (Sizi sevenleri seviniz. îyi bilenleri ödüllendiriyor.

.TABLEAUX STRUCTURAUX TABLEAU: 1 (Questions) stylo Mehmet journal de Tarık professeur C'est le manteau Ayşe sac d' Erhan livre TABLEAU : 1 (Réponses) Non pas ce n' Mehmet celui de T a n k est » c* Oui celui d' Ayşe Erhan TABLEAU: 2 (Questions) ce sac manteau gant C'est cet ? -là crayon autobus ascenseur TABLEAU : 2 (Réponses) Non t celui-là est rouge bleu bleu jaune jaune noir noir Celui d' Ayşe est brun brun vert grand petit Exercices écrits (ou oraux) : A partir de l'exemple. Non. construisez des phrases Exemples : semblables avec les éléments donnés : a. Le stylo/Ayşe Le livre/Suzan Le numéro de téléphone/Mehmet Le professeur/Can a. C'est le stylo d'Ayşe? Oui. c'est celui d'Ayşe. ce n'est pas celui d'Ayşe.

g. Et celui de Mlle Dilek? Il est bleu. elle est toujours c. Et celui de Monsieur Hüseyin? Je ne peux pas vous répondre: il ne met pas de chapeau. 93 . Et celui-là. Il faut consoler qui souffrent. il est à moi. coupe du pain. Et mon chapeau? Il est noir. /Hâsan /Kaan /Bülent /Canân /es élèves /les enfants /Noyan /mon frère Mettez les pronoms démonstratifs convenables a. Il y a deux routes devant vous: est étroite. f que rit est mon amie. Mlle Ayşe Le prof. Laisse-la.La maison La serviette La gomme La robe Les livres Les crayons Les cahiers Les chemises 2. b. le manteau de Madame Simin? Il est iaune. J'aime mon frère et ma coeur: est belle. Mlle Ayşe? Mlle Ayşe Le prof. Mlle Ayşe Le prof. Monsieur. connaîtront la réussite j. Mlle Ayşe Le prof. Dialogue : Le professeur: Il est à vous. Est-ce que vous connaissez qui lit son journal? h. es Il arrive parfois que tous les étudiants soient présents l'amphithéâtre est alors bondé. Voici le père et la mère dans la salle à manger: mange des légumes. Mlle Ayşe Oui. d. i qui travaillent régulièrement. ce manteau-là. es intelligent. De quelle couleur est-il? Il est rouge. Mlle Ayşe Le prof. e va être très fatiguant de continuer ainsi.

hayvanlarla eşyalar için ayrı durumlar içerir. Neutre (pour les choses) Qui? Qui est-ce qui? Qu'est-ce qui? direct Qui? Qui e s t . Kişi için (pour la personne) qui? (sujet ou complément) qui est-ce qui? (sujet) qui est-ce que? (complément) Hayvan ve eşya için (pour l'animal et l'objet) quoi? que? qu'est-ce qui? qu'est-ce que? lequel? Hepsi için laquelle? (pour tout) (pour la personne.c e que? Que? Qu'est-ce que? indirect à qui? avec qui? de qui? par qui? etc.. Bunu KÎM biliyor? NE istiyorsun? gibi. Ancak hem insanlar hem de hayvanlarla eşyalar için kullanılanları da bulunmaktadır. Fém. à quoi? avec quoi? de quoi? par quoi? etc. LES PRONOMS INTERROGATIFS (Soru zamirleri) Soru zamirleri türkçedeki gibi insanlar için ayrı. l'animal) lesquels ? lesquelles? et l'objet) Önemil olanlarını bir çizelgede algılayalım : PRINCIPAUX PRONOMS INTERROGATIFS Masc.4. Sujet objet L'emploi des pronoms interrogatifs (Soru zamirlerinin kullanımı) A. Özne ve tümleç olarak : — — — — — — — — — 94 Qui veut venir avec moi? Qui sont ces jeunes filles? Qui est là? Qui êtes-vous? Qui voulez-vous voir? A qui parlez-vous? A qui penses-tu? A quoi penses-tu? De qui parlent-ils? (Kim benimle gelmek ister?) (Kim bu genç kızlar?) (Kim var orada?) (Kimsiniz?) (Kimi görmek istiyorsunuz?) (Kiminle konuşuyorsunuz?) (Kimi düşünüyorsun?) (Ne düşünüyorsun?) (Kimden bahsediyorlar?) .

(QUE) so zamiri genellikle tümleç görevini yüklenir : Que faites-vous? Que cherches-tu? Que veut-il? (Ne yapıyorsunuz?) (Ne arıyorsun?) (Ne istiyor?) 9. için kullanılan. İnsandan başka varlıklar. .) C. burada kısaca değinmekle yetinilecektir •— Qu'est-ce que vous voulez? (Ne istiyorsunuz?) — Je ne sais pas ce que je veux. nesneler vb.— Par qui a-t-il obtenu cette information? (Bu bilgiyi kimden öğrendi? (Kim için çalışıyoruz?) — Pour qui travaillons-nous? (Mehmet'i kim çağırıyor?) — Qui est-ce qui appelle Mehmet? (Paul kimi çağırıyor?) — Qui est-ce que Paul appelle? — Sur qui est-ce que vous comptez? (Kime güveniyorsunuz?) (Ekmeği kim yapar?) — Qui fait le pain? (İlâçları kim hazırlar?) — Qui prépare les remèdes? — Par qui est-ce que les malades sont soignés? (Kim tarafından hastalar bakılır?) B.) •— Qu'est-ce qui sent si bon? (Bu kadar güzel kokan nedir? — Je ne sais pas ce qui sent si bon. (Ne istediğimi bilmiyorum. Bu nedenle. kim en kıdemli?) — Qui d'autre voulez vous inviter?) (Başka kimi dâvet etmek istiyorsunuz?) — Qui parmi vous fera ce devoir? (Aranızdan kim bu ödevi yapacak?) NOT: Soru zamiri ile yapılmış olan cümleler bir temel cümleciğin fiilinin tür leci olabilir ki (interrogation indirecte) adı altında ileride ayrıntılı ol rak görülecektir. (Bu kadar güzel kokan şeyin ne olduğunu bilmiyorum.) •— Qui est-ce (Kim bu?) Je ne sais pas qui c'est. (Bunun kim olduğunu bilmiyorum. (Qui) soru zamiri bir tamamlayıcı da alabilir : — Qui de vous tous est le plus ancien ici? (Aranızdan hangisi ya da hanginiz.

) D. — Ayrıca: (QUE + INFINITIF) özellikle konuşma dilinde çok kullanılan bir kalıptır: Que faire? Que dire? Que lui écrire? (Ne yapmalı?) (Ne demeli?) (Ona ne yazmalı?) — Bu kullanımıyla temel cümlecikteki (savoir) ve (pouvoir) fiillerinin olumsuz şekillerine soru cümleciğini bir tümleç olarak da bağlar : Je ne sais plus que faire. olumlu şekildeki (chercher) ve (se demander) fiilleri olduğunda da bağlayıcı görev yüklenir : Je cherche que vous répondre.) Je me demande que décider. Modern dilde pek kullanılmamasına karşın (Neden?.) (Acaba neye karar versem. (Artık ne yapacağım bilmiyorum. (QUE) bir préposition'la kullanılması gerektiğinde yerini (QUOI) soru zamirine bırakır : En quoi est la cravate? (Kravat neden yapılmıştır?) De quoi parles-tu? (Neden sözediyorsun?) Dans quoi la mettrez-vous? (Onu neyin içine koyacaksınız?) F. Que gagne votre père? Que ne le ferait-il ? Que me sert ce livre? (Babanız ne kadar kazanıyor?) (Neden yapmayacakmış ?) (Bu kitap ne bakımdan işime yarar?) E. (Neye karar vereceğini bilmiyor. Ne kadar?. Soru zamiri.Cümlelerinde (que) nün yerini tuttuğu sözcüğün insandan başka birşey olduğu anlaşılmaktadır.) Bu cümlecikleri ikiye ayırarak ifade etmek istersek aslını bulabiliriz : 96 . (Size ne yanıt vereceğimi bulmaya çalışıyorum. Ne bakımdan?) gibi soru zarflarının yerine de kullanıldığını bilmekte yarar var. Neye karar vereceğimi düşünüyorum. (C) şıkkında görüldüğü üzere QUE gibi QUOI ğiyle temel cümleciği bağlayabilir : da soru cümleci- Il ne sait quoi décider.) — Temel cümlecikte.

7. 5. ünlem cümlesinde (!) vardır. Sur basez-vous votre hypothèse? J'étais bien affolé. (1) — — — — Qui cherche l'enfant? A qui parle l'enfant? Que cherche l'enfant? A quoi parle l'enfant? Burada. EXERCICES DE FIXATION Posez des questions pour les phrases suivantes selon les modèles donnés: Modèles : L'enfant cherche sa mère.a. lui faut-il? deviendra ta soeur? ferez-vous demain? ta soeur deviendra? avez-vous décidé de faire? 1. 6. Elle se demande faire. quoi?. Il ne le sait. 2.) a + b = Que doit-il décider? + il ne le sait = Il ne sait quoi décider. qu'est-ce qui? ve qu'est-ce que) soru zamirlerinden uygun olanını yerleştiriniz : vois-tu? tu vois. Soru zamiri kullanıldığında. 4. çeviri yaparken soru zamiriyle ünlemin f a r k ı n a dikkat edilmeli. cümlenin sonunda (?). (Neye karar verecek?) (Bunu bilmiyor. . L'enfant cherche son jouet. A y rıca yazım işaretleri önemlidir. (QUOI) herhangi bir sıfat ya da sıfat grubuyla nitelenebilir : (1)(Bundan daha hoş ne var?) Quoi de plus agréable? (ne olabilir?) Quoi d'autre veux-tu? A quoi bon? (Başka ne istiyorsun?) (Neye yarar?) EXERCICES Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılmış noktalı yerlere (que?. L'enfant parle à son jouet. Que doit-il décider? b. je ne savais plus 10. prendre en main pour recommencer. G. 3. L'enfant parle à sa mère.

10. remplace "Quelle robe" fém. laquelle te plaît? (Bu iki elbiseden. ilk kısmını oluşturan (le. 6. La porte est en fer. (nesne) Desquels parlaient-ils? (Hangilerinden sözediyorlardı?) Desquels: Comp. sujet du verbe "plaire" Lequel de vos frères est avocat? (Erkek kardeşlerinizden hangisi avukat?) Lequel: sujet (özne) De ces deux chandails lequel aimes-tu mieux? (Bu iki kazaktan hangisini beğeniyorsun?) Lequel: comp. la. LESQUELS. lesquels. Nous mangeons du pain et du fromage. De ces deux robes. LAQUELLE. hangisi hoşuna gidiyor?) laquelle: pronom interrogatif composé. sing. 5. Les enfants regardent la télé. Le voyageur demande l'heure du départ. LES PRONOMS INTERROGATIFS COMPOSES (LEQUEL. dir. les) sözcüğünü.. türkçeye (Hangisi?) diye çevrilir. yerini tuttuğu. Le remède de la rage fut découvert par Pasteur. bulunduğu cümlecikte özne ya da tümleç görevini yüklenebilirler. Ceylân joue à la poupée. Genellikle. laquelle. 8. Les montagnes sont couvertes de neige. lequel. Nous parlons de notre examen. 9. d'obj. lesquelles) gibi birleşik şekillerini meydana getirirler. Je veux parler de mon voyage. LESQUELLES) Soru zamirlerinin bu şekli. indirect (Dolaylı tümleç) EXERCICES Mettez les pronoms interrogatifs composés d'après les modèles donnés : Lequel de ces enfants est laborieux? Lesquels de ces enfants sont paresseux? Laquelle de ces maisons appartient à vous? Lesquelles de ces maisons appartiennent à vous? 98 . Les élèves répondent au professeur. sözcüğün cins ve sayısına göre değiştirerek. 7.1. 2. 3. 4.

10. ne yapacaklarını bilmiyorlar*r 7. Demin neden bahsediyordunuz? Ona ne demeli? Kim bu gürültüyü yapan? Kimin karşısında kendinizi suçlu hissediyorsunuz? 13. Bu beklenmeyen olay karşısında. . Bu iki kız çocuktan hangisinin Ayşe hanımın kızı olduğunu bilmiyorum. 2 de ces filles connaissez-vous le plus? 3 de ces autos est la plus jolie? 4 de ces étudiants aimez-vous le plus? 5. Par de ces balles. Televizyon şarkı yarışmasına kimin gönderileceğini henüz bildirmedi. De ces affaires. De de ces régions venez-vous? 7.1 de ces arbres sont cerisiers. O. 12. bizi neyin önünde bekleyecek? 5. 3. 12. oyunuzu hangisine vereceksiniz? 8. vous a plu? 11. Sizi bunu yapmaya hangi etken (ne) itti? 14. Bu çorba neden yapılmıştır? 6. Hepsini bitirdikten sonra doğruları ile kontrol ediniz. Neyin arkasına saklanmak niyetindesin? 9. Je voudrais savoir sont venues avec toi. 4. Bu iki öğretmenden hangisi seninki? 2. à vous intéressez-vous? 6. A de ces écoles voulez-vous aller? 8. (1) Gramer uygulamaları olarak verilen bu cümleleri temiz bir kâğıt üstüne yapmaya çalışınız. Je voudrais savoir sont venus avec toi. Pour de ces damas préparez-vous cette robe? 10. Adaylar ilân edilmiş. Hangisini seçtiğinizi ona söyleyiniz lütfen. Traduisez en français'1' : 1. Vous avez déjà visité beaucoup de villes en Turquie. 11. le soldat a-t-il été blessé? 9.

b. 5. c. 100 "Relatif" admdan anlaşılacağı gibi bir cümleciği bir başka cümleciğe bağlarlar. 12. ki onun kokusunu seviyorum. 9. Ev. lequel vous avez choisi. ki onu ben satın aldım. 6. a. Çiçek. De ces deux professeurs lequel est le tien? Je ne sais pas laquelle de ces filles est celle de Madame Ayşe. Les candidats sont annoncés. güldür. yerini tuttukları ismin sayı ve cinsini taşırlar. 2. Ankara'dır. 2. : düz tümleç (accusatif). auquel donnerez-vous votre voix? Derrière quoi est-ce que tu penses te cacher? De quoi est-ce que vous parliez tout à l'heure? Que lui dire? Qui est-ce qui fait ce bruit? Vis-à-vis de qui vous sentez-vous coupable? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ceci? 14. LES PRONOMS RELATIFS (İlgi zamirleri) Fransızcada sık rastlanan bu ilgi zamirleri türkçede pek kullanılmazlar. Devant quoi nous attendra-t-il? De quoi cette soupe est-elle faite? Devant cet événement inattendu ils ne savent que faire. Zamir adını taşıdıklarına göre diğer zamirler gibi bir ismin yerini tutarlar. s'il vous plaît. 13. İlgi zamirleri. . bir cümle içinde iki görev alırlar : 1. pekçok örnekler verilebilir. ilgi zamirleri . d. 8. iki katlıdır. arkadaşımın oğludur. Dites-lui. La Télévision n'a pas encore annoncé qui on enverra à la compétition de chant. 4. gibi Çocuk. : zarf tümleci (ablatif). b. Durıuna göre. 11. "proposition subordonnée relative" adını alır. 3. Kendileriyle başlayan yan cümlecik. c. 10. : isim tamlaması (génitif). ki o bize doğru geliyor. Kent.1. iki virgül arasında yazılan cümleciklerin başında belirtilen : a b ki ki o onu c d ki ki onun orada : öznedir (nominatif halde). 5. a. ki orada ben doğmuşum. 7. d cümlelerinde.

"proposition subordonnée relative"in öznesi. quoi. pl. tümleci. önde) + cedere (koymak) = (öne konulmuş.) (fém. ilgi zamirinden önce geleceğine göre yerine çok dikkat etmek gerekir. dont) gibi. 101 . sing. önce konulan] anlamına gelen antécédent. (1) Lâtince: ante (önce. İlgi zamirleri iki bölümde incelenebilir : 1. Les pronoms relatifs composés (variables) Bunlar da yerini tuttukları ismin sayı ve cinsine göre yazılışlarında değişiklik gösterirler : le la les les + + + + quel quelle quels quelles = = = = lequel laquelle lesquels lesquelles (masc. que.) Bu durumda birleşik ilgi zamirleri olarak şunlar elde edilir : lequel laquelle lesquels lesquelles à à à à de de de + + 4+ + + + = qui (sujet) lequel lesquels lesquelles laquelle lequel lesquels lesquelles = = = = = = = auquel auxquels auxquelles à laquelle duquel desquels desquelles ve diğer (préposition) larla aynı şekilde birleşik ilgi zamiri oluştururlar. sing. pl.) (masc. dolayl tümleci. Her ilgi zamiri bir ismin yerini tutar ve yerini tuttuğu isme "antécé dent"(1) denir. düz. Les pronoms relatifs simples (invariables) Bu ilgi zamirleri. yerini tuttukları isim hangi cins ve hangi sayı da olursa olsun hiçbir zaman yazılışlarında değişiklik göstermezler (qui. où.) (fém. isim tamlaması zarf tümleci gibi değişik görevleri yükle nirler.

(a) + prop. Mon père lit le journal. (b) = Phrase (c) c. sujet du verbe "lire".fc LE PRONOM RELATIF: QUI (Sujet) Çeşitli cümlelerde ilgi zamirlerini ele alacak olursak: a. b. a pour antécédent "père". Prop. Je vois mon père. Ma soeur a été contente.(b) cümleciğinde kaldırıp. Birleşik cümlenin türkçeye çevirisi : Proposition principale __ Proposition subordonnée relative Her zaman özne olan (qui). J'ai acheté un sac à main pour ma soeur. a + b = c yani : 102 . kendinden önce gelen ismin yerini tutar ve iki cümleciği biribirine bağlar. yerine özne görevinde ilgi zamiri (qui) konularak (a) ve (b) cümlecikleri birleştirilmek suretiyle (c) birleşik cümlesini elde ederiz. Başka bir örnek : a. Elle İki cümlecikte de (ma soeur) sözcüğü ortaktır. b. Yukarıdaki cümlede geçen (qui) nin analizini yapalım : qui: pronom relatif invariable. Je vois mon père / qui lit le journal. Ortak olan bil sözcüğü .

temel cümleciğin ö z n e s i n i nitelem» ye yarıyorsa.) a. Bu cümleyi biraz değişik ifade edelim : a. Le bifteck n'était pas assez cuit. O halde: a + b = ı J'ai acheté pour ma soeur un saç / qui était en crocodile. Le garçon a servi un bifteck au client. o sözcükten sonra yerleştirmek gerekir. a pour antécédent "soeur".) (DENMEZ Şimdiyedek gördüğümüz cümlelerde: (qui) ile başlayan yan cümlecil temel cümleciğin tümleçlerinden birini nitelemeye yaradığı için ya cümlecik temel cümleciğin sonuna getirilmişti.c. (Garson iyice pişmemiş müşteriye bir biftek getirdi. Le sac est en crocodile. sub. J'ai acheté un sac à main pour ma soeur. qui a + b = c Le garçon a servi au client un bifteck / qui n'était pas assez cui (Garson müşteriye iyice pişmemiş bir biftek getirdi. qui est en crocodile. (Kızkardeşim için yılan derisinden yapılmış bir çanta satın a dım. Oysaki yan cümlecik. b. ilgi zamiriyle başlayan yan cümlecik temel cümleciğin ö: m . Ancak bu birleştirme^ yaparken (qui) hangi sözcüğün yerini tutuyorsa (b) cümlec ğini. Bunun için d (a) cümleciğindeki yani temel cümlecikteki bazı sözcükleri yerinin değiştirilmesinde sakınca yoktur. sujet du vert "être content".) NOT : Temel cümlecikteki sözcüklerin yer değiştirmesine dikkat edinL Aksi halde gülünç cümleler ortaya çıkabilir : Le garçon a servi un bifteck au client qui n'était pas assez cuit. b. b. principale _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prop. relative qui: pronom relatif. Il Le sac yerine "qui" ilgi zamirini koyalım. (a) ve (b) cümleciklerini birleştirelim. yani temel cümlecik paı çalanmamıştı. J'ai acheté un sec à main pour ma soeur/qui a été contante Prop.

C. aime beaucoup la musique. S. entrera au conservatoire. formüllerine göre uygulama yapılır. b. (Annesine. S. Il obéit à ses parents. L'enfant est mon copain. Mon frère entrera au conservatoire. V. Mon frère aime beaucoup la musique. hem de tümlecini niteleyecekse : C. qui c.) 104 . Mon frère (qui entrera au conservatoire).nesinden sonra yer alır. C. C. b. Il m'appelle. L'enfant (qui m'appelle. cJ. (Beni çağıran çocuk arkadaşımdır. V. Le garçon (qui obéit à ses parents) est très poli. (qui S. V. temel cümleciğin yüklem ve tümleçleri daha sonra gelir. hem öznesini. (Müziği çok seven erkek kardeşim konservatuvara girecek. temel cümleciğin tümlecini nitelemeye yarıyorsa : S. S.) a. V. (qui öznesini niteliyorsa : S. (qui ) V. (qui ) V. C.) est mon copain. Yan cümlecik. C. Formül halinde göstermeye çalışalım : Fransızcada cümle : Sujet Verbe Complément sırasına göre kurulur. Mon frère (qui aime beaucoup la musique). V. S. Örnekler : a. qui S. qui c. c2. C. (qui ) V. C.) Le garçon est très poli. babasına itaat eden çocuk terbiyelidir.

Tu LA visites. a. S. que tu visites.II. a pour antécédent "les fleurs". S. subordonnée relative que: pronom relatif. bunun sonucu olarak da bileşik zamanları "avoir" yardımcı fiiliyle çekilen "participe passé" 1er uyum yapar : a. b3. c. c. comp. bi. dir. dir. bi. b2. du verbe "cueillir". c. dir. c. Je vous offrirai les fleurs / que j'ai cueillies. dir. ind. c. c. (que ) V. Je vous offrirai les fleurs.) a.ı J'ai cueilli ces fleurs. Yerini tuttuğu sözcüğün (dişil-eril. Tu visites cette ville. Nous étudions cette leçon. La ville (que tu visites). dir.2 Je LES ai cueilliES. kendisiyle başlayan yan cümlecil "proposition subordonnée relative" ve yerini tuttuğu sözcük dé "anté cèdent" adını alır. V. La ville est Ankara. b. dir. (que). La leçon est facile. c. a + b3 = c c. LE PRONOM RELATIF : QUE (Comp. bu y*an Cümleciğir fiilinin düz tümleci görevini üstlenir. 105 . Proposition principale Prop. c. d'objet direct) (QUE) ilgi zamiriyle bir yan cümlecik başlar. tekil-çoğul) sayı ve cinsim temsi] eder. b3. dir. est Ankara (Ziyaret ettiğim kent Ankara'dır. que j'ai cueillies. b. C. dir.

comp. sub. (Dâvet ettiğim ve size takdim etmek istediğim gelecek. L'ami ne tardera pas à venir. (Çalıştığımız ders kolaydır. dir. arkadaş az sonra Prop. yani "propoistion subordonnée relative"m "antécédent'"ı birden fazla olabilir. L'ami (que J'ai invité) et (que je veux vous présenter) ne tardera pas à venir. (que ) V. Bir "proposition principale" ayrı ayrı iki pronom relatif'in antécédent'i olabilir : Le manteau que j'ai acheté et celui que vous avez fait faire. Je l'ai invité. dir. du verbe "acheter".. a + b3 = c c. relative. relative.) que: pron. sont de la même couleur.b2. La leçon que nous étudions. b3.) S. L'ami (que a + b + c= d d. NousL'étudions. est facile. c. du verbe "présenter". _ Prop. dir. que nous étudions. rel. b. a pour antécédent "manteau". que: pronom relatif. C. Je veux vous le présenter. dir. a pour antécédent "l'ami" comp. a pour antécédent "l'ami" comp. sub. principale. du verbe "inviter". que: pronom relatif. bu durumda ikinci pronom relatif önünde "et" ya da "mais" bulunur: a. 106 . Bir "proposition principale'"in öğelerinden özne ya da tümleç. (Benim aldığım manto ile sizin yaptırdığınız aynı renktedir. dir. c. c. ) et (que ) ne tardera pas à venir.) Prop.

(Doğduğum ev budur. comp. comp.que: pron. comp. Je le porte. cümlenin ahengini sağlamak amacıyla birinci proposition relative'in öznesi fiilden sonra getirilir. circ. Sa 4 (qui S b . de lieu. b. a pour antécédent "celui". Le tailleur travaille bien. C'est la maison. circ. c. circ. rel. circ. o zaman yan cümlecikteki sözcüklerin sırası şöyle olur: (pronom relatif que + çekimli fiil + özne) Örnek : Les livres (que m'a prêtés Hasan) (qui a une belle bibliothèque). Je suis né dans cette maison. C'est la maison / où je suis né.) 107 . de temps. de temps (zaman gösteren zarf tümleci) görevini yüklenir : a. Herhangi bir proposition relative'in bir öğesi o proposition'a bağlanan ikinci bir proposition relative'in antécédent'ı olabilir : a. sont bien reliés. Le tailleur (qui le costume (que ) travaille bien.. c. que air .) Gerektiği hallerde. comp. Le tailleur (qui a cousu le costume (que je porte)) travaille bien.)) v.. LE PRONOM RELATIF: OÙ: a. a + b = c b. a + b + c= d d. c dit (Giydiğim elbiseyi diken terzi iyi çalışıyor. du verbe "faire faire". dir. (OÛ) ya da (D'où) ilgi zamiri başında bulunduğu yan cümlecikteki fiilin complément circonstanciel de lieu (yer gösteren zarf tümlf-ci) ya da comp. Il a cousu le costume. de lieu b. (Güzel bir kitaplığı olan Hasan'm bana verdiği kitaplar iyi ciltlenmiş) III.

circ. Connais-tu le village / d'où je viens? a. a. (Turistler. 5. b. c. Vous êtes parti cette semaine. (où) a+ b = c c. ind. de laquelle. Le Le Le Le Le complément complément complément complément complément indirect du verbe (Dolaylı tümleç) du nom (İsim tamlaması) d'agent (Edilgen fiilin işi yapan tümleci) de l'adjectif (Sıfat tümleci) du pronom (Zamir tümleci) Örnekler : 1. comp. b. b. 4.) IV. a pour antécédent "maison". desquelles. sub. Je viens de ce village. 3. comp. Hier. desquels. uzun süredir geldikleri İstanbul'u severler. Il faisait très foid cette semaine / où vous étiez parti. (Gittiğiniz hafta. Bu ilgi zamirinin içinde her zaman (DE) préposition'u vardır ve anlamını tamamladığı sözcüğün cinsine göre aşağıdaki görevleri yüklenebilir : 1. de lieu. de temps. Ils y viennent depuis longtemps. de lieu du verbe "naître".Proposition principale. Vous m'aviez parlé de cet homme. de lieu (où) Les touristes aiment Istanbul / où ils viennent depuis longtemps. 2. LE PRONOM RELATIF: DONT DONT = De qui. j'ai vu l'homme. Les touristes aiment istanbul. où: pronom relatif. coinp. _ _ _ _ _ _ _ _ Prop. relative. a. Connais-tu le village? b. circ. comp. circ. a + b = c 108 . duquel.) a. hava çok soğuktu. (Gelmekte olduğum köyü biliyor musun?) Il faisait très froid cette semaine. comp. (où) c. circ.

comp.) Dont = desquels Dont : pron." 3. a. du nom a + b = La fleur (DONT j'aime le parfum) est la rose. b. ind. est entourrée) la dissimulent (Evi çevreleyen ağaçlar onu tâmamen gizliyor. ama küçük ruhunun hayran kaldığı bir tanesi vardı bunlardan) Tous l'intéressaient (prop. d'agent du verbe "être émerveillé. du nom du mot "le parfum". d'agent du verbe "être entouré. comp. a.. Anatole France (La Mort du Petit Sylvestre) (Hepsi onu ilgilendirirdi. Les arbres dissimulent complètement la maison. a pour antécédent "l'homme" comp. 2. (Dün bana bahsetmiş olduğunuz adamı gördüm.Hier. a + b = Les arbres (dont la maison complètement.) DONT = de qui. J'ai fini ce voyage. La fleur est la rose. j'ai vu l'homme / DONT vous m'aviez parlé. La maison est entourée d'arbres. DONT : pronom relatif.) DE CE CONTE = DONT = duquel DONT : pron. Sa petite âme était émerveillée de ce conte. mais il y en avait un surtout DONT sa petite âme était émerveillée. a pour antécédent "les arbres" comp. (Kokusunu sevdiğim çiçek güldür. a. a pour antécédent "ce conte"..) DONT = de laquelle DONT : pronom relatif. (prop. du verbe "parler". m . rel. "Tous l'intéressaient. comp. indépendante) a.". 3. duquel. b. sub. rel. b." 4.) b. Mais il y en avait un surtout (prop. J'étais content de ce voyage. prin. a pour antécédent "la fleur". J'aime le parfum de cette fleur.

de l'adjectif "content". bu da kimsenin aklına gelmezdi. L'homme avait survécu à ses blessures.. a + b = L'homme avait survécu à ses blessures. a pour antécédent "celui-ci" comp. DONT : pron. CE DONT personne ne se doutait. b. relative'in baş tarafında yer alır. a pour antécédent "ce voyage" comp. a. oynadığı bir oyuncağı var. Personne ne se doutait de cela.a +b = J'ai fini ce voyage / dont j'étais content. de celui-ci a -f-b = Tout le monde estime celui-ci dont je suis fier. b. a. DONT = De qui. Tout le monde estime ce gens. de l'adj. rel. Dont: duquel Dont: pron. (Kızımın. (à) ve (de) öntakıları dışında diğer tüm öntakılarla kullanılanlar şunlardır : Kişiler için : Eşya için : — — — — — qui lequel laquelle lesquels lesquelles Örnekler : a. Je suis fier de ce gens. a + b = Ma petite fille a un jouet AVEC LEQUEL elle joue. Ma petite fille a un jouet. rel. 5.) 110 .) LES PRONOMS RELATIFS COMPOSES (Variables) Bir ilgi zamiri. duquel. bu öntakı ilgi zamiri ile beraber proposition sub. "fier". (Yaralarına rağmen adam ölmemişti. öntakı ile kurulmuş bir ismin yerini tuttuğunda. b. 4. Elle joue avec ce jouet..

Aıicak tanındıklarda olduğu biçimde (lequel. (Yalnız kişiler için) : à qui (Hem kişiler ve hem à + lequel de eşya için) : à + lesquels à + lesquelles à + laquelle (değişmez) = auquel = auquel = auxquels = auxquelles Başka örnekler : a.) Burada "J'ai mis les fleurs dans le vase" cümleciği "temel cümlecik" tir. m . J'ai mis les fleurs dans le vase. pour antécédent "la dame" comp. (Kendisine bu çiçekleri sunduğum hanım çok mutludur. lesquels. a + b = J'ai mis les fleurs dans le vase QUI était en cristal. (Çiçekleri içine koyduğum vazo kristaldendir. à qui: pr. Les agences m'ont donné des renseignements utiles. J'offre ces fleurs à cette dame. a + b = La dame à qui j'offre ces fleurs est très heureuse. m'ont donné des renseignements utiles. "DANS LEQUEL j'ai mis les fleurs' ise yardımcı cümleciktir. de "offrir". a.) à qui = à laquelle. b.a.) Bu birleşik cümlede: "le vase est en cristal" temel cümlecik. b. Başka şekilde de birleştirilebilir : Yani a + b = Le vase DANS LEQUEL j'ai mis les fleurs. — "qui était en cristal" ise proposition subordonnée relative" dir. rel. C. a. La dame est très heureuse. ind. est en cristal. a + b = Les agences AUXQUELLES je m'étais adressé. Le vase est en cristal. (Çiçekleri kristal vazoya koydum. Je me suis adressé à ces agences.) S. b. lesquelles) öntakı ile kaynaşarak bazı değişiklikler gösterirler. Yukarıdaki cümlede görüldüğü gibi öntakı (à) ise zamirler aynıdır. (AUXQUELLES ) V.

(dont. a.) gibi durumlarda (à) öntakısıyla meydana çıkan kaynaşma aynı şekilde bunlarla da yapılır : (Yalnız kişiler için) près de qui. (Hem kişiler.) Not: Bu cümlede. de laquelle. ind. comp. ilgi zamirinin kullanımı konusunda ayrıntılı olarak görüldüğü gibi) bir isim. aura moins froid. b. (Kendisine eski bir elbise verdiğim dilenci daha az üşüyecek.) à qui = auquel. L'arbre est un chêne. rel. Le mendiant aura moins froid. başında préposition bulunan başka bir isme (DE) préposition'u ile bağlandığı zaman bu préposition'la başlayan bu takıma (près de. a + b = L'arbre (près duquel je suis assis) est un chêne. Örnek : a. (Yanında oturduğum ağaç meşe ağacıdır.) Not : Bu cümlede pronom relatif'in (près de qui) kullanılamaz. (de) olduğu zaman ya da (près de. J'ai donné un vieux vêtement à ce mendiant. a pour antécédent "le mendiant". antécédent'ı kişi olmadığı için Bir isim.(Başvurduğum acentalıklar bana yararlı bilgiler verdiler. b.b. loin de. autour de. à qui : pr.) gibi (Locution prépositive) olarak bakılır. Préposition. Je suis assis près de cet arbre. desquels.b. au milieu de v.. desquelles. au milieu de v. hem de eşya için) près près près près duquel. a + b = Le mendiant à qui j'ai donné un vieux vêtement. başında başka bir préposition olmayan bir isme (DE) ile bağlandığında sadece (DONT) pronom relatif! kullanılır : 112 . du verbe "donner". Aksi takdirde. à côté de. antécédent kişi olmadığı için (à qui) kullanılamaz.

SUR LEQUEL
PRÈS DUQUEL
AU PIED DUQUEL

,
L arbre

A L > O M B R E D U

q

U E

je suis monté
je suis assis
j'ai campé
l

SUR LA BRANCHE DUQUEL
DONT

j'ai dormi

est
un

tu montes
chêne
on coupe une branche

Şemadaki altı cümlenin sırasıyla çevirisi :
A. Çıktığım ağaç, meşe ağacıdır.
B. Yanında oturduğum ağaç, meşe ağacıdır.
C. Eteğinde kamp yaptığım ağaç, meşe ağacıdır.
D. Gölgesinde uyuduğum ağaç, meşe ağacıdır.
E. Dalma çıktığın ağaç, meşe ağacıdır.
F. Bir dalı kesilen ağaç, meşe ağacıdır.
Başka örnekler :
1.

a.
b.

C'est vin progrès.
Tout le monde devrait être d'accord sur la valeur de ce progrès.

a + b = C'est un progrès SUR LA VALEUR DUQUEL tout le monde
devrait être d'accord.
2.

a.

Je vous remercie du dévouement.
b. Vous avez soigné mon père avec ce dévouement,
a + b = Je vous remercie du dévouement AVEC LEQUEL vous avez
soigné mon père.
3.

a.

Ce sont des vins.

b.

Tout le monde est d'accord sur la qualité de ces vins.

a + b = Ce sont des vins SUR LA QUALITE DESQUELS tout le
monde est d'accord.
İLGİ ZAMİRLERİNİN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ :
— (QUE) pronom relatif!, kişi zamiri (LE) gibi (ETRE) fiili ile gelen
(attribut) görevini de yüklenebilir ;
örnekler :
A.

SÛR QUE J'ETAIS, d'avoir fait tout mon devoir; je ne me suis pas
inquiété.
(Tüm görevini yapmış olduğumdan emin bulunduğum için endişelenmedim.)

1X3

Le brave homme que vous avez toujours été, méritait bien cette
récompense.
(Herzaman mert bir insan olduğunuzdan bu ödülü hak ediyordunuz.)
— Bir cümlenin içerdiği anlamı bir ilgi zamiriyle belirlemek mümkündür. Bu durumda şu şekiller kullanılır :
Ce
Ce
Ce
Ce

qui
que
dont
à quoi

Örnekler :
Ma maison a brûlé, ce qui m'a obligé à habiter ici.
(Evim yandı, bu olay beni buraya gelip oturmaya mecbur etti.)
Les ennemis ont sommé le général de livrer la place, ce qu'il a
refusé de faire.
(Düşmanlar, generale mevzii teslim etmesini önerdiler, o da bunu
reddetti.)
— Yukarıda görülen bu tür cümleciklerin sırası aksine olan bir
kuruluş biçimine geçebilir. Böyle olunca (proposition relative)
"C'ESI QUE" ile yinelenir.
Yukarıdaki ilk cümleciği ele alacak olursak :
— Ma maison a brûle ce qui m'a obligé à venir habiter ici.
Cümleciklerin sırasını değiştirelim :
— Ce qui m'a obligé à venir habiter ici, c'est que ma maison avait
brûlé.
— Pronom relatif'in antécédent'i bir zamir olabilir.
Il est fort en français, il pourrait connaître la réussite à l'examen
final.
Bu durumda proposition principale'deki
(tonique) olarak yinelenir :

kişi zamiri, vurgulu

Lui qui est fort en français, il pourrait connaître la réussite à
l'examen final.
— (QUI) ile başlayan yan cümlecik bir sebep gösterdiği zaman (qui
ve çekimli fiilinin) yerine o fiilin participe présent (isim-fiil)i
kullanılabilir :

örnekler :
Mes étudiants qui veulent apprendre le français,
qui veulent = voulant

travaillent bien,

O halde:
Mes étudiants VOULANT apprendre le français, travaillent bien.
(Fransızcayı öğrenmek isteyen öğrencilerim iyi çalışıyorlar.)
(Fr.yı öğrenmek istedikleri için
)
Mes parents qui n'ont pas reçu ma lettre, n'ont rien su.
qui n'ont pas reçu = n'ayant pas reçu.
Aynı cümleyi, (participe présent dans le passé) ile ifade edecek olursak aşağıdaki cümleyi elde ederiz.
Mes parents N'AYANT PAS REÇU ma lettre, n'ont rien su.
(Annem, babam mektubumu almadıkları için hiçbirşeyden haberleri olmamış.)
Bu tür proposition'un yeri değişebilir ve genellikle cümlenin başında, temel cümleciğin öznesinden önce bulunur :
N'AYANT PAS REÇU ma lettre, mes parents n'ont rien su.
özne
(x) Ancak temel cümleciğin fiilinin tümleçleri olmadığı zaman participe'li yardımcı cümlecik birleşik cümlenin sonuna da gelebilir.
— Les spectateurs qui croyaient que le spectacle était fini, : se sont
levés.
Bu cümleyi bu tür ifade etmek yerine ( x ) yukarıdaki kural gereğince şöyle söylemek daha iyi olur :
— Les spectateurs se sont levés CROYANT que le spectacle était
fini.
(Seyirciler, temsilin bittiğini zannederek kalktılar.)
— Böyle cümle kuruluşlarında, temel cümleciğin öznesi zamir olduğu zaman participe yardımcı cümleciği kullanmak yeğlenir.
N'ayant pas d'argent je ne suis pas allé au théâtre.
(Param olmadığı için tiyatroya gitmedim.)
Ne t'ayant pas vu depuis longtemps, j'ai pensé que tu étais en Vacances. (Seni uzun süredir görmediğimden tatilde olduğunu düşündüm.)
1Î5

LES PRONOMS RELATIFS INDEFINIS
(Belgisiz ilgi zamirleri)
Antécédent'ı olmaksızın kullanılan ilgi zamirleri bilinmeyen bir camlı varlığın yerini tutarlar. Bu nedenle, bu tür ilgi zamirlerine (indéfini = belgisiz) adı verilir .Genellikle atasözlerinde ve özdeyişlerde
bunlara rastlanır :
Qui vivra,verra.
Qui dort, dîne.
Cümlelerinde her nekadar antécédent yoksa da sous-entendu (zımne (tout homme) ya da (toute personne) gibi sözcüklerin varlığı
kabul edilebilir.
— Quiconque : Bu belgesiz ilgi zamiri de aşağı yukarı aynı koşullarda kullanılır :
Quiconque dit cela, se trompe.
(Bunu söyleyen, yanılıyor.)
— (QUE) ile zamirinin antécédent'i (QUI) veya (QUOI) ilgi zamirleri olabilir ki bunların bağlı oldukları yardımcı cümlecikte
SUBJONCTIF kipi kullanmak gerekir. Şöyle :
QUI QUE + verbe au subjonctif,/prop. principale,
antécédent
QUOI QUE + verbe au subj,/prop. princapale.
antécédent
Örnekler :
— Qui que vous soyez, attendez votre tour.
(Kim olursanız olun, sıranızı bekleyin.)

(,)Quoi

que vous disiez on ne vous croira pas.
(Ne derseniz deyiniz size inanılmayacak.)

Açıklamaya çalışılan (qui que ve quoi que) nün özel kullanımından
başka daha karmaşık iki biçimle karşılaşmak mümkündür: (Formülle belirtelim.)
(1)

Daha sonra görülecek olan (quoique) locution conjonctive! ile ayrı ayrı yazılmış olan (quoi que) ilgili zamiriyle antécédent'mni karıştırmayınız.
Örnek : Quoique vous disiez la vérité, personne ne vous croit.
(Gerçeği söylemenize karşın, kimse size inanmıyor.)
Buradaki : (quoique), opposition gösteren (bien que) ile eş anlamdadır.

116Ve

QUI QUE ce soit qui + verbe au subj., / prop. prin.
QUOI QUE ce soit qui + verbe au subj. / prop. prin.
şimdi formüllere uygulayarak cümle kuralım :
QUI QUE ce soit qui vienne, dites-lui que je suis occupé.
(Gelen kim olursa olsun, ona meşgul olduğumu söyleyin.)
— QUOI QUE ce soit qui te dérange, tout s'arrangera.
(Seni rahatsız eden ne olursa olsun, herşey düzenlenecek.)

EXERCICES
I.

Unissez les deux propositions d'après le modèle donné
a. J'aime les enfants.
b. Ils sont laborieux.
a + b = J'aime les enfants qui sont laborieux.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Je vois le coiffeur; il tourne autour de son client.
Nous achetons ce livre; il est récemment publié.
On aime regarder les poissons; ils nagent dans le bassin.
Prends la chaise; elle est là.
Je n'aime pas cet élève; il est toujours bavard.
Les oiseaux
sont des canards; ils nagent dans le lac.
L'aveugle
a faim; il demande l'aumône.
N'oubliez pas votre manteau; il est accroché derrière la porte.
Qui est l'homme il frappe à la porte.
Voici l'autobus; il emmènera les touristes.

II. Reliez les deux propositions selon le modèle donné
a. J'achète ce livre.
b. Je l'aime bien.
a + b = J'achète ce livre que j'aime bien.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vous lisez la lettre; vous l'avez reçue hier.
Où est l'homme? ils le cherchent.
Ce sont des paysans; je les rencontre souvent.
La dame
est ma tante; je l'aide.
Les gens
sont mes parents; je les respecte.
Nous n'avons pas aimé les pommes; nous les avons mangées.
Quand est-ce que nous allons voir le film?; nous l'attendons depuis
des semaines.
8. Montrez-moi les images; vous les mettez dans votre poche.
9. Est-ce que vous connaissez les dames?; je les ai remerciées.
10. Le docteur
est mon cousin; tu l'estimes.
117

III. Unissez les deux propositions par l'intermédiaire du pronom relatif;
où, dans lequel, dans laquelle, dans lesquelles, selon le cas
Voici la maison; mon oncle y habite,
Voici la maison où mon oncle habite, veya;
Voici la maison dans laquelle mon oncle habite.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La chambre est large; nous y dormons.
Connaissez-vous la maison?; le professeur y demeure.
Le maison
n'a qu'un étage; il y est allé.
Le magasin
va fermer; j'y travaille.
La salle de classe
est large; nous y étudions.
La ville
s'appelle Çorum; j'y suis né.
Voici la valise; vous y mettrez les habits.
C'est un pays; j'y voyage souvent.
Ce sont des forêts; j'y chasse de temps en temps.
La cour
est pleine de fleurs; les enfants y jouent.

IV. Transformez les propositions en les unissant d'après le modèle
donné
Voici mon ami; le nom de mon ami est TANCAN.
Voici mon ami DONT le nom est TANCAN.
1. A Ankara, il y a de beaux magasins; je regarde les vitrines de ces
magasins.
2. Quelle est cette rue?; je ne connais pas le nom de cette rue.
3. Qui est cette fille? nous ne connaissons pas les parents de cette fille.
4. Voici notre bibliothèque; je connais tous les livres de notre bibliothèque.
5. Voilà la fille; les yeux de cette fille sont verts.
6. Dans notre rue, il y a beaucoup d'autos; le bruit de ces autos me
réveille la nuit.
7. J'aime cet enfant; le visage de cet enfant est beau.
8. Nous écoutons la chanteuse; la voix de cette chanteuse
douce.

est très

9. Le garçon
pleure dans un coin; le livre de ce garçon
est perdu.
10. C'est un professeur très sévère; les élèves de ce professeur sont très
attentifs.
118

V. Transformez les propositions en les reliant d'après le modèle donné
120
Voilà le père; ses enfants sont très sérieux.
Voilà le père DONT LES enfants sont très sérieux.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je vois la Seine; ses eaux brillent au soleil.
On connait un gratte-ciel; sa hauteur est de 403 mètres.
Nous admirons cette villa; son jardin est plein de fleurs.
Voici la maison; sa porte est fermée.
Voici l'école; ses fenêtres sont ouvertes.
L'homme
est Atatürk; on voit sa statue à Kızılay.

7. J'habite dans une vieille maison; ses fenêtres donnent sur la mer.
8. A Paris, il y a de beaux magasins; nous regardons ses vitrines.
9. Voici mon ami; son chapeau est gris.
10. Voilà la valise; sa couleur est noire.
VI. Transposez les propositions en les reliant d'après le modèle donné
Le jardin
est beau; je parle de ce jardin.
a. Le jardin DONT je parle, est beau.
b. Le jardin DUQUEL je parle, est beau.
1. Les livres
2. La personne

sont très chers; vous avez envie de ces livres.
est mon père; j'ai peur de mon père.

3. C'est le canif; je me sers de ce canif pour couper du pain.
4. L'homme
cet homme.

est mon voisin; les enfants se moquent de

5. La secrétaire
de cette secrétaire.

est travailleuse; je ne peux pas me passer

6. I I m'a donné une adresse; je ne me souviens pas de cette adresse
en ce moment.
7. Voici mes amis; je suis content de mes amis.
8. Voilà mes étudiants; je suis fier de ces étudiants.
9. Le travail
travail.

est très intéressant; il s'occupe de ce

10. J'ai acheté la robe, j'avais besoin de cette robe.

Traduisez en turc(,) :
1. Les touristes qui étaient venus la semaine passé, sont partis.
2. Quels sont les élèves à qui le professeur a donné des récompenses?
3. Ce sont les pensées à quoi je ne peux (pas) résister.
4. J'ai gardé de très beaux souvenirs des endroits que j'avais visités
l'année dernière.
5. Les fourchettes et les cuillers avec quoi nous mangeons doivent
être inoxidables.
6. Comparez ce qu'il paraît avec ce qu'il est.
7. Vous connaissez la solution à laquelle je consens.
8. Ce fauteuil sur le bras duquel vous vous appuyez, n'est pas si solide.
9. C'est la rue au bout de laquelle se trouve un joli parc public.
10. La maison pour laquelle j'ai fait tant de dépenses, vient d'être
brûlée.
11. Quoi que vous m'ayez dit sur ce sujet, je ne l'accepterai pas.

(1)

120

Önce, yalnız başınıza, kimsenin ne de kitabın yardımı olmadan çevirmeye çalışın, sonra kontrol air.aciyle arka sayfaya bakın.

(1) Sınavlarını bitirdiği gün. Bu. 121 . 2. kabul etmeyeceğim. 10. 11. başarı elde etmektir. 4. şimdi babasının bir fabrikada çalıştığı Paris'te oturuyor. 3.La 1. yandı. Ahmet'in gezindiğini gördüğüm bahçenin arkasındaki evin penceresinden bakan çocuk arkadaşımın yeğenidir. önemli olan. 9. 11. Onun dış görünüşü ile gerçek varlığını kıyaslayın. öğretmenin (kendilerine) ödül verdiği öğrenciler hangileridir? Bunlar. Geçen yıl ziyaret ettiğim yerlerden bende çok güzel anılar kaldı. balkonu görülen beyaz evin arkasında bulunan bahçeden kopardığı çiçekleri koyduğu vazo kristaldendir. 10. 7. Yollarında gezindiğim bahçe bakımlıdır. Yarısı kararmış duvarın tümünün badana edilmesi gerekiyor. 5. Razı olduğum çözüm yolunu biliyorsunuz. 15. 6. 4. Balkonu çiçeklerle bezenmiş bu ev. Kolunun üzerine dayandığınız koltuk pek o kadar sağlam değil. 8. 16. sonunda güzei bir halk bahçesinin bulunduğu sokaktır. Bu. Traduisez en français01 : 1. 13. hareket etti. onu her yerde arıyor. bu sabah gittiler. beni gece dışarı çıkartmıyor. oldukça zengin ve modern bir ülke olduğunu tüm dünya ülkeleri kabul etmektedir. 12. 14. annesi geçen yıl ölen arkadaşım. çok zengin kişilere aittir. 8. 2. Şoförün geçtiği yol işte. Arkadaşım portföyünü kaybettiğinden. 17. Ayağı burkulduğu için yürüyemeyen kız kardeşimi taşımaya mecbur oldum. 9. Hizmetçinin. 7. Uğrunda bunca harcamada bulunduğum ev. traduction du français en turc : Geçen hafta gelen turistler. 3. Geldiğimiz bölgede. Yazdığınız mektup fransızca hâtalarla dolu idi. Başkenti Ankara olan Türkiye'nin. Yemek yediğimiz çatal ve kaşıklar paslanmaz cinsten olmalıdır. bu bitkinin tarımı yapılmıyor. üzerinde durulması gereken bir noktadır. Size okuduğum mektubu bana yazan. Karar verdiğiniz iş tehlikelidir. Bu konuda bana ne söylerseniz söyleyin. Defterinize her cümlenin çevirisini yazdıktan sonra Sayfa 122'ye bakarak sağlama yapınız. 6. Evinde oturduğum ve sertliğini bildiğiniz amcam. 5. karşı gelemediğim düşüncelerdir.

7. traduction du turc en français : Le jour où il a fini ses examens. 11. Le jardin dans les allés duquel je me promène est bien entretenu. La maison dont le balcon est garni de fleurs. s'étant foulé le pied. ne me laisse pas sortir le soir. Mon oncle dans la maison de qui j'habite. habite maintenant à Paris où son père travaille dans une usine. Le vase où la bonne a mis les fleurs qu'elle avait cueillies dans le jardin qui se trouve derrière la maison blanche dont on voit le balcon est en cristal. Là. Ce qui est important. 122 . 8. 6. avec mes enfants: alors j'aurai besoin d'une carte de séjour. 4. Tous les pays du monde acceptent que la Turquie dont Ankara est la capitale. 13. et dont vous connaissez la sévérité. 16. 14. 9. 17. L'affaire à laquelle vous vous êtes décidés. L'affaire dont vous avez décidé.. 15. est dangereuse. je verrai tous les étrangers qui attendent devant un guichet. 10. Dans la région d'où nous venons. Mon ami qui m'a écrit la lettre que je vous ai lue et dont la mère est morte l'an dernier.. appartient à des gens très riches. La lettre que vous aviez écrite était pleine de fautes de français. Ayant perdu son portefeuille.La 1. je vais donc à la préfecture de Police dont les bureaux sont dans la Cité. 5. Je suis étrangère: je veux rester quelques mois à Paris. c'est de réussir. J'ai dû porter ma soeur qui. Le mur la moitié duquel est noircie a besoin d'être entièrement repeint. C'est un point sur quoi il faut insister. ne pouvait pas marcher. c'est mon tour. on ne cultive pas cette plante. il est parti. 2. Enfin. UN TEXTE A la préfecture de Police. Voici le chemin par où le chauffeur a passé. L'enfant qui regarde par la fenêtre de la maison qui se trouve derrière le jardin où je vois Ahmet se promener est le neveu de mon ami. mon ami le cherche partout. 3. veya. est un pays assez riche et moderne. est dangereuse. 12.

Oui. Présentez-vous à la caisse. Non. 2. d. Tu as besoin d'une carte de séjour. De a. Oui. (1) Test anahtarı için sayfa 125'e bakınız. vous voulez y rester quelques mois. trouvez la réponse qui convient': 1. née le 15 Mars 1941. Oui. Et l'employé écrit : NATIONALITE : Turque Profession : Journaliste Domicile : 55. C'est une petite place où l'on vend des fleurs pendant la semaine. b. Vous allez en demander à un bureau. Il lève la tête et demande : "Où êtes-vous née?" — A Istanbul. b. est-ce que j'irai demander une carte de séjour? Tu iras demander a la préfecture de Police. Je traverse la cour carrée. Tu en as besoin une.. dit l'employé. I. 3. c. c. c'est mon tour. Tu iras en demander une à la préfecture de Police. Vous irez la demander à la préfecture de Police. Est-ce que je veux rester quelques mois à Paris? a. b."Avez-vous votre passeport? dit l'employé. d." Maintenant. c. Turquie. 123 . rue de Gayrettepe. nous voulons rester quelques mois à Paris. D'après le texte. les enfants de moins de 16 ans n'ont pas besoin de cartes de séjour. vous ne voulez pas. Tu as besoin une carte de séjour. quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'une carte de séjour. et des oiseaux le dimanche. Vos photographies?" Je donne mes papiers et l'employé écrit: ABLAY Sabahat. tu veux y rester quelques mois.. "C'est bien. Ouf! C'est fini! J'emporte ma carte et je quitte la salle où une foule nombreuse va et vient. "Et les enfants?" — Non. d. Où a. dont la porte donne sur le Marché aux Fleurs.

Pour sortir. Non. Tu traverses. Un employé y attend. . en vend tous les jours. Il écrit le nom de moi. b. d. une petite salle. Il me demande ce que j'ai. b. c. 5. Je peux acheter les fleurs que j'aime. c.24 On Us On On y y y y vend des oiseaux le dimanche. d. C'est tin homme qui attend devant le guichet. Est-ce que les enfants ont besoin d'une carte de séjour? a. c. Elle te demande si vous avez votre passeport et vos photographies.4L Qui attend en cé roomént devant un guichet? a. vend des oiseaux n'importe quel jour. c. d. Non. On peut y acheter des fleurs. 7. d. d. b. pour sortir. 9. Je ne sais pas qui attendre. Qu'est-ce qu'il écrit? a. Non. c. Pour sortie. 8. tu traverses la cour carrée dont la porte donne sur le Marché aux Fleurs. k Qu'est-ce qu'on peut acheter au Marché aux Fleurs? a. ils ont besoin d'une carte de séjour. b. Il te demande que tu avais ton passeport. et la date de ma naissance. Il écrit le nom d'un employé. Qu'est-ce que l'employé me demande? a. Il te demande si tu as ton passeport et tes photographies. Il écrit mon nom et la date de ma nàissance. d. Quelle cour est-ce je traverse pour sortir? a. Oui. On a acheté beaucoup de fleurs. b. Quand est-ce qu'on y vend des oiseaux? a. c. Il écrit mon nom et quand est-ce que je suis né. Ce sont des touristes qui attendent devant un guichet. Pour sortir. On peut en acheter les fleurs. d. ils n'ont pas besoin de cartes de séjour. vendent des oiseaux pendant la semaine. je traverse la cour carrée. . ils en ont besoin. b. 6. c. vous traversez la cour carré. ils n'en pas ont. b.

par laquelle à quoi d. dont b. dont d. c. dont c. duquel c. J'aime la Seine a. c. où je m'intéresse. que b. c. à qui persévérance est la qualité but.125 . de laquelle 10. C'est un travail a. c. La ville a. est Istanbul. a. que d. . dont c. que d. que 8. Trouvez le pronom relatif couvenabk j 11 1. auquel b. que 7. auxquels j'aime le plus. de laquelle ! les quais sont magnifiques. La au a. a. Nous allons quitter Ankara pour Alanya nous passerons deux semaines. j'ai vue à "Ankara Sanat" est c. b. dont Test anahtarı için Sayfa 127'ye bakınız. que d. duquel 9. a. c. a. de qui 2. où le souvenir me c. à laquelle b. que 3. auquel b. à laquelle d. dont 6. dont b. J'ai fini ce voyage a. où b. où b. d'où 5. J'ignore ce a. d'où 4. duquel on arrive j'étais content. J'ai visité une région revient à l'esprit. qui b. dont d. La pièce très intéressante. duquel d. que vous plaît.II. où d. Il les a conduits au sommet de la Tour Eiffel l'on voit tout Paris. à laquelle d.

.

sayfalardaki testin anahtarı: 1. Bunlar. b 9. c 4. özne ya da tümleç görevini yüklenirler. c 6. a 11. J'appelle UN AUTRE UNE AUTRE est là. pour bien se connaître. indifférent AUCUN n'est arrivé encore. d 6. LES PRONOMS INDEFINIS (Belgisiz zamirler) İsimlerin yerini tutan ve varlıkları belirsiz şekilde gösteren sözcüklere belgisiz zamir (pronom indéfini) denir. Je n'aime AUCUN . Tableau des pronoms indéfinis : Sujet (özne) Complément (tümleç) ON est venu QUELQU'UN est venu PERSONNE n'est venu RIEN n'est arrivé PLUSIEURS sont là CERTAINS sont venus CERTAINES sont venues ON: tümleç olamaz. d 13.(125. a 7. b İC. UN AUTRE est là. d 3.127 . J'appelle UNE AUTRE D'AUTRES sont là. a 2. NULLE n'est là. d 5. L'UN et L'AUTRE sont là Je vois L'UN et L'AUTRE LES UNS et LES AUTRES sont là Je vois LES UNS et LES AUTRES TOUT LE MONDE est là J'invite TOUT LE MONDE UN TEL est là J'invite UN TEL AUTRUI vous est-il Il faut observer AUTRUI. ve 126. c 8. b 12. Je vois QUELQU'UN Je ne vois PERSONNE Je vois QUELQUE CHOSE Je vois PLUSIEURS Je vois CERTAINS de mes amis Je vois CERTAINES de mes amies TOUT m'intéresse Je vois TOUT TOUS m'intéressent Je vois TOUS TOUTES m'intéressent Je vois TOUTES CHACUN est là Donnez à CHACUN son dû CHACUNE est là Donnez à CHACUNE son dû NUL n'est là Nadiren kullanılırlar.

Zaten. Hem fazla kullanılmaz. dir. (Başkasma ilgi duymaz mısınız?) sujet — Je ne sais pas GRAND-CHOSE à ce sujet.Örneğin A L T R U ISTE'e yer verilmedi. (Hiçkimse kaderinden kursujet tulamaz.) — NUL ne peut échapper à son destin. dir. dir. okumaya hazırım. dir. (Bir kitap okuyun. (Hangisi olursa olsun. (Bu konuda pek bir şey bilmiyorum. — Lisez un livre.) — Ne dites cela à PERSONNE. lâtince kökenli olup. sujet (Kim olursa olsun.) — J'appelle N'IMPORTE QUI.L'EMPLOI ÖES PRONOMS INDEFINIS*1» (Belgisiz zamirlerin kullanımı) — Ne fais pas de mal à AUTRUI.. (Herhangi birini çağırıyorum.) — Deux pas GRAND-CHOSE ont demandé à te voir.. A L T E R (masc.. Üçü de tekil olarak kullanılırlar. hem de AUTRE.) comp. comp.) — TOUT LE MONDE cherche son avantage. ind. sujet (Ne idüğü belirsiz iki adam seni aradı.) A L T E R A (fém. comp. QUEL QU'IL SOIT. (Herkes kendi menfaasujet tini arar. A L T E R U M (neutre) = (Başka) sözcüğünden fransızcaya alınmıştır.). ne tür comp..) — N'IMPORTE QUI aurait pu le faire. (Bunu kimseye söylemeyiniz. (1) Burada. ençok kullanılan belgisiz zamirlere değinilmektedir .) comp. . ind. olursa olsun. herhangi biri bunu yapabilirdi. (Başkalarına kötülük etme) comp. — AUTRUI vous est-il indifférent. A U T R U I ile aynı anlamdadır aşağı yukarı.) — Je suis prêt à lire N'IMPORTE LEQUEL.

mais PERSONNE n'a vu le voleur. Voilà ce que l'on dit.) Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi (explétif) olan (1'). özellikle (si.) c. insan kendinden küçüğüne muhtaç olur. tout le monde. Lâtince ( H O M O . ki bu durumda herhangi bir anlam değişikliğine uğramaz. birisi gürültü duymuş fakat kimse hırsızı görmemiş. kullanılırsa. tekil şahısta kullanılır. kişiler için kullanılan belgisiz zamirleri küçük bir metinde görelim : ON a cambriolé la maison cette nuit. bazıları bahçıvanın hırsız olduğunu iddia ediyor. et. TOUT LE MONDE le cherche. Konuşma dilinde: Biz.129 . siz.) On va au cinéma? (Sinemaya gidiyor muyuz?) On: belgisiz zamiri bazen (L'ON) şeklinde de kullanılır. Ahenk için dilin akıcı olması amacıyle şu durumlarda kullanılabilir. Si l'on t'invite. QUELQU'UN a entendu du bruit.) (1) (2) Pronom Personnel konusunu işlerken. Frappez et l'on vous ouvrira. Şimdi.) — On m'a dit que vous vous marieriez avec un ingénieur. herkes fikrini söylüyor.) e. Kimi zaman "insan kimi zaman da: on travaille = çalışılır diye çevrilir. a. où ve que) den sonra. (Kapıyı vurunuz o zaman size kapı açılacak. CERTAINS prétendent que c'est le jardinier. Bu (1') ne article défini "élidé"dir. CHACUN donne son avis.) b. anlamına da gelir. ne de pronom personnel'dir. accepte (Eğer dâvet edilirsen kabul et.) d. Ou l'on dit oui. (on) önünde kullanılabilir. (Bu gece ev soyuldu. Voilà un pays où l'on est heureux..— ON lî) a sotivèntbesoin d'un plus petit que soi*1* sujet (Çoğu kez. chacun. ya da hayır denilebilir. TOUS sont inquiets. ister evet.. (îşte insanın mutlu olduğu bir ülke. Hepsi endişeli. herkes onu arıyor. ister hayır denilsin.H O M I N I S = însan) sözcüğünden gelen (ON) belgisiz zamirinden sonraki fiil her zaman 3. özne olarak on. ou ou. ilgili oldukları cümlecikte (LUI) kişi zamiri yerine (SOI) kullanılması gerektiğini belirtmiştik. ou l'on dit non. (Ya evet. (işte söylenilen şey bu. . sujet (Birisi bana sizin bir mühendisle evleneceğinizi söyledi.

Ancak (ne) ile kullanılır. kimi ağlıyordu.) 3. (Personne) sözcüğünün başında article défini (la) olursa isimdir ve anlamı (kişi. şahıs)tır. Bağlı bulunduğu cümlecikteki fiil her zaman olumsuz haldedir ve (pas) sözcüğü kullanılmaz. (Rien) belgisiz zamiri de (personne) belgisiz zamirinin kullanımına benzer. les autres (diğeri. Article'si olmazsa. (Hiçkimse bu kuralı bilmiyor. hiç kimse) (hiç kimse) (bazıları) (böylesi. belgisiz zamirdir ve olumlu anlamlıdır. nulle Certains. (Herkes hayatından memnun olmalı. (Hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. tous toutes Aucun. (PAS) kullanılmaz. les uns. öylesi) (birçoğu) (diğeri) . birisi. diğerleri) Örnekler : — Ils se nuisent l'un à l'autre. chacun. kimi. Örnekler : Personne ne connaît cette règle.DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR 1. aucune Nul. certaines Tel.130 (herşey. (Biribirlerine zarar veriyorlar. Örnekler : Rien ne m'intéresse. (kimileri. les unes (Biri . (Evde kimse yok') 2. (Kimi bağırıyor. telle Plusieurs Autre .) — Les uns criaient.kimileri ). l'une. quelques-unes. quelqu'une. Tout. a.) 4. (Hiçbir şey istemem. quelques-uns.) 11 n'y personne à la maison. bazıları ) l'autre. hepsi) (hiç biri.) Je ne veux rien. Değişen bazı belgisiz zamirlerden : l'un. Qui est la personne dont vous me parlez? (Bana bahsettiğiniz kişi kimdir? b. kural olarak (PAS)'nın (personne) belgisiz zamirinin bulunduğu cümlede kullanılmayacağını bildiği halde uygulamada (PAS)'yı kullanmak yanılgısına düşer. les autres pleuraient. Pek çok Öğrenci. chacune (Her biri) quelqu'un.) — Chacun doit être content de sa vie. toute.

) 7.: Il n'a aucun livre. (Onun kadar yaramaz hiç kimse tanımıyorum. bunları belli bir gruba bağlayan tümleç bulunur. Quelle belle robe tu as! J'ai la même.) — Dans les affirmations de cet homme il n'y a rien de vrai. Certains DE MES AMIS sont venus me voir. . a. (Onun hiç kitabı yok. (Bizden kimse bu adamı tanımıyordu.Bu sözcükler isimle kullanıldıklarında adjectif indéfini (belgisiz sıfat). pronom ve adverbe olarak kullanılır. personne. Genellikle quelqu'un.) 6. ismin yerine geçince pronom indéfini (belgisiz zamir) olurlar. chacun ve certains'den sonra. indéfini Il n'en a aucun.) adj. (Daha kolay hiçbir şey.) — Quelqu'un de grand va naître. (Arkadaşlarımdan bazıları beni görmeye geldiler. quai.) — Je ne connais personne d'aussi savant. (Bu kadar bilgili kimse tanımıyorum. Örnekler — Quelque chose de bon.) — Je ne connais personne d'aussi méchant que lui. (Yakında büyük birisi doğacak. Personne DE NOUS ne connaissait cet homme. Belgisiz zamirlerle adjectif qualificatif (niteleme sıfatı) geldiğinde sıfat her zaman masculin-singulier (eril-tekil) olarak kullanılır. (Bu adamın davranışlarında gerçek olan hiçbirşey yok. indéfini 5. sing.) pron. (Onun ondan hiç yok. (îyi bir şeyler) — Rien de plus facile. MEME: adjectif. masc. Quelqu'un D'ENTRE VOUS a-t-il vu mon livre? (Aranızdan birisi kitabımı gördü mü?) b. Şu durumdadır : pronom indéfini + DE + adj. Heriki konularda daha ayrıntılı durulacağı için burada kısaca değinmekle yetineceğiz: Ce livre est bon J'en achèterai le même.) c.131 .

il remplace "ce" le comp. on iî' (I) prend l'autoroute du Sud et (II) Bourgogne. (V) ce soir à Nice où (VI) (1) (2) . ind. du verbe "faire".. indéf. le comp. -Q est venu te voir pendant ton absence. 4. le comp... 2. le sujet du \erbe "faire 2e. sayfadadır. Buraya kadar zamirler hakkında verilmiş bilgileri dikkate alarak aşağıdaki cümlede geçen zamirlerin analizini yapalım : Ne fais pas à AUTRUI CE/QUE TU ne voudrais pas qu ON TE fit. 133.. C'est vraiment (VI) beaucoup. personnel. démonstratif neutre. CE : le pron. -R ne lui fait peur. Si (IV) aurait plus le temps d'arriver nous attend. sayfadadır. -Je t'apporte q qui te fera plaisir. je vais vous le raconter. indéf. . t me plaît. du verbe "vouloir". c'est (IX) dont on parle C'est (VIII) de très fort. ce n'est pas un homme (VIII) de très bien. Complétez avec quelqu'un.J'ai très bon appétit. dir. j'aime t . . du sing. le comp. relatif neutre. du sing. dir. j'en ai acheté On y parle de (IV) que tu connais qui a fait de mal. ind. l'on. ON : le pron. personnel. QUE : le pron. Yanıtlar. du verbe "faire". quelque chose. Complétez les phrases suivantes avec l'un des pronoms indéfinis indiqués Il est sourd. (2) s'arrête en déjeune rapidement.Il n'a peur de p ni de r . il n'entend r -P ne lui fait peur. du verbe "vouloir".132 Yanıtların doğrusu: 133. Il y aura bien (I) (II) (III) (V) qui nous donnera à manger. Complétez les phrases suivantes avec: on. qui a découvert (X) en médecine. quelconque:(I) Arrêtons-nous ici. 3. AUTRUI: le pron. d'obj. 2e pers.EXERCICES 1. 2e prs. où (III) s'arrêtait trop longtemps. -Q m'est arrivé pendant mon voyage. Tu voulais des journaux. le sujet du verbe "vouloir". quelques-uns." TE : le pron. TU : le pron.

Bu işte sorumluluğu kimse üstüne almak istemez. 2. 4. 6. Sizlerden birisi bu ödevi hazırlayacak. 8. quelques-uns IV. Bunlar. on II. Filânca çıkıp size bunun tersini söyleyebilir. dün gösterdiklerinizin aynı değil. . 11. quelqu'un II. Bu kitaplardan birkaçı tanınmış. sayfadaki. 4. l'on III. quelque chose X. Birini bekliyor onu buraya getirecek ve durumu ona anlatacak. gerçeği siz bizzat aramalısınız. quelque chose VI. quelque chose III. Herşeyi isteyen hiçbirşeye sahip olmaz. Neclâ'dan daha zengin kimse rum. quelqu'un VII. 9. Herşeyin hazır olduğunu duydum. alıştırmanın doğru yanıtları 1. Çeviri 133. quelque chose 132. alıştırmanın yanıtları I.132. quelconque VIII. 10. 12. quelqu'un V. 3. İnsan sevdiklerine seve seve boyun eğer. sayfadadır. tanımıyo- 7. l'on V. l'on (1) Traduisez en français'" ! v pr^ 1. sayfadaki 2. 5. Başka hiç kimseye başvuruda bulunmaya cesaret edemiyorum. l'on IV.133 . quelqu'un IX. on n' VI. Haberler arasında birkaç tane doğru olanı var.

Je ne connais personne de plus riche que Neclâ. sayfadaki cümlelerin çevirisi 1. il n'EN sort pas. (1) . ils EN descendent. Je n'ose m'adresser à personne d'autre. il EN vient. Non. il EN sort. . 9. — Les voyageurs descendent de l'autobus? Oui. L'un de vous doit préparer ce devoir. elles n'EN viennent pas. — Le train sort du tunnel? Oui. vous devez chercher la vérité vous-même. buradaki konumuz. elles EN viennent. n'aura rien.134 Daha önce görülen "pronoms personnels" konusunu tekrarlayınız. il amènera ici et il lui expliquera la situation. J'ai entendu dire que tout était prêt. Un tel peut vous en dire le contraire. 7. Ce ne sont pas les mêmes que vous m'avez montrés hier. Ancak. On obéit volontiers à ceux qu'on aime. il y en a quelques-unes de justes. Çoğu kez kişi adılından farklı değildir(1). Personne ne veut prendre la responsabilité dans cette affaire. 7. 6. Il attend quelqu'un. Non. 12. Celui qui veut tout. il n'EN vient pas. 5. 3. 11. zarf durumunda olan (en) ve (y) zamirlerinin kullanımı olduğuna göre diğer görevlerini şimdilik bir yana bırakmayı uygun görüyoruz : EN = DE + groupe de nom Exemples : — Elles viennent de Diyarbakır? Oui. diğer zamirler içinde özel bir yere sahiptir. 4. De ces livres quelques-uns sont connus. 10. 8. Non. Non. ils n'EN descendent pas.133. — Ton père vient de son bureau? Oui. LES PRONOMS ADVERBIAUX (Zarf zamirleri) (EN) ve (Y) : Bu iki zamir. 2. Entre les nouvelles.

Non. — Ton frère pense à son examen? Oui. Olumsuz halinde (n'y va pas) denir. — Quand irez-vous à la bibliothèque? Nous irons demain. il y pense. j'irai. Non. j'y suis monté. (1) Buradaki (en). je n'y suis pas monté. on n'y est pas bien. yani (S) harfi katılır. — Votre père est dans le magasin? Oui. 2. on y est bien. tekil şahısta (y) kullanılmak gerekirse dilin akıcılığı düşüncesiyle : (vaS-y) denir. Non. Ancak olumlu emir 2. (dans) anlamına gelen préposition'dur.135 . — On est bien à la maison? Oui. NOT 1. bu durumda (S) harfinin kullanılmayışma dikkat etmek gerekir. il y est. . (On est en classe) cümlesindeki gibi. présent) da Örnekler — Est-ce que tu iras à Paris? Oui. il n'y est pas. (Futur ve cond. Non.— Tu es monté sur la table? Oui. (ALLER) fiilinin önüne (y) konulmaz. il n'y pense pas.à = dans en (1) sur + groupe du nom Exemples : Je suis allé à Paris au bureau en ville dans cette maison J'y suis allé .

3. onların ayrılmaz bir parçası haline gelmişlerdir. 3. Ah. 10. On ne peut pas fumer une bonne pipe. anlam taşımadıkları görülür ki bulundukları kalıbın içinde sözcüklerle kaynaşıp. Je n' suis pas revenu de ces questions-là. 2. Je m' suis pris à cette affaire. . On n' bien.136 "Impersonnel" yalnız üçüncü tekil şahsı olan fiillerin başındaki (il). il revient déjà. moi aussi? Mon frère était dans la bibliothèque. cinssiz zamirdir ve fiilin gerçek öznesi olmayıp. Un' va pas maintenant. 8. örnekler S'en aller (Başını alıp gitmek) S'en prendre à quelque chose (Birine kızmak) N'en pas revenir de quelque chose (Bir şeye çok şaşmak) Il en est ainsi (Durum böyledir. LES PRONOMS NEUTRES (Cinssiz zamirler) Adından da anlaşıldığı gibi "pronom neutre"(1) belirli bir ismin yerini tutmaz. 9. Bu nedenle (sujet apparent) denir. vous penserez demain et vous me donnerez votre réponse après-demain. 6. 4. je le vois. une foule de voyageurs descendait. 8. étudiants.) En avoir assez de quelque chose (Birşeyden bıkmak) Il y a (Vardır) N'y pas être (Anlamamak) Exercices Complétez les phrases suivantes avec: "en" ou "y" selon le cas et l'usage 1. une autre foule montait. Vous allez donc au théâtre. est-ce que je peux aller. Va-tTu vas t' aller. Nous avons assez d'être. 5. Quand un train arrivait. pas Voilà ma proposition. Örneğin I. Kalıplaşmış bazı deyimlerde (EN) ve (Y) in açık bir. görünüşte öznesidir. (1) Lâtince: "neutrum" sözcüğünden fransızcaya geçmiş olan bu sözcük türkçede de "nötr" olarak kullanılmaktadır. a. Neutre = cinssiz . 7.

EN. je LE sais.) Bu cümlede : LE = CELA. Bir cümleciğin yani bir önceki fikrin yerine geçen : LE Il pleuvra. bunu biliyorum. ne de dişildir. c. Viendra-t-il? -Oui. Il pleut Il neige Il gèle Il y a du brouillard Il Il Il Il fait fait fait fait chaud froid nuit jour Il est certain Il est sûr Il est probable Il faut Il est nécessaire Il est possible Il Il Il Il est est est est tôt tard midi minuit Yukarıdaki deyim ve fiillerin başında görülen (II) ne eril. şu halde "neutre"dür. (qu'il viendra) ise tamamlayıcı yan cümleciktir. alışkanlık sorunudur. . Aslında bunların kullanımı bir âdet. Örnekler Il viendra. Y kullanımı a. c'est possible. II. (Yağmur yağacak. Il est probable/qu'il viendra. qu'il pleuvra (Yağmurun yağacağını biliyorum) demektir. temel cümleciktir.b. Başında bağlaç olmayan temel hükmü bildiren : Il est probable cümleciği. Il : sujet apparent (görünüşte özne) qu'il viendra : sujet réel (gerçek özne)dir. (CE) "pronom neutre" ile (IL) "pronom neutre"ün kullanımı genellikle karıştırılır. c'est probable. Çok katı bir kural olmamakla beraber (ce) ve (cela)nm konuşma diline (il) den daha yakın olduğu ve de eylem daha önce ifade edilmişse (il) yerine (ce) kullanılır. denilebilir. LE. bu bileşik cümlede iki adet çekimli fiil olduğuna göre iki cümleciğin varlığını anlarız.137 . Bu cümlelerden de anlaşıldığı üzere (VENIR) eylemi önce kullanıldığı için. ikinci cümleciklerde (il) yerine (ce) kullanılmıştır. cümlesini inceleyecek olursak.

— Est-ce que les étudiants pensent qu'ils réussiront à l'examen. (Attribut) görevindeki bir sıfat yerine (LE) kullanılabilir.) Bu örneklerde görüldüğü gibi sıfatın sayı ve cinsi ne olursa olsun yerini. LE : le comp. je LE dis. ça) kullanımı Pronom neutre : cela ve daha çok konuşma dilinde kullanılan ça. c. je n'en suis pas content. (ne touche pas à ce gâteau) yerine : n'y touche pas.) — Est-ce qu'elles sont intelligentes? (Onlar akıllı mı?) Oui. Voici un gâteau. .138 Pensez-vous que vous réussissiez? (Başaracağınızı düşünüyor musunuz?) Pensezvous que vous ayez raison? (Haklı olduğunuzu düşünüyor musunuz?) Pensezvous que la richesse fasse le bonheur? (Zenginliğin mutluluk getireceğini düşünüyor musunuz?) Örneklerde görüldüğü gibi "penser" fiilinin soru şeklinden sonra gelen yan cümleciğin fiili "indicatif" yerine subjonctif kipindedir. y = à ce gâteau.(1) Oui. — Est-ce que vous dites que vous avez travaillé toute la nuit? Oui. her durumda basit bir isim gibi kullanılırlar. du verbe "dire".) — Est-ce qu'ils sont méchants? (Yaramazlar mı?) Oui. d.— Est-ce qu'il sait qu'il a eu de la chance? (Şanslı olduğunu biliyor mu?) Oui. III. il L'est (Evet öyledir. j'en suis content.) b. d'objet dir. Non. ils LE pensent. Bu. d'objet dir. Etes-vous content d'être docteur? Oui. pronom neutre (LE) alır. denir. daha doğru olmakla beraber modern fransızcada sadeleştirme eğilimi olduğundan indicatif kipinin kullanımı güncelliğini korumaktadır. (Cela. elles LE sont (Evet öyleler. ils LE sont (Evet böyleler.) — Fait-il ce qui est défendu? (Yasak olan şeyi yapıyor mu?) Oui. LE : le comp. il LE fait (Evet onu yapıyor. il LE sait (Evet bunu biliyor. Örnekler : (1) . du verbe "penser". — Est-ce qu'il est intelligent? (Akıllı mı?) Oui.

Elle est admise à passer ce concours difficile. Je suis heureux de ton arrivée. bani zevk verir. 3. 6. Je pense à mes voyages. om asla unutmuyorum. se yahat edeceğim. Nous nous habituons à nager. 5. Transformez les phrases suivantes en y mettant le pronom (EN) 1. Il y a beaucoup de bateaux dans le port. Parle de tes voyages. Nous nous occupons de cette affaire.L'année prochaine. On a compté dix livres. CELA m'instruira (Gelecek yıl. 3. 7. Ils prennent soin de leur famille. 8. 10. 11. 8. 6.) EXERCICES I. Il est sûr de ton succès. 2. . 10. Je me suis habitué à prendre une douche avec de l'eau froide. 12. 15. 5. (Uzun süredenberi Ayşe'yi görmedim. je voyagerai. Ils se mettent à apprendre le français. II. Elle songe à m'aider. 13. Je me sers de mon stylo. Istanbul est grand. Songez-vous à votre famille? Pense qu'il faudra bientôt repartir. Nous parlons de nos examens. Il a répondu à cette question. 9. Ne touche pas à ce livre. 14. 9. Vous pensez trop à votre maladie. 4. Transformez les phrases suivantes en y mettant le pronom (Y) 1. 4.) CELA (ÇA) me fait plaisir de vous revoir. Croyez-vous à l'utilité des voyages? Il joint à sa lettre quelques timbres. Je réponds à cette lettre. Bu bana birşeyler kazandıracak.139 . 2.) Je n'ai pas vu Ayşe depuis longtemps. BUNA rağmen. 7. je connais pourtant tous les quartiers d' Istanbul. malgré CELA je ne l'oubli» jamais. Il faut que nous répondions à cette lettre. (Sizi tekrar görmek.

3. Vous allez donc au théâtre. . Complétez les phrases suivantes avec (EN) et (Y) 1. Il nous a parlé longtemps. Nous avons beaucoup de revues illustrées. Voilà ma proposition. vous penserez demain et vous me donnerez votre réponse après-demain.III. Le professeur a beaucoup apprécié votre travail. nous pouvons vous donner quelques-unes. il ne a pas la force et il ne trouve pas un grand plaisir. à quelle heure est-ce que vous reviendrez? 5. 4. Il ne fera pas ce voyage. si vous voulez. 2.

belirli bir zaman ve de belirli br kipe göre gösterir. laver : lav-ANT (konuşan) parler : parl-ANT (yıkayan) aimer : aim-ANT (seven) II. o varlığın mevcudiyetini veya durumunu.) = lav-er (lât. bitiren) grandir : grand-ISSANT (büyüyen) gibi. fransızcadaki ikinci grup fiilleri meydana getirmişlerdir. yap mak gibi. finir : fin-ISSANT (biten. bir iş. Am-ARE. başk bir deyişle. Düzenli ikinci grup fiillerin participe présent'lan (-ISSANT) ile biter. lav-are am-are (lât. LE VERBE DU PREMIER GROUPE (-ER) Birinci grup fiiller : (-er) le biten fiiller Lâtincede (-ARE) ile biten fiiller fransızcadaki birinci grup fiiller oluştururlar. Lâtincede ise (-ARE).) = aim-er (yıkamak) (sevmek) Birinci grup fiillerin tümünün participe présent (isim fiil)leri (-ANT) ile sonuçlanır. To do gibi. Türkçede fiillerin (-MEK) ve (-MAK) takılarıyla bittiğini biliyoruz : Gel-mek. LE VERBE DU DEUXIEME GROUPE (-IR) İkinci grup fiiller: (-IR) le biten fiiller Lâtincede (-IRE) ile biten fiiller. av-ERE.141 . bir varlığın yaptığı ya da uğradığı işi. Türkçedeki (-MEK) ve (-MAK) takılarına îng. de cevap veren (TO) vardır. o varlıkla niteliği arasındaki ilişkiyi gösteren sözcüktür. şeklinde tanımlanabilir.LE VERBE (Fül) Fiil. fin-IRE gibi. . (-ERE) ve (-IRE) takılarıyla biterler. Fiil bütün bunları belirl bir kişi. To come. îşte lâtince kökene dayanarak fransızcaya geçmiş olan tüm fiilleri mastar takılarına göre üç gruba ayırmak mümkündür : I. bir hareket ya da bir oluş bildiren sözcüğe denir.

fiilin mastarını. Frekansı yüksek olan 4505 fiilin hemen hemen (4000) i (-er) le. La terminaison (Fiil takısı) Bu parça ise fiilin köküne eklenen.) = = = = = être avoir écrire venir lire (-imek. fiilin anlamını üzerinde taşıyan asıl parçasıdır.) (lât. être avoir écrire venir partir lire étANT ayANT écrivANT venANT partANT lisANT (olan) (sahip olan) (yazan) (gelen) (hareket eden) (okuyan) gibi ÖNEMLİ NOTLAR 1 Fransızcadaki 8.) (lât. . (175) i (-re) ile (30) u da (-oir) le biter.000 fiilin 4505'i en çok kullanılanlardır.) (lât.) (lât. Örnekler L'infinitif (Mastar) Parler Donner Finir Réussir Répondre Vendre Savoir Pouvoir . (350) si (-ir) le. kipini. olmak) (sahip olmak) (yazmak) (gelmek) (okumak) Bu gruba dâhil olan fiillerin participe présent'lari (-ANT) takısıyla biter. LE VERBE DU TROISIEME GROUPE (-RE). (-IR).142 Le radical (Fiil kökü) Pari — Donn — Fin — Réuss — Répond — Vend — Sav — Pouv — La terminaison (Fiil takısı) — er — er — ir — ir — re — re — oir — oir gibi. Bir fiil sözcük olarak iki ana parçadan oluşmuştur. 2. zamanını ve kaçıncı şahıs olduğunu göstermeye yarayan ektir. (-OIR) (Üçüncü grup fiiller: (-RE). Le radical (Fiil kökü) Bu parça. a.III. (-IR) ve (-OIR) le biterler) Esse Habere Scribere Venire Leggere (lât. b.

fiilleri ile kısmen özellik gösterirler. prendre. acheter. placer. souffrir.b. fiilleri gibi bir kısım bozuk çekimli fiiller ikinci grup düzenli fiiller. courir Üçüncü grup : Etre. Örneğin partir : partant (hareket eden) venir : Courir : Oysa ki : venant courant finir réussir choisir (gelen) (koşan) finissant réussissant choisissant (bitiren) (başaran) (seçen) v. mourir. rougir Üçüncü grup r rendre. servir. A. manger. savoir v.b. préférer. Bu gibi fiiller "participe présent" larından anlaşılır. commencer v. perdre v. nager. B. LES VERBES IRREGULIERS (Düzensiz fiiller) Çekim yapılırken. jeter. Örnekler Birinci grup : Aller. kip. nettoyer. choisir. venir. Partir. gibi çekilmedikleri için ikinci gruptan çıkartılarak üçüncü grup düzensiz fiiller kategorisinde incelenirler. hangi kip. attendre. hangi zaman ve hangi şahıs olursa olsun kökü değişmeyen ve bilinen düzenli takıları alan fiillere "DÜZENLİ FİİLLER" denir.b. s'en aller. 2. appeler. finir. ona göre uygulama yapmak gerekir. zaman ve şahıslara göre kökünün değişip değişmemesi dikkate alınarak düzenli (régulier) ya da düzensiz (irrégulier) olmak üzere sınıflandırıp. offrir. réussir v.3. Appeler. mener. courir mourir v. LES VERBES REGULIERS (Düzenli fuller) Çekim yapılırken. ÖNEMLİ NOTLAR 1.143 . Birinci grup fiillerden (aller) ve dönüşlü fiili (s'en aller) tamamen düzensiz fiillerdir. envoyer.b. genellikle kökü değişen ve düzenli takılar almayan fiillere "DÜZENSİZ FİİLLER" denir. ranger. marcher İkinci grup : réussir.b.b. tenir. mentir. dormir. Herhangi bir fiilin çekimi yapılırken. sentir. bercer. payer. . peser. ouvrir. venir. jeter İkinci grup : Dormir. Birinci grup : parler. sortir. fermer. appuyer.

) 3. Le mode conditionnel (Şart kipi) : herhangi bir şartın gerçekleşmesi ya da gerçekleşmemesi halinde bir işin olup olamayacağını bildiren kipe "şart kipi" denir. (Haber kipi).) . Örnekler : il y a six modes en français. bir olayın bulunduğumuz anda olmakta olduğunu.LES MODES» " DES VERBES (Fiil kipleri) Fiilin gösterdiği iş veya durumun sunuluş biçimine LE MODE (kip) denir. 4. 1. istek kipi) : kuşkulu ve emin olunmayan iş ve durumu gösterir. j'achèterais une Mercedes. 2. (Eğer zengin olsaydım. (Dilek. (Emir kipi). = (Dün) çalışıyordum. (Mastar kipi). Subjonctif'le belirtilen iş. Örnekler (Aujourd'hui) (Hier) (Demain) 2. (Eğer geçen hafta beni dâvet etmiş olsaydınız.) Elle est à la mode. (Fransızcada altı kip vardır. 5. Örnekler — Je ne crois pas qu'il VIENNE. LE LE LE LE LE LE MODE MODE MODE MODE MODE MODE INDICATIF CONDITIONNEL SUBJONCTIF IMPERATIF INFINITIF PARTICIPE Le mode indicatif (Haber kipi) : bir işin. daima başka bir işe bağlıdır.) — Si vous m'aviez invité. 6. Je travaille Je travaillais Je travaillerai = (Bugün) çalışıyorum.) (1) le mode — Kip : I Bu sözcük eril-dişil oluşuna göre anlam değişikliğine la mode — Moda : | uğrar. istek kipi). (O.144 . modaya uygundur. (Onun geleceğini sanmıyorum. la semaine passée. daha önce olmuş olduğunu. (Şart kipi). bir Mercedes alırdım. 3. Örnekler — Si j'étais riche. = (Yarın) çalışacağım. (Ortaç kipi). size gelmiş olurdum. Fransızcada altı kip vardır : 1. Le mode subjonctif (Dilek. je serais venu chez vous. ve gelecekte olacak olduğunu bildiren kiptir.

) (Bize acıyın. (Trenin rötar yapmasından endişe ediyoruz. teşvik ve ricayla bir işi.) Le mode infinitif (Mastar kipi) : Bir işi veya durumu. Bu nedenle fiilimsi ya da . arzu etmektir.) — Je commence à FAIRE mes devoirs. Souviens-toi de son adresse.) — J'aime LIRE. (İstemek. bir durum veya niteliği gösteren sıfat fiil kipidir. (Çok kaşınmak yakar. (Yaşamak. (Ödevlerimi yapmaya başlıyorum. (Onun adresini hatırla. Comptons sur eux.) — Il est assez riche pour ACHETER une maison.) — Il est agréable de ne rien FAIRE le dimanche. (Çalışmak gerekir.) Le mode impératif (Emir kipi) : adından da anlaşılacağı gibi emirle. (Hocalar öğrencilerine yararlı olmaya gayret ederler.) (Onlara güvenelim. (Okumayı severim.) — Les professeurs s'efforcent d'ETRE utiles à leurs étudiants. çok konuşmak zarar. c'est DESIRER.) — Trop GRATTER cuit.) — VIVRE. (Bir ev satın alacak kadar zengindir. Sois tranquille. Örnekler — — — — — 5. trop PARLER nuit. Le mode participe (Ortaç kipi) (Fiilimsi kipi) : Bir işi.) (Sâkin ol. şahıs ya da zaman göstermeden belirten kiptir. c'est POUVOIR. muktedir olmaktır. Örnekler — VOULOIR.45 .) (Ödevimizi yapalım.— Nous craignons que le train n'AIT du retard. (Pazar günleri hiçbir şey yapmamak hoştur. Faisons notre devoir.) — Il attend que je FINISSE mes devoirs. bir hareketi temsil eder. (Ödevlerimi bitirmemi bekliyor.) — Il faut TRAVAILLER.) 6. Ayez pitié de nous.

"l'enfant". où aller. örnekler — Je l'ai vu MEDITANT. L'infinitif ve le participe kipleri diğerleri gibi "kişili" değildir. dit. (Düşünceleriyle kendinden geçmiş olan o. hoca yorgundur. NOT : Bu altı kipten. vendant.146 (Şimdiki zaman) (Geçmiş zaman) (Gelecek zaman) . Bir participe présent'm gérondif'ini kullanabilmek için temel cümledeki fiilin eylemi ile "gérondif" biçimdeki fiilin eyleminin aynı anda cereyan etmesi ve bu iki eylemin öznelerinin aynı olması gerekir: "se casser" fiilinin öznesi.) — PARLANT sans cesse. "jouer" fiilinin gizli öznesi de "l'enfant" dır. le conditionnel.. çünkü herbirinin kendine özgü tekil ve çoğul şahısları vardır. que faire. LE TEMPS PRESENT 2. participe présent. "gérondif" adını alır. vendu.aynı anlama gelen ortaç fiil adım alır. gelirse.) — EN JOUANT. Fidan me gêne.. bu nedenle bunlara kişisiz kipler (des modes IMPERSONNELS) denir. le professeur est fatigué. . LES TROIS TEMPS PRINCIPAUX (Üç ana zaman) Sözü edilen iş : 1. çocuk kolunu kırdı. (Oynarken. nereye gideceğini bilmiyordu.. compl. "Kırılmak" ve "oynamak" eylemleri de aynı anda oluşuyor. disant. le participe présent (isim-fiil) : aimant. (Derin düşüncelere dalmış olarak onu gördüm. l'indicatif.) — ABSORBEE par ses pensées. l'enfant s'est cassé le bras. (Beş saat ders yaptıktan sonra hoca yorulur. elle ne savait que dire. "Gérondif" de. le subjonctif ve l'impératif kiplerinin kişili kipler (des modes PERSONNELS) olduklarını gördük. LE TEMPS FUTUR olmak üzere üç ana zaman içinde olur. Bu kipin "participe passé" ve "participe présent" olmak üzere iki şekli vardır : le participe passé (sıfat-fiil) : aimé.) — AYANT FAIT cinq heures de cours. ne söyleyeceğini.. LE TEMPS PASSE 3. circonstanciel görevini yüklenir.) Bu cümlede görüldüğü gibi "participe présent" nm başına "en" préposition'u. ne yapacağını.) (Beş saat ders yaptığı için. (Durmadan konuşan Fidan beni rahatsız ediyor.

) e. (Kapıyı kapattı. Le passé composé0': Il a fermé la porte. doğmuşum) Il a écrit = Il écrivit (yazdı . LE TEMPS PASSE Geçmiş zaman. (Dün. (Az önce geldi.) 2. (Gazeteyi okuyordum. (Bugün kendimi iyi hissetmiyorum.147 . Le passé antérieur : Il eut fermé la porte. je fais mes devoirs.) Il est arrivé tout à l'heure.) (1) Le passé composé ile le passé simple anlam bakımından türkçedeki (dili. eylemin daha önceden cereyan etmiş olduğunu gös terir. bugün kullanılmayan bir zamandır Sadece yazı dilinde karşımıza çıkar. Hier.b.) Aujourd'hui.1. Le passé récent : Je viens de lire la lettre. b.) J'ai rencontré mon ami il y a deux jours.yazmış) v. Le passé simple : Il ferma la porte.) d. Je suis né = Je naquis (doğdum. Ancak le passé simple. (İki gün önce arkadaşıma rastladım. (Kapıyı kapatmış oldu.) NOT Biribirindeıı bazı farklarla ayrılan YEDİ çeşit geçmiş zaman vardır. (Kapıyı kapattı. (Kapıyı kapatmıştı. . je ne me sens pas bien. Maintenant. (Bir haftadanberi onu görmedim. geçmiş zamandır. je suis allé à la bibliothèque. Le plus-que-parfait : Il avait fermé la porte.) c. je ne l'ai pas vu. konuşulurken eylemin cereyan etmekte olduğunu gösterir. a. kütüphaneye gittim.) f.) L'imparfait : Je lisais le journal. LE TEMPS PRESENT Şimdiki zaman.) Depuis une semaine. (Mektubu az önce okudum. (Şimdi ödevlerimi yapıyorum.

) NOT Biribirinden bazı farklarla ayrılan üç çeşit gelecek zaman vardır : a.) 3. Les temps simples (Basit zamanlar) : Fiil köküne belirli takılar eklemekle oluşur. LES TEMPS SIMPLES 2.148 v. kuruluş biçimlerine göre 1. 2.b. (Yarın gerçeği söyleyecek. (Az sonra gerçeği söyleyecek. günümüzde hiç kullanılmayan bir zamandır. (Kapıyı kapatmış olmuştu. Tu parl/ES (konuşuyorsun) radical terminaison (kök) (takı) Nous fin ISSONS R. LE TEMPS FUTUR Gelecek zaman. Le passé surcomposé : Il a eu fermé la porte. Le futur simple : Il dira la vérité demain.) c. T. (Yarın Adana'ya hareket edeceğim. je partirai pour Adana. (Az sonra konuşacaksın. (Gerçeği söylemiş olacak) LES TEMPS SIMPLES et LES TEMPS COMPOSES (Basit zamanlar ve birleşik zamanlar) Fiil zamanlan. 1.) (Le passé surcomposé. eylemin önümüzdeki bir zaman içinde cereyan edeceğini bildirir : Demain.g. Ils répond ENT R. Les temps composés (Birleşik zamanlar) : Fiilin hangi birleşik zamanı elde edilmek isteniyorsa yardımcı fiil olarak kullanılan (ETRE) ya da (AVOIR) fiillerinden gerekenin gerekli zamanı alı- . Le futur proche : Il va dire la vérité. .) Mon père reviendra dans un mois. Le futur antérieur : U aura dit la vérité. (Babam bir ay sonra dönecek.) Tu parleras tout de suite. LES TEMPS COMPOSES olmak üzere iki bölümde incelenir. T.) b.

) (İade etmiştik.) (Söylemiş olacaklar. Que j'aie été riche! (Ödevlerimi bitirdim. özne görevini yüklenen şahıs zamirlerini kullanmak gereklidir. (1) Sırası geldikçe her birleşik zamanın nasıl elde edildiği ve kullanımı ayrıntıları ile açıklanacaktır. .149 . Ils auront dit. Il est allé en France. LE PRESENT DE L'INDICATIF (Haber Kipinin Şimdiki Zamanı) Türkçede fiil çekimi yapılırken. biz. Vous eûtes vaincu.) (Ah.) (Yenmiş oldunuz.) (Gelmiş olacaktım. (ben. o.) {Fransa'ya gitti. çekimi yapılmak istenen asıl fiilin participe passé (sıfat-fiil) i getirilir(1) : J'ai fini mes devoirs.) (Ayağını burktu. Elle s'est foulé le pied. düzensiz fiillerin çekimlerinin nasıl yapılacağı konusuna değinelim. Nous avions rendu. bir zengin olsaydım!) TABLEAU DES TEMPS (Zaman çizelgesi) LES MODES (Kipler) LES TEMPS SIMPLES (Basit zpîaanlar) LES TEMPS COMPOSES (Birleşik zamanlar) INDICATIF le présent l'imparfait le passé simple le futur simple le le le le CONDITIONNEL le présent le passé IMPERATIF le présent le passé SUBJONCTIF le présent l'imparfait le passé le plus-que-parfait INFINITIF le présent le passé PARTICIPE le présent le passé passé composé plus-que-parfait passé antérieur futur antérieur Bu zaman çizelgesine dayanarak düzenli. sen. Oysaki fransızcada.nıp. Je serais venu. COMMENT FORMER LES TEMPS SIMPLES DANS LES VERBES DU PREMIER GROUPE (en -ER)? ( (-er) le biten birinci grup fiillerin basit zamanlan nasıl yapılır?) 1. siz. onlar) şahıs zamirlerini kullanmak zorunluluğu yoktur. ingilizcedeki gibi.

Je vais à la cour. vermekte) (Veriyoruz. vermekteler) NOT a. vermektesiniz) (Veriyorlar .verirler.) (Tiyatroya gidiyorum. Je vais à l'école. -ENT) konulur. Je vais au théâtre.) (Gara gidiyorum. ALLER (gitmek) fiili düzensiz fiildir. -ES. Kendine özgü çekimi şöyledir. (Okula gidiyorum. -E. Je vais au cinéma. je me réveille à 6 heures. -EZ. -ENT) ekleri okunmaz ancak kendilerinden önce gelen sessiz harfi okutmaya yararlar. je ne veux pas regarder la télé. Le présent de l'indicatif du verbe "ALLER" Je vais Nous allons Tu vas Vous allez Il (elle) va Ils (elles) vont "ALLER" fiili bir yere gitmek anlamında olduğu zaman kendinden sonra (à) préposition'u ister. Örnek : DONNER (Vermek) Je Tu II (elle) Nous Vous Ils (elles) donnE donnES donnE donnONS donnEZ donnENT (Veriyorum. Mastar eki (1) L'indicatif présent. Mener.) . geriye kalan kök (radical) alınıp bu zamanın ekleri olan (-E. Örneğin : D'habitude. CONJUGAISONS PARTICULIÈRES DU PREMIER GROUPE (Birinci gruptan özel çekimli fiiller) 1. verirsin. Gösterdikleri özellik bakımından aynı tip fiillerdir. O halde duruma uygun olarak parantez içinde verilen çevirilerden birini kullanmak gerekir. (Bugün T V izlemek istemiyorum.) (Kütüphaneye gidiyorum. vermektesin) (Veriyor.) (Avluya gidiyorum. -E.(*ER) le biten birinci grùp düzenli fiillerin Haber kipinin şimdiki zamanını çekmek için fiilin mastar eki olan (-ER) :kstldirılir. verir. verirsiniz. peser. türkçedeki şimdiki ve geniş zaman karşılığıdır. vermekteyim)(1) (Veriyorsun.) c. veririm. peler. Je vais à la bibliothèque.150 . veririz. vermekteyiz) (Veriyorsunuz. (-E. -ONS.) (Sinemaya gidiyorum.) Aujourd'hui. Je vais à la gare. -ES. (Genellikle saat 6 da uyanırım. acheter.

sessiz (t) ya da (1) harfi çiftleşir. Bu fiilin "futur"ü gerektiğinde. örnek : Le présent de l'ind. de ces deux verbes Jeter Je JettE Tu jettES Il (elle) jettE Nous jetONS Vous jetEZ Ils (elles) jettENT 3. V O I R : Je verrai. -e. Nous achetONS Vous achetEZ Ils (elles achètENT Appeler J'appellE Tu appellES Il (elle) appellE Nous appelONS Vous appelEZ Us (elles)appellENT (-AYER). Le présent de l'ind. kökteki son harfi olan (G) sessizinin önüne (a) ya da (o) harfiyle başlayan takı geldiğinde (j) sesini verebilmek amaciyle (G) harfiyle takı arasına (e) seslisi konulur. balayer. E N V O Y E R : J'enverrai. Fransızca öğrenen pek çok kişi yanılgıya düşer. (-ons.). Bu nedenle uyarı yapılması uygun görülmüştür. (1) (-GER) le biten fiillerin (-ER) mastar eki kaldırıldıktan sonra. Le présent de l'indicatif du verbe "envoyer" J'envoiE Nous envoyONS Tu envoiES Vous envoyEZ Il (elle) envoiE Ils (elles) envoiENT 4. Jeter. çağrışım yoluyla. "voir" fiilinin futur'ünden anımsayın. -es. du verbe "ACHETER" Je achètE Tu achètES Il (elle) achètE 2. ez) takılan ise okunduğu için "accent" konulmaz. okunan takılar önünde ise (y) değişmez. -ent) takılan okunmadığı için kökteki (e) harfi üzerine O accent grave konulur. . okunan heceler önünde ise tek olarak kalır. appeler. essuyer. (-OYER).olan (-er) i attıktan sonra köke eldfenen (-e.151 . Örneğin : manger. (-UYER)'le biten fiiller Sonlart bu şekilde biten fiillerdeki (y) harfi genellikle okunmayan takılar önünde (i) ye dönüşür. Bu fiillerde de okunmayan takılar önünde. appuyer. Örnekler : payer. nager. envoyer(. noyer. ranger "Envoyer" fiilinin "futur"ü tüm olarak kural dışıdır. nettoyer.

(-é) ile biter: allé. payant v. (.Le présent de l'indicatif du verbe "MANGER" Je mangÊ Tu mangES Il (elle) mangE 5. mangeant. Participe présent (isim-fiil) leri. pétrir. rougir. (-ant) ile biter: allant. .-issons.) çengel (cédille) konulur. -issent) takıları getirilir Örnekler : finir. préférant.b. bercer v. commencer. Eğer takı okunmayan bir ses veriyorsa "accent grave" (è) a dönüşür : Le présent de l'indicatif du verbe "préférer" Je préfèrE Tu préfèrES Il (elle) préfèrE Nous préférONS oVus préférEZ Us (elles) préfèrENT NOT a. grup fiillerin şimdiki zamanını elde etmek için mastar eki (-IR) kaldırılır. réunir. mangé. (-IR) ve (-RE) ile biten İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ GRUP FİİLLERİN ŞİMDİKİ ZAMANİ 1.152 . Le présent de l'indicatif du verbe "PLACER" Je placE Tu placES Il (elle) placE 6. (-IR) le biten 2. payé v. conférer ve céder gibi fiillerde (-ER) mastar eki atıldıktan sonra gelen çekim eki okunan bir ses veriyorsa kökteki son sessiz harften önceki (e) seslisi üzerindeki "accent aigu" (é) kalır. réussir. -is. préféré. fermant. grandir. kökteki son harf olan (c) sessizinin önüne (a) ya da (o) harfiyle başlayan takı geldiğinde (s) sesini verebilmek amaciyle (c) harfine. Nous plaÇONS Vous placEZ Ils (elles) placENT Préférer. -it. -issez. commençant.b. choisir. b. (-ER) le biten birinci grup fiillerin "participe passé" (sıfat-fiil) leri. köke (-is. Nous mangEONS Vous mangEZ Ils (elles) mangENT (-CER) le biten fiillerin (-ER) mastar eki kaldırıldıktan sonra. Örneğin : placer. commencé. fermé.b.

rougi. répondant. entendre. Örnekler : rendre. İkinci grup fiillerin "participe passé" (sıfat-fiil) leri (-i) ile biter: fini. perdu b.Le présent de l'Indicatif du verbe "finir" Je finIS Tu finIS Il (elle) finIT Nous finISSONS Vous finISSEZ Ils (elles) finISSENT NOT a. réussissant. Üçüncü grup düzenli fiillerin "participe passe" (sıfat-fiil) leri köke (-u) katkısıyla olur: rendu. choisi. attendu. descendant. (-ONS) takısı atıldıktan sonra geriye kalan kısma ( .A N T ) getirilir : nous parlons — parlant nous finissons — finissant nous rendons — rendant (être-étant. perdre Le présent de l'indicatif du verbe "vendre" Je vendS Tu vends Il (elle) vend(1) Nous vendONS Vous vendEZ Ils (elles) vendENT NOT a. entendu. "Participe présent" (isim-fiil) leri (-issant) ile biter: finissant. rougissant. savoir gibi birkaç fiilin dışında). il perd v. entendant. vendant. il rend. savoir-sachant) istisnalardır. vendre. réussi. descendu. köke (-ANT) getirilerek elde edilir(2) rendant. descendre. avoir. (2) Genel kural : "participe présent" elde etmek için (être. . attendre. "Participe présent" (isim-fiil) leri. -s. -ez. choisissant. fiilin haber kipinin şimdiki zamanının 1.153 . pétri. grandi.b. -. Il répond. -ons. grandissant. grup düzenli fiillerin şimdiki zamanını elde etmek için (-RE) mastar eki kaldırılır. répondu. réuni b. perdant (1) Fiilin kökünde (-d) harfi bulunduğu için (-t) sessizi getirilmez. köke (-s. çoğul şahsı alınıp. réunissant (-RE) ile biten 3. -ent) talan getirilir . répondre. avoir-ayant. attendant.

bir olayı. (Dünya güneş etrafında döner. kendisini kucaklamak isteyen karısını ve çocuklarını itti. bir hareketi bildirir : En ce moment. repousse sa femme et ses enfants qui veulent l'embrasser " (Kartacalilann eline düşmüş olan Régulus. hizmetçi ev işi yapmakta) B. Konuşulan anda cereyan etmekte olan bir işi.LA VALEUR DU PRESENT DE L'INDICATIF (Haber kipinin şimdiki zamanının değeri) A. Elle attend qu'elle ait dix-huit ans.) F.) E. Demain. On sekiz yaşma gelmeyi bekledi ve on sekiz yaşına geldiğinde düşüncesini değiştirmeden onu yerine getirdi ) Bir başka örnek : " Régulus. bir hareketi. Her zaman gerçek olan bir işi. Mon père sort de la maison. Alışkanlık gösterir : Chaque matin. à 10 heures. la bonne fait le ménage. (Her sabah. elle l'exécute " Michelet. (Yarm saat 10 da sana geleceğim ve 11 de çalışmaya başlayacağız. je viens chez toi et à 11 heures. (Şu anda. il y a quelques minutes. tombé aux mains de Carthaginois.) C. (Histoire de France) (Jeanne d'Arc bütün bu zamanda büyük projesinin yalnızlığı içinde Allah'tan aldığı ilham ve kuvvetle yürüdü. Tarihî olayların canlılığını göstermek amacıyla (le présent historique) denilen uzak geçmişi gösterir : " Jeanne D'ARC marche tout ce temps avec Dieu dans la solitude de son grand dessein.) D. duş alırım. nous commençons à travailler.154 . et alors immuable. Yakm geçmişi gösterir (daha çok konuşma dilinde). bir olayı bildirir : La terre tourne autour du soleil.) . je prends une douche. (Babam birkaç dakika önce evden çıktı. Yakın gelecek bildirir (özellikle konuşma dilinde).

-aient). (-ir)le biten ikinci grup düzenli fiillerin takıları şunlardır'u : (-issais. Nous finISSIONS Vous finISSIEZ Ils (elle) finlSSAIENT Des verbes en (-RE. çoğul şahsına başvurulur.b. -iez. -OIR.155 .) Tu donnAIS II (elle) donnAIT Nous donnIONS Vous donnlEZ Ils (elles) donnAIENT 2. savoir. -ions. geriye kalan kısma "l'imparfait" ekleri olan (-ais. (-er) le biten birinci grup fiillerin "l'imparfait" takılan şunlardır : (-ais. Des verbes en (-ER): comme donner. -iez. ais. -ions. -issais. -issiez. venir v. issait. L'imparfait de l'indicatif du verbe "vendre" Je vendAIS Tu vendAIS Il elle) vendAIT Nous vendIONS Vous vendIEZ Ils (elles) vendAIENT Verbe : prendre (irrégulier) Je prenAIS Tu prenAIS Il (elle) prenAIT Nous prenlONS Vous prenlEZ Ils (elles) prenAIENT Verbe : venir (irrégulier) Je venAIS Tu venAIS Il (elle) venAIT Nous venlONS Vous venlEZ Ils (elles) venAIENT . verirdim. Üçüncü gruptan fiillerin "l'imparfait" (hikâye zamanı) ni bulmak için çekimi yapılacak fiilin haber kipinin şimdiki zamanının 1. Des verbes en (-IR): comme finir.L'IMPARFAIT DE L'INDICATIF (Haber kipinin hikâye zamanı) 1. -issions. -IR) : comme vendre. -ait. aient) getirilir : Vendre (3) — Nous vendONS vend. prendre. -ait. (-ONS) takısı atılıp. vermekte idim. -ais. Je finISSAIS Tu finISSAIS Il (elle) finISSAIT 3. -issaient). Je donnAIS (Veriyordum.

grup düzenli fiillerde (-AIS) den önce (-ISS) takısı vardır. Böylece 1. Şöyle ki : (Fiilin kökü + ISS + AIS) LA VALEUR DE L'IMPARFAIT DE L'INDICATIF (Haber kipinin hikâye zamanının değeri) A.) C. grubunki ise ( IRAI. -ERAS. hasta yatağında UYUYORDU. sağlığına çok dikkat ederdi. duş alırdım.156 . j'en serais content. (Param olsaydı. (Doktor geldiğinde.) — Avant de mourir. le malade DORMAIT dans son lit. Başka bir eylem başladığında henüz bitmemiş olan bir eylemi göstermeye yarar yani devamlılık bildirir : — Quand de médecin est venu.NOT : Tüm fiillerin "l'imparfait" takısı aymdır.) ("Şu anda param yok. araba alamıyorum. (Telefon çaldığında. Geçmişte alışılmış bir olayı. -as. (Eğer gerçeği söyleseydiniz memnun olacaktım. -a. grup futur takılarının (-ERAI. — Si j'AVAIS de l'argent. (-ai. mektup YAZIYORDUM." demektir. Şart gösteren yan cümlecik (la proposition subordonnée conditionnelle) de "l'imparfait" kullanıldığında temel cümlecik (la proposition principale) de "conditionnel présent" kullanılır. -ez. bir işi. bulunulan anda gerçekleşmesi olanaksız bir iş. 2. VIVAIT de régime et MANGEAIT à ses heures. bir araba satın alırdım. (Eskiden eve döndüğümde. -ERONT). . ben de memnun değilim bundan" demektir.) ("Şimdi gerçeği söylemiyorsunuz. -ons.) — Quand le téléphone a sonné. -ont) ilâve edilir. quand je REVENAIS à la maison. Ancak 2. -EREZ. — Autrefois. j'achèterais une voiture. perhizle yaşar ve belirli saatlerde yemek yerdi. bir eylem (l'hypothèse irréelle dans le présent) belirtilir. j'ECRIVAIS une lettre. il FAISAIT bien attention à sa santé.) B. Bu durumda. -ERONS.) LE FUTUR SIMPLE DE L'INDICATIF (Haber kipinin yalın gelecek zamanı) Birinci ve ikinci grup düzenli fiillerin mastarı aynen alınıp. bir hareketi gösterir. je PRENAIS une douche. -ERA.) — Si vous DISIEZ la vérité. (Ölmeden önce. -IRAS.

-RAS. -a. -REZ.) semer. -as. -RONT) dir. 1. acheter gibi fiillerin özelliği C ) accent grave durumu c. gruplaruıki de (-RAI. peler. lire. -ez. -ont) eklenir . prendre. -IREZ. Je lèv ERAI Tu lèv ERAS Nous lèvERONS Il lèv ERA Us lèvERONT Vous lèvEREZ Jeter. (-ER) le biten düzenli fiillere bir örnek öğrenilirse (aller. mentir.157 . . 3. répondre.ai + as = JeparlERAI = TuparlERAS (konuşacağım. mener.) + a = Il (elle) parlERA (konuşacak. Jeter: JejettERAI IujettERAS NousjettERONS Vous jettEREZ Il (elle) jettERA Us (elles) jettERONT d. réussir. jeter.. (-re) ve (-dre) ile biten. lever. perdre. écrire. -a. Je parler Tu parler Il (elle) parler Nous parler Vous parler Us (elles) parler 4. -RONS. -ons.) + ez = VousparlEREZ (konuşacaksınız.. sortir. je partir Tu partir Il (elle) partir Nous partir Vous partir Us (elles) partir + + + + + + ai as a ons ez ont = Je part IRAI = Tu part IRAS = Il (elle) part IRA = Nous part IRONS = Vous part IREZ = Ils (elles) part IRONT e. envoyer. -as. dormir.) + ons = Nous parlERONS (konuşacağız. -ez. -IRONS. appeler gibi birkaç fiilin dışında.) (konuşacaksın.-IRA. -RA.) + ont = Us parlERONT (konuşacaklar. -ont) eklenir. servir. gibi (-ir) le biten fiiller mastar olarak alındıktan sonra (-ai. -ons. appeler gibi fiillerin özelliği tüm şahıslarda (-tt-) ve (-11-) olmasıdır. sentir. partir.) (-er) le biten fiillerin tümünün "le futur simple" inin çekimleri yapılabilir. -IRONT) olduğu görülür. mettre gibi fiillerin son sesli (e) harfi kaldırılıp (-ai. punir. dire.

lire. mettre Je dir Tu dir 11 (elle) dir Nous dir Vous dir Ils (elles) dir f. Ancak (edebî) yazı dilinde kullanılır. Aynı değere sahip olan birleşik di'li geçmiş zaman (passé composé) ise hem konuşma ve hem de yazı dilinde kullanılır. . -ront) la biteceğine göre bunların sadece 1. -ra.dire. -ras. -rez.158 . tekil şahıs "futur" ünü öğrenmek yeterlidir ALLER J'irai AVOIR J'aurai COURIR Je courrai CUEILLIR Je cueillerai DEVOIR Je devrai ETRE Je serai ENVOYER J'enverrai FAIRE Je ferai POUVOIR Je pourrai RECEVOIR Je recevrai SAVOIR Je saurai TENIR Je tiendrai VENIR Je viendrai VOIR Je verrai VOULOIR Je voudrai LE PASSE SIMPLE DE L'INDICATIF (Haber kipinin di'li geçmiş zamanı) Bu zaman konuşma dilinde kesinlikle kullanılmaz. + + + + + + ai = Je di RAI as = Tu di RAS a = Il (elle) di RA ons = Nous di RONS ez = Vous di REZ ont = Ils (elles) di RONT Kural dışı olup öğrenilmesi gereken bazı fiiller vardır ki ne kadar düzensiz olursa olsun yine de fransızcadaki fiillerin tümünün gelecek zamanının takısının son kısmı (-rai. -rons.

Kapatacağım. "Le participe passé" si (-i) ve (-is) le biten fiillerin "le passé simple" leri de şöyledir.) (En çok kullanılan şahsıdır. Smes. fiilin mastar ekini attıktan sonra köke (-ai) ilâvesiyle de "le passé simple" elde edilir. Örnekler PARTICIPE INFITITIF PASSE AVOIR eu BOIRE bu CONNAÎTRE connu COURIR couru CROIRE cru DEVOIR dû FALLOIR fallu POUVOIR pu RECEVOIR reçu SAVOIR su VOULOIR voulu VIVRE vécu PASSE SIMPLE J'eus — nous eûmes — nous bûmes Je bus Je connus — nous connûmes — nous courûmes Je courus — nous crûmes Je crus — nous dûmes Je dus Il fallut (impersonnel) — nous pûmes Je pus — nous reçûmes Je reçus — nous sûmes Je sus — nous voulûmes Je voulus — nous vécûmes Je vécus c. -s.a. : J'allai Tu allas Il alla + + + + + + ai(1) as a âmes âtes èrent = = = = = = Nous allâmes Vous allâtes Ils allèrent Je parlai Tu parlas Il parla Nous parlâmes Vous parlâtes Ils parlèrent (konuştum) (konuştun) (konuştu) (konuştuk) (konuşlunuz) (konuştular) (Bu şahıslar yazı dilinde de pek kullanılmaz.159 . . Örnekler : Je fermai (le passé simple) = Je fermerai (le futur) = Kapattım. (-er) le biten fiiller Je pari Tu pari Il pari Nous pari Vous pari Ils pari aller b. -t. Fiilin mastarını aynen alıp (-ai) eklenince "le futur". *tes •rent) takıları getirilir.) "Le participe passé" si (-u) ile biten fiillerin "le passé simple"'in: elde etmek için: le participe passé aynen alınır. (-s. Örnekler (1) Genellikle (le futur) ve le (passe simple) zamanlarının ilk üç tekil şahsında yanılanlar çoğunluktadır.

grup düzenli) Je grandis Tu grandis Il grandit Nous grandîmes Vous grandîtes Ils grandirent (1)perdre (3. -îmes. grup düzenli fiillerin "passé simple" leri 2. -irent) dir.b. nous fîmes J'écrivis. çoğul şahsı alınıp. Takılar : (-is. -is. nous naquîmes Je conduisis. nous écrivîmes Je vis. (-ONS) takısı kal(1) 3. . LE PRESENT DU CONDITIONNEL (Şart kipinin şimdiki zamanı) Şart kipinin şimdiki zamanını elde etmek için. grup düzenli fiillerle aynıdır... nous peignîmes Je dis. nous dîmes .v. -it. grup düzenli fiillerin "le participe passé"si (-u) ile sonuçlandığı halde "le passé simple"lerinde (u) harfi yerine (i) harfi olduğu için istisnalar kategorisine konulur. nous mourûmes Je naquis. -îtes. grandir (2. çekimi yapılacak fiilin haber kipinin gelecek zamanının 1.160 . nous fûmes Je fis. PARTICIPE PASSE appris compris fini mis parti senti sorti souri suivi PASSE SIMPLE J'appris Tu cumpris Il finit Je mis Tu partis Il sentit Je sortis Je souris Tu suivis — — — — — — — — — il apprit vous comprîtes ils finirent ils mirent nous partîmes vous sentîtes ils sortirent vous sourîtes nous suivîmes İstisnalar (-re) ile biten 3. nous conduisîmes Je peignis. grup düzenli) Je perdis Tu perdis Il perdit Nous perdîmes Vous perdîtes Ils perdirent Diğer istisnalar être faire écrire voir mourir naître conduire peindre dire : : : : : : : : : Je fus. nous vîmes Je mourus.INFINITIF APPRENDRE COMPRENDRE FINIR METTRE PARTIR SENTIR SORTIR SOURIRE SUIVRE d..

(cond. (-er) ve (-ir) Ie biten 1. Şöyle ki : (-er) ve (-ir) le biten fiil mastar halinde alınır hikâye zaman ekleri katılır.dinlaïè&^Mkâye zaman ekleri olan : (-att* -als. şar}: Ipi?^. ilâve edilir. ye 2. «alt. . (-OIR) — — — — — — RAIS RAIS RAIT RIONS RIEZ RAIENT Örnekler Je marcherais Tu marcherais Il marcherait Nous marcherions Vous marcheriez Ils marcheraient Je punirais Tu punirais Il punirait Nous punirions Vous puniriez Ils puniraient Je répondrais Tu répondrais Il répondrait Nous répondrions Vous répondriez Ils répondraient Gelecek zamanı bozuk olan fiillerin "le conditionnel présent" mm elde etmek için fiilin gelecek zamanına başvuruda bulunmak gerekir : Aller Avoir Courir Cueillir Devoir (1) nous nous nous nous nous irons aurons courrons cueillerons devrons (futur) (futur) (futur) (futur) (futur) : : : : : J'irais J'aurais Je courrais Je cueillerais Je devrais (cond. Bu durumdan da anlaşıldığı gibi "le conditionnel présent": "le futur" ve "l'imparfait" karışımı olan bir zamandır. présent) présent) présent) présent) présent) vendre. (cond. grup düzenli fullerin.b. attendre. (cond. hikâye zaman ekleri katılır. gibi (-re) ile biten 3.) Le conditionnel présent takıları Deuxième groupe (-IR) Premier groupe (-ER) — — — — — — IRAIS IRAIS IRAIT IRIONS IRIEZ IRAIENT ERAIS ERAIS ERAIT ERIONS ERIEZ ERAIENT Troisième groupe (-RE).) + ais = Je vendRAIS (satacaktım. = le conditionnel présent Je parler Je finir Jevendr (l) + ais = Je parlERAIS (konuşacaktım. perdre. (-IR).161 . répondre v. (cond. grup düzenli fiillerin mastarım aldığımızda mastar takısındaki (e) kaldırılıp. l'infinitif + les terminaisons de l'imparfait de l'ind. nin şimdiki zamanını oluşturmak için daha basit bir yönteme de başvurulabilinir.) + ais = Je finIRAIS (bitirecektim.

.162 . — On pourrait s'en aller! (Kalkıp gitsek mi. cela te ferait du mal. Bir fikir vermek ya da uyarıda bulunmak istendiğinde "conditionnel présent" kullanılır. (Kentin tüm sırlarını bilecek olan bir milletvekili. (Soğuk su içme. kıra giderdik (şimdi). nous irions à la campagne (demain). Herhangi bir hareketi yapmadan önce bunun sonuçlan düşünülebilir veya sahip olunmayan bir şeyin vereceği zevk tahayyül edilebilir. Birşeyin doğruluğu hakkında sorumluluk kabul edilmediğini göstermek için conditionnel présent kullanılır(1) : (1) Bu tür cümlelere. Konuşma dilinde pek kullanılmaz. — Un député qui connaîtrait tous les secrets de la ville dominerait facilement ses électeurs.) c. orada yaşamak isterdim. bir ülkede olup bitenleri bilen. ne dersiniz?) e.) — Paris me plaît beaucoup. nous irions à la campagne (maintenant). kıra gidebiliriz (yarın). — S'il faisait beau (maintenant). — S'il faisait beau (demain).£A VALEUR DU PRESENT DU CONDITIONNEL COMME MODE (Kip olarak "conditionnel présent" xun değeri) a.) d. (Yarın) hava güzel olursa. bir kentte. (Şimdi) hava güzel olsaydı. (Paris çok hoşuma gidiyor. ya da dik durduğu için baston yutmuş gibi bir adamdan) bahsederken gerçeği gösteren indicatif kipi kullanılmaz. daha çok basında rastlanılır. seçmenlerine kolayca egemen olabilir. b. Gerçekte mevcut olmayan veya hiçbir zaman mevcut olmamış şeylerden (örneğin. j'aimerais y vivre. sana dokunabilir. — Ne bois pas d'eau froide. Bu nedenle "mode irréel" adını alan conditionnel présent'm şimdiki veya duruma göre geçmiş zamanı kullanılır. Koşulun gelecek ya da şimdiki zamanla ilgili oluşuna göre "le conditionnel présent" şimdi cereyan etmekte olan ve gelecekte cereyan edecek olan bir işi bildirir.

) 4. (Ne kadar bağırsam. dışarı çıkardım. (On defa daha kuvvetli olsanız da sizden. Ortaya atılan bir ihtimalin doğuracağı doğal ve akla uygun sonuçlar reddedilebilir. 3. J ' A I B E A U crier. je sortirais. "MÊME SI" li cümlenin bağlı olduğu temel cümlecikte. başınıza bir felâket gelirse. 2. J'AURAIS BEAU crier. MÊME s'il pleuvait. 1.) Aşağı yukarı aynı anlama gelen şu cümlelerde mode irréel'in kullanımına dikkat edelim. muhtemel olan bir şeyin gerçekleşmesi için pek az da olsa. irréel'den b a ş k a " i n d i c a t i f ' l e de kullanılır. on préviendrait votre famille. au moins votre famille ne serait pas dans la misère. 2.) Gelecekte. hiç değilse aileniz sefalet içinde kalmayacaktır.Hitler ne serait pas mort! (Hitler ölmemiş!) f. (Sigortanızı yaptırınız. "QUAND BIEN MÊME" li cümlede. yani iki fiil arasmda sebep-sonuç ilişkisi gözetilmezse iki fiil de "condtionnel présent" olur. daha fazla korkmazdım. (Yağmur yağsa da. je ne me marierais pas avec toi. personne ne m'entend. (1) Avoir beau + infinitif.163 . kimse beni işitmeyecektir. Örnekler 1. Faites une assurance. QUAND BIEN MÊME tu m'offrirais une fortune. seninle evlenmem. buna imkân olduğu düşüncesi verilmek istendiğinde "mode irréel" kullanılır. (Nekadar bağıracak olsam. personne ne m'entendrait.) . Indicatif olduğunda çevirisine dikkat edilerek aradaki f a r k derhal anlaşılır.) g. îki "proposition juxtaposée" "QUE" ile birleştirilirse. "AVOIR BEAU (I) " yardımcı fiilinde conditionnel présent kullanılabilir.) — Si vous vous faisiez opérer. Vous seriez dix fois plus fort QUE je ne vous craindrais pas davantage.) 3. (Eğer ameliyat olursanız. (Bana bir servet bile teklif etsen. ailenize haber verilecektir. 4. s'il vous arrivait un malheur. kimse beni işitmiyor.

(Bu portre çok canlı. Şart cümlesi. ailenize haber verilecektir. Birşeyin zahirî görünüşünü belirtmek için "DİRE" fiilinin conditionnel'i kullanılır . Cette maison est très haute. tu devrais voir le docteur.) k.) n. complétive . Oysaki kişiler söz konusu olduğunda. (Yüzünü pek iyi bulmuyorum. (Vouloir) fiilinin "conditionnel présent" ı bir şey istendiğini belirtmek için. âdeta konuşacak. buraya bir asansör yapmalı. (futur de l'indicatif) Prop. (örneğin bir mağazadan bir eşarp almak isteyen kişi) "Je voudrais une écharpe verte.164 . Les étudiants feraient mieux de travailler. kişiler için geçerli olduğunda "falloir" yerine (DEVOIR) fiiliyle gösterilir . "FAIRE MIEUX" nün conditionnel présent'i kullanılır. çok yüksek. on préviendrait votre famille.) h. Yukarıda belirtilen durum.) EN CAS D'opération. (Hareketinden önce onu ziyaret etmek iyi olur. conditionnel kipinde kullanılır . birinciden anlam bakımından daha kuvvetlidir. sub. çalışsalar daha iyi ederler.) 1. on préviendrait votre famille. (Öğrenciler. ailenize haber verilecektir. i." (Yeşil bir eşarp isterdim. "Il vaudrait mieux" impersonnel olarak kullanılmıştır. Il vaudrait mieux aller le voir avant son départ. (Bu ev. (FALLOIR) impersonnel fiili.) m. Ancak bu sonuncu. Je ne te trouve pas bonne mine. (Ameliyat olmanız durumunda.AU CAS OÙ Vous vous feriez opérer. doktora gitmelisin.) j.) conditionnel kullanılır ki buna kibarlık gösteren (conditionnel de politesse) denir. (Ameliyat durumunda. bir şeyin yapılmasının kesinlikle gerekli olduğunu değil fakat yapıldığı takdirde iyi olacağını belirtmek istendiğinde. "Il faudrait" gibi kullanılan "il vaudrait mieux" vardır. il faudrait y installer un ascenseur. prin / Prop. Ce portrait est très vivant: on dirait qu'il va parler. "proposition complétive" görevini yüklendiğinde temel cümleciğin fiili geçmiş zamanlardan birinde olursa zaman uyumu "concordance de temps" kuralları gereğince göreceli zamanlara dönüşür : Il dit / qu'il viendra.

Il a dit / qu'il VIENDRAIT (futur relatif) Il dit / qu'il viendra / s'il peut (futur éventuel) prop. sub. gr. 1. tekil şahsında (s) düşer.) p.) (Yiyiniz. / Prop. conditionnel présent bağımsız kullanılır ya: ni kendisine bağlı bir temel ya da yardımcı cümlecik yoktur. Yalnız (tu. Yalnız kullanılınca.) Descendre (3.165 . Je vous serais obligé de me répondre. prin. tekil. çoğul şahıslarından elde edilir. sub. fiilin haber kipinin şimdiki zamanının. "J'ouvrirais pour si peu le bec!" — La Fontaine — LE PRESENT DE L'IMPERATIF (Emir kipinin şimdiki zamanı) Genel kural : emir kipi. ve 2. haber kipinin şimdiki zamanında. vous) zamirleri kaldırılır. Örnek Tu mangES Nous mangeONS Vous mangEZ Impératif MangE MangeONS MangEZ (Ye. complétive conditionnelle Il a dit / qu'il VIENDRAIT / s'il POUVAIT (futur relatif éventuel] 0.) Punir (2. (Bana cevap vermenizden dolayı size minnettar olacağım. emir kipinin 2. / Prop. gr. nous. Bir ünlem durumunda.) FermE FermONS FermEZ Pun IS Pun ISSONS Pun ISSEZ Descends DescendONS DescendEZ . 0-OIR) -E -ONS -EZ -IS -ISSONS -ISSEZ -S -ONS -EZ Fermer (1. hafifçe bir onaylama havası sezilir. (-tu) şahsında (-ES) takısı aldıkları halde.) (Yiyelim.) Les terminaisons du présent de l'impératif (Emir kipi takıları) Verbe: en (-ER) Verbe: en (-IR) Verbes: en (-RE). gr. (-ER) le biten fiiller. (-IR). takı olarak yalnız (-E) kalır. 2.

venez chez moi. gitmesini istiyorum.) Courons (Koşalım. je veux qu'il s'en aille. savoir. Birinci çoğul şahıs.) Qu'ils partent (Gitsinler.) Venez vite chez moi.) Allons (Haydi. que je ne sois pas fâché contre vous.) Disons (Söyleyelim. veuille.b. être. veuillez (daha zarif.) Ya da : (s'il m'écrit. bana şu kitapları getiriniz.NOT 1. (Bana yazsın. (Yarın benim eve geliniz. veux. je lui répondrai.) .166 Vouloir : fiilinin iki şekilde imperatif'i vardır : a. Lisons (Okuyalım. teşvik ve cesaret gösterir. Demain. Dis Dites (Söyle) (Söyleyiniz) v. veuillons. Cümlenin : (pourvu qu'il m'écrive je lui répondrai.) (1) . vouloir 0 ' fiillerinin inpératif'i indicatif préséntdan değil ileride görülecek olan subjonctif présent'dan elde edilir : Avoir Etre Savoir Vouloir Aie Ayons Ayez Sois Soyons Soyez Sache Sachons Sachez Veuille Veuillons Veuillez LA VALEUR DE L'IMPERATIF COMME MODE ET COMME TEMPS (Kip ve zaman olarak emir kipinin değeri) a. 2. Qu'il parte (Gitsin. Avoir. Şimdiki zamanda veya gelecek zamanda bir emir ifade edilmek istendiğinde ikisi için de "impératif présent" kullanılır.) Qu'il m'écrive. Lis (Oku) Lisez (Okuyunuz) b. gidelim. (Gitsin. c. voulez b.) Örnek : Veuillez m'apporter ces livres (Lütfen. NOT Üçüncü tekil ve çoğul şahıslar için "mode subjonctif" kullanılır.) v. voulons.b. ona cevap vereceğim. je lui répondrai) anlamlarına geldiği anlaşılıyor. İkinci tekil ve çoğul şahıslar EMİR bildirirler. "pouvoir" fiilinin impératif'i yoktur.) Qu'il parte.) Burada dikkat edildiğinde emirden çok bir varsayım ifade ediliyor. (Bana çabuk geliniz de size kızmayayım. nâzik şekildir.

.) es e ions ) n . (1 indicatif imparfait nın aynısı. • „\ c .. ^. çoğul şahıslan "indicatif imparfait" nin aynısıdır. Indicatif présent du verbe "BOIRE" Je bois Tu bois Il boit Nous buvons Vous buvez Ils boivent Us boivENT Şu anda bize gerekli olan 3. çoğul şahısları dışındaki şahıslar için) geriye kalan kısım alınıp (-E. .r.LE SUBJONCTIF (Dilek. Subjonctif présent du verbe "BOIRE" Que je boiv Que tu boiv Qu'il boiv Que nous BUV _ Que vous BUV Qu'ils boiv — — — — — — e (îçsem.. ve 2. . ve 2.. yukarıda belirttiğimiz subjonctif présent eklerini koyalım. Bu kurala göre BOIRE düzensiz fiilinin "subjonctif présent" ını bulalım: önce indicatif présent'im düşünelim. İstek kipi) Genel kural : Herhangi bir fiilin "subjonctif présent" mı elde etmek için o fiilin "indicatif présent" 3. çoğul şahsı alınır.) iez ) k ent (l'ind. (-OIR) -E -ES -E -IONS -IEZ -ENT ... -E.. çoğul şahıstaki (-ENT) takısını attıktan sonra. -ENT) takıları eklenir. 1. geriye kalan kısmı (BOIV-) alalım. (-IR). présent'nm aynısı) Les terminaisons du présent du subjonctif Premier groupe (-ER) -E -ES -E -IONS -IEZ -ENT Deuxième groupe (-IR) -İSSE -ISSES -İSSE -ISSIONS -ISSIEZ -ISSENT Troisième groupa (-RE).167 . içeyim. -ES. sondaki (-ENT) ta» kısı atıldıktan sonra (1. ancak hemen şunu da belirtelim ki subjonctif kipinin her zamanında çekim yaparken (QUE) conjonction'un varlığım unutmamak gerekir ..

kullanılmayan bir zamandır. pleuvoir. savoir. vouloir. tekil ve 3.) Qu'il vaille Qu'ils vailleht PLEUVOIR : Qu'il pleuve (impersonnel fiildir.NOT dukanda açıklanan genel kural uyarınca bulunamayacak. faire. aller. être.) Edebî eserlerde karşılaşma durumu gözönüne alınarak kısaca değinmek yerinde olur. . pouvoir.) FALLOIR : Qu'il faille (impersonnel fiildir.168 . falloir. (Çekimi "vouloir" fiili gibidir. çoğul şahısları kullanılır. istisna teşkil eden bazı fiiller vardır ki bunların ayrıca öğrenilmesi gerekir : avoir. AVOIR : Que j'aie Que tu aies Qu'il ait Que nous ayons Que vous ayez Qu'ils aient ETRE : Que je sois Que tu sois Qu'il soit Que nous soyons Que vous soyez Qu'ils soient SAVOIR : Que je sache Que tu saches Qu'il sache Que nous sachions Que vous sachiez Qu'ils sachent FAIRE : Que je fasse Que tu fasses Qu'il fasse Que nous fassions Que vous fassiez Qu'ils fassent POUVOIR : Que je puisse Que tu puisses Qu'il puisse Que nous puissions Que vous puissiez Qu'ils puissent VOULOIR : Que je veuille Que tu veuilles Qu'il veuille Que nous voulions Que vous vouliez Qu'ils veuillent ALLER l Que j'aille Que tu ailles Qu'il aille Que nous allions Que vous alliez Qu'ils aillent VALOIR : Bu fiilin daha çok 3. valoir. gibi.) L'IMPARFAIT DU SUBJONCTIF (Dilek kipinin hikâyesi) (Günümüzde değerini kaybetmiş.

) Proposition principale proposition subordonnée complétive qui est le sujet réel du verbe "falloir". subjonctif imparfait'nin "subjonctif présent" almıştır.. -SIE2İ. (-OIR) -(i). II faut / que je sois au bureau à 8 heures. tèkiï $ahis için "passé simple" in yine 3. -SIONS. -!§ENÏ) takıları ilâve edilir. (-SB. Subjonctif imparfait Que j'eusSE Que tu eusSES Qu'il eût Que nous eusSIONS Que vous eusSIEZ Qu'ils eusSENT ALLER : passé simple: tu allas. Örnek a. -ŞŞS. Que je fusSE (Olsaydım. il eut . -(i). -(i).69 . Yalnız 3. (u) (u) (u) (u) (u) (u) SSE SSES T SSIONS SSIEZ S SENT NOT : Günümüzde konuşma dilinde. yerini (Saat 8 de büroda olmam gerek. il fut Subjonctif imparfait . tekil şahsı alınarak (t) sessizinden önce gelen (i) veya (u) sesli harfinin üzerine "accent circonflexe" (") konulur. . il alla Subjonctif imparfait Que j'allasSE Que tu allasSES Qui'l allât Que nous allasSIONS Que vous allasSIEZ Qu'ils allasSENT Les terminaisons du subjonctif imparfait Premier groupe (-ER) Deuxième groupe (-IR) -ASSE -ISSE -ISSES -ÎT -ASSES -ÂT -ASSIONS -ASSIEZ -ASSENT -ISSIONS -ISSIEZ -ISSENT Troisième groupe (-RE)..Genel kurşl : "Passé simple" 2.) Que tu fusSES Qu'il fût Que nous fusSIONS Que vous fusSIEZ Qu'ils fusSENT AVOIR : passé simple: tu eus. -(i). -(î). Örnekler ETRE : passé simple: tu fus. tekil şahş* alınıp. olaydım. -(i). (-IR).

je craignais / que le train n'eût du retard. ister kötü densin.— "Falloir" fiili şimdiki zamanda olduğu için yan cümlecikte doğal olarak subjonctif présent kullanılmıştır." — La Fontaine — (İster iyi densin. Şimdiki zamanda bir emir Celui qui m'aime. pré. imtiyaz veya eksiklik "Qu'on DISE quelque chose ou qu'on ne DISE rien. Bir olasılık. .170 Endişe: (Korku) Je crains qu'il NE soit trop tard.) eût (subj. Hier. LA VALEUR DU SUBJONCTIF COMME MODE et COMME TEMPS (Kip ve zaman olarak subjonctif'in değeri) Bu kip. işimi düşündüğüm gibi yapmak isterim. Il faut / que vous appreniez le français. (Saat 8 de büroda olmam gerekiyordu. arzu. me SUIVE! (Beni seven arkamdan gelsin!) Bir istek. dilek Que je SOIS riche! (Ah. (que je sois) subjonctif présent kullanılması uygun görülmüştür. Arzu : Je souhaite / qu'il fasse beau dimanche. Il a peur que vous NE tombiez. bağımsız cümleciklerde. b.) olması gerekirken.. ait (subj. yan cümleciklerde ve temel cümleciklerde kullanılabilir a.) Temel cümledeki "falloir" fiili imparfait yani geçmiş zamanlardan birinde olduğu için yardımcı cümlecikteki "être" fiili subjonctif imparfait (-que je fusse. . j'en veux faire à ma tête.. imparfait) yerine : ait (subj.) Şimdi subjonctif kipinin kullanımını daha ayrıntılı olarak inceleyelim : Genel olarak kullanıldığı yerler 1 • Mecburiyet: (Zorunluluk) Il faut / que tu saches la vérité. Il fallait / que je sois au bureau à 8 heures. 2. b. Nous souhaitons / que tous les étudiants aient de bonnes notes. présent) kullanılır. bir zengin olsam!) c. 3.

İzin : Je permets / quil vienne. 11. Il est utile que vous appreniez une langue étrangère. 6. Je ne pense pas que vous puissiez réussir. (croire nég. Je ne crois pas que la richesse fasse le bonheur. 10. Pour que (Bir subjonctif önünde) (1) Günümüzde "croire" ve "penser" fiillerinin soru şeklinden sonra "subjonctif" yerine "indicatif" kipi de kullanılır : Croyez-vous qu'il vient? (indicatif) Croyez-vous qu'il vienne? (subjonctif) . J'ordonne que / vous fassiez vos travaux. 7.) Si vous croyez que la richesse fasse le bonheur. Pour (Bir isim. Amaç göstermek için : x. Duygu : Je suis content qu'il soit venu. zamir veya bir mastar önünde) xx. 5. Bekleyiş : J'attends qu'il ait fini. Il défend que vous disiez cela. Il attend que son frère ait dix-huit ans. 9. Hüküm : Il est juste qu'il ait été récompensé. vous vous trompez. La mère ne permet pas / que sa fille aille toute seule au cinéma. 8. Emir : Qu'il parte.) Croyez-vous(1) que la richesse fasse le bonheur? (çroire-intér. Şüphe (kuşku) : Je doute qu'il aille au travail. Yasaklama : Je défends qu'on le batte. Tercih durumu: Il préfère que vous ne partiez pas Subjonctif kullanılmasını gerektiren Conjonction ve Locution conjonctive'ler 1. Nous sommes contents que tu reviennes. je veux / qu'il s'en aille.4.171 .

) — Laissez la porte entr'ouverte de manière que vous puissiez entendre toute la conversation sans être vu. (De façon que .172 .) xx. Puis-je parler sans vous fâcher? Puis-je parler / sans que vous vous fâchiez? subj. Aynı şekilde : (Yani aynı anlamda) x. . (elde edilmesi amaçlanan şeyi gösterir.. (Indicatif'ten evvel kullanılırsa elde edilmiş bir şeyi.) aynı kurala göre kullanılır. Il a agi de telle sorte que tout le monde a été content de lui.örnekler Je travaille pour mon avenir. Je viendrai tôt afin que nous ayons le temps de parler longuement.) 2. xx.) ve (De manière que . Afin de xx. Eksiklik veya yokluk göstermek için Sans Sans que (Bir isim. zamir veya mastar önünde) (Subjonctif önünde) Örnekler Ecoutez-moi sans colère.. Örnekler — J'ai laissé la porte entr'ouverte de manière que j'ai entendu toute la conversation sans être vu. Je travaille pour réussir. De telle sorte que x. Je vous fais travailler pour que vous réussissiez. Afin que (Bir mastar önünde) (Subjonctif önünde) Örnekler Je viendrai tôt afin de vous trouver sûrement. subj. Örnekler x.. (elde edilmiş şeyi gösterir.. Agissez de telle sorte que tout le monde soit content de vous. (Subjonctif'ten evvel gelirse elde edilmek istenen bir şeyi) gösterir. Le professeur répète les règles de grammaire afin que (Pour que) Les élèves les comprennent mieux.

4. j'irai chez vous.3. nous y allons en deux. Je lis le journal en attendant le train. . xx. Au lieu de sel la cuisinière a mis du sucre dans la soupe. Grâce à l'avion. 5. De peur que . De peur de me tromper. De crainte que Bir mastar önünde Subjonctif önünde. En attendant que xxx. subj. Je lis le journal en attendant que le train arrive à la gare. Au lieu que vous veniez chez moi. De crainte qu'il n'oublie de venir. önünde) (Subj. chez moi. soit que j'aille chez eux. önünde) Örnekler x. je suis allé le chercher. Bir bekleyiş göstermek için x. xx. au lieu de mettre 14 heures pour aller à Diyarbakır. subj. subj. heures. xx. subj.. Münavebe (değişiklik) göstermek İçin Soit Soit (Bir isim veya mastar önünde) Soit que Soit que (Subjonctif önünde) Örnekler — Je vous préviendrai soit par lettre soit par téléphone. xxx. Endişe ve korku belirtmek için x.173 . Jusqu'à ce que (Bir isim önünde) (Bir mastar önünde) (Subj. Bir şeyin diğerinin yerini tuttuğunu göstermek için x. soit qu'ils viennent subj. En attendant En attendant de xx. je vais le lire une fois de plus.. — Je vois mes amis presque chaque jour. Örnekler x. Au lieu de (Bir isim veya mastar önünde) xx. Au lieu que (Subjonctif önünde) Örnekler x. De peur de De crainte de xx.

Avant xx. subj. subj. x. Je ne peux pas réussir xx. 8. kullanılması 174 . Quoique (Subj. x. önünde) Örnekler x. Je resterai là jusqu'à ce que tout soit fini. Si'ye bağlı olmadan şart göstermek için x. önünde) Örnek — Je peux dormir n'importe où pourvu que le lit soit propre. Bir şartın yeterli olduğunu göstermek için Pourvu que (Subj. 9. önünde) Örnekler x. subj. 7. subj. à condition de (Bir mastar önünde) xx. Avant que (Bir isim. Pourvu que (Büyük bir arzu göstermek için de kullanılır. Bien que xx. Bir olay veya bir hareketin beklenen sonuçlan vermediğini göstermek için . önünde) Örnekler x. à condition que (Subj. 10. xx. Vous réussirez certainement à condition de travailler. Vous guérirez rapidement à condition que vous ne fassiez pas d'imprudence. xx.) Örnek . xxx. Superlatif'ten sonra gelen yan cümlecikte subj.xxx. il est heureux. Venez me voir avant que je NE parte.) subj. Subj. veya zamir önünde) (Bir mastar önünde) (Subj. Quoiqu'il soit bien que je travaille pauvre. — Pourvu que le docteur soit chez lui. Je vous verrai avant de partir. Je vous verrai avant mon départ. Avant de xxx. beaucoup. (İnşallah.

175 . — Mon père cherche un avocat / qui puisse l'aider. — On a envoyé. Örnekler Il n'y a que toi qui connaisse mon secret. subj. bir istek. bir meram. c'est qu'ils ne fassent pas leurs devoirs. Yukarıda görüldüğü gibi. — Je ne connais personne / qui puisse m'aider. subj. 11. — Je veux acheter une voiture / qui aille plus vite. İlgi zamiriyle başlayan yan cümlecikte subjonctif kullanılma durumuna (PRONOM RELATIF) konusunda biraz değinilmişti. varlığı kabul edilmeyen veya varlığından şüphe edilen bir insan veya eşyayı belirttiği zaman subjonctif kipinde olur. subj.) Örnek Il y a peu de gens qui soient tout à fait mauvais. bir sonuç göstermeye yarar. Subjonctif gerektiren bazı impersonnel deyimler Il Il Il Il Il Il Il Il est utile que est inutile que est nécessaire que est possible que est bien que est juste que est dommage que se peut que Il Il Il Il Il Il Il vaut mieux que est douteux que est bon que ne semble pas que arrive que me plaît que est regrettable qu' ON FASSE cela. . — Ce qui m'étonne. la proposition subordonnée relative'de SUBJONCTIF. subj. Peu de (Aynı kurala girer. au tribunal. bir amaç.örnek C'est la plus belle dame que je connaisse. Onların dışında başka birkaç örnek daha : — On a vu le spectacle le plus barbare / qui soit. •— Il faudra quelqu'un de sérieux / qui veuillent travailler. Proposition relative. — Elle est la seule / qui soit venue. un homme / qui dise la vérité.

Il faut que vous disiez la vérité. 6. Partir de bonne heure. . il est douteux. ils ordonnent. il pense. 2. Est-ce qu'il peut venir demain chez moi? J'en serais contente. 3. 1. Transformez les phrases en unissant les deux propositions 1. 10. Fera-t-il beau dimanche? J'ai peur que non. Transformez les phrases en utilisant "Il faut. vous êtes contents.I. Faire ses devoirs." Modèle : Dire la vérité. nous craignons. Avoir peur. Se souvenir de son adresse. 2. Venir chaque jour à l'Université. 7. il est juste. Se promener dans le parc public. Etre à l'heure. Est-ce que votre frère ira à Paris? Vos parents le souhaitent. Finir ses travaux. Aller au cinéma une fois par semaine. 5. II. 9. 3. 4. je ne crois pas.176 Pleuvoir. j'ai peur. 8. . j'attends.

Mettez les verbes entre paranthèses AU SUBJONCTIF 1. je ne veux pas que vous (SORTIR) Vu qu'il fait froid. 2. Il faut que tous les élèves (FAIRE) ce que les professeurs leur demandent. a. 9. 8. quelque chose qui n'est pas vrai. 6. b. 6. 5. 4. 10. 5. il faut que votre fils (DORMIR) un peu. Je voudrais essayer sa voiture. Je voudrais donner ma démission. Il voudrait sortir plus tôt le samedi. il faut que tu (METTRE) un manteau.III. 7.177 . Etant donné qu'il est très fatigué. 7. 1. 9. Je veux que mes étudiants (LIRE) ces livres. 3. Il faut que tu (ALLER) au marché avec ta mère. Je voudrais te parler de l'examen. Il ne faut pas que mes parents (VENDRE) cette maison. Je veux bien. Nous voudrions acheter une maison. subj. Nous voudrions nous promener. Comme il fait froid. Je ne suis pas sûr qu'il (FINIR) ses travaux. . Transformez les phrases suivantes d'après les modèles donnés Je voudrais vous poser quelques questions. Je voudrais faire un gâteau. 4. Ils voudraient visiter quelques musées. Les étudiants connaissent toutes les règles de grammaire? Je ne crois pas. que vous m'en posiez. 3. 2. 5. 4. IV. 8. Est-ce que tu les as conduits à la gare? Je le désirais. 10. Nous voudrions t'emprunter ta voiture. Je veux que vous (FAIRE) J'ai peur que ma soeur (DIRE) vos devoirs. Je voudrais te montrer mes photos de vacances. parce qu'ils leur plairont. Vous pouvez LUI EN poser.

Ecris mieux pour que je (POUVOIR) te lire. La mère a peur que son enfant (AVOIR) faim. J'ai laissé un mot à ma mère pour qu'elle (SAVOIR) où me trouver. J'aimerais que tu (ETRE) plus raisonnable. 13. 5. 12. 9. 3. 6. 2. 7. Je lui ai apporté un livre pour qu'il (LIRE) un peu. 6. 8. 1. Il ne veut pas que nous (SAVOIR) qu'il est là. 10. VI. Ma mère a donné un sac à mon père pour qu'il (FAIRE) les courses en rentrant du travail. 14. 4. que vous (FAIRE) ce travail ensemble. Il faut absolument que tu (VENIR) que tu lui (PARLER) . (VIVRE) la Turquie! Qu'il (ATTENDRE) ! Pourvu qu'il (RECEVOIR) ma lettre! (SAUVER) qui peut! Qu'on nous (LAISSER) tranquilles! . Ils ont peur que je (ETRE) en retard. Le professeur répète toutes les règles de grammaire à ses étudiants afin qu'ils (REUSSIR) Mettez au présent du subjonctif les verbes entre parenthèses. 4. Je veux que mes amis me (ECRIRE) souvent. Précisez si le subjonctif exprime un ordre. Je lui téléphone pour qu'elle (VENIR) demain. . J'ai peur qu'il (AVOIR) froid. 9. Le professeur fait un programme de travail à ses élèves pour qu'ils (POUVOIR) apprendre leurs leçons. 3. 7. 8. 2. Mettez les verbes entre parenthèses au SUBJONCTIF 1.-11. V. un souhait ou une crainte etc.178 Je ne crois pas que vous (ETRE) au théâtre à 8 heures. La mère donne des médicaments à son enfant pour qu'il (ALLER) mieux. La bonne avait fermé les fenêtres afin que les enfants (NE PAS AVOIR) froid. Il exige que vous lui (PRESENTER) des exercises. Je viens de fermer la fenêtre afin qu'on (ENTENDRE) moins les enfants. 5. 15.

Je cherche une maison qui me (PLAIRE) Il faut qu'il le (VOIR) Je désire un chien qui (SAVOIR) chasser et non un roquet qui (SE CONTENTER) de nous regarder. qu'il (OUVRIR) (DEMANDER) près de moi. J'exige qu'il (APPRENDRE) 24. et qu'il (ETRE) 25. 29.179 . 17. 27. son devoir. sa leçon. soit qu'il (NEIGER) . 18.je sortirai. La foule s'étonne que la fête (CESSER) bonne heure.10. Agissez de manière que personne ne (POUVOIR) vous reprocher votre conduite. 13. Je crains que tu (NE PAS ETRE) assez patient. compte 28. J'aime qu'il (VENIR) mes livres. En attendant que mon frère (FINIR) je ne le quitterai pas. 16. 19. qu'il (CHOISIR) Il faut qu'il (SE DECIDER) qu'il (CHOISIR) un métier. 12. 14. 15. me voir. Les jeunes vont danser jusqu'à ce que la nuit (TOMBER) 22. Il faut que les enfants (SE RENDRE) de leurs méchancetés. 23. Nous rentrons (PRENDRE) 21. Il faut présenter une pétition en règle pour qu'il y (AVOIR) une démarche officielle. 20. 26. qu'il (CESSER) de perdre son temps. (POUVOIR) -t-il comprendre un jour qui] fait fausse route! Je veux qu'il (OBEIR) Je souhaite qu'il (DEVENIR) savant. qu'il me conseil. Il faudra qu'il (SE DECIDER) . 11. de si que mon père se lever tôt. Soit qu'il (PLEUVOIR) . Il veut dormir afin que demain il (POUVOIR) de bonne heure pour son train. Venez nous voir avant que mon grand-père ne (PARTIR) 30.

il toussera 8. On répare mon appartement. On fera des heures supplémentaires jusqu'à la fin des travaux. nous avons dû rester à la maison 4. Le bébé avait très faim. Je t'attendrai jusqu'à ton retour. -(ETRE FINI) 10.Vif. pour que. Tu reviendras un jour. Venez nous voir avant votre départ. suivies du subjonctif Modèle : A. tenez bon 10. Mon père ne s'arrête pas de fumer. cherche-les 7. je resterai à l'hôtel 9. en attendant que. -(ETRE FINI) 7. -(ETRE FINI) 8. Je travaillerai jusqu'à la venue de mon ami. Finissez les phrases suivantes en utilisant jusqu"à ce que Modèle : — Vous n'avez pas compris? Bon. -(ETRE PUBLIE) 9. 1. -(PARTIR) Venez nous voir avant que vous ne partiez. je vais répéter jusqu'à ce que vous compreniez. jusqu'à ce que. La volaille ne peut pas quitter le poulailler avant la venue de la fermière. tout est prêt pour le repas. -(REVENIR) 2. Nous allons visiter la ville jusqu'à la fin de la réparation de mon auto. Transformez les phrases suivantes en y mettant les locutions conjonctives: avant que. Je resterai devant ce magasin èn attendant l'ouverture. 1. je t'attendrai VIII. -(DEJEUNER) 4.180 . (S'OUVRIR) 3. Nous ne pouvons rien décider avant la publication des résultats. Le facteur n'avait pas encore passé. je vais répéter — Bon. Il pleuvait. Mes amis. -(VENIR) 5. Il manque encore des étudiants. Neclâ est restée à la maison 3. -(FAIRE : "il fait beau" deyimi subjonctif) . il a pleuré 5. D'autres viendront à votre secours. Tu n'as pas encore retrouvé tes gants. puis elle s'est calmée mais nous n'avons pas pris le bateau avant la fin de la tempête. Ta fille n'est pas encore sortie de l'école. je vais attendre 2. -(VENIR) 6. Nous resterons à la maison en attendant le beau temps. tu vas attendre 6. La mer était très forte.

Est-ce que vous allez au cinéma? Tant mieux! . 2. Est-ce que vous aurez des débouchés? Tant mieux! 7. 2. Est-ce que tu pourras prendre une douche? Tant mieux! 10. ce mois-ci. Est-ce qu'il pourront régler leurs factures. 3. Je suis content(e) que vous partiez en vacances! R2. 5. 7. Est-ce que tu ne gagneras pas beaucoup d'argent? Tant pis! 8. cette année? R. 1. 6. Transformez les phrases suivantes d'après les modèles donnés 1. Ra. Est-ce que tu pourras tacheter une Mercedes ce mois-ci? 10. Est-ce que vous partez en vacances? Tant mieux! Ti. je regrette de ne pas pouvoir t'accompagner. 5. Je regrette que tu ne puisses pas m'accompagner.181 . Moi aussi. T2 — Mais il faudra qu'ils partent en vacances.je suis content(e) de partir. 1. un jour. Est-ce que ton frère pourra trouver du travail ce mois-ci? X. Moi aussi . Est-ce qu'ils pourront changer de voiture. Est-ce que tu ne peux pas m'accompagner? Tant pis! T. Est-ce Est-ce Est-ce Est-ce Est-ce que vous pourrez voyager? Tant mieux! que vous n'allez pas chez le professeur? Tant pis! que vous faites du sport? Tant mieux! qu'il pourra trouver du travail? Tant mieux! que tu connais le député? Tant mieux! 6. — Je ne pense pas qu'ils puissent partir en vacances. 4.. Est-ce que Fidan et Noyan pourront se marier cette année? 9. 3. cette année? Est-ce que tu pourras te reposer dimanche prochain? Est-ce qu'il pourra conduire cette voiture maintenant? Est-ce qu'elle pourra faire des économies cette année? Est-ce que Buket pourra bricoler ce mois-ci? Est-ce que votre oncle pourra payer le téléphone cette semaine? 8. 2. 4. Transformez les phrases suivantes d'après les modèles donnés Est-ce que vos parents pourront partir en vacances. Est-ce qu'elle devra s'arrêter de travailler? Tant pis! 9. cette année.IX.

182 Diğer şahıslarını yazınız. Je ne pense pas qu'il très tôt.) I1 faut que tu te taises et que tu ne dises pas ma pensée. Même exercice Il faut que je (LIRE) tout Camus et que je le (CONNAÎTRE) mieux. 10. ECRIRE 1. XVI. CROIRE. Je veux que tu me 7. Ils ont trop bu. 2. Vous avez soif. 9. il nous). (. elle. b. vous). fumer. Daha sonra kitaba ya da deftere bakmadan yüksek sesle çekimleri yapınız. nous. Construisez des phrases semblables avec les éléments donnés courir. Il faut que je lise tout Camus et que je le connaisse mieux. &3*nplétex les phrases suivantes b l'aide des verbes : PARTIR. Je voudrais que vous à votre client. J'ai peur qu'on ne me pas. boire. ils). XIII. Il faut y réfléchir et en parler (tu. Modèle : Ne courez plus. BOIRE.- M: . construisez des phrases semblables avec les éléments donnés a. Il faut que je me taise et que je ne dise pas ma pensée. 6. c. XIV. Il est possible que tu tes parents. manger. XV. 4. jouer. Il vaut mieux que vous ne pas en voiture. D'après le modèle. Même exercice Il ne faut pas que j'attende plus longtemps. il ne faudrait plus qu'ils Mettez à toutes les personnes du SUBJONCTIF I I faut que je (SE TAIRE) et que je (NE PAS DIRE) ma pensée. il faut que vous 8. Il faut y penser et en discuter (on. Il faut y résister et en décider (je. . 3. VOIR. 5.- XII. ^'Il faut que tu lises tout Camus et que tu le connaisses mieux. il faut que je réponde et que je mette ma lettre à la boîte. (1) . Il est nécessaire que nous en vacances. il ne faudrait plus que vous couriez. Il faut que vous vos parents ce soir.

laisse-moi un mot. s'il te plaît. Rien ne peut vous déplaire. Si tu me téléphones. TABLEAUX STRUCTURAUX Tableau : 1 — a moniteurs journalistes juges Connais-tu Connaissez-vous Connaissent-ils d'autres routes provinces villes 18İ . Si ta mère est malade. si vous ne suivez pas régulièrement les cours. * XVII.v Modèle : a. Personne ne peut vous aider. Rien ne vaut la peine de s'y intéresser. 1. laisse* moi un mot. Il faut qu'on y pense et qu'on en discute. 2. 5. construisez des phrases semblables avec les éléments donnés Modèle : a. a. XVIII. Si mes amis viennent. s'il faut la réparer. si je ne réponds pas. s'il n'y a personne à la maison. si tu as des devoirs à faire. téléphonemoi. Personne ne sait la route. s'il te plaît. Utilisez le SUBJONCTIF après "QUE" remplaçant "SI" selon le modèle donné ci-dessous Modèle : — Si tu viens. 4. vous ne réussirez jamais à l'examen. D'après le modèle ci-dessous. 3. — Si tu viens et QU'IL N'Y AIT personne à la maison. Je ne vois personne qui puisse vous aider. rapelle-moi. b. d. Si la voiture est en panne. s'ils veulent me voir. dites-leur d'entrer. Si vous ne travaillez pas. j'attendrai. c.

tableau : 1 — b je connaisse le seul Non.184 tu pas qu'il faut que nous vous dises la vérité te taises lises la sentence disions la vérité nous taisions lisions la sentence disiez la vérité vous taisiez lisiez la sentence . c'est que nous connaissions (qu') ils connaissent la seule Tableau : 2 — a oublie dire la vérité te taire lire la sentence oublions dire la vérité nous taire lire la sentence N' pas de oubliez dire la vérité vous taire lire la sentence oubliez dire la vérité vous taire lire la sentence Tableau : 2 — b oublie N' oublions oubliez .

185 .Tableau : 3 — a journal livre ce cette Liras-tu un une revue pièce journal livre revue pièce Tableau : 3 — b le je Il faut que la lise un j' en Tableau : 3 — c une Tableau : 3 — d le le un la la » voilà Lisez — le une en la Tableau : 4 Gaziosmanpaşa Nous voulons nous installer Çankaya Ayrancı à Je ne pense pas que Je suis content nous nous installions Emek Bahçelievler Aydınlıkevler .

10. En attendant que vous preniez une décision. 12. Nous ne sommes pas certains qu'ils aient assez d'argent. Je ne pense pas que vous ayez de bonnes notes. 4. Au lieu d'interroger les voisins. C'est vraiment la seule chose que je puisse faire. Nous ne croyons pas qu'ils se soient tous amusés. Il faudra que nous nous occupions des bagages. c'est qu'ils soient toujours en retard. 14. 7. 15. J'irai le voir avant qu'il ne parte. à condition qu'il y ait assez de place. ils devraient chercher le coupable. Ils attendent qu'on leur en envoie. 11. 6. 13. (1) 186 Her cümlenin çevirisini yaptıktan sonra 187. 2 Ma soeur veut que je m'achète une voiture.('»Traduisez en turc 1. Ils pourront jouer au rugby. nous resterons ici. 5. Il est possible que le festival ait lieu à Bursa. sayfaya bakarak kontrol ediniz. Ce qui m'ennuie. Il vaut mieux que tu appelles tes amis toi-même. . 3. 9. 8. Il faut que nous payions les appareils que nous avons achetés.

Eğer kendini iyi hissetmezsen. Bu hanımın 50 yaşından daha az olacağını sanmıyorum. Eğer bu haberin iyi olduğunu düşünüyorsanız. 9. onların her zaman geç kalmalarıdır. Yapabileceğim tek şey. (1) Yaptığınız çeviriyi 188. (. 4. 7. gerçekten budur. suçluyu aramaları gerekirdi. 3. 10. ve de araba kullanamayacaksan. 8. 15. Aldığımız cihazları ödememiz gerekiyor. kapının önünde beni bekle. 10. sayfadakilerle kontrol ediniz. îyi not alacağınızı sanmıyorum. 6. "rugby" oynabilecekler. yanılıyorsunuz. Komşulardan hesap sormak yerine. kendime bir araba almamı istiyor. burada kalacağız. Canımı sıkan şey. ziyaretine gideceğim. . 11. çalışmadan başarabilecek tek öğrencidir. Öğretmenlerin açıkladıkları herşeyi öğrencilerin öğrenmesi gerekir. Belma. Bir karar almanızı beklerken. Onların hepsinin eğlendiklerini sanmıyorum. Kız kardeşim. çünkü bu satte daima otobüs vardır. Kendilerine ondan gönderilmesini bekliyorlar. O gitmeden önce. Arkadaşlarını. 2. 2. Bagajlarla meşgul olmamız gerekecek. Mademki öyle istiyorlar. Onların yeterince parası olduğundan emin değiliz.)Traduisez en français 1. Yeterince yer olması koşuluyla.187 . 12. 13. Taksiye binmen gerekmez. 5. 5. 8. Festivalin Bursa'da olması mümkündür. 6. öyle olsun! 3. 14. bizzat senin çağırman daha iyi olur. Annem yeni ayakkabılarımı giymemi istiyor.Cümlelerin türkçeye çevirisi : (sayfa 186) 1. 9. Eğer dersi açıkladığımda. Uygun bir iş bulabilmeniz için en azmdan iki yabancı dil öğrenmeniz gerekir. anlamazsanız lütfen bana sorunuz. 7. 4.

parce que l'autobus passe à cette heure-ci. bu zavallı adamın hem içeceği hem de yiyeceği olacak. 4. 9. Si vous jugez que cette nouvelle soit bonne. (Anonim şirketin alacakları iflâs masasında ayrıntılı olarak ortaya konulmadı. Belma est l'unique étudiante qui puisse réussir sans travailler. -IR. Il faut que vous appreniez au moins deux langues étrangères pour pouvoir trouver un travail convenable. tam bir isim niteliğinde olduğu ve çoğul hale de getirildikleri görülebilir Les avoirs de la société anonyme ne furent pas détaillés dans la masse de faillite. 2. Si tu ne te sens pas bien et que tu ne puisses pas conduire. Ma mère veut que je mette mes chaussures neuves. Il est nécessaire que les élèves apprennent tout ce que les professeurs expliquent. 8.188 . isim gibi kullanılır ve dolayısıyle de ismin yaptığı her görevi yüklenir. "-OIR parl-ER donn-ER fin-IR pun-IR êtRE. (Bundan böyle. demandezmoi s'il vous plaît. 10.) . V. 6. offrIR. L'INFINITIF (Mastar) Les terminaisons du présent de l'infinitif 1er groupe -ER 2e groupe -IR 3e groupe -RE. 3. Je ne crois pas que cette dame ait moins de cinquante ans. avOIR naîtRE. 7. sayfadaki türkçe cümlelerin fransızcaya çevirisi 1. attendsmoi devant la porte. 5. soit. vous vous trompez. venIR. Puisqu'ils le veulent.187. Ce n'est pas la peine que tu prennes le taxi. ce pauvre homme aura le boire et le manger. Örnekler — Désormais.) — Bu sözcüklerin. Si j'explique la leçon et que vous ne la compreniez pas. VOIR LA VALEUR DE L'INFINITIF (Mastarın değeri) 1.

) J'ai décidé d'aller en France. bu konuda çoğu kez yanılgılara düştüğümüz bilinen bir gerçektir. DENİR Regarder quelque chose.) Je suis prêt à vous aider. (O yaklaştı ve kuşlar uçtu.) 2. Accompagner à quelqu'un. Commencer à quelque chose.impératif (emir) anlamında da kullanılırlar. Örneğin DENMEZ Regarder à quelque chose. Bu nedenle herhangi bir fiili öğrenirken alacağı préposition'u ezberlemek gerekir. Le passé de l'indicatif (Haber kipinin geçmiş zamanı) yerine geçebilirler. (Fransa'ya gitmeye karar verdim. (Size yardım etmeye hazırım. Commencer quelque chose. Mastarlar. bir "proposition subordonnée cômplé-' tive" (tamamlayıcı yan cümlecik) durumunda olmadığı zaman bir isim. bu olacak şey değil doğrusu!) (Ne demeli?) (Ne yapmalı?) (Nereye gitmeli?) (nasıl hareket etmeli?) 4. bir zamir veya bir MASTAR olabilir ancak bu complément d'objet DIRECT ya da INDIRECT olabilir ki bu da fiilin bir préposition alıp almayacağına bağlıdır. (Okumayı severim. .) 5.) 3. (Kullanmadan önce şişeyi çalkalayınız.) — Ne pas se pencher par la fenêtre.— — — — Çeşitli kullanımları Je vais bientôt avoir une voiture. Örnekler — Compléter les phrases suivantes (Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. soru ve ünlem cümlelerinde kullanılabilirler. Accompagner quelqu'un. Complément d'objet (nesne). (Pencereden sarkmayınız. Aider à quelqu'un.) Jaime lire.) — Agiter la bouteille avant de s'en servir. Mastarlar. i«ç . (Yakında bir arabam olacak. Biz türklerin fransızca öğrenirken anadilimizin etkisinde kalarak. Aider quelqu'un. örnek Il approche et les oiseaux de s'envoler. Örnekler Lui. devenir député! Que dire? Quoi faire? Où aller? Comment agir? (O mu milletvekili oluyor!) (Nasıl olur.

(Birisinden birşey satm almak. Örnekler SAVOIR Je ne sais pas CONDUIRE. Causer à quelque chose Continuer à quelque chose.) Bazı fiillerin de anlamı.) COMPTER Je ne compte pas ALLER au cinéma. (Çocuklar çiçek toplamaya gittiler. DESCENDRE. (Bugün. ECOUTER. Saluer à quelqu'un. türkçedeki tümleci ile fransızcadaki tümlecin uymaması : DENMEZ : Acheter quelque chose de quelqu'un. SAVOIR. RETOURNER. aujourd'hui. COMMENCER PAR faire quelque chose. Admirer quelqu'un. VOULOIR. RACONTER.190 . Respecter à quelqu'un. türkçede ismin (e) halinde (yani datif durumunda) dolaylı tümleçler aldıkları halde fransızcada ismin (i) halinde (yani accusatif durumunda) düz tümleçler alırlar. sinemaya gitmeyi düşünmüyorum. (Araba kullanmasını bilmem. COMPTER. COMMENCER quelque chose. Causer quelque chose.) VENIR Nous sommes venus vous VOIR. préposition kullanılıp kullanılmadığına veya kullanılan préposition'a göre değişikliğe uğrar.Admirer à quelqu'un. ENVOYER fiillerinden sonra préposition'suz bir tümleç kullanılır. PREFERER. OSER. VENIR. REGARDER.) (Birşeye veya birisine önem vermek) (Birşey saymak) (Birisine güvenmek) (Birşeye başlamak) (Birşeyi yapmaya başlamak) (Birşeyi yapmakla işe başlamak) Genellikle. à quelqu'un COMPTER quelque chose. Saluer quelqu'un. AVOUER. (Sizi ziyarete geldik. SENTIR. COMPTER SUR quelqu'un. RENTRER. Örnekler TENIR quelque chose TENIR â quelque chose. DECLARER. ESPERER. AIMER. (Birşey tutmak. Continuer quelque chose. Respecter quelqu'un. Aynı şekilde. ADORER.) ALLER Les enfants sont allés CUEILLIR des fleurs. Consulter quelque chose Bu fiiller. PARIER. 6. PRETENDRE. ALLER. ENTENDRE. POUVOIR. DIRE.) . AFFIRMER. DENİR : Acheter quelque chose à quelqu'un. DETESTER. DEVOIR. COMMENCER à faire quelque chose. MONTER. Consulter à quelqu'un. COURIR. REVENIR. VOIR.

(Elbisemi kendim dikerim.) auxiliaire / infinitif causatif . (Ben) S2 (ben) Düşünmeyen kim? — Ben. şıktaki fiil listesinden sondan 6 fiil dışındakiler de çekimli fiilin açık öznesi ile mastarın gizli öznesi aynıdır. Yukarıdaki cümle ve buna benzer diğer infinitif cümlelerinin çevirisini şöyle düşünmek gerekir J'entends / que les oiseaux chantent. Örnek Ma mère a envoyé la bonne chercher du pain. örneğin Je ne compte pas / aller au cinéma. sub. (açık özne) Sinemaya gitmeyecek olan kim? — Ben.a.) auxiliaire / infinitif causatif A. Je fais coudre ma robe. Je couds ma robe moi-même. (Elbisemi diktiririm. (Annem hizmetçiyi ekmek almaya gönderdi. (gizli özne) b.) B. conjonctive c. (Kuşların öttüğünü işitiyorum. 6. Préposition aracılığı olmadan.) NOT Yukarıda değinilen mastar cümlelerini (être ve avoir) yardımcı fiillelerinden başka (semi-auxiliaire) adını alan fiillerin kullanıldığı cümlecikleri karıştırmamaya dikkat etmek gerekir. aujourd'hui. ettirgen (causatif = factitif) hale getirir A.191 . örneğin J'entends les oiseaux chanter = J'entends chanter les oiseaux. Faire : yardımcısı olduğu fiilin önüne gelir. Örnekler a. Prop. cümle yapı tarzı serbest sayılır. J'ai fait mon devoir (Ödevimi yaptım. prin Prop. mastarla kullanılan fiiller listemizdeki son altısının. J'AI FAIT FAIRE mon devoir (Ödevimi yaptırdım.) Bu cümle yapılışı lâtinceden "construction latine" adı altında fransızcaya alınmıştır. Bu tür infinitif cümlelerinin yapı şeklinin serbest olmasma rağmen mastarı izleyen bir tümleç varsa cümledeki sözcüklerin yeri değiştirilemez. önüne geldiği mastarı. S.) B.

(a) şıkkında görülen FAIRE gibi ettirgen (causatif) görevi yüklenir.den başka birşey yapmamak. (Anne.) — Laissez partir votre fille avec ses amis. kızınız arkadaşlarıyla gitsin. Eş anlamlı bu iki fiil . bu son cümlenin anlamı b. baba çocukları sinemaya gönderdiler. Ayrıca (FAIRE) fiili (SE FAIRE) çift zamirli. e benzemek. (B) cümlelerinde ise (FAIRE FAIRE) ve (FAIRE COUDRE) ettirgen fiillerdir. (Sınavlar yakında başlayacak.) Örnekte görüldüğü gibi. (yakın geçmiş) Yakın geçmişle eş anlamdadır. (Izdırabınız var gibi geliyor bana.) .) d. LAISSER fiili ancak geçişsiz fiillerle.) e. c.192 PARAITRE = SEMBLER = gibi görünmek. (Bırakın. Örnek Il ne fait que parler : (Konuşmaktan başka birşey yapmıyor. Indicatif présent du verbe ALLER + infinitif = futur proche (yakın gelecek) Il va sortir (Biraz sonra dışarı çıkacak) Les examens vont commencer.) Ne FAIRE que + infinitif = ..(A) ve (B) cümlelerdeki cümlelerin anlam farkı : (A) cümlelerindeki (FAIRE) ve (COUDRE) transitif yani geçişlidir. .) Ne FAIRE que DE + infinitif = az önce -mek.bir olayın doğruluğundan emin olunmadığını göstermeye yarar. Indicatif présent du verbe VENIR + DE -f infinitif = passé récent. -mak. (Saçlarımı kestirmek istemiyorum. Örnekler — Les parents ont laissé aller les enfants au cinéma. Örnekler Vous me semblez souffrir = vous me paraissez souffrir.. dönüşlü fiil (pronominal) olarak kullanılır Je ne veux pas me faire couper les cheveux. yani : il vient de sortir cümlesi ile 1 aynı anlama sahiptir. Örnek Il ne fait que de sortir : (Az önce dışarı çıktı.

) VOULOIR + DIRE = demek olmak. (Az kalsın bir taksinin altında kalıyorduk. (Dışarı çıkabilir miyim?) (îçeri girebilir miyiz?) PASSER POUR + infinitif = olarak geçinmek.) . (Düşeyazdım. (Az kalsın uçağı kaçırıyordum.Ils paraissent comprendre cela = Us semblent (Bunu anlıyor gibi görünüyorlar. VOULOIR + infinitif Je veux rester à la maison pour me reposer.193 . comprendre cela. az kalsın düşüyordum. Örnekler — J'ai failli tomber. onun benimle gelmek istemediği anlamına geliyor. (Dinlenmek için evde kalmak istiyorum. başka bir deyişle geçmiş zamanda tam olacakken geri kalmış bir işi. personne ne m'écoute.) h. (Conditionnel konusuna bakınız. FAILLIR = MANQUER (de) Bu iki fiil de olmasına ramak kalmış.) f. AVOIR BEAU + infinitif Yapılan bir hareketin.) Örnek J'ai beau parler. (Boşuna konuşuyorum.) — J'ai failli manquer l'avion. POUVOIR + infinitif Puis-je sortir? Pouvons-nous entrer? k.) i. Bu fiil. Cela veut dire qu'il ne veut pas venir avec moi. sınıfın en zekisi gibi geçiniyor. (Mehmet. (Bu. bu durumuyla bir eylemi gerçek dışı bir edilgen çatıya oturtur. diye tanınmak.) — Vous avez manqué de(1) perdre votre sac. bir işin beklenilen sonucu vermediğini göstermek için kullanılır. (Çantanızı az kalsın kaybediyordunuz.) (1) Manquer de : Bu şekilde kullanılan manquer fiili (de) préposition'u olmadan da aynı anlama gelir : Nous avons manqué nous faire écraser par un taxi. kimse beni dinlemiyor.) g. Örnek Mehmet passe pour être le plus intelligent de la classe. bir olayı gösterir.

(Acele et. ETRE EN TRAIN DE -f.t. 3. yakın gelecek zamanlarının gösterdiği anlamı vermeye çalışır. birleşik zamanlarda yüklendiği yardımcı (auxiliaire) görevi dışmda kimi sözcüklerle biraraya gelerek bilinen şimdiki. . "Etre" fiili.) kısaltması konulmuştur.infinitif = ETRE SUR LE POINT DE + infinitif = yapmak üzere olmak. almış olmalarına karşın türkçede comp.) LA DIFFERENCE ENTRE LES VERBES TURCS et LES VERBES FRANÇAIS (Türkçe ile Fransızca fiiller arasındaki fark) 1. gruptan olduğunu gösteriyor.194 (1) (1) (1) (1) (irr.) (irr.. (2).) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (irr. (işlerimi bitirmek üzereyim. dir. Voici les VERBES TRANSITIFS DIRECTS dont les correspondants prennent en turc des compléments indirects (Fransizcada comp. 2.) (1) (\) : Yaklaşmak : Eşlik etmek. (3) rakamları fiillerin düzenli 1. siparişte bulunmak : Başlamak : iltifat etmek : Öğüt vermek : Danışmak : Devam etmek : inanmak : Endişe etmek : Meydan okumak : Masrafı ödemek Fiillerin yanında parantez içindeki (1). saldırmak : Erişmek : Sebep olmak : Kumanda etmek. — Je suis sur le point de terminer mes travaux = Je suis en train de terminer mes travaux. je vais sortir = Je suis sur le point de sortir = Je suis en train de partir.) Dépêche-toi. az sonra dışarı çıkacağım. refakat etmek : Yardım etmek : Hücum etmek.. indirect alan fiiller) Aborder(1) Accompagner Aider Attaquer Atteindre Causer Commander Commencer Complimenter Conseiller Consulter Continuer Croire Craindre Défier Défrayer (1) . geniş. Düzensizler için parantez içinde (irr.

(irr. nüfuzetmek (irr. Remplacer Rencontrer Renseigner (1) (1) (1) (1) (1) : : : : : Borçlanılan parayı ödemek Teşekkür etmek Yerine geçmek Rastlamak Bilgi vermek Respecter Servir Souffrir Soupçonner Supplier Surveiller Surmonter Supporter Taxer (1) . sebep olmak (1) : Bakmak Railler Régaler Regretter (1) (1) (1) : Alay etmek : Ziyafet vermek : Esef etmek Rembourser Remercier.) : Acımak (1) : Başkanlık etmek (irr. birşeye katlanmak Birşeyin fiyatını belirlemek .':• Egemen olmak f' (irr. Birinin yüzüne gülmek (1) : Vurmak (1) : Ödül vermek (1) : Tırmanmak (1) : Çarpmak (1) : Lâyık olmak (1) : İtiraz etmek (1) : İyilik etmek (1) : Karşı koymak (1) : Girmek.Dominer Entreprendre Eviter Flatter Frapper Gratifier Grimper Heurter Mériter Objecter Obliger Opposer Pénétrer Plaindre Présider Pressentir Prier Provoquer Regarder (1) ».) : Önceden sezmek (1) : Rica etmek (1) : Meydan okumak. acı çekmek Şüphe etmek Yalvarmak Gözetlemek Birşeyin hakkından gelmek Tahammül etmek.) (irr.) (1) (1) (1) (1) (1) (1) : : : : : : : : : Saygı göstermek Hizmet etmek Katlanmak (birşeye).) : Girişimde bulunmak (1) : Sakınmak (1) .

. (futbol.. : Oynamak... konu edinmek. iskambil v.. d'objet direct (Fransızcada dolaylı tümleç almalarına karşın türkçede düz tümleç alan fiiller) Abuser S'attendre Jouer Jouer Penser Songer S'emparer Réfléchir Satisfaire Changer Servir (1) . Listedeki fiillerin herbiriyle en azından ikişer cümle yazınız. : Arasından geçmek : Birine takılmak.) de.. : Çalmak (müzik âleti : keman. : Birini tatmin etmek (1) de.) — La jeune fille aide sa mère.. zaptetmek (2) à . : Bir görevi yüklenmek En çok kullanılan fiiller bu listeye alınmıştır.. Hammaddeyi işlemek.....) — Je plains les pauvres. : Birşeyi ele geçirmek. : Birşeyi değiştirmek (irr..196 (1) de. piyano v..) — Colomba veut venger son père.) à . ... şaka yapmak : Gözetlemek : Birinin intikamını almak Örnekler*'> — Je commence mes devoirs.) — Il oblige toujours ses amis.) (1) à . (Fakirlere acırım. Voici les VERBES TRANSITIFS INDIRECTS dont les correspondants prennent en turc des comp. : Birşeyi kötüye kullanmak (3) à ...) (1) de. (ödevlerime başlıyorum.Tenter Toucher Traiter (1) (1) (D Traverser Taquiner Veiller Venger (D (1) (1) (1) : Teşebbüs etmek : Dokunmak : Davranmak.. (Gençkız annesine yardım ediyor.. : Derin derin düşünmek (irr.. (Arkadaşlarına herzaman iyilik eder. : Düşleyerek düşünmek (1) de. (Colomba babasının intikamını almak ister.b... : Düşünmek (1) à . : Ummak (1) à .) 2.b.

) — On se sert de la craie pour écrire sur le tableau noir. birisiyle konuşmak Birşeyin arkasından gelmek örnekler — Les étudiants ont assisté à la conférence..) à (irr...Se Se Se Se servir souvenir tromper charger (irrjdeii. .. (Ev değiştireceğiz. ..) ... anımsamak (1) de (son chemin) : Yolunu şaşırmak (1) de. (Türkçede. : Birşeyi üstlenmek örnekler — Vous abusez de ma confiance. (Bu gezintiden vazgeçiyorum.. : Hatırlamak..) 3..)de.198 (öğrenciler konferansta hazır bulundular.) à (1) à (1) à (irr. . . Voici les VERBES INDIRECTS dont les correspondants prennenl en turc des prépositions différentes. .) — Je renonce à cette promenade.... (Keman çalmasını bilirim. : : : : : : : : : Hazır bulunmak Birşeyden kendini sıyırmak Birinin hoşuna gitmek Birinin hoşuna gitmemek Birşeyden kaçıp kurtulmak Vazgeçmek Birinden sonra hayatta kalmak Birisine hitabetmek. (Kara tahtaya yazmak için tebeşir kullanılır. (Delikanlılar futbol oynuyorlar.. (Güvenimi kötüye kullanıyorsunuz.... . ..) — Les jeunes gens jouent au football.. : Birşeyi kullanmak (irr. .) à (1) à (1) à . . Fransızcada : (à préposition'u ile kullanılması gereken fiillerin başlıcalan şunladır Assister S'arracher Plaire Déplaire Echapper Renoncer Survivre Parler Succéder CD à (1) à (irr.. fransızcada almış olduğu préposition'dan farklı olanlarını alan fiiller) 3—A.) — Nous allons changer de maison.) — Il s'est arraché à cette situation désagréable. (Bu hoş olmayan işten kendini sıyırdı...) — Je sais jouer du violon.

(1) de.. (1) de.Fransızcada: (DE) préposlilon'u ile kullanıldığı halde ttirkçede değişik şekilde görülen fiillerin başlıcaları Décider Dépendre Disposer S'apercevoir Approcher S'approcher Avoir besoin Avoir envie Avoir pitié Charger Couvrir Envelopper Entourer Etre chargé Jouir Remplir Rire Se moquer Triompher (1) de. (İhtiyacım olan kitabı satın aldım.. (1) de. arabasına almak Birşeyle örtmek Birşeyle sarmak Birşeyle çevirmek Yükümlü olmak Birşeyin zevkini çıkarmak Doldurmak (birşeyle) Birisine gülmek (alay etmek anlamında) Alay etmek Yenmek.) Je ne connais pas celle dont les enfants se moquent. (2) de.. (irr.. birşeye yaklaşmak Birine. Karar vermek ... (3) de.198 . (Bu.) de.) de.. (Bu işle derhal meşgul olmanız gerekiyor. (irr. (irr. (irr. (1) de.. birşeye yaklaşmak Birşeyin ihtiyacında olmak Birşeyi yapmakta istekli olmak Acımak Yüklemek. (Çocukların alay ettikleri kadını tanımıyorum.) La montagne est couverte de neige.. yenebilmek. (1) de.) de.. (1) de.) de.) de.. büyük başarı kazanmak Birşeyle geçinmek Meşgul olmak Eğlenmek Tasalanmak Hiddetlenmek Örnekler Il faut que vous vous occupiez immédiatement de cette affaire.. size bağlı..) J'ai acheté le livre duquel j'avais besoin.) de. (2) de. Birşeye bağlı olmak Emrinde bulundurmak Birşeyin farkında olmak Birine.. (1) de.) de. (1) de..3-B... (irr.. (irr. (Dağ karla örtülüdür...) Cela dépend de vous. (1) de. (irr.) .. (1) de. Vivre S'occuper • Se jouer Se soucier S'indigner (irr. (1) de. (1) de..) de.

öğrencilerini çok çalışmaları konusunda ikna ettiler. Bir kadehten içmek. à qn. à qn. Birinin elinden yemek. Voici quelques verbes qui sont employés avec DES PREPOSITIONS PARTICULIERES (Kendilerine özgü préposition'larla kullanılan bazı fiiller) Partir pour(1) Entrer dans Boire dans un verre Manger dans la main de qn. (Öğretmenler. à qn. : Birisinden birşey çalmak. à qn. : Birisini birşey konusunda ikna etmek. à qn. (Partir) pour dan sonra (P) harfiyle başlayan bir sözcük gelirse. hem de dolaylı tümleçle kullanılan bellibaşlı bazı fiiller) : Birşeyi birisinden saklamak Cacher qch. (Erkek kardeşimden. de qch. Fuir dans la forêt Tenir qn. Bir yere girmek. : Birisinden birşey almak. : Birisini birşeyle tehdit etmek. (pour) yerini (à) ya verir.P ) üç (P) harfi kulağa hoş gelmediği için " J e pars à Paris" denmesi yeğlenir. : Birisinin birşeyini affetmek. : Birşeyi birisinden ödünç almak : Birşeyi birisinden satın almak Acheter qch.4.) — Les professeurs ont persuadé leurs élèves de bien travailler. à qn. à qn. par la main (1) = = = = = Bir yere gitmek. 199 . à qn. Voici quelques principaux verbes qui sont employés aveè ' LE COMPLEMENT D'OBJET DIRECT et LE COMPLEMENT D'OBJET INDIRECT à la fois (Hem düz tümleç.) 5. Pardonner qch. Örnekler — Je demande mon frère à faire bien attention à tout.P . Birinin elinden tutmak. Ormana kaçmak. Örneğin " J e pars pour Paris" dendiğinde ( P .) — J'ai emprunté ce livre à mon ami. à qn. de qn. Prendre qch. (Bu kitabı arkadaşımdan ödünç aldım. herşeye çok dikkat etmesini istiyorum. de qch. Persuader qn. : Birşeyi birisinden alıp çekmek Arracher qch. : Birşeyi birisine yaklaştırmak Approcher qch. Emprunter qch. Voler qch. : Birisini birşeyden esirgemek Epargner qch. Menacer qn. : Birşeyi birisinden istemek Demander qch.

örnekler — Le professeur est entré dans la salle de classe à 9 heures. uzaktan görmek) (ummak) (koşmak) Croire Déclarer Descendre Désirer Devoir Ecouter Entendre Envoyer Espérer Etre censé (inanmak. yani : özne + çekimli fiil -f à + infinitif 3. 1..) — "Elle avait l'air d'une princesse. je partirai pour Londres. (Yarın Londra'ya hareket edeceğim. suivis directement de l'infinitif (Préposition'suz doğrudan doğruya mastar alan fiiller) Accourir Aimer (koşarak gelmek) (sevmek) Aller Avoir beau. (à) préposition'u ile." Victor HUGO (Souvenir) (Elinden tuttuğum zaman. söylemek) (inmek) (arzu etmek) (mecbur olmak) (dinlemek) (işitmek) (göndermek) (ümit etmek) (sayılmak) .) LES VERBES SUIVIS DE L'INFINITIF (Kendilerinden sonra mastar gelen fiiller) Bu duruma 3 şekilde rastlamak mümkündür 1. Apercevoir Compter Courir (gitmek) (futur proche) (birşeyi boşuna yapmak) (farketmek. Préposition'suz.. (öğretmen saat 9 da sınıfa girdi. . sanmak) (beyan etmek. bir prenses havasına bürünürdü.200 Les verbes. yani : özne + çekimli fiil -f de + infinitif olmak üzere. (de) préposition'u ile.) — Demain. yani : özne + çekimli fiil + infinitif 2. Quand je la tenais par la main. sans prépositions.

. gibi görünmek) (düşünmek.) (Laissez venir les enfants: bırakın çocuklar gelsinler) (çıkmak.. -ebilmek) (yeğlemek. (Gemilerin geçtiği görülüyor. .) On voit les bateaux passer = On voit passer les bateaux.) Ils prétendent avoir de bonnes notes.gibi gelmek. (îyi not alacaklarını iddia ediyorlar...gibi görünmek) Sentir (hissetmek) Valouir mieux (Il vaut mieux aller: gitmek daha iyidir. gibi gelmek.) Venir (gelmek) (passé récent) Voir (görmek) Vouloir (istemek) Örnekler Tous les étudiants croient pouvoir connaître la réussite. (Bütün öğrenciler başarı elde edebileceklerini zannederler. (J'ai fait écrire: yazdırdım. tercih etmek) (iddia etmek) (tekrar tanımak) (bakmak) (dönmek) Savoir (bilmek.). niyeti olmak) (muktedir olmak.. muktedir olmak) Sembler (.Faillir Faire Falloir Laisser Monter Oser Paraître Penser Pouvoir Préférer Prétendre Reconnaître Regarder Revenir (Il a failli mourir: Az kalsuj ölüyordu. (Amerika'ya bir yolculuk yapsam ne iyi olur.) (Il faut: gereklidir.. (Onların bize doğru geldiklerini görüyoruz.) . çıkarmak) (cüret etmek) (.) J'aimerais faire un voyage en Amérique.201 .) Nous les voyons venir vers nous.

à. Se mettre à... à.. à. Persister à..... S'obstiner à... à..Les verbes employés avec la préposition (à) devant l'infinitif (Mastardan önce (à) préposition'u ile kullanılan fiiller) Aider S'accoutumer S'amuser S'appliquer Apprendre Arriver S'attendre Avoir Avoir de la peine Se borner Chercher Commencer Condamner à. S'engager à. Perdre (son temps) à... S'habituer à.. à. à... à. à. à..... e Destiner Hésiter Se déterminer Se disposer ...... Se plaire à. umutsuz olduğunu bildirmek... à. à. à.... à.. Alışmak Eğlenmek Uygun düşmek..... Obliger à... Inviter à. à.. Kendini vakfetmek Razı olmak İbaret olmak Devam etmek Karar vermek Kararlı olmak Tahsis etmek Tereddüt etmek Karar vermek Hazır olmak Söz vermek Birşey yapmaya tahrik etmek Birşey yapmaya çağırmak Başlamak. à...... à. Exciter à.. à. à.. à... à.202 : : : : : : : : : : : : : Birşeyi yapmaya yardım etmek. mahkûm etmek... à. özenle çalışmak Öğrenmek Başarmak Ummak Mecbur olmak Birşeyi yapmakta zahmet çekmek Yetinmek Gayret etmek Birşeyi yapmaya başlamak Yasaklamak... à. Se consacrer Consentir Consister Continuer Se décider Etre décidé.. koyulmak Alışmak Birisini birşey yapmaya mecbur etmek İnat etmek Sebat etmek Birşey yaparak vaktini kaybetmek Hoşlanmak ..

e Travailler Veiller à.) 3. à.) — Je n'arrive pas à dormir. de. de. à. à. göz kulak olmak Örnekler — J'hésite à faire cela. (Bir türlü uyuyamıyorum. (Arkadaşlarımı benimle akşam yemeği yemeğe dâvet ettim. de. (Erken gitmeye söz verdik.Nous nous sommes engagés à allef tôt. à. de. de. de. de.) — Mon ami ne tardera pas à venir. Achever S'apercevoir Avoir besoin Avoir envie Avoir l'intention Avoir peur de. : : : : : : : : Zevk almak: Hazırlanmak Vazgeçmek Yaramak Gecikmek Önem vermek . à. à. à. (Arkadaşım gelmekte gecikmeyecek. Mecbur olmak Gayret etmek : Nezaret etmek.) — Je me suis décidé à apprendre l'anglais. Birşey yapmayı kabul etmek Birşeyi yapmaktan çekinmek Birisini birşey yapmaktan dolayı suçlamak Bitirmek Farkında olmak İhtiyacında olmak Arzusunda olmak Niyetinde.) —.Prendre plaisir Se préparer Renoncer Servir Tarder Tenir Être tenu. meramında olmak Korkmak . Les verbes employés avec la préposition (DE) devant l'infinitif. de.) — J'ai invité mes amis à dîner avec moi. (Bunu yapmakta tereddüt ediyorum. (İngilizce öğrenmeye karar verdim. à. (Mastardan önce "DE" préposition'u ile kullanılan fiiller) Accepter S'abstenir Accuser qn.

. Gayret etmek Essayer de.. Entreprendre Teşebbüs etmek de.. : Karar vermek de. : Yetinmek Se contenter d e ..: Uygun olmak Convenir de.. Mutlu olmak Féliciter qn.. : Acele etmek Se dépêcher d e ..: Özen göstermek....: Öğütlemek. Sakmmak Se hâter de.. de.. : Bulmak S'aviser de. .de.. Karışmak. katılmak yordu . Tehdit etmek Se mêler de.... Canı sıkılmak Eviter deKaçınmak S'excuser de. Birşey yapmayı bitirmek Se garder de.. Uygun olarak yargıya varmak Manquer de.... se de... : Yasaklamak Défendre Demander (à qn... korkmak Craindre Décider de. özür dilemek Etre content...) de.. acele S'empresser etmek de.. Acele etmek Juger (bon) de.: Bırakmak Cesser de.. Kutlamak Finir de.: Üzerine almak Se charger d e .. Az kalsm Menacer de... : Ayıplamak Blâmer d e ... : Birisinden birşey yapmasını istemek de... : Endişe etmek. Dire (à qn.... denemek S'étonner deŞaşırmak S'ennuyer de. gayret etmek..) Söylemek de.. önermek Conseiller de......) de... Memnun olmak Etre heureux. Yazmak S'efforcer de. e de..... Gayret etmek.. : Yükümlemek Charger d e . Dispenser Muaf tutmak Ecrire (à qn.

de. denemek : Il vient de sortir (Az önce dışarı çıktı] (passe récent) Örnekler — Je rêve d'avoir une villa au bord de la mer.) Se repentir Risquer Se souvenir Suffire(1) Tâcher Tenter Venir de.) — J'essaie d'apprendre l'allemand.) de. de.. Prendre soin de. Négliger de.. . dede. de. Obliger (qn.. de. öğütlemek : Reddetmek : Esef etmek. e de. de. (Almanca öğrenmeye çalışıyorum. Prendre garde de. .. de... qn.) de.... sunmak : Birisinin birşey yapmasını affetmek : Birisine birşey yapması için izin verme : ikna etmek : Şikâyet etmek : Sakınmak : Özen göstermek : Acele etmek : Birisine birşey yapmasını rica etmek : Düşlemek : Söz vermek : Teklif etmek...) de...... üzülmek : Teşekkür etmek : Pişman olmak : Tehlikeyi göze almak : Anımsamak : Yeterli olmak : Çaba göstermek : Ele almak.. .205 .) Proposer Recommander Refuser Regretter Remercier (qn. (Deniz kenarında bir eve sahip olmayı düşlüyorum.) . de. Permettre (à qn. tekil şahısta kullanılır : (Ça) Cela suffit (yeter) Il suffit de travailler pour connaître la réussite. de.. Mériter de.. Rêver Promettre (à qn.de.. Se presser dePrier (qn... (Başarıya ulaşmak için çalışmak yeter.... Être obligé..) (1) Daha çok 3.. . Offrir Pardonner (à.. : Lâyık olmak r îhmal etmek : Birisini birşey yapmaya mecbur etmek : Mecbur olmak : Takdim etmek. Persuader deSe plaindre de. önermek : Tavsiye etmek.) de. dedede..

) FİİLİNİN ANLAMLARI) 1. (Öğrenciler. (Çocuklarıma sigara içmemelerini öğütlüyorum.) — Cessez dé bavarder (Gevezelik etmeyi kesin.) LE SENS DU VERBE DEVOIR (DEVOIR (irr. : (Dersleri düzenli bir şekilde izleyemediğimizden şikâyet ediyoruz. (Hocamız henüz gelmedi. futur dans le passé. b.futur relatif'i) gösterir ' Nous sommes allés voir notre cousin qui devait partir pour l'Amerique. Notre professeur n'est pas encore venu. Borçlu olmak anlamına gelir Je dois de l'argent à l'un de mes amis.) — Je conseille à mes enfants dè ne pas fumer. Bazı sözcüklerle yanyana geldiğinde çeşitli anlamlara sahip olarak. -meli.) AVOIR FİİLİNİN KULLANIMI a. (locution verbale) oluşturarak. il a dû manquer le bus (veya il doit avoir manqué le bus). Yardımcı fiil olarak ikinci bir kullanılışı vardır ki bu durumda geçmiş zamana bağlı olarak gelecek zamanı (futur dans le passé yani . -malı diye çevrilir yani zorunluluk gösterir. başarıya ulaşmak için çalışmak zorundalar). . "de ne pas pouvoir suivre régulièrement les cours. Bir ihtimal gösterir ve bu anlamda kullanıldığında semi-auxiliaire yarı yardımcı fiil) durumundadır.— Nous nous plaignons.) 4. Mülkiyet göstermek için.206 Yardımcı fiil olarak.) 3. c. .) 2.) — Il s'empresse de me répondre. (çalışma^ lıdırlar. (Amerika'ya gidecek olan kuzenimizi ziyaret ettik. Les étudiants doivent étudier pour connaître la réussite. (Arkadaşlarımdan birine borcum var. otobüsü kaçırmış olması ihtimali var. (Bana cevap vermekte acele ediyor.

d.

Sahip olunan şeyle bir sıfat arasındaki ilgiyi göstermek için ku
lanılır ki daha çok insan vücudundan bahsedilirken bu şekil dikki
ti çeker.

e.

Birinin yaşı sözkonusu olduğunda soru ve yanıtta,

f.

Birine, onun duygulan, sağlığı ya da olaylar hakkında soru soru
duğunda,

g.

Atmosfer olaylarını gösteren isimlerle impersonnel (y avoir) kullî
nılır,

h.

(avoir + à) zorunluluk göstermek için,

i.

(il y a) anlamında ama özel bir yönünü gösteren, eş anlamda başk
fiillerin yerine geçebilir.

a.

Birleşik zamanları oluştururken geçişli (transitif) fiillerde yardımc
fiil olarak "avoir" çeşitli zamanlan alınır ki bunlar ileriki derslerd
ayrıntılı olarak görülecektir. Bu nedenle birkaç örnekle şimdili
yetinilecektir.
J'ai fermé la fenêtre,
auxiliaire

(Pencereyi kapattım.)

Ils avaient dit la vérité,
(Gerçeği söylemişlerdi.)
auxiliaire
b.

J'ai
J'ai
J'ai
J'ai

un bon professeur.
une grande maison.
une écharpe verte.
une visite à faire.

(İyi bir hocam var.)
(Büyük bir evim var.)
(Yeşil bir eşarbım var.)
(Yapacağım bir ziyaret var.)

c.

Avoir besoin de ...

: J'ai besoin d'un livre.
(Bir kitaba ihtiyacım var.)

Avoir chaud...

: J'ai chaud.
(Sıcaklıyorum.)

Avoir envie de...

: J'ai envive de manger quelque chose.
(Canım birşeyler yemek istiyor.)

Avoir froid...

: J'ai froid.
(Üşüyorum.)

Avoir faim...

: J'ai faim.
(Karnım aç)

Avoir honte de...

: J'ai honte de vous.
(Sizden ulanıyorum.)
m

Avoir le droit de...

J'ai le droit de dire cela.
(Bunu söylemeye hakkım var.)

Avoir l'intention de.

J'ai l'intention d'aller en Italie.
(İtalya'ya gitmeyi düşünüyorum.)

Avoir pitié de...

J'ai pitié de lui.
(Ona acıyorum.)

Avoir peur de...

J'ai peur de mes parents.
(Annemden, babamdan korkarım.)

Avoir raison

J'ai raison.
(Haklıyım.)

Avoir soif...

J'ai soif.
(Susadım, susuzluk hissediyorum.)

Avoir tort...

J'ai tort.
(Haksızım.)

Avoir mal à...

J'ai mal à la tête.
(Başım ağrıyor.)

Elle a les mains mouiIées.(Elleri ıslaktır.)
J'ai les yeux verts.
(Gözlerim yeşildir.)
Il a la jambe cassée.
(Bacağı kırıktır.)
Tu as les bras forts.
(Kolların kuvvetlidir.)
Bu şekildeki kullanımda mülkiyet fikrini "avoir" verdiği için mülkiyet sıfatı kullanılmaz, "article défini" kullanılır.
Elle a les mains mouillées
J'ai les yeux verts

= Ses mains sont mouillées.
= Mes yeux sont verts.

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi "être" fiili ile (s.v. Attribut)
şeklinde yapılan cümlede özne olan sözcük başında tanımlık yerine mülkiyet sıfatı kullanılır.
Avoir douze ans.
Quel âge avez-vous?(1)
J'ai 12 ans.
(1)

,208

(Oniki yaşında olmak.)
(Kaç yaşmdasmız?)
(Oniki yaşındayım.)

İngilizce bilenler genellikle bu deyimde ingilizcenin etkisinde kalarak yanılgıya
düşerler, çünkü ingilizcede :
How old are you? — I am 12 years old. Denildiğinde (to be) kullanıldığı halde
ingilizcedeki (to be) fiilinin fransızcadaki eş anlamlısı (être) yerine, to have'in
eş anlamlısı (AVOIR) kullanılır.

f.

Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce que tu as?
Qu'est-ce qu'il a?
Qu'est-ce qu'il y a de neuf.

g.

Atmosfer olaylarını gösteren isimlerle (y avoir) impersonnel fiil:
kullanıldığı gibi kendilerine özgü fiillerle de aynı anlam verilebilir.
Il y a du soleil.
Il ya a du vent.

(Ne var?)
(Neyin var?)
(Nesi var?)
(Ne var, ne yok?)

(Hava güneşli)
(Hava rüzgarlı)

= Il fait du soleil.
= Il fait du vent.

Impersonnel (Kişisiz fiil)'lerïe özel durumlar

.
h.

Pleuvoir
Il pleut = La pluie tombe.
Neiger
Il neige = La neige tombe.

(Yağmur yağmak)
(Yağmur yağıyor.)
(Kar yağmak)
(Kar yağıyor)

,, . ,
,„
J ai a payer
un cheque.
J
^

(Ödenecek bir çekim var.)
.
,.
v
(Bir çek ödemem gerekiyor.)

(avoir à... = devoir, être obligé de...) olduğuna göre yukarıdaki
cümleyi aynı anlamda kalmak koşuluyla şu şekillerde söyleyebiliriz :
i.

II
Il
Il
Il

reste
manque
faut
existe

=
=
=
=

Il
Il
Il
Il

y
y
y
y

a encore
a en moins
a nécessité
a

(daha var.)
(eksik var.)
(ihtiyaç var, gerek var.)
(vardır, mevcuttur.)

Il passe un bus toutes les heures à Bahçelievler.
(Her saat Bahçelievler'de bir otobüs seferi var)
LE SENS DU VERBE FAIRE
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Je fais mon devoir.
(Ödevimi yapıyorum.)
Vous faites(1> du feu dans la maison. (Evde ateş yakıyorsunuz.)
Les maçons font des murs.
(Duvarcılar duvar örüyorlar.)
Il fait beau, aujourd'hui.
(Bugün hava güzel.)
En été, il fait jour tôt.
(Yazın, gün erken olur.)
J'ai fait lire cette revue.
(Bu dergiyi okuttum.)

(1)

Fransızcadaki fiillerin haber kipinin şimdiki zaman 2. çoğul şahıs ekleri (-ez)
olduğu halde être, dire ve faire fiillerininki (-tes) harfleriyle biter :
être ; vous êtes
dire ; vous dites
faire ; vous faites.

,209

LES VERBES IMPERSONNELS
Fiillerin büyük bir çoğunluğu, belirlenmiş kişilikli bir özneye sahiptir
ki bu fiiller her zaman ve her şahısta çekimi yapılan fiillerdir. Bunların
yani (verbes personnels) lerin dışında bazı fiillerin iyice belirlenmiş bir
öznesi olmayıp belirlenmemiş nötr bir zamir öznesi bulunan ve sadece
3. tekil şahsında kullanılabilen fiiller vardır, işte bunlar (IMPERSONNEL) fiillerdir. Nötr zamir de başında bulunduğu fiilin gerçek öznesi
(sujet réel) değil, görünüşte öznesi (sujet apparent) dir.
IMPERSONNEL FİİLLER şu durumlarda karşımıza çıkar
a.

Atmosfer olaylarını gösteren fiillerde
Neiger : il neige, il neigeait, il neigera, il a neigé.

b.

FAIRE fiilini izleyen bir isim ya da sıfattan oluşan birleşik bir deyim (locution composée) de
Il fait jour
Il fait chaud

c.

(Gün ağarıyor.)
(Hava sıcak.)

Impersonnel deyimlerde (locution impersonnelle)
Il faut aller.
Il y a des fleurs.
Il s'agit de la patrie.

(Gitmek gerekir.)
(Çiçekler var.)
(Vatan sözkonusudur.)

Bu cümlelerde yukarıda belirtildiği gibi
Il : (sujet apparent)dır :

Quelle heure est-il?
Quel temps fait-il?
Plaît-il?

(Saat kaç?)
(Hava nasıl?)
(Efendim?)

"Il faut aller" cümlesini ele alacak olursak; özneyi bulmak için "kim?"
"ne?" sorularım sorduğumuzda, ancak "Ne lâzımdır?" sorusuna "gitmek" yanıtını alabiliyoruz. Şu halde :
"Falloir" impersonnel fiilinin gerçek öznesi (sujet réel) i "aller" mastarıdır.
Impersonnel fiillerin gerçek öznesi
a. bir isim

: Il me faut UN LIVRE.

b.

bir mastar : Il faut ETUDIER.

c.

tamamlayıcı bir yan cümlecik: Il faut que j'étudie; olabilir.

210

EXERCICES
Soulignez en rouge les verbes personnels, en bleu les verbes
impersonnels
La pluie tombe sans arrêt.
Il pleut à torrents.
Il pleure toutes les larmes de son corps.
La neige recouvre la région.
Il neigeait toujours.
Il fallait voir son adresse!
Il gèle à pierre fendre.
Le gel a provoqué des accidents.
Il fait beau depuis deux jours.Il fait bien son devoir.
Il y avait une foule énorme.
La foule s'écoule lentement.
Les obus pleuvaient.
Il s'agit de faire vite.
La brume recouvre les champs.
Il bruinait quand je suis sortie.

— Le vent est tombé, il va pleuvoir.
Il vente trop dans le région, je pars.
Les grêlons tombent gros comme des billes.
Il a gelé, les récoltes sont compromises.
Paul arrive demain.
Il vous appartient de prendre une décision.

— "Lorsque l'enfant paraît..." ainsi commence un
Hugo.
— Il lui arrive des ennuis.
— Ce détail importe peu à votre démonstration.
— Cette terre m'appartient.

poème de Victor

— Il paraît qu'il va déménager.
— Cette robe convient parfaitement pour la saison.
— Il importe que vous veniez.
— Il convient que nous allions l'attendre à la gare.
Sujet de rédaction: LA PLUIE
(En utilisant des verbes impersonnels, écrivez une rédaction)
,21

LES VERBES DEFECTIFS (Eksik fiiller)
Bazı zaman ve bazı şahıslan olmayan fiillere (verbes défectifs) denir ki
bu fiillerin günümüzde pek kullanılmadığı söylenebilir : Faillir, gésir,
braire, paître, seoir.
VI.

LE PARTICIPE (Ortaç) (Fiilimsi)

A. LE PARTICIPE PRESENT
B. LE PARTICIPE PASSE

:
:

(îsim-fiil)
(Sıfat-fiil)

Fiilin sıfata en yakın şekli olan ve fiille sıfatın arasında bir yerde bulunduğu varsayılan ortaçlar yukarıda belirtildiği gibi :
A. participe présent,
B. participe passé
olmak üzere iki bölümde incelenir ki bunlar türkçeye, değişik şekillerde çevrilebilir ve çeşitli görevlerde yardımcı cümleler kurmaya yararlar
Participe présent; genellikle etken anlam taşıdığından (etken ortaç) adını da alabilir. Türkçeye, fiilin; -en, -an- (gel-en, yap-an); -ecek, -acak
(gel-ecek, yap-acak); -er, -ur (gör-ür, gel-ir) şekliyle çevrilir.
Herhangi bir fiilin participe présent'mi elde etmek için genellikle, o fiilin indicatif présent'mm 1. çoğul şahsı alınıp, sondaki (-ONS) kaldırıldıktan sonra geriye kalan kısma (-ANT) takısı eklenir
Örnekler
VENIR
FINIR
LIRE
ECRIRE

nous venons
nous finissons
nous lisons
nous écrivons

venANT
finissANT
lisANT
écrivANT

(gelen)
(bitiren)
(okuyan)
(yazan)

İstisnalar: être: étant, avoir: ayant, savoir: sachant
LA VALEUR DU PARTICIPE PRESENT
(Participe présent'mn değeri)
1.

Participe présent, yan cümlecikte kullanıldığında şu anlamlara sahiptir
a.

La manière (Tarz)
— VOYANT que j'avais tort, je me suis tu.
(Haksız olduğumu görerek, sustum.)

,212

— CROYANT que le spectacle était fini, les spectateurs se sont
levés.
(Seyirciler, temsilin bittiğini sanarak, kalktılar)
b.

La cause (Sebep)
— ETANT malade, je ne suis pas allé à l'école.
(Hasta olduğum için, okula gitmedim.)
— N'AYANT PAS d'argent, je n'ai pas pu acheter cette voiture.
(Param olmadığı için, bu arabayı alamadım.)

c.

Le temps (Zaman)
— "S'ETANT approché, il vit deux nids posés côte à côte".
(Yaklaşınca, yanyana konmuş iki yuva gördü.)
— LAMENNAIS —

d.

L'opposition (Zıtlık)
— NE TRAVAILLANT PAS du tout, il a eu de bonnes notes
à l'examen mensuel.
(Hiç çalışmamasına karşın, aylık sınavda iyi not aldı.)

2.

Participe présent, bazen bir niteleme sıfatı (adjectif qualificatif)
gibi de kullanılabilir. Bu durumdaki participe présent'a (adjectif
verbal) denir; böyle olunca ait olduğu isme sayı ve cins bakımından
uyar
Un travail FATIGANT
Des cris PERÇANTS

3.

(Yorucu bir iş )
(Yırtıcı çığlıklar)

Temel cümleciğin fiilinin oluşu ile yardımcı cümleciğin fiilinki
aynı anda cereyan ediyor ve her ikisinin de açık ya da gizli özneleri aynı ise bu durumda participe présent'mn başına (EN) préposition'u getirilir ki buna (GERONDIF) adı verilir
en finissant, en disant, en lisant

Örnekler
— Je suis tombé EN MARCHANT. (Yürürken düştüm.)
Tomber (düşmek) ve Marcher (yürümek) eylemleri aynı anda oluyor.
"Tomber" ve "marcher" fiillerinin öznesi: BEN.
— EN le VOYANT triste, je suis triste aussi.
(Onun üzgün olduğunu görerek, ben de üzgünüm.)
— TOUT EN CHANTANT, elle fait le ménage.
(Hem şarkı söylüyor, hem evişi yapıyor.)
,213

NOT 1
Kimi zaman gérondif'in başına "TOUT" adverbe'i getirilebilir ki bu
şekilde: (hem
hem) diye türkçeye çevirmek daha iyi olur, yani
şöyle düşünülebilir
— Elle chante et en même temps elle fait le ménage.
Başka örnek
— Je prends mon petit déjeuner et en même temps je jette un coup
d'oeil sur le journal. TOUT EN PRENANT mon petit déjeuner, je
— jette un coup d'oeil sur le journal.
(Hem kahvaltımı yapıyor, hem de gazeteye bir göz atıyorum.)
NOT 2
EN + PARTICIPE PRESENT = GERONDIF
Bu şekilde elde edilen gérondif (être en train de ... = être sur le point
de
) anlamına da gelebilir ve gérondif'in ait olduğu sözcüğe uymadığını herzaman değişmez olduğunu unutmamak gerekir
a.
b.

Je vois un enfant PLEURANT dans la rue.
Je vois des enfants PLEURANT dans la rue.

(a) cümlesinde :
PLEURANT = qui pleure = qui est en train de pleurer.
(b) cümlesinde :
PLEURANT = qui pleurent = qui sont en train de pleurer.
NOT 3
Birçok fiilin participe présent'i ile adjectif verbal'i aynı olduğu halde
bazı fiillerin bu iki şekli farklıdır
Verbe à
Participe
Adjectif
infinitif
présent
verbal
Convaincre
Extravaguer
Fabriquer
Fatiguer
Intriguer
Suffoquer
Adhérer
Converger
Différer
Diverger
214

Convainquant
Extravaguant
Fabriquant
Fatiguant
Intriguant
Suffoquant
Adhérant
Convergeant
Différant
Divergeant

Convaincant
Extravagant
Fabricant
Fatigant
Intrigant
Suffocant
Adhérent
Convergent
Différent
Divergent

fül) "Participe passé" de isim-fiil gibi hem fiilin bir şekli. (Bu. Il est sorti. "AVOIR" ya da "ETRE" yardımcı fiilleriyle çekilmiş bütün fiillerin birleşik zamanlarında yer alır J'ai travaillé. Nous avons écrit. entrikacı bir kadındır.) (Yırtılmış kitap) . öğretmen tarafından düzeltiliyor. Les fleurs fanées.) LE PARTICIPE PASSE (Sıfat . C'est tin travail FATIGUANT le cerveau. (İşte şahane müzik parçaları. kafayı yoran bir iştir.) (Solmuş çiçekler. Fiilin bir şekli olarak. Le livre déchiré.) Vous serez invités par vos amis.) 3. o fiilin edilgen (voix passive) halini elde etmekte yer alır Les devoirs sont corrigés par le professeur. (Bu.) (Dışarı çıktı. Voilà d'EXCELLENTS morceaux de musique. Participe passé.) 3. (Yaralı askerler.) (Oturmakta olan hanımlar. C'est une femme INTRIGANTE.Exceller Expédier Négliger Précéder Violer Excellant Expédiant Négligeant Précédant Violant Excellent Expédient Négligent Précédent Violent EXEMPLES 1. Les dames assises. Yardımcı fiil olan "ETRE" den sonra geçişli (verbe transitif) bir fiilin participe passé'sini getirmekle. (Çalıştım. hem de niteleme sıfatı olarak kullanılır 1. (Arkadaşlarınız tarafından dâvet edileceksiniz. ait olduğu isme tıpkı bir niteleme sıfatı gibi sayı ve cins bakımından uyar Les soldats blessés.) 2. (Ödevler.215 . niteleme sıfatı olarak kullanıldığında (participe adjectif) adını alır.) (Yazdık) 2.

Tiens-toi droit pendant que tu marches. du Louvre. Le signal donné.4. nous sommes rentrés. Le repas terminé. fareler cirit atar.216 . . Bu cümlede görüldüğü gibi bazen bir participe yan cümlesi yerine tek bir isim kullanarak zaman gösterme durumunu ifade edebiliriz La nuit. 1. Nos invités partis. 2. çalışırım. 4. 4. 5. 5. ajoutez à ces propositions subordonnées participes des propositions principales Exemple: La nuit tombée. Quand nous nous sommes quittés. Participe passé'nin. 1. je travaille (Geceleyin. je travaille La nuit VENUE = quand la nuit vient = la nuit. (Kedi gidince. 3.) Le chat PARTI = quand le chat part — La nuit VENUE. 3. Le concert fini. 2. Ne lisez pas pendant que vous mangez. Pour faire des phrases complètes et logiques. La leçon finie. nous avons ren- II. les souris dansent" Proverbe. Je viendrai te voir en partant. Lorsque nous visitons le musée contré des amis de Maraş. temel cümleciğin öznesinden ayrı bir öznesi olduğunda participe passé yan cümleciğin gerçek fiili görevini yüklenir ve aynı iş için kullanılan participe présent'mn verdiği anlamları verir — "Le chat PARTI. Ne garde pas une main dans ta poche quand tu salues quelqu'un. nous nous sommes promis de nous revoir. en remplaçant les propositions subordonnées conjonctives par un GERONDIF Exemple : Ja viendrai te voir quand je partirai. Ecrivez les phrases suivantes.) EXERCICES I.

2. 3. Les cours (FINIR) ( ). Le temps resté (prop. 5. autrefois si belle. 2. Arkadaşım para çantasını kaybettiğinden onu her yerde arıyor. Okurken. 12. Le marché (FAIRE) ( ). Çalışarak amaca ulaşılır. kızkardeşim yürüyemiyor. Yazılı sınava girecek öğrenciler hocalarını bekliyorlar. 1885 de Paris'te öldü. Servetini çalışarak elde etti.III. (Hava yağmurlu olduğu için dışarı çıkmamı engelledi. La tempête (FAIRE) ( ) rage a empêche et le canot d'arriver jusqu'au navire en détresse. (1) Yöntemimize göre.217 . 8. 9. "La tortue (ENLEVER) ( ). sub. 14. en écrivant chaque fois entre parenthèses la fonction du participe Modèle Le temps (RESTER) ( ) pluvieux. de cause) pluvieux m'a empêché de sortir. Çalışırken. resim sergisini ziyarete tek başına gitti. Complétez les phrases suivantes par des participesferapportant aux noms sujets. tous les étudiants sont rentrés chez eux. müzik dinleme alışkanlığım vardır. Koşarken düştü. insan dinlenir. 15. Irmağın kenarında gezinirken çiçek topladık. 5. on l'a acheté. (Sayfa 218) .) (dışarı çıkamadım. Bizimle buluşmak istemediği için. La guerre (DETRUIRE) ( ) tout a presque rasé cette ville. m'a empêché de sortir. şarkı söylüyorsunuz. bundan sonraki sayfaya bakmadan kendi kendinize çevirmeye çalıştıktan sonra doğruları ile kontrol ediniz. 11. Annem televizyon izlerken. Gezinirken. 7." — La Fontaine (FABLES) — Traduisez en français* 1. örgü örer.) 1. (İnsan çalışarak amacına ulaşır. 6. Erkek kardeşim.) 3. bir bankada cari hesaplar servisinde çalışıyor. 4. on s'étonne partout de voir aller en cette guise. Ayağı burkulduğu için. 4. 10. 1802 de Besançon'da doğmuş olan Victor HUGO. 13. Ailesi tarafmdan terkedilen bu çocuk aile ocağının mutluluğunu tanımıyor.

en vous promenant. 7. Yardımcı fiil "être" mi yoksa "avoir" mı? Dönüşlü fiil (verbe pronominal) nedir? Geçişli fiil (verbe transitif) nedir? Geçişsiz fiil (verbe in transitif) nedir? Bir fiilin sıfat-fiil (participe passé)'si nedir? Şu halde bu noktaları ve özelliklerini iyi öğrenmek gerekecek : 218 . Les étudiants se présentant à l'examen écrit attendent leurs professeurs. ma mère tricote. yardımcı fiil (auxiliaire) olan "AVOIR" ya da "ETRE" fiillerinden birinin yardımıyla yapılır. Né à Besançon en 1802. j'ai l'habitude d'écouter de la musique. 5. Mon ami ayant perdu son portefeuille. Victor HUGO est mort en 1885. le cherche partout. En courant. 10. ma soeur ne peut pas marcher. 4. 3. 4. en nous promenant au bord de la rivière. Nous avons cueilli des fleurs. sayfadaki çevirilerin doğrusu 1. il est allé seul visiter l'exposition de peinture. Bir fiilin birleşik zamanlarını yapmak için ön bilgi olarak şu önemli noktaları unutmamak gerekir 1. 13. 5. 12. douceur du foyer. yani hangi birleşik zaman yapılacaksa. Se foulant le pied. En regardant la télévision. En lisant. 9. 8. En travaillant. Ne voulant pas se joindre à nous. on atteint son but. 3. 14. cette enfant n'a pas connu la.217. Il a acquis sa fortune en travaillant. 6. LES TEMPS COMPOSES (Birleşik zamanlar) Genel bilgi : Bir fiilin birleşik zamanları. Abandonnée par ses parents. 15. ona göre yardımcı fiil çekilir ve yanına asıl fiilin participe passé (sıfat-fiil) si eklenir. 2. il est tombé. on se repose. Vous chantez. En travaillant. 2. 11. Mon frère travaille dans le service de comptes courants dans irne banque.

) Meslek gösteren isimlerin önünde tanımlık (article) kullanılmaz : Je suis avocat Il est ingénieur. "AVOIR" (sahip olmak.) 4. "ETRE" veya "AVOIR". a. 3.) "AVOIR" FİİLİNİN AVOIR + isim (nom) — J'ai une voiture. CÜMLECİK İÇİNDE (Bir arabam var. (Sınıftayız. bana aittir. "ETRE" ve "AVOIR" fiilleri daha önce de görüldüğü gibi. a. Fransa'dadır. b. (O. 2. Niteleme sıfatı öznenin "attribut"südür. ESAS FİİL OLARAK KULLANIMI 1. Esas fiil olarak kullanıldığında "ETRE" (olmak. Esas fiil b. mâlik olmak) anlamındadır. Sayı ve cins bakımından özneye uyar 21Î . ETRE + isim (nom) — Je suis professeur0* — Elle est ma mère. okulumdan 2 kilometre uzaklıktadır. o zaman yardımcı fiil (verbe auxiliaire) görevini yüklenip asıl anlamlarını kısmen veya tamamen kaybederler. (Evim. — Elle est intelligente.) (O zekidir. ait olmak. (Bu kitap benimdir. LE VERBE AUXILIAIRE (Yardımcı fiil) "AVOIR" ve "ETRE" fiillerinin iki çeşit kullanılışları vardır : a. Yardımcı fiil a.) — Ce livre est à moi. (Ben öğretmenim. ETRE + niteleme sıfatı (adjectif qualificatif) — Il est riche(2). (1) (2) ETRE + à (préposition) = Uzaklıkta bulunmak. başka bir fiilin birleşik zamanlarmı yapmaya yaradığında. tu es médecin.1.) bozuk çekimli (irrégulier)) fiillerdir.) ETRE + edat (préposition) + isim (nom) — Nous sommes dans la classe. benim annemdir. — Il a plusieurs livres. ESAS FİİL OLARAK "ETRE" fiilinin cümlecik içinde kullanımı 1.) (O.) — Il est en France. — Ma maison est à deux kilomètres de mon école. (kitabın arkasındaki çekim tablosuna bakınız.) (O zengindir. -imek).) (Birçok kitabı var. gibi.

l'agenouiller. se. dirsek dayamak. Böyle olunca da genel olarak şöyle bir yargıya varılabilir : herzaman pronominal olan fiillerde (me.. — Il a à terminer ses devoirs. kendini vermek. çekinmek. 5'acharner à (sur). Örnekler Ils se sont enfuis. = = = = = çömelmek..) (Bayıldı.. . hiçbir zaman "transitif (geçişli)" halleri yoktur. — J'ai à lui parler.2..) (Ödevlerini bitirmek zorundadır.. nous.. »'adonner.20 yapılamayan fiillerin = uzak kalmak = kendini yoksun etmek.. AVOIR + à + mastar (infinitif) mak. 2. Elle s'est évanouie.. iki çeşit "pronominal" fiil vardır A.. vous.... se) dönüşlü zamirleri tümleç olarak kabul edilmez ve dolayısiyle de "participe passé" accord (uyum) u herzaman özne ile yapılabilir. = yaslanmak. s'accouder de. LE VERBE ESSENTIELLEMENT PRONOMINAL (Herzaman "pronominal" olan fiil) Bu tür fiiller herzaman aynı şahıstan çift zamirle kullanılırlar.. = mecbur olmak. yola koyulmak.) LES VERBES PRONOMINAUX (Dönüşlü fuller) Aynı şahıstan çift zamirle çekimleri yapılan ve mastarları (SE) veya (S') dönüşlü zamirleri ile başlayan fiillere "Les verbes pronominaux" adı verilir. 5'accroupir. 5'abstenir de. zorunda ol(Onunla konuşmak zorundayım. »'acheminer. te.. lerzaman pronominal olup tek zamirle çekimi istesi »'absenter. (Kaçtılar.. bunun "direct" ya da "indirect" olduğunu düşünmemek yerinde olur. diz çökmek. .. bir şeyin üzerine düşmek.) "Enfuir" ya da "évanouir" diye fiiller olmadığına göre (se) yü bir tümleç olarak kabul edemeyince.

..... Se désister de. S'aliter. = kaçmak....... S'évanouir. = birşey yapmak için boşuna çabalamak.... bağlanmak... S'emparer de. S'entêter à (faire)... S'épanouir. . sıçramak.) Bundan şu çıkar ki.. = Birşeyi yapmak için ayak diremek. = (çiçek hk..... cramponner à... — haykırmak.221 .. birşeyi yapmaya can atmak. = sözünden vazgeçmek. — Birisine aracı olmak.. S'efforcer de.. tekil şahısta kullanılır. = bayılmak. = kaymak. = (yalnız 3.. birisi için aracı olmak. = vazgeçmek. gayret etmek. = = = — yıkılmak. Se Se Se Se Se cabrer. comporter...S'affaisser..... gelişmek. = çökmek... S'entr'aider. şu anlaşılır ki. S'avérer. S'envoler. gerçekleşmek...... = istifa etmek.... ileri atılmak. yatağa düşmek.. gitmek. özveride bulunmak. = kendini hasretmek.. = birşey hakkında bilgi edinmek. fedâkârlık göstermek. S'en aller. S'élancer.. = davranmak.. Se blottir. S'empresser de (faire). démettre de. S'effondrer. = havalanmak. = koşmak. S'amouracher..... toplanmak.. Se dévouer à..... sarılmak. savuşmak. birşeyi ele geçirmek. sokulmak.. S'enfuir. şahlanmak... S'évertuer à (faire).. S'ensuivre (Il s'ensuit).. S'écrier. tutulmak (birisine). = yardımlaşmak. dédire. S'ébattre S'ébouler.. S'attrouper.) açılmak. = = = = S'enquérir de. S'entremettre pour. isyan etmek.. birşey. = birşeye asılmak. inat etmek... = = = — âşık olmak.

.. çekinmek. bunalmak. pişman olmak.... fikir değiştirmek. endişelenmek. Se soucier de.. S'ingénier à. isyan etmek. Se moquer de. Se méprendre... Se suicider.Se fier à.... Se méfier de.. anımsamak..... soğuğa. sert cevap vermek.. Abuser de. yanılmak.. Se prosterner.. tabiî şekillerindeki durumlarıyla. eğilmek. isyan etmek. Se pâmer.... s'opiniâtrer. aşırı derecede kullanmak (suistimal etmek. Forme simple Sens (A) 1. sıkıntıdan patlamak.. Se souvenir de... Bunların dışında tabiî ve dönüşlü şekilde bulunan ve her iki şeklinde değişik anlamlara sahip pekçok fiil vardır ki bunların dönüşlü zamirleri. Abriter 2. hiddetlenmek.. Se pavaner.. S'obstiner. birleşmek. güvenmek. birşeye acımak. çalım satmak. fiilin tümleci olarak varsayılamazlar. . S'infiltrer. Se morfondre. alay etmek.. Se mutiner. karşı tavır almak... Se ramifier... döğüşen iki kişinin araşma girmek. tehlikeye karşı) Fena bir yolda.. sığmmak.... Se récrier. dal budak salmak.. Se formaliser. S'interposer. kendinden geçmek. Se lamenter sur.. inat etmek... Se liguer. Se réfugier.. itiraz etmek.. Se râviser.. Se rébiffer....222 Korumak (yağmura.. birşey üzerinde zihin yormak. Se répentir de.. intihar etmek. sızmak.. sakınmak.. tecavüz etmek) .. S'insurger contre..

Dépêcher (q. Disposer des objets Disposer de Eşyaları özenle yerleştirmek. qn. (C) 13.223 .. karıştırmamak. Douter de. Buter (sur une pierre) Bir tarlanın sınırlarını belirlemek. 20. yöneltmek 6. uzaktan görmek 8. Distraire Kendi çıkarına çevirmek.) Birisinin hoşuna gitmemek 19. Comporter (des avantages) (Bazı avantajlara sahibolmak) (D) 15. haberdar etmek. 21. 22. işe yarar hale koymak 4. Accorder (une faveur) (İzin vermek) İstenilen birşeyi vermek 5. Camper Bir kamp kurmak 14. qch.. 7. Ayağını bir taşa çarpmak. davranışta bulunmak. tayin etmek.) Bildirmek. emirler vermek. un regard) Göndermek. Attendre Beklemek 10.3. qn. (q. Birşeyi kullanabilmek. qun de q. Appeler Çağırmak. Déplaire à. . 24. Aviser (q. Adresser (une lettre. Agir Birşeyler yapmak. Başka birinin üzerinde hak iddia ettiği birşeyi ele geçirmeyi istemek. Borner (un champ) 12. idare etmek. Distinguer Açıklıkla görmek. Disputer qch. 16.. bir isim vermek 9. à q. qun) (eski bir fiil) Birini göndermek 18. Birşeyin varlığından şüphe etmek. Apercevoir Farketmek. Décider de Karar vermek (bir karar almak) 17. (B) 11. Diriger Başta olmak. Accommoder Hazırlamak. 23. Débattre (un prix) (Bir fiât üzerinde) pazarlık etmek..

Duymak. qn. Imaginer Tahayyül etmek. Figurer 32. Occuper 224 İşgal etmek .. Jeter Atmak (L) 39. temsil etmek. Rahatsız etmek Kaymak (H) 36. Entendre Entretenir (q.(E) 25. saklamak. Emporter Engager à. Gêner 35.qn) 29. fikirlerini bildirmek. ona hoş görünmeye çalışmak.. Lever Kaldırmak (M) 40. bulmak. 28.. Glisser Muhafaza etmek. (I) 37. Birisine birşeyi yapmayı tavsiye etmek. des idées) (Giderken) yanma almak. Excuser q. (F) 31. 30. Mallarını göstermek. îyi bir durumda saklamak. ou q. Flatter Bir şeyin şeklini almak. vermemek. (J) 38. qch. Hâter Bir an önce olmasını sağlamak. Birisine iltifat etmek. Mettre Koymak (O) 41. 27. 26. (G) 33. Exposer (des marchandises. Garder 34. beslemek Mazur görmek.

kabul etmek.) (R) 46. Retrancher 57. teslim etmek. arkasını çevirmek. 59. 44. 49. 56. 48. geriye çekmek. bir elbise giymiş olmak Meydana getirmek. İade etmek. Ruer (S) 58. Tanımak. Sauver Servir Servir à Signer Kurtarmak Hizmet etmek. Rattraper Reconnaître Recueillir Remettre Rendre Résigner (ses fonctions) Résoudre (un problème) Restaurer (un monument) Retirer Retourner Önden giden birine yetişmek. (T) 62. 43. Çekmek. 54. Bir konuyu. 47. 52. Dönmek. 61. Görevini bırakmak. 51. 45. Toplamak. sorunu halletmek. 50. Çifte atmak (at hk. Yeniden koymak.(P) 42. bir hale koymak. Passer Plaindre Porter Produire Geçmek. evine almak. 60. Yaramak îmza atmak. 55. Bir binayı onarmak. Trouver Bulmak . Bir kısmını çıkarmak. 53. geçirmek Acımak Bir yük taşımak.225 .

. 8.. que part) (bir vaziyet. 7.. S'aviser de. Se buter Yetinmek İnadetmek.. durumu kabul etmek. S'abriter 2. Bir şeyi yapmayı düşünmek. Çırpınmak Kararsızlıktan vazgeçmek.. 22.. Se dépêcher Se déplaire (q. 20. S'adresser à. 21. Se débattre Se décider à.. dikkati çekmek.... Birşey için hazırlanmak.226 . Se distinguer Belirlenmek. Söz konusu olan şudur. Se diriger vers Gitmek. . 24. onunla konuşmak. bir ismi olmak. anlayışsızlık göstermek. Farkedilmek. Se comporter 15. Sığınmak Yanılmak Yetinmek. 9. Se douter de. 16. bir görünüm) takınmak Bir hareket tarzı izlemek.. Bir olayın meydana çıkacağını önceden kestirmek. S'accommoder 4. (C) 13. Il s'agit de. Se disposer à. 18.. 23.. S'apercevoir de S'appeler S'attendre à. şikayette bulunmamak. 10.. 6. davranışlarda bulunmak. Çağrılmak. Bir habere şaşmamak. Se disputer Kavga etmek.... Se distraire Hoşça vakit geçirmek. 19.Forme pronominale Sens (A) 1.. S'accorder 5.. Se borner à. Uyuşmak Birisine hitabetmek. S'abuser 3. Se camper 14. 17. 12. onu önceden tahmin etmek.. Acele etmek Bir yerde bulunmaktan hoşlanmamak. (B) 11.

.. Se hâter Acele etmek. Se glisser Bir şeyden kaçınmak. Özür dilemek. 29. 27. S'entretenir (avec q.) (Birisiyle) anlaşmak. qn. Koyulmak..) (L) 39. başlamak. Se gêner 35.) (M) 40. S'exposer (ou exposer sa Hayatını tehlikeye koymak. qn) (Birisiyle) konuşmak. 227 . Sanmak (yanlış olarak) İddia etmek. (J) 38. S'engager à. Se lever Ayağa kalkmak. qn) 30. S'occuper de. mahcup olmak.. Utanç duymak. auprès de q.. S'imaginer Boşuna inanmak.. Dar bir aralıktan süzülmek. 34. Dökülmek (nehir hk.. Se flatter de. S'emporter Hiddete kapılmak.. Se garder de. (I) 37. Sexcuser (de qch. (G) 33. (Bir şeyin yapılacağına) söz vermek. 26. S'entendre (avec ••• q. vie) (F) 31. 28. Se jeter Birisinin üzerine atılmak. Doğmak (güneş hk. Se mettre à.(E) 25. (H) 36.. Se figurer 32. yapmamaya gayret etmek. Meşgul olmak. (0) 41..

61. Se rattraper Telâfi etmek. (T) 62. Se recueillir Derin düşüncelere dalmak. Se ruer Şiddetle saldırmak. Se porter bien Kendini iyi hissetmek.(P) 42. Se produire Kendini fena hissetmek. kuvvetlenmek. Se retrancher Etrafım çevrelemek. 50. 48. Se retourner Arkaya bakmak. 55. zarardan kurtulmak. emekliye ayrılmak.. Se retirer Çekilmek. Kullanmak.. 51. S'y reconnaître Karışık bir sorunu halletmek. Vuku bulmak. 54. 52. Se résoudre à. Se trouver 228 Bulunmak. Se rendre à. (R) 46. Se servir de. Se restaurer Yemek yemek. Se signer İstavroz çıkarmak. (S) 58... Katlanmak. 47. 53. 60. . Se remettre İyileşmek. akıntıya kapılmak. 44. 57. kendi üzerinde dönmek... 49. 56. Se porter mal 45. Se résigner Razı olmak.. 43. Bir işin başına yeniden geçmek. Se passer de. Se sauver Kaçmak.. Şikâyet etmek. 59. Se remettre à. tutunmak.. Gitmek. Se plaindre Vazgeçmek. kendini göstermek.. kendim tanıtmak.

Birisini gezdirmek. kendimizi. kendilerini) zamirlerinin yardımıyle çevrilir . ch. birisini kaldırmak Amuser Eğlendirmek Répondre à. Birisine zarar vermek Donner q. qn. Birşeyi.B. LES SENS DES VERBES PRONOMINAUX (Çift zamirli fiillerin anlamları) LE VERBE PRONOMINAL A SENS REFLECHI (Dönüşlü anlamlı çift zamirli fiil) Bu tür çift zamirli fiiller türkçeye. Yanıtlamak Nuire à qn. kendini. kendinizi. à.229 . Verbe transitif Sens Promener qn. LE VERBE ACCIDENTELLEMENT PRONOMINAL (Duruma göre dönüşlü olmuş fiiller) Bu tür fiiller. (kendimi.. eğer fiil sesli harfle başlıyorsa (s') dönüşlü zamiri (pronom réfléchi) getirilerek elde edilen fiillerdir.. kendisini. qn. Biribirlerine vermek. Birisine birşey vermek Verbe pronominal Sens Se promener Gezinmek Se lever Kalkmak S'amuser Eğlenmek Se répondre Biribirlerine yanıt vermek Se nuire Kendi kendine zarar vermek Se donner Kendini vermek. Lever qch. geçişli (transitif) fiillerin başına (SE).

(Çocuklar biribirlerini dövüyorlar. birleşik zamanlarında fiil (auxiliaire) olarak "ETRE" fiilini alırlar. Örnek: Ahmet et Mehmet se regardent mutuellement (veya: l'un l'autre) 3. LE VERBE PRONOMINAL A SENS RECIPROQUE (Karşılıklı anlama sahip çift zamirli fiiller) NOT : Bu tür çift zamirli fiiller. Bu çeşit cümlelerde "Complément d'agent" yoktur. LE VERBE PRONOMINAL A SENS PASSIF (Edilgen anlamlı çift zamirli fiiller) NOT : Bu anlamı. entre vous. biribiriniz. (Bu kitaplar pahalıya satılıyor. vous. — Cette maison se voit de loin.örnek Elle se regarde dans la glace depuis cinq minutes. réciproquement. ( = On la voit de loin — elle est vue de loin.) NOT : Bu çeşit fiillerin anlamını vurgulamak amacıyla kimi zaman "entre nous. ( = On les vend cher = ils sont vendus cher). se. Örnekler — Je me promène — Je me laverai (Geziniyorum.) (Bu ev uzaktan görülüyor.) NOT : Bütün pronominal fiiller.) 2. "biribirimiz. l'un l'autre ya da les uns les autres" kullanılır. te. (Zamanlarını kavga etmekle geçiriyorlar. mutuellement. . sadece 3. entre eux. türkçeye. şahıslarda bulunur. nous.) — Ils passent leur temps à se quereller.) — Ces livres se vendent cher. LE VERBE PRONOMINAL A VALEUR SUBJECTIVE (öznel anlamlı çift zamirli fiiller) Bu tür fiillerde tümleç görevini yüklenmiş olan dönüşlü zamirler (me. Örnekler — Les enfants se battent. (Beş dakikadan beri kendisini aynada seyrediyor.230 yardımcı . biribirleri" şeklinde çevrilir.) 4.) (Yıkanacağım. se) anlamlarını yitirmişlerdir.

(verbe: se rencontrer) Tu te fais du mal. (Yıkanıyorum. (verbe: se faire) Je me ferai médecin. 9. 5. On voit la rivière à travers les arbres. Mettez un verbe pronominal de sens passif 1. te. 3. se. 6. (verbe: se dire) Vous êtes-vous déjà rencontrés? (verbe: se rencontrer) Tu te baignes. II. 9. cümledeki "ME" dönüşlü zamirinin düz mü yoksa dolaylı tümleç mi olduğunu araştıralım : Q: Je lave QUI? (Kimi yıkıyorum?) R: Je lave moi-même. On apercevait de loin cette école. 10. Dans les phrases suivantes. 4. (Kendi kendimi yıkıyorum.) (verbe: se laver) Dönüşlü durumdaki "SE LAVER" fiilini "se" dönüşlü zamirinden kurtarıp. On dit cela souvent. on voit mal la terre. (verbe: se faire) Ils se font des signes amicaux. (verbe: se raser) Elles se sont rencontrées dans l'avion.) Şu halde yukarıdaki cümlede. On ne doit pas poser cette question. On construit en ce moment des maisons neuves. On fait très vite le voyage d'Ankara à Istanbul. (verbe: se laver) Il se rase. (verbe: se saluer) Elle se lave les mains. 11. 3. 2. On ne paie pas les voyages en avion beaucoup plus cher que les voyages par le train. 6. (verbe: se baigner) Ils se salueront. vous. nous. 2. a — Je ME lave. (verbe: se raser) Nous nous raserons la barbe.EXERCICES I. On voyait de loin la Tour Eiffel. 4. ME: complément d'objet direct . (verbe: s'habiller) Ils se disent bonjour. 12. indiquez si le verbe est réfléchi ou réciproque et dites quelle est la fonction (complément d'objet direct ou indirect) du 2e pronom (me. 8. On entendait de loin l'avion. (verbe: se faire) PLACE DES PRONOMS PERSONNELS REFLECHIS (Dönüşlü zamirlerin yeri) 1.se) 1. 7. A cause du brouillard. "LAVER" haline getirdikten sonra.232 . 5. 8. 7. Nous nous habillons. 10.

(s). Je m'habille bien Tu te promènes toujours U s'amuse bien (İyi giyinirim.) moi-même Şu halde. nous. dönüşlü zamirlerin görevine bağlıdır.) Q2: Je lave les mains à QUI? (Kime ait elleri yıkıyorum?) R2: Je lave les mains à (Kendime ait elleri yıkıyorum. nous. sayfa. madde 1/a-b'de anlatıldığı yöntemde incelenip. vous. a— Olumlu emir cümlelerinde şu durumda kullanılırlar .) Q. Aksi takdirde yani comp. te. vous.) (Herzaman geziniyorsun.232 Verbe: Se Souvenir Verbe: Se fier Souviens-toi Souvenons-nous Souvenez-vous Fie-toi Fions-nous Fiez-vous (Anımsa) (Anımsayalım) (Anımsayınız) (güven) (güvenelim) (güveniniz) . participe passé'nin uyum yapması. düz ya da dolaylı tümleç olup olmadıkları anlaşıldıkları takdirde: eğer (me. soru şekillerinin çekiminde: (me. se) comp. d'objet indirect görevinde ise değişmez (invariable) kalır.) (İyi eğleniyor. se) dönüşlü zamirleri fiilden evvel gelirler (Emir kipi dışında). (es) Ils se sont levés NOT : 3 "Pronominal" fiillerin birleşik zamanlarında.) NOT : 2 Birleşik zamanlarında. se. 2. se. 231. te. d'objet direct görevini yüklenmişse. u anlaşıldığı gibi "ME" "complément NOT : 1 Bu bilgilere dayanarak. olumsuz. yardımcı fiil "ETRE" fiilinden önce kullanılırlar Je me suis habillé (e) Tu t'es promené (e) Il s'est amusé Nous nous sommes fiés Vous vous êtes marié (e). Dönüşlü zamirler. bu örnekten d'objet indirect" tir.: Je lave QUOI? (Neyi yıkıyorum?) Ri: Je lave les mains (Elleri yıkıyorum. sayı ve cins bakımından buna uymak zorundadır. participe passé. bir "pronominal fiilin herhangi bir zamanının olumlu.b — Je ME lave les mains (Ellerimi yıkıyorum.

Örneğin. hangilerinin "ETRE" ğini öğrenmeye çalışalım 1. fiillerin. Bunların dışında: "courir" (koşmak). Ne vous fiez pas. mourir (ölmek) fiilinin durumunu inceleyelim Mourir (ölmek) : Neyi ölmek? Kimi ölmek? — Yanıt yok. Ne vous souvenez pas. "marcher" (yürümek) gibi hareket gösteren fiiller de "AVOIR" la çekilirler. Cette maison s'est vendue. Ne te fie pas. dolayısiyle de birleşik zamanlarında "AVOIR" yardımcı fiilini alacaklardır. doğrudan doğruya fiilin öznesiyle yapılır Ces ponts se sont réparés. Ne nous souvenons pas. — Birisini sevmek. : O halde. COMMENT FORMER LES TEMPS COMPOSES? (Birleşik zamanlar nasıl yapılır?) Bir fiilin birleşik zamanlarından herhangi birini elde "AVOIR" ya da "ETRE" fiillerinden birisini yardımcı fiil yanına esas fiilin "participe passé" sini koymak gerekir.233 . (Voir) Görmek Neyi görmek? Kimi görmek? — Birşeyi görmek. . Birleşik zamanı yapılacak olan fiil geçişsiz (intransitif) veya çift zamirli (pronominal) ise yardımcı fiil olarak "ETRE" kullanılır. Se Souvenir: Verbe: Se fier: Ne te souviens pas. Şimdi hangi gerektirece- Birleşik zamanı yapılacak olan fiil geçişli (transitif) ise yani complément d'objet alıyorsa "AVOIR" yardımcı fiilinden yararlanılır.b — Olumsuz emir kipinde fiilden önce gelirler Verbe. aimer (sevmek) fiilinin geçişli mi yoksa geçişsiz mi olduğunu saptayalım (Aimer) Sevmek : Neyi sevmek? Kimi sevmek? — Birşeyi sevmek. neyi?. Örneğin. Ne nous fions pas. etmek için olarak alıp. — Birisini görmek. 2. yardımcı olarak "AVOIR". kimi? sorularına yanıt verdiklerine göre "amier" ve MF "voir" fiilleri geçişli (transitif) fiillerdir. NOT : 4 Passif (edilgen) anlamda kullanılan "pronominal" fiillerde "participe passé" uyumu dönüşlü zamirlerin yüklendiği görev düşünülmeksizin. — Yanıt yok.

partir. er groupe -ER 2e groupe -IR 3e groupe -RE. -OIR Jarlé Fini (finir) Grandi (grandir) Choisi (choisir) Vendu (vendre) Venu (venir) Su (savoir) (parler) Donné (donner) Marché (marcher) ferbe: DONNER (vermek). Passer e. veya merdi- oldukları için LE PASSE COMPOSE (Di'li geçmiş zaman) 'indicatif présent de 'auxiliaire "être" ou "avoir + le participe passé = le passé composé ifukarıda hangi fiillerin "être". arriver. sortir. rentrer. entrer. nasıl ölmek? gibi sorulara yanıt alınabilir ki bunlar da zarf tümleçleridir.134 donné (verdim. = Birşeyi aşağıya indirmek venleri inmek. monter. Monter q. = Geçirmek. NOT Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli nokta bazı fiillerin kimi zaman geçişli. hangilerinin "avoir" yardımcı fiilini işediklerini öğrendikten sonra kısaca "participe passé" nin nasıl elde îdileceğini anımsayalım. Sortir b. (transitif) ai u as l a Llle a . descendre. d. = Birşeyi yukarı çıkarmak veya merdivenleri çıkmak. ne zaman?. Şu halde complément d'objet yok. Tomber Anlamlarında kullanıldıklarında bu fiiller geçişli (AVOIR) yardımcı fiili ile çekilirler. Birleşik zamanlarında "être" yardımcı fiiliyle çekilen intransitif fiiller şunlardır : aller. venir. ch. Btı ve bunun gibi complément d'objet almayan fiiller geçişsiz (intransitif) fiillerdir.Ancak. = Düşürmek. q. revenir. rester. tomber. nerede?. devenir. c. Descendre q. ch. kimi zaman ise geçişsiz olmasıdır. mourir. passer. Örneğin a. ch. -IR. naître. vermişim) donné donné donné Nous avons Vous avez Ils ont Elles ont donné donné donné donné . = Birşeyi dışarı çıkarmak.

(fém. Que de fleurs il a cueillies! comp. (fém. Est-ce que tu as connu cette fille? (Bu kızı tanıdın mı?) Oui. Comp. (fém. pl. dir. pronom relatif comp. Quelles villes avez-vous visitées? comp.) (Gördüğüm genç kız güzeldir. "AVOIR" yardımcı fiili ile çekilen "participe passé" 1er kesinlikle özne ile uzlaşmaz. (es) venus venues Verbe: SE LEVER (Ayağa kalkmak). (s). dir. direct (fém. pl. (pronominal) Je me suis Tu t'es Il s'est Elle s'est levé (e) levé (e) levé levée Nous nous sommes vous vous êtes Ils se sont Elles se sont levés (es) levé (e). sing. (fém.Verbe: VENIR (gelmek). (es) levés levées L'ACCORD DU PARTICIPE PASSE (Sıfat-fiilin uyumu) 1. dir.) pronom pers.) e.) (Ne kadar çok çiçek toplamış!) "ETRE" fiili ile çekilen bütün geçişsiz fiillerin participe passé'leri özneleri ile sayı ve cins bakımından bir niteleme sıfatı gibi uyum gösterirler . ts). pl.235 .) (Ne kadar ev inşa edildi?) d. 2. Combien de maisons a-t-on construites? Comp.) b. Ancak fiilin düz tümleci participe passé'den önce gelmesi koşuluyla participe passé'nin sayı ve cinsine uyar ki participe passé'den önce düz tümlecin gelmesi şu durumlarda olabilir a.) c. (Intransitif) Je suis Tu es Il est Elle est venu (e) venu (e) venu venue Nous sommes Vous êtes Ils sont Elles sont venus (es) venu (e). je l'ai connue. dir. La jeune fille que j'ai vue est belle. sing. (Evet onu tanıdım.

) Aylâ et Leylâ se sont répondu. Mettez les phrases suivantes au passé composé 1. nous courons et nous voyons l'accident. Düzenli fiillerin participe passé'leri dışında düzensizlerinki için kitabın arkasındaki çekim tablosuna bakınız. descendre. Elle est descendue au premier (Birinci kata indi. 3. te. Je connais cette dame. (Her zaman prono minai olan fiiller dışında : (Sayfa 220-2/A Bakınız. direct (Ayşe ellerini yıkadı. se) ile uzlaşırlar. c. (Aylâ ve Leylâ biribirlerine cevap verdiler. 2. puis il le vendra. . Örnekler a. Nous entendons un grand bruit. Tu cours très vite.) ÖNEMLİ NOT 1. 4. ind. elle devient célèbre. "Etre" ve "avoir" fiillerinin birleşik zamanlarında yardımcı fiil olarak "AVOIR" kullanılır. Sortir. ind. monter.) Ayşe s'est lavée. ( = elles ont répondu les unes aux autres) c. (Ayşe yıkandı. vous. Elles sont sorties. (Gitti) (Dışarı çıktılar. mais tu ne peux pas me suivre. Elle lui défendra de sortir.) (İçeri girdiler. passer. se. 3.) Ayşe s'est lavé les mains.236 Vous attendrez un peu. étage (descendre: intransitif) Elle a déjà descendu les escaliers (Descendre: transitif) (Merdivenleri indi bile. geçişsiz olduğu hallere ve anlamlarına dikkat ediniz. .) Çift zamirli fiillerin tümü "être" ile çekildikleri halde participe passé'leri fiilin öznesiyle değil fiilin düz tümleci olan (me. comp. nous. 2.) b. Il battra son blé. 5. tomber fiillerinin geçişli. dir.) EXERCICES I. puis vous descendrez. c. Ils sont entrés. 6.Elle est partie.

Je prendrai mon manteau. Tu reçois un cadeau. 27. Vous allez perdre votre clé. Cet enfant est malade. 10. 9. Je conduirai et vous vous assiérez derrière. Elles viendront au marché et elles choisiront des fleurs. Quand j' (ETRE) enfant. mais je ne le mettrai pas. il a mal. 14. 24. Il aura peur. Le chauffeur conduira très vite. Tu entreras dans le bureau et tu ouvriras la fenêtre. 16. Quand il arrivera. 23. je sortirai. 25. EXERCICES METTEZ AU PASSE COMPOSE OU A L'IMPARFAIT selon le cas 1. Où (PASSER) vos vacances quand vous (ETRE) enfants? Nous (ALLER) toujours au bord de la mer. Il achète un bouquet de roses et il l'offre à sa femme. 21. 17. 18. il a de la fièvre. puis il partira. j' (AIMER) beaucoup les bêtes. Nous ne suivons pas la même rue et nous nous perdons. Il vendra sa maison et il viendra vivre chez nous. 22. . un chien m' (MORDRE) et depuis. Ma mère me (DEFENDRE) de le faire. donc je ne le verrai pas longtemps. Je remplis votre verre. 20. Nous recevrons sa lettre et nous lui répondrons. 28. mes parents (LOUER) une villa près de Nice et nous (ALLER) nous y installer au début du mois de juillet. II. mais je ne 1' (ECOUTER) pas. 26. Je partirai en voiture. 13. il courra et il tombera. mais je ne le reconnais pas. J'apprendrai ma leçon puis je sortirai. 15. mais il ne se plaint pas. Il faudra partir. Il se blesse. Je le vois. 30. 12. Elles partiront à midi et reviendront le soir. tu es content. Vous ne pourrez pas ouvrir la porte. Ils sauront la nouvelle quand ils liront le journal.7. 19. surtout les chiens. 11.237 . Il finira sa lettre. Il couvrira deux cents kilomètres en moins de trois heures. Ils ne viennent pas à pied. elle me (DIRE) que c' (ETRE) sale et dangereux. j' (ALLER) jouer avec lui. mais vous ne buvez pas. je (SE MEFIER) des chiens. Un jour. je (TIRER) les oreilles et la queue. Quand j'en (VOIR) un dans la rue. 2. ils prennent un taxi. 8. Il ne sait pas répondre parce qu'il ne comprend pas la question. 29.

puis il (SE DECIDER) à rentrer. 6. et sa mère (ETRE SURPRIS) de le voir arriver. Quelles nouvelles votre père a-t-il (RECEVOIR) de ses collègues? Combien de barrages a-t-on (CONSTRUIRE) en Turquie? A-t-il (COMPRENDRE) mes explications? Mes explications. j' (RECEVOIR) une lettre de mon ami. Nous ne (PASSER) pas les vacances ensemble et quand le mois de juillet (ARRIVER) nous (SE QUITTER) tristement et nous (SE PROMETTRE) de nous écrire souvent. j ' (ETRE) inquiet. 3. pes qu'il (RENTRER) seul à la maison. nous (ALLER) ensemble à l'école. nous (SE VOIR) tous les jours. Il (ALLER) à école primaire.Une seule fois. enfin. Pendant les vacances de 1950. Un jour. ECRIVEZ LE PARTICIPE DANS LES PHRASES SUIVANTES 1. la mère de René (NE PAS VENIR) l'attendre à la sortie de l'école... Ses parents ne (VOULOIR). les a-t-il (COMPRENDRE) ? Quels jouets a-t-on (OFFRIR) à votre soeur cadette? . III. Les truites qu'ils ont (PECHER) étaient très excellentes. nous (S'AMUSER) à courir dans les rues et sur les places. 4. René (AVOIR) sept ans. 3. je crois. . nous (PASSER) . Louis (ETRE) mon ami. nous (ETRE) dans la même classe et tous les soirs. nous les avons (ENTENDRE) Mes amis ont (PECHER) . 9.238 Quels beaux voyages nous avons (FAIRE) ? Avez-vous (FAIRE) votre valise? Vous avez (ENTENDRE) les cris de mon fils? Oui. Il (ETRE) malade depuis un mois et (COMMENCER) seulement à aller malade. 7. à la sortie de l'école. 8. les vacances à la montagne. en 1959. 11. mais je n' (AVOIR) pas de réponse. 5. Je (CONTINUER) de lui écrire. et sa mère (ETRE) toujours devant la porte de l'école quand il (SORTIR) Un jour. 2. brusquement j' (ETRE ETONNE) de ne plus recevoir de lettres de Louis. 10. René 1' (ATTENDRE) un moment. de nombreuses truites. je ne (COMPRENDRE) pas.

On lui a (OFFRIR) de belles choses. Elle a (SUIVRE) les conseils que vous lui avez (DONNER) 27. Elle (SE BLESSER) 24. 30. Mon ami et moi. Ma mère (SE RENDRE) à la clinique. AMELIORER. . GROSSIR. Les beaux jours sont (VENIR) Ils sont (PASSER) par la grande route. MAIGRIR. 18. Elle (SE BLESSER) au pied. Les fleurs que j'ai (ACHETER) hier. 13. DIMINUER. EXPRESSION DE LA DUREE (Süreklilik ifadesi) EMPLOI DES MARQUES TEMPORELLES AVEC DES VERBES INDIQUANT UNE ACTION PROGRESSIVE (Giderek artan bir işi. Les membres de notre classe (SE TRANQUILLISER) enfin. Elles (SE PROMETTRE) de s'écrire. 17. Non.12. on les a (APERCEVOIR) près de l'étang. Vous (SE DONNER) de la peine pour faire votre travail. Elle (SE REVEILLER) de très bonne humeur. 25. sont déjà (FANER) 29. 16. Avez-vous (VOIR) les animaux de Zoo? 14. Nous (SE RACONTER) nos voyages. 19. je ne les ai pas (VOIR) 15. ils ont (PENETRER) dans la forêt. Elle (SE BLESSER) le pied 23. bir oluşu gösteren fiillerle zaman kavramlarının kullanımı) Depuis Cela (Ça) fait il y a que que s'emploient avec le présent ou le passé composé si le verbe indique une action progressive comme : AUGMENTER. 26. 22. nous (SE REVOIR) ce matin. 20. Tu n'as même pas (LIRE) les livres qu'il t'a (OFFRIR) 28.239 . Ma santé (S'AMELIORER) 21.

aynı gerçek. 2 farklı şekilde gösteriliyor 1. 2.) — Depuis 2 ans. l'inflation a diminué. enflasyon azaldı. (2 yıldanberi. geçmişe yansıtılmış bir olay olarak kabul ediliyor.Exemples : — Depuis 2 ans. PRESENT'la. l'inflation diminue.240 .) . enflasyon azalıyor. Üç çizelgede süreklilik kavramını inceleyelim : (Çizelgeler 241 ve 242. hâlâ yaşanmakta olan bir durum ifade ediliyor. sayfadadır. PASSE COMPOSE ile ise durum.) Yukarıdaki cümlelerde görüldüğü gibi. (2 yıldanberi.

dans 2 heures .ON INDIQUE LA DUREE DE L'ACTION ELLE-MÊME (Bizzat eylemin sürekliliği belirtilir) Passé composé (accompli) Présent (accomplissement) Futur PENDANT J'ai travaillé pendant 10 ans On rembourse pendant 10 ans On voyagera pendant 2 mois EN On a fait le voyage en 2 jours On fait le voyage en 2 jours On fera le voyage en 2 jours ON INDIQUE LA DUREE ANTERIEURE A L'ACTION (Eyleme. geçmiş süreklilik belirtilir) Passé composé (accompli) Présent (accomplissement) Futur PENDANT EN DANS On sera à lst.

— Depuis 2 ans. ça fait que. — Il y a dix ans qu'on y va. l'inflation a diminué. Futur . — Ça fait 10 minutes qu'il est sorti. — Il y a 10 ans qu'on n'y est pas/plus allé. — On n'y va pas/plus depuis 10 ans. progressive Verbes perfectifs Verbes non perfectifs A Action Depuis. — Il y a 2 ans que l'inflation a diminué. — Ça fait 10 ans qu'on n'y va pas/plus. — Ça fait dix ans qu'on y va. — Ça fait 10 ans qu'on n'y est pas/plus allé. — Il y a 10 minutes qu'il est sorti. — Il y a 2 ans que l'inflation diminue. — Ça fait 2 ans que l'inflation a diminué. — Il y a 10 ans qu'on n'y va pas/plus. — On n'y est pas/plus allé depuis 10 ans. il y a que IL Y Présent — Depuis 2 ans. l'inflation diminue. — Il est sorti depuis 10 minutes. — Ça fait 2 ans que l'inflation diminue.ON INDIQUE LA DUREE POSTERIEURE A L'ACTION Passé composé (accompli) On y est allé il y a dix (accomplissement) Forme j affirmative ans Ferme négative Forme affirmative — On y va depuis 10 ans.

Nous sommes lundi. Je suis allée le voir une semaine. En ce moment. Je te rendrai tes livres quelques jours. On a déjà vu ce film policier 2 semaines. 6. dans" I. Je suis très fatiguée parce que je n'ai pas pris de vacances longtemps. 8. 5. Je n'ai pas téléphoné à mes parents 4 jours. 12. 9. Il est malade un mois. II. 14. j'ai rapporté les livres qu'il m'avait prêtés la semaine passée. LE PLUS-QUE-PARFAIT (Miş'li geçmiş zaman) L'imparfait de l'auxiliaire "être" ou "avoir" + le participe passé = le plus-que-parfait DONNER (Transitif) J'avais donné (Vermiştim) Tu avais donné Il avait donné Nous avions donné Vous aviez donné Ils avaient donné VENIR (Intransitif) J'étais venu (e) (Gelmiştim) Tu étais venu (e) Il était venu Elle était venue Nous étions venus (es) Vous étiez venu (e).243 . J'ai rencontré ta soeur pour la première fois 3 heures. 13. 2 3. 10. Nous partirons pour Istanbul quelques semaines. (s). mes parents sont en vacances. Il cherche ce livre des heures. Elle s'est habillée une heure. (es) Ils étaient venus Elles étaient venues . j'ai téléphoné à mon ami 3 jours. Elle se regarde dans la glace 5 minutes. 7.EXERCICES I. Il a fait froid les premiers jours de l'automne. ils reviendront 17 jours. deux jours. il allait bien. 4. 15. Mon père ne fume plus 3 années. depuis. Complétez les phrases suivantes en utilisant "il y a.

— Lorsque nous sommes entrés au théâtre. il avait pris les billets deux jours. iki cümlecik vardır Proposition principale (Temel cümlecik) _ _ _ _ _ Proposition subordonnée relative (yardımcı cümlecik) Yüklemleri: FAIRE ve DONNER. hocalarının verdikleri ödevleri yaptılar.244 près du lac. la pièce avait sommencé depuis longtemps.Temel cümlenin eylemi "passé composé" olduğuna göre bundan önce cereyan etmiş olan eylemin "plus-que-parfait" olması gerekir. (s). (es) Il s'était réveillé Ils s'étaient réveillés Elle s'était réveillée Elles s'étaient réveillées örnekler Les étudiants ont fait les devoirs/que leurs professeurs leur avaient donnés. ils . Birincisi: DONNER (vermek). Mettez au plus-que-parfait les verbes de la proposition subordonnée temporelle et à l'imparfait ceux de la proposition principale Modèle — Dès que les pêcheurs (ARRIVER) (JETER) leurs lignes dans l'eau. (Öğrenciler. les professeurs ont corrigé les devoirs / que leurs avaient faits avant-hier. Örneklerden de anlaşıldığı gibi plus-que-parfait bir başka geçmiş eylemden önce olmuş (geçmiş) bir eylemi ifade eder. Aynı şekilde şu cümleler incelenirse bu bilgi daha çok yerleşmiş olacaktır — Hier. — Quand tu m'as téléphoné. .SE REVEILLER (Pronominal) Je m'étais réveillé (e) (Uyanmıştım)Nous nous étions réveillés (es) Tu t'étais réveillé (e) Vous vous étiez réveillé (e). Şu halde iki eylem var. önce "VERMEK" eylemi cereyan ediyor. sonra "YAPMAK" . étudiants — Mon ami m'a invitée au cinéma. j'avais terminé mon repas.) Bu birleşik cümlede. avant. EXERCICES I. ikincisi: FAIRE (yapmak).

tu (PARTIR) en voyage. 11. — Quand tu m'as appelé. Lorsque tu (FINIR) tes examens.. il (FAIRE) le tour de la Méditerrannée. elle (ALLER) préparer le petit déjeuner. 4. Dès que notre père (RENTRER) . ils }etateııileur& lignes dans l'eau. je (TERMINER) . 10. 7. 2. nous (SE METTRE) à table. il (PARTIR) à l'école. ils (ALLER) chez moi.— Dès que les pêcheurs étaient arrivés près dulac. Quand il (FAIRE) son petit déjeuner. Lorsque les étudiants (FINIR) au cinéma.245 . ils (S'ENFUIR) . mon 1. • ' 1. 8. Quand il (VENIR) me rendre visite. Quand vous (ARRIVER) à la gare. je (ECRIRE) 3. le train (PARTIR) Quand la police la (CHERCHER) chez lui. 4. 5. je (ALLER) me coucher. je (RENTRER) chez moi. j'avais fini mon travail. Après que je (ACHETER) mon journal. Après que ma mère (DESCENDE) de sa chambre. Quand tu me (TELEPHONER). Lorsque nous (SORTIR) contents du théâtre. 9. mon repas. Lorsque les enfants le (VOIR) passer. elle (QUITTER) 3. leurs devoirs. 5. Modèle — Quand tu me (APPELER) je (FINIR) travail.. je lui (DONNER) un cadeau. 2. devant lui. Aussitôt que je (TERMINER) mes devoirs. 6. nous (VOIR) une belle comédie de Molière. Lorsque le bateau (ENTRER) dans le port de Smyrne. Aussitôt que je (RENTRER) une lettre. Mettez au plus-que-parfait les verbes de la proposition principale et au passé composé ceux de la proposition subordonnée.

Quand nous (ENTRER) au théâtre. (es) Ils furent venus Elles furent venues SE REVEILLER (Pronominal) Je me fus réveillé (e).246 . Quand ils (SORTIR) en ville. 8. Quand je (RENCONTRER) mon ami. une végétation nouvelle apparut à mes yeux. 9. LE PASSE ANTERIEUR Le passé simple de l'auxiliaire "ETRE» + ou "AVOIR" le participe le passé passé = antérieur DONNER (Transitif) J'eus donné (Vermiş oldum) Tu eus donné Il eut donné Nous eûmes donné Vous eûtes donné Ils eurent donné VENIR (Intransitif) Je fus venu (e) (Gelmiş oldum) Tu fus venu (e) U fut venu Elle fut venue Nous fûmes venus (es) Vous fûtes venu (e). (es) Ils se furent réveillés Elles se furent réveillés Örnek — Quand j'eus quitté ma petite patrie /. il (VOIR) son camarade tomber dans l'eau. elle (ETUDIER) déjà le turc. (s). la pièce (COMMENCER) depuis longtemps. Quand elle (VENIR) en Turquie.Quand il (COMMENCER) à rire. (s). 6. 7. je le (CHERCHER) à l'école. Proposition subordonnée de temps Proposition principale . ils (OUBLIER) la clé de la porte. 10. (Uyanmış oldum) Tu te fus réveillé (e) U se fut réveillé Elle se fut réveillée Nous nous fûmes réveillés (es) Vous vous fûtes réveillé (e).

le maître entre en conversation. Quand nous nous sommes levés. 9. (es) Ils seront venus Elles seront venues Modern fransızcada çoğu kez özellikle konuşma dilinde futur antérieur yerine futur simple kullanılır. 8. 6 7. 2. . je fais ma toilette. EXERCICES I. Mettez dans les phrases suivantes des passés antérieurs et des passés simples en écrivant le passé simple à la place du présent et le passé antérieur à la place du passé composé. — Quand je me fus réveillée. 5. Dès qu'un imprudent a jeté une cigarette. passé antérieur passé simple. Modèle : — Quand je me suis réveillée. nous accourons. tous courent vers l'incendie. Aussitôt qu'on nous a appelés. (s). 1. Dès que j'ai ouvert mes volets. (Gelmiş olacağım) Tu seras venu (e) Il sera venu Elle sera venue (1) Nous serons venus (es) Vous serez venu (e). Quand nous avons fini notre travail. je commence à lire. nous entrons dans la salle de bains. Aussitôt qu'il a rencontré un élève. elle décide de se venger du renard. Quand on a donné l'alerte. 4. la résine prend feu. Quand la petite chèvre a entendu le chant du coq. Lorsque la cigogne est rentrée chez elle. 3. Dès qu'on m'a donné un livre. je fis ma toilette. nous partons. LE FUTUR ANTERIEUR'" Le futur simple de l'auxiliaire "être" ou "avoir" DONNER (Transitif) + J'aurai donné (Vermiş olacağım) Tu auras donné Il aura donné le participe passé _ le futur antérieur — Nous aurons donné Vous aurez donné Ils auront donné VENIR (Intransitif) Je serai venu (e). buna bağlı olan zaman gösteren yardımcı cümlecikteki fiilin zamanı "passé antérieur" olur. je vois au dehors un clair soleil.örnekte görüldüğü gibi temel cümlecikte passé simple olduğunda. 10.247 . elle s'allonge par terre et le loup le mange.

1. je (ALLER) au cinéma. je sortirai (à 8 heures). je la (RECITER) 2. ikisi de gelecek zamana ait olmakla beraber "se réveiller" eylemi "sortir" eylemine göre daha önce meydana gelecektir. Le futur antérieur = une action futur avant une autre action future. quand je me serai réveillé (à 7 heures). EXERCICES I. Dès que je (APPRENDRE) ma leçon. je lui (DONNER) leur place. (s). la pièce . Bu iki bağımsız cümleciği tek bir birleşik cümle halinde ifade edelim : Demain.SE LAVER (Pronominal) Je me serai lavé (e) (Yıkanmış olacağım) Tu te seras lavé (e) Il se sera lavé Elle se sera lavée Nous nous serons lavés (es) Vous vous serez lavé (e). Aussitôt que je (RENTRER) chez moi. je (ECRIRE) une lettre. oluşu bildiren eylemdir. je me réveillerai à 7 heures. Bu nedenle. à la place des infinitifs entre parenthèses Modèle — Quand je (TERMINER) mes devoirs. Mettez dans les phrases suivantes des futurs antérieurs et des futurs. (es) Ils se seront lavés Elles se seront lavées Örnek Demain. d'après le modèle donné. demain je sortirai à 8 heures. Dès que les spectateurs (PRENDRE) (COMMENCER) . — Quand j'aurai terminé mes devoirs. me rendre visite. Yani "futur antérieur" gelecekteki bir başka eylemden önce olacak işi. Quand il (VENIR) ce cadeau.248 je (ETRE) content. "se réveiller" eylemi "futur antérieur" olmalıdır. NOT "Se réveiller" ve "SORTIR" eylemlerinin oluşuna dikkat edilirse. Lorsque je (APPRENDRE) 4. j'irai au cinéma. 5. 3.

5. (es) U serait parti Us seraient partis Elle serait partie Elles seraient parties .Aussitôt qu'elle (RENTRER) ses çaiwtts ïOBCHHUR) à l'embrasser. 9. Dès que je le (LIRE) .249 . 7. 8. 6. je rentre chez moi. Quand les élèves (bien ETUDIER) ce livre. je vais me baigner. U fait cinquante métrés. il revient. je (PRENDRE) ma douche. (s). Ahmet ira ouvrir la porte. Le réveil-matin sonne. Lorsque les professeurs vous (INTERROGER) . 1. 7. je vous (PRETER) ce livre. il va se baigner. Canan fait ses devoirs. — Quand on aura sonné. 10. Tayfun joue au ballon. Je finis mes devoirs. Dès que je (RENTRER) . Nous prenons notre bain. 8. ils font un petit voyage. 10. 11. 2. Elle lit le journal. 3. ils vont jouer sur la plage avec leurs camarades. Les enfants finissent de déjeuner. vous (REPONDRE) 6. 4. Je fais une promenade. nous sortons de l'eau. Ahmet va ouvrir la porte. elle part avec son père. 9. elle le lui donne. Reprenez les phrases suivantes en changeant les temps des verbes d'après le modèle donné Modèle — On sonne. ils (PARLER) le français. Us passent deux semaines à Bodrum. LE CONDITIONNEL PASSE Le conditionnel présent le participe de l'auxiliaire "etre" + passé ou avoir le conditionnel passé AIMER (Transitif) J'aurais aimé (Sevmiş olacaktım) Tu aurais aimé Il aurait aimé Nous aurions aimé Vous auriez aimé Ils auraient aimé PARTIR (Intransitif) Je serais parti (e) (Hareket etmiş Nous serions partis (es) Tu serais parti (e) olacaktım) Vous seriez parti (e). nous nous levons.

4. attention. (Eskiden. . deniz kenarında bir ev satın almış olurdum. Yani "satın almak = acheter" eylemi geçmişte (haber kipinin miş'li geçmiş zamanı = plus-que-parfait de l'indicatif) ile belirtilen bir koşula bağlı idi ki bu da gerçekleşemedi. Si tu (FAIRE) 3. temel cümlecikte conditionnel passé kullanılır. / conditionnel passé EXERCICES 1.SE SOUVENIR (Pronominal) Je me serais souvenu (e) (Hatırlamış olacaktım) Tu te serais souvenu (e) Il se serait souvenu Elle se serait souvenue Nous nous serions souvenus (es) Vous vous seriez souvenu (e). — Si j'avais été riche. tu (NE PAS OUBLIER) la cloche. j'aurais acheté une maison au bord de la mer. (s). 1 Si je (SAVOIR) 2. param olmuş olsaydı. deniz kenarında bir ev satın alamadım. Şu halde özetlersek. conditionnelle. j'aurais acheté une mercedes. Complétez les phrases suivantes en mettant le verbe de la subordonnée AU PLUS-QUE-PARFAIT et celui de la principale AU CONDITIONNEL PASSE Modele — Si je (ETRE) riche. je (ACHETER) une mercedes. nous. si j'avais eu de l'argent. Si nous (ENTENDRE) la cour. Que (FAIRE) - 5 Je (ALLER) . si je (FINIR) mon travail. Proposition sub. si le professeur (NE PAS VENIR) à campagne. / Proposotion principale Si plus-que-parfait de l'indicatif.) Bu cümleden şu anlaşılıyor: param yoktu.250 lire. (es) Ils se seraient souvenus Elles se seraient souvenues Örnek Autrefois. geçmişte gerçekleşemeyen şartlı cümlelerde plus-que-parfait de l'indicatif. je (ACHETER) ce livre. nous (SORTIR) dans .

Si mon cousin (VENIR) nous (ALLER) au cinéma. "si" ile başlayan yardımcı cümlecikte avec moi l'autre jour. 10. 3. Si vous (NE PAS PARLER) pendant tout le cours. 14. cond. 8. si Si je ne donnais pas d'argent à la femme de ménage. vous (SAVOIR) ce qu'il avait dit. si Ton travail serait mieux. 7. 15. Si tu (PRENDRE) un taxi. Si vous ne faisiez pas tant de bruit. 2. il (JOUER) avec moi. tu (NE PAS plus que moi. Si nous (APPORTER) des fleurs. j'en (ETRE) assister à la réception. Il y aurait mois d'accidents. 9. 7. si Je ne serais pas en retard.6. Si tu (ETRE) à Paris. je vous les (PRETER) II. 12. nous lui (FAIRE) plaisir. tu (VENIR) avec moi à la réception. au sujet de la réception que la famille BAYAZIT a donnée il y a une semaine: (Si plus-que-parfait. S'il y avait des embouteillages. 10. 5. vous (VENIR) chez moi. 2. 4. 11. Si tu travaillais.251 . III. Si vous (APPRENDRE) la leçon. "imparfait" kullanılacağı hususuna dikkat ediniz. Complétez les phrases suivantes'1' 1. la semaine dernière. Si je (DESIRER) joeur aux cartes. 6. S'il faisait beau. . vous (AVOIR) de bonnes notes. 8. bien heureuse. si elles (SORTIR) J'en (ETRE) content. passé) 1. tu (NE PAS ETRE) en retard. Si tu (POUVOIR) S'ENNUYER) (1) Temel cümlecikte "conditionnel présent". Si vous me (DEMANDER) ces disques. Si tu (VENIR) 3. Si la mer était calme. 13. Si l'eau était chaude. 9. si tu me (OFFRIR) des fleurs. Si vous (VOULOIR) jouer saux échecs. Nous les (VOIR). Mettez au temps et au mode convenables les verbes des phrases suivantes.

— Cette maison est très haute.4. jouer au bridge. la fête (ME 5. doktora gitseniz iyi olurdu = gitmeliydiniz. vous auriez dû voir le docteur. orada olmasaydı) — J'ai pris un taxi. . Aynı durum. SANS LUI. bir tümleçle ifade edilebilir ki bu durumda temel cümle yine "conditionnel passé" olur. Örnek — Mon ami m'a sauvé. (Bu ev çok yüksek.) AUTREMENT = Si je n'avais pas pris de taxi (eğer taksiye binmeseydim) 2. onsuz.. à flots.) fiili ile belirtilir: — Je ne vous trouve pas bonne mine.. birşeyin yapılmasını kesin değil ama yapılırsa iyi olacağını ifade eder 3.252 . (Yüzünüzü pek iyi bulmuyorum. les jeunes 6.) SANS LUI = S'il n'avait pas été là.) (1) Sayfa: 162 .163 bakınız . (O. . AUTREMENT.) 4. Kimi cümlelerde şart. il aurait fallu y installer un ascenseur. (Arkadaşım beni kurtardı. on aurait dit une statue. On aurait dit(1). je me serais noyé. boğulacaktım.) Il aurait fallu(l).:. (Bu adam tamamen hareketsizdi. (Bir taksiye bindim. S'il (NE PAS Y AVOIR) gens (NE RIEN REGRETTER) de danses anciennes. Si le chaxâpâgne (NE PAS <50ULER) PARAÎTRE) moins gaie. kişilerle ilgili olursa devoir (. que (DIRE) AUTRES SENS DU CONDITIONNEL PASSE (Conditionnel passé'nin başka anlamlan) 1. S'ils (NE PAS POUVOIR) les vieux messieurs. buraya bir asansör yapılmalıydı. je serais arrivé en retard. insanın âdeta bir heykel diyeceği geliyordu. aksi halde geç kalacaktım. birşeyin zahirî görünüşünü ifade etmeye yarar — Cet homme était parfaitement immobile.

présent) PLUS-QUE-PARFAIT FUTUR ANTERIEUR RELATIF (Cond. Zaman uyumu kuralları gereğince temel cümlenin fiili geçmiş zamanlardan birinde olursa yardımcı cümlecikteki fiil futur yerine göreceli futur (futur relatif = le futur dans le passé) yani conditionnel présent. Indicatif futur antérieur IMPARFAIT FUTUR RELATIF (Cond. Esef bildirmek için — J'aurais voulu vous aider. (futur antérieur dans le passé = conditionnel passé. Birşey istendiğini belirtmek için nezaketen'1': "J'aurais voulu!' kullanılır.) 7. zaman. cümlecikler. sayfalara bakınız. (mutlak zaman) Il a dit / qu'il m'aiderait / s'il avait fini son travail. passé) zamanlarına dönüşürler. (futur simple) Il a dit / qu'il viendrait. (Size yardım etmek isterdim ama edemedim. 8. 6. Il dit / qu'il viendra.) Şart.254 .5. futur antérieur relatif = conditionnel passé) olur a. v. Örnekler Il dit / qu'il viendra / s'il peut. (görece! zaman) — II dit / qu'il savait / que j'aurais fini mes travaux. . geçmiş zamandaki bir fiile bağlı olarak bir "proposition complétive" durumda kurulmuş olabilir ki o zaman. (göreceli geçmiş zaman] — — — — (1) "Conditionnel présent" 162. (futur relatif) b. yardımcı cümlecikteki futur antérieur ise. Je sais / que tu auras fini ton travail avant mon arrivée. (futur antérieur) Je savais / que tu aurais fini ton travail avant mon arrivée. Indicatif présent b. Indicatif passé composé d. Indicatif futur simple c. (mutlak geçmiz zamai irréel) — Il a dit / qu'il serait venu / s'il avait pu. zaman uyumu (concordance des temps) kuralları gereğince : a. 163.b. (göreceli zaman) Il dit / qu'il m'aidera / s'il a fini son travail. (mutlak za man) — Il dit / qu'il serait venu / s'il avait pu. (mutlak zaman) Il a dit / qu'il viendrait / s'il pouvait.

14. En marchant vite . Il désire me présenter sa fille. présent) — Il aurait fallu faire les travaux. Il faut rentrer à la maison. Transformez les propositions suivantes d'après les modèles donnés — Il faut faire les travaux. 4. b. Je peux vous aider. 17. j'y arriverai à l'heure. NOT : Her iki cümlecikteki öznelerin aynı oluşuna dikkat ediniz. passé) Tu dois épouser cette charmante jeune fille. 6. Il faut faire une opération d'urgence. j'y arriverais à l'heure. Vous devez participer à cette réunion. En marchant vite. (Cond. Tu peux t'en aller.f XERCICES ' 1. En marchant vite. 10. LE GERONDIF ET LE CONDITIONNEL Gérondif. 3. 8.j'y arriverais à l'heure. 9. 11. j'y serais arrivé à l'heure. Il doit dire la vérité. Il aime à regarder par la fenêtre le Bosphore. (Cond. Tu dois fermer les fenêtres. . 16. j'y serais arrivé à l'heure. 12. 2. — Il faudrait faire les travaux. Je veux assister à cette réception. c Si j'avais vite marché.254 . Tu peux posséder une maison. 15. şartlı cümle (proposition subordonnée conditionnelle) yerine geçebilir. J'aime danser une valse. Si je marchais vite. 5. j'y arriverai à l'heure. Örnekler a. Je veux avoir beaucoup de livres. Je désire une robe blanche. aksi takdirde gérondif kullanılamazdı. Il faut appeler un médecin. Nous devons nous taire. Si je marche vite. 7. 13.

vous garderiez votre ligne.b. A V O I R ENVIE DE v. fière de v. Dans les phrases suivantes. vous n'abimeriez pas votre santé. vous auriez rattrapé le temps perdu. tu rendras ta mère heureuse En agissant comme il faut. . les chats auraient attrapé la souris. 3. on n'aurait pas fatigué. En passant par Ulus. (s). 7.b. elle serait moins fatiguée. En nageant. En mangeant des légumes. tu aurais oublié tous tes soucis. En buvant de l'eau pure. 15. 6. En se levant de bonne heure. e. vous garderez votre ligne. 11. LE SUBJONCTIF PASSE (COMPOSE) Le de ou (1) (2) subjonctif présent l'auxiliaire "être" + U . 8. l'impératif passée leri yoktur. sois fier )'yi "impératif passé'' ile karıştırmamaya dikkat ediniz. par le temps En gagnant beaucoup d'argent. En écrivant une fois par semaine. aie envie ) ve Etre.255 . remplacez le gérondif convenable avec "si" d'après les modèles au-dessus 1. En me couchant tôt. 14. En allant au bord de la mer. 2. En voyageant par le train. ma soeur préparera ses devoirs. ils se seraient sentis mieux.EXERCICES I. 10. 13. 9. impératif présent'lari olan (sois content. je n'ébranlerai pas ma santé. En courant. 12. vous réussirez dans la vie. vous verrez une statue. 4. (es) NOT : se lever. En venant vivre à la campagne. impératif présent'lari olan (Aie peur. L'IMPERATIF PASSE L'impératif présent de l'auxiliaire "être" ou "avoir" + le participe passé l'impératif — passé LIRE (Transitif) P> ALLER (Intransitif)*2» Aie lu (Okumuş ol) Ayons lu Ayez lu Sois allé (e) (Gitmiş ol) Soyons allés (es) Soyez allé (e). j'achèterai une maison. tf avoir le participe le subjonctif passé = passé Locutions verbales: A V O I R PEUR. se réveiller gibi çift zamirli fiillerin. être fier. content. En faisant du sport. En étudiant jour et nuit. 5.

. çünkü "geç kalma" eylemi şu anda). inanmış olayım) Que tu te sois fié (e) Qu'il se soit fié Qu'elle se soit fiée Que nous nous soyons fiés (es) Que vous vous soyez fié (e). — Maintenant. (es) Qu'ils soient arrivés Qu'elles soient arrivées SE FIER (Pronominal) Que je me sois fié (e) (İnanmış olsam. (s). (AVOIR : subjonctif passé.256 .) Yukarıdaki örnekten anlaşıldığı gibi bulunduğumuz anda. çünkü "geç kalma" eylemi geçmişte. bir oluş veya hareketi bildiren subjonctif kipindeki fiil SUBJONCTIF PASSE'ye konulur. geçmişteki bir işi. Que tu aies fini Bitirmiş olsam) Qu'il ait fini Que nous ayons fini Que vous ayez fini Qu'ils aient fini ARRIVER (Intransitif) Que je sois arrivé (e) (Vasıl olmuş olsam) (Varmış olayım) Que tu sois arrivé (e) Qu'il soit arrivé Qu'elle soit arrivée Que nous soyons arrivés (es) Que vous soyez arrivé (e). (es) Qu'ils se soient fiés Qu'elles se soient fiées Örnekler — J'ai peur que l'avion n'ait du retard maintenant (AVOIR: subjonctif présent.FINIR (Transitif) Que j'aie fini (Bitirmiş olayım. j'ai peur que l'avion n'ait eu du retard hier. (s).

günlük dilde kesinlikle kullanılmayan bir zamandır. la semaine passée. 3. Je suis content mois passé. 9. Ecrivez les phrases suivantes en mettant les verbes au subjonctif passé 1. (subjonctif plus-que-parfait'ye) rastlamak mümkündür. que vous (COMPRENDRE) cela le LE SUBJONCTIF PLUS QUE-PARFAIT''> Le subjonctif imparfait de l'auxiliaire "être" ou "avoir" (1) + le participe passé le subjonctif = plus-que-parfait Modern fransızcada. Je ne pense pas que nous (SE TROMPER) 5. 10. 11. Je regrette que tu (ETRE) 2. 15. . Je suis content que tu (FINIR) 13. 4. 6. tes travaux. 17. Je ne crois pas qu'ils (AVOIR) un des économies. Bugün ancak edebî dilde.257 . Je ne crois pas qu'il (AVOIR) dernier. Il ne peut pas repartir avant qu'on lui (FAIRE) pansement. à temps. J'attends qu'il (TERMINER) 14. Veille sur le blessé jusqu'à ce qu'il (S'ENDORMIR) 8. Je ne suis pas sûr qu'ils (APPRENDRE) la leçon. Je ne crois pas qu'il (VENIR) cela. U avait fermé la fenêtre pour que les enfants (NE PAS AVOIR) froid. ses examens. Je désire que vous (ARRIVER) 19. Je doute que vous (NE PAS COMPRENDRE) en retard.EXERCICES I. _ le train hier. Je veux que tu (REVENIR) 12. U ne paut pas toucher à l'auto jusqu'à ce que les gendarmes (FAIRE) leur enquête. de bonnes notes à l'examen contente de mon arrivée. Ne partez pas sans que nous vous le (PERMETTRE) 7. Je souhaite qu'ils (REUSSIR) 18. là. Je crains que mon frère (MANQUER) 20. Je ne suis pas certain qu'elle (ETRE) avant la nuit. 16. hier.

Que nous eussions lu olsaydım) Que vous eussiez lu Que tu eusses lu Qu'ils eussent lu Qu'il eût lu SORTIR (Intransitif) Que je fusse sorti (e) Que tu fusset sorti (e) (Dışarı çıkmış olaydım. je craignais / que l'avion eût eu du retard avant-hier. .258 . olsaydım) Qu'il fût sorti Qu'elle fût sortie Que nous fussions sortis (es) Que vous fussiez sorti (e). — Hier. (s). NOT \ Subjonctif plus-que-parfait. (es) Qu'ils fussent sortis Qu'elles fussent sorties S'ASSEOIR (Pronominal) Que je me fusse assis (e) (Oturmuş olaydım. (es) Qu'ils se fussent assis Qu'elles se fussent assises Örnekler — Maintenant je crains / que l'avion ait eu du retard hier. temel cümleciğin fiili geçmiş zamanlardan birinde olduğu zaman. Yukarıdaki cümlelerde her cümleciğin başına ya da sonuna zaman kavramlarım koyarak durum daha açık bir hale getirilmiştir.LIRE (Transitif) Que j'eusse lu (Okumuş olaydım. olsaydım) Que tu te fusses assis (e) Qu'il se fût assis Qu'elle se fût assise Que nous nous fussions assis (es) Que vous vous fussiez assis (e). yardımcı cümlecikteki subjonctif passé yerine kullanılır.

259 . e (toplanmış olmak s'être entendu. Je ne pensais pas qu'il (SE REVEILLER) 5. Nous ne sommes pas sortis de la salle d'audience avant qu< les juges (PRONONCER) la condamnation. On doutait qu'un avocat (NE JAMAIS FAIRE) plus belle plaidoirie que celle-là. VENDRE (transitif) (transitif) (transitif) avoir aime avoir fini avoir vendu 1er 2e 3e 3e (intransitif) : (pronominal): (pronominal): (intransitif) : être resté. RESTER SE REUNIR S'ENTENDRE MOURIR (sevmiş olmak) (bitirmiş olmak) (satmış olmak) . gr. e (ölmüş olmak) gr. Je craignais que l'orage (RETARDER) 6. e (kalmış olmak) s'être réuni. gr. soi 7. e (anlaşmış olmak) être mort. L'INFINITIF PASSE L'infinitif de l'auxiliaire le participe l'infinitif "être" ou "avoir" + passé = passé 1er gr. On attendait que le procureur (PRONONCER) réquisitoire. Je regrettais qu'elle (S'ENDORMIR) 3. gr.EXERCICES I. Je regrettais que mon amie (NE PAS VENIR) 2. Je doutais que vous (SE TROMPER) 4. 1. Mettez au subjonctif plus-que-parfait les verbes entre parenthèse d'après le modèle Modèle Je regrettais que tu (ETRE) en retard la veille. occupé par ton travail assister à ce procès. Il était fâcheux que tu (ETRE) 10. AIMER 2e gr. 9. FINIR 3e gr. un 8. Je regrettais que vous (POUVOIR) le train.

esas fiilin participe passé'si yanma getirilir. edilgen cümleye çevrildiğinde mülkiyet sıfatı kaldırılıp yerine article défini (belgili tanımlık) getirilir. Etken cümleciğin öznesinin başına çoğunlukla (par) préposition'u getirilerek edilgen cümlecikteki fiile tümleç olarak görev verilir. Etken cümlenin düz tümleci mülkiyet sıfatı almışsa. b. m. d. edilgen cümlecikteki fiilin öznesi g. Etken cümlenin düz tümleci bir article partitif (kısım gösteren tanımlıkla) kullanılmışsa. Passif (edilgen) cümledeki fiil her zaman "être" yardımcı fiili ile çekildiğine göre asıl fiilin participe passé'si bir niteleme sıfatı gibi özne ile sayı ve cins bakımından uzlaşır. Etken bir cümleciği edilgen hale getirmeden önce esas fiilin passif mastarını düşünmek ve mastardaki être fiilini istenilen zamana koyduktan sonra esas fiilin participe passé'sini yanında bulundurmak gibi dikkatli bir yol izlenilirse yanılgıya düşme önlenebilir. h. c. Le complément direct (düz tümleç) almış bulunan ya da alabilen her çekilmiş fiil ETKEN (la voix active) haldedir. yani düz tümleç almayan fiillerin edilgen halleri yoktur. e. Etken cümleciğin düz tümleci. .260 . olur. Sadece düz tümleç alabilen yani transitif (geçişli) fiiller etken halden EDİLGEN (la voix passive) haline çevrilebilirler. edilgen cümlede "article partitif'"in yerini "article défini" alır. Intransitif (geçişsiz). f. 1. k. i. Herhangi bir fiilin passif (edilgen) halini intransitif (geçişsiz) fiillerin passé composé'leri ile karıştırmamaya dikkat edilmelidir. Etken fiillerin zamanlarının tümü edilgende de vardır.LA VOIX ACTIVE et LA VOIX PASSIVE (Fiillerin etken ve edilgen halleri) ön bilgiler a. Etken fiil hangi zamanda ise edilgen cümlecikte "être" yardımcı fiilinin o zamanı alınıp.

yukarıda açıklandığı üzere tüm zamanların çekimi yapılabilif (Ayrıca kitabın arkasındaki çekim tablosuna bakınız.) Böylece. O halde edilgen hale çevrilebilirler. qch. qch.) edilecektim.) edildim. e donné. (s). présent Le passé composé Le plus-que-parfait J'étais invité (e) Je serai invité (e) Je serais invité (e) J'ai été invité (e) J'avais été invité (e) (dâvet (dâvet (dâvet (dâvet (dâvet ediliyordum. Bu fiiller düz tümleç aldıklarına göre transitif yani geçişli fiillerdir. qn.Yukarıda belirtilen şıkları daha açık bir şekilde görelim : Fermer Ouvrir Donner Aimer Appeler Inviter Corriger Manger Acheter Finir qch. e aimé.) Tu es invité (e) Il est invité Elle est invitée Nous sommes invités (es) Vous êtes invité (e).) edilmiştim. . e Edilgen haldeki fiilin hangi zamanı isteniyorsa. (es) Ils sont invités Elles sont invitées L'imparfait Le futur Le cond. e appelé. qch. qn. yanma esas fiilin particpe passé'si getirileceğine göre (être invité) yi ele alalım Le présent de l'indicatif du passif ' Je suis invité (e) (dâvet ediliyorum. "être" yardımcı fiilinin o zamanı alınıp. e mangé. qch. e invité. qch. qch.261 ..) Olumsuz ve soru şekilleri için "être" fiilinin olumsuz ve soru şekilleri düşünüldükten sonra asıl fiilin participe passé'si eklenir. e corrigé. e ouvert. Bunların passif (edilgen) mastarlarım bulmakla yola çıkmak gerektiğine göre être être être être être être être être kapatılmak açılmak verilmek sevilmek çağrılmak dâvet edilmek düzeltilmek yenilmek fermé. qch.) edileceğim. qn.

pronoms toniques: (moi. eux. (Turistler. iri bir köpek tarafından korunuyor. edilmedi. etken fiilin düz tümlecini alıp. active).örnek Je ne suis Il n'a pas Est-ce que Aviez-vous = = = = pas invité été invité je serai invité? été invité ? dâvet dâvet dâvet dâvet edilmiyorum. turistler tarafından ziyaret ediliyor.) d- U) Les étudiants ont respecté leurs professeurs. toi. elle. Türkiye'yi ziyaret ediyorlar. Edilgen hale getirmek için (ön bilgiler) bölümünde belirttiğimiz üzere.) Bu cümlede: "garder" fiili transitif (geçişli) bir fiildir.) Etken cümlede Etken cümlede Etken cümlede özne yüklem düz tümleç les touristes visitent (verbe: visiter: tr. A.262 yapan sözcüklerinden fransızcaya alınmış İşi yapan tümleç. (Onun tarafından takibedildi. nous.) Not : Edilgen cümlede "par" préposition'undan sonra zamir kullanmak gerektiğinde. edilecek miyim? edilmiş miydiniz? Un gros chien garde la maison. (Ph. e la maison Edilgen cümlenin fiilinin mastarı Edilgen cümlenin fiilinin öznesi Edilgen cümlenin complément d'agent'ı(1) Şimdi.) (Öğrenciler. agent = olan complément d'agent = . edilgen cümlenin öğelerini yerleştirelim : Verbe est gardée Sujet La maison Complément d'agent par un gros chien (Ev. (iri bir köpek evi koruyor. elles) kullanılır: Elle a été suivie par lui. demektir. çünkü düz tümleci: "la maison" sözcüğü vardır. hocalarına saygı gösterdiler. edilgen cümledeki fiilin öznesi durumuna getireceğiz : un gros chien être gardé. Şu halde bu cümle: "etken" haldedir.) — Les touristes visitent La Turquie (Ph. vous.) (Etken) Lâtince: agere = yapmak.) La Turquie Edilgen cümlenin öğeleri : Sujet Verbe La Turquie est visitée Complément d'agent par les touristes (Türkiye. . lui.

e prononcé. (Bira ağabeyim tarafından içildi. e distingué. P. e blessé. e. e fait. (Ph.263 . syntaxe (sözdizimi) yönünden fark yapan.) (Ağabeyim bira içti. 3. ( = Cela EST DIT souvent) (Bu sık sık söylenir.) Not : Article partitif'in article défini haline dönüşmesine dikkat ediniz. Ces livres SE VENDAIENT cher. e posé. Mon frère aîné a bu de la bière. A.— Les professeurs ont été respectés par leurs étudiants (Ph.) (Edilgen) Not : Mülkiyet sıfatlarının yer değişikliğine dikkat ediniz. belgisiz zamir (ON) ile de complément d'agent'sız edilgen anlam veren cümleler kurulabilir : .) Bu. ( = Ces livres ETAIENT VENDUS cher. e construit. e = = = = = = = = = = = görülmek satılmak söylen (il) mek yapılmak telâffuz edilmek farkedilmek ayırdedilmek okunmak yaralanmak inşa edilmek sorulmak.) 3. passif anlam veren pronominal fiiller gibi sémantique (anlambilimi) bakımından benzeyip. e réparé.) (Etken) — La bière a été bue par mon frère.) (Bu kitaplar pahalıya satılıyorlardı. örnekler 2. konulmak onarılmak Yukarıda saydığımız gibi bazı pronominal fiiller. e lu. tekil ve çoğul şahıslarında complément d'agent'sız kullanılırlar ve edilgen anlama sahiptirler. Cela SE DIT souvent. öğrencilerinden saygı gördüler. e dit. e aperçu. SENS PASSIF DES VERBES PRONOMINAUX (Çift zamirli fiillerin edilgen anlamı) Se voir Se vendre Se dire Se faire Se prononcer S'apercevoir Se distinguer Se lire Se blesser Se construire Se poser Se réparer — = = = = = = = = = = = être être être être être être être être être être être être vu.) (Hocalar. e vendu.

) 2. ( = On a fait le travail il y a une heure.La maison SE VOIT de loin. Ces livres SE VENDENT cher. ON DIT cela souvent. Cela SE DIT souvent. ( = On les a interrogés pendant longtemps. sonucu verilmek istenen geçmişteki bir eylemi belirtir (Bu durumda edilgen fiilin tümleci yoktur) 1. La maison EST VUE de loin. cümlede bir saat önce "yapılma" eyleminin meydana gelmiş olduğunu görüyoruz. Le travail EST FAIT sous mes yeux PAR des ouvriers.) (L'action passée dont on montre le résultat) . edilgen şeklin şimdiki zamanı. ve 2. bulunduğumuz andaki bir eylemi göstermeyip.) (Çalışma. La faute est corrigée maintenant sous mes yeux. içinde bulunduğumuz anda cereyan ettiğini. cümleleri kıyaslarsak: 1.264 Les élèves sont interrogés depuis des heures. (l'action présente) ( = Le professeur la corrige en ce moment.) 1. Cela EST DIT souvent. ON la VOIT de loin. = Bu sık sık söylenir.) 2. ( = Les ouvriers font le travail sous mes yeux. Ces livres SONT VENDUS cher. = Bu kitaplar pahalıya satılıyor. oysaki 2. = Ev uzaktan görülüyor. Aynı şekilde aşağıdaki şu iki cümle arasındaki farkları saptayınız : 1. ON les VEND cher. UN EMPLOI PARTICULIER DU PASSIF (Edilgen şeklin özel kullanımı) Çoğu zaman. Le travail EST FAIT depuis une heure. . gözlerimin önünde işçiler tarafından yapılıyor. cümlede yapılma eyleminin.) (Çalışma bir saat önce yapıldı. par le professeur.

9. Le professeur corrigeait les fautes de dictée. 10. Les élèves les ont finis. 4. Atatürk fonda la Turquie moderne. 3. 12. Les bijoutiers vendaient les bracelets.EXERCICES I. Un jeune homme l'a suivie. 15. (Ph. L'architecte construira la maison. Personne ne m'a vue. P. 2< . 12. 8. Le maître punit les élèves paresseux. Un ami m'avait appelée. 2.) 1. Les ouvriers l'ont creusé. 6. (Ph. 9. Les professeurs récompensent les étudiants. 7. Mettez les phrases suivantes au passif d'après le modèle Modèle — Mon ami dit la vérité. Tu as écrasé les fourmis. Quelqu'un l'a renversée. 13. 5. Nous l'avons trouvée très difficile. Tu m'invites. Tout le monde l'avait comprise. 11. 2. Un chien suit notre voiture. II. Le docteur avait guéri la malade. La route traverse de nombreux villages. Pasteur trouva les microbes. 7.) — La vérité est dite par mon ami. 14. 10. 11. Ma mère a tricoté cette blouse.) 1. 8. Elles l'ont connu. Le berger garde le troupeau. Les enfants les mangeaient. 13. Nous les cultiverons. 4. P. A. (Ph. (Ph. A. Le médecin t'a guérie.) — Il était attendu par ses amis. Mettez à la forme passive d'après le modèle Modèle — Ses amis l'attendaient. La guerre les a détruites. La rivière borde la ville. 6. 3. Le porteur les prenait. Les touristes ont suivi le cours de la rivière. 5. 15. 14.

Elle a été appelée par une copine. 9. On le LIT avec plaisir. La parole n'a pas été donnée à l'avocat de l'accusée par le président. Elle ne sera pas acquittée par le jury. Les questions ont été comprises par tous les élèves. Trop de fautes se font en classe. IV. 5. 3. Notre voisine a été soignée par un excellent médecin. 4. 7. . Mettez les phrases suivantes à l'actif Modèle — Je suis invité par mes copains. Le thé a été servi par ma mère. b. 5. Ce roman EST LU avec plaisir. Cette lettre était écrite par mon père.III. La plaidoirie a été terminée par l'avocat. Cette maison se vend cher. modèle Ce roman se lit avec plaisir. Les circonstances atténuantes n'ont pas été accordées par le procureur général. 8.266 Une femme accusée a été jugée par la cour d'assises. . Exprimez : a) b) par le passif. Cette question ne doit pas se poser.) — Mes copains m'invitent. 6. 7. 11. La rivière se voit à travers les arbres. (Ph. Ce coupable sera condamné à mort par la Cour Martiale. 12. Ce mot se prononce de plusieurs façons. Des maisons neuves se construisent en ce moment. Le réquisitoire a été prononcé par le procureur général. a. 14. 10. 3. Nous serons récompensés par nos parents. 10. Les plus belles villes de Turquie seront visitées par les touristes. Les ponts se sont réparés en peu d'années. A. 9. La tour Eiffel s'apercevait de loin. à l'aide du pronom indéfini "ON". 4. 8. Les maisons vont se réparer. 2. 2. P. Les ponts viennent de se réparer. 13. 1.) 1. (Ph. 6.

VI. 4 5. 10. 8. 5. hier. Cette photo Cette lettre Cet excellent dîner Le tableau noir Les devoirs Les devoirs Les malades La mère du malade La malade Beaucoup de médicaments par mon amie. effacer. 2. Le journaliste est en train de finir son article. 12. 13. 10. Une actrice soigne toujours ses cheveux. Le patron refuse les ouvriers. Elle a été invitée à dîner par ses collègues. Les professeurs sont satisfaits par les réponses des étudiants. Ce livre doit se lire. soigner. Complétez les phrases suivantes par des verbes qui conviennent (prendre. 9. par les élèves. Le secrétariat inscrit les étudiants. Ces questions ne doivent pas se poser. 3. On la cherche depuis longtemps. Mettez à la forme active ou passive les phrases suivantes selon le cas 1. par maman. 3. 14. par le docteur. transporter. 9. VII. Par qui est-ce que les malades . par les étudiants. faire. Ils recevront un intérêt de 3 %. corriger. 11. demain. 16. On ne sait pas par qui ces fleurs . Les malades vont bientôt connaître l'adresse des médecins. La Sécurité sociale les aide. préparer. par ses parents à la cilinique. 7.. Il se demande par qui cette maison Je veux savoir par qui ce travail . Les employés viennent d'être payés.. Les boursières vont être payées.. donner) selon le cas et l'usage 1. 18. par les médecins. 15. Les spectateurs ont vivement applaudi les acteurs. 6. 2. Les ouvriers ont obtenu une juste augmentation de salaires. 8.267 .. par mes parents. au malade par l'infirmière. 6. La Sécurité sociale remboursera aux ouvriers les frais de maladie. 2. 5. 3. 4... écrire. Complétez les phrases suivantes 1. par les professeurs. On vous a surpris. rassurer. 4.V. 17. Je ne sais pas par qui cet article . 7.

7. Pourriez-vous nous dire à qui ces fleurs vont (OFFRIR) ? 4. . 5. Nous ne savons pas par qui tu (POUSSER) On réparera ma voiture demain. 3. Par qui est-ce que le pain Par qui est-ce que la viande Pourriez-vous me dire par qui cette voiture Mais mon.268 . 8 9.6. je ne sais par qui je Elle veut savoir par qui ce tableau VIII. Je ne sais pas par qui ces livres (ECRIRE) 2. mais je ne sais pas par qui elle (REPARER) La lecture de concours (GAGNER) par Burcu. 6. Je veux savoir par qui cette symphonie (COMPOSER) Par qui est-ce que cette rédaction (ECRIRE) Nous voulons savoir par qui ces travaux (FAIRE) la semaine prochaine. Complétez les phrases suivantes parenthèses à la forme passive en utilisant ? ? ? les verbes entre 1. 10. 7. S.

soupire timidement Canân. (Oldukça tatlı bir şekilde konuşuyorsun. Nous devons coller exactement deux cent hui timbres. — Il marche VITE. — C'est beaucoup trop. Ses membres ont cherché des correspondants. annonce le comptable.269 . Je dois revoir sérieusement ma composition de sciences pour demain. chez Madam ABLAY. DE LOINTAINS AMIS "Le club s'organise rapidement. Tout à coup. ornées de timbres étrangers. au Japon. (Bu genç kız çok güzel) — Tu parles ASSEZ doucement.S. — (très) sözcüğü (belle) niteleme sıfatının. en U. hızlı yürüyor. admet Noyan. — (assez) sözcüğü (doucement) zarfının anlamlarını değiştirdikleri için bu sözcükler "zarf" tır. "Nous avons reçu hier seize lettres. ils ont reçu de très belles enveloppes. Moi-même. des écoliers se partagent des timbres turcs et expédient les leurs ici. je ne vais pas rester longtemps.R.) Yukarıdaki üç örnekte görülen — (vite) sözcüğü (marche) fiilinin. L'ADVERBE (Zarf) Bir fiilin. (O. LES MOTS INVARIABLES (Değişmeyen Sözcükler) 1.II. "On n'en a jamais trop". aux Etats-Unis. Sade ve kısa bir parçada "adverbe" türlerinin bazılarını görelim. verbe adverbe . dit Tayfım. bir niteleme sıfatının ya da başka bir zarfın anlamını de ğiştirmeye yarayan sözcüklere "ZARF" adı verilir.S. et davantage aujourd'hui.) — Cette jeune fille est TRES belle." — Le club s'organise rapidement. — Tu as peut-être raison.. Là-bas.

tellement. tout à l'heure. souvent. derrière . dedans. partout. au-dessus. au dessous. beaucoup. . où. combien. en bas. tant. à droite. tout. mal.270 . loctuion verbe adverbe adjectif adverbiale — C'est beaucoup trop. deslà-bas. peu. INTERROGATION Comment. tout à coup. longtemps.b. sus. ils ont reçu de très belles enveloppes. à gauche. d'abord. dessous. MANIERE Bien. jamais. LIEU Ailleurs. autrefois. loin. au fur et à mesure. — "tout à coup" deyim zarfı "ont reçu" fiilinin — "très" zarfı "belles" niteleme sıfatının. ainsi. en haut. très. exprès ve (-MENT) ile biten zarfların büyük çoğunluğu. trop. tantôt. QUANTITE Assez. vite. davantage. dehors. pourquoi. tôt. v.où. plutôt. au-dehors. sans cesse. y. demain. — "beaucoup" zarfı "trop" zarfının anlamlarını değiştiriyorlar. er. si (olup olmadığı). mieux. devant. hisur le champ. enfin. si. moins. même. à présent. toujours. tard. adverbe adverbe Parçadan alınan bu cümlelerde — "rapidement" zarfı "s'organise" fiilinin. encore. ici. TABLEAUX DES PRINCIPAUX ADVERBES et DES PRINCIPALES LOCUTIONS ADVERBIALES ADVERBES LOCUTIONS ADVERBIALES TEMPS Aujourd'hui. aussitôt. quand.— Tout à coup. en. bientôt.

certes. NEGATION Non. Adverbe de lieu "là" ile article défini "la" nın anlam. ne pas.. moins. autant. "ALLER" fiilinin "FUTUR" ve CONDITIONNEL'inin önünde adverbe de lieu "y" kullanılmaz — Est-ce que tu iras à Çeşme? Oui. ne. nullement.) — La gomme est là. pronom "en" ve préposition "en"'ın kullanım. plus. point.. 3. AFFIRMATION Oui. j'y pense (pronom). görev ve yazılış farkına dikkat ediniz — Il est là. certainement. (art.271 . de lieu) — Est-ce que tu penses à ta situation? Oui. jamais. Probablement DOUTE peut-être. art. pas. ÖNEMLİ NOTLAR 1.. sans doute ne point.. Adverbe de lieu "en". adv. déf. Ancak. de lieu) — La robe est blanche. anlam ve yüklendikleri görev farklarına dikkat ediniz — J'en reviens (adv.COMPARAISON Aussi. ne . de lieu) . j'irai bientôt. Adverbe de lieu olan " y " ile pronom " y " arasındaki farka dikkat ediniz: (Geniş bilgi için "pronoms" konusuna bakınız) (Sayfa 69-84) — J'aime bien Alanya. je voudrais y aller encore une fois.. vraiment. (adv... si (olumsuz soruya olumlu anlamda yamt için kullanılır). déf. (adv. de lieu 2. pas du tout.

soru zarfı ya da bağlaç olabileceğine dikkat ediniz — Quand est-ce que tu partiras? (soru zarfı) soru işareti var. je m'en occuperai (pronom). Aynı şekilde. (ilgi zamiri) (Bu konuda ayrıntılı bilgi için "pronoms relatifs" konusuna bakınız. — Je fais ma toilette en dix minutes (préposition). — Où vas-tu? (soru zarfı) — Je veux savoir où tu vas. (Seni hiç unutmayacağım. (fiilin anlamında değişiklik) 8. Adverbe de temps "jamais" nm olumlu ya da olumsuz anlamlı oluşuna dikkat ediniz — Je ne t'oublierai jamais. "beaucoup" zarfının ise sadece fiilin anlamında değişiklik meydana getirdiğine dikkat ediniz — C'est très bien. (bağlaç) — La chambre où je dors donne sur la mer.) (Olumsuz anlamda) — A-t-il jamais été en Amérique? (Amerika'da hiç bulundu mu?) (Olumlu anlamda) 5. "mal" sözcüğünün zarf. "Quand" sözcüğünün kullanılışına göre. bağlaç ya da ilgi zamiri olabileceklerine dikkat ediniz. 4. bonne" sözcüğünün "adjectif" oluşuna dikkat ediniz — J'ai bien compris cette règle (adverbe) Il est bon (adjectif) 6. (zarfın anlamında değişiklik. "Très" zarfının bir sıfatın veya bir başka zarfın anlamına etki ettiğine. (adverbe) — Il fait mauvais temps (adjectif) 7. (sıfatın anlamında değişiklik) — Il travaille beaucoup.) 9. "mauvais. mauvaise" sözcüğünün sıfat oluşuna dikkat ediniz — Il lit mal.) — Elle est très belle.— Est-ce que tu t'occuperas de cette affaire? Oui. "Bien" sözcüğünün "adverbe" "Bon.) (Cümlenin sonunda — Je ne sais pas quand je partirai.) . "Où" veya "d'où" sözcüklerinin kullanılışlarına göre soru zarfı. (bağlaç) (Soru işareti yok.272 .

CHACUN.. tekil şahısta kullanılır ve özne.J'ai la même (pronom). toi-même. c. vous-mêmes. Kimi sıfatların hiç değişmeyen "adverbe de manière" (tarz gösteren zarf) olarak kullanılma durumlarına dikkat ediniz voir clair. a. Elles ont les mêmes robes. eux-mêmes. b. 11. görev ve dolayısiyle de anlamına dikkat ediniz a. (lui-même = lui. zamir değişmeyen bir durumda olduğunda. coûter cher. Tout le monde courait. c. elle-même pluriel nous-mêmes. — Ces fleurs sentent bon. même les vieillards. "Même" sözcüğü. zarf. . — Personne n'est content de soi-même. — Il faut préparer les devoirs soi-même.10.. 27: . ya da genellikle "impersonnel' fiilden sonra gelen MASTARIN belirtilmemiş öznesi du rumunda ise "lui-même" yerine SOI-MEME kullanılması ge reklidir : (Sayfa 75. sentir bon. — Cette étoffe coûte cher. — Il faut décider de faire cela soi-même. parler juste. (adverbe) Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi a. ON PERSONNE. bak ) — Chacun pense à soi-même. (article + même + substantif): ADJECTIF (article + même): PRONOM même (invariable) (sans article): ADVERBE (même + pronom personnel tonique) (bizzat ben anlamında^ Mon père a réparé cela lui-même. d. b. sıfat ve zamir olmak üzere üç görev yüklendiği için. zarf görevini yüklenir. pas un autre) TABLEAU singulier moi-même. c. (adjectif) Quelle belle chemise tu as! . b. ismin önünde bulunduğunda. elles-mêmes DİKKAT : "soi-même" daima 3. lui-même. sıfat ismin yerini tuttuğunda.

"s'intéresser" — Je parle de TOUT.) — Dans cette école. de. masc. article yoksa "her" anlamına gelir.4 . sing. bile) 1. 4. MEME les oiseaux.Exercices sur l'emploi de AUSSI) (hatta. Il lit beaucoup. zamir ve zarf olarak kullanıldığı için kullanım ve anlamına dikkat etmek gerekir a. "TOUT" sözcüğü sıfat. TOUT TOUS TOUTE TOUTES Tout le pays est riche. MEME des livres de philosophie. — Je sais TOUT. du verbe "savoir" — Je m'intéresse à TOUT. comp. Adjectif olarak kullanılan "TOUT" dan sonra "article" varsa "tüm bütün". (Sayfa: 62 bak. ind. "Tout" ismin yerini tuttuğunda zamir görevini alır ve yerine geçtiği ismin sayı ve cinsine göre: tout. pronom neutre. 3. (Örnekler) (Exemples) masc. TOUT m'intéresse (Herşey anlamında) pronom neutre sujet du verbe '"intéresser". 12.) b. Je possède beaucoup de livres.) . toutes. du verbe "parler" — TOUS sont venus. 5. (Ülkenin tümü güzeldir. pronom neutre. Toute la ville est belle. sing. tout se tait. fém. pronom neutre. comp. herkes anlamında kullanılır ve fiili 3. tous. MEME les savants ne savent pas tout. Tous les pays ne sont pas riches. (zamir olarak kullanıldığında sonundaki "S" okunur). 2. çoğul şahısta olur. MEME des livres rares. pl. Toutes les villes ne sont pas belles. dir. pl. şekillerinde karşımıza çıkar. MEME les enfants. fém. Tout est triste.) — Tout pays est beau. (tout + article + substantif) : adjectif (tüm anlamında) (tout + substantif (sans article)) : adjectif (her anlamında) Tableau des adjectifs indéfinis "TOUT" Genre-nombre ADJ. ind. Bu nedenle tanımlıkla kullanılıp kullanılmadığına dikkat etmek gerekir — Tout le pays est beau. "MEME" comme adverbe: (MEME = ET Tout le monde était là. pronom sujet du verbe "venir" (hepsi. IND. comp. (Her ülke güzeldir.

en même temps tricote) EXERCICES sur l'emploi de "TOUT" qu'elle I. TOUS. 27! . Les étudiants ont des serviettes ( ) neuves. eğer "TOUT" zarfı sessiz harfle başlayan féminin bir sıfatın önüne gelirse özel bir durum arzederek uyum sağlar yani (e) ya da "féminin pluriel" ise (es) alır — Il est tout beau. elle est ( noire. TOUS (adj. 6. Elles sont toutes petites.) — — — — — — Ils sont tout petits. TOUTES et indiquez entre parenthèse s'il s'agit. d'un adjectif. entièrement" anlamlarına gelir. Les enfants ont des sacs ( ) neufs. ( ) change dans la nature.) les élèves travaillent. d'un pronom indéfini ou d'un adverbe (d'après le modèle) 1. ( ) les arbres ont perdu ( > leurs feuilles. 7. 3. bir sıfat-fiilin.— TOUT LE MONDÉ est venu. bir "gérondif" in önüne geldiğinde "ZARF" tır.) c. complètement. Elle est tout heureuse. 4 5. Ancak.) — Elle est toute belle. 2. le professeur donne à TOUS (pronom) des récompenses. "ADVERBE" 1er değişmeyen sözcükler olduğu halde. TOUTE. Quand le printemps vient. pronom indéfini. Mon ami a une jolie petite chatte. Ils sont tout heureux. Elles sont tout heureuses. Il est tout heureux. ( = Elle regarde la télévision. Mettez TOUT. La voiture roule ( ) doucement. — Elle regarde la télévision. tekil şahısta kullanılır. (Sıfat eril olduğundan "tout" değişmez. sujet du verbe "venir" (herkes anlamında ve fiili 3. "TOUT" : bir sıfatın. TOUT en tricotant. Önünde bulunduğu bu sözcükleri özellikle sıfatları pekiştirmeye yarar. (Sıfat dişi ve " b " sessiz harfi ile başladığı için "tout" zarfı "TOUTE" durumuna geçmiştir. "Tout à fait.

18 ( ) est intéressant. qualificatif + (-MENT) = adverbe de manière Örnekler Adjectif qualificatif . ağır) lente heureux doux léger rapide heureuse douce légère rapide Adverbe lentement (yavaş yavaş) ( = d'un manière lente) heureusement doucement légèrement rapidement (vite) .8 ( ) les enfants apprennent-ils à lire? 9. Non. 21.276 masculin féminin lent (yavaş. 20 ( ) les jours. je me lève à six heures. je me suis promenée dans les rues. 24 ( ) les feuilles sont ( vertes en été. Oui. La chemise de Paul est ( ) déchirée. 14. 22 ( ) les langues étrangères me plaisent. elles ne sont pas ( ) occupées. ( ) sont venus. Genel olarak sıfatlardan tarz gösteren zarflar elde edilir Le féminin de l'adj. 25. Est-ce que ( ) les pharmacies restent ouvertes le dimanche? 11. 16. Non. ils apprennent ( ) à lire. elles ne restent pas ( ) ouvertes. Cet enfant déchire ( ). ( ) les places sontelles occupées? 13. 23 ( ) les montagnes sont ( blanches en hiver. Comment est-ce que les voyageurs sortent du tunnel? 15. 10. Dans notre salle de classe. 19 ( ) la journée. 17 ( ) la ville ( ) entière est en mouvement et ( ) pleine de bruit. 12. J'ai invité ( ) mes amis à mon anniversaire. 13. Ils sortent du tunnel ( ) noirs de fumée.

"Devant" ve "derrière" kimi zaman zarf.Exceptions (-ANT) ile biten sıfatların zarfı : (-AMMENT) (-ANT) ile biten sıfatların zarfı : (-AMMENT) soneklerini alırlar prudent constant — prudemment — constamment ( = d'une manière prudente) ( = d'une manière constante) 14. (quelquefois) (quelquefois) . kimi zaman ise préposition (edat) görevini yüklenirler: Passe devant (adverbe) Passe devant moi (préposition) 16. "Tantôt" zarfı genellikle tek başına kullanılmayıp. tantôt à Ankara. ve superlatif dereceleri vardır comparatif Positif degré Comparatif degré Superlatif degré Tôt (erken) Tard (geç) Plus tôt (daha erken) Plus tard (daha geç) Le plus tôt (en erken) Le plus tard (en geç) Exceptions : Yukarıda verilen kurala uymayan zarflar şunlardır Positif degré Comparatif degré Superlatif degré Bien (iyi) Mal (kötü) Peu (az) Mieux (daha iyi) Pis (daha kötü) Moins (daha az) Le mieux (en iyi) Le pis (en kötü) Le moins (en az) 15. Niteleme sıfatlarında olduğu gibi zarfların da positif.277 . tekrarlanır Je suis tantôt à Istanbul.

. par.. en MATIERE en. dans. sur.. dans. en vue de. — Je me sers d'un stylo. sans. jusqu'à.LA PREPOSITION (Edat) Herhangi bir cümlecik içinde. sans AGENT de. de. en.. en. pour CAUSE de. près de . . TEMPS à. avec. au milieu de. à côté de.. — La cour de l'école est pleine de fleurs. au-dessous de. — Nous irons à Bursa. vers. au-dessus de. devant. pendant... de. — Il est bon pour ses voisins. . par MOYEN avec.. après. derrière jusqu'à. TABLEAU DES PREPOSITIONS (Bu tabloda en işlek olanlar gösterilmiştir) LOCUTIONS PREPOSITIVES SENS PREPOSITIONS LIEU à. chez. ATTRIBUTION à. avant. OPPOSITION malgré en dépit de. durant. après.. hors de. depuis. anlam bütünlüğünü sağlamak amacıyla iki sözcüğü biribirine bağlamaya yarar — Il nuit à sa copine... pour. en face de. BUT pour afin de. avant. en.. sur MANIERE par. sous.278 à cause de.

de moyen — Ce jeune est-il de vos étudiants? comp. de dépendance — Sous ATATÜRK. U habite au-dessus de la pharmacie. 2. de matière — Malgré sa robuste constitution.280 . de cause — Sur 34 étudiants. il y a 20 jeunes filles. j'ai renoncé à faire cela. Encadrez les prépositions. de cause — Dans ma colère. je n'ai pas pu sortir. comp. partitif — U a agi dans une mauvaise intention. comp. comp. qu'elle 1. d'opposition — A cause de la pluie. en auto. partitif — Laquelle de ces robes préférez-vous? comp. de lieu — La table est en bois. 4 . tous les turcs furent prospères. 3. comp.Örnekler — Mes amis m'attendront devant la maison. de cause — Ma chambre donne sur le marché aux fleurs. Ne marchez pas sur l'herbe de la pelouse . de temps — Ma soeur est en Amérique. comp. comp. il se croit malade. comp. Soulignez introduisent les compléments. Il a raconté l'histoire à son fils. de proportion — Les ouvriers travaillent sous la direction de mon frère. comp. comp. de nom — Sur les conseils de mon ami. de lieu — Us viendront me chercher à cinq heures. comp. comp. comp. de lieu.) comp. comp. de cause — Je voyagerai en avion (en bateau. je ne sais pas ce que je dirai. comp. Voilà un ouvrier qui pense à son travail. de dépendance EXERCICES I.

10. en bleu les compléments de nom. de mêmes couleurs les prépositions qui introduisent ces compléments J'aime aller dans le verger de mon oncle. 15. 1. Encadrez. 20. Je me dirige vers la ville à toute allure. 19. vous connaissez le chemin de la maison. Il part avec sa nièce. Sur 100. Cette chemise est en coton. 11. 4. Il arrivera à Paris dans la nuit. Encadrez les prépositions. J'éclaire la pièce avec une lampe électrique. contre l'esclavage. Passez devant moi. Il arrivera donc avant moi. 13. Tu partiras avant le printemps. Une voiture venant Me Çınarcık a culbuté 2dans le fossé. 14. 3.280 Soulignez en rourge les compléments de verbe. D'après le modèle donné. Il passe ses journées entre le lit et le fauteuil.'( ) Je séjournerai dans ce bourg de jeudi à lundi. .5. appelle son chien près de lui. 2. 6. Il l'a tiré par les pieds. Viens en auto. il n'a pas pu connaître la réussite. Je marche avec précaution entre les fruits qui jonchent le sol. Il se dirigeait vers Yalova quand il a rencontré la mère de Buket. X ). ATATÜRK a combattu pour la liberté. 16. Malgré son travail. 12. . 3. Je meurs de fatigue. II.) Modèle: Je vais à 1. vous avez 60. Nous passerons par Eskişehir. 7. 7. indiquez entre parenthèses le sens du complément qu'elles introduisent la bibliothèque (lieu. 2. 10. 8. J'écris avec soin. 8. 9. En face de la poste. Mon grand frère a conduit la voiture de Çınarcık à Bursa. Il monte sur son âne et voyage à travers le pays. 9. III. 17. Je partirai en Juillet et resterai chez ma soeur jusqu'à la fin des vacances. 6. s'assied devant la cheminée. Il a été piqué par une guêpe. Je partirai de Bursa après lui. 18. vous trouverez le bureau de tabac. Le cirque installe la tente au milieu de la place. 5.

nous écoutions ce que disaient les paysannes. le vieux greffier. et et et et analysez analysez analysez analysez les les les les pronoms indéfinis.La tante Moinel était une de mes grand-tantes. Au premier plan. Elle est revenue le soir. 3.. Horay. le grand Meaulnes. venues du fond de la campagne. sréSt? arrêtée devant toutes les vitrines.. Et ma tante était restée toute seule dans sa bizarre petite maison où.. A la porte vitrée. Les deux garçons se plaquèrent derrière des planches. Relevez les compléments des verbes et donnez leur nature. Au-delà montaient des rocs. tandis qu'ils observaient les ouvriers. (ALAIN . 5. Tous ses enfants étaient morts et j'avais bien connu Ernest. Texte: II A la campagne Toute la journée.4. Et de la cuisine. a erré le long des quais.. 2. s'arrêtaient et s'égouttaient. Relevez et analsez les adjectifs indéfinis.) EXERCICES ECRITS 1. (A.. le magasin était envahi par des paysans ou par les cochers des châteaux voisins. 4. Des machinistes s'employaient à monter de hauts décors que l'on disposait sur plusieurs plans.. de portraits de défunts.. Décrivez un décor d'une pièce de théâtre. P. c'était un montage en carton représentant un désert de sable avec des buissons. adjectifs numéraux. de médaillons. prépositions. les murs étaient tapisés de vieux diplômes.) . Relevez Relevez Relevez Relevez 6. curieux de toutes leurs histoires. .FOURNIER. une certaine animation régnait. a déambulé à travers la ville. 7. Mon grand-oncle Moinel. DHÔTEL. adverbes.281 . Le pays où l'on n'arrive jamais. dans le brouillard de septembre. épuisée mais contente. Elle est sortie après déjenuer. Emile-Paul. les charrettes. et enfin un pic couvert de neige qu'illuminaient des projecteurs. EXERCICES DE REVISION Texte: I Dans les coulisses Dans cet autre bâtiment. l'avait suivi de près. un grand garçon qui allait être instituteur.. 5. Us employèrent deux minutes à regarder les décors. le dernier de tous.

Alors c'est toujours l'île. 4. de bêtes vivantes qui trottent. chat (occupée par le chat). Il déplace. pleine de fruits succulents.EXERCICES ECRITS 1. S'il me voit arriver. jusqu'à lenteur. 4. lenteur. il se lève. GENEVOIX. Vous entendez des clients qui entrent et sortent. comprenant quil me gêne. Texte: IV L'île Du côté par où l'on arrive au jardin. Analysez les mots: porte.1a queue fatiguée: "Passe. la place est occupée par le chat. Dès que l'on est passé. bourdonnante. une vache dans un pré. Autrefois. Analysez les compléments de lieu et de temps des verbes. Texte. son arrière-train qui commence à devenir raide. Analysez les attributs du sujet.. 3. Vous êtes dans une arrière-boutique. Si l'on y avait fait naufrage ou si un tremblement de terre venait anéantir le bourg.. le chat se sauvait à mon approche. Il ne se dérange même pas. Il marmonne . L'île est immense. Il me connaît maintenant. on pourrait s'y nourrir de baies sauvages et de venaison. III Chien et chat Quand la place est libre. c'est l'île. derrière ce fouillis de buissons.le chien se couche en travers de la porte. un cheval à l'écurie." 2. Il ne bouge même pas l'oreille. presque au ras de la barrière. Analysez les compléments d'agent.) . ce n'est plus le jardin. mais pour jouir du paillasson. volent.282 . le Bestiaire et l'herbier. non certes pour la garder. 2.. Il est bien sûr que je ne lui ferai pas de mal. avec lenteur. puisque c'est ton caprice. La vieille muraille. (G." De temps en temps. juste autant qu'il faut. Mercure de France) EXERCICES ECRITS 1. Décrivez au choix un lion dans une cage. 3. approche. la défend aussi bien que la rivière. ailleurs encore d'une haie de thuyas que double un grillage barbelé. il y a la rivière et le pont. touffue. le Jardin dans l'île. Analysez les adverbes de temps. Racontez. (M. rampent.. Analysez les prépositions et les locutions prépositives depuis "Quand la place. là de vieux murs secrets. Elle est "entourée de tous côtés": ici d'eau vive. DUHAMEL.

le solei incendie les maisons trop sèches et couvre les murs d'une cendre grise on ne peut plus vivre alors que dans l'ombre des volets clos. 3. 3 Dites. Les beaux jours viennent seule ment en hiver. en quelques lignes. Analysez les compléments du verbe "est entourée.EXERCICES ECRITS 1. Analysez les prépositions de la première phrase (Le printemps. (A. Décrivez en quatre phrases les différents pendant les quatre saisons. derrière. grillage barbelé. Pendant l'été. ic ailleurs. au contraire. les plaisirs que peut procurer l'île à vin bande de jeunes enfants. 4. de lieu. CAMUS EXERCICES ECRITS 1. Analysez les mots ou groupes de mots: l'on (arrive)." 2. Texte: V Saisons Le printemps s'annonce seulement par la qualité de l'air ou par le corbeilles de fleurs que de petits vendeurs ramènent des banlieues c'est un printemps qu'on vend sur les marchés. marchés).283 . Analysez les adverbes. En automne c'est. le: aspects de votre régioi .. les compléments compléments de temps des verbes. un déluge de boue. 2. Analysez les compléments d'objet.

. ou. ni. néanmoins.) îki tür bağlaç vardır 1.284 . 2. lorsque tu es assise à la fenêtre. örneğin iki (attribut) yü bağlar — Elle est sage ET heureuse. or. Aynı türden iki cümleciği biribirine bağlar a. cependant. donc. II neige sans cesse ET la montagne est toute blanche. or.. "Maman.. Les conjonctions de coordination (ilgi bağlaçları) 2. car. iki temel cümleciği (Deux propositions principales) bağlar. (Bir çocuk bir kere yalan söyleyince. puisque. quoique." Charles-Louis-Philippes (Maman) . Les conjonctions de subordination (yan bağlaçlar) I.LA CONJONCTION (Bağlaç) Bir cümlecikteki aynı cins iki sözcüğü. lorsque. comme. 3. cependant. néanmoins. bir daha ona inanılmaz. LES FONCTIONS DES CONJONCTIONS DE COORDINATION (İlgi bağlaçlarının görevleri) (et. Aynı türden ve aynı görevi yüklenmiş iki sözcüğü biribirine bağlamaya yarar. mais. et. iki kısmı ya da bir birleşik cümlede iki cümleciği biribirine bağlamaya yarayan sözcüklere "LA CONJONCTION (Bağlaç)" denir.) •— On ne croit plus un enfant quand il a menti. tu couds ET tu penses. donc.. İki bağımsız cümleciği (Deux propositions indépendantes) bağlar. Aynı göreve sahip iki sözcük grubunu biribirine bağlayabilir — Leur professeur corrige le devoir de Banu ET celui de Gönül.) 1. soit. aussi. car. ou. b. ni. toutefois etc. que. — Le livre et le cahier sont utiles. (Kitap ve defter yararlıdır. Bir birleşik cümle içinde.) LES PRINCIPALES CONJONCTIONS (ainsi. mais. si.

2. (à condition que. dès que. 1.. pour que. (subjonctif) Avant que. à mesure que.) 28Ï . des revues. subordonnée. depuis que jusqu'à ce que.) Yan cümleciği (la proposition subordonnée) temel cümleciğe (la proposition principale) bağlayarak birleşik cümlenin meydana gel meşine yarar : — Je crois / QUE vous vous trompez. nous partons. principale / prop. tandis que. aussitôt que. bir yan cümleciği diğer bir yan cümleciğe bağlayabilir : Je crois / QUE tu réussiras / PARCE QUE tu es intelligent. alors que. Bir birleşik cümle içinde. bien que.c. prop. Bir birleşik cümlede. nous achetons des journaux. comme. iki yan cümleciği (Deux propQèïtïtàM subordonnées) bağlar "Maman. ainsi que. De crainte que.. puisque. autant qu< de sorte que. quand. nous partirons. tu n'es plus ime simple femme qui coud ET qui pense. prop. interrogation ind. LES LOCUTIONS CONJONCTIVES (Deyim bağlaç) Bir bağlaç değerinde olan sözcük grubuna la locution conjonctive ( = la conjonction composée) denir. en attendant que." LES FONCTIONS DES CONJONCTIONS DE SUBORDINATION (Yan bağlaçların görevleri) (lorsque. après que.. que. d'objet principale — Je ne sais pas / S'il viendra. (Subjonctif konusuna bakınız. (indicatif) — En attendant qu'il soit de bonne humeur je m'occupe de me. subordonnée comp. quoique. afin que. prop. parce que.' affaires (subjonctif) — Avant que train (1) (1)parte. si. àmoin! que. II. de même que. deyim bağlaçlarından sonra kullanılan olumlu fiilden öno (NE) explétif olarak kullanılabilir.) Örnekler — Dès que vous terminez vos devoirs. (indicatif) — Aussitôt que la voiture arrivera..

le panthère. ET le faible ET le fort vont tous également de la vie à la mort. les professeurs font (subjonctif) de leur mieux — De crainte que la maison (1)soit sale. l'éléphant ET le zèbre habitent l'Afrique. NI même qu'il pense à venir. je garderais la maison. moins tu es généreux. (conditionnel) Emplois remarquables de quelques conjonctions 1. "plus.286 Sayfa 285 dip nota bakınız. moins. Ama çoğunlukla. 2. (Bu durumda cümlenin fiili 3. ya da 3. 4.) 5. çoğul şahısta olabilir ama 3. 3. les autres chuchotaient. — Plus je pense à mes travaux. (subjonctif) — Au cas où tu serais malade. — Plus tu deviens riche. sayma durumunda sadece son sözcükten önce kullanılır — Le lion. moines. plus je me fatigue. tek. tek. (1) . je pars. . NI: ikincisi "elliptique" olan olumsuz iki cümleciği bağlamaya yarar — Il ne boit N I en mange. plus je deviens triste. la hauteur. — Moins je fais de sport. autant" sözcüklerinden biriyle başlayan iki cümlecik arasında (ET) kullanılmaz — Mieux vous écouterez. Sayma durumunu hızlandırmak için kimi zaman (ET) kaldırılır kullanılmaz — Femmes. vieillards. Olumsuz aynı temel cümleciğe bağlı olan iki yan cümleciği bağlayabilir — Je ne crois pas qu'il vienne. mieux. şahıs yeğlenir. (subjonctif) — En admettant que tu sois guéri.— Pendant que Meldan répondait. tous étaient descendus. Sayılan kavramlar eşdeğer ya da dereceli bir şekilde ise (ET) kullanımlayabilir — La fierté. ET: Herhangi bir sayma durumunda her sözcükten önce tekrarlanabilir — Le pauvre ET le riche. 6. 7. la maîtresse fait de son mieux. l'arrogance caractérise (caractérisent) l'hidalgo. (indicatif) — Afin que les étudiants aient de bonnes notes. mieux vous comprendrez.

. — QUANT A moi. autant.) . (QUE: conj.. je dormirai. mn bir parçasıdır. (QUE: burada "QUAND" bağlacının tekrarından kaçınmak için kullanılan "conjonction" dur. moins.. Le savoir ET l'habileté ne mènent pas toujours à la fortune. je vois que vous avez tort. (QUAND) ile (QUANT A ) çok farklı sözcüklerdir...) — QUE faites-vous là? (QUE: pronom interrogatif) — QUE de fleurs vous avez cueillies! (QUE: adverbe de quantité) — Il est aussi grand QUE son père. soru zamiri.) 3. ya da beraber gidiyor gibi varsayılan sözcükler kimi zaman olumsuz cümlede (NI) yerine (ET) sözcüğü ile de bağlanabilir. (QUE: pronom relatif) — Quand on est jeune et QU'on se porte bien. ilgi zamiri. QUE: sözcüğünün bağlaç.. ben de eve döndüm.8. (Söylediğiniz şeyle haksız olduğunuzu anlıyorum. benzer gibi bakılan. karıştırmamaya dikkat ediniz — QUAND je serai rentrée.. Bununla beraber. DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ NOKTALAR 1.. 2. (Haksız olduğu için susuyor.) — PAR CE QUE vous dites. (PARCE QUE) yan bağlacı ile (PAR CE QUE) deyiminin anlam ve kullanım farkına dikkat ediniz — Elle se tait PARCE QU'elle a tort.. (Bana gelince. de subordination) — La pièce QUE j'ai vue était intéressante.. on doit travailler. 9. je suis rentrée chez moi. zarf olduğu durumlara dikkat ediniz — Je ne crois pas QUE la richesse fasse le bonheur..287 . (QUE: kıyaslama cümlelerinde kullanılan plus. Bu kullanımlarda (PAS) yerine (NI) sözcüğü geçer..) aussi. Olumsuz bir cümleciğin benzer kısımlarını bağlamaya yardım eder Elle n'est NI belle Nİ riche.

il sort.) — QUOI QUE je dise. Au contraire. 6. il conduit une automobile..4. Il pars pour quelques jours. 1. 4. . 8. demain. Allez vous coucher. il fait la sourde oreille. 7. Préférez-vous la mer ou la montagne? Je n'aime guère la télévision. Modèle Emportez du pain | et j des fruits. Encadrez les conjonctions de coordination. 3. Venez ne venez pas. il a besoin de repos. Je suis obligé de prendre le métro l'autobus. Remplacez les 1. car la route est glissante. Vous êtes fatigué reposez-vous. elle semble augmenter. 10. Cette maison est vaste. 2. Soyez prudents. rancunière. je ne l'ai pas chez moi. La chaleur. 2. (Ne söylersem söyleyeyim. 3. 5. Je n'ai bu ni mangé. duymazlıktan geliyor. Oysaki iki sözcük halinde yazılan: (QUOI QUE. je m'assieds sur ce banc je respire l'air frais de la campagne. 4. .. 7. Soulignez les éléments de la phrase qu'elles unissent. du reste. (Hasta olmasma rağmen dışarı çıkıyor.288 par des conjonctions de coordination Le soir. 6. vraiment ne diminue pas. Cet homme est infirme. 5. Je connais le froid de Kars mais la chaleur de Mersin. C'est extraordinaire. Il ne viendra aujourd'hui.) ile eşit anlama sahiptir — QUOIQU'il soit malade. j'avoue que ce garçon mérite une leçon.) EXERCICES I. QUELLE SOIT LA CHOSE QUE. mais peu confortable. Votre valise semble bien lourde. En effet elle est pleine de livres. Je ne suis méchante. 11. Je récompenserai celui qui travaille et qui s'applique le plus. 9. car il est tard. décidez-vous. 8. (QUOIQUE)*0 yan bağlacı (BIEN QUE) yan bağlacı ile eşdeğer anlamdadır.

Croyez-vous qu'il soit nécessaire de venir. 8. ni. c'est lui qui a obtenu la palme d'or. 11. Mon père m'a dit qu'il m'emmènerait au théâtre. réussis. prétentieux. Qu'il vienne ne m'étonnerait pas. Je leur ai dit que Kaan était un bon garçon. Je souhaite vivement que vous veniez. 5. 3. car. mais tu n'iras pas ailleurs. tu pars avec nous. Ecrivez les propositions subordonnés conjonctives. Je ne les connaissais l'un . Kaan m'a présent sen père sa mère. travailles. 2. la mer m'est déconseillée: je ne sais vraiment où aller. conj. il est de plus en plus faible. Je n'ai pas vu qu'il voulait tourner à gauche. III. en les unissant par une des conjonctions: et. 7. Soulignez les conjonctions de subordination Modèle: Je sais / que vous viendrez. du reste) 1 2. tu restes ici. ou bien. Il m'a assuré qu'il viendrait. qu'il était paresseux. 5 . sub. mais. mais j'espère que cela ne se reproduira pas. il risque d'échouer à son examen. J'admets que vous aviez une excuse.) 1. Je leur ai conseillé de bien contrôler son travail. Il faut que vous preniez la tête de l'entreprise. 4. lecture. Monts. d'autre part. Il ne fait plus de progrès. Je demande qu'il vienne. en revanche. Remplacez les par une des locutions conjonctives (au contraire.289 . trop lentement. vaux. Utilisez dans la même phrase les deux mots indiqués. Ce film est merveilleux. 12. donc. bibliothèque. Ce garçon est très méchant. que vous viendrez (Prop. 10. 4. trop vite. 9. Je n'aime pas les vacances à la campagne. sa soeur est vraiment gentille. 3. V. 10. IV. . 6. l'autre.9. beau. Je sais fort bien qu'il est mécontent.

VI.290 ? subordonnée con- . J'aimerais 6. Crois-tu que je ne m'en suis pas aperçu? 5. Soulignez les propositions subordonnées conjonctives. Nous avons constaté 7. 4. Vous désirez . Que vous ayez raison me semble indiscutable. Qu'il réussisse est mon voeu le plus cher. mais il n'est pas sûr que tous pensent comme moi . 2. 8. J'ai bien vu qu'il était très embarrassé.) ou sujet (s. Remplacez les par une proposition jonctive complément d'objet Modèle Il dit Il dit qu'il ira à la bibliothèque.o. Je crois qu'il a froid. Je regrette 3. 7. 1.) 1. 9. entre parenthèses si elles sont complément d'objet (c. marquez. Ma mère demande 4. Il faut / que tu obéeisses (s. VII.) du verbe Modèles a. Ils souhaitent 10. Il est nécessaire que vous soyez avec nous ce jour-là. 6. J'aime / que tu obéisses (c. Croyez-vous 5. D'après les modèles donnés au-dessous. Je veux que vous ayez de bonnes notes. Je veux 8. 3. Qu'il lui pardonne serait une nouvelle faiblesse.o. Ils disent 9. Il faut que chacun y mette du sien. 10. Elle dit 2. Je trouve que le cinéma fait de grands progrès et que certains grands films sont des chefs-d'oeuvre.) b.

Ils disent que tu connais les étudiants que j'attends.291 . Paul que tu appelais est venu.) 1. 6. 3. X. Soulignez en rouge les propositions subordonnées relatives. Je ne veux pas que vous repartiez très tôt. 2. U faut qu'il fasse beau demain. (p. Faites une phrase contenant les propositions signalées 1. Indépedante + principale + subordonnée conjonctive complément d'objet. U dit qu'il va partir. Principale + subordonnée conjonctive complément de temps. (p. Apporte-moi les livres que j'ai laissés sur le bureau. Principale + subordonnée conjonctive complément de cause.rel. Subordonnée conjonctive complément principale (ou indépendante).s. 7. Je veux que tu fasses le travail que je t'ai demandé. conjonctive complément d'objet + de temps + principale + cause + principale + .conj. IX. 9. J'espère que le rapport qu'il nous a fait soit bien exact. Subordonnée conjonctive complément de principale (ou indépendante). Tu sais bien que c'est impossible. Principale + subordonnée subordonnée relative.) b. 4. 5. 6. 2.s. 3. 10. en bleu les propositions subordonnées conjonctives Modèles a. 8. Je crois / que tu as raison.VIII. Je sais que tu fais le tour de l'Angleterre. Montre-moi le livre / que tu viens d'acheter. 4. 5. Soulignez les conjonctions ou les locutions conjonctives Modèle Venez / puisque vous êtes libres. Ecrivez les propositions subordonnées compléments de cause.

vous pouvez aller vous baigner. 11. 5. il ne sera pas expulsé du terrain.puisque voua êtes libres. nous devons mieux nous organiser. Du moment que vous promettez d'être raisonnables. 2. je vous ferai une surprise. 10. nous finirons ce travail demain. 1. il a envoyé un télégramme. 9. Etant donné qu'il a été malade. il a dû s'absenter. 7. 4. Je ne peux rien faire étant donné que je n'ai aucun renseignement. 6. Comme il est tard. Je vous pardonne parce que c'est la première fois. Du moment qu'il fait beau. Comme la vie augmente. 12. 3.292 . Attendu que le joueur s'est excusé. . Puisque vous êtes gentils. Il a gagné parce que ses concurrents ont abandonné. Comme je n'aime pas l'obscurité. je vous autorise à le faire. je ne peux rester ici. Comme il a manqué la train. 8.

On donne le nom de locution interjective remplissant le rôle d'interjection Ah! bah! En avant! Grand Dieu! Dieu du ciel! Hé quoi! Dieu me pardonne! Eh bien! Ma foi! à tout groupe de : Mon Dieu! Oui da! Qui vive! Tout beau! etc... Clac! b. Ünlem sözcüğü. Ça! c. c. Örnekler Holà! hé! descendez (Hey. locutions interjectives. bir nida'dır. Certains mots peuvent accidentellement devenir interjections Diable! Paix! Alerte! Ciel! Comment! Allons! Halte! Peste! Malheur! Courage! Silence! Bon! Dame! Miséricorde! Tiens! etc.. inin bakalım aşağıya!) Ah! il est enfin venu (Ay! nihayet geldi.. Les principales interjections et onomatopées Heu! Eh! Ouf! Ah! Ho! Parbleu! Aïe! Fi! Holà! Bah! Gare! Pif! Hop! Bravo! Ha! Pof! Hum! Hé! Pouf! Chut! 0! Hein! Sus! Clic! Oh! Hélas! etc. üzüntü... (Bak hele! işte o. cümlecikteki diğer sözcüklerle ilişkisi olmayan tam ve apayrı değişmez bir sözcüktür. olmak üzere üç grupta incelenebilirler.293 .L'INTERJECTION (Ünlem) Hayranlık. şaşkınlık gibi ruhsal durumu belirtmeye yarayan bir çığlık. sevinç. onomatopées..) Au feu! (Yangın var!) Au secours! (imdat! Can kurtaran yok mu?) Eh bien! qu'est-ce que tu fais? (Pekâlâ! e! daha neler yapıyorsun?) Allons! courage! (Haydi bakalım cesur ol!) .. b. "accidentellement" kullanılanlar. Ünlem sözcükleri : a.) Tiens! la voilà. a.

— J'aime me baigner. mais je regrette qu'il y ait autant de monde sur la plage. Cümlecik (proposition) üç çeşittir: 1. proposition principale Bir birleşik cümlede temel hükmü gösteren ve bazen öğelerinden .) — Caesar'ın "Veni. cependant. j'ai — La nuit tombait. vaincu. İki veya daha fazla bağımsız cümlecik yanyana gelirse propositions juxtaposées (bağımsız sıra cümlecikleri adını alırlar. 2. ou. pourtant)'dan biriyle diğerine bağlanmıştır.c'est pourquoi." cümlesi gibi. conjonction de coordination (et. — Je suis heureux et tu es heureux aussi. proposition principale — Nous admirons le bateau / qui arrive. j'ai vu. sourit. le ciel se remplissait d'étoiles. / le coq chante. La proposition principale. m'aperçoit. mais.294 . donc. — Je suis content de ma vie. — Demain. car. Bu cümlecikler de "propositions coordonnées" adını alırlar. çekimli bir fiilin etrafında toplanmış olan sözcük grubuna cümlecik adı verilir. vidi. her çekimli fiilin meydana getirdiği indépendante (bağımsız) cümlecik. b. — Le vent souffle et les arbres gémissent. Yukarıda görülen cümleciklerin herbirinin tek bir tane çekimli fiilleri olduğundan ve büyük harfle başlayıp nokta ile bittiği için proposition indépendante (bağımsız cümlecik) tir. tourne la tête. ni.NOTIONS GENERALES SUR LES DIVERSES PROPOSITIONS ET LA PROPOSITION COMPLEXE (Cümlecik türleri ve birleşik cümle hakkında genel bilgiler) Gramer kuralları uyarınca. — Dès que le jour se lève. vici = Je suis venu. Bu cümlelerde ise birden fazla çekimli fiil var. a. tu entendras un beau concert. aussi . — Il s'arrête.

prop.295 . 3. (Phrase complexe) prop. 5. sub. prop. conjonctive de cause 3.herhangi birini açıklamaya yardımcı olan bir ya da birden fazla yan cümleciğe sahip ana cümleciğe temel cümlecik (proposition principale) denir. Proposition subordonnée conjonctive. / le coq chante. infinitive 5. prop. Proposition subordonnée interrogative. principale / prop. toi / qui es heureux. 1. prop. sub. subordonnée relative 2. 4. participe La nuit venue. prop. sub. Je t'envie. subordonnée de temps — Nous admirons le bateau / qui arrive. prop. / je rentre à la maison. participe Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi bir birleşik getiren yan cümlecik. Yukarıdaki cümlelerde — Dès que le jour se lève. Proposition subordonnée infinitive. relative LA PHRASE COMPLEXE (Birleşik cümle) İçinde en az bir temel cümlecik ve bir yan cümlecik bulunan cümleye birleşik cümle denir. Proposition subordonnée relative. cümleyi meydana 1. Dites-moi / pourquoi vous pleurez. sub. interrogative 4. 3.) . sub. / je suis rentré à la maison. Proposition subordonnée participe olmak üzere beş şekilde kurulur. Le vent étant froid. J'entends / les oiseaux chanter. 2. (Arka sayfadaki tabloyu inceleyiniz. Vous vous ennuyez / parce que vous n'avez pas d'amis. sub. prop.

INTERROGATIVE amenée par les autres conjonctions "parce que.FONCTIONS DES PROPOSITIONS SUBORDONNEES DANS LA PHRASE RELATIVE complète Aimez celui l'antécédent qui vous aime complément d'objet du verbe principal CONJONCTIVE Amenée par la conjonction "que" Je crois / qu'il pleuvra. qui. quand." Dis-moi / pourquoi tu ne travailles pas assez. quand. pour que. complément circonstanciel du verbe principal amenée par "si. où etc. puisque. comment. afin que etc " Nous sortons / avant qu'il pleuve.. comme. .. INFINITIVE PARTICIPE Je vois les enfants jouer (jouer les enfants) Ma lettre écrite.. pourquoi. Je vais à la poste.

" Il me dit: "J'ai rencontré une dame à qui j'ai demandé mon chemin. . Il me demande quand je partirai. "Est-ce que" ya da inversion'la yapılmış bir soru cümlesi ise "SI" soru zarfı. "Qu'est-ce que? = Que ?' ile yapılmışsa. se demander. DISCOURS DIRECT DISCOURS INDIRECT Il me dit: "Je viens. Il me dit qu'il a pris sa douche. çeşitli şekillerini aşağıdaki örneklerle daha iyi görelim. Il me dit qu'il a pris un taxi qui passait. demande si je suis malade. me me me me dit qu'il vient. "CE QUE" konulmak suretiyle yapılır. savoir." Il me dit: "Je sortirai." Il me demande ce que je fais. Il me dit qu'il sortira. Il me demande où j'habite.LE DISCOURS DIRECT et LE DISCOURS INDIRECT (Düz ve Dolaylı Anlatım) Dire. Il me dit qu'il a rencontré une dame à qui il a demandé son chemin. dit qu'il ne se sent pas bien. Il me demande ce que je cherche. demande Si je suis malade. affirmatif bir cümle ise baş tarafına "QUE" bağlacı.297 ." Il me dit: "J'ai pris un taxi qui passait. ignorer s'étonner." Il me demande: "Es-tu malade?" Il me demande: "Est-ce que tu es malade?" Il Il Il Il Il me demande: "Qu'est-ce que tu fais?" Il me demande: "Que cherches-tu?" Il me demande: "Qu'est-ce qui sent si bon?" Il me demande: "Où es-tu né?" Il me demande: "Quand partirastu?" Il me demande: "Où est-ce que tu habites?" Il me demande: "Pourquoi est-ce que tu ris?" Il me dit: "J'ai pris ma douche." Il me dit: "Je ne me sens pas bien. Il me demande ce qui sent si bon. Discours direct (düz anlatım)'ı dolaylı anlatıma değiştirmek için düz anlatımın başındaki iki nokta ve tırnak işaretleri kaldırılarak düz anlatımın durumuna göre örneğin. gibi fiillere bağlı olarak kurulan yan cümlecikler (propositions subordonnées) ile (Discours indirect) dolaylı anlatım oluşturulur. demander. Il me demande pourquoi je ris. Il me demande où je suis né.

" II me dit de ne pas faire beaucoup de bruit. 3 hafta sonra gibi) arka sayfada gösterildiği şekilde değişikliğe uğrar. Il dit qu'il emporte la lampe qui éclairera la chambre.Düz anlatım." . emir kipinde ve olumlu ise "de" préposition'u ile emir kipindeki fiilin mastarı kullanılır dolaylı anlatımda. II me dit DE ME LEVER tôt. Bu durumda düz anlatımdaki fiilin zamanı: présent ise dolaylı anlatımda imparfait'ye.298 . Düz anlatım. mutlak zaman) — Il a dit: "Je viendrai demain. "de" préposition'undan sonra ne pas ve mastar kullanılır. — Il me dit: "Efforce-toi d'être utile à ta patrie." Il a dit qu'il viendrait le lendemain. Oysaki bu fiillerin zamanı geçmiş zamanlardan birinde (passé composé. (zaman değişikliği yok. (mutlak zaman) — Il disait: "J'emporte la lampe qui éclairera la chambre. olumsuz emir kipinde ise dolaylı anlatımda." II me dit de m'efforcer d'être utile à ma patrie. plus-que-parfait) olursa dolaylı anlatımdaki fiilin zamanı değişikliğe uğrar. Ayrıca düz anlatımdaki zaman kavramları (bugün. dün." II me dit d'être prudent." II me dit de ne pas avoir peur. — Il me dit: "Ne fais pas beaucoup de bruit. futur gibi) birinde ise dolaylı anlatımdaki fiilin zamanı düz anlatımdaki zamanın aynısı kalır. — Il me dit: "Lève-toi tôt". savoir. imparfait. 2 gün önce." Il dit qu'il viendra demain." fiilleri şimdiki zamanlardan (présent.. "dire. — Il me dit: "Sois prudent. değiştirilmez. passé composé ise plus-queparfait'ye. LA CONCORDANCE DES TEMPS (Révision) (Zaman Uyumu) Eğer temel cümlecikteki. (göreceli zaman) — Il dit: "J'emporte la lampe qui éclairera la chambre". passé simple. futur ise futur relatif (cond. Örnekler — Il dit: "Je viendrai demain. demander.. yarın. présent)'e dönüştürülür. — Il me dit: "N'aie pas peur.

." Mon ami m'a dit qu'il avait trouvé une maison qui me plairai certainement. Mes amis m'ont dit: "Nous sommes allés à la campagne il y a deu semaines. Il a dit: "J'ai retenu deux chambres à l'hôtel." Mes amis m'ont dit qu'ils étaient allés à la campagne deux semaine plus tôt (auparavant)." Mes amis m'ont dit qu'ils partiraient pour Alanya deux semaine plus tard. Il m'a dit: "Il fera beau demain. Il m'a dit: "Il fait beau aujourd'hui. Il m'a dit: "Il a fait beau hier." Il dit qu'il a retenu deux chambres à l'hôtel." Il me dit qu'il fera beau demain." Il m'a dit qu'il faisait beau alors." Il me dit qu'il a fait beau hier. Il me dit: "Il fait beau aujourd'hui." Il me dit: "Il fera beau demain." Il m'a dit qu'il ferait beau le lendemain. (görece li zaman) II dit: "J'ai retenu deux chambres à l'hôtel. Mon ami m'a dit: "J'ai trouvé une maison qui te plaira certaine ment." II a dit quil avait retenu deux chambres à l'hôtel." Il m'a dit qu'il avait fait beau la veille. Il me dit: "Il a fait beau hier.Il disait qu'il emportait la lampe qui éclairerait la chambre." Il me dit qu'il fait beau aujourd'hui. Mes amis m'ont dit: "Nous partirons pour Alanya dans deux s< maines.

TABLEAU DE LA CONCORDANCE DES TEMPS Verbe de la proposition principale Présent ou Futur Passé (Zaman uyumu çizelgesi) Verbe de la proposition subordonnée à l'indicatif au subjnoctif Simultanéité PRESENT PRESENT Postériorité FUTUR SIMPLE PRESENT Antériorité IMPARFAIT PASSE SIMPLE PASSE COMPOSE PLUS-QUE-PARFAIT PASSE Simultanéité IMPARFAIT PASSE SIMPLE IMPARFAIT Postériorité FUTUR RELATIF FUTUR ANTERIEUR DANS LE PASSE IMPARFAIT PLUS-QUE-PARFAIT PASSE ANTERIEUR PLUS-QUE-PARFAIT Antériorité .

EXPRESSION DU TEPMS (Zaman ifadesi) PRESENT (Şimdiki zaman) PASSE (Geçmiş zaman) FUTUR (Gelecek zaman) ou Discours direct (Düz anlatım) Récit différé (Farklı zamanda anlatım) (Dans un moment différent du temps) Aujourd'hui En ce moment l'autre jour Hier Il y a x jours Dimanche dernier la veille x jours plus tôt ... x jours auparavant à ce moment-là ou Dimanche passé (même chose pour) : la semaine passée le mois passé l'an passé Demain Dans x jours Dimanche prochain (même chose pour) : la semaine prochaine le mois prochain l'année prochaine le dimanche d'avant le dimanche précédent le lendemain x jours plus tard ou le dimanche suivant le dimanche d'après ..

.

APPENDICES .

.

.

ETRE (olmak. imek takı fiil) .

AIMER (voix active) Présent J'aime T u aimes Il aime Nous aimons Vous aimez I l s aiment INDICATIF Passé Composé J ' a i aimé T u as aimé Il a aimé Nous avons aimé Vous avez aimé Ils ont aimé CONDITIONNEL Présent J'aimerais T u aimerais I l aimerait Nous aimerions Vous aimeriez Ils aimeraient Imparfait J'aimais T u aimais Il aimait Nous aimions Vous aimiez Ils aimaient Plus-Que-Parfait J ' a v a i s aimé T u avais aimé I l avait aimé Nous avions aimé Vous aviez aimé Ils avaient aimé Passé Ire Forme J ' a u r a i s aimé T u aurais aimé Il aurait aimé Nous aurions aimé Vous auriez aimé Ils auraient aimé Passé Simple J'aimai T u aimas Il aima Nous aimâmes Vous aimâtes Ils aimèrent Passé Antérieur J ' e u s aimé T u eus aimé Il eut aimé Nous eûmes aimé Vous eûtes aimé Ils eurent aimé Passé 2e Forme J ' e u s s e aimé T u eusses aimé Il eût aimé Nous eussions aimé Vous eussiez aimé Ils eussent aimé Futur J'aimerai T u aimeras I l aimera Nous aimerons Vous aimerez Ils aimeront Futur Antérieur J ' a u r a i aimé T u auras aimé Il aura aimé Nous aurons aimé Vous aurez aimé Ils auront aimé IMPERATIF Présent Passé Aime Aimons Aimez A i e aimé Ayons aimé Ayez aimé INFINITIF SUBJONCTIF Passé Présent Que j ' a i e aimé Que j ' a i m e Qu tu aies aimé Que tu aimes Qu'il ait aimé Qu'il aime Que nous ayons aimé Que nous aimions Que vous ayez aimé Que vous aimiez Qu'ils aient aimé Qu'ils aiment Aimer IMPARFAIT Plus-Que-Parfait PARTICIPE Que j'aimasse Que tu aimasses Qu'il aimât Que nous aimassions Que vous aimassiez Qu'ils aimassent Que j'eusse aimé Que tu eusses aimé Qu'il eût aimé Que nous eussions aimé Que vous eussiez aimé Qu'ils eussent aimé Présent Passé Avoir aimé Présent Aimant Passé Aimé Passé Composé A y a n t aimé .307 .

308 Présent Passé Sois aimé Aie été aimé Soyons aimés Ayons été aimés Soyez aimés Ayez été aimés INFINITIF Présent Être aimé Passé Avoir été aimé PARTICIPE Présent Étant aimé Plus-Que-Parfait Que j'eusse été aimé Passé Que tu eusses été aimé Été aimé Qu'il eût été aimé Que nous eussions été aimés Passé Composé Que vous eussiez été aimés Ayant été aimé Qu'ils eussent été aimés .Que .Parfait J'avais été aimé Tu avais été aimé Il avait été aimé Nous avions été aimés Vous aivez été aimés Ils avaient été aimés Passé 1 re Forme J'aurais été aimé Tu aurais été aimé Il aurait été aimé Nous aurions été aimés Vous auriez été aimés Ils auraient été aimés Passé Simple Je fus aimé Tu fus aimé Il fut aimé Nous fûmes aimés Vous fûtes aimés Ils furent aimés Passé Antérieur J'eus été aimés Tu eus été aimé Il eut été aimé Nous eûmes été aimés Vous eûtes été aimés Il eurent été aimés Passé 2 e Forme J'eusse été aimé Tu eusses été aimé Il eût été aimé Nous eussions été aimés Vous eussiez été aimés Ils eussent été aimés Futur Je serai aimé Tu seras aimé Il sera aimé Nous serons aimés Vous serez aimés Ils seront aimés Futur Antérieur J'eus été aimé Tu auras été aimé Il aura été aimé Nous aurons été aimés Vous aurez été aimés Ils auront été aimés IMPERATIF SUBJONCTIF Présent Passé Que je sois aimé Que j'aie été aimé Que tu sois aimé Que tu aies été aimé Qu'il soit aimé Qu'il ait été aimé Que nous soyons aimés Que nous ayons été aimés Que vous soyez aimés Que vous ayez été aimés Qu'ils soient aimés Qu'ils aient été aimés Imparfait Que je fusse aimé Que tu fusses aimé Qu'il fût aimé Que nous fussions aimés Que vous fussiez aimés Qu'ils fussent aimés .AIMER (voix passive) INDICATIF CONDITIONNEL Présent Je suis aimé Tu es aimé Il est aimé Nous sommes aimés Vous êtes aimés Ils sont aimés Passé Composé J'ai été aimé Tu as été aimé Il a été aimé Nous avons été aimés Vous avez été aimés Ils ont été aimés Présent Je serais aimé Tu serais aimé Il serait aimé Nous serions aimés Vous seriez aimés Ils seraient aimés Imparfait J'étais aimé Tu étais aimé Il était aimé Nous étions aimés Vous étiez aimés Ils étaient aimés Plus .

309 .FINIR INDICATIF CONDITIONNEL Présent Je finis Tu finis Il finit Nous finissons Vous finissez Ils finissent Passé Composé J'ai fini Tu as fini Il a fini Nous avons fini Vous avez fini Ils ont fini Présent Je finirais Tu finirais Il finirait Nous finirions Vous finiriez Ils finiraient Imparfait Je finissais Tu finissais Il finissait Nous finissions Vous finissiez Ils finissaient Plus-Que-Parfait J'avais fini Tu avais fini Il avait fini Nous avions fini Vous aviez fini Ils avaient fini Passé l e Forme J'aurais fini Tu aurais fini Il aurait fini Nous aurions fini Vous auriez fini Ils auraient fini Passé Simple Je finis Tu finis Il finit Nous finîmes Vous finîtes Ils finirent Passé Antérieur J'eus fini Tu eus fini Il eut fini Nous eûmes fini Vous eûtes fini Ils eurent fini Passé 2 e Forme J'eusse fini Tu eusses fini Il eût fini Nous eussions fini Vous eussiez fini Ils eussent fini Futur Je finirai Tu finiras Il finira Nous finirons Vous finirez Ils finiront Futur Antérieur J'aurai fini Tu auras fini Il aura fini Nous aurons fini Vous aurez fini Ils auront fini IMPÉRATIF Présent Passé Finis Finissons Finissez Aie fini Ayons fini Ayez fini INFINITIF SUBJONCTIF Présent Que je finisse Que tu finisses Qu'il finisse Que nous finissions Que vous finissiez Qu'ils finissent Passé Que j'aie fini Que tu aies fini Qu'il ait fini Que nous ayons fini Que vous ayez fini Qu'ils aient fini Imparfait Que je finisse Que tu finisses Qu'il finît Que nous finissions Que vous finissiez Qu'ils finissent Plus-Que-Parfait Que j'eusse fini Que tu eusses fini Qu'il eût fini Que nous eussions fini Que vous eussiez fini Qu'ils eussent fini Présent Finir Passé Avoir fini PARTICIPE Présent Finissant Passé Fini Passé Composé Ayant fini .

310 Présent .S' FEKCEVO R (pronominal) INDICATIF CONDITIONNEL Présent Je m'aperçois Tu t'aperçois Il s'aperçoit Nous nous apercevons Vous vous apercevez Ils s'aperçoivent Passé Composé Je me suis aperçu Tu t'es aperçu Il s'est aperçu Nous nous sommes aperçus Vous vous étés aperçus Ils se sont aperçus Présent Je m'apercevrais Tu t'apercevrais Il s'apercevrait Nous nous apercevrions Vous vşous apercevriez Ils s'apercevraient Imparfait Je m'apercevais Tu t'apercevais Il s'apercevait Nous nous apercevions Vous vous aperceviez Ils s'apercevaient Plus-Que-Parfait Je m'étais aperçu Tu t'étais aperçu Il s'était aperçu Nous nous étions aperçus Vous vous étiez aperçus Ils s'étaient aperçus Passé Ire Forme Je me serais aperçu Tu te serais aperçu Il se serait aperçu Nous nous serions aperçus Vous vous seriez aperçus Ils se seraient aperçus Passé Simple Je m'aperçus Tu t'aperçus Il s'aperçut Nous nous aperçûmes Vous vous aperçûtes Ils s'aperçurent Passé Antérieur Je me fus aperçu Tu te fus aperçu Il se fut aperçu Nous nous fûmes aperçus Vous vous fûtes aperçus Ils se furent aperçus Passé 2e Forme Je me fusse aperçu Tu te fusses aperçu Il se fût aperçu Nous nous fussions aperçus Vous vous fussiez aperçus Ils se fussent aperçus Futur Simple Je m'apercevrai Tu t'apercevras Il s'apercevra Nous nous apercevrons Vous vous apercevrez Ils s'apercevront Futur Antérieur Je me serai aperçu Tu te seras aperçu Il se sera aperçu Nous nous serons aperçus Vous vous serez aperçus Ils se seront aperçus SUBJONCTIF IMPERATIF Présent Aperçois-toi Apercevons-nous Apercevez-vous Passé Sois aperçu Soyons aperçus Soyez aperçus Présent Que je m'aperçoive Que tu t'aperçoives Qu'il s'aperçoive Que nous nous apercevions Que vous vous aperceviez Qu'ils s'aperçoivent Passé Que je me sois aperçu Que tu te sois aperçu Qu'il se soit aperçu Que nous nous soyons aperçus Que vous vous soyez aperçus Qu'ils se soient aperçus Imparfait Que je m'aperçusse Que tu t'aperçusses Qu'il s'aperçut Que nous nous aperçussions Que vous vous aperçussiez Qu'ils s'aperçussent S'apercevant Plus-Que-Parfait Que je me fusse aperçu Passé Que tu te fusses aperçu Qu'il se fût aperçu S'étant aperçu Que nous nous fussions aperçus Que vous vous fussiez aperçus Qu'ils se fussent aperçus .

311 .ALLER (intransitif) Présent Je vais Tu vas Il va Nous allons Vous allez Ils vont INDICATIF Passé Composé Je suis allé Tu es allé Il est allé Nous sommes allés Vous êtes allés Ils sont allés CONDITIONNEL Présent J'irais Tu irais Il irait Nous irions Vous iriez Ils iraient Imparfait J'allais Tu allais Il allait Nous allions Vous alliez Ils allaient Plus-Que-Parfait J'étais allé Tu étais allé Il était allé Nous étions allés Vous étiez allés Ils étaient allés Passé Ire Forme Je serais allé Tu serais allé Il serait allé Nous serions allés Vous seriez allés Ils seraient allés Passé Simple J'allai Tu allas Il alla Nous allâmes Vous allâtes Ils allèrent Passé Antérieur Je fus allé Tu fus allé Il fut allé Nous fûmes allés Vous fûtes allés Ils furent allés Passé 2e Forme Je fusse allé Tu fusses allé Il fût allé Nous fussions allés Vous fussiez allés Ils fussent allés Futur Simple J'irai Tu iras Il ira Nous irons Vous irez Ils iront Futur Antérieur Je serai allé Tu seras allé Il sera allé Nous serons allés Vous serez allés Ils seront allés SUBJONCTIF Prérent Que j'aille Que tu ailles Qu'il aille Que nous allions Que vous alliez Qu'ils aillent Passé Que je sois allé Que tu sois allé Qu'il sois allé Que nous soyons allés Que vous soyez allés Qu'ils soient allés Imparfait Que j'allasse Que tu allasses Qu'il allât Que nous allassions Que vous allassiez Qu'ils allassent Plus-Que-Parfait Que je fusse allé Que tu fusses allé Qu'il fût allé Que nous fussions allés Que vous fussiez allés Qu'ils fussent allés IMPÉRATIF Présent Va Allons Allez Passé Sois allé Soyons allés Soyez allés PARTICIPE Présent Allant Passé Allé Passé Composé Étant allé .

312 IMPERATIF Présent Envoie Envoyons Envoyez Passé Aie envoyé Ayons envoyé Ayez envoyé PARTICIPE Présent Envoyant Passé Envoyé Passé Composé Ayant envoyé .ENVOYER (Transitif) INDICATIF CONDITIONNEL Présent J'envoie T u envoies I l envoie Nous envoyons Vous envoyez Ils envoient Passé Composé J ' a i envoyé T u as envoyé Il a envoyé Nous avons envoyé Vous avez envoyé Ils ont envoyé Présent J'enverrais T u enverrais Il enverrait Nous enverrions Vous enverriez Ils enverraient Imparfait J'envoyais T u envoyais Il envoyait Nous envoyions Vous envoyiez Ils envoyaient Plus-Que-Parfait J ' a v a i s envoyé T u avais envoyé Il avait envoyé Nous avions envoyé Vous aviez envoyé Ils avaient envoyé Passé Ire Forme J ' a u r a i s envoyé T u aurais envoyé U aurait envoyé Nous aurions envoyé Vous auriez envoyé Ils auraient envoyé Passé Simple J'envoyai T u envoyas Il envoya Nous envoyâmes Vous envoyâtes Ils envoyèrent Passé Antérieur J ' e u s envoyé T u eus envoyé Il eut envoyé Nous eûmes envoyé Vous eûtes envoyé Il eurent envoyé Passé 2e Forme J ' e u s s e envoyé T u eusses envoyé U eût envoyé Nous eussions envoyé Vous eussiez envoyé Ils eussent envoyé Futur Simple J'enverrai T u enverras Il enverra Nous enverrons Vous enverrez Ils enverront Futur Antérieur J ' a u r a i envoyé Tu auras envoyé Il aura envoyé Nous aurons envoyé Vous aurez envoyé Us auront envoyé SUBJONCTIF Présent Que j'envoie Que tu envoies Qu'il envoie Que nous envoyions Que vous envoyiez Qu'ils envoient Passé Que j ' a i e envoyé Que tu aies envoyé Qu'il ait envoyé Que nous ayons envoyé Que vous ayez envoyé Qu'ils aient envoyé Imparfait Que j'envoyasse Que tu envoyasses Qu'il envoyât Que nous envoyassions Que vous envoyassiez Qu'ils envoyassent Plus-Que-Parfait Que j'eusse envoyé Que tu eusses envoyé Qu'il eût envoyé Que nous eussions envoyé Que vous eussiez envoyé Qu'ils eussent envoyé .

O I R devoir je dois je devais je devrai pouvoir je peux je pouvais je pourrai savoir je sais je savais je saurai voir je vois je voyais je verrai vouloir je veux je voulais je voudrai VERBES D U 3e G R O U P E EN -RE attendre boire craindre croire dire écrire faire lire mettre naître paraître prendre rendre vivre 'attends e bois e crains e crois e dis 'écris e fais e lis e mets e nais e parais e prends e rends e vis 'attendais e buvais e craignais e croyais e disais 'érivais e faisais e lisais e mettais e naissais e paraissais e prenais e rendais e vivais 'attendrai e boirai e craindrai e croirai e dirai 'écrirai e ferai e lirai e mettrai e naîtrai e paraîtrai e prendrai e rendrai e vivrai .E R VERBES D U 3e G R O U P E EN .Verbes d'USAGE COURANT INFINITIF INDICATIF Présent Imparfait Futur lancer manger essuyer balayer appeler jeter semer espérer je lance je mange j'essuie je balaie j'appelle je jette je sème j'espère je lançais je mangeais j'essuyais je balayais j'appelais je jetais je semais j'espérais je lancerai je mangerai j'essuierai je balaierai j'appellerai je jetterai je sèmerai j'espérerai courir mourir ouvrir partir tenir venir je cours je meurs j'ouvre je pars je tiens je viens je courais je mourais j'ouvrais je partais je tenais je venais je courrai je mourrai j'ouvrirai je partirai je tiendrai je viendrai VERBES E N .

INDICATIF Passécomposé Plus-que-parfait Passé antérieur Futur antérieur j'ai lancé j'avais lancé j'eus lancé j'aurai lancé j'ai mangé j'avais mangé j'eus mangé j'aurai mangé j'ai essuyé j'avais essuyé j'eus essuyé j'aurai essuyé j'ai balayé j'avais balayé j'eus balayé j'aurai balayé j'ai appelé j'avais appelé j'eus appelé j'aurai appelé j'ai jeté j'avais jeté j'eus jeté j'aurai jeté j'ai semé j'avais semé j'eus semé j'aurai semé j'ai espéré j'avais espéré j'eus espéré j'aurai espéré j'ai couru j'avais couru j'eus couru j'aurai couru je suis mort j'étais mort je fus mort je serai mort j'ai ouvert j'avais ouvert j'eus ouvert j'aurai ouvert je suis parti j'étais parti je fus parti je serai parti j'ai tenu j'avais tenu j'eus tenu j'aurai tenu je suis venu j'étais venu je fus venu je serai venu j'ai dû j'avais dû j'eus dû j'aurai dû j'ai pu j'avais pu j'eus pu j'aurai pu j'ai su j'avais su j'eus su j'aurai su j'ai vu j'avais vu j'eus vu j'aurai vu j'ai voulu j'avais voulu j'eus voulu j'aurai voulu j'ai attendu j'avais attendu j'eus attendu j'aurai attendu j'ai bu j'avais bu j'eus bu j'aurai bu j'ai craint j'avais craint j'eus craint j'aurai craint j'ai cru j'avais cru j'eus cru j'aurai cru j'ai dit j'avais dit j'eus dit j'aurai dit j'ai écrit j'avais écrit j'eus écrit j'aurai écrit j'ai fait j'avais fait j'eus fait j'aurai fait j'ai lu j'avais lu j'eus lu j'aurai lu j'ai mis j'avais mis j'eus mis j'aurai mis je suis né j'étais né je fus né je serais né j'ai paru j'avais paru j'eus paru j'aurais paru j'ai pris j'avais pris j'eus pris j'aurais pris j'ai rendu j'avais rendu j'eus rendu j'avais rendu j'ai vécu j'avais vécu j'eus vécu j'avais vécu .314 .

O I R je je je je devrais pourrais saurais verrais je voudrais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais dû pu su vu voulu dû pu su vu voulu VERBES D U 3e G R O U P E EN -RE j'attendrais je boirais je craindrais je croirais je dirais j'écrirais je ferais je lirais je mettrais je naîtrais je paraîtrais je prendrais je rendrais je vivrais j'aurais attendu j'aurais bu j'aurais craint j'aurais cru j'aurais dit j'aurais écrit j'aurais fait j'aurais lu j'aurais mis je serais né j'aurais paru j'aurais pris j'aurais rendu j'aurais vécu que que que que que que que que que que que que que que j'attende je boive je craigne je croie je dise j'écrive je fasse je lise je mette je naisse je paraisse je prenne je rende je vive .E R je lancerais je mangerais j'essuierais je balaierais j'appellerais je jetterais je sèmerais j'espérais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais j'aurais SUBJONCTIF lancé mangé essuyé balayé appelé jeté semé espéré Présent je pus que que que que que que que que lance je mange j'essuie je balaie j.316 .I R je courais je mourrais j'ouvrirais je partirais je tiendrais je viendrais j'aurais couru je serais mort j'aurais ouvert je serais parti j'aurais tenu je serais venu VERBES D U 3e G R O U P E EN .appelle je jette je sème j'espère que que que que que que que que j'aie lancé j'aie mangé j'aie essuyé j'aie balayé j'aile appelé j'aie jeté j'aie semé j'aie espéré que que éue que que que je coure je meure j'ouvre je parte je tienne je vienne que que que que que que j'aie connu je sois mort j'aie ouvert je sois parti j'aie tenu je sois venu que je doive que je puisse que je sache que je voie que je veuille que que que que que j'aie j'aie j'aie j'aie j'aie que que que que que que que que que que que que que que j'aie attendu j'aie bu j'aie cru j'aie dit j'aie dit j'aie écrit j'aie fait j'ai lu j'aie mis je sois né j'aie paru j'aie pris j'aie rendu j'aie vécu ne VERBES D U 3e G R O U P E E N .Verbes d'USAGE COURANT CONDITIONNEL Présent Passé VERBES E N .

IMPÉRATIF PARTICIPE Présent Présent Passé Passé composé lance mange essuie balaie appelle jette sème espère lançant mangeant essuyant balayant appelant jetant semant espérant lancé mangé essuyé balayé appelé jeté semé espéré ayant ayant ayant ayant ayant ayant ayant ayant lancé mangé essuyé balayé appelé jeté semé espéré cours meurs ouvre pars tiens viens courant mourant ouvrant partant tenant venant couru mort ouvert parti tenu venu ayant étant ayant étant ayant étant couru mort ouvert parti tenu venu dois sache vois veuille devant pouvant sachant voyant voulant dû pu su vu voulu ayant ayant ayant ayant ayant dû pu su vu voulu attends bois crains crois dis écris fais lis mets nais parais prends rends vis attendant buvant craignant croyant disant écrivant faisant lisant mettant naissant paraissant prenant rendant vivant attendu bu craint cru dit écrit fait lu mis né paru pris rendu vécu ayant attendu ayant bu ayant craint ayant cru ayant dit ayant écrit ayant fait ayant lu ayant mis étant né ayant paru ayant pris ayant rendu ayant vécu .316 .

QUELQUES ABREVIATIONS (Bazı kısaltmalar) Kısaltma Anlamı Aslı A.A.D.E.P. Avion â décollage et â atterisage courts Kısa mesafeye inip kalkabilen uçak. Association Internationale de développement A.R. AJJ.L.A. Grand quartier général H.I.N.P. Défense contre avions Uçaksavar D.O.D.C. Banque Internationale pour reconstruction et le développement Benelüks Devletleri (Belçika. Certificat d'Aptitude professionnelle Meslekî yetenek sertifikası C. Aile ödeneği Uluslararası kalkınma birliği Uluslararası Atom Enerjisi Avrupa Yatırım Bankası (İngilizce'den alıntı ticaret deyimi) G.I.G.Q. Bulletin Officiel Resmî bülten C.C.T. Compte chèque postal Posta çeki hesabı C.M. Lüksemburg) Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası B. physique et sportive Spor ve beden eğitimi Fac. Confédération générale de travail Çalışma genel konfederasyonu Cie Compagnie Şirket D.T.317 . Education.B.C.G.O. Fonds monétaires internationals Uluslararası para fonu Free on board Gemide teslim F. Faculté Fakülte F.E.E.S.A.F.D.I.A. Allocations familiales A.P. Hollanda. Corps Diplomatique Kordiplomatik C.A. Agence Internationale de l'énergie atomique B.S.I.I. Dichlorodiphényltrichlorétane Dedete E. Habitation à loyer modéré Ibid Ibidem (lâtince'den alıntı) Başkomutanlık karargâhı Sosyal konut Aynı yerde . Avion à décollage et â atterrissage verticaux Dikine kalkıp inebilen uçak A. Ecole normale supérieure Yüksek Öğretmen Okulu E.V.M.D.D. Conseil de l'Europe Avrupa Konseyi C. Banque Européenne d'Investissement Bénélux Belgique Nederland Luxembourg B.

F.C.C.TAN. Office de Radiodiffusion Télévision Française Fransız Radyo-Televizyon O.P.T. L'Université Üniversite M. Mademoiselle Bayan. Ouvrier professionnel Vasıflı îşçi Çalışma Örgütü Örgütü O.F.) (lât).S.A .E.L.P. Organisation des Nations Unies Birleşmiş Milletler Örgütü O.) .U.-saniye. Mètre-Kilogramme-Seconde Fizik birimi sistemi olan metre-kg.Kualtm» Aah Anlamı Id Idem (Lâtince'den alıntı) Aynı J. Parti Comuniste Komünist Partisi PJJ.S.G.C. Hanımefendi N.A.F.E.N. Mlle Madame. (Pédégé) Président-Directeur général Genel Müdür PJ. Organisation mondiale de la santé Dünya Sağlık Örgütü O.E. Offre publique d'achats Duyuru yolu ile sözverme OJ8. Nouveau Franc Yeni frank O .A.A.O.D.-C. scriptum: écrit (fr. Jésus-Christ İsa J. Organisation du Traité de l'Atlantique Kuzey Atlantik Andlaşması Örgütü (NATO) P. Monsieur Bay. Organisation pour l'alimentation et l'agriculture Gıda ve Tarım Örgütü O. Méthodes audio-visuelles Görsel . Organisation de coopération et de développement économique İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Örgütü O. Organisation internationale du travail Uluslararası OJM. Organisation européenne de coopération économique Avrupa iktisadî İşbirliği OJ. Mouvement de libération des femmes Kadın özgürlük hareketi Mme. beyefendi M.T.K. Ouvrier spécialisé Vasıflı İşçi O.işitsel yöntemler M. Journal officiel Resmî gazete L'U. Post-scriptum (lâtince'den alıntı) Not (Herhangibir yazı bitip imza atıldıktan sonra unutulan bir noktayı bildirmek amacı ile yazılan not) (lâtince) "post": après (fr.V. Police Judiciaire Adlî Polis P S. M.318 Kurumu .S.

P.F J.I. Zone à urbaniser en priorité Kentleşmede öncelikli bölge . Scientific and Cultural Organisation (İng.N.N.O.E.L.Kısaltma AA Aıılamı RJS. Société à responsabilité limitée Sınırlı sorumlu şirket S.U.E.A.E. Very important person (İng.F. Zone d'aménagement différé Ertelenmiş düzenleme bölgesi Z. Zone d'aménagement concerté Tasarlanmış kentleşme bölgesi Z. Sosyalist Partisi U.F.P. Répondez s'il vous plaît Lütfen cevaplandırma. United Nations International Children's Emergency Found (İng.V. Union Nationale des Etudiants de France Fr. Uluslararası Öğrenci Birliği UJV.) Çok önemli kişi Z.A. Bilim ve Kültür Örgütü U.319 . den alıntı) Birleşmiş Milletler Eğitim.D.P.A.S.C. S.C. den alıntı) Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu TELE Télévision Televizyon V.R. United Nations Educational. Section française de l'Internationale Ouvrière Fr.C.O.I.

— Après la pluie. — A chacun son tour Sakla samanı gelir zamanı.PROVERBES (Ata sözleri) — A — — A beau mentir qui vient de loin Davulun sesi uzaktan hoş gelir. on perd sa lessive Can çıkmayınca huy çıkmaz. — Abondance de biens ne nuit pas Fazla mal göz çıkarmaz.320 . — A tout moulin il faut de l'eau Susuz değirmen dönmez. — A bon vin point d'enseigne îyi mal kendini belli eder. — A bon chat. — Adieu paniers. . — Arriver comme marée en carême Hızır gibi yetişmek. tout l'honneur İnsana lâyık olduğu saygı gösterilmelidir. bon rat El elden üstündür. — A l'oeuvre. <— A chose faite point de remède Olmuşla ölmüşe çare yoktur. on connaît l'artisan îş insanın aynasıdır. le beau temps Sabnn sonu selâmettir. — A tout seigneur. vendanges sont faites îş işten geçti. — A quelque chose malheur est bon Bir musibet bin nasihatten iyidir. — A laver la tête d'un âne.

frein doré Berduşa palan vursan yine değişmez. gelinim sen anla. . les borgnes sont rois Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. — Autant de tête. — Avec l'âge.— Au besoin. — Briller la chandelle par les deux bouts Har vurup harman savurmak. — C'est en forgeant qu'on devient forgeron insan bir işi yapa yapa ustalaşır. les grands remèdes Büyük başın derdi büyük olur. — A vieille mule. — C'est bonnet blanc. — B — — Battre le chien devant le lion Kızım sana söylüyorum. — Aux grands maux. autant d'avis Her kafadan bir ses çıkar. — C'est le ton qui fait la musique Söyleyiş tarzı gerçek niyeti gösterir. kara günde belli olur. Dieu le veut Kadının dileği Allah'ın buyruğu gibidir. blanc bonnet Ayvaz kasap hep bir hesap. kenarına bak bezini al. autres moeurs Zaman sana uymuyorsa. — C — — Ce que femme veut. — Au royaume des aveugles. on devient sage İnsan yaşlandıkça akıllanır. sen zamana uy. on cannait l'ainl Dost. — Bien chien chasse de race Anasına bak kızını al. — Bien mal acquis ne profite jamais Haydan gelen huya gider. — Autres temps.321 .

— C'est l'hôpital qui se moque de la charité Dinime dahleden bâri müslüman olsa. Her koyun kendi bacağından asılır. — Des goûts et des couleurs. — De deux maux. Dieu pour tous Herkes kendini. — Chat échaudé craint de l'eau froide Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. — D — — Dans les grandes maisons. onu biçer. il ne faut pas discuter Zevkler ve renkler tartışılmaz. il faut choisir le moindre tki kötüden. — Charité bien ordonnée commence par soi-même Önce can.322 . baş yarar. on les honore Adamına göre davranılır. — Dans les petites boîtes. — Comme on fait son lit. les grands vents y battent Büyük başın. — Chaque chose en son temps Herşeyin bir sırası vardır. — Chacun pour soi. Ufak tefek görüp de Karamürsel sepeti sanmayın. derdi de büyük olur. sonra canan. — Contentement passe richesse Zenginliğin ne önemi var. on se couche Herkes ne ekerse. — Défiance est mère de sûreté Aldanmak istemeyen fazla güvenmemeli. . — Chose promise. les bons onguents Ummadığın taş. — Comme on connaît les saints. Herkes kendi evinin efendisidir. chose due Söz namustur. Allah herkesi düşünür. — Charbonnier est maître chez soi. gönüller rahat olduktan sonra. en az zararlı olanı seçmek gerekir. — Comparaison n'est pas raison Her gördüğün sakallıyı baban sanma.

Et tırnaktan ayrılmaz. _ i _ — Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud Demir tavında dövülür. — F — — Fais ce que tu dois. et à Dieu ce qui à Dieu . je te dirai qui tu es Kiminle arkadaşlık ettiğini söyle. — Il faut rendre à Caesar ce qui appartient à Caesar. — E — — Enfermer le loup dans la bergerie Kuzuyu kurda teslim etmek. — Entre l'arbre et l'écorce . gerisini Allah'a bırak.il ne faut pas mettre de doigt Karı koca arasına girilmez. heureux en amour. — Erreur n'est pas compte Yanlış hesap Bağdat'tan döner. Dis-moi qui tu hontes. — Fautes de grives. sana düşeni yap.— Donnant donnant Al gülüm.) — H — — Heureux au jeu. fikirlerin çarpışmasından çıkar. advienne qui pourra Sen. ver gülüm. senin kim olduğunu söyleyeyim.) Kumarda kazanan aşkta kaybeder.323 . on mange des merles Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi denir. . (Bak: A harfi ile olan kısımdaki atasözlerinden 16. sana. malheureux en amour (Malheureux au jeu.— De la discussion jaillit la'lumière Gerçek. Donner un oeuf pour avoir un boeuf Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.

sükût altındır. — Il ne faut pas dire : Fontaine. — II ne faut jurer de rien Büyük lokma ye.Sezar'm hakkını Sezar'a vermek gerekir.324 . adieu le saint îş işten geçti. — J— — Jeux de main. jeux de vilain Şaka derken kaka olur. — L — — La faim chasse le loup hors du bois Açlık insana neler yaptırmaz. kullanmasını bilmeyene mutsuzluk getirir. — La fête passée. je ne boirai pas de ton eau Hiçkimse. . — La parole est d'argent mais le silence est d'or Söz gümüş. — Il n'y a que la vérité qui blesse Gerçek acıdır. — L'appétit vient en mangeant însan yedikçe iştahı açılır. — Il y a loin de la coupe aux lèvres Arzu etmekle. — Il vaut mieux aller au boulanger qu'au médecin Yiyeceğe verilen para doktora verilenden daha iyidir. . birine ya da birşeye muhtaç olmayacağını söylememelidir. — Il n'y a pas de rose sans épine Dikensiz gül olmaz. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. — L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître Para kullanmasını bilene mutluluk. Ancak cahil ve görgüsüzler dövüşmekten hoşlanırlar. büyük söz söyleme. — Il n'y a pas de fumée sans feu Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.— Il faut hurler avec les loups Köprüden geçinceye kadar ayıya dayı demek gerekir. arzuyu gerçekleştirmek arasında büyük fark vardır.

Les affaires sont les affaires İş iştir. Les chiens aboient. İş başka. Le chat parti. la caravane passe İt ürür. loin du coeur Gözden uzak olan gönülden de ırak olur. c'est de l'argent Vakit. Le mieux est l'ennemi du bien Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olunur. Les grandes douleurs sont muettes Gerçek sıkıntıda olan şikayetçi değildir. Le temps. kervan yürür. nakittir. les souris dansent Kedinin olmadığı yerde fareler cirit atar.L'eau va à la rivière Para parayı çeker. L'intention vaut le fait Niyet. Le soleil luit pour tout le monde Yasalar önünde herkes eşittir. uygulamak kadar değerlidir. arkadaşlık başka. kötülüklerin anasıdır. L'habit ne fait pas le moine Görünüşe aldanmamalı. sessiz kalır. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas Gün güne uymaz. il faut le boire Hamama giren terler. Le vin est tiré. Loin des yeux. Les cordonniers sont les plus mal chaussés Terzi söküğünü dikemez. . L'oisiveté est la mère de tous les vices Tembellik. L'exception confirme la règle İstisnalar kuralları bozmaz. Les grands discours ne sont pas les grands faiseurs Fazla konuşan pek fazla iş yapmaz.

— Morte la bête. — O — — Œil pour oeil. — Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. özveride bulunmadan herhangi bir konuda sonuca varılamaz. — Les murs ont des oreilles Yerin kulağı var. — Les petits ruisseaux font les grandes rivières Damlaya damlaya göl olur. — On reconnaît l'arbre à ses fruits îşi. — M — — Mauvaise herbe croît toujours Acı patlıcanı kırağı çalmaz. dent pour dent Göze göz.326 . — On ne fait pas d'omelette sans casser d'oeuts Sıkıntı çekmeden.— Les loups ne se mangent pas entre eux Kurt kurdu yemez. — Mettre la charrue devant les boeufs İşe tersinden başlamak. dişe diş. mort le venin Ölenin kimseye kötülüğü dokunmaz. . — Mieux vaut tard que jamais Geç olsun da güç olmasın. insanın aynasıdır. — N — — Nécessité fait la loi Zorunluluk. insana herşeyi yaptırır. — Nul n'est prophète en son pays insanın yaşadığı çevrede değeri bilinmez.

muradına ermiş. — Pas de nouvelles. insanın emniyetini sağlar. — Qui ne risque rien n'a rien Korkak bezirgân ne kâr eder. — Prudence est la mère de sûreté Tedbir. onu biçer. Tedbirli olmak. — Pauvreté n'est pas vice Fakirlik ayıp değil. — Qui peut le plus. azı da verir.— p _ i'. — Qui dort dîne Uyku akşam yemeği yerine geçer. — Qui donne aux pauvres prête à Dieu Yapılan iyilik boşa gitmez. ne zarar. — Qui ne dit mot consent Sükût ikrardan gelir. — Qui paie ses dettes s'enrichit Borcunu ödeyen kârlı çıkar. — Q — — Qui a bu boira Alışmış kudurmuştan beterdir. — Quiconque se sert de l'épée périra par l'épée Su testisi su yolunda kırılır. hayra alâmettir. peut le moins Çoğu veren. emniyetin anasıdır. — Petit à petit. — Qui sème le vent récolte la tempête İnsan ne ekerse. l'oiseau fait son nid Sabreden derviş. İşleyen demir ışıldar. bonnes nouvelles Haber gelmemesi. — Pierre qui roule n'amasse pas mousse Yuvarlanan taş yosun tutmaz. 32 .

—• Qui s'y frotte s'y pique Tehlikeyi göze alan zararına katlanır. — Qui va à la chasse perd sa place Ava giden avlanır. tel fils Öyle babanın böyle evlâdı olur.— Q u i se ressemble s'assemble Tencere yuvarlandı. — R — — Rira bien qui rira le dernier Son gülen çok güler. . — Qui vivra verra Çok yaşayan. — Rome ne s'est pas faite en un jour Sabrın sonu selâmettir. — Qui vole un oeuf vole un boeuf Azı çalan. — Qui terre a. — T — — Tel père. — Qui s'excuse s'accuse Özrü kabahatinden büyük. kapağını buldu. si la vieillesse pouvait Gençlerin tecrübesi ihtiyarların da gücü yoktur. — S — — Santé passe richesse Sağlık zenginlikten de üstündür. çoğu da çalar. çok görür. "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" Kanunî Sultan Süleyman — Si la jeunesse savait. — Qui vend la fin vend les moyens Birşeyi amaçlayan onun yollarından da geçmeyi göze almalıdır.328 . — Qui trop embrasse mal étreint İki karpuz bir koltuğa sığmaz. guerre a Malı olanın başı dertten kurtulmaz.

— Un homme averti en vaut deux Bilgili insan. — Toute peine mérite salaire Her külfet.— Tel qui rit Vendredi Dimanche pleurera Bugün bana ise yarın sanadır. — Vouloir. Gerçeklerden herzaman hoşlanılmaz. — Toute vérité n'est pas bonne à dire Her gerçeğin söylenmesi iyi olmaz. — V — — Ventre affamé n'a point d'oreilles Aç ayı oynamaz. Gülme komşuna gelir başına. — Tout ehemin mène à Rome Bütün yollar Roma'ya gider. — Tout nouveau tout beau Yeni olan herşey güzeldir. istemek. iki insan demektir. Her zahmet ödüllendirilmelidir. dix de retrouvés Kaybolanın yerine yenilerini bulmak kolaydır.l'autre — Un de perdu. c'est pouvoir Arzu etmek. — Trop de précaution nuit Aşırı tedbir zararlıdır.329 .. — U — — Un Çivi clou çiviyichasse söker. — Une hirondelle ne fait pas le printemps Bir çiçekle bahar olmaz. . birşeyi elde etmek. sonuca varmak demektir. bir nimet karşılığıdır.

NOMS DE FAMILLE CONCERNANT LES PAYS Her ülke (veya kıta) adından.330 bière belge . hem o ülkede (veya kıtada) oturanları gösteren. hem de sıfat olarak kullanılan bir sözcük oluşturulabilinir Ülke adı NOM Halkı SUBSTANTIF Bu ülkeye ait olan ADJECTIF L'Allemagne Les Allemands La philosophie allemande L'Amérique Les Américains Les inventions américaines L'Angleterre Les Anglais L'humour anglais La Belgique Les Belges La Le Brésil Les Brésiliens Le café brésilien La Bulgarie Les Bulgares La broderie bulgare Le Canada Les Canadiens Le climat canadien Le Danemark Les Danois Le caractère danois L'Espagne Les Espagnols L'orgueil espagnol L'Europe Les Européens Une marchandise européenne La France Les Français La résistance française La Grèce Les Grecs Le vin grec La Hongrie Les Hongrois La cavalerie hongroise La Hollande Les Hollandais La peinture hollandaise L'Italie Les Italiens La musique italienne Le Japon Les Japonais Les costumes japonais La Norvège Les Norvégiens Les fiords norvégiens La Pologne Les Polonais L'histoire polonaise Le Portugal Les Portugais Les navigateurs portugais La Roumanie Les Roumains La cuisine roumaine La Russie Les Russes Les chansons russes La Suède Les Suédois Les écrivains suédois La Suisse Les Suisses La langue suisse La Turquie Les Turcs Les Lois turques La Yougoslavie Les Yougoslaves L'armée yougoslave .

comment d. d. vous aussi. que 6 jouent dans les fruits sont tous mûrs. les meilleurs d. les vôtres c.Contrôle général Trouvez ce qui est convenable 1. celui d. ceux 5. Les robes a. Qui est a. Est-ce que vous connaissez les enfants jardin? a. celui 7. acheter b. mise d. cet c. mette 8. les gens Jeanne a achetées ne sont pas à la mode. les miennes d. tous 4. à que mon frère admirait est morte il y a deux semain< a. qui c. Regardez ces arbres a. d'où 3. d'où c. celle c. ils d. je sais d. b. quand b. mit c. plus bonnes 9. on dit b. ceux c. J'écris à mes parents qui habitent à Istanbul. b. Ses notes sont a. de d. 2. dont je vais vous faire. plus bons c. que qui frappe à la porte? b. dont c. Tes devoirs sont aussi bien écrits que a. dont d. ils b. b. aux tiens b. Vous serez content de la friction a. aux vôtres les tiens 3: . où b. que c. Qui a mangé la pomme que j'avais a. meilleures ici? que les miennes. écriv a. les miens 10.

d'où je vous parle est très grande. Hélène. b. c. je ne sais pas ce qui l'a poussé à partir. leur d. lui b. . au sien c. que c. je suis sûre de lui. elle n'aide jamais a. du mien c. b. nous sommes sûrs de son bon accueil b. dont c. a. Ce sont des amis je rencontre souvent à Kızılay en me promenant avec ma soeur. ou c. J'aide ma mère. a. Est-ce que vous vous inquiétez de vos voisins? — a. elles lui plaissaient. dont 16. à la mienne b. nous en sommes sûres c. 37. ne nous inquiétons pas d'eux. qui d. Mes amis. de la mienne 13. que d. Ayşe. nous n'inquiétons pas d'eux. nous ne le savons pas. nous nous nous nous ne sommes pas indiquétés d'eux. le mien b. d. La couleur de ton chapeau est plus agréable que celle a. Non. c. L'Usine a. dont 15. 18. que 14. savez-vous ce qui a poussé Ahmet à partir? — a. Elle a vu des chaussures a. n'en nous inquiétons pas. les leures 12.332 Non. nous le ne savons pas. j'en suis sûre d. es-tu sûre de son bon accueil? — Oui. quant à mon amie. je ne sais pas cela. d. la mienne d. la sienne d. b. b. .11.

il pense trop à elle d. ceux c. il s'en difficilement passe. Est-ce que tu as parlé de tes cours à tes parents? — Non. d. nous les lui avons prêtés. 21. je ne leur ai parlé pas d'eux. Celui d. d. b. a. d. Celle 25. je ne leur en ai pas parlés. il n'y était pas habituée. c. d.19. nous les avons prêté à elle. c. il récompem qui savent bien. Est-ce que votre père pense trop à sa maladie? — Oui. c. a. il y trop pense c. 23. 22. b. b. b. Elle qui ne travaille pas régulièrement est ma soeur. b. Ce c. pas à lui. tu te passes difficilement d'elles. il s'en passe difficilement. il s'est passé difficilement. je n'en ai pas parlé à eux. a. nous les lui ont prêtée. nous les lui avons prêté. le sien d. En classe. elle n'y était pas habituée. Est-ce que ton père se passe difficilement de cigarettes? — Oui. je ne leur en ai pas parlé. a. 24 a. a. a. il pense y trop 20. Est-ce que vous avez prêté vos livres à votre amie? — Oui. il y pense trop b. elle n'y était habituée pas. le professeur fait réciter la leçon aux élèves. l'élève b. elle n'était habituée. c.33 . Est-ce que votre cousine était habituée à son confort? — Non. ce .

partira b va partir c. . celui-là b. vient fini d. Ma maison est sur la colline. recevrai c. l'avion (PARTIR) a. ouvrir d. Pierre nous raconte a. livres. .. est parti 36.000 blanches. celui d. ce qu'il 32. autant de 30. de ne pas à ne pas fera pendant les Vacances. ai reçu 33. ceux d... celui-ci c. Dépêche-toi.. ouvert b. les siennes b.26. c. Quant à moi.334 une lettre. b. a fini cette fenêtre. ne pas b. d. de mes amis sont a i bas.. ouvri ouverte ses devoirs il y a quelques minutes.. b. je n'ai pas livres que lui. tous d. ce qui c. Paul. beaucoup b c. aussi c. 31.. en coûte 6. vient finir 35.. En hiver. b. La semaine dernière. les montagnes sont a. ai recevu b. je (PREPARER) je viens de le préparer je viens du préparer je viens de préparer j'ai préparé .. ce manteau 28. tant de d. celles c. a. thé est frais. 34. vient de finir c. je (RECEVOIR) a. reçois d. a. a. elles 27. ce qu'elle bavarder en classe.000 livres turques. si b. Le professeur dit à ses élèves a. va partira d. Je lui dis de ne pas (OUVRIR) a. tout toutes 29. sans d.. ceux qu'il d. c. Ce manteau-ci coûte 5. c. Le a. Mon ami a beaucoup de livres. Paul (FINIR) a..

nous (SE PROMENER) avec vous. le mien c. faites du lait. se promènerons b. d' pleine de bruit. les enfants (BOIRE) a. Celle c. tout 45. Après avoir d. boirent b. a. Après b. a achetée c. toute entière est en mouvement. même 44. La classe est a. c. Que (FAIRE) a. la semaine passée? a. b. tout c. La couleur de ton sac est meilleure que celle a. avez-vous vu la maison que mon père (ACHETER) . achetait 43. a. Depuis trois mois. Pierre et Hélène sont des élèves.. très c. boitent 38.37. Il y a c. faitez 39. vous maintenant? b font d. trop d. nous étudions le français. du mien d. Après c. a. Cette horloge-là est rectangulaire. b. nous promènerons c. a. b. celui-ci d. nous promenons 40 a. est laborieuse mais celuicelle-ci cette-ci . faisez c. de mien 46 horloge-ci est ronde. Dans 41 4 ans. a acheté b. buvent d.335 . Tous les matins. b. Demain. vous terminerez vos études de l'Université. Depuis d. avait achetée d. La ville a. nous promènerons d. là est paresseux. celle b. Cet d Celle-ci 47. toute d. Dans 42. Hier. boivent c. de la mienne b.

touts d. tous c. Les voyageurs sortent du tunnel a. plus bon c. d. plus meilleur 51. se sont promis c. lui b. se jettent c. Tous c. c. b. Hélène et Cécile (SE PROMETTRE) de s'écrire quand elles avaient dix ans. être meilleur d. a. se reveillée Personne Tout de très bonne humeur. a. Beaucoup déchirée. plus pire les pharmacies restent ouvertes le dimanche? b. b. toutes des pierres. Rien 56. jamais d toute 57. La de a. se réveillé c. se sont jeté se sont jettés que je ne pensais. s'est réveillée d. mêmes 55 noirs de fumée. rien c. meilleur b. Cet homme est a.48. tout d. Tout c. se sont jetés b. Très d. tout b. se promettent b. plus mauvais d. Hier. Est-ce que a. pir c. b. b. il y a deux heures. celui-ci d celle-ci celle 49. s'ont promis . ma soeur (SE REVEILLER) a. pire 52. s'est reveillé 58. se sont promises d. Les enfants (SE JETER) a. 50. U faut toujours a. porte de la chambre de mon frère aussi grande que la mienne. tous c. b. bone m'intéresse. La robe de Danielle est a.336 . chaque 53. bonnes 54. Ce petit enfant a peur de a. d.

avaient reçu b. s'est rendrée c.. lorsque je me levais. que c. s'est blessée d.337 . b. il y a deux jours. C'est le couteau a.. Il a lu les lettres qu'il (RECEVOIR) il y a 5 jours. vous avez fait 68. offert à Hélène pour son Noël? b. elles (SE DIRE) qu'il fallait faire cela. s'est blessé c. je (PRENDRE) a. Voici la jeune fille . vous (SE FAIRE) des signes de la main quand vous étiez en train de partir. a. offerts 65.. je me sers pour couper du pain. pour ton frère? a. dont une douche. s'est blessait 62. se sont disaient 63. tu as acheté b. vous faites d. avait reçues d. La malade (SE RENDRE) a. celui . Autrefois. tu as achetées c.. avait reçu 66. se sont dits b. nous nous sommes dits 61. offri c. Hier. Quels jouets a-t-on (OFFRIR) a. ai pris b. vous êtes faites c. a.. s'est rendue se rendue 64. nous (SE DIRE) a. celle-ci 60. s'est rendu b. dont c. se blessée à la main. b. se sont dit c. as-tu achetées d. nous sommes dit c. Mesdames. qui b.59. d. nous sommes dits d. que d. avaient reçues c. prendais 69. où d. ai prendu c. la semaine dernière. les ymgrmııım^mmm a.. achèteras-tu 67... offris d. se sont dites d.. Le mois dernier. Ma mère (SE BLESSER) a.. b. nous somnies dis "au revoir" avant de partir. prenais d.. vous êtes fait b. Combien de gommes (ACHETER) hier. a. à l'hôpital.

daha önce iki yıl kalmış oldukları Paris'e. au parc.. Dün bize gelen hanımlar iki yıl evvel kaldıkları Paris'e bu sabah hareket ettiler. dont d. tous mes amis m' (ATTENDRE) a. 76. sonnera d. b. bu sabah hareket ettiler. Yarın saat kaçta hareket edeceğinizi ve nereye gideceğinizi biliyorum.338 . avons arrive arrivions 75. a. bana size olanı soruyor. la voix est très douce. d.sur la mer est à moi. Il me demande qui vous. le téléphone (SONNER) a.70. diye soruyor. Quand nous (ARRIVER) a.. On écoute avec plaisir.. où elles étaient déjà restées deux ans. qui c. 77. a sonné c. Dün bize gelen hanımlar. sommes arrivé c. O. de celle b. d. quand je dormais. . Yarın gideceğinizi ve hareket edeceğiniz saati biliyorum. bu sabah Paris için hareket ettiler ki orada iki yıl kalacaklarmış. quand je suis entrée dans la classe. où 71. Je sais où vous irez demain. Dün bizim eve gelenler iki yıl önce kalmış oldukları Paris'ten bu sabah hareket ettiler. Hier soir. ont attendu b. O. kimsiniz diye bana soruyor. d. c. Mireille Mathieu . O. la sienne de. Yarın nereye gideceğinizi ve saat kaçta hareket edeceğinizi biliyorum. c. Celles qui étaient venues hier. attendaient 73. pour Paris. La pièce a. êtes. que les fenêtres donnent. bana siz misiniz. dont d. a. a. ont attendue d. bana sizin kim olduğunuzu soruyor. Bizde dün kalanlar. et à quelle heure vous partirez. Yarın gideceğiniz yeri ve hareket edeceğiniz saati biliyorum. c. d. ai attendu c. O. sont parties ce matin. sonnait b. celle-ci c. a sonnait 74. b. . 72. b. a. Hier matin. sommes arrivés b. b. chez nous. vous n'étiez pas là.

Ödevlerimi yaptığım kadar televizyon seyrederim. 33. c. sur les propositions. birinci kattakinden daha büyüktür. Öğretmen. a. c.78. Je te dis de ne pas confondre le tien et le mien. a. Gezinmeye gelecek kişi neredeki parkın karını görecek. Altıncı katta bulunan ikinci oda. a. Benimki ile seninki karıştırılmamalı diyorum. birinci kattakinden daha az büyüktür. Saiia ait olan şeyle. ödev yaparken televizyon izlemekteyim. 79. cümlecikler hakkında. c. cerrahın kendisini hemen ameliyat ettiği hastaneye gitmekte tereddüt etmedi. d. d.339 . Tout en faisant mes devoirs. Hiçkimsenin gezinti yapmaya gelmeyeceği parkı. d. c. qui a été très utile pour les élèves. c. a. b. hem de televizyon izlerim. Ma soeur qui s'était blessé la jambe n'a pas hésité à aller à l'hôpital où le chirurgien l'a opérée tout de suite. 81. b. yakında kar kaplayacak. Seninki ile benimkini karıştırma diyorum sana. Altıncı katta bulunan ikinci oda. Kimsenin gezinmeyeceği parkı daha sonra kar kaplayacak. . Hiçkimsenin dolaşmaya gelmediği parkı yakında kar örtecek. Hem ödevlerimi yapar. Altıncı kattaki 2 oda birinci odadan daha büyüktür. öğrenciler için çok yararlı olan bir ders verdi. öntakılar hakkında. a. 82. je regarde la télévision. b.. birinci kattan daha az büyüktür. d. öğrenciler için çok yararlı olan bir ders verdi. Bacağından yaralanmış olan kızkardeşim. Le professeur a fait une leçon. ödevlerimi yapmama karşın televizyon da izlerim. d. Öğretmen. Bientôt la neige couvrira le parc où personne ne viendra se promener. 80. a. b. Le deuxième chambre qui est au sixième étage est moins grande que celle du premier. Öğretmen cümlecikler üzerindeki bir dersi yaptı ki bunlar öğrencilere çok yararlı oldu. Sana. benim kitapla seninkini karıştırmayalım diyorum. b. öğrenciler için çok yararlı olan cümlecikler hakkında bir ders verdi. öğretmen. İkinci oda ki bu altıncı kata aittir. bana ait olanı karıştırmamanı söylüyorum sana.

Yaralanmış kızkardeşim bacağını ameliyat ettirdiği hastaneye gitmekte kuşkuya düşmedi. . Ceux dont vous doutiez et dont vous nous aviez parlé hier. Vous nous dites de nous efforcer de bien travailler et d'être utiles à notre famille et à notre patrie. Je n'ai pu pas connaître ceux que vous doutiez et dont vous nous aviez parlé hier. onu çok rahatsız ettiğini onlara açıklar. Onlardan birisi.) Testin yanıtları arka sayfadadır. b. d. Je n'ai pas connu les gens dont vous doutiez et dont vous nous aviez parlés hier. a. b. Vous nous dites de s'efforcer de bien travailler et d'être utiles à notre famille et à notre patrie. c. Onlardan birisi. 84. d. bu grevin onu çok huzursuz ettiğini açıklamaya gayret eder.b. a. İkisinden birisi bu grevin kendisini çok rahatsız ettiğini onlara açıklamaya çalışır. L'un deux essaie de leur expliquer que cette grève-ci le gêne beaucoup. a. Vous dites à nous d'efforcer de bien travailler et d'être utilises à notre famille et à notre patrie. d. je n'ai pas pu connaître.340 . ailemize ve vatanımıza yararlı olmamızı söylüyorsunuz. devamlı ameliyat ettikleri bacağından tekrar ameliyat olmak istemedi. b. Vous nous disez de travailler bien et d'être utiles à notre famille et à notre patrie. c. c. (Not : Her sorunun ancak bir tane doğru yanıtı vardır. c. 86. 85. Yaralanmış olan kızkardeşim. Onlardan birisi bu grevin. bize çok çalışmaya gayret etmemizi. Je n'ai pas pu connaître ceux dont vous doutiez et dont vous nous aviez parlé hier. Şüphe ettiğiniz ve dün bize bahsettiğiniz kişileri tanıyamadım. Siz. d. bu grevin kendisini çok rahatsız ettiğini onlara açıklamaya çalışır. Hastaneye koşan kızkardeşim bacağından yaralanmıştı ve onu hemen hastanede ameliyat ettiler.

21. 4. 35. 12. 24. 22. 37. 44. 43. 29. 41. 18. 57. 32. 26. 20. 13. 58. 3. 51. 15. 45. 7. 23. 52. 56. 16. 31. 28. 36. 17. 11. 34. 40.Contrôle général Yanıtları 1. 5. 48. 38. 14. 50. 19. 47. 39. 9. 42. 54. 33. 25. 55. b d b b c b c c d b c b d d b c b c a d d d a d d b a d c 30. 27. 8. b d d c a b a b c b c c c a c c c b c b b c c d b d c b b . 10. 2. 49. 53. 46. 6.

irrégulière e. les magasins (1976) 3. la vitre tellement joué que nous b. papier (1975) 8. vous vivriez jusqu'à cent ans. En menant une vie a. Dès les premiers jours d'été. les voitures c. le voyage (1977) 4. l'agent de Police d le trottoir e. mortels (1975) 7. la pharmacie (1980) . d. le retard du train sur le quai de la gare. b. la chaussée b. 1. études e. la gare b. Nous attendons a. la poste e. Vous avez perdu un portefeuille en a. l'arrivée c. 'Pour envoyer votre lettre vous devez aller à a. verre e.TESTS (ÖSYM) CÜMLEDEKİ YERÎ BOŞ BIRAKILMIŞ OLAN SÖZCÜĞÜ YA DA SÖZCÜK GRUBUNU SEÇÎNÎZ. on fait des a. les piétons marchent sur a. Tous les hommes sont a. gentils b. mon ballon e. agitée c. desseins (1975) 5. cuivre b. désirs b. . la sortie e. avons fini par rire la fenêtre (1976) Dans la rue. b. mon pneu c. malheureuse désordonnée (1975) 6. cuir d. genereux d. éternels c. l'école d. nous avons faire éclater a. l'épicerie c. projets c. régulière de vacances. bois c. rêveries d.342 rouge . d. le retour d. Dimanche. immortels e.

l'ingénieur c. "Vous allez chez a.343 . morte pour ^ cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ^ttrÖifijjfe-' lidir? a. Les parents aiment leur enfants. Les filles turques c. établi b. vêtements e. invente c. chérissent (1977) 13. joyeusement c. méchamment b. a. l'instituteur d le compositeur (1978) CÜMLEDE ALTI ÇİZİLMİŞ OLAN SÖZCÜĞÜN YERİNE AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KONURSA CÜMLENİN ANLAMI DEĞİŞMEZ? 11." cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a. respectent e. le décorateur b. bagages c. Ce brave soldat turc 10. partagé (1976) 12. trouvé d. les enfants jouent et chantent gaiement." cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a. le médecin e. détestent d. poliment péniblement (1976) 14. a. "Dans la cour de l'école. Les soldats turcs e. amusent c. crée e. l'armée turque c. livres d. punissent b. d. chaussures b. "Il s'est déshabillé et a jeté ses habits sur une chaise. Les femmes turques (1978) parce que vous êtes malade." b. jouets (1982/11) . Christophe Colomb a découvert L'Amérique. doucement e.9».

chaud 17. b. largement c. a.344 b. rouge c. fortement e. rapide c. demande c. 1' d. ce e. "Lorsque je ne peux pas l'accompagner. dis (1983/11) CÜMLEDEKİ YERİ BOŞ BIRAKILMIŞ OLAN SÖZCÜĞÜ YA DA SÖZCÜK GRUBUNU SEÇİNİZ. cher b. large d. les . a. a. ils n'ont pas pu retrouver . cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a. ses d. d. 19. longuement b. Donnez du gâteau à a. vieux e. facile e. son c. Répondez rapidement à ce qu'on vous demande. juste (1979) 18. mon e. sa (1976) enfants. Elle a mis son chapeau neuf. grand rond (1977) 16. leur 20." cümlesinde altı çizili sözcüğün karşıt (zıt) anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? a. conseille b.CÜMLEDE ALTI ÇİZİLMİŞ OLAN SÖZCÜĞÜN KARŞIT (ZIT) ANLAMLISI AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 15. supplie e. d. "C'était trop dur pour lui. je permets à mon fils d'aller au cinéma avec ses amis. cet (1974) chemin. ces c. défends d. . Dans la nuit. silencieusement lentement (1976) b.

Le soleil s'était levé chambre. le / ma e. en (1978) aller cinéma. ou d. au bord de c. une / cet (1974) 22. Je a. c." cümlesindeki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. L'année prochaine. pas (1976) Kızılırmak. 1' d.21. au-dessus / de (1981/II) . j'irai a. pendant d. C'est toute une petite ville a. à (1975) \ je n'avais pas d'argent. c. "Il a trouvé du travail l'aide ses amis. depuis à travers d. les / ma d. à 1' e. m'a permis d' / au d' / du pour / du 24. dans / de la b. a.345 . et ou d. potu: / à (1975) 23. à travers de c. parce que / du e. pour c. b. le / sa c. sa / ma lumière remplissait b. au fond de les vacances. devant (1976) 29. derrière sur (1977) 27. Il a. On a. serai absent en jusqu' par 25. b. n'ai pas pu acheter ce livre donc b. Je a c. mais car (1977) 26. à Italie. e. la foule. e. n'ai pas de travail et ni car 28. b. e. b. b. au milieu de e. c. e. d'argent. c. grâce à / de c. maigre / des d. s'ouvrait difficilement un chemin avec b. à / au d. Je a. e.

pourtant / pas b. de / pour c. comme / pas encore d. "Elle a eu un enfant et elle ne travaille cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden a. par / de (1979) 31.346 . vers / la e. mais / pas e.. à / de (1978) . avec / de e. "Il habite dans ce quartier deux ans. pour / avant b." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden melidir? a. "Il se dirige gare d'un pas rapide. il y a (1980) 32. retard.. de / à b. à / pour d." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. ni / et d. avec / le b. pas / et e.. en / à d... avant / la c. depuis c. de / la (1982/11) 34. après e. " la circulation. pour / le d.. en b. pas / ni (1982/11) 33. pas / de c. après / jamais c.. ni / ni c. "Je n'ai soeur frère. parce que / après e. dans d." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a... nous sommes arrivés .. à cause de / en c. "Tu demanderas hangisi getiril- tes amis " hangisi getiril- venir te voir.30. depuis / plus (1983/11) 35..." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a.

combien / par d. mieux e. combien / chaque c. J'ai acheté la robe a. mais sa soeur chante a. le plus c. le même (1974) 40. je veux acheter a. la moins e." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. dans (1978) 37. rien / lui c. bon b. sortir. " vient bruit?" cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden melidir? a. meilleur (1974) m . meilleure — fait de hangisi getiril- chère. mais il vient . "A heure vous levez-vous matin?" a. d'en c. qu'est-ce que / par an? b. pas / quelqu'un b.. beaucoup c. même b. quelle / le (1982/11) 38 gagnez-vous a. le e. d'y b. bien d. b. aussi (1977) 43. quel / tout b.. Par où / quel d. quelle / toute e. comment / dans e. Comment / ce c. que / par (1978) - 39. plus / rien e. D'où / ce b. le moins d. Catherine chante bien. pas / jamais (1974) 41. en e. "Paul était au cinéma. pareille d.36. Pourquoi / le e. comme c. Quand / du (1983/11) 42. quel / le d. quelle / tous c. d'où d. Mon ami a un joli chapeau. Pourquoi tout le monde le déteste-t-il lui qui n'a mal à a. jamais / personne d.

b. franchement (1977) petite élève de sa classe." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. aussi c. bon d. meilleure e. peu e. c. aussi bonne (1979) mal payé que le mien. e. b. a été puni doucement mal peu 47. assez / à (1983/11) . e. tellement / que b. plus 49. régulièrement d. trop / pour bien / pour e. si (1980) 50. lentement d. mal c. le moins (1978) parce qu'il n'avait pas fait son devoir." b. Puisque tu as a. très d. b. meilleur c. tellement d. lentement e. sévèrement (1976) dire que l'on sait tout. Il a. tu peux aller au cinéma. trop (1977) que l'autre. la plus e. c. bien d.44. lourdement (1981/11) 51. "Ce gâteau est a. mal c. toujours d." petite contenir deux mille cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. le plus 46. "Son métier est a. bien e. très / de c. à peine 45. "Ils parlaient pour qu'on les entende." b. aussi c. autant travaillé. "Ayşe est a. U a. "Cette salle est spectateurs. fort b. ne faut jamais souvent autant 48.348 ." b.

b. le / à qui d. "Je n'ai pas aimé ce film. agréablement b. que e. "Ce sont très bons amis j'écris souvent. ceux e. Il rappelait le jardin ils s'étaient rencontrés. mes / auxquelles e. grandement (1982/11) 53.349 . de sa soeur.52. J'ai lu le livre a. des / qui b. un / celui qui j'écris souvent. lui / que b. celui c. duquel b." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. e. " ne m'a vu quand je suis arrivé. Elle a de beaux yeux. a. me / là e. se / là (1974) 55. Rien d. "Ce sont très bons amis cümlesinde boş bırakılan yerlere melidir? a. dont c. aussi e. les / que c. ces / dont (1983/11) 56. On b. qui b. Certain e. d. se / où c. Personne (1980) 57. le / que b." cümlesinin anlamını kuvvetlendirmek için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. mais je préfère a. où (1977) ." aşağıdakilerden hangisi getirilun / qui le / pour qui (1981/11) 55. Quelqu'un c. c. du tout d. celle celles (1975) vous m'aviez conseillé." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. ce 58. de / à qui d. peu c. le / y d.

Je l'avais entendue crier. 62. c. ALTI ÇİZİLİ SÖZCÜKLERİN YERİNE ZAMİRLERİNİN KONULMUŞ BİÇİMİ ALTINDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 63. que / lui a. celle que a. b. Il leur en donne. dont je vais mettre offrait son ami. c. b. C'est un film a. quand / il (1982/11) e. avec (1976) 61. est gai. d. don . (1977) 64. Us l'ont entendu crier. a. je ne sais pas aujourd'hui" b. Elle les lu donne. (1979) . qui / lui d. "Mon père donne du pain aux pauvres." cümlesinde altı çizili sözcüklerin yerine zamirleri konursa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? a. e. Us lui en donnet. "J'ai deux jupes neuves. tout / tout (1974) on a beaucoup parlé.350 . chante. qui / leur AŞAĞIDAKİ CÜMLEDE. Elle le leur donne. qui c. a. Elle l'a entendue crier. b. qui / le c. celle qui c. celles qui d. "Il a accepté la cigarette cümlesinde boş bırakılan yerlere aşagıdakilerden hangisi getirilmelidir? b. tous / tout e. Il l'entend crier. qué e. Il les lui donne. ceux que (1979) e. toute / toute c.59. Mehmet a entendu cette fille crier. d. tout / tous 60. tous / tous d. e. U l'a entendue crier. où < d. b.

b. nous lui en présenterons une b. dort e. Elle ne veut pas le lui montrer. e. "Ali et Mehmet ont vu la voiture rouler. (1983/11 68. nous le lui présenterons e. b. Je viens de le slui annoncer. b fasse d. "Je viens d'annoncer la bonne nouvelle à mes amis. c. U a. e." cümlesinde altılı çizili isimlerin (noms) yerine zamirleri (pronoms' getirilirse aşağıdakilerden hangisi elde edilir? a. Il réussit à ses examens parce qu'il a." cümlesinin zamirlerle söylenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir a. nous leur en présenterons un c. Je viens de lui en annoncer une. d. travaille b. e.* a.65. e. Us l'ont vu partir. Ils la verront partir. "Elle ne veut pas montrer sa poupée à sa mère. Je viens de leur en annoncer une. "Nous présenterons un nouveau modèle à notre client. b. mange (1975) 70. d. voyage d. Ils l'ont vue partir. Elle ne veut pas le leur montrer. nous lui en présenterons un d. Us la voient partir. m'a demandé ce que je fais aurai fait ferai beaucoup." a. Elle ne veut pas la lui montrer. nous le leur présenterons (1974) 66. Je viens de la leur annoncer. (1978 67. 69. Ellen e veut pas la leur montrer (1982/11) CÜMLEDEKİ YERİ BOŞ BIRAKILMIŞ OLAN ÖĞEYİ YA DA ÖĞELEB GRUBUNU SEÇİNİZ. s'amuse c. Elle ne veut pas lui en montrer. c. c. Je viens de la lui annoncer. c. faisais (1975) 351 .

cours 78. falloir d. empêche c. achèteront d. rapporter (1975) 76. transporter d. e. c. soulève c. aurez choisi (1975) 73. aurons revu (1975) 75.71. avez choisi c. Je a. monte (1975) pas sans que nous a. redresse 79. b. marche c. a. avons revu c. b. choisissiez e. enlève e. revoyions une maison au bord de la mer. Malgré son chapeau de paille. partez / sommes prévenus . choisirez d. il ne peut pas soleil a. me repose (1975) la main pour demander la parole. b. gêne d'entendre ce que vous dites. c. apporter e. e. Hier nous a. b. je a. choisissez b. Vous un métier quand vous aurez fini vos études. me promène e. porter b. lève d. Le bruit nous a. aurait fallu (1975) 72. vous ai dit qu'il faut faudra faudrait aller voir nos amis. nage d. supporter c. arrête d. avaient acheté (1975) la petite ville où nous étions l'été dernier.352 les rayons du . Je a. Quand je suis fatigué. ne suis pas sûr qu'ils ont acheté aient acheté achetèrent 74. L'étudiant a. reverrons d. Partons / étions prévenus b. revoyons e. Ne b. b. ennuie (1975) 77.

b. aura fait d. écouterais d. Je a. "Si j'habitais un village. e. "Voulez-vous que je les à la gare?" cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. elle a. fait c.. aie conduit e." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. Il a. conduirais (1979) 353 . conduise b. e. fasse e. rentre d. e. conduis c. j' volontiers les oiseaux. écouterai c. a fait (1977) froid. avais écouté e. faire d. Bien qu'il a. vous été venus viendriez étiez venus 81. il ne met jamais de manteau. serai rentré suis rentré d. c. rentrerais b. partez / soyons prévenus d. b. si chaud. seriez venus d. b. écoute b. c. fera (1976) vous téléphonerai dès que je chez moi. rentre étais rentré (1976) 84. ferait 83. conduirai d. je vous aurais montré ces photos. rentrera b. sera rentrée (1974) 85. pars / prévenons e. rentrerait c. Si a.. c. partez / préviendrons 80. ne pensait pas qu'il ferait fait fera 82. (1976) hier soir. venez (1977) . ai écouté (1979) 86. Quand elle a eu fait une promenade.c. est rentrée e.

partiras c. voir b." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. attendiez (1980) 89. les enfants. étaient d. partirais d. attends b. Si tu ne pas tout de suite. aura lu (1979) 88. "Taisez-vous. "Il disait qu'il toutes ces histoires il y a longtemps. nous ne pouvons pas le concert à la radio. sont c. partais (1978) 91. . demeurer e. déménager d. entendre e. installer (1978) 92. pars b." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. avait lu d. regarder c." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. ont été b. avez attendu e. "Les parents veulent que leurs enfants a. seras parti e. habiter b. "Si vous arrivez avant moi. lit c. "Nous allons nous bientôt dans cet appartement. attendez c. tu vas manquer le train. attendrez d. devant la porte. montrer (1981/II) 90. vivre c.354 soient (1977) heureux." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a." . cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. prendre d. seront e. lira b. lirait e.87.

355 . Us n'auront pas le temps d'aller chez ta soeur. j'ai rencontré Pierre." c.93. en / êtes d. qui / été d. d. "Ce matin. en / veniez c. de / venez (1974) à l'heure. il a rencontre Pierre au marché. Nous n'allons pas chez sa soeur. "U lui dit qu'ils n'auront pas le temps d'aller chez sa soeur. très / êtes e. en allant au marché. Nous n'aurons pas le temps d'aller chez ta soeur. suis / que b. que / été (1974) retard . b." (1977) 97. étais / où d. à/étiez sa maison a détruite. "Mon oncle a toujours des choses intéressantes à nous dire. Nous n'avons pas le temps. b. c." b." passé des journées je'itt üeuviens avec cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. ai / que ç. crois que / était qui / soit que / eu 95. e. "J'y plaisir. Vous êtes a." me dit Jean. "Ce matin. BAŞTA VERİLEN CÜMLENİN DOLAYLI (ENDİREK) BİÇİMİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 98. Je a. a. avais / que e. Paul dit: "Je rencontre Pierre au marché. . Paul dit qu'il a rencontré Pierre ce matin en allant au marché." cümlesinin dolaysız (direct) biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a. "J'ai rencontré ce matin Pierre qui allait au marché. Nous n'aurons pas le temps." d. BAŞTA VERİLEN CÜMLENİN DOĞRUDAN (DİREK) BİÇİMİ ALTINDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 96. Nous n'aurons pas le temps d'aller chez sa soeur. e. c.ü faudra que vous b. Nous n'irons pas chez ta soeur. ai / dont (1980) 94.

mon oncle a toujours des choses intéressantes à lui dire. qu'il m'a apporté le dossier noir. Il va lui dire qu'il aurait mangé son chocolat. de m'apporter le dossier noir. b. c. (1979) 100. si vous êtes M. e.356 . que tu étudies en classe. Il lui a dit qu'il avait mangé son chocolat.Jean dit que a. (1978) 102. son oncle a toujours des choses intéressantes à dire. si je suis M. qu'est-ce que tu étudies en classe. d. (1982/11) . c. Durand c. e. Durand b. e. M. "Qu'est-ce que tu étudies en classe?" cümlesinin dolaylı (indirect) biçimini elde etmek için "Je te demande ifadesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. de leur apporter le dossier noir. c. (1976) 99. b. où est M. mon oncle a toujours des choses intéressantes à me dire. Duran e. ce que tu étudiais en classe. qu'il lui apportera le dossier noir. "Apportez-moi le dossier noir!" cümlesinin dolaylı (indirect) biçimini elde etmek için "Il lui dit " ifadesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. ce que tu étudies en classe. Durand d. ce que tu étudieras en classe. Il lui disait qu'il mangerais son chocolat. d. de lui apporter le dossier noir. d. Il lui dit: "J'ai mangé ton chocolat!" cümlesinin dolaylı (indirect) biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a. d. que j'étais M. n'est-ce pas?" cümlesinin dolaylı (indirect) biçimini elde etmek için "L'employé me demande " ifadesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? a. Il dit qu'il a mangé du chocolat. b. "Vous êtes monsieur Durand. c. Il lui dit qu'il a mang son chocolat. son oncle a toujours des choses intéressantes à leur dire. e. b. Durand (1980) 101. mon oncle a toujours des choses intéressantes à vous dire.

c. d. Le professeur corrigerait mon devoir de composition. Le professeur corrige mon devoir de composition. e.357 .Ilfilii-i BAŞTA VERİLEN CÜMLENİN ETKEN (AKTİF) BİÇİMİ ALTINDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 103. Le commissaire recherchait depuis une semaine le voleur qui avait enfin été arrêté. J'ai mis le poison sur la table et le chat a mangé le poisson. Jacques a pris cette photo. Le poisson que j'ai mis sur la table a été mangé par le chat. Le poisson avait été mangé par le chat. Jacques l'avait prise. "Le commissaire a enfin arrété le voleur qu'il recherchait depuis une semaine. Le professeur a corrigé mon devoir de composition. c. c. Le voleur que recherchait le commissaire. "Cette photo a été prise par Jacques. a. d. b. d. c. Le voleur a enfin été arrêté par le commissaire qui le recherchait depuis une semaine. e. e. b." cümlesinin edilgen (passif) biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a. Le a. e. Mon devoir de composition sera corrigé par le professeur. On a pris la pohoto de Jacques. Le voleur avait enfin été arrêté par le commissaire par qui il était recherché depuis une semaine. a enfin été arrêté. (1976 106. chat a mangé le poisson que j'avais mis sur la table. (1981/11) BAŞTA VERİLEN CÜMLENİN EDİLGEN (PASİF) BİÇİMİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR? 105. b. La professeur aura corrigé m on devoir de composition. (1977) 104. b. Le professeur corrigera mon devoir de composition. Le poisson que j'avais mis sur la table a été mangé par le chat. Le poisson a mangé le chat que j'avais mis sur la table." cümlesinin etken (actif) biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a. d. Jacques a pu prendre cette photo. (1983/11) . Le commissaire recherchait depuis une semaine le voleur par a enfin été arrêté. Jacques allait prendre cette photo.

nous partirons. (1977) 358 . (1975) 108. Uyumak ister istemez bana söyle. Beni hiç ısırmayan bu köpeği çok seviyorum. Tembel olmuş olsaydı. Bu köpek güzel ama ısırır. Müdür konuşmasını yapar yapmaz gazete okuruz. Müdür konuşma yaparken gazete okuruz. e. Uykun gelmiş. Ce a. Uyumak ister istemez yat. Uyumak isteyince yatmaya git. d. A condition a. 107. ama o beni ısırmaz. e. Benim ilginç bulunduğumu belki başkaları da ilginç bulur. d. Belki başkaları için ilginç. d. d. Couche-toi dès que tu auras envie de dormir. yağmazsa gidebiliriz. Tembelse. Avant que le directeur ne fasse un discours. b. c. Müdür konuşma yapıncaya kadar gazeteyi okuruz. Tembel olmasaydı. c. Yağmur c. git de yat. (1975) 109. yat. e. (1975) 110. yağarsa gitmeyiz. Tembelse özel ders alsın. yağarsa gitmeyeceğiz. Ce qui est intéressant pour moi ne l'est peut-être pas pour d'autres. Tembel olsaydı. il ne m'a jamais mordu. yağsa da gideriz. b. b. e. Yağmur d. Uykun gelince git.VERİLEN FRANSIZCA CÜMLENİN TÜRKÇEStNİ SEÇİNİZ. c. a. Güzel fakat kötü huylu bir köpek. özel dersler almazdı. (1977) 112. Yağmur qu'il ne pleuve pas. b. S'il était paresseux. Müdürün konuşma yapmasını beklerken gazete okuyoruz. özel dersler alacaktı. nous lisons le journal. Yağmur e. c. başkaları için de ilginçtir. a. a. yağmazsa gideceğiz. Başkalarının ilginç bulduğunu ben de ilginç bulurum. a. özel dersler de alırdı. d. Müdür konuşma yapmadan önce gazete okuyoruz. özel dersler alır. Bu köpek beni hiç ısırmadı. il prendrait des leçons particulières. ama benim için değil. chien a beau être méchant. e. Benim için ilginç olan. (1975) 111. başkaları için belki öyle değildir. b. Yağmur b. c. Benim için ilginç olan. Kötü huylu olmasına rağmen bu köpek beni hiç ısırmadı.

113. Je
a.
b.
c.
d.
e.

ne me rappelle pas depuis quantr
Ne zaman hasta olduğunu hatırlamıyorum.
Ne zamandan beri hasta olduğunu hatırlamıyorum.
Hasta olduğu zamanı hatırlamıyorum.
Kaç saattir hasta olduğunu hatırlamıyorum.
Hasta olduğumdan beri onu hatırlamıyorum.

(1977)

114. Trois ou quatre fois par jour, Erdal leur apportait une bouteille
d'eau.
a. Günde üç dört kez, Erdal onlara birer kova su getiriyordu.
b. Günde üç dört kova suyu onlara Erdal getirirdi.
c. Günde üç dört kez, Erdal onlara bir şişe su getirirdi.
d. Erdal ,günde üç dört kez onlar için su alırdı.
e. Erdal günde üç dört şişe su içerdi.
(1976]
115. La
a.
b.
c.
d.
e.

nouvelle avait été annoncée à la radio.
Radyodan haber yayınlanıyor.
Haber radyodan bildirildi.
Radyodaki yayınların hepsi yeni
Radyoda yeni yeni yayınlar var.
Haberi veren radyo idi.

(1976

116. Tant que vous vous plaignez, personne ne vient à votre aide.
a. Şikâyet edene, yardıma koşulur.
b. Hiç kimse onun şikâyetine aldırmıyordu.
c. Şikâyet ettiğiniz sürece kimse yardımınıza gelmez.
d. Şikâyet ettikçe üzüntünüz artar.
e. Şikâyet ettiğiniz ölçüde üzülürsünüz.
(197é
117. Je
a.
b.
c.
d.
e.

dois manger jusqu'à que je finisse tous les gâteaux.
Bütün pastaları bitirinceye kadar yemek gerek.
Bütün pastaları bir bir yemem gerekiyor.
Bütün pastaları bitirinceye kadar yesem.
Bütün pastaları yiyorum, ümit ederim daha var.
Bütün pastaları bitirmeye mecburdum.

118. Voici un arbre dont les feuilles tombent.
a. işte ağacın yaprakları düşüyor.
b. işte bir ağaç ve düşen yapraklar.
c. işte yaprakları düşmüş bir ağaç.
d. işte yapraksız bir ağaç.
e. işte yapraklan düşen bir ağaç.

(197ı

(197

119. Venez tous à notre réunion.
a. Toplantımıza herkes gelsin.
b. Tüm toplantılarımıza gelin.
c. Toplantımıza gelmelisiniz.
d. Toplantımıza herkesi getirin.
e. Hepiniz toplantımıza gelin.

(1974)

120. C'est moi qui l'ai vu le premier,
a. îlk onu gördüm.
b. Onu ilk gören benim,
c. îlk o beni gördü.
d. Birinci bendim.
e. Birinciyi gördüm.

(1974)

121. Il
a.
b.
c.
d.
e.

(1974)

faut que tu travailles pour vivre,
Hayatta çalışmak zorunludur.
Yaşamak için çalışmak gerek.
Çalışmak için yaşamalısın.
Yaşamak için çalışman gerek.
Çalış ki yaşayabilesin.

122. Elle n'a pas pu dormir à cause du roman policier qu'elle avait lu.
a. Polisiye roman okuduğundan iyi uyudu.
b. İyi uyuyamadığmdan polisiye roman okudu.
c. Okuduğu polisiye roman yüzünden uyuyamadı.
d. Okuduğu polisiye roman yüzünden uyuyamıyordu.
e. Polisiye bir roman okudu, sonra uyuyabildi.
(1974)
123. Mon frère avait ime voiture, tandis que moi je n'avais même pas
une bicyclette.
a. Kardeşimin bir arabası vardı, halbuki benim bir bisikletim
bile yoktu.
b. Kardeşimin arabası, benim de bisikletim vardı.
c. Benim bisikletim yoktu, kardeşimin de arabası.
d. Kardeşimin sadece arabası vardı, benim ise hem arabam hem
bisikletim vardı.
e. Kardeşimle benim ne arabamız ne de bisikletimiz var. (1974)
124. "Il ne voulait pas que les vacances finissent mal."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. O, istemese de tatil kötü bitecek.
b. O, tatilin kötü bitmesini istemiyordu.
c. O, tatilin kötü bitmesini istemez.
d. O istemese de tatil kötü geçiyor.
e. O, tatilin kötü geçmesini istememişti.
(1981/11)
360

125. "Qui est ce jeune homme avec qui tu tu parlais?"
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Konuştuğun bu genç adam kim?
b. Seninle konuşan bu genç adam kim?
c. Seninle konuşan adam genç midir?
d. Bu genç adam mı seninle konuştu?
e. Seninle konuşan bu genç mi?
126. "Mettez votre manteau pour ne pas avoir froid."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Artık hava soğuk değil, mantonu çıkar.
b. Üşüyorsunuz, mantonuzu giyin.
c. Hava soğuk olmasa da mantonuzu giyin.
d. Üşümemek için mantonuzu giyin.
e. Soğuk almamak için mantonuzu giymelisiniz.

>

(1980)

(1980)

127. "Tout à coup, il s'est rappelé qu'il devait téléphoner à son ami."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Arkadaşının telefon edeceğini hatırladı.
b. Birden telefon edeceği arkadaşını hatırladı.
c. Birden arkadaşına telefon etmesi gerektiğini hatırladı.
d. Arkadaşını hatırlayınca telefon etti.
e. Arkadaşını hatırladıkça telefon ediyordu.
(1980)
128. "Tu as acheté la voitur edont je rêvais."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Rüyamda gördüm, arabayı alıyordum.
b. Araba aldığımı rüyamda gördüm.
c. Ben karar verirken arabayı sen aldın.
d. Araba almayı hayal ediyorum.
e. Hayal ettiğim arabayı satın aldın.

(1979)

129. "Comme ils sont restés à la maison, ils n'ont pas vu ce film."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Evde kaldıkları için bu filmi göremezler.
b. Evde kalacakları için bu filmi göremeyecekler.
c. Evde kaldıkları için bu filmi görmediler.
d. Bu filmi göremeyecekleri için evde kaldılar.
e. Evde kalanlar bu filmi göremezler.
(1979)
130. "Nous avons fini ce travail en deux heures."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bu işi iki saatte bitirdik.
b. Bu işi iki saat sonra bitirecektik.
,361

c. Bu işi saat ikide bitirdik.
d. Bu işi saat ikiden önce bitirdik.
e. Bu işi iki saate kadar bitiririz.
131. "Il y a longtemps qu'il ne vient plus à l'école."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Uzun bir süre okula gelmedi.
b. Uzun süredir okula gelmez oldu.
c. Uzun bir süre artık okula gelmeyecek.
d. Uzun süredir, artık okula gelmiyor.
e. Uzun bir süre okula gelemez.

(1976)

(1978)

132. "S'il n'avait pas oublié la parole qu'il m'avait donnée, j'aurais pu
l'excuser volontiers."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bana vermiş olduğu sözü unutmasaydı, onu seve seve bağışlayabilecektim.
b. Bana verdiği sözü unutmasa, onu seve seve bağışlardım.
c. Bana verdiği sözü tutsaydı, onu seve seve bağışlayacaktım.
d. Bana vereceği sözü tutsa, onu seve seve bağışlayabilirim.
e. Bana vermiş olduğu sözü tutsa, onu seve seve bağışlardım.
(1978)
133. "Nous avons fait venir un journaliste, pour répondre à vos différentes questions."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çeşitli konular üzerinde tartışmak için bir gazeteci bulduk.
b. Çeşitli konuları bir gazeteci ile tartışmak için geldik.
c. Çeşitli sorularınızı cevaplaması için bir gazeteci getirttik.
d. Çeşitli sorularınıza cevap vermek üzere bir gazeteci geldi.
e. Çeşitli sorunlarınızı çözmek için bir gazetecinin gelmesini sağladık.
(1981/11)
134. "Il faisait si beau le matin que je n'ai même pas pensé à prendre
mon parapluie."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sabah hava güzel olacak diye şemsiye almayı düşünmedim.
b. Sabah hava o kadar güzeldi ki, şemsiyemi almadan çıktım.
c. Sabah hava o kadar güzeldi ki, şemsiyemi almak istemedim.
d. Sabah hava o kadar güzeldi ki, şemsiyemi almayı düşünmedim
bile.
e. Sabah hava güzel olacağa benzediğinden, şemsiyesiz çıktım,
(1981/11)
362

135. "Il lira le journal quand il aura bu son café."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kahvesini içer içmez gazetesini okur.
b. Kahvesini içerken gazetesini okuyordu.
c. Kahvesini içince gazetesini okudu.
d. Kahvesini içerken gazetesini okuyacak.
e. Kahvesini içtikten sonra gazetesini okuyacak.
(1982/11)
136. "Dites-lui ce qu'il doit faire."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ne yapacağını ona söyleyelim.
b. Ne yapması gerektiğini ona söyleyiniz.
c. Yapacağı işleri söyleyiniz.
d. Yapacağınız işleri bana söyleyiniz.
e. Ne yapacağını ona söyledim.
(1982/11)
137. "Bien qu'il soit malade, il va tous les jours à son travail."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Hastalanınca günlerce işine gidemedi.
b. Hastalanmadan önce her gün işine gidiyordu.
c. Hasta olmasına rağmen her gün işine gidiyor.
d. Her gün işe gittiği için hasta oldu.
e. Çok hasta olmasına rağmen her gün çalışıyordu.
(1982/11)
138. "Il ne lui restait plus qu'à dire la vérité."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ona bu gerçeği hiçbir zaman açıklamamalı.
b. Ona gerçeği söylemek zorunda kalmıştı.
c. Ona gerçeği söylemekten başka çare yok.
d. Artık gerçeği söylemekten başka çaresi yoktu.
e. Ona gerçeği hiç söylememek gerek.
(1983/11)
139. "Cette vieille dame ne veut plus se rappeler ce qui s'est passé
pendant la guerre."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Bu yaşlı hanım, savaşta olup bitenleri artık hatırlamak istemiyor.
b. Bu yaşlı hanım, savaşın çok önce bittiğini hatırlamıyor.
c. Bu yaşlı hanımın hiç hatırlamak istemediği şeyler savaşta geçen olaylardır.
d. Bu yaşlı hanım ,savaşta geçen olayları hiçbir zaman hatırlamıyor.
e. Bu yaşlı hanım, savaşta geçenlerin artık kendisine hatırlatılmasını istemiyor.
(1983/11)

,363

140. "Comme il n'y pas d'Université dans notre ville, mon frère est
obligé d'aller faire ses études à Istanbul."
cümlesinin Türkçedeki dengi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Şehrimizde üniversite bulunmadığından, kardeşim yüksek öğrenimini istanbul'da yaptı.
b. Yüksek öğrenim yapmak zorunda olan kardeşim, şehrimizde
üniversite olmadığı için İstanbul'a gitti.
c. Kardeşim, yüksek öğrenimini şehrimizdeki üniversitede değil,
fakat İstanbul'da yapmak zorunda kaldı.
d. Şehrimizde üniversite olmadığından, kardeşim yüksek öğrenimini yapmak için İstanbul'a gitmek zorunda.
e. Yüksek öğrenim yapmak isteyen kardeşim, şehrimizde üniversite olmadığından İstanbul'a gidiyor.
(1983/11)
141. "Les enfants aiment jouer avec la neige dans le jardin."
cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı vardır?
a. Quand?
b. Avec quoi?
c. Pourquoi?
d. Comment?
e. A qui?
(1981/11)
142. "Sur la route il conduit sa voiture très prudemment."
cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı vardır?
b. pourquoi?
a. comment?
c. quand?
d. à qui?
e. combien?
(1982/11)
143. "Je leur ai donné rendez-vous au jardin public à dix heures."
cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
a. Qui?
b. Quoi?
c. Quand?
d Où?
e. Comment?
(1980)
144. "Il est resté un moment assis sur la chaise, la tête baissée, à regarder ses mains."
a. Qui?
c. Qù?
e. Quand?

b. Comment?
d. Pendant combien de temps?
(1979)

145. "Aujourd'hui des usines sont construites dans la banlieue des villes
et à la campagne. La nature en souffre beaucoup et il devient de
plus en plus difficile pour les gens de retrouver une nature non
polluée. Pendant ce temps, les savants essayent de nous rendre la
vie plus agréable ,mais, en réalité, nos conditions de vie deviennent
chaque jour plus mauvaises."
364

Bu
a.
b.
c.
d.
e.

paragrafta vurgulanan düşünce aşagıdakilerden hangisidir?
Les hommes profitent du progrès.
Grâce au progrès industriel la vie future sera plus agréable.
La natura n'est pas nécessaire à l'homme.
Les usines rendent la campagne plus belle.
La vie naturelle est détruite par l'industrialisation.
(1982/11)

146. "Marcel continue son voyage qui, chaque jour, devient de plus en
plus difficile. Le matin ,il n'arrive plus à se lever. Il n'a même pas
la force de manger et il ne boit que du thé, des litres de thé, mais
il a toujours soif. Ses yeux lui font si mal qu'il est obligé de les
fermer souvent. Trois ou quatre fois dans la journée, il doit
s'arrêter."
Yukarıdaki parçada vurgulanan düşünce aşagıdakilerden hangisidir?
a. En voyage, le thé est la meilleure des boissons.
b. Pendant son voyage, Marcel a dû bien manger.
c. Marcel est un homme paresseux.
d. Avant de partir en voyage, Marcel a oublié ses lunettes.
e. Marcel voyage dans des conditions insupportables.
(1983/11)
Her parçadan sonra verilmiş olan soruları o parçaya göre cevaplayınız.
"J'aime voyager. J'ai vu et revu beaucoup d'endroits pendant ces
dernières années. Pour moi ,un voyage, c'est une aventure personnelle ,un changement dans ma vie. Quand je visite un pays,
j'essaie d'abord de me renseigner sur ses problèmes politiques
et économiques, et ensuite je me promène, je regarde tout ce qui
est nouveau pour moi. Quelquefois, je retourne dans un pays que
j'avais déjà visité, et c'est alors un plaisir de retrouver les endroits
que j'avais aimés, même s'ils ont changé
"
147. Pour moi, les voyages sont l'occasion
a. d'étudier les changements économiques d'un pays
b. de penser à me jeunesse
c. de rendre visite à mes amis à l'étranger
d. de préparer les prochaines vacances
e. d'apprendre beaucoup de choses

(1982/11)

148. Quand je voyage
a. je ne m'intéresse pas aux problèmes du pays
b. je cherche parfois l'aventure
c. j'aime revoir certains endroits

365

d. je ne peux pas oublier mon pays
e. je veux retrouver mes habitudes
149. Avant de visiter un pays
a. on doit se renseigner sur son climat
b. il ne faut pas oublier de faire ses réservations
c. il faut en connaître les endroits intéressants
d. il faut en avoir une certaine connaissance
e. je consulte toujours un guide touristique

(1982/11)

(1982/11)

"Tout à coup le temps a changé. Le vent s'est levé, la mer est devenue mauvaise et dangereuse. Les vagues étaient plus hautes que
les maisons. Au port, tout le monde attendait sur le quai le retour
des pêcheurs, les femmes surtout. Quand ils sont rentrés, certaines
femmes ont compris que leur mari ne reviendrait pas. Elles
pleuraient mais savaient aussi qu'être pêcheur, ce n'est pas facile.
Quand un pêcheur part en mer il n'est jamais sûr de revenir."
150. Vouloir être pêcheur, c'est
a. accepter les dangers de la mer
b. vouloir sortir en mer seulement quand il fait beau
c. oublier sa femme sur le quai
d. être obligé d'habiter en ville
e. choisir une vie agréable
(1982/11)
151. Dans ce passage, l'auteur veut montrer que
a. la nature aide les pêcheurs
b. les femmes de pêcheur sont toujours heureuses
c. le métier de pêcheur est dangereux
d. tous les habitants de ce port sont pécheurs
e. les pêcheurs rentrent avec beaucoup de poissons

(1982/11)

152. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya en uygun başlık olabilir?
a.
b.
c.
d.
e.

Le plaisir d'être pêcheur
Une vie difficile
Une bonne pêche
Vivre au bord de la mei
Un bon retour

(1982/11)

"Pendant les vacances, le monde est plein de gens qui courent d'un
endroit à l'autre, avec, évidemment, le désir de voir beaucoup de
choses en peu de temps. Si c'est pour en parler, c'est très bien, car
on se donne de l'importance quand on peut citer plusieurs noms
de lieux qu'on a visités, mais si c'est pour eux, pour voir réellement,

,366

qu'il faut voyager pour pouvoir en parler à ses amis. L'enfant. rechèrches interrompues hier soir vers 20 heures et qui reprendront ce matin." 153. l'un des enfants s'est mis à courir après son ballon qu'il avait lancé très loin. b. on prend davantage plaisir à ses vacances. a. les dangers courus par les policiers la nuit dans la forêt. e. Selon l'auteur. il reste du temps pour acheter des souvenirs. (1983/11) 154. (1983/11) . on apprend tout ce qui est important dans le monde. qu'il ne faut voyager que pendant les vacances. c. on en a seulement une idée superficielle. un groupe d'enfants jouait dans la forêt proche de la ville. qu'on peut voir beaucoup de choses en peu de temps. (1983/11) "Dimanche après-midi. b.367 . c. b. C'est une histoire triste qui raconte a. qui voulait rattraper son ballon. qu'il ya a beaucoup d'endroits à visiter dans le monde. le chagrin d'un enfant qui n'a pas de ballon. la plupart des gens veut connaître le plus grand nombre d'endroits possible. c'est en peu de temps que l'on doit visiter les endroits intéressants. d. d. b." 156. comment un enfant peut se perdre dans la forêt. d.ont organisé des recherches dans la région. les voyages ne doivent pas servir à rapporter des souvenirs. e. (1983/11) 155. a. courir est le véritable plaisir des vacances. on n'a pas l'occasion de rencontrer des gens avec qui parler. d. Les policiers. Quand on voit les choses en courant. pourquoi les parents ne font pas attention à leurs enfants. e. la douleur des parents sans enfants. prévenus par les parents . elles se ressemblent toutes et celui qui parcourt le monde à toute vitesse ne peut en rapporter beaucoup de souvenirs. L'auteur pense a. A un moment donné.je ne les comprends pas bien. c. tout le monde doit se souvenir des endroits visités. Quand on visite très vite beaucoup d'endroits. e. qu'il ne faut pas se presser quand on visite un endroit. s'est enfoncé dans la forêt et n'a plus retrouvé son chemin pour rejoindre ses camarades. c. échappant sans doute à la survellance de ses parents.

e. vers six heures. tout le monde a perdu 1 espoir de retrouver l'enfant. décide de voir le film plus tard c. n'est pas intéressée par le film e. d.. . Quand elle passe devant le cinéma. Sylvie a. par exemple. Sylvie a. ne comprend pas pourquoi les gens attendent (1981/11) 160. c. Il a. en passant devant le cinéma. 159. entre tout de suite b. Elle a marché lentement sur le boulevard et. e. Sylvie a. d.. était très triste b. Ce jour-là. En sortant du parc.157. les policiers ont seulement retrouvé le ballon. "était dérangée par le bruit de la grande ville" . il ne faut pas faisser les enfants jouer seuls.. décide d'aller au restaurant pense rentrer chez elle hésite sur ce qu'elle peut faire veut encore se promener se dépêche 161. les enfants n'ont pas besoin d'être surveillés.. Quand elle est sortie. fait la queue. elle a remarqué une longue queue. a. il y a des policiers au coin des chemins.. d. Dans la forêt. b. les efforts des policiers resteront sans résultat l'enfant se cache dans la forêt. c. était très occupée c. c.368 (1981/11) . b. les parents conseillent à leurs enfants de jouer loin d'eux. b. un jour où pleuvrait. elle ne savait pas quoi faire: il était encore trop tôt pour dîner mais elle n'avait plus le temps de faire une longue promenade. (1983/11) "Sylvie est restée un long moment dans le parc à regarder les enfants qui jouaient pendant que leur mère lisait ou tricotait. les parents des enfants peuvent passer un bon dimanche. (1983/11) 158. e. semble que la forêt soit le meilleur endroit pour jouer. elle aussi d. Elle a pensé que le film devait être bien et qu'elle pourrait le voir une autre fois.

ne rien savoir d. d. ne jamais penser e. Elle aimait une vie solitaire. pour réfléchir et pour mieux vivre. faite d'immobilité et de rêveries. On lit pour comprendre. rester vivant c. voulait faire quelque chose de différent (1981/11) Les livres se vendent partout et à tout le monde et font maintenant partie de notre vie car ils ont un rôle très important dans toutes les activités humaines: ouvrages littéraires. e. faisait des visites à ses voisins b. tout devient difficile d. sortait pour se promener . Nos conversations étaient remplies de questions sur ce qu'on m'apprenait à l'école et de conseils de bonne conduite. on s'ennuie b. guides pratiques et livres d'école. on perd son temps c.369 . 165. 162. c. scientifiques. vivre sans plaisir (1980) 163. Elle dépensait peu. bien connaître toutes choses b. Pour passer le temps. b. On a. Elle sortait seulement pour ses achats au marché du dans les magasins des rues voisines. a dit un écrivain célèbre.d. Elle n'avait pas de relations avec les voisins qu'elle saluait avec froideur. se promenait dans la ville e. En dehors de cela. (1980) vend beaucoup de livres parce que (qu') les gens veulent du papier ils sont très chers ils sont nécessaires à notre vie ils n'ont aucune importance personne ne veut les lire Grand-mère n'avait pas d'autre occupation que l'entretien de sa maison. Avec un bon livre a. on oublie ce qu'on sait e. le silence retombait entre nous. la grand-mère a. "Le livre est le compagnon de toute notre vie". on n'est jamais seul (1980) 164. Les livres sont utiles pour a. des petits travaux de couture et de nombreusses lectures.

Il a. s'amuser beaucoup (1980) 167. avant le lever du soleil (1978) . en respirant profondément. tôt le matin e. à midi (1978) 170. quand on frappe à la porte b. de ce qu'ils avaient entendu à la radio b. b. être riche b.370 . allait souvent au cinéma e. Cette scène se passe a. avoir une vie calme et solitaire c. de projets d'avenir c. cousait et lisait d. au coucher du soleil c. bavardait avec l'enfant (1980) 166. 168.mère et l'enfant parlaient a. e. bien travailler à l'école d. dès qu'il voit le soleil briller e. des souvenirs de jeunesse de la grand-mère d. "Un beau jour de printemps donne du bonheur à tout et à tous" se dit-il. c. de ce qui se rassait à l'école (1980) Jacques se réveille de bonne heure et voit par la fenêtre le soleil qui brille avec éclat dans le ciel. L'air pur entre dans la pièce. Il en ouvre les deux battants. car les deux battants de la fenêtre se sont soudain ouverts d. La grand . d. être en bonne santé e. à une heure avancée d. parce qu'il a eu peur c. Pour la grand-mère. faisait le ménage. à minuit b. Il saute de son lit a. Il saute de son lit et court avec joie vers la fenêtre. il est important de (d1) a. se sent heureux de se réveiller de bonne heure de voir une belle journée de printemps de voir les hommes heureux d'avoir bien dormi de n'avoir rien à faire (1978) 169. de ce qui se passait dans le quartier e.c.

Le Sport et le Temps Libre d. ont trop de travail b. ne doivent pas faire de sport (1981/II 173. et aussi parce qu'ils n'ont plus le temps. des voyages. Très souvent les jeunes abandonnent le sport en entrant à l'université parce qu'ils n'ont pas les salles ou les espaces nécessaires. auront moins de travail c. ne vont pas au stade c. sont obligés de faire du sport b. quand la vie sera devenue plus facile pour tous.Tous les jeunes aiment le sport et nous devons les encourager dans ce sens. De Nouvelles Installations Sportives e. préfèrent se promener c. feront tout leur travail eux-mêmes e. en les aidant à mieux profiter de leur temps libre. travailleront toute la journée b. Serons-nous plus heureux? Voilà la question. ne peuvent pas sortir de classe e. n'aiment pas cela d. passent des examens (1981/II) 172. les hommes a. La Jeunesse Universitaire (1981/11) Quand la machine aura libéré les ouvriers de leur travail. peuvent faire du sport s'ils le veulent e. ne pourront pas prendre de vacances d. Dans l'avenir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya uygun başlık olabilir? . Le sport n'est pas obligatoire dans les facultés. les étudiants a. ne peuvent jamais pratiquer un sport d. a. de la peinture. n'auront plus de machines (1979) 371 . tout le monde fera du sport. Comment? En développant les installations. quand les mères de famille auront des appareils ménagers qui feront la cuisine et la vaisselle à leur place. ils ont très occupés par leurs études et leurs examens. mais pourquoi ne pas installer des salles de sport à côte des salles de cours? 171. Souvent les étudiants ne font pas de sport parce qu'ils a. comment les hommes et les femmes occuperontils leur temps libre? Les travailleurs prendront leur retraite à quarante cinq ans. Les Avantages du Sport c. 174. Nécessite des Etudes b. A l'université.

La vie dans la ville natale de Mehmet est aussi gaie qu'à Paris. Cette ville est considérée comme le centre des arts et de la civilisation européenne. Vive le travail (1979) C'était la première fois que Mehmet visitait Paris. a. e.. un jeune peintre turc était heureux d'y vivre afin de perfectionner son art. Pendant leur temps libre ils .. Mehmet. 177. Projet de voyage e.175. progresser dans sa profession b. étudier à l'université e.. il amait s'asseoir à la terrasse d'un café et regardait passer les jeunes gens rentrant de l'université. (1978) 178. Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? a. est une grande ville universitaire e. ne feront rien e. Paris ne ressemble pas du tout à la petite ville natale de Mehmet. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya en uygun başlık olabilir? a. La vie y était gaie et tout à fait différente de celle de sa petite ville natale en Turquie. Paris est moins grand que la ville natale de Mehmet. est une ville sans importance (1978) 372 . faire des courses d. Paris est tout à fait pareil à la ville natale de Mehmet. Une vie difficile b. s'ennuieront chez eux (1974) 176. ne seront pas contents c. feront des choses agréables d. b. passer son temps dans les cafés (1978) 179. c. travailleront encore b. voyager comme touriste c. Du bonheur pour tous? c. capitale de la France. Mehmet était à Paris pour a. n'est qu'un centre d'amusement et de gaiete d. Encore du travail! d. capitale de la France. Paris. est considérée comme la ville principale de l'Europe b. est la ville principale de la vie artistique européenne c. a.

je pleurais. au dîner. elle était là. Mme Martin.je ne voulais pas les accompagner. je regardais par la fenêtre. les jeunes et les vieux dans le parc. Comme si j'étais au théâtre. ce qu'ils pourront voir à la télévision (1979) 182. s'ennuyaient le soir b. les Martin a. n'occupe pas bien le temps c. Une femme. ce qu'ils mangent e. est trop chère (1979) e. qui travaillait dans un bureau avait toujours quelque chose à dire. . quand ils allaient chez des amis. dans une ville voisine . j'avais peur de parler. Avant d'avoir la télévision. n'aimaient pas les bons repas d. J'avais peur de montrer mon gros nez. est fatigante d. 180. Il y a deux ans c'était une famille très unie. leur travail c. Ils partaient. étaient très heureux e. leurs voisins d. je restais seule à la maison. en donne aucun plaisir Le dimanche. Un jeune homme. La télévision a. les enfants racontaient ce qu'ils avaient fait dans la journée. j'ai vu une petite fille. les Martin. Un jour. Je lisais. b. avec un gros chien et elle lui apprenait à rapporter les pierres qu'elle lançait. ce qu'ils feront en vacances b.373 . Le soir. 183.Nous avons longtemps hésité à acheter un poste de télévision à cause de nos voisins. ne se parlaient pas c. transforme la vie familiale b. ne restaient pas chez eux (1979) 181. je regardais les enfants. Tout changé l'année dernière quand ils ont acheté un téléviseur qu'ils ont mis dans leur salle à manger: le choix des programmes est devenu le seul sujet de conversation et personne ne fait plus attention à la bonne cuisine de Mme Martin. Qui parle de sa vie? a. Mantenant les Martin ne parlent plus que de a.

Il était très content. La mère étroites a.c. parce de Louis lui achète toujours des chaussures trop qu'elles sont plus solides qu'il n'y en a pas de larges dans le magasin qu'elles seront plus confortables qu'elle ne veut pas que son fils ait les pieds larges que les chaussures étroites sont moins chères (1976) 187. il a trouvé que la paire choisie allait bien. parce d. parce c. mais il l'acceptait pour faire plaisir à sa mère. elle pensait qu'elle était laide c. parce b. Comme ses anciennes chaussures étaient laides et usées! 186. 184. d. e. e. c. b. elle continuait à dormir e. Louis savait qu'on lui achèterait encore des chaussures trop étroites: sa mère avait peur que ses pieds s'élargissent s'ils étaient à l'aise dans des chaussures larges. D'ailleurs. elle écrivait (1977) Louis et sa mère sont sortis pour aller acheter des chaussures. Peronnellement. petite fille était à la gare dans le métro au théâtre en voiture dans le parc (1976) (1977) 185. elle voulait aller au cinéma d. L'auteur ne voulait pas accompagner ses parents. une fois chaussé. d. 374 Promenade dans le grand magasin Plaisir d'avoir des chaussures neuves Les chaussures étroites de Louis Comment choisir des chaussures (1976) . La a. Aşagıdakilerden hangisi bu parçaya başlık olamaz? a. d. Un chauffeur de taxi. Un professeur. parce e. b. Louis aurait préféré ne pas devoir supporter cette douleur très désagréable et voir ses pieds s'élargir. elle préférait jouer avec ses amies b. parce qu' a. e. Une petite fille.

375 . U faut emmener les blessés à l'hôpital sans tarder. Progrès de la médecine (1976) 190. Bu a. Bu a. e. Les médecins ne peuvent pas tout savoir. aşağıdaki fikirlerden hangisi ifade edilmemiştir? a. Ils ont pris l'autobus pour rentrer chez eux. Mais avant. En règle générale . Nécessité du contrôle médical b. Causes des accidents d. 189. parçanın ana fiiri aşağıdakilerden hangisini Louis sort faire des courses avec sa mère. Monsieur Dupont a rencontré son ami Jacques en sortant du bureau. Les chauffeurs en mauvaise santé font souvent des accidents. Ignorance des médecins e. Pour surveiller la santé publique. (1976) 191. Hôpitaux inutiles c. les hôpitaux sont nécessaires. Nous ne faisons pas attention à notre santé et nous négligeons d'aller chez le médecin. b. Si les gens allaient plus souvent ou plus tôt chez le docteur. e. b. (1976) Si les médecins savaient tout. Louis porte avec plaisir des chaussures trop étroites.188. c. ils se porteraient mieux. on ne se soigne pas assez. A l'hôpital où je passe chaque semaine l'ambulance amène sans arrêt des blessés. D'ailleurs. Pour garder une bonne santé. il y aurait beaucoup moins de maladies et les hôpitaux seraient presque inutiles. Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya en uygun başlık olur? a. Il est difficile de trouver une bonne paire de chaussures. d. La mère de Louis lui achète des chaussures neuves. Les accidents augmentent de plus en plus. d. . Louis ne veut pas qu'on lui achète des chaussures neuves. b. Bu parçada. beaucoup d'accidents de voiture sont dus à la mauvaise santé des conducteurs. e. c. il faut avoir l'habitude de se faire contrôler par un médecin. d. (1976) Hier. sauf pour les accidents. U faut supprimer les hôpitaux car il y a moins de maladies à notre époque. ou trop tard. parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Les hôpitaux restent insuffisants pour les accidents de la route. Les hôpitaux sont indispensables surtout pour les blessés des accidents de la route. c.

ils se sont prorfiënés dans lë ja'rdin public. Monsieur Dupont a
invité son ami à dîner et il a téléphoné à sa femme pour la prévenir Mais sa femme lui a dit qu'elle ne voulait inviter personne
parce qu'il n'y avait rien pour le dîner. Alors ils ont acheté des
oeufs, un poulet, des fruits et du vin. Quand ils sont arrivés à la
maison, ils ont pensé qu'ils avaient oublié d'acheter du pain.
Jacques est allé en chercher et il est revenu tout de suite.
192. Cette histoire se passe
a. dans une ville
b. dans un petit village
c. à la campagne
d. à la montagne
e. au bord de la mer

(1977)

193. Avant
a. ils
b. ils
c. ils
d. ils
e. ils

(1977)

de rentrer chez eux
sont allés dîner au restaurant
sont allés au café
sont retournés travailler au bureau
se sont promenés dans le parc
ont cherché du pain

194. Madame Dupont ne voulait inviter personne parce qu'
a. elle était fatiguée
b. elle ne connaissait pas Jacques
c. il lui manquait tout ce qu'il faut pour le repas
d. elle avait déjà des invités
e. elle n'avait pas de pain

(1977)

Un docteur envoie son domestique porter une boîte d'aspirine à
un malade et une caisse contenant six lapins vivants à l'un de ses
amis. Malheureusement, le domestique se trompe et remet la caisse
au malade et l'aspirine à l'ami. Vous devez comprendre facilement
la surprise du malade lorsqu'avec les lapins, il reçoit l'ordonnance
suivante: "En avaler deux toutes les demi-heures."
195. Qui était chargé de porter les paquets?
a. l'un des malades du docteur
b. le docteur lui-même
c. celui qui est au service du docteur
d. l'un des amis de son domestique
196. Qu'est-ce qui est arrivé au domestique?
a. il a mangé les lapins
b. il a oublié de donner les paquets au malade
,376

c. il a perdu les paquets
d. il a laissé partir les lapins
e. il s'est trompé de paquets

(1976)

197. Selon l'ordonnance qu'est-ce que le malade doit faire?
a. toutes les demi-heures il doit manger un lapin
b. toutes les demi-heures il doit donner des cachets aux lapins
c. il doit garder les lapins dans la caisse
d. il doit prendre deux cachets toutes les demi-heures
e. il doit avaler deux cachets après avoir mangé du lapin (1975)
Le grand compositeur-pianiste Rubinstein entrait un jour au salon
de concert à Londres où il donnait un concert. Une femme l'arrête
dans un corridor ,et lui demande un billet en disant qu'elle est
trop pauvre pour s'en payer un. "Hélas, Madame, répond Rubinstein, je n'ai qu'une place à vous offrir, et si vous vouliez me la
prendre je serais bien content. -Oh, merci, Maître, Où est cette
place? -Au piano, Madame."
198. Pourbuoi la dame demande-t-elle un billet à Rubinstein?
Parce que (qu")
a. il y a une longue queue devant le guichet.
b. le guichet est fermé.
c. il n'y a plus de places.
e. elle veut connaître Rubinstein.
d. elle n'a pas d'argent pour s'acheter un billet.

(1975)

İ99. Où
a.
b.
c.
d.
e.

est la place que Rubinstein propose à la dame?
dans la loge
au balcon
parmi les auditeurs
à côté de sa femme
sur la scène

(1975)

200. Où
a.
b.
c.
d.
e.

la dame parle-t-elle avec Rubinstein?
au salon de concert
dans le couloir
à côté du piano
devant la porte
devant le guichet

(1975)

Maman, Bernard n'est pas heureux au lycée. Il n'arrive pas à rester
assis six heures par jour sans bavarder et comme il parle trop,
on le fait sortir dans le couloir. On ne l'interroge plus parce qu'il
n'apprend jamais ses leçons. On le laisse rêver dans son coin et
377

on ne s'occupe pas de lui, âlors Ü ne veut plus aller «u, lycée. Il a
besoin de bouger et de travailler avec ses mains. Il veut être maçon
comme papa.
201. Comment Bernard est-il au lycée?
Il est
a. malheureux
b. heureux
c. studieux
d. assidu
e. silencieux
(1975)
202. Pourquci Bernard doit-il sortir dans le couloir?
Parce qu'
a. il n'est pas heureux.
b. il reste assis six heures par jour.
c. il parle trop.
d. il rêve dans son coin.
e. il a besoin de bouger.
(1975)
203. Pourquoi les professeurs de Bernard ne veulent-ils plus l'interroger?
Parce que (qu')
a. il est le premier de sa classe.
b. il sait trop de choses.
c. Bernard ne travaille jamais.
d. il est trop petit.
e. il reste troujours dans le couloir.
(1975)
C'était un beau soir d'automne, tiède sur la ville. La nuit venait,
le ciel était encore clair à l'ouest. Il y avait peu de monde sur les
quais: Paris mangeait déjà. Les étoiles remplissaient peu à peu le
ciel.
Moi, j'étais content de ce silence. Je me promenais seul. Et je
goûtais la douceur du soir, de ce Paris vide.
204. Qu'est-ce que l'auteur goûtait?
a. un plat de cuisine
b. du vin rouge
c. la conversation des parisiens
d. le calme de la ville
e. le bruit des rues
(1974)
205. A quelle heure l'auteur est-il sorti se promener?
a. vers le matin
b. à 9 heures du matin
c. avant le déjeuner
d. au coucher du soleil
e. après le petit déjeuner
(1974)
,378

207. 11 y avait peudemonde :
a. sur les rails
b. sur les toits
c. sous les arbres
d. au bord de la Seine
e. dans la gare

(1974)

Le chien Dick ne veut pas manger de pain sec. Le vieux gardien
n'a plus faim. Tout l'ennuie, tout le fatigue. Il retourne le morceau
de pain, négligemment, d'un coup de nez. Il soupire et il se plaint
dans ce muet langage des chiens que je comprends souvent mieux
que le bavardage des hommes. Il dit: "Je ne le mangerai, ce morceau, que pour vous faire plaisir, je ne le mangerai que si vous
voulez". Cette noble lassitude me touche et je siffle le jeune chien
Castor. Aussitôt Dick se redresse, mord le pain sec. Il gronde en
regardant autour de lui. "Tiens! N'appelez personne ét surtout pas
ce jeune sot Castor."
208. Quel sentiment a Dick pour ce morceau de pain sec?
a. Il est très content.
b. Il le trouve délicieux.
c. Il le trouve appétissant.
d. Il n'en est pas content.
e. Il est joyeux.
209. Si Dick le mange, c'est parce qu' :
a. il a faim.
b. il est fatigué.
c. il a soif.
d. il veut satisfaire son maître.
e. il est vieux.

(1974)

(1974)

210. Comment Dick trouve-t-il Castor?
a. jeune
b. bête
c. jaloux
d. intelligent
e. méchant
(1974)
211. Le
a.
b.
c.
d.
e.

maître siffle Castor pour
lui donner du pain.
qu'il joue avec Dick.
le gronder.
que Dick mange son pain.
l'emmener à la maison.

(1974)

Ma mère était très économe; elle était aussi très charitable. Ayant
appris, je ne sais comment, qu'un tailleur de la rue voisine, nommé

,379

Rabiou, souffrait dans la misère et méritait un sortmeilleur, elle a songé
|out de suite à lui être utile.
Elle lui a fait d'abord quelques dons. Mais ma mère n'était pas
riche. L'argent qu'elle lui a donné n'était pas suffisant pour le
tirer du sein de la misère. Elle a pensé ensuite à lui trouver de
l'ouvrage et elle a commencé par lui commander pour mon père
deux ou trois pantalons et pardessus. Mais les habits faits par le
tailleur allaient mal à mon père. Comme il était d'une simplicité
admirable, il ne s'en aperçut même pas.
212. Quel est le caractère de la mère?
a. Elle est égoïste.
b. Elle est dure.
c. Elle est avare.
d. Elle est orgueilleuse.
e. Elle est humaine.

(1974)

213. Comment étaient les habits?
a. Ils étaient beaux.
b. Us allaient bien au père.
c. Us étaient simples.
d. Us étaient élégants.
e. Us étaient mal faits.

(1974)

214. Pourquoi la mère a-t-elle commandé des habits pour le père?
a. Parce que le père en avait besoin.
b. Pour aider ce pauvre tailleur.
c. Parce que Rabiou cousait bien.
d. Parce que la mère connaissait bien ce tailleur.
e. Parce que la mère ne savait pas coudre.
(1974)
C'était l'hiver, Renard était dans son logis, sans provisions. U est
sorti pour chercher fortune et ils'est assis près d'un mur espérant
quelque occasion. U fut très joyeux de voir une charrette conduite
par deux marchands qui venaient de la mer. Us avaient leurs
paniers pleins de poissons frais, grands et petits.
En les voyant, Renard s'est couché au milieu de la route. U s'était
donné l'air d'un mort, les yeux fermés, les dents serrées.
"C'est un renard! crie l'un des marchands. Descends vite et prendsle." Tous les deux descendent, le prennent, le jettent sur le panier
et ils continuent leur route. "Il coûtera assez cher" pensaient-ils.
Mais le Renard riait. Doucement, il a tiré quelques poissons. U les
a mangés, puis il en a tiré d'autres et choisissant un bon moment,
a sauté de la charrette et s'est enfui.
,380

215. Pourquoi Renard-était-il sans provisions?
Parce que (qu*)
a. tout était couvert de neige.
b. il n'avait pas d'argent.
c. il avait froid.
d. il n'était pas riche.
e. il n'allait pas en chercher.

(1974

216. Pourquoi est-il sorti de chez lui?
a. pour attendre les marchands
b. pour aller chercher de quoi manger
c. pour aller pêcher
d. parce qu'il s'ennuyait seul
e. pour s'amuser
217. D'où revenaient les marchands?
218. Qu'est-ce que Renard a fait en voyant les marchands ?
a. il s'est enfui vers son logis
b. il s'est caché derrière un mur
c. il a fermé les yeux
d. il les a attendus près d'un mur
e. il s'est allongé sur leur passage

(1974]

VERİLEN TÜRKÇE CÜMLENİN FRANSIZCASINI SEÇİNİZ.
219. Yolu şaşırmamak için dikkat etmeniz gerek.
a. Si vous faites attention vous ne vous tromperez pas de route
b. Faites attention à ne pas vous tromper de route.
c. Il faut que vous fassiez attention pour ne pas vous trompei
de route.
d. Il faut faire attention à ne pas se perdre en route.
e. Vous êtes obligés de faire attention, sinon vous vous tromperez
de route.
(1975;
220. Ne
a.
b.
c.
d.
e.

nereye, ne de kiminle gittiğini biliyorum.
Je sais avec qui il est parti.
Je ne sais pas avec qui il part.
Je ne sais ni avec qui il part, ni où il va.
Je ne sais pas s'il va partir.
Je ne sais pas où il va.

(1975]

,381

221. Tiyatro oyunumuz çok başarılı olduğundan devam etme kararı aldık.
a. Notre pièce de théâtre a beaucoup de succès, alors nous allons
continuer.
b. Comme notre pièce de théâtre a beaucoup de succès nous avons
pris la décision de continuer .
c. Nous continuerons parce que notre pièce de théâtre a beaucoup
de succès
d. Le succès de notre pièce de théâtre nous encourage à continuer.
e. Nous avons tellement de succès, que nous continuerons. (1975)
222. Şimdi, sinema ve kahveyi tercih eden gençleri tiyatro ve konsere
çekmeyi arzu ederdik.
a.

Nous voulons bien que les jeunes qui préfèrent le café et le
cinéma, aillent plus souvent au théâtre et au concert.
c. Nous voudrions que les jeunes, au lieu d'aller au café ou au
cinéma, s'intéressent plus au théâtre et au concert.
d. Nous voudrions attirer les jeunes, qui préfèrent pour l'instant
le café ou le cinéma, à venir au théâtre ou au concert.
e. Pour l'instant, le théâtre et le concert sont plus attirants pour
les jeunes que le café ou le cinéma.
(1975)
223. Okumak isteyince kent kitaplığına giderim.
a. Quand je vais à la bibliothèque de la ville, je lis.
b. Quand j'ai besoin de lire, je vais à la bibliothètque en ville.
c. Comme je veux lire, je vais à la bibliothèque de la ville.
d. Quand je veux lire, je vais à la bibliothèque de la ville.
e. Lorsque je veux lire, je trouve des livres à lire dans la bibliothèque de la ville.
224. Göreme bölgesine bu yaz çok sayıda turist geldi.

(1976)

a. De nombreux touristes ont visité cet été la région de Cappadoce.
b.

U est venu de nombreux touristes cet été dans la région de
Cappadoce.
c. On a vu, cet été plusieurs touristes dans la région de Cappadoce.
d. Plusieurs touristes sont arrivés cet été en Cappadoce.
e. U y avait, cet été, beaucoup de touristes dans la région de
Cappadoce.
(1976)

225. Çocukların toplarıyla kapısını Int^iklarï « è yâşlt fbii; kadınındı*.
a. La vieille femme qui habite dans cette maison, aime regarde]
par sa fenêtre, les enfants jouer au ballon.
b. Les enfants qui ont cassé la vitre avec leur ballon, ont peui
de la vieille femme.
c. La maison dont les enfants ont cassé la porte avec leur ballor
est à une vieille femme.
d. La maison dont la porte a été cassée par les enfants, appartient
à une vieille femme.
e. La maison dont les enfants ont cassé la vitre avec leur ballon
est à une vieille femme.
(1976)
226. Kahvaltıda ne peynir ne de yağ yerim.
a. Au petit déjeuner, je mange du fromage et du beurre.
b. Au petit déjeuner, je mange du fromage, mais pas de beurre.
c. Au petit déjeuner ,du beurre et du fromage: je n'en mange pas,
d. Au petit déjeuner, je ne mange que du beurre.
e. Au petit déjeuner, je ne mange ni beurre ni fromage.
(1977)
227. Sadece eğlenmeyi düşünen arkadaşlarınız var.
a. La seule pensée de vos amis est de s'amuser.
b. Vos amis ne pensent qu'à s'amuser.
c. Vous avez des amis qui ne pensent pas à s'amuser.
d. S'amuser est la seule pensée de vos amis.
e. Vous avez des amis dont l'unique pensée est de s'amuser. (1977)
228. Hasta değilim ama iyi uyuyamıyoFum.
a. Je ne suis pas malade, mais je ne peux pas bien dormir.
b. Comme je ne peux pas bien dormir, je me crois malade.
c. Je ne suis pas malade, mais je ne veux pas dormir.
d. Je ne peux pas dormir, suis-je malade?
e. Je suis malade, pourtant je dors bien.
(1977)
229. İşte aldığım çiçekler, onları anneme vereceğim.
a. Voilà les fleurs que j'ai achetées, je les donnerai à ma mère.
b. Je donnerai ces fleurs à ma mère, je les lui ai achetées.
c. J'ai acheté ces fleurs pour ma mère, je vais les lui donner.
d. Ce sont les fleurs que ma mère, a achetées et qu'elle m'a données.
e. Je donne à ma mère les fleurs que j'ai achetées.
(1974)

,383

b. Il faut attendre l'arrivée de la voiture pour partir. Kırmızı bir kemerle elbiseniz daha güzel olurdu. il rentrera à Paris. Son père n'a pas accepté. b. c. il serait obligé de rentrer à Paris. e. J'ai de la chance. il aurait été obligé de rentrer à Paris. toi aussi. Il n'a pas le temps de venir. d. Vous aviez une ceinture rouge et votre robe était plus jolie. d. (1974) 233. Tu es aussi heureux que moi. Il m'a téléphoné pour me dire qu'il n'avait pas eu le temps de venir. b. alors il m'a téléphoné. Avec une ceinture rouge votre robe serait plus jolie. Mettez une ceinture rouge. a. votre robe sera plus jolie. e. Tu as autant de chance que moi. c. Tu as de la chance comme moi. "Araba geilr gelmez gideceğiz. a. (1974) 232. c. Je ne savais pas où irait maman. c. a. Il n'avait pas eu le temps de venir. e. Paris'e dönmeye mecbur olacaktı. b. a. e. e. mais il m'a téléphoné. et il m'a téléphoné. Nous partirons bientôt avec la voiture. bana telefon etti.384 dengi . a. Gelmeye vakit olmamıştı. Si vous mettez une ceinture rouge. Senin de benim kadar şansın var. Il me téléphoné parce qu'il n'aura pas le temps de venir. d. (1974) 234. Je ne sais pas où va maman. Eğer babası kabul etmemiş olsaydı. Si son père n'acceptait pas. . Je ne sais pas où maman ira cet après-midi.230. Mettez une ceinture rouge pour que votre robe soit plus jolie. Si son père n'accepte pas. Il est obligé de rentrer à Paris. (1974) 235. Je ne savais pas où elle allait l'après-midi. votre robe est plus jolie. d. b. Öğleden sonra annemin nereye gideceğini bilmiyorum. Il n'a pas eu le temps de venir. c. Si son père n'accepte pas il sera obligé de rentrer à Paris." cümlesinin Fransızcadaki aşağıdakilerden hangisidir? a. (1974) 231. Si son père n'avait pas accepté. Nous avons de la chance tous les deux. b.

b. b. qui se promènent. sinon j'aurais attendu la fin. Elle a lavé sa voiture il y a quatre heures.385 . et certains attendent l'autobus. b. e. Le film était trop long pour que je puisse attendre la fin. c. Nous attendons la voiture pour partir. Je n'ai pas pu attendre la fin du film à cause de sa longueur. j'ai peur de jouer au football. e. (1981/11) 239. Dans l'avenue il y a beaucoup de gens: ils passent leur temps à faire des courses. les autres se promènent. Il a vérifié sa voiture il y a quatre heures. (1979) 236." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. bazıları da otobüs bekliyor. J'ai peur que vous ne puissiez pas jouer au football aujourd'hui. b." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. La voiture a été rénovée en quatre heures. nous partirons. Le film était si long que je n'ai pas attendu la fin. "Korkarım ki bugün futbol oynayamayacaksınız. Le film était long. d. "Arabasını dört saatte tamir etti. Dans l'avenue on voit des gens: les uns font des courses. les autres se promènent. d. Je n'ai pas attendu la fin du film parce qu'il était trop long. "Film o kadar uzundu ki sonunu beklemedim. Dans la rue il y a des gens: pendant que les uns font des courses. c. e. kimi aılşveriş yapıyor. Aujourd'hui. les autres se promènent. et certains prennent l'autobus. certains attendent l'autobus. d. c. Une voiture est peinte à quatre heures." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. Dans la rue on voit des gens qui font des courses. Aussitôt que la voiture arrivera. Il a réparé sa voiture en quatre heures. d. (1979) 237. Si la voiture arrive. . et qui prennent l'autobus. (1979) 238. "Sokakta pek çok insan var. nous partirons." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a.c. e. kimi dolaşıyor. Dans la rue il y a beaucoup de gens: les uns font des courses. à se promener et à attendre l'autobus.

Après avoir terminé ses études. "O kadar gürültü yapıyorsunuz ki artık hiçbir şey işitemiyorum.386 . il est devenu avocat. e. "Kimse işitmesin diye ayaklarımın ucunda yürüyorum. Personne ne peut m'entendre. (1980) ." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. Tu m'emmenais à l'école parce que j'étais petit. Us ont peur que je ne puisse pas jouer au football aujourd'hui. e. "Öğrenimini bitirince avukat oldu. Ne faites pas de bruit. (1980) 242. Je marche sur la pointe des pieds afin que personne ne m'entende. c. c. Dès qu'il aura terminé ses études il deviendra avocat. d." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. b. Je n'entends rien parce que vous faites du bruit. il doit terminer ses études. e. d. sinon je n'entends rien. Je n'entends rien à cause du bruit que vous faites. tu me conduisais jusqu'à la porte de l'école. parce que je marche très doucement. Quand tu étais petit. Je suis petit. (1981/11) 241. tu me conduisais jusqu'à la porte de l'école. U a fait ses études en vue d'être avocat. (1981/11) 240. Si vous faites tellement de bruit. tu me conduis jusqu'à la porte de l'école. "Ben küçükken." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. N'ayez pas peur de jouer au football aujourd'hui. J'ai peur qu'ils ne jouent au football aujourd'hui. tu m'emmènes à l'école. d. (1980) 243.c. c. d. e. U veut finir ses études pour être avocat. b. Je marche lentement pour ne pas être entendu. personne ne peut vous entendre. b. J'essaie de faire moins de bruit en marchant sur la pointe des pieds. Vous faites tant de bruit que je ne peux plus rien entendre. Pour être avocat. Quand vous marchez sur la pointe des pieds. je ne pourrai rien entendre. b. Comme je suis petit. c. sen beni okulun kapısına kadar götürürdün. d. e. Quand j'étais petit.

c. Si elle n'était pas malade elle viendrait régulièrement à la bibliothèque. Il a présente son oeuvre au président après l'avoir terminée. pas régulièrement à la e. Je pourrais commencer à travailler si j'avais obtenu mon diplôme comme toi. Moi. b.387 . d." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. je voudrais aussitôt travailler avec toi. Le professeur leur a posé beaucoup de questions. e." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a.244. Il a présenté son oeuvre au président avant de l'avoir terminée. j'aurai mon diplôme. Bientôt. e." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. On pose toujours beaucoup de questions au professeur. (1982/11) . Il a terminé son oeuvre après l'avoir présentée au directeur. diplomamı alır almaz çalışmaya başlardım. je commencerais à travailler dès que j'aurais obtenu mon diplôme. à ta place. d. Moi. je me mettrais à travailler même si je n'avais pas obtenu mon diplôme. "Öğretmen onlara çok soru sordu. c. Le professeur lui demande beaucoup de choses. c. "Yapıtım tamamladıktan sonra başkana suncta/f cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. (1983/11) 246. Elle était souvent malade et ne venait pas régulièrement à la bibliothèque. "Senin yerinde olsam. e. "Hasta olmasaydı düzenli olarak kütüphaneye gelirdi. et aussitôt je commencerai à travailler à ta place. Si j'avais mon diplôme. (1982/11) 247. (1978) 245. Elle est souvent malade et ne vient bibliothèque. Il a fini son chef-d'oeuvre avant de le présenter au roi. b. Avant sa maladie elle venait régulièrement à la bibliothèque. à ta place. Beaucoup de questions sont posées au professeur. c. d. Ce sont ces questions que le professeur leur a posées. après il l'a donnée au capitaine. Quand elle n'était pas malade elle venait régulièrement à la bibliothèque. Il a termnié son oeuvre. d. b. b.

mais je n'ai rien entendu. A un moment. b. mais je ne l'ai pas entendu." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. que je me demandais s'il les avait tous lus." cümlesinin Fransızcadaki dengi aşağıdakilerden hangisidir? a. e. hepsini okuyup okuyamadığını merak ederdim. je n'ai rien entendu au moment où on a sonné à la porte. U fait encore trop froid pour que le printemps vienne. On a sans doute sonné à la porte. c. J'ai tellement cherché à savoir quand mon père avait pu lire tous les livres de sa bibliothèque. bien b. "Herhalde bir an için uyumuş olacağım. b. e. Mon père avait beaucoup de livres dans sa bibliothàque mais je ne sais pas s'il les avait tous lus. car je m'étais endormi un moment avant. b. On a dû sonner à la porte. Bien que le printemps soit venu il fait toujours froid. II fait toujours froid pourtant le printemps devrait venir. On a dû sonner un moment à la porte. Mon père avait tellement de livres dans sa bibliothèque que je ne pense pas qu'il ait pu tous les lire. car je dormais. c. Je voudrais bien savoir comment mon père a pu lire tous les livres qu'il avait dans sa bibliothèque. e. Mon père avait tellement de livres dans sa bibliothèque. Dès que le printemps sera passé les jours chauds arriveront. "U est arrivé en courant et a ouvert la porte brusquement. (1983/11) 251. d. mais je ne l'ai pas entendu: je dormais depuis un moment. "Babamın kitaplığında o kadar çok kitap var ki." cümlesinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılırsa cümle yanlış olmaz? a. car je n'ai pas entendu sonner à la porte. çünkü kapının çalındığını duymadım. Comme sans doute je dormais. d.248. soit d. Bahar gelmesine rağmen havalar hâlâ soğuk gidiyor. d.388 . (1982/11) 249. fatigué (1980) . avec qui tu parlais?" e. Quand le printemps sera là il fera moins froid. tout à l'heure b. j'ai dû m'endormir." c. (1983/II) 250.

brusquement (1981/11) 253. 4/5/2/3/1 (1976) . du 1 a." cümlesinden aşagıdakilerden hangisi çıkarılırsa cümlenin bütünlüğü bozulmaz? a. dans les cinémas français d. il est généralement intérdit de fumer. 2/4/1/3 (1974) 256. c." cümlesinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamı bozulmaz? b. / avez / vous / feu / 2 3 4 1/4/2/3 3/2/1/4 3/1/2/4 ANLAMLI b. lisent / ils / beaucoup / en 1 2 3 4 a. il sortira tout à l'heure avec ses amis. 2/1/3/4 c. rapidement / fini / puisqu'il a / son travail / nous pouvons sortir 1 2 3 4 5 a. 4/3/5/1/2 c. 1/2/3/4 (1975) 255. grande / maison / une / je vois / blanche. de fumer (1983/11) NUMARALANARAK VERİLMİŞ BULUNAN ÖĞELERDEN BİR CÜMLE KURAN SIRAYI SEÇİNİZ. 2/4/3/1 b. la porte b. 2/1/3/4/5 b. a ouvert c. généralement e. interdit c. 4/3/2/1/5 b. 3/2/1/4/5 c. "Bien qu'il soit fatigué.252. 4/3/1/5/2 (1977) 257. 5/2/3/1/4 e. 3/1/5/2/4 d. 2/1/4/3 e. 1 2 3 4 5 a. pour des raisons de sécurité a. "Dans les cinémas français. 4/3/2/5/1 d. 4/3/1/2/5 e. pour des raisons de sécurité. e. 2/1/4/3 d.389 . il est arrivé d en e. 2/3/4/1 d. 254.

ne / pas / partirons / nous / en vacances 1 2 3 4 5 a. 4/2/3/5/1 e. 2/1/5/4/3 d. 3/2/4/1/5 d. 2/4/5/1/3 3 4 5 b. 3/1/5/4/2 c. 4/5/2/1/3 c. 5/4/2/3/1 b. 2/3/4/1/5 e. 5/1/4/3/2 c. 3/5/1/2/4 4/2/1/3/5 e. vous / ai / je / en / parlé 1 2 3 4 5 b.390 3 4 5 b. 2/4/3/1/5 . 1/5/4/3/2 e. 1/3/2/5/4 e. 5/1/2/3/4 (1974) c. 4/1/3/2/5 d. 2/4/3/5/1 (1974) 263. 3/4/1/2/5 (1975) 261. 3/4/2/1/5 c. 1/3/5/4/2 (1974) a. 5/1/4/2/3 (1974) 5 . 3/1/2/5/4 e. nous / c'est / voyons / ce / que 1 2 a. 3/1/2/5/4 (1975) 259. avoir / on fait / la vaisselle / dîné / après 1 2 a. 1/4/3/2/5 c.258. 5/1/3/4/2 c. 2/3/4/5/1 b. 1/4/5/3/2 (1975) 260. voulez-vous / n'y / qu'ils / pas / pensent? 1 2 3 4 5 a. je vais comprendre / ce que / à / je me demande / son film 1 2 3 4 5 a. 5/1/3/2/4 d. 3/5/4/2/3 4 b. 4/3/1/2/5 c. 3/1/4/2/5 264. 262. 1/5/3/4/2 d. 1/4/5/2/3 b. 4/1/3/2/5 d. au cinéma / deux mois / que / il y a / nous ne sommes pas allés 1 2 3 a. 4/2/3/5/1 d.

Il a. 5/1/6/4/2/3 e. c. Je a. bord / au / de / n'allez pas / la / mer 1 2 3 4 5 6 a. 2/5/3/6/4/1 (1975) 268. 5/6/2/1/3/4 e. 5/6/2/4/3/1 e. 6/3/5/4/1/2 d. 5/6/2/1/4/3 VERİLMİŞ OLAN EKSİK CÜMLEYİ ANLAM VE MINDAN TAMAMLAYAN ŞIKKI SEÇİNİZ.391 . 270. 3/2/6/5/4/1 b. b. 3/4/2/1/6/5 d. n'ai pas le temps à vous expliquer ce problème de vous expliquer ce problème vous expliquant ce problème SÖZDİZİMİ BAKI (1975] . 4/3/2/1/6/5 d. 5/3/4/1/2/6 (1974) 267. 4/5/6/2/1/3 c. 6/4/1/3/2/5 c. b. nous / jamais / apporte / ne / de cadeau / il 1 2 3 4 5 6 a. 1/3/5/6/2/4 c. 5/2/6/3/1/4 e. e. apprend le français pour un mois parce qu'il est français comme il est français étant français parce qu'il ira en France 271. 4/2/5/3/1/6 (1976) 269. à Cannes / les vacances / retourner / tu as / pour / envie de 1 2 3 4 5 6 a. d. étaient / la chambre / les objets / dans / tous / renversés 1 2 3 4 5 6 a. 6/3/5/2/4/1 c. 4/2/1/3/5/6 b. 1/3/2/6/5/4 b. 4/6/3/1/5/2 c.265. 4/1/2/6/5/3 b. c. 2/1/4/3/5/6 d. 6/1/4/3/5/2 (1974) a. 1/3/2/4/6/5 b. 3/1/4/5/2/6 d. 2/6/3/1/5/4 e.

la fenêtre est en face de moi e. c. c. avec n'importe qui e. b. je suis sur la fenêtre Nous allons a. ayant parlé d. vous écoutiez la radio. la fenêtre est à côté de moi b. avec qui je parlerai Bien qu'il soit malade a. e. je suis autour de la fenêtre d. il va au cinéma e. d. quand je parle c. lui en parler e. tu n'avais pas pris froid tu ne manqueras pas les cours tu manquerais les cours tu n'as pas manqué les cours tu n'aurais pas manqué les cours tu n'avais pas manqué les cours . d. a.. la fenêtre est avec moi c. je vous explique ce problème Quand je regarde par la fenêtre. ne pas parler b. il ne sortira pas cet après-midi Si a. lorsoue vous parlez b.d. . avoir parlé jamais c. b. en vous expliquant ce problème e. vous saviez cette nouvelle vous sauriez cette nouvelle vous avez su cette nouvelle vous savez cette nouvelle vous sachez cette nouvelle Si a. pas parler Je ne sais pas a. il reste au lit c. je parle d.. il ne va pas à l'école b. il ne fait pas son devoir d. e.

tu avais voulu descendre dans un très bon hôtel. elle t'attend à la gare. n'aide pas les riches (1974) (1976] 280. que je ne pourrai pas le faire tout seul. "Quand tu allais à Istanbul " ifadesini anlam ve anlatım yönünden aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? a. c. d. d. j'emporterai peu de valises d. j'ai pu le faire moi-même. c. Bien qu'il soit pauvre. tu prenais le train. qui s'est occupé du bureau? b. il a. b. j'emporte peu de valises c. n'aime pas les enfants c. d. j'avais emporté peu de valises (1980) 283. "Les employés ne pouvaient pas bavarder pendant qu'ils " ifadesini anlam ve anlatım yönünden aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? 394 . d'empertais peu de valises e. je peux le faire. je t'écrirai une lettre. e. "Ce devoir est tellement difficile " ifadesini anlam ve anlatım yönünden aşağıdakilerden hangisi uygur olarak tamamlar? a. "Quand je pars en vacances " ifadesini anlam ve anlatım yönünden aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? a. Je a. j'ai emporté peu de valises b. je l'ai déjà fini. (1981/11) 282. (1981/11) 281. c. est malade e. b. e. bien sûr.278. aide les autres b. que je le fasse vite. viendrai à condition que vous venez aussi que vous veniez aussi que vous viendriez aussi que vous seriez venu aussi que vous soyez venu aussi 279. n'a pas d'argent d. e.

vous faites une faute c. quand tu demanderas e. qu'avez-vous fait d. "Elles ont peur que " ifadesini anlam ve anlatım kurallarına uygun olarak aşagıdakilerden hangisi tamamlar? a. c. si tu le leur demandais (1979) 288. même si j'étais malade e. ce que vous avez fait b. vous ferez une faute e. même si je n'étais pas malade b. b. dès qu'ils seront partis b. vous fassiez une faute (1978) 285. e. dès que tu leur demandes c. "Vous voulez me montrer a.a. même si vous êtes malade c. qu'est-ce que vous avez fait c. que faitez-vous " (1979) 287. en leur demandant b. que vous fassiez e. "J'irais chanter " ifadesini anlam ve anlatım kurallarına uygun olarak aşagıdakilerden hangisi tamamlar? a. bien qu'il n'ait pas le permis de conduire 394 . "Il conduit la voiture de son père " ifadesini aşagıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? a. vous feriez une faute d. vous avez fait une faute b. même s'il est malade (1978) 286. à demander d. d. seront près de leur chef seraient malades ont des affaires à terminer étaient en train de travailler seront rentré chez eux (1976) 284. "Ils pourraient t'aider " ifadesini anlam ve anlatım kurallarına uygun olarak aşagıdakilerden hangisi tamamlar? a. même si je suis malade d.

elle était très contente d. (1975) 395 . Arrêtons-nous. (1983/11) 291. quand ce sera prêt. il est tombé sur le quai. (1975) 293. c. d. il neige. e. En voulant monter dans le train. s'il avait l'autorisation d. d. à faire un voyage (1982/11) 290. e.c. d. quand son mari reviendra du bureau. il est obligatoire de s'arrêter. Il voulait monter dans le train. Nous nous sommes arrêtes à cause de la neige. nous nous arrêterons. C'est sous le train qu'il est tombé. "Je n'ai pas encore déjeuné " cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar? a. il est tombé sur le quai. alors qu'il faisait beau (1982/11) 289. chaque fois qu'elle est seule. Il va neiger bientôt. b. Quand il neige. je t'ai acheté un cadeau b. comme son frère le lui demandera e. a. (1983/11) VERİLMİŞ BULUNAN İLE AYNI ANLAMDA OLAN CÜMLEYİ SEÇİNİZ. dès que j'aurai fini mon travail. "Si je gagne assez d'argent " ifadesini aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar? a. b. ma voiture avait été réparée c. Nous sommes obligés de nous arrêter. c. je t'offirai un bon diner e. Il est tombé du train. bien que ma femme ne soit pas dans la cuisine. "Elle joue du piano " cümlesini aşağıdakilerden hangisi tamamlar? a. b. Il est tombé sur le quai mais il est monté dans le train. 292. Quand il a voulu monter dans le train. c. c. a. puisque j'avais tout mangé. d. car elle doit aller faire des courses. La neige nous a obligés à nous arrêter. puisqu'elle s'occupe de ses enfants. si elle n'était pas encore prête. e. parce que je viens juste de rentrer. c. e.

nous venons vous souvent. a. Vous n'habitez pas si loin! Nous pouvons venir vous voir. e. L'année dernière.294. (1975) 295. Comme nous habitons trop loin. . d. Si j'avais de l'argent j'irais faire du ski. mon frère et ma soeur ont voulu passer leurs vacances au bord de la mer. L'année dernière. a. La condition pour bien dormir. b. c. Ali et Mehmet ont voulu passer leurs vacances au bord de la mer. il faut de l'argent. Arrêtez votre radio avant que j'apelle le directeur. Le bruit ne me dérange pas du tout pour dormir. L'année dernière. e. Ali a voulu passer ses vacances au bord de la mer. J'irai faire du ski. Il y a trop de bruit. Nous habitons trop loin de chez vous pour pouvoir venir vous voir souvent. L'année dernière. Je n'arrive pas à dormir à cause du bruit. est qu'il n'y ait pas de bruit. Je n'ai pas assez d'argent pour aller faire du ski. je ne peux pas dormir. toi et ton mari avez voulu passer vos vacances au bord de la mer. L'année dernière. d. (1976) 97. Bien que nous habitions loin de chez vous. d. Je renoncerai à appeler le directeur à condition que vous arrêtiez la radio. Il ne faut pas trop dormir quand il y a du bruit (1976) İ98. c. (1975) |296. Il y a trop de bruit pour l'instant. J'ai de l'argent mais je ne vais pas faire du ski. mon mari et moi avons voulu passer nos vacances au bord de la mer. L'anné dernière. b. b. c. Vous habitez trop loin. Je a. Arrêtez votre radio ou je vais appeler le directeur. e. nous avons voulu passer nos vacances au bord de la mer. vous habitez loin. quand même nous venons vous voir souvent. d. a. Pour aller faire du ski. b. b. nous ne pouvons pas venir vous voir souvent. c. a. C'est fatiguant de venir vous voir souvent. ne paux pas aller faire du ski. Je n'ai pas assez d'argent. e.

je n'ai pas le temps. b. e. (1977) 302. Paul s'est marié avec une jeune fille blonde. parce que vous n'avez pas arrête la radio.397 . b. (1976) 300. Il faut savoir se chausser pour sortir. Les candidats se présentent successivement devant le jury. Que les candidats viennent l'un après l'autre. b. c. a. Les candidats passent devant le jury. e. d. Il me faudrait des chaussures pour sortir. Si vous n'arrêtez pas la radio. Paul demandera la main d'un blonde. Je suis content de vous voir faire du sport. L'époux de cette jeune fille blonde.c. Quand j'aurai le temps je vous expliquerai tout. Paul a épousé la jeune fille blonde. d. Je ne sais pas comment il faut expliquer tout ça. Si j'avais le temps. Personne ne peut vous expliquer ce que vous demandez. a. il faut des chaussures. Les candidats passent l'un après l'autre devant le jury. d. c. d. c. je serai content. Il ne faut pas appeler le directeur. J'aurais besoin de chaussures pour sortir. La femme de Paul n'est pas blonde. b. c." cümlesinin başka deyişle söylenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a. c. e. Le directeur vient. d. "Vous faites du sport? Tant mieux!" cümlesinin başka deyişle söylenmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a. (1981/II) 303. (1974) 299. Si vous faites du sport. C'est bien de faire du sport. Je ne veux rien expliquer. Le sport vous fait certainement du bien. Malheureusement. e. (1977) 301. je devrai appeler le directeur. d. On présente les candidats au jury. la radio est arrêtée. e. Je ne peux pas sortir sans chaussures. c'est Paul. je vous donnerais des explications. b. Pour se chausser. Paul est le frère d'une jeune fille blonde. e. "Je veux bien vous donner des explications. Il est nécessaire que vous fassiez du sport. (1981/11) . Le jury interroge le candidat. a. je n'ai pas le temps. Je voudrais sortir avec mes chaussures.

100. 99. 146. 54. 57. 91. 6. 102. 37. 148. 80. 71. 108. 74. 97. 144. 117. 41. 24. 128. 45. 53. 75. 138. 125. 21. 33. 32. 3. 42. 22. 15. 93. 29. 30: 31. 123. 98. 60. 11. 113. 126. 34. 120. 13. 81. 90. 89. 19. 47. 110. 72. 5. 20. 107. 8. 139. 105. 25. 116. 28. 143. 95. 101. 27. 35. 103. 155. 76. 109. 92. 130. 88. 36. 16. 82. 84. 67. 61. 39. 106.398 C D A B E D C D C C B D A C D C D C E A E D A B E C C A B B B A D E E B E B E 40. 44. 85. 145. 62. 58. 9. . 122. 135. . C A C D B C D A A A A C C B C C E C C D E B B B C C B B A A D E C C A B A D 78. 4. 147. 137. 112. 26.1. 140. 69. 46. 73. 7. 104. 10. 52. 134. 111. 64. 50. 127. 132. 65. 48. 63. 77. 156. 49. 12. 131. 18. C E A C B D C A C B D A E E E D A C A D B A D D D C E E A D C D E C B C B C A 118. 2. 133. 83. 152. 51. 66. 141. 14. 115. 55. 17. 129. 96. 94. 87. 23. 154. E E B D C A B A D C E C A D A C D E B C D A D B A E E E E E C D A C B E C D A . 150. 56. 153. 121. 86. 124. 149. 43. 142. 119. 70. 68. 38. B 79. 59. 151. 136. 114.

197. D 212. 198. D 276. 192. 245. 249. A 301. E 213. 291. 274. B 258.157. 170. B 266. 172. B 215. 159. 246. 252. 201. D 181. D . 244. 189. 288. E B D E D A E B D A E C A D E 295. 235. 166. 164. 191. 163. 272. 269. B 211. B C E E 231. 202. 290. 165. A 298. A 179. D 265. 160. 233. B 277. 196. 169. D 209. 2. 294. 292. 270. 190. 287. B 222. 226. 206. E 256. E 219. C 297. C 230. 161. D 210. B 180. 234. 228. 250. 284. D 224. 282. D 259. 158. E 303. 167. C 220. 188. 229. 207. A 216. B 186. E 302. B 177. 162. D 278. A A C E A D A E D B A A D C 268. 296. 236. 200. 286. 227. 203. E 185. C 221. E 178. B 279. D B B C D A E C C B E B D D A D 173. 271. D 223. 239. D 257. 247. 285. B 267. 248. A A 262. 237. C 176. 293. 241.73. 289. E 214. 251. 195. B 175. C 263. B E A C B A 193. 283. A 183. 225. C 255. 238. 204. C 281. A 280. B 194. E 264. 199. B 184. 168. 240. 205. 242. D E A E B D D E 275. D 254. B 261. E 260. E 300. D C A B D E B E B 253. E 182. 243. C 218. C C E D D E B A C C D D B D 208. B 217. 171. D 299. D 187. 232. C 174.

Atasözleri ve Deyimler Fiil çekimleri .précis de s t r u c t u r e s e t idiomes à T usage des c a n d i d a t s aux administratifs e t examens français concours universitaires Tüm yönleriyle Fransızca Dilbilgisi Açıklamalar — Örnekler Alıştırmalar Örnek Testler ve Cevap Anahtarları Özdeyiş.