Vous êtes sur la page 1sur 1

Opowiem Wam bajk.

W pewnym pastwie, za siedmioma grami, za siedmioma morzami,


gdzie nawet rosyjskie satelity nie sigaj, y sobie Czowiek. Pastwo to byo dziwne nie miao
zasikw, programw na start, opieki medycznej, nie zapewniao niczego, poza bezpieczestwem.
Pobierao bardzo prosty podatek kady dorosy obywatel mia paci na wojsko, policj i minimaln
administracj. Podatek ten by banalnie prosty, by podatkiem pogwnym kady dorosy paci tyle
samo, nie mg oszukiwa, nie musia spowiada si ze swoich pienidzy, bo kwota podatku bya
niezalena od tych czynnikw. w pastwo w szeregu swoich cech, przez niektrych uznanych jako
przywary, miao jeden niezaprzeczalny plus nie ingerowao w gospodark. Istnia tam cakowicie
wolny rynek. Nasz Czowiek nie pochodzi on z bogatej rodziny, a wszystko co mia musia
wypracowa sam. Od najmodszych lat kombinowa. Po szkole w wieku 10 lat odniea podjazdy,
aby mie na chipsy. W wieku 13 lat pokazywa sztuczki na ulicy, aby mie na kino. Jego pasj zostay
komputery, wic w wieku 16 lat naprawia komputery, aby mc wyj gdzie z dziewczyn. W wieku
20 lat zacz prac w firmie informatycznej, eby mc utrzyma si na studiach. Po kilkunastu latach
skoczy studia, oeni si, wybudowa dom, zasadzi dba, mia syna. By czowiekiem sukcesu. By
bogaty, ale chcia, aby jego syn poszed w jego lady, i sam osign tyle, co on.
Lecz pewnego dnia co si zmienio. Wadz w pastwie objli ludzie, ktrzy chcieli pomc
nieporadnym obywatelom, ktrzy chcieli mwi im, co jest dobre, ktrzy wynosili swoje idee z
Kapitau, ktrzy uwaali, e pastwo moe wszystko. Postanowili oni, e bd zapewnia ludziom
emerytur, wiadczenia zdrowotne, zasiki, bezrobotnym prac, darmow edukacj, powoali
pastwowe fabryki. Jednak to wszystko kosztowao. Wprowadzili oni podatek dochodowy, podatek od
wartoci dodanej, obowizkowe skadki na ubezpieczenia, podatki od gier, od darowizn, od zbirek,
czy nawet podatek od podatku. Syn Czowieka mia wtedy 10 lat. Chcia odniea podjazdy, lecz nikt
go nie chcia zatrudni, bo byo to zbyt obwarowane biurokracj. W wieku 13 lat chcia pokazywa
sztuczki na ulicy, lecz rozliczanie si z darowizn byoby zbyt skomplikowane jak dla trzynastolatka.
W wieku 16 lat chcia naprawia komputery, lecz musiaby zarejestrowa dziaalno, opaca
ubezpieczenia, podatki, zatrudni ksigow, bo sam o prawie nie mia pojcia, a po spacie wszystkich
zobowiza dla siebie by mia ochap z wypracowanych pienidzy. W wieku 20 lat chcia i na
studia, wic musia zdoby prac. Nie mia dowiadczenia, by mody, nikt go nie chcia zatrudni, bo
pozapacowe koszty jego pracy byy zbyt wielkie. W efekcie nie skoczy studiw, ledwo go byo sta
na wynajem mieszkania, udao mu si oeni, ale nie zasadzi drzewa, a dzieci nie mia bo nie
byoby go na to sta. Nie by on czowiekiem sukcesu w przeciwiestwie do jego ojca.
S ludzie, ktrzy dochodz do sukcesu, ktrych pasje przeobraaj si w firmy, a ich marzenia
staj si prawdziwe. Najwiksi wynalazcy naszych czasw, najbogatsi ludzie wiata to czsto osoby,
ktre przygod z dan dziedzina zaczynay w garau, czy w schowku na mioty.