Vous êtes sur la page 1sur 4

KATALOG TOKO BUKU ISLAM ONLINE AL-BAROKAH

Menyediakan Buku dan Kitab Islam Ahlussunnah wal Jama’ah


http://toko-buku-albarokah.blogspot.com/
Jl. Melati Dalam, Rawamangun, Jakarta Timur 13220
c.p. Rusmanto 08122522802

No. Judul Kitab Harga Eceran


1 'Aunul Ma'bud 14 Jld Pth Sarah Abi Dawud 1,067,100
2 Ianatut Tholibin 4jld 20x28 247,300
3 Ianatut Tholibin 4jld 17x24 325,500
4 Ianatut Tholibin 4jld 17x24 Asfaro 281,200
5 'Umdatul Qori' Sy Shoheh Bukhori 17 Jld, Pth 2,048,500
6 A'la Assunan 21 Jld 2,246,000
7 Ad Durrul Mantsur Fi Tafsiril Mantsur 8 Jld Pth 680,300
8 Adabud Dunya Waddin Pth 58,600
9 Ar Risalah Imam Syafi'i, Pth 88,900
10 Ar Risalah Imam Syafi'i, Kng 75,100
11 Ar Rohiqul Makhtum, Pth 58,300
12 Ar Rohiqul Makhtum, Krt 54,300
13 Ar Ruh Ibnu Qoyyim 39,700
14 Dairotul Ma'arif Al Islamiyyah 15 Jld, Pth 2,138,500
15 Dalilul Falihin 4 Jld Kng 326,000
16 Diwan Al Imam Syafi'i Tahqiq Yusuf 17,000
17 Diwan Al Imam Syafi'i Tahqiq Muh Abdurrohim 85,900
18 Durrotun Nashihin Kuning 39,100
19 Durrotun Nasihin Krt 34,400
20 Durrotun Nasihin Pth 44,500
21 Hadza Kholqullohi Fa Aruni 22,600
22 Hasyiyah Al Hudlori 2 Jld Kng 136,600
23 Hasyiyah Allamatul Bannani 2jld(Mtn Jamul Jawami') 101,300
24 Hasyiyah Baijuri (Bajuri) 2jld Pth(Mtn Abi Sujak) 172,900
25 Hasyiyah Baijuri 2 Jld Kuning 163,900
26 Hasyiyah Hudlori 20 X 28 Kng 58,600
27 Hasyiyah Ibnu Hamdun 96,900
28 Hasyiyah Shoban 4 Jld Pth 296,000
29 Hasyiyah Showi 6 Jld Kng 330,500
30 Hasyiyah Showi 6 Jld Pth 384,800
31 Hasyiyah Syarqowi ( Tahrir) 2 Jld(Pth) 194,900
32 Hasyiyah Syarqowi ( Tahrir) 2 Jld(Kng) 162,800
33 Hasyiyatan Qulyubiy Wa Umairoh 4 Jld Kng 231,900
34 Hasyiyatan Qulyubiy Wa Umairoh 4 Jld Pth 261,400
35 Hasyiyatut Dasuqy 36,400
36 Hasyiyatut Dasuqy Syarah Al-Kabir 4jld 483,200
37 Hawasyi Syarwani 10 Jld Putih 1,220,700
38 Hayatul Hayawan Alkubro 2jld Law Pth 140,700
39 Hayatul Hayawan Alkubro 2jld Law Kng 108,500
40 Hayatus Shohabah 4 Jld, Pth 271,300
41 Hikmatut Tasyri' Wafalsafatih Pth 83,000
42 Hikmatut Tasyri' Wafalsafatih Kng 63,200
43 Hilyatul Auliya' 11 Jld 739,900
44 Hujjatulloh 'Alal 'Alamin 134,200
45 Hukmul Hadzf Wal Ikhtishor 2 Jld Lawnan 213,200
46 Jami'u Karomatil Auliya' 2 Jld Pth 172,700
1
47 Jami'ul Bayan 15 Jld (Tafsir Thobari) 1,421,200
48 Jamius Shogir K 68,300
49 Jawahirul Adab 78,000
50 Jawahirul Balaghoh 52,100
51 Jawahirul Bukhori Pth 58,600
52 Jawahirul Bukhori Kng 51,800
53 Jawahirul Bukhori 1 Jilid Kuning Karton 47,500
54 Riyadlus Sholihin Karton Kuning 47,400
55 Riyadlus Sholihin Mujallid Kuning 51,400
56 Riyadlus Sholihin Mjld Pth 60,300
57 Riyadussholihin Launan Pth Krt 52,900
58 Roudlotut Tholibin 34,000
59 Roudlotut Tholibin 10 Jld Pth 730,000
60 Shahih Muslim Bi Syarh Nawawi 9 Jld Pth 684,400
61 Shofwatut Tafasir 3 Jld Law Pth 248,000
62 Shoheh Bukhori 3 Jld 356,800
63 Shoheh Bukhori 4 Jilid Kng Masykul 276,100
64 Shoheh Bukhori 4 Jilid Putih Masykul 309,100
65 Shoheh Bukhori 5 Jld Mhq Putih 385,800
66 Shoheh Bukhori 5 Jilid Mhq Kuning 326,000
67 Shoheh Muslim (Jamiusshohih) 4 Jld Kuning 281,200
68 Shoheh Muslim (Jamiusshohih) 4 Jld Putih 301,400
69 Shoheh Muslim 2 Jld Kuning Matan Masykul 164,300
70 Shoheh Muslim 2 Jld Putih Matan Masykul 189,900
71 Sirojul Qore' 78,500
72 Sirojul Qore' Kng 72,700
73 Sirojul Wahhaj (Mtn Minhaj) 76,000
74 Sirojut Tholibin 2 Jld Krt 129,500
75 Subulus Salam 2 Jld Pth 105,900
76 Subulus Salam 2 Jld Kng 82,100
77 Subulus Salam 4 Jld Pth (Sy Bulughul Maram) 298,200
78 Subulus Salam 4 Jld Kng 277,300
79 Sunan Abi Dawud 2 Jld Putih 187,500
80 Sunan Abi Dawud 2 Jld Kng 157,900
81 Sunan Abi Dawud 2 Jld Krt 155,000
82 Sunan Abi Dawud 4 Jld Putih Muhaqqiq 309,600
83 Sunan Abi Dawud 4 Jld Muhaqqiq Kng 262,200
84 Sunan Ibnu Majah 2 Jld Mhq 194,200
85 Sunan Ibnu Majah 2 Jld Pth 192,400
86 Sunan Ibnu Majah 2 Jld Kng 160,400
87 Sunan Nasa'i 4 Jld Pth 335,500
88 Sunan Nasai 4jld Kng 281,200
89 Sunan Tirmidzi 5 Jld Kuning 342,900
90 Sunan Tirmidzi 5 Jld Putih 404,500
91 Sunanul Kubro 15 Jld Putih 1,269,500
92 Sy Fathul Qodir 10 Jld 891,100
93 Sy Ibnu 'Aqil 2jld Mjd 150,500
94 Sy Ibnu 'Aqil Mjd (Qodlil Qudloh) Lawnan 155,200
95 Sy Ibnu Aqil 2 Jld (Qodlil Qudloh) Karton 133,300
96 Sy Jurjawi (Syawahid Ibnu 'Agil) 62,200
97 Sy Makkudi Lawnan 64,200
98 Sy Makkudi 55,300
99 Sy Qothrunnida Waballus Shoda 68,200
100 Sy Tanbih 1-2 148,100
101 Syawahidul Haq 70,100
102 Tafshil Ayatul Qur'an 164,200

2
103 Tafsir Ibnu Hatim 14 Jld Pth 1,406,200
104 Tafsir Al-Ahlam Al-Kabir 49,000
105 Tafsir Baghowi Ma'alimu Tanzil 5 Jlid 320,700
106 Tafsir Al Bahrul Muhith 11 Jld 966,700
107 Tafsir Al Maroghi 10 Jld 741,400
108 Tafsir Al Munir 16 Jld 2,470,600
109 Tafsir Al Qosimi 10 Jld 842,500
110 Tafsir Alqur'an (Jalalain) Kng 68,700
111 Tafsir Alqur'an (Jalalain) Ghilaf 50,800
112 Tafsir Annasafi 2 Jld Pth 205,300
113 Tafsir Ayatul Ahkam Ali Saiz Pth 138,200
114 Tafsir Baidhowi Melayu 175,800
115 Tafsir Baidlowi 2 Jld 148,200
116 Tafsir Fakhrurrozi 17 Jld 1,516,700
117 Tafsir Ruhul Bayan 10 Jld Pth 848,400
118 Tafsir Thabari (Jm Bayan Fi Tafsiril Q) 15jld 1,421,200
119 Tafsir Fi Dzilal Al-Quran 6jld 889,600
120 Tafsir Qurtubi 11 Jld 907,600
121 Tafsir Al-Mawardi 6 Jld 852,300
122 Tafsir Al-Manar 12 Jilid 986,500
123 Tafsir Ibnu Katsir 4 Jld Kuning 236,900
124 Tafsir Ibnu Katsir 4 Jld P 251,000
125 Tafsir Jalalain Mjld Pth 87,900
126 Tafsir Jami'ul Akhkam 11 Jld (Qurthubi) 907,600
127 Tafsir Kamil 10 Jld Pth Ibnu Taimiyah 986,500
128 Tafsir Khozin (Al Baghowi) 4jld Pth 519,300
129 Tafsir Khozin (Al Baghowi) 4 Jld Kng 466,200
130 Tafsir Khozin ...(Annasafi) 4 Jld Putih 341,700
131 Tafsir Khozin ...(Annasafi) 4 Jld Kng 320,700
132 Tafsir Ruhul Ma'ani 16 Jld Putih 1,468,800
133 Tafsir Samarqondi 3 Jld 295,600
134 Tafsir Showi 4 Jld Kuning 274,400
135 Tafsir Showi 4 Jld Putih 323,700
136 Tafsirul Kasysyaf Pth 4jld 439,000
137 Tafsirul Kasysyaf Kng 4jld 370,000
138 Tahdzibul Kamal 24 Jld Putih 2,994,600
139 Tahdzibut Tahdzib Faharis 12 Jld Pth 1,002,000
140 Taisir Mushtholahul Hadis Krt 32,100
141 Taisir Mushtholahul Hadis Mujalad 36,900
142 Taisirul Wushul 4 Jld 234,400
143 Tajul Arus Min Jauharilqomus 20 Jld, Pth Law 2,526,900
144 Tanbih Fi Fqh Syafi'i (Fil Furu') 54,300
145 Tanbihul Ghofilin Pth 61,400
146 Tanbihul Ghofilin Kng 57,300
147 Tanwirul Hawalik Pth 83,000
148 Tanwirul Hawalik Sy Muwato' 74,700
149 Tanwirul Maqobis (Tafsir Ibnu Abbas) 88,900
150 Tanwirul Qulub Kuning Karton 57,500
151 Tanwirul Qulub Putih Mujalid 68,900
152 Taqribul Ma'ani Kuning 22,800
153 Taqribul Ma'ani Pth 33,200
154 Tarikh Almadinatul Munawwaroh 53,100
155 Tarikh Tasri' Islami Kuning 38,600
156 Tarikh Tasri' Islami Putih 43,400
157 Tarsyikhul Mustafidin 77,000
158 Tasrih Ala Taudeh (Alfiyah) 2 Jld 244,300

3
159 Tauseh Ibnu Qosim 17x24 Kart Kng 61,900
160 Taysirul Allam 3 Jld Kuning 138,200
161 Thobaqotus Syafi'iyyatul Kubro (10 Jld ) 1,018,600
162 Tuhfatud Dzakirin Pth 61,300
163 Tuhfatul Ahwadzi 11 Jld Putih 933,100
164 Ushul Fiqih 2 Jld Putih 343,900
165 Ushulul Hadis Wamustholah Putih 70,500
166 Zadul Mi'ad 6 Jld Pth 404,500
167 Zubdatul Itqon Glf 25,500

Cara Mudah Pesan Kitab:


1. kirim SMS/e-mail dengan menyebutkan buku-buku yang dipesan termasuk jumlah eksemplarnya
ke r.rusmanto@gmail.com dan sms/call ke 0812 25 228 02
2. dalam SMS, Jangan lupa cantumkan Nama Lengkap, Alamat Pengiriman dan no. Telp/Hp.

Insya'Allah secepatnya diproses.

untuk daerah DKI Jakarta bebas ongkos kirim


Pembayaran Transfer Ke: BCA Rek. 037 236 1351; BRI Rek. 0530 01 006 002 500; BNI Rek. 00 55 91
45 56 a.n. Rusmanto