Vous êtes sur la page 1sur 1

Behin batian Loiolan

Hitzak: Iztueta
Musika: Denver

#3

.
j
.

l j
8
j
j
k

L===============================
l
l
l
l
l
l =l

k
j
&
j
k

_
G

Behin ba- ti- an Lo-

io-

Em

lan

e-

rro- me- ri-

Bm

zan.

#
.
j

l
l . l
l =l

k
l j
j
L===============================
&
k
k
l j
_j
k
j
l .
Em

Han- txen

i- ku- si

Bm

nu-

Am

en

nes - ka - txa bat pla-

zan

G
Bm
#

k
k
j
j
k
l j
j
k
l j
j
_ l =l
L===============================
&
l . l .
l
l j

Txo - ri - a bai- no

e-

Em

re

a- ri

na- go

dan- tzan.

D
C
Bm
Am
D
G
# Em

j
.
.

j
.
j

L===============================
l
l
l
l
l
l
l =l

&
j
k
k

k
j

Hu - ra - xe bai po-

li-

ta

han po - li-

tik ba-

zan.

k
j
l j
k
k
k
l j
j
l .
l j
j
j
l .
l
L===============================
&
=l
_ l
E- san ni- on de-

si-

ta

bat

Em

sen- ti

nu- en gi-

Bm

san.

D
C
Bm
Am
D
G
# Em
.

l .
k
j
l .
l
l
l
k
l j
j
L===============================
&
=l
k
k
l j
j
Ha- re-

kin hiz- ke-

nahi nu - e-

la

i-

zan.

k
j
.
k

k

k
l j

j
j
j
_ l =l
L===============================
l
l .
l
&
l
l j

E- ran- tzun zi- dan


ezik
a - tse- gin har ne- zan.
Em

Bm

.
.
.

j
.
j

L===============================
&
=
l
l
l
l
l
l
l
j
k
k

k
j

Em

A- di-

tu-

ko

zi-

da-

Bm

la

Am

zer

nahi ni- on e-

1
Behin batian Loiolan
erromeria zan.
Hantxe ikusi nuen
neskatxa bat plazan
txoria baino ere
arinago dantzan.
Huraxe bai polita,
han politik bazan!

3
Arkitu ginenean
inor gabe jiran,
koloriak gorritu
arazi zizkidan.
Kontatuko dizuet
guztia segidan,
zer esan nion eta
zer erantzun zidan.

2
Esan nion desio
senti nuen gisan,
harekin hizketa bat
nahi nuela izan.
Erantzun zidan ezik
atsegin har nezan
adituko zidala
zer nahi nion esan.

4
- Dama polita zara
polita guztiz, ai!
baina hala ere zaude
oraindik ezkongai.
Ezkon gaitezen biok!
Esan zaidazu bai!
- Ni zurekin ezkondu?
Ni zurekin? Ja, jai!

san.