Vous êtes sur la page 1sur 4

IKLAN PENGAMBILAN PESERTA KURSUS DAN PENGENDALI PROGRAM

LATIHAN LUAR INSTITUT, BAHAGIAN KEMAHIRAN DAN TEKNIKAL MARA


TAHUN 2012
MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) DI BAWAH KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR
BANDAR DAN WILAYAH (KKLW) DENGAN INI MEMBUKA PELUANG DAN
MEMPELAWA WARGANEGARA YANG BERKELAYAKAN MENGIKUTI KURSUS
PENINGKATAN KEMAHIRAN (KOMPETEN) GLOBAL UNTUK MELAHIRKAN
PEKERJA BERPENDAPATAN TINGGI DAN USAHAWAN GEMILANG

MARA sebagai salah sebuah agensi yang bertanggungjawab mengangkat martabat


bumiputera di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah (KKLW)
dengan ini mengalu-alukan permohonan daripada syarikat pengendali kursus (Training
Provider) untuk mengendalikan kursus dan mempelawa warganegara yang berminat
untuk menyertai kursus seperti berikut:1.

Kursus yang ditawarkan


Bil
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Jenis Kursus/latihan
Program Chargemen ILSAS
(TNB) BO
Kimpalan MARA - PETRONAS
6G
Visual Welding Inspector (TWI)
3.0
Visual Welding Inspector (TWI)
3.1
Pengurusan Air (Perlesenan
Tukang Paip)
Perantisan Tukang Paip
SKM 1
Perantisan Tukang Paip
SKM 2

1.8

Non Destructive Test (NDT)


(MT,PT,RI & UT)

1.9

Cisco Certified Network


Associate (CCNA)

Tarikh
Kursus

Kumpulan Sasaran
Lepasan KKTM/IKM/
GiatMARA
Lepasan IKM

Akan
ditentukan
oleh
Bahagian
Kemahiran
dan Teknikal
MARA

Lepasan IKM
Lepasan IKM/IPMA/Giat
MARA
Lepasan KKTM/IKM/
GiatMARA
Lepasan IKM/IPMA/Giat
MARA
Lepasan IKM/IPMA/Giat
MARA
Lepasan IKM / IPMA dan
Giat MARA
Lepasan IKM/KKTM dan
Belia

1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

3 D Modelling Architecture &


Auto CAD
Skim Perantisan Mercedes
FOA's Certified Fiber Optic
Technician (CFOT)
Basic Offshore Safety Training
BOSET
Plan Design Management
System (PDMS)

Asas Baikpulih Telefon Bimbit


1.15
(Sabah)
Mate <500 GT Dosmetik
(Terhad) Jurumudi Bot
On Board Training Vessel
1.17
(Deck /Engine Rating)
1.16

2.

Lepasan IKM/IPMA/Giat
MARA
Lepasan IKM/KKTM
Akan
ditentukan
oleh
Bahagian
Kemahiran
dan Teknikal
MARA

Lepasan IKM/KKTM
Lepasan IKM/KKTM
Lepasan IKM/KKTM
Lepasan PMR/SPM/Belia
Menganggur/Lepasan
IKM/KKTM/ Giat MARA
Belia Menganggur/Pemilik
Bot
Lepasan KKTM/IKM/
/GiatMARA

Syarat-syarat Permohonan:2.1

Syarikat Pengendali Kursus


2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4

2.2

Warganegara Malaysia
Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MoF)
Mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang latihan
berkaitan

Peserta Kursus
2.2.1 Syarat Am
i. Warganegara Malaysia berstatus bumiputera
ii. Berumur di antara 18 tahun hingga 60 tahun (Tertakluk kepada
keperluan kursus)
iii. Mempunyai kelayakan akademik/teknikal berkaitan
iv. Boleh menulis dan membaca Bahasa Melayu/Inggeris
v. Berminat menjadi Usahawan atau bekerja dengan Syarikat Swasta
2.2.2 Syarat Khas
i.

Kursus bil. 1.1 bagi peserta yang mempunyai Sijil kompeten


A4, mesti berpengalaman kerja 2 tahun dalam kerja sistem VT.
Bagi peserta yang mempunyai sijil BO-1, mesti berpengalaman
1 tahun dalam kerja janakuasa segerak VR atau menjalani
kursus penyegerakan janakuasa VR bersijil di institusi
bertauliah.

ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.

3.

Kursus bil. 1.2 peserta mempunyai kelulusan dalam bidang


kimpalan
Kursus bil. 1.3, 1.4 peserta mempunyai kelulusan dan
pengalaman dalam bidang kimpalan
Kursus bil. 1.5,1.6,1.7 peserta mempunyai kelulusan dan
pengalaman dalam bidang perpaipan, bangunan.
Kursus bil. 1.8 peserta mempunyai kelulusan dan pengalaman
dalam bidang kimpalan
Kursus bil. 1.9 peserta mempunyai kelulusan dan pengalaman
dalam bidang teknologi maklumat, kejuruteraan, elektronik
Kursus bil. 1.10 peserta mempunyai kelulusan dalam bidang
lukisan kejuruteraan.
Kursus bil. 1.11 peserta mempunyai kelulusan dalam bidang
lukisan automotif.
Kursus bil. 1.12 peserta mempunyai kelulusan dan
pengalaman dalam bidang kejuruteraan/teknologi elektrik,
teknologi maklumat, elektronik atau robotic
Kursus bil. 1.13 peserta mempunyai kelulusan dalam bidang
maritim.
Kursus bil. 1.14 peserta mempunyai kelulusan dalam bidang
lukisan automotif.
Kursus bil. 1.17 peserta mempunyai kelulusan dalam bidang
Marin
Kursus bil. 1.18 peserta mempunyai kelulusan dalam bidang
Marin dan Mekanikal
Kursus bil. 1.19 peserta telah mengikuti kursus Visual Welding
Inspector 3.0
Kursus bil. 1.20 peserta mempunyai kelulusan dalam bidang
Paip
Kursus bil. 1.21 peserta mempunyai kelulusan bidang Lukisan
Kejuruteraan Mekanikal/Senibina
Kursus bil. 1.22 peserta mempunyai kelulusan dalam bidang
kerja Paip

Cara memohon:3.1

Syarikat Pengendali Kursus


3.1.1 Menghantar surat permohonan kepada Pengarah Bahagian
Kemahiran & Teknikal MARA, Tingkat 20 & 21, Ibu Pejabat MARA
Jalan Raja Laut 50609 Kuala Lumpur (U.p Wan Khairuddin bin Wan
Sulong) dengan menyertakan dokumen seperti berikut:-

i. Profail Syarikat
ii. Kertas kerja/cadangan kursus
iii. Sebut harga kursus termasuk makan/minum, penginapan, alat tulis,
sewa peralatan dan bahan guna pakai.

3.2

Peserta kursus
3.2.1 Mengisi borang permohonan yang boleh di perolehi di Unit Latihan
Luar Institut, Bahagian Kemahiran Dan Teknikal MARA, Tingkat 20,
Ibu Pejabat MARA, Jalan Raja Laut / Website MARA di alamat
www.mara.gov.my atau;
3.2.2 Menghantar e-mail / surat permohonan dengan menyatakan jenis
kursus yang dipohon beserta maklumat peribadi yang lengkap seperti
nama penuh, alamat, no. kad pengenalan dan nombor telefon yang
boleh
dihubungi
kepada
(wkhairuddin@mara.gov.my
atau
nmariff@mara.gov.my)
3.2.3 Sebarang pertanyaan berkaitan kursus sila hubungi SEGERA
Urusetia Kursus di talian 03 261-34671, 26134380, 26134672,
26134677 dan 26134674

4.

Peraturan Pemilihan
4.1

Syarikat Pengendali Kursus


4.1.1 Syarikat pengendali kursus yang memenuhi syarat dan telah disenarai
pendek sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga/diplilih.

4.2

Peserta Kursus
4.2.1 Peserta kursus yang memenuhi syarat dan layak serta telah disenarai
pendek sahaja akan ditawarkan untuk mengikuti kursus yang dipohon.

5.

Bayaran Kursus
5.1

6.

Peserta kursus yang berminat mengikuti kursus-kursus di atas dikenakan


bayaran yuran pendaftaran kursus sebanyak RM 100.00 seorang.

Tarikh Tutup Permohonan


Tarikh tutup permohonan ialah pada 8 Jun 2012.