Vous êtes sur la page 1sur 1
ITTV pene rpg ery rrp ary (AU A erp JAI A repay errr ppp mm Escala 1:10 1 oz 03 08 OS 08 a7 a “ow tw 1s we we 18 2h 2p gb 2k 2 Escala 1100 | 0 ei ‘i % é 2 8 MB eH oR RB OR OB TTT eT TTT Escala 1:18 ds 5 ds ds Escala 12160 | 0 3 10 18 2 28 38 A Escate 125 | | d as as als als ls Escala 1.250 | 9 3 10 8 2 28 0 38 4 4 50 38 60 Doblar Ia hoja por la escala que se necesite medi. Revisar que en el programa de gestién de archivos PDF, no halla escalado la pagina al imprimir Ca a a 2 a a a | a } 0] “sz eeosa ean zt ou ot os 08 on 9 os or o « or 0 | oo: ere i 1 { i | OS: Beoea Wubi bWiLWhinWiL WiiWii biibbhbebhbiibbbbbbbbiibbiibbhuibbiiibbbbibbibbbbbibb bi bbb bbb bt bbb bila bbb bbb a ee ss 8c we st a s 0 | eee soe su { &9 53 i sy se j sz st { so TEL tees hhh lll hh