Vous êtes sur la page 1sur 1

ANGGARAN PERBELANJAAN

PASUKAN HOKI BAWAH 14 TAHUN MELAKA 2014


(LELAKI DAN PEREMPUAN)
BIL

PERKARA

ELAUN LATIHAN

ELAUN KEJOHANAN

PENGINAPAN

TAMBANG PERGI/BALIK

PENGANGKUTAN KEJOHANAN

PENDAFTARAN

RUNCIT/KECEMASAN

LELAKI
PEREMPUAN

: RM 10760.00
: RM 10760.00

LELAKI
PEREMPUAN
LELAKI
PEREMPUAN
LELAKI
PEREMPUAN
LELAKI
PEREMPUAN
LELAKI
PEREMPUAN
LELAKI
PEREMPUAN
LELAKI
PEREMPUAN

PENGIRAAN
RM5.00X5HARIX18
RM5.00X5HARIX18
RM20.00X10HARIX18
RM20.00X10HARIX18
RM15.00X10HARIX21
RM15.00X10HARIX21
RM60.00X21
RM60.00X21
RM100.00X2X9
RM100.00X2X9
RM100.00
RM100.00
RM400.00
RM400.00
JUMLAH BESAR

JUMLAH
RM 450.00
RM 450.00
RM 3600.00
RM 3600.00
RM 3150.00
RM 3150.00
RM 1260.00
RM 1260.00
RM 1800.00
RM 1800.00
RM 100.00
RM 100.00
RM 400.00
RM 400.00
RM 21520.00