Vous êtes sur la page 1sur 16

A hajléktalanság nemzetközi ernyőszervezetének tevékenységei, eszközrendszere a hajléktalanság felszámolásában

FEANTSA, Nemzeti Hajléktalanellátó Szervezetek Európai Szövetsége

1989. 30 ország, 100 tagszervezet

Cél: előmozdítani a hajléktalanság ellen folytatott küzdelmet, a hajléktalanság felszámolása

Hogyan: Európai információs központ minden releváns szereplő számára

Európai fórumok életre hívása

Tevékenységek

• Kutatás (FEANTSA Observatory) • Lobbi tevékenység EU-s szinten • Nemzetközi tapasztalatcsere (országjelentések, konferenciák, munkacsoportok)

• Részvétel az EU társadalmi befogadásról szóló stratégiájának megvalósításában

• Kommunikációs tevékenységek (weboldal, hírlevél, Homeless in Europe magazin)

Lobbi tevékenység

• Írásos nyilatkozat az utcai hajléktalanság felszámolásáról 2008. április 10.

• 438 aláírás

• Kölcsönös felülvizsgálat szemináriumok témaválasztása, 2010. március 4-5. Amszterdam helyi stratégiája • 2009 Tematikus év (Light year) • Konszenzuskonferencia a hajléktalanságról, 2010 utáni prioritások alakítása az EU menetrendjében

Hajléktalan vonatkozású kölcsönös felülvizsgálat szemináriumok

• 2004. Közterületen élők számának csökkentése (UK)

• 2005. A hajléktalanság megelőzése és kezelése (DK)

• 2006. Norvég nemzeti stratégia a hajléktalanság megelőzésére és kezelésére

• 2007 Nemzeti Cselekvési Terv a substandard lakások kezelésére

• 2009. Hajléktalan emberek számlálása • 2010. Amszterdam helyi stratégiája

Nemzetközi tapasztalatcsere, kölcsönös tanulás

Munkacsoportok (egészségügy, foglalkoztatás, adatgyűjtés, önszerveződés, lakhatás, lakhatási jogok)

Éves országjelentések Szakember-csereprogram

Fórumok létrehozása (tematikus, önkormányzati, minisztériumi)

Országjelentések

• 2004. Prevenció • 2005. Szociális krízishelyzet • 2006. Egészségügy és hajléktalanság • 2007. Foglalkoztatás és hajléktalanság • 2008. Lakhatás és hajléktalanság • 2009. Önszerveződés • 2010. Konszenzuskonferencia • 2011. (?) Migráció, szolgáltatások minősége

Munkacsoportok

Egészségügy (nemzetközi konferencia, EU-s jelentés, ENHW fórum létrehozása, 9 hírlevél

Önszerveződés (2006, útmutató az önszerveződés és a részvétel elősegítésére, jó gyakorlatok, 2009. évi konferencia)

Adatgyűjtés (ETHOS definíciós tábla, Mphasis project, a FEANTSA javaslatai a 2011-es cenzushoz, jó gyakorlatok a hajléktalanság mérésére vonatkozóan, javaslatok a 2006-os Urban Audithoz)

Munkacsoportok

• Foglalkoztatás (foglalkoztatást akadályozó tényezők vizsgálata, nemzetközi konferencia előkészítése, EU-s jelentés, ajánlások készítése, fórum létrehozása, 2 hírlevél

• Lakhatás (konferencia előkészítése, EU-s jelentés, fórum kontaktok kiépítése)

• Lakhatási jogok munkacsoport (közösségi panasz eljárás Franciaország v. FEANTSA, Szlovénia v. FEANTSA)

FEANTSA munkaprogram 2010

2010. A szegénység és társadalmi kirekesztés európai éve

• Nemzetközi kampány a hajléktalanság felszámolásáért

– Senki ne kényszerüljön éjszakáit a szabad ég alatt vagy közterületen tölteni

– Senki ne éljen krízis szálláshelyen tovább, mint ameddig a krízishelyzet fennáll

– Senki ne éljen átmeneti lakhatásban a sikeres továbblépéshez szükséges időtartamot meghaladóan

– Senki ne kerüljön ki intézményi ellátásból lakhatási lehetőségek nélkül

– Ne váljanak hajléktalanná fiatalok önálló életkezdésük következményeként

• Sajtóközlemény januárban

• Jó gyakorlatok kézikönyv terjesztése, hatékony intézkedések bemutatásával

FEANTSA munkaprogram 2010

• HABITACT Önkormányzati Fórum

• További bővítés, országonként legalább 1 új tag bevonása (jelenleg: Amszterdam, Dublin, Athén, Gent, Madrid, Odense, Esch-sur-Alzette, Vitoria- Gazteiz) Budapest?

• Útmutató kidolgozása hatékony helyi hajléktalan stratégiákhoz

• Szeminárium a helyi stratégiákról • Hírlevél • Weblap fejlesztés http://www.habitact.eu/

FEANTSA munkaprogram 2010

• Nemzetközi kutatási konferencia, Budapest, Városkutatás Kft., European Network of Housing Research társszervezésében

• speciális fókuszban a hajléktalanság Közép- és Kelet-Európában, a roma népesség lakáskörülményei

2010-es munkaprogram

• Európai Konszenzus konferencia a hajléktalanságról

• Cél: európai konszenzus alapján az EU határozott cselekvésre ösztönzése

• 2010. december 9-10. Brüsszel • Brüsszeli elnökségi rendezvény

• 20 fős előkészítő bizottság (kérdések összeállítása, zsűritagok kiválasztása)

Kommunikációs stratégia

• Kutatóintézet folyóirata • Hírlevél FEANTSA Flash • FEANTSA Link tagsági hírlevél • Sajtóközlemények

lakáshoz való jog érvényesíthető, bevándorlók hajléktalanná válásáról, közterületen éjszakázókról)

• Homeless in Europe magazin

• Művészet és hajléktalanság • Ellátások minősége

Köszönöm a figyelmet!

Bakos Péter ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. www.refomix.hu

peter_bakos@refomix.hu