Vous êtes sur la page 1sur 3

O Sapientia 17th Dec.

O Adonai 18th Dec.

O Radix Jesse 19th Dec.

O Clavis David 20th Dec.

O Oriens 21st Dec.

O Rex Gentium 22nd Dec.

O Emmanuel 23rd Dec.

Magnificat