Vous êtes sur la page 1sur 2

REFRAK ASDK

ASTAR 604
zellikle 1000 kg kapasitenin zerindeki Endksiyon ocaklarnda pik ve
arlkl olarak sfero dkmne uygun, yksek mukavemetli asidik
karakterli astardr. Renk beyaz, younluk 1,80 gr/cm3, sinterleme scakl
1550oC alma scakl 1500-1530 oC civardr.
Ambalajlar 25 kglk kraft torbalarda retilmektedir. malat aamasnda
ve rn ierisinde evreye zararl kimyasal iermez. Ambalaj malzemeleri geri
dnml kraft malzemedir. Pik, tala, elik hurdasna karbon ilave edilerek
yaplan ergitmelere uygun astardr. Alaml elik bazik karakterli ve yksek
sda ergidii iin bu astarda kullanma uygun deildir. Ocak astar
deitirilmeden bir ka ocak elik alnabilinir. Ancak ocak astar elik ncesi ve sonras kontrol edilmelidir.
Astar kalnlnn 2/3nn sertlemesi grld zaman astar yenilenmelidir. Her 20 ocakta ocak az
alarak sinter kalnl kontrol edilip astarda bobin tarafnda 1/3den fazla gevek malzeme varsa ocak az
tekrar yaplp ergitme ilemleri devam edilebilir.
Ocak tabannda ve bobin blgesinde
REFRAC ASDK ASTAR 604
kullanlmaldr. Ocak az ksm ve yolluk blgesi astar ierisine % 6-10 orannda modl 3 sodyum silikat
(cam suyu) katlarak uygulanabildii gibi REFRAC ASDK ASTAR 408 de cam suyu
ile beraber kullanlabilir. Bylece ocak st ksmndaki astarn yapsnn mukavemeti artrlm olur. Kesinlikle
ocak az ksm hari ergitmenin yapld yerlere cam suyu katlmamaldr. Astar uygulanmaya balamadan
nce endksiyon ocann bobin blgesi betonu kontrol edilmeli anma varsa REFRAK BOBN
SIVA BETONU ile tamir edilmelidir. Tamirat sonras sva betonu donma sresi getikten sonra
beton nne mikanit levha konulmaldr. Mikanit levha astar ile bobin betonunun birlemesini nler.
Pik ve sfero ergitmede kullanlan ablon 4 mmden kk, ypranm satan yaplmam olmaldr.
Zira ablon astar sinter tabakasnn olumasnda en nemli malzemedir. Ergime balamadan ablonda
deformasyon olmamaldr. ablonun ierisine 150 kgdan az olmamak zere arlk
konulmaldr. Bylece astar uygulamas srasnda ablonda hareket engellenmi
olunur. Astarda deformasyon olursa astar yzeyi bozuk kar ve astarn mrn
ksaltr.
Gkhan Refrakter astar uygulamasnn otomatik
dvm makinalar ile yaplmasn kesinlikle tavsiye eder.
Bylece zamandan ve iilik hatalarndan korunmu
olunur. Astar uygulamas srasnda sigara iilmemeli,
astar
ierisine
yabanc
malzemenin
kesinlikle
karmamasna dikkat edilmelidir. Astar malzemesi derin
olmayan yayvan bir kap ierisinde kullanlacak malzeme
kadar kartrlarak homojenlii salanmal akabinde ablon ile mikanit levha
arasna ayrmamasna dikkat edilerek dklmelidir. Astar uygulamas bittikten
sonra REFRAK ASDK ASTAR 604 sinterleme
MALATI FRMA : GKHAN REFRAKTER MALZEMELER HURDA MADENCLK MAKNA SAN. TC. LTD.T
VATAN SANAY TATLICAK MAH. IILDAK SOK. NO:19 KARATAY KONYA
Web : www.gokhanrefrakter.com E mail posta@gokhanrefrakter.com
Tel: 0.332.355 42 00 Fax: 0.332.355 42 10

karakteristii Gkhan Refrakter tarafndan u ekilde tavsiye edilir:


Endksiyon ocanda enerji kademeli olarak artrlr. 105 oC de astar ierisinde rutubet
kalmadndan emin olununcaya kadar beklenir. Akabinde saatlik 150 oC hzla 500 oCye klp yarm saat
beklenir. Burada astar kristal suyunu atar. Tekrar 150 oC hzla 800 oCye klp yarm saat beklenir. Burada
astarn yapsn oluturan malzemenin kristal yaps deiir. Devamnda 150 oC hzla 1250oCye klp
yarm saat beklenir. Burada astarn yapsn oluturan malzemenin kristal yaps 2. Kez deiir, astarn
mukavemetini bu kristal yap oluturur. Devamnda 150 oC hzla dkm scaklnn 50oC zerine klp
(1550oC civar) yarm saat beklenir. Daha sonra dkm scaklna (1530oC civar) dlerek dkm alnr.
Her 30 ocakta bir sinter scaklna kmakta fayda vardr. Bylece sinter tabakasnda anan blgeler tekrar
sinterleir.
Astar ierisindeki eriik metal manyetik alandan dolay hareket halindedir. Bu
REFRAK AST
nedenle dkm scaklna ulaan sv metal
ASTAR 604
endksiyon ocandan zamannda alnmaldr.
ENDKSYON
Aksi halde astarda belirli blgelerde ounlukla
BOBN
taban blgesinde anma olur. Kesinlikle bir
sonraki ergitmeye balarken ocak ierisinde sv
ERK METALN metal
brakmaynz. Zira kat haldeki metal
MANYETK
malzeme
ergitilinceye kadar sv malzemenin
ALANDAK
HAREKET
hareketi devam edip astara zarar verir. Astarda
belirli blgelerde anma olursa ilgili yzeyde
temizlik yapldktan sonra ek ablon atlabilir. Pasl malzeme astar yzeyi
ile bileik yapp curuf orann artrr. Tala kullanm da curuf miktarn
artrr. CNCden kan talalar, ierisinde kimyasal malzeme ieren metal
paralar astarn yapsn bozar erken sinter tabakasnn kalnlamasna, astar
arkasnn kararmasna neden olur. Curuf miktar artarsa astar yzeyindeki curufun
sklebilmesi iin REFRAK
CURUF
SKC
kullanlmaldr. Akabinde sklen
curuflar dkm perliti ile toplanr. Curuf skc cam
hurdas ile de beraber kullanlabilir. Ergitme srasnda
presli hurda malzeme kullanlacaksa ocak st ksmnda
atallama olmamasna dikkat edilmelidir. atallama olmas ocak alt ksmnda
ergimi metalin gerekenden fazla snmasna ve hareketine neden olur. Bu durumda
astarn anma ve gerekenden fazla sinter tabakasnn olumasna neden olur. Ergitilecek malzeme ocak
ierisine dikkatli konmaldr. Astara arptrlan malzeme astarda sinter tabakasnda tahribat yapp astarda
oyulmalara neden olur. Ocak kullanlmad zaman zeri kapatlmaldr. Son ergitme yapldktan sonra ocak
az kapatlmal bylece astar uzun ve yava olarak soumaya braklmaldr. Astar malzemesi kk
atlaklar bir sonraki ergitmede kapatma ynnde hareket eder. Byk atlaklar astar malzemesinin ince
ksmnn su ile nemlendirilip doldurulmas ile kapatlmaldr.

MALATI FRMA : GKHAN REFRAKTER MALZEMELER HURDA MADENCLK MAKNA SAN. TC. LTD.T
VATAN SANAY TATLICAK MAH. IILDAK SOK. NO:19 KARATAY KONYA
Web : www.gokhanrefrakter.com E mail posta@gokhanrefrakter.com
Tel: 0.332.355 42 00 Fax: 0.332.355 42 10