Vous êtes sur la page 1sur 1

AVALIACIN DA SATISFACCIN DO ALUMNADO

Formacin Profesional ( N=91)

1.- A formacin que recibes


7.- As explicacins do profesorado
9.- A maneira de ensinar do profesorado
10.- A atencin e respecto co que te tratan

14.- O traballo do titor/a


17.- O ambiente cos profesores/as
23.- O profesorado motiva para aprender

24.- A maneira de avaliar do profesorado

2.- A atencin en Secretara


3.- O servizo de conserxera
6.- Servizo de cafetera
5.- O estado das aulas

8.- Os compaeiros/as
11.- O teu grao de participacin na aula
12.- O teu rendemento acadmico
13.- Tense en conta a ta opinin
16.- O ambiente cos compaeiros/as

19.- A ta satisfaccin global co centro


20.- O teu comportamento na aula
25.- O meu traballo en casa

15.- Os recursos informativos en internet

18.- A imaxe do centro cara o exterior


21.- O prestixio do centro
22.- O ambiente xeral do centro
4.- O traballo do equipo directivo

(16 de xaneiro 2015)