Vous êtes sur la page 1sur 6

r

t

Iteu [,lo-: 1g-3t6 (BI'CIW TAHK]

t

t

Sr- N* -

Ih*e*r'iLrt,i*n

I}IDEX

t1)

tiJ)

t+,

(4)

Shaft di*$leter" f-ialcul.ation

{h'i ti*al

Speed fia}-rtr}ati+n

Elad* Thitlkness {ls}*ulabi*r:

U-Eelt & I'ufl*y

{ia}*ulaticn

1 {
1
{

'-.

I

i1

t,

.'l,\Nc

I

{

t

lt

-

(

Fg- H*-

a,

3

rt

5

*

t,

,l

\

6

t

g

I

{llierrt

Ccr-rr*;rr

lt*rrrt

Ite.rt t'trcr-

a - t'lati*aal

{-}rga.trir-,gr

'&/

14,{e- li:rlal

4]clrreiult-aat

&

{ltrenriea;

s

Errgirre.ere

lrtdl ttd.-

fvt

- tt.J-

Ltt-.j

L{J

A€ITAT(}R DESI$H CALCilI4&TrOFls

Deelgrr Data Avallable :

Deeien -as L:,er '- ^sriI?AT{!R EELE{r]fiN ANLI

Fqvrer tI* !

Agitatsr" Sp=ed i.ltl

I}ES]IJ}I

5 Hlr

EEI}A H.&NI}EF:}O$

L?5 Rt'H

NrJ-g

Type trf ltrLr*l}*r"

 

Turihine

Ns -

of

lgrSis] f 61'

{lne

Sweep lli.anreter. *f

Inpel}er' (D]

67{t tiul

Bla.le widt"lr & T.Fiiskn

133 nnr & 1f:?/1? ninr

Shaft ilianrefler tl:il

13tl n:nr

Leneth *f

*'rer*r*ng shaft {L}

4&*3 *$li

Bearing SE:a.n t$i

Haberial *f *'*netr"u*ti*n af Shaft

Material erf r:c.]n*tru*tian cf Impeller.

.S.

A}lar:alrls

(aa

rier

*r 316 (Fv)

Y.iehi Str'**s for SS

NO- ff--

EELLI lilXtUlHKili

!i?S nui

FTA

_tLi!- rt''

I F !{3S-J GR A,

?S- 35 lig.o'nrar?

/

t.+

  • I s

a

\;

-L-

*

Cliertt

:

tlorre-rrltarrt :

Iterrr lio -

:

  • t{ls- t{/c- tl;rial tlorts*Ltarrts &

tlati-r-rrral l-irg.arric,ei

ilkr*'-ntir-,als lrrrf- ttrl-

Ertgirr+,*r.e ttrJ-

LFt-3Lk)

S}IAFT LTIA. C.AL{X.}I,ATICIN

TIESIGN I:'ATA AU.&II,ABI;E '

Fower ,

Speed

Sweelr

,

HI'

RF'H

llinnreter'

rrf

Intpeller

r

*xI]

lRattlue o:'

ll,ength

IHO{:

iYield

of

*-

Irnpell*r'

{}ver*ranEr S}r*ft

t

,

K,g"/ti*r2

S1:af

St.'e*s

}

r

llllt)

t}u}t

Ir

IY

I}

JT

L

Fy

5

1 irR

s?fi

3SF

4ti$?

EN_S

?ri- $5

FORIiUI,AE & {::A1,{.TJLATI{$15 i

( 1) I,JAXIl.itlJ {:fittTlHtXlL}S HATEr} TOR{allE (Tc:) , }ig-m

?16

.u

I'

-tt:

zfi-s4

H

(2} T{iRQ1]E I}I JAHHIHfi

{:{}NI:'ITIilN (Tur) , Hs-tr

?ur=1-Srl?*

4?-516

(3i

FfJRfl;t A{.'T1}liji AT A I{AITIIJS F'*r :

t:t-TF rl R

t3.?5R:.

I \^

-,

F_-

4 dtrt

...

r i
r
i

I

.r5 6u

1?{r - {*!r

t4) tiFrEA:5f;f EElqIlIll#

sHAFi'J 15

14{l$EH? (Itui) RESISTEIT BY

ll.fiHrflrrEl,Y

EEi{ft} BiffTfi}t BgAr-iihi,

Kg*nr

t5)

I"lnr =

Fsl -.q t

EQtJfVeLEltT EEi$ItIllG ldCIt"lElqT iPienr) ,

rJ

l"tEDl

-

---

{Hi*}1 + rt-?5 iTri}z

Hg*tti

ti36- 46

ti37 - lt€l

t cl j

flt

t3tfl

A

-

ax

Lr

33

TT

.Fr lJe*i

lr

Fy

|l]rn

crtS - L1b

8-------

  • fr------- ISHAFT

nIAI'IE?ER.FIRI}VIIIEfI

= 1?i3 nur

-r----rF

I

------a'

{l

-7

4

o

s o

:l

-+

s

'I

Lllient

:

M/e-

National Organj-cs

Chernicals Industr.lee Ltd-

{.loneultanL : 14,/e.

l-tenr tk:-

:

ltt-3lt')

Dalal Coheultante; & Encirreere Ltd.

  • *:--------- :'il:::il_::'::1'_lY1l:=

__

__

,I}ESIfJN Ii*?.& .EE,&IL&BI,E :

t

_________

:

,

SJ{AFT I}IA}JETEF:,

sli.*Fl

.lJ

L

C

,

rt

E

tulJl

iHlJ l

iHl$ i

{ruER}Xg,}?i-:i L,Eli{iT]*.

BagFrNS Sr'*!i ) }*A?ERIAL ITE}IS]Y}' .

i

"

  • I Y{lt}H{i' S }t{!I.ilL.t}s.

i|-:{}NSAAN?

il.lErf-iuTs ,

Hl"

tlJrLFr

t3-t lctu&ffr

-t

rtI{iIIr

iHg.r{lu-}*tr-

}

i Hg.Jg'1-13o t

t Ar_",

(s{j }

tlnr]

iHlr)

Fl{Fl Fr{i-11{ iREF- E-E-L'l-&-

!

ffr

ll-glllt B{r{r1{'}

''ll

1+?

L1

F_

{Si(lI'LI}tti

t ENriTH tIF {}VE}t}i-&Nr:i,

Fft{rru E{ffT{Et

EE}XRIN{-j Tr-} IBI'ELLEFi,

Tr:} RIGIII

FIF{:*J E{}T'Tt:Bt EEXRINTj

f:{ll]I'Lllqrjrl,z

' ArjilT.f,TftR SI'S"FTI

{FT,}t }

_: _______

Lllicl

rIAg3

3?5

sr.rtrf ,

Ifi935{r4

s5$

35

AJJ

{s!}3

rtE!at

125

i

{ l, } SJlltFf LE}l{tTH.rBEARlnr.! S}'A}l . L,/S

it:i]

l'rE1f.1lT {}F f.H-liF? ,

iliei

I

i

i

i+ l

!4{MENT

{tF

INE5|IIA {lF StLeFT ' i i-n " 'l )

I

{

l{4}

i

Iu=lil

'-:F:I?]{:AL f,I'EEIl {IF S}L{F? , HF'}-{

;

I

-ffi

lt

r

,t.

II'

6.t

(51 riEFlE{il1{}ti {lF Ltl4F? )t11?l I}JFELLBT{ ,

d1

(S! r-&ITI{:.gL gI'EEfi {xF $HAFT 1'8IT}l I}'jI'ELLE}|

Jl1

Hl

rr Ll

2-

;'; {t

l{

,r: E :': I

+

S}

RT'H

ao*

15

'?Ct

{{,i

- Cli:

3'1 -.15

r:fl:-ftJ

fi -??

36.4 -{+6

{?} I}EFLE{. I{}W {lF *iEF? H:'fH {:{tr}r'LING '

ir:-

d2

t$l

t.&ITIr-:rXL F*'EEII t:lF gHfrFT $ITll {::{il}rl,lNr-j

tt!

.

l,l3 r: L?

2

r; iL

+

S.l

l-{nEsI

RI'H

1$S

tt _ [tr3*i-{6

,f

!tg{?d -!rl

(gl'i.T$?1{ 4L

..

:

EI'IIEf,t {tF TIIE T{?TAL AESETjBLr* '

I$''H

  • 1 111

-;;2

:

q'.7'

,r1Z

1

n-JL

---

,rZ

=

181 -S€

(u,I) {:RIT]{:AL 6I'EEII FANGE - +,/- 30:,S t}F'f}18 {:I{ITIf.AL !r'EBIt'

  • - 1j-7 Tt, :136

t---------

-----:----

{tl'gftSTinr.i

l{:oN{:Lt}5iI{}H : T}lE

1

SI:EEII

OF

THE A{iIT^&T{IR

lil?

15

1ij5

}tI',}'

'

rel{}lil

T]]E {:RITIf AL

..

SFEEI} R.ANGE ftF

T{} 2i{6 Rt?t

:t ---------

l{}ll(}}

IS

-3

*

*t

a

BLAIIE TH { {l?lEit'{ gi;if {l*-t dl{-I LSIT l4:tt'iil

DE:]I{lt{ |JFIT&

N,snrinaL Fr.rtret"

Agitatar

Overall

B1sde

t-rf $r'iiring rlrftt.fr'. HF

FII'H

of

lrnpellertlll'

*)rtl

nrtn

Srieed,

Dia:neter

cf

wldth

llr1reller(*l!'

tlltn

Nturber of Bl-edes{tr.}

Length *f

Yleld

Sh*ft

Stre*e *f

Material

'

bel*rnr Bobt*m

lurpeller

Beering(L) ' $t$

K€./trnr

nett'erialiFr')'

u-f f,nrpeller

of, L1*ngtntcL-lon

?5

1 ilK

67S

.l tlli.

4

4SSt?

36- FS

EFI-S

C.ALTJilLATIClNS

C.sntinoua

Te = {

?16

Torqtte

.*l

HE'

tTc

}/

)

,

RF'H

I{g*nr

Deeign f6pr1u€ (Tmi' Hg-nr

Iresigl: fqfl-;1tl*

Tm

= Tm,lNc' -

*f

fst'

'ltte i$rFel]er-' Kg-tri

Blatie*

Blade

t

ThfcEffSge-g.f-lmllsLl"*r' { t }'

{

w,''lt

:*

FY}

= JiTur.t

t}rn}

REQ$ I HErl Tlll {:]{i{ESS

FEfiij.1I.IEII TltI{:ENESS

{}F

i-iF

BI,AIIE

la_Lfltrg

I

I/

- r:J.

IIIIII

'j'J-)t

1$- S4

-rlr

+i:

-

a!4

tt(}

_Ltr- , {

*^

a.a

T -33!i-ctti7

--1==

/'ao\nzr

/n.'

l/t

{

:

\'.&.

'\+

!a\t.,

\

- 4-

ri

E

E

{L

crierrt : t"f,"'s- 1i*rt.ir-rrtaL i-]z.g*:rtice llfe.uti_,:**lei rr*l- Ltrt- L}-rngoltarrt : tlrr*, ltal-a t]r-rrrs,crltarrt &. Errg.irre€rg trvt_ttrr_
crierrt
: t"f,"'s- 1i*rt.ir-rrtaL
i-]z.g*:rtice llfe.uti_,:**lei rr*l-
Ltrt-
L}-rngoltarrt :
tlrr*,
ltal-a t]r-rrrs,crltarrt
&. Errg.irre€rg trvt_ttrr_
Itenr
lir-l-
:
liil-3i+j}
?t
ttf;r6
rl
F.f
tr
?
nar
ild.Li,-{it p.TIrLil:; .
i
I
UsU!
rt
I
r-vuuat
[IAT& :
tl-t
Io*sirerj FlFt'{ ,:f rlgita.t.lr
1?5
i3)
t{*rt,:z'
F{Fl{
-.1€rlrll,
(3)
t]*ar
B*x
FlerJuc'tie-rrt Ratir-r
L#:l
t.*J
4l*a"r
Br-lx lr6,r
ilpeerl,
11i.
RPt"l
135€t
(5]
ti:rrtt'*-
f.tiet'arrr-,e. ErE i:'*{' Lf1t*a-L1.1g 1t}i.
firift
3iJ.1- $}{.]
Lrlarf
l.{:lll
1-'!ab{-.1-t lJl{
t
ll-rc{
if
:
{.al
/-t
rFrrr
rr*
d
Y!-r
n't t!t1l., fi:1-t .t_"-|
L-trll
fkri
,-tir,tttrlr
F
I
-.ffi!_t
r,
.}lsfi'{ l-{-.E f{ft(-. l-?-rtk
I
.1E
l- - .1:;-}
$
wtlt
f
fo'tzrDr,
,t7,
t(-1t
1"r 1r_rtrltl ...
rc-fwclfi,a Flr
5
rr:
a/-
riaat
fr-'f,7fif.
f f f'
Lr$r] I_!:t{
r4-rg{E:si, ltr
r:}
fr;7r-
t
1lt
rn',J,tDr,
JFr,l
Lrrlli ll:tt
fa-tlt
il fi
,
f!t*
+,
.t
l'a,i
rlr:}
rji
i
rt5 a ?B
trt
&FFS:r,q- i;aF'LL P{JtLEr LrTi.,_, ur-i- {-rp ffgtra;;
P{-ittgY PIT{IH iriAt{BIEFt, irrt{
rrl-t(
f
f
Fri
r?5
.Jt
g tuuul\
f
-l
fraFr.
lSfJ
u
t(trl
aL{
dar-'amFr
rrf
..
tir
ItraF
f
j-
!
r-.Eir
t_tifi
Lra;]!_s-r114-.6
1,\-
l
,
t11"!
3Ei-ili]
frf
ijirr,'.i
,r
rn
f
Lfifisj"flti Li,
Fatf
:#tt
i
il
t
t
J-ra
,i.\
ti.'d{r
I lrfrf
, vJfJ
/ar'
,
r,rrr?
ffi
Y/-.rt
ir'ib,iii1-:'r
rrjti
iiAill{lF{ {}jt'i:; I t}BFiEii =
i_;(
:r
i
r- i
i
tr i
r:, _ ff,+
/
\
tf,la
,-,f
/rr',rtdr"ffi
\
tA
-
t
ftft1t
1-tf
l-r-rt{
afltrl
r:!
1':r - ititfjl
/
l-
|
r'rtm
t
rit,amtt
t
rJ t
rfEbr
blsttlrl.l-l
ii - rJ5
tti
ifl,ts.tl ptjt,ta"f, &*J
i
Ft&?E{}
P;-:,HEFI FEFI BEIT F{-iF{
t-??
t.t,
!e"i'iifTiilt'let
BEtT.
P{-i'v{EF{ PER
i{'r;
iir - !r-1-'1:
(lz\
{}iRF[E{]TTEI] P{lblEFl,
FER EEIT, K'ri
. ?- 5+1
{. r.t
I
tJ_
r-r
F
nFf
hr-
r,D.-rF
r
r
F,nF.
L'{'t- -
',^tt
lXiibii:r
fiElr{r-f lfitlLt
t
-,:) f
{ i}g:il(lt{
F{:i'viEFt/ r}lF:F{EiliBI} [4:rKaR ?EF{ fiELTi

:

frth,ata

r

1

t:

l1-.ft tu$liir tft

f

Dll?amFl

]-tn

t-,f

nnr

til1lij-

+

SIF

t{l+{tr-di2"r''.tt}

( fr

.

,

,

ffrltr

f-5? {D+rli

tzt*_ i5

fiI1.::4,1 tr L .-]

_^-

----

__

-,Fr-f

tr

6ri

:

,-Ff

rlll

di".!nFF.

bE!i; l- lll.t

,rDf

.]Cll-rAq-.I-BLf

..

Fr tmFrl

?t

ri

t" l-c

flaF

t

arLls t

-,Tm/1rt

rltl

_.

rt

r.7mr-tt

r

I

l{-.rL

;

.] -t- 6 El Lfl-tt- Lflf,t- t-,li

art^

rrTit

:

(

_.

Il

t-f4f,

f t

r{-EtIlbI

r,Dr

mr5

_.

}

:

:jt{Att Ff-ILIEY{r}? t,AR{]Eft ?{iLLEY I,

"

II'i,

,-Dr.w7r-rtt

.}t5r-.1l(Jfl

?_rn

tjf

rrFr

El[,trl-

m

T ltr-

l.t'{rf,l-LrEl

7

f'F

lrr't

f{U

/-LD

Uf!

Fltradr

t

l:llf{1:l.n

rrDt

drr

E!l1Lr-Lrlr

t

,t-

a

:rr:

DDt

Ifllbl

m

'1'

rrrrt F{-iFl !{tJFlFl

urtrr RlFl

aIlE

135

I-I;*]

B

l.-r.1rl

tJ;r:r:,

1E

- l-ij

.

--t

{]fit1]{JT,fJII{:iIIiJ &F{E AiJ FEFI "FEI'IT.IER" 'd-EEtT T}FII?g:: I]PJTEUXJiJE

5-