Vous êtes sur la page 1sur 3

PENGURUSAN PANITIA

MESYUARAT PANITIA BIL 1


1. AGENDA:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Dasar dasar KPM ( program atau perluasan dasar baru dan isu pendidikan )
Visi ,Misi Matlamat dan perancangan strategic sekolah
Persediaan sumber untuk awal tahun persekolahan
Prasarana
SPBT mencukupi dan diedar
Bilik-bilik Khas
Bengkel
Persediaan dan Perkhidmatan UBK

2. Buku Rancangan Mengajar


i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

DSK/ DSKP /PPPM dan Sukatan terkini


Senarai nama murid dalam kelas
Peringatan tentang peraturan mengajar mengikut DSKP
Format Rancangan Harian / Format Rancangan Tahunan
Hari Penyerahan Buku Ringkasa mengajar kepada pentadbir
Penalti Pelanggaran Peraturan : RM 500/= dan RM 5000/=

3. Anggaran Perbelanjaan
i.
ii.

Baki tahun sebelum


Prosedur , kaedah perbelanjaan , Nota minta, LO dan Dokumen sokongan

4. Laporan / Status peperiksaan Awam


i.
ii.
iii.

Perbandingan
HC dan ETR
Laporan Program penambahbaikan berdasarkan analisis

5. Agihan Tugas Panitia


i.
ii.

Perlantikan JK
Prosedur Kerja

6. Penyeliaan PDP
i.
ii.
iii.
iv.

Pengurusan BUku Ringkasan Mengajar


Buku Latihan Murid
Proses PDP ( kekerapan dan Kecukupan )
Laporan Pemantauan Nazir/ PPD/JPN/BPG/PPK

7. Perkembangan Staf Kurikulum yang diperlukan oleh ahli

UAZA/PANITIA

PENGURUSAN PANITIA
8. Pernilaian dan Pengujian
i.
ii.
iii.

Takwim : Ujian Bulanan dan peperiksaan


Penyediaan bank Soalan
Program Kecemerlangan prestasi peperiksaan

9. Pemantauan/ Kawalan Standard Akademik

MESYUARAT PANITIA BIL 2


1.Perkara berbangkit dan cadangan penambahbaikan bagi isu pelaksanaan
2. Isu semasa
3. Penyemakan , pelaksanaan HC dan Audit Akademik
4. Perancangan peperiksaan
5. Penguasaan terhadap 4M

MESYUARAT PANITIA BIL 3


1. Perkara berbangkit dari mesyuarat terdahulu
2. Analisis pencapaian HC dan TOV
3. Penilaian pelaksanaan Program kecemerlangan/ masalah dan tindakan susulan
4. perancangan peperiksaan / pentaksiran

MESYUARAT PANITIA BIL 4


1. Perkara berbangkit dari mesyuarat terdahulu
2. Analisis pencapaian HC dan TOV
3. Refleksi program kurikulum
4. Laporan Program kurikulum
5. Laporan akhir tahun Panitia Matepelajaran
6. laporam koko akademik
7. Peenyemakan , pelaksanaan HC dan audit akademik
UAZA/PANITIA

PENGURUSAN PANITIA

UAZA/PANITIA