Vous êtes sur la page 1sur 2

Akong pagyukbo sa mga opisyales nga nia karon sa head table,

mga barangay officials, mga taga DepEd, mga taga religious


sector, mga PO leaders, mga estudyante, mga ginikanan, mga
kabatan-onan, maajong buntag kanatong tanan.
Mga igsoon dili coincidence or tinuyo nga pareha ra ang bulan
Decembre sa pagkatawo ni Jesus ug pagkamatay ni Dr. Jose Rizal.
Ang kahimtang sa ilang palibot susama ra. Si Jesus natawo alas 12
sa gabii diin mao kini ang kinapungkaye sa kangitngit o sa kasalanan sa tawo. Si Rizal gipatay udtong tutok diin nagpasabot usab
sa kinapungkaye sa kangil-ad sa tawo, pagsakit sa ato mga kadugo
gikan sa kamot sa mga langyaw.
Si Dr. Jose Rizal instrumento sa ginoo pagpabuka sa isip ug
salabotan sa mga Pilipino ug ngani iyang gisumada sa upat ka
butang ang pagyatak sa kagawasan sa iyang mga kadugo. Ug
ngani mao kini ang pipila ka mga gihimo sa mga katsila.
- giisip nga labaw ra ug gamay sa unggoy ang utok sa mga
Pilipino
- ug tungod niini ulipon ra ila tan-aw sa mga Pilipino
- ang tanan abot sa yuta nila adto ra ibaligya sa katsila na pang
gobyerno diin barato ra kaayo ug ngani si Maniago usa ka maguuma wala
bayare sa kantidad nga 200,000 diin mao kini ang
pabilo sa unang
rebolusyon.
- ang ilang mga yuta gipang-ilog , mga kahayopan, mga asawa
ug anak nga mga gwapa gipang-ilog mga katsila
Due to this situation si Jose Rizal naglatid ug upat ka plataporma
isip tubag/sulbad sa problema sa iyang mga kadugo.
1. Freedom from want solbad sa panginabuhi. Angay kita ra ang
motikad sa atong yuta bunga sa atong paningkamot. Gi-encourage
niya ang bayanihan nga pagtinabangay
2. Freedom from fear solbad sa kagubot. Sa wala pa ang mga

katsila , peacegful kita/ malinawon kini tungod kay kadaghanan sa


mga Pilipino mosubay gayud ug motahod sa balaod sa dios ug
gobyerno. Law abiding citizen and God- fearing people.
3. Freedom from speech. Kini tungod kay nagtuo sila ug kita sa
dios nga maoy naghatag kanato sa utok aron makasabot , baba
aron makasulti, mata aron makakita, ug kasingkasing aron
magmahal.
4. Freedom from religion solbad pag-alagad sa dios. Sa wala pa
ang mga katsila , nahibalo na kita nga may Dios ug mituo kita
kaniya sa ngalan nga bathala. Ngani , nagsimba na kita sa Dios sa
kamatuoran ug sa espiritu. Ug nagsimba kita dili tinukmod sa
kalisang ug kahadlok sa dios kundi tungod sa atong pagmahal
kaniya.
Mao nga si Dr. Jose Rizal dili lamang bayani kundi usa ka Pilipino
nga giisip ta Champion of freedom diin iya gihaw-as ang atong
mga ginikanan sa ilang pagkaulipon.
Ning tema sa kasaologan karon nga nagakanayon RIZAL 2014:
DUNONG AT PUSONG PILIPINO tukma ug haom sa tanan nga
gibuhat ni Dr. Jose Rizal, diin angayan nato kini isa isip ug isapuso
aron masabtan ta pag-ayo ug di kawang ang kamatayon niya ug
angayan kita tawgon nga iya kadugo ug igsoon nga Pilipino.
Let me close by quoting a phrase from John Patricks play, The
Teahouse of the August Moon, which goes in part: Pain makes
man think, thinking makes man wise, wisdom makes life
endurable.
To everyone present here today, let our voices be heard in unison
as we proclaim a glorious and meaningful ___ RIZALs Day
reverberated for the world to hear!