Vous êtes sur la page 1sur 36

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Sommarnattsstaden

Summer [A]
night city

q = 135
Flute 1

Intro

(1)

4
&b

Clarinet 1


(1)


mf

(5)

mf

(5)

mf

(1)

&b

Horn 1

(1)

4
4
4
&b
4

(1)

(1)

4 ff

Euphonium

Tuba Ltt

Hi-hat (Stnga beckar)

(1)

4
4

(5)

j

>

j

>

j

>
>
J

j
>

j
>
j

>
j

>
>

j
>

j
j


>
>
>
>


> >
J
J
> >
J

> >
J

>

j

>
j

>
>

j

>
>
j

>
>

j

>
>
j

>
>

(5)

j

>
>
(5)
j

>
>

> >

(5)

(5)

(1)

4
4

[A]
A

(1)

&b

q = 135
Banjo

(5)

(5)
> >
J

4
4

4
4
4
Tambourine /
4

Snare Drum

Bass Drum

(1)


>
(5)
> > > >
J

(1)

? b4

(5)

4
Tuba Svr

j
>

>
? b4 j j

j j j
4 > > > > >
>
ff (1)
j
j j j>
4

b
& j
4> > >
>
> >
ff (1)
? b4

Trombone 3

j

>
j

>

(5)

(1)

>
? b 4 > J> > > > J> J J

J
4 ff
(1)

>
? b 4 > J> > > > J> J J

Trombone 2

j
>

j

>
(5)

j

>
(5)
>

4
&b w
4 fp

Trombone 1

4w
4 fp
4w
&b
4 fp

Trumpet 3

(5)

&b

Trumpet 2

j
>

(1)

Trumpet 1

4
&b
4

(5)

mf

&b

Horn 3

j

>
j

>

Horn 2

mf

j
>

4
4
4
Tenor Saxophone & b
4

Alto Saxophone 2

(5)

(1)

Alto Saxophone 1

mf

(5)

(1)

4
&b
4

(5)

w

f

&b

Clarinet 3

(1)

4
4
4
&b
4

Clarinet 2

(1)

4
4
4
&b
4
&b

4
Flute 2

(5)

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

(1)

C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

(1)

(1) (4)

(1)

Fl.

&b

&b

Cl.

&b

(9)

w
Fl.

(9)

[B]

(13)

(9)

Cl.

&b

(9)

Cl.

&b

(9)

Alto Sax.

&b w

j

>
j

>

&b w

j
>

Hn.

j

>
j

>


>


>
j
>
>
J

(9)

&b

(13)

n j

n j

n j

(9)

j

>

j

>
j

>
>

j
>

>

>

(13)

mf

Tbn.

>

Tbn.

(9)
? > >
b
J

>

>

> >
J

>
J

Tbn.

?b

>

j

>
j

>
>

j

>
>
j

>
>

j

>
>
j

>
>

j
>

Tamb.

. >

mf

(13)

. >

mf

mf

. >
mf

(1)

(13)


.
>

mf

(13)

(13)

mf

(1)

(13)

(9)

S. D.

(13)

(9)

(13)

j

>
>
(9)
j
&b
>
>

Dr.

(13)

(9)

B. D. /

(9)
? > >
b
J


>
>

>
>
>

>J
J

(9)

j j

mf

&b

j j

(13)

?b

j j

(13)

Tpt.

Tba.

j j

(9)

j j

&b

j j

mf

Tpt.

?b

j j

(13)

&b

Tba.

j j

Tpt.

Euph.


J J

mf

(9)

Hn.

(9)

&b

(13)

mf

n w

Hn.

mf

&b

(9)

Ten. Sax. & b

(13)

j
>

(9)

Alto Sax.

(13)

(9)

[B]
A

Ban.

&b

(1)

(1)

(1)
(8)

(1)

(13)

Fl.

15

(17)

&

Fl.

&

Cl.

&

Cl.

Cl.

(17)

(17)

&

&

(17)

(17)

j j

j j

j j

j j

j j

j j

j j

j j

j j

j j

j j


J J

j

j

(53)

Alto Sax.

& J

j j

Alto Sax.

& j

j j

& j

j j

(57)

(53)

(57)

(53)

Ten. Sax.

Hn.

.
gliss

.
gliss

. >

s.
(17)

&

Tpt.

&

(17)

gliss.

gliss.

. >


. >
mf


. >

mf

(17)

Tpt.

gliss.

(17)

glis

&

&

Tbn.

(17)

&

Tpt.

&

Hn.

(57)

(17)

Hn.

mf

(17)

mf

Tbn.

Tbn.

. >

(17)

mf

f
(17)


. >
mf

f
(17)

Euph.

&

. >

mf

f
(17)

Tba.

(17)

Tba.

Dr.

S. D.

Tamb.

(12)

&

j

(1)

B. D.

Ban.

(17)

(16)

[C]

Fl.

Fl.

Cl.

Cl.

21

(21)
j. .
#

& . . . . .
f
(21)
j. .
& # . . . . .
f
(21)
j. .
& # . . . . .
f
(21)
j. .
& # . . . . .
f

Cl.

Alto Sax.

&

Ten. Sax.

&

j. .
.
j. .
.
j. .
.
j. .
.

.
.
. . . j .
.
. . . .
. .
j
.
.
.
. . . j .
.
.
.
. . . j .
.

.
. # . .
.
. . . .
#
.
.
. # . .
.
.
. # . .
.

j
. .
. . .
. .

. # . j . . # . . . b # j
. . . . . . . . .
. .
. .
. .
(25)

. . . j .
.
. .

j
. . # . . . . . . .
. . . . .
.

(21)

&

Hn.

&

Hn.

&

(21)

(25)

(21)
.
& # J

Tpt.

Tbn.


J J

j j

#
J J
J

j j

j j

(25)
.
# J
f

(21)

Tbn.

? w

Tbn.

Euph.

& w

j j

j j

(25)

(25)

B. D. /

(21)

#
J J
J

(25)

j j

(21)

Tba.

(25)

(25)

#
(21)

(25)

(21)

Tba.


J J

(25)

j
.


J J

(25)

j

.

(21)

& j
.
f
(21)
w
?

Tpt.


J J

(21)

j
& .

Tpt.

. . . j . # .

.
. . . j

. . .
. . . j . # .

.
. . . j

. . .

(25)

Hn.

.

...
.

...
.

...
.

...

(25)

(21)

&

. . # . . j . .
.
. . . . j . .
#
.
. . # . . j . .
.
. . # . . j . .
.

(21)

& # j
. . . . . .
f .

Alto Sax.

(25)
. . # . . . . . b . #


. . ..
(25)
. . . . . . . .
b #
#
. . ..
(25)
. . . . . . . .
b #
#
. . ..
(25)
. . . . . . . .
b #
#
. . ..

. . . . j . .
.
. . . .
j. .
.
. . . . j . .
.
. . . . j . .
.

(1)

(1)


Dr.

S. D.

Tamb.

/
/
/
[C]
A

Ban.

&

A/G
(21)

F6

A/G

F6

A/E

(20)

A/G
(25)

F7

A/G

F7

A/E

(24)

[D]

j
Fl. &

29


J J b J J


J J

J J
J
J


J J

j j
b


J J

j
J J J


J J b J J


J J

J J
J
J


J J

j j
b


J J

j
J J J

j j

j j

j j

j
j j j

j
&

Cl.

Cl.

j
&
f

j
J J J

j
J J b J J


J J

J J
J
J

j
j j
J J b


J J

j
J J J

j j j j j

j j

j
j j j

j
J J b J J


J J

J J
J
J

j
j j
J J b


J J

j
J J J

j j j j j

j j

j j j j

(69)

(69)

J J
J
J


J J

j j
b


J J

j
J J J

j j

j j

j j

j j j j

(29)

&

(69)

(69)

.
>

(29)

Tpt.

&

Tpt.

&

Tbn.

Tbn.

Tbn.

j j
. - > .
>
>

(29)

&
&

>
>

.
.

jj
. - .
>
> >

j j
. - > .
>
>

.
>

(33)

(33)

>
>

.
.

j j
- > > .
j j
- > > .
j j
- > > .
- > >.
J J

jj
. - .
>
> >

(33)

(29)


J J

b
J

J J

J J

(29)

b
J

(33)

(29)

(33)


J J


J J b J J

J J
J
J

(29)

j j
- > > .

(33)

.
>

(33)

(29)

j
J J b J J


J J

J J
J
J

(33)

Tba.

Tba.

.
>

(29)

(33)

j
&

(33)

j j
- > > .
j j
- > > .
- > >.
J J

(29)

Euph.

(69)

(33)

&

Tpt.

(69)

(69)

(29)

Hn.


J J

(69)

& j

Hn.

j
j j
J J b

(69)


J J

Hn.

(69)


J J b J J

Ten. Sax.

J J
J
J

(69)

& j

Alto Sax.


J J

(69)

& j

Alto Sax.

j
J J b J J

(69)

& j

Cl.

(69)

(69)

& j

Fl.

(69)

ff

(29)

b
b

j
b

b j

j
b

b j

(33)

?
b
b

ff

B. D.

Dr.

(1)

(1)

S. D.

(4)

Tamb.

(8)

[D]
D

Ban.

&

(29)

(28)

(33)

(32)

Fl.

37

(77)


J J

& J


J J

b
J


J J


J J

mf

Fl.


J J


J J


J J

j j

b
J


J J

j j


J J

mf


J J

j j

b
J


J J

j j

mf

(37)

&

&

j j
>
> >
>
>
>

(41)

j j
>
> >
>
>
>

j j


>
> > > > >
J J

(41)

(41)

(37)

Tpt.

> >
> > >>
J
J

(37)

Tpt.

j j
>
> >
>
>
>
w

(37)

? bw

Tbn.

(41)

(37)

(41)

? w

Tbn.

(37)

(41)

? w

Tbn.

bw

(37)

(41)


J J

& J

Euph.


J J

(37)

b
Tba.

(41)

Tba.

(37)

(41)

j
>

mf

mf

mf

mf

mf

j

>
j

>
j
> >

>
J

>

J

mf

(41)

&

j
>

mf

(41)

&

mf

(37)

&

>
J

(37)

mf

(41)

&

(37)

w
(77)

j
&

Tpt.

(41)

mf

Hn.

(41)

(77)

& b J

mf


(77)


J J

& J

Hn.

(41)

mf

(77)

& j
mf

Hn.

(41)

[E]
w

mf

Ten. Sax.

(77)

& b J

Alto Sax.

(41)

mf

Alto Sax.

(77)

& J

Cl.

(41)

mf

Cl.

(77)

& b J

Cl.

(41)

(5)
> >
J

>

>

>

>

(5)
> >
J

(5)

>

j

>
j

>
>

j

>
>
(5)
j

>
>

(5)

ff


Dr.

S. D.

(41)

(4)

B. D. /

/
/

(12)

Tamb.

(1)

[E]
B

Ban.

&

(37)

G7

(36)

(41)

(1)

(1)

44

Fl.

& w

Cl.

& j
>

Fl.

(45)

&


b
w

(45)

(45)

Cl.

Cl.

Alto Sax.

(45)

(45)

>
J

j
>
mf

j
>

Hn.

&

Hn.

Hn.

Tpt.

j
&
>
>
& J

Tpt.

Tbn.

Tbn.

j

> >
j
&
> >

Euph.

Tba.


mf


mf

>
J

(45)
>
J

j

>
>
j

>
>

Tba.


B. D.

Dr.

mf

mf
(53)

.
>

mf
(53)

. >

.
>

(49)

.
>

mf
(53)

. >

.
mf
>

>
j
J
>
> >
J
J

j j j
JJ
j jj
j j

jj

jj j

J

j jj
j j

jj

j jj j

j

> >
(9)
j

> >

(53)

j

>
>
j

>
>

(53)


J
J

j
j

j J J

(53)

J
(53)

(53)

mf

mf

(53)

mf

(53)

J
J

mf

(49)


(53)

mf

>

j
j
> >
>
j
j
> >
>
>

.
>

mf
(53)

(49)

. >

mf
(53)


.
.
mf
>
(53) mf
>

J J
JJ
J
J

(49)

.
>

mf
(53)

mf

(49)

. >

mf
(53)

.
>


.
>
mf

j
>
j

>
>
J

mf
(53)

mf

j
>


>
j


>
j


>
>
J

(1)

.>

mf

(45)

. >

(49)

(9)

(53)

mf

(9)

Tbn.

(49)

mf

(45)
(49)
>

J
(9)
>
>
>
> > > > > > J>
? > > J
J
J J
J

(9)
>
>
>
> > > > > > J>
? > > J
J
J J
J

Tpt.

.>

(49)

(45)

j

(45)
>
j
&

(45)
>
j
&
(45)

>>

& J
&

.>

(49)

mf

(45)

Ten. Sax.

(49)

(49)

j
>
mf

&

(49)

(45)

Alto Sax.

(53)

>
J

>
J

(53)

(49)

mf

(45)

& j
>
& j

>
&
w

[F]

(49)

(1)

S. D.

Tamb.

[F]
A (1)
(4)

Ban.

&

(1)

A (1)

(1)

A (1)
(8)

(1)

(12)

(53)

[G].
# . . .

Fl.

54

(57)

&

&

Cl.

&

&

&

&


. >
mf


. >
mf

. >
mf

mf

Cl.

Cl.

Alto Sax.

Alto Sax.

&

f
(57)
f
(57)

Hn.


. >

&

. >

j
.
. .
a2 .
#
J J
J
j j

mf

mf

(57)

j j


. >

&

.
. .
n
J

j
.
f

mf

Hn.

(57)

&

j
. .
.

J
.

. . . . j . .
.

mf

(57)

mf

Hn.

. . . . j . .
.
. . . . j . .
.

mf

(57)

.
. .
J

# .
. .
#


. >

&

. .
# j
. . . .
.

mf

Ten. Sax.

.
# j
. . . .
.
f
.
# j
. . . .
.

(57)

. >

. . . .

(57)

Fl.

.
. .
J

Tpt.

& j


J J

j j


. >
mf


J J
J

Tpt.

& j

j j

j j

j j

j j

Tpt.

& j

j j

j j

j j

j j


J J


(57)

mf

(57)


(57)

Tbn.

Tbn.

Tbn.

(57)

(57)

(57)

(57)

&
3

Euph.

Tba.


J J

Tba.

(1)

B. D. /

Tamb.

f
(1)

/
3

S. D.


Dr.

(57)

mf

(57)

mf

[G]
A

Ban.

&

(16)

(57)

A/G

F6

Fl.

60

. . (61). . . b .
. #

. . .
.
J

. . # . .

&

. . . (61). . . .
b
#

. . # . . j . . .
.
. . # . . j . . .
&
.
. . # . . j . . .
&
.

Fl.

&

Cl.

Cl.

. . . (61). . . .
b
#
. . . (61). . . .
b
#

.
. # . .

. . . .

. .
J

. . . # . . . . . . . . . . (65) . . # .

. .

J
J

Cl.

.
# j
. . . . .
.
# j
. . . . .

. . . # . .

.
. . . . .
#
.
.
.
. j . . # . .
.
.

. . . .

. j .
.
. j .
.

. . . .

. . . . .
# j

. . . . .

. . .(65) j . # .

.
. . .(65) j . # .

.
f
. . . .(65)
. .
j #
. . .
.
.

. . .
mf
.

. . .

mf

Alto Sax.

Alto Sax.

&

. # . . . . . b .
(61)

. # . . . . . . . . .

Hn.

&

&

&
f

&

&

&
f

gliss.

j
#

gliss.

(65)

(61)

j
#
j #

j
#

gliss.

(65)

b
(65)

(61)

(65)

(65)

.
J


J J


J J


J J


J J

#
J

(65) #

b
(65)

.

J

(61)

&


J J


J J

(65)

(61)

Tba.

(65)

(61)

Tba.


Dr.

Tamb.

(4)

A/G
(20)

Ban.

&

A/E
(61)

(8)

F6

S. D.

(65)

(1)

B. D. /

(61)

# .
J

j

#

J
J

(61)

(61)

j

j

(65)

Euph.

(65)

(61)

Tbn.

(61)

Tbn.

(61)

Tbn.

Tpt.

(65)

Tpt.

(61)

Tpt.

&

Hn.

Hn.

(65)

(61)

Ten. Sax.

(65)

j
j

.
. . . . . # . . . . . . . . . .
. . # .
mf
(65)

(61)

mf

(61)

& # j .
. . . . . . .

& <#>

A/G

F7

A/G

(24)

F7

A/E
(65)

10

Fl.

66 [H]


&b

(69)

(69)

(69)

&b

Fl.

&b

Cl.

&b

Cl.

Cl.

(69)

&b
f

Alto Sax.

j j

j j

j j

j j

j j

j j

j j


J J

j


J

j


J

j


J

j


J


(69)


J J

j j


J J


J J

j j

j j


J J

j j


J J


J J


J J


J JJ J

j j


J J

j j

ff

ff

Tpt.


J J

j


J

(69)


J J


J J


J J

ff


J J

?
bJ

Tbn.

Tbn.

?b
J

Euph.

j
& b
ff

?b

Dr.

S. D.

Tamb.

j j


J J


J J

j j


J J

j j

j j


J J

j j


J J


J J


J J


J J


J J


J JJ J

j j


J J

[H]
D

Ban.

(4)

(1)

&b

j


J

(69)

(1)

j

j

(69)

ff

B. D.

j j

(69)

ff

Tba.

j j

j j

(69)

ff

Tba.

(69)

ff

?b

j j

(69)

& b j
ff

? J
b

Tbn.

j j

(69)

j
&b

Tpt.

(69)

ff

&b j

ff
j
&b

Tpt.

j j


(69)

&b j

Hn.

(69)

j j

&b j

ff

Hn.

(69)

&b
f

Hn.


(69)

&b
f

Ten. Sax.

(69)

&b

Alto Sax.

(69)

(28)

(69)

Fl.

72

&b

&b

Fl.

Cl.

&b

Cl.

&b

Cl.

&b

Alto Sax.

&b

Alto Sax.

&b

Ten. Sax.

&b

11

rit.

[I]

(73)

(77)

Slower

(77)

(73)

(77)

(73)

(77)

(73)

(77)

(73)

(77)

(73)

(77)

(73)

(77)

(73)

Hn.

(77)

(69)

& b j

j j

mp

(77)

(69)

Hn.

&b j

j j

Tpt.

&b j

&b J

j


J

j


J

Tpt.

& b J


J J

Tpt.

j
&b

Tbn.


? J
b


J J

Tbn.

? J
b

Tbn.

? b J


J J

Euph.

& b J


J J

Tba.

?b j

mp
mp

Hn.

(77)

(69)

(69)


J J

(77)
U


J J


J J

(77) U

j j

j j


J J

mf
(69)

(77)

mf

j


J

(69)

mf

U

(77) U

(69)
mp
(69)

(77)

mp
(69)

(77)

mp

mp

Tba.

?b j

mp

B. D.

Dr.

S. D.

Tamb.

(32)

&b

Ban.

U

(77)
U

Symbaler och windchimes

(73)

mp

(73)

(77)

(73)

(77)

(69)

[I]

rit.
Slower

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Summer night city

Flute 1

[A]
w

q = 135
Intro

(1)

4
&b

4
13

[B]

(13)

(17)

3
1416

1720

[D]
. . . .
.
.
j b
j #
JJ J J JJ
&
.

(69)

j b

JJ J J JJ

J J
J
J

38

(77)

&

(9)

[C]
(21)
(25)
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
# j j # j # b # j j #
. . . . .
.
.
. . . . .
.
. . . .

28

&

(5)

13

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

Sommarnattsstaden

(41)


J JJ J

[E]
w

w
b

(45)

(69)

J J
J
J

J J
J
J
mf

(49)

mf

[F]

[G].
.(61).
.
. . . .
.
.
.
. .
# . . . . . . . . . . . . . . # . . . . # . . . b . . # . . . . . . . . . . . # . . . . . . . . (65). . # .

J
J
J
J
J
J
b

(53)

5052

5356

(57)

&

[H]

&b

66

mf

(69)

(73)

[I]
&b

Slower

rit.
(77)

7475
C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Summer night city

Flute 2
q = 135
Intro

(1)

4
&b

13

[B] (13)
&

13

[A]
w

(5)

(9)

(17)

1720

37


& b J J J J b

(77)

(41)

j
b J J
J

[E]
w

(69)

j
j j

J J b J J

(53)

(57)

&
5356

.
. # . .

&
. . . .

(45)

j
J
JJ

(49)

mf

mf

[G]
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .(61). . . .
. . . . . .
. .
# j j # j # b # j j
. . . . .
.
.
. . . . .
.
f

[H]
. . . . (65) j . .
# b

.
mf

Slower

(69)

j
J
JJ

[I]
&b

[D]
. . . .
j j J J j j b J J
&
. . .

64

[C]
(21)
(25)
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
# j j # j # b # j j #
. . . . .
.
.
. . . . .
.
. . . .

28

5052

1416

[F]

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

Sommarnattsstaden

(69)

rit.
(77)

7475
C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

(73)

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Summer night city

Clarinet 1
q = 135
Intro

(1)

#4

&

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

Sommarnattsstaden

12

[B] (13)
#
& # w

[A]
(5)
j
>
mf

13

(17)

(9)

j
>

j
>

j
>

[C]
. . . (21)
. j . . . . . . j . . . . # . . . . . . . # . . . . . . . # . . (25)
.
. .
#

n jJ
.
.
.

mf

[D]
.
(69)
## . . . . j . . . # . . . . . . . . . . j . # . J J n J J

J
J
&
J J JJ
J
.
.

26

n (69)

J J J J J J
JJ J
J
J

f
37

(77)

J JJ J

#
& # J JJ J

[E]
>
J

(41)

mf

[F]
#
& #

(45)

j
>

mf

50

. >

. >

(53)

mf

mf

(49)
>

mf

. >

>
J

(57)

mf

[G]
(61)
.
(65)
## # . . . . j . . . . . . j . . . . # . . . . . . . # . . . . . n . . # . . . j . . . . . . j . . . # . . . . . . . . . . j . # . #

&
J
.
.
.
.
.

58

f
66

[H]
#

(69)

(73)

&
f

[I]
# Slower

##

rit.
(77)

&
7475
C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Summer night city

Clarinet 2
q = 135
Intro

(1)

#4

[A]

&

12

[B]
(13)
##
& w

(5)

f
(17)

(9)

j
mf
>

13

mf

j
>

j
>

j
>

[D]
.
## . # . . . . . . . . . . j . . j
j j n

&

J
J

JJ
.

(69)

(77)

& # n J J J J n

[E]

(41)

n J J
J
J

. >

(45)

>

j

>

mf

mf
50

(69)

j
j j

J J n J J


J JJ J

37

>

J


J JJ J
> (49)

mf

(53)

.
>

mf

(57)

. >
mf

mf

[G]
(61)
.
(65)
## # . . . . j . . . . . . j . . . . # . . . . . . . # . . . . . n . . # . . . j . . . . . . j . . . # . . . . . . . . . . j . # . #

&
J
.
.
.
.
.

58

mf

[H]
#
&

66

(69)

(73)

[I]
# Slower

##

[C]
. . . (21)
.
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (25)
.
. . . . . .
. .
# j j # # n # j j
J
.
.
.
.

27

[F]
#
& #

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

Sommarnattsstaden

rit.
(77)

&
7475
C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Summer night city

Clarinet 3
q = 135
Intro

(1)

#4
&

4
[B] (13)
#
& #w

12

26

&

##

(9)

j


>

[C]

(17)

j


>

# . .
.
f .

& j
>
mf

> (49)

j

>

(53)

. >

(45)

j

>
mf

[F]

j j j j
j
j j j j
J J

[E]

(41)

mf

##

##

j
j
j

j
. . . . . . . . . . . . # . . . . . . . # . . . . . n . . # . . . . . .

(77)

46

j


>
(25)

j
j j
j

j j
j
j

(21)

(69)

##

[D]
(69)
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
. . . j . . . # . . . . . . . . . . J J
.
. .
.
. .
f

36

&

(5)

j


mf
>

13

mf

Sommarnattsstaden

[A]

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

mf

(57)

.
mf
>


. >
mf

[G]
(61)
(65)
##
#

j

& #
j
j
j

. . . . . . . . . . . . . . . . # . . . . . . . # . . . . . n . . # . . . . . . . . . . . . . . . # . . . . . . . . . . . . # .
mf

58

[H]
#
&

66

(69)

(73)

[I]
# Slower

rit.
(77)

&
7475
C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Summer night city

Alto Saxophone 1

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

Sommarnattsstaden
Intro

&

q = 135

(1)

## 4

[A]

(5)

14

[B]
###
& J


J J

(9)

###

mf

13


J J


J J


J J

(53)


J J


J J


J J

(57)


J J

&

###

(25)

[C] (21)4

2124

37

&

[D]

n J J J J
J
J
J

2528### J J J J

(69)
J JJ J

&

(69)
J JJ J

n
JJ J J JJ

(77)
J JJ J

[E]
w

(41)

(45)

mf

(49)

mf

[F]

50

###

. >

(53)

. >

mf

mf

[G]
a2
.
### # n J J # J
J J J
&

58

(61)

(65)

6164

[I]
## Slower
&

##

. >

mf

[H]

(69)

rit.
(77)

7475
C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

(73)

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Alto Saxophone 2

Summer night city

q = 135
Intro

&

(1)

## 4

[A]

(5)

14

[B]
### j
&


J J

(25)

[C] (21)4

j j

### n n
& J JJ J

[D]

J J n J J
J
J J

2528

37

n J J (77)
J
J

j j


J J

j j


J J

(69)
J JJ J


J J n J J
J J

[E]

(41)

(45)

(49)

(53)

. >

. >

mf

&

###

[F]

###

mf

###

58

(57)

(69)
J JJ J

mf

&

(53)

j j


J J

2124

50

mf

&

(9)

13

###

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

Sommarnattsstaden

mf

[G]
.

J J J J J J

(61)

(65)

##

#
6164

[I]
## Slower
&


. >

mf

[H]

(69)

(73)

rit.
(77)

7475
C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Summer night city


Tenor Saxophone
Intro q = 135
(1)

[A]
w

#4
&

14

[B]
#
& # j

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

Sommarnattsstaden
(5)

(9)


J J

##

mf

13

(53)

j j


J J


J J

(57)


J J

j j


J J


J J

[C]
#
& #

(21)

(25)

[D]


J JJ J J JJ

2124

2528

(69)
J JJ J

37

(77)
J JJ J

#
& # J JJ J

[E]
w

mf

[F]
#
& #

(69)
J JJ J

J J J J
J
J J

(45)

(49)

mf

50

(53)

. >

[G]
#
& #w

(57)

.
mf
>

mf
58

. >
mf

(61)

(65)

mf
66

[H]
#

&

(69)

[I]
# Slower

rit.
(77)

&
7475
C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

(73)

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Summer night city

Horn 1

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

Sommarnattsstaden
Intro

[A]
(5)
>

J

q = 135

4
&
4

iss.
gl

[B]
#
&

13

(13)

[C]
#

[D]

(29)

2128

. >

j j
. - .
>
>
>

j j

> >
> >
> >

(61)

mf

mf

gliss.

j #

(57)

[H]
n j
j j

J J J J

(65)

6263

>

J

mf

. >

mf

58

. >

(49)

(53)

gliss.

(41)

3739

j
>

j

>

mf

[G]
#
&

(45)

j
>

[F]
#

&

(37)

3335

42

50

j j
. - .
>
>
>

2931

gliss.

(33)

&

mf

>
j
J
>

(17)

mf

[E]
#
&

(9)

>
j
J
>

ff

J J
J
J

Slower
69

&

(69)

(69)


J J

j j


J J


J J

C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

[I]

mp

rit.
(77) U

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Summer night city

Horn 2

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

Sommarnattsstaden
Intro

[A]
(5)
j
>

q = 135

4
&
4

iss. w
gl

[B]
#
&

13

(13)

[C]
#

[D]

(29)

2128

j j
.
.
- >
>
>

2931

[F]
#

. >

(37)

j j
.
.
- >
>
>

mf

(41)

j j

> >
> >
> >

j #

gliss.

j j

j j

j
j j
j

ff

(69)

[H]
n
j j
j j
j
j j

(65)

(69)

mf

Slower

j j

j
>


. >

6263

(57)

mf

gliss.

(49)

. >

(61)

mf

&

(53)

58

69

3739

j
>

j

>

mf

[G]
#
&

(45)

j
>

mf

&

s.

3335

42

glis

(33)

&

50

j j
>
>

(17)

mf

[E]
#
&

(9)

j j
>
>

j j

[I]

mp

C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

rit.
(77) U

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Horn 3

Summer night city

Intro

[A]
(5)
j
>

q = 135

4
&
4

[B]
#
&

13

[D]

(29)

2128

j

>

mf

[F]
#

(37)

3
j j
.
.
- >
>
>

3335

gliss.

(41)

3739

>
>

j j
>
>
>
>


. >
mf

j
>

j

>

mf

58

mf

.
mf
>

(61)

j

f


. >

mf

[H]
n
j j
j j j
j j

(65)

2
6263

(57)

(49)

j

>

(53)

[G]
#
&

>
j
J
>

(45)

&

j j
.
.
- >
>
>

[E]
#

s.
glis

(33)

2931

&

50

&

(9)

>
j
J
>

(17)

mf

42

Sommarnattsstaden

(13)

[C]
#

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

j #

gliss.

j
j j j

ff

Slower
69

&

(69)

(69)

j j

j j

j j

j j

mp

C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

rit.

[I]

(77) U

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Trumpet 1

Summer night city

q = 135
Intro

#4
&

[A]
(5)

>

(1)

4 fp
[B]
#
& #

(17)

1316

[D]
#
& #

(29)

. >

[C] (21)
.

# J J J J J J

mf

>

>
J
J

(33)

> . - J> > .


J

(25)
.

# J J J J J J

##

>
J

(37)

> . - J> > .


J

3335

>
J

2931

[E]
#
& #

(9)

>

>
J
J

(13)

42

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

Sommarnattsstaden

(41)

> > > J> > >


J

3739

(45)

>
J

>
J

>
J

(49)

[F]
#
& # j

50

[G]
#
& #

(53)


J J

j j


J J


J J

(61)

2
5859

6263

(57)


#
J


J J

(65)

j j

[H]


J J


J J


J J


J J


J J


J J

ff

Slower
69

(69)

#
&

J J J J J J
J

(69)
J J
J
J

[I]
J J
J
J
mf

C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

rit.
(77)
J J U
J
J

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Summer night city

Trumpet 2
q = 135
Intro

(1)

#4 w

[A]
(5)
>

J

&

4 fp
[B]
#
& #

(13)

1316

(29)

j>
J
> .
> .

>
J

(37)

j>
J
> .
> .

3335

>

J

50

[G]
#
& #

> > > J> > >


J

j j

j j

j j

(61)

2
j
f

>
J

6263

>

J


J J

j j

(65)

#
J

j j

>
J

(69)

(69)

j
j j

J J J J


J
J J
J

(49)


J
J J

ff

[I]

J
J J
J
mf

C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

j j

[H]
j
j j

J J J J

Slower

#
&

(57)

3739

(53)


J J

5859

69

(41)

(45)

[F]
#
& # j

(25)
.
J J # J
J J J

##

42

>
>

J
J

(33)

2931

[E]
#
& #


. >
mf

(9)

>
>

J
J

[C] (21)
.

J J # J
J J J

(17)

[D]
#
& #

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

Sommarnattsstaden

rit.
(77)

J J U
J
J

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Summer night city

Trumpet 3
q = 135
Intro

(1)

#4
& w

4 fp
[B]
#
& #

(5)

1316

[D]
#
& #

(29)


. >
mf

(33)

3
j j
.
.
- >
>
>

2931

j
j


>
>

[C] (21)

j j j
JJ J
.
f

(17)

(9)


>

(13)

[E]
#
& #

[A]

>
J

>
J

j j j
JJ J
.
f

(37)

>
J

(41)

3739

(45)

##

(25)

j j
.
.
- >
>
>

3335

j
j


>
>

42

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

Sommarnattsstaden

j j
>
>
>
>
>
>

>
J

(49)

>
J

[F]
#
& # j

50

[G]
#
& #

(53)

j j

j j

j j

j j

(61)

5859

(57)

j j

#
j
#

j j

(69)

#
&

(69)

j j
j
j j
J J

j
j j j

j
j j
j

ff

[I]
j j
j
j

mf

C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

j j

j
j j j j

J J

Slower
69

[H]

(65)

2
6263

j j

rit.
(77)

U
j
j j
j

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Summer night city

Trombone 1
q = 135
Intro

? b4

(1)
> > > >
J J

4 ff

[A]
(5)
>
> > > > > >
J J J
J J

[B] (13)

>
> > J>
J

? b >

. >

(17)

. >

mf

>

> >
J J

1819

mf

[D]

21

(25)

37

(37)
? bw

>
> > >
J J

10

[C]
(21)
? w

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011
(9)

Sommarnattsstaden

(41)

(29)

(33)

J JJ

J J

[E] (5)
(9)
>
>
> > > >
> > > > > > >
> > >
J J
J J
J J
J J

50 [F]

(53)

(57)

mf

[G]
?

(61)

5860

# .
J


J J


J J

[H]

b J

(65)


J J


J J


J J


J J

ff

Slower
69

?b

(69)


J J


J J


J J


J J

(69)

[I]
mp

C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

rit.

(77)

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Summer night city

Trombone 2
q = 135
Intro

? b4

(1)
> > > >
J J

4 ff

[A]
(5)
>
> > > > > >
J J J
J J

[B] (13)

>
> > J>
J

? b >

. >

[C]

(17)

. >

mf

>

> >
J J

1819

mf

[D]
(21)

? w

37

>
> > >
J J

10

21

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011
(9)

Sommarnattsstaden

(25)

(37)

? w

(41)

(29)

(33)

b
J J J

b
J J

[E] (5)
(9)
>
>
> > > >
> > > > > > >
> > >
J J
J J
J J
J J

50 [F]

(53)

(57)

mf

[G]
?

(61)

5860

.
J


J J

#
J J
J

[H]
b J

(65)


J J


J J


J J


J J

ff

Slower
69

?b

(69)


J J


J J


J J


J J

(69)

C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

[I]
mp

rit.

(77)

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Summer night city

Trombone 3
q = 135
Intro

[A]

(1)

>
? b4
j

4 > >
>
ff
9

>
?b
j


>
>
>
21 [C] (21)

37

(37)

? w

(41)

bw

[E]


. >
mf


. >
mf

J J

(9)
>
>
j
j
j

j
j

j
j

>
>
>
> >
>
> >
>
> >
>
> >
(53)

1819

(33)

J J J

(5)

50 [F]

j
j
>
>
>
>
(17)

[D] (29)

(25)

(5)

>
j


>
>
>

j
j
j
>
>
>

[B] (13)
j j
> n
>
>
>

(9)

? #

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

Sommarnattsstaden

(57)


J J

mf
58 [G]

(61)

mf

66 [H]

?b
J

.

J

(65)

f
(69)


J J


J J


J J


J J

(69)


J J


J J


J J


J J

ff

[I] Slower
?b

rit.

74

(77)

mp
C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Summer night city

Euphonium
q = 135
Intro

(1)
#4 >
j
& j
4
>
>
>
ff

>
>
j
J J
>

(9)
# > j j

&

>
>
>

21

&

[C]
(21)
## w

>
>
j >
J
>

2224

2528

(41)

#
& # J JJ J

[B] (13)
##

>
>
j >
J
>
(17)


. >
mf

. >
mf

1819

(29) n
J J J J J J
J JJ J
J

(33) n
J J J J J J
J JJ J
J

(37)
J J
J
J

[E]
> (5) j j
> j >
>
> (9) j j
>
>
j >


J
J
> >
>
> >
>
>
>
f

50

[A]
> (5) j
j
>
>
>
f

[D]

(25)

39

[F]
#
& #

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

Sommarnattsstaden


J J

(53)

(57)


J J

[G]
#
& #w

58

(61)

(65)

mf

[H]
# j
&

66

ffJ J

j j

(69)J JJ J

j jJ JJ J

(69)J J

Slower

[I]
#
&

rit.

74

(77)

mp
C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Summer night city

Tuba Ltt
q = 135
Intro

(1)

[A]

? b4

(5)

(9)

14

13 [B]

(13)

(17)

mf
21 [C]

(29)

(33)

42 [E]

ff

j
b

(37)

(41)

?
j

(25)

f
29 [D]

(21)

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

Sommarnattsstaden

b j

(5)

j
b

j
j
j

(9)

50 [F]

mf
58 [G]
?

[I] Slower
?b

(73)

(77)

rit.

(65)

(69)

74

mp

(57)

66 [H]

ff

(61)

(53)

?b

C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Summer night city

Tuba Svr
q = 135
Intro

(1)

[A]

? b4

4
13 [B]

Sommarnattsstaden

(5)

14

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

(9)

f
(13)

(17)

mf
21 [C]
(21)
?
j
j

f
29 [D] (29)
(33)
?
j
b
b


ff

(25)

(37)

j
b

b j

42 [E]

j
b

(41)

j
j
j

(45)

(49)
ff
50 [F]
?
j

mf
58 [G]
?

f
66 [H]
?b
j


ff

[I]
? b Slower

(61)

(73)

(77)

(65)

(69)


(57)

rit.

(53)

74

mp

C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

Bass Drum

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Summer night city


[A]

(1)

Intro

4
/
4
[B]

[G]

[C]

(1)

[I]
Slower
/

(41)

(4)

(1)

[H]

(1)

(1)

rit.

7475

7677
C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

(1)

(1)

[F]

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

58

(1)

[E]

(1)

(1)

29 [D] (1)

42

(1)

13

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

Sommarnattsstaden

q = 135

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Sommarnattsstaden

4
4

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

Summer night city

Hi-hat (Stnga beckar)


q = 135
[A]
Intro

14

13 [B]


/
21 [C]


/
29 [D]

[E]

39

[F]

49

58 [G]

66 [H]


R
Symbaler och windchimes

[I]
Slower
/

rit.

7475

7677
C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

Snare Drum

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Summer night city

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

Sommarnattsstaden
Intro

q = 135

[A]

4
/
4

14

13 [B]

21 [C]

29 [D]

42 [E]

50 [F]

58 [G]

66 [H]

[I]

C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

rit.

2
Slower
7475

2
7677

Tambourine

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Summer night city

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011

Sommarnattsstaden
Intro

q = 135

4
/
4

32

[A]

14

[B]

[C]

512

1320

(8)

8
4249

[F]

2128

(4)

[E]
/

[D]

(12)

[G]

5057

(4)

(8)

[H]
66

(4)

[I]
Slower
/

rit.

7475

7677
C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

Ett fel br aldrig mrkas d musiken alltid ska hlla deras fokus

Summer night city


[A]

Banjo
q = 135
Intro

(1)

13

29

42

(13)

D (29)

A A/G

[I]
&b

Slower

A (1)

A (1)(4)

F6

(28)

A/G

A/E

A (1)

A/G F7

(61)

A (1)(8)

A (1)

A/G F7

F6

(32)

[H]

A/E

(37)

F6

A/E

A/G

F7

G7

A (53)

(69)

rit.

7475

7677

F7

A/E

(41)

A/G

(28)

(36)

(24)

C.O.B Alte Kamereren 2011-2012

(12)

Text och Musik: B. Andersson, B. Ulvaeus


Arr: C.O.B 2011
(1)
A
(1)
(8)

(25)

(65)

[F] A

A/G

(1)

(20)

(24)

(33)

A/G

(1)

[C]
A

(1)

(21)

A (1)

F6

A (1)

(16)

(20)

&

(17)

A (1)

A
(12)

&

[G]
58

(1)
(4)

(1)

24

&
[E]

(1)

&
[D]

4
&b
[B]4

Sommarnattsstaden

(16)

A (57)

D
(32)

(73)