Vous êtes sur la page 1sur 9

Kod ucznia

Maopolski Konkurs Tematyczny


Hiszpania kraj, ludzie i ich zwyczaje
Rok szkolny 2012/13
Etap szkolny 20 listopada 2012 r.

Suma punktw:

Miejsce na metryczk:

Drogi Gimnazjalisto!

1. Przed Tob zestaw zada konkursowych.


2. Na rozwizanie zestawu masz 60 minut. Pitnacie minut przed upywem tego czasu,
zostaniesz o tym poinformowany przez Komisj Konkursow.
3. Za bezbdne rozwizanie wszystkich zada moesz uzyska 50 punktw.
4. W zadaniach, w ktrych masz wskaza prawidow odpowied, zaznacz krzyykiem
liter odpowiadajc waciwej informacji.
5. Pracuj uwanie, uywajc dugopisu lub pira. Odpowiedzi udzielane przy pomocy
owka nie bd oceniane. Moesz go uywa jedynie w brudnopisie.
6. Jedn kartk z tych, ktre otrzymae, moesz przeznaczy na brudnopis. Brudnopis
nie podlega ocenie.
7. Nie podpisuj kartek imieniem ani nazwiskiem.
8. Pamitaj, aby nie uywa korektora. Jeeli si pomylisz, bdn odpowied zakrel
kkiem i zaznacz krzyykiem prawidow odpowied.
9. Wycz telefon komrkowy, jeli go posiadasz.
10. Brak wyboru odpowiedzi lub zaznaczenie wikszej liczby odpowiedzi bdzie
traktowane jako bdna odpowied.
11. Staraj si, aby Twoja praca bya czytelna.
12. Stwierdzenie niesamodzielnoci pracy lub przeszkadzanie innym, spowoduje
wykluczenie Ci z udziau w Konkursie.
yczymy Ci powodzenia i satysfakcji z uczestnictwa w konkursie.

Autorzy zada i Organizatorzy konkursu

CZ I
TEST LEKSYKALNO-GRAMATYCZNY

____/25 pkt

1. Dopasuj sowa do obrazkw i uzupenij tabelk:

A. silla
B. libro
C. mesa

1.1.

___/6

D. puerta
E. mochila

F. ordenador

1.2.
1.1.

1.3.
1.2.

1.4.
1.3.

1.5.
1.4.

2. Dokocz zdania. Zaznacz waciw opcj A, B lub C:


2.1.

1.6.
1.5.

1.6.

___/6

El padre de mi madre es mi

A. to.
B. nieto.
C. abuelo.
2.2.

Tomates, patatas y pepinos son

A. frutas.
B. dulces.
C. verduras.
2.3.

El mdico trabaja en

A. una tienda.

B. un hospital.
C. una escuela.
2.4.

Un bolgrafo sirve para

A. comer.
B.

escribir.

C. escuchar.

2.5.

Qu instrumento

A. juegas?
B. tocas?
C. actas?
2.6.

Las revistas se compran en

A. un quiosco.
B. una farmacia.
C. una panadera.
3. Dopasuj przymiotniki do ich przeciwiestw i uzupenij tabelk:

3.1. grande
3.2. nuevo
3.3. bonito
3.4. abierto
3.1.

A. feo
B. pequeo
C. cerrado
D. viejo
3.2

3.3.

3.4.

4. Uzupenij zdania wybierajc waciw opcj A, B lub C:


4.1.

___/4

____/7

___________ de Polonia pero ___________ en Espaa.

A. Vivo, soy
B. Soy, vivo
C. Estoy, soy
4.2.
A. le gustan
B. le gusta
C. les gusta
4.3.

A mis amigos ________________ el cine.

La semana tiene ___________ das.

A. doce
B. seis
C. siete
4.4.

Esta tarde voy __________ la biblioteca.

A. a
B. de
C. en

4.5.

_____________ es Juan, mi compaero de clase.

A. Este
B. Esta
C. Esto
4.6.

En mi ciudad _____________ muchos parques.

A. es
B. son
C. hay
4.7.

_____________ es su apellido?

A. Qu
B. Cul
C. Cmo

5. Odpowiedz na pytanie wybierajc opcje A, B lub C:

5.1.

___/2

Qu hora es?

A. Son las tres y veinte.


B. Son las tres y cuarto.
C. Son las tres menos cuarto.
5.2.

Cul de las frases es verdadera?

A. La chica lleva gafas.


B. La chica tiene el pelo corto.
C. La chica es morena
5

CZ II
____/25 pkt

WIEDZA O HISZPANII

1. Przyporzdkuj nazwy odpowiednich regionw do numerw zaznaczonych na mapie:


_____/5
Wyspy Kanaryjskie
5

Kastylia-La Mancha
Galicja

Baleary
2

Katalonia

2. Zaznacz, czy ponisze kraje granicz z Hiszpani:


tak

_____/5
nie

WOCHY
FRANCJA
SZWAJCARIA
PORTUGALIA
MAROKO

3. Wybierz waciw odpowied A, B lub C:


____/6
3.1. Hiszpania ley na Pwyspie ______________.
A. Apeniskim
B. Iberyjskim
C. Bakaskim
3.2. Hiszpania podzielona jest na ____________ regionw autonomicznych.
A. 15
B. 17
C. 10

3.3.

Najdusza rzeka Hiszpanii to:


A. Ebro
B. Duero
C. Tag
6

3.4.

Hiszpani od wschodu oblewa


A. Ocean Atlantycki
B. Morze Kantabryjskie
C. Morze rdziemne

3.5.

Costa Brava to nazwa


A. jednej z Wysp Kanaryjskich.
B. pasma grskiego w Katalonii.
C. wybrzea w pnocnej Hiszpanii.

3.6.

AVE to nazwa
A. hiszpaskich linii lotniczych.

B. szybkobienych pocigw w Hiszpanii.


C. najbardziej popularnej w Hiszpanii sieci supermarketw.
4. Zaznacz, ktre z podanych informacji dotyczcych Hiszpanii s prawdziwe, a ktre

faszywe:

_____/8
PRAWDA

FASZ

4.1. Oficjalna nazwa pastwa hiszpaskiego to Krlestwo


Hiszpanii.
4.2. Stolic Hiszpanii jest Barcelona.
4.3. Jzyk hiszpaski nie jest jedynym jzykiem uywanym, na terenie
Hiszpanii.
4.4. Hiszpania jest krajem czonkowskim Unii Europejskiej.
4.5. Oficjaln walut Hiszpanii jest peseta.
4.6. Kolory flagi Hiszpanii to ty, czerwony i zielony.
4.7. Ceuta i Melilla to hiszpaskie miasta w Afryce Pnocnej.
4.8. Gow pastwa hiszpaskiego jest prezydent.

5. Zaznacz godo Hiszpanii:

A.

____/1

C.

Brudnopis

Centres d'intérêt liés