Vous êtes sur la page 1sur 6

IANUARIE

IANUARIEIANUARIE

FEBRUARIE
FEBRUARIE
FEBRUA

1 M Astronomul italian
Piazzi
1 Piazzi
Ceres
(considerat
1 S Telescopul
Hale,
200 de inci,Hale,
a fostde
pentru
Era
1 M Giuseppe
Astronomul
italian
1descoper
MGiuseppe
Astronomul
italian
descoper
Giuseppe
1 Ceres
Piazzi(considerat
descoper
1 Ceres
(considerat
1 de
S Telescopul
1folosit
S200
Telescopul
de
inci, prima
aHale,
fost dat.
folosit
de 200
pentru
decelinci,
prima
a fo
cea mai mic dintre cea
planetele
pitice),
primul
cel mai
dintre
asteroizii
lume,
la
(1949)
mai mic
dintre
planetele
ceai mai
pitice),
micmare
dintre
primul
planetele
i cel
mai
pitice),
mareprimul
dintremai
iasteroizii
celmare
mai din
mare
dintre
maimomentul
asteroizii
mare dinrespectiv.
lume, la mai
momentul
mare din
respectiv.
lume, la(1949)
momentul respecti
din centura de asteroizi
dintre Marte
i Jupiter.
(1801)
2 D(1801)
S-a nscut astronomul
McKellar,
cercettor
n
spectroscopie
din centura
de asteroizi
dindintre
centura
Marte
de iasteroizi
Jupiter.dintre
(1801)Marte i Jupiter.
2 D S-a Andrew
nscut astronomul
2 D S-a
Andrew
nscutMcKellar,
astronomul
cercettor
AndrewnMcs
2 J Louis Daguerre a2 fcut
prima
fotografie
(1839)
J Louis
Daguerre
a fcut
2 aJ Lunii.
Louis
prima
Daguerre
fotografiea afcut
Lunii.
prima
(1839)
fotografie amolecular.
Lunii. (1839)(1910) molecular. (1910) molecular. (1910)
3 V Ernest Rutherford
divizat Rutherford
cu succes 3un
atom.
(1919)
L S-a(1919)
nscut geologul
i paleontologul
Mantell,
careGideon
a numit
i a care
3 Va Ernest
aVdivizat
Ernestcu
Rutherford
succes unaatom.
divizat(1919)
cu succes un3atom.
3 L S-a
nscut geologul
3Gideon
L iS-a
paleontologul
nscut geologul
i paleontologu
Mantell,
4 S S-a nscut profesorul
sistemului
deLouis
citit Braille,
descris
Iguanodon,
unul
dintre
descoperii.
(1790)
4 S S-aLouis
nscutBraille,
profesorul
4inventatorului
S S-a
Louis
nscut
Braille,
profesorul
inventatorului
sistemului
inventatorului
de citit
sistemului
descris
de
Iguanodon,
cititprimii dinozauri
unul
descris
dintre
Iguanodon,
primii dinozauri
unul dintre
descoperii.
primii (179
dino
pentru nevztori. (1809)
4 M S-a nscut astronomul
Clyde Tombaugh,
a Tombaugh,
descoperit
Pluto.
pentru nevztori. (1809)
pentru nevztori. (1809)
4 M S-a nscut
astronomul
4 M S-acare
Clyde
nscut
astronomul
care
Clyde
a desc
Tom
5 D Ziarul austriac5 Wiener
public
descoperirii
de
ctre
(1906)
D ZiarulPresse
austriac
Wiener
5 D tirea
Ziarul
Presse
austriac
public
Wiener
tirea
Presse
descoperirii
public
detirea
ctre descoperirii(1906)
de ctre
(1906)
fizicianul Wilhelm Rntgen
unui nouRntgen
tip fizicianul
de radiaie,
care
ulterior
vaaprimi
M Oamenii
tiin
de
la Universitatea
din
au la
creat
odin Sco
fizicianula Wilhelm
a unui
Wilhelm
nou tip
Rntgen
de radiaie,
unuicare
nouulterior
tip de5va
radiaie,
primi caredeulterior
5 Mva
Oamenii
primi
de tiin5Heriot-Watt
de
M Oamenii
la Universitatea
de Scoia
tiin
Heriot-Watt
de
Universitate
numele de raze X.numele
(1896) de raze X. (1896)
imprimant 3D care imprimant
poate produce
grupuri
de celule
stem.
Aceasta
arproduce
putea
numele de raze X. (1896)
3D care
poate
imprimant
produce
3Dgrupuri
care
poate
de celule
stem.grupu
Acea
6 L A fost fcut prima
a unor
gene
ctre
Dr. prima
Daniel
Chapin
permite
printarea
integral
organelor.
(2013)
6 Lfotografie
A fost fcut
prima
6fotografie
L Adefost
fcut
a unor
genefotografie
de ctreiDr.
a unor
Daniel
gene
Chapin
de ctre
in viitor
Dr. Daniel
permite
Chapin
niviitoraprintarea
permite
integral
n viitor
a organelor.
printarea (2013)
integral a orga
Dr. Richard Freligh Baker
la University
Southern
California.
(1949)la University
6 J Chimistul
german
Winkler
a descoperit
germaniul
Dr. Richard
FrelighofBaker
Dr. Richard
la University
Freligh
of Southern
Baker
California.of(1949)
Southern
California.
(1949)
6 JClement
Chimistul
german
Clement
6 J Chimistul
Winkler
german
a descoperit
Clementgermaniul
Winkler a
7 M Astronomii de la7Centrul
Harvard-Smithsonian
pentrude
Astrofizica
(CFA),
n eantioane
din mineralul
argyrodit.
M Astronomii
de la Centrul
7 M Astronomii
Harvard-Smithsonian
la Centrul
Harvard-Smithsonian
pentru Astrofizica
(CFA),
pentru Astrofizica
n eantioane
(CFA),
din (1886)
mineralul
n eantioane
argyrodit.din
(1886)
mineralul argyrodit. (18
raporteaz c existraporteaz
cel puin c
17 miliarde
depuin
exoplanete
de dimensiunea
7deVexoplanete
S-a nscutdeastronomul
Huggins,
omHuggins,
care
a determinat
exist cel
raporteaz
17cmiliarde
exist
cel
de exoplanete
puin 17 miliarde
de dimensiunea
dimensiunea
7 V S-a William
nscut astronomul
7 V primul
S-a
William
nscut
astronomul
primul
William
om care
Hug
Pmntului n galaxia
Calea Lactee.
(2013)
stelelor prin
analizarea
spectrelor.
(1824)a stelelor
Pmntului
n galaxia
Pmntului
Calea Lactee.
n galaxia
(2013) Calea Lactee. (2013) compoziia chimic acompoziia
chimic
a stelelor
compoziia
prin chimic
analizarea
spectrelor.
prin analiza
(1824)
8 M S-a nscut fizicianul
Stephen
(1942)
S Gregor Mendel,8 descoperitorul
legilordescoperitorul
citit
n faa
Societii
8 M S-a
nscutHawking.
fizicianul
8M
Stephen
S-a nscut
Hawking.
fizicianul
(1942)
Stephen Hawking. 8(1942)
S Gregor Mendel,
8 ereditii,
S Gregora Mendel,
legilor
ereditii,
descoperitorul
a cititlegil
n fa
9 J O echip de cercettori
britanici
canadieni
a creatdeiocercettori
tablet flexibil,
Brnn
tiinelor
Naturale
Moravia
lucrarea
n tiinelor
care descria
9 J O echip
de i
cercettori
9 J O echip
britanici
canadieni
abritanici
creat oitablet
canadieni
flexibil,
apentru
creat ostudiul
tablet
Brnn
flexibil,
pentru
studiuldin
tiinelor
Brnn
pentru
Naturale
studiul
din
Moravia
lucrarea
Naturalend
care este la fel de subire
ca hrtia.
(2013)
plantele de mazre.
(1865) de mazre.
care este
la fel de
subire
carecaeste
hrtia.
la fel(2013)
de subire ca hrtia. (2013) experimentele sale cu
experimentele
sale cuexperimentele
plantele
sale cu(1865)
plantele de mazr
10 V S-a nscut Grigore
romn,
considerat
9 D A fost raportat
elementului
de ctreidentificarea
ocu
echip
deelement
10 V Constantin
S-a nscut Moisil,
Grigore
10matematician
Constantin
V S-a nscut
Moisil,
Grigore
matematician
Constantinromn,
Moisil, considerat
matematician
romn,9identificarea
considerat
D A fost raportat
identificarea
9 DcuA Z=112
fost raportat
elementului
Z=112
de ctre
printele informaticiiprintele
romneti.
(1906) romneti.
fizicieni germani condus
Peter Armbuster.
(1996)
informaticii
printele informaticii
(1906) romneti. (1906)
fizicienidegermani
condus
fizicieni
de
Peter
germani
Armbuster.
condus(1996)
de Peter Armbu
11 S Lloyd H. Conover
patentat
(1955)
L S-a nscut 10
oceanograful
Victoroceanograful
Hensen,
cuvntului
11 Sa Lloyd
H. tetraciclina.
Conover11a Spatentat
Lloyd H.
tetraciclina.
Conover a(1955)
patentat tetraciclina.10(1955)
L S-a nscut
10
L S-ainventatorul
nscut
Victor Hensen,
oceanograful
inventatoru
Victor
12 D Dr. James Bedford
devenit
om
criogenic
cuaintenia
plancton.
12 D aDr.
Jamesprimul
Bedford
12 D
aconservat
devenit
Dr. James
primul
Bedford
om conservat
devenitcriogenic
primul om
cu
conservat
intenia (1835)
criogenicplancton.
cu intenia(1835) plancton. (1835)
de a fi resuscitat n viitor.
11 M S-a nscut Thomas
Edison,
inventatorul
becului
electric,
telegrafului,
de a fi(1967)
resuscitat n viitor.
de a(1967)
fi resuscitat n viitor. (1967)
11 M S-a
nscut
Thomas
11 MEdison,
S-a nscut
inventatorul
Thomas
becului
Edison,electric,
invent
13 L S-a nscut Wilhelm
Wien,
ce aWilhelm
descoperit
poate msura
fonografului
13 L S-a
nscut
13 L Wien,
S-a cum
nscut
ce se
a Wilhelm
descoperit
Wien,
cumce
seapoate
descoperit
msura
cumetc.
se (1847)
poate
fonografului
msura etc. (1847)fonografului etc. (1847)
temperatura de la suprafaa
stelelor,
observarea
spectrelor.
(1864)stelelor,
12 M S-aspectrelor.
nscut biologul
Darwin,
care
formulat
teoria
evoluiei
prinDarwin,
temperatura
de laprin
suprafaa
temperatura
stelelor,
deprin
la suprafaa
observarea
spectrelor.
prin observarea
(1864)
12
(1864)
MCharles
S-a nscut
biologul
12 Charles
MaS-a
nscut
Darwin,
biologul
care
aCharles
formulat
teoria
14 M Grecia a confirmat
descoperirea
la14Atena
a lyceum-ului
nfiinat
de
selecie
(1809)
14 M Grecia
a confirmat
Mdescoperirea
Grecia
a confirmat
la Atena
descoperirea
a lyceum-ului
la nfiinat
Atena
adenatural.
lyceum-ului
selecie
nfiinat natural.
de
(1809)
selecie natural. (1809)
filozoful grec Aristotelfilozoful
n urmgrec
cu Aristotel
2500 de n
ani.urm
(1997)
13(1997)
J A fost brevetat 13
Cinematograful
Lumiere,
filmat,
de
proiecie
filozoful
cu
grec
2500
Aristotel
de ani.
n (1997)
urm cu 2500 de ani.
J A fost brevetat
Cinematograful
13 Japarat
A fostde
brevetat
Lumiere,
Cinematograful
aparat deifilmat,
Lumid
15 M n China a fost15inaugurat
primul
muzeu
printate
realizat
dedefraii
Louisrealizat
i Auguste
(1895)
M n China
a fost
inaugurat
15 Mdenartefacte
China
primulamuzeu
fost inaugurat
de artefacte
primulprintate
muzeudedecopiat,
artefacte
printate
copiat,
de fraii
deLumiere.
copiat,
Louis i
realizat
Auguste
de Lumiere.
fraii Louis(1895)
i Augus
cu o imprimant 3D.cu
(2013)
14 V A nceput s funcioneze
primulscalculator
ENIAC,
conceput
o imprimant 3D. (2013)
cu o imprimant 3D. (2013)
14 V A nceput
funcioneze
14 V Aelectronic
nceput
primul calculator
s
funcioneze
electronic
primulENIA
calc
16 J S-a nscut zoologa
Diannscut
Fossey,
care
studiat
timpzoologa
de 18a ani
viaa
Universitatea
Pennsylvania.
16 J S-a
zoologa
16 JaDian
S-a
Fossey,
nscut
care
studiat
Dian
Fossey,
timp decare
18nani
a1943,
studiat
viaala timp
de 18
n 1943,
anidinviaa
la Universitatea
n(1946)
1943,
din Pennsylvania.
la Universitatea
(1946)
din Pennsylvani
gorilelor de munte din
Africa de
central.
Galilei,
persoan
care
a privit
gorilelor
munte(1932)
din gorilelor
Africa central.
de munte
(1932)
din Africa central. (1932)15 S S-a nscut astronomul
15 S S-a Galileo
nscut astronomul
15 Sprima
S-aGalileo
nscut
Galilei,
astronomul
prima
Galileo
persoan
Ga
17 V S-a nscut Benjamin
Franklin,
de17
stiin,
filozof,
profesor
cerul
printr-un telescop.
(1564)
17 V S-a
nscutom
Benjamin
VFranklin,
S-ainventator,
nscut
omBenjamin
de
stiin,
Franklin,
inventator,
omfilozof,
de stiin,
profesor
inventator,
filozof,
cerul
profesor
printr-un telescop.
cerul
(1564)
printr-un telescop. (1564)
i om politic. (1706) i om politic. (1706) i om politic. (1706)
16 D S-a nscut Constantin
inginer,
dintre intemeietorii
colii
16 D S-aBudeanu,
nscut Constantin
16 Dunul
S-a
Budeanu,
nscut
inginer,
Constantin
unulBudeanu,
dintre intem
ing
18 S Inginerii de la18IBM
au dezvoltat
cu de
dimensiunea
9 dimensiunea
romneti
electrotehnic.
S Inginerii
de launIBM
18tranzistor
SauInginerii
dezvoltat
un
la IBM
tranzistor
aude
dezvoltat
cu
un tranzistor
de 9cudedimensiunea
romneti
de(1822)
9de electrotehnic.
romneti
(1822)
de electrotehnic. (1822)
nanometri, demonstrnd
posibilitatea
c nnanometri,
viitor
nanotuburile
putea
fi o cvor
17 L nanotuburile
Dmitri
schiat
pentru prima
dat
aranjamentul
nanometri,
demonstrnd
posibilitatea
demonstrnd
c nvor
viitor
posibilitatea
nanotuburile
n viitor
putea
fi o Mendeleev
vor17putea
La Dmitri
fi o Mendeleev
17aLschiat
Dmitri
pentru
Mendeleev
primasistematic
adat
schiat
aranjament
pentru p
alternativ la semiconductorii
silicon. (2012)
al elementelor, careal avea
s devin
sistemul
periodic
alternativdin
la semiconductorii
alternativ
din lasilicon.
semiconductorii
(2012) din silicon. (2012)
elementelor,
carecunoscut
alavea
elementelor,
scadevin
care
cunoscut
avea
s
ca aldevin
sistemuc
19 D NASA a lansat19naveta
Newa Horizons,
n iulie
2015 naveta
arcare
trebui
s Horizons,
D NASA
lansat naveta
19 care
D NASA
New
aHorizons,
lansat
nNew
iulie
2015 ar elementelor.
trebui
care nsiulie (1869)
2015 ar
elementelor.
trebui s (1869) elementelor. (1869)
ajung pe Pluto. (2006)
18 M Astronomul Clyde
descoperit
Pluto an descoperit
timp
studia
ajung pe Pluto. (2006)
ajung pe Pluto. (2006)
18 M Tombaugh
AstronomulaClyde
18 M
Tombaugh
Astronomul
ClydeceTombaugh
Pluto natim
d
20 L S-a nscut Andre
fizicianul
inventat
galvanometrul
i afizicianul
fotografii
n luna
ianuarie
an.
(1930)
20 LAmpere,
S-a nscut
Andrecare
20Ampere,
L aS-a
nscut
fizicianul
Andre
careAmpere,
a inventat
galvanometrul
care
a inventat
i afcute
galvanometrul
fotografii
ifcute
a a aceluiai
n lunafotografii
ianuarie
fcute
a aceluiai
n luna
an.ianuarie
(1930) a aceluia
stabilit prima teoriestabilit
a electromagnetismului,
introducnd
de
19 Mintroducnd
S-a
astronomul
Nicolasastronomul
Copernicus,
care aCopernicus,
propus teoria
prima teorie stabilit
a electromagnetismului,
prima teorienoiunile
a electromagnetismului,
introducnd
noiunile
de nscut noiunile
19 M S-a
denscut
19 M S-aNicolas
nscut
astronomul
care
Nicolas
a pC
electrostatic i electromagnetism.
celelalte
planete
rotesc
jurul Soarelui.
electrostatic i(1775)
electromagnetism.
electrostatic(1775)
i electromagnetism. (1775) conform creia Pmntul
conformi creia
Pmntul
conform
isecelelalte
creia n
Pmntul
planete
sei rotesc
celelalte
n pl
ju
21 M S-a nscut biochimistul
Bloch,
a nscut
descoperit
cum
(1473)
21 M S-a Konrad
nscut biochimistul
21 Mcare
S-aKonrad
Bloch,
biochimistul
carecorpul
a Konrad
descoperit
Bloch,
cum
care
corpul
a descoperit (1473)
cum corpul
(1473)
uman produce colesterol.
20 J A fost inaugurat
prima20
staie
romneasc
Antartica.
uman (1912)
produce colesterol.
uman
(1912)
produce colesterol. (1912)
20Law-Racovi,
J A fost inaugurat
Law-Racovi,
J A fost
inaugurat
primadin
staie
Law-Racovi,
romneasc
primd
22 M S-a nscut filosoful
Bacon,
care
a S-a
formulat
principiile
(2006)
22 M Francis
S-a nscut
filosoful
22 MFrancis
nscut
Bacon,
filosoful
care ametodei
Francis
formulatBacon,
principiile
care
metodei
a formulat principiile
(2006)
metodei
(2006)
tiinifice. (1561) tiinifice. (1561)
21 V Francis Crick 21
i J.V Watson
concluzia
privind
tiinifice. (1561)
Francis i-au
Crick formulat
i21
J. V
Watson
Francis
i-au
Crick
formulat
i J. structura
Watson
concluzia
i-au
privfo
23 J Un grup de cercettori
Coreea
de23Sud
adin
dezvoltat
un
dublu
spiralatuna touch-screen
moleculei
de ADN,
care
va spiralat
fideanunat
public
28ADN, pc
23 J Undin
grup
de cercettori
J Un
grup
Coreea
de cercettori
detouch-screen
Sud a dezvoltat
din Coreea
un de
touch-screen
Sud
a dezvoltat
dublu spiralat
a moleculei
dublu
ADN,a care
moleculei
va pe
fi anunat
de
care recunoate concentraia
de ADNconcentraia
a moleculelor.
(2012)aconcentraia
februarie(2012)
i apoi publicat
n numrul
din februarie
25 aprilie
revistei
Nature.
care recunoate
care recunoate
de ADN
moleculelor.de
(2012)
ADN a moleculelor.
februarie
i apoi publicat
n numrul
i1953
apoialdin
publicat
25 aprilie
n numrul
1953 al rev
din
24 V A avut loc prima
Uranus,
nava
Voyager
2a planetei
(1953) nava
24survolare
V A avut alocplanetei
prima24
survolare
V A avut
a planetei
locspaial
primaUranus,
survolare
nava
spaialUranus,
Voyager
2 spaial(1953)
Voyager 2
(1953)
trecnd la 81.500 kmtrecnd
de planet.
(1986)
Heinrich
care
a produs
i a careHer
la 81.500
km de
trecnd
planet.
la 81.500
(1986)km de planet. (1986) 22 S S-a nscut fizicianul
22 S S-a
nscutHertz,
fizicianul
22primul
S Heinrich
S-aom
nscut
Hertz,
fizicianul
primulHeinrich
om
a
25 S S-a nscut chimistul
Robert
Boyle,
care
inventat
testul
de aturnesol
detectat
unde testul
radio.detectat
(1857)
25 S S-a
nscut
chimistul
25
S aRobert
S-a
nscut
Boyle,
chimistul
care
inventat
Robert Boyle,
testul de
care
turnesol
a inventat
de
turnesol
unde radio. (1857)
detectat unde radio. (1857)
pentru acizi i baze.pentru
(1627)acizi i baze. (1627)
23 D Dat acceptat
pentru prima
a Bibliei
Gutenberg,
pentru acizi i baze. (1627)
23tradiional
D Dat acceptat
23
tradiional
Dpublicare
Datpentru
acceptat
primatradiional
publicarepentru
a Biblie
p
26 D S-a nscut exploratorul
Roy Chapman
care
a descoprit
carte tiprit
presa
de tipar
cucu
litere
mobile.
(1455)
26 D S-a nscut
exploratorul
26 D Andrews,
S-aRoy
nscut
Chapman
exploratorul
Andrews,
Roy care
Chapman
a prima
descoprit
Andrews,
care cu
aprima
descoprit
carte
tiprit
prima
presa
carte
de tipar
tiprit
cu litere
cu presa
mobile.
de(1455)
tipar cu li
multe fosile importante,
inclusiv
de Velociraptor.
(1884)
24 L A fost
radiografiat
ou vechi
de
150
milioane
dede
ani.
S-a
multe
fosile una
importante,
multe
inclusiv
fosile
una
importante,
de Velociraptor.
inclusiv(1884)
una de Velociraptor.
(1884)
24 L Afosila
fost unui
radiografiat
24 Lfosila
A fost
unui
radiografiat
ou vechi
fosila
150
unui
milioane
ou v
27 L O echip internaional
de cercettori
demonstrat
capacitatea
descoperit
c acestacapacitatea
coninea un
de dinozaur.
(1989)
27 L O echip
internaional
27 L au
O echip
de cercettori
internaional
au demonstrat
de cercettori
capacitatea
au demonstrat
descoperit
c embrion
acesta coninea
descoperit
unc
embrion
acestade
coninea
dinozaur.
un (1989)
embrio
graphenului de a filtra
selectiv gazele
i graphenului
lichidele,
indicnd
potenialul
degazele potenialul
25 M S-a
nscut chimistul
Phoebus
a descoperit
dezoxiriboza,
graphenului
de a filtra
selectiv gazele
de a ifiltra
lichidele,
selectivindicnd
i lichidele,
deindicnd
potenialul
25 M S-a
de
nscutLevene,
chimistul
25care
MPhoebus
S-a
nscut
Levene,
chimistul
carePhoebus
a descoperit
Leved
utilizare a acestuia nutilizare
distilarea
i purificarea
apei. (2012)
componentele
principale
ale ADNului.
(1869)
a acestuia
n distilarea
utilizare
aiacestuia
purificarea
n distilarea
apei. (2012)
i purificareauna
apei.dintre
(2012)
una dintre
componentele
unaprincipale
dintre
componentele
ale ADNului.principale
(1869) ale A
28 M S-a nscut geologul
Eugene
descoperit
omul
Java,
26care
MJava,
S-a
nscut astronauta
Susan
care
a fcut
ceaSusan
maicareHelm
28 M S-a
nscutDubois,
geologul
28 care
M Eugene
S-aa nscut
Dubois,
geologul
careEugene
a descoperit
Dubois,
omul
a descoperit
26
omul
M S-a
Java,
nscutHelms,
astronauta
26persoana
M S-a
Susan
nscut
Helms,
astronauta
persoana
a f
prima fosil cunoscut
a Homo
(1858)
lung plimbare prin spaiu,
8 ore i 56
minute.
(1958)
prima
fosil erectus.
cunoscut
prima
a Homo
fosil
erectus.
cunoscut
(1858)
a Homo erectus. (1858)
lung plimbare
prindespaiu,
lung8plimbare
ore
i 56prin
de minute.
spaiu, 8(1958)
ore i 56 de
29 M Karl Friederich29
Benz
a brevetat
fabricarea
automobil
funcional
27 primului
J ntr-unautomobil
articol 27
publicat
n revista
James
Chadwick
anuna
M Karl
Friederich
Benz
29 Maprimului
Karl
brevetat
Friederich
fabricarea
Benz
primului
a brevetat
automobil
fabricarea
funcional
funcional
J ntr-un
articol Nature,
publicat
27 J ntr-un
n revista
articol
Nature,
publicat
James
n revista
Chad
din lume, alimentat cu
(1886) cudin
existena unei noi particule
subatomice,
neutronul.
(1932)
dinbenzin.
lume, alimentat
benzin.
lume, alimentat
(1886) cu benzin. (1886)
existena
unei noi particule
existena
subatomice,
unei noi particule
neutronul.subatomice,
(1932)
n
30 J Edward Bransfield
descoperit
Antarctica.
(1820)Bransfield
28 V (1820)
S-a nscut Gheorghe
Marinescu,
medic,
al colii
romneti
deal coliimr
30 J aEdward
Bransfield
30aJ descoperit
Edward
Antarctica.
a descoperit
(1820) Antarctica.
28 V S-a
nscut Gheorghe
28 Vfondator
Marinescu,
S-a nscut
Gheorghe
medic,
fondator
Marinescu,
31 V Astronomul amator
japonez Yuji
Yakutake
a descoperit
Cometa
neurologie.
(1863) neurologie.
31 V Astronomul
amator
31
V japonez
Astronomul
Yuji amator
Yakutake
japonez
a descoperit
Yuji Yakutake
Cometaa descoperit
Cometa (1863) neurologie. (1863)
Hyakutake. (1996) Hyakutake. (1996) Hyakutake. (1996)

ndarulCalendarul
tiintific este
un proiect
anual,
tiintific
Calendarul
estetiintific
un
proiect
esteanual,
un proiect anual,
coperire
menit
s rspndeasc
cu naional,
acoperirecunaional,
acoperire
menit
naional,
s rspndeasc
menit s rspndeasc
maiileinformaiile
despre micile
i marile
descoperirile
informaiile
despre
micile
despre
i marile
micile
descoperirile
i marile descoperirile
ifice care
ne-aucare
schimbat
Calendarul
tiinifice
tiinifice
ne-auviaa.
schimbat
care ne-au
viaa.
schimbat
Calendarul
viaa. Calendarul
editat este
i distribuit
gratuit
de ASUR,
nc
din nc
editat ieste
distribuit
editat
gratuit
i distribuit
de ASUR,
gratuit
de ASUR,
din nc din
2010.anul 2010. anul 2010.
ecare an,
zece voluntari
lucreaz
lalucreaz
n fiecare
an,
n zece
fiecare
voluntari
an, zece
voluntari
la lucreaz la
ctarea,colectarea,
verficarea colectarea,
i
selectarea
informaiilor,
verficarea
iverficarea
selectarea
iinformaiilor,
selectarea informaiilor,
ru ca fiecare
s fieediie
actualizat
cu cele
pentru ediie
ca fiecare
pentru
ca
fiecare
s fie ediie
actualizat
s fie cu
actualizat
cele
cu cele
recentemai
descoperiri
dinrecente
lumea descoperiri
tiinei.
recentemai
descoperiri
din lumea tiinei.
din lumea tiinei.

WWW.CALENDARSTIINTIFIC.RO
WWW.CALENDARSTIINTIFIC.RO
WWW.CALENDARSTIINTIFIC.RO

a dat. Era cel

1 J Carl Linnaeus
introducnd taxono
spectroscopie
n ziua de azi. (175
2 V Chimistul W
re a numit i a
separnd-o n hidr
790)
3 S S-a nscut Mi
scoperit Pluto.
de petrologie struc
4 D S-a nscut bio
oia au creat o
trag din dinozauri.
easta
ar
putea
ncez
Becquerel
a descoperit
radioactivitatea
natural.
(1896)
1 SHenri
Fizicianul
francez
1Henri
S Fizicianul
Becquerel
francez
a descoperit
Henri
Becquerel
radioactivitatea
a descoperit
natural.
radioactivitatea
(1896)
natural. (1896)
5 L William Whew
area2luiD Dimitrie
Cantemirlui
Moldaviae,
prima monografie
geografic
Apare lucrarea
2 Descriptio
D
Dimitrie
Apare Cantemir
lucrarea
lui
Descriptio
Dimitrie
Cantemir
Moldaviae,
Descriptio
prima monografie
Moldaviae,
geografic
prima monografie geografic
procesele de elect
ul romneasc. (1716) romneasc. (1716)
716)
ion, anod i ca
Alexandru
om
tiin
iBell,
inventator.
3 L S-aGraham
nscut Bell,
Alexandru
3 LdeS-a
Graham
nscut
Alexandru
om de (1847)
tiin
Graham
i inventator.
Bell, om de
(1847)
tiin i inventator. (1847)
6 M S-a nscut Vic
e a 4determinat
astrofizicianul
George
Gamow,
care
a prezis
existena
(1904)
M S-a nscut
astrofizicianul
4 M S-a
George
nscut
astrofizicianul
Gamow,
careradiaiilor
George
a preziscosmice.
Gamow,
existenacare
radiaiilor
a prezis
cosmice.
existena
(1904)
radiaiilor cosmice. (1904)
ieni micti, cu num
4)matematicianul
William
Oughtred,
ce
a introdus
simbolurile
x pentru
nmulire,
5 M S-a nscut
matematicianul
5 M S-a nscut
William
matematicianul
Oughtred,
ce William
a introdus
Oughtred,
simbolurile
ce axintrodus
pentru simbolurile
nmulire, x pentru nmulire,
7 M S-a nscut Ed
Societii
sfaa
i sin
cos
pentrusinus
cosinus.
(1575)
pentru
i cos
sinpentru
pentrucosinus.
sinus i (1575)
cos pentru cosinus. (1575)
8 J S-a nscut D
n
care
descria
descris
structura
oar,
conform
datei atomului
scrise
depentru
el pe datei
paginile
6 J Niels
Bohratomului
a descris6pentru
Jstructura
Nielsprima
Bohr
atomului
a descris
pentru
structura
prima
oar, conform
prima
scrise
oar,deconform
el pe paginile
datei scrise de el pe paginile
realizarea a nume
ele trei
articole
istorice
sale
pe aceast
tem.
(1913)
primului
dintre
celeale
treiprimului
articole
dintre
istorice
cele
ale
trei
salearticole
pe aceast
istoricetem.
ale sale
(1913)
pe aceast tem. (1913)
9 V O premier me
tre
o7echip
delansat
t observatorul
spaial observatorul
Kepler,
misiunea
de
a descoperi
planete
V A fost
7 V cu
A fost
spaial
lansatKepler,
observatorul
cu misiunea
spaial
de
Kepler,
aasemntoare
descoperi
cu misiunea
planete
deasemntoare
a descoperi planete asemntoare
din Cluj: un brba
rul altor
stele. (2009)
Pmntului
n jurul altor
Pmntului
stele. (2009)
n jurul altor stele. (2009)
dreapt a corpului,
orul
cuvntului
al 8Voyager
1 aspaial
descoperit
pe Io.Voyager
(1979)
S Naveta
Voyager
8 Svulcani
Naveta
1 aactivi
descoperit
spaial
vulcani1activi
a descoperit
pe Io. (1979)
vulcani activi pe Io. (1979)
S S-a (1578)
nscut
1 M S-a nscut medicul
Harvey,
care
aS-a
descoperit
circulaia
sngelui.
(1578)
1 M William
S-a nscut
medicul
1M
William
nscut
Harvey,
medicul
care aWilliam
descoperit
Harvey,
circulaia
care asngelui.
descoperit
(1578)
circulaia10sngelui.
astronautul
Gagarin,
primul
om
care
a astronautul
ajuns
n spaiu.
(1934)
9 D S-aIuri
nscut
astronautul
9 D S-a
Iurinscut
Gagarin,
primul
omIuri
care
Gagarin,
a ajunsprimul
n spaiu.
om care
(1934)
a ajuns n2spaiu.
lentilelor
biconcave
M S-a(1934)
nscut fizicianul
Francesco
Grimaldi,
care
a descoperit
difracia
(1618)
2 M S-a
nscut fizicianul
2 MFrancesco
S-a nscut
Grimaldi,
fizicianul
care
Francesco
a luminii.
descoperit
Grimaldi,
difracia
careluminii.
a descoperit
(1618)difracia
luminii.
(161
ic, telegrafului,
Graham
a efectuat
cu10
succes
apel
din
istorie.
(1876)
10 L Bell
Alexander
Graham
Bell
L Alexander
aprimul
efectuat
Graham
cutelefonic
succes
Bellprimul
a efectuat
apel cu
telefonic
succesdin
primul
istorie.
apel
(1876)
telefonic
din istorie.
(1876)
11unD(1973)
S-a nscut
R
3 J Inginerul
Martin
Cooper
a efectuat
telefonic
folosind
unatelefonic
telefon
celular
(1973)
3 J Inginerul
Martinprimul
Cooper
3 J apel
Inginerul
a efectuat
Martin
primul
Cooper
apel
efectuat
folosind
primulmobil.
apel
un telefon
telefonic
celular
folosind
mobil.
telefon
celular
venteaz
hrtia,
care o11produce
dud,hrtia,
zdrene
i alteo fibre.
(105)
11 M Ts'ai
Lunpeinventeaz
Mhrtia,
Ts'ai din
Lun
pebambus,
care
inventeaz
o produce
dinpe
bambus,
care
dud,
produce
zdrene
din bambus,
i alte fibre.
dud,
zdrenespaial
i alte fibre.
(105)
care(1966
a ex
4 V(105)
Naveta
10 a devenit
care
aprima
orbitat
n10
jurul
Lunii.
(1966)
4Luna
V Naveta
spaialprima
Luna
4 Vnavet
10
Naveta
a devenit
spaial
Luna
navet
a care
devenit
a orbitat
primannavet
jurul Lunii.
care a(1966)
orbitat dintre
n jurulcei
Lunii.
iageologul
evoluiei
prin
William
Buckland,
de tiin
care
a om
numit
itiin
a descris
scheletul
12 M S-a
nscut
geologul
12primul
MWilliam
S-aom
nscut
Buckland,
geologul
primul
William
de
Buckland,
care
primul
a numit
om de
i atiin
descris
care
i adedescris
12 Ldeun
S-a
nscutde
5scheletul
Sannumit
ruinele
la Knossos,
din Insula
Creta,
aulaCreta,
descoperit
un
de tblie
dedepozit
lut au descoperit
5 Sscheletul
n ruinele
de la Knossos,
5 S narheologii
ruinele
din Insula
de
Knossos,
arheologii
dindepozit
Insula
au descoperit
Creta,
arheologii
un
de tblie
lutdepozit
al unui
dinozaur.
(1784)
parial
conservat
al unui
parial
dinozaur.
conservat
(1784)
al unui dinozaur. (1784)
cu o scriere de tip ieroglific
denumit
B.de(1900)
cu o scriere
de tipulterior
ieroglific
cu Linear
o scriere
denumit
ulterior
tip ieroglific
Linear
denumit
B. (1900)
ulterior Linear B. (1900) multor compui org
,l de
proiecie
i Hershel
englez
a13descoperit
planeta
prima
planet
descoperit
13
J William
Astronomul
englez
William
J Astronomul
Hershel
englez
aUranus,
descoperit
William
planeta
Hershel
Uranus,
a descoperit
primaplaneta
planetUranus,
descoperit
prima planet
S-acare
nscut
6 D Exploratorii
Robert
i Matthew
auMatthew
devenit
primii
oameni
care au
ajuns
la au
Polul
6descoperit
DPeary
Exploratorii
RobertHensen
6 Peary
D Exploratorii
i
Robert
Hensen
Peary
auidevenit
Matthew
primii
Hensen
oameni
devenit
care au primii
ajuns13oameni
laMPolul
au ab
copului.
(1781) telescopului.
cu ajutorul
cu(1781)
ajutorul telescopului. (1781)
este transmis de
Nord. (1909)
Nord. (1909)
Nord. (1909)
NIAC,
Albert
Einstein,
careAlbert
a dezvoltat
teoria
relativitii.
(1879)
14conceput
V
S-a nscut
14Einstein,
V S-a
nscut
care
aAlbert
dezvoltat
Einstein,
teoriacare
relativitii.
a dezvoltat
(1879)
teoria relativitii.7(1879)
14pelocal,
Mcreier
A fost
L La Spitalul Beth Israel,
York,
a fost
prima
operaie
pe
creier
sub
anestezie
local,
7 L La New
Spitalul
Beth
Israel,
7efectuat
L La
New
Spitalul
York,
Beth
a fost
Israel,
efectuat
New
prima
York,
operaie
a fost
efectuat
pe creier
prima
sub operaie
anestezie
sublansa
ane
t bacteriologul
Emil von
Behring,
avon
creat
vaccinul
mpotriva
difteriei
cel a creat
15 S S-a nscut
bacteriologul
15 S S-acare
Emil
nscut
bacteriologul
Behring,
care
Emil
a creat
von Behring,
vaccinulicare
mpotriva
difteriei
vaccinul
i nlturarea
cel
mpotriva unei
difteriei
inlturarea
cel
Dumitru Prunariu
pentru
tumori
cerebrale.
(1923)
pentru
unei
pentru
tumorinlturarea
cerebrale.unei
(1923)
tumori cerebrale. (1923)
care
a privittetanosului. mpotriva
sului.
(1854)
mpotriva
(1854) tetanosului. (1854)
15
J S-apituitare.
nscut P(
8 M S-a nscut medicul
Cushing,
care
a descoperit
funcia
pituitare.
(1869)
8 M Harvey
S-a nscut
medicul
8M
Harvey
S-a
nscut
Cushing,
medicul
careHarvey
aglandei
descoperit
Cushing,
funcia
care
glandei
a descoperit
pituitare.
funcia
(1869)
glandei
ster16a D
publicat
revistaa16Nature
primul
articolNature
serie
dedicat
chirurgiei
Josephn Lister
publicat
D Joseph
n revista
Lister
a dintr-o
publicat
primul
n revista
articol
Nature
dintr-o
serie
primuldedicat
articol dintr-o
seriea anunat
dedicat
pionier(1959)
n studiul ra
9chirurgiei
M NASA
terminarea
seleciei
pentrua primii
astronaui.
(1959)
9oficial
Mchirurgiei
NASA
a anunat
oficial
9 M NASA
terminarea
anunat
seleciei
oficialpentru
terminarea
primii astronaui.
seleciei pentru
(1959)
primii astronaui.
emeietorii
colii pe recent.
are antiseptice,
o descoperise
(1867)
care o antiseptice,
descoperise
pe
recent.
care o(1867)
descoperise recent. (1867)
V M.
Theodore
10 J Primul cauciuc10
sintetic
produs
n mas
fost
preparat
desintetic
Arnold
M.
Collins,
care
separat
J Primul
cauciuc
sintetic
10 Ja Primul
produs
cauciuc
n mas
a fostprodus
preparat
n de
mas
Arnold
aafost
M.preparat
Collins, care
de Arnold
a16separat
Collins,Ma
ca
at Vanguard
1, lansat
primul Vanguard
satelit
seprimul
alimenta
cucare
energie
solarsatelit
icucelenergie
mai vechi
17 L A fost
17 Lcare
A 1,
fost
lansat
satelit
Vanguard
se
1, primul
alimenta
care
sesolar
alimenta
i cel
cucloroprenul
mai
energie
vechisolar
i cel
mai vechipolimerizarea.
17 S S-a nscut
i apoi
i-a
observat
(1930)
cloroprenul
i apoi i-a cloroprenul
observat
polimerizarea.
i apoi i-a observat
(1930) polimerizarea. (1930)
ntulsatelit
sistematic
(1958)
pe orbit. (1958)satelit pe orbit. (1958)
11 V S-a nscut Emanoil
Bacaloglu,
care
a contribuit
la crearea
terminologiei
elementlancrearea
spectru
11 V S-a
nscut matematician
Emanoil
11 V
Bacaloglu,
S-aromn,
nscut
matematician
Emanoil
Bacaloglu,
romn,
care
matematician
a contribuit
romn,
la crearea
care terminologiei
a contribuit
mul
periodic
a a 18
zburat
20aldeVuia
metri,a zburat
la18
o altitudine
de
1 metru,
cu20
unde
aparat
delazbor
greu
M Traian
M20
Traian
de metri,
Vuia
la
a zburat
o altitudine
demetri,
1 metru,
o altitudine
cumai
un aparat
de 1demetru,
zborncu
mai
ungreu
aparat
depentru
zbor
mai
greu
limba
romn
domeniile
matematic,
fizic
imatematic,
chimie.
(1830)
18 D S-a nscut B
n limba
romn
pentrundomeniile
limba
romn
pentru
domeniile
fizic i chimie.
matematic,
(1830)fizic i chimie. (1830)
06) dect aerul. (1906) dect aerul. (1906)
12 S A avut loc zborul
dinSlume,
Iuri
lalume,
bordul
navei
Vostok
I". (1961)
fi (1961)
unul dintre
cei
12primului
S A avutcosmonaut
loc zborul 12
primului
A avut
cosmonaut
locGagarin,
zboruldinprimului
Iuri
cosmonaut
Gagarin,
din
la bordul
lume,
Iuri
navei
Gagarin,
VostoklaaI".bordul
navei Vos
timp
biochimistul
Haworth,
care
a sintetizat
vitamina
Aceasta
a fostcare
prima
19ceMstudia
S-a Norman
nscut biochimistul
19 M S-a
Norman
nscut
Haworth,
biochimistul
careNorman
aC.sintetizat
Haworth,
vitamina
C.aAceasta
sintetizatavitamina
fostDprima
Aceasta
a fost
prima
13
S-aC.nscut
Alfred
Mosher
Butts,Alfred
arhitect,
joculuiMosher
Scrabble.
(1899)
19 L S-a (1899)
nscut
13
D
S-a
nscut
13Mosher
Dinventatorul
S-a Butts,
nscutarhitect,
Alfred
inventatorul
Butts,
jocului
arhitect,
Scrabble.
inventatorul
(1899)
jocului Scrabble.
al apreparare
unei vitamine.
(1883)
artificial
a unei
preparare
vitamine.
artificial
(1883)a unei vitamine. (1883)
14 L Fizicianul Gordon
a construit
primul
fcut
din silicon.
(1954)
pentru(1954)
cercetrile s
14 LTeal
Fizicianul
Gordon
14Teal
Ltranzistor
Fizicianul
a construit
Gordon
primul
Teal
tranzistor
a construit
fcut primul
din silicon.
tranzistor
(1954)fcut din silicon.
propus
teoria descoperirea
Volta
voltaice
ntr-oascrisoare
adresat
20 aJ anunat
Alessandro
Volta20
a anunat
J pilei
Alessandro
descoperirea
Volta
anunat
pilei voltaice
descoperirea
ntr-opreedintelui
scrisoare
pilei voltaice
adresat
ntr-o
preedintelui
scrisoare
preedintelui
15 M S-a adresat
nscut Leonardo
danscut
Vinci, pictor,
inventator,
inginerdaiinventator,
arhitect
italian
20 MiAbraham
Ort
15 M S-a
Leonardo
15sculptor,
M da
S-aVinci,
nscut
pictor,
Leonardo
sculptor,
Vinci,
pictor,
inginer
sculptor,
i arhitect
inventator,
italian
inginer
arhitect italia
Soarelui.
njurul
Londra.
(1800) din Londra.
Royal
Society
Royal(1800)
Society din Londra. (1800)
renascentist. (1452)renascentist. (1452) renascentist. (1452)
21 M S-a nscut W
Pauli
n Zeitschrift
Physik
unPauli
articol
care
enun
principiul
deenun
21 public
V Wolfgang
Pauli21public
VfrWolfgang
n Zeitschrift
public
frnPhysik
n Zeitschrift
un articol
fr
n care
Physik
un articol
principiul
de enun
principiul
de
16nM care
Chimistul
elveian
Hofmann
a 16
descoperit
efectele
ale LSD-ului.
(1943)efectele
22(1943)
J HMSaleBeagle
16 MAlbert
Chimistul
elveian
Albert
M Chimistul
Hofmann
elveian
a halucinogene
descoperit
Albert Hofmann
efectele
halucinogene
a descoperit
ale LSD-ului.
halucinogene
LSD dinexcluziune
Antartica.
umit
ulterior
i principiul
lui
Pauli),
conform
cruia
dou
particule
nuPauli),
pot
ocupa
(denumit ulterior
excluziune
i principiul
(denumitlui
ulterior
Pauli),
i conform
principiul
cruia
lui
dou
conform
particule cruia
nu pot
nu17pot
ocupa
17 dou
Jocupa
S-a particule
nscut arhelogul
Leonard
anscut
descoperit
oraul
Ur,
n sudul
Irakului.
Charles
Darwin,
J S-a
nscut Woolley,
arhelogul
17 Jcare
S-a
Leonard
Woolley,
arhelogul
careLeonard
aantic
descoperit
Woolley,
oraul
care
antic
a descoperit
Ur, n sudul
oraul
Irakului.
antic
Ur, n n
s
antic
simultan.
aceeai
stare(1925)
cuanticaceeai
simultan.
stare
(1925)
cuantic simultan. (1925)
(1880)
culminnd n formu
(1880)
(1880)
ivind
Louis
Lumire
au ifcut,
Paris,
prima
demonstraie
a cinematografului,
22structura
S Auguste
Louisla22
Lumire
S Auguste
au fcut,
i Louis
la Paris,
Lumire
prima
audemonstraie
fcut, la Paris,utiliznd
a prima
cinematografului,
demonstraie
a cinematografului,
utiliznd
18utiliznd
V
Cercettorii de
Whitehead
din
Cambridge,
au Massachusetts,
descoperit
23 V Donald A. aM
18 la
V Institutul
Cercettorii
de18la VInstitutul
Cercettorii
Whitehead
de laMassachusetts,
din
Institutul
Cambridge,
Whitehead
din Cambridge,
au descoperit
Massachusetts,
public
pedin
28celuloid. (1895)
oid.
(1895)
un film
un film din celuloid. (1895)
mecanismul asemntor
unui harpon
prinmecanismul
care
virusul
HIVprin
penetreaz
celulele.
(1997)
membru
uman,(19
un
mecanismul
asemntor
unui
harpon
asemntor
careunui
virusul
harpon
HIV penetreaz
prin care virusul
celulele.
HIV(1997)
penetreaz
celulele.
evistei
ternaional
cercettori
a anunat
identificarea
geneidecare
cauzeaz
Coreea
luicauzeaz Coreea
23 DNature.
Undegrup
internaional
23
D Un
de cercettori
grup
internaional
a anunat
identificarea
cercettori
agenei
anunat
care
identificarea
genei
lui cauzeaz
19 S Acare
fost
lansat prima
spaial,prima
Salyut
(1971)
24 S Samuel Mors
19Coreea
S Astaie
fostluilansat
19 Sstaie
A1.fost
spaial,
lansatSalyut
prima 1.
staie
(1971)
spaial, Salyut 1. (1971)
al Huntington,
neurodegenerativ.
(1993)
o boal neurodegenerativ.
Huntington, o boal(1993)
neurodegenerativ. (1993)
20 D Apollo 16 a aselenizat.
(1972)
25 D S-a nscut
20 D Apollo
16 a aselenizat.
20 D Apollo
(1972)16 a aselenizat. (1972)
idescoperirea
a Koch a anunat
haaprodus
anunat
bacilului
careKoch
cauzeaz
tuberculoza,
n faabacilului
Societii
decauzeaz
24 L Robert
24 L Robert
descoperirea
a bacilului
anunat
descoperirea
care cauzeaz
tuberculoza,
care
n faa Societii
tuberculoza,
de n faa
Societii
de
21
L Exploratorul
Teodor
Gh. Negoi
a devenit
primul
romn
care aGh.
ajuns
la Polul
Nord.
(1995)
21 L Exploratorul
Teodor
21 LGh.
Exploratorul
Negoi
a Teodor
devenit
primul
Negoi
romn
a care
devenit
a ajuns
primulla romn
Polul Nord.
care sindromul
a(1995)
ajuns la GuillainPolul No
rlin.Fiziologie
(1882) din Berlin. (1882)
Fiziologie din Berlin. (1882)
22 M A fost efectuat22
primul
al unui
uman.
(1969)
M A transplant
fost efectuat
primul
22 ochi
M transplant
A fost
efectuat
al unui
primul
ochitransplant
uman. (1969)
al unui ochi uman. (1969) 26 L S-a nscut
liei
Gutenberg,
cercettorul
Borlaug,
Revoluiei
verzi.
Descoperirile
25 M S-aNorman
nscut cercettorul
25 Mconsiderat
S-a
Norman
nscutprintele
Borlaug,
cercettorul
considerat
Norman
printele
Borlaug,
Revoluiei
consideratverzi.
printele
Descoperirile
verzi.inginerul
Descoperirile
23Revoluiei
M S-a nscut
Raynscut
Tomlinson,
inventatorul
sistemului
de Ray
e-mail.
(1941) inventatorul
formul
leag n
23 M S-a
inginerul
23
MRay
S-aTomlinson,
nscut
inginerul
inventatorul
Tomlinson,
sistemului
de e-mail. (1941)
sistemului de
e-mail.ce(1941)
reate
deielsoiurile
au salvat
viaasale
de
milioane
oameni
din HIVntreaga
sale
create
dea elsute
iau
soiurile
salvat
create
viaa de
adesute
el au
desalvat
milioane
viaadeaoameni
sutelume.
dedin
milioane
HIVntreaga
de24oameni
din HIVntreaga
lume.a fostspaial
J lume.
Telescopul
spaial
lansat24Hubble
deJ Telescopul
la Cape
lalabordul
navetei
M S-anavetei
nscut
24 JHubble
Telescopul
a fostCanaveral
lansat
spaialdeHubble
Cape
a fost
Canaveral
lansat de
la bordul
la Capenavetei
Canaveral 27
la bordul
ne de
ani. S-a
(1914)
(1914)
Discovery. (1990) Discovery. (1990) Discovery. (1990)
importante contribu
9)naturalistul
unul
dintre
fondatorii
zoologiei
moderne.
26 M S-aConrad
nscut Gesner,
naturalistul
26 M
S-a
Conrad
nscut
Gesner,
naturalistul
unul
dintre
Conrad
fondatorii
Gesner,(1516)
zoologiei
unul dintre
moderne.
fondatorii
(1516)
zoologiei
moderne.
(1516)
25
V Pioneer
10 a depit
orbita planetei
Pluto.
(1983)
28 M Are loc o ec
25
V Pioneer
10 a depit
25 Vorbita
Pioneer
planetei
10 a depit
Pluto. (1983)
orbita planetei Pluto. (1983)
t dezoxiriboza,
fizicianul
Wilhelm
Konrad
Roentgen,
cel
care
aRoentgen,
descoperit
(1845) razele
27 J S-a
nscut
fizicianul
27
JWilhelm
S-a nscut
Konrad
fizicianul
Wilhelm
celrazele
Konrad
care X.
a descoperit
Roentgen,
cel care
X.a(1845)
descoperit
(1845)
26 S S-arazele
nscutX.geologul
Charles
Richter,
inventatorul
scrii
Richter,
care msoar
magnitudinea
Milet.
una dm
26 S S-a
nscut
geologul
26
SCharles
S-a nscut
Richter,
geologul
inventatorul
Charles
scrii
Richter,
Richter,
inventatorul
care msoar
scrii Richter,
magnitudinea
careEste
msoar
ul Oliver
Zomporo a descoperit
o insect
ceOliver
constituie
un nou
ordin,
primul
dup
28 V Entomologul
Oliver
28 VZomporo
Entomologul
a descoperit
Zomporo
o insect
ace
descoperit
constituie
oun
insect
nou ordin,
ce constituie
primul
dup
un nou ordin,
primul dup (1900) cutremurelor. (1900)
cutremurelor.
(1900)cutremurelor.
calculate alte date
fcut
cea
mai
) 87 de ani. (2002)
87 de ani. (2002)
27 D S-a nscut Samuel
inventatorul
codului
Morse.Samuel
(1791)
27 D Morse,
S-a nscut
Samuel
27 D
Morse,
S-a nscut
inventatorul
codului
Morse,Morse.
inventatorul
(1791)codului Morse. (1791)29 J S-a nscut Ia
riner2910,
lansatMariner
de NASA,
devine
obiect
fabricat
de
carefabricat
ajungeprimul
n omobiect
S Sonda
29
10, S
lansat
Sondaprimul
de
Mariner
NASA,
10,
devine
lansat
primul
deom
NASA,
obiect
devine
de
care 28
ajunge
fabricat
ndeanunat
om care
ajunge
L A fost
descoperirea
unui vaccin
imunizarea
omului
febrei
galbene.
igalbene.
compozitor
franc
28
L A fostnanunat
descoperirea
28 Lpentru
A fost anunat
unui vaccin
descoperirea
pentruimpotriva
imunizarea
unui vaccin
omului
pentru
impotriva
imunizarea
febreiomului
impotriva
fe
adwick
anuna
i Mercur.
(1974)
preajma
planetei Mercur.
preajma
(1974)planetei Mercur. (1974)
(1932)
cunotinelor mate
(1932)
(1932)
chinezi
prima
trecere
la periheliu
atrecere
cometei
nacronicile
30 Dnregistreaz
Astronomii chinezi
30nregistreaz
D Astronomii
prima
chinezi
nregistreaz
la Halley,
periheliu
prima
cometei
trecereShih
la
Halley,
periheliu
n cronicile
a 29
cometei
cronicile
Shih
M Shih
S-aHalley,
nscutnHenri
Poincar,
matematician
i fizician
francez,
primul
care
a sugerat
ci n
vid afrancez,
29 M
S-a
nscut
Henri29Poincar,
M S-a
nscut
matematician
Henri Poincar,
i fizician
matematician
francez,
primul
fizician
care
sugerat30
primul
c VnNaveta
vid
care a spa
sug
romneti
de (239
nii Tsung
Chi iKhao.
Wen
Hsien.e.n.)
Tsung
ChiKhao.
i Wen
(239
Hsien
.e.n.)
Tsung Khao. (239 .e.n.)
nimic nu poate cltori
mainurepede
luminii.
(1854)
nimic
poate dect
cltoriviteza
nimic
mai repede
nu
poate
dect
cltori
viteza
mailuminii.
repede(1854)
dect viteza luminii. (1854) pentru a aduna inf
t Ren
francez,
autorul conceptului
filosoficconceptului
31 LDescartes,
S-a nscutfilosof
Ren
31iDescartes,
Lmatematician
S-a nscut
filosof
Ren
i matematician
Descartes,
filosof
francez,
i matematician
autorul
francez,
conceptului
30filosofic
Mautorul
Fizicianul
J. J.30Thomson
a anunat
descoperirea
electronului,
prima
particula
subatomic
31 Sprima
Fizicianul
Ko
Mfilosofic
Fizicianul
J. J. Thomson
30
M Fizicianul
a anunat
J. J.descoperirea
Thomson
a anunat
electronului,
descoperirea
prima particula
electronului,
subatomic
particula
m Cogito
Cuget ergo
deci exist.
sum (1596)
Cuget
Cogitodeci
ergo
exist.
sum(1596)
Cuget deci exist. (1596)
descoperit. (1897) descoperit. (1897) descoperit. (1897)
oamenii pot clto

MARTIE MARTIE MARTIE

APRILIEAPRILIE APRILIE

AI

MAI

MAI

IUNIE IUNIE

IUNIE

lucrrii
Species
1a Dlucrrii
n revista
Emergency
Medicine
a fost
publicat
manevra
de
sediie
a 1publicat
Ja Carl
prima
Linnaeus
ediie
a Plantarum,
publicat
a lucrriiprima
Species
ediie
Plantarum,
Species
1Plantarum,
D n revista
Emergency
1D
nMedicine
revista
Emergency
a fost Heimlich
publicat
Medicine
manevra
a fostHeimlich
publicat
demanevra Heimlich de
a sistematic
a plantelor
folosit
pn
dezobstrucie
a cilor
aeriene
de un
obiectblocate
strin.a (1974)
omia
introducnd
i nomenclatura
taxonomia
sistematic
i nomenclatura
a plantelorsistematic
folosit
pn
a plantelor
folosit
dezobstrucie
pnblocate
a cilor
aeriene
dezobstrucie
cilor
de un aeriene
obiect strin.
blocate
(1974)
de un obiect strin. (1974)
2 L S-a nscut geochimistul
american
Clair
a realizat
prima
53) n ziua de azi. (1753)
2 L S-a nscut
geochimistul
2 LPatterson,
S-aamerican
nscutcare
geochimistul
Clair
Patterson,
american
care aClair
realizat
Patterson,
prima care a realizat prima
efectuat
prima electroliz
aprima
apei, electroliz
estimare
a vrstei
Pmntului
4,6estimare
miliarde
de ani.-a(1922)
illiam
2 VNicholson
Chimistul
a William
efectuatNicholson
a efectuat
a apei,
primacorect
electroliz
estimare
a apei,
corect a-vrstei
Pmntului
corect
4,6
vrstei
miliarde
Pmntului
de ani. (1922)
- 4,6 miliarde de ani. (1922)
0) separnd-o
geolog,
fizician,
iJames
naturalist
care geolog,
a i naturalist
ogen
i oxigen. n
(1800)
hidrogen i oxigen. (1800) 3 M S-a nscut James
3 M Hutton,
S-a nscut
James
3M
Hutton,
S-achimist
nscut
geolog,
fizician,
Hutton,
chimist
fizician,care
chimist
a i naturalist care a
chimistul
ce nscut
a iniiat
primeleIon
cercetri
toate
caracteristicile
geologice
pot fi c
explicate
prinpot
intermediul
rcea3 Ion
S S-a
Savul,
geochimistul
Mircea
ceSavul,
a iniiat
geochimistul
primele propus
cercetri
ce a c
iniiat
primele
propus
cercetri
c toate
caracteristicile
propus
geologice
toate caracteristicile
fi explicate
geologice
prin intermediul
pot fi explicate prin intermediul
ometrie
n
(1885) n
lente
cemodificrile
se produc pe
parcursul
a milioane
de ani.
(1726)
tural
de ipetrologie
deRomnia.
geotermometrie
structural
i de
Romnia.
geotermometrie
(1885) modificrile
n Romnia.
(1885)
lente
ce semodificrile
produc
pe lente
parcursul
ce se
aproduc
milioane
pede
parcursul
ani. (1726)
a milioane de ani. (1726)
y,ogul
primul
carenscut
aHuxley,
sugerat
c psrile
4M
Oamenii
dectiin
au se
clonatdeo tiin
secven
de
ADNodedintr-o
4 Thomas
D S-a
biologul
primul
Thomas
care ase
sugerat
Huxley,c
primul
psrile
care
se
a sugerat
4psrile
M Oamenii
4 MauOamenii
clonat
secven
tiinsubspecie
audeclonat
ADN odintr-o
secven
subspecie
de ADN dintr-o subspecie
disparut de zebr, disparut
fiind primade
realizare
dedisparut
acest
(1984)
(1825)
trag din dinozauri. (1825)
zebr, fiind
primafel.
realizare
de
zebr,defiind
acest
prima
fel. realizare
(1984) de acest fel. (1984)
adresat
lui
Michael
Faraday
5 Jdespre
S-aMichael
nscut Faraday
Michael
Brown,
castronomul
care
descoperit
Eris,
cea
mai
ell, 5ntr-o
L William
scrisoare
Whewell,
adresat
ntr-o
luidespre
scrisoare
Michael Faraday
adresat
lui
5 J S-a
despre
nscut
Michael5 JBrown,
S-a anscut
castronomul
Michael
care
Brown,
a descoperit
castronomul
Eris,care
ceaamai
descoperit Eris, cea mai
aroliz
le procesele
investiga,
aacesta
propus
mare planet
pitic
cunoscut
sistemul
nostru
solar.
(1965)cunoscut
pe care de
electroliz
le denumirile
investiga,
pe care
adepropus
acesta le
denumirile
investiga,
dea propus
denumirile
mare
planet
de dinpitic
cunoscut
mare
planet
din sistemul
pitic
nostru solar.
din (1965)
sistemul nostru solar. (1965)
n uz
pn
zilele
noastre.
(1834)
6(1834)
V Anfost
lansat
nava
prima
cosmic
de nava
transport,
ntr-o de
tod,
ion,
care
anod
aunrmas
i catod,
n uz pn
care
nauzilele
rmas
noastre.
n uz pn
zilele
noastre.
6 V(1834)
ASoiuz-11",
fost lansat
nava
6nav
VSoiuz-11",
A fost
lansat
prima
navSoiuz-11",
cosmic
prima
transport,
nav cosmic
ntr-o de transport, ntr-o
descoperit
organomagnezmisiune
ce a durat
23
de zile,ce17a ore
i 23
40 misiune
minute.
(1971)
ctor
6Grignard,
M S-a compuii
nscut
care aVictor
descoperit
Grignard,
compuii
care aorganomagnezdescoperit
compuii
organomagnezmisiune
durat
de
zile, 17
ce
ore
a durat
i 4023minute.
de zile,(1971)
17 ore i 40 minute. (1971)
n sinteza
organic.
(1871)
7 S S-a
nscut(1871)
Henri7Marie
academician
i inginer
romn,
pionier
al academician
eroase
ieni micti,
ntrebuinri
cu numeroase
n
sintezantrebuinri
organic. (1871)
n sinteza
organic.
S S-aCoand,
nscut Henri
Marie
7 S S-a
Coand,
nscut
academician
Henri
Marie
Coand,
i inginer
romn, pionier
i inginer
al
romn, pionier al
inventat
camera
Polaroid.
(1909)
aviaiei,
fizician,
inventator,
inventator
al motorului
cu
reacie
i descoperitor
al al
win
7H.MLand,
S-a
nscut
carefoto
aEdwin
inventat
H. camera
Land,
care
fotoaPolaroid.
inventat
camera
(1909)
foto Polaroid.
aviaiei,
(1909)
fizician, inventator,
aviaiei,
inventator
fizician,
alinventator,
motorului
inventator
cu reacie
i motorului
descoperitor
cu reacie
al
i descoperitor al
naturalist
pentru
efectului
care icunoscut
poart
numele.
(1886)
David
8 Attenborough,
J S-aenglez,
nscut cunoscut
David
naturalist
Attenborough,
englez, cunoscut
naturalist
pentru
englez,
efectului
pentru
care
i poartefectului
numele.care
(1886)
i poart numele. (1886)
de popularizare
a tiinei.
(1926)
8 D RenaDescartes
Discurs asupra
metodei,
considerat
una
roase
realizarea
documentare
a numeroase
de popularizare
documentare
a tiinei.
de popularizare
(1926)
tiinei. (1926)
8 aD publicat
Ren Descartes
8a D
publicat
Ren
Discurs
Descartes
asupra
a publicat
metodei,
Discurs
considerat
asupra metodei,
una
considerat una
Clinica
Transplant
Renal ilaTransplant
dintre
lucrrile
fundamentale
n dezvoltarea
tiinei
matematicii.
(1637)
dical
9 Vde
mondial
OUrologie
premier
laiClinica
medical
de mondial
Urologie
Clinica de
Urologie
Renal
i Transplant
dintreRenal
lucrrile
fundamentale
dintre
lucrrile
nidezvoltarea
fundamentale
tiinei
inmatematicii.
dezvoltarea (1637)
tiinei i matematicii. (1637)
n partea
stng
i noperat
9 n
Lpartea
S-a
nscut
astronomul
Johann
Gottfried
Galle,
primul
care aGalle,
observat
tomitent
a fost
din Cluj:
operat
unconcomitent
brbat
a fost
parteaconcomitent
stng i n
partea
stng
i9 n
L S-a
partea
nscut astronomul
9 L S-a
Johann
nscut
Gottfried
astronomul
Johann
primulGottfried
care a observat
Galle, primul care a observat
ur
cale de aacces.
(2003)
planeta
Neptun.
(1812)
folosinduse
dreapt
corpului,
o singur
folosinduse
cale de acces.
o singur
(2003) cale
de acces.
(2003)
planeta Neptun. (1812)planeta Neptun. (1812)
esnel,
francez,
inventatorul
10fizician
M S-afrancez,
nscut E.O.
Wilson,
renumit
cercettor
cunoscut
mai
Jean
10 Sfizician
Augustin
S-a nscut
Fresnel,
Jean
fizician
Augustin
francez,
Fresnel,
inventatorul
inventatorul
10 M
S-a nscut
E.O.
10Wilson,
M S-aamerican,
renumit
nscut E.O.
cercettor
Wilson,
american,
renumit cunoscut
cercettormai
american, cunoscut mai
ales pentru popularizarea
sociobiologiei.
(1929)
e. (1788)
lentilelor biconcave. (1788)
ales pentru
popularizarea
alessociobiologiei.
pentru popularizarea
(1929) sociobiologiei. (1929)
ician
Premiului
Nobel,
unul
11 Munul
Omul
de tiin
scrisoare
invenia
ichard
11laureat
DFeynman,
S-a al
nscut
fizician
Richard
laureat
Feynman,
al Premiului
fizicianNobel,
laureat
al Premiului
Nobel,
11Evangelista
M Omul
unul deTorricelli
tiin Evangelista
11a descris
M Omulntr-o
de
Torricelli
tiin
aEvangelista
descris
ntr-o
Torricelli
scrisoare
a descris
invenia
ntr-o scrisoare invenia
oria
electrodinamicii
(1918) teoria
barometrului,
numit barometrului,
tubul
lui Torricelli.
xtinsdintre
considerabil
cei careteoria
a cuantice.
extins
electrodinamicii
considerabil
cuantice.
electrodinamicii
(1918)
cuantice.
(1918)
numit(1644)
tubul
barometrului,
lui Torricelli.
numit
(1644)
tubul lui Torricelli. (1644)
odgkin,
a descoperit
structura
12
J Sergius
Winogradsky
a prezentat
n faa
dentiine
dinaFrana
chimista
12 L care
Dorothy
S-a nscut
Hodgkin,
chimista
care
Dorothy
a descoperit
Hodgkin,
structura
care
a descoperit
12structura
J Sergius
Winogradsky
12 JAcademiei
aSergius
prezentat
Winogradsky
faa Academiei
prezentat
de tiine
n faadin
Academiei
Frana de tiine din Frana
enicilina
icompui
vitamina
B12. (1910)
dovezi
c bacteriile
sunt
necesare
pentrusunt
procesarea
azotului
n
forme
ce azotului
potpentrunprocesarea
ganici,
multor
printre
care penicilina
organici,
printre
i vitamina
careB12.
penicilina
(1910)
i vitamina
B12. (1910)
dovezi
c bacteriile
dovezi
necesare
c bacteriile
pentru procesarea
sunt
necesare
forme ce potazotului n forme ce pot
dbacteriologul
Ross,
descoperit
ccare
malaria
metabolizate
de fiinele
vii. (1893)de fiinele
13 Mcare
S-aaRonald
nscut
Ross,
bacteriologul
a Ronald
descoperit
Ross,
cfi malaria
care a descoperit
ficmetabolizate
malaria
fi metabolizate
vii. (1893) de fiinele vii. (1893)
7) este Anofel.
obiect
de
ce
a prsit
sistemul
narul
transmis
(1857)
de narul Anofel. (1857) 13 V Pioneer 10 a fost
13 Vprimul
Pioneer
10 fcut
a fost13
primul
Vom
Pioneer
obiect
10
fcut
a fost
de primul
om cesolar.
obiect
a prsit
fcut
sistemul
de omsolar.
ce a prsit sistemul solar.
misiunea
Soyuz
40,misiunea
purtndu-l
pe 40, misiunea
(1983)Soyuz
at
14
de M
la ABaykonur
fost lansat
de la Soyuz
Baykonur
purtndu-l
pe 40, purtndu-l
(1983) pe
(1983)
iu
alDumitru
unuizbor
cosmonaut
14(1981)
Scosmonaut
S-a nscut
biologul
Karlnscut
Landsteiner,
descoperit
icare
identificat
n primul
Prunariu
n spaiunromn.
alprimul
unui(1981)
cosmonaut
zbor n spaiu
romn.
al unui
romn.
14 (1981)
S S-a
biologul
14 care
SKarl
S-aaLandsteiner,
nscut
biologul
Karl
a descoperit
Landsteiner,
i identificat
care a descoperit i identificat
francez,
laureat
al Premiului
Nobel,
grupele
de snge.
(1868)
Pierre
15Curie,
J S-a
fizician
nscut
francez,
Pierre Curie,
laureat
fizician
al Premiului
francez,
Nobel,
laureat
al Premiului
grupele
Nobel,
de snge. (1868)
grupele de snge. (1868)
15 D Omul de tiin
inventatorul
Benjamin
Franklin
a realizat
un
adioactivitii.
pionier n (1859)
studiul radioactivitii. (1859)
15 DiOmul
de tiin
15 iD inventatorul
Omul
de tiin
Benjamin
i inventatorul
Franklin
a Benjamin
realizat un
Franklin a realizat un
mul 16
laser,
folosindprimul
un
rubin.
(1960)
experiment
de un zmeu
pe timp
de un
furtun,
dovedind
fulgerul
aiman
aVconstruit
Theodore
Maiman
laser,
a folosind
construitun
primul
rubin.laser,
(1960)
folosind folosindu-se
un rubin.experiment
(1960)
folosindu-se
experiment
de
zmeu
folosindu-se
pe timp dec
defurtun,
un zmeu
dovedind
pe timpc
defulgerul
furtun, dovedind c fulgerul
Lockyer,
care
a identificat
uncare
nou
e un
o form
electricitate.
(1752)
astronomul
17 S S-a
Joseph
nscut
Lockyer,
astronomul
Joseph
a identificat
Lockyer,
care
nou de
a identificat
e o un
form
noude electricitate.
e o form
(1752)de electricitate. (1752)
umit
heliu.
(1836)
16 L (1836)
Christiaan Huygens
a brevetat Huygens
primul16
ceas
cu pendul.
(1657)
l solar,
element
pe care
n spectrul
l-a numitsolar,
heliu.pe(1836)
care l-a numit heliu.
16 L Christiaan
La Christiaan
brevetat
primul
Huygens
ceasacu
brevetat
pendul.
primul
(1657)
ceas cu pendul. (1657)
of, matematician
i istoric,
considerat
17 M Dr. Richard
H.17
Lawler
efectuatH.
primul
transplant
deprimul
rinichi.
(1950)
ertrand
18 DRussell,
S-a nscut
filosof,
Bertrand
matematician
Russell,ifilosof,
istoric,matematician
considerat
i istoric,
considerat
M Dr.aRichard
Lawler
17 M
Dr.
a efectuat
Richard
H. Lawler
transplant
a efectuat
de rinichi.
primul(1950)
transplant de rinichi. (1950)
eni
(1872)
18 MXX.
A fost
anunat18detectarea
experimental
contorizarea
tuturor
celorexperimental
maiai
aimportani
fisec.
unulXX.
dintre
logicieni
cei mai
ai sec.
importani
XX. (1872)
logicieni ai sec.
(1872)
M A fost anunat
18
detectarea
M Aifost
experimental
anunat detectarea
i contorizarea
tuturoricelor
contorizarea tuturor celor
Perutz,
primit
premiul
treicare
tipuria de
neutrino
(electronici,
muonici(electronici,
i
de
la Soare,
microbiologul
19 Lcare
S-a anscut
Max
Perutz,
microbiologul
careNobel
a primit
Max Perutz,
premiul
Nobel
primit
premiul
trei
tipuri
Nobel
de neutrino
treitauonici)
tipuri deprovenind
muonici
neutrinoi(electronici,
tauonici)
provenind
muonici i
detauonici)
la Soare,provenind de la Soare,
i hemoglobinei.
(1914)hemoglobinei.
a cror existen
n prealabil
teoretizat.
(2001)
sale
pentru
asupracercetrile
structurii
sale asupra structurii
(1914) hemoglobinei.
(1914) fusese
a cror
existendoar
fusese
a cror
n prealabil
existen
doar
fusese
teoretizat.
n prealabil
(2001)
doar teoretizat. (2001)
ul
atlas
geografic
modern.
19geografic
J S-a nscut
Blaise
Pascal,
matematician,
i filosof
cu numeroase
elius
20aMpublicat
Abraham
primul
Ortelius
atlas(1570)
ageografic
publicat primul
modern.
atlas
(1570)
modern.
19
(1570)
J S-a nscut
Blaise19
Pascal,
Jfizician
S-a nscut
matematician,
Blaise
Pascal,
fizician matematician,
i filosof cu numeroase
fizician i filosof cu numeroase
ventatorul
electrocardiografului.
(1860) inventatorul
contribuii
n variate contribuii
domenii
ale
Willem
21Einthoven,
M S-a
nscut
inventatorul
Willem Einthoven,
electrocardiografului.
(1860)
electrocardiografului.
(1860)
n tiinei.
variate (1623)
domenii
contribuii
ale n
tiinei.
variate
(1623)
domenii ale tiinei. (1623)
ltorie,
la bord
pe
tnrul
V O echip
de ingineri
construit
camerde
50 gigapixeli,
pleac
22 Jpurtndu-l
n
HMS
prima
Beagle
cltorie,
pleac
purtndu-l
n primalacltorie,
bord pe20purtndu-l
tnrul
la bord
20
peVtnrul
Oamericani
echip deaingineri
20 V americani
Ooechip
a de
construit
ingineri
americani
o camer de
a construit
50 gigapixeli,
o camer de 50 gigapixeli,
s studieze
dezvoltarea
vieii,
98 camere
sincronizat
dispozitiv.
(2012)
nnspirat
cltoria
Charles
care
Darwin,
l-a inspirat
n cltoria
s studieze
care l-adezvoltarea
inspiratintegrnd
s vieii,
studieze
dezvoltarea
integrnd
vieii,98 ntr-un
cameresingur
sincronizat
integrnd
98
ntr-un
camere
singur
sincronizat
dispozitiv.
ntr-un
(2012)
singur dispozitiv. (2012)
ei. (1826)
21 S SpaceShipOne21devine
primul aparatdevine
deSzbor
produs
din fonduri
ularea
culminnd
teoriei evoluiei.
n formularea
(1826)teoriei evoluiei. (1826)
S SpaceShipOne
21
SpaceShipOne
primul
aparat
de
devine
zborprivate
primul
produsaparat
din fonduri
de zbor
private
produs din fonduri private
efectueaz
primulA.transplant
unui transplant
care
ajunge
orbit.
(2004)
Malt
23
i J.V McKhann
Donald
efectueaz
Malt i J.alMcKhann
primul
efectueaz
al unui
primul pe
transplant
care
alajunge
unui pe orbit.care
(2004)
ajunge pe orbit. (2004)
care-i
pierduse
braul
drept.
(1962)
D S-a braul
nscutdrept.
Julian
Huxley,Julian
biolog
care aSorell
propus
ui bieel
membru
de uman,
12 ani
unui
care-i
bieel
pierduse
de 12braul
ani care-i
drept.22
(1962)
pierduse
22 (1962)
D Sorell
S-a nscut
22 Sorell
D neodarwinist
S-a Huxley,
nscut Julian
biolog
neodarwinist
Huxley,care
biolog
a propus
neodarwinist care a propus
mesaj
telegrafic.
(1844)
evoluionist
i primul
director general
al UNESCO.
(1887)
e a24
transmis
S
Samuel
primul
Morse
mesaj
a transmis
telegrafic.primul
(1844)
mesajsinteza
telegrafic.
(1844) sinteza
evoluionist
isinteza
primul
evoluionist
director general
i primul
al UNESCO.
director (1887)
general al UNESCO. (1887)
Alexandre
Barr,
care
a identificat
23 L S-a
nscut
Mathison
Turing,
matematician,
logician,
criptanalist
i
neurologul
25 D S-a
Jean
nscut
Alexandre
neurologul
Barr,
Jean
care
Alexandre
a identificat
Barr,
careAlan
a23identificat
L S-a nscut
Alan
Mathison
23 L S-a nscut
Turing,
Alan
matematician,
Mathison Turing,
logician,
matematician,
criptanalist ilogician, criptanalist i
ologic
(1880)
a fi printele
informaticii
moderne.
(1912) a fimoderne.
Barr,
sindromul
orar.
boal
Guillain-Barr,
neurologic rar.
o boal
(1880)
neurologicinformatician,
rar. (1880) considerat
informatician,
considerat
informatician,
a fi printele
considerat
informaticii
printele (1912)
informaticii moderne. (1912)
aham
Moivre,
care
a de
enunat
o Abraham
24
S-ao nscut
Gutenberg,
inventatorul
litere mobile
din cuinventatorul
matematicianul
26 de
L S-a
nscut
Abraham
matematicianul
Moivre,
care a enunat
deMMoivre,
careJohannes
a24
enunat
M S-a
nscut
o
Johannes
24 MGutenberg,
S-atiparului
nscutcu
inventatorul
Johannes
Gutenberg,
tiparului
litere mobiletiparului
din cu litere mobile din
de
trigonometrie.
(1667)
metal. (1400)
umerele
formul
complexe
ce leag
denumerele
trigonometrie.
complexe
(1667)
de trigonometrie.
(1667) metal. (1400)
metal. (1400)
kcroft,
fizicianul
britanicJohn
care
a adusbritanic
La Sibiu
s-a care
nscut
Hermann
Oberth,
i inventator,
unul
dintre
John
27Douglas
M S-a nscut
Cockcroft,
fizicianul
Douglas
Cockcroft,
care25
fizicianul
aMadus
britanic
25 Ma La
adus
Sibiu s-a
nscut
25 fizician
MHermann
La Sibiu
Oberth,
s-a nscut
fizician
Hermann
i inventator,
Oberth,unul
fizician
dintre
i inventator, unul dintre
nergeticii
nucleare.
(1897)n dezvoltarea
prinii
fondatori
ai rachetelor
i astronauticii.
(1894)
uii n
importante
dezvoltarea
contribuii
energeticii
nucleare. (1897)
energeticii
nucleare.
(1897)
prinii fondatori
ai rachetelor
prinii
fondatori
i astronauticii.
ai rachetelor
(1894)i astronauticii. (1894)
a prezis
de filozoful
grec
Thales
dinla data
26 Jde
S-a
nscutgrec
fizicianul
irlandez
Thomson,
mai
trziu
cunoscut
ca William
lips
28deMsoare
Are
loc
la data
o eclips
prezis
de de
soare
filozoful
grec
prezis
Thales
din
filozoful
26
Thales
J S-a
din
nscutWilliam
fizicianul
26
Jirlandez
S-a nscut
William
fizicianul
Thomson,
irlandez
mai
trziu cunoscut
Thomson,camai trziu cunoscut ca
ale
istoriei,
n funcie
care n
pot
fi ale
Lordpot
Kelvin,
caredea conceput
absolute.
(1824)
in datele
Milet. Este
cruciale
unaale
dinde
istoriei,
datele
cruciale
funcie
de istoriei,
care
n fifuncie
Lord
care Kelvin,
pot teoria
fi caretemperaturii
a conceput
Lord Kelvin,
teoriacare
temperaturii
a conceput
absolute.
teoria temperaturii
(1824)
absolute. (1824)
ntelor
din
(585
Vlumea
Herbert
Eugenes
Ives
a facutEugenes
prima demonstraie
cu
un TV
color.
exacte
calculate
alelumea
evenimentelor
alteantic.
date exacte
din.e.n.)
ale
lumea
evenimentelor
antic. (58527
din
.e.n.)
antic.
(585
27 .e.n.)
V
Herbert
27
Ives
V Herbert
a facut prima
Eugenes
demonstraie
Ives a(1929)
facutcuprima
un TVdemonstraie
color. (1929)cu un TV color. (1929)
matician,
arhitect,
inginer
28 Sarhitect,
La centrul
de medicin
al Universitii
Pittsburgh
este
pentru
prima
annis
29Xenakis,
J S-a
nscut
matematician,
Iannisconstructor
Xenakis,
arhitect,matematician,
inginer constructor
inginer
constructor
28 S La centrul
de medicin
28din
S La
alcentrul
Universitii
de
medicin
din Pittsburgh
al Universitii
este pentru
din Pittsburgh
prima este pentru prima
, cunoscut
mai
ales
pentru
dat efectuat
cu succes
transplantarea
unui
ficat
de babuin
la unficat
om.
(1992)
cez
de
i compozitor
origine
greac,
francez
cunoscut
deaplicarea
origine
mai greac,
ales pentru
cunoscut
aplicarea
mai ales pentru
dat
aplicarea
efectuat
cu succes
dattransplantarea
efectuat
cu succes
unui
transplantarea
de
babuin launui
un om.
ficat(1992)
de babuin la un om. (1992)
muzic.
29(1922)
D Nava spaial Atlantis
i staia Atlantis
spaial
MirNava
(Rusia)
s-au
unit, formnd
astfel
matice
cunotinelor
i(1922)
tehnicematematice
n muzic. (1922)
i tehnice n muzic.
29 D(SUA)
Nava spaial
29(SUA)
D
i spaial
staia
spaial
Atlantis
Mir(SUA)
(Rusia)
i staia
s-au spaial
unit, formnd
Mir (Rusia)
astfel s-au unit, formnd astfel
riner
9"VaNaveta
fost lansat
ntr-o
satelitntr-o
artificial
care
a orbitat
n
jurul
Pmntului.
(1995)
ial30
american
Mariner
spaial
9"american
amisiune
fost lansat
Mariner
ntr-o9"cel
misiune
amai
fostmare
lansat
cel mai
misiune
mare
satelitvreodat
artificial
celcare
mai
mare
a orbitat
satelit
vreodat
artificial
ncare
jurulaPmntului.
orbitat vreodat
(1995)
n jurul Pmntului. (1995)
pre pentru
Marte.
30 L(1971)
Albert Einstein30aLpublicat
n Annalen
Physik
articolul
Despre
ormaii
tiinifice
a(1971)
aduna
despre
informaii
Marte.tiinifice
(1971) despre Marte.
Albert Einstein
30
a publicat
Lder
Albert
nEinstein
Annalen
a der
publicat
Physik
n Annalen
articolul Despre
der Physik articolul Despre
a propus
pentru prima
dat ideea
cprimaadat
electrodinamica
prin care
introduce
relativitatea
nstantin
31 S Tsiolkovsky
Fizicianul
Konstantin
a propus
pentru
Tsiolkovsky
propus
ideea
pentru
c prima corpurilor
dat
electrodinamica
ideea n
c micare,
corpurilor
electrodinamica
n micare,
corpurilor
prin
care
n micare,
introduce prin
relativitatea
care introduce relativitatea
(1903)
(1905)
riachete.
noamenii
spaiu
folosind
pot cltori
rachete.
n spaiu
(1903)
folosind rachete.restrns/special.
(1903)
restrns/special. (1905)
restrns/special. (1905)

IULIE

IULIE

IULIE

AUGUSTAUGUST AUGUS

1 M Teoria Wallace-Darwin
a evoluiei
a fost
pentru
prima
oar
depentruaprima
V Joseph
Priestley
gazul peacare
el l-a numit
aer
deflogisticat,
1 M Teoria
Wallace-Darwin
1 Mpublicat
Teoria
a evoluiei
Wallace-Darwin
a fost
publicat
a evoluiei
fost1publicat
oar
de pentru
prima
1aVidentificat
oar
Joseph
de Priestley
1identificat
V Joseph
gazul
Priestley
pe care
a identificat
el l-a numit
gazul
aerped
Societatea Linnaean
din Londra.
(1858) Societatea
sub trziu
numele
de oxigen.
(1774)
Societatea
Linnaean
din Londra.Linnaean
(1858) din Londra. (1858) mai trziu cunoscut mai
cunoscut
sub
mai
numele
trziu cunoscut
de oxigen.sub
(1774)
numele de oxige
2 M S-a nscut Hans
care aHans
descoperit
strlucirea
se
2 S Greenwich
Meridian
Timesea fostMeridian
adoptat
oradoptat
standard
printr-un
2 MBethe,
S-a nscut
2 Bethe,
M S-ac
care
nscut
a descoperit
Hans stelelor
Bethe,
c care
strlucirea
a descoperit
stelelor
c
sestrlucirea
2stelelor
S Greenwich
2 Soficial
Time
Greenwich
acafost
Meridian
oficial
Time
caa or
foststand
adop
datoreaz fuziunii nucleare
de fuziunii
conversie
adatoreaz
hidrogenului
n heliu.
(1906)de conversie
Act al Parlamentului
englez.
(1880)
datoreaz
nucleare
de conversie
fuziunii
nucleare
a hidrogenului
n heliu.a(1906)
hidrogenului
n heliu. Act
(1906)
al Parlamentului
englez.
Act al Parlamentului
(1880)
englez. (1880)
3 J A fost publicat3nJ premier
o fotografie
3 Dcare
S-a
nscut biologul
Donald
Griffin,
care
aS-a
descoperit
ccare
liliecii
folosescGriffin,
A fost publicat
n3 premier
J Acare
fostreprezenta
publicat
o fotografie
numbra
premier
care unui
reprezenta
o fotografie
umbra
unui
reprezenta
umbra
3 D S-a
unui
nscut
biologul
3 DDonald
nscut
Griffin,biologul
a Donald
descoperit
c lilc
singur atom. Fotografia
a fost
realizat
de singur
cercettorii
deFotografia
la de
Griffin
University
sunete dede
frecven
puternic
ecolocaie.
singur
atom.
Fotografia
a fostatom.
realizat
cercettorii
a fost realizat
de la Griffin
de cercettorii
University
la Griffinsunete
University
de pentru
frecven
puternic
sunete(1915)
de
pentru
frecven
ecolocaie.
puternic
(1915)
pentru eco
Australia. (2012) Australia. (2012)
4 L S-a nscut William
Rowan
Hamilton,
care
amatematician
constribuit
Australia. (2012)
4 L S-a
nscut
William
4matematician
LRowan
S-a nscut
Hamilton,
William
Rowan Hamilton
care
4 V S-a nscut Victor4 Babe,
bacteriolog
fondator
al romn,i fondator
semnificativ
dezvoltarea
opticii
mecanicii.
(1805)
V S-a nscut
VictoriBabe,
4morfopatolog
V S-abacteriolog
nscut romn,
Victor
i morfopatolog
Babe,
bacteriolog
morfopatolog
al laromn,
semnificativ
fondator
al laidezvoltarea
semnificativ
opticii ilamecanicii.
dezvoltarea
(1805)
opticii i meca
colii romneti de microbiologie.
(1854)
transmis
transatlantic,
duptransatl
colii romneti
de microbiologie.
colii romneti
(1854)
de microbiologie. (1854) 5 M Cyrus West Field
5 M aCyrus
Westprima
Field
5 telegram
Ma transmis
Cyrus West
prima
Field
telegram
a transmis
prim
5 S Oaia Dolly a devenit
primul
mamifer
clonat
dintr-o
celul
adult.primul
(1996)mamifer
numeroase
ncercri
fr(1996)
succes.
(1858) fr
5 S Oaia
Dolly
a devenit
5 Sprimul
Oaia
Dolly
mamifer
a devenit
clonat
dintr-o
celul adult.
clonat
(1996)
dintr-o celul
adult.
numeroase
ncercri
numeroase
succes. ncercri
(1858) fr succes. (1858)
6 D Savantul francez
Pasteur
a folosit
pentru
prima
datLouis
vaccinul
6vaccinul
Mpentru
S-a nscut
Alexander
Fleming,
cunoscut
mai
ales pentru
6 DLouis
Savantul
francez
6Louis
D Savantul
Pasteur
francez
a folosit
pentru
Pasteur
primaadat
folosit
primabacteriologul
dat
6 Mvaccinul
S-a nscut
bacteriologul
6 M S-aAlexander
nscut bacteriologul
Fleming,
cunoscut
Alexander
maF
antirabic, salvnd viaa
unui biat
de 9viaa
ani.antirabic,
(1885)
descoperirea penicilinei.
(1881) penicilinei.
antirabic,
salvnd
unui biat
salvnd
de 9 ani.
viaa
(1885)
unui biat de 9 ani. (1885)
descoperirea
descoperirea
(1881) penicilinei. (1881)
7 L Matematicianul Christian
Goldhach Christian
a formulat,
ntr-o scrisoare
adresat
7adresat
J S-antr-o
nscut
Lon7Nicolas
Brillouin,
fizician
careLon
a adus
contribuii
7 L Matematicianul
7 L Matematicianul
Goldhach
a formulat,
Christian
ntr-o
Goldhach
scrisoare
a formulat,
scrisoare
Jadresat
S-a nscut
Lon
Nicolas
7 J francez
S-aBrillouin,
nscut
fizician
Nicolas
francez
Brillouin,
care a fizi
ad
colegului su, conjectura
care-i
poart
numele.
(1742)
n (1742)
mecanica cuantic,
propagarea
undelor
radio n cuantic,
atmosfer,
fizican atmo
colegului
su,
conjectura
colegului
care-i
su,
poart
conjectura
numele. care-i
(1742)poart numele.
n mecanica
cuantic,
n mecanica
propagarea
undelor propagarea
radio
un
8 M S-a nscut Ferdinand
inventatorul
Zeppelinului.
(1838)Zeppelin,
semiconductorilor
isemiconductorilor
teoria informaiei. i
(1889)
8 M S-aZeppelin,
nscut Ferdinand
8 M S-a
Zeppelin,
nscutinventatorul
Ferdinand
Zeppelinului.
inventatorul
(1838)
Zeppelinului. (1838)
teoria
semiconductorilor
informaiei. (1889)
i teoria informaiei. (18
9 M Oamenii de tiin
barbituric,
substana
ce vaau izolat
8 Vce
Jacques
Balmat
Michel-Gabriel
au Balmat
efectuat
9 Mgermani
Oameniiau
deizolat
tiin9acidul
germani
M Oamenii
au de
izolat
tiin
acidul
germani
barbituric,
substana
acidul
barbituric,
va
substana
8 V i
ce
Jacques
va
Balmat
8 VPaccard
i Jacques
Michel-Gabriel
Paccard
i prima
Michel-Gab
au efe
sta la baza somniferelor.
ascensiune a vrfuluiascensiune
Mont Blanc,
cel mai Mont
nalt din
Europa.
(1786)
sta la(1902)
baza somniferelor.
sta(1902)
la baza somniferelor. (1902)
a vrfului
ascensiune
Blanc,
acelvrfului
mai
nalt
Mont
dinBlanc,
Europa.
cel(178
ma
10 J S-a nscut Nikola
ce a pus
bazele
moderne
despre
Sdespre
S-a nscutmoderne
fizicianul
Amedeo
care
descoperit
legea
care
i Avogad
10 Tesla,
J S-a nscut
Nikola
10
Tesla,
Jcunotinelor
S-acenscut
a pus Nikola
bazele
Tesla,
cunotinelor
ce a pusmoderne
bazele9 cunotinelor
9 S S-a
despre
nscutAvogadro,
fizicianul
9 SAmedeo
S-a anscut
Avogadro,
fizicianul
care
Amedeo
a descoperit
curentul alternativ, puterea
sistemele
de
curent
alternativ,
sistemepoart
numele.
(1776)
curentulelectric,
alternativ,
puterea
curentul
electric,
alternativ,
sistemele
puterea
de
electric,
curent alternativ,
sistemele
sistemede curent
alternativ,
poart
sistemenumele. (1776)poart numele. (1776)
le de distribuie a puterii
motorul pe
curent
alternativ.
(1856)
D Felix (1856)
Hoffman 10
a reuit
pentru
primaa oar
acidului
acetilsalile deidistribuie
a puterii
le i
de
motorul
distribuie
pe
acurent
puteriialternativ.
i motorul(1856)
pe curent10
alternativ.
D Felix
Hoffman
10
reuit
Dpurificarea
Felix
pentru
Hoffman
prima
oar
a reuit
purificarea
pentru prima
acidu
11 V Astronomul francez
Jean-Louis Pons
a descoperit
prima
sa
comet.
nprima
cilic,
care
mai care
cunoscut
medicament
timpdevine
demedicament
maicel
bine
100 de mai
11 V Astronomul
francez
11
VJean-Louis
Astronomul
Pons
francez
a descoperit
Jean-Louis
Pons
sa acomet.
descoperit
n devine
primacel
sacilic,
comet.
n
devine
cel mai
cilic,cunoscut
care
maidecunoscut
timp
medic
bin
anii urmtori va descoperi
alte 36
comete,
mai36multe
dect oricine
anioricine
submai
denumirea
de
(1897) deani
anii urmtori
va de
descoperi
anii urmtori
alte
vadedescoperi
comete,
mai
alte multe
36 de dect
comete,
multe dect
aniaspirin.
sub
oricine
denumirea
aspirin.
sub denumirea
(1897) de aspirin. (1897)
altcineva n istorie. (1801)
11 L S-a nscut Christiaan
medicul
anscut
descoperit
vitaminele.
altcineva n istorie. (1801)
altcineva n istorie. (1801)
11 L S-aEijkman,
nscut Christiaan
11 Lcare
S-a
Eijkman,
medicul
Christiaan
careEijkman,
a descoper
me
12 S S-a nscut George
inventatorul
aparatului
de George
fotografiat.
(1854) de
(1858)
12 SEastman,
S-a nscut
George12Eastman,
S S-a nscut
inventatorul
aparatului
Eastman,
inventatorul
fotografiat.
aparatului
(1854) de fotografiat.
(1858)
(1854)
(1858)
13 D O echip condus
naturalis
Roy
Chapman
Andrews
a
12 MRoy
Dr.a Joseph
Lister,
teoria
(Pasteur),
ainfluenat
devenit(Pasteu
13 Dde
O exploratorul
echip condus
13de
DO
exploratorul
echip
condus
naturalis
de Roy
exploratorul
Chapman
naturalis
Andrews
Chapman
12
Andrews
Minfluenat
Dr. Joseph
a de Lister,
12 microbilor
influenat
M Dr. Joseph
de
teoria
Lister,microbilor
de teo
descoperit pentru prima
dat ou
de dinozaur
n Deertul
Gobi.
(1923)
primul
chirurgGobi.
care a(1923)
folositchirurg
dezinfectant
timpuldezinfectant
unei operaii.
(1865)
descoperit
pentru
prima
descoperit
dat
oupentru
de dinozaur
prima
n
dat
Deertul
ou deGobi.
dinozaur
(1923)
n Deertul
primul
care anfolosit
primul
chirurg
carena timpul
folosit unei
dezinfectant
operaii.
14 L S-a nscut Jacques
D'Allonville,
astronomul
care
a inventat
o care
13 M S-a
i fizicianul
Johann
Miescher,
a descoperit
14 L S-a
nscut Jacques
14 LD'Allonville,
S-afrancez
nscut astronomul
Jacques
D'Allonville,
francez
astronomul
a inventat
francez
o nscut
carechimistul
a13inventat
M S-a
onscut chimistul
13 Mi
S-a
fizicianul
nscutcare
Johann
chimistul
Miescher,
i fizicianul
careJo
metoda de a calculametoda
perioada
succesiune
a eclipselor
solare.
(1671)
acizii
nucleici.solare.
(1844)acizii
dede
a calcula
perioada
metoda
de asuccesiune
calcula
perioada
a eclipselor
de succesiune
solare. (1671)
a eclipselor
(1671)
nucleici. (1844) acizii nucleici. (1844)
15 M n timpul campaniei
dintimpul
Egipt campaniei
a lui Napoleon
este adescoperit
stela
dedescoperit
14stela
J este
S-a
nscut fizicianul
Hans
Christian
care fizicianul
a descoperit
15 M n
15 MdinnEgipt
timpul
campaniei
lui Napoleon
dineste
Egipt
a lui Napoleon
de descoperit
14 stela
J S-ade
nscut
fizicianul
14 JOersted,
S-a
Hans
nscut
Christian
Oersted,
Hanscare
Chrisa
la Rosetta, o piatr inscripionat
n trei inscripionat
scrieri
diferite on
(greac,
hieroglific
in trei scrieri
electromagnetismul.
(1777) i
la Rosetta, o piatr
la Rosetta,
piatr
trei scrieri
inscripionat
diferite (greac,
hieroglific
diferitei(greac, hieroglific
electromagnetismul.
(1777)
electromagnetismul. (1777)
demotic), care s-a demotic),
dovedit ulterior
fi cheia
pentru
descifrarea
hieroglifelor
15
V S-a
nscut hieroglifelor
fizicianul
care fizicianul
adedescoperit
careas-a
dovedit
demotic),
ulterior
care
a fis-a
cheia
dovedit
pentru
ulterior
descifrarea
a fi cheia
hieroglifelor
pentru
descifrarea
15
V S-aLouis-Victor
nscut fizicianul
15deVBroglie,
S-a
Louis-Victor
nscut
Broglie,
Louis-Victo
care a
egiptene. (1799) egiptene. (1799)
dualismul corpusul-und.
(1892)
egiptene. (1799)
dualismul
corpusul-und.
dualismul
(1892)corpusul-und. (1892)
16 M S-a nscut Frits
fizicianFrits
olandez,
carefizician
a inventat
16 Scare
S-aanscut
matematician
creator
al calculului
16Zernike,
M S-a nscut
16
Zernike,
M S-a
nscut
olandez,
Fritsmicroscopul
Zernike,
care afizician
inventat
olandez,
microscopul
inventatArthur
microscopul
16 SCayley,
S-a nscut
Arthur
16Cayley,
S britanic,
S-a nscut
matematician
Arthur
Cayley,
britanic,matema
creator
cu contrast de faz, cu
instrument
permite
structurii
viistructurii
fr
matriceal.
(1821)celulelor
contrast care
de faz,
instrument
custudiul
contrast
care
depermite
faz,celulelor
instrument
studiul
care permite
celulelor
studiul
vii fr
structurii
matriceal.
vii fr(1821)
matriceal. (1821)
necesitatea de a le omor.
(1888)de a le omor.
17 D A fost lansat Venera
primul
vehicul
spaial
carelansat
avehicul
reuit
cu succes
sa reuit
necesitatea
necesitatea
(1888) de a le omor. (1888)
17 D A7,fost
lansat
Venera
17
D7,Aprimul
fost
Venera
spaial
7,care
primul
vehicuc
17 J W. C. Bond, directorul
Harvard,
fotograful
bostonian
J.
transmit
date de labostonian
suprafaaJ.
uneide
altelaplanete
- Venus
ndeacest
caz.- Venus
(1970)
17 J W.Observatorului
C. Bond, directorul
17
J W.
Observatorului
C.iBond,
directorul
Harvard,
Observatorului
i fotograful
bostonian
Harvard,
iJ.fotograful
transmit
date
suprafaa
transmit
unei
datealte
planete
la suprafaa
uneinalte
aces
p
A. Whipple au fotografiat
pentruauprima
oar
opentru
stea, prima
Vega,
prin procedeul
18oLstea,
Astronomul
francez
Pierre Julesfrancez
Csar
a descoperit
heliul nJules
A. Whipple
fotografiat
A. Whipple
au fotografiat
oar
o stea,
pentruVega,
primaprin
oar
procedeul
Vega, prin
18procedeul
L Astronomul
18 Janssen
LPierre
Astronomul
Jules
Csar
francez
Janssen
Pierre
a descop
C
daguerreotipiei. (1850)
spectrul Soarelui, nspectrul
timpul unei
eclipse.
daguerreotipiei. (1850)daguerreotipiei. (1850)
Soarelui,
n (1868)
timpul
spectrul
uneiSoarelui,
eclipse. n
(1868)
timpul unei eclipse. (
18 V S-a nscut Thomas
Kuhn,
unul Thomas
dintre18ceiVKuhn,
mai
filosofi
tiinei.
19
M influeni
Louis Daguerre
a Louis
anunatDaguerre
inventarea
procesului
fotografic
numit inven
18 V S-a
nscut
S-a influeni
nscut
unul dintre
Thomas
cei aimai
Kuhn,
influeni
unul dintre
filosoficei
ai tiinei.
mai
filosofi
19aiMtiinei.
19aManunat
Louis Daguerre
inventarea
aprocesului
anunat
foto
Cartea sa, StructuraCartea
revoluiilor
tiinifice,revoluiilor
este unsa,
studiu
de referin
daguerreotipie,
primul
proces
permite
fixarea
permanent
a unei
sa, Structura
Cartea
tiinifice,
Structura
este
revoluiilor
unasupra
studiu
tiinifice,
de referin
este
asupra
un studiu de referin
daguerreotipie,
asupra careprimul
daguerreotipie,
proces
care
permite
primul proces
fixarea
care
perman
per
evoluiei tiinei. (1922)
imagini. (1839)
evoluiei tiinei. (1922)evoluiei tiinei. (1922)
imagini. (1839)
imagini. (1839)
19 S A fost publicat19
prima
a unui
craniureconstrucie
uman, a unui tridimensional
20 uman,
M S-a nscut
Joens
Jakob
Berzelius,
a inventat
sistemul
S A reconstrucie
fost publicat tridimensional
prima
19 S reconstrucie
A fost publicat
tridimensional
prima
craniu
a unuichimistul
craniu
20 Muman,
S-a
nscut
chimistul
20 MJoens
S-acare
nscut
Jakob
chimistul
Berzelius,
Joens
careJakob
a inve
obinut prin procedeul
tomografiei
asistateobinut
de calculator.
(1983)detomografiei
simbolurilor
pe care l folosim
i astzi.
obinut
prin procedeul
tomografiei
prin procedeul
asistate
calculator. asistate
(1983) de
calculator.chimice
(1983)simbolurilor
chimice
pesimbolurilor
care(1779)
l folosim
chimice
i astzi.
pe care
(1779)
l folosim i a
20 D Modulul lunar al
Apollo
11,ala 20
aselenizat
cu lunar
succes.
(1969) Apollo
21 J S-a cu
nscut
Augustin
Louis,
baron
de21Cauchy,
matematician
i Louis,
fizician
20misiunii
D Modulul
lunar
misiunii
D Modulul
Apollo
11, aalaselenizat
misiunii
cu succes.
11, a aselenizat
(1969)
succes.
21
(1969)
J S-a
nscut
Augustin
JLouis,
S-a nscut
baronAugustin
de Cauchy,
matematici
baron d
21 L S-a nscut astronomul
aJean
fcut
prima
msurtoare
francez,
unulprima
dintremsurtoare
pionierii
matematice.
(1789)
21 L S-a Jean
nscutPicard,
astronomul
21care
L S-a
nscut
Picard,
astronomul
care a fcut
Jeanprima
Picard,
msurtoare
care
a fcut
francez,analizei
unul dintre
pionierii
francez,
analizei
unul dintre
matematice.
pionierii(1789)
analizei mate
exact a circumferinei
Pmntului.
(1620)exact
Cook a ajuns
pe22
coasta
dea est
aluiAustraliei.
(1770)
exact
a circumferinei
Pmntului.
a circumferinei
(1620) Pmntului. (1620) 22 V Expediia lui James
22 V Expediia
lui James
VCook
Expediia
ajuns
pe
James
coasta
Cook
de est
a ajuns
a Aust
pe
22 M S-a nscut Gregor
careGregor
a descoperit
(1822)
23
S Lunar
123a(1822)
primele
Pmntului
pe
22 MMendel,
S-a nscut
22 Mendel,
M S-a legile
nscut
careereditii.
aGregor
descoperit
Mendel,
legilecare
ereditii.
a descoperit
(1822)
legileOrbiter
ereditii.
Sfcut
Lunar
Orbiterfotografii
1 23
a fcut
S ale
Lunar
primele
Orbiter
fotografii
1de
a fcut
aleorbita
Pmntului
primele foto
23 M S-a nscut astronomul
Rubin,
care
descoperit
ccare
galaxiile
sunt Rubin,
Lunii.
(1966) c galaxiile
23 M S-aVera
nscut
astronomul
23 MaS-a
Vera
nscut
Rubin,
astronomul
a descoperit
Vera
c galaxiile
care
a descoperit
sunt
Lunii. (1966)
sunt
Lunii. (1966)
formate n principal din
materie
neagr. din
(1928)
24 D Amelia Earhart24
a devenit
prima
femeie
care
aprima
traversat
Statele
Unite
n feme
formate
n principal
formate
materienneagr.
principal(1928)
din materie neagr. (1928)
D Amelia
Earhart
a24
devenit
D Amelia
Earhart
femeie
acare
devenit
a traversat
prima
Sta
24 J Americanul Hiram
a descoperit
Vilcapampa
(acumBingham
Machu a descoperit
avion,
zburnd de(acum
laavion,
LosMachu
Angeles
Newark.
(1932)
24 J Bingham
Americanul
Hiram
24 Bingham
J Americanul
a descoperit
Hiram
Vilcapampa
(acum
Machu
Vilcapampa
zburndlade
la Los
avion,
Angeles
zburnd
la Newark.
de la Los(1932)
Angeles la New
Picchu), oraul pierdut
al incailor.
(1911)Picchu),
scanare
prin25
metoda
tomografiei
asistate
de
Picchu),
oraul pierdut
al incailor.
oraul(1911)
pierdut al incailor. (1911) 25 L A fost efectuat
25 prima
L A fost
efectuat
prima
L A scanare
fost
efectuat
prin metoda
prima scanare
tomografie
pr
25 V Inventatorul francez
Loius Bleriotfrancez
a efectuat
primul
zbor
deasupra
unei
calculator
(1973)
25 V Inventatorul
25 VLoius
Inventatorul
Bleriot
afrancez
efectuat
Loius
primul
Bleriot
zbor adeasupra
efectuat
unei
primul(CAT-scan).
zbor deasupra
calculator
unei(CAT-scan).calculator
(1973) (CAT-scan). (1973)
mri, cu un monoplan.
(1909)
26 M S-a nscut chimistul
Antoine
Lavoisier,
care
a emis
prima
mri,
cu un monoplan.mri,
(1909)
cu un monoplan. (1909)
26 M S-a
nscutLaurent
chimistul
26 M
Antoine
S-a nscut
Laurent
chimistul
Lavoisier,
Antoine
care
Laua
26 S A fost descoperit
Alaska de
ctre
exploratori
n 1867
a Alaska
masei
a scrisversiune
prima
list
elemente
26 SPeninsula
A fost descoperit
26Peninsula
S A fost
descoperit
Alaska rui;
de ctre
Peninsula
exploratori
rui;
deversiune
n
ctre
1867
exploratori
aa legii conservrii
rui;
versiune
n 1867
aalegiiiconservrii
masei
a legii
iextins
aconservrii
scrisde
prima
masei
list extins
i a sc
fost cumprat de SUA.
(1741) de SUA.
chimice. (1743)
fost cumprat
fost(1741)
cumprat de SUA. (1741)
chimice. (1743)
chimice. (1743)
27 D S-a nscut fizicianul
Bertram
carenscut
a descoperit
cum
se
27cum
Mcare
P.seE.a Lecoq
de27Boisbaudran
a descoperit
galiu,
acoperind
27 D S-a
nscutBoltwood,
fizicianul
27 D S-a
Bertram
Boltwood,
fizicianul
care
Bertram
a descoperit
Boltwood,
descoperit
M
cum
P. E.
seLecoq
de Boisbaudran
27 M P.elementul
E. Lecoq
a descoperit
de Boisbaudran
elementula gali
des
poate determina vrsta
rocilor
folosindvrsta
izotopi
radioactivi.
o gaur
n sistemul
de periodic
Mendeleev.
poate
determina
poate
rocilor
determina
folosind(1870)
izotopi
vrsta rocilor
radioactivi.
folosind
(1870)
izotopiastfel
radioactivi.
(1870)
astfel operiodic
gaur publicat
n sistemul
astfel
o gaur
publicat
n(1875)
sistemul
de Mendeleev.
periodic public
(18
28 L S-a nscut Karl28Popper,
unul dintre
ceiLmai
filozofi
aiPopper,
tiinei
din
28mai
J Amari
fost publicat
al revistei
(1845)
L S-a nscut
Karl 28
Popper,
S-amari
unul
nscut
dintre
Karlcei
mai mari
unulfilozofi
dintreaicei
tiinei
din
filozofi aiprimul
28tiinei
J Anumr
fost
dinpublicat
primul
28Scientific
Jnumr
A fost American.
publicat
al revisteiprimul
Scientific
numr
American.
al revist
secolul XX. (1902) secolul XX. (1902) secolul XX. (1902)
29 V Fizicianul Michael
Faraday aMichael
demonstrat
funcionarea
primului
29 V Fizicianul
29 VFaraday
Fizicianul
a Michael
demonstrat
Faraday
funciona
a d
29 M S-a nscut inginerul
Hunt,inginerul
inventatorul
acului
deinventatorul
siguran.
(1796)
transformator
electric.
(1831)
29 MWalter
S-a nscut
29 Walter
M S-a
nscut
Hunt,
inginerul Walter
aculuiHunt,
de siguran.
inventatorul
(1796)
acului de siguran.
transformator
(1796) electric. transformator
(1831)
electric. (1831)
30 M S-a nscut Vladimir
Zworykin,
tubului
catodic.
(1889)
30 Stubului
Navetacatodic.
spaial30
Discovery
decolat Discovery
pentru
prima
dat. (1984)
30 M S-a
nscutinventatorul
Vladimir
30 MZworykin,
S-a
nscut
inventatorul
Vladimir
Zworykin,
tubului catodic.
inventatorul
(1889)
(1889)
S Navetaaspaial
30 S Naveta
a decolat
spaial
pentru
Discovery
primaadat.
decola
(1
31 J Dave Scott, n cadrul
misiunii
Apollo
15,
devenit
primul
om a devenit
D S-a primul
nscutomfizicianul
von
carevon
a Helmholtz,
descoperit
31 J Dave
Scott,
n cadrul
31 Jamisiunii
Dave
Scott,
Apollo
n 15,
cadrul
misiuniiprimul
Apolloom
15,31
a devenit
31 D S-aHermann
nscut fizicianul
31 Helmholtz,
D S-a
Hermann
nscut
fizicianul
Hermann
care va
care a condus un vehicul
Lun, un
Lunar
Rover.
principiul
conservriiprincipiul
energiei conservrii
i care a inventat
oftalmoscopul.
(1821)
care apecondus
vehicul
carepea (1971)
Lun,
condusLunar
un vehicul
Rover.pe
(1971)
Lun, Lunar Rover.
(1971)
energiei
principiul
i conservrii
care a inventat
energiei
oftalmoscopul.
i care a inv(

SEPTEMBRIE
SEPTEMBRIE
SEPTEMBRIE

OCTOMBRIE
OCTOMBRIE
OCTOMBRIE

McDonald
ide
Adrian
Melissinos
reuit,
prima
dat,
rzicieni
deflogisticat,
1 L condusi
Un grup de
de Kirk
fizicieni
1 condusi
L Un grup
de
Kirk
fizicieni
McDonald
condusi
ia Adrian
de Kirkpentru
Melissinos
McDonald
a ireuit,
Adrian
pentru
Melissinos
prima
adat,
reuit,
pentru
dat,(The National
1S
S-a nscut
me
1 M NASA
(The
National
Aeronautics
and 1Space
Administration)
i-aAeronautics
nceput
operaiunile.
(1958)
1prima
M NASA
MAeronautics
NASA
(Theand
National
Space
Administration)
and Space
i-a nceput
Administration)
operaiunile.
i-a
(1958)
nceput
operaiu
nergia
materie. (1997)
s n
transforme
energias
n transforme
materie. (1997)
energia n materie. (1997)
(188
2 J S-a nscut chimistul
William
Ramsay,
care
a descoperit
argonul,
neonul
i kryptonul,
xenonul.
2 J S-a
nscut
chimistul
2 JWilliam
S-a
nscut
Ramsay,
chimistul
care William
a kryptonul,
descoperit
Ramsay,
argonul,
care
a descoperit
neonul
argonul,
icontinentelor.
xenonul.
kryptonul, neon
chimistul
Frederick
a demonstrat
ccare
atomii
aceluiai
element
avea element
ndard
2 Mprintr-un
S-a
nscutSoddy,
chimistul
2care
MFrederick
S-a
nscut
Soddy,
chimistul
Frederick
a demonstrat
Soddy,
c atomii
care pot
a aceluiai
demonstrat
c atomii
pot avea
aceluiai element
pot avea
2 D S-a nscut
(1852)
(1852)
(1852)
ferite;
tot elatomice
a inventat
i cuvntul
izotop
pentru
a denumi
aceti
(1877)
mase
diferite;
mase
tot el aatomice
inventatdiferite;
i cuvntul
tot
el izotop
a inventat
pentru
iatomi.
cuvntul
a denumi
izotop
acetipentru
atomi.a3(1877)
denumi
atomi.
matematice
moder
V De laaceti
Peenemnde,
n Germania,
a fost
cu succes
V-2/A4,
primul
obiect
3 V(1877)
De
la Peenemnde,
3 Vlansat
nDe
Germania,
la Peenemnde,
a fostprima
lansat
n rachet
Germania,
cu succes
a fost
prima
lansat
rachet
cu V-2/A4,
succes prima
primul
rachet
obiect V-2/A4,
tliliecii
Carl
David
Anderson,
laureat
alamerican,
Premiuluilaureat
Nobel,
a
3 M
folosesc
S-a nscut
Carl3fizician
David
M S-aamerican,
Anderson,
nscut Carl
fizician
David
Anderson,
fizicianalcare
american,
Premiului
Nobel,
laureat
care
al
Premiului
a
Nobel,
care
a
3 L Uniunea Sovie
fcut de om care a ajuns
cosmic.
(1942)
fcut n
despaiul
om care
a ajuns
fcut
n de
spaiul
om care
cosmic.
a ajuns
(1942)
n spaiul cosmic. (1942)
onuldescoperit
i mionii. (1905)
pozitronul idescoperit
mionii. (1905)
pozitronul i mionii. (1905)
ndespaiu,
4 S Molul a fost adoptat
ca unitate
msur
pentru
cantitatea
materie
i adugat
la
lista cantitatea
4 S Molul
a fost de
adoptat
4 S ca
Molul
unitate
a fost
deadoptat
msurde
ca
pentru
unitate
cantitatea
de
msur
de materie
pentru
i adugat
lamaterie
lista celua
i ad
al Premiului
Nobel,
a fcutNobel,
descoperiri
eStanford
a4constribuit
J S-aMoore,
nscutchimist
Stanford
4 laureat
J S-a
Moore,
nscut
chimist
Stanford
laureat
Moore,
alcare
Premiului
chimist
laureat
care
al Premiului
a fcut descoperiri
Nobel,
a fcutunitilor
descoperiri
4 M La Londra a
unitilorcare
fundamentale
ale S.I.
(1971) unitilor
fundamentale
ale S.I. fundamentale
(1971)
ale S.I. (1971)
d structura
proteinelor.
(1913)
importante
privind structura
importante
proteinelor.
privind(1913)
structura proteinelor. (1913)
electrificat.
5 D Edwin Hubble a5identificat
dinHubble
clasa
(1923)
D Edwin prima
Hubblestea
a identificat
5variabil
D Edwin
prima
steacefeidelor.
avariabil
identificatdin
prima
clasastea
cefeidelor.
variabil(1923)
din clasa cefeidelor.
(1923) (1890
Jean-tienne
Montucla,
francez
care aMontucla,
scris
prima
istoriea scris
a francez
atlantic,
5 V S-a
dupnscut
Jean-tienne
5 matematicianul
V S-a nscut
Montucla,
Jean-tienne
matematicianul
francez
matematicianul
care
prima6 Listorie
care
scris prima
a primeidescoperirea
5 Pegasi
M S-a nscut
A fostaaanunat
descoperirea
planete
orbitnd
o stea
asemntoare
Soarelui,
51orbitnd
Pegasi Soarelui,
6 L Aistorie
fost anunat
6 L A fost
anunat
primei
planete
descoperirea
orbitndprimei
o stea
planete
asemntoare
o stea asemntoare
51
Soarela
25) matematicii. (1725) matematicii. (1725)
bulgri murdari, f
b, neoficial numit ib,Bellerophon.
(1995)
neoficial numit
i Bellerophon.
b, neoficial numit
(1995)i Bellerophon. (1995)
zicianul
John
Dalton,
cunoscut
canscut
unul dintre
prinii
moderne.
(1766)
mai
ales
6 S S-a
pentru
nscut
fizicianul
6 SJohn
S-a
Dalton,
fizicianul
cunoscut
John
cafizicii
unul
Dalton,
dintrecunoscut
prinii
fizicii
ca unul
moderne.
dintre prinii
(1766)
moderne.
(1766)
6ruseasc
Jde
S-anaveta
nscutspai
Wil
7 Mfizicii
Partea
ntunecat
Lunii antunecat
fost fotografiat
pentru
prima
dat,
de
naveta
spaial
7 MaPartea
7 aMLunii
Partea
a fost
ntunecat
fotografiat
a Lunii
pentru
a fost
prima
fotografiat
dat, ruseasc
depentru
navetaprima
spaial
dat,
a izolat
prima Curie
mostra pur
radium.
(1910)
7 D Marie
izolat
7de
Dprima
Marie
mostr
Curie
pur
a izolat
de prima
radium.
mostr
(1910)pur de radium. (1910)
contra febrei tifoide
Luna 3. (1959)
Luna 3. (1959)
Luna 3. (1959)
as Edward
Salk Jonas
a realizat
vaccin
mpotriva
adus
8 contribuii
L Biologul
Edward
8primul
L Biologul
Salk
a realizat
Jonas
Edward
primul vaccin
Salk a mpotriva
realizat primul vaccin mpotriva 8 M S-a nscut chimistul
V S-a nscut
Ma
i astronomul
Ejnar
Hertzsprung,
care
descoperit
ccare
exist
oHertzsprung,
corelaiec exist
8 M S-a
nscut chimistul
8 Mi
S-a
astronomul
nscut chimistul
EjnaraHertzsprung,
i astronomul
Ejnar
a descoperit
care ao7descoperit
corelaie
c exis
54) poliomielitei.
mosfer,
fizica (1954) poliomielitei. (1954)
inventat cuvntul
ntre culoarea unei stele
luminozitatea
ei.ntre
(1873)
ntre iculoarea
unei stele
i luminozitatea
culoarea unei ei.
stele
(1873)
i luminozitatea ei. (1873)
t primul
unui bug
ngsit
englez)
ntr-un
calculator:
ontr-un
molie calculator:
care
9 M Acazfostal gsit
primul
9(gndac
Mcaz
A fost
al unui
bug
primul
(gndac
caz aln
unui
englez)
bug (gndac
n englez)
o molie
calculator:
care Academiei
8noiS valve
S-a
nscut au
9ntr-un
J Dr.care
Eugene
B. oSpitz
a raportat
Americane
de Spitz
Pediatrie
construirea
unei noi
valve de unei
9 molie
J Dr.
Eugene
B. Spitz
9 JaDr.
raportat
Eugene
Academiei
B.
Americane
a raportat
Academiei
de Pediatrie
Americane
construirea
Pediatrie
construirea
ntr-un
releu
calculatorului
MarkalII,calculatorului
la Universitatea
(1947) Mark
efectuat
rmsese
primaalprins
ntr-un
rmsese
releu
prins
ntr-un Mark
releuHarvard.
II,
al la
calculatorului
Universitatea
Harvard.
II, la Universitatea
(1947) destinate
Harvard.
(1947)
Cometa
Halley. (16
a drena
apa
care apas
pe apa
creier
n cazurile
decreier
hidrocefalie.
(1956)
destinate
a drena
destinate
care
apas
a drena
pe
apa care
n cazurile
apas
de
pehidrocefalie.
creier n cazurile
(1956)de hidrocefalie.
(1956)
n funciune
acceleratorul
de
Large
Collider,
la CERN,
nCollider,
Geneva.
1786)
10 M A fost
pus n funciune
10 particule
M Aacceleratorul
fost pus
n Hadron
funciune
de particule
acceleratorul
Large
Hadron
de particule
Large
la CERN,
Hadron
n10Geneva.
Collider,
D
S-a anscut
Ca
V Data ladeCERN,
natere
tradiional
a sistemului
metric
uniti.tradiional
Data
a fost
aleas Data
pentru
10n VGeneva.
Data de natere
10tradiional
V Data
deade
natere
sistemului
metric
dea uniti.
sistemului
metric
a afostdealeas
uniti.9pentru
Data
fost alea
rit legea
(2008)
care i
(2008)
lacelei
popularizarea
t
simboliza baza 10 pesimboliza
care estebaza
construit
a 10-a
zicare
a celei
de-a
(1796)
10 pesistemul:
care
simboliza
esteeste
construit
baza
10 pe
sistemul:
este
este
construit
a 10-a
10-a luni.
zisistemul:
a celei
de-a
este 10-a
a 10-a
luni.
zi a(1796)
de-a 10-a lun
A. Hufnagel
a executat
cu11succes
prima implantare
a unei
valve
aortice
11 J Dr. Charles
A. Hufnagel
J Dr.aCharles
executat
A.cuHufnagel
succes
prima
a executat
implantare
cu succes
aartificiale,
unei
prima
valveimplantare
aortice11
artificiale,
aSunei
10mai
L S-a
nscut
E
S-a valve
nscutaortice
paleontologul
Paul Sereno,
descoperit
celcare
maiavechi
cunoscut,
11 artificiale,
S S-a nscut
paleontologul
11 Scare
S-aaPaul
nscut
Sereno,
paleontologul
descoperit
Paul dinozaur
Sereno,
cel care
mai
vechi
a descoperit
dinozaurcelcunoscut,
vechi
dinoza
al allaUniversitii
Georgetown,
SUA.Medical
(1952)
dului
acetilsaliCentrul Medical
al Universitii
la Centrul
Georgetown,
al Universitii
SUA. (1952)
Georgetown, SUA. (1952)
(1887)
Eoraptor. (1957) Eoraptor. (1957)
Eoraptor. (1957)
a prezentat
primul
integrat
dinKilby
lume.
bine
12
deV100
Jack
deKilbycircuit
a prezentat
12 V Jack
primul
circuit
a(1958)
prezentat
integrat din
primul
lume.
circuit
(1958)
integrat din lume. (1958) 12 D Au fost lansai 12
11 M
Gottfried
Leib
sateliii
patru din
cadrul
european
deinavigaie
(2012)
D Autrei
fostilansai
sateliii
12
D Au
treisistemului
fost
i patru
lansai
din
sateliii
cadrul trei
sistemului
patrueuropean
dinGalileo.
cadrulde
sistemului
navigaieeuropean
Galileo.
(2012)
de
navigaie
G
Thoma
medic,
ntemeietorul
coliiThoma
romneti
de chirurgie
i de anatomie
13 SIonescu,
S-a nscut
Thoma
13Ionescu,
S S-a nscut
medic,
ntemeietorul
Ionescu,
colii
medic,
romneti
ntemeietorul
de chirurgie
colii romneti
i de13
anatomie
deA.chirurgie
anatomie
M Sir(1976)
James Y
L F.
Murphyia de
obinut
prima
imagine
microscopic
a virusului
ebola.
13
L F. A.
Murphy
a obinut
13
L F.prima
A. Murphy
imagine
a obinut
microscopic
prima(1976)
imagine
a virusului
microscopic
ebola. (1976)
a virusului12
ebola.
60)
erit topografic.
vitaminele. (1860) topografic. (1860)
anestezic
14 M Skydiverul Felix
efectuat
mai nalt
sritur
pn
lansndu-se
14Baumgartner
M SkydiverulaFelix
14
Baumgartner
Mcea
Skydiverul
a efectuat
Felix
Baumgartner
ceademai
nalt
aacum,
efectuat
sritur
cea
de pn
mai nalt
acum,sritur
lansndu-se
de pnntr-o
acum,o
ut Alexander
Humboldt,
arheolog,
explorator
i geograf,
care a i
14 D S-a von
nscut
Alexander
14 Dnaturalist,
S-a
vonnscut
Humboldt,
Alexander
naturalist,
von Humboldt,
arheolog,
explorator
naturalist,
arheolog,
geograf,
explorator
carecapsul
a i presurizat
geograf,
intens
a dus(New
la adM
dintr-o
de ala 39presurizat
km nlime
deasupra
regiunii
Mexico),
fiind (Newregiunii
dintr-ocare
capsul
dintr-odecapsul
la 39 km
presurizat
nlimeRoswell
de
deasupra
la 39(New
km
regiunii
nlime
Roswell
deasupra
Mexico),
Roswell
fiind
areacontribuit
ca disciplin
tiinific.
(1769)
eur),
ageografiei
devenitla formarea
geografiei
contribuit
lacaformarea
disciplingeografiei
tiinific.ca
(1769)
disciplin tiinific. (1769) prima persoan careprima
(1847)
a depit
bariera
sonic
n persoan
cdere
liber.
(2012)
persoan
care
aprima
depit
bariera
care
sonic
a depit
n cdere
bariera
liber.sonic
(2012)n cdere liber. (2012)
urat
linia de calen
ferat
Liverpool-Manchester,
prima
cale
ferat
dinLiverpool-Manchester,
lume.cale ferat15dinMlume.
ii. (1865)
15nLAnglia
A fost inaugurat
15
Anglia
L A fost
linia
inaugurat
de cale ferat
n Anglia
Liverpool-Manchester,
linia de
cale
ferat
prima
prima
ferat
dindezvoltat
lume.
J Nava
spaial
Dr.
Carlcale
Djerassi
un contraceptiv
sintetic,
mai
trziu
numele
15 aM
Dr.
Carl Djerassi
15
a dezvoltat
M Dr.oral
Carlun
Djerassi
contraceptiv
a dezvoltat
oralrecunoscut
sintetic,
un contraceptiv
maisub
trziu
oral
recunoscut
sintetic, mai
sub13trziu
numele
recunoscu
e a(1830)
descoperit
(1830)
planete, cnd a int
pilul. (1951)
pilul. (1951)
pilul. (1951)
Albrecht
Kossel,
medic
german,
a descoperit
a numit
patrugerman,
nucleotide
aleapatru
16 M S-a
nscut
Albrecht
16 MKossel,
S-acare
nscut
medic
Albrecht
german,i
Kossel,
care
amedic
descoperit
i a care
numit
descoperit
nucleotide
numit
ale
patru
nucleotide
ale care
V S-a
nscut Le
16iJ aS-a
nscut
Alexandru
Proca,
a elaborat
mezonic
a forelor
iaecuaiile
cemezonic
16 J S-a
nscut
Alexandru
16 J Proca,
S-ateoria
nscut
care
Alexandru
a elaborat
Proca,
teorianucleare
mezonic
care a elaborat
forelor
teoria
nucleare
i ecuaiile
a14forelor
cenucleare
na,a citozina,
guanina
i timina.
(1853)
ADNului:
descoperit
adenina,
citozina,
ADNului:
guanina
adenina,
i timina.
citozina,
(1853)
guanina i timina. (1853)
15 S S-a nscut
i poarta numele, ecuaiile
Proca.
(1897)
i poarta
numele,
ecuaiile
i poarta
Proca.
numele,
(1897)ecuaiile Proca. (1897)
at prima
a sistemului
operare
Linux.
17 M Aversiune
fost lansat
prima
17 Mversiune
Adefost
lansat
a sistemului
prima(1991)
de
versiune
operare
a sistemului
Linux. (1991)
de operare Linux. 17
(1991)
fondatorul
V S-a nscut fiziciana
i astronauta
Mae
carefiziciana
a studiat
zero,
la care
17 V S-a
nscut fiziciana
17 VJemison,
iS-a
astronauta
nscut
Mae
Jemison,
i efectele
astronauta
caregavitaiei
aMae
studiat
Jemison,
efectele
gavitaiei
a studiat
zero,
efectele
la biospeo
gavit
t apsihologul
umanistul
internaional
18
descoperit
J S-a inscut
psihologul
18Steven
J S-a
i Pinker,
umanistul
nscut cunoscut
psihologul
StevenlaPinker,
inivel
umanistul
cunoscut
Steven
la pentru
nivel
Pinker,
internaional
cunoscut
la
pentru
nivel
pentru
16 D John Ambro
bordul
navei internaional
Endeavour.
bordul(1956)
navei Endeavour.
bordul
(1956)
navei Endeavour. (1956)
e sale
de popularizare
a tiinei.
(1954)
articolele
i crile sale
articolele
de popularizare
i crileasale
tiinei.
de popularizare
(1954)
a tiinei. (1954)
(1904)
18 S S-a nscut chimistul
Christian
care
a Schoenbein,
descoperit
18 S S-a
nscutSchoenbein,
chimistul
18 SChristian
S-a
nscut
chimistulozonul.
Christian
care a(1799)
descoperit
Schoenbein,
ozonul.
care(1799)
a descoperittermionic.
ozonul. (1799)
mumificate
ale unuimumificate
locuitor
paleoliticului,
poreclit
Omul
Ghea
au fostde Ghea
or al19calculului
V Resturile
19 Val Resturile
ale
unui locuitor
mumificate
al paleoliticului,
ale
unuidelocuitor
poreclit
al paleoliticului,
Omul
poreclit
fost nscut
de Ghea
fostnscut inventator
17 cu
Lsunt
S-a
nscut
19 au
DOmul
S-a
Auguste
Lumire,
francez.
mpreun
cu
fratelempreun
su, Louis,
sunt su,
19 DauS-a
Auguste
19 D Lumire,
S-a
nscut
inventator
Auguste francez.
Lumire,
inventator
cufrancez.
fratele
mpreun
Louis,
fratele
su,
hearul
Similaunndinghearul
Muniidescoperite
Alpi,
la grania
italo-austriac.
(1991)
descoperite
Similaun
din
n Munii
ghearul
Alpi,
Similaun
la grania
dinitalo-austriac.
Munii Alpi, la grania
(1991) italo-austriac.
(1991)
alimentelor
maicine
m
considerai
inventatorii
primului inventatorii
aparat de considerai
filmat
i aaparat
primului
deaproiecie
considerai
primului
inventatorii
deaparat
filmat
primului
i
primului
aparat cinematografic.
de
aparat
filmatdeiproiecie
a primului
cinematografic.
aparat
de proiecie
t
prima
pe benzin
SUA.
(1891)
it cu
20
succes
S main
A fost
s testat
prima
20 n
main
S ASpringfield,
fost pe
testat
benzin
prima
n
main
Springfield,
pe benzin
SUA. (1891)
n Springfield, SUA. (1891)
(1749)
(1862)
(1862)
(1862)
Charles
Nicolle,
medic
i 21
bacteriolog
laureat
Premiului
est
21
caz.D(1970)
S-a nscut
Charles
D
Nicolle,
S-a nscut
medic
Charles
ialbacteriolog
Nicolle,Nobel.
laureat
medic(1866)
ali Premiului
bacteriolog
Nobel.
laureat
(1866)
al Premiului
18 M Primul
20 L S-aNobel.
nscut(1866)
fizicianul
James
Chadwick,
neutronul.
(1891)
20 L S-a
nscut
fizicianul
20care
LJames
S-aa descoperit
nscut
Chadwick,
fizicianul
careJames
a descoperit
Chadwick,
neutronul.
care a (1891)
descoperit neutronul.
(1891)telefo
Michael
Faraday,
i chimist,
care
aMichael
construit
primul
electric,
primul
coperit
22 heliul
L S-a
n
nscutfizician
Michael
22
LFaraday,
S-a nscut
fizician
i chimist,
Faraday,
caremotor
fizician
a construit
i chimist,
primul
care
motor
a construit
electric,
electric,
primul
(1963)
21 Mprimul
Metrulmotor
este definit
Conferina
i Uniti
ca fiind
distana
strbtut
de
lumin
21 MlaMetrul
este pentru
definit21laMsuri
MConferina
Metrul
este
pentru
definit
Msuri
la Conferina
i Uniti
pentru
ca fiind
Msuri
distana
i Uniti
strbtut
ca fiind
de
distana
lumin strbtu
mul transformator.
(1791)transformator.
generator i primul
generator i(1791)
primul transformator. (1791)
19 M S-a nscut G
n vid n a 299.792.458-a
dintr-o secund.
(1983)
n vid parte
n a 299.792.458-a
n vid
parte
n
adintr-o
299.792.458-a
secund.parte
(1983)
dintr-o secund. (1983)
l Johan
Galle a localizat
Neptun
dupplaneta
doar
oNeptun
orade
cutri,
confirmnd
otografic
23 MG.Astronomul
numit
Johan
23planeta
G.
M Galle
Astronomul
a localizat
Johan
G. Galle
localizat
dup doar
planeta
o or
Neptun
de cutri,
dup confirmnd
doar
deinaugurat
cutri,22
confirmnd
Nobel
pentru
22 Mo Aorfost
trenul
de inaugurat
mare vitez
de
Paris
lavitez
Lyon,trenul
primul
acest
fel din
M A fost
22
trenul
M Alade
fost
mare
inaugurat
de
la Paris
dedemare
la Lyon,
vitez
primul
deEuropa.
la de
Paris
acest
la Lyon,
fel dinprimul
Europa.
de
acestmed
fe
de
Urbain
Jean
Leorbita
Verrier.
(1846)
anent
orbita
a calculat
unei Joseph
de Urbain
Jean
calculat
Joseph
deLe
Urbain
Verrier.
Jean
(1846)
Joseph Le Verrier. (1846)
celular. (1912)
(1981)
(1981)
(1981)
internaional
de chirurgi
dinMLyon
reuit
primul
transplant
mondial
mn.
24 M O echip
internaional
24
O echip
dea chirurgi
internaional
din Lyon
adereuit
chirurgi
primul
din de
transplant
Lyon
a reuit
mondial
primul
detransplant
de
20 J(1977)
S-a nscut Ed
23
Jmn.
n Africa mondial
de Sud23au
gsitedefosile
degsite
3,4 miliarde
de
J fost
nmn.
Africa
Sud vechi
au
23fost
J n
Africa
fosile
de Sud
vechi
auani.
fost
de (1977)
3,4
gsite
miliarde
fosilede
vechi
ani.de
(1977)
3,4 miliarde de ani.
ventat
(1998)
sistemul
(1998)
21aroii
Vdescoperit
Thomas
Edis
24 V S-a nscut Antonie
van nscut
Leeuwenhoek,
biolog
olandez,
carebiolog
a descoperit
roii
i
24 V S-a
Antonie
24 Vvan
S-aLeeuwenhoek,
nscut
Antonie
van
Leeuwenhoek,
olandez,celulele
care abiolog
descoperit
olandez,
celulele
care
i
ce
astronomul
Roemer,
prima
persoan
care
a msurat
luminii.
(1644)
25 J S-aOle
nscut
astronomul
25 J S-a
Olenscut
Roemer,
astronomul
prima
persoan
Oleviteza
Roemer,
care
aprima
msurat
persoan
viteza care
luminii.
a msurat
(1644)
viteza
luminii.
(1644) (1632)
22 S Biochimistul
bacteriile.
(1632)
bacteriile.
bacteriile. (1632)
utician
chimistul
care
a enunat
Legea
sau
Legea
26i Vfizician
S-aJoseph-Louis
nscut chimistul
26Proust,
V S-a
Joseph-Louis
nscut
chimistul
Proust,
Joseph-Louis
careluia Proust
enunat
Proust,
Legea
care
lui aProust
enunat
sau
lui Proust
Legea
gen
de la o bacte
25Legea
SLegea
Dr. Vaughn
A. Starnes
aVaughn
fcut primul
transplat
de plmn
de la unadonator
viu.de
(1990)
25sau
S Dr.
A. Starnes
25
S Dr.
a fcut
Vaughn
primul
A. Starnes
transplat
de
fcut
plmn
primul
transplat
la un donator
de plmn
viu. (1990)
de la
un donator
viu. (
te. (1754)
proporiilor definite. (1754)
proporiilor definite. (1754)
23 D
Dr. Michael
26 D Andrew Wiles,26
matematician
englez,
a anunat
rezolvarea
Teoreme
a lui Fermat.
(1994)
D Andrew Wiles,
matematician
26
D Andrew
englez,
Wiles, matematician
aMarii
anunat
rezolvarea
englez,
Marii
a anunat
Teoreme
rezolvarea
a lui Fermat.
Marii
Teoreme
(1994)
a lui EF
ein 27
a publicat
Depinde
ineria
unuiDepinde
corpa de
coninutul
de energie?,
care
straliei.
S(1770)
Albertstudiul
Einstein
a 27
publicat
S Albert
studiul
Einstein
publicat
ineriastudiul
unuiluicorp
Depinde
de coninutul
ineria
unui
lui de
corp
energie?,
de27
coninutul
care Downing
lui de energie?,
carecutia
coronarian.
L Philip
a inventat
potal,
care
este
npotal,
uz i aastzi.
27
L Philip
Downing
a 27
inventat
L Philip
cutia
Downing
inventat
care (1904)
estecutia
n uzpotal,
i astzi.
care
(1904)
este n uz i astzi.
(1904) (1964)
E =orbita
mc2.
(1905)
uielaie
deconine
pe
celebra
relaieconine
E = mc2.
celebra
(1905)relaie E = mc2. (1905)
24
L Charles
28 M S-a nscut medicul
Jonas
Salk,medicul
care
a Jonas
dezvoltat
primul
vaccin
sigurSalk,
i eficient
28 M S-a
nscut
28 M
S-a nscut
Salk,
care
medicul
a dezvoltat
Jonas
primul
care
vaccin
ampotriva
dezvoltat
sigur i primul
eficientvaccin
mpotriva
sigur i Darw
eficie
fizicianul
Paulnscut
Villard,fizicianul
care28aDdescoperit
razele
gama.
(1860)
28 D S-a
Paul
S-a Villard,
nscut
care
fizicianul
a descoperit
Paul
Villard,
razele
care
gama.
a descoperit
(1860) razele gama.
(1860) Salk nupoliomielitei.
numit
Ziua evolu
poliomielitei.
a patentat niciodat
dorina
de
a-l face
multor
Salk nu avaccinul,
poliomielitei.
patentatdin
niciodat
Salk nuvaccinul,
a patentat
dindisponibil
niciodat
dorina dect
vaccinul,
a-lmai
face
din
disponibil
dorinact
de mai
a-l
face
multor
disponibil
c
mnat
prin care
se
Organizaia
European
pentruseEuropean
Cercetri
Statele
29 convenia
Unite
L A fost
n semnat
29convenia
L Anfiina
fostprin
semnat
care se
convenia
nfiina
prin
Organizaia
care
nfiina Organizaia
pentruoameni.
Cercetri
European
Cercetri
25 M S-a nscut
(1914) pentru
oameni.
(1914)
oameni. (1914)
N. (1954)
Nucleare, CERN. (1954)
Nucleare, CERN. (1954)
29 M Dr. F. Mason29Sones
Clinica Sones
din Cleveland,
a efectuat
prima
M Dr.Jr.,
F. cardiolog
Mason Sones
29pediatru
M Dr.
Jr., F.la
cardiolog
Mason
pediatru
Jr.,la cardiolog
Clinica
dinpediatru
Cleveland,
la Clinica
a efectuat
dinformulat
Cleveland,
primalegeaacon
ef
fizicianul
Hans
Geiger,
care
aHans
inventat
detectorul
radiaii.
(1882)
iei
asistate
30 M S-a
denscut
fizicianul
30 M
S-a nscut
Geiger,
fizicianul
care ade
inventat
Hans
Geiger,
detectorul
carede
a inventat
radiaii. (1882)
detectorul angiogram
de radiaii. (1882)
26 M S-a nscut
coronarian.
(1958) coronarian.
angiogram
angiogram
(1958) coronarian. (1958)
ciberneticiihormonu
ca o no
30 J S-a nscut Nicolae
Constantin
Paulescu,
medicul
care
a descoperit
antidiabetic
30 J S-a
nscut Nicolae
30 JConstantin
S-a
nscut
Paulescu,
Nicolae
Constantin
mediculhormonul
care
Paulescu,
a descoperit
medicul
hormonul
care a antidiabetic
descoperit
a emis prima
27 J S-a nscut
eliberat de pancreas,eliberat
numit mai
trziu insulin.
(1869)
de pancreas,
numit
eliberat
mai
detrziu
pancreas,
insulin.
numit
(1869)
mai trziu insulin. (1869)
de elemente
temperatur Celsiu
31 V A fost descoperit
pitic Eris.31
(2003)
31 VPlaneta
A fost descoperit
Planeta
V A fostpitic
descoperit
Eris. (2003)
Planeta pitic Eris. (2003)
28 V Ziarul londo
aliu, acoperind
acionate cu pute
1875)
disponibilitate a zia
n. (1845)
29 S S-a nscut
narea primului
component electr
30 D Galileo Galile
(1984)
neregularitile dis
e a descoperit
aceast descoperi
l. (1821)

ASUR (Asociaia
Secular-Umanist
din
Romnia)
este un
ASUR (Asociaia
ASUR (Asociaia
Secular-Umanist
Secular-Umanist
din Romnia)
dinONG
Romnia)
este un ONG
este un
activ din martie
2010,
care
are
scopul
descopul
acare
promova
valorile
activ din
martie
activ
din
2010,
martie
care2010,
are
are
de scopul
a promova
de avalorile
promova valo
umanismului
secular.
Dintre
proiectele
ASUR
menite
umanismului
umanismului
secular.
Dintre
secular.
proiectele
Dintre
proiectele
ASURsmenite
ASUR
s menite s
popularizeze
cunoaterea
tiinific
cele mai cunoscute
suntmai cunoscute
popularizeze
popularizeze
cunoaterea
cunoaterea
tiinific
cele
tiinific
mai cunoscute
cele
sunt
s
BucharestBucharest
Science Bucharest
Festival,
Ziua Astronomiei,
Science concursul
Festival,
Scienceconcursul
Festival,
concursul
Ziua Astronomiei,
Ziua Astronomiei,
expoziiileexpoziiile
interactive
Xperiment!
i Calendarul
tiinific.
expoziiile
interactive
interactive
Xperiment!
Xperiment!
i Calendarul
i Calendarul
tiinific. tiinific.
WWW.ASUR.RO
WWW.ASUR.RO
WWW.ASUR.RO

BRIE
NOIEMBRIE
NOIEMBRIE

DECEMBRIE
DECEMBRIE
DECEMBRIE

egener,
care
a formulat
teoria
derivei
1 Lcare
S-a nscut
chimistul
Heinrich
Klaproth,
anscut
descoperit
uraniul.
eteorologul
1 S S-a
Alfred
nscut
Wegener,
meteorologul
care
Alfred
a formulat
Wegener,
teoria
derivei
a formulat
teoria
derivei
1 LMartin
S-a
nscut
chimistul
Martin
1 Lcare
S-aHeinrich
chimistul
Klaproth,
Martin
care(1743)
aHeinrich
descoperit
Klaproth,
uraniul.care
(1743)
a descoperit uraniul. (1743)
2 M O echip de arheologi
chinezide
a descoperit
craniul
700.000
ani aldea 700.000
0) continentelor. (1880)
2 M O echip
arheologi
2 M Ochinezi
echipade
de
descoperit
arheologide
craniul
chinezi
descoperit
decraniul
ani al de 700.000 de ani al
atematician
britanic,
creatorul
logicii
unuilogicii
Homo
erectus
pekinensis,
supranumit
din
Peking.pekinensis,
(1929)
George
2 D S-a
Boole,
nscut
matematician
George Boole,
britanic,matematician
creatorul
britanic,
creatorul
logicii erectus
unui
Homo
pekinensis,
unuiOmul
Homo
supranumit
erectus
Omul din supranumit
Peking. (1929)
Omul din Peking. (1929)
3 M Chirurgul Christiaan
Barnard aChristiaan
efectuat
succesa primul
transplant
deprimul
rne.matematice
(1815)
moderne. (1815)
3 M Chirurgul
3 Mcu
Barnard
Chirurgul
efectuat
Christiaan
cuBarnard
succes
a efectuat
transplant
cu succes
de primul transplant de
2, purtnd
primul
animal
care
aprimul
ajuns
din istorie.
(1967)
tic
3a Llansat
Uniunea
Sputnik
Sovietic
2, purtnd
a lansat
Sputnik
animal
2, purtnd
careinim
a ajuns
primul
animal
care
a ajuns
inim
din istorie. (1967)
inim din istorie. (1967)
4 J NASA a anunat4intenia
lansa nintenia
2020
alt vehicul
robotizat
Laika.
n spaiu,
(1957)celua Laika. (1957)
J NASAdea aanunat
4anul
J NASA
de aaun
lansa
anunat
n anul
intenia
2020
de un
a lansa
alt vehicul
n anul
robotizat
2020 un alt vehicul robotizat
mul
cale
ferat
subteran
pe Marte,
ca urmare
a succesului
programului
Curiosity.
(2012)a succesului
fost4sistem
inaugurat
M LadeLondra
primul
a fost
sistem
inaugurat
de caleprimul
feratsistem
subteran
de cale
feratpe
subteran
Marte, ca urmare
ape
succesului
Marte,
caprogramului
urmare
Curiosity. programului
(2012)
Curiosity. (2012)
5 V S-a nscut fizicianul
care
aHeisenberg,
formulat
principiul
) electrificat. (1890)
5 V S-aWerner
nscutHeisenberg,
fizicianul
5 V S-a
Werner
nscut
fizicianul
Werner
care a formulat
Heisenberg,
principiul
care a formulat principiul
hipple,
anscut
supranumit
cometele
incertitudinii,
conform
cruia nu poate
fi msurat
poziia
ct
i viteza
astronomul
5 Mcare
S-aFred
Whipple,
astronomul
care
aFred
supranumit
Whipple,cometele
care a supranumit
cometele
incertitudinii,
conform
incertitudinii,
cruia nuatt
poate
conform
fi msurat
cruia
nu
attpoate
poziiafi msurat
ct i viteza
att poziia ct i viteza
ngheat
prafap
stelar.
(1906)
uneiiparticule,
n acelai
(1901)
iind
bulgri
formateimurdari,
din
ngheat
fiind
formate
i praf
dinstelar.
ap ngheat
(1906)
praf stelar.
(1906)
unei timp.
particule,
n acelai
unei
timp.
particule,
(1901)n acelai timp. (1901)
n,
medicul
a descoperit
vaccinul
6vaccinul
S Inventatorul
american
Thomas Edison
prima
nregistrare
peprima
un Edison
liam
6 Boog
J S-acare
Leishman,
nscut
William
medicul
Boog
care
Leishman,
a descoperit
medicul
care a descoperit
6 Svaccinul
Inventatorul
american
6aSrealizat
Inventatorul
Thomas
Edison
american
a realizat
Thomas
nregistrare
a realizat
pe un
prima nregistrare pe un
cilindru de fonograf. cilindru
(1877) de fonograf. (1877)
e. (1865)
contra febrei tifoide. (1865)
cilindru de fonograf. (1877)
fizician,
care
a descoperit
radiul
iaadescoperit
7 D care
Sonda
Galileo a7ajuns
la
de
6 dup
aniadeajuns
la lansarea
rie
Curie,
7 V S-achimist
nscut
iMarie
fizician,
Curie,
care
chimist
i fizician,
radiul
i aa descoperit
radiul
i aJupiter,
D Sonda
Galileodup
a ajuns
7 mai
D Sonda
lamult
Jupiter,
Galileo
mai
mult
la Jupiter,
de 6 anidup
de lamai
lansarea
mult de 6 ani de la lansarea
7) inventat cuvntul
(1995)
radioactivitate.
(1867)radioactivitate. (1867) sa cu ajutorul naveteisaAtlantis.
cu ajutorul
navetei Atlantis.
sa cu ajutorul
(1995)navetei Atlantis. (1995)
Halley,
dup
care
a fostcelnumit
Lnumit
NASA
anunat
fotografiile
de nalt
rezoluie
perezoluie
suprafaa
stronomul
8 S cel
S-aEdmond
nscut
Halley,
astronomul
dup
Edmond
careHalley,
a fost8 cel
dupacare
a fost
numit
8ca
L NASA
a anunat
ca
8 Lfotografiile
NASA a realizate
anunat
de naltca
fotografiile
realizate
de nalt
pe suprafaa
rezoluie realizate pe suprafaa
planetei Marte indicplanetei
largi straturi
rocplanetei
sedimentar,
rezult
c de
656)Cometa Halley. (1656)
Marte de
indic
largi
straturi
Marte
dedin
indic
roccare
sedimentar,
largi
straturi
dinroc
caresedimentar,
rezult c din care rezult c
irl scriitor,
care
a contribuit
semnificativ
planeta
avut cndva
lacuriaiavut
mricndva
de suprafa.
Sagan,
9 D S-a
astronom
nscut
Carl
i scriitor,
Sagan,
care
astronom
a contribuit
i scriitor,
semnificativ
care a contribuit
semnificativ
planeta
planeta
lacuri i(2000)
amri
avutde
cndva
suprafa.
lacuri(2000)
i mri de suprafa. (2000)
9 M A fost confirmat9 eliminarea
virusului eliminarea
variolei,
fcnd
astfelvariolei,
ca
variola
s
iinei.
la (1934)
popularizarea tiinei. (1934)
M A fost confirmat
9 M A fost
confirmat
virusului
eliminarea
fcnd
virusului
astfel ca
variolei,
variolafcnd
s astfel ca variola s
escu,
prima
inginer
din lume.
fie prima
boalinginer
complet
eradicat
om. (1979)
lisa10
Leonida
L S-afemeie
nscut
Zamfirescu,
Elisa prima
Leonida
femeie
Zamfirescu,
inginer din
prima
lume.
femeie
lume.
fiedin
prima
boaldecomplet
fieeradicat
prima boal
de om.
complet
(1979)
eradicat de om. (1979)
10 M A fost decernat10primul
Premiu
Nobel,
categoriile:
(1887)
M A fost
decernat
primul
10pentru
M APremiu
fost
decernat
Nobel,fizic,
primul
pentruchimie,
Premiu
categoriile:
Nobel,
fizic,
pentru
chimie,
categoriile: fizic, chimie,
emonstraie
a calculului
integral.
psihologie
sau medicin,
literatur
pace.psihologie
(1901)
bniz11
a fcut
M Gottfried
prima
demonstraie
Leibniz
a fcuta(1675)
calculului
prima demonstraie
integral.
(1675)
a calculului
integral.
(1675)
psihologie
sau imedicin,
literatursau
i pace.
medicin,
(1901)
literatur i pace. (1901)
osit
pentru
oar
cloroformul
caaoar
11 J S-a
Cannon,
care
a ntocmit
Catalogul
oung12
Simpson
M Sirprima
James
a folosit
Young
pentru
Simpson
prima
folosit
cloroformul
pentru
prima
ca nscut
oar astronoma
cloroformul
ca
11 J S-aAnnie
nscutJump
astronoma
11 J S-a
Annie
nscut
Jump
astronoma
Cannon,
Annie
care aJump
ntocmit
Cannon,
Catalogul
care a ntocmit Catalogul
mulanestezic
careNul-aeste
folosit,
darcare
lobby-ul
lui primul
Henry
ce lista
spectrele
225.000
de astele.
peraie.
ntr-o
primul
operaie.
Nu
l-a folosit,
este
dar lobby-ul
care
l-aDraper,
luifolosit, dar
lobby-ul
lui a peste
Henry
Draper,
ce lista
Henry
spectrele
Draper,
peste
ce(1863)
lista
225.000
spectrele
de stele.
a peste
(1863)
225.000 de stele. (1863)
rg
a folosirii
anesteziei
medicin.
12 V S-a
nscut inginerul
Robert
Noyce,
a inventat
circuitul
optarea
intens
pea scar
dus
lalarg
adoptarea
anfolosirii
pe anesteziei
scar largna medicin.
folosirii
anesteziei
n12medicin.
V S-a
nscut
inginerul
12care
V Robert
S-a
nscut
Noyce,
inginerul
care integrat,
aRobert
inventat
Noyce,
circuitul
care
integrat,
a inventat circuitul integrat,
adic microcipul. (1927)
(1847)
adic microcipul. (1927)
adic microcipul. (1927)
primul
satelit
artificial
al unei
Astronomii
Albert
Michelson
Pease
au imsurat
diametrul
nitMariner
13 J Nava
9 a devenit
spaial
primul
Mariner
satelit
9alte
a devenit
artificial primul
al 13
uneiSsatelit
alte artificial
al13unei
alte i Francis
S Astronomii
Albert 13
Michelson
S Astronomii
Francis
Albert
Pease
Michelson
austelei
msurat
i Francis
diametrul
Pease stelei
au msurat diametrul stelei
e. (1971)
Betelgeuse. A fost prima
msurtoare
uneiBetelgeuse.
alte
stele n Aafar
de
Soare.
(1920)
rat
pe
planete,
orbita cnd
lui Marte.
a intrat
(1971)
pe orbita lui Marte. (1971)
Betelgeuse.
A fostaprima
msurtoare
fost
a unei
prima
altemsurtoare
stele
n afarade
unei
Soare.
alte stele
(1920)
n afar de Soare. (1920)
stulBaekeland,
care
a inventat
bachelita.
14(1863)
Exploratorul
norvegian
Roald Amundsen
aRoald
ajuns Amundsen
la Polul
Sud,
fiind laAmundsen
eo
14
V S-a
nscut
chimistul
Leocare
Baekeland,
a(1863)
inventat
chimistul
bachelita.
care
aDinventat
bachelita.
(1863)
14 D
Exploratorul
norvegian
14 D Exploratorul
norvegian
a ajuns
Roald
Polul Sud,afiind
ajuns la Polul Sud, fiind
og,
membru
Academiei
Romne,
prima persoan
careprima
aRomne,
reuit
acest lucru.
Emil15
Racovi,
S S-a alnscut
biolog,Emil
membru
Racovi,
al Academiei
biolog, membru
Romne,
al Academiei
persoan
care a(1911)
prima
reuitpersoan
acest lucru.
care(1911)
a reuit acest lucru. (1911)
Antarcticii.
(1868)
15 L (1868)
Simon Marius a fcut
a galaxiei
Andromeda
telescop,
logiei,
fondatorul
explorator
biospeologiei,
al Antarcticii.explorator
(1868) al Antarcticii.
15 L prima
Simonobservaie
Marius a fcut
15prima
L Simon
observaie
Marius aprintr-un
fcut
galaxiei
prima
Andromeda
observaieprintr-un
a galaxiei
telescop,
Andromeda printr-un telescop,
entat
primul
tub
electronic,
o diod
descriind-o
asemntoare
flcrii
unei lumnri
vzute
printr-un
corn. (1612)
ose 16
Fleming
D John
a Ambrose
inventat
primul
Fleming
tuba electronic,
inventat primul
o diod
tubcaelectronic,
o diod
descriind-o
ca asemntoare
descriind-o
flcriica
unei
asemntoare
lumnri
vzute
flcrii
printr-un
unei lumnri
corn. (1612)
vzute printr-un corn. (1612)
16 M Prof. H. Tracy16Hall
obinut
pentruHall
prima
oarH.diamante
sintetice,
la
termionic. (1904)
M aProf.
H. Tracy
16
Ma obinut
Prof.
pentru
Tracy prima
Hall
a oar
obinut
diamante
pentru prima
sintetice,
oarla diamante sintetice, la
eNicolas
a17inventat
pstrare
a caredea pstrare
laboratoarele
de de
cercetare
General
(1954)
LAppert,
S-a metoda
nscut
care Nicolas
adeinventat
Appert,
metoda
inventat
ametoda
pstrare
a deElectric.
laboratoarele
cercetare
laboratoarele
General Electric.
de cercetare
(1954)
General Electric. (1954)
reatimp
ermetic
amai
acestora
n ambalaj.
17
M Mecanicii
Orville
Wilbur Wright
auiM
nregistrat
primul
al unuiWright
ult
alimentelor
prin nchiderea
mult ermetic
timp
prinanchiderea
acestora nermetic
ambalaj.
a acestora
n
17ambalaj.
Mi Mecanicii
Orville17
Wilbur
Mecanicii
Wright
Orville
auzbor
nregistrat
i Wilbur
primul zbor
au nregistrat
al unui primul zbor al unui
avion, pe o distan avion,
de aproximativ
40 dedemetri,
npecirca
12 de
secunde.
(1749)
pe o distan
avion,
aproximativ
o distan
40
metri,
de aproximativ
n(1903)
circa 1240secunde.
de metri,(1903)
n circa 12 secunde. (1903)
rodus
n
comercial
din
SUA.
18
JSUA.
G. N. Lewis
a folosit
pentru
cuvntul
pentru
afolosit
descrie
comportan cu18taste
M circuitul
Primul
a fosttelefon
introduscuntaste
circuitul
a fostcomercial
introdus din
n circuitul
comercial
18din
J G.SUA.
N.prima
Lewisdat
a folosit
18
pentru
Jfoton
G.prima
N. Lewis
datacuvntul
pentru
foton
prima
pentru
dat
a descrie
cuvntulcomportafoton pentru a descrie comportamentul corpuscular al luminii,
articolalpublicat
nntr-un
revista
Nature.
(1963)
mentulntr-un
corpuscular
luminii,
mentul
corpuscular
articol
publicat
al(1826)
luminii,
n revista
ntr-unNature.
articol publicat
(1826) n revista Nature. (1826)
biochimist
romn,
laureat
al premiului
19 Vromn,
S-a nscut
chimistul
irlandez
care
a demonstrat
c
eorge
19 M
Emil
S-a
Palade,
nscut
biochimist
George
Emil
romn,
Palade,
laureat
biochimist
al premiului
laureat
al19premiului
V S-a
nscutThomas
chimistul
19Andrews,
Virlandez
S-a nscut
Thomas
chimistul
Andrews,
irlandez
care
Thomas
a demonstrat
Andrews,
c care a demonstrat c
ei mai
influeni
specialiti
biologie
este
o formozonul
de biologie
oxigen.
dicin,
Nobel
unul
pentru
dintre
medicin,
cei mai ninflueni
unul
dintre
specialiti
cei mai
nozonul
influeni
biologie
specialiti
n
este(1813)
o form deozonul
oxigen.
este
(1813)
o form de oxigen. (1813)
20 S S-a nscut fizicianul
Robert
Vanfizicianul
de20
Graaff,
generatorului
celular. (1912)
20 S S-a
nscut
S Robert
S-ainventatorul
nscut
Van de
fizicianul
Graaff,
Robert
inventatorul
Van degeneratorului
Graaff, inventatorul generatorului
om american.
(1889)Edwin
care astzi
i poart care
numele.
(1901)
dwin
20Hubble,
J S-a nscut
astronom
american.
Hubble,(1889)
astronom american.
(1889)
astzi
i poart numele.
care astzi
(1901)
i poart numele. (1901)
aonfonografului.
(1877)
21 D S-a nscut
Brown,
ce a descoperit
c particulele
suspendate
n ce a descoperit
a21anunat
V Thomas
invenia
Edison
fonografului.
a anunat(1877)
invenia fonografului.
(1877)botanistul
21 DRobert
S-a nscut
botanistul
21Robert
D S-a Brown,
nscut
botanistul
ce a descoperit
RobertcBrown,
particulele
suspendatecnparticulele suspendate n
Beckwith
a reuit sBeckwith
izoleze aprima
lichidprima
sunt
ntr-os
continu
micare,
astzi
numitlichid
micarea
brownian.
(1773)
american
22 S Biochimistul
Jonathan
american
Jonathan
reuit s Beckwith
izoleze
a reuit
izoleze
prima
lichid
sunt
ntr-o
continu
micare,
suntastzi
ntr-o
numit
continumicarea
micare,brownian.
astzi numit(1773)
micarea brownian. (1773)
22 L S-a nscut Louis
chimist
i microbiolog.
(1822)
rie. gen
(1969)de la o bacterie. (1969)
22Pasteur,
L S-a nscut
Louis
22
Pasteur,
L S-a nscut
chimist
Louis
i microbiolog.
Pasteur, chimist
(1822) i microbiolog. (1822)
cu23
succes
operaie
de bypass
M Aprima
avut operaie
loc primul
deprimul
rinichi23
ncununat
succes,
fcut de de
Dr.desucces,
.t DeBakey
D Dr.aprima
Michael
efectuat
E.cuDeBakey
succes
prima
a efectuat
operaie
cu succes
de23bypass
detransplant
23
Mbypass
A avut loc
transplant
M A avutdelocrinichi
primulncununat
transplant
rinichi ncununat
fcut de Dr.de succes, fcut de Dr.
John P. Merrill. (1954)
coronarian. (1964)
John P. Merrill. (1954)John P. Merrill. (1954)
ea aspeciilor.
Aniversarea
uneori
24 uneori
M Inginerul
canadian
Reginald
Fessendem
a fcutFessendem
prima
transmisiune
win
24
publicat
L Charles
Originea
Darwinspeciilor.
aeste
publicat
Aniversarea
Originea speciilor.
este
Aniversarea
este
24 Muneori
Inginerul canadian
24 MReginald
Inginerul
canadian
Reginald
a fcut prima
Fessendem
transmisiune
a fcut prima transmisiune
radio, care includea radio,
muziccare
i un
recital de
poezie.
(1906)
iei.numit
(1859)Ziua evoluiei. (1859)
includea
muzic
radio,
i
care
un
includea
recital demuzic
poezie.i(1906)
un recital de poezie. (1906)
Mayer,
naturalistul
medicul
care avoni Mayer,
25naturalistul
J S-aa nscut
fizicianul
iS-a
matematicianul
englez
Isaac
Newton,
careiaIsaac
inventat
Julius
25 Robert
M
S-a nscut
von iMayer,
Juliusnaturalistul
Robert
medicul
care
i medicul
a
25 Jcare
nscut
fizicianul
25iJ matematicianul
S-a
nscut
fizicianul
englez
matematicianul
Newton, care
englez
a inventat
Isaac Newton, care a inventat
rii
energiei.
(1814)conservrii
calculul,(1814)
a descoperit cele
trei principii
ale mecanicii
legea
gravitaiei.
(1643)
servrii
formulat
i transformrii
legea
energiei.
i transformrii
(1814)
energiei.
calculul,
a descoperit
celecalculul,
treiiprincipii
a descoperit
ale mecanicii
cele
trei
i legea
principii
gravitaiei.
ale mecanicii
(1643)i legea gravitaiei. (1643)
matematicianul
fondatorul
26 V Marie
Sklodowska
descoperit26radiul
na timpul
unor radiul
experimente
Nobert
26 M Wiener,
S-a considerat
nscut
matematicianul
Nobert
Wiener,
considerat
matematicianul
fondatorul
considerat
fondatorul
26
VCurie
MarieaSklodowska
Curie
V Marie
descoperit
Sklodowska
Curie
n timpul
a descoperit
unor experimente
radiul n timpul unor experimente
cu pechblend, un mineral
coninnd
despre
careun
observ
cconinnd
este
u tiin.
ciberneticii
(1894)
ca o nou tiin. (1894)
cu pechblend,
unuraniu,
mineral
cu pechblend,
coninnd
uraniu,
mineral
despre
care observ
uraniu, despre
c este care observ c este
stronomul
carenscut
a astronomul
inventat
scara
dea inventat
mai radioactiv
dectmai
uraniul
purificat.
(1898)
Anders
27 J Celsius,
S-a
Anders
care
Celsius,
astronomul
scara
care
de a inventat
scara
de dect
radioactiv
uraniul
mai radioactiv
purificat.dect
(1898)uraniul purificat. (1898)
27 S S-a nscut astronomul
Kepler,
a descoperit
cele
trei
us. (1701)
temperatur Celsius. (1701)
27 S S-aJohannes
nscut astronomul
27 Scare
S-a
Johannes
nscut
astronomul
Kepler,
care
Johannes
alegi
descoperit
Kepler,
celecare
trei legi
a descoperit cele trei legi
devenit
tiprit The
cuprimul
prese
aleprimul
micriiziar
planetelor.
onez
28The
Vprimul
Ziarul
Timesziar
londonez
a devenit
Times
ziaratiprit
devenit
cu
prese
tipritalecu(1571)
prese planetelor.ale
micrii
(1571)
micrii planetelor. (1571)
hiznd
astfel cu
drumul
spreaburului,
o larg
Dlarg
Wilhelm
Rntgen
razelor
X.Rntgen
(1895) a razelor
erea
acionate
aburului,
deschiznd
puterea
astfel
drumul
deschiznd
spre28oastfel
drumul
spre
oa anunat
larg descoperirea
28 D
Wilhelm
Rntgen28a D
anunat
Wilhelm
descoperirea
anunatX.
descoperirea
(1895)
razelor X. (1895)
29 L S-a nscut Charles
Goodyear,
inventatorul
de vulcanizare.
arelor.
disponibilitate
(1814)
a ziarelor. (1814)
29 L S-a
nscut Charles
29 LGoodyear,
S-aprocesului
nscutinventatorul
Charles
Goodyear,
procesuluiinventatorul
de vulcanizare.
procesului de vulcanizare.
iner
a inventat
prima
(1800)
John
29britanic,
Fleming,
S S-a care
nscut
inginer
John
britanic,
Fleming,
care inginer
a inventat
britanic,
primacare a inventat
(1800)prima
(1800)
(1849)
a cel puin
unui alt
onic,
component
dioda cu vid.
electronic,
(1849) dioda cu vid. (1849)30 M Edwin Hubble30a Manunat
Edwindescoperirea
Hubble 30
a anunat
Mexistenei
Edwin
descoperirea
Hubble
a anunat
existenei
descoperirea
a cel puin existenei
unui alt a cel puin unui alt
a Lunii,
dup
a observat
a determinatdup
distana
la Galaxia
Androimodern
a fcut
30 D prima
Galileo
hart
Galilei
modern
acefcut
aprima
Lunii,hart
dupmodern
ce a univers-insul,
observat
a Lunii, dupdup
ceunivers-insul,
aceobservat
ceunivers-insul,
apn
determinat
distana
dup
cepn
a determinat
la Galaxiadistana
Andro-pn la Galaxia Androet
a fcutprin
unlunet
desen
reflecta
atunci
o nebuloas
natunci
interiorul
Cii Lactee.
(1924)
culuii
neregularitile
lunar
discului
icare
a lunar
fcut
prin
un desen
lunetcare
i ameda,
reflecta
fcutconsiderat
un desen pn
care
reflecta
meda,
considerat
pnmeda,
considerat
o nebuloas
pn
n interiorul
atunci oCii
nebuloas
Lactee.n(1924)
interiorul Cii Lactee. (1924)
31 M Thomas Edison31aMfcut
primaEdison
demonstraie
public
a becului
electric
cu ademonstraie
re aaceast
sa. (1609)
descoperire a sa. (1609)
Thomas
a31fcut
M Thomas
prima demonstraie
Edison
a fcut
public
prima
becului electric
public
cu a becului electric cu
incandescen, n Parcul
Menlo, New
SUA. (1879)
incandescen,
n Jersey,
Parcul
incandescen,
Menlo,
New n
Jersey,
ParculSUA.
Menlo,
(1879)
New Jersey, SUA. (1879)