Vous êtes sur la page 1sur 3

Ministerul Educa_iei Naionale

Centrul Na_ional de Evaluare si Examinare


Prob scris Limba si literatura romn MODEL
Filiera teoretic Profilul real; Filiera tehnologic; Filiera voca_ional Toate profilurile (cu excep_ia profilului
pedagogic)
Barem de evaluare si de notare
Pagina 1 din 2

Examenul de bacalaureat na_ional 2015


Proba E. a)
Limba si literatura romn
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
MODEL
Filiera teoretic Profilul real; Filiera tehnologic
Filiera voca_ional Toate profilurile (cu excep_ia profilului pedagogic)

Se puncteaz orice formulare/modalitate de rezolvare corect a cerin_elor.


Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu
se
acord frac_iuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mpr_irea la 10 a
punctajului total acordat pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1. cte 1 punct pentru numirea fiecrui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date
(de
exemplu: parfum mireasm; singur solitar) 2x1p=2 puncte
2. explicarea rolului cratimei n secven_a indicat (de exemplu: marcheaz rostirea legat a
dou
cuvinte; cderea unei vocale) 2 puncte
3. construirea oricrui enun_ n care se foloseste corect o locu_iune/expresie cu substantivul
indicat
2 puncte
4. cte 2 puncte pentru transcrierea oricror dou mrci lexico-gramaticale ale subiectivit_ii
prezente n textul dat (de exemplu: am stat, eu etc.) 2x2p=4 puncte
5. cte 2 puncte pentru precizarea oricror dou motive literare prezente n textul dat (de
exemplu:
noaptea, singurtatea) 2x2p=4 puncte
6. cte 2 puncte pentru selectarea oricror dou secven_e care contureaz dimensiunea
temporal
a imaginarului poetic (de exemplu: Ce frumos si-azi-noapte; Noaptea era-nalt) 2x2p=4 puncte
7. cte 1 punct pentru identificarea oricror dou figuri de stil diferite din strofa a treia a
textului
dat 2x1p=2 puncte
cte 1 punct pentru prezentarea adecvat a semnifica_iei fiecrei figuri de stil identificate
2x1p=2 puncte
8. cte 1 punct pentru men_ionarea oricror dou trsturi ale genului liric, prezente n textul
dat
(de exemplu: transmiterea n mod direct a unor idei si sentimente; prezen_a instan_ei
comunicrii lirice eul liric) 2x1p=2 puncte
cte 1 punct pentru ilustrarea cu cte un exemplu din textul dat a fiecreia dintre cele dou
trsturi men_ionate 2x1p=2 puncte
9. comentarea ultimei strofe, prin evidenierea relaiei dintre ideea poetic si mijloacele
artistice
3 puncte

comentare nuanat, prin evidenierea relaiei dintre ideea poetic i mijloacele artistice 3 p.
comentare schematic, prin evidenierea ezitant a relaiei dintre ideea poetic i
mijloacele artistice 2 p.
ncercare de comentare 1 p.
respectarea precizrii privind numrul de cuvinte 1 punct
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
structura discursului de tip argumentativ:
formulare adecvat a ideilor n scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru ntre cele trei
componente: ipoteza, enun_area si dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p./formulare
par_ial adecvat 2 p. 4 puncte
utilizare adecvat a mijloacelor lingvistice utile exprimrii unei aprecieri (de exemplu: verbe
de opinie, adverbe/locu_iuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivit_ii evaluative,
conjunc_ii/locu_iuni conjunc_ionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea
raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p./utilizare
par_ial adecvat 2 p. 4 puncte
Ministerul Educa_iei Naionale
Centrul Na_ional de Evaluare si Examinare
Prob scris Limba si literatura romn MODEL
Filiera teoretic Profilul real; Filiera tehnologic; Filiera voca_ional Toate profilurile (cu excep_ia profilului
pedagogic)
Barem de evaluare si de notare
Pagina 2 din 2

con_inutul argumentrii:
formularea ipotezei/a propriei opinii fa_ de problematica propus 2 puncte
cte 3 puncte pentru enun_area fiecruia dintre cele dou argumente adecvate ipotezei
2x3p=6 puncte
cte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunztoare a fiecruia dintre argumentele enun_ate
2x3p=6 puncte
formularea unei concluzii pertinente 2 puncte
respectarea normelor limbii literare si a precizrii privind numrul de cuvinte:
registrul stilistic adecvat cerin_ei 1 punct
respectarea normelor de exprimare (0-1 greseli lexicale sau morfosintactice 2 p.; 2 greseli
1 p.;
3 sau mai multe greseli 0 p.) 2 puncte
respectarea normelor de ortografie si de punctua_ie (0-1 greseli ortografice si de punctua_ie
2 p.; 2 greseli 1 p.; 3 sau mai multe greseli 0 p.) 2 puncte
respectarea precizrii privind numrul de cuvinte 1 punct
Not! n vederea acordrii punctajului, textul trebuie s fie n concordan cu
problematica
pus n discuie.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Coninut 16 puncte
cte 2 puncte pentru prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecruia dintre
personajele alese din textul narativ studiat 2x2p=4 puncte
(Cele dou puncte pentru fiecare personaj se acord astfel:
prezentare nuan"at si adecvat a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului 2 p.
prezentare schematic sau superficial a statutului social, psihologic, moral etc. al
personajului 1 p.)
eviden_ierea, prin dou episoade/citate/secven_e comentate, a modului n care evolueaz
rela_ia

dintre cele dou personaje 4 puncte


prezentarea evolu"iei rela"iei dintre personaje si ilustrarea acesteia prin dou
episoade/citate/secven"e comentate 4 p.
prezentarea evolu"iei rela"iei dintre personaje si ilustrarea printr-un episod/citat/secven"
comentat/comentat 2 p.
simpla numire a unor episoade/secven"e sau tendin"a de rezumare 1 p.
cte 1 punct pentru ilustrarea fiecreia dintre cele patru componente de structur, de
compoziie si de limbaj
ale textului narativ studiat, semnificative pentru analiza rela_iei dintre cele dou personaje
4x1p=4 puncte
sus_inerea adecvat i nuanat a opiniei 4 p./ncercare de sus_inere a opiniei 2 p./simpla
formulare a opiniei 1 p.
4 puncte
Redactare 14 puncte
organizarea ideilor n scris 3 puncte
3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru ntre introducere, cuprins si ncheiere,
n
care construc"ia paragrafelor subliniaz ideile n succesiune logic
2 puncte pentru text par"ial organizat, cu dezechilibru ntre componente, n care construc"ia
paragrafelor nu subliniaz ideile n succesiune logic
1 punct pentru text vag organizat, fr eviden"ierea trecerii de la o idee la alta
abilit_i de analiz si de argumentare 3 puncte
3 puncte pentru rela"ie adecvat ntre idee si argument, utilizare de argumente
convingtoare,
formulare de judec"i de valoare relevante
2 puncte pentru rela"ie par"ial adecvat ntre idee si argument, utilizare de argumente
insuficient de convingtoare, formulare de judec"i par"ial relevante
1 punct pentru rela"ie nerelevant ntre idee si argument, schematism
utilizarea limbii literare (stil si vocabular potrivite temei, claritate a enun"ului, varietate a
lexicului,
sintax adecvat 2 p./vocabular restrns, monoton 1 p.) 2 puncte
ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
punctua_ia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 2 puncte
asezarea corect a textului n pagin, lizibilitatea 1 punct
respectarea precizrii privind numrul de cuvinte 1 punct
n vederea acordrii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 600 de
cuvinte si s dezvolte subiectul propus.