Vous êtes sur la page 1sur 7

ABALAR no IES Cantagrilo

O Proxecto Abalar
JLPereira

Que Abalar ?
O Proxecto Abalar, un compromiso da Consellera de Educacin e Ordenacin
Universitaria coa cidadana galega, no mbito da integracin das TIC na prctica
educativa, cuxo obxectivo principal o de transformar os centros educativos
tradicionais en centros educativos dixitais para:

Acadar a plena alfabetizacin das TIC entre os profesores e alumnos


galegos.

Modernizar o sistema educativo galego.

Mellorar a calidade da ensinanza en Galicia.

Reducir o fracaso escolar.

Que Abalar ?
Dotacin do Proxecto Abalar
O Proxecto Abalar, garante a dotacin e o mantemento da infraestrutura TIC en
todos os centros educativos :
Coa entrega de ultraporttiles aos alumnos/as
A dotacin de aulas dixitais por medio do porttil para o profesor/a.
Un encerado dixital interactivo e o proxector.
Os armarios de carga dos ultraporttiles e as redes Wifi.
Fomenta a cultura dixital por medio da formacin aos docentes e as familias.
Dota ao profesorado e o resto da comunidade educativa de contidos e recursos
educativos dixitais.
Establece novas canles de comunicacin entre a comunidade educativa e
presenza na Web por medio do espazoAbalar.

Contidos Educativos de Abalar

Como elemento fundamental do novo modelo educativo que expn o Proxecto


Abalar , estase a dotar ao profesorado, as como ao resto da comunidade
educativa de contidos e recursos educativos dixitais.

Facilitando o desenvolvemento de novos modelos pedagxicos e a


incorporacin dos ltimos avances tecnolxicos na educacin.

Aproveitando as mellores prcticas desenvolvidas nos centros mis


avanzados, pondo en valor todo o traballo e coecemento do profesorado galego.

Fomentando o esprito colaborativo e participativo dos docentes para


establecer unha comunidade de desenvolvemento de contidos propios.

Pondo en marcha un repositorio de informacin que se alimentar con


contidos internos e externos Xunta de Galicia, tanto pblicos como privados e
totalmente integrados no espazoAbalar.

Contidos Educativos de Abalar

.
A plataforma de recursos educativos consta, entre outras, dunha aplicacin en
contorno web, instalada na rede local de centro educativo.
Esta plataforma permite ao profesorado introducir e catalogar materiais
educativos dixitais. Cada usuario ten a opcin de personalizar a sa carteira de
recursos con materiais do servidor ou de produccin propia e compartir o que
considere de interese para a sa comunidade educativa.
Os recursos aloxados no servidor estn deseados para que o alumno participe
na sa aprendizaxe utilizando o ordenador ou a pizarra dixital. Funcionan
directamente nos equipos do alumnado a travs da Intranet. Pdese facer a busca
tendendo a mltiples criterios: ensinanza, nivel educativo, materia, tipo de recurso,
tipo de licenza, idioma, palabras clave...
Estes recursos teen a vantaxe de ser aproveitables no tempo xa que non estn
condicionados pola ferramenta necesaria para o seu uso.
Os recursos son de uso libre ou con licenzas Creative Commons para utilizar no
traballo co alumnado e proxectos didcticos ou educativos.

Formacin e Fomento da Cultura Dixital

Formacin

O obxectivo do Plan de formacin dar resposta s necesidades do profesorado


e das familias para acadar a plena integracin das TIC no sistema
educativo. A formacin vai dirixida tanto aos coordinadores Abalar, coma ao
profesorado que participa en aulas Abalar; s familias e ao profesorado que
non est a participar nas aulas Abalar. O plan de formacin iniciouse o curso
2009/2010 e continase na actualidade.

Fomento da cultura dixital

O Proxecto Abalar busca a adopcin e integracin cultural das TIC en todos os


mbitos do proceso educativo.

Nos docentes, deseando un plan de formacin especfico para a sa habilitacin


no uso das TIC na prctica docente, e proporcionndolles recursos educativos
dixitais para empregar nas distintas materias.

Nas familias, difundindo as novas canles e soportes audiovisuais de


comunicacin, favorecendo o acceso aos servizos que proporciona a eAdministracin.

Todo o proceso est orientado a apoiar a xestin do cambio de modelo de


centro educativo tradicional ao novo centro educativo dixital.

Que o EspazoAbalar ?

O espazoAbalar unha moderna plataforma desenvolta pola Consellera de


Educacin e a Secretara Xeral de Modernizacin e Innovacin Tecnolxica con
dous obxectivos:

Achegar a educacin aos cidadns, incrementando a eficacia dos servizos


que se lle proporcionan.

Desenvolver as TIC no mbito educativo, fomentando a participacin e


motivacin do alumnado e loitando contra o fracaso escolar.
O espazoAbalar estase a desenvolver dun xeito continuado no tempo coa
inclusin de novos servizos para toda a comunidade educativa. Actualmente dispn
dun espazo adicado s Familias (espazoFamilias), o que permite aos pais e nais
integrarse en maior medida na vida acadmica dos seus fillos/as, un espazo para
os profesores (espazoProfesores) e outro para os centros educativos
(espazoCentros). Tamn est a disposicin de toda a comunidade educativa un
repositorio de contidos educativos dixitais