Vous êtes sur la page 1sur 2

SJKT LADANG MALAYA,SELAMA,PERAK

Rekod Penyemakan Buku Latihan /Kerja Murid


Nama Guru:
_________

__________________

Tarikh:

MataPelajaran:
__________

__________________

Tahun/Kelas:
__________

_________________

Bil Murid:
Bil Buku Disemak:

BIL

Aspek Memberi Latihan/Tugasan oleh Guru

1.

Mengikut keupayaan dan kebolehan murid

2.

Mempelbagaikan jenis latihan/tugasan

3.

Tugasan relevan dengan tajuk yang diajar

4.

Arahan/Tugasan yang jelas

BIL
1.

Aspek Pemeriksaan /Semakan/Latihan/Tugasan


Murid oleh Guru
Menunjukkan kesilapan murid

2.

Kekerapan memeriksa munasabah

3.

Memberi ulasan yang membina

4.

Memberi penghargaan kepada hasil yang baik

BIL

Aspek pelaksanaan Tugasan/Kerja oleh Murid

1.

Lengkap

2.

Kemas dan Bersih

3.

Membuat latihan dengan betul

4.

Membuat pembetulan bagi latihan yang salah

Skor

Catatan

Skor

Catatan

Skor

Catatan

Skala Pencapaian
Kurang
memuaskan
1

Sederhana
2

Baik

Cemerlang
3

Ulasan:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__
Disemak oleh,

---------------------------