Vous êtes sur la page 1sur 4

ASAL USUL KEJADIAN MANUSIA

Betapa payahnya malaikat meminta tanah dari bumi


Pada suatu ketika, Allah SWT menitahkan kepada malaikat Jibril supaya turun ke bumi untuk
mengambil sebahagian tanahnya untuk mencipta Adam, Akan tetapi apabila beliau sampai ke
bumi , bumi enggan membenarkan tanahnya diambil untuk dijadikan Adam, kerana bumi khuatir
Adam jadi maksiat kepada Allah. Lalu Jibril kembali ke hadrat Tuhan, ia tidak dapat berbuat
apa-apa, mendengar sumpah bumi. Begitulah seterusnya, Allah memerintah malaikat Mikail,
jawapan bumi masih sama dan selepas itu Allah memerintahkan malaikat Israfil, tetapi
malangnya jawapan bumi masih tidak berganjak, dan masing-masin kembali dengan tangan yang
hampa.
Lalu yang terakhir, Allah menyuruh malaikat Izrail turun ke bumi. Kata Allah: Hai Izrail
engkaulah kini yang aku tugaskan mengambil tanah. Meskipun bumi bersumpah-sumpah dengan
ucapan bagaimanapun jangan engkau mundur. Katakan bahawa kerjakan atas perintah dan atas
namaKu. Apabila Izrail turun ke bumi dan menyampaikan perintah Allah kepada bumi, maka
akhirnya barulah bumi mengizinkan akan tanahnya itu diambil. Setelah Izrail mengambil
beberapa jenis tanah, kembalilah dia ke hadrat Allah.Lalu Allah berfirman :Ya Izrail, pertama
engkau yang Ku-tugaskan mengambil tanah, dan kemudian di belakang hari kelak akan
kutugaskan engkau mencabut roh manusia.Maka khuatirlah Izrail kerana bimbang dibenci oleh
uma manusia.
Lalu Allah berfirman lagi: tidak, mereka tidak akan memusuhi kamu, Aku yang mengaturnya,
dan aku jadikan kematian mereka itu bersebab, terbunuh,terbakar,sakit dan sebagainya.
TANAH YANG BAGAIMANA DIJADIKAN?

1. Tanah tempat bakal berdirinya Baitul Mugaddis


2. Tanah Bukit Tursina
3. Tanah Iraq
4. Tanah Aden
5. Tanah Al-Kautsar
6. Tanah tempat bakal berdirinya Baitullah
7. Tanah Paris
8. Tanah Khurasan
9. Tanah Babylon
10. Tanah India
11. Tanah syurga
12. Tanah Thaif
Kata Ibnu Abbas :
1. Kepala Adam dari tanah Baitul-Muqaddis, kerana di situlah otak manusia,dan disitulah
tempatnya akal.
2. Telinganya dari tanah Bukit Thursina, kerana dia alat pendengar dan tempat menerima nasihat.
3. Dahinya dari tanah Iraq,kerana disitu tempat sujud kepada Allah.
4. Mukanya dari tanah Aden, kerana disitu tempat berhias dan tempat kecantikan.
5. Matanya dari tanah telaga Al-Kautsar, tempat menarik perhatian.
6. Giginya dari tanah Al-Kautsar, tempat memanis-manis.
7. Tangan kanannya dari tanah Kaabah, untuk mencari nafkah dan kerjasama,sesama manusia.
8. Tangan kirinya dari tanah Paris,tempat beristinjak.
9. Perutnya dari tanah Babylon.Disitulah tempat seks(berahi) dan tipudaya syaitan untuk
menjerumuskan
manusia ke lembah dosa.
10. Tulangnya dari tanah Bukit Thursina, alat peneguh tubuh manusia.
11. Dua kakinya dari tanah India, tempat berdiri dan jalan.

12. Hatinya dari tanah syurga Firdaus, kerana di situlah iman, keyakinan,ilmu,kemahuan dan
sebagainya.
13. Lidahnya dari tanah Thaif, tempat mengucap Syahadat, bersyukur dan mendoakan kepada
Tuhan.
Bagaimanakah prosesnya :
1. Ketika Allah akan jadikan Adam, tanah itu dicampuri air tawar,air masin,air hanyir, angin,
api.Kemudian Allah resapkan Nur kebenaran dalam diri Adam dengan berbagai macam sifat.
2. Lalu tubuh Adam itu digenggam dengan genggaman Jabarut kemudian diletakkan didalam
Alam Malakut.
3. Sesungguhnya tanah yang akan dijadikan tubuh Adam adalah tanah pilihan.Maka sebelum
dijadikan patung, tanah itu dicampurkan dengan rempah-rempah ,wangi-wangian dari sifat Nur
Sifat Allah, dan dirasmi dengan air hujan Barul Uluhiyah.
4. Kemudian tubuh itu dibenamkan didalam air Kudral-Izzah-Nya iaitu sifat Jalan dan
Jammal.Lalu diciptakan menjadi tubuh Adam yang sempurna.
5. Demikian pula roh, ketika itu diperintah masuk kedalam tubuh Adam, ia pula merasa malas
dan enggan, malah ia berputar-putar, mengelilingi patung Adam yang terlantar.Kemudian Allah
menyuruh malaikat Izrail untuk memaksa roh itu masuk, akhirnya mahu tidak mahu roh itupun
masuk dan menyerah kepada Izrail.
Menurut riwayat ketika Adam masih berada di syurga, sangat baik sekali kulitnya. Tidak seperti
warna kulit kita sekarang ini. Kerana Adam telah diturunkan ke dunia, terjadilah perubahan pada
warna kulitnya. Sebagai peringatan: yang masih tertinggal warnanya hanyalah pada
kuku manusia.
Hal ini kita biasa lihat meskipun orang kulitnya hitam, tetapi warna kukunya adalah sama, ialah
putih kemerah-merahan. Dijadikan pada tubuh Adam ada sembilan rongga atau liang.Tujuh buah
liang di kepala,dan dua buah liang dibawah badan letaknya.Tujuh buah letaknya di kepala : dua
liang mata,dua liang telinga, dua liang hidung dan sebuah liang mulut.Yang dua macam di bawah
: sebuah liang kemaluan dan liang dubur.
Dijadikan pula lima buah pancaindera :
1. Mata alat penglihatan
2. Hidung alat penciuman
3. Telinga alat pendengaran
4. Mulut alat perasa manis,masin dan sebagainya.
5. Anggota tubuh lainya seperti kulit, telapak tangan, untuk perasa halus, kasar dan sebagainya.

Setelah Roh masuk ke dalam tubuh Adam : Lalu roh itu masuk perlahan-lahan sehingga ke
kepalanya yang mengambil masa 200 tahun. Demikianlah Allah memberi kekuatan pada Izrail
untuk memasukkan roh ke dalam tubuh Adam.Dahulu Izrail ditugaskan mengambil tanah untuk
Adam, dan kini dia pula ditugaskan untuk mencabut nyawa umat manusia.
Setelah itu meresap ke kepala Adam, maka terjadilah otak dan tersusunlah urat-urat sarafnya
dengan sempurna. Kemudian terjadilah matanya seketika itu matanya terus terbuka melihat dan
melirik kekiri dan ke kanan. Dan juga melihat ke bawah di mana bahagian badannya masih
merupakan tanah keras.Dilihatnya kiri dan kanan para malaikat yang sedang
menyaksikan kejadian dia.
Ketika itu Adam telah dapat mendengar para malaikat mengucapkan tasbih dengan suara merdu
dan mengasyikkan. Kemudian ketika roh sampai kehidungnya lalu ia bersin, serta mulutnya
terbuka. Ketika itulah Allah ajarkan padanya mengucap Alhamdulillah. Itulah ucapan Adam
pertama kalinya kehadrat Allah.
Lalu Allah berkata: Yarkhamukallah yang ertinya: semoga engkau diberi rahmat Allah Oleh
kerana itu jika orang bersin menjadi ikutan sunat mengucap Alhamdulillah dan orang yang
mendengarnya sunat mengucapkan Yarkhamukallah.
Kemudian ketika roh sampai pada dadanya, tiba-tiba saja ia mahu bangun. Padahal bahagian
badannya kebawah masih menjadi tanah keras. Di sini menunjukkan sifat manusia yang suka
tergesa-gesa (tidak sabar). Sebagaimana firman Allah SWT bermaksud :Dan adalah manusia itu,
suka tergesa-gesa.(Al-Israk:II) Maka ketika roh itu sampai di bahagian perutnya, maka
terjadilah susunan isi perut dengan sempurna. Maka seketika itu terasalah lapar. Kemudian terus
roh itu meresap sampai ke seluruh tubuh Adam, tangan, kaki lalu terjadi darah daging dan tulang,
urat-urat, berkulit dengan sempurna, yang mana kulit itu kian lama kian bagus dan halus.
Begitulah proses kejadian-kejadian tubuh Adam.
Setelah kejadian Adam sempurna sebagai manusia baru, maka dialah merupakan jenis makhluk
manusia yang pertama.Wajahnya cukup cantik, semua malaikat berasa kagum lihat Adam yang
begitu menawan. Kemudian Adam diarak oleh malaikat-malaikat selama 100 tahun lalu
diperkenalkan kepada seluruh penghuni langit pertama hinggalah yang ketujuh sebelum
dibawa ke syurga tempat mula-mula Adam dijadikan.
Renungan : Sesungguhnya Allah itu Maha Besar, Maha Agung , Maha pencipta sekian alam dan
pencipta setiap kejadian. Bertaqwalah kita kepadaNya, kerana pada Allah-lah kita akan
dikembalikan.