Vous êtes sur la page 1sur 230

Rada Naukowa Rosyjskiej Akademii Nauk w zakresie badania i zachowanie

dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Sergey Gavrov

http://edocs.fu-
berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000816

Modernizacja w imieniu imperium.


Społeczno-kulturowych aspektów modernizacji procesów w
Rosji

Editorial URSS

Moskwa 2004

1
Sergey Gavrov Modernizacja w imieniu imperium (Aspekty społeczno
rosyjski modernizacji): Monograph. M.: Editorial URSS, 2004. - 352 pp.

Autor uznał proces modernizacji jak zmiana rosyjskiego imperium i


liberalnego modelu modernizacji, w którym Imperial model modernizacji jest
dominujący, ale tylko liberałów dodatkowych, wyrównawczych. Nasz problem
polega na tym, że historyczne Rosji modernizacji nie tylko przyczynia się do
wejścia Rosji w nowoczesnym, ale raczej wzmocnienie feudalne-imperialnej
względu na kulturowe i cywilizacyjne systemu. Aktualizacja dla dobra imperium
budowy prowadzi do redystrybucji energii życiowej od ludzi sfery życia
codziennego w świeckiej lub religijnej megaprojects, tworzy świat, w którym
ludzie z wykorzystaniem tylko i wzmocnienie Imperium - wielki cel. Czy możliwe
jest rozbicie tego błędnego koła, ołowiu kraju z imperialnej skrajni, rozbij
pępowina, która łączy go z imperialnych-legacy feudalne, a prawa do zwolnienia
ze służby w Imperium, gdyby władze - że zakres zagadnień, w których staramy się
odpowiedzieć w tej książce.
Książka jest przeznaczona dla kultury, historyków, socjologów i wszystkich
zainteresowanych w procesie modernizacji rosyjskiego.

Siergiej Nazipovich Gavrov- filozof, antropolog społeczny, polityczny


naukowiec. Dr hab, profesor socjologii i antropologii społecznej. Rosyjski
specjalista w dziedzinie społecznej modernizacji nie społeczeństw.
Urodzony w 1964 roku w mieście Gorki (ZSRR).
Starszy pracownik naukowy w sektorze społeczno procesów i systemów w
Rosji Instytut Badań Kultury Ministerstwo Kultury Federacji Rosyjskiej.
Magisterską obronił na teorii i historii kultury (filozofii nauki) na temat kultury
narodowej i międzykulturowej interakcji (aspekty teoretyczne). Bronił pracy
doktorskiej na temat religijnej, filozoficznej antropologii, filozofii kultury na temat
- modernizacja procesów Rosja: społeczno-kulturowe aspekty. Autor kilku książek
[1] oraz ponad sto artykułów naukowych. Jest członkiem rady redakcyjnej

2
czasopism Osobowość. Kultura. Wspólnoty (Instytut Filozofii, Rosyjska Akademia
Nauk) i Psychologia elity , jak również Komisję do zbadania złożonych
problemów ludzi kultury i społeczeństwa , działającą w ramach Zarządu Federacji
Rosyjskiej Akademii Nauk Historia kultury światowej .
W sferze zainteresowań - modernizacja, problem modernizacji różnych
przemian w hypostasis, w tym politycznych, demograficznych, edukacyjnych,
społecznych i kulturalnych, jak również filozofii edukacji. Profesor Hawrze na
krótką listę zalecenia rosyjskich naukowców i polityków, co najlepiej
odzwierciedla ich życia politycznego w Rosji 1994-2003.
Przedstawicielem Pisarzy Unii w Moskwie. Badania naukowe na temat
historii, teorii i praktyki makro przemian w modernizacji Rosji.

Recenzenci:
E. Selezneva - Główny badacz rosyjski Instytut Badań Kultury, doktor
filozofii. Nauki.
LN Wojwodinie - doktor filozofii. Nauki, prof.

Zawartość
Sergey Gavrov.................................................................................................................................1
http://edocs.fu-berlin.de/docs/receive/FUDOCS_document_000000000816.................................1
Modernizacja w imieniu imperium..................................................................................................1
Społeczno-kulturowych aspektów modernizacji procesów w Rosji...............................................1
Przedmowa...............................................................................................................................4
Rozdział 1. Dwa modele modernizacji............................................................................................7
I. Zjawisko modernizacji.........................................................................................................7
II. Cesarskiej i liberalnego modelu modernizacji..........................................................................27
III. Historyczne sekwencji rosyjski modernizacji..........................................................................50
Rozdział 2. Anatomia rosyjski tradycjonalizm..............................................................................92
I. Tradycyjne umysłu: psychiczne i kulturowe synkretyzm..................................................92
II. Prawidłowe i istnieje w umysłach tradycyjnych rosyjski ..............................................118
III. Feudalne / Kvazifeodalnaya imperium jako forma społecznej self-rosyjski kulturowych i
cywilizacyjnych systemu.....................................................................................................149
Rozdział 3. Modernizacja i społeczno-kulturowych procesów w Rosji od 1991 roku................177
Społeczno sytuacji w Rosji po 1991....................................................................................177
3
II. System i disistema. Scenariusze i perspektywy..............................................................207
Wnioski ...............................................................................................................................225
P.S. ......................................................................................................................................227

Od Piotra Wielkiego, jesteś coraz bardziej rozwinąć swoje granice, aby nie
stracić w bezgraniczną przestrzeń.
Claude Henri de Saint-Simon Ruvrua - MS Lunin

Rosja - jest to imperium. Go wspierać, państwo


powinien posiadać w swoich rękach, a także o innych aspektach życia w
kraju
S. Witte
Dlaczego wszystko tak się stało? I znajdują się na
charakter, albo woli Bożej.
Jak powinno być inaczej?
Mamy płacić za wszystko, i nie mają do przekazania
J. Brodski

Przedmowa

Na pytanie, dlaczego autor stworzył zainteresowanie w kwestiach


związanych z modernizacją transformacji w Rosji, odpowiedź jest prosta. Rosyjski
ptaków trojki, wszystkie 70 i większość z 80-ych z nudnym piąć się na stronie
spotkania raznovelikim dysydent i kuchnia, do końca okresu 80's - wczesne 90-
ozhila - tak ozhila. Rvanula tuż nietoperza, więc tak, że poleciał z kropli rider (byłe
republiki radzieckie), woli, a kto się w niej w różnych fazach niewoli rosyjskiej
historii. I poniósł. I mamy - współczesnych - oddaje ducha, a nie tylko

4
kalejdoskopowy zmieniający się świat wokół nas, ale nasze życie, nas samych.
Here it is - nowy etap modernizacji rosyjskiego.
Wanted, w czasie, który jest już w naszej historii, aby zrozumieć kim
jesteśmy, skąd i gdzie idą i jak duże lub małe szanse, aby w końcu godne miejsce,
a jeśli mamy twarzy kontroli przy wejściu do cywilizacji współczesnej. Ale, co
ważniejsze, czy dużej części społeczeństwa i władz rosyjskich? A jeśli tak, to jakie
zasady jesteśmy gotowi, aby odstąpić od tego, jak ważne dla siebie skłonny do
poświęceń?
Fale walcowane modernizacji Rosji od ponad trzech wieków, począwszy od
transformacji Piotra I. W tym czasie udało się coś zrobić, ale coś pozostało w
dziedzinie marzeń i projektów. Więc dlaczego stałą pokusą modernizacji
towarzyszy nie mniej stałego sprzeciwu wobec procesów modernizacyjnych, gdy
reforma powinna być kontrreformy, ale po pewnym czasie, proces zamieszczonym
w takiej samej kolejności? W naszej książce spróbujemy znaleźć odpowiedź na to i
inne chorych naszego życia.
Najczęściej mówi się o Rosji po ścieżce tzw połowu modernizacji. Ale to
tylko część prawdy, łowienie wzór działa tylko w niektórych segmentach Rosja
społeczno-kulturowych, ale nie w systemie jako całości. Podczas modernizacji
okres w naszej historii, my doganiać cywilizacji zachodniej modernizacji (głównie
Europa Zachodnia), zwłaszcza w wojskowych i technologicznych, wszystko to
służy rozwojowi wojskowo-technicznego potencjału kraju. Znaczące zmiany w
strukturze społecznej, które obejmują nie tylko przyjęcie instytucjonalnych
oferowanych wzorów nowoczesnej cywilizacji, ale również jej ducha,
wprowadzenie i przestrzeganie praw obywatelskich i wolności, społeczeństwa
obywatelskiego - wszystko to dla większości z okresu po prostu nie istnieje.
Władze wydawały się o wiele prostsze i bardziej niezawodne, aby nie
opierał się na prywatnej inicjatywie Little Man, ale do podjęcia innej decyzji zły,
uruchomienie wszystkich możliwych sił do kolejnego przełomu. Gdy cena straszny
stres / nadmiar witalności przełom osób zostało dokonane, lub które miały miejsce
częściej, częściowo, nagle okazuje się, że około beznadziejnej przybłęda

5
społeczno-kulturalnej, który jest po prostu nie mogli nie tylko grać, ale również
utrzymanie tego lokalnego sukcesu. Zrozumienie, że istnienie społeczeństwa
obywatelskiego, poziom rozwoju społecznego w ogóle jest najwyższym i
ostatecznym wartość - moc nie jest dzisiaj.
Tak więc, główne rzeczy. Przez wieki, główny wysiłek w procesie
modernizacji Rosji nie jest zobowiązana do przystąpienia do zachodniej
cywilizacji w genealogii nowoczesnego, ale przez wzgląd na ochronę, reprodukcji
i konsolidacji imperium. Modernizacja została przeprowadzona wyłącznie w celu
bardziej nowoczesnego i konkurencyjnego, ponieważ rodzaj poszczególnych
elementów imperium, wymuszone poszkodowanego i rekolekcje prywatnych,
lokalnych zostały dopuszczone do zachowania i wzmocnienia całego imperium
umysłu i ciała.
Wreszcie, nie ma innej przyczyny, które doprowadziły nas do rozważenia
szczegółowo specyfiki tego procesu modernizacji Rosji. W naszej analizy
publikacji naukowych, istniejących badań nie dostarczają mniej lub bardziej pełny
obraz rosyjski modernizacji transformacji. Albo są one odległe od nowoczesnych
realiach społeczno-kulturowych, lub zjawiska modernizacji nie badano w zakresie
zmian w kulturze i społeczeństwie, w ramach teoretycznej i kulturalne (kulturowe)
podejścia, a nie tylko jakieś zdjęcie z wielokolorowych społeczno empiryk,
poprzez zmianę, która objawia procesów modernizacyjnych, ale także na lepsze
zrozumienie relacji przyczynowo-skutkowych, które prowadzą z kolei do historii.
W tej książce staramy się wziąć pod uwagę historyczne w Rosji
modernizacji i faz, w celu oceny i perspektyw, w wyniku tych perspektyw, nasze
życie osobiste szanse, tj. Czy będziemy budować dom, dzieci i podnieść do
pielęgnowania naszego ogrodu, czy znów będzie toczyć buty, do mody i
wojskowych noszących Empire oddanych nas do kolejnego pieca
ideokraticheskogo projektu.
Autor wyraża jego szczere podziękowania dla kolegów, którzy brali kłopoty
z czytania tej książki: doktor filozofii, profesor EA Orłowej i doktor filozofii,
profesor A. Pelipenko. Wspólna dyskusja na temat rzekomych problemów i uwagi

6
przyczyniły się do lepszego artykulację autora koncepcji. Szczególne
podziękowania pragnę podziękować recenzentom, wiodących naukowców z
rosyjskiego Instytutu Badań Kultury, doktor filozofii E. Selezneva i doktor
filozofii, profesor LN Wojwodinie.

Rozdział 1. Dwa modele modernizacji

I. Zjawisko modernizacji

Problem modernizacji jest jednym z najbardziej bolesnych dla narodowej,


zarówno naukowych i publicznych, odnosi się ona do sformułowania zarówno
średnio-i długoterminowej strategii rozwoju. Słowo modernizacji poza ścisłe
rozumienie naukowej pojęcie to jest używane bardzo powszechnie i niewyraźne,
często w tym różne znaczenia. Aby nasze badanie powinno poprawne, należy
dopasować termin modernizacji z jej siostrą koncepcji.
To przede wszystkim pojęcia modernizmu. Tak zwany Większość
nowoczesnych wstecz, niezwykle szeroki koreluje z pojawieniem się
chrześcijaństwa. Określenie nowoczesnych użyty po raz pierwszy w Europie pod
koniec V cala w celu odróżnienia otrzymał oficjalny status chrześcijańskiej i
pogańskiej Roman przeszłości. W następnej epoce zawartość pojęcie zmiany, ale
oświecenia i romantyzmu, a następnie wypełnienie jej sens, соотносимым z
nowoczesną. Nowoczesny, zaawansowany od tego czasu jest to, co przyczynia się
do osiągnięcia celu wyrażenia spontanicznie aktualizacji znaczenie duchem czasu.
W dzisiejszym kontekście kulturowym i cywilizacyjnym badań nowoczesnej
epoce nowożytnej lub więcej odnosi się do Modern Times, renesansu i reformacji

7
rozpoczął i zakończył się (mniej lub bardziej stałe) za zgodą po ideologicznego
paradygmatu w ostatnim kwartale dwudziestego wieku.
Wydaje się nam, że nie ma potrzeby specjalnie mieszkać w treści warunków
hodowli modernizacji, Modern oraz moderniti z artystycznego punktu widzenia
nowy (w sensie artystycznym stylu z końca XIX - początek XX wieku). A
modernizmu (w Wartość głównego nurtu świadomości artystycznej XX wieku).
Na przykład, słynny slavist, włoski filozof Vittorio Strada, powiedział, że język
rosyjski pochodzi od słowa nowoczesny, w tym modernizację, w stylu Art
Nouveau, ale nie najbardziej podstawowego termin nowoczesna, która zastąpi
kategorii nowoczesności. Tymczasem nowoczesne kategorii jest bardziej pojemny
niż pojęcie kategorii nowoczesności. W szczególności, możemy mówić o
współczesnym okresie, nowoczesny accentuating jej teraz, mamy obserwowane
okresie.
Jeżeli mamy na myśli nowoczesne okresie po rewolucji burżuazyjnej
Europejskiej (szczególnie pragnie podkreślić angielski Rewolucji 1640 - 1642gg.)
I nadal w ciągu całego czasu, aż nowe przejścia najbardziej rozwinięte państwa w
społeczeństwie postindustrialnym, koniec XX - początek XXI wieku, przynajmniej
w najbliższym perspektywy historycznej są uważane przez nas za późno
nowoczesnych. Uważamy też, solidariziruyas w tym zakresie ze stanowiskiem
Senegalu socjolog S. Amin, że Dziś (nowoczesność) niekompletne, otwiera drzwi
do nieznanego. Dzisiaj nezavershaema w swojej istocie, ale wiąże się z sekwencją
formy, które są bardzo zróżnicowane przezwyciężyć sprzeczności społeczeństwa w
każdym momencie swej historii . Nasze oceny tego okresu jest w dużej mierze
skorelowane ze stanowiskiem E. Giddens, J. Habermas, który znajduje się w
projekcie jako nowoczesna aktualne pewien potencjał twórczy. W tym samym
czasie, ale nie możemy przyjąć, że zastrzeżenia do takiego punktu widzenia,
uzasadnione. Tak więc, A. Helena sądzi, że oświecenia założenia są martwe, nadal
stosuje się tylko do skutków.
Analiza takich zjawisk jak historycznie znaczące nowoczesne i modernizacji
mogą być przeprowadzane na różnych poziomach. Dla zewnętrznej empirycznych

8
zjawisk klasyfikowanych zgodnie z dziedziny polityki, ekonomii, socjologii,
historii, techniki, prawa odzwierciedlenie zmian zarówno indywidualnej jak i
zbiorowej mentalności narodów europejskich. Odwołanie się do tych głębokich
zmian w badaniach powoduje, że pomysł nie tylko do poszukiwania odpowiedzi na
pytanie jak to się stało, ale przede wszystkim dlaczego. W związku z tym istnieje
potrzeba nie tyle przedmiotem empirycznych, lecz w dziedzinie kultury,
teoretyczne podejście, w którym mentalności i cywilizacji są nierozłączną
elementy jednego systemu kulturowego.
Jesteśmy świadomi, że sposób, w którym Europa stała się w Europie w
zakresie globalnej modernizacji źródła wpływów. Kiedy jednak staramy się
zrozumieć, dlaczego to się stało, odpowiedź nie jest już tak jasne, co sugeruje
odwołania się do filozoficznych i teoretycznych i kultury naukowego dyskursu.
Gdy spróbujemy na nie odpowiedzieć, opierając się głównie na zewnętrznych
danych empirycznych, dużo jest niedostępny dla naszego zrozumienia. Tak więc,
na poziomie historycznego i analiz empirycznych jest niemal niemożliwe do
wyjaśnienia, dlaczego technologicznego przełomu XV w. pojawiły się w Europie
niż na Wschodzie, szczególnie w Chinach, gdzie było to wystarczające do
zewnętrznych (fizyczne) warunków. W próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego
Europa stała się pierwszym w dobie modernizacji, zwracamy się do podstawowych
cech dziedzinie europejskich zasobów kulturalnych i cywilizacyjnych, które
określają system kierunku wektora historycznego rozwoju.
Rosyjski antropologii społecznej uważa, że AA Pelipenko starożytności był
prototyp utilitaristskogo zachodnim społeczeństwie, jej kulturowe i cywilizacyjne
środa koncentruje się na wyższym poziomie rozwoju społeczno-kulturalnych
dynamikę niż w starożytnym świecie. Egzystencjalne kryzys starożytnego
Wschodu, związane z naturalnym upadek tradycyjnych mitologicznych-rytuał
systemu, w starożytności był kompensowany przez kibicowania egzystencjalne
człowieka, który w wyniku rozwoju własności prywatnej, niezbywalne prawa
obywatelskie.

9
Należy zauważyć, że te tendencje nie spowalnia ze względu na dalszy
rozwój dziedzictwa historycznego i społeczno-kulturalnych dynamika, chęć
odtworzenia życia w tradycji. Imperium Rzymskiego okresie spadku
doświadczonych stagnacji w różnych dziedzinach życia, w tym ważne procesy w
celu przyspieszenia dynamiki dziedzinie technologii. Sami technologii w chwili
śmierci Zachodnie Imperium Rzymskie nie ewoluowały na przestrzeni wieków, a
nie ma powodu, aby sądzić, że świat Roman utrzymać zdolność do postępu
technologicznego ... w liczbie społecznie uznane intelektualnej priorytetów
społecznych i nie włączone postęp w dziedzinie techniki.
Depletion i stopniowy upadek, a następnie utrata imperium w zachodniej i
osiągnął na barbaria ludzi w Europie, którzy doświadczyli głębokiego społeczno-
kulturalnych szoku przez kilka wieków, tak zwane ciemne wieki, gdzie podział
komunikacji i starożytnego świata zwrócił wiele Zachodu na prymitywnych
państwa, które jest charakterystyczne dla tradycyjnej wiejskiej cywilizacji prawie
prehistorii . Niektóre starożytne dziedzictwo barbarzyńskie narody Europy
Zachodniej mogli się uczyć, ale duża część to stało się bezprzedmiotowe
przeszłości, przeniósł się do obszaru pamięci. To społeczeństwo jest nadal ceniona
Roman tradycji. Ale te tradycje, które istniały tylko w chrześcijańskiej formie, nie
zostało żywe doświadczenie i przetrwały jedynie jako dobre wspomnienia .
Po wieku po cywilizacyjnej katastrofy, która miała spadek w Europie
Zachodniej Imperium Rzymskiego, dziedzictwo starożytności, i coraz bardziej
rozprzestrzenia chrześcijańskiej wiary, praktyk religijnych i życiowych energii stał
się barbarzyńcą etnoplemennyh podmiotów w celu utworzenia nowego
kulturowych i cywilizacyjnych nowy krajobraz chrześcijańskiej Europie.
To był zupełnie inny, z własnej cech kulturalnych i cywilizacyjnych
systemu. Cechy wyróżniającej powstał w średniowieczu w Europie Zachodniej,
kulturalnych i cywilizacyjnych system trzy-Świat modelu, w którym system
pomiędzy biegunami Boga i Diabła, dobro i zło dopasować naturalnych, ludzkich.
To trzy podział świata, podkreślając naturalne, a nawet ludzi, w dużej mierze
określa się jako kierunek i intensywność przyspieszenie dynamiki procesów w

10
historii i sotsiokulture tego systemu, dalsze stymulowanie rozwoju materiały
wybuchowe wyposażone człowiekiem pokoju.
Parted z siecią августинизмом w czasach Akvinata, katolicki świat dzieli
się na dwa, a nie jest ( światło i ciemny ) - i sodu: a obszaru górskiego między
nadprzyrodzony i pobłogosławił piekła nienaturalnych powierzchni w chwili
obecnej mieszkał przez własne zasady, choć pod moc Boga, który jest naturalnym .
Ponadto, ... katolicyzm był jak ... Konkordatu między ducha i materii, a tym
samym duchu monocracy ogłoszona w teorii, ale sprawa została podana
możliwość wykorzystania w praktyce, anulowane wszystkie swoje prawa .
Przez cały okres średniowiecza w Europie Zachodniej było trudne i czasami
bolesny proces rozstanie z duchem zmieniających августинизма Treść
inopolozhennogo transcendentne Bożej Absolutu. Tak, już w jej rozpatrzenia
Pierre Abelyarom dogmatu o boskości troichnosti zauważalnie brak
jakiegokolwiek poczucia rzeczywistości substantsialnoy doskonałe. W wyniku
tego procesu niebieskich idealne wartości jakby przesunęła na ziemię. Wyjazd na
założeniu, że każda innowacja jest tabu, jako inspirowane przez diabła. Innowacje,
postęp technologiczny nie identyfikują więcej grzechu. Radość i piękno raju mogą
być realizowane na ziemi .
W późnym średniowieczu stopniowo zmieniają właściwości metafizyczne
problemy, pytania z tego obszaru zaczynają poruszać się do osoby, ich decyzji
teraz zależy tylko od niego, a nie myśli i działań niektórych sverhestestestvennyh
sił. Należy pamiętać, że logika tego dość długie, często w formie utajonej pasują
nominalistov zwycięstwa nad realistyczne, miejskie wzrostu i tworzenia
uniwersytetów, wraz z rosnącą wyrazem europejskiej umysł do niekończących się
procedur analitycznych. Proces ten jest praktycznie zakończona w Europie w dobie
New Age: The Age, które nazywamy Nowy czas ... ustalono, że człowiek jest
wielkość i centrum istniejącego. Człowiek - jest to zawsze i wszędzie, czyli że
podstawą wszelkich opredmechennosti, wszystko to możesz go przesłać
subiectum.

11
Ale jeśli centrum wszechświata jest sama osoba, może on odzwierciedlać w
różnych sferach życia, zmieniając go w sposób racjonalny, stopniowo coraz mniej
uwzględnieniem społeczno-kulturowych tradycji uświęcam święte początku.
Losing jego uzasadnienie społeczno świętych tradycji bardziej podatne na zmiany i
ludzi w niej uzyskuje stopień swobody w wyborze tego, co można wziąć z
przeszłości, ale z tego, co można wyrzucić.
Proces racjonalizacji świata przybyło do powierzchni życia w okresie
renesansu i reformacji, ale jego obecność instytucjonalnych została już w epoce
nowa era. Nie były kontynuowane i zostały wdrożone w praktyce, wyrażona w
zakresie zasad kulturowych Europy Zachodniej: obscheevolyutsionny zasadą
ewolucję od prostych form życia na bardziej skomplikowane formy i zasady
przyznawania coraz bardziej autonomiczny i utrzymanie samodzielnej jednostki
naturalnych, a następnie kontekście społecznym. E. Neumann zauważył, że
zachodnia analiza ujawnia tożsamości w ciągłym ruchu w przód iw tył, ale stały
postęp w kierunku określonego na wstępie: aby wyzwolić się od natury i
indywidualnej świadomości nieprzytomny.
Ta aktualizacja tych procesów i zasad, wspieranych przez kolejne powstania
narodowego państwa i systematyczne kapitalistycznej produkcji, aby uczynić z
Europy i całego obszaru euroatlantyckiego modernizacji cywilizacyjnych przemian
w skali globalnej. Nowoczesne, stopniowo wykraczające poza granice Europy,
całego świata, głównie z powodu braku innych, bardziej tradycyjnych form
wspólnota nie mogła oprzeć go ... Czy moderniti zjawisko wyłącznie Zachodniej
pod względem stylu życia ... bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie powinna jest
tak .
Po rozpatrzeniu najważniejszych teoretycznych i kulturowego wymiaru tego
procesu, niech nam teraz do historycznych i empirycznych, myśląc o zjawisko
modernizacji. Nowoczesne był korony, maksymalna punktem całego
progressistskoy ekspresji kulturowej i cywilizacyjnej paradygmat. Ideologii
postępu i staje się coraz bardziej świeckiej treści, przez cały okres modernizacji
ustalona evropotsentrizm historycznego procesu, przy założeniu, że przepływ

12
różnych narodów w rosnącym drabiny racjonalności, świeckie,
ekonomikotsentrizmu. Robert Nisbet w ogólnych formie prezentacji poglądów z
klasyków myśli społecznej i politycznej w toku, powiedział, że w ogóle klasycznej
koncepcji pomysł może być postrzegana jako stopniowego wyzwolenia ludzkości
od strachu i niewiedzy ruchu na drodze do coraz wyższych poziomów cywilizacji.
Stadialny podejście przyjęte przez ewolucyjne, neoevolyutsionisty, marksistowski
i pozytywistycznej w długi czas, aż do ostatnich dekadach ubiegłego wieku,
panowały, w formie pośredniej, a dziś jest dostępny na zachodzie, w dużej mierze
do zachowania ducha evropotsentrizma, Nauki.
Rozważając elementów modernizacji procesów załadowany w kontekstualne
dziedzinie społecznej historii, nauk politycznych i ekonomii, to należy zwrócić
uwagę na następujące. Do drugiej połowy XX wieku, prawdziwym wyższości
cywilizacji zachodniej nad resztą świata był dominujący, jeśli nie jest
bezwzględny. W alternatywnych, zachodnie ścieżki rozwoju dla większości
ubiegłego wieku zalecał socjalistycznego projektu, który jest rozpaczliwa próba
osiągnięcia ilościowych wyników z wiodących nowoczesne.
Socjalistyczna modernizacja opcji praktykowane w XX wieku w różnych
krajach na całym świecie, zwłaszcza w ZSRR, były w większości nie-adaptacyjne
odpowiedzi na dramatyczne przyspieszenie historyczne i społeczno-kulturalnych
dynamiki w prądu Nouveau. Nie jest przypadkiem, że w tej dziedzinie była
postrzegana głównie socjalistycznej modernizacji opcji, ponieważ jest bardziej
spójne z braku mentalności zbiorowej społeczeństw. Oczywiście, odwołanie do
socjalistycznej modernizacji opcja nie była invariant do niektórych państw
europejskich nie są wystarczające do zapewnienia procesy modernizacji w Japonii
oraz Azji Południowo-Wschodniej, mówi się o Tygrys i Smoki Azji.
Dziesięć lat po rozpoczęciu socjalistycznego eksperymentu w Rosji AV
Lunacharsky uznać stanowisko europejskich pisarzy, filozofów i polityków,
możliwość zaangażowania się w rozwój paradygmatu progressistskuyu non
społeczeństw, korzystając z opcji socjalistycznej modernizacji. Oni wierzyli, że
samouglublennaya Azji chce pożyczyć z Europy w celu zwiększenia fizycznego,

13
prawdziwe, ale jest to praktycznie niemożliwe do osiągnięcia mechaniczne
przeniesienie kapitalizmu w Azji, spoza Europy w ogóle, gleby. Azji, na tym
etapie jego rozwoju nie może być postrzegana z Europy jest dążenie do osiągnięcia
postępu w sferze życia materiału bezpośrednio, poprzez przyjęcie kapitalizm,
wolny rynek, wprowadzenie politycznych demokracji i praw człowieka. Ale
pośrednie europejskich wpływów w Azji ewentualnie poprzez bolszewizm, które
dałyby nowe Ewangelii dla rozwoju Azji samo, w tym segmencie, i odradzają się:
To będzie koncepcyjny podstawę do odrodzenia Azji, tj. zdecydowana większość
ludzkości. Jednak sukces Twojej aktywności fizycznej i ruchu na Zachodzie będą
ograniczone. Tutaj w błąd .
Jest on zbliżony do socjalizmu kolektywizm Azji, ile indywidualistycznej
cywilizacji euroatlantyckiej, gdzie jest szansa vanishingly małe. Dzisiaj, patrząc na
procesy modernizacji w historycznej perspektywy, stało się jasne, że nie jest
obecnie w trakcie opracowywania i wielu cywilizacji. Problemem jest tylko, że
tych cywilizacji, z wielu podobnych elementów, a są punkty przecięcia między
nimi, wciąż ewoluują, urodzeniu, nowe wersje różnych aspektów modernizmu, z
których każda oferuje własne program rozwoju kulturalnego. Wszystko to
przyczynia się do zróżnicowania podejścia do zrozumienia modernizmu i oceny
programów kulturalnych inicjowanych przez różne części współczesnych
społeczeństw .
Drugi alternatywnych projektów, jednak nie roszczenia do uniwersalności
został projekt modernizacji przez konserwatywną rewolucję, przedłożony Faszyzm
we Włoszech i narodowego socjalizmu w Niemczech. Pamiętaj, że korzystanie z
modelu modernizacji jest w dużej mierze wynikiem ich podobny los
historycznych. I Niemcy, w całym średniowieczu, dążyć do ożywienia Imperium
Rzymskiego, i Włochy, które rozkwitły w XIII wieku, miasto-republic handlu,
historycznych norm jest zbyt późno, aby się przesunęła paradygmat tworzenia
krajowych państw.
Chodzi o to, że miejskich handlowych miast republiki i imperialnej formy
rządu, w mniejszym stopniu niż krajowe państwa, które przyspieszyło

14
intensywność historycznych i społeczno dynamiki. Wynikiem tego było
spowolnienie opóźnienie dynamicznych procesów w stanie Niemcy i Włochy były
w stanie rozwiązać ten problem, tylko w 70-ych XIX wieku. Pod wieloma
względami, właśnie ze względu na powstawanie krajowych mitologii podjął w
tych krajach jako agresywną formę.
Analizowanie procesów modernizacji, należy pamiętać, że stanowią one
syntezę progresywne i recesywnym tendencji, postępu i regresu, choć ich uwagę w
kontekście zdominowany przez długi diahronnom stały początku. Jako przykład
negatywny adaptacyjne odpowiedzią na wyzwanie euroatlantyckie cywilizacji
można uznać doświadczenia reżimów totalitarnych w XX wieku, w tym przede
wszystkim doświadczenia nazistowskich Niemiec i do pewnego stopnia Stalina w
Związku Radzieckim. W ramach tego społeczno-kulturalnych projektów
modernizacji technologii wykorzystywanych w tym samym czasie, zaprzeczając
demokratycznej organizacji społeczeństwa, praw człowieka, regulacji ciężką
potencjału twórczego osób. Reżimów totalitarnych w XX wieku trwałe powłoki
zewnętrznej modernizacji społeczeństwa, a nie jego merytorycznych,
ontologicznych podstaw. Dlatego też interesujące miejsce A. Akhiezer,
rassmotrevshego zagadnień związanych z formacji politycznych fundamentów
społeczeństwa nowoczesnych wyzwań i problemów, na tej drodze. Należy do
drugiej fali modernizacji Niemcy ubiegłego wieku, daleko w tyle za politycznie i
gospodarczo bardziej rozwiniętych krajach. Niemieckich narodowych socjalistów
próbował dostosowania technologii do nowoczesnego społeczeństwa otwartego
celów totalitaryzmu, zamknięte społeczeństwo. Narodowy socjalizm w
Niemczech, był reakcją na wzmocnienie wewnętrznego kryzysu społecznego i
kulturalnego oraz polityki zagranicznej pokonać. W tym przypadku raczej na
wykorzystaniu siły modernizacji w dziedzinie instrumentalne, stosowanie swoich
osiągnięć w dziedzinie technologii, konstrukcji wojskowych, częściowo w
gospodarce.
Reżimy totalitarne starało się dostosować niektóre z tych zmian na
odbudowę archaiczną, zamknięte społeczeństwo, ideologii, która jest mieszaniną

15
racjonalizm i irratsionalizma, poleganie na naukę, a jednocześnie, najbardziej
archaiczną mitologiczny fundament świadomości społecznej. Już w 1923 roku,
klasyka literatury niemieckiej T. Mann powiedział, że niemiecki wniosku należy
do ..., że jest wolność narodów Europy, byłoby ... równoznaczne z wymogiem
przemocy w swojej natury .
W drugiej połowie XX wieku sytuacja zmieniła się radykalnie, Niemczech,
począwszy od jej zachodnia część stała się częścią, a następnie strukturalnych
kluczowych elementów europejskiego modernizmu. Wystarczy mieć już trudne,
lub w dalszym ciągu poruszać się w tym kierunku i niektórych innych krajów
kontynentu europejskiego, w tym Włochy i Hiszpania, a później w Polsce, na
Węgrzech i innych byłych krajów socjalistycznych. Apelujemy do historycznego
kontekstu modernizacji procesów w tych krajach europejskich nie tylko do
podkreślenia różnorodności na poziomie krajowym, ale także pragnąc podkreślić
determinancy historyczne losy niektórych osób ich historyczną.
Pozostała część ludzkości, często mierzony w latach po II wojnie światowej
jako Trzeciego Świata, nie tylko nie dostarczyły żadnych znaczących
alternatywnych projektów, rozwoju lokalnego i skuteczne opcje dla państw.
Sytuacja uległa zmianie w drugiej połowie XX wieku, kiedy sukces,
konkurencyjnej opcji modernizacji reprodukcji spoza cywilizacji zachodniej. Jego
interpretacja modernizacji są dynamiczne, gospodarczo i społecznie udanych
azjatyckich państw, należących do krajów islamskich cywilizacji próbuje używać
w działalności gospodarczej zakładu religijnych (zakaz otrzymania pożyczki na
procent w koranowy tradycji). Zgodnie z punktem widzenia, S. Eyzenshtadta
sprzeczności - między niepowtarzalność Zachodu i fakt, że był podobny wzór dla
reszty świata, ale z drugiej strony, specyfika dynamiki innych cywilizacji, to nie
było oczywiste w momencie Marksa i Webera, gdzie rozprzestrzenianie
kapitalizmu i modernizacja poza Europą była w jego początkowej fazie. Ale stało
się znacznie bardziej widoczne na późniejszym etapie modernizacji po II wojnie
światowej .

16
Ta widoczna sprzeczność znajdzie wyraz w stark dysproporcji pomiędzy
różnymi cywilizacyjny siedlisk w rozwoju materiału świecie, w sferze życia
gospodarczego. I. Wallerstein rozwiniętych teorii na świecie systemu, wyjaśniając
stopnia nierówności między krajami pierwszy (stan modernizacja) i Trzeciego
Świata. Proces tworzenia systemu globalnego gospodarczych i politycznych więzi
opartych na ekspansję globalną gospodarką kapitalistyczną, ponieważ co najmniej
od XVI wieku. W kapitalistycznej gospodarki światowej pociąga za sobą istnienie
jądro poluperiferii, peryferia i zewnętrznych areny.
Członkowskich jądra I. Wallerstein to: Wielka Brytania, Holandia, Francja i
później przystąpiły do północno-zachodniej Europie. Jest w tych krajach
posiadających wyrafinowane przedsiębiorstwa, rewolucji przemysłowej.
Członkowskich, który znajduje się w południowej Europie wokół Morza
Śródziemnego, stała się zaczątkiem poluperiferiey krajów. W niektórych krajach
Azji i Afryki terytoriów należących do zagranicznych Arena, ponieważ
praktycznie nie mają wpływu na stosunki handlowe z krajami jądra. Colonial
procesów i działań dużych korporacji zaangażowanych w Azji i Afryki z
gospodarką światową. I. Wallerstein twierdzi, że dominujący w kraju na świecie
systemu jądra są w stanie kontrolować światowy handel procesów pierwszych
krajów świata mają możliwość wykorzystania zasobów krajów trzeciego świata.
Ważnym aspektem procesu jest najwyraźniej w następnym. Cywilizacji
zachodniej okres modernizacji coraz ruchu w płaszczyźnie poziomej,
pozostawiając po sobie nawiasów, w coraz większym stopniu zmniejszone,
wymiar pionowy, który przejawia się, między innymi, przekształcać i wzbogacać
nowa świecka treści chrześcijańskiej geneza systemów semantycznych i
subkultury. (Pionową linią, rozumiemy wartość święte, co transcendentne wymiar.
W kierunku poziomym - bogactwa.) Brak cywilizacji nie jest wystarczająco długi,
aby odebrać połączenie, Zachód jest w dużym stopniu z powodu dominacji
pionowego pomiaru powyżej poziomej. W odpowiedzi, kontury, które wydają się
być do końca ubiegłego wieku, to próby przyspieszenia dynamiki społeczno-
kulturowych, które obejmuje formy życia gospodarczego, społecznego organizacji,

17
technologii, itp., przy jednoczesnym utrzymaniu pionowej pomiaru istotną
strategii, jej religijnych (głównie religijnej) komponentu .
Należy zauważyć, że w cywilizacji pragnienie doganiać i wyprzedzać
modernizacji państwa bez utraty lub przynajmniej nie radykalnie zmieniają
tradycyjne cywilizacyjnej tożsamości jest dość problematyczne. W przypadku
praktycznej realizacji tych projektów transformacyjnych osiągnąć, zazwyczaj na
koszt skrajnego napięcia sił społeczeństwa i państwa, otrzymała raznovektornoe
kierunku ruchu system może nie działać skutecznie w każdym z tych samolotów.
Kontynuuje dziś i infantilism mifologizm zbiorowej, a nie tylko w Rosji, w
dalszym ciągu koncentrować się na możliwość osiągnięcia pełnej gamy świadczeń
cywilizacji i standardów życia, nic nie znaczące, nie będą darczyńcy. Jako
ilustracja, my cytują oświadczenie religijnych arabsko-islamski myśliciel Sayyid
Qutb, opisanych idealnym społeczeństwie muzułmańskim, które w swoim życiu
materiału byłoby zgodne z nowoczesną (zachodnia) cywilizacji, a w duchu
filozofii - religijnych, myśli o życiu, cele ludzkiej egzystencji , miejsce człowieka
we wszechświecie, jego specyficzne właściwości, prawa i obowiązki - w oparciu o
providentsializme .
W związku z tym procesy modernizacji występują trzy różne znaczenia.
Jako wewnętrzny rozwój krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej,
odnosząc się do Europejskiego Nowe czasu doganiające modernizacji kraju
praktyki, nie odnoszą się do pierwszej grupy krajów, lecz także stara się dorównać
im, nowoczesnych procesów innowacyjnych, charakterystyczne dla krajów
należących do cywilizacji zachodniej.
Jesteśmy bardziej zainteresowani w procesach, w połączeniu w drugiej
grupie, ponieważ Rosja ma w ciągu ostatnich trzech wieków, choć z popyatnymi
ruchy, przeprowadziła modernizację projektu. Nie oznacza to, że poza zakresem
naszego zainteresowania są różne aspekty modernizacji, jako jedyny system
modernizacji w szerokim kontekście możliwe zrozumienie poszczególnych
modernizacji. Różni autorzy mają szeroki wachlarz poglądów na temat definicji
chronologicznym ramach modernizacji, jak również jego ontologiczną podstawą,

18
która jest najbardziej widoczna w różnicy między powszechnej (stadialnogo) i
lokalnych (cywilizowany) podejście.
W ramach klasycznej teorii modernizacji, sięga do tradycji
chrześcijańskiego uniwersalizmu, model modernizacji procesów są opracowywane
w duchu powszechnej historycznych, wspólne dla wszystkich narodów i lokalnych
linii rozwoju cywilizacji. Zmiana tożsamości kulturowej była postrzegana jako
nieuniknioną konsekwencją transformacji społecznej i kulturowej, była rodzaju
wyznacznikiem ich radykalne. Zmiany w realiach społeczno-historycznych i
musiał ustąpić do invariants, że są mniej lub bardziej udane kopie zachodnich
społecznego i kulturalnego dyskursu. W 50 ubiegłego wieku, J.-P. Sartre, a
dominujący w intelektualnej środowiska przedstawienia, pisał, że wiele artykułów
można umieścić w ziemi tylko w oparciu o ich przyszłości ... Nasze zadanie w
historycznym centrum wielowartościowy pokoju było przyśpieszyć moment
historii będzie miał tylko jedną myśl, kiedy to mają tendencję do rozpuszczenia w
konkretnych osób robi to razem.
Już 70 ubiegłego wieku W. Moore, opisujące dynamikę nie społeczeństw,
napisał, że wszystko zmierza w jednym kierunku, mimo różnych tempie, granic i
barier, modernizacji - to racjonalizacji organizacji społecznych i społeczno-
kulturalnych. Taki racjonalny proces prowadzi do konwergencji poziomu rozwoju.
Modernizacja zatem - ścieżkę do konwergencji państw z różnych historycznych
losu w jednolitą społeczność światowa .
W ramach nowoczesnej cywilizacji zachodniej jest postrzegana jako idealne
indywidualistycznym ludzkiej egzystencji, która stara się konkurować z Boga
Stwórcy, który jest ostrożna postawa w mniej zlaicyzować regionów. Człowiek nie
może być światowym uaktualnień jako zwięzły i hypertrophied formie zachodniej
cywilizacji.
Unifying podejście do modernizacji społeczeństwa nie jest ambiwalentny
reakcji poza tradycyjnym zakres modernizacji komplementarność w stosunku do
vesternizatsionnyh wysiłków krajowych elit do ich całkowitego odrzucenia,
deterministycznych społeczno-kulturowe, religijne tradycje miejsce w świecie

19
Boga i człowieka: ... Idea rozwoju w Zachodnim sensie jest niedopuszczalny dla
kultur europejskich. Przyszłość nie jest wynikiem dominacji cywilizacji
zachodniej, z jej rozumienie wolności, cywilizacji, racjonalności itp., i będą
reprezentować wielu cywilizacji świata, przyczyniając się do rozwoju ich wiedzy,
tożsamości, jak i do stworzenia bardziej humanitarnego, opłacalne i społecznie
sprawiedliwego społeczeństwa .
Proponowane kolory przyszłości różnych cywilizacji, z których każdy dąży
się modernizacja jest mało prawdopodobne, ale ten stan rzeczy wymaga
bezwymiarową modernizacji w ogóle, co prowadzi do niemożności identyfikacji i
rejestrowania jej ogólnych łączenie funkcji. Bedouins na wielbłądach z telefonu
komórkowego lub satelitarnej nie jest kolejnym dowodem, że cywilizacja się do
modernizacji tego regionu świata. Kobieta ukrytych, nie ma takie same prawa
głosu, a także często pozbawieni człowiek jazdy samochodem na zachód, nie
oznacza sukcesu modernizacji.
Te szczegóły codziennego życia ujawniają jedynie naśladownictwo
modernizacji procesów i nic więcej. Na wniosek do treści modernizacja może
wskazywać zmiany instytucjonalne, uzupełnione przez radykalną zmianę
mentalności wyżej beduin. Wierzymy, że mimo sprzeciwu, a nawet bezpośredni
odporność na procesy modernizacji w wielu regionach świata, nie można nie
porzucają wspólne dla wszystkich pakietów modernizacji transformacji, a tu nie
można ukryć za eufemizm na mnogość pojawiających nowoczesne. Jak zauważył
w środku reform gospodarczych, ojciec polskiego cudu gospodarczego L.
Balcerowicz: Każdy kraj z punktu widzenia naprawdę szczególnego. Nie oznacza
to jednak, że nie ma skutecznej metody leczenia konkretnej choroby, że cierpi jego
gospodarki. Chińczycy i Rosjanie, oczywiście, różnią się od siebie nawzajem, ale
jeśli są chore, na przykład gruźlicy, powinny one być traktowane tak samo .
Ten zasadniczy pakiet modernizacji transformacji dyskusji. Społecznych i
kulturowych procesów, które rozpoczęły się w najbardziej udanych w dziedzinie
gospodarczej, społecznej, politycznej i geopolitycznych sferę państw należących
do zachodniej cywilizacji, w XX wieku, rozprzestrzenił się na skalę globalną. Na

20
poziomie społeczno-kulturalnych organizacji społeczeństwa, procesy te są objawia
się w postaci przepływu z industrialism do postindustrializmu w sferze
ekonomicznej, w polityce jako ruch od reżimów autorytarnych do demokracji, jak
w prawnej przejścia od tradycyjnych do prawa. Odpowiednie zmiany społeczno-
odpowiedniej wiedzy i świata: w sferze religijnej jest zauważalne odejście od
sacrum do świeckiego świata uzasadnienie w filozofii - od monistycznej do
pluralistycznego świata perspektywy, w sztuce - od pragnienie jedności
stylistycznej do polistilistike w nauce - z obiektywizmem do anthropic zasady.
Połączenie tych szerokich społecznych i kulturowych trendów są znane jako
modernizacji .
Te cechy modernizacji procesów, naszym zdaniem, zasługują na poważne
rozważenie uzasadnioną. Z naszego punktu widzenia procesów modernizacji
obejmuje wszystkich europejskich New Age, czyli około trzech wieków, nie tylko
w XX wieku. W sferze gospodarczej, przemieszczania się w postindustrialnym
społeczeństwie powinien być czas na drugą połowę ubiegłego wieku. W
odniesieniu do politycznych aspektów społeczeństwa proces zastępowania
reżimów autorytarnych do demokracji miały miejsce w Europie w tym samym
okresie, z rozmachu w czasach zostały zastąpione popyatnym, szczególnie w
Niemczech, Hiszpanii, Włoch, Związku Radzieckiego w pierwszej połowie XX
wieku. Ten proces wciąż dzisiaj, o czym świadczy obsługujących demokratycznej
rewolucji w Europie Wschodniej i Stanów Zjednoczonych, który powstał w
miejsce ZSRR na przełomie 80-90-ych z ubiegłego wieku. W sferze prawnej
społeczeństwa ruchu od konwencjonalnych w prawo jest jeszcze bardziej odległe
tło historyczne, przede wszystkim, wykorzystanie krajów europejskich prawa
rzymskiego, w jego główne elementy pojawiły się w okresie cesarstwa
rzymskiego.
Wracając do ważnych obszarów społecznej wiedzy i ideologii, chcielibyśmy
zwrócić uwagę na następujące. Desakralizatsii procesu pokojowego, przejście do
bardziej świeckim świecie jest również uzasadnienie peers Modern Times,

21
stopniowo akumulacją energii, całość, w wyniku większej ratsionalistichnosti i
pluralistyczne w społeczno aspektach społeczeństwa.
Tak, to najbardziej szczegółowy na problemy cywilizacji i modernizacji
procesów modernizacji stanowiska zachodnich uczonych, w tym i identyfikacji ich
zawartości.
Jego model oferuje nowoczesne społeczeństwo E. Giddens, podkreślając
wielość jego przejawach instytucjonalne, które są odzwierciedlone w czterech
instytucjonalnych osi. Oś pierwsza jest industrialism, E. Giddens definiuje się jako
system stosunków społecznych opartych na dużą skalę wykorzystania energii i
technologii w procesach produkcyjnych. Druga instytucja osi nowoczesnego
kapitalizmu, jako systemu produkcji towarów w oparciu o konkurencyjne rynki,
specjalizacja produkcji i pracy. Trzecia oś współczesnego społeczeństwa są
instytucje nadzoru publicznego, które stanowią fundament wysiłków, w
porównaniu z okresem feudalizm, instytucjonalizację, komplikując władzy
państwowej. Administracyjnego systemu nowoczesnym społeczeństwie powinna
być postrzegana w kontekście kontroli, realizowane w oparciu o zbieranie i
wykorzystanie informacji. Czwarty wymiar obejmuje instytucjonalnym formom
monopolu kontroli nad pomocą nowoczesnego państwa przemocy w ich granicami
kraju.
A. Giddens, uznając instytucjonalnych zasad nowoczesnej, wymienia dwa
czynniki: narodowego państwa i systematyczne kapitalistycznej produkcji.
Genealogicznej oni wrócić do specyfiki historii Europy. Analogie w innych
okresach historycznych i kulturowych kontekstach są nieistotne. Ich pakiet
rozpowszechniania na całym świecie był w dużej mierze ze względu na moc
generowana przez nich: Nie innych, bardziej tradycyjnych form wspólnoty nie
mógł oprzeć go, przy zachowaniu pełnej izolacji od globalnych trendów. Czy
moderniti Zachodniej zjawisko wyłącznie w zakresie trybu życia, które
przyczyniają się do rozwoju tych dwóch wielkich sił konwersji? Bezpośrednich
odpowiedzi na to pytanie musi być tak .

22
Jednakże znaczny spadek evropotsentrizma, a nawet kompletne jego
wydalenia z wielu naukowych i filozoficznych się dyskursy pluralization wiedzy
na temat modernizacji. W ten sposób powstała koncepcja wielu Nouveau, które,
między innymi, powiedział znany socjolog i teoretyk modernizacji S. Eyzenshtadt.
Możliwość zastosowania różnych modeli modernizacji jest źródłem nadmiernej
kreatywności, zdolności, możliwości rozwoju w przyszłości.
Jego pogląd na podstawowe cechy modernizacji daje L. Pellikani. Zgodnie z
jego zdaniem, nowoczesne - to cywilizacja, która obejmuje autonomii
podsystemów, prawo do głosowania, instytucjonalizację zmian społecznych,
racjonalizująca, świeckiej kultury, prawa, uniwersalizacji praw obywatelskich.
D. Berger prezentuje definicję podstawowych zasad, które opiera się na
teorii modernizacji. Modernizacja jest przede wszystkim osiągnięcie
endogenicznego społeczeństwa, w którym nadchodzących procesów
modernizacyjnych, modernizacji procesów, typowych dla różnych części w sferze
społeczno-kulturowych, różnych uzupełniających, tj. wsparcie siebie, kraju,
prowadząc w proces modernizacji, a nie tych, którzy hamują wcześniej, procesy
modernizacji mają wspólny kierunek. Z naszego punktu widzenia, tutaj najbardziej
przydatne wyboru instytucjonalnych zmian społecznych, z pojawieniem się
nowych, świeckich, autonomicznego, racjonalnego instytucji. Ważne jest, aby
sekularyzacji społecznej i kulturalnej, do osiągnięcia większej autonomii
poszczególnych podsystemów, powstanie demokratycznego systemu politycznego,
w oparciu o Prawo (Genesis rzymskich) prawa, Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka.
Zgodnie z klasycznego podejścia modernizacji modernizacji został
dołączony transplantacji zachodnich instytucji politycznych, jej genealogii,
otwartego społeczeństwa, w stronę demokracji. Z ich penetracji do różnych
segmentów sotsiokultury stopniowe zmiany dominującej rodzaj osobowości, czyli
czynnych typu A zaczyna dominować nad numerycznie pasywne kontemplacyjne
(konwencjonalne) typu B. Na czele życiu publicznym idzie bojowników
osobowości, mające swoje życie dla racjonalnego ramy, osoby, których codzienne

23
zachowanie jest zdecydowany nie idealne, ale interesy. Ponieważ ideały
całkowicie abstrakcyjnych i konkretnych interesów, czyli przejście od dominacji
przez kilka innych, i pozwala się zakorzenić w modernizacji kraju instytucji
demokracji parlamentarnej. Po tym wszystkim, aby celowo głosowania w
szczególności partia polityczna musi zrozumieć ich interesów i w jakim stopniu są
one wyrażone w programie i prawie w tej raty.
Modernizacja wzmacnia również różnice w elitarnej subkultury i neelity w
dłuższej perspektywie pozostaje otwarte pytanie, która strona będzie przenieść
społeczeństwa w czasie, gdy główne polityczne raznonapravleny subkultury.
Powstaje pytanie, w jakim stopniu do zmian społeczno-kulturowych tradycji
modernizację społeczeństwa rozwiązane a posteriori, planowanie może się
zmienić, ale metody wizji końcowy wynik jest zazwyczaj trudne. W każdym
przypadku, w odniesieniu do modernizacji transformacji wymaga znacznego czasu
historycznego, ponieważ, po pierwsze, powolną zmianę mentalności.
E. Allard, krytykując klasycznej teorii modernizacji, powiedział, że pojęcie
wielu Nouveau, wykorzystywane w pracach L. Eyzenshtadta. W genealogii sięga
do nowoczesnego zachodniego świata. Instytucjonalne formy obejmują
demokratycznego państwa narodowego, gospodarki rynkowej, edukacji i wiedzy
naukowej. Jednak instytucjonalnych sferze nowoczesnego społeczeństwa na wiele
sposobów okazało się różnić w poszczególnych społeczeństwach. W większości
społeczeństw, na Dalekim i Bliskim Wschodzie, w Afryce, przyjęty podstawowego
modelu zagospodarowania przestrzennego. Elity i neelity przyjął wiele ważnych
cech zachodnich nowoczesne, przyjmowanie i odrzucanie wyboru różne elementy
oparte na zrozumieniu ich własnych interesów. Aktualizacja nie towarzyszył
proces interpretacji i ponownie wszczepiania inokulturnogo doświadczenia.
Zgodnie z punktem widzenia, S. Eyzenshtadta, procesy te nie doprowadziły
do powstania powszechnej cywilizacji, ale do różnych modyfikacji modernizmu.
Zmieniono stosunek do tradycji kulturowej, która jest z oczywistych przeszkód na
drodze do modernizacji stała się postrzegana jako warunek konieczny dla jej
sukcesu: Kultura przestała być głównym złem, była dobra.

24
Do obecnego sukcesu i jeszcze bardziej dla konsolidacji tymczasowych
wyników modernizacji procesów jest bardzo ważna organizacja polityczna,
przekształcenie społeczeństwa. Rozpatrzenie modernizacji procesów w
historycznej perspektywy wynika, że zmiany w organizacji społeczeństwa są
zwykle znacznie opóźniony i przeterminowanych, uznając nie tylko jako coś
wtórnego, jest całkiem możliwe, poczekać, ale jest często jako szkodliwe, fakt, że
przedmiotem wyświetla ze stanu niemal absolutną zależność od rządu.
Osób, a więcej niewolników, na ogół łatwiejsze do administrowania i
zarządzania w rzeczywistości ograniczonej do wpływu zleceń, które nie są
omówione, ale wdrażany. Wskazane jest tu przypomnieć słowa Peter I:
Cudzoziemcy muszę powiedzieć, że poleciłem niewolników. Nie jest prawdą: nie
wiem wszystkich okolicznościach. Rozkazałem przedmiotów, sluchajcie mojego
zamówienia, zamówienia zawierają korzyść, a nie zaszkodzić państwa. Musi być
musi wiedzieć, jak zarządzać ludźmi. Angielski wolności nie na miejscu, jak
ściana grochu ... . Podsumowując należy stwierdzić, że nakazy te mogą być
zawieszone jako korzyści i szkód, ale nie jest dobra lub szkody poza kontrolą
przedsiębiorstwa.
Już w XX wieku, chociaż z różnych powodów, elity władzy totalitarnej, nie
tylko wiedzą, ale odrzucony jako dekadencka i uszkodzenia zasad organizacji
społeczeństwa nowoczesnego. Rola społeczeństwa obywatelskiego w celu
zapewnienia dynamicznego procesów we wszystkich dziedzinach życia, w tym
nauki, przemysłu, wojskowych i humanitarnych dziedzinie kultury, była w pełni
zrozumieć tylko w drugiej połowie XX wieku.
Uznanie to nie była absolutna, doświadczenia wielu społeczeństwach nie w
drugiej połowie XX wieku pokazuje, że wykorzystanie modeli ideologicznych i
praktyki codziennej egzystencji, sięga tradycjonalizmu. Ścieżka instytucjonalnych
i wartości normatywnych transformacji był długi, nawet w Europie. Wystarczy
pamiętać, że ostatecznie przetłumaczone na nowoczesnej Europy Zachodniej, tylko
po drugiej wojnie światowej, kiedy na orbicie euroatlantyckiej świata (liberalne
supertsivilizatsii w terminologii A. Akhiezer) dołączył do Niemiec Zachodnich.

25
Należy pamiętać, że w modernizacji społeczeństw jest często coarsening
implantowany inokulturnyh próbek, ich zmniejszenie do bardziej prymitywnych
form. U. Ganners rozważa kilka modeli interakcji między kulturami - dawcy i
biorcy, o ile, jak najczęściej scenariusz peryferyjnych korupcji. Istotą tego
scenariusza jest w procesie filtrowania najwyższych osiągnięć kultury i wartości
dawcy, ustalające poziom wzajemnego oddziaływania kulturowego na dole tablicy,
biorąc pod uwagę kulturę odbiorcy.
W latach 30-tych XX wieku na materiał Rosyjskiej historii na ten sam temat
i traktuje LD Trotsky. Jego zdaniem, naród vulgariziruet często zapożyczone z
zewnątrz osiągnięć, przystosowując je do ich bardziej prymitywne kultury. W ten
sposób, że proces przyswajania staje się kontrowersyjne. Tak więc, asymilacja
pewnych elementów zachodniej nauki i technologii, nie wspominając już o
wojskowych i przemysłowych pożyczek, w wyniku czego Peter I do wzmocnienia
pańszczyzna. Europejski broni i pożyczek Europejskiej - produkt o wysokiej
kulturze - prowadzi do wzrostu carat się hamulcem rozwoju kraju .
Podsumowując, mamy przytoczyć opinię jednego z czołowych badaczy
Nouveau, niemiecki profesor W. Beck: Modernizacja to nie tylko do edukacji,
scentralizowanej władzy państwowej, koncentracji kapitału i tym bardziej subtelne
interakcję z podziałem pracy i stosunków rynkowych, mobilność, masa
konsumpcji, a więc wsi, ale - mamy tutaj do powszechnego modelu - do potrójnej
personalizacji: zwolnienie z historycznie danej formy i stosunków społecznych w
tradycyjnym sensie tego okoliczności dominacji i ( wymiar Wyzwolenie), utratę
tradycyjnych stabilności w warunkach skutecznej wiedzy wiary i akceptowanych
norm ( wymiar razvolshebstvleniya) - i jak zanegować znaczenie pojęć - nowy typ
społeczno-kulturowej integracji ( wymiar i reintegracji) .
Głównym składania związanych z koncepcją modernizacji, możemy zwrócić
się do kwestii definicji Rosja modelu modernizacji w kompleksowej specyfiki
kulturowej i cywilizacyjnej. Podkreślić, że historycznych, politycznych,
socjologicznych i ekonomicznych aspektów tego problemu będzie w interesie nas

26
przede wszystkim w kontekście ilustrujące, wyjaśniają i uzupełniają filozoficzne i
kulturowe perspektywy rosyjskiej modernizacji.

II. Cesarskiej i liberalnego modelu modernizacji

Opisując procesy modernizacji w Rosji, wielu autorów, w tym AA Kara-


Murza i AG Vishnevsky, uciekał do terminu konserwatywnej modernizacji,
vstraivaya Rosję w szeregu krajów, które dążą do pełnego wejścia w nowoczesnej
focus do utrzymania lub powolne transformacji tradycyjnych wartości, instytucji i
stosunków. Nie może być wątpliwości, że trudno gospodarczej rewolucji,
przeprowadzonych w ZSRR pod hasłem budowy socjalizmu , jest
konserwatywny . Ale mogło być inaczej? W celu warstw XVII i XVIII wieku
obejmować wszystkie kolejne historyczne warstwy, warstwy te powinny istnieć w
społeczeństwie i być słaba ... Conservative Revolution i nie ma koncesji na
potrzeby modernizacji. Ze swej natury może przynieść tylko tymczasowe
rozwiązanie, prędzej czy później się pełnego przeglądu .
Przypomnijmy, być może, jednym z najbardziej znanych teoretyków z
konserwatywnej rewolucji w Republiki Weimarskiej E. Young, który rozumie ją
jako przywrócenie wszystkich podstawowych praw i wartości, bez których dana
osoba traci połączenie z naturą i Bogiem, i nie może ustalić prawdziwego
porządku. Równość musi być zastąpione przez wewnętrzne wartości i przekonania
społeczne - wiarę w sprawiedliwość hierarchiczną społeczeństwa, mechaniczne
wyborów - organiczny zasadą fyurerstva (vozhdizma), biurokratyczny przymus -
odpowiedzialność prawdziwej wewnętrznej siebie, masowy szczęścia - prawo osób
tożsamości . E. Jung uważa, że najważniejszym historycznym zadaniem nowej
Rzeszy Niemieckiej będzie ochrona wiary chrześcijańskiej i kościoła infrastruktury
z niebezpieczeństwa bolszewików, czyli dla wszystkich jego rewolucyjny nowego
niemieckiego państwa była obrona tradycyjnych wartości.
Widzimy, że dla wielu zewnętrznych społeczne i kulturowe w Leninist-
stalinowskiej ery, można zobaczyć wiele tej konserwatywnej modernizacji,
27
porównanie Stalina ZSRR i nazistowskich Niemiec, zostanie przedłużony,
nakładanie się ideologiczne slogany, monumentalnych dzieł propagandowych,
malarstwo i wiele innych dziedzinach sztuki i życia często wpływa na jej
dosłownym brzmieniu. Ale nie ma znaczących różnic. W pierwszych
dziesięcioleciach ZSRR bolszewicy nie różniła się tendencja do zachowania lub
przywrócenia wszelkich nieruchomości do tradycyjnego sposobu, mogą odmówić i
nie przystąpić do umowy, w tym podróży i widocznej degeneracji marksizmu.
Godzina zbierania kamieni, czyli Pozostałe elementy, od tradycyjnej kultury,
a teraz jest ich przed zachodem słońca sowieckiego imperium, zmarł, gdy wiara w
możliwość realizacji ideokraticheskogo projektu. Odrzucili ofertę, bolszewików
nie były w stanie odrzucić ideokraticheskogo imperialnej projekt pierwszego na
świecie, a następnie zlokalizowane w granicach, w dużej mierze powtórzenie
granic imperialnej imperium. Był fundamentem, na którym przechowywane
sowieckiego państwa i dewaluacji, która doprowadziła do upadku naturalnych
geograficznych i społeczno-kulturalnych ciało imperium.
Z naszego punktu widzenia, użycie terminu konserwatywnej modernizacji w
stosunku do Rosji nie jest, co najmniej, ponieważ celem dominacji linii rosyjski
modernizacja nie jest transformacja systemu rosyjski w nowoczesnej cywilizacji.
Odległość ta pokazana została zarówno przed jak i po rewolucji bolszewickiej z
1917 roku. Tak więc, L. Pellikani Zdaniem rewolucji bolszewickiej w Rosji była
radykalną próbę powstrzymania rozprzestrzeniania się zachodniej kultury.
Radzieckiego systemu chciał jedynie cywilizacji zachodniej nauki i techniki,
rezygnując z wypoczynku. Przemysłowe moc bolszewików używane do kontroli
Zachodu i budowanie społeczeństwa wrogo do indywidualizmu i świeckim , że jest
bardzo wrogo podstawy nowoczesnej. Podobne stanowisko jest dobrze znany
angielski uczony w dziedzinie stosunków międzynarodowych K. Kouker, uważa,
że wszystkich nie pogarsza komunizmu w Rosji. Lenin był produktem rosyjskiego
reakcja na Zachodzie, nie katalizatora Westernization kraju .
Nie uważam, że jest poprawne w odniesieniu do Rosji, a także użycie
terminu wyłapywaniem rozwoju, choć niektórzy autorzy pracy na modernizację

28
rosyjskiej transformacji, i wierzę, że Rosja rozwija się głównie w ramach tego
modelu modernizacji. Pomimo faktu, że w niektórych sytuacjach historycznych,
kierunek ruchu w Europie (i USA) w zaawansowanym jak Rosja i nadrabiają to
samo, ale biorąc pod uwagę sytuację, w ramach stuleci historycznych interakcji /
zwalczania Rosji i na Zachodzie są już członkami tego wyścigu nie wydaje runner,
przenosząc w jednym kierunek jest inny, ale ukierunkowanych utworów.
Rozbieżne drogi historycznych, cywilizacyjnych modeli rozwoju jest jasne, więc
jest dość trudno mówić o wyłapywaniem rozwoju w ścisłym znaczeniu tego słowa.
Wierzymy, że zadanie zrozumienia charakteru modernizacji procesów w
Rosji wymaga specjalnej termin i umieścić w specjalnym typologiczna serii. Nasze
centralne tezy jest następująca.
W wyniku wieków historii interakcji z cywilizacji zachodniej w Rosji
konsekwentnie odtwarzane ambiwalentny sytuację, w której społeczno-
kulturalnych fundament cywilizacji rosyjskiej jest zdefiniowane i wewnętrznie
stabilizowany wahadła cyklu, w którym dominującą Imperial model modernizacji
z zastępców elementy modelu liberalnego. Ten proces modernizacji ma również
stabilne dominującej - jeden imperialnej modelu modernizacji.
Co to jest Imperial model modernizacji? Aby odpowiedzieć na to pytanie,
konieczne jest w celu określenia, jakie edukacji publicznej jest imperium. Obecną
praktykę rutynowego stosowania słowa słynnego cierpienia eklektyzm, imperium
nazywany jest wiele własnych krajowych powodów edukacji publicznej.
Penetrating codziennego języka naukowego języka, pojęcie imperium jego
niejasności i bezwymiarowe tworzy sytuację niepewności treści.
Ogólnie rzecz biorąc, zgadzamy się z typologią imperiów, proponowane IG
Yakovenko, Imperium podzielono na dwie główne kategorie: kolonialnych i
ideokraticheskie (tradycyjny). Imperia kolonialne były raczej kvaziimperiyami,
gdy metropolii jest zwykle geograficznie usunięte z kolonii. Ponieważ wyrazem
imperialnej kolonialne imperium na wiele sposobów jest wykorzystanie i
okradanie z kolonii, ale także jako efekt uboczny, w szczególności poprzez
realizację misji civilizing biały człowiek mianem, w szczególności przez R.

29
Kiplinga. Ale kolonialne imperium kolonialne i systemu jako całości są lokalne
zjawisko ery rozległe novoevropeyskoy ekspansji cywilizacji przemysłowej w celu
zdominowania regionu charakteryzuje się bogactwem zasobów naturalnych.
Po przejrzeniu typologii imperiów, spróbuj ustalić, co faktycznie stanowi
formę państwowości rosyjskiej. Różnych autorów z różnych perspektyw oceny i
oceny jakości imperialnej Rosji i ZSRR. Tak więc, GP Fedotov zauważyć, że
Rosja jest rodzajem imperium. Zgodnie z krajowymi i strukturę geograficzną, to
zajmuje miejsce pośrodku pomiędzy Wielką Brytanią i Austro-Węgry. Jego nie-
rosyjski własności nie jest oddzielone od morza. Stanowią one bezpośrednią
kontynuacją kontynentalnego ciało i tablicę rosyjski populacji nie jest oddzielona
od funkcji ostry inorodcheskih marginesów. Ale na Dalekim Wschodzie Turkestan
lub na ich gospodarcze a nawet polityczne znaczenie, jest ona zgodna z kolonii
zachodnich stanach. Typologiczna tj. jakościowe podobieństwa z Austro-Węgier
jeszcze bardziej .
Z kolei, Alain Besançon nie jest uważana za kolonialne imperium, Związek
Radziecki, co prowadzi do przekonywującego argumentu, z których w dużej
mierze zgadza się: nie ma sowieckiego imperium. Aby imperium, konieczne jest
uprzywilejowany ludzi, głównie wojskowe metody podboju i jasne cele. Wszystkie
te cechy mają Roman, hiszpańskie, brytyjskie i francuskie imperia. Rosyjski ludzie
nie mają przywilejów. On ma korzyści jako najbardziej wiarygodne sojusznikiem
komunizmu, a przywódcy partii są rekrutowani głównie z jej szeregach - nawet w
krajowych republik. Jednak korzyści te nie są prawa .
W obu przypadkach, opcja jest uważane za imperium kolonialne, a nawet
istnieją argumenty za przeciwstawnych stanowisk. Z naszego punktu widzenia
fakt, że Rosja / ZSRR ma pewne cechy, Blisko jej imperium kolonialne, nie
pozwala jej nazwisko i klasyfikacji. Jesteśmy w pełni zgadzają się z punktu
widzenia V. Galetskogo, zgodnie z którym rosyjski, turecki, węgierski i
austriackich grup etnicznych były imperoobrazuschimi, ale wydaje się wciąż być
przede wszystkim narzędziem, a nie w celu cesarskiej budynku. Jest to szczególnie
prawdziwe w odniesieniu do rosyjskich i tureckich grup etnicznych .

30
Wydaje się, że problem określenia charakteru Rosji jako cesarskiej lub
neimperskoy jest następująca. Imperium kolonialne znacznie różni się od imperiów
ideokraticheskih. Pojęcie imperium ideokraticheskoy ma głębsze treści, ponieważ
celem jego istnienia jest metafizyczne zadanie przeprowadzenia na ziemi Bożego
projektu. Cele i wartości średniowiecznego imperium są nieracjonalne. Są
transcendentalnych człowieka . W tym zadaniu korzenie i pochodzenie pragnienie
osiągnięcia światowej dominacji w imię transcendentne daninę.
Jest to globalny, bezgraniczna celebracji powinien być dominujący cel
teokratyczny imperium, i praktyczne, racjonalne cele są raczej dodatkowych i
uzupełniających. Ideokraticheskaya imperium definicji na świecie, a więc
lokalizacji geograficznej granicy imperium i niestabilne. Na przykład, amerykański
historyk A. Ribera uważa, że Imperial państwa opartego na podbój, ich granice nie
są naturalne i kulturowe, wojny i stanowią frontiry .
Nauki world domination musi w codziennym świecie przez Instytut władzy
cesarskiej, co do zasady, zawsze artykularnego wystarczająco jasno, ale
ideologiczne kopertę, w zależności od epoki zmienia postaci różnorodnych
wzorów. W starożytnym świecie i historii starożytnej, widzimy tylko projekt
ideokraticheskoy Imperium szczyt swojego rozwoju, po tym jak doszła do końca
starożytności. Wtedy to średniowieczne chrześcijaństwo i islam dały odniesienia
(na górze) próbki cesarskiej państwa i imperialnej ideologii. Z naszego punktu
widzenia, w odniesieniu do Rosji, można rozmawiać za ideokraticheskoy
imperium, imperium wielkie mesjańskie idee, aw mniejszym stopniu jako
imperium kolonialne.
IG Yakovenko uważa, że rząd rosyjski ... wyraziła cesarskiej charakteru.
Moskwa królestwo (odzyskane od upadku państwa w tarapatach) był tradycyjnym
imperium. Rosja 1721-1917 dwuletni. był standard imperium. W ostatnim
dziesięcioleciu tezy o imperialnej charakter Związku Radzieckiego stał się
wspólne . Widzenia cesarskiej charakteru Rosja / ZSRR akcji wielu zachodnich
historyków. Jako ilustracja tego jest wspólne stanowisko jest oświadczenie

31
amerykańskiego historyka D. Rowley, wierzę, że i despotyzm, a imperium nadal
istnieją w różnych formach do 1991 r. włącznie.
Ustaw w tym zakresie jest dość uzasadnione pytanie: jakie czynniki
przyczyniają się do budowy imperialnej i, co najważniejsze, zrównoważonego
reprodukcji imperium? Jest to zespół czynników, które odgrywają podstawową lub
wspomagające dla procesu rolę. Nie należy zakładać, że udane seria wojen
agresywnych, jak również korzystanie z tytułów i imperialnej retoryki są
wystarczające warunki dla ustanowienia i jakiekolwiek długoterminowe istnienie
imperium. Deklaracja imperium na retorykę z jednej strony, a masa dystrybucji,
stworzenie imperialnej świadomości, z drugiej - różnych zjawisk, niekoniecznie
związanych ze sobą.
Jest istnienia trwałego i bawi cesarskiej świadomość umożliwia pomyślne
budowy imperium, a jej stałe ożywienie. Nie umniejsza tego poczucia znaczenie
czynniki geopolityczne, bez szczęśliwy zbieg okoliczności, że marzenie o
utworzeniu lub odrodzenia imperium i pozostają marzenia, skuteczne połączenie
czynniki geopolityczne są jako istotną część warunkowego dwumianowy
imperialnej konstrukcji.
Historia jest znana, że w średniowiecznej Europie nie był w stanie budować
jakiegokolwiek pełnoprawnym teokratyczny imperium, choć próby były Imperial
budowlanych w tym okresie. Historia Europejskiej sprawdzający kalejdoskopowy
zmiany imperialnej tytuły, na przykład, francuski Crusaders zajętych elektrowni
we wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego (Bizancjum), która znajduje się na
końcu XVIII w. historycy zwane Łacińskiej imperium. Słynny francuski historyk
F. Braudel opisuje pierwsze i drugie Genueńczyk imperium, składające się z Genui
i jego obrotu czynników. Nie był duński Imperium Carolingian imperium, i
wreszcie, najbardziej znany, Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W całej Europie
średniowiecza starała się ożywić Imperium Rzymskiego, jeden z ideologów do
utworzenia zjednoczonej Europy, francuski polityk Robert Schuman, zauważył, że
z Carolingian Charles V do idei stworzenia Rzeszy Niemieckiej na wzór cesarstwa
rzymskiego na ich wysiłek, że nieuzasadnione jest mystic .

32
Jednak ani Carolingian ani Ottonem budynku cesarskiej wieniec z
ponownego pojawienia się mniej lub bardziej wiarygodne, autentyczne i, co
najważniejsze, zrównoważonego projektowania. Tak więc, nawet najbardziej
znanych średniowiecznego imperium w Europie Zachodniej - Święte Cesarstwo
Rzymskie Narodu Niemieckiego była jednostka terytorialna z lotnych granicy, ale
cesarz nie miał stałego domeny. W wyniku tych heroicznych wysiłków
podejmowanych w całym europejskim średniowieczu, o teokratyczny projektu do
wdrożenia w Europie nie było możliwe.
Fakt ten nie wyklucza powrotu do imperialnych tendencji w Nowej Europy
oraz najnowsze momencie, objawia się, między innymi, w celu realizacji projektu
cesarskiej. W Europie XIX wieku. Możesz zapamiętać budowy cesarskiej
Napoleona Bonaparte, w Europie w XX .- spodziewanych tysięcy lat hitlerowskiej
Trzeciej Rzeszy. Sami praktycznych prób budowy cesarskiej były wystarczająco
najszybszy, a utworzone edukacji typu Imperial - niestabilna. Wierzymy, że
imperialnej konstrukcji w Europie jest po stronie linii, rodzaj historycznego ślepej
kiszki. Jesteśmy w pełni zgadzają się z przepisu wynika, że ogólna linia, która
zdominowała historycznego rozwoju europejskiej historii zalecał tworzenie
poszczególnych państw, natomiast wszystkie gałęzie tej linii historycznych
wykazały nieskuteczność: Europa - to tylko kulturalnym świecie, która opracowała
nie cesarskiej . Co nazywamy Azja - strefę rozwoju imperialnej ... .
Imperial budowy w Europie dopiero wyrównawczych, dodatkowych
znaków, zasada cesarskiej rząd nie był w stanie skutecznie konkurować z wiersza,
którego celem jest stworzenie krajowych państw. Jednak konkurencja w całości
okazał się przydatny, ponieważ sama idea państwa narodowego, rosnące obecnie
średniowiecznych monarchii krajowego, był w stanie uzyskać praktyczne
uosobieniem historycznego sporu z universalistko-teokratyczny imperialnej
projektu.
W związku z tym ogólne kierunki europejskiej historii do tworzenia państwa
narodowego imperialnej świadomości w krajach europejskich nie była w stanie się
zakorzenić poważnie i na długo, co jest niedozwolone w Europie, skutecznej

33
polityki imperialnej konstrukcji. Nawet w Hiszpanii, z Habsburgów, bardziej niż
jakiekolwiek inne zbliża się do realizacji projektu cesarskiej, imperialnej
świadomości nie stał się dominujący w publicznej świadomości: dotacje dla Philip
II nie są powołani przez cesarza i króla.
Austriackich Habsburgów starała się utrwalić na jej terytorium i imperialnej
tradycji uprawy ducha i cesarstwa Austro-Węgier trwał kilka stuleci. Jego
stabilność i powtarzalność w czasie, w dużej mierze przyczynił się do konieczności
wojskowego odstraszania i Ottoman Empire, jako odrębnych narodów, żyjących w
Austro-Węgry, jeden po drugim, aby to zrobić nie mogli. Ale po ewentualnym
osłabieniu i zblakły Ottoman Empire nastąpiła stosunkowo bezboleśnie rozpadzie
Austro-Węgier, austriackiej ludzi nie są zachowywane w jakiejkolwiek znaczącej
imperialnych kompleksów. Imperial nawrotu w austriackiej historii wszystkich
samo miało miejsce, gdy podczas włączania Austrii w 1938 roku, w III Rzeszy
Hitlera było niewielkie pęknięcie Imperial sentyment, a nie w jego mocy
czasowego ograniczenia poważne konsekwencje dla narodowej.
Imperia kolonialne były mniej zdolne do tworzenia stabilnych historycznie
imperialnych kompleksów. Na przykład w Anglii, następca ogromne imperium
kolonialne, nostalgii za kolonialne-cesarskiego majestatu pozostaje nie tyle w
masie, ale w umysłach szlachetnym subkulturnom warstw. Nawet w mniejszym
stopniu, spuścizny imperialnych wpływów na nowoczesnych niderlandzki,
Belgowie, portugalski, jak dobrze zbudowany, a angielski państwa i społeczeństwa
obywatelskiego: ... Naród różni się od imperium, ponieważ Imperium jednoczy
ludzi poprzez usługi (poprzez Royal sprawy ), naród - poprzez wzajemną każdego
z każdym, poprzez związek z siebie, prywatne sprawy .
Zatem wewnętrznego rozwoju historii Europy Zachodniej w dużej mierze
zależy od interakcji dominującej poprzez tworzenie krajowych państw,
uzupełnione częścią cesarskiej tendencje. Narażenie na rozwój Europy Zachodniej
było długo standoff z tym, tj. teokratyczny imperium. Najpierw było wschodniej
cesarstwa rzymskiego (Bizancjum), a Arabską kalifatu, Imperium Ottomańskiego,
a kolejne serie Moskoviya (począwszy od Ivan strasznym podboju Kazań i

34
Astrachań chanat), rosyjskiego imperium, Związek Radziecki. Wracając do
pytania o genezę i sens komunizmu rosyjskiego, H. A. Berdyaev słusznie
zauważył, że bolszewizm jest trzecią wielką przypadku rosyjski, rosyjski
imperializm - pierwsze wydarzenie było królestwo Moskwa, drugie zjawisko
Petrovskaya imperium.
W teokratyczny imperiów imperialne tendencje są dominujący charakter i
tworzenia państwa narodowego nie jest koniec, nie docierają do dojrzałej formy
narodu budynku. Wszystkie inne elementy kulturowe i cywilizacyjne systemów
wykonać w przeciwną stronę, to jest wszystko, co jest dominujący w Europie, a
system w imperiów peryferyjnych i marginalny, a co za tym idzie, wręcz
przeciwnie.
W trakcie wielu wieków historii, podstawowe cechy głównych kulturowej i
cywilizacyjnej wspólnoty tworzą się na zasadzie samodzielnego podejmowania
decyzji w odniesieniu do ich przeciwieństwa. Jako przykład takiego podejścia jest
punktu widzenia BS Erasova: hinduizmu i islamu, która istniała od wieków obok
siebie, często w ramach jednego społeczeństwa, poprawy ich symbolikę i wiarę w
stałej interakcji i odpychania od siebie.
Europa nie będzie w Europie, nie w pobliżu teokratyczny imperium i nie
spowodował stałe strachu wśród Europejczyków, która pojawia się przy różnych
okazjach, ale zawsze w ramach strachu do małych do większych! Rosja stworzyła
w stałą interakcję z Europy, tym częściej występuje interakcji w trakcie działań
zbrojnych, a nie handel, ale także wojny jest prywatnym formy interakcji
międzykulturowej, wprowadzenie możliwości percepcji inokulturnogo
doświadczenia. Bez wpływu europejskiej Rosja również będzie rozwijał się w
różny sposób.
W związku z tym, wydaje się nie tylko możliwe, ale konieczne, aby
rozważyć kwestię modernizacji Rosji nie jest tak samorazvertyvayuschiysya
procesów zachodzących w sobie jako coś naturalnego, ale jako jeden z aspektów
wyżej makroistoricheskogo dialektyczny interakcji.

35
Co to jest cesarskiej modernizacji? Imperium nie jest celem ewoluować w
kierunku integracji w nowoczesnej cywilizacji, w rzeczywistości jest ona boi
liberalnej transformacji i wewnętrznej słabości związane z przyjęciem
inokulturnyh instytucji politycznych demokracji, kapitalistycznego rynku, muszą
dokonać wszelkich istotnych zobowiązań w wysokości poszanowania praw
człowieka.
Cele cesarskiego modernizacja nie jest Reborn, mięknienia z imperium,
ważne jest, aby podejmować tylko z wrogiem, które pozwolą im skutecznie
walczyć (w miękkiej opcji - do konkurowania). Imperial modernizacji nie oznacza
strukturalne przemiany społeczeństwa, ale przede wszystkim ilościowych zmian w
tych lub innych miejscach, przede wszystkim związanych z potrzebami
wojskowych konstrukcji. Ponadto cesarskiej modernizacja prowadzona jest przede
wszystkim stabilizacja i ochrona podstawowych cech imperium, które służyły jako
pożyczek inokulturnye i osiągnięcia konkurencyjności niektórych elementów
kulturowych i cywilizacyjnych systemu.
Tak więc, w odniesieniu do prywatnego, ale jest reprezentatywna przypadku
cesarskiego modernizacji okresu sowieckiego, LD Pellikani uważa, że jeśli
nowoczesnego społeczeństwa - prawnej społeczeństwa, państwa komunistyczne w
ich działania nie są związani żadnymi ustawami. Państwa komunistyczne nie był
totalitarny wersji nowoczesnego państwa, a nie zaprzeczył, wszystkie główne
zasady nowoczesnego i pożycza tylko naukowego i technologicznego dla rządów
partii biurokracji.
Przejście w wyniku modernizacji imperium do państwa, widzieliśmy na
przykładzie Turcji, gdzie krajowe elity zrealizowała nieskuteczność bezpośrednie i
destrukcyjnej polityki imperialnej: Państwo, które rozciąga się od wschodu na
zachód, łączy w sobie elementy różnych krajowych z różnymi natury i kultury ,
wewnętrznej organizacji oczywiście bardzo źle w jej podstawy, a zatem jest
nieważny . Po odszedł poprzez długim okresie spadku, wojskowych i porażek,
Turcja wykazało świecie rzadkim przykładem dobrowolnej dekonstrukcji

36
teokratyczny imperium znalezienie siły, aby zmienić paradygmat imperialnej
program budowy państwa narodowego.
Już w 1923 roku, Mustafa (Kemal) Ataturk poszedł na radykalnego zerwania
z dziedzictwem imperium, porzucenia starego skryptu, który jest turecko-arabsko-
perskiego mix, w oparciu o alfabet arabski, zastępując ją nową formalnego języka,
który opiera się na formie mówionej i opiera w języku łacińskim. Utworzenie
nowoczesnej Turcji w wyniku reformy Kemal Ataturk można uznać za
paradigmatic modelu obywatelskiego nacjonalizmu ... Ataturk wybrał Zachód,
większość wyraźnie, że zniesienie kulturalnych i literackich środków, poprzez
które wyrażają się do muzułmańskiej elity imperium. W ostatnich
dziesięcioleciach, Turcja aktywnie w kierunku integracji europejskiej politycznej,
gospodarczej, kulturalnej. Jednocześnie, możliwości podobny wybór dla Rosji jest
utrudnione przez bezwładnościowego wpływu tradycyjnych feudalne-imperialnej
programu.
Imperial modernizacja nie jest związane z dekonstrukcji imperium, wręcz
przeciwnie, jego sukces przyczynił się do wyzwań związanych z budynku
cesarskiej i reprodukcja w nowych warunkach historycznych i społeczno. To jest
specyfika tego zadania może być uznany jako szczególny imperialnej modernizacji
zjawisko historyczne i kulturowe.
Mamy przedstawiła ogólny model imperialnej modernizacji, oczywiście, że
rzeczywiste procesy historyczne i społeczno postępować nie tak prosta i
mehanistichno. Konfrontacji i konfliktu są również formą dialogu kulturalnego i
cywilizacyjnego, a jego dialektyki nie pasuje napięty w mechanistycznych
systemu. Odchylenia od tych systemów nie uchyla wspólne logiką, zbudowany w
kontekście historycznym interakcji z Europy, odzwierciedlone w asymetryczne i
innych kombinacji imperialnej i liberalne modele rosyjski modernizacji.
Zgodnie z modelem liberalnym, rozumiemy typu postrzeganie kulturowe i
cywilizacyjne doświadczenia Zachodu, który zakłada przekształcenie
społeczeństwa rosyjskiego w liberalnym kierunku. Zgodnie z punktu widzenia J.
Berbank imaginacyjny Zachód stał się wzorem dla wyobraźni lub antimodelyu

37
Rosja , binarnej opozycji aby odciąć możliwość innych projektów kulturalnych.
Tak, historyczną dialektyki stosunków między Rosją a Zachodem w kontekście
modernizacji zyskuje inny wymiar, który tylko na pierwszy rzut oka wydaje się
czysto wewnętrznego wymiaru rosyjski cywilizacji.
Użycie terminu rosyjskiej cywilizacji twierdzić. Szereg naukowców i
kultury cywilizacji, w szczególności Gy. Pomeranz, uważają, że sprzeczne, jednak
znaczna część naukowcy biorą tego terminu. Z naszego punktu widzenia, pojęcie
rosyjskiej cywilizacji jest całkiem poprawne jako symbol subtsivilizatsii w
Wschodniej (lub prawosławny) wspólnota cywilizacji.
Cesarskiej i liberalnego modelu modernizacji w historii Rosja nie jest w
stanie tylko spójne zmiany, to kolejność nie jest tak liniowa. Jeśli chodzi o wpływ
różnych tendencji, które prawie zawsze działać równolegle. W czasie, gdy
imperium będzie poprzez etap modernizacji imperialnej inokulturnye elementów
bezprawne w stosunku do społeczno-kulturowych elementów cesarskiej systemu,
system będzie w nieunikniony sposób przenikają: Dążenie do zakończenia
transformacji najbardziej archaiczne instytucje społeczne stykającymi
negatywnego postrzegania zachodnich doświadczeń kapitalistycznej modernizacji.
Chęć zachowania godności rzeczywistym lub postrzegane kultury narodowej z
jednej albo drugiej ze społeczno-kulturowych cech struktury zawarte w
sprzeczności z procesem nawet bardzo ograniczonych reform administracyjnych i
wojskowych .
Penetrating w rosyjskiej przestrzeni społeczno-kulturalnej, te elementy się
inokulturnye wewnętrznych erozji cesarskiej podstawy, a tym samym
przygotowanie gruntu dla kolejnego zrywu liberalnej modernizacji trendów. Z
kolei, obfitości inokulturnyh elementy, wraz z osłabieniem cesarskiej względów
społecznych i kulturowych systemów ferment w społeczeństwie, i zazwyczaj
różnym stopniu rygorystyczność represyjne odpowiedź cesarskiej systemu.
Stała penetracji w rosyjskiej społeczno-kulturalnych system europejskich
wpływów, naciek w rosyjskim systemie społeczno-kulturowym na Zachodzie z
własnej genealogii elementów w dużym stopniu określają ambiwalentne uczucia

38
przyciągania i odrzucenia, która jest przeciwko Rosji na Zachodzie, który był ...
dla Rosjan w tym samym czasie i na cel, o celów, do których strzelają ... . Co
ciekawa, dla Zachodu rosyjski Zachód - a, to zawarte powodu: Zachód dla
Zachodu - po prostu idealny punkt widzenia, niż kulturowych i geograficznych
rzeczywistości. W przypadku drugiej skrajności, życiu społecznym i kulturalnym,
znak zmieniających postrzeganie zachodniej cywilizacji na przeciwległym: ... na
zachód od nas jest zła. To zachęca strachu, aktywnego agenta dla ochrony naszych
wartości, aktywnych na naszym najwyższym partitsipatsii i prawdy, pobudza
strachu przed niepowodzeniem, które automatycznie prowadzi do zła partitsipatsii
na Zachód .
Należy zauważyć, że rozważania na temat Azji elementy rosyjskiej
cywilizacji w społecznej świadomości jest wyrażona bardziej niż słabo stałej
debaty na temat naszego stosunku do Europy. Należy zauważyć, że w Rosji
istnieją różne wewnętrznej Azji - ludów Azji i Azji terytoria, ale tego samego nie
można przypisać do Wschodzie sobie, bo dla wielu wieków, jego zmodernizowana
ma eurazjatyckie.
Empire obywateli wobec liberalnej cywilizacji uczucia przyciągania i
odrzucenia. Z jednej strony, ma na celu zdobycie imperium atrakcyjnych korzyści
z liberalnej cywilizacji - handlu, wiedzy, technologii, ale z drugiej strony, odrzuca
imperialnej świadomości całego systemu, który wytwarza te świadczenia. Wobec z
obfitości inokulturnyh kredytu Imperial społeczno systemu boi odrodzenia,
ponieważ do wymiernych poziomów inokulturnye elementy z siebie i zacząć grać
systemu w całości. Tutaj należy przypomnieć T. Parsons, proces segregacji
przywożonych społeczno doświadczenie w modernizacji krajów, a także biorąc
pod uwagę, że nieustanne próby dzielenia przywożone inokulturny doświadczenie
w zaakceptowania i nie do przyjęcia, skłania do zachowania wartości kultury na
wysokim szczeblu otwarcie w tym samym czasu, w sposób radykalny zmienia na
kolejny poziom wartości specyfikacji, tj. na poziomie głównych funkcjonalne .
Z naszego punktu widzenia, w Rosji tych zmian na poziomie głównych
funkcjonalne ściśle dawki, ponieważ zaimstvuemoe odbywa się w ramach wąskiej,

39
ściśle ograniczone poprzez iw żadnym przypadku nie root, inaczej disistemnye
elementy mogą wnieść do alternatywnego systemu. Dlatego, dozowania i
segregacji inokulturnyh elementów stanowi wyzwanie do podjęcia decyzji o
cesarskim świadomości zawsze bardzo poważnie.
Istniejący mechanizm utrzymania wewnętrznej stabilności Rosji społeczno-
kulturalnych, system stałej wymiany imperialnej świadomości utrudnia innowacje.
System jest chroniony przed środowiska poprzez kontrolę i likwidacja
niepożądanych z punktu widzenia elit, społecznych i kulturalnych informacji.
Statystyki dla królestwa, rosyjskiego imperium, Związek Radziecki dąży do
podjęcia inokulturnuyu, głównie zachodnich, informacje odnoszące się do narzędzi
technologicznych. Tak więc, reprodukcji został osiągnięty przez społeczno i
religijnej tożsamości, opóźnianie historycznych i społeczno-kulturalnych
dynamiki, gdy wizerunku edukacji, pozbawiony jakichkolwiek gruntownej
edukacji i obywatelstwa, i rozpoznaje je (przez władze w Moskwie, co najlepsze
dla swojego narodu, a większość zgadza się z ich sposobem rząd ludzi Trudno
byłoby zostały przekazane, jeśli otrzymał kilka edukacji i lepszego zrozumienia
Boga, jak również dobre urządzenia. W tym celu, królowie niszczenia wszelkich
środków w celu poprawy i starają się unikać czegokolwiek zagranicznych, które
mogłyby zmienić rodzimej tradycji .
Czasami polityki kontroli i ograniczenia komunikacji staje się
samowystarczalności, czyli spójnego i celowego segregacji w kraju
gospodarczych, politycznych i kultury. Przykładem tego restrykcyjne podejście do
informacji i kontakt ludzi pochodzących z Europy, wielki tłum, tu przytoczyć tylko
kilka z nich. Zatem wiadomości swoim czasem - Куранты, opracowywane na
podstawie źródeł zagranicznych w ambasadorów Order - do stycznia 1703 zostały
uznane za tajemnicę państwową, jest coś, co odnosi się do kontroli
rozprzestrzeniania się informacji. Aby zilustrować zakres ograniczeń ludzkiego
kontaktu są następujące historyczny fakt: dla Iwana III wprowadziła karę śmierci
dla przekroczeniu zachodniej granicy.

40
Praktyka ta została następnie zamieszczonym w historii. Ponownie, w celu
zilustrowania wyżej adres do zauważa G. Fletcher: uciec (z Moskovia bardzo
trudne, ponieważ granice są chronione niezwykle czujnym, jako kary za takie
próby, jeżeli ustalenia winy, istnieje kary śmierci i konfiskaty mienia wszystkich .
tylko nauczyć się czytać i pisać, a następnie, bardzo niewiele. Z tego samego
powodu nie zostały one dopuszczone do obcokrajowców na ich stan zasilania z
wykształceni inaczej niż w stosunkach handlowych, w celu sprzedaży ich
produktów i uzyskać je za pośrednictwem zagranicznych towarów . Nowa faza
rozwoju historycznym, w XX wieku, praktyka monitorowania, kontrolowania i
monopolization informacji stało się codziennej praktyce reżimów totalitarnych,
instytucjonalnych monopolization prawdziwego słowa, zakaz stylistycznych
różnorodności ... w toolbox totalitarnej przemocy .
Należy pamiętać, że jednym z sprzeczności tkwiące w imperium jest
malosochetaemyh w zakresie logiki formalnej w jednym stanu organizmu
podstawie izolacjonizm i agresji. Z jednej strony imperium charakteryzuje się
sztywnym metafizycznej opozycji między przyjaciółmi i wrogami i osłony z
przeszłości w każdy możliwy sposób, ponieważ mądrość ellinskaya matka tym
bardziej założenia grzesznika. Tak więc, nawet w XVII wieku. Arkhangelsk
kupców, powrót do domu po komunikowaniu się z cudzoziemcami, w trakcie
specjalnego czyszczenia kościoła obrzędów występowania tej praktyki i pokazuje
Žigmund Gerbershteyn: Kto jadł z latinyanami, wiedząc, że jest ona oczyszczana z
czyszczenia modlitwy ... Kupcy i podróżników, chodzenie w krajach łacińskie
Komunia nie zaprzeczył, lecz dopuszczone do niego po uzgodnieniu z kościołem
poprzez modlitwę nawrócil .
Z drugiej strony, jest to wyraźny podział na świat helleńskiego i
barbarzyńców, czystych i nieczystych, prawy i niesprawiedliwy imperium
prowokuje do walki na świecie zła, zazwyczaj przy użyciu siły wojskowej,
expansionist ekspansji, ponieważ imperium ideokraticheskaya wolą uważają się za
imperium świata. Dlatego właśnie imperium po prostu nie mógł, nie ma prawa
krajowego, aby stanąć na ziemi oraz w przestrzeni obzhivat granice naturalne. Na

41
brytyjskiej ekspansji kolonialnej metaforyczne i poetycko opisana w Hannah
Arendt: Rozwój - to wszystko ... Chciałbym mieć załączone planety, jeżeli mógłby
on. To impuls do world domination aktów niezmienność naturalny instynkt, a tak
gorzkie doświadczenie historyczne Świat imperiów, pochłaniającego więcej niż w
stanie strawić (do rozliczenia), nie uwzględnia naśladowców cesarskiej przyczyny.
Sami tematy imperium, Imperial podzielić prezentacji i wierzę, że gdyby nie
niekorzystny historycznych okolicznościach czyjejś błędy i niedociągnięcia w
dziedzinie praktycznej realizacji projektu światowej dominacji lub przynajmniej
kontrolę nad rozległe terytoria, ramki granicy imperium, to jest być może. W
opinii wielu Rosjan, że jeżeli nie Belovezhskaya umowy (krajowe zdrady i zmowę
za plecami narodów), ZSRR mógłby przetrwać prawie zawsze - zjawiska te same
liczby semantycznej.
Jest to sprzeczne z tych przedstawień, aby zwiększyć w końcu 80-tych -
początku 90-tych XX wieku. Trendy pamiętać oczywiście o współczesnych
wydarzeniach. W 1990 r. M. Gefter, a wiele z tych lat w Związku Radzieckim i
poza przeczucie bliskiej cywilizacyjny złomowany, innego rosyjskiego buntu i
geopolityczne ponownie: i zamknąć na podejście - jako wyzwanie dla Rosji, co
nieznane, jak wulkan , który ledwie zaczyna palić, ale jutro tego lavu vyvalit od
krateru, które palą dużo więcej niż los ludzi, niż twarz azerbejdżańskiej-ormiański
wojna . Na szczęście, przewidywania nie odzwierciedlają rzeczywistości w
przyszłości, biorąc pod uwagę skalę geopolitycznych zakłóceń, wszystkie były
stosunkowo pokojowego.
Ale załóżmy na chwilę, że nie byłoby zdradę, i był inspirowany patriotyczny
impuls w Rosji, na Ukrainie, na Kaukazie ... Załóżmy, że wojska sowieckie spełnić
przysięgę lojalności wobec Związku Radzieckiego i sił bezpieczeństwa
(wojskowego) metody próby do porządku w krajowym byłych republik Związku
Członkowskiego. Chęć uczestnictwa w wydarzeniach w taki scenariusz w kraju. W
maju 1991, Moskwa gospodarzem pierwszego All-rosyjski Konferencji żołnierzy-
internationalists, przyjęła adres do armii i Marynarki Wojennej, która, między
innymi, brzmi następująco: W trudnych warunkach domowych środowiska armii

42
jest wiarygodnym gwarantem nienaruszalności ZSRR, klucz do harmonii i pokoju
obywatelskiego , ostoją bezpieczeństwa Wspólnoty Rozwoju .
Zmiany na mocy scenariusza oznaczałoby co najmniej dziesięć lat spędził w
okopach, zniszczony milionów żyje, dziesiątki milionów uchodźców i
przesiedleńców wewnętrznych, bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w
konflikt różnych stanach i jednostkach wojskowych z innych krajów. Kto w tej
sytuacji może ubiegać się o nazwę patriota, człowiek, który dba o swoich
obywateli, i który - w imię potencjalne wojny karnego (patrz sytuacja w byłej
Jugosławii)? Z naszego punktu widzenia, patriotów, ludzi, którzy ich zapisanych
osób z bratobójstwie, niemal po raz pierwszy w historii imperium miało żadnych
działań po fakcie, i proaktywne, które stały się Boris Yeltsin, Vladislav
Shushkevich i Leonid Kravchuk. Oprócz różnych przestrzeniach geograficznych i
kulturowych, pod auspicjami imperium - to nawet nie tyle wczoraj, ale
pozavcherashny etapie rozwoju człowieka, XX wieku w ogóle można określić jako
wiek dekonstrukcji imperiów.
Spróbuj teraz zarys idealnym-typowy obraz moczony emanacja powodu
przedmiotem imperium. Ten obraz jest przedmiotem społecznych sprzeczności i
niespójność ta jest bardziej akcentowane, oczywistego poprzez procesy
modernizacji. Imperial władzy, prowadzące imperialnej modelu modernizacji, chce
zobaczyć całkowicie posłusznym zastrzeżeniem, mając w tym samym czasie,
aktywnego życia stanowisku. Na przykład francuski historyk Levek zauważył, że
Peter dodatkowo zwiększona niewoli Rosjan, twierdząc, że były one podobne do
wolnych ludzi, a nasz współczesny, A. Besancon, już odnosząc się do panowania
cara Nicholas I, zauważa, że władze bezskutecznie próbowano rozwiązać Piotra
dylemat pozostaje - jak uczynić niewolnika, utrzymywać go w takim charakterze,
działać świadomie i dobrowolnie.
Zauważ, że ten problem nie jest rozwiązany w zasadzie, gdy osoba ma
ciężar decyzje i ponoszą pełną odpowiedzialność za nich, to przestaje być
niewolnikiem i stać się wolnym, bez względu na okoliczności historyczne
przemijające. Takie zwolnienie ludzi sowieckich w obliczu nadzwyczajnych

43
okoliczności, wojna w skrajnej formie, Vasily Grossman napisał w powieści Życie
i los, wewnętrzne poczucie wyzwolenia i została bohaterów Wiktor Nekrasov w
okopach pod Stalingradem, gdy pod ogniem, odcięta od swoich szefów,
dowódców i commissars, ludzie stają się wolne, przestał się bać mówić na temat J.
Stalina, politycznych represji radzieckich obozach koncentracyjnych.
Ale cesarskiej uprawnień uwierzyła w inny sposób, z wyjątkiem krótko w
kontekście historycznym czasie przerw nie są zatrzymania tego człowieka w
oparciu o system edukacji, propagandy i represji selektywnej hodowli Imperial
zastrzeżeniem, ostatnio zawarte w idealnym-typowy obraz sowieckiego człowieka.
Musi być łączone bezinteresowna miłość do państwa, a jednocześnie nie ma
prywatnych interesów, powinien on być optymistyczne, a sportiven altruistichen, a
co najważniejsze, w każdej chwili bez wahania są gotowi poświęcić swoje życie
dla realizacji kolejnego projektu ideokraticheskogo.
Imperial Power, na podstawie zgromadzonego zmonopolizować i moc
wszystkich jego poszczególnych członków, nieuchronnie pozbawia każdego z
nich, jego siłę, on ma swoje naturalne i potencjał ludzki. On staje się oszukać
narastanie mocy maszyny, i pozostaje tylko pocieszać się cienką refleksje o
zakończeniu swojej misji, tym samym urządzenie jest ustawione tak, że tylko
Przeslij do swojego prawa krajowego, może to być gobbling Ziemi .
Ponadto, nie ma własności w sensie prawnym zachodnich. Wszystko
posiada on należy do niego tylko tymczasowo i warunkowo, za zgodą władz, które
zawsze ma prawo, aby wybrać wszystkie, bo takie pojęcia jak prawo do własności
prywatnej i wolności jednostki w tym systemie wartości są praktycznie
nieistniejące. Na poziomie słownej, a nawet na poziomie pisemnej deklaracji i
prawnych aktach mogą być obecne, ale słowa nie mają żadnej instytucjonalnej lub
psychicznego wzmocnień pozostać nie więcej niż pobożny deklaracji. Szczęście
idealne-typowe imperia nie są przedmiotem praw i wolności, a nie własności i
bezinteresownej służby dla prawidłowego, to jest w wizerunku władzy cesarskiej:
Usługi dla państwa na wysokie stanowisko - to prawdziwe samopomocy w Rosji.

44
Mifologema idealnym przedmiotem imperium jest jedną z głównych
chimeras Imperial świadomość, wykazujących znaczny opór historycznych, i grać
w nowych segmentach historycznych i społeczno-kulturalnych dynamika, z
odpowiednim czasie, ideologiczne i leksykalnych oposredovaniya. Ponadto,
projektowanie w różnych obszarach społecznej świadomości, w mifologema jest
wszechobecna. AF Losev, odzwierciedlając w jego współczesnej Rosji XX wieku,
mówiąc, że Rosja jest, oczywiście, masz trochę na zachód, ale impersonal,
zaniedbanie, bezydeynogo, kamień jest zbyt wiele. Niewolnictwo partii .
W erze instytucjonalnych modernizacja i rozbudowa normatywnych
wartości cywilizacji zachodniej modernizacji zrodził trwające do dziś konfrontacji
między kulturowe i instytucjonalne podstawy Western modernizmu z jednej
strony, i inne cywilizacje, jak na całych regionów lub poszczególnych krajów - w
innych. Dzięki tej ekspansji wymaga dodatkowego zjawiska, które nie mogą być
prawdziwe w kontekście naszego dyskursu. Jest to tzw wpływ nałożonych na
rozwoju , choć termin nie ma jasnej definicji i jest powszechnie stosowana
культурологами, socjologów i naukowców politycznych. Efekt nie jest nałożony
na rozwój niezależnego modelu modernizacji, w dużej mierze jest to złudzenie
modernizacji związane z różnymi modelami. Często okazji prezentacji stanowiska,
że imitativnye postaci liberalnego społeczeństwa, modernizacja sztucznie
wprowadzone w tradycyjnych społeczeństw, w czasie, zasymilować, stać się
symulacja oryginał.
Innym VG Belinsky, porównując go do dzisiejszych Moskwie i Sankt
Petersburgu, zauważyliśmy, że w północnej stolicy Zachodniej doprowadziła
wpływ na fakt, że w życiu codziennym zawierać wulgarnych kawy i cygar, a nawet
wybredny podgorodnye faceci i doskonałe piętrze bez kofeyu mocno ... mogą
mieszkać; podgorodnye chłopskiej Petersburg już zapomniany rosyjski krajowych
tańca dla francuskich, którzy są do tańca dźwięku z harmonicznych, sami
pochodzą z ... . Symulacja form życia codziennego instilled w dość łatwy, ale jak
wielkie odległości od form kształcenia do treści kształcenia. Proces wypełniania
formularzy imitativnoy odpowiednie treści nie więcej niż prawdopodobne, choć

45
rosyjski modernizacja od dawna formę wzorcową zewnętrznych przejawów
kultury europejskiej. Element wzorowe zewnętrznej formy obcej kultury można
zaobserwować, w szczególności w transformacji Peter I, oraz w modernizacji
poslepetrovskogo okresie transformacji.
W tym samym czasie w przypadku zakończenia zewnętrznych skutków jest
często procesem odrzucenia liberalnych reform narzuconych przez formie
liberalnej sposobu życia w niektórych przypadkach może zniknąć prawie
całkowicie, nie pozostawiając żadnych widocznych śladów. Ponadto, często
antimodernizatsionnaya fala rzuca społeczeństwa historycznie niższe niż
predmodernizatsionny. Klasycznym tego przykładem mogą być tradycyjne
eksplozji, która nastąpiła w formie rewolucji islamskiej w Iranie, to pouczający
przykład, ale nie jedyną. Nasze własne historii dostarcza wielu przykładów tego, a
tutaj przypomnieć, że Rosja w oparciu o ich cywilizacji - w Azji, ale w Azji Peter
zwrócił się do Europy i zachodnią górnej warstwy, pozostawiając ludzi w Azji. W
rezultacie, gdy imperium upadku Europejskiej górna warstwa była niemal
całkowicie zniszczona skokowa i kilka technik .
Motive został nałożony na rozwój Rosja historyczne praktyki na dwa
sposoby. Informacje o nim mówić na fakt, że imperium jest zmuszony do
pożyczania od Zachodu, nie tylko technologii, ale również społeczno-kulturalnych
w celu skutecznej konfrontacji z Zachodem w takich samych warunkach, świat
strategicznych rywalizacji. Takie pożyczki nie mogą być zmuszone do połączenia
bezpośredniego skutku nałożonych na rozwój, ale również lekceważyć wpływu
inokulturnoe byłoby poważnym błędem. Nie jest trudno sobie wyobrazić, jak
budować relacje między Rosji i jej imperialnych moc przedmiotów, jeśli nie
pośrednią i bezpośrednią obecność czasami (ciśnienia), na Zachodzie, chociaż
wycofanie wymagałoby zachodnich krajów ZSRR po podpisaniu Aktu Końcowego
z Helsinek, między innymi, humanitarna czwartego koszyka: poszanowania praw
człowieka. I była na temat praw człowieka w europejskim, zachodnim rozumieniu,
które jest rozłożone w czasie w różnych siedlisk cywilizacyjny świata.

46
W praktyce poszanowania praw człowieka był najbardziej nienaturalny
charakter władzy cesarskiej w radzieckiej, a pre-sowieckiej razy, wewnętrzny
aspekt rosyjskiego życia jest bezpośrednio uzależniona od wpływu Europy,
euroatlantyckiej cywilizacji jako całości. Ale problem wykluczenia praw
obywatelskich nie był odosobnionym, to stoi obok trwałym wykluczeniem z
importu zachodnich instytucji w Rosji. Pamiętaj, że instytucje demokracji
przedstawicielskiej, Trybunał, system wyborczy w Rosji były głównie
zewnętrznych, naśladowczy formie, które nie tylko znacznie zmienił swój
pierwotny (zachodniej), ale także zmniejszyła stabilności tych instytucji w obliczu
antimodernizatsionnyh trendy.
Należy zająć się kwestią dotyczących rozwoju wojskowych, przemysłowych
i społecznych technologii na ewolucję Rosji imperialnej władzy. Znany rosyjski
emigrant filozof-BP Vysheslavtsev, odnosząc się do nowoczesnego życia Europy
Zachodniej do niego, słusznie obserwuje: Co nowego ma do zmiany warunków
życia, jak? Odpowiedź jest oczywista: jest to nauka ścisła (nauki przyrodnicze i
matematyczne biologia), naukowych i technologii, w tym nauki, w którym
industrialism. , A poza tym i przede wszystkim, że jest to racjonalne organizacji
prawa i państwo liberalnej demokracji państwa, zapewnienie bezpieczeństwa i
wolności, bez której nie ma kreatywność i inwencja i nauki .
Wracając do naszego ostatnio radzieckiej przeszłości, jak pamiętam, w
oparciu o model rozwoju mobilizacji wszystkich sił uczestników tego procesu
ekstremalnych wykorzystane do stworzenia współczesnej do czasu przemysł
ciężki. Imperium sowieckiego była oparta na modernizację najszersze korzystanie
z niewolniczej pracy milionów radzieckich jeńców budowy kanałów, polarnych i
syberyjskich miastach, wydobywano rudy uranowej w ich kości do budowy
socjalizmu realnego.
Zamek radzieckich naukowców, którzy pracowali w sharashke, zagroził
odejściem od pierwszego kręgu dwunastego kręgu Dante i wyobraźni zawartych w
rzeczywistości IV Stalina piekło sił starał się ograniczyć wojskowo-strategiczną
parytetu z nowoczesnego, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, wspierające naukowej i

47
technologicznej poziom połowy XX wieku. Radzieckich jeńców usidleni w
dwunastego kręgu, wraz z gołymi rękami, bez żadnych środków ochrony
uzyskanych rudy uranowej, jest zagwarantowane i boleśnie umiera po krótkim
okresie czasu. To jest tylko skrajne przykłady, wśród których jest mnóstwo
połamanych ludzkie losy, otchłań cierpienia, wielką śmiertelność, łącznie
prowadzących do likwidacji narodu. W wyniku tej nadmiernej liczby
ekstremalnych Ludowej Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej ludności do roku 1995
około 146 milionów do 270 milionów, co zdaniem ekspertów, może żyć w naszym
kraju w tym samym 1995 roku. Bezpośrednie i pośrednie straty w Rosji w ciągu
ostatniego wieku wyniosły około 121 milionów ludzi.
W drugiej połowie XX wieku, zmieniła się radykalnie w kontekście polityki
zagranicznej, w którym ZSRR i zadania stojące przed krajem. Większość
rozwiniętych narodów stopniowo modernizować przejście do po etapie rozwoju.
W książce jednej z osi człowieka. Badanie ideologią zaawansowanym
społeczeństwie przemysłowym , po opublikowaniu w 1964 roku, H. Marcuse
zauważył, że my (na Zachodzie - SG) społeczeństwa społecznych zysk siły
odśrodkowej przy pomocy technologii, niż terroru na podstawie podwójnej
większości oraz zwiększenie efektywności standardów życia ... . Poziom
technologii wymaga po wyzwolonego mentalności w nowym środowisku
naukowiec niewolnik nie może być porównywalny pod względem skuteczności
pracy akademickiej wolności. Ewolucja sowieckiego systemu w kierunku większej
tolerancji, obserwowana w drugiej połowie 50-tych ubiegłego wieku w połączeniu
z odejściem od poszczególne elementy stylu życia z zachodnimi standardami,
odbyła się nie tylko ze względu na jego stopniowe przejście na dobrowolne
humanistycznego ducha. Pod wieloma względami, to sama transformacja była
zmuszona ze względu na dostosowanie systemu do nowych okoliczności
historycznych, stając się swego rodzaju nieuniknione i zapłacić za wojskowej i
politycznej konkurencyjności.
Radziecki rząd, Politbiura z Komitetu Centralnego KPZR zaczął działać
ostrożnie na Zachodzie, które stopniowo stają się największym partnerem

48
handlowym i zawsze kraju nowych technologii produkcji, która staje się coraz
ważniejsza. Na przykład, po pracy na Zachodzie, głównej AI Solzhenitsyn
Archipelag Gułag członków Politbiura z Komitetu Centralnego KPZR szeroko
omówiona kwestia, co zrobić w tej sytuacji z takich znany rosyjski pisarz, który do
tego czasu, zwycięzca nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Wszystkie
propozycje, w istocie, gotowane w dół do dwóch: do wysłania za granicę i
próbował w ZSRR w najszerszym zakresie z sowieckiego prawa. I potępienia,
został wysłany do Verhoyansk jak sugerował Tov. Kosygin, ponieważ nikt nie
będzie wychodzić zagranicznych korespondentów: bardzo zimno. Ale, jak z
wielkim żalem Tov. Solomentsev Solzhenitsyn - matki z wrogiem Związku
Radzieckiego. Gdyby nie zagranicznych akcjach, które realizuje Związek
Radziecki, to może być, oczywiście, rozwiązać problem bez zwłoki. Jednak
wszelkie decyzje będą miały wpływ działania naszej polityki zagranicznej? .
Tak więc, krajowych polityk w Związku Radzieckim znalazła się w
zależności od polityki zagranicznej, w kontekście międzynarodowym, w których
działają Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Departament
Komitetu Centralnego KPZR.
Okazało się, że w przemyśle, ale bardziej w świecie post-industrial
osiągnięcie wojskowych i technologicznych wydajności wewnętrznej erozji
towarzyszy imperialnej systemu aktywuje efekt nałożonego na rozwój objawia się
głównie w rozprzestrzenianiu disistemnyh elementy wniesione przez
westernization.
Z kolei rosyjskie i radzieckie imperia zostały nałożone przez źródłem
rozwoju w stosunku do ich kolonii i półpubliczne wewnętrznych i zewnętrznych
Azji. Klasycznym przykładem jest modernizacja radzieckich w Azji Środkowej. W
latach 70 ubiegłego wieku w wydawało się, że tradycyjny sposób w tych krajach
coraz udał się do przeszłości, islamskie fundacje kultury spojrzał słabe,
zachowanie raczej dorozumiany. Niemniej jednak, po upadku Związku
Radzieckiego, kraje te szybko powrócić do swoich naturalnych historycznych
warunek, tj. średniowiecznego feudalne despotyzm i sąsiednich Afganistanie po

49
wycofaniu wojsk radzieckich z powrotem do sytuacji klanu-tribal rozdrobnienia,
które charakteryzują go tysiąclecia, a które w momencie zamrożone rywalizacji
rosyjsko-brytyjskich, a następnie logiką zimnej wojny.
Obecnie maksymalna własnej bazy cech społecznych i kulturowych
systemów państw Azji Środkowej jest ograniczona tylko do istnienia we
współczesnym porządku międzynarodowego, a nie na nierównych z dobrodziejstw
średniowiecznych form izolacjonizm. Jednocześnie, w przypadku złagodzenia
społeczność międzynarodową uwagę na kwestie humanitarne zewnątrz nałożone
atrybuty liberalnego systemu politycznego, który w tej ziemi jest trudne nawet
nazwa dekoracyjne, po prostu zostać wyeliminowane. Ponieważ podważając
podstawowych zasad, na których organizowany jest imperium cywilizowanego
życia i przejście z peryferii do centrum, coraz więcej osób biorących udział w
pierwszej jego orbicie, są w stanie żyć bardziej zgodne z jego społeczno-
kulturowej tradycji. Jest własnej tradycji, że nie pozwala tych osób do
uczestnictwa w globalnym podziale pracy, aby być częścią modernizacji świata:
logiczne założenie, że w XXI wieku będzie dumpingu całych sektorów i obszarów,
które nie mogą być społecznie i ekonomicznie zbywać, ale łatwiejsze i tańsze
rzucać.
Wierzymy, że w procesie modernizacji społeczeństwa rosyjskiego w
zewnętrznym wymiarze ustala teleologia Imperial West konfrontacji, która jest
wyrażona w ambiwalentny stosunek przyciągania i odpychania. W wymiarze
wewnętrznym modernizacji procesu określona dynamika dominującej imperialnej
walki i jako składniki liberalnego modelu modernizacji. Jest to ogólny schemat, w
jaki sposób ten wzorzec przejawia się w historii, specjalizujący się w następnym
rozdziale.

III. Historyczne sekwencji rosyjski modernizacji

50
Zanim zwrócił się do historycznych sekwencji rosyjski modernizacji i
transformacji do analizy dowodów empirycznych na obrót i komplementarności
cesarskiej i liberalne modele modernizacji, chciałbym wyrazić swoje nastawienie
do jednego dość powszechne w kręgach akademickich i okolonauchnyh widzenia
historycznego aberracji. Jej istota polega na metafizyczny uwagę Rosji jako stałe i
historycznie zawsze równa się. Jednak w kraju, w skład jej narodów, która
odpowiada tej składu kulturowych i cywilizacyjnych krajobraz zmienił
wielokrotnie. Ponadto, W historii, widzimy pięć różnych Rosja: Rosja Kijów,
Rosja tatarskich okresie, Rosja Moskwa, Rosja Piotra Wielkiego, cesarza, i
wreszcie, nowy Rosji Sowieckiej. Zignorowanie tych zmian jest krokiem w
kierunku mythologization historie. Jednak w mitologii i historii się nie w jej
rozwoju, ale jednym boskiej władzy cesarskiej, w dowolnym momencie
zawierające pełną ich historycznego istnienia.
Takie statyczne widzenia historii i kultury rosyjskiej, z naszego punktu
widzenia, nie jest uzasadnione, nie bierze pod uwagę zmiany pod wpływem
czynników historycznych i kulturowych dynamika: Live kultura nie może być
powtórki z przeszłości - to zawsze powoduje strukturalnie i funkcjonalnie
systemów i teksty . Ale nie mogą posiadać pamięci o przeszłości . Jednakże,
mitologicznych względu na ciągłość rosyjskiej historii jest spowodowane
utrzymującym odtwarzania psychicznego ludzi świadomości stereotypy i
odpowiadające im formy stosunków społecznych.
Mental stereotypów napotkał nawet w epoce Rusi Kijowskiej, zyskał moc i
ustalone w czasie elewacji Moskwie i rosyjski krajowych na podstawie różnych
grup etnicznych na terytorium danego Vladimir-Suzdal księstwem i jego okolic.
Kolekcja gruntów i tworzenie publicznych typu modelu Moskwa
instytucjonalizować tych tendencji, kiedy odtworzyć w różnych wstrząsów
historycznych, geograficznych i etno-kulturowe. W rozważa zastąpienie
tradycyjnych programów, a następnie organizowanie społeczeństwa, A. Akhiezer
zauważa, że wysoki stopień stabilności jest gwarantowana nie tylko odpowiedniej
orientacji kulturowej do rozmnażania niektórych bezwzględną , naturalne zawsze

51
jest ok., a nie tylko siła bezwładności historyczne ale system represji, które
powstają w związku z kultury .
Te uniwersalne programy w różnych okolicznościach historycznych, są
reprodukowane dość regularnie z mniejszym lub większym stopniu kompletności.
W szczególności, Boris Kagarlitsky uważa, że te specyfiki rosyjskiej historii może
określać przede wszystkim w podejściu do świata, i wyjaśnił sytuację Rosji w
peryferyjnych mirosisteme, jak i obwodowego udział w międzynarodowym
podziale pracy i handlu.
Jedną z konsekwencji selektywnej inokulturnogo zadłużenia powstała
ogromna luka między stałym pociągnij do europejskiego poziomu wojskowo-
technicznego potencjału i zacofania społecznego życia. Codziennego życia, że
większość ludzi, którzy chłopów, aż do rewolucji w październiku 1917, w dużym
stopniu zachowany archaiczny sposób pogańskich, ślady, które utrzymują się w
niektórych subkultury dzisiaj. Zmiany w codziennym życiu ludzi było
nieplanowane, głównie w wyniku niekorzystnych skutków cesarskiego
modernizacji. Proces ten był w formie inokulturnyh (subkulturnyh) pożyczek, jak
również zmuszeni dostosowania wszelkich partii do rzeczywistego życia
społecznego w momencie, wyzwania cesarskiej budynku.
Na przykład, VI Lenin wskazał na fakt, że analfabetów osoba stoi poza
polityką, a zatem musi nauczyć się alfabetu. Bez tego nie może być polityki , czyli
konieczność osiągnięcia powszechnej alfabetyzacji wynika przede wszystkim
wyzwaniom moment, że człowiek był w stanie odczytać dekretów i zarządzeń
sowieckiego reżimu, który kontynuował tradycji świeckiej formie średniowiecza,
kiedy ludzie mieli wiedzieć instrumentu głównie w celu czytać Pisma.
Rozporządzenie Rady Ludowej Commissars w sprawie likwidacji analfabetyzmu
wśród ludności Federacji Rosyjskiej z dnia 26.12.1919 zestaw sankcji za niechęć
do nauki czytania i pisania, czyli o unikaniu rzeczywisty udział w życiu
społecznym i politycznym w ZSRR: odchylenie od obowiązków ustanowionych
przez ten dekret ... doprowadzony do odpowiedzialności karnej .

52
Przestrzeganie imperialnej modelu modernizacji, co do zasady nie prowadzi
do zmian w codziennym życiu ludzi, europeizacja poniosły głównie elity. Tylko
krótki okres liberalnych reformatorów modernizacje świadomie starał się nie tylko
do zreformowania publicznych i życiu publicznym.
Z naszego punktu widzenia, biorąc pod uwagę interakcje pomiędzy dwoma
modelami w Rosji modernizacji nie można uruchomić od czasu ich wejścia w
używają słowa modernizacja. Od samego zjawiska vzaimoperepleteniya dwa
modele modernizacji jest ściśle związana z zjawisko reformacji i tworzenia
specyfiki Rosja kulturowej i cywilizacyjnej, to uwagę w Rosji modernizacja musi
zaczynać się od swojej historii.
Let's begin. Oto jak prof. M. H. Speransky charakteryzuje XV wieku
Moskwa produkuje jednostronny, za rodzaj średniowiecznego миросозерцания
oparte na źle zrozumiane lub nie zrozumiane vizantinizma: religijnej, a później
krajowe, ekskluzywność, formalnych relacji do idei religii, bukvalistika, obrzędy,
brak wykształcenia, zastępuje tylko dogmatyzm - wszystkie cechy wspólne myśli
średniowiecznej, ale trafiające do jednostronnego, czasami kalectwo .
Panowania cara Iwana III, może być opisana jako syncretic charakteryzuje
neraschlenennostyu trendy, które będą umieszczone w przeciwnym. Widzimy, że
strony, formy i stosunki życia społecznego i gospodarczego, europejskiego stronie
była wystarczająco silna rosyjski życia. O Moskwa Ateny, Europejska wieku
rosyjski średniowiecznego króla absorbujących powiedział pervostroitele A.
Janov. Ale były inne tendencje związane ze wspólnym już przez ten czas tradycji
despotyzm i arbitralnej władzy (Ivan jego wnuk Dmitry osadzony w więzieniu, nie
wspominając o egzekucji i więzienia ludzi niższej rangi, masywne przymusowe
przesiedlenia mieszkańców Novgorod, Twerze, Vyatka ...) .
Chociaż polityka wobec mieszkańców z podbitych terytoriów wydaje się
dość liberalne w porównaniu z przeprowadzonych przez jego następcę Grand
Prince Vasili i więcej, syn Bazylego Государем i suwerennych Grand Prince Iwan
IV (Grozny). Z uwagi na przekazywanie następnie Moskovia J. Fletcher,
należących do mieszkańców tych ziem już zebrane link Moskwa: On (Vasili

53
przerwane i wziął ze sobą w trzech spośród czterech rezydentów, po którym dał
lub sprzedał Tatarzy pracował na wojny . Na tle tych ambiwalentne tendencje i
wzmocnione cesarskiej pomysł, dzięki w dużej mierze przyczyniły się do
małżeństwa Iwana III, Sophia Paleolog z późniejszymi legitymizacja z
derzhavopriemstva spadł pod wieje z turecki osmański 29 maja 1453
Konstantynopolu.
Z tych znanych historycznych perypetie kolei kluczowych w naszym
dyskursie kwestia relacji pomiędzy dwoma modelami modernizacji, tworzenie i
konfrontacji dwóch alternatywnych kierunków rozwoju rosyjskiej kultury i
społeczeństwa. Jeśli epoki Iwana III w sinkretichnosti zawierał wiele opcji
rozwoju, w tym i protoliberalnuyu imperialnych tendencji w epoce Iwan IV
(Grozny), Rosja pierwszego społeczeństwa nie jest w pełni świadoma tego kolei
jako znaczącego wyboru, zwrócił się do aziatchine z europeizm. W początkowym
okresie Iwana IV rozpoczęła unikalny algorytm rosyjski reformacji, a regularnie
odtwarzania w kolejnych opowiadań. Młody monarcha-reformingu gromadzi
wokół niego nieformalne grono współpracowników do realizacji reform, do
pewnego stopnia, które są liberalne w przyrodzie.
Reformy nie z różnych powodów, przede wszystkim ich odrzuca, ale
konsekwencje tego wyłączenia jest również zaostrzenie przez niespójność i
shortsightedness z reformatorów. Iwan IV rozczarowujące w reformy i przejścia do
polityki autorytarne ucisku, nie tylko realne, ale również potencjalnych
przeciwników, ich pracowników, ich rolników, ich przyjaciół i rodziny. W
brutalności polityki w zakresie represji i smertoubiystv króla daleko poza zwykle
w tym czasie w Moskovia zarządzania. Na tym etapie rządów Iwana IV,
reformatorów utracone: kto do bloku, który jest na uchodźstwie, który w
klasztorze.
Wszyscy wiemy, a kolejny przykład pozwolenia dillemy przedmiot i
despotyczny moc Rosja, wykazały, A. Kurba - lot za granicą. A z zagranicy może
być tyranem, a upomnienie, to także wielki społeczno-politycznych i literackich
tradycji, która zaczęła z listy preferowanych z byłego króla i bohater Kazaniu i

54
Livonian wojen AM Kurba Iwana IV: zwyczaju książąt Moskwa
długoterminowych żądanego braci i zniszczyć ich krwi na rzecz ubogich i
przeklęty fiefdom, nesytstva dla niej .
Reforma projekt, opracowany przez rząd Wybrane szczęśliwi, mają rodzaju
prototypem dla wszystkich późniejszych liberalnych reform, merytorycznych
rdzeń liberalnego projektu, który od wieków była inspiracją dla najbardziej
dynamicznych i mieszczańskiego zorientowana część rosyjskiego społeczeństwa.
Wolnych projektów w Rosji zawsze istniała nierozerwalnie z ideologii zbliżenia z
Europą, a to nie można wykonać w różnych okresach historii rosyjskiego.
Jak wygrać pieniądze karczownik blisko społeczeństwa rosyjskiego, sposób
kościół reformacji i cesarskiej reakcji slapped w początkowej fazie
defeodalizatsiyu rozpoczął, w szczególności Zemskov reformy. Administracyjne,
wojskowe, a przede wszystkim Zemskaya, reform planowanych przez rząd
Wybrane radosna zostały podyktowane świadomość nie tylko wojskowo-
technicznych, ale także polityczne i społeczne zacofanie Europy. Mimo, że logika i
metody ich realizacji, w pewnym stopniu utrzymać związek z logiką i metody
charakterystyczne dla cesarskiej modelu modernizacji, reform zawartych w siebie,
a niektóre elementy liberalnej.
Niemniej jednak, Rosja przeprowadziła w tych latach najważniejszych
historycznych wyboru, który znajduje się w odrzucenie liberalnego modelu
rozwoju, który został najbardziej dotkniętych w przyszłości, aż do cywilizacyjnej
katastrofy, że po październiku 1917: ... jest to nasze pokolenie nie płaci się za
grzechy Ancient Moskwa? Jest despotyzm następców Kalita, niszcząc i
samodzielnej części, wolne miasta, dając niezależność boyarstva i Kościoła - nie
doprowadziły do społecznego ciała Sclerosis imperium, na niemoc w środku klasy
i chernosotennomu folk w stylu bolszewickiej rewolucji ?
Ponieważ rząd nie Wybrane szczęśliwy w rosyjskiej historii, istnieje
pragnienie spowolnić historycznych i społeczno-kulturalnych dynamika, przy
zachowaniu konsensusu wśród ruchu i przemieszczania powrót do normalnej,
ponieważ wynik: klęsce z reformatorów i zwycięstwo konserwatywnej części

55
antireformatorskoy moc elity. Metropolitan Makarov, szef hierarchii, stała się
konfident, duchowej króla. Dzień po dniu, twarde i metodycznie instilled w nim,
że on, król Moskwa, wszechmocny i wszechmoc, że wszystkie - niewolników .
Tsar Ivan był sumienny student, później, w odpowiedzi na pismo ujawniających
AM Kurba, to powtórzone w różnych pamiętać słowa Metropolitan: Ponieważ
jesteś w besosostavnoy alfabetyzację powtórzyć wszystkich to samo, co różne
retoryki , a więc i этак, rodzaj Ci myśl, że kapitanowie Slave posiadają
uprawnienia poza ... To sumienia Trędowatego, do swego królestwa w ręce, a jego
pracownicy nie reguła? Co za paskudny umysłu - nie chcą być niewolnikami ma?
Czy to prawowierność presvetloe - być pod zwierzchnictwem niewolników .
Później przeniesienie nastąpiło nasilenie działań wojennych we wschodniej
części Rosji w jej zachodniej granicy, które miały wpływ na wszystkie dalszy
rozwój kraju. Znaczenie zmian w wojskowe i strategiczne priorytety przez Iwana
IV, poza szczególnymi historycznych sytuacji, ale dla współczesnych
konsekwencji tych wydarzeń były druzgocące: Tatarzy w krymskiej otworzyło
drogę do Moskwy. Khan Devlet krymsko-weight zdewastowane centralnej części
państwa, Moskwa spalony, a co najważniejsze, wielu ludzi zmarło niesamowite:
ponad sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy i obywateli, z wyjątkiem żony, dzieci i
mieszkańcy wsi, którzy uciekli do Moskwy z wrogiem, a niemal wszystkie osiem
tysiąc .
Było z Iwana IV (Grozny) i jego podboju Kazań i Astrachań khanates, od
początku wpisu w tatarski dziedzictwa i na początku rosyjskiego imperium,
zaczyna się na długo przed ogłoszeniem w 1721 przez cesarza Piotra I. Większość
nowoczesnych zachodnich historyków właśnie punktu widzenia. Zauważ, że my
również podziela tego poglądu w odniesieniu do chronologicznego początku i
zawartość cesarskiej budynku w sferę w Moskwie / Rosja.
Reformatów działalności Boris Godunov na początku swego panowania,
ambiwalentny, jest ściśle powiązane nie otrzymała koncepcyjny opozycji jako
imperialnej, a protoliberalnye tendencji. Pomimo ambiwalencję reform
wewnętrznych, w ogóle, można argumentować, że w jego ogólnym

56
kierownictwem są one bliżej protoliberalnomu kierunku. Ten kierunek nie może,
oczywiście, między tymi organami działają jak zniesienie prawa do przeniesienia
rolnika od jednego właściciela do drugiego w Yuryev dzień, ale to można uznać za
promocję drukowania spraw edukacji, zaproszenie do stałego pobytu
cudzoziemców oraz politykę konwergencji z Europą.
Krótki okres Godunov, możesz przypomnieć sobie, czy tylko dlatego, że
odmówił kontynuowania Imperial-despotyczny terroru i podejmują właściwe
środki w celu wyeliminowania jej skutków. Jego panowania po raz kolejny
ujawnia pewne prawidłowości, jest to, że liberalne Rosji władców działać
niepewnie. To jest nie tylko indecisiveness sytuacyjnych, z powodu zewnętrznych
przyczyn, ale przyczyn wewnętrznych właściwości. W krytycznym momencie
historyczne dane, nie jest przypisane do liberalnej linii rosyjski modernizacji Boris
Godunov MS Gorbaczowa, starając się trzymać ambiwalentny polityki łączenia
pragnienie liberalnych reform, i zobowiązała się w systemie, oraz własne
pragnienia konserwatywne imperialnej rolkach, fizjologicznych strachu
reformowania systemu. Tak więc, amerykański historyk Vchislo Francis zauważył,
że ... cechy policji mentalności (już w epoce Wielkiej Reformy 1860 - 1870-ych
pokazać ... i Outlook reformatorów, gdyż ich zdaniem była oparta na uznanie
prymatu interesu publicznego i ochrony ( Przyrody) w porządku i stabilności .
Jesteśmy dobrze powiedział - ale emko prawdziwe.
W drugim okresie kryzysu Boris Godunov (od 1602) istonchalas
postepennno uległy dezintegracji i liberalny element swojej polityki i imperialnej,
despotyczny elementy stają się coraz bardziej, szczególnie, gdy istnieje
bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa i mocy. Wreszcie wyraziła liberalnej
przyfarbować reformy zostały zatrzymane chaosu najbliższych klejowy czasu.
W kontekście naszej dyskusji nie może zignorować takiego ożywienia
historycznych rysunek jako fałsz Dmitry I. Wskaźnik jest Poruchik Kizhe,
otoczony przez szereg założeń, które są jak mitologiczny, jak również
historycznych i literackich postaci. O fałsz Dmitry I wychował poza tradycje
państwa w Moskwie, a sprawa będzie mieć na swoim tronie, NI Kostomarov pisał

57
w następujący sposób: Mówił z rosyjskim głos wolności ... to wszystko było uczyć
rosyjskiego z nowych koncepcji, on zwrócił się do innego życia. Podczas swego
królestwa, które trwały 331 dni, I Falsdmitry wykazało się silną reformingu
skrzydło liberalne niż jego poprzednik (tj. Boris Godunov), był zaskoczony boyars
wagi i żywość umysłu w sprawy państwa. Sovereign proshlets często pomijane one
znieważony ich pośmiewiskiem, obwiniani niewiedzy, teasing Inozemtsev
pochwał i mocno, że Rosjanie należy ich uczniów, aby przejść do innych osób na
lądzie, patrz, zegarek, i wydaje się, że zasługują na imię ludu .
Rozważając hipoteza naszych badań, zgodnie z którym z tych dwóch
modeli modernizacji - cesarskiej i liberalne - Rosja, zgodnie z dominującą
tradycją, koncentruje się głównie na modelu Imperial, zauważamy, że w pracach
historyków rosyjskich, mniej lub bardziej zrozumiałe, że dzielenie imperialnej
ideologii okresy liberalnych reform i ich wnioskodawcom są jasne, cudzoziemiec
blotches, czas chaosu i zaburzeń. W skrajnych wyrazem tej ideologii widzi
okresów wolnych modernizacji lokalnych przejawy zła na świecie. To jest
oficjalna wersja z początku XVII wieku. Stanowi, że self-Dmitry ma nikogo
innego niż rasstriga mnich, złodziej i pijak Grishka szmatławiec, był wyraźny
propagandistic charakter. Współczesnych wydarzeń związanych z tą wersją na
wiele sposobów, w tym dość sceptyczni, ale nas wszystkich, dzięki Aleksandra
Puszkina, pamiętaj, to jest sposób Falsdmitry I.
Należy pamiętać, że przejście od swobody bardziej autokratycznych
państwowych i agresywnych imperialnej izolacjonizm, która miała miejsce w
katedrze w 1613 w tych latach była dostępna roztrwonił historyczną szansę, aby
wysłać wektor rozwoju Rosji do Europy, na przykład, musiał posiadać duży
element reformy liberalne planu Michaił Saltykov . Każdy niezrealizowane do tego
rodzaju stawia poza Rosja od Europy, kładąc podwaliny pod dalsze opóźnienia w
różnych dziedzinach życia, zaległości, które następnie musiał pokonać tak boleśnie
i tak drogo.
Uznając przygotowanej gleby, dostępności obiektywnych i subiektywnych
warunków dla reform Petrovskie mają zwykle na myśli trwających reform w

58
drugiej połowie panowania Aleksiej Michajłowicz, która jest w dużym stopniu
prawdziwe. Nawet w okresie dopetrovsky istotne górnictwo, wprowadził półki
zagranicznych zamów Europejskiej stopnie wojskowe, elementy europejskiego
stylu ubrania i wiele więcej: Tak więc czujesz potrzebę Moskwie w sztuce
europejskiej i komfortu, a później w nauce edukacji. Zaczęliśmy zagranicznych
oficera wojskowego i niemiecki pistolet, i zakończył niemiecki baletu i łaciny
gramatyki .
W kontekście naszej dyskusji jest przedmiotem zainteresowania w Sofii,
który był regularnie prawie zapomniane, a następnie próba liberalnej
predmodernizatsii. Nie będzie do szczegółowego zestawienia faktycznych
wydarzeń, będziemy pamiętać, że wiele z tego, co zostało wykonane Aleksiej
Michajłowicz, a następnie opracowane przez swojego bezpośredniego następcy,
został zniszczony imperialnej modernizacja Piotra I. Jesteśmy bardziej
zainteresowani nie, jak i to, co konkretnie poprzedników Peter I przewidywane
jego reformy, ale kierunek tych reform.
Nie ukrywał swojej krytycznej postawy wobec staromoskovskim porządku
Afanasi L. Ordin-Naschekin, Rtischev ich mniej znanych współczesnych, boyars
BI Morozowa, N. Romanov, A. Matveev, a później rosyjski Vasily Golitsyn
Zachodu przenieść do Rosji Europy. Opisywanie osobowości i szeroki zakres
planów reform, Vasily V. Golitsyn, polski ambasador Neville, którzy przybyli w
Moskwie w 1689, napisał: Gdybym chciał napisać wszystko, co dowiedział się o
księcia, ja nigdy nie gotowy, wystarczy, że powiem, iż chciał ludności pustyni, do
wzbogacania biednych, ludzi się w dzikusy, tchórzami z odważnych, Wasteland i
kamienne chaty w domu .
To było w tym okresie, wraz ze wzmocnieniem geopolityczne położenie,
zawarcia pokoju z Polską i powrotu Kijowie, został opracowany projekt chłopskiej
liberalne reformy. Zgodnie z projektem rolnicy byli w posiadaniu tej ziemi, i
usługi były ograniczone do rocznego podatku imperialnej modernizacji Peter I,
natomiast zakreposchenie doprowadzone do skrajności, liberalnego planu reformy
życia publicznego nie jest rozwój, VV Golitsyn nie stać współpracownicy Piotra I.

59
Nawet jeśli Sofia zostały wyeliminowane małomiasteczkowość i
średniowiecznego sądu okrucieństwa - złoczyńców, aby zatrzymać odciąć ręce,
nogi i palce, co jest codziennej praktyce śledczej i zbiorowych egzekucji, typowe
dla Piotra okres naszej historii, to była znacznie bardziej humanitarny. Gdy Fiodor
rozpoczęła projekt tworzenia słowiańskich-grecko-łacińskie Akademii, która
została ustano vsesoslovnogo idei liberalnej edukacji, a nie Sofia, i Natalii
Naryshkin - matka Piotra, w rzeczywistości, ponieważ orzekł obalenie Sophia, i aż
do śmierci w 1694, należy rozważyć symbol stagnacji, ignorancja i konserwatyzm.
Na podstawie wewnętrznych warunków do rozwoju państwa,
kontrreformatorskoe ruch po obaleniu Sophia, z dużym prawdopodobieństwem
doprowadzić do innego odrzucenia predmodernizatsionnyh przemian. Jednakże, w
kontekście zmieniających się warunków zewnętrznych, przede wszystkim
Europejskiej Rosja było sprostać nowym wyzwaniom związanym z rosnącym
geopolitycznej konfrontacji Europy. Opierając się tylko na jednym-tradycjonalista
izolyatsionistkuyu polityki do osiągnięcia tego celu było praktycznie niemożliwe.
Chodzi o to, że przynajmniej z początku XVIII wieku, w kraju, że
historycznie nie należą do zachodniego świata, łącznie z Rosją stoją wyzwania
nowoczesnej cywilizacji zachodniej, co daje mniej lub bardziej udanej odpowiedzi
na dramatyczne przyspieszenie społeczno-kulturalnej dynamiki. Mieszkańcy spoza
części świata byli zmuszeni do transformacji, do zmian, aby zapobiec w celu
dostosowania się do pojawiających się w obrębie cywilizacji zachodniej jego nowy
świat społecznej i kulturowej tradycji. Różnych częściach świata nie jest bolesny
proces modernizacji, ale w tych okolicznościach, pełne, autentyczne reprodukcji
społecznej i kulturowej tradycji byłoby w następujących sekcjach historycznych i
społeczno dynamiki straty zarówno faktycznych i nominalną niezależność
państwa, tj. kolonialną zależność od bardziej rozwiniętych narodu lub grupy w
stylu Art Nouveau. F. Fukuyama wzywa wymuszonej zmiany modernizacji, które
są mniej rozwinięte kraje, obrony modernizacji. Modernizacja jest w dużej mierze
formę adaptacyjnej odpowiedzi na rosyjski system społeczno-kulturalnych na
wyzwania cywilizacji zachodniej. Rosyjski modernizacja , który rozpoczął się w

60
XVIII wieku - pierwszy przykład dostosowania wstecz kraj do Europy Zachodniej
modernistycznej rewolucji.
W kontekście zacofanie Rosji z Zachodem mają związku z jego
wojskowych, technicznych i ekonomicznych aspektów technologicznych,
ponieważ jest to obszar, gdzie modernizacja zmiany miały miejsce w pierwszym
rzędzie. Dążenie do reform w dziedzinie wojskowo-technicznej została ze względu
na niemożność wojskowych konkurencji z Europy. Na etapie modernizacji
cesarskiej Rosji pożyczonych technologii europejskiej, instrumental wiedzy,
odnoszących się do przemysłu, nauki, spraw wojskowych, a także niektóre
elementy życia i sposób życia: naukowe rewolucji przyjechał do Rosji po wojnie, i
nauk wielu lat uważane głównie wsparcie dla spraw wojskowych .
Ponadto władze rosyjskie miały sluzhiloe klasy jest przygotowana do
sprostania konkurencji ze strony Europy. Aby osiągnąć ten cel, a także do bardziej
skomplikowanych zadań publicznych edukacji staje się bardziej zróżnicowana.
Aby książka artylerii i piechoty sierżant pamięć dodaje wspólnej kultury .
Należy pamiętać, że przełom technologiczny, które miały miejsce w czasach
Petrovskie reform nie były wspierane przez odpowiednie zmiany w systemie
politycznym i społecznym, nie został on oparty na niepewnych fundamentach. W
kolejnych epok historycznych Imperial moc na koszt odstręczające napięcia
ludowej udało się ustalić siłę konkurencyjną w zachodnich armii i wojskowe
kontraktowania branży, ale ten sukces był zawsze lokalne, nie są zgodne z każdym
poziomie rozwoju przemysłu cywilnego, jak to miało miejsce podczas okresu
sowieckiego naszej historii, ani na poziomie rozwoju społeczeństwa jak to było w
przedwojennej Rosji Sowieckiej.
Reformy Peter I dał próbkę cesarskiej modelu modernizacji, pierwszy
wykonany w najbardziej kompletnej formie pozbyć świadomą liberalne włączeń;
autokracja poddaństwo i byli pod Peter narzędzi modernizacji. Jednak niektóre
wyniki tych reform, niezależnie od intencji z reformatorów, wniesione do
rosyjskiego społeczeństwa i liberalne, disistemnye wobec imperialnej elementy
systemu. Gdy Peter świetności Imperium pozostał głównym celem, a

61
społeczeństwo środkiem do jego realizacji. W tym układzie współrzędnych stanu -
najbardziej znaczące, dominującej wartości, władcy ucieleśnia w sobie ideę
władzy i dobru publicznemu, stoi na niższym poziomie w skali społecznej,
specjalnym wartość rząd nie jest.
Formuła imperialnej mobilizacji przełom, który określa dokładnie takie
stosunki między człowiekiem a moc nieznaczne życia ludzkiego, leżących
vyzrevavshaya w Moskwie modelu państwowości, kiedy Peter I spowodowało
najbardziej wyraźne formy. Tak więc, GV Plekhanov, opisując Elizabeth reform
słusznie zauważył: Evropeizuya Rosji, a Peter jest doprowadzone do skrajnych
linii jej celu, który skupia swoją orientalny despotyzm ... Story charakteryzuje się
przewagą tej linii, bezpośrednio naprzeciwko demokratycznego: jest zniewolony,
wszystkie z wyjątkiem jednego, że w demokracji, wszystkie wolne, przynajmniej
de iure .
W tym czasie, nie bez powodu, aby wierzyć, że granice Europy nakreśla
granice rozprzestrzeniania magdeburskie prawa. W średniowiecznej Europie,
tradycji prawnej jest połączony z rozwiniętych kultura miejska, w przeciwieństwie
do Rosji, gdzie miasta, ale nie było pełnego miejskiego społeczeństwa, a ponadto
prawie magdeburskim. Ponieważ Rosja nie jest rozwinięta infrastruktura obszarów
miejskich, jak również społeczeństwo, poczynając od wyzwolenia chłopskiej
reformy 1861, i niemal do końca ubiegłego wieku nie jest osób, grup i warstw
społecznych, a także całego miasta i wiele wsi zostało zmarginalizowanych,
aktywnym -- transformacji . Nawet w czysto statystycznych Rosja stała się
głównie miejskich kraju, tylko do lat 60. XX wieku.
Ale niech nam wrócić do oceny niektórych wyników modernizacji
transformacji rosyjski cesarza i autokrata Piotra I. A wąskie warstwy
wykształconej miejskich intelektualistów poslepetrovskogo czasie, ze wszystkimi
jej wpływu na perspektywę wykształcone społeczeństwo może stać się życie
społeczne, które mogłyby przekształcić społeczno-kulturalnych fundamentów
społeczeństwa. Duże prawosławnego duchowieństwa nie są w stanie odgrywać
rolę sił społecznych, zdolnych do realizacji historycznego społeczeństwa, a nie

62
władz. W interesie władz i zostały mu interesie społeczeństwa, ale dla większości
osób imperium zachodnie wartości pozostał nieco zewnątrz, społeczeństwo na
wiele sposobów pozostaje archaiczną, tradycyjne przekonania i wartości.
W wyniku modernizacji imperialnej Peter I wzrósł istniały przez luka
czasowa między władzami a społeczeństwem, że społeczeństwo zostało poddane
równie radykalnej transformacji. Ale władzy zmienił głównie na poziomie
zewnętrznej, zgodnie z AA Kizevettera, z zewnętrzną powłokę w nowym biurze
żargonie Szukasz starych Moskwa-Rosja, bezpiecznie przechodząc ponad progu
XVIII wieku i wygodnie umieszczone w nowych ram prawnych dla Petersburgu
imperium. Społeczeństwa rosyjskiego nie była wewnętrznie zjednoczona, oraz
Peter I, ale po Piotra Wielkiego imperialnej etap modernizacji cywilizacyjnej
podziały wewnątrz społeczeństwa rosyjskiego, a następnie gwałtownie wzrósł
widoczne w kontekście rzeczywistych historycznych realiów i wyzwań nowej
epoki historycznej. W tym dualistic w podstawy obrazu świata, zasilanie jest
skazane na stałe nawroty ideokraticheskogo projektu, ponieważ tylko pragnienie
tego rodzaju wielkich celów uzasadnia swój metafizyczny archaiczną w geneza-
absolutist imperialnej statusu.
Dążenie do realizacji kolejnego projektu jest uzasadnione ideokraticheskogo
i władze obojętność wobec społeczne, takie jak zgodność z prawem, a nawet proste
moralizm zdrowym rozsądkiem. Pozbawionymi silnej liberalnej, pozostał w dużej
mierze tradycyjne rosyjskie społeczeństwo jest prawie szmer ma władzę i status
proponowanego modelu cywilizacji podzielone. A. Tołstoja pisał w 1918 roku o
wynikach Petrovskie reform: Ale to wciąż nie dzieje się coś jak dumny Peter,
Rosja nie została uwzględniona, elegancki i silny, na święto wielkie mocarstwa. I
pociągnij włosy, czerwone i oszalały z rozpaczy i grozy, przyniósł nową rodziną w
skrajną formę i nierówne - raboyu. I bez względu na to jak wielu rosyjskich
karabinów thundered złowrogo, doprowadziły, że niewolnictwo i został
upokorzony przez świat wielki kraj i rozpowszechniania Wisły na Wall of China .
Próby ograniczenia absolutism w poslepetrovsky okresie nie powinny być
brane do prawdziwej rewitalizacji liberalne tendencje, ale raczej w celu

63
usprawnienia procesu mocy stosunków w ramach systemu. Okolica następca Peter
I tradycyjnie przewidziane kilka publicznych, ledwie widoczny w cieniu wielkiego
reformatora, do najbardziej wyraźne zakłócenia w państwie, w poprzednim okresie
imperialnych modernizacji, towarzyszy szereg udanych wojskowych
przedsiębiorstw, doprowadził do militaryzacji w kraju, wyczerpywania zasobów.
Tak więc, podczas panowania Peter I jego ekspedycje wojskowe stale
wchłaniany 80 - 85% dochodów w Rosji, ale raz (w 1705) i 96% kosztów. Element
z demilitaryzacja historyczne zasługi następcy cara-reformatora i ograniczone,
ponieważ cesarskiej modelu modernizacji nadal rosnąć i siebie. Okazało się, że
wielkim reformatorem niewykorzystane do końca możliwości pozyskiwania do
imperialnej system feudalny, z Anne Ioannovna w 1736 przyszedł dekret
unieruchomienia producenta na wszystkie wolne mechanik zawsze z nasion. The
Imperial model, nawet z samych producentów czyni niewolników, naród
załączony do warunkowego lewo w posiadaniu ich produkcji dla usług teokracja
(w osobie tej samej władzy cesarskiej). Pamiętajmy o radzieckich reżyserów, w
dosłownym sensie, kierownik odpowiedzialny za wdrożenie nowoczesnej Gosplan
lub bankierów i właścicieli fabryk, gazety, parowce mianowany bezpośrednio do
władz. Oznacza to, że od władz, nie było pewne oligarchiczny państwowych oraz
oligarchów.
Nieproporcjonalne człowieka, w tym sensie, anty-model społeczny we
wczesnym okresie poslepetrovsky miały dominującą pozycję w mentalności
prawie wszystkich sektorów społeczeństwa. Oraz pojawienie się niektórych praw
rosyjskiej szlachty z rzędu wolność szlachecka nie zmieniło feudalny charakter
orzeczenia elity. Fakt, że stopniowe do Europy XII - XIII w. do XVIII wieku, więc
Rosja nie jest już możliwe. Zapewnienie względnej immunitetu feudalne elity
korporacyjnej, który jest tylko nieznacznie używane historycznym okazję do
samotransformatsii w liberalnej modernizacji, miał inne konsekwencje
Europejskiej. Rosyjskie elity zmieniły się głównie w feudalny charakter i funkcje,
a nie dążyć do większej ich przepuszczalność warstw społecznych,

64
soprotivlyalyayas mieszczańskiej degeneracji i uzupełnienia ich szeregów
pochodzą z niskiego statusu grup społecznych.
Znany amerykański socjolog Richard Lashmann, którego książka kapitaliści
pomimo siebie otrzymał najwyższą nagrodę American Sociological Association,
pokazuje, jak zwyrodnienie mieszczańskiego z feudalne elit Europy Zachodniej.
Feudałów po sobie pokolenia na pokolenie adres ich społeczności lokalnych, ze
względu na problemy polityczne centralizacji, chłopskich zamieszek, a przede
wszystkim, proliferacja pieniędzy. Ten proces dostosowywania się do
zmieniającego się otoczenia zewnętrznego, polityki, stosunków społecznych,
gospodarki doprowadziło do pewnego etapu w celu zapewnienia, że wykresów,
Barons i biskupów ... stać się tytułem Biznes i ... zmiana całego środowiska
społecznego. W Rosji, niczego podobnego w jakiejkolwiek znaczącej skali nie
dzieje.
Po wieku od czasu wydarzeń w ZSRR, nawet w okresie pozdnesovetsky
było Unspoken decyzji jest określenie gwarancji integralności osoby z członków
post-komunistycznej elity i kontynuuje tradycje feudalne korporacyjnych
immunitetu. Ta decyzja, podjęta po krwawej szał na reżim stalinowski był
podyktowany przez dobrych intencji, ale wycofanie, począwszy od pewnego
poziomu parthoznomenklatury z rządów prawa feudalne zostało wyrażone w
przyrodzie. Czy jesteśmy bliżej europejskiego poziomu rozwoju prawną
immunitetu, nie tylko w autokrata, ale w pobliżu jego feudalne klany? Kwestia ta
jest celowo ritorichen od zbliżania się dzieje, a do Europy, XII-XIII wieku. Ta
bliskość do wewnętrznej Rosji i Europy wczesnego średniowiecza, a kontrast z
kapitalistycznej Europy Modern Times zauważyć przez Europejczyków: Europa w
erze Peter I była inna niż w 1200. Z Rosji do Europy była podobna wewnętrznie, w
Europie w późniejszym czasie - psychicznie naprzeciwko .
Bardziej zaawansowane technologicznie, a więc korzystać z wyższego
poziomu komfortu fizycznego dziennie Europie XVI-XVIII wieku przyciągnął
edukowanie społeczeństwa rosyjskiego w tym czasie różne pokusy. Figurą
Europejskiej pokusie się zegary, teleskopy, broni, przedmiotów codziennego

65
użytku, świeckich książek, obrazów europejskich mistrzów, są ujęte w codziennym
życiu z najbardziej dynamicznych i wykształconych część rosyjskich elit. Odrzuć
inokonfessionalnoe skutku, próbki społeczno-politycznej struktury społeczeństwa
europejskiego. Ale osadzania elementów cywilizacji europejskiej w oderwaniu od
generatora do całości - proces nieefektywne.
Rzeczywista awarii przedstawiciela w komisji panowania Catherine II
wskazał na określone granice możliwych reform, wskazując reakcji odrzucenia
vsesoslovnogo mentalności społecznych i kulturowych przemian w systemie,
liberalnego ducha. Odpowiedzi i sprawdzane przez Catherine II liberalnego
kierunku reformy zostały zatrzymane Pugachevsky buntu, przez długi czas, aby
zakończyć okres oświeconego absolutism, które jest najbardziej zgodne z jego
nazwą. Rewolucja francuska doprowadziła w końcu do jej horror, a ona ponownie
stare zaciskiem. Władze powrócił do ostrych represji i . E. Pugachev Rebellion był
manifestacją chaosu, bezsensowny i bezlitosny (jako A. Puszkina) Rosyjski
Revolt, z definicji nie mają żadnych konstruktywnych program działania. GR
Derzhavin po śmierci Catherine II napisał, że ... w ostatnich latach, z Prince
Potemkin upoena była chwała ich zwycięstwa, to jest o niczym i nie są po myśli na
temat strony berło do swego nowego królestwa. Fizyczne ciało imperium leży w
stale rosnącej, rozszerzenie granic wymaga mobilizacji, proste i szybkie, najlepiej,
wojskowe rządu, dzięki jedności armii i zwraca realizacji zleceń. Catherine II
wierzył, że państwa wymaga długotrwałych autokratyczna władzę w specjalnej,
która jest regulowana przez onym.
Takie wielkie pokusy imperialnej ekspansji nieskończonej przestrzeni
życiowej, która zastępuje zewnętrznego przepływu ruchu w perezrevshie i popycha
zaległych reformy wewnętrzne życie, utrudniając zrównoważonego budownictwa z
centralnych prowincji Rosji. Jest to kolejny ważny fakt wyjaśnia wiele wyboru na
rzecz powtarzane stagnacji i / lub Imperial model modernizacji i odrzucenie
liberalnego modelu.
Rozległe rozwoju terytorialnego, włączenie rosyjskich regionów państwa na
różnych poziomach rozwoju, odnoszących się do różnych cywilizacji, pozostawił

66
spuścizny współczesnej Rosji wyłączne inhomogeneity regionów w gospodarce,
jako społeczeństwa, tradycji kulturowych. Różnice w rosyjskiej sferze społeczno-
kulturowych, przede wszystkim ze względu na kompaktowe rozwiązania w
obszarze cywilizacji, etno-kulturowych i religijnych formach. W XIX - początku
XX wieku rosyjski stanu nie został w najmniejszym stopniu szansę rozwiązania
krajowe pytanie. Zastępuje wszystkie drogi ewolucji systemu, w wolnych,
demokratycznych, progressive alternatywę, która jest możliwa do rozwiązania
innych problemów, nie rozwiązuje problemu krajowym iw rezultacie prowadzi do
rozpadu imperium .
Jest to cywilizacyjny heterogeniczności przyczynił się do niepowodzenia
ówczesnego socjalistycznego wersję korekty polityki prowadzonej przez
sowieckiego przywództwa, kierowany przez MS Gorbaczowa i doprowadził do
silnej vnutrenneee napięć w post-sowieckiej Rosji. Napięcie to może być mniej lub
bardziej oczywisty w polityczne - prawne i bez użycia przemocy i brutalnych -
neligitimnyh formy. Należy zauważyć, że z biegiem czasu potrzeba, aby utrzymać
ciało imperium w coraz większym stopniu ograniczona skuteczność, głębokość i
radykalne przemiany w modernizacji cesarskiej, a liberalny model.
Powracający do naszej historycznej przeszłości, nadal będzie przegląd
najważniejszych w naszym dyskursie faz rosyjski historii. Po krótkim i
kontrowersyjny okres Paul I z Rosją w sprawie historycznych etapie ponownie
pojawi młodych monarchy, do przeprowadzenia serii społeczno-kulturowe w pro,
liberalnego ducha. Na początku panowania Alexander I jest całkiem
prawdopodobne, w kraju liberalnych reform, projekty, które zostały omówione w
pobliżu cesarza kręgu młodych intelektualistów. Ale te reformy w absolutnej
większości nie jest uzyskiwany jego praktycznej realizacji wciąż tylko na etapie
dyskusji i projektów. Poglądy Alexander I stopniowo ewoluowały od liberalizm w
stosunku do konserwatyzm, który towarzyszy utrzymywanie z najważniejszych i
jednocześnie dość archaiczną na czas rosyjskiej tradycji społeczno-kulturowych.
Wojna z Napoleon Bonaparte, wyjazdów zagranicznych rosyjskiej armii
pogłębia jeszcze bardziej liberalne aspiracje w społeczeństwie, szczególnie wśród

67
osób bezpośrednio zaangażowanych w wydarzenia, młodych i wykształconych
funkcjonariuszy Straży: rosyjski funkcjonariuszy już pierwsze strony porządek
rzeczy, w którym wolność i prawo do otrzymania ogrodzenia oraz z gorzkim
znaczeniu w porównaniu z faktem, że w ich powrocie z zagranicy wycieczki.
Zaczynali niekontrolowane chęć rozliczenia samego początku we własnym kraju .
Oficerów ostatnich wojen napoleońskich i stał się najbardziej aktywnych
uczestników ruchu grudniowiec, bohaterów i ofiar opowieści: Zostały one
najbardziej dziwaczny oddział Międzynarodowej Pozostało romantyzmu, który już
i ich ofiar (Riego), a jego zwycięzcy (Bolivar, Ipsilanti). Sami Decembrists
pokonany, ale nie zostały zniszczone . W grudniu 1825 nie będzie w stanie
rozpocząć czasie liberalne reformy, radykalnie zmienia trajektoria rozwoju Rosji.
Rewolucja, miał szansę na pozostanie w historii jako Wielki rosyjski rewolucji, nie
stało.
Europa poszła w burżuazyjnej transformacji, Rosja zachowania feudalne-
imperialnej fundacje kulturalne i społeczne systemy. Wierzymy, że podział
cywilizacyjnych, które zaszły w Rosji w wyniku rewolucji październikowej w
1917 r. była w dużej mierze zapłaciła za politykę ochrony niedorozwoju i starego
porządku. Tak, w tym znaczna rezerwacja pod nazwą rosyjskiego imperium była
wysoka kultura, tsveli wiśniowe sady, i to było tak przytulne herbaty na tarasach
barsky osiedli. Jednak cena tego zatrzymane cudowne chwile, cena hamulca
historycznych i społeczno dynamika apokaliptyczny płomieniami wojny i represji
politycznych dekad na siebie odczuwalne nie tylko bezpośredni potomek
obrońców następnie feudalne imperium, ale także dziesiątki milionów ludzi
sowieckich wszystkich osiedli i tytułów.
Trzydzieści panowania cesarza Nicholas I zstąpił do prewencyjnej kontroli i
debugowania funkcji, archaicznych maszyn imperium. Nicholas I nie podoba i nie
widzi korzyści, nie tylko w odniesieniu do prawnych i politycznych pożyczek z
Europy, ale także w odniesieniu do pożyczek technologii, które należały do
umiłował Piotra I. Mikołaja myśli uwolnienia serfs chłopów, utworzenia dziewięć
(!) Sekret komisje, które miały przygotować propozycje w tej kwestii. Jednak

68
niechęć do szlachty peresililo obrazić, cesarza wierzyli, że szlachetne ziemi muszą
być zachowane. W wyniku woleli robić nic lub prawie nic. Bardziej rzetelne i
kompletne niż austriackich lub pruskich, rosyjskich helotyzm w 1812, zapewnić
zwycięstwo. Kryzys wynikły z wojny krymskiej, a połowa późno ... To zły
przerwie Rosja nie do pokonania .
Pomimo kompletność energii witalnej i administracyjne działalności cesarza
nie miał skłonność do podejmowania wszelkich aktualizacji w cesarskiej, lub
nawet bardziej w liberalnej formy. Wyjątkiem niektórych projektów technicznych.
Tym samym, Komisja kieruje do czołowych liberalnych stanu z epoki - M.
Speransky - ujednolicona udoskonalonego wieloletni i niezwykle kontrowersyjna
zbierania rosyjskim ustawodawstwem, począwszy od 1830 przez sudebnikov
wydane w 45 tomach. Stagnacja w wielu dziedzinach, począwszy od społecznych
do organizacji i uzbrojenie armii i marynarki, wcześniej porażce Rosji w wojnie
krymskiej. Cesarz kochał wdzięku żeglarstwo floty, a należał do opancerzony
parowego statku w innym szybkie przekazywanie europejskiej mody, było całkiem
niewystarczającej liczby linii kolejowych i autostrad. Słabość imperium w
dziedzinie wojskowości, wyższe dziedzinie działalności człowieka w Imperium,
otworzył drogę do reformy.
W tym czasie zatrzymywania stabilności politycznej musiał zapłacić za
upokarzającej feudalne imperium, najbardziej tsenivshey wojskowej władzy w
ogóle, waleczność i wojskowe w szczególności klęsce w wojnie krymskiej. Ale to
doprowadziło do porażki początku jednolity w całym okresie rosyjskiej historii i
sukces liberalnej modernizacji. Okazało wojskowych słabość Rosji zażądał
radykalnych reform, jak pół wieku wcześniej, w ramach Peter I, ale tym razem
wyruszyli w głąb reformy, przekształcając porządku społecznego społeczeństwa,
otwarcie, choć nie tak szeroki, drogę do kapitalistycznego etapie rozwoju.
Należy pamiętać, że wojsko słabości państwa jest zawsze tylko
konsekwencją stracony czas na społeczne, polityczne, gospodarcze i pola.
Najważniejszym archaiczną neustroystvami Rosja w tym czasie był feudalne
organizacji przemysłu w ogóle i poddaństwo chłopów w szczególności. Władze

69
rozumieją, że stare jagnięcym pokory twierdzy ludzi, czasami dociera do
wspaniałej samooceny, slabeet z każdego pokolenia, mimo że opryskliwość i
okrucieństwa w jego osobistej obsługi nawet szybciej złagodzone. Lud stał się
psują - słyszymy nieustannie z warg starych gruntów i counterman . Reformy
Alexander II zostały przeprowadzone w interesie publicznym, nie tylko potężne
aktora, przy jednoczesnym zachowaniu atrybutów o cesarskiej i imperialnej
geopolityki. 19 lut 1861 było ogłoszone w Wielkiej Reformy zniesienia
poddaństwo: Byliśmy ostatnio dużym krajem w Europie, która wycofała się z
instytucji. Ale feudalizm, nie porzucił. Wspólnoty został netto Reszty feudalizm, a
następnie także pochvenniki twierdził, że ten konkretny rosyjski życia, rosyjski
duchu idei narodowych .
Możliwa kontynuacja reform Alexander II w porządku chronologicznym:
1864 - reforma szkolnictwa publicznego, w tym przyjęcie nowego statutu
uniwersytetu, który wydał postanowienie o autonomii uniwersytetu; 1864 -
Zemskaya reformy wspierające rozwój samorządu terytorialnego; 1864 - reforma
sądownictwa, 1865 - pewne ograniczenia cenzury, i reforma prasy; 1870 - miasto
reformy, kładąc podwaliny komunalnych rządów; 1874 - reformy wojskowej,
obejmującej wprowadzenie powszechnego poboru. Liberalnych reform Alexander
II była najważniejszym w historii, próba modernizacja modelu liberalnego, kiedy
zreformowany, nie tylko technologii, ale także instytucje społeczne.
W latach Alexander's reform, duchowego i intelektualnego życia Rosja
coraz bliżej do Europy. Te zły dla kraju reformy powinny być przeprowadzone
dużo wcześniej, krytycznych opóźnień w połowie XIX wieku około dwóch stuleci,
ale z tego opóźnienia potencjał twórczy, ale zobowiązała się, wystarczy za cały
okres, zanim w październiku 1917 Revolution. Niestety, Wielki reform, jak nazwał
go współcześni, nie był w stanie doprowadzić kraj na drogę rozwoju dla
europejskiego typu, korzystanie z liberalnego modelu modernizacji doszła na lata
panowania cesarza Alexander II, kończąc na jego tragicznej śmierci. W Rosji
poreformennoy procesy transformacji ewoluowały w różnych kierunkach,
archaiczny charakter życia opór modernizacji procesów: Z jednej strony, nie było

70
ograniczone możliwości kultury, umiarkowanym eskalacji utylitaryzmu
rozwiniętych, był krokiem w kierunku bardziej progresywnych form pracy, życia
społecznego. Ale był inny, odwrotny, czyli powrót do dogosudarstvennym
wartości zniszczenia państwa, zniszczenie władzy, niczego, co wykracza poza
więzi emocjonalnej. Oba te procesy są wzajemnie wykluczające się,
vzaimorazrushali siebie .
Wiemy, że upadek cesarskiego miernik rozwoju na etapie historycznego
rozwoju nie udało. Jest to tragiczne dla dalszego rozwoju Rosji była wynikiem
okoliczności obiektywne i subiektywne czynniki. Zacznijmy od tego ostatniego.
Nie powinno być szatani, arsonists i zamachowcy z głębi psychologicznej
penetracji Dostoevsky's przedstawiony w powieści. W rezultacie, wielu prób nie
udało się dosłownie polują na Alexander II, bezpośrednio przed podpisaniem
ostatnich burżuazyjnej konstytucji: jasne śniegu dzień 1 marca 1881 ... w
Petersburgu, młodego białego kieruje kobieta z uchylającymi jednostki, ma na
brzegu kanału, wraz z pojawieniem się sanki Kozaków towarzyskie, szybko
zaondulowany jego chusteczka. Głuchy huk eksplozji, kuligi wywrócony, w śniegu
niedaleko przedpiersie kanał został oparty na człowieka z bokobrodami blady, nóg
i dolnej części ciała, które zostały rozerwane na kawałki ... Więc strona Ludowej
Czy zamordowany Tsar Alexander II. Niezależnie od subiektywnych intencji z
rewolucjonistów będzie popularny po raz kolejny był odchylenie wektor rozwoju
mieszczańskiego europejskiego sposobu rozwoju, ponownie dokonała wyboru na
rzecz utrzymania feudalne-imperialnej względu na kulturowe i cywilizacyjne
rosyjskiego systemu.
Przepływ innowacji w inokulturnyh pochodzenia, dosłownie oczarować
kraju w latach Alexandrovsky liberalnej modernizacji fazie transformacji,
krytycznych stres kulturowy i cywilizacyjny haotizatsiyu systemów społeczno-
kulturowych miejsca, doprowadziły do rozpoczęcia tworzenia alternatywnego
liberalne-mieszczańskiego disistemy. Naturalnie, procesy te doprowadziły do
poważnych odporność na system feudalny cesarskiej, które doprowadziło do
odrzucenia liberalne wprowadzenia Alexander epoki.

71
Feudalne i wiele więcej dofeodalnaya Rosji był przestraszony radykalnych
zmian spowodowanych realizacji projektu liberalnej modernizacji w drugiej
połowie XIX wieku. Pamiętajmy o stosunek rządu do chłopów bojaźliwe próby
reorganizacji rządu chłopskiego życia, uczynić ją bardziej wolne, gdy pierwsza
opieki było ich reorganizacji systemu administracyjnego, aby zmusić je do
swobodnego . Starałem się wprowadzić rolnych ulepszeń. Chłopi pozostała bierna,
obojętne, czasem rebeliantów .
Podobne, ale nawet na większą skalę, i ponownie, w czasie wielkich reform
chłopskich w roku 1861, kiedy chłop niepokojów były skierowane nie tylko
przeciwko brak radykalnych reform, ale także przed uwolnieniem się. Dokonane
później znany jako liberalnych poglądach Alexander Nikitenko cenzorem w
pamiętniki, dnia grudnia 1857, zauważyć, że: W publicznym boi konsekwencje
emancypacji rescript - niepokoje wśród chłopów. Wiele z nich jest
niezdecydowany, aby przejść latem do wsi . Z naszego punktu widzenia, znaczenie
ludzi kłopotów nie są powiązane logicznie prezentujące historię marksista People's
Liberation Movement, ale istotne cechy tradycyjnego myślenia. Tak więc, nawet
rosyjski Empress Catherine II twierdził, że rewolucja w Rosji doprowadziła do
zwiększenia mocy, aby nie osłabiać go, i że przerwa, kiedy ludzie bali próżni, ale
nie kiedy jest przemęczony despotyzm.
Czas Alexander III zszedł w historii jako kontrreform; mijania dominującej
publicznych nastroju w tym czasie KD Cavelin w 1888 roku pisał: Po tęczy
nastroju światłem nadziei i iskrą plug-napełnienia dobie reformy, są kompletne i
lata gorzkie rozczarowanie, i jakie były: jasne niespełnione nadzieje, zatrzymany w
marcu reform, częściowo brzegi temu. Irysowy się w ponury nastrój, sardoniczny,
wszedł w rozpacz i skrajną horroru . Podczas panowania Alexander III do władzy
cesarskiej miał uprawnienia do działań terrorystycznych, co porządku i
podmorazhivanie Rosja, lecz radykalnej aktualizacji eschatologicznej imperialnej
ideologii, która zażądała zadań następnego etapu modernizacji, nie była w stanie.
W kraju po raz kolejny do czynienia z koniecznością radykalnych reform,

72
modernizacji, ze względu na rosnące przyspieszenie historyczne i społeczno-
kulturalnych dynamiki europejskiej cywilizacji, nowoczesne.
Pamiętajmy o trudnym losie nowej instytucji poreformennyh za panowania
Alexander III. Więc ciągle ograniczone do granic kompetencji i mocy kwestii
agencji Zemstvo w wnętrzności z aparatu państwowego z pozazdroszczenia
okresowe plany przeniesienia swoich podstawowych funkcji biurokratycznych
struktur zarządzania. Reakcja ery Alexander III, był powolny, słabo akcentowany
znak, cesarz i jego syn i następca, Nicholas II, starał się zachować najważniejsze
elementy rosyjskiej tradycji społeczno-kulturowych, takich jak przystosowanie do
wielu europejskich kredytu.
Wyzwaniem jest stworzenie efektywnej pracy, wykonalnej symbioza
między feudalne-imperialnej i liberalnego-kapitalistyczny system został na tym
etapie historycznym rozwoju jest nie tylko trudne, ale możliwe. M. Weber,
odnosząc się do Rosji początku XX wieku, słusznie zauważył, że w kraju, nawet
100 lat temu, przypomnienie ich najbardziej zakorzenione w tradycji krajowych
instytutów Diocletian monarchii, nie może znaleźć formułę dla reform, które
byłyby lokalne historycznych Korzenie i byłoby bez realnego.
Potencjał rozwoju monarchical adaptacyjne systemu jest bliski
wyczerpania jego naturalnym, były lata pierwszej rosyjskiej rewolucji, i drugi,
jeszcze bardziej decydujący test dla Empire - The First World War. Ani podczas
panowania Alexander III, Nicholas II, ani większość pilnych dla kraju
historycznych problemów nie jest rozwiązany, mają mróz, napędzany głąb że
wzrósł jedynie destrukcyjnej potencjału ich przyszłości. Z biegiem czasu,
nierozwiązane problemy pogorszył się do limitu, który został dodatkowo przez
talentless polityce wielkopański warstwa nie jest w stanie podać żadnych
pozytywnych odpowiedzi na wyzwania naszych czasów. Próba znalezienia
odpowiedzi w niedalekiej przeszłości, jeszcze nie dopetrovskom niezwykle
kosztowne zarówno wyższa lub niższa rosyjskiego klasy. B. Veydle, odnosząc się
do upadku poreformennoy, w pewnym stopniu zmodernizowany Rosja, zauważył,
że podczas spotkania z ludźmi z nowych Rosja podzielona na dziedzictwo Starego

73
Rosji, nie jest zamieniane przez Piotra i jego następców na tronie lub tronie,
złamała ona na geografii trwałych ludzi, to tym samym wygrał wszystkie
spontaniczne przepełnienie rosyjski ziemie .
Zobowiązanie ostatniego rosyjskiego cesarza Nicholas II jest konserwatyzm,
chęć do pracy w ramach ustalonych przez rosyjski społeczno-kulturowych tradycji,
nie tylko w sferze władzy, ale także w życiu codziennym, brak zrozumienia szybko
zmieniającym się świecie europejskiego imperium z Romanov doprowadziły do
katastrofy, która stała się wstępem do pierwszej wojny światowej. Najbardziej
radykalne i anty-antiimperski dostrojone część społeczeństwa uważa, że
autokratycznego imperium ze wszystkimi jego oprawca, pogromów, smaku
luksusu Galunov, głodu, Siberian karnego, dawna bezprawności nie miała szans na
przetrwanie wojny.
Jak wiemy, w Romanov imperium nie był w stanie przeżyć wojnę, ale jego
upadek nie tylko klęski imperium, to wpływ na wszystkie rosyjski klasy, był to
pierwszy w XX wieku i straszny zakłóceń cywilizowany Rosji. Podczas pierwszej
rosyjskiej rewolucji, kraj wszedł do jeszcze innego historycznego wyboru, przy
założeniu, że przyjęcie europejskiej drogi rozwoju, a tym samym korzystanie z
liberalnego modelu modernizacji lub kontynuacji feudalne-cesarskiej linii rozwoju,
coraz trudniej z dynamicznym w czasie. Rosja była skłonna do drugiego wariantu,
cesarza i większość biurokrację nie był skłonny do naśladowania KN Leontieva
głosi: Wierzymy, że będziemy mieć odwagę, aby sądzić, że Rosja może w dalszym
ciągu pozbawione Europy Zachodniej łóżko ... Nadal wierzę w życie rosyjski
zdrowia i świeżość wywiadu rosyjskiego .
Na poziomie subiektywnym, sytuacja była pogłębia pozorna słabość
wolnych sił w pierwszej po-rewolucyjnego lat. Słusznie zauważył, że Moskwie i
Sankt Petersburgu zwłaszcza dzień przed rewolucją była bardzo Western City, nie
powinniśmy zapominać, że oprócz mieszkańców Moskwie, Sankt Petersburgu i
innych dużych miast, pod wieloma względami porównywalny z UE, Rosji do
reszty ludzi mieszka w innym historycznym epoki, posiadających odpowiednie
mentalność.

74
Miejscowości, które zimą śniegu, tak aby między nimi nie było komunikacji,
z trudem można nazwać społeczeństwa we właściwym tego słowa znaczeniu, jest
postrzegany raczej oczywiste historycznych analogii do wzrostu europejskich
feudalizm. Urodził się w bardzo rzadkich tkania społeczeństwie, w którym
niewiele handlu i oznacza, że pieniądze były rzadkością, feudalizm Europejskiej
został głęboko zmieniony gdy komórki ludzkiego sieci trudne, i obiegu towarów i
monety stało się bardziej intensywne, - proces pieczęci ludzkiego więzi, handlu
Kontakt konsolidacji stosunków walutowych nie udało się osiągnąć w dojrzałej
formie Czarist Rosji, nie ma radykalnych zmian w chłopskiej środowiska.
Na 1917 r. cesarskiej imperium stało się historyczne anachronizm, że została
wpłacona za pragnienie podmorozit Rosja i odrzucenie liberalnych reform.
Modernizacja przemiany w duchu liberalnym, co doprowadziło do czasowego
(obecny) haotizatsii społeczno-kulturalnej, takich przemian jest trudna do
zarządzania, ale przewidują one przyszłości pozwolić z czasem ścieżką rozwoju
mieszczańskiego Europejskiej. Dążenie do stagnacji, a także i wzmocnienie
podstawy cesarskiej przyczyn, poprzez wykorzystanie cesarskiej model
modernizacji, można zapisać bieżący, obecny stabilności, ale od rzeczywistych
problemów w różnych dziedzinach, nie może zostać rozwiązana lub rozpatrywane
ineffectively na dzisiejszej stabilności muszą płacić jutra wstrząsów społecznych,
wojny zmiany w jego skrajnym wyrazem tej polityki prowadzi do cywilizacyjnej
katastrofy.
Wierzymy, że historyczne wypadków w ciągu ostatnich kilku wieków miały
miejsce w Rosji ze względu na zbyt długie i uporczywe dążenie do zachowania
historycznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych tożsamości.
Precipitance społeczno dynamiki w ramach cywilizacji zachodniej wymagało
równie szybkiego reagowania. Bardzo długi czas władze rosyjskie i spółka starała
się znaleźć odpowiedź w tradycji z receptur w przeszłości, stosowanie
przestarzałych narzędzi, technik, instytucje społeczne. W związku z faktem, że w
Europie na przestrzeni wieków vyzrevalo, Rosja miała do tego szybko, bzdurny
historycznym okresie pięciu do piętnastu lat: Kiedy rząd, a nie do ludzi przez

75
stopniową poprawę, zatrzymanie ruchu i likwidowania wszelkich wolności, to
nieuchronnie prowadzi do konieczności gwałtowny zwrot. Nadszedł czas, nadrobić
stracony czas . Sukces w high jump - zjawisko bardzo stochasticity, o wiele
bardziej efektywne w modernizacji otwartego ewolucyjny proces, kiedy zmiany
stale.
Gdy crumbling obraz świata związane z tradycyjnymi świadomość, proces
znany desakralizatsii wartości i hierarchie, z publicznych ferment, chaosem, w
skrajnych wypowiedzi tych procesów w wyniku rosyjskiej rewolucji. Tak więc w
Petrograd w 1917 roku rozpoczęła się masowa fale, pokryte w lutym rewolucji. W
latach 1917-1921 bolszewicy byli w stanie wykorzystać falę popularnych buntu,
kiedy dwóch eschatologicznej doktryny znaleźć wspólną płaszczyznę poprzez
identyfikowanie i zwycięskich bolszewików w wojnie domowej, a ponad
septuagenarian okres sowieckiej władzy w ZSRR.
Na następnym, bolszewickiej fazie imperialnej modernizacja skierowana
historycznym problemem, że od dawna rozliczane w Europie, był to krytyczny
opóźnienie, z góry, i tak szokująco duża liczba strat w ludziach, pierwszy z XX
wieku cywilizacyjny podział Rosji. W rewolucji bolszewickiej był vnesistemnym
zajęcie systemowe wyzwania Imperium wyrazem pożądanego K. Leontieva
świeżości, nie tylko rosyjskiej inteligencji, ale inteligencja i innych narodów
imperium. Całkowicie niewystarczające, a więc nie jest konkurencyjna w XX
wieku ideokraticheskaya średniowiecznych monarchii Cerkiew została zastąpiona
ideokratiey marksista, w stanie zapewnić inne istotne czas, duch uzasadnienie
twierdzenie z wykonania powszechnej Bożej projektu. One poparte stałej
kompleksowej przemocy wystarczające uzasadnienie dla niemal całego ubiegłego
stulecia, ZSRR był w stanie wskrzesić imperium na nowych i bardzo skutecznych
długoterminowych względów ideologicznych: Spośród trzech wielkich
wielonarodowych imperiów, które istniały w Europie w czasie I wojny światowej -
austro-węgierskiej, tureckiej i Rosyjski - tylko w ostatnich przetrwać, przynajmniej
do 1991 r. ... pierwszy marksista-Leninist system był rosyjski cesarskiego reżimu,
dziedzic z carskie imperium. Miejsce autokrata Rosji zwyciężyła sekretarz

76
Komitetu Centralnego KPZR, miejsce ludzi bogonostsa wziął proletariatu, nowe
Tabela Ranking klasy hegemonii. Ideologem prawosławie, autokracja, narodowość
skorygowane w formie włączona do nowego / starego triady cięcia, strony doszły
do miejsca prawosławie, moc KPZR w miejscu autokracja.
Niektóre ciągłości pomiędzy rosyjskich i radzieckich imperialnej projektów
i tam wskazać główne źródło zła na świecie. On jest na Zachodzie, ale i pojawiły
się nowe akcenty, tak, świat burżuazja została rola (w świecie zła) jest najbardziej
autentycznym wcieleniem. Stare jak świat rosyjskiej imperialnej ideologem łącząc
izolacjonizm i agresji, jest ponownie w nowych Leninist-stalinowskich powodów.
Izolacjonizm uregulowania sytuacji oblegali twierdzę - Związek Radziecki, a więc
w jednej z wypowiedzi niepublikowanych MI Kalinin w listopadzie 1934,
powiedział: Oto, towarzysze, zarubite swojego nosa, że proletarians ZSRR
oblężone w twierdzy, a zgodnie z niniejszą i leczenia ZSRR muszą być zgodne z
systemem twierdzy. Stała gotowość do zewnętrznej ekspansji motywowane
potrzebą rozszerzenia Europy i poza uprawnienia pracowników, uwolnienie sił
Armii Czerwonej od praktyki wyzysku człowieka przez człowieka, torując drogę
do utworzenia izb świata.
Zgodnie z dokumentów epoki i wspomnień bezpośrednich uczestników
wydarzeń rewolucyjnych z tych lat, wiemy jak silny był rewolucyjny entuzjazm
najbardziej upolityczniony część naszych współobywateli, eschatologia o
ostatecznym zwycięstwie rewolucji świat jest piękny, a nawet od niektórych z
wykształceni ludzie, przynajmniej pamięta podręcznik przykład AV Lunacharsky
stają się popularne Komisarz Oświaty w radzieckich rządu. Bolszewickiej
rewolucji 1917 pozwoliła nie tylko do odnowienia i rewitalizacji imperium, ale
również spowodować ogromny wzrost energii passionarnoy, jasne i jednocześnie
arhaizovavshey publicznej świadomości.
Nowe ideokratiya Leninist-stalinowski okres w naszej historii ludzi w
znacznie czystsze formy mitologicznych, koniec historii, budowy społeczeństwa
komunistycznego, a nie tylko przełożony na przyszłość poza życia ludzkiego,
dzięki czemu łatwiej polemiką, VI Lenin powiedział, że istnieje komunizmu

77
sowieckiej władzy plus elektryfikacja całego kraju ; i ostatni, najwyraźniej
komunistycznego przywódcy ZSRR, szczerze wierzył w przyszłości triumfem
komunizmu, NS Chruszczow, rozpoczętego w 1962 roku nowy program KPZR,
oświadczył, że obecne pokolenie ludzi sowieckich będzie żyć zgodnie z
komunizmem , dosłownie powtarzając końcowy punkt rezolucji XXII Zjazd
KPZR. To koniec historii ludzkiej, osiągnięcia cenionych marzenie ludzkości, dziś
ustanowienia porządku społecznego, w której każdy człowiek staje się
społeczeństwa na miarę swoich możliwości, dając im do jego potrzeb,
eschatologicznej wersji rajskim z budowy, tysiącletni Królestwa Bożego na czele z
KPZR.
Nic dziwnego, że na większą część okresu sowieckiego naszej historii
widzieliśmy ognisk eschatologicznej sentyment, ostatni potężne pęknięcie był
stymulowany przez przyjęcie nowego programu: Nowy program KPZR obiecał
zbudować komunizm, a to, rzeczywiście, została już zakończona przez dar święte
słowa: Obecne pokolenie ludzi sowieckich będzie żyć zgodnie z komunizmu.
Budowanie utopii - i jest uosobieniem utopia, jak również wszystko, co trzeba
zrobić - obecność celu i wierze . Należy zauważyć, że eschatologicznej nastroju,
inspirowany ideą zwycięstwa proletariusz rewolucji na skalę światową, a następnie
równie świecie budowy komunizmu, jego radykalne jest nie tylko nie mniej, ale
czasem nawet tradycyjne formy średniowiecznego chrześcijańskiego eschatologia.
Zwycięstwo bolszewików i ustanowienia władzy radzieckiej w Rosji / ZSRR
zaproponował zwycięstwo dynamicznych i nowoczesnych na historyczny moment,
zachodnie doktryn politycznych i gospodarczych - marksizm. Ale marksizm w
Rosji miała do czynienia z ogromną warstwę archaicznych ludowych życia i
kultury tysięcy lat rosyjski chłopstwo, typowe, jak przez G. von Skerst ... rosyjski
chłop typu, zachowały się w ich zwyczajów i tradycji z czasów coś. Prawie
natychmiast do czynienia z tradycyjną Rosją, w rozpasany poczucie wolności. Inny
rosyjski emigrant historyk NN Alekseev powiedział, że w październiku 1917 w
Rosji zwyciężyła demokracji prymitywnych, koczowniczych, politycznie
amorficznych, poluanarhicheskaya. Dostosowanie Europejskiej marksista do

78
środowiska zewnętrznego było absolutnie nieuniknione, marksizm na rosyjski
gleby był w stanie utrzymać większość jego powłoki zewnętrznej, tracąc
vnutrenneee treści, w tym wykastrowany formie, aby stać się ideologiczna
konstrukcja tzw realnego socjalizmu . Wkrótce po upadku imperium rosyjskiego
rewolucyjną F. Stepun napisał, że bolszewizm jest nie tylko grzech przed samej
Rosji, jest to grzech i socjalizmu do siebie.
W wyniku działania w zupełnie obce środowisko kilku świadomych
marksistami była bardzo szybka, historyczne standardy, offset, digest wchłania i
masę undereducated chłopów i mieszczaństwo miast. RSDRP (b) został
dostosowany do przywrócenia imperium, a następny etap modernizacji cesarskiej.
Że przyszedł, aby zastąpić ten rewolucyjny nowy kagorte marksistami dialektyka
były nauczane nie Hegel, które nie jest obciążone kontroli europejskich
filozoficznych, ekonomicznych, politycznych tradycji, kultury i kontroli na
wszystkich.
To praktyczne, sytuacyjną budowania przywrócenie stanu, w praktyce
doprowadziły do szybkiego zwyrodnienie marksizmu i przywrócenie imperium.
Kulturowych i cywilizacyjnych awarii, która nastąpiła w Rosji tym okresie,
przyniósł do powierzchni życia z głębi swojej idei sprawiedliwości, rozumianej w
duchu równości archaiczną jak wyrównanie materiału bogactwa, zrównanie
wszystko w ramach pewnych średnio szablonu. To jest równość bez klas,
odrzucenie szkody dla osób, które po reform Alexander II powiedział Slavophils
kiedy ludzie испортили materiału pożądliwość, banki, koncesje, udziały,
dywidendy, twierdził, że jest mieszczańskiego metod zarządzania doprowadziły do
podziału majątku, zagrożonych zbiorowe formy ludowej życie.
Bolszewików próbowano wdrożyć w praktyce ich marksista, zapadnicheskie
radykalnych pomysłów, tak aby ponownie proces wdrażania. Więc, niezmienną
zestaw rewolucyjny socjalistycznych haseł, które obejmują zniesienie wymogu
własności prywatnej, rodziny, państwa, oficjalnych kościół po krótkim okresie
chaosu i zniszczenia jest realizowany w zupełnie nierozpoznawalne do
pierwotnego planu formie. Oficjalny Kościół wkracza do prześladowań, kościoły

79
zamknięto, duchowni podlegają masa represji, które doprowadziły do jego
stopniowej marginalizacji w prywatnym, lokalnym, w niektórych okresach historii
radzieckiej, nawet coś marginalnego, otzhivshego. Nie oznacza to jednak triumf
ateizmu i klasycznego racjonalności, ponieważ zastępując odchodzącego
kvazireligiozny nowej religii jest kult, który jest oparty był jedyną prawdziwą
doktrynę - marksizmu-leninizmu. Marksizm w Leninist-sowieckiego stalinizmu
człowiek otrzymuje filozofii, nauki i religii.
To praktyczne, sytuacyjną budowania przywrócenie stanu, w praktyce
doprowadziły do szybkiego zwyrodnienie marksizmu i przywrócenie imperium.
Kulturowych i cywilizacyjnych awarii, która nastąpiła w Rosji tym okresie,
przyniósł do powierzchni życia z głębi swojej idei sprawiedliwości, rozumianej w
duchu równości archaiczną jak wyrównanie materiału bogactwa, zrównanie
wszystko w ramach pewnych średnio szablonu. To jest równość bez klas,
odrzucenie szkody dla osób, które po reform Alexander II powiedział Slavophils
kiedy ludzie испортили materiału pożądliwość, banki, koncesje, udziały,
dywidendy, twierdził, że jest mieszczańskiego metod zarządzania doprowadziły do
podziału majątku, zagrożonych zbiorowe formy ludowej życie.
Bolszewików próbowano wdrożyć w praktyce ich marksista, zapadnicheskie
radykalnych pomysłów, tak aby ponownie proces wdrażania. Więc, niezmienną
zestaw rewolucyjny socjalistycznych haseł, które obejmują zniesienie wymogu
własności prywatnej, rodziny, państwa, oficjalnych kościół po krótkim okresie
chaosu i zniszczenia jest realizowany w zupełnie nierozpoznawalne do
pierwotnego planu formie. Oficjalny Kościół wkracza do prześladowań, kościoły
zamknięto, duchowni podlegają masa represji, które doprowadziły do jego
stopniowej marginalizacji w prywatnym, lokalnym, w niektórych okresach historii
radzieckiej, nawet coś marginalnego, otzhivshego. Nie oznacza to jednak triumf
ateizmu i klasycznego racjonalności, ponieważ zastępując odchodzącego
kvazireligiozny nowej religii jest kult, który jest oparty był jedyną prawdziwą
doktrynę - marksizmu-leninizmu. Marksizm w Leninist-sowieckiego stalinizmu
człowiek otrzymuje filozofii, nauki i religii.

80
Instytut rodzin, Shattered w 1920 roku, kiedy ZSRR był jeszcze świadomy
marksistami (jak w tym kontekście nie pamiętać AM Kollontai i Armand IF), a
sam marksizm nie został jeszcze przekazany przez pasek zwyrodnienie, w wyniku
Stalina Thermidor w 1930 nie tylko w pełni przywrócony, ale nawet wzmocnić
swoją pozycję. W Związku Radzieckim nie tylko nie wykazał żadnych istotnych
tendencji do umierania odciążyć państwowe, które powinny mieć miejsce zgodnie
z marksistowską teorię, ale wykazał odwrotny trend ją wzmocnić. Już 30
ubiegłego wieku, sowieckiego państwa był w stanie prowadzić do podgórzu
imperialnej organizacji i mocy, aby te wierzchołki po II wojnie światowej.
Dlaczego jest uczynienie historycznego wyboru innego kraju, po raz kolejny
wybrał drogę imperialnej budynku? Rzeczywiście, na początku rewolucji, wielu
bolszewików były raczej do demontażu imperium w trakcie było określenie carskie
imperium jako więzienie narodów, niezależności, i de jure lub de facto, były
Finlandia, Polska, Bałtyk prowincji, Ukraina, Azja Środkowa, narodów Kaukazu.
Porównując postsowieckich Rosja i Francja do czasu po Napoleon Bonaparte, nie
można pomóc, ale należy zwrócić uwagę na następujące. Państwa Kvaziimperskoe
Napoleon, niemal natychmiast zastąpione terrorystycznych rewolucyjny system,
nie było wystarczająco silne, aby obrócić z kluczem krajowym liberalnej drogi
europejskiej historii w dodatku Imperial budowy. Okazuje się, że dla takiej rotacji
nie wystarcza, aby nawet najbardziej utalentowanych przywódców, był to dość
arbitralne impuls, nie są obsługiwane przez obiektywne warunki historyczne i
społeczno-kulturowe.
W przeciwieństwie do francuskich imperialnej postrevolyutsionnoy
bolszewickiej państwa była bardziej korzystna historycznych i społeczno-
kulturalnych glebie, na podstawie tradycji cesarskiej budynku. Podczas krótkiego
okresu wolności, która weszła w kraju po rewolucji lutowej w 1917 r. nie było
możliwe albo do budowania demokracji, ani do zmiany toru historycznego
rozwoju Rosji, tradycji budowania imperium, i grać w nowy etap historii okazała
się silniejsza niż bolszewicy. Te słowa zostały napisane na temat wyniku
Rewolucji Francuskiej, ale są one dość odpowiednie do opisywania wyników

81
demokratycznych rewolucji w Rosji: Niemożliwe jest rozmycie w ciągu kilku
miesięcy, ślady XX wieku, monarchii i niewolnictwa.
W Rosji i ZSRR, wszyscy wrócili do swoich własnych kręgach, a do połowy
30-ych XX wieku nowy, radziecki wymagają wielkiego przetwarzania ... stało
używane na pre-Rosja rewolucyjna formuła mniej zła : definicja Rosji jako
więzienie narodów zostało złagodzone. Na obrzeżach łączącą zaprzestano mówić o
zajęcie. Zamiast tego zaproponował następujące wyjaśnienie: w Rosji została
zawarta na Ukrainie, ponieważ jest on lepszy niż ten ostatni najechali Polsce. To
samo z Gruzją, ale jest lepiej niż ubój. Monarchical patriotyzmu stało się w pewien
sposób do osiągnięcia celów socjalistycznego patriotyzmu. Pochuyavshee ich
wytrzymałość, siłę, moc w stanie do 30 roku bez historii udławienia, ale historie
docilely .
Po stosunkowo liberalne w sensie ekonomicznym Nepa okresie, nie
obejmuje jednak tych przerw w sferze ideologię liberalną, rozpoczął się kolejny
etap modernizacji cesarskiej: Na niewolniczej pracy chłopów, pracowników i
mieszczan, tak wygłodzony zagranicznych pożyczek i pomocy technicznej - jest
zbudowany Pyatiletka. Stalina modernizacji można określić jako wyrażone przez
cesarskiego i dlatego, że był celem budowy imperium świata, mających na celu
stopniowe świecie dominacji. Ponadto, eklektyczny sposób, który powstał w Rosji
Stalina okresie zostały doburzhuaznye wszystkich typów społeczeństwa z
patriarchalnego, komunalnych i slave i feudalne. I tak duża doburzhuaznosti w
gospodarkach industrializing trudno jest skojarzyć z wyłapywaniem tradycyjnie
rozumiany charakter modernizacji. Termin konserwatywna modernizacja tutaj
także nie jest właściwe, ani bolszewicy w ogóle, ani IV Stalina w szczególności,
nie mają silną sympatię dla wartości tradycyjnych rosyjski życia.
W latach radzieckiej władzy zostały osiągnięte dramatyczne zmiany w
szczególnych stosunek ludności wiejskiej i miejskiej, głównie chłopów z kraju
(ponad 80% mieszkało na wsi) stały się głównie miejskich. Przez sztuczne głodu i
przymusowej kolektywizacji zniszczone miliony chłopów na Ukrainie, w Rosji i
Kazachstanie. Amerykański historyk Robert Conquest ocenił, że kolektywizacji i

82
głodu związane bezpośrednio, bezpośrednio, były przyczyną śmierci około 15
milionów chłopów.
Kontrapunkt, kluczowych etapów raskrestyanivaniya rozpoczął podczas
wojny domowej, była collectivized, gwałtownego rozwoju przemysłu ciężkiego,
do strajku głodowego na początku 1930 i Wielkiej Wojny Ojczyźnianej,
nadlomivshie chłopstwo demograficznie. ZAWIERANIE akordy procesu miało
większość stulecia, był zakłada się na LI Brezhnev sselenie obiecujący wsi. W
społeczno-termin ten proces w całym okresie raskrestyanivaniya poparli radykalną
nierówność szans życiowych młodego pokolenia mieszczan i wieśniaków, w
dziedzinie gospodarki, w nieekwiwalencji do wymiany między obszarami
miejskimi i wiejskimi, istniejące rozbieżności w cenach produktów rolnych i
przemysłowych.
Próba odzyskania rolnictwa w Rosji nechernozemnoy strefie oszczędności
miejscowości, wykonane w latach 70 ubiegłego wieku w dużej mierze ze względu
na pochodzenie wiejskich z pierwszych osób, sowieckiego państwa, okazało się
nieskuteczne. Do tego czasu w chłopskiej sposób życia został nieodwołalnie
zniszczony, obraz wiejskiego życia jest ostatnim etapem długiej historii katastrofa,
zakolochennyh poprzek izb, spustoszenie, dozhivaniya w swoich dziedzinach
starszych rolników. Zwinięty chłopskiej świecie, rosnącym do genealogicznych
archaiczną, prehistorycznego okres rozwoju człowieka. Pod koniec XX wieku, ma
wysiedleń adaptacji społecznej, ekonomicznej technologii, chłopów produkowany
przez wiele tysiącleci, na szczeblu lokalnym, ubogich, marginalne sferę, nie
gwarantując niczego, ale minimalny poziom fizycznego przetrwania. Tragedia,
неизбывная ból procesu Korce bezyazykoy Rosja jest dobrze opisane w
literaturze, począwszy od okropności wojny Cywilnego zdjęcia, głód A. Veselov,
A. PŁATONOW, V. Ivanov i pisarzy-derevenschikov Rasputin V., V. Belova B.
Mozhaeva itp.
Na przemysłowych etapie rozwoju nowoczesnego społeczeństwa, aby
osiągnąć pewien poziom punktualności, montażu, technologicznych
komplementarności, spójności i tożsamości przemysłowej gospodarki. Cechy

83
imperialnej modernizacji Leninist-stalinowskich etap w naszej historii było
wykorzystanie feudalne praktyk. Na przykład, odnosząc się do rewolucji
październikowej 1917, słynny rosyjski ekonomista EG Yasin słusznie zauważył, że
jest nas w nowe formy, nowe słowa plunged do jeszcze większego feudalizm,
którego misją do zniesienia Rosja obecnie niedorozwoju i budować przemysł
najlepszych ... feudalne metody .
To w dużej mierze wynika bolszewickiej terroru i 1917 - 1953 roku, który
był nie tylko ideologiczne uzasadnienie, ale także stanowi próbę, używając
skrajnej przemocy, których celem jest wygranie kontekście ortodoksyjnych
wartości regulacji systemu sowieckiego człowieka moralny imperatyw, nawet w
swojej najprostszej , form użytkowych. Historycznie, w rosyjskim systemie
społeczno-kulturowym zdominowanym przez zewnętrzną formę kontroli nad
indywidualnym, osobistym siebie nie staną się dominujące w społeczeństwie lub w
carskie Rosji, ani w po terminie, nie przyczyniają się do powstawania rewolucyjny
lat chaosu i zamętu obywatelskiego.
Od wspomnień A. Izgoeva dotyczące okresu od wojny domowej: Rosyjski
ludzi ... Jedynie taki rząd i powinno być. Inni nie poradzić sobie z nim. Czy
uważasz, że ludzie ci (lub kadetów) szanuje. Nie, on śmieje się nad wami, i szanuje
bolszewickiej. Bolszewickiej go co minutę można strzelać . Jest przenośnie opisuje
stan masy po rewolucyjnej Rosji S. Portugeys w Pięć lat bolszewizm: ... W luźnej,
niestabilna środowiska pęknięcie mad przemysłowych gorączka, z wojskowo-
terrorystycznej uchwyt ... i co najważniejsze z udziałem w przemyśle piekła
ogromny tłum mieszczaństwo, chłopek, nalegaliśmy ruiny i podnoszenie obawy
spadek prawo przemysłowych Moloch, który wstrząśnięty ich podstaw ich
duchowej i psychicznej szkody ... Vzbalamuchennoe morza odpadów społeczne,
klasy i Okroshka zacieru, chorych, w rzeczywistości, pasuje generowania
cierpienia psychicznego epidemii ... Ma to wpływ na geniusz bolszewizm, który
udało się opanować ten wojskowo-społecznych medley, czyniąc go chorych, wesz
życia, jego drapieżny chciwość, biedy i ubóstwa, punktem wyjścia dla rewolucja
socjalistyczna .

84
W 30 - 40-ych XX wieku, w południe, w czasach stalinowskich, w
społecznej świadomości palikować prostych prawd: nie spóźnij się do pracy, startu
(prawa z Kołoskow), niemal dosłownie palikować paznokcie, jak i podczas wojny
domowej, kiedy przedstawicieli tej samej osoby nie są w alegoryczny, lecz w
dosłownym sensie paznokci funkcjonariusza w głowę i ramiona: Ludzie
bogonosets okradanych. Ludzie bogonosets albo serwilizm lub bunt lub kaetsya
lub hleschet kobiety ciężarnej w żołądku lub rozwiązania światowych problemów,
lub podnoszenie kurcząt kradzionymi fortepian.
Barbarzyńskie metody rozwiązania problemu masowej zmiany precapitalist
Rosji prawa, dostosowania go do potrzeb sowieckiego przemysłowej model
nowoczesnego społeczeństwa. Drakońskich środków podjętych w epoce Stalina,
jest w dużej mierze spowodowane nie tylko ideologicznie, ale użytkowych, ciężkie
działania represyjne próbowałem budować nowego człowieka epoki modernizacji,
w celu dostosowania go do potrzeb przemysłu. W nazistowskich Niemczech w tym
samym okresie historycznym były przypadki strzelania do ticketless dla podróży w
transporcie publicznym, strzelając ataku na samolot unwashed okien mieszkań. Ta
polityka radykalnych form kontynuował politykę sankcji znaczne grzywny
nałożone przez średniowieczne miasto biura na brud i gruz naprzeciwko domu
prywatnym, w tym samym unwashed szkła. W trawa trawnik staje się kompletne,
planowane postaci kilku sto lat, prawidłowej opieki i racjonalne, cywilizowany,
mediana ludzkie zachowanie jest osiągnięty w nie mniej przedłużone.
Stalina imperialnej modernizacji jest w dużej mierze prowadzone na wzór
Piotra, widzimy te same bardzo wysoki poziom absolutism, gdzie każdy
bezpośredniego odniesienia lub poluskrytoe pragną lider i normy jest
nienaruszalne, ale tylko w realizacji. Nowa faza rozwoju historycznym jest
reprodukowany bezsiły przedmiotów, zasady pozyskiwania środków
scentralizowanych na wybranych obszarach, zaciągania zachodnich technologii,
gdy setki fabryk zostały zakupione w kompletny sprzęt i zakupić osobno maszyn i
mechanizmów. Tak, wszystkie wielkie wojny sprzed pięciu lat prace budowlane na

85
zagraniczne sprzęt, ale import zaawansowanych technologii zachodnich
towarzyszy ciężkim jednoczesne filtracji technologii inokulturnyh elementów.
Stalina, a po kulturalne inkwizycja cruellest sposób przesiać cudzoziemca
informacji, szczególne ograniczenia są wprowadzane na informacjach
pochodzących z zagranicy socjalistycznego państwa, które jest ograniczone do
informacji odnoszących się do sfery naukowej i technicznej, która jest
antagonistyczne do imperialnej etap modernizacji. Przychody i do bardzo ciekawy
przypadek, ponieważ jedną z dziedzin cenzury Voroshilovskiy (obecnie Alchevsk)
oferowane do wycofania się z miejscowym muzeum popiersie Arystotelesa, a
także w Moskwie regionu zakaz przekazywania dzieł Schuberta w radiu, na
podstawie tego, że autor raylitu nieznana, ale może być Trotskyites .
Stalina imperialnej modernizacji niezwykły ze względu na fakt, że było to
ostatnie stosunkowo udanej modernizacji w cesarskiej systemu. Udane nie jest
ostateczna decyzja w rozumieniu strategiczne cele imperium - są w zasadzie
niemożliwy do zrealizowania - ale w zakresie rozwiązań z taktyczne cele
historyczny moment. Zadania te zostały z powodzeniem konfrontacji Zachodu w
wojskowo-politycznej rywalizacji, nabytych po II wojnie światowej, w skali świata
geopolityczne.
W drugiej połowie ubiegłego wieku, sytuacja zmieniła się radykalnie.
Następne poziom rozwoju technologicznego nie wynika tylko i zaciągania
odroczony do rosyjskiej ziemi, bez zasadniczych zmian w całym systemie
społecznym. Ale Imperial system może różnić się do pewnego limitu, powyżej
którego istnieje zagrożenie dla zachowania jego systemu jakości. Jeżeli bieg
granicy wewnętrznej przemiany, system ustali, a posteriori, gdy próbuje się
natykayas w stosunkowo liberalne ducha jest zwiększenie obywatelskiego, praca w
Novocherkassk działalność w 1962 roku, fermentacji i Fronda ze strony
intelektualistów, zewnętrznych ograniczeń stwarzanych przez kraje bloku
socjalistycznego : Węgry w 1956 r. i Czechosłowacji w 1968 roku.
Nawet stosunkowo liberalne modernizacji przemian były niezgodne z
Imperial system feudalny właściwości. W rzeczywistości wszystkie sowieckiego

86
przywództwa po śmierci J. Stalina stanął przed postrzegane lub nieprzytomny
wybór między konwersji do liberalnego modelu modernizacji z przyszłej integracji
na modernizację i rozbudowę cywilizacji uporstvovaniya ideokraticheskogo w
realizacji projektu, w ramach kontynuacji uporstvovaniya zachowania
eschatologicznej pomysły i inne ważne elementy feudalizm i cesarskiej budynku.
Okres NS Chruszczow w tym samym dwulicowy i sprzeczne w jego nagrobek
pracy È Neizvestny. Z jednej strony, ujawnienie zbrodni J. Stalina, z drugiej -
wstydliwy oznaczania ich jako kult osobowości, uwolnienie więźniów
politycznych miliony i likwidacji węgierskiej rewolucji 1956 roku, w chaotycznej,
w dużej mierze improwizowane rozwiązania w różnych dziedzinach życia,
zwłaszcza w gospodarce . Niemniej jednak, w trakcie rządów NS Chruszczow w
kraju używane niektórych elementów należących do liberalnego modelu
modernizacji, choć heterogeniczną, raznovektornye procesy są powiązane, warstw
na siebie na wiele sposobów tworzenia chaotyczny obraz.
Ogólnie można zauważyć, że ani z NS Chruszczow, znacznie mniej z LI
Brezhnev i K. u. Chernenko liberalnej modernizacji modelu nie był używany,
rzeczywiście, i model imperializm dominujący marszałka rosyjski modernizacji.
Tak, niektóre innowacje, próbuje poprawić to, co już istnieje, na przykład struktury
ministerstw i departamentów. Ale ogólnie rzecz biorąc, bardziej prawdopodobne,
nieświadomie, został wybrany jako polityka sto lat życia, a następnie mrozu
carskie Rosji, a obecnie w Związku Radzieckim. Polityka ta ma być nieskuteczne,
nawet w XIX wieku, zwłaszcza, że nie mogła być nawet jakieś dobre w drugiej
połowie HX wieku. Niemniej jednak, w latach władzy sowieckiej został rozwiązać
kilka ważnych problemów Rosja / ZSRR, które odbyło się industrializacja,
urbanizacja, demograficznych miejsce nie został olbrzymi postęp w osiągnięcia
powszechnej alfabetyzacji w zakresie medycyny, sektora społecznego w ogóle.
Ale cena sukcesu była bardzo wysoka, do osiągnięcia jest oparte na ambiwalentny,
a zatem krucha, osiągnięte dzięki mobilizacji, overvoltage wszystkie żywotne siły
społeczeństwa, które jest w dużym stopniu wcześniej cywilizacyjny złomowanie
post-sowieckiej epoki.

87
Każda firma znajduje się w jednym z trzech stanów: rozwoju, stagnacji,
degradacji. Stagnacji w ZSRR rozpoczął się o przełomie 1960 - 1970 HX wieku.
Mastering Samotlorskih oleju niektórych dziedzinach pozwoliła dla
zrekompensowania nieefektywność sowieckiego systemu, nawet w ciągu dwóch
dziesięcioleci. Oprócz polityki podmorazhivaniya kosmetycznych ulepszeń i
niskich wybrane części systemu było widoczne i potencjalnych tendencja do
wznowienia imperialnej modernizacji, z stagnacji ZSRR za najbardziej
rozwiniętych krajów Europy Zachodniej była coraz silniejsza. I tutaj w galaktyce
partii i rządu ZSRR, wielu wybitnych stoi figura Yu.V. Andropov, który według
wszelkiego prawdopodobieństwa, był skłonny do podjęcia kolejnego etapu
modernizacji imperialnych, ale nie było w tym czasie, sekretarz generalny
Centralnego Komitetu KPZR, on przebywał około roku.
Należy pamiętać, że w okresie stagnacji (stagnacja), Związku Radzieckiego
przechowywane do bezwładności stracił, ale zachowując formę daniny. Tak więc,
stare niemocny Konstantin Chernenko, który został wybrany do magią śmierci
Andropov, posiada najwyższą moc w swoich rękach, bo dobrze płaszczem
wiarygodności (z powodu chcielibyśmy powiedzieć.. Ogólnie rzecz biorąc, można
opisać jako polityk kierownictwa ZSRR w ostatnich dziesięcioleciach jego
istnienia, z wyjątkiem lat MS Gorbaczowa, jako konserwatywny, zmierzające do
zachowania status quo. radykalnie różne od okresu, w trakcie przedwczesnemu MS
Gorbaczowa, po najnowsze próby ożywienia systemu, daje mu pewną elastyczność
i konkurencyjność naszych następnie historycznym wrogiem - nowoczesnej
cywilizacji zachodniej.
Było to w dużej mierze improwizowane i spóźnioną próbą wykorzystania
liberalnego modelu modernizacji, a tym samym rozszerzenie historycznego
istnienia sowieckiego systemu. Jednak w sytuacji, gdy elementy wprowadzone do
sfery życia społecznego i kulturalnego tego kraju, liberalnej modernizacji modelu
rozpoczęła się w system alternatywny, sytuacja jest poza kontrolą spiraling z
inicjatorów perestroika. Ze względu na obiektywne i subiektywne przyczyny
zgniłe sowieckiego reżimu rozlania, wraz z jego reformatorów, radykalnej zmiany

88
były nieuniknione. Pamiętajmy o prorocze słowa NA Berdyaev: zabić rosyjskiego
imperium. I tak samo zginiecie wszystkie imperium, które powinny zostać ustalone
. Upadek Związku Radzieckiego był spowodowany więcej czynników
obiektywnych, subiektywnych powodów raczej odgrywać rolę wspierającą.
Empires nie trwać wiecznie, upadek Związku Radzieckiego był w dużej mierze z
góry, na długo przed wydarzeniami sierpień-grudzień 1991, kiedy nie było jeszcze
bardziej radykalne dewaluację cementowania stanu ideologii komunistycznej.
Do analizy obecnej sytuacji jest niezwykle ważne, co najmniej w dwóch
sytuacjach. Wolnych i imperialnych modeli modernizacji, pomysł, który zaczął się
ukazywać, wiążąca i związanych z nimi zjawisk, nawet w sporach Zachodu i
slavophiles w 30 - 40-ych XIX w., obecnie prawie całkowicie pozbawione
ideologicznych oposredovany że nie więcej niż artykułować do wyboru różne
opcje strategicznego rozwoju Rosji.
W historycznym procesie społecznego i kulturalnego rozwoju systemu
zależy nie tylko od jej swoistych właściwości, ponieważ kontekst historyczny jest
w trakcie ciągłego odnawiania, prezentując systemu do nowych warunków.
Pokonaniu Związku Radzieckiego w czasie zimnej wojny oznaczone koniec
globalnego konfrontacji różnych systemów społecznych, że skala
obscheistoricheskom oznaczało kres globalnej konkurencji i liberalnej cywilizacji
imperialnej modeli. Radykalne przyspieszenie historyczne i społeczno-
kulturalnych dynamika we współczesnym świecie jest rosnąca niepewność
zwiększa możliwość zmian w rozwoju światowej jako całości oraz jej
poszczególnych obszarów kulturowych i cywilizacyjnych. Ale dziś moc
społeczno-kulturalnych i historycznych transformacji nie jest wystarczająca, by
wreszcie usunąć Rosję z tradycyjnej imperialnej skrajni, wstępnie restrukturyzacji
okazały odwracalne tylko dlatego, że są to rekonstrukcje aziatchiny niż
złomowanie go.
Kiedy rosyjski genetyk Nikołaj Timofeev-Ressovsky twierdził, że jeśli w
Rosji poddaństwo miałoby trwała około dwudziestu lat, to można było mówić o
nowy typ ludzi. Ten wybór o znacznie większym natężeniu i lepszych wyników

89
oraz rząd nadal w trakcie okresu sowieckiego naszej historii: W 1861 nasz kraj
zniósł poddaństwo. Kilka lat staramy się budować cywilizowanego
społeczeństwa ... W 1917 r. ponownie powrócił do pańszczyzna. A to wyjaśnia
wiele z tego, co dzieje się teraz . Wszystko to nie ułatwia tworzenie wewnętrznie
wolnego, aktywnego osobowości, zdolne do podejmowania świadomych decyzji i
przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za nimi. Społeczeństwa utrzymuje
pozycję dominującą w tradycyjnej (bierny nedeyatelny) typ osobowości,
zachowania i podejmowania decyzji, które w dużej mierze zależy system
zewnętrznej kontroli przez władze.
W długim historycznym czasie w kraju, był rodzaj selekcji negatywnej,
izolacji, które mogłyby nie zginać, wraz z ogólną linią epoki. Jako ilustrację tej
tezy jest Pamiętam ogromny chirurgicznej amputacji z Leninist-okresie
stalinowskim, które doprowadziły do zniknięcia całego osiedla, w tym fundamenty
imperium i archaiczne we wszystkich jej przejawach - rosyjskie chłopstwo. Okresu
sowieckiego - w walce z proroków, ludzi z żelaza i stali ( b gwoździe wykonane z
tych osób jest silniejsza niż była paznokci w świecie), stopniowego wycofywania
się z życia moralnego rigoristov z szlachty, duchowieństwa, urzędników i innych
osiedli. Na późniejszym etapie, usunięcie miało miejsce w życiu komunistycznego
idealistów, Burnt by the Sun romantycznej rewolucji. W przeszłości, żółty okres
swojego istnienia, system nie wycofuje się z życia, ale pojedyncze, przeliczone na
szkło i kapitalistycznych obozy za granicą na nowe osoby ubiegające się o rolę
proroków.
Jeden był wynikiem dominacji siedemdziesięciu transformacji w
społeczeństwo epoki cynik, społecznych typu, bez ustalonego wiary, bez króla
(Uważam, że jest sceptyczne podejście do najnowszej sekretarz generalny),
człowiek w stanie nie tylko duchem czasu, ale prawie przewidywaniu
nadchodzących innego nowego / starej ideologii. W sferze społeczno późno
radzieckiego społeczeństwa triumphed cynizmu i niewiary, zmęczeni grin i
tolerancji do różnych, odejście od mesjanizmu, ofiarę, z próby ponownego
ustanowienia sprawiedliwość na ziemi powinno życia poza historią. Duch końca

90
epoki radzieckiej zwięźle, a jednocześnie jest wyrażona w wierszu, Brodski I.
1972: Jeśli spadła w Imperium urodzony / lepiej żyć w bezludny prowincji, w
pobliżu morza. / I daleko od Cezara i zamieć. / Fawn nie potrzebuje tchórz,
pośpiechu. / Jak powiedzieć, że wszyscy prezesi - voryugi? / Ale voryuga mile niż
wampir . W stosunkowo liberalne Gorbaczowa i Jelcyna lat nie udało się stworzyć
masę krytyczną wolnych ludzi.
Socjalizacji i inkulturatsiya większość obecnie żyjących Rosjan miały
miejsce podczas okresu sowieckiego, która spowodowała poważne trudności w
przystosowaniu się do przyspieszenia postsowieckich historycznych i społeczno
dynamiki. Przywołaj komentarz francuskiego socjologa P. Bourdieu, że ludzie
często dołączyć nieproporcjonalne znaczenie wczesnego doświadczenia. Istnieje
bezwładności efekt, który charakteryzuje się przedłużenie stereotypowego
zachowania ludzi próbuje używać adaptacyjnych zachowań, które były skuteczne
w przeszłości, ale stracili skuteczność w zakresie nowych rozwoju w
społeczeństwie.
Jednocześnie, w latach reform rynkowych utworzone pierwszego pokolenia
Rosjan, głównym socjalizacji, które miały miejsce we względnej wolności. Jest to
pokolenie głównie koncentruje się na włączenie Rosji w powstającym globalnej
społeczności, środowiska instytucjonalnego oraz w mniejszym stopniu, wartości
systemu regulacyjnego, który sięga do genealogii nowoczesnej cywilizacji
zachodniej. Według VTsIOM, pokolenie 18 - 23 roku życia koncentrują się na
indywidualistycznej życia projektu - społeczeństwo sukcesu (64%), w
przeciwieństwie do tradycyjnej orientacji do społeczeństwa sprawiedliwości
społecznej i równego dostępu (36%).
Zdaniem R. Ingleharta zaangażowanych w badania wartości struktur, które
w XX wieku, gwałtownej modernizacji procesów, nasz system wartości 18 - 24-
letni dominujący stał się w społeczeństwie po 15 - 18. R. Inglehart analizuje
zmiany systemów wartości w powojennej Niemcy, Hiszpania, Korea Południowa i
Japonia. Jak to doświadczenie może być dołączony do rosyjskich przemian
społeczno-kulturowych - otwarte pytanie. Projekt liberalnej modernizacji nie ma

91
silnego kulturowych, cywilizacyjnych, a niektórzy badacze uważają, że
klimatycznych i gleby, lecz także modernizację po epoce imperialnej nie ma
znaczącej historycznej perspektywie.
We współczesnej Rosji projektowanej elektrowni ideologem społeczeństwo
odnosi się do chwalebnej przeszłości, oparte na nostalgii za czas, kiedy mieliśmy
wielkie epoki. Wizja ta jest radykalnie odmienne od cywilizacji zakorzenione w
stylu modernistycznym. Na przykład Henry Ford powiedział, że chcemy żyć w
obecnych, a jedynie, że coś jest historia - to jeden sposób, że jesteśmy w tej chwili.
Na wszystkich wielkie wrażenie, że w przeszłości sugeruje wyczerpanie
tradycyjnej eschatologia, która inspiruje nas z pewnym, aczkolwiek bardzo
umiarkowanym optymizmem na temat możliwych scenariuszy Rosja historyczne i
społeczno dynamiki.

Rozdział 2. Anatomia rosyjski tradycjonalizm

I. Tradycyjne umysłu: psychiczne i kulturowe synkretyzm

Od drugiej połowy XX wieku pojęcie synkretyzm, staje się coraz bardziej


popularne w badaniach historycznych form mentalności i kulturze państw.
Jednakże, z tym pojęciem to utrudnia specyfiki racjonalizacji dyskursu
naukowego, zwłaszcza analitizmom, tj. dążenie do zróżnicowanej i wyraźne
rozróżnienie zjawisk z bardziej precyzyjnej definicji granic między nimi. Istnieje
rozbieżność metody i przedmiot poznania, wynikające z lotnych, niepewny i
niesortowalne charakter syncretic obiektów.
Zracjonalizowanie świadomości mają do czynienia z przedmiotami, których
charakter jest poprzedzony tak genetycznie formy psychicznej, na podstawie
których utworzona przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego
racjonalizacji przytomność. Jednocześnie, nie dzielić pozytywistycznej względu na
możliwość korzystania z urządzenia logiczne racjonalistyczny nauki jako

92
uniwersalnego narzędzia, które mogą być stosowane odpowiednio do zjawisk innej
kolejności. Problem polega na tym, że aparatura analityczna w badaniu syncretic
obiektów w ich ekologicznej przynajmniej nieskuteczne. Możemy konsekwentnie
opisać różne funkcje tradycyjnej świadomości, ale nie w procedurach
analitycznych, aby odtworzyć go za życia i ekologicznych w całości, co jest
prawdopodobne, aby sprostać racjonalizacji, ale staramy się dać z najszerszych
obraz zjawiska.
Let's begin. Rosja - ciężkie kraju: ani rewolucji, ani reakcji, to nie zdała.
Rosyjski życia - jedność reakcji i rewolucji. I określa system element jedności,
rdzeń systemu - rosyjski władzy, czy to jest komunizm i autokracja . Spróbujmy
ustalić przyczyny określające pieniężne sytuacji.
Rosyjski społeczno systemu znajduje się w pobliżu krytycznej strefy widły,
lub własne, opór wszelkich pewności i pewności w szczególności historycznego
wyboru: symbolicznym uosobieniem stały słabości , semantycznej dwuznaczności
jest znanym rosyjskim losowe, co oznacza, że ewentualne nadziei do naturalnej
określone okoliczności, w którym wszystkie problemy mogą jak sami, bez żadnego
wysiłku subiektywne Prawa . Co stałe pragnienie fizyczne nedelaniya, w postaci
zdjęć wydarzeń w landmark Emeli, Ivanushki-idioci w rosyjskiej ludowej bajki, o
bylinas Ilya Muromtsev leżącego na piecu trzydzieści trzy lata, jeśli nie jest
rozpaczliwa próba uniknięcia świadomego osobistego wyboru. Ostatecznie, to
próba emancypacji z życia osobistego i publicznego. Przechowywanie możliwość
zamieszkania w strefie widły, w bliskiej odległości od niego, ponadto trwałość
wiary w cud, w niekoniecznie nierówny związek przyczynowo-skutkowego jest
nadal ważne elementy w wielu pogańskie zbiorowej.
To nieodłączne pragnienie uniknięcia niepewności, nawet w odniesieniu do
finalności losu I. Goethe był dobrze Ortega i Gasset: Life - jest to nieuniknione,
trzeba zdecydować się, aby napisać całkowicie wyjątkowe przeznaczenie,
zaakceptować to, innymi słowy, być rozwiązany przez . Niezależnie od naszych
pragnień, jesteśmy zobowiązani do korzystania z naszego charakteru, nasze
powołanie, nasze życie programu, nasz entelehiyu ... (Goethe chce zachować

93
prawo do rozporządzania. Zawsze . W historycznym losem Rosji jest także obecne,
eksplitsiruyas w dużych ilościach w zewnętrznych przejawach tego ambiwalentny
początku, pragnienie, aby zachować prawo nedelaniya, aby uniknąć pewność
wyboru. Raznovektornost, w sprzeczności z rosyjskim systemem społeczno-
kulturalnych jest odzwierciedlony we wszystkich sferach społecznych i życia
intelektualnego. Dlatego też wyjście w praktyce wyników uzyskanych albo
użytkownika, ale wie, co piekło, to właśnie tak emko VS Czernomyrdin
powiedział: Chcemy lepiej, ale okazało się, jak zwykle .
Rosyjski filozof FA Stepun zwraca równolegle między sposobem myślenia i
gospodarczej formy, odnotowując syncretic początku rosyjski życia, jak objawia
się w życiu zwykłych ludzi i intelektualistów negatywne nastawienie do góry
formy i zróżnicowania. W szczególnych religijnej filozofii rosyjskiej jest taki sam
zaniedbanie, jak w rosyjskim gruntami. Brak maszyn rolniczych zgodnie z
odmową usovershenstvuemyh umiejętności i ciągłości myśli .
Formy stosunków społecznych i życia warstw, wymieszać i zakiełkować
przez siebie, tworząc dziwaczne i sprzeczne symbiozie. Główną funkcją
świadomości jest tradycyjnym dostosowania człowieka do życia w sytuacji
sprzecznych mieszania stosunków społecznych i stylu życia. Dostosowanie jest
wykonywane przez minimalizując liczbę sprzeczności, jest realizowany poprzez
ich podział na osoznovaemye być żaden sposób reagować, a neosoznovaemye a
zatem jako nieistniejące.
Należy pamiętać, że w rzeczywistości jest kontrowersyjny charakter, ale
różne rodzaje świadomości kulturowej postrzegania, interpretowania i doświadcza
kontrowersje w swój sposób. Przypominamy, że Levi Брюль wydał
charakterystyczny myśl prymitywne myślenie człowieka jako prelogicheskogo,
które, między innymi, prawa nie mają zastosowania logiki formalnej, a prawie
żaden zapis kontrowersji. Zatem, dla regulacji archaiczną doświadczenia
poszczególnych świadomość sprzeczności jest możliwe tylko w minimalnym
stopniu, ludzie żyją ich zachowanie, zgodnie z obyczajem, obejmujące zestaw
normatywnych zachowanie. To one regulują spontanicznie pojawiających się

94
kontrowersji, budować im pewien precedens, następnie otrzymania statusu
sakralnej: Ancient ludzie żyli w świecie absolutnej prawdy, był precyzyjny i
ostatecznych odpowiedzi na fundamentalne pytania: Co było wszechświata, jego
kraj, ludzie, co się wydarzy z nim po śmierci, itp. ... .
Consciousness archaiczną oszczędził z konieczności znalezienia
niezależnego rozstrzygania sporów, a zatem jego stosunków ze światem
najbardziej harmonijne: Tak długo, jak człowiek jest integralną częścią świata, nie
został jeszcze zrealizowany, ani zdolności, ani skutki poszczególnych działań, a on
nie miał do bój się go. Jednakże zwraca się do jednostki, pozostaje jednym na
jeden ze światem, ogłuszania i potężny .
W epoce średniowiecza, psychicznego filtrów, których funkcją jest
segregacji (podziału) kontrowersje misses (pozwala zrozumieć) mają większą ich
liczbę. Bardzo ludzi średniowiecza, które nadal askriptivny typ świadomości, o
tyle kontrowersje są po prostu nie zrozumieli. Jednak pewne kontrowersje, głównie
odnoszących się do spraw religijnych, ludzie są już świadomi średniowieczu dość
wyraźnie. Nie tylko naraża je do mniej lub bardziej świadome refleksji, ale także
zmiany, zgodnie z wynikami jego praktyczne zachowanie. Niech nas przypominają
w tym kontekście, szerokość i różnorodność heretical ruchach religijnych, oraz
procesów reformacji Kościoła katolickiego.
Do średniowiecznego typu jednostka obraz świata w oparciu o
metafizycznej opozycji kosmologicznych kategoriach dobra i zła: Wszędzie, jak
widzieliśmy, wspiera naukę dwóch zasad: dobra Chrystusa odpornym zła Szatan,
przedstawiciel duchowego świata jest Chrystus; sprawę stanowi Szatan, jeden
należy do mojej duszy, innym - nasze ciało. W harmonii z całego świata zjawisk,
natury, świat jest z natury zła i Szatana, króla ciemności, dąży do zniszczenia jego
pokusy do nas . Ta konfrontacja, walka światła i ciemności może wzrastać w ich
umysłach w zakresie świata są reprodukowane w czasie niemal od jego powstania
do ostatniego i prodozhayas Trybunału. Sprzeczności, które nie mieszczą się w
granicy podwójnej opozycji, lub nie są postrzegane jako godne uwagi, lub po

95
prostu nie wypowiedzenia, nie są stałe w świadomości przedmiotu: Czarno-biały,
bez środku - to była rzeczywistość dla średniowiecznych ludzi.
Medieval typu świadomości jest typowy sprzeczności postrzegane jako coś
zewnętrznego w stosunku do osoby, odpowiednio, na zewnątrz jest sposobem
rozwiązania tych sprzeczności. Zatem sposób rozwiązywania ich może być
gwałtowne przemiany społeczne / kontekście religijnym. Jako przykład przywołać
liczne chłopskiej rewolty i wojny religijne okresu reformacji. Ale w odróżnieniu
od archaicznych średniowiecznych typu świadomości w większym stopniu
dostosowane do individualizovan i psychologiczne leczeniu osobistego wyboru i
świadomego wykorzystania behawioralnych strategii.
Radykalne zmiany w modelu rozwiązywania konfliktów występujących już
w ramach liberalnej nowoczesnej cywilizacji. Przedmiotem postrzega sprzeczności
liberalnej kultury jako atrybut jest nieusuwalna, umożliwiając im głównie
wewnętrznych, tj. poprzez prowadzenie indywidualnej działalności twórczej
produkcyjnych, on przeżywa swoją osobowość i stanowi bardzo indywidualnej
reakcji, ponieważ w pkt W. Beck, większość z nas są zmuszeni do poszukiwania
biograficzny rozwiązań systemowych sprzeczności .
Przedmiotem liberalnej kultury ma obowiązek się, jako osoba, która ma być
de iure oznacza, że nie może być obwiniani za własne Szkoda los nikogo oprócz
siebie, że powoduje ich uszkodzenia należy szukać jedynie we własnym
nieróbstwo i lenistwo, że pozbyć wszystkich problemów wymaga bardziej
poważne (ich) działań .
Kierunku tworzenia tego typu świadomości kulturowej i wysłał do wektora
historycznej ewolucji i tego rodzaju świadomość była znaczna w
rozprzestrzenianiu liberalnej cywilizacji euroatlantyckiej nowoczesne. W całej
historii człowieka ewoluowała od ideologii kolektywizmu i indywidualizmu do
większej świadomości autonomization, porusza się w końcu do tego stanu rzeczy,
w którym Nasza wolność musi składać się z cichej radości prywatnych
niepodległości.

96
Należy pamiętać, że w mentalności tradycjonalista dzieje mieszania to
archaiczne i średniowiecznych typów, co wyjaśnia jego nieodłącznymi
sinkretichnost. Ogólnie rzecz biorąc, tradycjonalizm jest rodzajem antyteza
wydłużenia czasu w Nowej Europy i dynamiczną osobowość zorientowanych
liberalizmu: Jako podstawowe wartości współczesnych społeczeństw,
indywidualizm w sferze gospodarczej i politycznej planuje przyjąć formę
liberalizmu . I przetrwania tratsionalistskoy mentalności jest w dużej mierze ze
względu na jego zdolność do uwolnienia ludzi od konieczności osobistego wyboru,
tendencja do delegować do jego zespołu, charyzmatycznego lidera, religijnej
władzy. Jako przykład podręcznik do zapamiętania Legenda o Grand inkwizytor z
Dostoevsky's powieści The Brothers Karamazov.
Ale mimo wszystkich znanych w historii zarówno prywatne jak i
zbiorowych prób ostatecznie pozbyć potrzebę wyboru - pozbyć się nie jest
możliwe, ale jako rozwiązanie paliatywnej, możesz to przejście do innej osoby,
okoliczności zewnętrznych środowiska jako całości. W celu pozbycia się
konieczności stałego wybór, ludzie podświadomie nostalgiruet do archaicznych
czasach, gdy mitologicznych etapie ewolucji świadomości zaczyna się (stan, który
jest w całości własnością przez Ego nieprzytomny.
Znany rosyjski culturologist AA Pelipenko uważa, że istnieje towarzyszące
osoby całe swoje życie na genetycznej pamięci harmonijnego, spójnego
członkowskich. To stwarza iluzję, że ludzie po prostu nie może zabraknąć miejsca
dualizovannogo kultury, ale także pozbyć się z potrzebą indywidualnego wyboru.
Kultura, w którym tradycyjną orientację, w tym Rosja, kolejność, choć w
różnym stopniu, społecznych fatalizm i cierpliwości, jak gotówki sytuacja jest
usankcjonowana przez społecznej i kulturowej tradycji. Pojawiające się ustawić
winy genealogiczne sięga do podstawowej wiary chrześcijańskiej, szczególnie w
odniesieniu do zła i grzechu ... chrześcijanie nauczył czym są grzesznikami, i że
grzech, oryginalne i osobistych, jest obecna w życiu danej osoby, wraz z dobrym
początkiem, ale dziś - bardziej niż kiedykolwiek nie, że chrześcijaństwo
rozpoczęło się z ukrzyżowania Jezusa Chrystusa ... . Ten określonych winy jest

97
związane nie tylko tradycyjne przytomności. Tak, DS Merezhkovsky powiedział,
że Wiem, gdzie iść, nie można dostać jeden ... Z podziemia, aby przezwyciężyć
samotność - to jest problem ... , to znaczy chodzi do zmniejszenia izolacji od
społeczeństwa indywidualizmu, jest potrzeba stworzenia zbiorowego do
chrześcijaństwa.
Uzupełnione o grzechu pierworodnego i grzechów osobistych, takich jak
odchylenie od konwencjonalnych ludzkich zachowań normami określonymi
Właściwie: Kim jest Bóg nie jest grzeszne, król nie jest do winy. Ten stan rzeczy
w dużej mierze przyczyniły się do sprzecznych charakter przepisów, jak to
przyjęte w praktyce jej masa i codzienne naruszenia w chwili obecnej, a następnie
Power, zgodne z interesami innego prądu, może zwrócić się do wszystkich na
całym zakresu prawa.
Należy pamiętać, że szczególnie psychologii społecznej na temat
tradycyjnych społeczeństw są w zasadniczo różnych systemów priorytetów niż
przedmiotem modernizacji społeczeństwa. Zatem, wnosząc obraz świata jest
przeprowadzana w drodze regulacji delegacji funkcji i inicjatywy na poziomie
wyższych szczeblach społecznych. To jest taki wysoki poziom priorytetu, a tym
samym zmniejszenie negatywnych skutków towarzyszących decyzji arbitralnych i
pozbawienie władzy. W tradycjonalistów, czuje jego stabilny należących do
społeczno przestrzeń, w której wszyscy są reprodukowane zgodnie z tradycją,
ponieważ konwencjonalnych w stanie dokonać horrendous aktów arbitralnej
władzy. Tak więc, H. M. Karamzin przykład z panowania Iwana IV, kiedy John
krótko przed rozkazał myślą o małych winy jednej ze szlachetnych ludzi
wprowadzać do liczą, że ten nieszczęśliwy życia cały dzień, w strasznym bólem
mówił do swojej żony, dzieci i nieprzerwanie stałe: Bóg ! Miłosierdzia na króla!
Oznacza to, że Rosjanie byli znanym co иноземцы skarcić nich: niewidomych,
nieograniczony nabożeństwo do monarshey będą w większości jego lekkomyślnej
uchylania się od państwa i prawa człowieka.
Ale gdy sytuacja niepewności, a obraz świata Rush disistemnye poza
uprawnienia elementów, proces jej desakralizatsii. Utrata mocy sakralnej stan

98
nieuchronnie prowadzi do wstrząsów społecznych o różnym stopniu radykalne, w
formie obywatelskiego chaosem, bunt, rewolucja, zamieszki obcokrajowców,
intelligentskoy Fronda, obrotu w kraju. Tylko w naruszenia warunków
społecznych i kulturowych ciągłości osoba zaczyna reagować, przynajmniej w
formie refleksji na temat trudnych warunków materialnych życia, brak znaczącej
rekompensaty finansowej, przeniesienia jej energii życiowej z życia codziennego z
jego radości i problemy w zakresie różnych nadludzkich, eschatologicznej
projektów służących Pomysł, imperium. Podobne wybuchy refleksji, czas
przejazdu w dziedzinie radykalne działania, możemy obserwować pośrednio
rosyjskiej i światowej historii. Na przykład, A. de Tocqueville zauważył, że
feudalizm w jej rozkwitu nigdy inspirowane Francuzów takich nienawiści, jak
dzień przed jego zniknięcie. Najbardziej drobne z samowoli z Louis XVI
wywołały więcej frustracji niż bezwzględną despotyzm z Louis XIV.
Krótkoterminowe więzienia, który został poddany Beaumarchais'go, spowodował
zamieszki w Paryżu ponad dragonnady 1685 . Jednakże, podczas gdy obraz świata,
zgodnie z oczekiwaniami praw czasie rzeczy, jest on więcej w stanie go spadek
odsetka ucisku, samowoli i pozbawienia.
Jako tradycjonalista społeczeństwie wzorcach kulturowych zlokalizowane są
bardziej konkretne i kulturowo niż w modernizacji społeczeństwa, a drugi jest
często podejmowane w celu rozważenia ogólnych zasad tradycyjnych wartości, jak
i czysto unikalnych zjawisk kultury. W ogromnej przestrzeni Ziemi, z Indii do
Chile oraz z Rosji do Iranu przedłużony podobny społeczno-historycznych
mifologemy specjalnych mesjańskiego rolę duchowego elewacji każdego
zachowania tradycyjnych podstaw życia osób, na Zachodzie dzięki zaangażowaniu
merkantylny prawdziwe wartości duchowe. Przykłady na poparcie naszych
argumentów jest wiele. Początkowo występuje niemal klasycznej definicji NA
Berdyaev, opisujące komunistycznych przywódców rewolucji w jej dalszej
rosyjski mesjańskiego projektu: A sumienia tych, którzy przeprowadzone Trzeciej
Międzynarodowej również włączony w Jego mesjańskiego przytomność. Byli
świadomi siebie niosąc światło ze wschodu, który ma kształcić rezydentów w

99
burżuazyjnej narody Zachodniej ciemności. Jest to los rosyjski mesjańskiego
świadomości .
Równie powszechne i takiego stanowiska poza Rosją, tego rodzaju
określenie jest wystarczająco często w różnych krajach Trzeciego Świata.
Malejąco wielu radykalnych oświadczeń, wystarczy podać tylko osovremenennuyu
stanowisko profesora polityczne Z. Sardar. W swoim artykule Poza Rozwoju:
Islamska Perspektywy, zauważył, że idea rozwoju w Zachodnim sensie jest
absolutnie nie do zaakceptowania nie kultur europejskich, a w przyszłości nie jest
wynikiem dominacji cywilizacji zachodniej, z jej rozumienie wolności, cywilizacji
... Wśród spoza Europy cywilizacji (Indie, Chiny itp.) roli islamu cywilizacji
muzułmańskiej jest to, że wykazał korzyści naszych wartości ... .
Kiedy są oprócz cech narodowych w poszukiwaniu tego, co łączy różne
opcje tradycjonalista mentalności na głębokim poziomie, widzimy, że tradycyjne
społeczeństwo jednoczy szczególności, irracjonalne-mistyczny stosunek do
szeregu wniosków odnoszących się do koncepcji jedności, slitnosti, uniwersalność,
niepodzielność i wewnętrzne rozwiązania prywatnych ogólnych. Innymi słowy,
specjalny stosunek do wszystkiego, co sięga do archaicznego okresu życia
ludzkości: Primeval spojrzeć na życie sintetichen niż analitycznych. Życie nie jest
podzielony na klasy i podklasy. Ona odczuwane jako firma ciągłym całości, nie
pozwala na ostre i wyraźne rozróżnienie. Granice między różnymi obszarami - nie
są niepokonalnej bariery: są one niejasne i niestabilne .
Umieść w różnych ze względu na historyczne i polityczne środowiska,
ideologicznych form, mitologicznych syncretic wzór jedności haotizirovannoe
organizuje społeczno-kulturalnej, ustawia wartość trwałego. Że w większości
bloków przydziału, odrębny i autonomiczny społecznej własnej tożsamości.
Mifologema syncretic jedności odoy podstawowych, najbardziej archaiczną
tradycyjnych fundamentów świadomości: Im więcej ludzi w unascertained, tym
silniejszy jest I przewiduje się na grupy, i tym silniejsza interakcji między
członkami grupy.

100
Ten mifologema sięga do prehistorycznego etapie ludzkiej egzystencji, który
charakteryzował się wspólności człowieka pełnego zamienne i ról społecznych, a-
moll wewnętrznych zróżnicowane: Członek prymitywne rodzaju mogłyby wyrażać
swoje poczucie tożsamości z napisem I - mamy , to jeszcze nie czuł się
poszczególnych , które jest oddzielone od swojej grupy. Niemniej jednak,
wspomnieniami z prehistorycznymi jedności przez długi czas pozostawał w
muzułmańskich i prawosławnych światy: Sonsensus bezlichen prawych i potępia
ja jako grzech, ale również, i jest - prawdziwie rosyjski - pojęcie prawdy jako
umowa na nienazwany .
Biorąc pod uwagę historyczne i społeczno-kulturowych procesów w Europie
Zachodniej i Rosji, AI Gertsen zauważył, że świat zachodni stracił swoją
społeczność opartą na urządzenie; hlebopashtsy i nesobstvenniki zostały do
rezygnacji z rozwoju kultury mniejszości, ale rozwój szlachty i mieszczan były
duże i bogate ... Lud rosyjski po prostu nie był w stanie rozwinąć zachodniej
uroczysty ostatnich trzech stuleci, jak wypraw krzyżowych, jak scholastyka i
dysputy teologiczne, jak prawa rzymskiego i niemiecki feudalizm . Jak wykazało
historii ostatniego wieku, nie tylko w Rosji, ale również w ramach liberalnej
cywilizacji z archaiczną warstwę pamięci jedności może być aktualizowany,
tworząc program działania.
Klasycznym przykładem samoregulacji aktualizacja jest historia z
archaiczną Trzeciej Rzeszy. Daj nam przypomnieć bardzo etymologia słowa
faszyzm w leczeniu B. Mussolini: To (faszyzm) nie dąży do zamiany formy
ludzkiego życia, a jego treść, człowiek, jego charakter, wiarę. I w tym celu, to
wymaga dyscypliny i autorytetu, które mogą wniknąć w dusze ludzi i edytować go
za darmo. Dlatego jego symbolem jest liktorov prętów - znak jedności, siły i
sprawiedliwości . Niepokój CG Jung, postrzegana przez zewnętrznych Civility
środku spokój i zachodnich umysłów wrząca magma nieprzytomny wysiedleńców
archaiczne skrypty, pozostaje aktualne. W ramach modernizacji cywilizacji
humanistycznej osobowości, z dobrą zachowanie jest w mniejszości: Nie
mogliśmy przezwyciężyć podziały między mniejszościowych, którzy osiągnęli te

101
cele, i próbują żyć zgodnie z nimi, a większością, mentalności, która jest w
odległej epoki kamienia, w totemizme czcijcie balwany feudalizm .
W syncretic zasady jedności przytomności, a w rosyjskiej wersji zasady
соборности lub vseedinstva, jest ona zgodna z zasadą hierarchii, która jest drugim
kamieniem węgielnym tradycjonalizmu. Należy zauważyć, że hierarchia
związanych z kulturą, ponieważ Kultura jest działalność różnice: klasyfikacji,
segregacji, a tym samym granice podziału ludzi na kategorie, połączone
wewnętrznym podobieństwa i podzielona przez zewnętrznych różnic. Ale w
społeczeństwach tradycyjnych, zasada hierarchii władzy nie tylko wysoki, ale
święty stan, a jedynie w liberalnym społeczeństwie święte uzasadnienie
hierarchicznej status utracone. Należy pamiętać, że budowa hierarchii jest
głównym narzędziem mediacji obschekulturnoy łączącego bieguny łamane
świecie: górny i dolny, Stwórca i stworzenie, górnictwa i submultiple, itp.
Hierarchiczne stosunki nie tylko stałe w tradycje i wartości są oparte na tych
tradycji.
W Cerkiew-bizantyjskiego kulturowej człowieka jest przyciągnęły zarówno
do ziemi, i niebieskiego pokoju, zachowując w tym sensie, pewnej ciągłości w
stosunku do średniowiecza. Kosmologicznych Polaków nadal gromadzić wokół
niego semantycznych dziedzinie kultury, co utrudnia i ogranicza ich penetracji w
środkowej strefie. W współrzędnych kultury i cywilizacji to, co jest w środku
dziedzinie kultury - niepewnych, niestabilnych, neoformleno: Jak w duszy rosyjski
krajobraz malarstwo, i krajobrazu w rosyjskiej duszy temat brudny formy ściśle
związane z nie-boskiej temoyu. Jest to nieformalne, neontologichnost środkowej
strefie jest cechą rosyjskiego kulturalno-cywilizacyjnych systemu.
Na przykład, obserwatora A. Akhiezer w rosyjskiej historii stale walczący
lokalnych wiejskich światy i scentralizowanego państwa. To rozłożeniu konfliktu
pomiędzy rządem, duże i tradycyjne społeczeństwo świata. Z jednej strony,
chłopskiej świat nie może żyć poza granicami państwa. Z drugiej strony - państwo
jest historycznie wynikowe zjawisko odwrotne do tradycyjnego miejsca,
przekształca i rozkłada je .

102
Ta konfrontacja jest jedną z cech prywatnych aktów Rosyjskiej kulturalno-
cywilizacyjnych systemu. Przechodząc do analizy tych cech, to oznacza naszą
postawę wobec tak często dotkniętych rosyjskich historyków, filozofów, literacką
temat ich wpływu na tworzenie Rosja kulturowej i cywilizacyjnej w tatarski-
inwazji Mongołów i Wschodniej cesarstwa rzymskiego (Bizancjum).
Tak, ponad Moskoviya na Mongołów-tatarski trudnych praktyk zarządzania
i postawy obywatelskiej, gdy nawet wyższych dygnitarzy rządu, aby połączyć się
rozpoczął ostatni król Kholopov Moskwie. Oraz w pierwszej połowie XIX-XX
wieku, nie tylko rosyjskiej, ale także europejskich intelektualistów wierzyli, że
zacofania i aziatchina obserwowane w Rosji, były wyłącznie wynikiem tatarskie-
Mongołów jarzmo. Orzeczenia tego rodzaju dostępnych dzisiaj: Przez kilka stuleci
główną treść kraju rozwoju procesu europeizacja, przezwyciężenie skutków
wielkich katastrof historycznych, które zostały w Europie Wschodniej, na najazd
tatarski-Mongołów. W istoriosofskom sensu, to było trudne zatwierdzenia Rosji
jako integralną część jednolitego chrześcijańskiej cywilizacji .
Te twierdzenia są prawdziwe na różne sposoby, ale nie wyczerpujące. Ta
pozycja była i pozostaje wygodnym i psychologicznie wygodny dla rosyjskich
historyków, a dla intelektualistów w ogóle, ponieważ pozwala na wycofanie się z
historyczną odpowiedzialność, aby go na zewnątrz. Jednak despotyczny tendencje
rozpoczął jeszcze przed Tatarów, która, nawiasem mówiąc, był to typowy dla całej
Europy, a nie tylko do północno-zachodniej Rosji, a po zakończeniu jarzmo tych
tendencji jest nie tylko nie zniknęły, ale również wzmocniona. Dziś większość
współczesnych historyków zwykle uważają, że inwazja Mongołów, ze wszystkimi
jego wpływ na rosyjskiej historii, jest mało prawdopodobne, aby znacząco
wpływać na charakter rosyjski ludzi i ich tradycji.
Oprócz wprowadzenia do naszego życia poprzez widoczne elementy
azjatyckiego lat dominacji Mongołów-tatarski był nie mniej groźnych i wpływem
Imperium Rzymskiego. Najbardziej znanym Bizantyjskiej doświadczenie uważane
przez Rosję w dziedzinie wiary chrześcijańskiej, towarzyszy Kościół kanonów,

103
architektura (budowa katedry), metod technologicznych bizantyjskiego mistrzów.
Ponadto doszło do geopolitycznej i ciągłości pomiędzy drugim i trzecim Rzymie.
W tej ciągłości, chcielibyśmy mieszkać w bardziej szczegółowo. Po
objętych wieje z Turków Konstantynopola w Moskwie królestwa, a następnie w
rosyjskim imperium, miało istotny pomysł odtworzenia przywrócenie cesarstwa
bizantyjskiego, wyśrodkowany w stolicy Federacji Rosyjskiej państwa - Moskwa.
Już Aleksiej Michajłowicz zmierza zasadniczo do ożywienia Imperium
Bizantyjskie z centrum w Moskwie jako uniwersalnego monarchii, jednocząc we
wspólnej zasilania do wszystkich prawosławnych. Rosyjski króla nie powinno
mieć miejsce tylko wtedy, cesarz bizantyjski, ale stać ich ... .
Ta tradycja nie została przerwana, a później przypomnienie rozczarowanie
panowały w społeczeństwie rosyjskim, gdzie we wschodniej wojnę z Imperium
Ottomańskiego w 1877 - 1878 w armii nie otrzymała zlecenie na napaść
Konstantynopola: Wtedy rosyjska firma nie może po prostu Alexander II-MU,
dlaczego On zważali zagrożeń (Anglii i Austrii. Był oskarżony o tchórzostwo i
bezkręgowy. potępienia i Wielkiego Księcia główny, który, w opinii wielu, był
nieposłuszny derznut celu i na własne ryzyko wejścia w Konstantynopolu .
Tematem Konstantynopolu, w Straits, vodruzheniya Cross over St Sophia i
zabrzmiał w pierwszej wojnie światowej, stało się pewnego rodzaju ideologiczne
uzasadnienie.
Kiedy mówimy o rzeczywistej części do bizantyjskiego dziedzictwa,
konieczne jest przede wszystkim do postrzegania Bizantyjskiej prawosławie, wraz
z najbardziej imperialne-ideokraticheskoy modelu, który jest historycznym
rozwoju w różnych etno-kulturowe ziemi północno-wschodniej Rosji, później
królestwo Moskwy, rosyjskie imperium i ZSRR. W systemie wartości Byzantines
Empire przede wszystkim. Tak więc, Odon Deylsky, francuski hronist II krucjata,
napisał, opisujące politycznych tradycji bizantyjskiej, że nie wierzyli, że na ogół
nikt nie powinien być oskarżony o krzywoprzysięstwo, gdyby pozwoliły sobie na
interesy świętego imperium. W ramach priorytetu interesów imperium powyżej

104
jakiekolwiek inne interesy bizantyjskiej wpływ zaobserwowano z najbardziej
kompletnych i autentyczne.
Również należy pamiętać, Leontieva K.: Vizantizm jest w stanie ... w
autokracja moralne świata, wiemy, że ... vizantizm, podobnie jak chrześcijaństwo
w ogóle, odrzuca wszelkie nadzieje na dobro ludów, że jest to najsilniejszy
antyteza vsechelovechestva pomysłów w sensie ziemskim vseravenstva ,
vsesvobody ziemskiego, ziemski vsesovershenstva i vsedovolstva . Wierzymy, że
w wyniku ewolucji chrześcijaństwa we wschodniej części obszaru, szczególnie w
okresie bizantyjskim w swojej historii imperialnej, teokratyczny doktryny stał
wewnętrznie blisko prawosławie. Daj nam przypomnieć roszczeń Serbia i Bułgaria
własne imperialne status szereg powodów historycznych i pozostałych
niespełnionego: historycznej i religijnej tradycji została na stronie
Konstantynopola, a po jego upadku, a po długim okresie tureckiej dominacji
imperialnej nabycia stracił wszystkie znaczenia.
Uwaga: niektóre funkcje na bizantyjskiej państwa, miał wpływ na
późniejsze Rosji państwowości. Tak więc, bizantyjski patriarcha Mikołaja mystic,
w piśmie skierowanym do króla bułgarski Symeon wezwał go tyranem i
rebeliantów, ma podkreślić, że dążenie do niezależności Bułgaria, narusza zasadę
zjednoczonej prawosławnego imperium jako ikona Bożego Królestwa. Bułgarzy,
tak długo jak są one dokonywanie podziału imperium, godna kary. Tutaj wyraźnie
odczuwalne a priori rozpatrzenia państwa jako jedynego i samodzielnego
gospodarstwa źródłem harmonii świata, kontynuując tradycję w tym sensie,
Imperium Rzymskiego. Pierwotnie cesarstwa rzymskiego, a później imperium w
ogóle istnieje / stał się najwyższym i wieczne wartości, a więc teraz, pełnym
państwo powinno być zorganizowane na jej podstawie.
Bułgarskich i serbskich królów, do zaangażowania się w otwarte walki z
Nowego Rzymu, nie jest to zrobić w imię dużo później idei samostanowienia, ale
prityazaya ponownie, aby ponownie ustanowić pod własnym napędem wszystkich
taki sam, i tylko Cerkiew władzy, obok którego nie może być inne . (Raczej nie,
dlatego, wojny z nich walczyły z wielką goryczą - byli dla Byzantines nie jest

105
wojujący, i siebie, kramolnikami.) Należy zauważyć, że zbiór danych związanych
z państwem, jest kluczem do popularnych mitologicznych przytomność.
Sinkretichny ze swej natury, to zachowuje pojęcia państwa, społeczeństwa,
państwa, władzy, nawet dzisiaj, w post-sowieckiej Rosji, dla części naszych
rodaków jest coś malodifferentsirovannoe.
Moskwa nas na pewnym etapie rozwoju wymaga nowej ideologii i była
całkowicie odpowiedni pomysł na bezpośrednie historyczne dziedzictwo,
vospriemstve państwa (imperium) z pierwszej i drugiej Rzym (Bizancjum).
Realizacja rosyjskich ideokraticheskogo projektu, zakotwiczone w proces jej
powstawania i rozwoju prezentacji, łączący imperium z głównych cech
charakterystycznych rosyjski ludzi. Od tamtej pory imperialnej ideologii i idei
sverhtsennosti Empire stały się częścią naszego codziennego postrzegania i
praktyki życia publicznego wieków. Zgodnie z mocy współczesnej myśli
historycznej w Stanach Zjednoczonych podejście imperium - jako idea i
rzeczywistość - była najwyraźniej jedną z podstawowych cech
charakterystycznych z russkosti .
Wierzymy, że rosyjski ideokratichesky Projekt rozpoczął jako projekt
użytkowych, imperialnej ideologii gdy imperium zaczął emerge geograficznie,
rozłożenie na inne obce kulturowe i cywilizacyjne obszarów, w tym w skład
muzułmańskiego regionach Wołga regionu (Kazań, Astrachań) i Pogańskie Space
Syberii. Niektórzy naukowcy, w szczególności Boris Kagarlitsky, uważamy, że
pomysł, aby Moskwa - Trzeci Rzym, a czwarty nie jest prowadzone w roli
ideologicznego odszkodowania. Im bardziej Rosja staje się na peryferiach świata
(zgodnie z teorią świata E. Wallerstein, w rzeczywistości, tym bardziej, że
starałem się dochodzić siebie jako centrum świata, na poziomie kultury i ideologii .
Stanowisko to jest w dużej mierze ze względu na globalne procesy gospodarcze,
podział pracy i charakteru procesów handlowych. Wierzymy, że w tym kontekście,
że procesy zachodzące w sferze gospodarczej życia w Moskwie królestwo ważny
ale nie decydujący w kształtowaniu ideologii imperialnej znaczenia. Again, że

106
imperialnej ideologii było, po pierwsze, istnieje potrzeba opieki i konserwacji
fizycznie rozwija imperium.
W swojej najbardziej różnorodnych przejawów imperium jako idea i jako
rzeczywistość została ważne w naszym codziennym życiu oraz w sferze ideologii
w długi okres historyczny, w tym dziesięcioleciach sowieckiej władzy.
Jednocześnie, kulturalnych i cywilizacyjnych system nie może być ciągle tak samo
jak sobie, to zmiany, najbardziej radykalnych w okresie post-sowieckich.
Wierzymy, że istnieje obecnie intensywność historycznych i społeczno-
kulturalnych dynamiki nie można mówić o możliwości pełnego i autentycznego
reprodukcji tradycji, kiedy to wszystkie koła z powrotem do swego, i wszystko, co
było, to prawdopodobnie będzie. Ale o ile idea imperium i imperialnej ideologii, w
jaki sposób może ona być, w jego ciało i geograficznego wcielenie? Kwestia
powrotu będziemy w naszym rozdział końcowy, biorąc pod uwagę postsowieckich
procesy modernizacji.
W celu lepszego zrozumienia kontekstu, w którym modernizacji
transformacji, chcielibyśmy nawiązać do specyfiki rosyjskiego tradycjonalizm, do
cech syncretic rosyjski świadomości kulturowej.
Istotnym aspektem tego problemu jest dominujący temat w różnych
regionów europejskich w różnych okresach historycznych stosunków między
chrześcijaństwem i pogaństwa. W geograficznych i społeczno-kulturalnych, które
miały ograniczenia starożytności, The Great Pan nie żyją, a wiara w starym
pogańskim bogom osłabiony, proces Chrystianizacja była głównie naturalny
charakter. Proroków i подвижники przeprowadzane Słowo Boże jest na
prześladowania i mąki, z pogańskiego nie mieczem i przemocą, ale słowo. Tak
więc jednym z chrześcijańskich męczenników, A. Kaprus, spalono żywcem w
czasach Marka Aureliusza, uśmiechnęła się i odpowiedział na pytania: Widziałem
na chwałę Pana i moja radość .
Poza granicami że wcześniej zajmowanych Cesarstwa Rzymskiego,
chrześcijaństwo się przede wszystkim nie od dołu, poprzez głoszenie z proroków i
osobistej ascezy i neophytes, ale z góry, kiedy traktowane barbarzyńskie książęta i

107
ich zbliżenie, a to jest często wykonywana przez siły wojskowe. Nrodnaya życia
od wieków pozostawał głównie pogańskich, pomimo faktu, że stara balwany
wniesiona wiejskich świątyń, zastępując je w chrześcijańskich symboli wiary,
wielkiego święta chrześcijańskie przepisany w czasach pogańskich uroczystości.
W rezultacie, ludzie umysłach miał rodzaj mieszania chrześcijańskich i pogańskich
pojęć. Mimo kontrowersyjnych Christian pogańskich oświadczenia ujawniające
dość z punktu widzenia logiki formalnej, logiką myślenia syncretic nie są
zrozumiałe.
Europejski Chrześcijaństwo powstało w glebie pozostawiając kultury
antycznej. Poprzez utrzymywanie łączności z dziedzictwo starożytności,
pierwotnie chrześcijaństwa w jego geograficznego rozprzestrzenienia się prawie w
pełni rozszerzone w granicach zachodnich cesarstwa rzymskiego, czyli granic
chrześcijańskiego świata jest niemal zbiegła się z granicy Romanization. Nieco
później zostały one rozszerzone przez Europejski barbarzyńców, kiedy młodzi
ludzie, Niemców i wschodzących Roman osób, odnotowano w obszarze starego,
pracujących poza ich oznacza, intelektualnej i - jeżeli właściwie rozumieć - w
niewiarygodną stopień wybuchowe wiary ... one retsipirovali że nieskończenie
przekroczyła poziomu ich zawartości. I jak ci ludzie są wewnętrznie żyje, tak pić,
wypełnione nowych soków i odmłodnieć wszystkie takie same stare lewo .
Jeśli chodzi o słowiańskie pogaństwo, to wykazano, w szczególności, E.
Ivahnenko nie przeszły do czasu Chrystianizacja jej swoistych historycznego
cyklu. Niekompletne pogańskich cykl w Europie Wschodniej doprowadziły do
rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa w przestrzeni aktywnej i żywą pogańskim
świecie: W Europie Wschodniej, przymusowej Chrystianizacja góry, ale ludowej
religii chrześcijaństwa stała wieków później, gdy klasztory wyszli z murów
miejskich, z pod bezpośrednią opieka i patronat władzy i udał się do ludzi.
Chrześcijaństwo w Rosji musiała być długa walka z pogaństwa na dusze ludzi,
ludzi masowe zakonach, ukierunkowane na rozwiązywanie praktycznych
problemów, w Rosji i nie .

108
Pogaństwo wschodnich Słowian w czasie masowych Chrystianizacja nie
weszła jeszcze w spadku i zaniku, energii pogańskich postawa nadal służyć jako
źródło cywilizacji. Ale pogaństwo - to jest, między innymi energii elementem
życia ludzi ... do zniszczenia, likwidacji pogaństwa w aktywnej fazie jego życia
duchowego może zdarzyć się tylko, jeżeli jest zniszczony lub przysposobione
przez ludzi. Z braku wyczerpania krajowych zdolności wskazuje starożytnego
pogaństwa, w szczególności znaczny poziom popularnych odporność na
przymusowej Chrystianizacja. Tak więc, Czesława Miłosza w książce Zachód-
Wschód obszaru, odnosząc się do rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa na Litwie,
powiedział, że epickim rozprzestrzeniania chrześcijaństwa w dużej mierze został
epicki zabójstwa, przemocy i bandytyzmu, czarny krzyż długi czas pozostawała
symbolem nieszczęścia, gorsze od choroby .
W efekcie powstały chrześcijańską pogańskich składnika w tradycyjnej
ludowej świadomości wyrażona jest niezrównoważona, jak pogańskie elementy
znacznie przeważają elementy wprowadzone przez chrześcijaństwo. Różne cechy
religijnej świadomości ambiwalencję wyrażone głębokie wewnętrzne winy
kulturowej świadomości w ogóle. W rodzaju rosyjski ludzie zawsze stoją dwa
elementy - prymitywne, naturalne pogaństwo, spontanicznością i niekończące
ziemi rosyjski prawosławny, otrzymał od Bizancjum, ascezy, otherworldly dążenia
do pokoju. Dla osób rosyjski są jednakowo typowy i naturalny dionisizm i
chrześcijańskiej ascezy .
Na wschodnich Słowian przejście od pogaństwa do chrześcijaństwa był w
tym samym czasie, przejście od społeczeństw plemiennych i najwcześniejszych
form nationhood do bardziej rozwinięte państwa. W związku z tym, należy
pamiętać, że proces ten nie jest bezwzględny, załączając znacząco zmienić
proporcje, zmiany w dominacji pomiędzy przeszłością i obecnych form: Powstanie
cywilizacji nie jest poprzez historycznego przejścia wcześniejsze formy
organizowania i poprzez nadstraivanie nowych duchowych struktur społecznych i
podporządkowanie poprzedni opcji. Tribal struktur i ich norm kulturowych i
reprezentacje nadal w różnym stopniu, nadal bawi pozostałości, vstraivayas w

109
nowym związku, obejmującego istotną część kultury w społeczeństwie, zwłaszcza
w chory, a na obrzeżach . W Europie Wschodniej, ma sobą innowacyjne w
momencie feudalne instytucje i stosunki z elementów pogańskich sposobów i
charakteru wiążącego, a następnie, interakcja i tak różnią się od siebie elementów i
instytucji na wiele sposobów określone cechy później rozwoju Rosji kulturowej i
cywilizacyjnej systemu.
Wewnętrznie trwałe pogaństwa wieków nadal rosnąć w cieniu z norm
kulturowych i tradycji chrześcijaństwa. Proces ten nie jest przerwany w Rosji aż
do XX wieku. Dla przykładu, w roku 1926 pod kierunkiem Academician z
Rosyjska Akademia Nauk EF Kara studiów tradycyjnych pogańskich wierzeń i
praktyk magicznych w niektórych obszarach wiejskich w regionie Nizhny
Novgorod. W wyniku tej dziedzinie wyprawa EF Kara została dokonana na
posiedzeniu w Wydział Nauk Humanistycznych Akademii rezultaty pod tytułem
Na rosyjski guślarz opublikowane w Muzeum Etnografii i Antropologii w 1928
roku.
Cytat nagrywanie jeden z uczestników tej dziedzinie studiów NA Nikitina:
W lecie 1926 r., studiowałem życia Novoslobodskaya volost Lukoyanovskogo
hrabstwie Nizhny Novgorod prowincji i byłem zaskoczony, jak duża moc
czarodzieja. Pamięć o potężnym czarodzieja, który zabił na uwadze jeden kruk w
locie, a czarownik zamienia się w wilka ślub pociągu, nasylavshih morza bestii,
wciąż żyje w historii, nie tylko starszych, ale czasem młodzieży. Mówią, że jest
teraz mniej potężne szkarłacica, ale w 90 ubiegłego wieku był czarownik, chwała,
że thundered na całym okolotok . Należy podkreślić, że taki dowód nie jest
odizolowane, nie jest wyjątkowe w sensie geograficznym lub chronologicznie, w
tej sprawie, istnieje szereg publikacji. Na zachowanie jego starożytnej genealogii
dowody i J. Fraser: W niektórych obszarach południowej i zachodniej Rosji jako
środek powodujący deszcz, porady pływanie. Czasami po kościele usługi valili
Proboszcz w ryase prawo do ziemi i przepłukać wodą ... Gdy nie było potrzeby
deszczu w regionie Kurski, inne kobiety chwycił jeden przechodzień i wyrzucił go
do rzeki lub okatyvali od głowy do stóp wody .

110
Żyjący w głębi świadomości ludzi pogańskich wartości znajduje odbicie nie
tylko w obrzędy i praktyki magiczne, a nawet znacznie więcej, mają one wpływ na
codzienne życie i na poziomie mentalności. Jest to dla nich dogosudarstvennomu
w społeczeństwie, w pamięci jego idealnym stanie, a jej początki mitu
bezgraniczna, bezgosudarstvennoy chłopskiej Will, rozumianej nie , jak
uregulowanie ich praw i dochodzić, ale jako prawo do wycofania się, twierdząc,
nic, i nic nie . Należy pamiętać, że jest to masowy exodus z władzami do bardziej
oddalonych od marginesu stan ma wiele terytorialnej ekspansji rosyjskiego
imperium.
Pogańskie na podstawie jego genealogii ludowej mentalności lewej ich
znaku i charakteru państwa rosyjskiego. W ramach rosyjski kulturalnych i
cywilizacji państwo nabywa cech wyrażone ambiwalencję, będąc zarówno źródłem
kosmicznego porządku, a świat zła. Co mogłoby być wyższe i mocniejsze niż
zakładano, że ktoś tam zło? Stan jest uosobieniem społecznej Absolutu, który nie
tylko eliminuje całego kulturowych sprzeczności, ale także na nich mieszka.
Ponadto, ze względu na mentalność ludzi vysheoboznachennyh funkcje, łącznie z
jego naturalnych nie określono stosunków państwowych i utworzenia, jest ono w
całej rosyjskiej historii, jest w pewnym sensie, zawsze nedoosuschestvlennym
projektu tvorimoy ale nesotvorimoy struktury społecznej.
Tak więc, mimo modernizacji transformacji ostatnich trzech stuleci,
rosyjskiego społeczeństwa nadal jest tradycyjna. Tradycjonalizm jest
aktualizowana w momenty dramatyczne przyspieszenie społeczno-kulturalnych
dynamika, cywilizacyjnych złomowanego, widocznej w celu przywrócenia i
umocnienia regulacyjne, spontanicznie występujących w tradycyjnej technologii
przeżycia osób.
Według poglądów filozoficznych M. Shelera, obszar wartości
społeczeństwa, ma rangę porządku, nie ma hierarchii wartości, wartości są
podzielone na wysokie i niskie, wartości współpracy i nie istnieją same w sobie,
poza rangi celu: ... rangi porządku wartości stały, podczas gdy zasady preferencji
w historii zmiennej . Wartość system społeczeństwa rosyjskiego w rankingu

111
różnych rodzajów działalności człowieka skorelowane z wyższej i niższej
wartości, uszeregowane według stopnia legitymacji.
Bardziej znaczący jest rozpoznawany intelektualnej, duchowej aktywności,
przez długi czas powinny być wyrażone w religijnych formach. W czasie przejścia
do głównie kultury świeckiej, znaczenie jest przekazywane do świeckiej formy
intelektualnej, zwłaszcza w literaturze, które w dalszym ciągu do odtworzenia tej
oceny w rankingu stereotyp. Działalność gospodarcza w kapitalistycznych form
pozostawały na niskim poziomie tej drabiny legitymizacji.
W popularnych przytomność, a teraz utrzymują się wątpliwości na temat
poprawna indywidualnego zbawienia, indywidualne dostizhitelnost jeszcze nie w
pełni konwencjonalnych, nie są upoważnione w społeczno-kulturowych tradycji.
Nieufność w dużej prawne, zimno, depersonifitsirovannomu współczesnym
świecie znajduje odzwierciedlenie w nelyubvi do prób, nawet na formalne
(prawne) sposoby rozwiązywania problemów.
Dla dużej części społeczeństwa rosyjskiego nadal tradycyjne postrzeganie
niezbędnych działań i niepotrzebne pracy i konsumpcji, o stopniu naturalnych
potrzeb człowieka. Tak było w drugiej połowie XIX wieku, kiedy nie odbiera
wymierną nagrodą dla ich pracy rolnik poszedł do przekonania, że materiał i
duchowe potrzeby powinny być minimalne: Chleb życia, pieniądze nuzhu,
sukienki snoshu Kto jest zadowolony z małe, Bóg nie zapomniał . Te
oświadczenia i codziennej praktyce jest reprodukowany masowo dzisiaj.
W tradycyjnym społeczeństwie, ludzie pracowali, aby zaspokoić
podstawowych potrzeb ograniczone, nie wykonuje, jako zasadę, że skłonność do
produkować i konsumować w ilościach przekraczających normy minimalne; stałej
ekspansji potrzeb życia codziennego w różnych, w tym innowacji
technologicznych, może być postrzegane jako patologii typowych tylko wąskim
kręgu arystokracji. Charakterystyczne widok chłopów do pracy jako jedyne
sprawiedliwe źródło prawa, uznawania praw własności do ziemi w chłopskiej
społeczności priorytetem społeczności oraz uznanie za wspólne dobro rodziny
własność. Rozszerzenie tych tradycyjnych wierzeń wyklucza kapitalistycznych

112
reform w okresie post-sowieckich, a jednocześnie zachowanie równowagi
ekologicznej.
Zdefiniowana powyżej problemu do pewnego stopnia związane i narody
Europy Zachodniej. Narody Europy Zachodniej w tym czasie podzielił znaleźć
podobne pojęcia, że jej wypowiedzi, w szczególności doktryny Kościoła
Katolickiego w późniejszym średniowieczu. Wealth praw jako dar Boga, które
muszą być stosowane z korzyścią dla coraz większej liczby osób, krewnych,
pracowników, po prostu biednych. Bogactwo nie jest skazany, ale nie wspierać
dążenie do jego poprawy: Ekonomiczno idealnym określone w erze Caroline
Teodulfom pozostała znacząca dla całego średniowiecza. Jego zdaniem,
powinniśmy przypomnieć tych, którzy negotsiyami handlu i że nie powinny one
pragnienie ziemskiej korzyści ponad życie wieczne ....
Europejskiego społeczeństwa średniowiecznego zdyscyplinowane podejście
do abstrakcyjnych, depersonifitsirovannym, kapitalistyczny rodzajów działalności
gospodarczej, zwłaszcza w zakresie finansowania: scholastyk pożyczonych od
Arystotelesa, zgodnie z tym, że pieniądz nie daje podstaw do pieniędzy i przez
długi czas, każda transakcja kredytowa, mając obliczu tego dogmatu . Kościół
katolicki w celu utrzymania podległych znaczenie działalności gospodarczej,
utrzymanie go w lokalnym kontekście, wyższe wartości zbawienia, zgrzytliwie
skazany lichwy jako wyraz braku produkcyjnych, pasożytnicze gospodarki. Ludzi
świeckich, którzy dają pieniądze na zainteresowanie, z zastrzeżeniem potępienie
kościół, kapłani mają podobne działania unchurch: W kościele rzeźby wydaje
niesmak i Potworność wiernych lichwiarza, obciążonych portmonetką, która
prowadzi go do piekła. Z Kościołem katolickim sankcje się w duchu wartości
chrześcijańskich regulacji układu średniowiecznego, precapitalist społeczeństwa.
Narodów europejskich krajów od przebyła długą drogę historyczne i
kulturowe, zamiast reformacji, wojen religijnych rewolucji burżuazyjnej,
ustanowienia stosunków kapitalistycznych w gospodarce, ustanowienia
politycznego demokracji, sekularyzacji kultury i społeczeństwa. Europejski ludzi
stał się bardziej tolerować przejawy społecznych, ekonomicznych nierówności,

113
zwłaszcza w drugiej połowie zeszłego wieku straciła rażących powagi, pokazać,
poszedł do drugiego miejsca znak nierówności, chleb i cyrków rozpoczął, choć w
nieco innej postaci, są dostępne bogatymi i biednymi. Jest to wynik radykalnego
wzrostu wiedzy i technologii, cud produkcji dwóch trehsotkratnogo wzrostu
produktywności w ciągu minionego stulecia. Miracle of Engineering doprowadziły
do dziwnego ... Wszystkie urządzenia są dostępne, wszystko można kupić można
konsumować. Były kiedyś w społeczeństwie, które miało miejsce jest cud ?
Wiemy, że w historii narodów europejskich odegrał ważną rolę lat
Romanization, bezpośrednio lub pośrednio zmianę mentalności pogańskiej. W
wyniku gwałtownych i innych form przemocy w Europie było powołanie
chrześcijańskie paradygmatowi towarzyszyć stopniowe zastąpienie pogaństwa.
Proces ten został usankcjonowany w wyniku Reformacji, mimo że jest raczej
konsolidację warunkowo. Na przykład, G. Heine pisał w 1835 roku, że ... w
Westfalii nadal ma stare, wiedząc, gdzie ukryty starożytnych bożków, na łożu
śmierci, nie poinformował, że najmłodsze z wnuków, którzy są tego cennego
tajemnice ukryte w jego Saski serce. W Westfalii, Saksonii, były to nie wszystko,
co naprawdę jest pochowany martwych .
Należy zauważyć, że ofiarami wojen religijnych, które towarzyszy proces
reformacji były bardzo duże i podważane przez tych procesów jest nie tylko
niewierność, ale do pewnego stopnia, i zachodnim chrześcijaństwie. Reformacja
była unvalued w tym sensie współczesne prolog sekularyzacji społecznej i kultury
w Europie: ... On (Luter chciał zapisać religii, i rozpoczęła jego degradacji.
Kontemplować Jego reformy Kościoła i otrzymał ją sekularyzacji. Luter Z wycofał
religii do życia prywatnego. Być może to jest to nadal przytomna. Ale fakt, że to
był początek odwrotu od wyniku religii natury ludzkiej, nie jest to przewidywane i
nie chcesz .
Rosyjski Kościół zawsze, a po zakończeniu greckiego (bizantyjskiego)
Cerkiew w Florencja katedrze w 1439 unii z Kościołem katolickim i upadek
Konstantynopola w 1453, w szczególności, odczuwane jako strażnika prawdziwej
wiary. Ta wiara została zaprojektowana dla osiągnięcia zbawienia i królestwa

114
Bożego w świecie poniżej, ortodoksyjnej teologii ma niewielkie usprawnienia w
świeckie, nie legitimiziruya samej idei postępu w świecie, który istnieje w
odniesieniu do wczesnego rozwoju duchowego, teologicznych. I reformacji z
prawosławnymi świecie, mimo istnienia pewnych tendencji, było mało
prawdopodobne. Ivan Solonevich, biorąc pod uwagę stały reprodukcji odrzucenie
tradycji i innowacji w Moskwie królestwo jako naturalny i pozytywne zjawiska,
stwierdziła, że król widząc siebie jako narodu i Kościoła, Kościół uznane sobie
narodu i państwa, narodu, Kościoła i państwa wierzyli. Podobnie, król nie może - i
nie przeszkadza - zmiana prawowierność, jak nie mogła i nie uważam, aby
zmienić, na przykład język. Ludzie nie sądzi, aby zmienić na coś innego nie
autokracja ani prawowierność - zarówno z których składa się integralną częścią
tożsamości narodu. Król zostały podporządkowane religijnych dogmatów, ale
zawojować ministrów swego.
Jednocześnie, z tendencją do religijnej reformacji pojawiły się głównie w
postaci religijnych herezji, które znalazły większego życie usunięcie z centralnych
dzielnic w Moskwie państwa: Dla mas, tylko, że przejście w tym czasie na całym
pogańskiego rytuału do pobożności, a następnie zaawansowane ćwiczenia były
zupełnie niewidoczne. Zagrożone były tylko najbliższych na zachód marginesu
(Nowogród i Pskowski regionów) .
W związku z dążeniem do minimalizacji zarówno treści, jak również zmiany
w rytuał prawowierność okazały najbardziej spójny i autentyczny, o ile w ogóle
możliwe, odtworzyć oryginalną (apostolskiego) chrześcijaństwa: Saving Kościele
prawdy, to przede wszystkim wyzwanie prawosławny Wschód...
Synkretyzm tradycyjnych rosyjski świadomość jest zachowana, nie tylko za
pomocą środków mechanicznych włączenie elementów kulturowych i
cywilizacyjnych chrześcijańskiego społeczeństwa w pogańskim świecie. Ten
synkretyzm charakteryzował Moskwa kulturowej i cywilizacyjnej model rosyjski
świat, który stanowi lokalne społeczno-kulturalnych systemu. I system nie może
być zmniejszona tylko do sumy wpływów zewnętrznych i pożyczek, zarówno w
Bizancjum, Europa lub Tatarzy i Mongols. Jest zdolnych do rozwijania najbardziej

115
różnorodnych wpływów zewnętrznych oraz innowacji, a także do odtworzenia, z
wieku do wieku, zachowując jego podstawowe cechy. Z biegiem czasu zmienia
tylko poza jego okolicy, mediacji semantyki wartości, wizerunki postaci z
prawidłowego i na innych ekstremalnych, manifestujący antigeroev na świecie zła,
ale podstawowy usposobienie, które zostało odtworzone ponownie.
W systemie tym każdy z Polaków potrzeba innego bohatera anty-bohater
jest potrzebna, raznozaryazhennye Polak pełnić istotną funkcję, a jego wewnętrzne
źródło energii. Tak więc, na przykład, Hitler i Stalin i uzależniona od demonize do
obiektu nienawiści, która dała im moc i uzasadnia swoje działania. W
konsekwencji atrakcją na przeciwległe bieguny z obecnego systemu społeczno-
kulturalnych jest znaczącym wewnętrznego stresu, zachowując jednak, stabilność i
powtarzalność. Synkretyzm tradycyjnej rosyjskiej świadomości jest przewidywana
w ramach instytucjonalnego organizacji społeczeństwa, a tym samym wpływ na
procesy modernizacji.
Na przykład znany rosyjski socjolog Jurij Levada zauważyć, że jedną z
cech charakterystycznych i kontrowersyjnych opóźnienia modernizacji Rosji -
słabe zróżnicowanie struktur społecznych, ciągłą zależność gospodarki od polityki,
tożsamość państwa, życia prywatnego z publicznym, itp.. Opis ten odnosi się do
obecnej nowoczesnych etap modernizacji, wskazując zachowania syncretic
wyrazem inercji w umysłach Rosjan, instytucjonalnych i organizacji
społeczeństwa. Sytuacja zaczęła się zmieniać w przeszłości, pozdnesovetskie i
post-sowieckich lat.
Wyrażona ambiwalencja rosyjski kultury sprawia, że trudne do spełnienia
jednego z jej najważniejszych funkcji, które jest zapewnienie legalności systemów
politycznych i gospodarczych społeczeństwa. Negatywne nastawienie utworzone
na najwyższym poziomie kultury w odniesieniu do własności prywatnej i
pragnienie sverhmernomu wzbogacania, prawa, jego sprzeciw Ludowej dobre
koncepcje, prawo zwyczajowe, umniejsza znaczenie dla jednostki, społeczności i
priorytet państwa, w którym losy jednostki jest postrzegany jako część
całkowitego ( że cały świat, a następnie babemu syn). Czy to możliwe, w

116
odniesieniu do powyższego, pozwalają na realizację przeciwnym odrzucił części
podwójnego sprzeciwów?
Jak skuteczne są następujące podsystemu (podporządkowane) poziomów
wartości wyższego poziomu wydajności i ukrytych blokowania funkcjonalności
podsystemów? Odpowiedź na te pytania jest bardzo duże znaczenie dla określenia
perspektyw modernizacji procesów w rosyjskiej sferze społeczno-kulturalnej. Do
tych kwestii są dość wyraźne retoryka, innymi słowy, jak słusznie obserwowane
znak pies serca MA Bulgakova prof FF Preobrazhensky ruiny nie siedzi klozetah,
w głowach.
Rosyjski społeczno środowiska, a teraz sprzeciwia tworzenie dobrze
funkcjonującego podsystemów w dziedzinie prawa, ekonomii, prawa człowieka.
Radzieckich dziennikarzy, w odpowiedzi na zarzuty, że Związek Radziecki w
braku podstawowych praw obywatelskich powiedział, że nie ma wolności słowa,
zgromadzeń, życia politycznego w zachodnich sens, ale są wyposażone w
podstawowe fizjologiczne praw człowieka. Prawo do odtworzenia życia własnego
przy minimalnym wysiłku osoby: pracy dla wszystkich, choć z niskich zarobkach,
istotne jednak, osiągnęła poziom wydajności pracy (prawo do minimum
niezbędnego do podtrzymania życia lutowania), publiczne zaniepokojenie i
wychowywania większej liczby dzieci, które obejmuje świadczeń , korzyści,
sierocińce (w celu podniesienia obecnego radzieckich Man). Rosyjski synkretyzm,
z niepewności, niejasności znaczeń chroni od rozpadu społeczeństwa, ale
jednocześnie utrudnia jego rozwój, ottorgaya zmian systemowych wniesione przez
liberalnej modernizacji.
W naszych warunkach jest bardzo trudne do wprowadzenia
zaawansowanych systemów prawa proceduralnego i sprawiedliwości, że proces
ten w dużej mierze zastąpione umowami na poziomie mezhsubektnyh relacji,
gdzie i są przekształcane, wyeliminować i wyrzucić podzielić na niezbędne i
konieczne, pracy i innych ustaw oraz ustanowienie władz: Akt że Web: trzmiel
poślizgu i latać uvyaznet . Stąd, na wiele sposobów, a zachowanie wystarczająco
wysoki status prawo zwyczajowe nie tylko w życiu codziennym ludzi, ale także w

117
postępowaniu: prawo zwyczajowe, przyjęte jako podstawa prawna działalności
parafii sądu, nieufność dużych prawne, zimno, depersonifitsirovannomu świat
nowoczesnych dislike formalnych (prawnych) sposoby rozwiązywania
problemów.
Więc wszystko to, wśród wielu, NG Chernyshevskiy powiedział:
Podstawowe pojęcia naszej stale naszej tradycji - że my wszyscy się pomysł
arbitralności. Form prawnych, i wysiłku dla nas wydają się być bezsilna, a nawet
zabawne, cieszymy się na wszystkich, chcemy zrobić uprawnienia na grymasy,
niekontrolowane świadomą decyzję, aby promować w spontanicznej gotowości i
zdolności innych, nie oczekujemy, nie chcemy robić interesy w ten sposób . Jest to
jeden z przykładów typu społeczno-kulturalne, które jest sprecyzowanie, o różnym
stopniu jasności, są tradycyjne rosyjskie życia. A gdy system pozostaje na
poziomie psychicznego nastawienia, wszelkie innowacje liberalne lub po prostu
odrzucić, albo, jak na przykład instytucji demokratycznych wyborów, zachowując
jedynie zewnętrzną formę, przekształca do stanu znaczenie systemu. Nie można
tego powiedzieć o innowacje wprowadzone przez imperialne modernizację, która
była zawsze nieodłącznie odpowiedniego układu.

II. Prawidłowe i istnieje w umysłach tradycyjnych rosyjski

Antinomy istnieje prawidłowy i jest bazą dla tradycyjnej rosyjskiej


świadomości, w którym antinomichnaya organizacji pokoju i są postrzegane jako
sprzeczność między materiału i ideał, Matka i Ducha Świętego, i Suschim.
Ten kontrast nie zawsze jest jasno artykułować, ale skupia się wokół
tradycyjnej przestrzeni kulturalnej. Analiza tego antinomy, ujawniając go do
świadomego poziomie, pozwala zrozumieć głębokich warstw tradycyjnych
świadomości ekologicznej zrozumieć charakter jego niechęć do liberalnych
wartości. Refleksja na ten antinomy także pomaga zrozumieć przyczyny dalszego
wykluczenia liberalnej formy modernizacji. Wzorzec powodu / istnieje tam
tradycyjne świadomości stanowczy i formę fizyczną, tradycjonalista mifologichno
118
myślenia niż koncepcje, jednostka operacyjna poszczególnych semantyka, zamiast
koncepcyjny kategorii uniwersalne, tzn. Występuje zjawisko, a nie jej istoty
znaczenia.
Dla tradycjonalistów, w tym Rosja, mają charakterystyczny specyfiki
indywidualnego i zbiorowego myślenia, ograniczone lub nawet niemożliwe do
eksploatacji abstrakcje, w tym pieniądze za pomocą inwestycji, różne rodzaje
papierów wartościowych, giełdy transakcji, tj. operacji, pojedyncze, z wyjątkiem
szczególnych, indywidualnych i niepowtarzalnych wyrażenia materiału świata. To
znacznie utrudnia liberalnej formy modernizacji, a nie tylko w sferze życia
gospodarczego.
Typowe dla rosyjskiej mentalności ekologicznej abstrakcje odrzucenia nie
jest unikalny. W tradycyjnych społeczeństwach europejskich i człowiek opór
shematizatsii rzeczy, wykorzystanie matematycznej abstrakcji w stosunku do
gospodarki i społeczeństwa. W transcendentalnych sferze idealny pomysł rzeczy
doskonale uzupełnione Bożego człowieka prototypu. Te prefigurations były dość
abstrakcyjne, ale z definicji, pojedyncze, unikatowe. W kulturze i społeczeństwie
modernizacji cyfry i symbole matematyczne wielość cielesność jest zastąpienie
tradycyjnego świata, w którym rzeczy i produkcji zostały dobrze zrozumiane,
namacalne, konkretne.
Człowiek w swej hypostasis, jak niektórzy parafii parafianin, członek
jednostki sklep, dóbr konsumpcyjnych i usług również bardziej indywidualny, ale
nie tak łatwo, jak w następnej epoki, spadła zgodnie z prawem wielkich liczb,
uzyskanie funkcji sformalizowany, abstrakcyjne wartości. Nowe zmiany czasu
życia, znaczeń, wartości, zniszczenia integralności tradycyjnego życia, ciepło
ludzkich relacji, zróżnicowanie jest coraz najbliższych zastąpić sinkretichnosti:
Wszystko, co materialne były oczu i rąk, że zwrócił się do abstractiveness. Bazar
stał giełdę, klub, gazety, restauracja, sala piwo rajdy. To było przed koloru,
kształtu twarzy, głosu, - postać, znaku towarowego, litery, symbole . Proces ten nie
zbocznikować strony Rosji, ale w umysłach tradycyjny nadal uzależniony od
konkretnych semantyki jednostki.

119
Wśród rosyjskich kultury szczególny wkład w rozwój problemów z badania
z powodu wartości antinomy / istnieje tradycyjny rosyjski kosmiczna wprowadziła
i IG Yakovenko. W ogóle, uznając pojęcia, będziemy koncentrować się na
niektórych aspektów problemu, widząc je w kontekście naszego dyskursu.
Co to jest prawidłowe? Ideal (do) jest rozumiana jako sferę absolutnej
sinkrezisa początkowej, która jest najwyższym perfekcji. Na poziomie
świadomości zbiorowej tego idealized obraz życia plemienne - Belovode lub
komunizmu. Na poziomie badań teologicznych - Katedra Wszystkich Świętych i
jedności prawych jest w wieczności, to jest w istocie, nie jest niczym więcej niż
teologicznej refleksji nad obrazem wiecznego, transcendentne nesotvorimogo i
neunichtozhimogo Roda leży od przeszłości do przyszłości i wylać do wielkości
wszechświata. W związku z tym podkreślić, i odmowę historii jako cel treści
historie - stała rozdrobnienia społecznego i kulturowego sinkrezisa. Historia jest
zdefiniowany jako trwałe odejście, dalej od ideału. W związku z tym pogibelna, a
jedynie eschatologicznej perspektywy przeprowadza z nią nadzieję na ratunek .
Definicja ta jest podana IG Yakovenko, potrzebuje uwagi. Po pierwsze,
zauważyć, że naszym zdaniem, nie powinny tak samo jak idealny, choć to pojęcie
względne. W idealnym, bez względu na stopień abstractiveness i rury, prowadzi z
nim pewien element racjonalności, to samo można powiedzieć o normę. Najlepiej,
można argumentować, o tym, można wyznaczyć alternatywną, tj. idealne w
większym stopniu zawiera kilka elementów, które mogą zrozumieć i być oceniane
jako mniej lub bardziej niezależnych, tj. idealne może być poddany procedur
analitycznych. Nie jest to na razie ze względu na więcej monolitycznych i
niepodzielne się bliżej w tym sensie do starożytnego smysloobrazam, które są
nierozłączne funkcji semanteme, podpisać i magemy. Ze względu na zmniejszenie
się nieodłącznym pozapaństwowe modelu społecznego życia ludzi z zarchaizować
postarhaicheskim i świadomość, że nie zapisać królestwo Moskwie, a następnie
rosyjskiego imperium z powtarzane wyrażenia naturalnych
antigosudarstvennichestva.

120
Daj nam przypomnieć w związku z tym wielu chłopskich powstań, które
odzwierciedlało nastroje panujące w kraju modelu społecznego wykluczenia
gosudarstvennicheskoy sposób: Rolnicy chcieli nie tylko pozbyć się poddaństwo,
ale pozbywanie się państwa, czy to obszarnik, ispravnikom lub dowódców
wojskowych, jeżeli może znaleźć odpowiednich słów, które twierdzą, że nie trzeba
historii, lecz chłopskich i jego rodzina, i że oni zapisać swoje życie na zawsze .
Przemawiając jako kluczowy mediatora dla tradycyjnych świadomość, ze względu
na rodzaj wykonywania funkcji psychologicznych, przyczyniając się do
postrzegania wewnątrz sparing sprzeczności.
Zauważ, że barwione w eschatologicznej ton elementów postrzeganie świata
są nie tylko religijnych lub kvazireligioznom, ale także w świadomości rosyjskich
całkowicie. W procesie historycznego rozwoju, nie ma wystarczającej liczby
sensie logicznym, które obejmuje chłopskiej utopii Belovode, Święty Rosja,
komunizm i inne obrazy z Golden Age. Sam złoty wiek był kluczowym
subdiskursov przyznane. Opisał utopii nie jest ograniczona do kontekście całego
szeregu eschatologia, jesteśmy tylko niektóre znakiem wielu rosyjskich utopii
eschatologicznej fantazje. W historyk rosyjski kościoły AV Kartashov, były
minister Tymczasowego Rządu wykonywania zauważyć, że jasne oddział netto na
Starym поганого ma precedensu w starożytnym Izraelu. Rosyjski lud widział w
chrześcijaństwie - objawieniu przyjście Zbawiciela na ziemię i ustanowienia
władzy kościelnej pobożności, zamiast grzeszne, zmysłowy świat, inny, całkowicie
święty .
A dziś, w okresie post-sowieckich, w świadomości publicznej pozostanie
ważnym antinomy, odtwarzając w nowy etap rozwoju stereotypów Manichean
umysłu, a także wyraźne rozróżnienie światła i ciemności, dobra i zła, dzięki
czemu osoby spoza na pytanie Kto ponosi odpowiedzialność?. Znajdź odpowiedź
na pytanie, dlaczego osoby, stałem się gorzej w wyniku reformy narzucone z
zewnątrz, istnieją teorie międzynarodowego Conspiracies. W każdym razie, nie
winić mnie, nie nas, są dobre rzeczy, w tym problemów z winy innych, obcych,
daje życie mistyczne zdolności, straszny w swojej podłość, i mocy. Zadaniem tych

121
sił w historycznych i społeczno dynamika może służyć wrogami ludu, KPZR,
zhidomasony cudzoziemcy, Amerykanie, a później AB Chubais i oligarchów,
członkowie różnych mniejszości etnicznych, ekonomicznie, społecznie ludzie nie
powiodło się, że jednak oprócz negatywnych emocji przyczyną odrzucenia i
zazdrość, pragnienie być w przypadku tej samej bogate i potężne, jak oni są.
Skrajnie uproszczone recipe rozwiązania rzeczywistych problemów
społecznych i kulturowych są potrzebne, aby zniszczyć drugiego, lub
nadzwyczajne, wewnętrzne lub zewnętrzne wroga. Down supostata i zaloguj się
królestwo Boże, o ile nie ma problemów i sprzeczności, ale integralności państwa,
pokoju i harmonii osobowość.
Idealne dla masy nieprzytomny jest osiągnięcie statyczny, sterylnej państwa
na świecie poza historycznym momencie, w świecie, gdzie jest to koniec historii,
rozwoju jako takiego. Pokazuje. John Meyendorf: Jedną z cech kultury
rosyjskiej ... tej możliwości, skłonność do życia, tak jakby w dwóch światach,
pewnego rodzaju dualizm w odniesieniu do historii, Manichean zważywszy na
fakt, że w tym świecie jest idealne, ale buforuje duszy, skąd pochodzi światło, tam
gdzie jest prawda: są one bezpłatne, bez względu na historyczne Proces ...
Maniheystvo, dualizm w odniesieniu do historii prawosławie w nasloilsya ... .
Zastąpienie eshatologizmom historyzmu jest cechą kultury świadomość, zanurzone
w paradygmacie za pewnik.
Nie FM Dostoevsky poprzez bohater powieści Teenager Versilova
entuzjastycznie wyraz pragnieniu apokaliptyczny ostatnich dni, na zakończenie
opowiadania: The Golden Age - marzenie większości fishy wszystkich, co było,
ale dla osób, które oddały swój życia i wszystkich jego Siły, które zmarły i zabił
proroków, bez których ludzie nie chcą żyć i nie może nawet umrzeć! .
Jako część mityczny świat obraz złotego wieku uległa istotnym zmianom.
Jeśli archaiczne, to odnosi się do mitycznej przeszłości, z czasem pervopredkov, w
epoce nowoczesnej świadomości zakazuje wszelkich myśli o regresji powrotu do
mitycznych neoposredovannom pervoistokam. Horyzont ocknięcie do mitycznej
przeszłości formy tylko przyszłości ... . The Golden Age zaczęła myśleć nie tylko

122
o tym, jak pokonać objętych dala od natury, lecz jako cofnięcia historii społecznej,
ze wszystkimi swoimi konfliktami, konfliktów i sprzeczności. Niveliruya
rozróżnienie między przeszłości i przyszłości, z powodu obemlet raj utracony i raj
znaleziono: złoty wiek archaiczną spełnia złoty wiek ostatecznego historia czasu,
końca spełnia początku jest czasy mesjańskie: Świat w wizje proroków - to jeden z
aspektów mesjańskiego, kiedy osoba przezwyciężyć rozłam, który oddziela go od
rodzaju i charakteru człowieka, tak naprawdę będzie w pokoju z tymi, które
zostały oddzielone ... Spójrz na proroków, mesjańskiego czasu - to jest jego
zrozumienia harmonii między ludźmi, między mężczyzną i kobietą, człowieka z
naturą .
Marzenie o realizacji królestwa Bożego na ziemi, osiągnięcia pełnego i
ostatecznego szczęścia, to nie tylko najwyższej klasy, ale także antagonistyczne do
liberalnej modernizacji, z jego racjonalności, świeckie, demokratyczne procedury,
jest przeciwna bardzo paradygmat stopniową poprawę na świecie, procesów
modernizacji są rozmieszczone w poziomej wymiar świata, w istnienie . Słynny
rosyjski filozof religijny Bulgakov SN, opisując deputowanych do Dumy
Państwowej z drugiej zwołania, powiedział bardzo ważne w kontekście naszego
dyskursu okoliczność: Ja wyraźnie widoczne, w rzeczywistości, z dala od polityki,
czyli codzienne prozaiczny prace naprawcze i smary stan mechanizmu tych ludzi
stąd. Że psychologia nie jest polityków, a nie ostrożnego i postepenovtsev
realistami, nie ekzaltirovannost Niecierpliwi osób oczekujących na wdrożenie
Królestwa Bożego na ziemi, Nowa Jerozolima, natomiast prawie nie jutro.
Nieumyślnie Anabaptists umysł, i wiele innych komunistycznych sectarians
Bliskim apokaliptiki i hiliasty, zhdavshie wczesnego wystąpienia z tysiącletni
Królestwa Chrystusa i oczyścić drogę do niego z mieczem, popularny powstania
komunistycznych eksperymentów chłopskiej wojny, pamiętaj John Lejda jego
orszak proroków w Munster .
Modernizacja właśnie cechuje stopniowe i stałej poprawy, pragmatyczne i
użyteczność. Te cechy społeczno-kulturowej współczesnych, jest innowacyjne,
które w dużej mierze przyczyniły się do dynamikę życia gospodarczego. Sukces w

123
biznesie wymaga nie tylko tworzenie nowych towarów i usług, ale także nowych
rynków, która pozwala podmiotom gospodarczym w celu uzyskania największej
zysku, istnieje regularne restrukturyzacji zarządzania, dąży do stolicy, gdzie
możliwe jest osiągnięcie możliwie największej wydajności. Wytwarzania i
stosowania innowacji stała się istotną częścią społeczeństwa. Znane łańcuch
innowacji stereotyp przechodzi największe zmiany w dziedzinie stereotypów,
która traci swoją dokładności i pewność, tak jak normą. Przeciwnie, społeczeństwo
później modernizacji odnosi się do heterogeniczności stereotypy, które są
stosunkowo niewielkie czas istnienia. Różnice objawia się w braku jednolitego
stylu, czyli w polistilistichnosti, miejscowości stereotyp.
Poszerzenie granic stereotypowe zachowanie ułatwia rozpowszechnianie
innowacji. Te nowe możliwości systemów informatycznych innowacji staje się
dostępna (znane) zestaw ludzi nie tylko w tym kraju, ale także w różnych
regionach świata, gdzie w tym stworzenie niezbędnych możliwości technicznych.
Obserwowane przyspieszenie rozdrobnienia naszej kultury i wybuchowe
rozprzestrzeniania innowacji prowadzi do współistnienia rzeczy i simulyakrov,
ryzykując własne problemy, które jednak jest poza zakresem naszej dyskursu.
Modernizacja procesów powodować szereg nowości, które nie tylko
przyczynić się do przekształcenia świata istnieje, ale również inną ważną funkcję:
innowacyjne artefaktów, znaczenie i wpływ poprzez stosunek do świata,
wypełniając przestrzeń między nimi alienacji w sposób merytorycznych. Dlatego
fakt, że stanowisko należy składać do manifestacją duchowego, mieszczaństwo,
mieszczańskiego, w odniesieniu do własnej kultury liberalnej jest częścią procesu
harmonizacji pokoju i integracji ludzi przestrzeni kulturalnej.
Charakterystycznie, masowy ludzi sowieckich, nawet w najbardziej
represyjnych, ideologicznie świadomy podczas naszej najnowszej historii stara się
stworzyć wokół siebie barierę przeciwko własności wszechogarniającego
emanację powodu. Jako ilustracja tego, co w temacie chodzi o wywóz dóbr kultury
z Niemiec na terytorium ZSRR pod koniec II wojny światowej. Dla narodów
ZSRR, stał się spontaniczne formy znajomość kultury europejskiej, złamać żelazną

124
kurtyną, estetizatsii codziennego życia. Pozostało hotelu, restauracji zestawy,
meble, narzędzia, książki napełniła void (prostoty) z proletariusz życia,
przynajmniej w części wystarcza do zaspokojenia cravings dla Burger
pomyślności, wypełnione próżniowej nieruchomości, na miarodajne świat, czyniąc
go bardziej stałe, wysokie, burżuazyjnej.
Pragnienie obywateli radzieckich nekotromu utrzymaniu świat istnienia
dozwolone, choć co najmniej utrzymania i odtworzenia w życie biologiczne i
społeczno-kulturowych form. W czystej postaci emanacji powodu mogą żyć tylko
w ograniczonym czasie, można zapamiętać lat komunizmu wojskowego,
cywilnego i Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, do pewnego stopnia, Leninist-
stalinowski okres w naszej historii w ogóle, ale bez koncesji na świat, że istnieje,
nie może być żadnych długoterminowych istnienia i pokoju udzielone.
Podsumowując, można założyć, że pokój powinien pasożyta w świat, że istnieje,
zdobywanie energii, który jest wymagany dla biologicznych i społeczno
reprodukcji życia ludzkiego w ogóle.
Skonstruuj powodu / istnieje przejawia się poprzez swoje prywatne
subdiskursy kluczowych, wśród których znajdują się moc Boga, porządek, prawdę,
nie tłumaczenie słowo prawdy , co oznacza w tym samym czasie i prawdy i
naturalne prawo moralne i . Te subdiskursy z kolei dzieli się na jeszcze bardziej
prywatnych, pronizyvaya neontologichnuyu, ale konieczne ze względu na istnienie
sprawę, że istnieje.
IG Yakovenko zauważyć, że świadomość, w których idea jest żywa
powinny być oddzielone od chleneniya Świat na dwóch poziomach. Sakralna
poziom normativity, czy tylko prawda, rzeczywistość na obszarach górskich i
nizinnych istnienia, rozumianego jako fałszywe, nieodpowiednie, w pewnym
sensie, empireum . W tym obraz świata musi być rozumiane jako predvechnaya,
Boskiej natury życia, który był obecny w świętej przeszłości, a pierwszeństwo w
eschatologiczną przyszłość. To musi być święte i ontologichnoy charakter, lecz
odnosi się do rzeczywistych degradacji, redukcja i niedoskonałą musi. W
topografię świeckich i świat, że istnieje nie ontologia, to nie ma własnego

125
charakteru, a więc swoje własne prawa, które określa należy, dążąc do
maksymalizacji potencjału w tych okolicznościach historycznych
samovoploscheniyu.
Daj nam kolei ilustracja jakie zjawiska zamieszek, do którego kieruje swoje
działania zostały przez pragnienie oczyszczania i rekultywacji istniejących
warunkach. Od końca 50 - na początku 60-ych XX wieku przez ZSRR walcowane
falę niepokojów, masywne walczy, zastraszanie grupy, wskazując na rosnący trend
od daniny. Faktycznie, podobna sytuacja była obserwowana w Rosji i po
zniesieniu poddaństwo, spowodowane przez rozkład, przekształcenie zwykłej
formy społeczno-kulturalnych, całkowita redukcja represyjne kulturze i
społeczeństwie. W artykule z 1905, teledetekcji rosnącego chaosu w życiu
społecznym i kulturalnym, a przeczucie, a następnie Merezhkovsky DS, parafii
pochodzą Hama, A. White napisał: A nowy typ, manifestujący się chaos, który
powstał z głębi - rodzaj chuligan. Grozny wzrósł ghost najazdami Mongołów .
Po pół wieku masowego zastraszanie nie spowodować takie okropne
przeczucie, były same w sobie jako naturalne elementy, niewiele świadomego
protestu przeciwko zewnętrznych, materiał życia, i jako reakcja na proces
różnicowania majątku, nierówność dochodów, możliwość porównania swoich i
cudzych sytuacji finansowej. Uczestnicy masa moc działania uzasadnione jego
działania jako formę ochrony komunistyczne ideały, jako próbę powrotu do partii i
władzy radzieckiej do pierwotnych postaci radzieckiego utopizma. Nie można nie
rozpoznać, że zmniejszenie rozruchów były w pewnym sensie, klęsce w
bolszewickiej ideologii, objawem utraty wpływów w społeczeństwie oryginalnym
utopijną idealne: stało się mniej ludzie mogli wyjść z ich ochrony .
Na początku 1970 roku, intensywność zamieszek znacznie spadły, co
wskazuje, że pośrednie straty chłopów i robotników, wczoraj przyszedł z chłopów,
z przekonania, że wyrównanie rozumiane ideały sprawiedliwości społecznej są
oddzielone najwyższym władzy państwowej, realizacja na fakt, że rząd odszedł z
ministerstwa udzielone. Queer pravdolyubtsy ostatnie trwałe powinny zazdrosny
zdjęcia są opisane z takimi miłości VM Shukshina, stopniowo załączony do miasta

126
(masa) kultury, tym lepiej udostępniania publicznych, społecznych i prywatnych,
lokalnych. Życie w pierwszej części pola w partii, Komsomol, związków
zawodowych spotkań, subbotnik inne formy publicznych na roboty budowlane,
wykonanie pewnej roli społecznej, utrzymanie tradycyjnych reguł gry.
W dziedzinie prywatną przestrzeń do odpoczynku, picie wódki i filozofować
w kuchni, wypowiedzenia urzędnicy, disbosom. Bunt został usunięty z publicznej
w sferę życia prywatnego, przy jednoczesnym zachowaniu jej nielogiczność, jasne
(binarne) podziału na przyjaciół i wrogów, czarne i białe, dobro i zło. W świetle
biegun i dobre, są zunifikowanie ich współpracowników, convive, czyli z reguły
ludzie, którzy znają się nawzajem osobiście. Przeciwnie, ciemności bieguna
wszechświata są na świecie zakulisa (pamiętaj liczne teorie spiskowe i tajne
machinations przeciwko Rosji / ZSRR w ogóle, a w szczególności osób rosyjski),
w imperialists ochkasty prywatną, regionalnym lub później Moskwa władz, tj. inne
dziwne, niezrozumiałe, a więc prawdopodobnie do reprezentowania sił zła. W
prywatnej sfery zbiorowej nieprzytomny wyrażając tym samym zestawem ważne
zwroty: Mamy tu trzymać, ale są tam Giroux besyatsya, I walczyli, w odniesieniu
do faktycznego udziału w jakichkolwiek działań wojskowych. Te mizanstseny
zawierać elementy nonverbal komunikacji: a torn koszulkę na jego klatce
piersiowej, pukanie jedna pięść na stole, link potraw, mężczyzna zwrócił ze świata
innej osoby: Jestem bardzo istotne dla środowiska, do pokoju, Ja jestem quivering
stworzenie lub mają prawo, voproshanie wyrażona sakramentalne zdanie: Czy
odniesieniu do mnie?.
Powracający do rozpatrzenia tak istotne w kontekście naszego dyskursu
antinomy uwagi / istnieje. Definiuje koordynacji systemu wartości i pojęć, które
pomogą w ideologii tradycjonalizmu jest na całym świecie. Struktury
rzeczywistości są wyrażone w koncepcji i modeli powinny / istnieje. Przedmioty,
które nie pasują do takiego modelu, nie zauważono, nie są rejestrowane
tradycyjnej świadomości, weszła w kategorii wypadków. Tak było w naszym
wciąż niezbyt odległej przeszłości sowieckiej. To tutaj, tutaj, na każdej spółki, w
zbiorowym gospodarstwie i na obszarze takie ekscesy i brzydotą, ale to nie powód

127
do oszczerczych uogólnień w innych częściach kraju jest ogromne poprawne w
znacznie bardziej zgodne z daniny. W celu sprawdzenia prawidłowego zdalnego,
wykraczających poza sferę codziennego osobistego doświadczenia świata,
radziecki człowiek nie ma nigdzie iść, to wystarczy przeczytać następnego
wydania gazety Pravda, zatrzymując do słuchania wykładowca społeczeństwa
wiedzy, a nawet więcej, aby wsłuchiwać się w trakcie na uniwersytecie
marksizmu-leninizmu.
Do masy ludzi sowieckich, którzy mieszkali w przestrzeni społecznej i
kulturowej tradycji, w rzeczywistości poza powodu / istnienia, rozumiana w jak
najmniejszym stopniu. Stałe segregacji (separacja z czystej nieczyste) są w
kontekście historycznym fakty: fakty, które pasują do systemu współrzędnych,
dzięki zadawane антиномией / istnienie jest kanoniczna, fakty nie pasują do tego
wzorca, nie obserwuje lub traktowane jako nieważne, nieistotne.
Dzięki odniesieniu do doświadczeń historycznych Historia do pewnego
stopnia sakralizuetsya, stając się świętą socjalistycznej historii z mitów i legend,
rodzaj parodii Pisma. Stworzona w ten sposób świętą socjalistycznej historii, jak
każde inne królestwo w Moskwie, Rosja / ZSRR, a później w post-sowieckiej
Rosji, nie jest raz na zawsze dane, mrożone formie, jest w ciągłym ruchu, z
zastrzeżeniem kontroli, audytu, są ponowną analizę inwersji roli i miejsca
historyczne i wydarzenia.
Najważniejszą manifestacją wizji świata, przez pryzmat koncepcji powodu /
istnieje jest związana z historią i cechy pamięci historycznej. Jest zakorzeniona w
dziwnych powodów, na pierwszy rzut oka, zjawisko, a mianowicie zmienności, nie
tylko Rosja przyszłości, ale także jego historię. Historia według własnego uznania
i faktyczne specyficzność, związanych z jej prawem i logiką nie mogą właściwie, a
zatem mieści się w tradycyjnych obraz świata. Dlatego biorąc pod uwagę specyfiki
percepcji czasu, typowe dla rolników w okresie reformy, rosyjskiego historyka,
Borysa Mironov zauważył, że rolnik postrzegane czasie przemieszczania się w
krąg, i to cykliczne reprezentowane odpowiednio wszystkich na świecie powtarza
się, ale nie zmienia. Odchylenie od normalnego, tzn. powtórzyć kurs rzeczy

128
wydawało go jako coś wyjątkowego, pracę nieczystych sił, w wyniku intrygi i
czarownic, ponieważ tymczasowe i przemijające: Obomnetsya, obotretsya -
wszystko pójdzie jak zwykle .
Ze względu na jednego z jego warunków jest swobodnej zobowiązanie do
dobra, jest niezgodna z racjonalnego zrozumienia nieodwracalności historii
społeczno-kulturalnej czasu. Nie czas na właściwe i nie nieodwracalne i człowiek z
poczuciem tradycją, że w każdej chwili można zatrzymać czas historyczny i zacząć
od początku - od zera. A jeśli nie ma historyczne ograniczenia, jeśli nie bardzo
silne związki przyczynowo-skutkowego - to dlaczego nie bawić się z różnych
modeli organizacji społecznej lub nawet zwykłe / niezwykłe czasy nie
redystrybucji majątku?
Dramatyczny korelacji pomiędzy celem świat, że istnieje i permeatu
emanację jego nieuchronnie muszą powodować społecznych i kulturowych
sprzeczności. Ta interakcja pomiędzy dwoma światami genealogiczne sięga
niewrażliwość tradycyjnej kultury w zarządzaniu wizji świata, stąd tendencja do
rosyjskiego prawa do ideologicznego (mitologicznych) interpretacji
rzeczywistości. Ze względu nadrealno, poprzedza ono rzeczywistością, a nie
właściwy do rzeczywistego istnienia, nie jest z nim i nie zweryfikowane z nim: W
sensie, w którym chodzi o to, aby żyć, jest nierozerwalnie ze świata chleneniya na
dwóch poziomach: sacrum normatywnych lub odpowiednie jako jedyną
prawdziwą rzeczywistość i istniejące bazy, rozumiane jako nieprawdziwe,
nieadekwatne empireum .
Ale to moc pozorna-volyuntaristicheskom przypadku chaosu jest jeszcze
pewne ustawowe określone proces stałej korekty i mitologicznych koreluje z
kluczowymi subdiskursami przyznane. W tym celu następujące podstawowe
metody.
1. Wykluczenie z pamięci, historii i życia w ogóle, fakty, które w większym
lub mniejszym stopniu nie odpowiadają za sprawę. Na poziomie instrumentalne, to
znacznie ułatwia praktyki vymaryvaniya dowody tych faktów pisemne źródła, z
kroniki list do naszej pasji kontynuowała pobierania podręczników historii ze

129
zmienionymi interpretacje, a czasami, treści historycznej osobowości, zmiany w
ocenie stanu i publicznych dane. Jak się klasycznym przykładem vymaryvanie
portrety i odniesień do wroga narodu radzieckiego w podręczniki, encyklopedie i
stalinowskich czasach radzieckich izyatie bibliotecznych wyemigrował lub inny
vpavshih władz na rzecz pisarzy. Podczas okresu sowieckiego, tylko historii
próbek zmieniła się co najmniej dwa razy: historia zajęć i walki klasowej ustąpiła
historii produkcji i technologii, ale z kolei wielkiej historii. Ale głównym
mechanizm segregacji faktów co do ich zgodności / rozbieżności są w charakterze
krajowym i pracuje na poziomie mentalności, gdzie pewnego rodzaju
wewnętrznego cenzorem.
2. Ambivalent interpretacji faktów, jak są one rozumiane w dwóch
sprzecznych wersji. Na przykład, świadek w kolektywizacji, z jednej strony, a
może pamiętać, aby poinformować wszystkich okropności, jak to było w
rzeczywistości. Z drugiej strony, uważa, że wszystko dzieje się jest podobny do
opisu procesu kolektywizacji w powieści M. Sholokhova podniesione dziewicy.
Jak wyjaśnić ten paradoks, czy to ma znaczenie w dziedzinie psychopatologii,
podział przytomności? W dziedzinie medycyny, zjawisko to nie ma nic wspólnego
z, jak w pierwotnym logikę z powodu / wszystko wyjaśnić istnienie i zrozumienie.
Z tego postrzegania wydarzeń historycznych nakładają się na siebie obrazów, co w
rzeczywistości i jakie powinny być zgodne z prawem i ideologicznie kolorowym
mitem.
3. Selektywna zapis właściwości i cech historycznych realiów na podstawie
ich zgodności musi segregacji, tj. Urząd czystsze (y) z faul (nie związanych). Ale
połowa prawdy jest najgorszy rodzaj kłamstwo, które stosownie do I. Kanta,
przerażająca rozpuszczone w scintilla prawdy, że jest to poważne naruszenie
obowiązku w stosunku do siebie i niewybaczalny naruszenie, gdyż dotyka twarzy
naszej ludzkiej godności HEM i najbardziej zakorzenione w nasz sposób myślenia.
Konsekwencją irratsionalisticheskogo antiistorizma stale odtwarzania
infantilism rosyjski historycznej świadomości. W tym kontekście historii nie
oznacza ciągłość, ponieważ do władzy pochodzących z nowych wojewoda

130
potencjalnie niesie ze sobą możliwość aktualizacji przestrzeni i życia. W ostatnich
krzyże, to rzadko czyni praktyczne wnioski, które w nowy etap mógłby pozbyć
społeczeństwa nowych błędów i testowania. W tym samym czasie, z zastrzeżeniem
Oficjalny prześladowań byłego władcy jest tradycyjnym świadomości żywy udział
i wsparcie, kochamy prześladowany i obrażony: Przywódca, którzy stracili pracę,
kupił wszystko sobie wyobrazić i niewyobrażalnych cechy idealnego
(chcielibyśmy powiedzieć za pewnik. To było jak towarzysza w nieszczęściu, i
właśnie dlatego, że dobro nie ma już mocy. Na przykład, powrócił z więzienia w
sprawie amnestii P. wszedł do jednego miejsca pracy, zorganizowanych w
gabinecie szefa pohulanka miał napaści policji, nazywając je fascists, gadami,
zdrajców i w tym samym czasie, oskarżając ich bycia zatrute Stalina.
Przybycie nowego władcy, ale w ostatniej dekadzie, a wybór nowego składu
władzy ustawodawczej, często towarzyszą szeroko irracjonalne nadzieje na
cudowny zmiany (aktualizacja) na świecie lub przynajmniej na natychmiastową
poprawę własnej sytuacji finansowej. Korelacja tych hypertrophied oczekiwania
oparte na obiektywnych realiów społeczno-kulturowych na wiele sposobów
niedostępne dla tradycyjnych przytomność. Na początku swej jednostki rządowe
organy mogą wykorzystywać dostępności pacjentów celowo przesadzone, niemal
święte oczekiwań, ale z biegiem czasu, aby odwieść jego zdolność do
przekształcenia świata świadomości tradycjonalistów może wykonywać
odwrócone w stosunku do przedmiotu władz, przesuwając ją w swoich wnioskach
z bieguna w Dobrej przeciwny biegun zła.
W przypadku tradycyjnych mediów świadomość, myślenie w kategoriach
właściwego / istnieje, jest ważniejsza niż treść, program moc mowy i osobistości,
który czyni go. Dlatego władze innego podmiotu tak ważne jest, aby powiedzieć
wiele wspólnego i małe prywatne, tak aby nie wprawiać w zakłopotanie, nie ulegli
pokusie vvvodit dzieci, dając im okazję do zjednoczenia w celu wsparcia osób
władcy. Kiedy w tym czasie przedmiotem władze tracą związku z emanacją
powinien on przewidziane w istniejącym, tłoczenie na świat pojedyncze,

131
nepodlinnyh fakt, skup nepodlinnosti cieniu. Możemy przypomnieć w tym
względzie dla naszych obywateli do byłych władców Rosji.
Więc. Władców, które zapewniają właściwą niski, nie świeci, po prostu
zapomnieli, jako przykład przywołać szereg komunistycznych przywódców ery
zachód słońca z imperium. W tej serii są Sekretarze generalni Komitetu
Centralnego KPZR LI Brezhnev i K. U. Chernenko. Władcy, który w takiej czy
innej formie sprzeciwia prawidłowe, jak mifologizuyutsya Villains, które są
równie potrzebne w tradycyjnym obraz świata, jak również roli bohaterów i
sprawiedliwych. Tak więc, pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku w
leninizm jest tylko poprawna doktryny, z jej naprzeciw, jej negacji - antileninizm -
w formie trotskizma. Dostępność krivdy i zła musiał potwierdzić istnienie prawdy i
dobra . W ostatnim czasie ten mitologiczny zła szeregu masy tradycjonalistów
zidentyfikować Mikhail Gorbachev i Boris Yeltsin.
Ale wracając do pięknych oświadczenie sowieckiego empiryk 1950 / 80-
tych w zestawieniu VA Kozlov: Hello starszyzny , w przeciwieństwie były złe z
definicji. Dwukrotnie skazany więzień Shavarsh w kwietniu 1959, napisał bardzo
dużo cuss pismo do Chruszczow: Ty tolstopuzoe krwawych zwierzęcia, uwalniając
ich podroby z łez i krwi szlachetny człowiek, stojąc na stanowisku, trzymając ręce
i zęby na tron, obiecując świat świetlana przyszłość, , która rozpocznie się po
pogrzebie. Don't You Do, humanitarny pies, Malenkova zmuszać do abdicate, pod
pretekstem złej koncepcji w rolnictwie, wysunięciem kandydatury do Bulganin dla
ich własnych celów ....
Ze względu zorientowanych tradycyjnych sumienia oskarżać je z siedmiu
grzechów głównych, ale dla tych opłat, jako zasadę, że najważniejsze - obniżają
one podwyższone wizerunku władz, przekształcając go od świeckich w ramach
sakralnej. Żadna z osób i specjalne podziękowania wobec króla i sekretarza
generalnego, w wyzwolicielami, gdyż nie są już wymagane powodu, spadły w
herezję, że istnieje. Pamiętajmy o naszych bliskich w czasie NS Chruszczow i
Michaiła S. Gorbaczowa, którego obrazy w zbiorowej malowane wyraźne
negatywne konotacje. Wręcz przeciwnie obraz władcą jest postrzegana stanąć do

132
badania pod kątem zgodności musi. To wszystko ludzkie cechy są stopniowo
eliminowane, przedmiotem władz musi - jest to prawdopodobnie nie osoby i nawet
superman, ale niektóre są najwyższe.
Jako przykład, przypominają klasyczne obecne w świadomości popularne
obrazy Lenina i IV Stalina. Tak więc, po detronizacja na XX Zjazd KPZR
osobowość kult Stalina w Gruzji zostały masowe demonstracje w zarośniętych
zamieszek, podczas których, w Tbilisi z Gori w ciężarówkach przybyli około 2
tysięcy ludzi; głowy maszyna została zaprojektowana przez bronevik. Nie było
dwóch ludzi zagrimirovannye ramach Lenina i Stalina, w marynarz wystrojony w
postaci osób z pistoletu maszynowego pasy nad jego ramieniu . W tej scenie
widzimy manifestację takich, nieludzki, cechy liderzy muszą fizycznej śmierci nie
może zatrzymać ich uczestnictwa w procesach historycznych, nie tylko w formie
pośredniej, ale także osobiście.
Ten sens można jeszcze kilka z wielu przykładów. Na przykład w 1977 roku
w czasopiśmie w Związku Literatów białoruskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej został opublikowany wiersz, poeta ze słowami, że obecne radzieckich
ludzie mogą zawsze obrattsya za doradztwo i wsparcie dla komunistów liczba 1
VILenin: mamy prawo: Budi! Mamy prawo, będziemy: Zaproszenie ... Nie
sterpish was, I don't smolchu. We wszystkich połączeń Ilich . W tym układzie
współrzędnych Szefów powinien działać jako sacrum z komunistycznego
kvazireligii w marksista-Leninist wersji świętych, z którymi można się
kontaktować z indywidualnych i zbiorowych skarg, wniosków o korektę
problemów, które mogą odbiegać od linii powinny być określone moscham, która
zawsze jest możliwe, by oddać pokłon i otrzymać wsparcie i komfort.
Tu dochodzimy do fetish moc, która jest jednym z najważniejszych skutków
społeczno-kulturalnych z powodu dominacji paradygmatu / istnieje w rosyjskiej
świadomości kulturowej. Analiza problemu pomaga lepiej zrozumieć przyczyny
odrzucenia trwałego Rosji społecznych norm i wartości, które są wprowadzone do
naszej społeczno-kulturalnej w formie liberalnej modernizacji. Władze rosyjskie
społeczno-kulturowych tradycji jest bardziej metafizycznych kategorii, a nie

133
społecznej, a jeśli wygląd, Parade Moc jest przedstawiana jako instytucji
społecznej, krajowej, głębokim poziomie manifest metafizyczny jego istotę. Z
racjonalnego punktu widzenia władzy jest rozumiane na dwa sposoby: jako aktor,
jak i leczenia.
W przeciwieństwie do Rosji, aby przezwyciężyć archaiczną /
średniowieczne synkretyzm kultury europejskiej świadomości tych rodzajów
energii siedzibę na jego ontologiczną starszeństwo różnicy. W rosyjskiej
świadomości kulturowej energii jest jednym z głównych subdiskursov powinien
skierować swe projekcji, spełniające istotną funkcją systemu mediacji dla
zachowania minimum niezbędne do funkcjonowania i reprodukcja społeczeństwa
obschekulturnoy integralności. Władze rosyjskie nie są regulowane przez lokalne
społeczno-kulturowych procesów zachodzących w poziomej części społeczeństwa,
jak wiele łączy nawiasach dla rzeczywistości metafizycznej, pionowo
ierarhizovannye biegunów dobra i zła, a tym samym utrzymania integralności
całego systemu społeczno-kulturalnych.
Na podstawie wewnętrznego podziału i skrajnego cieśń mediana dziedzinie
życia, tego systemu poprzez pewnych okresach czasu jest krytyczna ognisk
napięcia, pogłębia niewielki rozwój powiązań poziomych mediativnyh. W takiej
sytuacji, społecznych i kulturalnych zasilania jest umocowany i mocy wiążącej,
zewnętrznego w stosunku do poziomu społecznego pokoju: Nie Moskiewski
Państwowy dekret, państwo Moskwa. Moc się substantsionalny charakter
samoprichinnost i kosmologichnost, nabycie cech a priori nie będzie tępione na
świecie, stała się nie sprawdza i sald. W tym sensie oddechu archaiczny, to
osłabiona projekcji, wspomnienia o tym porządek rzeczy, gdzie ważne jest, aby
utrzymać świętą produktywne życie króla, co oznacza, że wzrost liczebności
około: wśród istot żywych i przyrody ... (później w skandynawskich narody król
zapewnia dobrobyt dla lądowych i morskich, jego panowania z owoców ziemi i
obficie płodności kobiet.
W tych okolicznościach, wdrożenia mediacji ma własną specyfikę, niż
specyfiki Zachodu, w którym dominującą formą mediacja jest dialog. W

134
średniowiecznej Europie, w stosunkach między feudałów, na różnych szczeblach
społecznych, opartych głównie na zasadzie dialogu i wzajemne zobowiązania,
ponieważ dialog - to stałe wewnętrzne sprzeczności w umysłach przedmiotem w
poszukiwaniu konstruktywnych rozwiązań przy jednoczesnym utrzymaniu
napięcia twórczej aktywności. W przestrzeni określonej przez problemy na stałe
przyjął stanowisko ja w stosunku do siebie i do drugiego .
W ramach rosyjskich realiach społeczno-kulturowych mediacji prowadzona
jest głównie poprzez monolog. W różnych wcieleniach tymczasowy rosyjskich
elektrowni w monologichnoy próbuje formie zorganizowane hierarchicznie, że
istnieje przestrzeń, poziomej świecie, jej powiązanie poszczególnych segmentach.
Ale mediativno-ierhaiziruyuschee wpływ na świat nie zawsze jest skuteczne, tak,
główne trudności, które nie potrafiła albo Kijowie i Moskwie i Sankt Petersburgu
Rosja, jest właśnie tym rozbicie jedności ludzi i kultury, ludzi i państwa,
zaprzeczenie tradycję tej siły i utrudniają wyleczyć raz wystąpiła w lukę .
Ta zasada usprawnienie społecznych i kulturowych miejsca, aby blokować
rozwój kultury dialogu. Monologue-hierarchiczną obschekulturnoy mediacji w
sposób systematyczny deficyt mediativnyh funkcje doświadczonych sverhtsennost
jest uważany za kultury narodowej świadomości w samoidentifikatsionny znak. W
naszej sytuacji, to jest oczywiście brak opinii pomiędzy władzami i
społeczeństwem, dlatego tak trudno zorganizować coś w Rosji bez bezpośredniej
zgody władz.
Jako jeden z najbardziej graficzne ilustracji tego, co może być słaby i małej
liczby partii politycznych z elektrowni w post-sowieckiej Rosji. W sytuacji, gdy
pomiędzy władzami i społeczeństwem jest luka, a komunikacja ze swej natury
monologichno postrzegane nie tylko jako coś normalnego, zwykle, ale również
jako daninę. Rosja w tym względzie nie jest sam. Bardzo duże odległości w
związku i jest w mocy Meksyk i Indie, inne kraje są, na ogół, poza Europą.
Minimalna odległość w stosunku do osób, i nie ma władzy w Niemczech i
Wielkiej Brytanii, czyli w krajach należących do nowoczesnej cywilizacji

135
liberalnej. Szczegóły parametry charakterystyczne dla różnych kultur, biorąc pod
uwagę holenderski antropolog G. Hofstede.
Władzy państwowej jest kolejną istotną różnicę Rosji z Europy Zachodniej
od średniowiecza w najwyższym władzy w Europie był ograniczony przez prawo,
poważne naruszenie, które mogą podlegać uprawnienia do wywołania vassals
pozbyć się go za uzasadniony lub bezprawny sposób. Idź suzeren za
pośrednictwem linii nie przyczyniają się do wzmocnienia albo jego mocy, ani
ochrony wielkości kontrolowanych terytoriów, jak człowiek może znaleźć sobie
innego Overlord, on zaczął się poruszać wraz z ich posiadłości. W skrajnym
przypadku człowiek może w wystarczająco długim okresie ukrycia i, jeśli to
konieczne, bronić w zamku przodków. Tak więc, rozmieszczone w różnych
częściach Europy Zachodniej, a miał pewne cechy wspólne z systemu społeczno
utrzymać stabilności wewnętrznej, ograniczenie destrukcyjnych przejawach
arbitralnej władzy.
Ale kosmologicznych statusu władz rosyjskich jego wyjście poza
moralnością i prawem, je nad nimi: Światła, jeden słońce w niebie, i cara
rosyjskiego na ziemi. W rosyjskiej historii, byliśmy świadkami rozwoju
postrzegane przez Cesarstwo Rzymskie (Bizancjum) tsezarizma pomysł, gdy
przedmiotem władze, a źródłem odgórnego relacji hierarchicznej władzy, jest
bardzo wysoki status.
Ten pomysł Bożego istota władzy cesarskiej sięga starożytnego królestwa.
Tak więc, w starożytnym Egipcie w czasie czwartej dynastii króla złożony
postrzegane jako syna boga Ra: król, podczas gdy pozornie, a był synem swego
ojca, a syn Najwyższego Boga. Isaac Massa zasugerowała, że rosyjski uważam za
swój najwyższy diety na króla. Opinia jest dość podzielone, a cudzoziemiec
moskovity, odnosząc się w szczególności do władz kościoła lider i pisarz z końca
XV - początku XVI wieku, Joseph Volokolamskoe pisał, że króla, ze względu na
swój charakter, jak każdy człowiek, ale jego miejsce jest jak i moc Najwyższego
Boga. Towering ponad wszystko i wszystkich, władze Rosji mogą posiadać

136
volyuntaristicheskuyu polityki, gdzie każdy akt organów jednostki miary: Prawda
Boga i cara woli.
Na przykład, jak można w tak zwanym socjalizmu realnego rządzenia w
celu sprawdzenia zgodności z prawem działania Związku Radzieckiego (decyzja),
J. Stalina, NS Chruszczow, LI Brezhnev? To pytanie jest retoryczne charakter a
priori, ponieważ nie próbował z woli królewskiej. Deklaracyjny, niewydolność
radzieckiej konstytucji, począwszy od stalinowskiej konstytucji z 1936 r., to jest
zrozumiałe częścią radzieckiego społeczeństwa, jednym z głównych wymagań
powstały w latach 60-tych XX wieku został dysydent ruchu: Keep sowieckiej
konstytucji.
Rodzi to naturalne pytanie, jak można łączyć, w ramach tej samej srastit
prawnej traktowania polityki w postsowieckich okres do norm prawnych, wiele
skalkirovannym z systemów prawnych Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, i
historycznie zakorzenionych tradycji arbitralnej władzy? Wewnątrz tej
zaskakujący prawnej konstruować absolutnie nieunikniony, nie tylko
vnutrennyayaya konkurencji, ale wojny zagłady, naturalnym dążeniem do
osiągnięcia większej wewnętrznej jednorodności. W kierunku, coraz bardziej
szerzący się dziś jak stary rosyjski świat: Prawda jest twoje, muzhichok i polezay-
ka w worku!.
W dziedzinie moralności, jak również w zakresie prawa, między Zachodem i
Wschodem Europy, nie są dość różne. Zasad moralnych na Zachodzie są
niezależne mediatsionnym regulyativom bo wszystkie prawa moralności się w
kontekście radykalnie monoteistycznych (chrześcijaństwa powszechnej formie ....
Moralne zasady wschód kontynentu europejskiego jest bardziej płynne i względne.
Ponieważ moc jest pierwszym hypostasis powinna określić zakres zgodności
mu w dziedzinie moralności. W ramach tego systemu moralnego jest moralnie
wszystkich zgodności musi przypomnieć niezbyt odległej, kiedy decyzje i
działania władz zostały ustalone rewolucyjny praktycznych praktycznych później
teraz. Na neartikulirovannyh, ale uznane Konwencji przez władze Rosji nie
oznacza mniejszą wartość niż na początku Bożej, w sferze religijnej, a nawet nie

137
może być bezwzględna źródła norm moralnych: Wszystkie Bożej mocy
królewskiego tak. Zasad moralnych jest bardzo łatwy w różnić się w zależności od
dyskursy powinny pieniężne będące przedmiotem dyskursu na rzecz Power.
Ze względu na dążenie do włączenia w jej zakres wszystkich rzeczy, nie są
prawdziwe i przeciwległe bieguny dobra i zła, jak wynika pragnienia wyższe - do
Boga, który byłby i diabeł ... to starożytny demiurg. Był początkowo, a on tylko się
na złe strony wszystkich kontrowersji, nie zna ani dnia, ani nocy, ani dobre, ani
złe. Jest to - nic, i to - wszystko. Możemy nie wiedzieć, ponieważ wiemy coś tylko
w sprzeczności ... . Powinno to iść i genealogicznych początki jednej z
najważniejszych funkcji władz rosyjskich - jej niejednoznaczność.
W kulturze środkowej strefie, gdzie nie będzie rozwijać się naturalnie i
kosmologicznych biegunów dobra i zła, dostosowane ściśle do siebie, moc nie
może zajmować mediana dziedzinie życia, łączący system od wewnątrz. Może to
potrwać połączenie dwóch biegunów, które mają być zarówno jak Hoop kompresji
systemu z zewnątrz. Niektóre analogi podobny stan rzeczy postrzegane we
wczesnym średniowieczu, kiedy, zgodnie z Georges Dyubi, króla Francji, nie jest
odrębną cześć w trzech sposób: ponieważ pozostaje on na celu, czyli w ciągu
trzech poziomach generowania sądu społeczeństwa .
Ta funkcja położone wyżej, niż w społeczeństwie, ambiwalentny i ustala
zdolność władz rosyjskich, które mają być zarówno jako źródło korzyści, a złem. Z
jednej strony, i dla sowieckiej i pre-radzieckiej okresu naszej historii, widzimy
stały apel do władz w poszukiwaniu sprawiedliwości, ponieważ instytucja skarg i
sporów nie są charakterystyczne dla społeczeństwa, opartego na redistributivnoy
(redystrybucyjne) podstawę, na drugiej - widać i jednocześnie podstawową
nieufność rządu jako możliwe źródło dobra . Dlatego wszystkich, którzy próbują
umożliwić ludziom żyć, nie może pozostać na czele rządu. Evil, zawartych w moc
natychmiast radzenia sobie z nimi .
Evil, władze, a nie ontologiczny zła, to jest podyktowane nadrzędnym
interesem musi racjonalizować, że nie tylko niemożliwe, ale grzeszników, to Bóg
daje siłę, do których pohochet. Tradycyjne świadomości zawsze usprawiedliwić

138
okrucieństwa różnych historycznych okoliczności, konieczność walki z globalnym
plagi, wrogami ludu, piątej kolumnie. Najczęściej karnego działania władz są
postrzegane jako dysonanse, które są potrzebne do większej harmonii, tak że ci,
którzy słuchają tej harmonii, nie postrzegają je jako dysonansowy.
Władze neontologichny okrucieństwa, zła ontologiczny ma świat, że istnieje,
nie oblagorozhennaya Dzięki grzeszny charakter człowieka. Na tej podstawie, że
neosznovaemoy grzechu z tradycyjnych świadomość rośnie bardzo wymierne
zestaw infantylne, bezradna bez kierownictwa ten człowiek jest nie tylko do
opanowania, ale wymaga opieki i kontroli ze strony organów: I love Policji, którzy
w czasie pożaru i ja poszedłem do tyłu, że nie jestem stałym przez bezczynnie. Nr
przemocy nie może , - powiedział Konstantin Leont'ev. A dla liberalnej reformy
panowania Alexander II: Nie reshimsya Czy poprosić Ojca, potężny (suwerenne),
tak, że nadal prowadzą nas straszna?.
Oznaczone są ambiwalencję stał się przedmiotem władz, jak syncretic
slitnost wzajemnie przeciwstawnych rozpoczął jest warunkiem adekwatności za
pewnik. Tak więc w mifologizirovannom wizerunek Lenina podkreślił
nadludzkich, poza ziemskie Miarą geniuszu, a jednocześnie - prostota, ludzkości,
dostępność komunikacji. Podobny, choć nieco inaczej było na J. Stalina. Był
jednocześnie immanenten i transcendentną, połączenie onieśmielony mowy
prymitywne prostoty do zmistyfikować: Kto syczenie którzy myauchit którzy
hnychet, / Tylko On babachit i tychet. W połączeniu z innymi cechami obrazu i
styl zachowania jest cechą mowy stworzyć aurę tajemniczości, niewidzialnego i
neizrechennogo obecności tajnych święte znaczenie, które objawia niewiele
powłoki na niewłaściwe werbalne oświadczenia. Jest to intuicyjne działanie
generowanych Właściwie publicznych oczekiwań stanowi kluczową zaletą
następnego wnioskodawcy w walce o władzę.
Przejawy władzy i nieadekwatność wolontariat jest głównie ze względu na
przedmiot oddzielenia władzy od prawdziwego życia, ale władze w absurdalny
invertatsii osób postrzegane jako objaw mądrości i wielkości. Cóż powiedzieć o
postrzeganie różnych działań władz tradycjonalistów Singer konserwatyzm i

139
rosyjski Specjalne K. LEONTIEW: Zgodnie z Ustawą Zasadniczą z Imperium, dla
znacznej ducha naszego narodu prawnej i dobrze, że wszystko pochodzi od
najwyższego moc. Akt zakreposchenie uzasadniony i dobrze, że podział ludzi w
klasie (czy województwo), wszystko było dobrze w swoim czasie - i starych,
zamkniętych sądów oraz kar cielesnych. Prawnie, również zniszczyć w całości, nie
tyle co do istoty sprawy, ale dlatego, że najwyższe moc była tak zadowoleni ...
Obaj myśleć i nie wierzę, że ten rosyjski, który nie wie, jak myśleć tak, choć byłby
najbardziej uczciwy i najbardziej przydatne dla umysłu w sprawy swoich ludzi ... .
Ale dla wszystkich historii ma być wypłacone, a dla wygody ustawodawstw, że jak
Polak, i do rzucania w gospodarce, polityce, a to mocny pełnej mocy mogłoby
oznaczać poważne braki wewnętrznych ograniczeń, kontroli i równowagi, nie
tylko cesarskiej władzy, ale i cały kraj musiał zapłacić cywilizacyjnej katastrofy
1917 roku.
Mediativnaya funkcji zasilania krytycznych subdiskursom powinny
pronizyvaya świat istnieje, rzeczywistość naszego codziennego życia. Ten
subdiskurs należnego w Rosji podkreślił monologichen w wewnętrzną logiką
głównych budowy elektrowni hierarchii (pionowy) we wszystkich sferach życia
społecznego, to dzięki nim emanację powodu wnikania do oddalonych zakątkach
naszego ziemskiego, codziennego świata, który istnieje.
Mediativnaya funkcję władzy w świecie, który istnieje przejawia się poprzez
konkretne instytucje społeczne, postawy i tradycji. Jednym z kluczowych instytucji
jest hierarchicznie zorganizowany przez Instytut biurokracji, która jest regularnie i
empiryczne potwierdzenie. Tak więc, Academician TI Zaslavskaya następujące
dane na temat liczby biurokratów w ZSRR oraz w post-sowieckiej Rosji: Zgodnie
z informacją zawartą w 1999 r. na sympozjum Gdzie jest Rosja? W ZSRR przed
restrukturyzacją było 700 tysięcy urzędników służby cywilnej, jak w niniejszym
Rosja - do 1200 tys. W trzy i pół razy więcej niż milion osób zarządzane!
Dlaczego Rosja państwa jest wielkim biurokracji dlaczego tak dużym
rozmiarze i odgrywa tak ważną rolę w społeczeństwie? Kontrole zewnętrzne
zrekompensować brak wewnętrznych form kulturowych, prawnych,

140
ekonomicznych, politycznych i zaangażowanie jako osobowość we własnym życiu
projektów w sprawy społeczeństwa. Nie produkują, ale do dystrybucji i
redystrybucji, problemom w miarę możliwości w sposób indywidualny, w
osobistych negocjacji, a przynajmniej nie jawnie traktowane praworządności. Ale
to nie jest ważne tutaj samooceny, liczba urzędników są zdefiniowane jako liczba
funkcji, które są ponoszone przez państwo, jego nieodłącznymi tendencja na
wszechobecne.
Gdy liberalne zorientowanej części społeczeństwa rosyjskiego na początku
90-ych tych XX w. mówiła o potrzebie zminimalizowania roli państwa, do
zmniejszenia jego roli do formuły państwa - nocny strażnik, oznaczało, że tylko
jedna rzecz - nie uniemożliwiają nam żyć, pracować, my jako dbać o siebie. Żywe
życie świata będzie jeszcze poczekać, aż niemożliwe jest, więc przynajmniej nie
przeszkadza. Możesz być przydatne tylko w jednym - w ramach wykonywania
funkcji policyjnych, tj. w budowie rosyjskiego państwa, przez analogię z
Zachodem, który jest ... rozkwitły ze względu na człowieka z pistoletu na straży
interesów i praw do dolara, funt szterling, znak . Jednak spółka nie otrzymała z
mocy nawet tak minimalna, że rząd może utrzymać podstawowego celu po
ulicach, tylko kontrolowania społeczeństwa, mediów, środowiska biznesowego w
całości.
Dlatego, że w Rosji w celu ograniczenia przestępczości ulica, należy, co
najmniej do ustanowienia autorytarny reżim, ale w celu usunięcia dachu nad
bandytyzmu firm trzeba znacjonalizować przedsiębiorstwa (przynajmniej duży)
oraz do ustanowienia totalitarnej / kvazitotalitarny Tryb. Brawo, panowie! Okazuje
się, że stan w Rosji może być duży i wszechstronny (Big Brother jest dla Ciebie),
lub nie, to nie radzenia sobie z dowolnie małe kwoty pozostawione w nim. Jest to
straszna dillema skierowane do społeczeństwa, a być może do najbardziej
intelektualnej częścią zbiorowego podmiotu władzy.
Teraz mały komentarz na temat irracjonalność, fetishizatsii władze
rosyjskie. Racjonalizm jest raczej, ponieważ horyzontalne, ziemskim świecie, że
istnieje. A od racjonalistyczny argumenty o organach, ich charakter i zachowanie

141
tradycjonalistów posiada nie tylko strach, ale także głębsze znaczenie kulturowe i
zakazu, ponieważ prowadzi do racjonalizacji irracjonalnego niszczenia władz. Moc
z nie rozumiem, ale do przeżycia, przez analogię z mechanizmem funkcjonowania
świadomości religijnej, która nie jest ratsionalizuet i bezpośrednie doświadczanie
jedności z nadzwyczajnego w aktu religijnego doświadczenia.
Bardzo dużo w charakterze władzy i cech rosyjskich państwowych budynku
ma wahadła, inwersji dynamiczny charakter procesów w historii i sotsiokulture.
Należy zauważyć, że amplituda drgań jest z natury procesów historycznych i
społeczno-kulturalnych dynamiki w ogóle, a są widoczne, w tym w najbardziej
rozwiniętych krajach modernizacji, kwestia zakresu protivohoda, obecności lub
braku zdrowego rozsądku i ambiwalencję niektórych skrajnych pozycji, ogólna
semantycznej przestrzeni dla dialogu. Dla krajów zachodnich klasycznego
modernizmu, takich zmian zapewnienia środków hodowlanych innowacji,
włączając ich części w konwencjonalnych przestrzeni społecznej i kulturowej
tradycji. W następnym etapie rozwoju pozostaje wysoki stopień ciągłości z
poprzednią, podlegają korekty rozwój prywatnych i artefaktów.
W Rosji wszystko jest różne. W ramach rosyjskiego systemu społeczno-
kulturalnych, a nie straszny oscillation, jednak zakres jej amplitudy, braku
niezbędnego minimum związku pomiędzy biegunami. A. Besancon zauważa, że
rosyjski gleby, co najmniej od Falsdmitry absolutnie i regularnie wzajemnie się
zastępować, dwóch uruchomić. Z jednej obejmuje stan względnej wolności, w
którym spółka jest przy wykorzystaniu potencjału prywatnej inicjatywy i wysiłki
przedsiębiorczych obywateli kumulowanych bogactwa, umiejętności, wiedzy i
innych cennych zasobów. Innym trwałym rozpocząć naprzeciwko pierwsze. Forma
wypowiedzi - stan z oznaczone totalitarnych aspiracji. Zmiana epok jest
wykonywana mniej lub bardziej dramatycznie, ale dzieje się nieuniknione. W
drugim etapie pierwszeństwo wartości gosbyurokratii. Doświadczenie w
poprzednim kroku zasobów wywłaszczona, nationalizing, ogosudarstvlyaetsya .
Do końca przeszłości historycznej okres zakumulowanych znaczny potencjał
w zakresie niezgodności między głównym a dzięki rosnącym ze względu na

142
syncretic ludowe prawdy. Statek zerwania starego porządku jest postrzegana w
podekscytowany dźwięki istnieją powszechne nadzieje na zwycięstwo za pewnik.
Tutaj, dzięki Bogu, został uruchomiony, powiedział policjant w pamięci F.
Stepuna w lutym rewolucji z 1917 roku, staje się ziemi, jest chrzest. Po naukę o
rewolucji w Petrograd, nie zlecił funkcjonariusza ludzi w pobliżu Tchoulkov
powiedział: teraz nie jest grzechem. Nowy etap historii początkowo postrzegane
jako próba budowania Królestwa Bożego na ziemi, jak najbliżej wymaganych lub
przynajmniej wynagrodzenie za grzechy poprzednich władz.
Ruch wahadła rosyjskiej państwowości, wraz ze zmianami w kierunkach i
ideologiczne oposredovaniy zarówno w odniesieniu do władz, jak również
najbardziej działacz usposobionego część społeczeństwa. Dopiero kiedy zbliża się
ten alegoryczny, ale dość dokładnie wyświetlić inwersji procesów w rosyjskiej
historii i sotsiokulture wahadła do jednego z dwóch biegunów, skrajności w
amplituda ruchu, nie jest wychwytywania i leczenie zgodnie z jego obecnej
konfiguracji wiary większości społeczeństwa. Ruch, który występuje pomiędzy
dwoma biegunami wzajemnie się wykluczają. Pierwszy Polak to Polak niemal
nieograniczonej swobody, postrzeganej w społeczeństwie jako anarchii, która
osłabia ustawowe, radykalnie zmniejszona społeczno normatywnych, współpraca
istnieje i konkurowania o możliwych przyszłych raznovektornye tendencje w
rozwoju kultury i społeczeństwa. Wolność to Polak, a w części, Chaos potencjalnie
zawiera nową społeczno-kulturalnej, twórczej słup, gdzie możliwości różne
scenariusze dla kraju, w którym są stale i importowanych spoza społecznych i
kulturalnych z nowych systemów innowacji. Innymi słowy, Polak Wolności - jest
to istniejący biegun, biegun życia. Oczywiście, on usunięty większości państwa,
przestrzeganie musi.
Drugi Polak - wynika z bieguna zbliżenia, maksymalna możliwa w
historycznym kontekście uosobieniem. To - biegun kolejności w rosyjskiej tradycji
społeczno-kulturalnych jest mocno związana z autorytaryzmu, czasem degeneracji
do totalitarnych form kontroli nad społeczeństwem. Jest to bezwzględny triumf
Polaka wszystkich i wszystkie hierarchie, drobnych regulacji, kiedy wszystko, co

143
jest niedozwolone - oczywiście nie. W sferze atrakcją Polaków z powodu dać
człowiek, jego energii, czasu, życia w imię wielkiej ideologii, wielkie państwo,
charyzmatyczny organ. W skrajnych jednocześnie budzi wiele wrogów, zarówno
zewnętrzne jak i wewnętrzne, że utrudniają one ostateczne i nieodwołalne
zwycięstwo powinno, a zatem muszą być zniszczone. Jeśli wróg nie poddawaj się -
to niszczy, i to powiedział w Moskwie partkonferentsii 1968, poeta Siergiej
Mikhalkov, niestrudzenie nienawiść do wrogów - to (true proletariusz humanizmu.
Więc kolejność biegun musi - nawet jeśli nie jest to biegun śmierci , najlepsze
biegun Undead, niektóre kvazizhizni, ponieważ może istnieć życie vyryvayas poza
świat istnieje?
DS Merezhkovsky raz zauważył, że głębokość rosyjskiej reakcji - nie
polityczną, ale empirycznych, a nie tutaj - transcendentalną. Reakcja - religii.
Wydaje się czasami, że ostatnie istoty Rosja - religijnego zobowiązania do reakcji .
Kiedy zbliża się do bieguna powinny zmaksymalizować odrodzonego instytucjach
demokracji przedstawicielskiej jest uszkodzony system kontroli i równowagi,
władza wszystko zaczyna skupiać się bardziej wyraźnie w rękach jednej osoby,
klanu, strona przywództwa. Na tym etapie, moc ideologii elity trzeba
zaakceptować większość społeczeństwa w sytuacji fizycznej, pozwalając
sublimować własnych interesów w dziedzinie energetyki, które z różnych
powodów nie mogą być wykorzystywane przez człowieka do samodzielnej
realizacji w płaszczyźnie poziomej materiału istnienia.
Ideologii, wymagane w danym okresie historycznym, postulaty
sverhlichnostnye celu obejmuje w jego różnych odmianach troska o zachowanie i
podwyżki rosyjskiego imperium, skupienie się na najbardziej archaiczną część
społeczno-kulturowych tradycji (narodu), poleganie na mesjańskiego nauki, czy
prawosławny lub marksizmu-leninizmu i jako znaczącego pokusie historycznych,
różnych, w tym agresywne formy nacjonalizmu. Należy pamiętać, że Rosja ma
doświadczenie historyczne pokusie międzynarodowego socjalizmu, w celu
podniesienia świadomości publicznej, a nawet pewne antidotum, jeśli nie do
socjalizmu jako takiego, a potem, przynajmniej w stosunku do jego

144
międzynarodowy wymiar. Ale pokusa narodowego socjalizmu, mniej lub bardziej
agresywnych form nacjonalizmu w świeckim, lub bardziej prawdopodobne,
religijnej formy jest jeszcze przyjść, masa antidotum przeciw niemu jeszcze nie
rozwinięte.
W przypadku, w szczególności, że religia ma wielki potencjał
etnointegriruyuschim, że najwyraźniej jest pokusa dla władz, boleśnie kluczowe
pytanie, w jaki sposób integrować społeczeństwo w dalszym ciągu stosunkowo
wolnej przestrzeni informacyjnej, brak wielkiego zagrożenia wojną, ogólne wroga,
brak ideologii. Ale w postimperskogo, jak w ostatnich latach stał się bardziej
neoimperskie odrębne cechy stanu skupienia się na tematy tożsamości religijnej
może doprowadzić nie tylko do integracji obywateli, ale rozpad państwa, nie
wolno w dół - ale w celu przyspieszenia początkiem trzeciego etapu dekonstrukcji
z imperium. Jest oczywiste, że na poziomie subiektywnym, uczestnicy projektu
religia jako podstawa krajowego ideologii To nie jest świadomy zamiar ich
działania bezpośrednio naprzeciwko konsekwencji świadomości, co spowodowało,
a nawet wtedy, najwyraźniej nie masa, jest możliwe tylko po fakcie .
W związku z tym kolejny bardzo ważny punkt. W zwycięstwie rewolucji
socjalistycznej w Rosji i ustanowienia władzy radzieckiej doprowadziło do
degeneracji marksizmu, który jest zdefiniowany jako F. Stepun grzech socjalizmu
do siebie, oraz wykorzystanie prawowierność jako podstawa do tworzenia stan
religijnej ideologii może prowadzić do niefortunne konsekwencje nie tylko w
odniesieniu do prawosławie sama. Jeden z założycieli szkoły we Frankfurcie
filozofii T. Adorno obserwowane w ramach tego samego o następujące brzmienie:
Modyfikuj religijnej do świeckiej politycznych kończy się odwrócić ...
nowoczesne faszystowskich demagog pochodzi z motywy religijne tylko
atomizirovannymi pozostałości z przeszłości religii, to pociąga za sobą niszczenie
wszelkich spójne przekonania . Biorąc pod uwagę rozbicie tradycyjnych religii, on
zbiera to, co jest odpowiednie dla jego celów, i rzuca równowagi, pomimo
wszystkich pobożnych słów, uważa religię bardzo pragmatycznego punktu
widzenia .

145
Przypomnijmy, że powyższe procesy występują (może się zdarzyć) w
pobliżu biegunów Order Tribute. Zależy od pewnego czasu w skrajnych końcach,
wahadła rosyjskiej państwowości ruch zaczyna z powrotem w kierunku
przeciwnym biegunie. W początkowym okresie ruch z ekstremalnych koniec
korekty amplitudy drgań proces najbardziej odrębnych zakłóceń, błędów i
irracjonalne, charakterystyczne dla tego skrajnego stanu systemu społeczno-
kulturalnych. Proces ten jest bardzo publicznego sympatii, uzdrowił zawroty
głowy na sukces, z Thaw, podjęły działania mające na celu uregulowanie władzy
arbitralnej (lub wolności, rozumianej jako anarchii), podstawowych norm
prawnych. Po dalszych przepływ rosyjskiej społeczno-kulturalnych wahadło
znajduje się w obszarze wspólnego sensie strefie równowagi interesów, stabilności
politycznej, konsensusu elit i społeczeństwa.
Jest to ruch wahadła w strefie zdrowym rozsądkiem. Tutaj krzyże jej granic
z sąsiednimi biegunów binarnej opozycji ... Tu jest blisko do wyjścia z tej strefy
zdrowy rozsądek, nie ma zrozumienia w społeczeństwie o tym, że elity zamierza
dokonać innego historycznego błędu, do pewnego czasu istnieje nowy opozycji,
która jest zniszczona i lub wyemigrował do następnego segmentu ruchu wahadła.
Drzwi ze zdrowym rozsądkiem złamać ani stopniowo ujawnia, i ciepło lub zimno
oparzenia regularne utopii ...
Modernizacja, szczególnie w jej postaci liberalnej, nie odpowiadają
właściwe, ponieważ kompletne samoosuschestvleniya osoby w płaszczyźnie
poziomej istnienia. Sukces modernizacja procesów są wyraźnie skorelowane ze
stopą dochodu na mieszkańca, poziom, który może ułatwić lub zablokować
samoosuschestvlenie osoby tu i teraz, w płaszczyźnie poziomej istnienia.
Tworzenie znaczące szanse dla masy materiału zhizneosuschestvleniya w istnienie
i oznaczać będzie zakończenie modernizacji, osiągnięcia pożądanego zbiorowych
nieprzytomny końca historii, ale jego ironia w świecką zamiast religijnej formy.
Walka z ubóstwem jest ważne w kontekście tworzenia ogromnych warstw udanych
konsumentów towarów, usług, produktów kultury.

146
Dlatego, tym bardziej udane użytkowników w Rosji, tym mniej będzie
życia, poczucie przestrzeni nie tylko dla osób podziemnego górnictwa vysey i
otchłań ducha, ale także dla wstępnie na wszystkich ludzi. Zhizneosuschestvleniyu
w płaszczyźnie materialnej życia komplementaren obraz świata, zredukowany do
supermarketu, gdzie wiele formalnych (pieniężnej) równoważne, uzupełniające
tworzone człowieka nowoczesnego życia późno możliwości otwartej przestrzeni.
Istnieje kilka alternatywnych rozwiązań, wybór między udaną samodzielnej
realizacji w płaszczyźnie poziomej istnienia i sublimacji na niezrealizowane
możliwości, możliwość ziemskiej, horyzontalnej samoosuschestvleniya tożsamość
i znaczenie dla masowej świadomości alternatywnych, escapist życia scenariuszy.
Samo ludzkie masy w płaszczyźnie poziomej pchanych przez innych, w tym
aspołeczny i pionowo zorientowanych życia strategii w obszarze marginalne. Jeśli
nie jest to możliwe, wyrównawczych opcji zhiznestroitelstva się na pierwszy plan
jako zastępca samoosuschestvleniya na ziemi fizycznego życia.
Wykonanie poziomej zhizneustroitelnogo projektu, że w rzeczywistości,
wymaga modernizacji, co doprowadziło do usprawnienia, kosmologizatsii rosyjski
społecznej i kulturalnej. Proces modernizacji zgodnie z tożsamością, z własnej
dyscypliny, woli słuchać mediana kultury, w stanie kontrolować swoich
życiowych działań, skorelowanie ich z konwencjonalnych idei normy i patologii,
które mają być istotne projekty. Taka osoba może zrobić bez za plecami Policji.
Ludzkiego życia w nowoczesnym społeczeństwie późno pojawia się jako rzutowy
chreda dostizhitelnyh działań dotyczących wdrożenia, tworzenie, co, choć często
tylko w postaci masowej konsumpcji.
W przypadku braku możliwości znaczącego samoosuschestvleniya w
świecie istnieje, że jest Materiał płaszczyzny istnienia, niezrealizowane energia
idzie do osoba musi, w zakresie wyrównawczego nacjonalistycznych, mesjańskie
nauki, fundamentalizm religijny, świeckie i religijne ideologie. Priorytetem pionu
pomiarów życia i wszystkie instrumenty pochodne, mając na sobie elementy
działania, w tym te związane z krajowych tradycji religijnych i filozoficznych,
najbardziej jasno wyrażone w złożonym przedstawień, zwany Rosyjski pomysł.

147
W post-sowieckiej Rosji, ten zestaw przedstawień mają symboliczne,
symboliczne znaczenie, postawa, która dzieli społeczeństwo na zwolenników i
przeciwników projektów, które mają znaczący pionowy element. W tym samym
czasie o pionowego wymiaru ideologicznego w budowie jest skuteczny w procesie
socjalizacji ponownie masa ludzi na obszarach życia. Determinancy osobistych
projektów zhizneneosuschestvleniya podstawowego materiału możliwości
społeczeństwa jest regułą, że najbardziej skuteczne w odniesieniu do mas. Zasada
ta ma jednak pewne wyjątki, prywatne, osoby mogą być bardzo aktywne w obu
wymiary poziome i pionowe życia.
Zdaniem E. Gellneru, społeczeństwo obywatelskie można porównać rower:
to pada, gdy traci prędkość podczas luźnej gospodarki nie mogą już zapewnienia
ciągłej poprawy dobrostanu większość jej członków. Większość jest gotowa
zrezygnować z wielkich zasad, poświęcając dla dobra iluzorycznych rzeczywistym
wolności . Postsowieckich fali modernizacji przyniósł triumf istniejących, lokalnie
zdefiniowanych wektora dominującej społecznego i kulturalnego rozwoju od
ogólnych do prywatnych, polistilistichnosti wartości i relatywizmu. Jakie były
publiczne, natomiast w dziedzinie powinny sferze interesów państwa, to był
prywatny. Istnieje ogromne ekspansji prywatnych, natomiast zwężenie zakresu
przedmiotu kontroli publicznej.
Idź, człowieku, być bezpłatne - alchet powinien on alchet Grand inkwizytor,
który powiedział: wiem jak. To jest tylko rosyjski. Nie tyle pomysł ilu fizjologia -
poczucie wolności jako coś bogoprotivnogo - niewolnictwa, jak charytatywne ... W
Wolność - grzesznym, niewolnictwo - świętych. Święci niewolników. Święty
Rosja - kraj świętych niewolników . Wymiana wolności, autonomii, miejscowości
- do autorytaryzmu i katedry, warunkowo mówiąc, festiwal piwa w wojskowej
parady i torchlight procesja, dając poczucie jedności archaiczna: nie byłem sam,
wiele z nas, ludzi. W obscheistoricheskom kontekście modernizacji w Rosji jest
ściśle związana z procesem powodu izzhivaniya i zatwierdzenia przez
ontologiczny status istnienia.

148
III. Feudalne / Kvazifeodalnaya imperium jako forma społecznej
self-rosyjski kulturowych i cywilizacyjnych systemu

Kulturowych i cywilizacyjnych system pewnego krytycznego progu


wewnętrznych zmian w produkcji, dla których przestaje być sam, który stracił
swoją wewnętrzną tożsamość, samotozhdestvennost. Proces samooceny
krytycznych elementów kulturowych i cywilizacyjnych systemu występuje w
tradycji społeczno-kulturowych, które nie tyle przeciwieństwie do zmian, ale
raczej formy kontekście szczególne atrybuty czasowe i przestrzenne, w którym
zmiana staje się ważną formę. Niemniej jednak wspólne stanowisko zgodnie z
którym system ten może być organizowane przez społeczno-kulturowe formy z
równym sukcesem ewoluować w różnych kierunkach, że Rosja jest społeczno-
kulturowy system może być dowolnie modelowana na szwedzki, chiński,
koreański, a także innych modeli, niezależnie od jej podstawowego kulturalnych i
cechy cywilizacyjne. To arbitralne pod względem ich podejście opiera się na
dziwaczne połączenie progressistskoy ideologii, w marksista-Leninist redakcyjnej
nie zna granic ludzkiej woli i magii, prawosławny-pogańskiej wiary w cud,
uczucie słabości i nieokreślonej relacji przyczynowo-skutkowego.
Fernand Braudel w swojej książce Morza Śródziemnego i Morza
Śródziemnego świat w dobie Philip II zauważył, że Civilization jego miejsce jest
przetwarzane, organizowanym przez ludzi i historii. Dlatego istnieją granice
kulturowe, kulturowe miejsca, charakteryzuje się skrajnym długowieczności: cały
świat jest bezsilna zamieszanie . Kulturowych i cywilizacyjnych system może
ewoluować w losowo wybranym kierunku, to akceptuje tylko te innowacje, które
przyczyniają się do jej rozwoju i nieodłącznie odrzuca wszystko, co jest sprzeczne
z niego: Tak, co to jest atak, taki, że mamy do nauki nie? I to jest zagadka: prawo
tak długo, jak chcesz, ale nic nie jest go w magazynach, jeśli są sprzeczne z
duchem narodu . Ta sprawa nie jest nawet w zakresie nauk, w odrzuceniu i wysoki

149
stopień transformacji inokulturnyh innowacji, które z jakichkolwiek powodów nie
wchodzą w skład od dawna podstawie systemów społecznych i kulturowych.
W skrajnych trudności w realizacji liberalnej modernizacji na ziemi
rosyjskiej, w przeciwieństwie do tragicznych sprzeczności pomiędzy tym, co
należy zrobić, i że prowadzi do systemu społeczno-kulturalnych. Dlatego też, w
rozmowie z Yegor Gaidar Izvestiya, pamiętając początku post-sowieckich reform,
powiedział, że musimy myśleć o tym, co więcej można zrobić, niż na co można
zrobić z dziedzictwo historyczne i społeczne. Jednak system nie może odrzucić
całą inokulturnyh przepływ innowacji, która stopniowo prowadzi do organizacji
disistemnyh elementy alternatywnego systemu, który z biegiem czasu mogą
zastąpić system, w którym raz pochodzą. Jednocześnie, słynny polski socjolog P.
Shtompka uważa, że większość zmian w lub obojętni na cały system, że coś się
dzieje, częściej się do jego reprodukcji, zamiast transformacji.
Przechodząc do poszukiwania definicji, najodpowiedniejszym rosyjski
cywilizacji spełnia swoich podstawowych cech systemu, a następnie tej definicji,
w naszej opinii, jest feudalne / kvazifeodalnaya imperium. Zauważ, że feudalizm /
kvazifeodalizm w naszym rozumieniu nie jest obniżkom do tej samej formacji
społeczno-ekonomicznych, jak to ma zazwyczaj napisany w marksista
podręczników. Feudalizm / kvazifeodalizm jest nie tylko ekonomiczne, ale także
specjalny system stosunków społecznych i życia wynikające ze specyficzną
strukturę mentalności, co z kolei określa odpowiedni obraz świata i skali wartości.
Ja nazywam Michael Voslenskomu: Problemem naszych czasów jest, że nie
kapitalistycznej formacji już się wyczerpał, i że feudalne formacji nie zostały
jeszcze w pełni wyczerpane wszelkie możliwości, aby rozszerzyć jego istnienia. I
czyni to w formie totalitaryzmu, z wschodniej despotyzm naszych czasów:
realnego socjalizmu, narodowy socjalizm, faszyzm, dyktaturę klasy
politbyurokratii - nomenklatury. Wszystko to reakcja umiera feudalne struktury
embodying ciemnej przeszłości ludzkości . Jako część naszego dyskursu,
interesuje nas głównie w języku rosyjskim, jest szczególną odmianą feodalizm /
kvazifeodalizma.

150
Nasze główne tezy są następujące: kvazifeodalnaya imperium był formie
samoregulacji nieodłączną rosyjski społeczeństwo jako system społeczno-
kulturalnych.
Konieczność cesarskiego opozycji dooms systemu na Zachód cywilizacyjny
interakcji z drugim, co powoduje, że proces przemian liberalnych i imperialnej
modernizacji, co do zasady, od siebie oddzielone okres stagnacji. Pomimo
powtarzających się w historii imperialnej kickbacks konserwatywnej, liberalnej
modernizacji regularnie wprowadzają w disistemnye pozycji w stosunku do jego
podstawowej feudalne-imperialnej powodów. Elementy te stopniowo disistemnye
organizowane w alternatywnym systemie. Czy to jest nadal zbyt słaby
alternatywnego systemu, mimo więcej niż dziesięć lat po sowieckiej reformy
zastąpienie starego systemu w przewidywalnej przyszłości, historyczne - pytanie,
na które nie ma odpowiedzi.
Sama możliwość zastąpienia tego jest częścią współczesnego społeczeństwa
rosyjskiego, niemal apokaliptyczny przeczucie czegoś złego, w tym kontekście
sugeruje prawdopodobieństwo całkowicie tracąc naszej słynnej duchowości,
sprzeciwiający się to na podstawie dobrobyt materialny, albo - albo. W związku z
tym chciałbym podać zachęcające słowa Pitirim Sorokina: Zamienny jednej
postaci do innej kultury, które nie prowadzi do śmierci społeczeństwa i jego
kultury, które są poddane transformacji.
Mental rdzeń tradycyjnych kulturowych i cywilizacyjnych tkanin jest system
mitu, który jest ze sobą zestawu podstawowych mitologii. W związku z tym,
należy wziąć pod uwagę rolę i miejsce cesarskiej mitu jako sistemobrazuyuschego
przeciwko kvazifeodalnoy imperium. Jedną z głównych funkcji mitu jest
dostarczenie do ekspozycji historycznych metafizyczne, przynosząc historycznego
procesu jest dostosowywany zgodnie z wymogami powodu. I do ożywionej
średniowiecznych mitologicznych świadomość, odpowiednich form kulturowych i
cywilizowany sposób dostosowania się do zmieniających się warunków
zewnętrznych i wewnętrznych. Należy pamiętać, że podstawowe mifologemy z

151
kręgosłupem Rosji imperialnej mitu pozostaje ważna w czasowym (time) emisja, z
czasem przychodzi zmienić mediacji raczej ich semantyki.
Rozpatrzmy najważniejsze mifologemy, który wybucha przeciw feudalne
systemu / kvazifeodalnoy Empire mitem. Więc.
W krytycznej mifologemy należy mythologeme Świętej Rosji. Należy
zauważyć, że koncepcja Wielkiego Rosja jest nie tyle geograficznych i
historycznych, jak blisko w treści do platonicznej Eidos, pojęcie panującej,
niezależnie od zdolności lub niezdolności empirycznych ich realizacji jest zawsze
równa się, kompletne i niepodzielne. Wśród rosyjskich eschatologicznej utopii
mifologema Świętego Rosja zajmuje centralne miejsce, zgodnie z tym Święty
pobłogosławił Rusi, które nie potrzebują, ani praw, ani zewnętrzne bogactwa, ani
kolejności, ponieważ partia nie jest z tego świata - były nauczane starych
Slavophils .
Rosyjski mitologicznych świadomość, vyryvayas poza zakres geopolityczne,
mających na celu powszechną skalę zdominowany przez ducha legitimized
różnych czas oposredovaniyami ideę wyższości, początkowo w oparciu o moralnej
wyższości, a następnie rozprzestrzenia się na inne obszary życia. W różnych
epokach historycznych, takich powszechnego skalę stał sfery władzy i jego
tematów. Tak więc, Apologia Stalina stała się nie tylko Imperial dźwięku, ale
także miejsca, to połączone z historii coś extraterrestrial, w przestrzeni kosmicznej.
I marksizm w Rosji była tylko próba przejścia od świata theistic celu przestrzeni .
Według właściwego Świętego Rosji może i musi zachować resztę świata, sytuacja
wydaje się stabilna, aby zmiany w historycznych i społeczno-kontekście
mesjańskiego skomplikowane. Ponadto, dziś, dziś, poszukiwanie sposobów
oszczędzania na świecie, Rosja nie jest zatrzymany. On nadal .
Z biegiem czasu mifologema Świętego Rosja zmierza płynnie do
najważniejszych w naszym dyskursie mythologeme cesarskiej państwa. W
metafizycznej kwintesencja mitycznych ludzi bogonostsa, jednak niewiele
wspólnego ze szczególnym ludzi żyjących na określonym terytorium, mówiąc
imperialnej państwa. Należy pamiętać, że interes państwa jest priorytetem zarówno

152
dla jednostki i społeczeństwa jako całości. Imperial stanu kontynuuje tradycję w
tym względzie, osiągając od starożytnego świata: Poprzednia tej wspólnej woli
państw do poszczególnych obywateli była zupełnie bezradni i bezsilni ... Stan było
tak, jakby Boga na ziemi, człowiek jest sługą Boga na Ziemi.
Jako część Imperial mifologemy państwa i jest siła, która może doprowadzić
ludzkość w eschatologicznej raj, do końca historii i tysiącletni Królestwa Bożego
na ziemi. Imperial ideokratiyu reprezentuje państwo musi nie tylko środkiem
realizacji, ale także Bożego Celem projektu, jako rajskim nie powinny być
organizowane na zasadzie rosyjskiej imperialnej państwa, ale także do własnej,
rozszerzone na wszystkich kontynentach i włączyła całego człowieka rodzaju.
Oczywiście pozycji gotówkowej rzeczy, kiedy samo pojęcie państwa
pozostaje mitologicznych koncepcji. Mifologema imperialnej państwa przejawia
się w szczególności w oczywisty twierdzenia, że państwo powinno być silne i
silniejsze, im bardziej jest zbliżony do sprawy. Stąd konieczność wzmocnienia i
wzmocnić go za pomocą wszelkich środków, niezależnie od ceny regularnej
ukrepitelnogo projektu.
Proporcjonalności cenę, biorąc pod uwagę tragiczne Coincidences i
skrzyżowań w historii XX wieku, przyczyny i pytania nie tylko w Rosji, ale
również w Niemczech. Tak więc, po II wojnie światowej, w prawo gegelyantsy
zrewidowanego dobrej pracy magisterskiej, która jest rzekomo silnego państwa i
jego znaczne siły odzysku. Było zdania, że państwa (ograniczone funkcjonalnie
kapitalistycznej gospodarki), w każdym przypadku, chroni istnienia zawodowej
prywatnej, samodzielnie w społeczeństwie przemysłowym, jak wynika z podziału
pracy, ale w żadnym wypadku nie wzrośnie powyżej wykonywania nie jest
moralne dyktować .
Wiemy z historii, że silne państwo rosyjskie ma skłonności do zwiększonej
kontroli nad różnymi aspektami życia w kraju, dyktuje moralności w
społeczeństwie i angażowanie się w strefie wpływów (gromadzenie) regiony, które
znajdują się w różnych okresach historycznych były częścią Imperial całości.
Ważnym narzędziem realizacji tych wewnętrznych i zewnętrznych projektów jest

153
militaryzacja społeczeństwa, oraz pochodną jej - expansionist i agresywną politykę
zagraniczną. I nie jest to temat ekspansji jako cel, a militaryzacji jako środka, lecz
aby obwieszczać (i próby wdrożenia) z geopolitycznych celów, które mogłyby
służyć jako środek do uzasadnienia oddanych reżimu .
Nie tylko my, ale świat doświadczeń wynika, że silne państwo, zwłaszcza w
jego totolitarnom i sposób autorytarny, jest to uzależnione korzyści, tutaj jest to, co
podiskusirovat, podobne dyskusje odbywają się w przytulnym domu kuchnie w
ZSRR / Rosja, 60 -- 80-ych XX wieku, a na testy Norymberdze w 1946 roku w
Niemczech. Zauważ, że w wolnych krajach, stan nie jest słaba, to wykonuje inne
funkcje, aw szczególności odnosi się do społeczeństwa, ponieważ nie ma
przełożenie społeczne Absolutu.
Projektowanie na przestrzeni historii, mifologema Wielkiego Rosja jest
ujawnione poprzez zestaw podwładnych historycznej mitologii, wykonane z
pozycji zwycięzcy. Wybierz główne z nich.
Więc. Moskwa Rosja jest jedynym uprawnionym następca Rusi Kijowskiej.
Inne rosyjskie ziemie, zgodnie z jej rolę sprzed Właściwie jest tylko peryferyjne,
centra były początkowo Kijowie, później w Moskwie. Tego mifologema nie
odpowiada rzeczywistości historycznej - jest jasne. Nie było innej linii
dziedziczenia, to określa się jako demokratyczny tradycji społeczno-kulturowych,
które trwa od Rusi Kijowskiej przez Księstwo Novgorod i Pskowski. Ale nie było
poważnych rosyjski gruntów, opracowanie pod władzą Wielkiego Księstwa
Litewskiego, gdzie miasto miało Prawo magdeburskie i relacje między władzami
centralnymi i lud regulowane w sposób konwencjonalny.
Następna mifologema z tej serii. Święty Rosji (Moskwa królestwa, rosyjskie
imperium, Związek Radziecki) jest stale otoczona przez wrogów zewnętrznych,
które w różnych epokach historycznych przyległych wewnętrznych wrogów.
Tylko w ciągu ostatniego wieku w celu zidentyfikowania wewnętrznych wrogów
partii lewicowych, w tym RSDRP (b), a następnie, po 1917, biały, speculators,
pięści, nepmanov, techników, pisarzy i czerwony oficerów, duchownych,

154
przedstawicieli różnych ruchów i gradienty opozycji z pod VKP (b), oraz wykaz
może kontynuować tak długo, jak chcesz, i nadal będzie ona niekompletna.
Pod koniec okresu sowieckiego, to dodaje organizacje praw człowieka i
dysydentów w ogóle. W 90-ych XX wieku wewnętrznego wroga zróżnicowanej w
zależności od politycznych sympatie i antypatie różnych części rosyjskiego
społeczeństwa, być może po raz pierwszy w wybranym okresie historycznym,
wróg nie jest z góry nałożonych przez prawodawstwo. Dziesięć lat bez domowych
wroga i jedyną prawdziwą ideologia jest tak niezwykły, autorytarnego i społeczno-
kulturowych tradycji popycha ich do znalezienia zarówno zwolenników. Kolejną
kwestią, że ich zbiorowej kreatywności w dziedzinie ideologii, nie jest bardziej
regularny interpretacje na temat amaranthine prawosławie, jedynowładztwo i
narodowość. W poszukiwaniu wrogów do czasu, na szczęście, do trotskizme i
oskarżeń o szpiegostwo na rzecz łacińskiego imperium, to również nie zostało
jeszcze osiągnięte.
Dzisiaj, postanowił ograniczyć obciążenia podatkowe, przeszkód w najem
lokalu w odniesieniu do tych samych praw człowieka i organizacji humanitarnych
funduszy z udziałem zagranicznym oraz z udziałem jeszcze poza władzami z
oligarchów. Oczekuje się, aby powtórzyć naszej najnowszej historii, nie tyle jako
tragedii, ale po raz drugi jako farsa. Kolejnym etapem modernizacji rosyjskiej
imperialnej / restauration ma wszystkie takie same w pewnych granicach, a jeśli
udało się złamać niemal wszystkich krajowych kontroli i równowagi w odniesieniu
do powstającego systemu zewnętrznych ograniczeń będzie silniejszy, więc
cierpliwości wobec nich nie jest po prostu geopolityczne zdekomponowany,
Yasaka (podatki) nie jest donachislish.
Jeśli prawdziwą historię rosyjskiej imperialnej stanu cechą dziwną
mieszankę izolacjonizm i agresji, w mitologii, to jest postrzegany jako
poszkodowanego do prawdy. Zgodnie z mitem, manifestujący się w postaci
Świętego imperialnej Rosji musiał znosić undeserved wobec zdrajców i
agresywnych sąsiadów, ale nigdy nikogo nie atakują. Sąsiednich gruntów
stanowiły tylko, kiedy poprosić o rękę w Moskwie, a także wsparcie dla siostry, za

155
wymuszone, to musiał dostarczyć, tylko w odpowiedzi na wezwanie kogoś
uciskanych ludzi i zaprzecza tym wniosek nie może być sprawiedliwy, jako głos
ludu jest głosem Boga . W logice mitem jest nie tylko możliwe, ale także
konieczne, aby zapomniał, że nie może być sztuczne, czysto mechaniczny sposób
powiązani z członków organu, który nie jest związany z organiczną.
Następna mifologema powinny dać cały świat, a zwłaszcza na Zachodzie,
jako alternatywy dla cywilizowanego głównych feudalne imperium, zestaw
negatywne, a czasami po prostu katastrofalny dla rosyjskiego ludzkich cech.
Podejrzane i negatywne postrzeganie otaczającego świata, imperium się regularnie
vosproizvodyascheyasya mezhdunarodnay trudnej sytuacji, które, nawiasem
mówiąc, jest wspierane przez statystyki i historii. W rosyjskiej historii Zdarzało
się, że wojna okresie znacznie przekroczyła pokoju ( 36 lat Piotra Wielkiego
rządów Rosji wiedział tylko jeden z tego roku z pokoju).
Według innego mifologeme, Święty Rosja musiała stosować zapobiegawcze
strajk nie jest celem agresji, ale w celu przeciwdziałania agresywnej intencje
wroga, natomiast oblagodetelstvuya jako odrębne narodów i ludzkości jako
całości. Wejście do rosyjskiego imperium był wesoły dla blisko i daleko do jego
sąsiadów, jako prawdziwy rosyjski jest idealnym obywatelem świata, i Świętego
Rusi - pierwszego państwa. Jako ilustrację tej tezy wskazują raczej długie
fragmenty ulotek okresu wojny rosyjsko-japońskiej w 1905, przeznaczony dla
żołnierzy i oficerów armii w zakresie: Niech wrogów autokracja twierdzą, że w tej
wojnie - jeden kaprysem autokratycznych rządów. Kto wie, naszej historii, że nie
będzie koncesji doprowadziły do Yalu Ermak Timofeyevich przejść do Irtysh, nie
obraza Nevelskoy wskazane usta Cupid, nie imperialnym samowoli spowodował tę
wojnę. Historycznie, ruch na wschód, tym wojny wynika, że Rosja jest obecnie
spełniony jedynie po raz pierwszy odważny i potężny wróg, jak w ciągu ostatnich
kilku stuleci, w swoim ruchu na zachód, spotkała takie w Szwedów, Polaków i
Turków. Wojna, jak można, a liczba wojen zadecyduje: czy spróbować losy Rosji i
Polski, staje się jej threateningly na wybrzeżu Pacyfiku, w jego threateningly na
wybrzeżu Morza Bałtyckiego, Wisły i Morza Czarnego .

156
Mifologema Rosja - Zachód. Zachód w taki system to nie tylko odwieczny
wróg, ale także podstawowe antyteza Rosji, szkło, miejscem, gdzie bardzo
niewielu zwróciło. Był to pierwszy boyar dzieci wysłane do badań w Europie
Zachodniej, tak było i ostatnio, w trakcie okresu sowieckiego z naszej historii,
kiedy migracji na Zachód, naszych rodaków były postrzegane pozostałych w
ZSRR obywateli prawie jak mieszkańcy z tyłu księżyca lub australijski podziemia.
W związku z tym, i wypowiedz pożegnanie na lotnisko Sheremetyevo
otezzhayuschimi poważnie, wierząc - zawsze, że: Jak liczne żony harem
wszystkich Shah / zmiana może być tylko inny harem, I / zastąpił imperium. Krok
ten był podyktowany / aby reeked paloną z czterech stron - / nawet przejechać
przez żołądek, z punktu widzenia wron, pięciu. / Duya w poluyu melodii, że Twoje
fakir, / I zdały rękawicę janczar w zieleni, / chuya zimnych jaj ich zła ax, / jak przy
wejściu do wody. A teraz, z soli / smaku wody w usta, / I przekroczyły linię . Jest
to funkcja pomiędzy dwoma światami, Rosja / ZSRR i Zachodu, prawie tak jasne
jak rzeka Styx i samoloty Aerofłot w roli przewoźnika - этакого zbiorowego
Харона.
Ma ono również niezależny mifologema kalkulowania wartości dla
wszystkich, bez wyjątku, tematy z imperium antizapadnicheskih ustawić
właściwości. W kontekście tego mifologemy wszystkich zbudowany w opozycji
do niego jest streszczenie w języku rosyjskim i równie abstrakcyjne zachodnich
ludzi tezy i antyteza. Tak, lista tych najważniejszych konfrontacji. Jeśli na
Zachodzie od późnego średniowiecza doszło do stopniowego przechodzenia do
poszczególnych polityk życia, pozostaje społeczności, które w najwyższym
objawieniem w Соборность: Wspólnota siedziba fundacji, podłożem całej
rosyjskiej historii, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ... Wspólnoty życia w
jego treść ... nie opiera się na indywidualnych i nie może opierać się na to, ale
uważa, że najwyższy akt wolności osobistej i świadomości - abnegacja . Jeżeli
Zachód zrozumienia własności prywatnej w tradycji prawa rzymskiego, na
wschodzie - jej odrzucenie. To samo można powiedzieć o privatizme,
antiprotsedurnosti, chęci do życia nie na prawie pisanym, ale intuicyjnie stojące

157
prawdy (sumienia). To samo znaczenie można przypisać szereg środków, a
wykluczenie, i umiaru we wszystkich przejawach ludzi, rzekomo wspierany przez
szczerym pragnieniem ubóstwa i ascezy. Dzisiaj te mifologemy w różnych, nie
zawsze znacząco wpływa na życie codzienne praktyki Rosjan, zakłócenia, jednak
obraz świata był typowy dla rosyjskiego mas ludzkich.
Według jeszcze innego i bardzo ważne w kontekście naszego dyskursu
mifologeme - imperium jest tylko w prawo i możliwych sposobów społecznego i
historycznego istnienia. Słowo Empire nie jest koniecznie artykułować,
pamiętając, że jesteśmy w ZSRR stosowana do opisu radzieckiej władzy było nie
do zaakceptowania. Ale nawet przy poszanowaniu warunków otwartego lub
ukrytego tabuirovaniyu podstawowych pojęć związanych z imperium, istotę mitu
pozostał dość jasne, ponieważ prywatnych mifologemy nie tylko wzajemnie
uzupełniać, ale wypełniają się nawzajem w tradycyjnych syncretic kontinuum
przytomności. Wszelkie sygnał wyjaśnienia w mifologemy aktualizuet w umysłach
całego kompleksu, analogicznie jak z aktami samozakruchivayuschayasya
orzechów (warto trochę wstrząsnąć i orzechów zawiniętych jest wyrzucić liberalne
antiimperskie społeczno blotches).
Te podstawowe mifologemy spadek w bardziej prywatnych i udostępniane
we wszystkich obszarach przestrzeni w czasie istnienia społeczeństwa. Oni nie
tylko kiepskiego wizerunku w historii, ale w dalszym ciągu wpływ na zbiorową
świadomość, zniekształcając rzeczywisty obraz świata i wprowadza
mitologicznych funkcji. Ciągłego, choć w różnym stopniu, znaczenie tych
mythologeme nadal wpływać na dynamikę i kierunek historycznych i społeczno-
kulturowych procesów w Rosji.
Przestrzeganie historyczny proces formowania się państwa feudalne-
imperialnej tradycji, nie można jej wymienić znaczną stabilność i zdolność do
siebie w kontekście zmieniających się okoliczności historycznych. Na tej
stabilności, a także liczne przerzuty w dzień dzisiejszy objawia, w szczególności,
w wielu badaniach socjologicznych, którego dotyczyło wolności Rosjan. Nie w
pełni odtworzyć odpowiednie cyfrowych serii dać tylko kilka charakterystycznych

158
numerów. W odpowiedzi na pytanie, to lepiej dla ciebie, pełnej demokracji, ze
słabym gwarancji bezpieczeństwa osobistego lub silnej władzy, z pełnym
zapewnienia osobistego bezpieczeństwa, przede wszystkim, sytuacja wybranych
0,5%, drugi 58,7%, tylko 4 - 5% respondentów nie gotowa dać, aby zmienić
cokolwiek wolność pod żadnym pozorem. Należy zauważyć, badania
socjologiczne i stwierdza: Jest oczywiste, że podstawowe wartości leżące u
podstaw nie zostały ostatecznie zniszczone, i zniszczenie poniósł tylko
powierzchowne system priorytetów. Podstawowych wartości, jak feniks, odradzają
się z popiołów .
Wracając do przyczyn powstawania powyższych cech rosyjskiej cywilizacji,
należy zauważyć, że pochodzenie jest zawsze wpływ na ludzi. Okoliczności, w
którym rodzi się naród, i które służą jako ich powstawania, mieć wpływ na ich
rozwój . Formacji z rosyjskich cywilizacja była oparta na północno-wschodniej
Rosji, w regionie jest geograficznie oddalonych od obszaru, który został Greco-
Roman erze starożytnego świata. Geograficzna odległość i znaczne opóźnienia od
momentu zjednoczonego Cesarstwa Rzymskiego, które utrudniły próbki
kulturowego dziedzictwa starożytności. Nie było częściowe świetle tych próbek z
Bizancjum, ale po podziale chrześcijaństwa w Zachodnich (katolicki) i Wschodniej
(prawosławny), budzi poważne filtr przeciw będzie Łacińskiej kulturowe wpływy
Zachodu.
Przez wieki, na cel (w Mongołów tatarski-podboju) i subiektywne
przyczyny Moskoviya prowadzonej polityki kulturalnej izolacjonizm w
odniesieniu do katolickiego Europa Zachodnia: W dużym stopniu do specyfiki
krajowych znaków powstał rosyjski kościół, z tradycyjnym prawowierność i
wrogości do obcych, zwłaszcza na chrześcijan Roman , którzy nienawidzili i bali .
Polityka ta przyczyniła się do ochrony i rozległych, w tym strategii biznesowych, a
nie bez powodu w następnym okresie historii innowacji, w tym technologii,
pochodziła z Europy, a nie w Azji, a nie vyzrevali wewnątrz kraju.
Ten typ cywilizacji pojawiły się w sąsiedztwie Europy, z jej wyjątkową
antypoda, gdzie od wieków był proces reprodukcji, rozwoju i wzmocnienia

159
cesarskiej jakości rosyjskiej cywilizacji i otbrakovyvaniya neimperskih. Wszystkie
badania historyczne tylko wzmocnić feudalne imperium, które pojawiły się od nich
nawet silniejsze i bardziej monolityczne, stałe rozszerzanie zajmowane terytorium.
Tak więc, na cztery lata, na terytorium Rosji wzrosła o 36 razy. Fakt, że leżące u
podstaw rosyjskiej historii, zdefiniowane zasadniczo się nie tylko styl rosyjski
gruntami, ale w sposób i styl prowadzenia wszystkich rosyjski i kreatywności .
Klasyczny feudalizm, w oparciu o pewne (umowy) relacje, które istniały w
Europie, a jego odległe podobieństwo, które istniały w sferę w Moskwie /
imperium rosyjskiego, który nie był w stanie preodalet, wyeliminowania masa
publicznych instytucji niewolnictwa, doprowadziła w czasie bezpośrednio
naprzeciwko wyniki. W dalszej N. Danilevskiy, Rosja nie jest zaangażowana w
żadne dobre Europejskiej lub Europejskiego zła, jak mogłoby to należą do Europy?
Nie prawda, skromność, ani prawdziwe duma nie pozwala uznać Rosja Europa ,
oczywiście, widzi Europę jako obszar kulturowej i cywilizacyjnej.
Wczesny feudalizm w Europie i na Rusi Kijowskiej wyglądała bardzo
podobnie, ale z przepływem centrum rosyjskiej państwowości w Wladimir-Suzdal
księstwem i kapitału stanu pierwszy w Władimira, a następnie do Moskwy,
polityka stała się bardziej konkretne różnice. Blisko rosyjskich badaczy, w tym
Pavlov NP-Silvanskaya kvazifeodalizm rejestrowane, w którym wielu zjawisk
pozornie przypominają swoich europejskich odpowiedników, ale w istocie, genezy
i konsekwencji z nich różnią się znacznie. Dlatego feudalizm rozwiniętych w Rosji
nie jest charakterystyczne dla klasycznych wzorców, ale ma się w jej naprzeciw -
jeden autokratyczna państwa z obowiązkowych dla wszystkich grup .
Rosja, w przeciwieństwie do Europy, nie znają wielu rozwiniętych
hierarchicznych struktur społecznych, społeczno-kulturalnej z Rosją, Muscovy,
rosyjskim imperium różniły, w zależności od Akhiezer A., wysokiej
dezorganizovannosti. W Europie, feudalne stosunki dialogic głównie charakter
zarówno zasadą prawa rzymskiego, który otrzymuje brzmienie: Co dotyczy
wszystkich musi być zatwierdzony przez wszystkich - stała się racjonalnego
uzasadnienia dla reprezentacji, a potrzeba reprezentacji została uznana w XII - XIII

160
wieku. W Moskwie Rosja feudalne stosunki były głównie monologichnymi. W
Europie, człowiek z obowiązków, był również chroniony w formie prawnej prawa:
feudalne eksploatacji systemu wzajemnych zobowiązań między osobami, które
przyczyniły się do ich regulacji w pewnych ograniczeń.
Naruszenie tych praw, ograniczeń społeczeństwa uznać za objaw samowoli,
zamiast postępować zgodnie z normą, a także niezgodności z jego zobowiązań
traktatowych seniorzy wasalny zwolnione z konieczności wykonania ich.
Suwerenne prawa w czasie ewoluowała z zasadą korporacyjnej i obywatelskich i
osobistych samostoyaniya. Vassals zostały zobowiązane do jego suzeren tylko
zostały linen. Daty służby wojskowej oraz obowiązkowe płatności zostały
przewidziane, a Overlord jeśli chcieli więcej, był w lewo z żadnym innym, jak
wejść w nową umowę z feudałów i obietnicę w zamian jego nowe wymagania
korzyści. Dla tych traktatów są stopniowo zorganizowane, nawet z montażem lub
kongres, pod nazwą Kourion lub parlamentów. Spośród tych, Kourion i wytwarza
stopniowo średniowiecza klasa reprezentacji .
W rosyjskim społeczeństwie, w którym głównym uzasadnieniem dla
istnienia był przedmiotem bezwarunkowe usługi dla władz, jak hypostasis nie
powinna opracować czegoś takiego nie rozwinęła dzisiaj. K. Cavelin, opisujące
cechy Rosji w strukturze społecznej, wskazała, że w odróżnieniu od innych
narodów europejskich, mamy została boyars i nigdy nie zdarzyło się przed
boyarstva, były, są i będą duchowe, kupców, drobnych mieszczańskiego,
rzemieślników, chłopów, ale nigdy nie było i, najwyraźniej, nie będzie
duchownych, kupców, mieszczaństwo, chłopstwo się w zakresie nieruchomości.
Wszystkie nasze poziomie, nie wyłączając szlachty oznaczało zawodu, ogólne cła,
podatków lub usługi, ale nie mają one wartości podmiotu publicznego,
publicznego formacje, z depozytu politycznych lub komunikacji publicznej życia .
W Europie rozwój przemysłu feudalne modelu doszła do logicznego
wniosku, jako naturalny fundament do budowy nowoczesnej cywilizacji
mieszczańskiej. W naszej Ojczyźnie feudalizm / kvazifeodalizm jak poprzednie
stadialno plemiennych wzorów i stadialno następujące mieszczańskiego,

161
współistnieć. Ale jak rosyjski wersji feudalizm / kvazifeodalizma jest skutecznym
narzędziem do budowy i reprodukcja cesarskiej typu państwowości, wziął systemu
sytuacji w Rosji w wielokulturowym społeczeństwie. I rewolucji bolszewickiej w
październiku 1917 gozhda nowe formy, nowe słowa załadowany (kraj - S.G)
dalsze feudalizm, który zakłada misję do zniesienia Rosja obecnie niedorozwoju,
budować dobre przemysłu, a więc na feudalne metody.
Nie jest postrzegana w historii prawa, w ramach którego starożytnych i
archaiczną społeczeństwa życia zgodnie z tradycją (sacrum precedens), głównie na
feudalne liberalnych rozwiązań ustawowych. W dziedzinie prawa społeczeństwa
do życia w ramach uzgodnień feudalne, a nasze społeczeństwo nigdy nie mieszkał
w formalne, pisemne prawa. Nie oznacza to, że formalne prawa nie istnieje, nawet
jeśli źle, i konflikty, mają inne pytanie, które ich braków formalnych i nasilenie
offset możliwość negocjowania w prywatnych, przymknąć oko na ich częściowego
lub nawet całkowita utrata danych. Sprzeczne ustawodawstwa przyniósł pewien
stopień swobody, możliwość jakiegokolwiek porozumienia z władzami w obliczu
licznych urzędników.
Rosyjski chłopstwo wieków żył na zwyczaje, prawo zwyczajowe, które w
okresie liberalnej modernizacji, przeprowadzonej przez Alexander II, stała się
podstawą do prac parafii sądów. Rosyjskiego społeczeństwa jako całości nadal
mieszkają w sprawie uzgodnień z dodatkiem prawa, skuteczne jedynie tak długo,
jak nie są one w sprzeczności z interesem Umawiających się Stron. Tendencja do
życia na formalnych ustawowych, wykazano niektórych miejskich sub-kultury, nie
znalazł zrozumienia w społeczeństwie. Feudalizm i feudalny odgrywa rodzaj
własności. Nie jest to własność prywatna, tak jak w liberalnego społeczeństwa,
przy poziomie dochodów i nie prawnych normy często twierdzą, że jest to
przypadek. Feudalne własności - to relacje między przedmiotem własności i
władzy, na mocy których jednostka otrzymuje prawo do władania (karmienie,
zbieranie czynszu, itp.) w zamian za usługę (lub, w łagodniejszej formie -
lojalność). Ponieważ system feudalny imperialnej własności władzy określa
własności i nieruchomości sam, pomimo szeregu pravoustanovleny prawie

162
wrażliwych, urzędnicy i sytuacji w hierarchii, który jest wyższy niż w przypadku
formalnego właścicieli.
Właściciele są w pełni świadomi, jak wskazano w połowie XIX wieku NG
Chernyshevskiy, dzieci zwykle pośpiech promenyat działalności handlowej w
służbie. Ta tendencja jest generalnie charakteryzują się feudalne społeczeństwa,
podobna procedura została opisana, na przykład, dla włoskich miast-państw, w
których statek, kupcy woleli kupić i utrzymanie stylu życia charakterystycznego
dla arystokracji. Praktyka ta doprowadziła do głębokiej stagnacji, zacofania
puszkowanie, który stał się centrum świata mieszczańskiego w Anglii, niż włoskie
miasta-państwa, miała do tego czasu, o wiele bardziej bogate tradycje handlowe.
W dużym stopniu dostępne bezpośredniej własności władzy, przykład, który
może służyć nie tylko całkowitą governmentalization całego życia gospodarczego
w ZSRR, ale także praktyki sprzed rewolucyjne władze rosyjskie. W związku z
tym etapie cesarskiej, Peter był ogromny modernizacji governmentalization
własności: W 1714g. Peter I nałożone ograniczenia dotyczące własności gruntów:
Wszystkie prywatne ryby zostały wybrane do skarbca i pasieki bortnye i gruntów,
jak również prywatnych młynów stwierdzona i na tej podstawie powlekane
płatności (1704), wszystkie fabryki i zakłady zostały również stwierdzona i pokrył
płatności, monitorowania ich działań prowadzonych Manufaktura pokładzie,
prawo do ziemi przekazywane Skarbu (1719), wszystkie lasy Europejskiej Rosji
zostały uznane za państwa rezerwowych (1723) .
Governmentalization własności kontynuowane w przyszłości, szczególnie
aktywne w pierwszej wojnie światowej. W 1915 roku specjalnym posiedzeniu
zostały utworzone na obronę, paliw, transportu i żywności, a także kilka
komitetów. Zostały one wymuszone, kontekstualne działań jest pakowany w
procesach regulacji stanu gospodarki w walczących krajach, ale w innych krajach
tych struktur po wojnie została rozwiązana, przekształcone, obniżone poziomy
władzy, a tylko w Rosji, w stan regulacji stało się takie wszechstronne zwycięstwo
bolszewików wartości.

163
Contemporaries razie dość zrozumieć przyczyny tego przepisu, że Rosja -
kraj biednych, uncultured, w negrazhdanstvennaya i dlatego procesy dezintegracji
wyczerpania i muszą być odczytywane najbardziej intensywnego tempa. Istnieje w
związku z tym, nie było bardziej pilną potrzebę obiektywnej w świadomy regulacji
procesów gospodarczych . Ta doszła do władzy bolszewików rozwiniętych
kreatywnych metod stosowanych przez królewski rząd w sprawie wpływu
niegospodarczej gospodarki narodowej, przez życie, niosąc moc tego komponentu
w możliwie największym stopniu doskonałości.
Bardzo szczegółowe ekonomiczny aspekt rosyjski feudalizm /
kvazifeodalizma z OE Bessonova i S. Kirdinoy, zilustrowane jałmużna z rosyjskiej
gospodarki. Hand gospodarki jest system gospodarczy, który ma ... następujące
funkcje: cała nieruchomość (grunt, dóbr inwestycyjnych, infrastruktury) jest
świadczenie usług publicznych: jednostki jest często nazywany podmiotów
gospodarczych w warunkach zasady jego stosowania i są zarządzane przez
specjalne organy państwowe. Podstawą organizacji gospodarczych jest usługą
pracy - udział w pracy w procesie świadczenia usług publicznych, własności i (lub)
do wykonywania niektórych funkcji w interesie publicznym. Dostarczanie
materiałów warunków do wykonywania swoich obowiązków w służbie publicznej
przez instytucję własności dystrybucji. Wdrożenie produkcji problemów i
tworzenia bogactwa odbywa się poprzez Instytut dostawy. Napisz do nas sygnały
odzwierciedlające reakcje wszystkich uczestników w społecznej reprodukcji
problemów, przepuszcza przez instytucję skargi administracyjnej. Mechanizmu
napędowego dystrybucji gospodarki jest mechanizm koordynacji dostaw
dystrybucji przepływów .
I to jest w celu zapewnienia, że mechanizm ten pracuje w logice dystrybucji
feudalne gospodarki i potrzebuje silnej władzy państwowej. Funkcja masowej
redystrybucji - jest jej funkcja. W obliczu Rosja gospodarki zdominowana jest
przez kvazifeodalizma jałmużna, ale na rynku jest tylko odszkodowanie,
dodatkowa funkcja. Pojęcie dystrybucji kvazifeodalnoy gospodarki pozwala
zrozumieć pozornie несуразности, ekscesy i zakłóceń, które występują w

164
rosyjskiej gospodarki dzisiaj. Są one ustalone w warunkach gospodarki rynkowej,
ale nie w zakresie dystrybucji gospodarki. SG Kirdina dowody sugerują, że w
różnych społeczeństwach, dominującą rolę zarówno rynek lub dystrybucyjnego
(redystrybucyjne), gospodarki, a my nie możemy zmienić, że biorąc pod uwagę jej
wyłącznego uznania.
Gdy w Rosji, nie jest zazwyczaj krótki okres ekstensywnego rozwoju
stosunków rynkowych, to jest tylko, że rynek na tym etapie konieczne dla rozwoju
gospodarki dystrybucyjnego, po przejściu do następnego wyższego poziomu
rozwoju, który będzie zostawić na rynku, tylko dodatkowe compensatory rolę. W
Rosji, okresu sowieckiego mają prawie żadnego pełnoprawnym gospodarki
rynkowej, a nie klasy europejskiej typu: Nawet rosyjski kupiec starego reżimu, że
zysk nieczyste sposoby i milioner, był skłonny uznać za grzech, to grzech
zamalival i chcieli świetle minutę o innego życia , na przykład strannichestve lub
монашестве. Dlatego, nawet kupiec ma złych materiałów do burżuazja w Europie
Zachodniej, rodzaj edukacji .
W ramach dystrybucji gospodarki funkcji i produkcji przemysłowej w
czasach sowieckich, gdzie ludzie czują się w zorganizowane, aby zidentyfikować
E. Durkheim, w oparciu o solidarności mechanicznej. Przemysłowe
socjalistycznego projektu odtworzenia tradycyjnych elementów wspólnoty
postawa, charakteryzujący się odrzucenia dostizhitelnoy osoby, niszcząc ich
działania tradycyjnych synkretyzm, zbiorowe formy zhiznestroitelstva.
Nawet nowoczesne społeczeństwa rosyjskiego odpornym ostatecznego
rozpadu archaiczną jej genealogii sinkrezisa osobiste losy, indywidualnie, różnica
w dochodach w ogóle, a podział dochodów według sektorów gospodarki,
zwłaszcza w płatności zawodowych umiejętności, indywidualistyczny, poza
grupami, model sukcesu w ogóle. Niemiecki naukowiec V. Pfayler zauważyć, że
takie oświadczenia objawia dziedziczone z Imperium Bizantyjskie z uniwersalista
ierarhizirovannom sposób, w jaki jednostka jest wliczone w zbiorowych struktur
same są częścią Bożego kosmicznego porządku.

165
Tradycyjne podejście do nieruchomości ujawniły zaskakujące i nowe, post-
sowieckich etapu historycznego rozwoju, gdy na początku prywatyzacji ludzi tylko
mianowany największych właścicieli mienia publicznego. To jest dokładnie to, co
nastąpiło na początku stanu oligarchiczny i oligarchów same. Dlatego władze
utrzymywały poczucie, że właściciel nie był obecny, tak nieruchomość może być
ponownie, aby sprawdzić, jak dobrze spędzony wpływy z majątku, a po uiszczeniu
podatków, daj nam powiedzieć, że celem kupić angielski klub piłkarski, lub
reinwestowane w oleju. W ramach tradycyjnej rosyjskiej klasy społeczno-
kulturalnych system powinien służyć przedsiębiorcom trzeba dzielić z nadwyżki
podatków w celu sfinansowania różnych programów, należy paternalistami w
stosunku do swoich pracowników.
Feudalne własności w Rosji jest w zasadzie zawsze otchuzhdaema, że w
punkcie Fyustelya de Kulanzha, zgodnie z ogólna charakterystyka obiektu
feudalne kolejności, w jakiej ziemi jest w posiadaniu tego rodzaju, że jego
właściciel nie jest, ściśle mówiąc, jej właściciel ... Warunkowe gruntów, czyli
przedmiot lub quitrent bądź usług, w słowo, znanego obowiązków i braku do
wykonywania tych obowiązków skutkować będzie utratą posiadania innego .
Należy pamiętać, że w dzisiejszej Rosji, w ramach ziemia oznacza wszelkiego
rodzaju własności w ogóle, od giganta petrochemicznego do piwa stragany.
Obfitości formalne przepisy ustawowe i wykonawcze, oświadczając niektórych
zabezpieczeń prawnych przeciwko własności nie może być mylące. W rosyjskich
ludzi do bezsilności władz publicznych, bez względu na sukces gospodarczy
Arena. Władze może zawsze wybrać nieruchomość od właściciela, który w ten
sposób, zawsze istnieje właściciel warunkowej.
Przykładem tego jest tak nawet wtedy, gdy suwerenne w Moskwie, tylko dać
przykład, jak ludzie w handlu, powstających rosyjski kapitalistów, Stroganova.
Oto co pisze o postawie króla do największych firm w swoim czasie, podróżował
do Rosji w drugiej połowie XVI wieku, doktor prawa cywilnego i magistra teologii
Jana Fletcher: Zazdrość i resentymenty na wszelkie bogactwa, których ręce, a
zwłaszcza w rękach człowieka, doprowadziła króla wybrać je jako pierwsze w

166
chaotyczny, czasami 20000 rubli na raz, czasami więcej, aż wreszcie,
przechowywane jedynie niewielką część swojego ojca własności, a reszta poszła
do skarbu królewskiego. Ich nazwy to: Jakub, Greg i Semeon synów Aniko .
Tak więc istnieje obecnie. Ważne jest, aby pamiętać, że nieruchomości - nie
jest to dobra należące do osoby, uzasadniony i stabilne zawarte postawy. W tym
sensie nowoczesny rosyjski właścicieli nie są, bo ich posiadanie jest uzależnione,
niezależnie od bieżącej sytuacji lub neblizosti bliskość do władzy może
doprowadzić do żadnej odpowiedzialności za naruszenie kontrowersyjnego
prawodawstwa podatkowego minimalizacji itd., w powietrzu stale hovers pytanie -
kto następny? Jeżeli w celu osiągnięcia tych celów nie są całkiem pasuje do
starego prawa, to jest zawsze możliwe jest ustalenie i / lub działania mające na
celu dać mocą wsteczną, tj. do oceny wydarzeń z przeszłości w postaci lotnych
interesie zwykłych chwili.
W Rosji, wszelkich nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości władze -
konwencjonalne, czasowych i kontekstowych, jej ostry do tej własności nie jest w
sprzeczności z interesami władz.
Dlatego kradzieży naszej ojczyzny jest wyjątkowy, nie objawia się wczoraj,
a nie w postsowieckich zjawiska. Istnieją wyrazy Iwana IV (Grozny), skierowana
do Anglika, złotnik: rosyjski (wszystkie moje poddani złodziei. Zjawisko
legitymacji Rosji kradzieży godne uwagi. Pamiętajmy o definicję E. Trubetskoy:
burglarious idealny jest w bardzo bliskim kontakcie ze szczególnym marzeniem
ludzi , a jego całość i moralne wycofaniu, naszym zdaniem, jest określony przez
dwa główne czynniki. Pierwszym czynnikiem jest archaiczną pochodzenia
wyrównanie relacji natury i kultury i cywilizacyjnych środowiska: wyalienowanej
cywilizacyjny środa - tym samym lesie, gdzie całej partii, i od kogo, ale nigdzie -
nie ubudet, więc granice między przestępczością i normalne zachowanie jest
bardzo niejasne i bardzo warunkowe. Jest to widoczne nawet w słownictwo.
Spróbuj przetłumaczyć na angielski: Wziął że jest zły. Dokładne znaczenie Te
słowa mają rastolkovyvat długo. Takiej phraseological w angielskiej kultury po
prostu niewyobrażalne .

167
Drugim czynnikiem jest osłabienie, a nawet braku własności prywatnej. Jako
ilustracja, ponownie zwrócić się do notatek z życia J. Fletcher: Jeśli ktoś ma jakieś
własności, a następnie próbuje się ukryć, ale może czasami dając do klasztoru, a
czasami zaryvaya w ziemi i w lesie, jak to często z ... inwazji wrogiego ludu,
ciasnych i pozbawiony wszystkiego, co zyskuje, traci wszystkie polowania na
pracę . Granice pojęcia jeden i off w publicznej świadomości są niejasne i głównie
konwencjonalnych. W tym systemie wartości współrzędnych podstawowego
ontologiczny status dowolnego materiału jest własnością nie człowieka. Motyw ten
jest obecny w popularnych świadomości: niebo, ziemię, powietrze, woda, lasy,
ropy naftowej i gazu (na każdym podłożu) - jest boskie, całkowita.
To dlaczego tak dziwnie, było nieskuteczne rosyjski prywatyzacji własności
państwowej, gdzie zaangażowane w ten proces, nie było pewności, że własność
prywatna w Rosji - to poważnie i na stałe, w tej kwestii nie było pewności
konwencjonalnej i, w konsekwencji, nie został osiągnięty niezbędnych stopień
legitymizacji procesu. Proces prywatyzacji własności państwowej rosyjski był
przeznaczony nie tylko na poprawę wydajności gospodarczej, ale przynajmniej nie
była ustalona prowadzenia ostatecznym zmiany społeczno-polityczne zamówienie.
Biurokracja państwa nie jest świadomy faktu, że przeniesienie prawa własności do
prywatnych rąk nieodwracalne działania, nie podlegają zawieszeniu w zasadzie
jako fundament rosyjskiej gospodarki. To jest inicjowana przez liczne uprawnienia
ponownego podziału własności, stąd brak szacunku do instytucji własności.
Jest naturalne, że taka mentalność mogą rosnąć głównie rozległe,
pasożytnicze życie strategii. W najbardziej żywe formy psychicznej predyspozycji
do korzystania z nich objawia się w okresie przekształceń, kryzys etapu w naszej
historii. Tak więc, na początku 20-ych XX wieku w PB Struvego Szacuje
pierwsze, wstępne wyniki działalności gospodarczej rządu w Rosji: Komunizm, te
trzy lata żył na jej koszt w kapitalistycznych, a zwłaszcza wojskowych
kapitalistycznej gospodarki, ze względu na jego skumulowana zapasów. Teraz on
jadł zapasów - stąd nasilenie ekstremalnych sytuacji gospodarczej Rosji

168
Sowieckiej. To nasilenie parasitosis jest kryzysami gospodarki drapieżnych
(podkreślenie dodane - SG), vvergshego kraju w reakcje fizyczne i ekonomiczne .
Ale te istotne strategie w ciągu okresu sowieckiego naszej historii,
udostępnione w rosyjskiej przestrzeni literę ciężkich wykorzystania ukośnik i spalą
rolnictwa, nadal w niektórych częściach kraju, aż do XVII wieku, kiedy to
gospodarka oparta była na ukośnik rolnictwa, które jest system zarządzania, oparty
na brak prawa własności gruntów i lasów. Po podseku opuszczonych, ... no man's
land ponownie. Ten ekstensywnie pasożytnicze strategii i jest zgodna z
historycznym skoncentrowane na wywóz surowca: tylko w XV - XIX w. usunięto
konopi, drewno, miód, futra, a także w ostatnim kwartale XX - początek XXI
wieku - ropy naftowej, gazu ziemnego, rud i metali, wszystkie takie same lasu. Na
wywóz towaru w tym okresie jedynie dodane do wywozu broni, który na początku
tego okresu, Rosja nabytych.
Z powyższego jasno wynika, że towar charakteru naszego eksportu nie jest
wynalazek postsowieckich elity zlokoznennym, to wytwarza się nie tylko na nasze
zasoby naturalne, ale także w dużej mierze rozległe życie polityk, kraj jest w
rzeczywistości mieszka na naturalne czynsz w gotówce formę płacenia z resztą
świata. Strategia ta nie została jeszcze całkowicie wyczerpany sam, wyprzedzając
Rosję udziału w sprzedaży kwot na zanieczyszczenie środowiska, trzon
działalności oraz na zadanie, a proces ochrony środowiska, przewidziane w
Protokole z Kioto. Polityka jest w dużym stopniu szkodliwe dla dużej części
ludności Rosji mieszkających poza towaru obszarach. Badania naukowców
doprowadziło do paradoksalnej konkluzji. Po zewnętrznej dobrobytu i wzrostu
gospodarczego w Rosji prawdziwego ludzkiego potencjału szybko pogarsza.
Sprzedaż surowców i wysokich cen energii stworzyć iluzję postępu w rozwoju
kraju, ale w rzeczywistości prowadzi do wzrostu dobrobytu regionów górniczych i
zubożenie braku podstawowej prowincji . Rozległe strategii życia są
reprodukowane w rosyjskiej praktyce stale i na różnych szczeblach.
W postsowieckich okres naszego życia większość naszych współobywateli
posługiwali wstępnej adaptacji strategii, w tym opiekę nad dużą gospodarki do

169
utrzymania gospodarki w swojej wypowiedzi z udziałem maksymalnie odwołanie
do jeszcze bardziej archaiczną formę - gromadzenie wszystkich typów, czyli nie
tylko zbierać owoce ziemi i wszystko, co jest złe, jeśli jest dobra - zbyt. W
związku z tym prawo własności może być pribrat niszę. Wybór strategii
adaptacyjnych, dane wykazały, w szczególności specyfiki indywidualnego i
zbiorowego myślenia, ograniczone lub nawet niemożliwe do eksploatacji
kapitalistycznej abstrakcje, z których najważniejsze są pieniądze, różne rodzaje
papierów wartościowych, i off-transakcję wymiany, tj. każda transakcja,
oddzielone, z wyjątkiem szczególnych przejawów materiału świata.
Skonfigurowane dla rozległych pasożytnicze, ukradkiem strategii zawistny
życia w bardziej skuteczne i dostosowane do osób tradycjonalistów umysły nie są
w stanie dokonać jego przejść do intensywnej, kapitalistyczny strategii życia. Envy
- jeden z najbardziej potężnych emocji społecznych, to w dużej mierze determinuje
obecny zbiorowej depresji. Zazdrość może pracy społecznych regulatora że
ogranicza osobistych dokonań, a jednocześnie zjednoczyć społeczeństwa w
jednym z rosnących nierówności społecznych spowodowanych przez szybki
wzrost dobrobytu i wzrostu osób i grup . Opłata za ogólną świadomość i zazdrość
między innymi, tym bardziej dla prowadzenia swojej praktyki - świetnie. W takim
systemie wartości współrzędnych nie trzeba człowiek sam, brak perspektyw
wizualnej poszczególnych rozwoju prowadzi do bardzo niskiej średniej długości
życia, i negatywne prognozy demograficzne.
Cash stanu rzeczy przyczynia się do nieprzewidywalnych dynamikę
mobilności społecznej, gdzie ludzie mogą wspiąć się na drabinie społecznej od
dołu jej górę, a może odwrotnie, w dół od góry do dołu. Tylko w ciągu ostatniego
wieku, procesy te występują w dużych ilościach Oktyabrskogy po rewolucji 1917,
na wysokości represji stalinowskich drugiej połowie 30-tych oraz w pierwszej
dekadzie postsowieckich. Jednocześnie, te okresy intensywnej dynamikę
mobilności społecznej zastępcy ekstremalnych spowolnienia, do prawie kompletne
zatkanie granice między warstwami społecznymi. Ostatnim i następnym razem
przykładem takiego drastycznego spowolnienia może być sytuacja społeczno-

170
kulturalnych w kraju, w czasie tzw Brezhnev stagnacji. Należy zauważyć, że
rosyjskie społeczeństwo nie jest tak jasny i spójny system odtwarzalne stratyfikacji
społecznej jako zachodnie społeczeństwa. Wybuchowe, odwrócenie ról
społecznych przyczyniają się do zmienności i płynnych stan nieruchomości.
W kwestii własności jest ściśle związane i problem wolności. W każdym
społeczeństwie jest do tego stopnia, że jest on niezależny właściciela. On nie miał
żadnego majątku, a więc jest on własnością społeczną organ wyższego. Starożytni
niewolnikami został pozbawiony swojej własności, a własność właściciela było.
Zamek rolnik musiał położyć na jego niewielkie gospodarstwa, a co za tym idzie,
sektor wolności, mały, ale z udziałem posiadanie pewnych praw. Jednak pojęcie
niezbywalnych praw człowieka, a do Europy, ale nie do Rosji, ponieważ nasz
feudalizm trochę jak Europejskiej. Rosyjskich chłopów zakreposchalis nie w
jednostce, ale w dużych ilościach w późnym wieku, kiedy to wiele z Europy, z
wyjątkiem Polski i niektórych niemieckich Zwierzchności, które zawsze były
wolne. Ponieważ Peter I, rolnik dostał w stan niewolnictwa, oraz z niewolnika
dziwne mówić o prawach własności i wolności.
Refleksje na temat rosyjskiej rewolucji z 1917 i stąd Civil War R. Pipes
zauważył, że wolność były rozumiane jako zwolnienie z ograniczeń nałożonych na
ludzi poprzez fakt ich wspólnego życia i współzależności pomiędzy nimi. Dlatego
zniszczone przed wszystkim tych, w których zawarta była w danym miejscu idei
państwa, społeczeństwa, porządku, kolejności. W obszarach miejskich - policji,
administratorzy, sędziów, fabryk - właściciel lub zarządca, sama obecność których
wygląd, że trzeba pracować, aby pobrać opłatę ... w wioskach - sąsiada,
najbliższego kraju Kombi, symbol barstva, tj. mocy i bogactwa w tym samym
czasie ... .
Mniej uzasadnione, rejestracji prawnej, a nie wyalienowanej niebędących
własnością metod dolnej prawnej rejestracji praw jednostki i bezlitosnym i
bezsensowny bunt, tym większa jest odrzucenie wszelkich hierarchii, w tym
kultury. Zgodnie z obserwacji tylko PB Struvego, po rewolucji 1917 r. w całej
populacji, wraz z prawem do osobistej własności, to zabiorą wolności

171
gospodarczej, a więc wyciąć korzenie najbardziej osobistą wolność. Rosyjska
Komunistyczna doświadczenie w nowym środowisku po raz kolejny potwierdza
socjologicznych i politycznych prawdy, mówiąc, że własność i wolność
gospodarcza jest podstawą i pallad wolności we wszystkich jej przejawach, nawet
najbardziej subtelne i vertex . Dlatego wszelkie niedoskonałości i niespójności w
procesach, które nastąpiły w Rosji w ostatniej dekadzie XX wieku, muszą znaleźć
mniej lub bardziej własności, i dlatego - mniej lub bardziej wolności.
Ale właściciele trudniejsze do zarządzania, przynajmniej w tradycyjnym
paradygmacie cesarskiej, więc władze nie można pragnienia ostatecznego cechą
prywatyzacji lat 90-tych, nie chcę by w końcu zalegalizować właściciela. W
związku z tym nie jest i nie może być właściciel chce utrzymać odpowiedni
poziom swobód obywatelskich. W rezultacie, przechowywane i powielane są te
same rzeczy, o których pisał w poemacie, Brodski I. 1972: To musi być, gdy
spojrzeć w przyszłość, / znacznie ponad Twerze, na Volga: / rosną innych osób /
usługi ubóstwa długo. / Raczej obojętni ci, / jak szybki i zwinny w pracy / dostaw
prywatnie losu / okrucieństwo wobec całkowitej wolności .
W ostatnim okresie sowieckim naszej historii u władzy pod hasłem Pomyśl
o domu starsi, a następnie o sobie nałożyła feudalne społeczeństwa, w istocie, z
winy. Tu i obowiązek w zakresie zbierania i warzyw w części rośliny, która jest w
stanie zebrać do służby wojskowej w wojsku, straży granicznej, towarzyskie części
pracy w stroyotryadah budowania konstrukcji metodą popularnych tutaj, a
niegospodarczej przymus do pracy, wzywa policję, Wysyłanie ponad 101 km, do
nie tak odległych miejsc, wiara w absolutnej mocy zbiorowego nad
indywidualnym (nie można - uczyć, nie chcesz - make). A wszystko to w
stosunkowo liberalne latach stagnacji, że rzeczywiście mówić o wcześniejszym
okresie radzieckiej historii.
Co to jest feudalizm, ponieważ nie ma nic z traktatu (reprezentowana)
związek klasycznego typu feudalizm? Jednak system samogłosek, ale w
większości tajnych umów i porozumień pomiędzy władzami i społeczeństwem ma
nadal. Będzie zgodne z ustanowionymi regułami gry, to będzie cichy, gdy jest to

172
konieczne - system doprowadzi do posiłku dystrybutor, zwiększy szanse na silny,
ale pielęgniarstwa pyszny stanowiska rękach władz. Jednak za fasadą z
kvazifeodalizma postrzegane bardziej głębokie i fundamentalne zasady stanu
niewolnictwa. Szczególnie objawienia w tym względzie, w czasach stalinowskich,
kiedy ludzie z feudalne fiefdom zbiorowych gospodarstw rolnych i
przedsiębiorstw miało na królewskim budynku w Gulagu, to była apoteoza do
niewolniczej pracy. Pod koniec życia VV Shulgin zauważyć, że niewolnicy -
Stalin dał plugawy zbiorowego rolnik chleba, niewolników - niewolników,
żołnierzy pokonał Hitlera ... Niewolnictwu ma dwie twarze: straszna i kreatywni.
Niewolnicy stworzył piramid i ogromne wykorzystanie Nilu wycieki. Niewolnicy
zarządzane przez sprytnych księży, nie jest zjawiskiem, które jest warte myślenie .
Odpowiada kvazifeodalizmu i stratyfikacji społecznej w dojrzałym
społeczeństwie stalinowskich. W hierarchii społecznej był głównie
obscheimpersky poziomie - na tym poziomie, osoby należące do Ojczyzny, Partii i
osobiście Tov. IV Stalina. Następujące posiada własny departamentalnym feudalne
poziomie, a człowiek należał do biura, a na poziomie lokalnym - matka roślin lub
zbiorowe gospodarstwa. Należy zauważyć, że manipulowanie osoby pochodzące z
szefem cesarskiej instytucje społeczne, nie jest ograniczona, natomiast feudalne
stosunki z dominujących organów niższym poziomie, są regulowane przez władze
będą wyższe. W 90-ych raczej powszechnie obserwowano po ludzkie pragnienie,
aby być jasne górę wybudowany zespół, lub przynajmniej mieć dach (będziesz
kogo?) Wyjaśnia, w jaki sposób szczególny okres w naszej historii, próba pod
ręką, na mocy, Pan znaleźć bezpieczeństwa osób i mienia, ochrony przed
wszelkiego rodzaju przemocy, obrony mocnych ludzi насильства .
Jakie są powody, dla których wciąż nie może wydostać się z tego stanu
kvazifeodalizma? Jedną z głównych przyczyn jego powolne transformacji i
izzhivaniya jest to, że jest on skutecznie działa formie społeczeństwa. W tych
okolicznościach, państwo z zestawem powyższych właściwości jest
problematyczne przejście od represji feudalne na bardziej racjonalne i
humanistyczne formy organizacji. Firma nie daje podstaw do ich archaiczne i

173
głównie tradycyjnych synkretyzm, po prostu nie ma innego państwa, ale z tego
samego powodu nie jest możliwe dalsze i immanentne rozwoju państwa.
Wady liberalnej formy pieczeniarz słabo i inefficiently działają na rosyjski
gleby. Zakotwiczanie, zakorzenienia disistemnyh innowacje poczynione w sferze
społecznej i kulturalnej procesów modernizacji, zwłaszcza jego etapów liberalne są
niezwykle trudne do bezpośredniego wyłączenia w prezentacji historycznych
dogodne możliwości, w tym kolejnego przejścia z liberalnej do imperialnej model
modernizacji. Ponadto, jeśli okres wolności oddycha słabości, a następnie
ewentualnie wydaje nienaruszone. Ale w rzeczywistości nie może
samovosproizvoditsya długo. Po tym wszystkim, on konsekwentnie trwonienia
wszelkich środków krajowych, marnowanie ich intensywności i określić czas jej
istnienia .
Kvazifeodalnaya charakter średniowiecza, w istocie, wyższy organ objawia
się jako ruch w dół administracyjne i hierarchiczne poziomy różnorodności w
życiu społecznym i są widoczne w postaci utrzymania rolnictwa, w tym słynnego
barteru, do wymiany usług wynajmu i przybierając różne formy, w Otoczenie
domu wartości - grunty, w tej interpretacji do zarządzania terytorium i własności w
ogóle. W systemie tym obecności hierarchii statusu zatrudnienia, pogrzebu
Tributes, własny system karmienia, ich liège sądu. Podobny system znajduje się w
związek, w skali miast, regionów, województw, gdzie kvazifeodal starał się
prowadzić przede wszystkim Boga i sędzia, pokazując niezależności, bojowość,
self - ... typowe cechy charakterystyczne feudalne Barons.
Ten rodzaj elewacji na tajemnicę państwową, a czasem i pozornej koszmar
dla lokalnych urzędników i tajemnicy, w czasach, oczywistym marzeniem. Nie
można jednak przypomnieć ogólne tryumfowanie w regionalnym programie
wyrażenie Boris Yeltsin, pochodząca z początku 90-tych ubiegłego wieku z: Weź
jak najwięcej władzy tak długo, jak możesz, suwerenności, częściowo związanych
z sytuacją, gdy w średniowiecznej Francji, zgodnie z Glassona podane w lenno
wszystko: grunty, podatki, opłaty drogowe, sąd i przemocy, prawa, dzierżawy,
urząd.

174
Jako część naszego wybranego tematu modernizacji transformacji jest
bardzo ważne pytanie, dlaczego nowoczesne Rosja na wszystkich szczeblach, tak
łatwo podjąć życia bandzior koncepcje? Ponieważ pojęcia te odzwierciedlają
varvarizovanny ale ekologicznej świadomości opinii publicznej w sposób wiązadeł
rannefeodalnyh i plemiennych stosunków. Moc z bandytów w pewnym sensie
zbliżonego do stanu, ale bez obciążone potrzeby służby z powodu, że, na tyle
dziwnie, jest postrzegany jako inny, suschemu zaangażowany, to wydaje się być
łatwiejsze do negocjacji.
Amerykanin Robert Patnem w książce demokracji funkcjonować rozważa
różne sposoby rozwoju północnych i południowych Włoszech, skorelowanie z
powodów rozprzestrzeniania się mafia społeczeństwa zdominowanego w pionowej
lub poziomej konstrukcji: W XIX wieku, gdzie w XII wieku, z siedzibą
ierarhizirovannye pionową strukturę, nie jest w mocy Mafia , ugruntowanymi tzw
mafia ludowej kultury. Jednocześnie Północnej i środkowe Włochy, gdzie raz
doszło miasta gminy istnieją stowarzyszenia, związki zawodowe, partie,
towarzystwa wzajemnej pomocy, itp. ... mafia - nie rabunku, bandytyzmu nie jest:
sprzedaje zaufania pośredniczy przy braku państwa. Pionowe ierarhizirovannoe
państwa, która nie ma więzi poziome - jest przeważnie ukrytego, nieobecny
państwa. Mafia wypełnia ten rozziew, zakłada się, aby działać jako prawowitej
władzy . Dość oczywisty jest twierdzenie, że rosyjskie społeczeństwo jest
zdominowany przez powiązań pionowych i poziomych brak, aż do reprodukcji
tego stanu rzeczy w konfiguracji sieci transportowych, kiedy sąsiednim regionie
jest łatwiej dostać w stolicy państwa.
W duchu feudalne w postsowieckich Rosja prywatyzacji przemocy,
przekazanie władzy do wspólnej funkcji państwa do lokalnym, wynikające w dużej
biznesmen był zmuszony do tworzenia własnych potężny system bezpieczeństwa,
kompletne z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, KGB i innych sił
bezpieczeństwa. Istnienie własnych struktur władzy jest warunkiem niezbędnym
dla prowadzenia dużych i niekiedy średnich przedsiębiorstw. W trakcie tych
procesów, wyraźne analogię do sytuacji w feudalne barona, który powinien udało

175
się broni, predvoditelstvuya grupa jego pracowników, w celu ochrony własnej, bo
inaczej, nie byłoby barona lub wasalem nie służyli Mu i jego ziemię swojego
serwera i pańszczyzna w tej epoce rządów prawa stałby się łatwym łupem silnej
swoich sąsiadów, niewojenne Barons lub Overlord .
Czasami chodzi o tworzenie całego prywatne armie, jak również, na
początku lat 90-tych do służby bezpieczeństwa Większość-Bank w Moskwie były
tak liczne i profesjonalnie, że rząd wykorzystuje swoich pracowników do storming
w Ratuszu (dawny budynek z CMEA) w czasie wydarzeń z października 1993
roku. Na środku i mniejszych poziomach działalności było takie rzeczy jak
wiarygodny przedsiębiorca, tj. przedsiębiorcy, którzy w ramach swojej
działalności zasilania części, grupę osób, które wykonują zadania składające
delikatne, zazwyczaj, byłego sportowca i / lub ludzi z przestępczego świata. I oto
znowu nie z Europejskiego średniowiecza z jego rozumienie wolności osobistej,
zrozumienia w niektórych pokrywają się z postrzegania wolności w
postsowieckich Rosja: Wolność - jest gwarantowany status ... Ona może być
realizowana tylko w stanie uzależnienia, w którym najwyższą zagwarantować
poszanowanie jego niższe praw. W wolnych ludzi - to, kto ma potężne patrona .
Feudalne / kvazifeodalny charakter różnych dziedzinach życia sowieckiego
nie przejść niezauważony, nie tylko w kraju, ale najbardziej spostrzegawczy
zagranicznych obserwatorów, do którego należy przypisać, i G. Boll: hinted
tsarism porównaniu z komunizmu w ZSRR w XX wieku to wystarczy - i wszystkie
one wydają mi się przekonujące. Do Związku Radzieckiego jest wyraźnie feudalny
ucisk państwa, w którym prowadzona jest w ramach innych podpisania ... , a
następnie, powołując się na hierarchii wszystko zbudowane w ZSRR, ranking,
stopnie, dodaje: Chcę, żebyś zrozumieć: ZSRR - kompletne feudalne państwa .
An 90-s władze próby odejścia od ścisłej kontroli nad różnymi sferami życia
ludzkiego nie ma uprawnień do wykonywania zadań społeczeństwa
obywatelskiego, rozwoju powiązań poziomych, a także spontaniczne
kvazifeodalizatsii postsowieckich miejsca. Skala tego procesu jest imponująca - to
widać ogromny psychicznego podstawę jego samorazvertyvaniya. Ale nawet, że

176
stan, w którym kvazifeodalnoe spontaniczne zrzutów do rosyjskiego
społeczeństwa osłabienia cesarskiej państwowych mediów, jest bardziej
progresywnej, sugerując większy stopień wolności osobistej niż leżące u podstaw
zasady imperium stan niewolnictwa.

Rozdział 3. Modernizacja i społeczno-kulturowych procesów w


Rosji od 1991 roku.

Społeczno sytuacji w Rosji po 1991

Wydarzenia 1991 roku w Rosji i poza nią ocenia ambiguously: niektóre dają
im ogromne znaczenie społeczne rewolucji, podczas gdy inni uważają je nie więcej
niż nomenklatura zamachu, wraz ze zmianą władzy biurokracji z jednego do
innego klanu. W drugiej wersji wykazuje bezpośrednią ciągłość sowieckich i
postsowieckich elity. Tak więc, szef. sektora, Instytut Socjologii RAS
Kryshtanovskaya O. zauważa, że wyniki badań rozpatrywanie elita sektora,
Instytut Socjologii Rosyjskiej Akademii Nauk, ponad 75 procent politycznych i 61
procent przedsiębiorstw elity - są ze starych radzieckich nomenklatura. Nowe elity
polityczne były głównie z byłych pracowników radzieckiej partii i nową elitę
gospodarczą rozszerzył od działaczy i liderów Komsomol, liderów, menedżerów .
Liczby te pokazują, że pośrednio rewolucji społecznej jest na wiele
sposobów z milczącej zgody i wsparcia bezpośredniego w dużej części
parthoznomenklatury, en masse Pryadko, rzeczywiście, i absolutnie przeważającej
części społeczeństwa, odwieść komunistyczne ideały. Zgodnie z tylko uwaga W.
Bukowski, dla większości zdarzeń parthoznomenklatury sierpnia 1991 nie oznacza
rewolucji, a nie wolność od totalitarnej opresji, a nawet bardziej niż upadku

177
ideałów, lecz jedynie możliwość szybkiego przyspieszenia kariery pereprygnuv po
kilka kroków starej hierarchii . Nieuniknione jest prognozowany innego 20-y
ubiegłego wieku LD Trotsky zwyrodnienie parthoznomenklatury występowały
naturalnie wymiany uprawnień do własności: Przywileje mają tylko połowę ceny,
jeśli nie można zostawić ich dzieciom dziedzictwo. Ale prawo będą oddzielone od
prawa własności. Nie wystarczy być dyrektorem Ufaj, musisz akcji. Zwycięstwo
biurokrację w tej dziedzinie oznaczałoby, przekształcając go w nową
nieruchomość klasy . Dlatego wydarzenia z 1991 roku stał się polubarhatnoy,
zaskakująco łagodny społecznej rewolucji w Rosji.
Rozpadu Związku Radzieckiego system osiągnął skrajnego punktu w
niekończące się kolejki pozdnesovetskih mówić do wsparcia GKCHP, ale poza
tym nie ma znaczenia. Jest tam, w górę, ale nie besyatsya Giroux naszym
przypadku dobrze i dobrze, że GKCHP, zlecenia należy. Warto ispravnik za ich
plecami - to kolejność lewej nienadzorowanej ludzi - nie ispravnika kolejności
musi zostać zwrócony. Ale to było proste, przystępne cenowo i ideologia nie były
wystarczające do ochrony systemu socjalistycznego i ZSRR były, choć nie
masowe, ale przynajmniej pewne istotne wykonań. ZSRR próbie 1991 - nie 1973,
Chile, gdzie w dwa tygodnie otoczony przez rebeliantów, obrony przechowywane
szkoła gwarantuje, spalony pałac La Moneda, Salvador Allende, w hełmy i
automatyczne i nieznane tysięcy Chileans chronić ideały, do których można sądzić,
bronił się do końca .
W ZSRR nie było żadnych jednostki wojskowej lub jednostki struktury
władzy, które spełniły formalne przysięgi na wierność ZSRR, funkcjonariusza lub
partrabotnika, zgodny z nieformalnej do czasu złożenia przysięgi na wierność
KPZR, lojalność partbiletu Polaków z tuszem neat znaczków wykazały, płatności
na czas składek. Składki od dawna ograniczone, i wszyscy umierają, ale o prawo
do kontynuowania nikt nie chciał zapłacić. Na jednej szóstej gruntów nie
znaleźliśmy żadnych sekretarz raykoma, komitet regionalny, kraykoma, reskoma
KPZR, które otworzyć sejf, określonymi przez długi czas w oczekiwaniu na ten
dzień roku, opierając się do broni i zejścia czerwonej flagi z tej samej grupy

178
entuzjastów miałaby okólnik obrony. Załóżmy, że przez tydzień, trzy dni, sześć
godzin, to nie jest ważne, ale faktem historycznym jest fakt historyczny - nie
każdy. Entuziastov nie znaleziono, być może pierwszy historyczne epoki dobiegła
końca w jedną stronę - cicho. Koniec, a następnie - w ciągu, a chłosta Obukha nie
pereshibesh.
Biczowanie próbował pereshibit głowie dwa lata później, kiedy stało się
jasne, że Zachód nie ma rajskim, kapitalistycznej gospodarce nie jest mlecznych
kiselnymi z brzegów rzek, gdyż są one dostępne wcześniej niż przewidywano
realnego socjalizmu. W 1993 r. było znacznie gorzej - opór pozostałych twierdzy
szkieletu radzieckiej władzy, opór Rady Najwyższej Federacji Rosyjskiej. Ten sam
Biały Dom Krasnopresnenskaya na nabrzeże w sierpniu 1991, w październiku
1993, praktycznie taki sam posłów, ale zawartość wydarzeń różnią się zasadniczo.
W sierpniu 1991 dni tysiące Muscovites przybyli nie tylko chronić posłów lub
prezydent Boris N. Jelcyn jako demokratycznie wybranych przywódców Rosji, a
nawet więcej, aby chronić je jako osoby, choć niektóre z nich znane
proporcjonalnie charyzmatyczny. Obroniliśmy nadziei, która obejmuje nie tylko
przyszłych dziennych wizyt hipermarkety, kawa na tarasie kawiarni Europejskiej,
czytanie książek, oglądanie filmów, zakupy, czyli konsumpcji tych artefaktów
kultury, która jest obecnie zużywanej w Europie, dziś czytać, oglądać i nosić.
Bronił nadzieję nigdy więcej w życiu nie przejść do strony i Komsomol spotkania,
demonstracje pracowników, a nie każdej nocy, aby zobaczyć w telewizji i twarzy
następnego sekretarza generalnego do tej dziedzinie. Ale to tylko jeden, najmniej
znaczące i powierzchni, a jednocześnie, najbardziej racjonalistyczny, leżącego na
powierzchni motywacji ludzi, którzy przyszli do Białego Domu w sierpniu 1991.
Było jeszcze jedno ukryte, że trudno jest oddać niemal genetycznej
motywacji, który przez swoje życie i Nacala tyle przekroczyła pierwszy. Tak,
prawo i możliwość codziennego wizyty w hipermarketach - są przyjemne, ale nie
umrzeć dla Niego, to nie jest motywacja. Ludzie stojący na Demokratycznej
stronie z barykad, motywacji było. Zrozum, to jest możliwe, chociaż nie jest tak
dobra, dobra, jeśli w ogóle. Przywołaj A. Galić: A gdzie roamed obszar kaery / i na

179
śniegu spojrzał zgniłe korzenie, / na ziemi, nie premier, nie spodnie podtyanuvshi
knelt ... / Sing ta sama rura, jak Sing, Sing o mojej Potmu / Sing Mój brat, tam w
lodowych PADI . Pamiętajmy o miliony torturowani, strzał, nie rodzi się, poprzez
więzieniach i obozach koncentracyjnych, tak, że tylko w siedem lat (1934-1941)
zajęły 19 840 000 ludzi, około 7 000 000 strzałów. Od lagernikov powrócił i
rehabilitacji około 200 000 , a na siedem lat (1929-1936 był kolektywizacji. W
miejscowości miał zniknęły prawie pięć milionów rodzin .
Przywołaj Kołyma opowiadania V. Shalamov, tym samym Ostatnia bitwa
głównych Pugachova, w czasie ucieczki z obozu ex serwisantowi z kilkoma
trehlineykami oddał ich ostatniego boju nastigshim enkavedeshnikam. Istnieją
siedemdziesiąt lat władzy radzieckiej wówczas dmuchanie, jak w Tambowski
województwa, a na początku 20-Syberii, po prostu zniknął z oczu, jak w 60-70-ych
XX wieku, wojny domowej. Powrót do 50 lat z chłopskiej strehami izb Znaleziono
trehlineyki projektowania Mosina próbie 1886, które trzymane chłopów do końca
życia z szczerą nadzieję, że coraz więc z niego skorzystać nachalnichki - do
kolektywizacji.
Na przykład w 1957 r., obywatel zaangażowany w do odpowiedzialności
karnej za anty-wiadomości, mówiąc w sądzie, że nie trzeba bronić mnie.
Przeciwko wam będę bronić się, gdy mam do broni. Napisałem taki list i będę
pisać. Jesteśmy tak wiele. Musimy zjednoczyć dla wspólnej walki ... . Sierpień
1991 - był to ostatni bitwie Major Pugachev, ostatnia bitwa o tych, którzy nie
mieszkają, ale chciałam żyć aż do świtu. To jest bardzo cenne, zbiorniki tutaj
asystentów słaby i będzie strzelać, ciąć, by zabić. Ale nie będzie. Zmęczony.
Koniec ery.
W 1993 r. porównywalny wpływ na motywację regularnych obrońców
Białego Domu nie było. Czy można chronić ściany, pozostała część to
parlamentarzyści, to jest możliwe do obrony ZSRR. Chcemy z powrotem w ZSRR,
mieliśmy wspaniały epoki. Nadzwyczajne tęsknotę za raj utracony, zniszczony
Zarezerwuj nasze szczęśliwego dzieciństwa, kiełbasa na dwadzieścia dwa i trzy
wódki sześćdziesiąt dwa. Nadzwyczajne tęsknoty za utraconą powodu. Z powodu

180
zmarł, a zatem jest to, czy czekać na świt, a zatem również pragnienie śmierci
wroga? Za pewnik - to jest możliwe do kiełbasy na dwadzieścia dwa - nie. I
dziennikarzy wiceprezes i dyrektor generalny Rosji AV Rutskoi: Oto mój
komputer jest w tłuszcze, nie strzelaj do mnie, nie strzelać ... W wyniku wydarzeń
z października zostały liczne ofiar zarówno wśród uczestników, jak również
wyrywkową świadków, że bardzo same w sobie nie może spowodować, że
najgłębsze współczucie i żal. Tak, te zmiany mogą, pod pewnymi warunkami, być
preludium do wojny domowej, ale na szczęście pozostały w historii jako lokalne
walki. I tak to przeszły widelec w historycznym wyborem dokonanym przez
+1.993-te, oszczędził i tym razem historii Rosji.
Biorąc pod uwagę wydarzenia z 1991 i 1993, należy pamiętać, że nie są one
zaangażowane tak wielu obywateli, absolutna mniejszość ludności ZSRR.
Zdecydowana większość społeczeństwa wykazał się rzadko obojętność w stosunku
do tych wydarzeń, wierząc, że nie odnoszą się do codziennego życia, perspektywy
życia osobistego, osobistej przyszłości. Ta bierność nie jest niczym nowym w
rosyjskiej historii, jak to miało miejsce w październiku 1917, kiedy szaleje
Petrograd, były walki w Moskwie, Rosja i reszta nadal żyć mniej lub bardziej
normalnego życia, na początku rewolucyjny wydarzeń, niewiele osób chętnych do
wzięcia bezpośredniego udziału w nich z jednej strony, lub inne. Politycznie
aktywnych mniejszość obywateli Rosja przesłała do kraju, do spotkania z
regularnych wersji przyjmująca w tej chwili pojawienie się jednego naukowych, a
zatem prawidłowe nauki - marksizmu-leninizmu.
W pasywności większość ludzi aktywnych i mniejszości, wybranych w obu
przypadkach dla wszystkich, jak w 1917 roku, w 1991 - to wspólne, że łączy te
pozornie tak różnych procesów. Fundamentalna różnica między nimi polega
głównie na tym, że w 1917 roku lud poszedł do spełnienia nowych wersji powinien
dążyć w czasie, aby objąć cały świat. W 1922 w MV Frunze napisał, że przez
postępu historycznego procesu rewolucyjnego pracy klasa będzie zmuszona do
przejścia do ataku, kiedy ta stworzyła sprzyjające warunki, podczas gdy pierwsza
faza globalnego rozprzestrzeniania radzieckiej władzy i budowy desek na świat do

181
wychwytywania Europejskiej - jest granica z przodu najbliższego kolei określa
granice wszystkich kontynencie Starego Świata. W 1991 r. doszło do odwrócenia
procesu należytej opieki opieki w lokalnym życiu prywatnym, z priorytetem
prostych ludzi radości i troszczy.
Dla po sierpniu 1991, trzynaście lat, wiele się zmieniło i zmiana kultury i
społeczeństwa. Trudności i probuksovyvanie demokratycznych reform, które
widzieliśmy wszystkich ostatnich lat, nie wyklucza podstawowe różnice między
pozdnesovetskoy i postsowieckich rzeczywistości. Główną zmianą jest
wprowadzenie radykalnych zmian w mentalności ludzi, z powodu śmierci
powinna, która przez wieki była systemu początku w rosyjskiej przestrzeni
kulturowej tsivilizitsatsionnom.
Dla pozdnesovetskoy epoki scharakteryzowano przez cynizmu, obłudy,
fałszu oddanych prawie pathetic formie apoteoza władzy, uosobieniem w
następnym sekretarza generalnego Komitetu Centralnego KPZR. Władze w tym
czasie zobowiązała się do dość skomplikowane przejścia od regionu ze względu na
istniejące, tracąc na drogach ostatni raid sakralnej. Ekonomicznie, istotne warunki
imperium w coraz większym stopniu polegać na wywóz towarów, model rozwoju
opiera się na oleju. W kategoriach duchowych sowieckiego imperium okresie
spadku była oparta na bezwładności należy już dovlelo ponad wszystko i
wszystkich, ale wciąż przypomina prawo porządek rzeczy, a priori, że priorytetem,
i że oczywiście lokalnych, prywatnych, w uzupełnieniu. W 1991, wraz z ideologii
sowieckiej upadł i prawidłowe. Jednak spadek ten nie był jeden, nie dość
końcowy, pozostaliśmy z nim wiele subdiskursy.
Głównym jest to, że w ciągu 90 lat stracili ze względu na charakter
uniwersalny, które poważnie wpłynęły na zmianę sytuacji społeczno-kulturalnych
w Rosji. Ciągle to subdiskursy pozostały zawieszone postrzegania władzy,
państwa nie była w stanie (w najlepszym wypadku, nie wystarczy czasu) stać się
mniej lub bardziej pełnym społecznych instytucji. Pozostałe elementy powinny być
przede wszystkim charakter inercyjny, nowoczesne próby ożywienia go w starej
imperialnej vseproniknovenii zakres i może być w bardzo udany dla inicjatorów

182
tego procesu, jeśli tylko prowadzą do jej imitacji, która a priori nie może być
skuteczna. Nie można próbować i nie może wprowadzać w kraju, w regularnych
naukowe Doświadczenie, które staje się obniżonej autorytarnego socjalistycznej
policji remake nauce eksperymentu przeprowadzonego pod kierunkiem Lenina,
który został scharakteryzowany rosyjski dewot naukoveriya.
Let's go z powrotem do naszej najnowszej historii. W czasie
pozdnesovetskie powinny podlegać głębokiej wewnętrznej erozji, odwrócenie
zasady panujące w rosyjskiej mentalności i kontroli szeroki wachlarz kanałów
smysloobrazovatelnyh, i wykazać się przeciwko niemu. W erze pozdnesovetskuyu
powinny być stopniowo zdewaluowała, tracąc głębię i dokładności oposredovany
semantycznych, które w latach 1917-1953 służył jako komunistycznej ideologii. W
latach 60. XX wieku w umysłach ludzi sowieckich postulatów, że ideologia nie
tylko utraciły wartość nadrzędną, ale także stopniowo przestała poważnie: Nikt nie
jest krzycząc do konia! / Szlachta rozliczone przez administratora. / Pugaci Ani ty,
ani Stenki. / Zima, to zgodnie z rowerów. / Dzhugashvili przechowywane w
puszkach. / Silent pistolet na dziobowej. / W mojej głowie - tylko pieniądze .
Dzięki stopniowo zniszczone od wewnątrz za pomocą wielopoziomowych i
wielowymiarowych skutków liberalnej cywilizacji zachodniej. W 60 roku na
najbardziej wykształconych i młodzieńczy społeczeństwa utworzył nową-starą
mifologema, że nie jest rajem, ale nie w niebie, ale po drugiej stronie żelaznej
kurtyny, nie na Zachodzie. Z biegiem czasu, ten mifologema wzmocnione, mimo
oficjalnego wyjaśnienia od imperialnej ideologii, pomimo wizualnego zasięgu,
które wykazały radzieckich telewizji. Tu i slumsach, a strajki, a wysoki poziom
przestępczości, bezrobocia, braku zaufania w przyszłości. Sowieckiej propagandy
zwrócił Zachód nie lubi nieba, ale jak ziemskie uosobieniem piekła, prawie
dwunasta jego zasięgu. Społeczeństwo jest coraz bardziej przyzwyczajone do
przeniesienia wszystkich ideologicznie kolorowe komentarza organ z dokładnością
do sprzeczności. Jeśli twierdzi, że propaganda - piekło istnieje - raj istnieje wieniec
historie - społeczeństwo konsumpcji. W latach perestroika, w mifologema był

183
psychicznego podstawie wszystkich ideologicznych innowacji tym czasie: nowego
myślenia, uniwersalnych wartości, o gospodarce rynkowej.
Dziś weteranów ruchów demokratycznych w nostalgiczny przypomnieć
setek tysięcy ludzi, którzy udają się na wiecach, ale teraz wiece uruchomić
dziesiątki lub nawet setki z nich. Pamiętam słowa Robespierre: Republika zmarł
złodziei sukcesów. Jednak rzeczą, która uległa zmianie ery, zmarł z powodu ludzie
odeszła od publicznego wyrażania politycznego aktywizmu, wrócił do swojego
osobistego, prywatnego zwycięstwa i smutki, był zarabiać, podróżujący na świecie
do życia dla siebie i swoich bliskich. Kolejna część z tych osób po prostu nie były
przygotowane do wejścia do społeczeństwa obywatelskiego w liberalnej typu. Są
w pełni zgodne z prawem mitologicznych logika czekając na upadek sowieckiego
imperium auto raj. Po stanie wyeliminować wroga, to jest po prostu raj, i będzie
można wejść w przyjazny seria złote miasto, - wspólne tych złudzeń i wiele
liberalnych poglądach intelektualistów. Po prostu szybko okazało się, że niebo jest
w rzeczywistości tak nie jest, ale nie ma silną konkurencję, nie jest rajem na
Zachodzie, a co nie, nie mogą być importowane do Rosji - to wyrażone poprzez
ich radzieckich / anty oposredovaniya Dzięki końcu upadł.
Dzisiaj, dalszego istnienia bezwładności subdiskursov, ale jej podstawowy
element, który jest eschatologiczne pomysł, w końcu umarł, które mamy nadzieję,
że z wszystkich możliwych szczerości. Ideologiczne pieczęć - osiągnięcie do
końca eschatologicznej historii - jasnej przyszłości (komunizmu) - w momencie
upadku Związku Radzieckiego było całkowicie zdewaluowała. Jednak ironia z
historii masowej śmierci z powodu pozbawiono radzieckiego osoby, nie tylko
głównym przewodnikiem metafizyczne, ale również o życiu codziennym
konwencjonalnego systemu.
W społecznej świadomości zdominowany przez przekonanie, że ZSRR pod
rządami komunistów mogła istnieć lat, setki lat, ludzi sowieckich, aby plany na
przyszłość, wierząc, że jest to stabilne i przewidywalne. Nadezhda Mandelstam w
1975 roku w odpowiedzi na słynnego twierdzenia A. Amalrika obserwuje:
Słyszałem cię napisał, że reżim nie przetrwa aż do roku 1984. Bzdury! Będzie

184
przetrwać kolejny tysiąc lat . Wnioski o nienaruszalności geopolitycznego i
społecznego świata służyć usprawnieniu dzisiejszego życia i odnoszą je do
przewodnika przyszłości budować sensowne i wypełnione ciągłym łańcuchu bytu.
Poprzez odpowiednie sowieckiej był łatwiej żyć, bo zawsze wiedział, jak
traktować prymat materii i okładka kurtka, w liberalny i białe znaki matematyczne
abstrakcji i abstrakcyjne rzeźby, na kwestie płci i kolor sufitu, iluzję sumienia i
smak sosu . Pomimo dość krytyczny stosunek do oficjalnego ideologicznego
konstruktu, ogromny ludzi sowieckich nadal korzystać z nich pewne pozytywne
dostawca treści psychoterapeutycznym mocą i wzmocnić proces codziennego
życia, sam fakt jego istnienia, dał mu pewne egzystencjalne zakorzenienie.
Oczywiście, ze względu na istnienie biegiem czasu coraz bardziej
uzależnione, Pamiętam, jak pod koniec okresu sowieckiego, wcześniej marginalne
rodzaju na świecie, praktyki artystycznej, działalności gospodarczej stopniowo
nabytych ambiwalentny status. Nie pozostała poza wielką tradycją, wielki stylu
epoki, często ataki dziedzinie prawa, ale w tym samym czasie otrzymania
uzasadnienia, poprzez uznanie niektórych subkultury. Stopniowo spada wysoki
styl, świetny tradycji sowieckiej epoki: Początkowo ten szokujący społeczeństwa
przełomu nową treść w zachowanie, rozumowanie itp. występuje w wąskim
środowisku, w niektórych grupach są postrzegane w stosunku do ogólnej kultury
kontrkulturami. Jeżeli tradycyjne społeczeństwo bezwładności trwają i nie
doświadczyła sytuacji przekształceń, zachowanie tych osób nadal należy oceniać
jako odbiegające .
Marginal, indywidualistyczny, poza granice zasady, innowacyjne style
świata i życia w kolejne epoki historyczne realizowane ukryte możliwości,
wykazała zdolność do osiągnięcia statusu odniesienia - ożywienia ducha
rosyjskiego kapitalizmu w Rosji nie jest z protestanckiej etyki (w której Rosja nie
była, nie jest prawdopodobne nie), ale ze świadomości artystycznej .
Przez 80 th lat XX wieku zmienił się znacząco i społecznych skład
radzieckiego / rosyjskiego społeczeństwa wzrosła liczba intelektualistów i
obywateli w drugim-trzecim pokoleniu. Podczas umierania imperium sowieckiego,

185
miejskim społeczeństwie i soootvetstvenno, kultura miejska udało się rozwinąć na
skalę masową w miastach uniwersyteckich millionnikah, ale przede wszystkim w
dużych centrach cesarskiej - Moskwie i Leningradzie. Fakt ten znacznie
przyspieszył upadek Związku Radzieckiego, ponieważ jego ideologia, system
zarządzania i praktyk, były obliczone na bardziej prymitywne i mniej
wykształconych środowiska społecznego. O ironii historii, jak ogromny
radzieckich ludzi wykształconych i stał się bardziej rozwinięty wieloaspektowy,
jak tylko dostał kilka apartamentów, prywatnych bibliotek i radio - Związek
Radziecki przestał spełniać potrzeby jego życia.
Zniszczenie sowieckiej cywilizacji - tej chwili upadku starego i narodziny
nowego porządku nie został zorganizowany, mimo wszystko, aby uzyskać status
normy. W okresie post-sowieckich, nie było napięcia pomiędzy możliwości
dostosowania instytucjonalnego, systemów wartości i eksplozji społecznej i
kulturowej dynamiki, potencjału twórczego chaosu, tworzenia nowych znaczeń,
wartości i zachowań. Podczas przyspieszania procesów modernizacji
społeczeństwa wobec postępującego społecznego anomie dewaluację społecznych
norm i procedur, nominacji nowego indywidualne i grupowe cele i wymagania.
Lost ich konwencjonalnych charakter społeczno-kulturalnej wypełnione
cudaczny wzajemne realnych możliwości i chimeryczność, łatwe pieniądze,
kruche, płynu ról społecznych (np. A społecznej roli przedsiębiorcy, bank,
brokera). Kwestia stosowności aktora rzekomej roli w grze zostało postanowione
na najwyższy poziom życia. Poczucie z fantomowym, zmienność życia
doprowadziły do gwałtownego pragną żyć dzisiaj, Jutro nabytych smak
marginality ( istnieje tylko przez chwilę między przeszłości i przyszłości, to jest
życie). A rozbieżności wartości normatywnych systemu, gdy żaden z jej
elementów nie może powoływać się powszechnej normativity. Procesy
dekonstrukcji przez ZSRR instytucjonalnych miejsca, przejście do nowej
instytucji, normy, wartości i praktyki życia raczej bolesne: W społeczeństwie, w
którym instytucje upadł, natychmiast deklaruje się atomowej agresywność, stają
się wojna wszystkich przeciw wszystkim .

186
Dzięki zintegrowanej społeczeństwa wieków i oddał rosyjskich i radzieckich
później osoba doświadczenie przynależności do społecznej całości. Śmierć
powinna stać się poważnym dezintegriruyuschim czynniki społeczne i kulturalne,
spowodował wstrząs egzystencjalnej alienacji, w którym Rosja zajęła przewlekły
charakter. Naturalne w tej sytuacji, proces wewnętrznych stratyfikacji i
rozdrobnienia społeczeństwa jest często postrzegana jako coś negatywnego, a
powodują chaos i zniszczenie. Część naszych współobywateli staramy się
odzyskać utraconą jedność przez uciekania się do starych lub nowych
ideologicznych złudzeń, rodzaj simulyakram, ale jest to tylko ostatni odwód bitew.
Okres 1990 - 1993 był rewolucyjny czas, czas radykalne przyspieszenie
historyczne i społeczno dynamiki. Nastąpiły znaczące zmiany w wartości regulacji
systemu społeczeństwa rosyjskiego. Państwo nie jest już w stanie wykonywać
swoją tradycyjną rolę paternalisticheskuyu: Wśród głównych przyczyn przesunęła,
to był ogromny rozczarowanie w zdolność państwa paternalism, poczucie
niespójności występujące z powodu.
Wolność jest Nagaya / rzucone na serce kwiatów. / A my z nią w nogę
shagaya / rozmawia z nieba na ty ... / Niech dziewczętami śpiewać w oknach, /
Międzynarodowa pieśni o starożytnych wypraw, / A lojalista niedziela /
autokratyczna ludzi , - w XX wieku mieszkał w Rosji warunkach wolności,
zamienia się anarchii, w odstępie lutego - rewolucji październikowej. The Second
Coming wolności nie trwała dłużej niż dziesięć lat, pomimo pojawiających się w
ostatnich latach renesans, społeczno-kulturalnych normativity. W 90 roku stanu
zrezygnował roszczeń do posiadania monopolu prawnej wiedzy o świecie i
człowieku. Mężczyzna został sam z siebie, swoje prywatne problemy, wiek cyklu
zawodowych samodzielnej realizacji, która jest w istocie, pewnego rodzaju barierę
zniknął, oddziela, chroni przed rzeczywistością, odwracają uwagę od
egzystencjalnych życia. Diversion z horroru życia służył jako szybkiej emigracji i
życia w Związku Radzieckim, członkostwo w KPZR i inność, czytanie sztuki
trylogii LI Brezhnev i samizdatu - seria może trwać bardzo długo. Efekty i
nieaktywne w danej sytuacji jest sprawą czysto prywatną, są postrzegane jako akt,

187
który nie prywatne, ale publiczne, społeczne znaczenie. Jak wiele możliwości
ucieczki od siebie, zbiorowej empatii, współudział, jaka jest wielkość i bogactwo
gatunków, od dramatu do farsy, zagrał dla społeczeństwa.
Z zniknięcie sowieckiego porządku, na więcej niż siedemdziesiąt lat
wyrażając uwagi na stan stał się dość trudny do utrzymania podstawowego
formularza zamówienia w ogóle. Rosja weszła do strefy ograniczenia wolności
gdzie dekonstrukcji zewnętrznych kontrolę nad osobą tylko częściowo
zrekompensowane poprzez zwiększenie kontroli wewnętrznej locus,
radikalizuetsya chaosu społecznego i kulturalnego, ogólne osłabienie
normatywnego, zmniejszenie zdolności rządu, w połączeniu ze słabością
powstającego społeczeństwa obywatelskiego. Społeczne i kulturowe miejsca w
kraju w tym okresie okazał się wejść raznovektornymi, chaotyczne impulsy, ale
jest w okresy przejściowe w kulturze i społeczeństwie nazywała maksymalny
stopień swobody dla innowacji, selekcji, walki o przyszłość, na okazję przenieść
poszczególne elementy innowacji w konwencjonalnych intermodalność. W
dalszych innowacji występuje stereotypów, które łączą pewne ciągłość w zakresie
społeczno-kulturowych tradycji z instrumentalne skuteczności w nowy etap historii
i społeczno dynamiki.
Część naszych współobywateli postsowieckich transformacji spowodował
szok, powszechne społeczne anomy, choć taki rozwój powinien był początkowo
spodziewać. Część społeczeństwa, przegrani ze zmian w ostatnim czasie, ma
znaczący negatywny energii skierowanych przeciwko postsowieckich reform,
postrzeganych jako forma rozwoju destrukcyjnych, że niszczy uzasadniony w
ramach krajowych tradycji społeczno-kulturowych wartości regulacji systemu
społeczeństwa rosyjskiego.
Teraz, aby powiedzieć, że wyraźnie więcej, kilka słów o naszych wspólnych
przodków intelligentskoy. Ponieważ nawet przy modernizacji transformacji Peter
I, nowy Europeanized społeczeństwa w Rosji stworzyła władzy państwowej,
wynikających z europejskiej kultury i edukacji w społeczeństwie jest to, że mogą
służyć do osiągnięcia własnych celów. Wspólnoty Europejskiej wybiórczo

188
wchłonąć tych pochodzenia wartości, które są wybierane do zasilania, więc Lekcje
... nakrepko wartości są związane w publicznej świadomości o mocy. Ta
pępowina, która łączy w rosyjskiej wykształcone społeczeństwo z cesarskiej
władzy, tylko ułatwień w drugiej połowie XIX wieku, ale sprzed rewolucyjnej
inteligencji została po rewolucji bolszewickiej z 1917 zniszczył część, ale część
została na emigracji. Większość nowych radzieckiej inteligencji, społecznych,
pochodzących z chłopów i robotników była nakrepko dzianiny z imperialnej
władzy. Nie ma już Związku Radzieckiego więzienie narodów i postępu
pierwszego na świecie państwa robotników i chłopów - jest jego sukces.
Jak silna była ta przyczepności, widoczne w postsowieckich okres naszej
historii, kiedy większość intelektualistów opłakiwał ZSRR od połowy-90 w całej
dreyfuya kierunku lewego boku politycznego spektrum. Okazało się, że radziecki
inteligencji pracował całe życie w imperialnej rządu. A kiedy ten stan nie był,
smutne okazało się, że nowe warunki dla kraju każdy człowiek jest zobowiązany
do poprawy ich zdolności do zatrzymywania i rozszerzył swoje portfolio
projektów (planów). Jeśli ktoś z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie to zrobić,
szybko marginalizowanych i wykluczonych z relacji społecznych,
przemieszczających się w Stratu, co zmniejsza zdolność postrzegania nowe
projekty i propozycje . Jeżeli nie stać sowieckiej imperialnej państwa, post-
sowieckich intelektualnej nie tylko nie ma gwarancji, źródło materiału istnienia,
ale stracili poczucie własnego znaczenia, biorąc udział w wielkim budynku, a
także inne wyzwania epoki.
Okazało się, że konieczne jest, aby pieniądze, należy pozostawić kurilok
Instytutu Badań kulmanov biuro projektowe, niezbędne jest oferta publicznej tylko
takie produkty materialne i intelektualne, które zgodziły się kupić. Czy nie jest to
dramat dla rosyjski intelektualnej, nie jest ona nie chce tego wszystkiego brudu i
melteshni, lepiej vozopit do władzy: Aby dać nowy ideologii narodowych pomysł,
chociaż niektóre zamówienia, tylko zamiennych zamiennych nas z koniecznością
dokonania same pieniądze, my dobra, nie będziemy mówić źle o sobie w kuchni, a
jeszcze bardziej w mediach. Więc - long live Partii Komunistycznej i / lub

189
neoimperskaya energii, które można prigolubit i żal, dać kawałek chleba, a połowa
mają własne poczucie znaczenia. Część z postsowieckich inteligencji alchet
nowego / starego porządku, i to porządku są połączone z napisem za wszelką cenę
. W związku z tym, takie rozwiązanie może tylko silne strony, sztywne,
nieustępliwy lider . Ale jeśli naprawdę coś zapytać - możesz ubiegać się, i już
wydaje się, że otrzymaliśmy.
Nie tylko część inteligencji, ale także w szerszej części społeczeństwa
rosyjskiego, był trwały dwudzielność, wybór między wolnością, redutsiruemoy do
anarchii i bezpieczeństwa może być postrzegana jako autorytarnego porządku.
Reakcja jest zawsze i wszędzie jest nieuniknionym skutkiem pojawienie się na
scenie skrajnych elementów, ogólne historyczne prawa. Pytanie brzmi: jaka jest
reakcja i jak to działa? Vosstanovlyaet Czy tylko to, czego potrzebujesz, w oparciu
o zdrowe i umiarkowane siły społeczeństwa, ona z kolei, posunąć się do
ostateczności, a tym samym podnosi nowe odmiany? (Podkreślenie dodane - SG .
W początku lat 90-tych wielu z kraju i poza nim wydawało się, że tu trochę
więcej, a Rosja będzie liberalne państwo europejskie. I to jest, kiedy
społeczeństwo obywatelskie jest gotowa do obrony rządu, filc, być może po raz
pierwszy w jego całego życia wewnętrznego zobowiązania do niego. To było w
sierpniu 1991, ponieważ był on w październiku, +1.993-te, kiedy obywatele
wszedł do budynku Mossovet i byli gotowi do obrony Kremla, Rosji do obrony
swojej władzy. Jest to wspaniałe uczucie, że moc własnej, trwało długo, gdyż
około sierpnia 1991 do końca pierwszej kadencji prezydenta Borysa Jelcyna N..
Potem były wydarzenia w byłej Jugosławii, rosyjski spadochroniarzy strzał w
Prisztinie, opieki zdrowotnej, Minister Spraw Zagranicznych A. Kozyriewa.
Władze ponownie flirtować z rosyjskiego imperializmu, Imperial
perekrashivalas w tonie, wąski strzelanina między tymi, którzy wierzyli, że moc i
jego moc jest stopniowo obracając się w otchłań. Ale moc mówienia naszego
języka, nie może całkiem odpuścić, ale starają się zrozumieć, nawet w sierpniu
1998. Władze, które nie chcą rozmawiać społeczeństwa w dialogu, monologi wolał
pozostać poluezopovom język rosyjski imperializm, przycięte media i rozpoczęła

190
gadzinowy nacjonalizacja - jest obce dla społeczeństwa obywatelskiego, jak
również moc Marcial, krok ziemi na jego statyw bitwy, przedstawiony w powieści
G. Wells Invasion Marcial, to jest inny język, inne wartości, bardziej odpowiednie
dla ludzi. A dzisiaj, na scenie historycznej w Rosji pozostają, zgodnie z powodu
dwóch przeciwstawnych sił: wolność nepugannoe generacji, socialized w wolnym
90-y, i ducha martwy imperium - prostershiysya nad jego wykonawca - moc.
I nie ma potrzeby oszukiwać się w jej obecności nie była nawet smukłą
szeregach warunkowego prawa okulary i stylowy krawat, w tym samym dobre
intelektu zawodowych i wysokiej jakości. Każdy system charakteryzuje się
wewnętrznym siebie, w celu wyrównania, to odrzuca tym czasie ze wszystkich
cudzoziemiec, Pamiętam, jak szczera radość po aresztowaniu M. Tukhachevskogo
ostatnich jego kolegów bieżnika skrzypce, która jest tak lubiący czerwone
dowódcy. Ach, kto wie, jeżeli została ona przynajmniej akordeon, to może
wszystko kosztów, a wraz z nim, a MN Tukhachevskogo całkowicie. Odniesienie
do przedstawicieli zwierząt fizjologicznych poziom czują, kogo i kto jest obcy, i
nie może ukryć, nie uciekać tak długo, jak chcesz, możesz zabójstwo języka
rosyjskiego, jak to było w okresie sowieckim w wyższej sceny władzy, czy trzy
lub cztery -- Pięć błędów w słowach intensyfikacji rolnych, - nie pomoże.
Istnieje wewnętrzną logikę rozwoju, który jest bardzo trudny do przerwy,
kiedy powiedzieć A, a następnie przez B - więcej muzyki, i tak do końca alfabetu.
Nie może być trochę w ciąży, więc nie można zapisać elementy demokracji się w
kontrolowane konstruować. Logika feudalne-imperialnej systemu wymaga
zmartwychwstanie prawidłowego i stopniowo przeniesienie wszystkich dyskusji z
publicznością w języku służb specjalnych i wojska sił specjalnych. Przekazywanie
na taki język dialogu z uprawnienia do społeczeństwa znane loser, ponieważ
cywilów są w stanie uczyć się i nauczać i leczeniu dzieci i dorosłych do budowania
domów, prowadzący działalność, pisać książki i artykuły, ale oczywiście nie
wykształceni i nie wiedzą jak się choć -- następnie skonfrontować GRU sił
specjalnych. Dla społeczeństwa Dialog w takim zakresie szkodliwe, jak tylko
ostatnie, rozpaczliwe resort, pamiętaj lotniska Zvartnots Armenia, Wilno TV i

191
wielu innych punktach dialogu z władzami i społeczeństwem MS Gorbaczowa.
Aby moc tego rodzaju dialog może wydawać się całkiem akceptowalne, moc po
swojej stronie, ale jak stabilny będzie utworzony poprzez serię udanych dyskusje
tego rodzaju struktury politycznej - przynajmniej na pytanie otwarte.
Ale wracając do naszych niezbyt odległej przeszłości sowieckiej. Imperium
sowieckiego Classic (z okresu Stalina) była krajem, w którym feodalizm /
kvazifeodalizm stopniowo ewoluowały zdobywanie bardziej zaawansowane
formy. W tym sensie KPZR był naprawdę awangardy radzieckiej społeczeństwa, a
zawarte w najwyższej formie feudalne / kvazifeodalnoy siebie. Próba ustanowienia
i utrzymania kontroli nad wszystkimi sferami życia, KPZR perekovyvala,
ponownie kupił jej spuścizny rosyjski pre-ludzki, to vpisyvaya hierarchicznej
feudalne / kvazifeodalnogo ze względu na ich społeczeństwa. KPZR próbował
swoich członków i struktur, a następnie rozprowadzane do wszystkich relacji firmy
i instytucje, które istniały w Europie w średniowieczu. Wszystkie bardziej
rozwinięte i stał się multi-system vassaliteta stanowią wewnętrzne kodeksy
zachowań i korporacyjnych moralności urodzenia prawo, rozwinęły formy
feudalne czynszów pochodzą formie harmonizacji klanu i krajowych wartości, itp.
Głównym tego procesu było stopniowe obniżenie od 1953 r., odsetek stan
niewolnictwa, na którym stał od stuleci imperialnych państwa.
Sami-feudalne poddaństwo instytucji w dużej części okresu przejściowego
doświadczenie z 90 lat ubiegłego wieku, w szczególności, liberałowie,
reformatorów, w tym samym czasie była u władzy, w rzeczywistości, postanowił
nie anulować propiska, zmieniono nazwę Instytutu na to nagranie i utrzymanie
praktycznie taką samą kwotę ograniczenia . Jeśli wziąć pod uwagę propiska jako
niefunkcjonalne powrót epoki radzieckiej, to jest nie tylko formalne, ale także
zniesienia treść byłaby raczej kwestią czasu. Ale Instytut jest jednym z głównych
form kontroli społeczeństwa przez władze, to pomaga utrzymać porządek
feudalny.
Najbardziej aktywni odwetowego zdolności Instytut propiska używane
władzy sowieckiej w okresie naszej historii. Część tej praktyki było wydalenie

192
Moskwa-ty na 101 km, a w kwietniu 1968, zaraz po tym Ginzburg-Galanskova z
Komitetu Centralnego KPZR proponowanych zmian do ustawy o rejestracji do
rady miasta ... bez nałożenia kary administracyjnej do anulowania rejestracji osób
wykonujących antyspołeczna działalności, umożliwiając zniesławiający wyrobów
podżegających antyspołeczna elementy politycznie szkodliwe działanie, co sam
provocatively wobec władz ... Likwidacja osób, o których mowa w niniejszym
zarządzenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od chwili podjęcia decyzji o
wycofaniu propiska .
Inną bardzo ważną, nadal ten dzień jest zachowanie feudalne instytucji
powszechnego poboru wojskowego. Pod względem wojskowym praktycznych
zachowanie tej instytucji nie tylko potrzebę, ale również szkodliwe. Konkurować z
bardzo profesjonalnych sił zbrojnych rozwiniętych narodów takich modernizacji
armii, jest niezwykle trudne. Chodzi o to, że posiadanie nowoczesnych metod
prowadzenia wojny i korzystanie z zaawansowanych systemów uzbrojenia
wymaga nie mniej niż zawodowej pracy w zaawansowanych technologicznie
gałęzi przemysłu cywilnego. Proces jakości szkolenia wojskowego specjalisty po
prostu nadpisać ustawowego okresu służby wojskowej przez poboru. Oczywiście,
w tym przypadku, decyzja w istocie całkiem peripherally wojskowego zadania,
główne znaczenie zachowania powszechnej służby wojskowej było masę
socjalizacji w męskiej populacji kraju perekovke dogosudarstvennogo naturalnych
praw.
W wojsku na połączenie, ale wciąż na podstawie umowy, w dużej mierze
odpowiadają za mniej wykształconych i społecznie udany, młodych ludzi z
biednych, aby dostosować się do nowego kraju do gospodarki rynkowej
segmentach populacji. Poziom dochodu w rodzinie, zdrowia fizycznego i
psychicznego poborowych, zatrudnianych do służby wojskowej, o wiele niższe niż
ich rówieśnicy, który pozostał na obywatela. Niektóre z nich nie może czytać i
pisać, nie ma nawet szkoły podstawowej, a wojska w życiu - pierwszy instytucji
państwowej, do którego twarz zamknąć. Jednak niektóre rekruci zostali
wystawieni do stanu poprzez swoje więziennictwa. Ludzie bardziej udane warstw

193
społecznych mają ogromny potencjał dla prawników lub nie dość opieki prawnej
do służby wojskowej.
Armia jest dziś prawdopodobnie głównym budowy instytucji społecznych
człowieka śruby w hierarchii feudalne, gdzie rozwija się dwa podstawowe
zachowania scenariusze: pierwszy, podrzędny, a następnie naczelnym. Zgodnie z
jego armii socjalizacji przychodzi czasami do monstrously hypertrophied
postaciach, w tym równoważenie praw na krawędzi życia i śmierci, ciężkiego
metody dostosowania się do zasady gry systemu. Kiedy 60-ych XX wieku
rozpoczął długi proces dewaluacji powinno, a wraz z nim erozji sowieckiej
cywilizacji armii staje rozpoczęcia każdego kolejnego dekady coraz bardziej
rygorystycznych i prawie nie do zniesienia.
Poprzez zmianę zasad w wojsku środowiska, możesz śledzić proces
dewaluacji powodu. Nawet w 50. ubiegłego wieku w takich rzeczy jak zastraszanie
w wojsku prawie nie było. Ponadto, zyskuje coraz więcej siły i wielkości,
przekształcona do końca Związku Radzieckiego - początek post-sowieckich okres
naszej historii w czystej postaci karnego, obydwie instytucje społeczne - wojska i
więzienia - maksymalna unisono. Te instytucje społeczne mają znaczenie,
celowego zbieżność, gdyż mają najmniej socialized socjalizacji, większość
dogosudarstvennyh publicznego. Tak, absolutna anty-marginalnych elementów,
odrzucającej radzieckich symboli i władzy w ogóle, powiedział VK Kozlov na
liczbę uczestników anty wypowiedzi 50 - 60-ych XX wieku: Jeżeli jesteś w ich
krzyki i wypowiedzi ideologii, ideologia anty wszystkim - z tą samą pasją, oni
odrzucić zasady i wszelkie atrybuty władzy .
Ten wysoki status tej formy socjalizacji jest oparta na podstawie feudalne w
państwie historycznego bohatera imperium cywilizacji zachodniej, tych form
socjalizacji są dużo mniej ważne i prowadzone w bardziej humanitarny sposób.
Główną rolę w socjalizacji systemu edukacji odgrywa do przygotowania dla
państwa przez setki tysięcy krytyków sztuki, którzy najwyraźniej nie mogą być
używane w ramach specjalności, ale których obecności w społeczeństwie
gwałtownie podnosi jakość swoich ludzi. Powrót do rzeczywistości naszego życia,

194
zwracamy uwagę na inny ważny punkt: roczne obowiązkowe rekrutacji młodych
mężczyzn, niektóre z nich umiera w wyniku hazing, urazów itd., przypomina
zarówno archaiczna instytucja ofiary ludzkie i społeczeństwo feudalne quitrent
które płaci władzom.
Spadek mocy KPSS nie oznacza spadek o feudalny porządek na całą linię
frontu, ale oznacza wyczerpanie źródła. Wspieranie organizacji ramka feudalne był
ukryty, poluskrytyh i podstawionych formy częściowego zniszczenia
społeczeństwa była postrzegana jako początek chaosu, choć obecny chaos,
porównywalne z cywilizacyjny złomowanie 1917 - 1921 roku w Rosji nie było.
Wstrząśnięty intelektualistów, przede wszystkim fakt, że głównym aktorem w
dramacie zatytułowanym Śmierć z powodu nie staną się liberalną intelektualnej,
jak można było zakładać do pozdnesovetskuyu epoki, a po Nomad - Nomad,
barbarzyńskich.
Na początku 90-ych w XX w. nie jest to bardzo miłe społecznych typu
poczuć prawdziwy mistrz życia. Jest to być może przypomnieć opis A. Izgoevym
społeczeństwa w czasie wojny domowej w Rosji, gdzie widzimy uderzającą
zbieżność z postsowieckich okres naszej historii: Nigdy w społeczności
społecznych nie były tak słabe, tak jak podczas nadorvany oficjalnych królestwo
socjalizmu. Osoba wilk - to główne motto tych strasznych dni . Pogańskie
pragnienie woli w anarchii nie będzie tępione przez jakiekolwiek prawa, tak długo
zahamowań feudalne kolejności powinny wreszcie rozlane obecnie. Jednak
najbardziej straszliwe scenariusze, łącznie z wojną domową, w związku z
gwałtownym rozpadzie Rosji, na dużą skalę zamieszek gangów - nie miało
miejsca. Każdy, kto poważnie klauzurowy Nomad w latach radzieckiej władzy, ma
już dość okulturitsya, tak aby nie zniszczyć bardzo fundamenty cywilizowanego
istnienia: to już udowodnione, zdolne do życia na koncepcji.
Najbardziej opłacalne i widoczna forma społecznej siebie pozostaje
zasadniczo feudalne, przekształcona z macrostructure Imperial społeczeństwa do
dużych konglomeratu lokalnych klanów podmiotów. Mamy wciąż do czynienia
dziś w starych i nieefektywnych instytucji cesarskiej, ale jako podstawowy mając

195
strukturę ładu społecznego są lokalne karnego biurokratyczne klany. Funkcje z
postsowieckich okres naszego życia jest to, że ten własnej struktury musiał
wypełnić luki powstałe w wyniku upadku imperium sowieckiego. Nasze
społeczeństwo od dawna habituated do życia w nieformalnych zasad postępowania
we współczesnym języku rosyjskim nazwie pojęcia, bez wahania wziął tej opcji
jest naturalnym, poluanarhicheskogo kvazifeodalizma.
Niemniej jednak, pomimo faktu, że nie wszystko okazało się również, jak
wynika z 80-widzimy 90 ubiegłego wieku jako okres liberalnej modernizacji. W
okresie tym kraju jest dosłownie zmieciony wolnych przepływ innowacji do swojej
pierwotnej zawartości, niemal po raz pierwszy w historii zostały zniesione
wszystkie ograniczenia cenzury na rozpowszechnianie informacji, z wyjątkiem,
oczywiście, część z wojskowych. Inokulturnye innowacji swobodnie konkurować
z elementami gry w narodowych tradycji społeczno-kulturowych, niemal po raz
pierwszy w tej delikatnej dziedzinie skierowane są naturalnej selekcji, wybór w
zależności od stopnia efektywności i konkurencyjności.
W rzeczywistości naszego codziennego życia, wiele rzeczy się zmieniły, ale
socjologowie, politycznych naukowców i ekonomistów są nieco pospiesznie,
ogłaszając Rosji rządów prawa i gospodarki rynkowej niezbędne atrybuty
liberalnego społeczeństwa. Przejście tej wielkości, tym bardziej pogorszy
dekonstrukcji musi, nie może spełniać dziesięć lub piętnaście lat, należy pamiętać,
że Europa Zachodnia, do tego przejścia miały wieki. Postsowieckich okresie, jak i
zdołał zmieścić się w bardzo, ale udało nam się uniknąć najgorszego możliwego
scenariusza dla naszej przyszłości, i to głównie dzięki modernizacji fazy okresu
sowieckiego.
Zawiadomienie jeden bardzo ważny element naszego dyskursu w
rzeczywistości: dziewięćdziesiątych był okres, kiedy stopa podyktowane towarem
eksporterów i importerów towarów konsumpcyjnych. Istnieje nowy sektor elity.
Daleko od MIC w swoje cele i interesy, nie jest obecnie ideologicznych motywów,
a nie zachęcać do wolnego handlu zagranicznego i polityki wewnętrznej związków
z Zachodem - strategicznego partnera. Był nie odwrócił się od pacyfizmu z wojska

196
i przemysłu wojskowego. Równie naturalnie, nie jest chętny i jego utworzenia
cywilnego przemysłu . Ma możliwość stworzenia innowacyjnych segmentu,
prezentowane przez nowe technologie, standardy, wartości, instytucji, w ramach
naszego systemu społeczno-kulturalnych.
Liczba w tej czy innej formie, mieszkał lub po prostu do wiadomości
innowacji został tak, że sugeruje formacji liberalnej alternatywnego systemu do
analizy jego zdolność (lub niemożności) pod sprzyjające okoliczności i dostępność
historycznej chwili podjąć dominującej pozycji, aby zmienić system feudalny-
imperialnej . Ale podstawowe pytanie, czy liberalnej innowacji ostatnich
piętnaście lat jakościowej transformacji społeczeństwa lub być przysposobione
przez zwykłej inwersji imperialnej modelu systemu i zastąpić regularne
imperialnej modernizacji, wciąż brak odpowiedzi.
Dziś jednak, coraz bardziej wyraźnie widoczne kontury przyszłości po
przestrzeni, formacji, która jest w coraz większym stopniu określane przez logikę
Thermidor, jak w ostatnich latach, wyraźnie określone model cesarskiej pokusa
modernizacji, rozwoju kvaziimperskomu drogowych, które, oczywiście, wymaga
pewnej ideologii. Ta ścieżka rozwoju jest bliżej do władz, krewni, instynktownie,
jak to się powtarza, nabywać semantyki nowych / starych ideologicznych
oposredovany. A. White opisane teatru poszukiwań w kontekście podobnej
sytuacji w Rosji po zakończeniu wojny rosyjsko-japońskiej i pierwszy rosyjski
rewolucji definicji wykraczają poza zakres tematyczny odgrywa w poetyckiej
formie prezentacji podstawowych cech współczesnej rosyjski społecznej i
kulturalnej: W kontekście upadku obserwowanych Obecnie w Rosji, jedyną
rzeczą, w stanie osiągnąć - jest lepka mieszanina socjalizmu z indywidualizmu, gra
synesthesia, aż aromatycznych i skutki kozlovaka barbarzyńskie zmysłowy taniec
na łamane pozostaje cywilizacji .
Kiedy zbliża się do konwencjonalnej do tradycjonalistów jako celu stać
czysto dekoracyjny charakter instytucji demokracji przedstawicielskiej jest
uszkodzony system kontroli i równowagi, władza wszystko zaczyna skupiać się
bardziej wyraźnie w rękach jednej osoby, klanu, strona przywództwa. Na tym

197
etapie, moc ideologii elity trzeba zaakceptować większość społeczeństwa w
sytuacji fizycznej, pozwalając sublimować własnych interesów w dziedzinie
energetyki, które z różnych powodów nie mogą być wykorzystywane przez
człowieka do samodzielnej realizacji w płaszczyźnie poziomej materiału istnienia.
W zakresie logiki formalnej, dziś trudno jest ustalić, co się dzieje w kraju,
modernizacji lub renowacji? Pobyt w ramach tradycyjnego rozumienia
modernizacji, odpowiedź na to pytanie jest niemożliwa. Po raz kolejny, mówić o
tajemnicach Rosyjskiej mentalności, co najmniej, nie produktywny, ponieważ jest
to niepowtarzalne, z własnej specyfiki i mentalności innych narodów. Wierzymy,
że z punktu widzenia imperialnej model modernizacji, wszystko, co się dzieje, ma
pewną wewnętrzną logikę. W ciągu ostatnich trzech lub czterech lat dzieje się na
zewnątrz chaotyczne, ale wewnętrznie jest organizowany przez proces
przygotowania technologii, relacje, fragmenty liberalnej cywilizacji nowoczesnej,
te elementy, które mogą być wykorzystane do odbudowy i wzmocnienia systemu
cesarskiego powodu. Tak było w 1917 roku, kiedy to imperium został
zaktualizowany za pomocą mody następnie zachodniej teorii społeczno-
ekonomicznych, bolszewicy dostosowany do własnych problemów.
Czy naszym następnym okresie modernizacji, gdy imperium była
dominującym elementem, jako liberalny, a jedynie dodatkowy wyrównawczych, a
byproduct jego fazie imperialnej? Odpowiedź tak dosłownie zużyta do powietrza,
nowych argumentów w jego dowód prawie codziennie są z różnych obszarów
życia społecznego. Niemniej jednak, wierzymy, że mówienie o długiej i
dominującej fazie imperialnej modernizacja nie jest prawdziwe dla wielu
okolicznościach: Biurokracja i wszystkie klasy, ale po raz pierwszy w historii
rosyjskiego jest gęsta sroslis wejść w siebie. Duże właścicielami nabytych
bezprecedensowy wpływy polityczne, i dużych podmiotów gospodarczych -
szybko kapitału. Będzie to sprawne ponad różnice pomiędzy fazami i przyspieszyć
ich rotacji . Faza gosbyurokratii uroczystości, której autor jest w dużym stopniu
zbieżna z treścią cesarskiej etap modernizacji, rozcieńczonych w tym przypadku
syntezy jądrowej i biznesu zamazywanie gosudarstvennicheskih ideologii, to jest w

198
dużej mierze pochodzą i ambiwalentny charakter współczesnych procesów
modernizacji.
Zmiany w najgłębszym poziomie, sugerują, że Rosja ma historyczną szansę
na konsolidację neimperskoe jak państwa. Empires nie trwać wiecznie, do
urodzenia do dzieciństwa, młodości, dojrzałości i wreszcie starość, dryahlenie,
słabości i śmierć, że zmienia podstawowego powodu souiokulturnoy systemu.
Wierzymy, że w najbliższej i średnioterminowej perspektywie, amplituda drgań
między imperialną i liberalnych modeli modernizacji zostaną zmniejszone,
ponieważ wymarły eschatologicznej pomysł nie ma krajowych źródeł dla siebie.
Ideokratichesky projekt zakończony, prawie nikt inny nie wierzy w możliwość
mistycznego przełom w raju i nie zamierzam się poświęcić materialnych wartości
ziemskie i eschatologiczne megaprojects wiadomości.
Jednocześnie, zdecydowana większość naszych obywateli za pomocą pre-
ekonomiczne dostosowania polityki, które w najlepszym wypadku może
dostarczyć tylko minimum niezbędne warunki biologiczne przetrwanie.
Zapisywanie kilku eskapizm w stosunku do płaszczyzny poziomej istnienia w
przypadku braku wymawiane eschatologicznej pomysłów, które mogłyby również
zrekompensować niepowodzenia i frustracji w ziemskim życiu, to bardzo osłabia
motywację do kontynuowania życia. Tak więc, naukowcy uważają, że przyczyną
przedwczesnych zgonów jest brak widocznych perspektyw rozwoju
indywidualnego. Aimlessness istnienie prowadzi do bardzo niskiej wartości życia i
brak podświadome pragnienia jego kontynuacji . W artykuł napisany w oparciu o
badania socjologiczne przeprowadzone w Rosji w ramach Programu Rozwoju
Narodów Zjednoczonych w 2002 - 2003 roku, stwierdza, że rosyjski
najbiedniejszych regionów, w tym Pskowski Iwanowski i regionu, jak również
Obwód Autonomiczny żydowskie oraz Republika Tuva, globalnej ocena i jest
porównywalna do Wietnamu i niektórych krajów afrykańskich . W pewnym
sensie, jest pewnego rodzaju błędnego koła, gdzie rzeczywiste ubóstwo regionu
popycha ludzi do używania wstępnie prymitywnej strategii przetrwania,
psychicznego i skłonność do stosowania tych zasad pogłębia ubóstwo i terytorium.

199
Jeśli ideały w Rosji po prostu zastąpić interesów, jak było pierwotnie w
zachodniej i wschodniej Europy, to nie jest ostateczna i transformacji ustrojowej w
dziedzinie kultury i cywilizacyjnych jakości. Ale wzmocnienia interesów sektora
mentalności wystarczy do osiągnięcia pewnego poziomu deideologizatsii, ale nie
powstanie system zorganizowanego społeczeństwa mieszczańskiego-liberalne
typu. W historycznych i społeczno-dziedzictwo kulturowe w formacji musi być
znacznie większy niż w czasie historycznego ostatnie piętnaście lat naszej historii.
Realizacja prywatnego interesu nadal pomimo bezwładności na feudalne-
ideokraticheskoy paradygmat. Tendencje są bardzo zróżnicowana, różnych opinii
publicznej dają całkiem sprzecznych obraz, w tym dowody z procesu rewitalizacji
zastąpienia idealnym interesów. Tak więc, w socjologicznych badań
przeprowadzonych w ramach Inicjatywy Tomsk okazuje się, że zniszczenie
tradycyjnych świadomości (należnego, odpowiednio, i zniszczenie jest
nieodwracalne, i tradycyjne wartości są obecne, przede wszystkim, tylko Parade
poziom.
W postsowieckich kraju stoi badanie na świecie. Lost status konieczność
uruchomienia ideologii żywotności państwa i społeczeństwa, które mają być
chronione przed zagrożeniami zewnętrznymi, które należy wykonać w okresie
sowieckim, dominującą pozycję w hierarchii wartości. Badanie jest potęgowane
przez światowych badań deideologizatsiey, odmowa globalnych projektów,
zmiana kierunku wektora publicznej świadomości mesjańska projektów i ideologii
w prywatnych, lokalnych sfer ludzkiej egzystencji. Po zaideologizirovannoy życia
w ZSRR jest niezwykły warunek. W mocy, powstaje pytanie, na jakiej podstawie
mogą zostać utrzymane co najmniej minimalnego poziomu integracji
społeczeństwa w warunkach względnej wolności, autonomii jednostki, poziom
zróżnicowanej wartości, normy, strategie.
Gospodarcze, polityczne i kulturalne elity kraju jako możliwe rozwiązanie
rozważyć budowę zintegrowanego ideologii narodowych, w jej różne wersje
aplikacji, zazwyczaj ich imperialnych prototypów. Charakterystycznie, ideologia
postimperskoy ery jest retrospektywny, a zatem wyrażona dekadencką i symulacji

200
charakter. Wszyscy rozmawiają o odrodzeniu Rosji i nikt nie mówił o budowie
nowego Rosji. Co to jest Rosja zamierza ożywić, Moskwa Rusi, Piotra Nikolayev
radzieckich? GP Fedotov powiedział w związku z tym, że jeden Rosja widzi w
klasztorze, w drugiej Hordy Genghis Khan, trzeci w Sankt Petersburgu ostatnie
Romanovs. Musisz się obawiać tanich sloganów i wąskie perspektywy. Rosja
jednak, i to, i więcej .
Ponadto w historii rzeczywistej nie mógł przywrócić wszystko, ma tylko
mniej lub bardziej udanych osovremenennye wahania na ten sam temat, to
pokazuje nam, sprowadzają się do doświadczeń historycznych. Pamiętajmy o
słowach znany teoretyk konserwatywnych rewolucji, Carl Schmitt: Nie
Robespierre'a, ale złamał monarshyu Metternich korony. Istnieje tylko dla siebie,
samobójstwo. Odbudowa - to specyficzne metody niszczenia i dewastacji
restavriruemogo. Dlaczego? Ponieważ jest on self-rażenia. Więc nie przywróceń!
Ani Kościół, ani państwo, ani monarchia, ani demokracji, ani tronu, ani ołtarza, ani
starych form wolności, ani starych form obowiązku i mocy . Mit dominującą, nie
konkurują z rzeczywistością, zgodnie z jego logika, możesz przywrócić
czegokolwiek, możesz wrócić do pogaństwa starożytnej Rosji, zbiorową
świadomość uważa wszystko to jest całkiem możliwe. Jak Bizancjum, Rosja stara
się czerpać siłę z własnej przeszłości, nieustannie powraca do swojego
mifologizirovannoy i fetish historie i ideologii, ale kwitnienia pozavcherashnih
ideologii ma odpowiedniego znaku początku w agonii wczoraj pomysłów.
Wyjaśnia to ich delusional, bredzący charakter ... próbuje galwanizacja ideologii
zawsze tylko z więzienia na ich końcowe mertvost . Nowoczesny, dzisiejszej Rosji
nie jest w żaden znaczący historycznego czasu na kontynuację polityki uniknięcia
niepewności i historycznego wyboru dalszego ambiwalentny pull i push z
nowoczesnej cywilizacji zachodniej.
Śmierć imperium, wyczerpał swoje możliwości we wszystkich sferach życia
społecznego, nie towarzyszyły masowe dekonstrukcji w imperialnej świadomości.
Przejście z cesarskiej do postimperskoy forma państwowości rosyjskiej, w
połączeniu z potrzebą zrównoważonego rozwoju, wymaga zastąpienia obszernych

201
życia na intensywną strategię. Przy przechodzeniu od dominacji starego systemu
do alternatywnego systemu liberalnego typu wymaga przekształcenia
społeczeństwa rosyjskiego podstaw mentalności, być może bardziej kompletny
asymilacji doświadczenie euroatlantyckiej nowoczesnej cywilizacji.
Podstawą imperium nie może być na szeroką skalę przemocy wojskowych,
ani też nie może być odtworzone i bezwładności strachu utrzymania władzy.
Zgony z powodu nie podniesie doktryny ideologicznej, jak to jest możliwe, aby
przywrócić porządek cesarskiej, w oparciu o ideały uszczuplonych
eschatologicznej. Próba odtworzenia imperialnej w oparciu o pełne wykorzystanie
mocy struktur w kontekście powszechnego korupcją, może nie być wystarczająco
skuteczne, choć nie można nie rozpoznać, że dziś, kto ma broń, dużo więcej ludzi
niż ten, kto nie. W całym 90-ych z niewidzialnym, ale decydujące działania władz
i społeczeństwa, był stary slogan: chcielibyśmy prostoyat noc, więc dzień trwała,
historyczne czas wciśnięty w kontynuowaniu tego nieokreślony.
W takim świecie były, oczywiście, bardzo silna i obiektywnych powodów, a
także wybitny rosyjski ekonomista E. Yasin doprowadziły inflacji dane w post-
sowieckiej Rosji: 1992 - 2660 procent w 1993 - 930, 1994 ... - 320. W 1995 / 21
proc. To było dramatyczne zmiany ... 1997 wykazał 11 procent rocznej inflacji .
Ale w następnym, w roku 1998, teraz jest czas domyślnych, ponad trzy-krotnie
wzrost dolara, niszcząc wiodących banków komercyjnych, untightening nowej
spirali inflacyjnej. Trudno powiedzieć, czy to nawet w nowoczesnej historii
rosyjskiej, w okresie, kiedy ludzie w taki sposób, aby uniknąć formułowania
długoterminowych planów, gdy bardzo przyszłości byłoby wielowymiarowych.
Przez cały okres postsowieckich, żyła złudzenie o możliwości utrzymania
stabilności społecznej, w zasadzie nieosiągalny w dobie przejścia z jednego
społecznego, gospodarczego i politycznego systemu na inny. Widzieliśmy już w
tym okresie, w celu uniknięcia historycznego wyboru, kupić połysk prezentuje
zachodniej i zachodniej sposób życia w ogóle, a nie do stracenia, podczas gdy
zyski społeczne socjalizmu, jeśli to możliwe, zmniejszają nasilenie procesów
modernizacji. W okresie po 1991 można było osiągnąć w kierunku asymilacji

202
liberalnych wartości, ponieważ niektóre z elementów udostępnionego przez
przedstawicieli politycznie aktywnych mniejszości rosyjskiej megapolises. Ale to
nieodwracalnie utracone, proces KPZR nie stać drugim Norymberga, dash ramach
totalitarnego sowieckiej przeszłości był wykropkowanej, jedną nogą tutaj, a innym
nie, i rzeczywiście, nic ochernyat naszej wielkiej historii, w czasach radzieckich,
lot Yuri Gagarin, komunizm , który jest młodzieży świata, i spadł do różnych
okresów epoki radzieckiej młodzieży, ludzi sowieckich w ogóle. Głównie z tego
powodu psychicznego okoliczności politycznych i gospodarczych reform
liberalnych początku mid-90-ych w XX w. ucierpiała pół do pełnej ich zabrakło
woli politycznej, ale najważniejsze było, jeśli nie wykluczeniem, a następnie, w
każdym przypadku, wynosi jego zaniechanie reformy dużą część społeczeństwa.
W Europie Wschodniej, wyzwolenia spod komunizmu rozpoczęło się
wcześniej, było sprawne proces emancypacji politycznej jest w dużym stopniu
zbiegła się z procesem wyzwolenia narodowego. Jednak głównym czynnikiem
różnicującym jest dawna wewnętrznych izzhivanie feudalizm, proces w byłych
socjalistycznych krajów Europy Wschodniej do końca 80-ych w XX wieku została
praktycznie zakończona. Istnieją jednak na Bliskim Wschodzie Europejczyków
fakt nas - zmiany w naszej zbiorowej świadomości. Anty, anty-radzieckiej
rewolucji w Europie Wschodniej, które miały miejsce na przełomie lat 80 - ych 90-
tych XX w., określiły wzorzec której goryczy konfrontacji pomiędzy starą i nową
dominującego systemu disistemoy w dużej mierze zależy od stopnia zakorzenienie
we wspólnocie pierwsze. Innymi słowy, konfrontacji było tym bardziej ostro i
krwi, tym większa była kraju tzw realnego socjalizmu, w Rumunii, a mniej tego,
że socjalizm, tak jak w Republice Czeskiej, na Węgrzech, w Polsce, - niższe oporu
i jak W konsekwencji, Velvet zmiana władzy.
W Rosji w 1991 r. z powodu wyczerpania, komunistycznej ideologii stracił
możliwość znaczącego wpływu na realne życie. Ale aksamitny charakter naszej
rewolucji był raczej mannoy nieba nie mieliśmy żadnych unii Solidarności, jak w
Polsce lub Praga (Moskwa), na wiosnę, podobnie jak w Czechosłowacji, 1968 r.,
kiedy tylko 7 (siedem) osób, wyszedł w Moskwie na Placu Czerwonym, po

203
otrzymaniu tego aktu odważne działania na lata obozów i wygnania. Następnie A.
Galich śpiewali: Możesz iść do kwadratu, odważą się wejść do strefy na
wyznaczonych godzin, i przez dziesiątki lat przed nim w cyklu wierszy Aby
Czechy, o tym samym, o zapisanie cześć kraju w 1940 roku -- roku, kiedy w tej
samej kolumnie Wehrmacht składał Czechosłowacji, jakie znajdują się w M.
Tsvetaeva: ... Jeden oficer. / Z lesochka - styl życia - / Na громаду - tak z
rewolwerowy! .. / Poniesione / Good News / Co zapisane czeski honor! / Więc -
Kraj / Więc nie umieszczać / oznacza - wojna / Ale to było .
Siedem osób jest niezwykle niski, społecznej rewolucji nie cierpią mniej lub
bardziej rozległych warstw społeczeństwa sowieckiego, był ponieść absolutną
mniejszość, intelektualnych, siły fizycznej, nie wystarczy do pełnego-liberalnych
reform. Pod wieloma względami, właśnie dlatego, że były one tak niestabilne,
nadal istnieje pokusa imperialnej restauration, nie jest możliwe bez generowania
nowego eschatologicznej ideologii. Historia rozłożeniu jest samo w sobie nie, to
sprawia, że ludzie, którzy nie muszą przeprowadzać jakościowe i skutecznej
transformacji w post-sowieckiej Rosji.
Daj nam przypomnieć okazały się prorocze słowa Thomas Mann, którego
zakończyły go stulecie rocznicy I. Goethego, w predrokovom dla Niemiec 1932:
Kredyt, który dziś stanowi historii burżuazyjnej republiki, jest to naprawdę
krótkoterminowe pożyczki, na podstawie zachowanych innej wiary, że demokracja
i naprawdę może to zrobić jednak, jeśli wierzyć ich obłudę może je do władz
gwałtowny wrogami, a mianowicie ... przeniesienie państwa i gospodarki w
nowym świecie . W naszej obecnej sytuacji, pożyczki wiąże się z nadzieją, że
przejście z Rosji do innowacyjnych, post-przemysłowej gospodarki, który jest w
stanie korzystać z możliwości intelektualnych naszego systemu edukacji i
społeczeństwa jako całości.
Słabość i kruchość liberalne zyski w latach 90. ubiegłego wieku nie
wynikała z zlokoznennosti moc. Wręcz przeciwnie, oczekuje się zorganizować
obywateli we wszystkich sferach życia. Rosyjski mocy na początku 90-ych, że
usunięcie prasy socjalistycznej ideologii i ostre ograniczenie interwencji państwa i

204
kontroli w różnych sektorach społeczeństwa doprowadzi do wybuchu
spontanicznej aktywności karty. Władze w rzeczywistości liczyć na aktywnych
wystarczająco wykształceni mieszkańcy dużych miast, zwłaszcza rosyjski mega-
miast w Moskwie i Sankt Petersburgu. Wydaje się, że twórcze, energiczne,
aktywne, wykształconych ludzi, partii i mogą organizować swoje życie, ale dzięki
działalności gospodarczej i politycznej i społecznej życie na lepsze, doprowadzić
go do zgodności z normami przyjętymi w większości krajów rozwiniętych w
Europie i Ameryce Północnej. Jak widzimy obecnie, te nadzieje były zbyt
optymistyczne, a także wysokie oczekiwania i pokazały, że prawie wszystkie z
aktualizacji wyceny.
W polityce ludzi musiało się w partie polityczne, które mogą być w
mniejszym lub większym stopniu skuteczności w celu uwzględnienia interesów
obywateli. Żałuję, aby pamiętać, że rzeczywiste partii budynku w postsowieckich
okres naszej historii nie jest dostępny. Dziedziczone z okresu sowieckiego,
pozostała strony starych elektrowni wyróżniony wspomnienia moszczu - Partii
Komunistycznej, a nie ma jeszcze pełnego partii, w najlepszym wypadku, ich
zarodków - Yabloko i SPS, prototypów ze stron, wyrażając pewnej ideologii.
Pozostałe struktury szkolnictwa, służbę w roli strony, posiada unikalny, nie
klasyczny charakter. Są produktem intelektualnej kreatywności władze, władze nie
malowane emanacji powinny władze, które może zaoferować praktycznie dowolną
nazwę, strona struktury strony ideologii. Spadku tych stron władzy widzieliśmy w
wyborach parlamentarnych w okresie post-sowieckich. Bez wdawania się w
szczegóły ich, nazywając uwagę, będziemy pamiętać, że tylko w oparciu o wysoki
wynik wyborczy jest efekt bezwładności powodu. Z powodu zmarł, ale nadal jest
bezwładność otozhestvlyat się z władzy, najlepiej jak najbliżej silne, wówczas
osoba, łączących się z nim, czuje się silny. Można założyć, że jak
bezwładnościowego tłumienie linii powodu treści tej strony budynku będą się
zmieniać w kierunku bardziej klasycznego i masa stron, ale wymaga to dłuższego
czasu historycznego.

205
Bezwładności różnych śladów subdiskursov musi jeszcze bardziej widoczne
w mocy. Na przykład, odnosząc się do cech władzy prezydenckiej Jelcyna, I.
Klyamkin zauważa, że biorąc pod uwagę siłę tradycji rosyjskiej byłoby mówienie
o wyborczych jedynowładztwo ... Mam proponowany wyraz tylko bieżący moc w
krajowym kontekście historycznym i odzwierciedla dziedzictwo to, choć w postaci
osłabionych, szczególnie .
W post-sowieckich lat, osłabienie społecznego i kulturalnego normativity
zwiększenia bardziej naturalne, naturalnych osoby, które nie mają sublimować, co
ma coraz zakazów określonych przez kulturę, jest mniejsza niż społecznych
motywacji badań naukowych, twórczości artystycznej. Energii, które sublimować i
wykorzystywane w procesie obsługi zadłużenia, kosztów kompletność życiu
codziennym, osobistym samodzielnej realizacji w nieskończone możliwości
wynikające z materialnych i duchowych produktów oferowanych przez
współczesny świat.
Jeśli chodzi o post-sowieckiej Rosji dla rosyjskich kultury nowe kwestie są
istotne dla tematu: Czy warto go Pskowski Puszkin quitrent?, To znaczy, czy
kultury wysokiej autorytarne władzy państwowej, cenzury, żelazna kurtyna,
obsługujących właściwe? Wydaje się nam, że niektóre uproszczenia kultury,
lokalizacja segmentu high-end jest odpowiednia opłata za rozszerzenie zasad,
więcej swobody samoosuschestvleniya osobę do śmierci powinna. Kolejny etap
modernizacji związany z przyspieszeniem długi historyczny proces zmiany
mentalności rosyjskiej. Radikalizuetsya procesu wymiany elementów mentalności,
genealogia sięga do pionowe wymierne elementy świata, spowodowanych przez
jej wymiar horyzontalny, z udziałem zhizneosuschestvlenie tu i teraz, w jasno
określonych ramach naziemnej życia, pojednania z pośrodku, środek zimnej
formalne pravoustanovleny świadomość niemożliwości, oderwanie Szukaj recipes
powszechnej zbawieniem pokoju i ludzkiej śmierci powinna. Dowodem tego
przesunięcia służyć do mszy bóle fantomowe, głębokość pourazowymi szok
spowodowany utratą coś o wiele ważniejsze niż wyższy poziom materialnych
warunków życia.

206
II. System i disistema. Scenariusze i perspektywy

Pomimo braku wolnych projektu zakorzenienie w rosyjskiej ziemi, wolnych


tendencja jest nadal w Rosji stanowiły podstawę do tworzenia alternatywnego
systemu. To był jeszcze słaby, ale wciąż wystarczająco silny, aby zrównoważyć
dominującej imperialnej tradycji, wygładzanie nasilenie neoimperskih i
autorytarnych form współczesnego etapu modernizacji / remontu.
Procesy, wyraźnie objawia się w okresie post-sowieckich, sugerują
osłabienie feudalne Imperial system aktywnego tworzenia alternatywnego systemu
liberalnego. Głównym czynnikiem przyczyniającym się do tego porotsessu jest z
powodu śmierci, a zatem reorientacji społecznej świadomości z ideałów trosce o
promowanie zmian w wewnętrznej równowagi między imperialną i liberalnych
elementów modernizacji procesów. W trakcie 90-ych w XX wieku, można było
zaobserwować pewien trend w kierunku zwiększenia udziału wolnych element
względny spadek proporcji składników imperialnej modernizacji procesów. Ale
nawet w tej sytuacji, musimy rozpoznać, że imperializm których nadal dominują
znacznie zaostrzone w ostatnich latach.
Niemniej ważne pojawiających się w 90-th lat ubiegłego wieku, z tendencją,
że może przynieść co najmniej liberalnej disistemu do parytetu z Imperial-feudalny
system, w szczególności korzystne uwarunkowania historyczne, które mogą
pojawić się w perspektywie średniookresowej, stała się ona dominującą systemu .
Posiadamy w firmie, że wszelkie próby ożywienia, aby bardziej konkurencyjnego i
efektywnego systemu feudalne imperialnej może jedynie prowadzić do znacznych
czas trwania nieuniknione agonii. Po raz drugi skutecznie powtórzyć krwawej
rewolucji bolszewickiej kulbit, wlać stare / nowe imperialnej zawartość nowe
formy - nie jest to możliwe. W tym momencie - ręka jest krótki i że jest to polityka
imperialnej restauration ma poważne wewnętrznych i zewnętrznych bardziej

207
poważnych ograniczeń. W tych granicach zewnętrznych są ustawiane głównie w
dziedzinach światowej gospodarki i geopolityki.
Teraz od ogólnych cech stosunku cesarskiej-feudalny system oraz
powstających wolnych disistemy przejść do analizowania ich wypowiedzi w
dostosowaniu naszych współobywateli do nowych warunków życia w post-
sowieckiej Rosji. Daj nam rozważyć najbardziej palących problemów, przed
którymi stoi każdy z nas do przystosowania się do dwóch podstawowych formach.
Pierwsza grupa wstępnie dostosowania strategii jest produkt ekologiczny z
feudalne-imperialnej systemu.
Założono, że w postsowieckich modernizacji procesów w gospodarce -
procesy samoregulacji wyrażenia aktywizmu osobowych - powinny tworzyć
konkurencji na rynku, wielu rosyjskich i zachodnich ekonomistów, obecne
polityków myśli, że całkowite wycofanie rządowego rozporządzenia spowoduje
falach prywatnej inicjatywy, przedsiębiorczości, tworzenia dużych liczba nowych
kapitalistycznych przedsiębiorstw. Tak więc, A. Aslund, ekspert w bloku państw
socjalistycznych, konsultuje się z rządem szeregu krajów WNP w 90-ych XX
wieku, na początku reform, mówiąc, że w Rosji miliony firm już w pierwszym
roku wolnej przedsiębiorczości i wolnego cen. W praktyce okazało się, że te
nadzieje były zbyt optymistyczne, ponieważ potencjał Rosji kapitalistyczne
społeczeństwa została znacznie zawyżona, aw największym stopniu w odniesieniu
do jego części slave.
A konsekwencją prowadzonych w ZSRR i częściowo wstępnie radzieckich
okres naszej historii, polityki publicznej było stworzenie trwałego kompleksu
psychologiczne niewiary we własnych sił w ogóle oraz w zdolności ekonomicznej
między innymi, życia ze stałym chill na stan ludności w Rosji, a przede wszystkim
przedstawicieli byłych radzieckich intelektualistów . Na początku postsowieckich
reform, znaczna część rosyjskiego społeczeństwa wciąż czeka na wsparcie
ekonomiczne preferencji przez państwo, w zależności od różnych parametrów nie
był w stanie odgrywać rolę niezależnego podmiotu gospodarczego.

208
Błąd w szacunkach A. Aslund, i wielu innych polityków i ekonomistów były
spowodowane faktem, dawno temu zauważył rosyjski ekonomista i teologów SN
Bulgakov: Człowiek jest, oczywiście, nie ekonomiczne maszyny napędzane przez
wiosną gospodarczego interesu własnego i działając z niewzruszony
prostolinijność i bezbłędny dokładność, ale konkretny typ ducha ze wszystkimi
złożoność i różnorodność motywacji psychologicznych. Religia, dominujący
światopogląd stawia pewien znaczek i gospodarczej człowieka. W ludzkim sercu
jest ustawiony wewnątrz związek między religią i działalności gospodarczej .
Pamiętajmy o niespodziankę w Tołstoja, który powiedział, że Mam dawna
zdziwiony, że zaskakujące, zwłaszcza siedziby w Europie Zachodniej, jest zdania,
że praca jest czymś cnoty. W ramach tego tratsionalistskoy wartości systemu
regulacyjnego, praca nie jest mocy, człowiek nie powinien dążyć bogactwa,
ponieważ - bogactwo zysku - w piekle być, ale wielkim ideokraticheskomu
projektu w swojej religijnej lub świeckiej formy.
W swoich wspomnieniach, S. Witte przypomnieć atmosferę był typowym
rosyjskim edukowanie społeczeństwa w 70-ych XIX wieku, kiedy przejęła
wszystkie dovlel duch znanego nienawiść tych, którzy ich statusu lub bogactwo
materialne są wydawane od wielu średnich ludzi ... to nastrój panowały w całej
warstwy inteligentne liberalne . Ten nastrój jest stabilny, jego zastąpienia jest dość
konwencjonalnych w krajowych tradycji społeczno-kulturowych. Jest ona obecna
w długiej historii Rosji, vyryvayas z chłopskiej, Kozaków zamieszek Razin,
Pugachev, Bolotnikova, ogromna liczba mniejszych zakłóceń, z pełną Figurą w
pierwszych dziesięcioleciach sowieckiej władzy w ZSRR. A dziś, w
postsowieckich okres naszej historii dominacji w społeczeństwie stała się osoba,
która jest negatywnie odnoszące się do niezależnego i aktywnego
mieszczańskiego, społecznie udanych ludzi w ogóle.
W dziedzinie sztuki jest groteską postawy, ale dlatego, że bardziej wyraźnie
w M. Bulgakov Dog Heart. Były dość dvornyaga stał się człowiekiem nauki będzie
na jej rdzeń zachodnich, urgiynogo (tworzone przez pracy), podejście do życia,
śpiewanie pieśni rewolucyjne w chórze, gra bałałajka i złożoność świata, ma proste

209
receptury: Tak jest do zaoferowania ... A następnie pisać, pisać ... Kongres
Niemców ma ból głowy ... puhnet! Podjęcie wszystkich i podzielić ... .
I jak w tym przypadku zostać udovoletvoreniem najbardziej palących,
podstawowych potrzeb? Oczekuje się, że chleb do stawienia się w wyniku tego
część obcych ( nie) nieruchomości, jak gdyby samo w sobie, albo (chleb), lub
podjąć opiekę nad prawymi organ musi velichistvo mu szczęście i cud na
wszystkich. Te pragnienia mogą być w formie skróconej, aby wyrazić słowami z
bajki Na schuchemu zamówienia, ja wolę. Stąd miłość do piramidy typu MMM,
Paweł cudów, gra na pieniądze, leżących u podstaw oczekiwania manna z nieba
cud, zdolny łatwo, dźwięk codziennych zajęć, w ramach gospodarki rynkowej oraz
do zmiany życia na lepsze. Podobnym charakterze i okresowych zrywów
interesów w działalności prezydenta, rządu, Dumy: co robią, aby poprawić
warunki życia ludzi w moim życiu, które jest Nie zrobiłem dla siebie, ale są one
dla mnie.
W post-sowieckiej reformy niechęć do ludzi, znokautować średnia liczba,
objawia się jako psychicznego invariant, nienawiść tzw oligarchów, ludzi sukcesu
materiałów i za pomocą formularza kapitalistycznej adaptacji do nowej jakości
społecznej i kulturowej. Wyrównawczą, które są podatne na paternalism, że
wysoki poziom redystrybucji mentalność społeczeństwa rosyjskiego w ostatnich
latach zmienił się nie tyle jako zewnętrzny społeczno-kulturalnych zestaw
ludzkiego życia. Jest także oczywiste, jako łączna liczba tło zdarzenia, w
oddzielnych, landmark wydarzenia, szokujące demonstracji z archaiczną.
Tak więc, spadek z 2003 r., przewodniczący Związku Przemysłowców i
Przedsiębiorców AI Volski nakreślone swoją wizję stosunków władzy i biznesu:
Stosunki z mocy musi zostać rozwiązany w drodze negocjacji, bezpośrednie i
tajne. Ale ten problem nie pojawić ponownie, gra powinna być prowadzona na
zasadach. I wyjaśnił: Reguły - rosyjski wyrazem jest szczególny i ma szersze
znaczenie niż prawa. Sam Pan A. Wolski zgodzili się, że przedsiębiorcy płacą za
wolność, na przykład poprzez pomoc władz walki z ubóstwem, lub zgodę na
zwiększenie żadnych specjalnych podatków dochodowych w branży. Musimy

210
przyznać, że w dzisiejszym reformista siły rosyjskie nadal nie w prawie, jak w
archaicznych ludowych Pravda (sumienia), postrzegają jako zdradę z
kapitalistycznych stosunków bardzo prawdy (sumienia), odejście od ideału
sprawiedliwości i równości, rozumiane jako równanie ubóstwa. Istotnie, równanie
bogactwa oczywiście niemożliwe.
Ponadto, nowy rosyjski biznesu jest odrzucenie przez władze rosyjskie na
osobistej, intuicyjnym poziomie. Miał kilka niedociągnięć: nie tylko, że ludzie z
okulary i krawat, ale są one często neariyskogo pochodzenia pozwolić sobie na
miłość nie jest imperium, preferując do integracji Rosji do globalnego / struktur
europejskich, w tym wojskowej. Mamy niewiele zmian, podczas pierwszej wojny
światowej, znany rosyjski psychiatra prof PI Kovalevskiy opublikowanych książce
The Psychology of rosyjskiego narodu, który, między innymi, że: W ciągu
ostatnich lat, a my w Rosji przyniósł nowe szkodliwe Start -- Stolica ... Dla
banków, speculators, kulaks, w drafters z syndykaty nie ma narodu, nie ma domu,
nie narodu. Dla nich - tylko w stolicy. W stolicy nie ma honor, nie duma, ani dobra
narodu. Kapitał są międzynarodowe i kosmopolityczny .
To była tradycja podejrzenia dotyczące spraw ludzi, wiszą im wszystkie
etykiety i wszystkie do dziś. Oto pięści, prawo, lewo, wszystkie z nich w ramach
głównego, prawie aż do siódmego pokolenia w ciągu roku rządów radzieckich
przyniósł wówczas Patriotow stanu, i ukazał się w postsovetsoy życia rolnicy są
zbyt małe i słabe, aby podnieść rolnictwa, w celu zasilania neoimperskaya
zawiesić na nich etykiety wiejskich miroedov-zahrebernikov Bezrodny i
kosmopolityczne w jednej osobie.
Ale jeśli zasilanie jest w takiej głębokości, nie postrzegają psychicznego
poziom rosyjskiego przedsiębiorców, zwłaszcza dużych, jest dla niej innego, a
bardzo mocny argument na rzecz redystrybucji majątku od prywatnych do stanu,
albo przynajmniej przenieść z społeczny / psychicznie i antropologicznych
odległych biznesmenów społecznej / psychicznego i antropologicznych krewnych.
Wszystkie wyraźniej tendencja do rozważenia gospodarczych innowacji y 90-tych
XX w., podobnie jak formy, technologii i sposobów przekształcania przestarzałych

211
instytucji dystrybucją gospodarki do nowych, odpowiednich materiałów i
technologii ochrony środowiska i potrzeb społeczeństwa. Dzisiejsze nową fazę na
dużą skalę realokacji środków z różnego rodzaju silne i stosunkowo niezależnych
(przedsiębiorców) do stanu biurokracji w zakres pojęcia dominacji w kraju
dystrybucją gospodarki.
W 90 ubiegłego wieku w rosyjskiej gospodarki doświadczonych
bezprecedensową wykorzystanie naturalnej wymiany, siatki, lub wzajemnego
handlu. Rozwój naturalnych form handlu była spowodowana nie tylko
sytuacyjnych reakcji gospodarczej ciała w celu zmniejszenia stanu porządku i
względne ograniczenie podaży pieniądza, ale także praktyczne, realne wyrazem
zbiorowego nieprzytomny, prawdy ludzi w stanie przetłumaczyć biznesu
widoczne.
George Foster, studiował tzw kultury ubóstwa, zauważyć, że dla ludzi,
żyjący w mniej lub bardziej powszechne ubóstwo, wszystko dobre, wszystkie
dobre rzeczy w życiu się wydawać rodzaj zamkniętego systemu, zasobu, który jest
ograniczony do tej grupy. Zatem jeśli ktoś ma jeden z grupy otrzymuje oczywistą
zaletą będzie nieuchronnie nastąpić na koszt innych stron zbiorowych . Rosyjski
feudalne-imperialnej mocy wieków uprawiana kultury ubóstwa w kraju, ponieważ
ubogich i znane i łatwiejsze do zarządzania, nie będą one Rage z Giroux, to znaczy
mieć opinia, która różni się od stanowiska władzy i jest mało prawdopodobne, aby
być jego adwokatem. Okresu sowieckiego, z jego linii, baraki dla pracowników i
zekov, wagonów do przewozu tselinnikov i rekrutów tylko najnowsze
dramatycznego kroku tej długiej podróży.
Przez wieki kraj był negatywny osobistego wyboru jak najbardziej
potężnych i niezależnych odrzucenia, w najlepszym razie, dostawanie się na
emigrację, wzmocnienie ich pracy i wywiadu zagranicznego uprawnień, ale z
reguły są fizycznie zniszczone we własnym kraju, co nieuchronnie doprowadziło i
prowadzi do pogorszenia jakości rosyjskiego społeczeństwa, zmniejszenie jego
szans życiowych, oraz do bezpośredniego wyludnienie.

212
Dzisiaj, wybór już nastąpiło, pojawiło się z długiego historycznego wyboru
negatywnego, kiedy społeczeństwo jest wycofane, odrzucone lub pojedyncze
osoby, wzrasta znacznie powyżej poziomu ich środowiska. W południe, w czasach
stalinowskich podobne wyrównanie poziomu poniżej średniej i pokazane w
dosłownym znaczeniu, tragicznych wycofania z społeczeństwa ludzi stosunkowo
wysoki w odniesieniu do których może wystąpić Główny psychologicznego
dyskomfortu. Na licznych parthozaktivah ery zdominowany przez ludzi średniego
wzrostu, jak IG Erenburg pisał w swoich pamiętnikach Ludzie. Lat. Życie ,
sytuacja zmieniła się w jedynie 60 z ubiegłego wieku.
Liberalna reforma 90-ych w XX wieku były uderzające wyjątek od tej
zasady, silne mogli swobodnie rozwijać, tworząc firmę, aby osiągnąć nie tylko
ekonomiczne, ale także społeczny sukces. W połowie lat 90-ych, było ok. 20 -
23% z tendencją w kierunku zmniejszenia.
Jednak słaba okazała się znacznie większa i nie powinno dziwić, że po tak
długim okresie negatywny osobistego wyboru. Precapitalist (naturalny) formie
gospodarstw rodzinnych została masowo popularne w okresie post-sowieckich,
rolnicy (i nie tylko rolnicy stworzyli wirtuoza zdolność do przetrwania,
przewidywania sytuacji i wyzwań życia. Ta możliwość jest nieoceniona w
ekstremalnych warunkach, kiedy rodzina jest zmuszona do kolei gospodarki na
sam, zamknięty w zakresie problemów społeczno-gospodarczych, szybko budować
sieci horyzontalnych, spontaniczna, spółdzielni więzi z rodziną i wieśniaków.
Zdolność dosłownie nic zrobić dzisiaj, pewna siebie ubezpieczenia gwarantuje
system, który - fizyczne i społeczne przeżycia .
Znaczna część opinii publicznej zwrócił się do pre-tech przeżycie, gdy w
imię zachowania gwarantowanej minimalnej wymaganej do prostej reprodukcji
biologicznej życia, odrzucając ryzykownym, innowacyjne działanie. W okresie
post-sowieckich do 70-80% naszych rodaków wybrały dostosowania modelu
reformy, która jest poza zakresem tego kapitalistycznej gospodarki rynkowej,
zmniejszenie zużycia ograniczyć pakiet towarów i usług, przechodząc do
naturalnych form poleganie na samym sobie.

213
Ludzie bezmolvstvuet, w większości przypadków, wybierając pasywne
poddawanych dostosowania strategii. W Rosji, w przeciwieństwie do WNP, nie
jest powszechne imigracji pracy, z wyjątkiem włączenia do świata (zachodniego)
rynki najbardziej wykwalifikowanych pracowników. Klasycznym tego przykładem
może być praca imigracji Rosyjski programiści mają dobre szkolenia naukowe
naukowców, inżynierów, itp. Jednocześnie, proces de-industrializacji, zniszczenia
wspólnego gospodarstwa systemu, wraz ze zwolnienia masę mniej
wykwalifikowanych pracowników, które nie spowodowały żadnych znaczących
pracy imigracji przemysłowych i pracowników rolnych.
Posteriori, w oparciu o postsowieckich dekady, można powiedzieć, że
praktyczne zastosowanie w tradycyjnych społeczno-kulturowych tradycji
zachowanie, norm i wartości okazały się nieskuteczne w warunkach transformacji
w Rosji.
Jednak ze względu na fakt, że fala Westernization są nierówne zrywami,
nasz modernizacji ma brzydkie: duża część wygranej ze Wspólnoty lub państwa
osób nie związanych rynku i cywilnych, ale zamienia się w Rolling Stone ,
podczas gdy w rzeczywistości elementy starego dystrybucji (ale nie ściśle
regulowane i haotizirovannoy) systemy . Ten rodzaj orzeczenia w społeczeństwie
nie potrzeba więcej sztucznej hodowli władze, on jest teraz w trybie siebie, ale
zamieszczone w malejących rozmiarach, z naturalnych spadku populacji jest
obecnie około miliona 800 tysięcy osób rocznie. Czy osoba, co chcesz nałożyć
standardów życia, ale nie można mu życie życie żyć. Imperial ideały w swojej
obecnej formie na farsowy uwadze tradycyjnych mediach - to nie to, co jest warte
życia. Musi - padło, ale ogromny rosyjski ludzi nie zostały jeszcze szansę na
utrwalenie i rozszerzenie życie i świat, że istnieje. Może to być postrzegane i
smutne statystyki alkoholizmu, narkomanii i zaburzeń psychicznych.
Różne przejawy odbiegające zachowanie opiera się na wielu różnych
czynników sotsiokulurnyh, ale wszystkie są doprowadzone do wspólnego
mianownika, nazwisko - rozpaczy: Badania doprowadziły naukowców do
paradoksalnej konkluzji. Po zewnętrznej dobrobytu i wzrostu gospodarczego w

214
Rosji prawdziwego ludzkiego potencjału szybko pogarsza się . Innymi słowy,
państwo nie może uruchomić układ horyzontalny, materialny rozwój i sukces w
konsumpcyjnym społeczeństwie nie było jeszcze osiągalne smyslozhiznennym
Projekt większość ludności Rosji.
Jednak nie wszyscy w Rosji jest tak ponura. W postsowieckich okresie,
powstałe w oparciu o indywidualizm i kapitalistycznych form aktywności
alternatywnych strategii adaptacyjnych. Motywacja ( dostizhencheskaya )
działalność służy warunek sukcesu w życie strategię, która jest przeznaczona dla
społecznej akceptacji i otrzymania jakichkolwiek korzyści ... Jest on oparty na
potrzebach poszczególnych uznanie i poczucie własnej wartości ... To - strategia
aktywizmu i symbolicznej wartości. Wzięliśmy wartość modernizacji Rosji
dostizhitelnyh był ruch poszczególnych motywacji na poziomie podstawowe
podstaw reprezentacji, symbole i wartości, które przewodnikiem ludzi w ich
codziennej działalności.
Skuteczne metody działalności gospodarczej ma bardziej wykształconej
części społeczeństwa, co zbiegło się w dużej mierze jej granic z Rosją na
pojawiające się klasy średniej. Wyniki badań socjologicznych Lifestyle klasy
średniej, prowadzonych przez magazyn ekspertów i zircon, wskazuje, że rosyjski
klasy średniej o więcej niż połowa składa się z obywateli z wyższym
wykształceniem. Wyższy poziom dochodów, prestiżu społecznego, moc niż miejsc
w całym kraju, jest konsekwencją wyższych kwalifikacji zawodowych, jego
zapotrzebowanie na wolnym rynku pracy. Poziom wykształcenia przedsiębiorców
(np. poważnych biznesmenów w 2001 r., stała się jeszcze wyższe: 96,9% ukończył
uniwersytet, 13,4% - więcej niż jeden uniwersytet. Częściej niż nie, drugi
szkolnictwo wyższe prawne lub gospodarcze.
Zastosowanie skutecznych strategii adaptacyjnych, które są przede
wszystkim zintegrowane z kapitalistycznej gospodarki, jak w przypadku
tradycyjnych dostosowania wartości ustalonej przez preferencje indywidualne.
Podstawowe wartości średniej Rosjanie są wolność, woli, energii i
samodyscypliny. Im wyższa wyrazem tych wartości, im bliżej do szczytu piramidy

215
społecznej. Alternatywne do tych wartości, od którego w lewo są moralności, etyki
i byłego Związku Radzieckiego członkostwa we wspólnocie .
W życiu codziennym stopniowo objąć nowe wartości, celów,
zatwierdzonych przez nowe praktyki życia i zachowania. Dla osób rosyjski zawsze
były ważne zależności od oceny zewnętrznej, tj. ekstroobraza osoby, biorąc pod
uwagę niechęć masy całkowitej, wyrażone w maksyma typu: Jestem taki jak
wszyscy. Nie jestem na utrzymaniu , itp. Etatistskoe wspieranie poczucia
zależności od społeczeństwa, władz rozpoczęła proces socjalizacji pierwotnej i
inkulturatsii osobowości, stały się całe życie. Pod koniec XX wieku w Rosji został
oznaczony przez zmianę praktyki socjalizacji i inkulturatsii poszczególnych
modeli sukcesu. W pierwszej dekadzie postsowieckich, rosnąca liczba Rosjan
używać nowego mechanizmu społecznych i kulturowych legitymizacji sukcesu
było przejście z dominującym nauki wspólnoty, kommunitarnyh wartości wartości
indywidualizmu.
Około 20% Rosjanie wybrali strategię działania, tj. otwarcia własnych firm,
które otrzymały przekwalifikowania zawodowego, wykorzystując swoje
umiejętności w tych regionach Rosji i krajach świata, gdzie są one bardziej popytu.
Zgodnie z liberalnego paradygmatu, tożsamość własną, odrębną od interesów
grupy interesów. Dzięki aktywnej pracy autonomiczne indywidualne jest w stanie
bronić tych interesów najbardziej efektywnie.
Anthony Giddens, że ludzie mają tendencję do uprawy ryzyka, można
zobaczyć nieprzewidywalne przypadku gier, w okolicznościach, które są
postrzegane przez innych jako stereotyp, nie wymagają twórczej interpretacji.
Pojawiających innowacje rozszerzenie granic życia społecznie akceptowalnych
praktyk. Brak Bożej góry, stochastycznymi czynnikiem randomness otwarty życia
sprawia, że jej niejednoznaczność sytuacji, mogą zostać rozwiązane w wyniku
twórczego działania. W tym kontekście, uprawiane ryzyka koreluje z wartościami
społecznej świadomości epoki modernizmu. Ta strategia własnej tożsamości, jej
inteligencji, możliwości dobrych życiowych wyborów, bo Dziś, ryzyko nie jest
kwestią wyboru, to przeznaczenie.

216
Obecnie członkostwo w środku klasy pierwsze i przede wszystkim określona
przez użycie pozytywne (mieszczańskiego) życie strategie adaptacyjne, w
najszerszym możliwym zakresie w realiach postsowieckich życia. Te pozytywne
modele adaptacji używany głównie przez rosyjski klasy średniej.
Pomimo stosunkowo niewielka część klasy średniej, w składzie rosyjskiego
społeczeństwa w ogóle, wsparcie społeczne liberalnej modernizacji postsowieckich
okresu przejściowego nie pokrywa się z jego granice - to jest szerszy. W 1996 -
2000 roku (za wyjątkiem kilku miesięcy od sierpnia 1998 kryzysowego) wśród
Rosjan ankietowanych przez socjologów osób odczuła potrzebę kontynuowania
reform rynkowych, większa niż liczba chętnych, aby zatrzymać. Osoby te stanowią
względną większość w nowoczesnej Rosji. Prawie jedna trzecia osób dorosłych
były w rzeczywistości dla uaktualnień. Oczywiście, wielu naukowców jest mniej
optymistyczny pogląd na temat charakteru, skuteczności i dostępności społecznej
makrosubeta rosyjskich reform. Tak więc, TI Zaslavskaya stwierdza, że ... w kraju
jeszcze nie stanowili społecznej makrosubekt zainteresuje nie tylko w realizacji
reform demokratycznych, lecz zintegrowany i potężny, aby rozwiązać ten problem
praktycznie.
Niemniej jednak, wierzymy, że przy zachowaniu stosunkowo korzystnych
warunkach zewnętrznych, w szczególności, warunki wynikające z inwentaryzacji
syrevyh rynków, systemu podatkowego, pracuje na kształtowanie takich makro-
aktor, zainteresowani kontynuowaniem procesy transformacji w liberalnym
modelu modernizacji. Jest to najbardziej silne, młodych, wykształconych,
racjonalnego wykorzystania życia i strategii mających pozytywne motywacje w
życiu społeczeństwa. Ten rosyjski Yuppie do połowy lat 90-tych z XX wieku,
ludzi, którzy nie mogą być wykorzystane przez następne ideokraticheskogo
projektu.
A makrosubekt związane z europeizacja Rosji, ruch w kierunku integracji z
instytucjami międzynarodowymi, w szczególności Europejskiego gospodarczych,
politycznych i wojskowych struktur. Jest to zintegrowane struktury zjednoczonej
Europy może przyczynić się do stanu liberalnego modelu modernizacji, aw

217
konsekwencji alternatywa liberalny system społeczno-kulturowych jako
dominujący.
W środku klasy rozwija się dynamicznie, więc trzy lata badań
prowadzonych pod patronatem czasopisma ekspertów, że wychował się od 14 do
25% ogółu ludności danego kraju, to, z wystarczającym stopniem warunkowości
można podzielić na górnej, środkowej i dolnej . Według metodologii badań,
członkostwo w konkretnej warstwy z klasy średniej jest określany przez poziom
miesięcznego dochodu na członka rodziny.
Rosyjska klasa średnia stopniowo przestaje być coś w sobie, określa swoje
preferencje w zakresie norm i wartości, w tym te związane z kolektywizmu i
indywidualizmu, partie polityczne itd. t Jest to potwierdzone przez wyniki badań
socjologicznych, a więc spadek w 2002 roku przez magazyn ekspertów i zircon
badanie zostało przeprowadzone polityczne preferencje z klasy średniej. Dajemy
pewne dane liczbowe na jednego mieszkańca dochody różnych grup z klasy
średniej, która w dużym stopniu skorelowana ze swoimi wartościami i
ideologicznych preferencji.
Let's begin. Mniejsze zyski grupy klasy średniej (niższa klasa średnia), są
bardziej skłonni do pójścia za rosyjski społeczno-kulturowych tradycji, które są
istotne wartości, takie jak kolektywizm, sprawiedliwości społecznej, ich
przedstawiciele są bardziej wystawione na lewo od politycznego spektrum. Skład
ten, najliczniejsza grupa około 60% całkowitej liczby rosyjskiej klasy średniej, w
składzie Rosyjskiej obywatelom miesięczny dochód na osobę w rodzinie w
wysokości około 150 - 250 USD. Stany Zjednoczone. Ta grupa jest zwykle
reprezentowana przez zwykłych urzędników prywatnych firm i agencji rządowych,
menedżerów średniego i pracy arystokracji.
Bardziej dochodowe grupy preferowanych indywidualistycznym wartości,
które są skłonne do podejmowania ryzyka, osobistego wyboru, zmierzające przede
wszystkim do prawej strony rosyjskiej sceny politycznej. W związku z tym,
najmniej liczną grupę klasy średniej, co stanowi około 12%, których obywatele
byli miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty stanowiącej

218
równowartość 400 USD. Stany Zjednoczone. Górna klasa średnia polega na górę
kierownicy dużych i średnich przedsiębiorstw, właściciele małych firm, wysoko
wykwalifikowanych specjalistów.
Między górnym i dolnym grupy wtórny klasy średniej poziomu dochodu,
który jest w zakresie od 250 do 400 USD. Stany Zjednoczone. Według ich
wartości, tej grupie wiekowej jest w dużej mierze uwagę na miejsca zajmowane
przez górny klasy średniej, która jest prawdopodobnie ze względu na duże
historyczne i osobiste optymizmu, wiary w swoje umiejętności. Ta grupa jest
około 28% całkowitej liczby klasy średniej.
Niższa klasa średnia jest aktywnym zwolennikiem sprawiedliwości
społecznej i wyrównanie w dziedzinie spraw społecznych i kultury w
społeczeństwie, które przejawia się w pragnieniu państwa paternalism,
zmniejszenia różnic między najbardziej i najmniej dobrze wyłączony grup. Ważne
jest aktywne polityki rządowej w sprawach zatrudnienia, jego udział w stosunkach
między pracy i kapitału, który jest uzupełniony przez stosunkowo wysokie
poparcie dla redystrybucji, nacjonalizację majątku uzyskane przez nieuczciwy
sposób. Podczas rewizji wyników prywatyzacji w tej grupie respondentów poparła
rzędu 27% respondentów, wobec 16% w grupie średniej klasy średniej. Według
poglądy podzielane przez większość niższej klasy średniej, stan musi odgrywać
aktywną rolę w życiu gospodarczym zarządzania, w rozwiązywaniu konfliktów
między pracą a kapitałem. Jednocześnie, należy zauważyć, że wysoki poziom
zaangażowania w demokratycznych wartości, która jest uważana przez panel
respondentów deklaruje, reprezentujący niższa klasa średnia. Autorzy badania
sugerują, że niższa klasa średnia jest wyborczego ramy dla rozwoju rosyjskiej
demokracji społecznej. W niższej klasy średniej niektórych podwyższone poczucie
sprawiedliwości społecznej, w związku z tym, naszym zdaniem, część może
również promenyat obywatelskich w publicznej sprawiedliwości z feudalne-
imperialnej modelu.
Górna klasa średnia dla wielu stanowisk ma inny punkt widzenia niż ich
koledzy z grup o niskich dochodach, z klasy średniej. Zgodnie z panującą w tym

219
środowisku punktu widzenia państwa musi w końcu zrezygnować z tradycyjnej
polityki paternalism w stosunku do całego społeczeństwa i przedsiębiorców w
szczególności. Górna klasa średnia popiera koncepcji liberalnej gospodarki,
sprzeciwia redystrybucji majątku, a to powinno być państwo, jako partner, ale nie
opiekuna. Ci ludzie nie sirye i brudny, ale równe i godne.
Innymi słowy, górne grupy rosyjskiej klasy średniej siebie, mówiąc do
samodzielnego rozwoju, emancypacja jednostki, jest zdolny do rozwiązania
podstawowych problemów życia. Poglądy te w dużej mierze pokrywa się z
klasycznej tradycji liberalnej, której rząd utworzony w celu ochrony obywateli
wolnego praw konstytucyjnych, to funkcja państwa i powinny być ograniczone.
Zgodnie z liberalnych koncepcji osobowości, ponieważ nie istnieją żadne
obiektywne (naukowych) metod, aby określić jego preferencje dla poszczególnych,
osoby same powinny decydować, co jest dobre, a co fałszywe, osiągając
maksymalną wartość i skuteczność w różnych dziedzinach działalności. Cechy
wyróżniającej systemu odsłon (górny klasy średniej jest rozpoznać wysoką
wartość niezależności, będzie moc i samodyscypliny. Wydaje się, w oparciu o te
środki, które osiągnęły co mają osiągnąć.
W górnej części klasy średniej i gravitating do środkowej części tworzą
potencjalne wyborczego podstawy prawym skrzydle stron. Niższa klasa średnia
koncentruje się bardziej na socjaldemokratycznych wartości. Stwarza to
możliwość rozwoju dwóch stron systemu demokratycznego, wektor rozwoju, które
w zależności od zmian wartości orientacji rosyjskiej klasy średniej ma na celu
budowanie demokratycznej Rosji w społeczno systemu. Stopniowo realizacji
samego siebie jako grupy społecznej, z własnej gospodarczych, politycznych i
kulturowych interesów w górnej i środkowej części część powstającego klasy
średniej działa jako potencjalny przedmiot liberalny model rosyjski modernizacji.
Biorąc pod uwagę formy społecznej konkurencję jako zjawisko kulturowe,
K. Mannheim dzieli dwa zasadniczo różne podejścia do życia. Pierwsze podejście
zakłada, że człowiek napędzany przez świadomy celów, jest ambitny i wie, firmy,
która ma racjonalne postrzega świat i rozumie, czasem jako swego rodzaju

220
uczciwości. Osobowości pielęgnować cechy niezbędne do walki gospodarczej:
odwaga, realizm, zdolność do analizowania psychologii przeciwnika,
zainteresowanie, aby dowiedzieć się współzależności zjawisk, stałą zapowiedzią
nowych możliwości, możliwość obejrzenia perspektywy każdego z postępów w
ich łańcucha dostaw, do życia niedalekiej przyszłości niż obecna, nie zostały
spełnione osiągnęła w celu nowe szanse powodzenia, wierząc, że ich realizacja jest
ważniejsze niż to, co zostało osiągnięte, w skrócie, wiecznym wysiłkiem kogoś do
siebie, i niezdolność do przeciągnij istnienia .
Trudności, przeszkody na drodze do celu, tymczasowe niepowodzeń nie
może zatrzymać takiej osoby: Podstawowe wartości średniej Rosjanie są wolność,
woli, energii i samodyscypliny. Im wyższa wyrazem tych wartości, im bliżej do
szczytu piramidy społecznej i kulturalnej. Alternatywne do tych wartości, od
którego w lewo są moralności, etyki i byłego Związku Radzieckiego członkostwa
we wspólnocie .
W przeciwieństwie do pierwszej, działacz, dostizhitelnomu typu osoby,
dominującą w społeczeństwie, nowoczesnymi drugi rodzaj, który jest typowy,
szczególnie dla tradycyjnych / polutraditsionnogo, w tym społeczeństwa
sowieckiego, bardziej bierne, człowiek tego typu zrezygnowały z walki o życiu
sukces. W czasie, - przerywany i statyczne, to jest cała powierzchnia moc
nastrojów i jego kłamstwo zawsze jest ryzyko wyrzeczenia. To ryzyko utraty
samokontroli - wiecznego źródła mąki. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie poprzez
całkowitą zmianę stylu życia, utratę życia staje się celem. Tak, utrata własności
Mam jest podstawowym elementem przedstawienia Indian z nirvana.
Chrześcijańskiego mistycyzmu odzwierciedla chęć połączenia indywidualne z
Chrystusem aż do całkowitego rozpuszczenia w Chrystusie . Drugi typ osobowości
jest zdecydowanie skorelowane z prawosławnymi tradycji religijnej, która jest
bardzo swoiste świeckie treści w czasach radzieckich, księgowości dla ludzi
starych rosyjski system feudalny cesarskiej.
Dlatego też krótko rozważyć możliwość dwa podstawowe strategie
stosowane przez naszych rodaków w postsowieckich Rosja - i mieszczańskiej

221
doburzhuaznuyu. Pierwsza grupa życia polityk był głównie na górnej i środkowej
części środku klasy, a druga grupa z resztą, jak już wspomniano, większość
rosyjskiego społeczeństwa. Jest to część tych i innych ma poważny wpływ na
wybór możliwych scenariuszy przyszłego rozwoju Rosji.
W związku z tym będziemy pamiętać, że dziurawy na tle niebezpieczną
tendencję arhaizatsii regularne publicznej świadomości i, najwyraźniej, najnowsze
ostatnich imperialnych modernizacji / odtworzenie nie jest w stanie rozwiązać
swoje bezpośrednie wyzwanie - aby przywrócić imperium. Bardziej oczywiste
zaprzeczenie władzy od liberalnego modelu modernizacji nieuchronnie prowadzić
do przyspieszenia lag Rosja dla większości wskaźników nie tylko w zachodnim
świecie, ale także spoza krajów zachodnich, stojących na drodze do modernizacji.
W szczególności, odmowa doprowadzi do wzrostu luki technologicznej, w oparciu
o model modernizacji cesarskiej, które, jak wykazano, oparte na masywnych
publicznych służebności w erze post-technologicznych w celu osiągnięcia
równości z euroatlantyckiej cywilizacji modernizacji zasadniczo niemożliwe. Aby
osiągnąć i utrzymać że parytet potrzebę wolnego człowieka, zawodowych, wolne
uczucie w kraju, postrzegania władzy, mediów, zwłaszcza telewizji, bez
odrzucenia i alergii.
To jest paradoks, na pierwszy rzut oka brzmi - bez ATP i jabłka w
parlamencie (obecnie moją stroną, a oni reprezentują moje interesy w mocy), bez
wolnego wyboru w wolnym rano gazetę w filiżance kawy - bez parzystości
technologicznych, w tym wojskowych, w post-industrial świat nie może być. Jej
po prostu nie do wsparcia. Wolne i zawodowych osób znajdzie się znacznie więcej
pracy zarobkowej i większy stopień wolności w dowolnym miejscu w Los Alamos,
a imperialne urzędu, nie tylko ze strachu, ale sumienie jest gotowa do tego parytetu
- nie będzie w stanie osiągnąć. Nie tamtej epoki, a nie stopień wewnętrznej
wolności, a nie dostępu do informacji, a na wylocie - nie stopień kreatywności.
Wszystko to z kolei, zamyka za możliwość przystąpienia Rosji po świecie, a
perspektywy dla budowania społeczeństwa informacyjnego - w technologicznej
będą nieodwracalne.

222
Ale nie wszyscy tak smutno, innym zły wybór dla kraju nie jest jeszcze do
końca i 90-tych XX wieku głównie czas liberalnej modernizacji. I cały czas były w
procesie gospodarczym, częściowo politycznej, a nawet w mniejszym stopniu,
rozwój kulturalny Rosji klasy średniej - fundament liberalnego społeczeństwa.
Tak, ten proces był powolny i trudny, a na poziomie subiektywnym, nie wszyscy
przedstawiciele rosyjskiej klasy średniej jest dzielona liberalne wartości.
Nowoczesna miejska burżuazja jeszcze małe i nie w pełni świadomi swoich
interesów politycznych, ale w średnim stopniowo vyzrevaet psychologicznej
gotowości, jeśli nie w bezpośredniej opozycji do feudalne-imperialnej stanu, a
następnie co najmniej w celu ochrony ich własności za pomocą wszelkich środków
dostępnych. Niektórzy autorzy uważają, że nowoczesne było to w przedwojennej
Rosji Sowieckiej.
Tak więc, stosunek bez Rosjan do nieruchomości w okresie przed-
radzieckich, nowoczesny rosyjski filozof i badacz AF Losev, Vladimir B. Bibihin
opisać następująco: Jeżeli własności prywatnej w Rosji jest tak łatwe, prawie bez
oporu, został zmieciony socjalistycznej wirowa z namiętności, to tylko dlatego, że
jest zbyt słaby wiarą w prawdzie własności prywatnej, a sami ograblyaemye
właścicieli negoduya na looters powodów osobistych, głęboko w ich sercach nie
wierzą w ich prawa, nie wie o jego świętości, nie czują się odpowiedzialni za ich
bronić go w rzeczywistości skrycie wierzył w moralną sprawiedliwości ostatnich
bramek socjalistów .
Tak więc, całkiem świadomie polemical ukierunkowanie komentarz
powyżej. Wierzymy, że własność prywatna - jest święte, więc muszą być
chronione w każdy możliwy sposób, a przede wszystkim polityczny. Jeśli
przedstawicieli rosyjskiego biznesu w dużych ilościach nie będzie angażować się
w działalność polityczną, jeśli biznesu pozostają coś w sobie, - na własności
prywatnej w Rosji wkrótce zapomnieć. Na pytanie o jej istnieniu w Rosji, choć w
bardziej łagodne formy, jest dokładnie taka sama jak w październiku 1917. A
naprzeciwko dużych i małych firm jest taka sama - tragiczny pytanie - czy jesteś
gotowy do obrony swoich dóbr, a tym samym nowe Rosji? Wolność

223
nowoczesnych rosyjski właściciel fałszywego wstydu i strachu w nocy o własności
- to psychologiczne, ale warunkiem sine qua non, co do własności prywatnej w
ścisłym tego słowa znaczeniu.
Wierzymy, że w postsowieckich modernizacji i najbardziej wykształconych
część z klasy średniej może przyspieszyć wygaśnięcia dominującej cesarskiej-
feudalne oraz przyczyniają się do powstawania nowych, alternatywnych-
liberalnego systemu demokratycznego, który jest w stanie w czasie walki o
dominację. Liberalno disistema stopniowo się jej wpływ w różnych sferach życia
publicznego, ale jej życia nie może być inaczej niż opisano polulatentnuyu.
Rozwój i rozbudowa stałych życia liberalne disistemy udany z pewnych
okolicznościach oferuje Rosja perspektywa stopniowego liberalnej transformacji.
Ale taki scenariusz rozwoju nie jest jedynym i nieuniknione, to jest możliwe i
realizacji scenariuszy, prowadzą kraj do innego historycznych dodatku.
Jednakże, istnieje możliwość wystarczająco długi, aby uniknąć
jakiejkolwiek formie pewności, do prowadzenia polityki sytuacyjną Fire Response,
przy zachowaniu obecnego stabilności na podstawie chcielibyśmy prostoyat dzień,
ale trwało nocy. Ten, choć nie w pełni świadome, wybór toczenia szczególnych
działań w skali krajowej i zagranicznej polityki zestaw wzajemnie wykluczające
się przepisy, zgłoszone w ramach wysiłku na pewno, zamiast pełnego zakresu
możliwych przyszłych decyzji. Jednak w ostatnich latach dość wyraźnie ma do
wyboru na rzecz rozwoju kvaziimperskogo, które oczywiście wymaga pewnych
ideologii. Ta ścieżka rozwoju jest bliżej domu, instynktownie, gdyż powtarza się,
zdobycia nowej semantyki \ starych ideologicznych oposredovany. Feudalne-
imperialnej Rosji, oraz wybór przyszłości kvaziimperskuyu mocy mniej lub
bardziej świadomie wspierać i najmniej wykształconych i wsparcia materialnego z
klasy średniej.
Niemniej jednak, pojęcie przyszłych wyborów, a rozwój ten nie został
jeszcze się ostateczna, sytuacja rozwija się w mezheumochnomu, ambiwalentne
scenariusz. Dziś kraj nadal równowagi w obszarze przecięcia imperialnej i
liberalnej modernizacji trendy, ale między imperialną i liberalnych modeli rozwoju

224
społecznego, nie może być żadnych długoterminowych i trwałego kompromisu.
Na poziomie empirycznych, w społeczeństwie, heterogenicznych i
wielokierunkowego tendencji w rozproszonych państwa, ale dominująca
strategicznego rozwoju nie może być jednocześnie przekazywana w przeciwnych
kierunkach, prędzej czy później będzie musiała dokonać historycznego wyboru. A
już obciążone imperialnej tradycji władzy mogłoby sprzeciwić się tego wyboru,
tak bolesne musiałby zapłacić w krótkiej perspektywie historycznej perspektywie,
ponieważ w przyszłości feudalne imperium we współczesnym świecie nie ma. Ze
względu na znane ograniczenia indywidualnego życia ludzkiego jest Szkoda tylko,
że okres bez przyszłości może czasami trwać bardzo długo.

Wnioski

W 1247 w Europie z odległych i niebezpiecznych podróży do imperium


Chingizhana zwróciło papieskim ambasadorem Franciszkanów Giovanni da Plano
Carpini, w lewo i współczesnych potomków seen opis kraju, opis, który zawiera
masę materiałów faktycznych, uznane przez historyków dość wiarygodne. Piąty
rozdział książki na temat pochodzenia imperium Tatarów i ich książęta, i moc
cesarza znacznie różni się od reszty tekstu z fantastycznych wydarzeń, które
naszym zdaniem ich symbole w sposób zgodny z tym tematem tego monografii.
Według Carpini, Chingizhan, dążąc do zdobycia cały świat, jest zabronione jego
żołnierzy do powrotu przed wygranej pełne zwycięstwo, podbój nie tylko
bliźniemu, a więc kulturowo bliskie, ale odległe, barbarzyńskie ludzi. Warriors
Chingiz walk, lub próbuje walczyć z ludźmi, którzy nie należą do naszego
ziemskiego świata, dodając do chaosu imperium miejsca, próba nabycia świecie
dominacji popycha do Mongols nadzwyczajnych zakresu. Ta fascynująca
przypowieść w tym samym czasie i pouczające: autor przewidywanego szybkiego
upadku imperium fantastyczne.

225
Empires nie trwać wiecznie. Wiemy, że jest to prawdopodobnie najlepszy z
tych odległych wydarzeń współczesnych. Postimperskoe rosyjski rząd próbuje z
kolei boleśnie naezzhennoy wiekach imperialnych skrajni i tak boleśnie,
konkurując z neoimperskim projektu kiełków złamać nowego, demokratycznego
państwa. Imperium stara się dotrzeć do świata, a mianowicie, że imperium był
ZSRR, to w nieunikniony sposób będą w organizmie jest niejednorodny, a więc
niezgodne elementów społeczno-kulturowych, takich terytorium cywilizacyjny
antypody, jak Estonia i Tadżykistan. Nasycony kulturą i, naturalnie, ludzkiego
świata, imperium umiera. Śmierć starą rozliczeń miejsca sformatować
podstawowych cech kulturowych i cywilizacyjnych systemów, na ruinach
imperium rosną narodowego państwa, osiągając swoje historyczne ze względu na
drogach: te w Europie, dla wolności i demokracji, który w szarej strefie
autorytaryzm, przemoc, dominacja oszczędności ideologii : świeckie mniej więcej
religijnych. Tutaj wydaje się właściwe, aby przypomnieć napomnienie rosyjski
filozof PL Trubetskoy, zwracając uwagę na niebezpieczne tendencje swoim
czasem, dość wyraźnie i rozmnażać się w dolnej części w ten sposób: Gromily,
lzhepravoslavnye, lzhepatrioty, a wraz z nimi nowe i fałszywi prorocy przygotuje
nowe i bardziej straszne niż obecnie, eksplozja bolszewizm . A dziś, to
prawdopodobnie nie jest tak dużo o odnowienie bolszewizm, ale pokusa
wojującego nacjonalizmu i cesarskiej. Tak nam cios, nawet w tym, po raz kolejny,
Ten kielich. Pierwszym z nich jest, gdy lżejsze, lepiej i po prostu lepiej. A to
dlatego wielką nadzieję na zmianę treści i cele rosyjskiej Modernizacja:
Modernizacja nie jest wzmocnienie imperium, ale dla dobra człowieka, jego
ziemskiej, codziennej egzystencji, komfort i sytości, jeśli chcesz, mieszczańskiej,
mniej lub bardziej regularnym życia modelu europejskiego. Masz do wyboru
obryaschut tak, szansę na odejście od liberalnego modelu Imperial głównie
modernizacji jest dziś bardzo niska, ale wszystko idzie tak szybko, szybko innej
epoki, jak zawsze nie można ukrywać z historii.

226
P.S.

Deszczowe lato 2004. Książka jest już napisana, a okno łamane stare i rodzi
się nowa era. Dlatego kilka słów postscriptum. Więc. Scenariusze dla kraju,
oczywiście, różne i tak oczywiście nie wszystkie z nich prowadzi do budowy
liberalnych wartości przez państwo rosyjskie, wiele z nich po prostu prowadzić do
donikąd. Jest to nadal nie jest bardzo zaawansowana, a więc leczyć etapie
wykonywania zwykłych / nadzwyczajne scenariusz rozwoju, to jest
prawdopodobne, i są dzisiaj. Dalszy ruch w tym kierunku może doprowadzić w
Rosji obok historycznego dodatek, prawdopodobieństwo trzeciego na sto lat
cywilizacyjne awarii, wraz z kolejnym naruszeniem ciągłości kulturowej.
Po rewolucji październikowej w 1917 roku, Winston Churchill powiedział,
że Rosja zatonął przy wejściu do portu zbawienia. Dzisiaj, Rosja nigdy nie zbliżył
się do portu europejskiego życia, ale imperialne / neoimperskaya sobie moc, po raz
trzeci (!) Dla wieku, otwiera Kingston. Trzy kryzys cywilizacyjny ponad sto lat -
to objawy choroby głębokiego społeczno-kulturalnych ciała Rosji. Dead chwycić
żyje, powinna już martwy, ale poprzez własne jednostki, bezwładności istniejących
i umierania subdiskursov jeszcze zdolne do symulacji-farsowy odrodzenie.
W imię trudnych muszą się rozpocząć zaniku fundament nowego
postsowieckich rosyjskie. Nie można budować stabilną postsowieckich Rosja w
Moskwie nowego procesu, biorąc pod uwagę realia historyczne dzisiaj, z
skalkirovannyh w połowie - w drugiej połowie 30-ych z ubiegłego wieku. Jeżeli
największy rosyjskich biznesmenów nie są społecznie blisko radzieckich władz
karnego środowiska, ale z radzieckich / rosyjskich intelektualistów
zadeklarowanych prawie karnym seryjnych zabójców, dlaczego nie otworzyć
transcript ezhovskogo publiczne i prawo do pierwszego i nie obwiniam ich takie
same, a potem nieznany liczba dzieci w ramach przygotowań do sprzedaży części
Ojczyzny (Dalekiego Wschodu - Japonii, Ukrainy - do realiów dzisiejszych
Manchester City - Niemcy), a szpiegostwo na Wywiadu? Dlaczego nie

227
sprowadzają się do miejsca zatrzymania raznoryadku Bezrodny kosmopolityczne,
szpiegów, i innych wrogów ludu? Niestety, dziś te kwestie w dziedzinie
wirtualnych obawy radzieckich / rosyjskich intelektualistów przeniósł się do
działań, jak widzieliśmy powyżej, w historii Rosji, i nikt nie uczy niczego.
Jednak nie jest całkiem prawdziwe. Cały postsowieckich okres nie był
znaczny odpływ kapitału z Rosji, mimo że kraj ten długo przechowywane znacznie
wyższe stopy zwrotu niż, na przykład, w krajach Unii Europejskiej, a rynki
kapitałowe, towarów i usług były dalekie od nasycenia. Zgodnie z ustaw
gospodarczych, biznesowych należy zrobić w Rosji, a kapitał nie został do
opuszczenia kraju, ale szukać z całego świata. Naturalne pytanie - dlaczego? W
post-sowieckiej Rosji зашкаливали i зашкаливают dzisiaj, ryzyko polityczne,
które w sposób nieunikniony projekcji i gospodarki. Głównym powodem obecnego
stanu rzeczy, jeżeli nie zostały zgłoszone bezpośrednio odmowa prawa do
własności prywatnej, zwłaszcza dużych, rozpatrzenie go jako tercjarka znaczenia,
zajmując w odosobnionych miejscach, przyjętej hierarchii wartości.
W związku z tym autor historycznego aluzja subiektywne - dlaczego
formalnie upaństwawiać nieruchomości, jeśli to możliwe, aby przekazać ją do
wiarygodnych rękach rzeczywistym Aryans stanu, który będzie w rzeczywistości,
tylko menedżerów publicznych, służące interesom władzy w gospodarce iw
polityce . A jeśli posiadanie nieruchomości uzależnione jest zawsze, jeśli to jest
zawsze możliwość wyboru, a następnie, którzy mogą przyjść w rosyjskiej
gospodarki na poważnie i na długo? Takie nieruchomości oparzenia jego ręce, a
tam są dwa główne warianty jego użytkowania. Oba fundusze są przekazywane z
działalności, wraz z jej późniejszymi upadku lub struktury z kilku lepiej
zorganizowane i do późniejszej sprzedaży dla zagranicznych inwestorów, którzy
wydają się być bardziej chroniony przed odzwyczajaniu nieruchomości. Całkiem
naturalnie, że jest istotne dla własności radykalnie zmniejsza prawdopodobieństwo
pozytywnego scenariusza w przyszłości Rosja i tak radykalnie zwiększa
prawdopodobieństwo negatywnych scenariuszy. Ponadto rezerwy własności

228
prowadzi nieuchronnie do warunków demokracji w ogóle, nie jest to absolutnie
współzależnych procesów.
Dlatego też setki tysięcy (miliony?) Z naszych najbardziej przedsiębiorczych
i wizjoner grazhan mieszkał i działał w czasie całego postsowieckich okres
naszego życia, Time After Time powtórzenie ulubionego słowa K.
Stanisławskiego, skierowane do uczestników: Nie wierzę, - to jest
nieprzekonującym grać. Wszyscy byliśmy poinformowani, że w kraju demokracji,
pluralizmu, własności prywatnej, a co ważniejsze, zwrócił się do starego nie
będzie, a oni odpowiedzieli: - Nie wierzę! - I kupować nieruchomości w Europie,
otrzymał podwójne obywatelstwo, w ostateczności, aby utrzymać rękach biletu z
otwartą datą wyjazdu. Jeżeli cokolwiek, i może uczyć rosyjskiego / radzieckiego
człowieka, wszystkich naszych dziejów - jest berezhenogo - Bóg zbawia, i straży
należy w pierwszym rzędzie państwa cesarskiej.
Na starych nie zwróci, ale reżimu komunistycznego jest możliwe tylko
historyczne dodatek, który może osiągnąć Rosja? Istnieje i jest prawdopodobnie
martwy koniec trasy Thermidor cesarskiej i nacjonalistycznych utopii, zagrożenie
radykalnych działań władz w celu zachowania / odtworzenia imperium.
Tak, widzieliśmy tylko kilka trendów, które wskazują na możliwości tego
scenariusza jako dominujący, ale po raz kolejny, aby pochować Rosja jest jeszcze
zbyt wcześnie, zawsze pozostanie niewyrażonych naszej nadziei - może proneset.
Jesteśmy teraz w porządku rosnącym (w górę) cyklu makroekonomicznych
dynamiki, niezwykle wysokie ceny ropy i innych cen naszego eksportu - tak
daleko, całkiem możliwe, proneset. Ale jak się zachowywać moc z takiej
mentalności w malejącym fazy cyklu makroekonomiczne - prawie nie ma do
odgadnięcia.
Ponadto emigracji - nie jest uniwersalnym rozwiązaniem. Chciałabym
mówić w języku rosyjskim, na żywo w odpowiednim środowiskiem społecznym,
w celu uzyskania informacji z komunikatów prasowych na rosyjskiej stacji
telewizyjnej, i po prostu zobaczyć godnej (społecznie / psychicznie ścisłej) osoba
w organu. I dlaczego, w rzeczywistości, powinniśmy zostawić, ale nie?

229
Daj nam przypomnieć podręcznik: w latach 30-przełożonych i innych
wykonawców / świadkami masowych represji obliczu swoich ofiar na rok lub dwa
z trzech sił. Dzisiaj, historia powtarza się w dość śmieszny formie, ale nadal ...
Ale nie wszystko, co złe, mam teraz Thermidor i dobrego postępowania. Na
przykład, ostatnio nie jest krajem silnym i ujednolicony obecność całkowitej, więc
powiedzmy na przeciwnika prawym skrzydle strony, dobre pytanie, do przyjaciół,
którzy będą istotne w rosyjskiej partstroitelstve, ogólnie rzecz biorąc, częściowo
osobistych, terminy zostały uregulowane. Powodzenie partstroitelstvu znanej
proporcji adrenaliny nocy: oto skripnuli na drzwi hamulce, a tutaj - już przybył do
bliźniego.
Tak więc, formuła nowej ery, że wszystkie bardziej dotkliwe w powietrzu
nowego rosyjskiego życia: mniejszych firm, które naprawdę jest biznes, więcej
prywatności i prawdopodobnie polityki, korzyści nadal jest Internet, komputery z
skanery i drukarki, więc kolejność Zapomniane do 90-lat i niezawodne radio
Swoboda. Kurtyna podnosi, wszyscy jesteśmy z powrotem na wiatr historii, i
znowu The Times nie wybrać / Żyją i umierają. / Najbardziej nieuczciwość w
świetle / Nie pytając i nie obwiniać. / Tak, jakby można na tych, / Jak zmienić
rynku .

230