Vous êtes sur la page 1sur 17

Republika Hrvatska

Virovitiko-podravska upanija
Grad Slatina
Srednja kola Marka Marulia Slatina

Ante Kovai
U registraturi

Ivan Neki i Denis Lazor


Opa gimnazija. 3.a

Sadraj

Biografija pisca ..............................................................................................................................1


Uvod ..............................................................................................................................................2
Saetak ..........................................................................................................................................3
Prvi dio..............................................................................................................................3
Drugi dio...........................................................................................................................6
Trei dio............................................................................................................................7
Analiza likova ..............................................................................................................................11
Razrada.........................................................................................................................................13
Zakljuak .....................................................................................................................................14
Literatura .....................................................................................................................................15

Biografija pisca
Ante Kovai roen 6. lipnja 1854g. u Celinama pohaao je osnovnu kolu u Mariji Gorici
zahvaljujui zalaganju mjesnog upnika.kola je naknadno nazvana po njemu "Osnovna kola
Ante Kovaia". Diplomirao je pravo 1878g. Vlastiti je odvjetniki ured vodio u Glini. Par
dana prije selidbe u urevac, doivljava slom ivaca, te ga otpremaju (konjskim) kolima iz
Gline u Stenjevac u Zagrebu, gdje na kraju umire u 35. godini ivota.

Stvaralatvo
Poznata djela su mu romani Baruniina ljubav,Fikal, te U registraturi kao temeljno
dijelo hrvatskog realizma tiskan tek 1911g. u nakladi Matice Hrvatske.Istiu se i neke
pripovijetke kao "Seoski uitelj", "Zagorski udak" i "Ladanjska sekta"... ''U
registraturi'' Kovai obilno koristi autobiografski materijal. To e u dijelu stvoriti i srdaniji
odnos prema likovima, osobito u prikazu i opisu djetinstva Ivice Kimanovia, glavnoga lika
u djelu.

Znaaj
Ante Kovai djelovao je na knjievnost hrvatske svojim lancima,feljtonima,pripovjetkama i
romanima. Roman U registraturi smatra se uz enoinu Seljaku bunu najboljim
hrvatskim romanom 19. stoljea. Cijelo djelo Ante Kovaia najjae je ostvarenje hrvatskoga
realizma i to u karakteristinom obliku za hrvatsku knjievnost u kojoj nema previe tekstova
koji slave i posveuju obinost i svakodnevnost.

Uvod
Prvi dio romana opisuje Iviino djetinjstvo u seoskoj sredini. U drugom se dijelu isprepliu
seoska i gradska sredina. Pojavljuje se Medonieva obitelj i u nizu epizoda razvija se drama
glavnih likova Ivice i Laure (Mecenina smrt, Iviin povratak na selo, Laurin dolazak u
Meceninu kuu, razrjeenje tajne u Laurinu porijeklu i Iviin povratak u grad).
Trei dio odvija se u znaku novih zapleta. Ljubavni trokut: Laura Miha Justa, Miho
Laura Ferkonja. Dolazi i do nenadanih bojstva: Laura i Ferkonja ubijaju Mihu, a Laura ubija
Ferkonju. Novi ljubavni trokut: Laura Ivica Anica u kojem Laura ubija Anicu. Slijedi
Laurino pogubljenje i Iviino propadanje, ludilo i smrt u zapaljenoj registraturi.

Saetak
prvi dio
Ivica Kimanovi, djeak je iz malog mjesta u Zagorju, pria o svom djetinjstvu. On je roen
u velikom siromatvu. Njegov otac Joica zvan Zgubidan zarauje tako to svira bajs po
svatovima te bez njega nije bilo potenog slavlja. Njihovu obitelj su zvali Zgobidani
zahvaljujui njihovom pretku te su oni taj nadimak odbijali. U selu je bilo stanje takvo da su
svi dobri, ali mala svaa ih dovede do tue.Joicina obitelj i obitelj susjeda Kanonika su se
posebno mrzile, prepirale, traale. U tim svaama se je Ivici u pamenje urezalo Kanonikovo
zlo lice te on u svakodnevnim situacijama ak i besmislenim primjerice kada gleda kupine ili
glog vidi Kanonika zatim je htio biti krava da ga lupi u rebro. Budui da je Joica trebao
poslati najstarijeg sina u kolu ( Ivicu ) on je veoma zabrinut kako e se Ivica snai. On pria
sa Kanonikom no ovaj smatra da ovjeku ne treba kola nego je bitno kako e se snai u
ivotu. Kanonik je htio da ga Ivica i Joica prevezu kolima. Oni vide da lako kola mogu pui
no Kanonik inzistira i oni ga povezu. Kola pucaju iznad lokve blata te Kanonik pada.
Ivici je prvi dan kole. Joica ga vodi i donosi uitelju purana, jaja.. kako bi Ivica imao dobre
ocjene.
Osim Ivice u kolu idu i Kanonikova djeca Miha i Perica. Miha je bio slika i prilika oca. Iste
osobnosti , grae, temperamenta, a Perica je bio slabaan, bjelokos, zamiljen, nije uope liio
na Kanonika. Kanonik je uvijek volio vie Mihu nego Pericu. Pericu je uitelj volio jer mu je
uvijek bio drag te mu je uvijek kada nije neto nauio govorio da je sanjao anele. Sanjao
sam da su doli aneli po mene da me odvedu u daleku, veliku,beskrajnu livadu, punu zelenila
i cvijea. .. Slatko me cjelivahu i grle te mi apu da mi da ne treba nita uiti... Ti aneli su
bili nagovjetaj da e Perica umrjeti. Na poetku je Iviino kolovanje bilo loe jer ga Joica
nije mogao ni u emu poduiti jer je bio nepismen. S vremenom i upornou Ivica postaje
najbolji uenik u koli. Budui da je Perici trebalo odrati govor na sprovodu , uitelji i
upnik daju Ivici da on to obavi. Ivica ih sve oarava te su upnik i uitelj uvjereni da Ivicu
moraju poslati na kolovalje u grad jer on ima potencijala za uiti i postati velikim ovjekom:
upnikom, pravnikom ili sudcem. Iako svi u selu ogovaraju taj odlazak i da je Joica podmitio
uitelja i sveenika , to Joicu ne brine toliko. Ivicu odlue poslati kod Juria (ora) koji je
bio Joicin roak. or je sluga Illustrissimuu; Meceni , uglednom ovjeku. Ivica bi
pomagao oru u sluenju Mecene. Ivica se rastaje od majke, brae i sestara te kree sa ocem
i uiteljem u grad. Ivica je oaran gradom iako grad nije oaran njime ( Svi ga udno gledaju i
3

on sve ljude na ulici pozdravlja jer je nauio da na selu svakog koga vidi i pozravi ) .Ivica se
ak kada su bili u u birtiji susree sa kavom i pivom po prvi puta u ivotu. Dolaze kod ora
te se pozdravljaju . On govori da ovakvi ne mogu pred Mecenu te odlaze kod jednog trgovca
idova kupiti robu. Joica se tu cjenka i dobiva robu povoljnije nego to su oekivali. Kada
dou pred Mecenu ovaj unato lijepoj robi samo kometira da bude dobar i da pomae oru.
Joica i uitelj odlaze, a Ivica ostaje sa orem u njegovoj sobi. Naveer kada Mecena ode
spavati orevo drutvo se skuplja kod njega u sobu te se oni drue, priaju, vode glupe
razgovore, priaju o svojim gospodarima...Tu su bili Petar, Helena, Anica, Tomica, Evica.
Ivici fali njegovo selo, mir, obitelj. On se trudi na poslu kod ora te mu je to ak bilo i
bitnije nego kola. or nikada nije Ivicu ispitivao o koli asmo mu je bilo bitno da mu Ivica
pomae, a Mecena nikad ni nije pitao za njega. Kada je Ivici bilo dvadeset godina Mecenu
izabiru za predsjednika i on mora odrati govor. Pisac ajkovski je napisao govor te sada
Ivica treba pomoi Meceni da taj govor naui, no ovom to nije ilo. Nakon puno napora
Mecena odri taj govor i biva jednoglasno izabran za predsjednika Poniznisti i ustrpljivosti.
Mecena nema enu te se predpostavlja zbog njegovog podrijetla. Otac mu je bio providnik
vlastelinu . Imao je enu koja je umrla i s njom nije imao djece, a drugu si je naao jo dok mu
je prva bila iva. Zvala se je Amalija. Kada se vlastelin vratio s puta on i Amalija su se
zaljubili. Providnik dobiva promaknue te putuje po svijetu , dok vlastelin zamjenjuje
providnikovu branu postelju. Amalija ostaje trudna, ali govori providniku da je to njegovo
dijete. To govori vlastelinu, ali na kraju providniku govori da je to njegovo dijete.Vlastelin
nesretnim sluajem na polju pada niz povaliju , ali mu providnik priskae u pomo i gubi
ivot , a vlastelin preivi. Amalija naputa imanje sa vlastelinom i raa dijete ( Mecenu).
Mecena kad odrasta postaje sve loiji ovijek, troi oev novac, vreba dijevojke ... U svemu
tomu mu pomae crni Jakov. On se zaljubljuje u Doricu. Dorica je imala mua Matu
Zorkovia. Kako je Mecena htio Doricu njegov sluga Jakov smilja plan. Kako je netko ukrao
osam purana, cigan Mikula koji je inae krao ivad govori da mu je pomaga bio Mato. Kako
je Jakov podmetnuo purane u Matino sijeno. Mato odlazi u zatvor. Dorica odlazi po pomo
kod Mecene sa starcem te ju ovaj siluje, a Jakov napije starca. Nakon nekoliko dana Mato je
puten i odlazi traiti Mikulu. Pronalazi ga u umi te mu odsjee ruke i objesi ga. Jakov i
Mate padaju niz provaliju i Dorica ostaje sama. Ona je ostala trudna sa Mecenom iako se to
jo nita nije znalo i njegova e ker biti Laura .

Ivici je devetnaest godina i Meceni dolazi roakinja Laura. On se u nju zaljubljuje ega su se
or i Mecena najvie bojali. esto ih je or viao zajedno, ali nikad nije nita
posumnjao.Tako kada se je krenio jedne noi upoznati s njom skoro ga je Mecena vidio ispred
njezine sobe. Laura i Ivica poinu provoditi sve vie vremena zajedno, ali i dalje nitko nita
nije znao.Saznaje puno stvari i o Laurinom ivotu :
Majka joj je umrla te njen otac putuje kako bi zaradio novce. Lauru je odgajala starija
gospoa Ivana. Budui da je drutvo Laurina oca upalo u financijske probleme i raspalo se.
Oni se sele iz lijepe kue kod nekih ljudi koji e im iznajmiti sobu. Dok je Lauri otac na putu
ona je osuena biti u toj kui i igrati se sa grubim, neugodnim, runim djeakom , sinom
vlasnika i vlasnice kue Ferkonjom. Ferkonja je imao jako lou osobnist , nije imao jedno oko
to se Lauri nije uope svidilo. On ju u igri smatra enom i stalno ju tue i otkida gumbe jer to
je pravo mua. Vlasnica je zaila vlasnikove gumbe sa starog kaputa . Kada se vlasnik vraa
kui on galami na Lauru i prijeti joj noem.
Kada se Laurin otac vraa kui saznaje za situaciju te se posvaa sa vlasnicima kue. Odlui
otui idui dan, ali to nije doekao. Naime, on umire i Laura ostaje sama u kui Ferkonjinh
roditelja.
Oni odlue da e ona ostati kod njih , budui da nema nikoga. U toj su se situaciji ponjeli kao
brini ljudi koji ele pomoi, ali s vremenom se vidi da oni nju ustvari mrze i ne ele ju kod
sebe, pogotovo vlasnik.
Kad su ve odrasli idu na izlet i Laura i Ferkonja su poslani da donesu vode iz ume. Tamo
Ferkonja pokua silovati Lauru. Ona od njega bijei duboko u umu te pada u provaliju gdje
ju pronalazi starica Huda.Laura kod nje boravi neko vrijeme te ju na kraju ona alje kod
dobrog prijatelja u grad. Mecene.
Ivica kada je Mecena bio proglaen jedanaesti put na predsjednika zavrava u sobi kod Laure.
Oni provode no zajedno. Ujutro netko kuca na vrata te ih or i Mecena uhvate zajedno.
Ivica je otputen iz slube. Uli su u sobu jer je naiao njegov otac rei da doe kui jer
njegova majka umire. Ivica dobiva koveg od Laure i govori mu da e se uskoro vidjeti.

drugi dio
Kanonik nosi Nikoli Medoniu, poznatom trgovcu, ito te uvia priliku zaposlenja Mihe kod
njega i to pokuava iskoristiti . Medoni je bio poznat po tome to je ljudima posuivao novce
bez kamata, nije traio povrat novca samo su mu ljudi trebali donjeti nekakve prirodne
darove, ito, vino ... Svi su se udili njegovom bogatstvu, kako on to zarauje i uvijek je u
dobiti. Jedino je Kanonik znao u emu je stvar. Medoni je samo jako dobar trgovac koji zna
kada je pravi trenutak neto prodati pa tako on proizvode proda za veliku cijenu. Ide u Italiju,
Maarsku te ih tamo jeftino kupuje, a tu prodaje po niskoj cijeni. Kanonik je odluio Mihu
poslati kod Medonia da ga malo naui trgovini kako bi o on jednom u budunosti mogao
poslovati i lijepo zaraivati kao on. Medonia pristao pa sada Kanonik vozi ito Medoniu, a
usput e upoznati i Mihu s njim. Oni dolaze te ih doeka Medoniev sluga Stipe koji im sa
volovima pomae popeti se na brdo. Tamo oni priaju, piju, jedu i Miha se upoznaje s
Medonievom obitelji. Medonieva zgodna ena; bujna, blijede puti Margarita se svidi Mihi
za razliku od keri Juste koja je bila runa, slaba. Imala je tupo lice, visoko elo ,
nerazmjernih oiju, irok nos... Ona je znala da je runa, ali je njij bilo bitnije da ima novaca.
Miha i Kanonik se rastaju ud Medonia te mu ovaj govori da se pripremi jer za tijedan dana
idu u Furlandiju. Kanonik daje Mihi lekciju da mora pazit ta i kako radi Medoni da bi znao
kasnije trgovati. Govori mu i da bi bilo lijepo kada bi Miha postao Medoniev zet. htio je da
se Justa i Miha vjenaju zbog novaca.
Veliki je petak. Ivica se je vratio kui i poveo ora sa sobom. Mihe, Kanonikovog
sina nema, on negdje zgre novce sa Medoniem te ne dolazi kui. Zbliio se je ak i sa
Justom, a i on se je njoj svidio. Njemu je normalno preteito cilj bilo nasljedstvo Medonia
Na Uskrs svi idu na misu te na putu do crkve ispred gostionice susreu Mihu koji pije.
On poziva Kanonika na pie no ovaj odbija. Miha kada je doao iz svijeta prije je otiao u
gostionicu nego to je otiao kui. Na misi su svi pogledi bili upereni u dva ovjeka : bogatog
Mihu sa maarskim odijelom i mirisnog , istog ora.
Na Uskrsni ponedjeljak svi odlaze astiti se i druiti u krme. U krmi Joica svira , te
poinje prepiranje izmeu Mihe,Juste, Kanonika i Medonia naspram Ivice, ora o njihovog
drutva to nakon nekog vremena na kraju rezultira tuom, mamurlukom, razbijenim
nosevima...
6

Na Tri kralja se u selu dogaa veliki dogaaj : Vjenanje Mihe i Juste .To je bilo
najvee vjenanje ikada u povijesti sela. Slavilo se je obilno osam dana.
Kada je Ivica istjeran s Mecenina doma, nastaja je neka tiina. Laura je prvo bila alosna,
zatvorena u sobu, ali kada se je poela drugaije ponaati to nasluuje da neto smjera. Nakon
nekog vremena Mecenino je zdravlje bilo sve gore i gore. Laura je trebala sada isipati zadnju
dozu otrova Meceni to bi ga trebalo i ubiti ovu veer. Kada je to uinila zove ora da on
pripazi na Mecenu te da ona ide spavati. On nije ni slutio da Mecena lei mrtav u sobi. Kada
se je probudio i primjetio da je mrtav on se prepadne, prevrne svijeu i pobjegne.Kako se je
dom zapalio svi su ostali ivi i Laura je uspjela spasiti kveg s novcem. Vlada velika tuga :
pjesnik Rudimir ajkovski dri govor te mu je uklesao u grob :
On je ivio da je umro!
On je umro-da se posvetio
U selu Iviina majka umire, otac je ljut na Ivicu to je izigrao priliku za kolovanje. Oni
otvaraju koveg koji mu je dala Laura. Nalaze novce s kojim plaaju majci lijek.
etao je Ivica jedne veeri zamiljen i sreo je Anicu. Anica je bila Kanonikova
sedamnaestogodinja ker.Ivica se je u nju zaljubio i on ju priupita bi li ona pristala kada bi ju
on pitao da ju zaprosi. Ona pobjegne, ali je Ivica vidio da se i ona njemu svia.On ju
neprestano pokuava vidjeti, ali ona bijei. Iviva kod kue nije smio nita raditi, a nije ni
znao. U selu su ga svi poeli ogovarati, normalno zbog Kanonikova traanja. On se odlui
ponovno vratiti u kolu u grad jer mu je tamo mjesto
U meuvremenu u gradu Laura glumi da je alosna i smjetena je u oblinjoj kui.Ona
saznaje vijest da je ona Mecenina ker. To je saznala tako to je nala meu Meceninim
stvarima njegove dnevnike, zabiljeke, pisma. Pie da je Dorica rodila curicu koja je plod
njegova silovanja te da se curica zove Laura. Tu je curicu dala ljudima koji su arko htjeli
dijete, ali ga nisu mogli imati.
Laura je okirana sa tom injenicom i da je u biti ubila svoga oca, pali dnevnik i odlazi Ivici
na selo.
Ivica se vraa sa nedjeljne mise i kod kue ga doeka Laura. Prepriala mu je situaciju da je
Mecena mrtav. Ivica budui da mu je dola Laura sada vie ne moe ii na kovanje u
ponedjeljak Ona je dola sa puno novaca i kasnije i sagradila najljepu kuu u selu koju su
ljudi zvali nova kapelica. Lauru su u prvo vrijeme smatrali anelom i sve je bilo uredu no
7

kasnije su poela ogovaranja te je ta srea prekinula. Smatrali su da on i Anica ive u divljem


braku to se je prije smatralo bezbonim i protiv crkve. Ivica shvaa da se mora ili oeniti
Laurom ili otii na kolovanje. Laura hoe otiu u grad, ali mjenja miljenje te odlui da Ivica
ode na kolovanje, a ona e njemu davati novce. Ivica odlazi i govori Anici da e se oni
vidjeti u gradu. Anica e doi za njim i tamo e zajedno ivjeti.

trei dio
U selu nakon odlasla Ivice u kui Kimanovi vlada neka monotona atmosfera. Nitko vie
nita ne radi, Joica ne svira bajs jer imaju novaca od Laure i ne moraju nita raditi.
Laura se je poela druiti sa Mihom i Justom te Justa i ona postanu dobre prijateljice. Lauri je
posebno za oko zapeo Miha koji joj se ak i svidio. Budui da Miha nije volio Justu ona
poinje vezu sa Laurom. Ljudi su poeli primjeivati sitnice, a Iviini roditelji su znali da e
nee biti dobro ako Ivica Lauru ostavi samu. Joica odlui posjetiti Ivicu da ga obavijesti o
situaciji. On u gradu sree ora i oni priaju. or se je u meuvremenu oenio sa enom
Jeluom. Ona je imala snanu ruku te ga je daleko od svijeta sustavno tukla i zlostavljala. Oni
su imali krmu s kojom su dobro zaraivali.
Kod njih je ivio Ivica koji je inzistirao da im plaa stan i hranu, a on je zaraivao tako da je
pouavao gospodsku dijecu. To je Joicu veoma obradovalo.
Joica odlazi, a Ivica razmilja o situaciji. Tragino je to to se njegovi i Mihini putovi uvijek
krste.
On alje pismo Lauri i govori da oni raskidaju i da on vie nee primati od nje nikakve novce.
U selu se Joica ponovno prihvatio bajsa budui da Laura vie nije financirala Kimanovie.
Justa je kako je bila sva slaba jednog dana upala u bunar to je Lauri bilo drago jer vie nita
nije stajalo izmeu nje i Mihe. Laura preseljava stvari iz kapelice u Mihinu kuu. Oni ive
zajedno, a slui ih Anica. Laura i Miha poinju esto putovati te se sele u grad, a sve
nasljedstvo Mihe ostaje Kanoniku koji to dijeli dvama sinovima te im nareuje. Anica odlazi
u grad traiti Ivicu. Ne zna odakle poeti te odlazi u crkvu. Tamo joj starica govori da e joj
pomoi, ali ju ustvari hoe prodati. Aniin kupac je spavao u orevoj krmi. Ona o tome
nita nije znala. Tek kad je dola u krmu pred ovjeka saznala je da je prodana. Kada Ivica
saznaje ta or radi on pobjesni i ide spasiti djevojku. Kada ulazi u sobu via da je to ustvari
Anica to ga okira. On se sa Anicom seli i zapoljava ju. Oni nastavljaju sretno ivjeti.

Laura i Miha dosta dobro ive. Jednom Miha dovodi ovjeka koji mu se je svidio jer ga uvijek
zna izvui iz loeg raspoloenja. To je bio ruan ovjek, orav na jedno oko, Ferkonja.
Laura odlui rijeiti se Mihe i poi za Ferkonjom. Miha se je htio vjenati, ali ona nije htjela.
Laura Mihi daje otrov te kad ovaj oslabi Ferkonja ga davi sa konopcem.
Laura i Ferkonja uzimaju novce, bijee iz grada i tijelo bacaju u rijeku. Oni lutaju svijetom
bez stalnog naselja optueni za ubojstvo. Oni su ak i okupili drutvo i ubijaju u ine zlodjela.
Neposredno prije sakrili su novac te sad kada Ferkonja eli napustiti ovakav nain ivota i eli
svoj dio ona ga baca u ponor.
Laura trai Ivicu i hoe da mu oprosti, ali Ivica to ne eli jer zna da je ubila Mihu, a osim toga
ima i Anicu koju voli. Ona se Ivici zaklinje da niti jedna ena osim nje nee biti njegova.
Anica i Ivica imaju vjenanje. To se odvija na selu u tiini daleko od Laure.Joica nije bio
sretan jer je Ivica napustio kolu i sad radi u niem inu . Iviina mati je ljuta jer niti sin niti
snaha ne pripadaju ni selu ni gradu, nitko su i nita. U daljini se uju pocnjevi jer na
vjenanje u goste dolazi harambaica Lara sa svojim drutvom. Dola je odrati obeanje.
Ona je na Aniinim i Iviinim svatovima ranila i poubijala gotovo sve ljude. Iviinoj su majci
proboli grkljan. Laura je Anicu odvela i umu te su ju pronali nakon par dana mrtvu ispod
hrasta. Bila je osakaena , odrubila joj je grudi kao znak da je to ubojstvo poinila Laura.
Ivica je ostao ranjen ali iv neka se pati cijeli ivot s ovim dogaajem. Taj je dogaao nazvan
krvava svadba.
Laura je tako dugo ubijala dok nije raspisana nagrada za njezinu glavu. Izdala ju je njezina
druina te je osuena na smrt streljanjem. Legenda kae da joj niti kap krvi nije potekla i da
joj je tajna ruka iskopala grob te ju odnjela.
Ivica radi kao registrator i jedino se drui s spisima.Nakon svadbe je izgovio svaki smisao za
ivot. Poeo je i piti. Polio je akte zapaljivom tekuinom te je sebe zajedno sa svim spisima
zapalio.
Iviino rodno mjesto je postalo pust. Nitko vie nije tamo ivio i koe je prerastao korov.
Jedina kua koja je ostala donekle itava je bila kapelica. Svi priaju da je ta kua ukleta i
nitko ne eli ii tamo.

...Nee nai naokolo po ostalim brdima i dolinama u razasutim kuercima ni ive due koja
bi se usudila da se popne na ona brda i primakne razvalinama kobne kapelice...

10

Analiza likova
Likovi se dijele na seoske i gradske. Seoske obuhvaaju primjerice Kanonikova obitelj,
Joicina obitelj, Medonii, upnik, a gradske Mecena, Laura, Ferkonja ...
Ivica Kimanovi
Glavni je lik romana, seoski ak koji odlazi u grad kako bi se obrazovao. On odie
neiskvarenou i optimizmom.Njega sveenik i uitelj alju u grad na kolovanje jer vide
veliki potencijal u njemu. U gradu se Ivica moralno kvari, postaje zreliji, iskusniji i primjeuje
raznorazne strahote i grozote koje veliki grad nosi sa sobom Ivica Kimanovi jedini uspijeva
stvoriti vlastiti stav.
Mecena (Illustrissimus)
Primjer je gradskog ovjeka. On je Iviin dobrotvor te je najpokvareniji lik u djelu. Roen je
kao plod branog preljuba i na taj je nain bioloki determiniran da bude lo ovjek. U starosti
se povlai u miran ivot i 10 godina za redom biva biran za predsjednika drutva u
poniznosti i u strpljivosti.Svi imaju visoko miljenje o njemu upravo radi njegovog statusa i
imetka, to ponajvie govori o drutvenoj situaciji u gradu. Prema Ivici se odnosi loe, te ga
na koncu potjera iz svoga doma.Njega za Ivicu nije bilo briga jer je on bio orev sluga.
Naposljetku se saznaje da je Mecena ustvari Laurin otac te da je ona plod njegovog zlocina
nad Doricom.
Laura
Kada se Laura prvi puta susree sa Ivicom otkriva se kao privrena, dobroduna i
njena, ali samouvjerena, ali kako je njezin odnos s Ivicom sve blii
upoznajemo je kao proraunatu, superiornu, ironinu, zloestu osobu.
Laura je, za razliku od Ivice pokreta radnje. Ona je lik pun suprotnosti i unutranjeg
nesklada. Hrabra je, prevrtljiva i lukava.
Joica
Joica je Iviin otac. Njemu je stalo do obrazovanja svoga sina jer ne eli da mu sin bude
siromaan kao i on. I to malo novaca sto je zaraivao, zaraivao je svirajui bajs. On se ne
obazire na Kanonikova ogovaranja.

11

Kanonik
Kanonik je Mihin otac. Smatra da u ivotu nije bitna kola nego kako e se ovijek snai.
alje Mihu kod trgovca Medonia kako bi ga ovaj pouio trgovanju, kako bi kasnije zaraivao
kao i Medoni. U svakoj pogodnoj situaciji ogovara obitelj Kimanovi. Sa njima se esto
svaa, ali se odmah i pomiri.
or
or je Joicin daljni roak. Seljak koji je otiao u grad i postao Mecenin sluga. Kada dolazi u
selo pravi se bogat: lijepo je obuen i stalno se pere, a ustvari je Mecenin sluga. Na nagovor
Joice prima Ivicu kod sebe dok se koluje u gradu ,a zauzvrat mu je Ivica sluio. Njemu nije
bitno kakav je Ivica u koli nego mu je bitnije da bude dobar sluga. Kasnije se mijenja i
postaje puno blii s Ivicom, te ga ak udomljuje i nudi mu besplatan boravak (to ovaj dodue
odbija) u svom novom domu.
Miha
Kanonikov priglupi i primitivni sin koji postaje jedan od najuspjenijih trgovaca u selu.
Oenio se Justom Medoni koja ba i nije bila lijepa, ali je bila bogata. S njom se oenio zbog
bogatstva, no ubrzo zapoinje aferu s Laurom koja je na koncu rezultirala njegovom smru.

12

Razrada teme
Ovaj roman sadri spektar situacija i motiva koji obuhvaaju kanonska pravila romantizma,
realizma i naturalizma. Opisi su konkretni i detaljni. I svi dogaaji su realno prikazani, a jo
jedan znaajan element realizma je jezik sredine, svaki lik govori karakteristino.
Ovo dijelo nije tipian realistiki roman: isprepliu se elementi realizma, romantizma,
naturalizma i modernizma.

Realistiki sloj se bavi analizom drutvene stvarnosti, problemom drutvenog morala


ukazivanjem na drutvenu nepravdu. U sreditu je lik Ivice Kimanovia iju sudbinu
odreuje fatalna ena Laura.

Romantiarski elementi su tajanstveno podrijetlo (Laurino), trovanja, sudbinski utjecaj


na ostale likove, odmetnitvo...

Naturalistiki sloj romana vidljiv je u motivaciji Laurina lika, njezini postupci rezultat
su podrijetla (bioloka motivacija).

Modernistiki elementi su odstupanja od kronolokog prikaza zbivanja, subjektivan


odnos prema vremenu, neobino uokvirena kompozicija.

13

Zakljuak

U djelu se pojavljuju vea odstupanja od glavne radnje. Opis prostora i likova je detaljan te se
time moe veoma dobro predoiti situacija, izgled likova i prostora.
Kovai na samom poetku romana takoer uvodi i vrlo neobian postupak za realizam,
naelno blie romantizmu i modernizmu (fantastika), a to je razgovor registara. Registri u nekoliko navrata
postaju ivima i komentiraju raznorazne dogaaje. Spisi, odnosno registri nalaze se u Kimanovievu
registratorskom uredu, u kojem je i ostario.

14

Literatura
http://hr.wikipedia.org/wiki/U_registraturi
Ante Kovai: U registraturi
Udbenik Knjievni vremeplov 3
Serijal U registraturi producenta Marka Vrdoljaka

15