Vous êtes sur la page 1sur 1

Powtrzenie wiadomoci WIAT PO WOJNIE

Pojcia: Liga Narodw, Freikorps, Zwizek Spartakusa, etatyzm gospodarczy, may traktat
wersalski, nacjonalizm, faszyzm, nazizm, autorytaryzm, totalitaryzm, czarne koszule, duce,
fuhrer, Mein Kampf, Hitlerjugend, noc krysztaowa, noc dugich noy, obz koncentracyjny,
ustawy norymberskie, komunizm wojenny, kuak, gospodarka planowa, kochoz, sowchoz,
propaganda, industrializacja, kolektywizacja, Komsomo, wielka czystka, agry, komunizm,
Komintern, kultura masowa, socrealizm, modernizm, funkcjonalizm, katastrofizm,
egzystencjonalizm, dadaizm, futuryzm, surrealizm, Mandukuo, Wehrmacht, Reichswehra,
Luftwaffe, Kriegsmarine, Anschluss, polityka appeasementu, sufraystki, pastwa osi
Postacie: Benito Mussolini, Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Joseph Goebbels, Franklin Delano
Roosevelt, Paul von Hindenburg, Wiktor Emanuel III, Wodzimierz Lenin, Jzef Stali, Lew Trocki,
Francisco Franco, Hajle Sellasje, Neville Chamberlain
Skrty: NEP, ZSRR, NSDAP, WKP(b), NKWD, Guag
Daty:

Traktaty pokojowe Ententy z Niemcami, Austri, Bugari, Turcj


Czarny czwartek na Wall Street
Przejcie wadzy przez Mussoliniego i Hitlera
Powstanie ZSRR
Traktat z Rapallo
Wystpienie Niemiec, Japonii, Woch z Ligi Narodw
Wojna domowa w Hiszpanii
Konferencja w Monachium
Anschluss Austrii
Zajcie Czechosowacji przez Niemcy

Zagadnienia:
1. Postanowienie traktatu wersalskiego wzgldem Niemiec
2. Skutki I wojny wiatowej (ekonomiczne, polityczne, spoeczne)
3. Wielki kryzys (przyczyny, przebieg) i New Deal (zaoenia)
4. Okolicznoci powstania Narodowej Partii Faszystowskiej
5. Ustrj i sytuacja gospodarcza Republiki Weimarskiej
6. ycie codzienne w III Rzeszy
7. Dojcie do wadzy Hitlera (okolicznoci, przebieg zdarze)
8. Przejcie wadzy w ZSRR przez Stalina
9. Gwne zaoenia gospodarcze komunizmu
10.ycie codzienne w ZSRR za czasw Stalina
11.Kultura okresu midzywojnia (przykady zmian w dziedzinie techniki, filmu, architektury,
malarstwa)
12.Emancypacja kobiet
13.Przykady amania przez Hitlera postanowie wersalskich
14.Ekspansja Japonii i Woch
15.Strony konfliktu i przebieg wojny domowej w Hiszpanii
16.Zmiany na mapie Europy w latach 1918-1939 (nowe pastwa, tereny podbijane przez
Niemcy, Wochy)

POWODZENIA!!!