Vous êtes sur la page 1sur 2

Motivations

Joueur ................................................................
Campagne .....................................................
Nom ...................................................................
Exprience ................... (total) ..............
Puissance ..................................... ooooo
incarnation ....................................................
Flashback ........................... ooo (.......)
Type .................................................... (.......)
Composition .................................... (.......)
Menace ................. Couverture ...............
Bonus de combat .......... ooo (.......)
Bonus de rupture .... ooooo (.......)
Bonus de comptences
........................................................
........................................................

oo
oo

(.......)
(.......)

Description, histoire et notes

.......................................................... ooooo
.............................................................................
.......................................................... ooooo
.............................................................................
.......................................................... ooooo
.............................................................................
.......................................................... ooooo
.............................................................................
.......................................................... ooooo
.............................................................................

Remords

.......................................................... ooooo
.............................................................................
.......................................................... ooooo
.............................................................................
.......................................................... ooooo
.............................................................................

Serments

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................
Liste des porteurs
....................................................................................................
.................................................................................................... .................................................
.................................................................................................... .................................................
.................................................................................................... .................................................
.................................................................................................... .................................................
.................................................................................................... .................................................
.................................................................................................... .................................................
.................................................................................................... .................................................
.................................................................................................... .................................................
.................................................................................................... .................................................
.................................................................................................... .................................................
.................................................................................................... .................................................
.................................................................................................... .................................................
.................................................................................................... .................................................
.................................................................................................... .................................................
.................................................................................................... .................................................

Aspects

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo
ooooo

C - composition T - Type darme R - Rputation

Limitations

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
mineure x1 - majeure x2 - suprieure x3

___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

ooooo ___
min - maj - sup

ooooo ___

min - maj - sup

ooooo ___

min - maj - sup

ooooo ___

min - maj - sup

ooooo ___

min - maj - sup

ooooo ___

min - maj - sup

Nom de larme : .......................................................................

Valeur en xp : 1 / 6 / 11 / 21 / 41 - mineure x1 - majeure x2 - suprieure x3

Pouvoir : ...........................................................................................................................................................................................

..... min - maj - Sup


Type : ................................................................. Action : ................................................................. Frquence : ................................................................
Condition : ......................................................................................................................................................................................................
(..........)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Pouvoir : ...........................................................................................................................................................................................

..... min - maj - Sup


Type : ................................................................. Action : ................................................................. Frquence : ................................................................
Condition : ......................................................................................................................................................................................................
(..........)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Pouvoir : ...........................................................................................................................................................................................

..... min - maj - Sup


Type : ................................................................. Action : ................................................................. Frquence : ................................................................
Condition : ......................................................................................................................................................................................................
(..........)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Pouvoir : ...........................................................................................................................................................................................

..... min - maj - Sup


Type : ................................................................. Action : ................................................................. Frquence : ................................................................
Condition : ......................................................................................................................................................................................................
(..........)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Pouvoir : ...........................................................................................................................................................................................

..... min - maj - Sup


Type : ................................................................. Action : ................................................................. Frquence : ................................................................
Condition : ......................................................................................................................................................................................................
(..........)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Pouvoir : ...........................................................................................................................................................................................

..... min - maj - Sup


Type : ................................................................. Action : ................................................................. Frquence : ................................................................
Condition : ......................................................................................................................................................................................................
(..........)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Pouvoir : ...........................................................................................................................................................................................

..... min - maj - Sup


Type : ................................................................. Action : ................................................................. Frquence : ................................................................
Condition : ......................................................................................................................................................................................................
(..........)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Pouvoir : ...........................................................................................................................................................................................

..... min - maj - Sup


Type : ................................................................. Action : ................................................................. Frquence : ................................................................
Condition : ......................................................................................................................................................................................................
(..........)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Pouvoir : ...........................................................................................................................................................................................

..... min - maj - Sup


Type : ................................................................. Action : ................................................................. Frquence : ................................................................
Condition : ......................................................................................................................................................................................................
(..........)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................

Pouvoir : ...........................................................................................................................................................................................

..... min - maj - Sup


Type : ................................................................. Action : ................................................................. Frquence : ................................................................
Condition : ......................................................................................................................................................................................................
(..........)
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................