Vous êtes sur la page 1sur 3

DENUMIRE DOCUMENT:

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE


ZIDURI DE SPRIJIN
Constructia variantei de ocolire Targu Jiu

COD DOCUMENT : PTE 19 D

10

EDITIE
x

INTOCMIT

NUMELE

SEMNATURA

DATA

NUMELE

SEMNATURA

DATA

NUMELE

SEMNATURA

DATA

RESPONSABIL
CALITATE

VERIFICAT
REPREZENTANT
MANAGEMENT
INTEGRAT
CALITATE/ MEDIU/
SECURITATE SI
SANATATE IN MUNCA

APROBAT
DIRECTOR

DOCUMENT TINUT SUB CONTROL:


EXEMPLAR NR:

Ed. 4,rev.2 nr.ex.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

ZIDURI DE SPRIJIN
Constructia variantei de ocolire Targu Jiu

PTE 19 D
ED/REV=4/2
Pag:1/8

LISTA MODIFICARILOR SI REVIZIILOR


Nr. revizie

Nr. modif.

Denumire
modificare
2

Cap./pag.
3

Cine
modificat
4

a Cine
verificat
5

a Cine
aprobat
6

Nr.1
Nr. 2
Nr. 3
Revizia 2

Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8

Ed. 4,rev.2 nr.ex.

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE

ZIDURI DE SPRIJIN
Constructia variantei de ocolire Targu Jiu

PTE 19 D
ED/REV=4/2
Pag:2/8

CUPRINS

1. SCOP

Pag. 3

2. DOMENIU

Pag. 3

3. DEFINITII SI PRESCURTARI

Pag. 3

4. DOCUMENTE DE REFERINTE

Pag. 3

5. RESPONSABILITATI

Pag. 4

6. PROCEDURA

Pag. 4

7. UTILAJE

Pag. 8

8. SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

Pag. 8

9. INREGISTRARI

Pag. 8

Ed. 4,rev.2 nr.ex.