Vous êtes sur la page 1sur 18

FEDERAIA SINDICATELOR LIBERE DIN NVMNT

FEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DE LENSEIGNEMENT


FREE TRADE UNION FEDERATION IN EDUCATION
ROMNIA
BUCURETI, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, cod 050012
Tel. 4021 315 16 95, 315 78 70, Fax. 4021 312 58 37
www.fsli.ro
fsli@fsli.ro

Documente care trebuie ntocmite ntr-o unitate de


nvmnt

-Structura anului colar


- Programul managerial anual al obiectivelor majore pe an colar,
stabilite n conformitate cu caracteristicile specifice fiecrei uniti colare
- Programul managerial pe semestre, cu obiectivele operaionale
Schema de ncadrare cu :
- personal de conducere
- personal didactic
-personal didactic-auxiliar
-personal administrativ
-Componena Consiliului de Administraie i responsabilitile
manageriale
-Tematica edinelor Consiliului de Administraie
-Tematica edinelor Consiliului Profesoral
-Componena Consiliului pentru Curriculum i responsabilitile
manageriale
-Profesorii dirigini
-Colectivele pe arii curriculare i catedre
1

-Programul cursurilor colare


-Graficul
atestat)

examenelor

naionale

(evaluare

naional,

-ncadrarea cadrelor didactice n anul colar


-Comisia pentru Asigurarea Calitii
-Numirea diriginilor
-Numirea Comisiei de ntocmire a orarului
-Numirea secretarului Consiliului Profesoral
-Numirea Consiliului de Administraie
-Numirea secretarului Consiliului de Administraie
-Numirea Consiliului pentru Curriculum
-Numirea responsabilului cu munca educativ
-Mapa directorului
-Dosarul de decizii
-Documentele manageriale ale ariei curriculare
-Documentele manageriale ale catedrelor
-Atribuiile responsabililor de arie i de catedr
-Autorizaia de funcionare
-Evaluarea
-Documentele responsabilului cu dezvoltarea profesionala
-Fia de autoevaluare profesional
LA NIVELUL DIRECTORULUI
1. Documente personale:
- ordin de numire /decizia de numire pe post
2

bacalaureat,

-cv-ul
-fia postului individual
-contractul managerial (dac este numit pe funcie cu concurs)
-fia de evaluare
-raport de activitate
-decizie calificativ
2. Documente de proiectare
- organigrama unitii de nvmnt
- proiectul de dezvoltare instituional constituit pe baz de analiz,
prognoz i diagnoz, aprobat n Consiliul de administraie, nregistrat cu
nr. ,tampilat, semnat de director
- oferta colii
- planul de colarizare
-planul managerial anual supus dezbaterii n Consiliul Profesoral (s
rezulte din procesele verbale ), aprobat n Consiliul de administraie
-planul managerial pe sem. I supus dezbaterii Consiliul Profesoral (s
rezulte din procesele verbale ), aprobat n Consiliul de administraie
-planul operaional care va conine obiective generale i specifice
-planificarea edinelor consiliului de administraie
-planificarea edinelor consiliului profesoral
-planificarea edinelor cu comitetele de prini pe coal/pe clase
-graficul asistenelor la ore - fiele de observaii, de asiten i de
evaluare
-graficul de desfurare a tezelor semestriale;
-graficul de control al managerului pe domenii de activitate
-bugetul de venituri i cheltuieli.
-programe operative sptmnale
3

3.Documente de eviden
- statul de funcii;
-cartea de onoare a colii;
-organizarea unitii colare (compartimente,
comisii,colective, ncadrare,etc.)

efi

de

catedra,

-comisia de asigurare a calitii din unitatea colara (decizie de


numire ,regulament-afiat la vedere , plan de mbuntire (s se in
cont de reglementrile n vigoare, standarde etc.)
- ncadrarea
- planurile cadru pe clase
- planificrile cadrelor didactice
- rezultatele evalurii personalului didactic, didactic auxiliar i
nedidactic-fise
de
evaluare pus
n
discuie,
raport
de
autoevaluare ,decizie calificativ, tabel cu calificative si puncte)
- statistici privind date despre elevi, profesori(ncadrare ,calificative,
rezultatele la concursurile colare, nivelul standardelor si al
progresului elevilor)
-evidena distribuirii i prelucrrii materialelor ARACIP
-evidena comisiilor din coal
-evidena gradaiilor de merit
-contractele de munca ale angajailor
-fiele postului pentru angajai
-evidena concediilor(Evidena i cereri de concediu)
-registrul de evidena a deciziilor emise de director,dispoziiilor i a
notelor de serviciu s se respecte HG 27/2002 , nseriat , semnat,
tampilat i se tine cont de Legea nr 6 legea arhivelor
-regulamentul intern i regulamentul de ordine interioar trebuie s
cuprind obligaii i drepturi ale cadrelor didactice, ,elevi i prini, supus
dezbaterii Consiliul Profesoral (s rezulte din procesele verbale), aprobat
n Consiliul de administraie
4

-evidena formrii continuetrebuie s se desfoare conform legislaiei


- orarul colii
-efectivele de elevi i evidena transferurilor
-parteneriatele cu prinii
-frecvena colar-cataloage,motivri etc. ;registrul matricol s fie n
concordan cu catalogul
-caietul de asisten la ore
-evidena sponsorizrilor i a utilizrii acestora
-dosar cu instrumentele de lucru ale managerului pentru ndrumare i
control
-programe de cooperare i parteneriat locale, naionale i internaionale
4.Documentele Consiliului Profesoral
-Tematica i graficul edinelor CP
-Registrul de procese
secretarul consiliului

verbale

:procesele

verbale,decizie

pentru

-Materialele prezentate (conform tematicii)


-Rapoarte de analiz semestriale i anuale
-raport de activitate anual, discutat n Consiliu profesoral
-raport de activitate pe semestrul I
-raport de activitate pe semestrul II
-Proiecte curriculare care se dezvolt n coal;
5.Documentele Consiliului de Administraie
-Tematica i graficul edinelor CA.
-Componenta C.A. si repartizarea pe sarcini a fiecrui membru;(Consiliul
de administratie-numit prin decizia directorului are valoare de cel putin
un an,secretarul consiliului este numit prin decizie,fiecare membru va
avea atributii)
5

-Registrul de procese verbale


-Dosar cu evalurile periodice ale parcurgerii materiei i evaluarea
intern a elevilor
-Raportul managerului prezentat n CA.
-Dosar cu fie de evaluare a cadrelor didactice i a personalului auxiliar,
evidenierea calificativelor anuale;
-Modelul de fia de evaluare dup care se face evaluarea cadrelor
didactice n anul colar n curs-supus dezbaterii i aprobat n CA
-Componenta comisiilor de lucru.
6.LEGISLATIE
-Dosar cu ordine, instruciuni, regulamente,
-Metodologii,legi, HG

1.

Documentele catedrelor comisiilor i a


ariilor curriculare
-Evidena membrilor catedrei/comisiei, date personale, atribuii

- Programul managerial anual i semestrial


-Baza material: graficul de utilizare a laboratoarelor, cabinetelor, sala
de sport
- Graficul de interasistene
- Lista cu elevii capabili de performan
- Rezultate la concursuri
- Program de pregtire pentru examene pentru recuperare
Program de pregtire pentru elevii cu performante
-Materiale prezentate in edinele catedrei-comisiei
-Graficul activitilor metodice

-Dosar cu propunerile pentru oferta educaional, programe colare


avizate de I.S.J.
6

-Instrumente de evaluare i notare ,bareme minimale,etc.


-Rapoarte privind analiza periodica a performanelor colare
-Monitorizarea parcurgerii materiei la fiecare disciplin, clas i modul
cum se realizeaz evaluarea elevilor
-Evaluarea
membrilor catedrei-comisiei i
calificativele anuale, n baza unui raport motivat

propunerile

pentru

- Documente privind cercetarea pedagogic


-Informri semestriale asupra activitii catedrei / comisiei
1.

Activitatea laboratoarelor
colare i a bibliotecilor

cabinetelor,cabinetelor

-Program de activitate semestrial.


-Raport anual privind starea bazei didactico-materiale, gradul de
funcionalitate, de utilizare i necesare conform programei colare i
normativelor.
-Documente de proiectare
-Program de activitate anual
- Program de activitate semestrial
-Documente de evidena
-Registrul de organizare a fondului de carte
-Registrul de evidena a cititorului fia de cititor
-Instrumente de informare (fiier,cataloage, liste bibliografice)
-Evidenta activitilor: lansare de carte, ntlniri literare, simpozioane,
colecii de carte, standuri de nouti, prezentare de manuale opionale
Perfecionarea cadrelor didactice
-Programe de perfecionare
-Evidenta perfecionrii
-Decizie de numire a unui profesor responsabil cu perfecionarea
7

Cadre didactice
-Planificarea anual;
-Planificarea calendaristic semestrial;
-Proiectarea unitilor de nvare ;
-Proiecte didactice dup caz, schie ;
-Sisteme instrumente de evaluare
1. Documente de proiectare privind activitatea educativ
-Programul activitilor educative la nivelul colii;
-Programul activitilor educative

la nivelul claselor i anilor de studii.

-Programul de activiti pe diverse domenii: sanitar, P.S.I.,educaie


rutier etc.
2. Documente de eviden
-Evidena participrii organizate a elevilor la activiti n cluburi ale
elevilor i asociaii sportive etc.
-Dosar cu apariiile n mass-media ale activitilor din coal;
-Pliante, monografii, reviste, postere cu prezentarea colii;
-Regulamente
de
funcionare
tiinifice,sportive, cultural artistice

cercurilor,a

LA NIVELUL ELEVILOR
-Consiliul elevilor
- Regulamentul Consiliului elevilor;
-Evidenta aciunilor ntreprinse.

LA NIVELUL DIRIGINTILOR
-Documente de proiectare
-Dosar cu evidenta corespondentei cu familia elevilor
8

asociaiilor

-Consiliul clasei-componena,analize semestriale,analiza volumului


temelor pentru acas, msuri pentru elevii cu probleme de nvare
i comportamentale
-Program de parteneriat educaional;
-Evidena activitilor realizate ;
-Fiele psiho pedagogice ale elevilor;
-Caietul dirigintelui
-Carnetele de note;
-Amenajri de gazete, colturi (coltul sportive, rutier, P.S.I.)
LA NIVELUL PRINILOR
-Comitetele de prini pe clase
-Consiliul reprezentativ al prinilor
-Comisia de cenzori
-Programe de activitate
-Execuia bugetara pe anul anterior
-Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli
-Procese
prinilor

verbale

de

la

adunrile

generale

ale

-Procese verbale de la adunrile generale ale


prinilor
LA NIVELUL PEDAGOGILOR
-Documente de proiectare
-Programe semestriale de activitate
-Programe anuale de activitate
-Documente de evidenta
-Registru de evidenta a elevilor pe camere
9

reprezentanilor
reprezentanilor

-Comitetul de cmin ( componenta, sarcini)


-Regulamentul si programul de funcionare al cminului
-Inventarul cminului
-Evidenta activitilor ntreprinse.
LA NIVELUL SECRETARIATULUI
1.Documente de proiectare
- Program de activitate anual;
- Program de activitate semestrial
2.Documente de eviden
-Evidenta concediilor legale ale personalului din unitate
-Fiele posturilor;
-Cataloagele claselor
-Dosarele personale ale cadrelor didactice
-Orarul colii, echipa de ntocmire.
-Registre matricole
-Registrul de eviden al actelor primite si eliberate.
-Registrul de intrri ieiri
-Registrul unic de control.
-Registrul de inspecii
-Registrul pentru recensmntul copiilor de 0 6 ani
-Condica de prezena
-Registrul de procese verbale ale profesorilor de serviciu pe coal
-Dosarul de corigene i diferene ( cataloage, subiecte)
-Dosar cu sanciunile profesorilor, elevilor, personalului nedidactic
10

-Dosar cu ordine, instruciuni, regulamente, etc.


-Registrul de micare al elevilor
-Contractele de munca individuale ale personalului din unitate
-Decizie privind regimul sigiliului colii, completarea actelor de studii i
carnetelor de munc
-Decizie pentru personalul de primire lapte-corn
-Dosar cu examenele susinute n scoal
-Stocul de certificate, diplome, foi matricole, carnete de alocaie
-Evidenta absolvenilor
-Graficul serviciului pe scoal
-Dosar cu bursele colare ale elevilor
-Registrul cu note telefonice
-Planificarea si evidenta concediilor
LA NIVELUL SERVICIULUI DE CONTABILITATE
1.Documente de proiectare
- Plan anual;
-Plan semestrial.
2.Documente de evidenta
-Dosare cuprinznd instruciuni, ordine, regulamente etc.
-Dosar privind casarea obiectelor depite ca termen
-Registru cu inventarul mobil si imobil al scolii
-Dosar cu documentele financiar contabile.
-Dosar cu venituri extrabugetare

11

LA NIVELUL SERVICIULUI ADMINISTRATIV


1.Documente de proiectare
-Plan anual
-Plan semestrial
2.Documente de eviden
-Inventarul colii
-Subinventariile pe persoane
-Procesul verbal cu privire la predarea slilor de clasa ctre dirigini la
nceput de an colar.

ACTE I SITUAII PRIVIND MUNCA DIN COMPARTIMENTUL


SECRETARIAT
- unitate colar cu clase I-XII
RESURSE UMANE :
- program salarii (EDUSAL, REVISAL);
- fie fiscale;
- situaii ncadrare nceput de an colar (SC-0,NORMARE PE NIVELE-SC,
STATOC, SSIAS, SCHEM DE NCADRARE);
- plata examenelor (bacalaureat, admitere, atestate, evaluare
naional, inspecii);
- plata concediilor de odihn;
- situaii pentru IS4, ISMB privind ncadrarea personalului didactic,
didactic auxiliar, nedidactic, pensionri, restrngeri de activitate;
- concursuri angajri;
- dosare de pensionare, gradai de merit, suplinitori;
- contracte de munc, adiionale;
- fia postului, fia de autoevaluare pentru calificative;
- decizii (ncadrare, comisii nceput de an colar, examene corigene,
reexaminri, diferene, echivalri, angajri, examene pt.clase intensiv
lb.strine, admitere n liceu, admitere n ciclul superior al liceului,
bacalaureat-probele orale, etc);
- adeverine personal (diverse motive)
- faxuri, coresponden, comunicri;

12

condici prezen cadre didactice, cadre didactice auxiliare,


nedidactice;
acte pt.control (CFI, CURTEA DE CONTURI, AUDIT).

COLARIZARE CLASELE 0-VIII


- recensmntul elevilor;
- nscriere elevi clasa pregtitoare i clasa I;
- teste pt.clasele a V-a, intensiv lb.strine;
- verificarea mediilor generale din cataloage;
- trecerea mediilor n registrele matricole la sfrit de an colar;
- trecertea rezultatelor examenelor de diferene n registrele matricole;
- trecerea mediilor n programul pentru acte de studii;
- foile matricole i adeverinele, pt.admiterea n liceu, a absolvenilor de
cls. a VIII-a;
- foile matricole a elevilor plecai;
- Sc-urile (situaiile statistice) dup fiecare semestru, nceput i sfrit
de an colar( situaii care se transmit att letric ct i electronic la
IS4, ISMB, CENTRUL DE STATISTIC );
- BDNE(Baza de date naionale ale educaiei)- program n care se
introduc toate datele unitii colare i a elevilor, inclusiv SC-ul (
program n care doar se introduc date, dar inutilizabil cnd
este vorba de a ne folosi i ajuta la zecile de statistici cerute);
- situaii i coresponden pt. elevii care nu frecventeaz cursurile
colare ( cu prinii, Poliia, Direcia de Asisten Social);
- examene de susinerea corigenelor, reexaminrilor, diferenelor;
- pregtirea examenului de Evaluare Naional ( acte dirigini, edine
prini, planificarea orelor de pregtire a elevilor la materiile de
admitere);
- pregtirea actelor pentru admiterea n liceu fiele cu coduri ;
- deschiderea de partide a elevilor din cls.a VIII-a n registrul unic;
- situaii pentru Direcia de nvmnt privind elevii din programul
Cornul i laptele;
- eliberarea de adeverine elevilor diverse motive;
- pregtirea dosarelor elevilor care se declar de etnie rrom, pentru
admiterea n liceu;
- situaii privind promovabilitatea elevilor de cls.a VIII-a la admiterea n
liceu .

COLARIZARE CLASELE IX-XII


-

admitere n clasa a IX-a;


examenele pt. clasele de intensiv lb.strine;
examene de susinerea corigenelor, reexaminrilor, diferenelor;
13

Sc-urile (situaiile statistice) dup fiecare semestru, nceput i sfrit


de an colar( situaii care se transmit att letric ct i electronic la
IS4, ISMB, CENTRUL DE STATISTIC );
BDNE(Baza de date naionale ale educaiei)- program n care se
introduc toate datele unitii colare i a elevilor, inclusiv SC-ul ;
verificarea mediilor generale din cataloage;
trecerea mediilor n registrele matricole la sfrit de an colar;
trecertea rezultatelor examenelor de diferene n registrele matricole;
trecerea mediilor n programul pentru acte de studii;
trecerea rezultatelor examenelor de bacalaureat i atestate
profesionale n registrele matricole;
completarea foilor matricole absolvenilor de liceu i a alevilor plecai;
completarea i eliberarea actelor de studii elevilor de liceu: diplom
de absolvire a ciclului inferior al liceului, de absolvire a liceului, de
bacalaureat, de competene lingvistice (romn, lb.strine), de
competene digitale, atestate profesionale ;
deschiderea de partide a elevilor din cls.a IX-a i a elevilor nou venii;
deschiderea de partide a elevilor din cls.a X-a n registrul unic;
situaii pt.IS4, ISMB privind actele de studii (stoc, casare, etc);
alocaii elevi (dosare ntocmite lunar, separat pe Bucureti i
pe provincie, n funcie de domiciliul elevului (probleme mari
n privina coordonrii situaiilor trimise de ctre unitatea
colar-ISMB-Direca de Munc-Oficiile potale, deci, i n
privina primirii banilor de ctre elevi.
Direca de Munc cere elevilor, ajuni la ei, un alt rnd de acte
dei, dosarele elevilor sunt predate la ei pe baz de proces
verbal iar Oficiile potale elibereaz banii pe baza unei simple
adeverine de elev. Unde este coordonarea? De ce unitile
colare mai ntocmesc dosare? Mai bine s predm elevilor
dosarele personal);
situaii pt. ISMB privind autentificarea actele de studii;
situaii pt. ISMB privind eliberarea duplicatelor actelelor de studii;
situaii pt.IS4, ISMB privind :- patrimoniul cldirilor
o reparaiile din unitatea colar
o elevii plecai/venii din/n strintate
o elevii cu prini plecai n strintate
o elevii de etnie rrom i a programelor de
integrare ale acestora n colectivitate
o pregtirea unitii colare pentru elevii cu
dezabiliti;
o elevii bursieri, olimpici, strini;
o

elevii bursieri/nebursieri din Republica Moldova

14

procentul de promovabilitate a elevilor, din serie


curent i cea anterioar, la examenul de
bacalaureat
concediile de odihn ale directorilor i
administratorului

controale, n alte uniti colare, pentru actele de studii ;


program cu publicul .
PROGRAME SOCIALE

EURO 200;
BANI DE LICEU;
BURSE;
RECHIZITE .

Centralizator Comisii 2013-2014


1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

Comisia de verificare a
actelor de studii
Comisia de formare continu
a cadrelor didactice
Comisia de verificare a
cataloagelor n timpul
vacanelor
Comisia de organizare a
activitii diriginilor
Comisia pentru curriculum
Comisia pentru dezvoltarea
bazei didactico-materiale
Comisia de mentorat
Comisia pentru organizarea
examenelor naionale, a
concursurilor i olimpiadelor
colare
Comisia de notare ritmic
Comisia de organizare i
desfaurare a examenului de
ncheiere a situaiei colare
Comisia pentru programe
europene
Comisia pentru proiecte
educative colare si
extracurriculare
15

13
14

Comisia pentru evaluarea i


asigurarea calitii
Comisia de control a
documentelor colare

15

Comisia care rspunde n


anul colar 2013-2014 de
manualele colare

16

Comisia de organizare a
serviciului pe coal

17

Comisia de combatere a
absenteismului

18

Comisia pentru organizarea


activitilor cultural-artistice
Comisia pentru organizarea
activitilor i competiiilor
sportive
Comisia pentru promovarea
diversitii, nondiscriminrii
i interculturalitii

19
20

21

Subcomisia pentru turism,


vizite i tabere

22

Comisia pentru respectul fa


de natur

23

Comisia de colarizare i
recensmnt

24

Comisia pentru promovarea


educaiei pentru sntate

25

Comisia pentru prevenirea i


combaterea violenei n
coal

26

Comisia de cercetare
disciplinar i consiliere
privind abaterile disciplinare
ale elevilor/ personalului
didactic, didactic auxiliar i
nedidactic
Comisia de prevenire a
consumului de plante
etnobotanice

27

28

Colectivul de pavoazare
16

29

Comisia pentru utilizarea


tehnologiilor AEL

30

Consiliul de Administraie

31

Comisia pentru realizarea


Programului social privind
suplimentul de hran pentru
elevi, constnd n produse de
panificaie, lapte i mere

32

Comisia de acordare a
burselor i a altor forme de
sprijin material
Comisia tehnic de prevenire
i stingere a incendiilor

33
34

Comisia tehnic de evacuare


a colii n caz de cutremur/ n
caz de incendiu

35

Comandamentul de Aprare
civil i evacuare n caz de
calamiti naturale

36

Comandamentul de
deszpezire
Comisia pentru promovarea
imaginii colii

37
38

Comisia de monitorizare,
coordonare i ndrumare
metodologic a dezvoltrii
sistemului de control
intern/managerial

39

Comisia responsabililor cu
activitile juridice si
lectoratele cu prinii

40

Comisia paritar

17

41

Comisia pentru actualizarea


site-ului colii

42

Comisia pentru selecionarea


arhivei

43

Comisia care organizeaz


inventarierea

44

Subcomisia de control al
stadiului de ntreinere a
patrimoniului colii

45

Subcomisia de alctuire a
orarului

46

Comisia de gestionare a
BDNE (Baza de date
naionale a educaiei)

47

Responsabil cu arhiva
unitii

P.S. i pe lng toate acestea, cte altele au mai fost, mai sunt i
vor mai fi......................

18