Vous êtes sur la page 1sur 2

//<!

[CDATA[
// Emoticon bar before comment-form
$(function() {
$(putEmoAbove)
.before('<div style="text-align:center" class="emoWrap"> :) :)) ;(( :-)
=)) ;( ;-( :d :-d @-) :p :o :&gt;) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-#
=p~ $-) (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer <br/><b>Click to see the code!</b>
<br/>To insert emoticon you must added at least one space before the code.</div>
');
var emo = function(emo, imgRep, emoKey) {
$(emoRange)
.each(function() {
$(this)
.html($(this)
.html()
.replace(/<br>:/g, "<br> :")
.replace(/<br>;/g, "<br> ;")
.replace(/<br>=/g, "<br> =")
.replace(/<br>\^/g, "<br> ^")
.replace(emo, " <img style='max-height:24px' src='" + imgRep + "
' class='emo delayLoad' alt='" + emoKey + "' />"));
});
};
emo(/\s:\)\)+/g, "https://lh3.googleusercontent.com/-duNoMAb1RS4/T2WEWrOfR8I
/AAAAAAAACZ0/ObgHf-PmTuE/s36/03.gif", ":))");
emo(/\s;\(\(+/g, "https://lh6.googleusercontent.com/-LIr-ZdDp2xI/T2WEYDacVnI
/AAAAAAAACaY/W7MF5qKO2sE/s47/06.gif", ";((");
emo(/\s:\)+/g, "https://lh6.googleusercontent.com/-Q5lMkgcmVR4/T2WEWkNi3MI/A
AAAAAAACZ4/7VBYeVbx7kA/s36/01.gif", ":)");
emo(/\s:-\)+/g, "https://lh3.googleusercontent.com/-mCsZPeixHvA/T2WEWivv9FI/
AAAAAAAACZw/64ZGRgdlDeg/s36/02.gif", ":-)");
emo(/\s=\)\)+/g, "https://lh5.googleusercontent.com/-u__sc3DgZ2c/T2d0_lDLueI
/AAAAAAAACkw/YbeuRNde61Q/s36/03a.gif", "=))");
emo(/\s;\(+/g, "https://lh5.googleusercontent.com/-EwonQGBTYwo/T2WEXeVq3oI/A
AAAAAAACZ8/4ixt2ZVlqrI/s36/04.gif", ";(");
emo(/\s;-\(+/g, "https://lh3.googleusercontent.com/-fMtAZDakmBI/T2WEXswr5BI/
AAAAAAAACaA/83R1X_PumTk/s36/05.gif", ";-(");
emo(/\s:d/ig, "https://lh3.googleusercontent.com/-Em3lvBgvYlI/T2WElbV0BaI/AA
AAAAAACdI/ApynphQdka8/s36/7.gif", ":d");
emo(/\s:-d/ig, "https://lh4.googleusercontent.com/-0R7-2DC1klM/T2WEmMQajfI/A
AAAAAAACdM/-4JFCeC6QD8/s36/8.gif", ":-d");
emo(/\s@-\)+/g, "https://lh5.googleusercontent.com/-PE2GWBseiGk/T2acYH_uNRI/
AAAAAAAAChg/HloTeaRIdyQ/s36/09.gif", "@-)");
emo(/\s:p/ig, "https://lh5.googleusercontent.com/-nkyzLkHUPg8/T2WEYdFqFxI/AA
AAAAAACaQ/Mu1yPq91yuc/s36/10.gif", ":p");
emo(/\s:o/ig, "https://lh6.googleusercontent.com/-0-zgLVgK2Cg/T2WEY10FXuI/AA
AAAAAACag/dyKQ5pPUIGQ/s36/11.gif", ":o");
emo(/\s:&gt;\)+/g, "https://lh3.googleusercontent.com/-xbWqvOWJNE0/T2WEZM-VL
TI/AAAAAAAACak/8dLATIlXRDk/s36/12.gif", ":&gt;)");
emo(/\s\(o\)+/ig, "https://lh4.googleusercontent.com/-cguZVxYzR3o/T2WEZSgFvU
I/AAAAAAAACas/nDJgr6YcuaI/s36/13.gif", "(o)");
emo(/\s\[-\(+/g, "https://lh5.googleusercontent.com/-VKGWq-wPGUw/T2WEaEQLA9I
/AAAAAAAACa4/ZDnLP29mlgk/s36/14.gif", "[-(");
emo(/\s:-\?/g, "https://lh6.googleusercontent.com/-hIVRIc7IAJw/T2WEaO5ASUI/A
AAAAAAACaw/FLmCvzeMSbc/s36/15.gif", ":-?");
emo(/\s\(p\)+/ig, "https://lh4.googleusercontent.com/-hk3q3tP-0Pg/T2WEcRONc5
I/AAAAAAAACbY/bJ00rge5Mq8/s36/16.gif", "(p)");
emo(/\s:-s/ig, "https://lh5.googleusercontent.com/-cysJNcXxT-Q/T2WEcxVM5dI/A
AAAAAAACbU/Mvuc437f1ZI/s36/17.gif", ":-s");
emo(/\s\(m\)+/ig, "https://lh6.googleusercontent.com/-H20tIsy7Hvw/T2WEbDW0R7

I/AAAAAAAACbE/DymXsZOmO3s/s36/18.gif", "(m)");
emo(/\s8-\)+/ig, "https://lh4.googleusercontent.com/-IvNFZtzJJYI/T2WEcDj-0NI
/AAAAAAAACbM/kiqtHbdkarQ/s36/19.gif", "8-)");
emo(/\s:-t/ig, "https://lh5.googleusercontent.com/-XCXdaCYaOGE/T2WEcmd15EI/A
AAAAAAACbQ/Z5UyZCuX4Xo/s36/20.gif", ":-t");
emo(/\s:-b/ig, "https://lh4.googleusercontent.com/-g6V0tBD1vwk/T2WEdRGJfWI/A
AAAAAAACbo/P8P_SGEdhzI/s36/21.gif", ":-b");
emo(/\sb-\(+/ig, "https://lh6.googleusercontent.com/-ErUGB8ea0H4/T2WEdm5-ZSI
/AAAAAAAACbs/245Hxnaa82g/s35/22.gif", "b-(");
emo(/\s:-#/ig, "https://lh6.googleusercontent.com/-p-5AT-amLik/T2WEi_MJDqI/A
AAAAAAACco/5J-MqivSQw4/s36/23.gif", ":-#");
emo(/\s=p~/ig, "https://lh3.googleusercontent.com/-H8izCFTaHFE/T2b39mmu2NI/A
AAAAAAACkM/k4bDdFe301U/s36/24.gif", "=p~");
emo(/\s\$-\)+/ig, "https://lh5.googleusercontent.com/-LZn6dX8GslQ/T2W30lpp_k
I/AAAAAAAAChA/Rym2Ql5H-jU/s36/25.gif", "$-)");
emo(/\s\(b\)+/ig, "https://lh5.googleusercontent.com/-k6r8YBUhxVk/T2WEgBtjFt
I/AAAAAAAACcE/U5U5uPCpxq8/s36/26.gif", "(b)");
emo(/\s\(f\)+/ig, "https://lh5.googleusercontent.com/-pj6fMvZXTyc/T2WEga9-gj
I/AAAAAAAACcM/kVpUCa7uqpw/s36/27.gif'", "(f)");
emo(/\sx-\)+/ig, "https://lh3.googleusercontent.com/-zI2UJmwerDM/T2WEhSRkuTI
/AAAAAAAACcc/Gr3xFDrZF3Y/s36/28.gif", "x-)");
emo(/\s\(k\)+/ig, "https://lh3.googleusercontent.com/-ilBYLLWFQJQ/T2WEiJXJ7L
I/AAAAAAAACcY/bXpkIPuVUto/s36/29.gif", "(k)");
emo(/\s\(h\)+/ig, "https://lh5.googleusercontent.com/-_NHYkuf5bZg/T2WEjOhTIx
I/AAAAAAAACcg/76qRE27R_ig/s36/30.gif", "(h)");
emo(/\s\(c\)+/ig, "https://lh6.googleusercontent.com/-O6m44_Z-8AA/T2WEjLRImn
I/AAAAAAAACck/c_jh643HU6o/s36/31.gif", "(c)");
emo(/\scheer/ig, "https://lh5.googleusercontent.com/-9TYEg93ImUM/T2WEjvuhxTI
/AAAAAAAACc0/KQRBXuuV_Yg/s36/32.gif", "cheer");
// Show alert one times!
$('div.emoWrap')
.one("click", function() {
if (emoMessage) {
alert(emoMessage);
}
});
// Click to show the code!
$('.emo')
.css('cursor', 'pointer')
.live("click", function(e) {
$('.emoKey')
.remove();
$(this)
.after('<input class="emoKey" type="text" size="' + this.alt.length
+ '" value=" ' + this.alt + '" />');
$('.emoKey')
.trigger("select");
e.stopPropagation();
});
$('.emoKey')
.live("click", function() {
$(this)
.focus()
.select();
});
});
//]]>