Vous êtes sur la page 1sur 2

2.

LIED VAN DIE LEWE

Tenor Solo

q = 60

#4
& 4

mf

om

jonk te wees bring lek ker da e

#
&
kind ders skaats en ry ets in die stra te

die son skiet af op el ke dag die


jong men se lui ster na nu we pla

te

#

&
nie mand dink aan die tyd wat ver by gaan en dat die le we net nie stil sal staan.

2
& 4
en dat die le we net nie stil sal staan.
#
&

Sing met my van jonk en oud

12

4
4


Sing met my 'n lied van die le we!

Die le we gee soveel

#

&

maar dik wels gaan dit so gou ver by.

14

2
4

moo ie da

4
4

# mp
j


&
maar die le we sal nooit stil staan dae kom en dae gaan die jong es trou en gaan op hul ei e

17

#
&

20

22


nou kom daar

soms swaar ty

al mal werk

net

vir die he de

2
4
& 4 4
u re maan de ja re soos die wind ver by u re maan de ja re soos die wind ver by.
C

#
&
Sing met my 'n lied van die le we!

25


Sing met my


van jonk

en

oud

V.S.

Tenor Solo

# r
42 44

&

Die le we gee soveel moo ie da e maar dik wels gaan dit so gou ver by. ja dik wels gaan dit so
f

27

#4
& 4
gou

30

PRAAT SING MET HEIMWEE

ver by

Die ou es

#
&

Hul le word dan


ou pa en ou mam ma

33

word ook dan weer ou er

dae word dan

vin nig kor ter

# 2
4
&
J

lang saam gaan die son dan on der


her rin ner rin ge laat ons oor die lewe won der

35

#2
4
& 4 4

le we vol mooi staan dan ein de toe vol mooi en troe bel
ein de toe.

37

bbb
b
&

41

j
f

w
ff

bbbb
r

KOMSING DIE LIED VAN DIE LE WE SING.........!!!!

Die

b
& b bb

le we gee so veel mooi e


da
e maar dik wels gaan dit so gou ver by.

45

b
& b bb

Sing met my die lied van die le we

47

Sing met my

van jonk en oud

Die

b
2
& b bb 4

le we gee so veel mooi e


da e maar dik wels gaan dit so gou ver by Ja

49

bbb 2 4
b

4
& 4

dik wels gaan dit so


gou.........

51

ver

w
by...........

2rit.

Vous aimerez peut-être aussi