Vous êtes sur la page 1sur 76

Fletore Zyrtare nr.

134, dat 22 gusht 2014

LIGJ
Nr. 102/2014
KODI DOGANOR I REPUBLIKS S
SHQIPRIS1
N mbshtetje t neneve 81, pika 2, dhe 83, pika 1,
t Kushtetuts, me propozimin e Kshillit t Ministrave,
KUVENDI
I REPUBLIKS S SHQIPRIS
VENDOSI:
TITULLI I
DISPOZITA T PRGJITHSHME, ORGANIZIMI
DHE KOMPETENCAT E ADMINISTRATS
DOGANORE
KREU I
FUSHA E ZBATIMIT, MISIONI DHE
PRKUFIZIME
Neni 1
Objekti dhe fusha e zbatimit
Kodi Doganor i Republiks s Shqipris, n vijim
Kodi, vendos rregullat dhe procedurat e prgjithshme t
zbatueshme pr mallrat q hyjn n/ose q dalin nga
territori doganor i Republiks s Shqipris, si dhe
statusin, kompetencat e organizimin e personelit t
administrats doganore.
Kodi zbatohet n mnyr uniforme n t gjith
territorin doganor t Republiks s Shqipris pa cenuar
marrveshjet dhe konventat ndrkombtare, si dhe
legjislacionin shqiptar n fuqi.
Neni 2
Misioni i autoriteteve doganore
1. Autoritetet doganore kan si prgjegjsi kryesore
mbikqyrjen e tregtis ndrkombtare t Republiks s
Shqipris, duke kontribuar pr tregtin e hapur e t
drejt n zbatim t politikave tregtare dhe atyre t
sektorve t tjer t ekonomis shqiptare, q ndikojn n
tregti dhe n sigurin e t gjith zinxhirit tregtar.
Autoritetet doganore duhet t marrin masat, me an t t
cilave synohet, n veanti:
a) mbrojtja e interesave financiar dhe mjedisor t
Republiks s Shqipris nga tregtia e padrejt dhe e
paligjshme, duke mbshtetur ndrkoh aktivitetin e
ligjshm t biznesit;
1

Rregullorja e Parlamentit Europian dhe Kshillit (BE) nr.


952/2013, dat 9 tetor 2013, Mbi prcaktimin e Kodit
Doganor t Bashkimit Europian, numri CELEX:
32013R0952, Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europian, seria
L, nr. 269, dat 10.10.2013, faqe 1-101.

b) garantimi i siguris e i mbrojtjes s Republiks s


Shqipris dhe i banorve t saj, si dhe mbrojtjes s
mjedisit e, kur sht e nevojshme, n bashkpunim t
ngusht me autoritetet e tjera;
c) mbajtja e balancs s duhur ndrmjet kontrolleve
doganore dhe lehtsimit t tregtis s ligjshme.
2. Autoritetet doganore, n bashkpunim me
organizmat e tjer publik, kan si objektiv kryesor
garantimin e interesave fiskal, t siguris dhe mbrojtjes t
Republiks s Shqipris, duke qen t pajisur me mjetet
q i lejojn t reagojn n rast krizash dhe tu prgjigjen
krkesave t reja n fushn e politiks me interes t
prgjithshm.
3. Doganat shqiptare, pr realizimin e ktij qllimi,
prcaktojn parimet strategjik si m posht:
a) Parimi i mbrojtjes s shoqris dhe interesave
financiar t Republiks s Shqipris prmes:
i) sigurimit t mbledhjes korrekte dhe t efektshme t
detyrimeve e t taksave;
ii) aplikimit t masave efektive pr ndalimin e lvizjes
s mallrave t paligjshme, t falsifikuara e pirate, t
kufizuara e t ndaluara;
iii) zhvillimit t mtejshm t nj analize risku t
efektshme pr t kontribuar n luftn kundr terrorizmit e
kriminalitetit dhe, n veanti, pr tregtin e drogave,
mallrave t falsifikuara e pirate;
iv) parandalimit, zbulimit, hetimit dhe procedimit pr
mashtrimet dhe shkeljet e legjislacionit doganor;
v) prdorimit t asistencs administrative dypalshe
pr t siguruar mirfunksionimin e legjislacionit doganor.
b) Parimi i mbshtetjes s konkurrueshmrin s
kompanive shqiptare prmes:
i) modernizimit t ambientit dhe t metodave t puns
s dogans (n veanti me prafrimin e sistemeve ose me
an t forcimit dhe harmonizimit t metodave t puns);
ii) aplikimit t nj mjedisi doganor pa letr (dogana
elektronike);
iii) qasjes proaktive drejt standardeve, prmes miratimit
t standardeve ndrkombtare, si jan ato t zhvilluara
nga Organizata Botrore e Doganave dhe Bashkimi
Europian.
c) Parimi i lehtsimit t mtejshm t tregtis s
ligjshme prmes:
i) ndrtimit dhe prmirsimit t sistemeve t kontrollit,
t cilat reduktojn ndrhyrjet n trafikun e mallrave, si dhe
barrierat administrative n minimumin e nevojshm, me
qllim q t arrihen objektivat e tjer t politiks s
prgjithshme, si jan krkesat n fushn e siguris;
ii) krijimit t lehtsive pr operatort ekonomik t
ligjshm, me qllim reduktimin e kostove.
) Parimi i kontrollit dhe menaxhimit t zinxhirit t
furnizimit t prdorur pr lvizjen ndrkombtare t
mallrave prmes:
6081

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

i) prmirsimit dhe forcimit t efektshmris s


kontrolleve n vendndodhjet optimale t tyre (n kufi ose
brenda territorit) n zinxhirin e furnizimit;
ii) zbatimit korrekt dhe t qndrueshm t legjislacionit,
lidhur me kontrollin dhe lvizjen e mallrave;
iii) brjes m t efektshme dhe sistematike t prdorimit
t prbashkt t informacioneve pr risqet;
iv) marrjes n konsiderat t mundsive pr t ndar
informacionin me partnert kryesor tregtar, me qllim
menaxhimin dhe kontrollin e gjith zinxhirit t furnizimit.
d) Parimi i bashkpunimit, duke mbajtur, zhvilluar dhe
shtuar marrdhniet e ndrsjella ndrmjet autoriteteve
doganore dhe agjencive t tjera qeveritare dhe ndrmjet
autoriteteve doganore dhe komunitetit t biznesit prmes:
i) thellimit t bashkpunimit ekzistues;
ii) koordinimit t aksioneve n mbrojtje t interesave
financiar t Republiks s Shqipris;
iii) marrjes s rolit drejtues n zhvillimin e
mekanizmave pr bashkrendimin e puns me agjencit e
tjera q veprojn n kufi (nj sportel);
iv) prmirsimit t mekanizmave t konsultimit dhe
bashkpunimit me biznesin;
v) prforcimit t bashkpunimit ndrkombtar ose
asistencs s ndrsjell n fushn e doganave nprmjet
marrveshjeve me vendet e tjera dhe shtrirjes s
pjesmarrjes n forumet ndrkombtare prgjegjse pr
ligjet dhe vendimet ndrkombtare, t tilla si embargo,
marrveshjet pr ambientin, marrveshjet pr mbrojtjen e
pronsis intelektuale etj.
Neni 3
Territori doganor
Territori doganor prfshin territorin toksor, ujrat
territoriale, ujrat e brendshme dhe hapsirn ajrore t
Republiks s Shqipris.
Neni 4
Zona dhe vija doganore
1. Zona doganore prfshin at pjes t territorit
doganor ku veprojn autoritetet doganore, si dhe t
gjitha zonat ku kto autoritete ushtrojn kontroll ose
mbikqyrje doganore.
2. Zonat doganore vendosen n pikat e kontrollit t
kalimit t kufirit, si dhe n pika t tjera t territorit
doganor.
3. Krijimi, shtrirja territoriale dhe klasifikimi i
zonave doganore t prhershme ose t prkohshme
prcaktohen nga Kshilli i Ministrave, me propozim t
Ministrit t Financave, sipas krkess s motivuar t
Drejtorit t Prgjithshm t Doganave, bazuar n rritjen
e numrit t operatorve ekonomik q operojn n at
territor dhe pamundsis s zons doganore ekzistuese
pr kryerjen e procedurave doganore.
6082

4. Vija doganore sht bregdeti, brigjet e liqeneve e


t lumenjve kufitar dhe kufijt toksor me shtetet e
tjera.
5. Mallrat duhet t kalojn vijn doganore t kufirit
toksor, ujor dhe n aeroporte vetm n pikat e kalimit
t kufirit shtetror ku ka zona doganore.
Neni 5
Shtrirja e zons doganore
1. Zona doganore e mbikqyrjes toksore prbhet
nga territori q prfshin hapsirn nga vija doganore e
kufirit toksor deri n 10 km n brendsi. Prgjat
bregdetit kjo zon mbikqyrjeje shkon deri n 5 km nga
bregu n brendsi.
2. Zona doganore e mbikqyrjes ujore prbhet nga
rripi i ujit q shtrihet prej vijs doganore deri n kufirin
e jashtm t ujrave territoriale dhe t ujrave t
brendshme.
Neni 6
Prkufizime
N kt Kod termat e mposhtm kan kto kuptime:
1. Autoritete doganore sht administrata doganore
e Republiks s Shqipris, prgjegjse pr zbatimin e
legjislacionit doganor, dhe do autoritet tjetr i ngarkuar
me ligj pr t zbatuar dispozita t veanta t
legjislacionit doganor.
2. Legjislacion doganor sht kuadri ligjor, i
prbr nga:
a) konventat dhe marrveshjet ndrkombtare t
ratifikuara nga Republika e Shqipris.
b) Kodi Doganor;
c) legjislacioni pr tarifn doganore dhe nomenklaturn e kombinuar t mallrave, n Republiks s
Shqipris;
) aktet nnligjore n zbatim t ktij Kodi.
3. Kontrolle doganore jan veprime t veanta, t
kryera nga autoritetet doganore pr t garantuar
zbatimin e sakt t legjislacionit doganor dhe do
legjislacioni tjetr q ka t bj me hyrjen, daljen,
transitin, lvizjen, magazinimin dhe prdorimin e
veant prfundimtar (end-use) t mallrave q lvizin
ndrmjet territorit doganor t Republiks s Shqipris
dhe territoreve t tjera dhe prezenca e lvizja brenda
territorit doganor t mallrave joshqiptare dhe mallrave
q i nnshtrohen procedurs s prdorimit t veant
prfundimtar (end-use).
4. Person sht nj person fizik, nj person
juridik, si dhe do person tjetr/individ me zotsi t
plot pr t vepruar, t njohur si subjekte nga
legjislacioni n fuqi.
5. Operator ekonomik sht personi, i cili, gjat
aktivitetit t tij tregtar, prfshihet n veprime t
mbuluara nga legjislacioni doganor.

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

6. Prfaqsues doganor sht do person i caktuar


n prputhje me legjislacionin n fuqi, nga nj person
tjetr, pr t kryer veprimet dhe formalitetet e krkuara
nga legjislacioni doganor n marrdhniet e tij me
autoritetet doganore.
7. Risk sht mundsia dhe ndikimi i nj ngjarjeje q
mund t ndodh n lidhje me hyrjen, daljen, transitin,
lvizjen, prpunimin ose prdorimin e veant
prfundimtar (end-use) t mallrave, q lvizin ndrmjet
territorit doganor t Republiks s Shqipris dhe vendeve
apo territoreve jasht ktij territori dhe t prezencs s
mallrave joshqiptare brenda territorit doganor, t cilat
mund t sjellin nj nga rezultatet e mposhtme:
a) pengimin e zbatimit t sakt t masave kombtare;
b) komprometimin e interesave financiar t
Republiks s Shqipris;
c) paraqitjen e nj krcnimi pr mbrojtjen dhe
sigurin e Republiks s Shqipris dhe banorve t saj,
pr qeniet njerzore, pr florn dhe faunn, pr mjedisin
ose pr konsumatort.
8. Formalitete doganore jan t gjitha veprimet q
duhet t kryhen nga personat dhe nga autoritetet
doganore, me qllim zbatimin e legjislacionit doganor.
9. Deklarat prmbledhse e hyrjes sht akti, me
an t t cilit nj person informon autoritetet doganore,
sipas mnyrs dhe forms s parashikuar, brenda nj
afati kohor t caktuar, q mallrat do t hyjn n
territorin doganor t Republiks s Shqipris.
10. Deklarat prmbledhse e daljes sht akti, me
an t t cilit nj person informon autoritetet doganore,
sipas mnyrs dhe forms s parashikuar, brenda nj
afati kohor t caktuar, q mallrat do t dalin nga territori
doganor i Republiks s Shqipris.
11. Deklarat e magazinimit t prkohshm sht
akti, me an t t cilit nj person shpreh, sipas mnyrs
dhe forms s parashikuar, q mallrat jan n
magazinim t prkohshm.
12. Deklarat doganore sht akti, me an t t
cilit nj person shpreh, n formn dhe mnyrn e
parashikuar, vullnetin pr t vendosur mallrat nn nj
regjim doganor t caktuar, ku t tregohet, nse sht
rasti, regjimi specifik pr tu zbatuar.
13. Deklarat rieksporti sht akti, me an t t
cilit nj person shpreh, n formn dhe mnyrn e
parashikuar, vullnetin pr t nxjerr mallrat joshqiptare,
me prjashtim t atyre nn nj regjim zone t lir ose
magazinimi t prkohshm, jasht territorit doganor t
Republiks s Shqipris.
14. Njoftim rieksporti sht akti, me an t t cilit
nj person shpreh, n formn dhe mnyrn e
parashikuar, vullnetin pr t nxjerr mallrat joshqiptare,
q jan nn nj regjim zone t lir ose magazinimi t
prkohshm, jasht territorit doganor t Republiks s
Shqipris.

15. Deklarues sht personi q depoziton nj


deklarat
doganore, deklarat pr magazinim t
prkohshm, nj deklarat prmbledhse n hyrje, nj
deklarat prmbledhse t daljes, nj deklarat rieksporti
ose nj njoftim rieksporti n emr t saj/t tij ose
personit, n emr t t cilit sht br nj deklarim ose
njoftim i till.
16. Regjim doganor sht nj nga regjimet e
mposhtme, nn t cilat mallrat vendosen n prputhje
me kt Kod:
a) lirimi pr qarkullim t lir;
b) regjime t posame;
c) eksporti.
17. Magazinim i prkohshm sht situata e
mallrave joshqiptare t magazinuara prkohsisht nn
mbikqyrjen doganore n periudhn ndrmjet paraqitjes
s tyre n dogan dhe vendosjes s tyre n nj regjim
doganor ose rieksporti.
18. Borxh doganor sht detyrimi i nj personi pr
t paguar shumn e detyrimit t importit ose shumn e
detyrimit t eksportit, t cilat zbatohen pr mallra t
caktuara, sipas legjislacionit n fuqi n Republikn e
Shqipris.
19. Debitor sht do person q ka nj borxh
doganor pr t paguar.
20. Detyrim importi sht detyrimi doganor q
duhet paguar n importimin e mallrave.
21. Detyrim eksporti sht detyrimi doganor q
duhet paguar n eksportimin e mallrave.
22. Status doganor sht statusi i mallrave si
mallra shqiptare ose joshqiptare.
23. Mallra shqiptare jan mallrat e nj prej
kategorive t mposhtme:
a) mallrat trsisht t prftuara n territorin doganor
t Republiks s Shqipris dhe q nuk kan n prbrje
mallra t importuara nga vende ose territore t tjera;
b) mallrat q hyjn n territorin doganor t
Republiks s Shqipris nga vende ose territore jasht
ktij territori dhe t liruara pr qarkullim t lir;
c) mallrat e prftuara ose t prodhuara n territorin
doganor t Republiks s Shqipris vetm nga mallrat
q prmenden n shkronjn b ose nga mallrat q
prmenden n shkronjat a dhe b, t ksaj pike.
24. Mallra joshqiptare jan t gjitha mallrat e tjera
q nuk prmenden n pikn 23, ose ato q kan humbur
statusin e tyre doganor si mallra shqiptare.
25. Menaxhim i riskut sht identifikimi sistematik
i riskut, prfshir edhe kontrollet e rastsishme dhe
zbatimi i t gjitha masave t nevojshme pr kufizimin e
ekspozimit ndaj riskut.
26. lirim i mallrave sht akti, me an t t cilit
autoritetet doganore i bjn mallrat t disponueshme pr
qllimet e parashikuara nga regjimet doganore, n t
cilat jan vendosur.
6083

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

27. Mbikqyrje doganore sht veprimi i


ndrmarr n prgjithsi nga autoritetet doganore pr t
siguruar respektimin e legjislacionit doganor dhe, kur
sht e nevojshme, t dispozitave t tjera t zbatueshme
mbi mallrat q i nnshtrohen ktij veprimi.
28. Rimbursim sht kthimi i nj shume detyrimi
importi ose eksporti q sht paguar.
29. Falje sht heqja dor nga detyrimi pr t
paguar nj shum detyrimi importi apo eksporti q nuk
sht paguar.
30. Produkte t prpunuara jan mallrat e
vendosura n nj regjim prpunimi dhe q u jan
nnshtruar operacioneve prpunuese.
31. Person i vendosur n territorin doganor t
Republiks s Shqipris sht:
a) n rastin e nj personi (individ), do person q ka
vendqndrimin, (vendbanimin) n territorin doganor t
Republiks s Shqipris;
b) n rastin e nj personi fizik ose juridik, i njohur si
i till nga legjislacioni n fuqi, do person q ka selin,
zyrn qendrore, degn apo vendodhjen e prhershme t
biznesit, t vendosur n territorin doganor t Republiks
s Shqipris.
32. Vendndodhje e prhershme biznesi sht zyra
qendrore ose dega e biznesit, ku jan gjithmon burimet
e nevojshme njerzore dhe ato teknike, nprmjet t
cilave kryhen pjesrisht ose trsisht operacionet e nj
personi q ka marrdhnie me dogann.
33. Paraqitje e mallrave n dogan sht njoftimi i
autoriteteve doganore pr mbrritjen e mallrave n
zyrn doganore ose n do vend tjetr, t prcaktuar ose
t miratuar prej autoriteteve doganore, dhe brja e
disponueshme e ktyre mallrave pr kontrolle doganore.
34. Mbajts i mallrave sht personi, i cili sht
pronari i mallrave ose personi, i cili ka t drejta t
ngjashme disponimi mbi kto mallra ose q ka zotrim
fizik mbi to.
35. Mbajts i regjimit sht:
a) personi q depoziton deklaratn doganore ose
personi, pr llogari t t cilit depozitohet nj deklarat
doganore; ose
b) personi, t cilit i jan transferuar t drejtat dhe
detyrimet lidhur me nj regjim doganor.
36. Masa t politiks tregtare jan masat jotarifore
t miratuara, si pjes e politikave tregtare, q
rregullojn tregtin ndrkombtare t mallrave.
37. Operacion prpunimi sht nj nga operacionet
e mposhtme:
a) punimi i mallrave, prfshir montimin ose
bashkimin apo prshtatjen e tyre me mallra t tjera;
b) prpunimi i mallrave;
c) shkatrrimi i mallrave;
) riparimi i mallrave, prfshir ndreqjen dhe
rregullimin e tyre;
6084

d) prdorimi i mallrave, t cilat nuk gjenden n


produktet e prpunuara, por q lejojn ose lehtsojn
prodhimin e ktyre produkteve edhe sikur ato t jen
prdorur trsisht ose pjesrisht n proces (aksesort e
prodhimit).
38. Koeficient i shfrytzimit sht sasia ose
prqindja e produkteve t prpunuara q prftohen nga
prpunimi i nj sasie t caktuar mallrash, t vendosura
nn nj regjim prpunimi.
39. Zyr doganore sht do zyr, n t ciln
mund t kryhen t gjitha ose nj pjes e formaliteteve q
parashikon legjislacioni doganor.
40. Vendim sht do akt zyrtar i lshuar nga
autoritetet doganore, n zbatim t legjislacionit doganor,
q rregullon nj shtje t veant dhe ka efekte dhe/ose
pasoja ligjore mbi personin ose personat prkats.
41. Transportues sht:
a) n kuptim t hyrjes, personi i cili sjell mallrat ose
q merr prgjegjsin pr transportin e mallrave n
territorin doganor t Republiks s Shqipris.
Sidoqoft:
i) n rastin e transportit t kombinuar, transportues
sht personi q operon mjetet e transportit, t cilat,
mbasi kan hyr n territorin doganor t Republiks s
Shqipris, lvizin vet si nj mjet aktiv transporti;
ii) n rastin e transportit ajror apo detar me nj mjet t
prbashkt transporti apo t nj marrveshjeje
kontraktuale, transportues sht personi, i cili lidh nj
kontrat dhe lshon nj dokument transporti detar ose ajror
(bill of lading ose air waybill) pr transportin konkret t
mallrave n territorin doganor t Republiks s Shqipris;
b) n kuptim t daljes, personi, i cili nxjerr mallrat
ose q merr prgjegjsin pr transportin e mallrave
jasht territorit doganor t Republiks s Shqipris.
Sidoqoft:
i) n rastin e transportit t kombinuar, kur mjeti aktiv
i transportit q l territorin doganor t Republiks s
Shqipris sht vetm duke transportuar nj mjet tjetr
transporti, i cili, mbas mbrritjes s mjetit aktiv t
transportit n destinacion, do t lviz vet si nj mjet
aktiv transporti, transportues sht personi q do t
operoj mjetin e transportit q do t lviz vet sapo
mjeti i transportit, q l territorin doganor t Republiks
s Shqipris, ka arritur n destinacionin e tij;
ii) n rastin e transportit ajror apo detar me nj mjet
t prbashkt transporti apo t nj marrveshjeje
kontraktuale, transportues sht personi, i cili lidh nj
kontrat dhe lshon nj dokument transporti detar ose
ajror (bill of lading ose air waybill) pr transportin
konkret t mallrave q dalin nga territori doganor i
Republiks s Shqipris.
42. Komision blerjeje sht nj tarif e paguar nga
nj importues te nj agjent pr ta prfaqsuar at n
porositjen e mallrave q vlersohen.

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

43. Garancia globale sht garancia q mbulon


shumn e detyrimit t importit ose eksportit q i
korrespondon borxhit doganor, n lidhje me dy ose m
shum operacione, deklarata dhe regjime doganore.
KREU II
ORGANIZIMI I ADMINISTRATS DOGANORE
DHE I VEPRIMTARIS DOGANORE,
KOMPETENCAT, BASHKPUNIMI, PUNSIMI
DHE MARRDHNIET E PUNS S PERSONELIT
T ADMINISTRATS DOGANORE
SEKSIONI 1
ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I
ADMINISTRATS DOGANORE QENDRORE DHE
VENDORE
Neni 7
Organizimi dhe funksionimi i administrats doganore
1. Administrata doganore prbhet nga Drejtoria e
Prgjithshme e Doganave dhe degt doganore. Ajo sht
nn varsin e Ministris s Financave.
2. Degt doganore jan nn varsin e Drejtoris s
Prgjithshme t Doganave. Ato prbhen nga nj ose
disa zyra doganore.
3. Organizimi, funksionimi dhe kompetencat e
administrats doganore prcaktohen n kt Kod, n
ligje specifike dhe me vendim t Kshillit t Ministrave,
t dala n zbatim t tyre.
4. Personeli doganor i strukturave hetimore, lufts
kundr kontrabands dhe trafikut t paligjshm dhe i
strukturave t tjera doganore, q prcaktohen me ligj
specifik, kan atributet e Policis Gjyqsore. T drejtat
dhe detyrat e personelit n kryerjen e funksioneve t
Policis Gjyqsore jan t prcaktuara nga legjislacioni
specifik pr kt qllim.
Neni 8
Struktura e administrats doganore
Kshilli i Ministrave, me propozimin e Ministrit t
Financave dhe n bashkrendim me Departamentin e
Administrats Publike, miraton me vendim, strukturn
organizative dhe organikn e personelit t administrats
doganore, n mnyr q t garantoj mbrojtjen e
interesave t Republiks s Shqipris dhe nj organizim
t prshtatshm pr dinamizmin dhe veantin e
veprimtaris doganore.
Neni 9
Orari i funksionimit
1. N parim orari i funksionimit t zyrave doganore
sht 24 or. Megjithat, pr raste t tjera ky orar
vendoset ndryshe, n mnyr q t jet i arsyeshm dhe
i prshtatshm, duke marr n konsiderat llojin e

trafikut/transportit t mallrave, si dhe regjimet


doganore, n t cilat ato do t vendosen, me qllim q t
mos pengohet dhe t mos vshtirsohet trafiku
ndrkombtar i mallrave.
2. Kur sht e mundur, pr zyrat doganore q
operojn n kufi, orari i funksionimit vendoset n
bashkpunim me administratat doganore homologe.
3. Ngarkohet Kshilli i Ministrave pr prcaktimin e
orarit t funksionimit t zyrave t administrats
doganore, t prcaktuara n pikat 1 dhe 2, t ktij neni.
SEKSIONI 2
KOMPETENCAT E AUTORITETEVE DOGANORE
DHE BASHKPUNIMI
Neni 10
Kompetencat e autoriteteve doganore
Autoritetet doganore kan kompetencat si m posht:
1. Ngarkimi, shkarkimi, imbarkimi, zbarkimi dhe
transbordimi i mallrave dhe mjeteve prgjat vijs
doganore kufitare dhe n aeroporte kryhen me lejen e
autoriteteve doganore dhe n prputhje me mnyrat e
prcaktuara prej tyre.
2. Autoritetet doganore jan prgjegjse pr:
a) kryerjen e t gjitha veprimeve t prcaktuara n
kt Kod, n ligje t tjera specifike dhe n akte
nnligjore pr mallrat n hyrje, n dalje dhe brenda
territorit doganor t Republiks s Shqipris;
b) verifikimin dhe vjeljen e detyrimeve q duhen
paguar, si dhe t sanksioneve prkatse;
c) parandalimin, zbulimin, hetimin, verifikimin dhe
luftn ndaj veprimtaris kontraband, shkeljeve, trafikut
t paligjshm t mallrave t ndaluara ose t kufizuara,
cenimit t t drejtave t pronsis intelektuale etj.;
) konstatimin, verifikimin dhe sanksionimin e
shkeljeve t parashikuara n kt Kod, n aktet
nnligjore n zbatim t tij, si dhe n ligje t tjera ku
administrata doganore sht e ngarkuar pr zbatim;
d) negocimin, prgatitjen dhe nnshkrimin e
marrveshjeve dhe konventave ndrkombtare n fushn
e doganave, sipas autorizimit;
dh) mbi bazn e nj krkese me shkrim, drgimin
apo dhnien e t dhnave statistikore pr ministrit e
linjs dhe pr organet e tjera publike t parashikuara nga
legjislacioni n fuqi;
e) mbikqyrjen n t gjith territorin doganor t
Republiks s Shqipris t mallrave q i nnshtrohen
mbikqyrjes s autoriteteve doganore.
3. Autoritetet doganore, si autoriteti kompetent,
mbikqyrin dhe ushtrojn kontrolle mbi t gjitha
mallrat, mbi mjetet e transportit, bagazhet dhe udhtart
q kalojn vijn doganore n zonat doganore e prgjat
vijs kufitare, toksore e ujore, n ujrat e brendshme
dhe n hapsirn ajrore, q jan nn mbikqyrjen e
6085

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

autoriteteve doganore. Autoritetet doganore kan t


drejtn edhe t kontrollit trupor t individve pr mallrat
q mbajn ose fshehin n trupin e tyre.
4. N pikat e kalimit t kufirit toksor, ujor e n
aeroporte, si dhe n dalje nga zyrat e brendshme
doganore organizohet kontrolli i mallrave dhe i mjeteve
t transportit, q dalin nga zonat doganore, pr t
verifikuar nse lloji dhe sasia e mallrave t transportuara
jan n prputhje me dokumentet shoqruese.
Nse nuk rezultojn mosprputhje, npunsit e
dogans q kryejn kt shrbim vendosin mbi
dokumentet doganore vuln dhe/ose shnimet prkatse
n sistemin elektronik t dogans. N rast t kundrt,
ata prpilojn procesverbalin prkats, t cilin ia kalojn
kryetarit t degs doganore pr t kryer formalitetet e
mtejshme.
5. Kur sht e nevojshme, kontrolli i parashikuar n
pikn 4 kryhet nga autoritetet doganore edhe prgjat
rrugve t lvizjes s mjeteve t transportit. N kt
rast, npunsit e dogans, q jan ngarkuar pr t
ndaluar mjetet e transportit, prdorin tabeln e ndalimqarkullimit, me t ciln jan pajisur nga Drejtoria e
Prgjithshme e Doganave dhe i tregojn drejtuesit t
mjetit kartn e tyre identifikuese. N rast se nga
kontrolli i br rezultojn parregullsi, punonjsit e
dogans e shoqrojn mjetin e transportit pran zyrs
doganore m t afrt, ku prpilojn procesverbalin
prkats, i cili i dorzohet kryetarit t degs doganore
pr t kryer formalitetet e mtejshme.
6. Autoritetet doganore mund t kryejn t gjitha
kontrollet e nevojshme pran mjediseve t deklaruesit
apo mbajtsit t nj autorizimi ose regjimi apo t do
personi tjetr, q sht prfshir n mnyr t
drejtprdrejt ose t trthort n lirimin e mallrave,
sipas akteve nnligjore n zbatim t ktij Kodi.
Autoritetet doganore mund t kryejn gjithashtu
kontrollin e deklarimit t parave, valuts, letrave me
vler dhe gurve t muar q hyjn e dalin nga territori
doganor i Republiks s Shqipris.
7. Prfaqsuesit e autoriteteve doganore mund t
sekuestrojn dokumente, skedar kompjuterik ose
regjistrat prkats, si dhe do dokumentacion tjetr t
nevojshm, tregtar apo fiskal, t ndodhur n ambientet e
operatorve ekonomik, n rastet e dyshimeve t
arsyeshme pr kryerjen e ndonj prej shkeljeve t
parashikuara nga ky Kod.
Procedurat specifike dhe t detajuara q duhen
ndjekur nga autoritetet doganore n rastet e sekuestrimit
prcaktohen me vendim t Kshillit t Ministrave n
zbatim t ktij Kodi.
8. N rastet kur autoritetet e tjera q veprojn n
territorin doganor t Republiks s Shqipris kan
dyshime ose vihen n dijeni pr shkelje t normave t
ktij Kodi, t akteve nnligjore n zbatim t tij, si dhe t
6086

ligjeve t tjera, zbatimi i t cilave sht detyr e


autoriteteve doganore, ato njoftojn menjher degn
doganore q mbulon territorin n fjal. Kjo e fundit
kryen t gjitha verifikimet e formalitetet e rastit,
prfshir ktu edhe njoftimin e organeve gjyqsore,
sipas procedurave t parashikuara n kt Kod.
9. Kur ka dyshime t bazuara pr trafik t paligjshm
ose pr krime t tjera n fushn e doganave, t
parashikuara n Kodin Penal, autoritetet prkatse t
procedimit penal mund t ndalojn mjetet e transportit
q u nnshtrohen formaliteteve doganore dhe q jan t
plumbosura prej autoriteteve doganore. N kto raste,
mjetet e transportit shoqrohen n zyrn doganore m t
afrt q sht territorialisht kompetente, ku hiqet
plumbja. Autoritetet prkatse t procedimit penal, n
bashkpunim t plot me autoritetet doganore, kryejn t
gjitha kontrollet q konsiderohen t nevojshme. Kto
autoritete, n prfundim t kontrollit prgatisin nj
raport me shkrim i firmosur nga t dyja palt, i cili,
nse sht rasti, i drgohet prokuroris, n prputhje me
dispozitat e Kodit t Procedurs Penale dhe Kodit Penal.
do kontroll dhe akt i mbajtur jasht zyrs doganore
sht i pavlefshm.
10. Autoritetet doganore, pr t siguruar zbatimin
me korrektsi t dispozitave ligjore mund t vendosin
plumbe ose stampa n mjetet e transportit, mallrat,
magazinat dhe ambientet e operatorit ekonomik, aparate
ose mekanizma, si dhe n vende t tjera, me qllim
mbrojtjen e interesave fiskal, t siguris dhe t
mbrojtjes t Republiks s Shqipris.
11. Autoritetet doganore mbledhin informacion dhe
bjn hetime pr zbatimin korrekt t dispozitave t ktij
Kodi. Pr kt qllim ato mund:
a) t ftojn, duke dhn arsyen, do person, q merr
pjes n aktivitete t lidhura me procedurat e importeksportit, q t paraqitet personalisht ose nprmjet
prfaqsuesve t tij pr t dhn informacione, sqarime
apo dokumentacion q lidhet me mallrat e importuara
ose t eksportuara;
b) tu krkojn shoqrive tregtare, institucioneve t
kreditimit, administrats postare ose do organizmi
publik e privat, ku gjenden informacione t vlefshme pr
hetimin, q n prputhje me legjislacionin n fuqi t
japin informacion ose kopje t dokumentacionit n lidhje
me marrdhnien me klientin;
c) t krkojn, n prputhje me legjislacionin n
fuqi, kopje ose ekstrakte t akteve dhe dokumenteve q
gjykohen t nevojshme pr hetimet ose kontrollet, t
depozituara n organizma dhe ente publike e private, si
dhe n zyrat noteriale;
) me plqimin e pronarit ose me vendim t lshuar
nga gjykata ose prokurori, t kryejn kontroll n t
gjitha ambientet, t tjera nga ato t prcaktuara n
pikn 6, prfshir ato private, n do or, n rast t

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

dyshimeve t bazuara pr kryerjen e nj vepre penale n


fushn e doganave;
d) me plqimin e pronarit ose me vendim t lshuar nga
gjykata ose prokurori t kryejn kontroll n do koh n
vendet ku dyshohet se mbahen mallra kontraband;
dh) n prputhje me legjislacionin n fuqi, autorizohen
t ken akses n bazat e t dhnave t administratave t
tjera, prkatsisht:
i) n bazn e t dhnave t personave q hyjn dhe
dalin n/dhe nga territori i Republiks s Shqipris;
ii) n bazn e t dhnave t deklarimit t kapitaleve
dhe llogarive bankare, pr efekt hetimi;
iii) n bazn e t dhnave t precedentve policor;
iv) n bazn e t dhnave t automjeteve t vjedhura.
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen
rregullat e dhnies s informacionit dhe aksesit n bazat
e t dhnave, referuar n shkronjat b dhe dh, t
ksaj pike.
12. Gjat ushtrimit t detyrave t tyre autoritetet
doganore mund tu krkojn individve dokumentin
personal t identifikimit.
13. Punonjsit doganor jan n mbrojtje t veant
nga ligji. Kujtdo personi i ndalohet:
a) ti fyej apo ti keqtrajtoj ata n ushtrimin e
funksioneve t tyre;
b) tu kundrvihet gjat ushtrimit t veprimtaris s
tyre.
Neni 11
Kompetencat pr kryerjen e formaliteteve doganore
1. Prve rasteve t forcave madhore, plotsisht t
dokumentuara dhe me prjashtim t regjimit t transitit
dhe rasteve kur parashikohet ndryshe n kt Kod,
formalitetet doganore bhen n degn doganore
kompetente pr territorin ku sht vendosur operatori
ekonomik.
2. Drejtori i Prgjithshm i Doganave, duke br
prjashtim nga rregulli i shprehur n pikn 1, kur
rrethanat krkojn kryerje kontrollesh t veanta, mund
t vendos q formalitetet doganore pr disa kategori
mallrash t prqendrohen n nj deg doganore, t
ndryshme nga dega doganore kompetente pr territorin
ku sht vendosur operatori ekonomik.
3. Pr nevoja t tregtis dhe me aplikim t personit
t interesuar, kryetart e degve doganore mund t
lejojn q disa nga kontrollet doganore t kryhen n
mjediset e deklaruesve ose n vende t tjera t
propozuara prej tyre, t cilat konsiderohen t
prshtatshme nga autoritetet doganore pr kryerjen e t
gjitha kontrolleve t nevojshme.
4. Operatorit ekonomik i ngarkohen shpenzimet e
ktij shrbimi, t cilat prcaktohen me vendim t
Kshillit t Ministrave duke llogaritur kohn e harxhuar
pr kryerjen e kontrollit, si dhe largsin e ktyre
mjediseve nga zyra doganore.

SEKSIONI 3
STATUSI, ORGANIKA, PUNSIMI DHE
MARRDHNIET E PUNS T PERSONELIT T
ADMINISTRATS DOGANORE
Neni 12
Parime t prgjithshme
Administrata doganore shqiptare udhhiqet nga ligji
dhe bazohet n parimin e shanseve t barabarta,
mosdiskriminimit, merits, transparencs, profesionalizmit dhe paansis politike, qndrueshmris n detyr
dhe vazhdimsis n karrier, integritetit, prgjegjsis
dhe korrektsis n zbatimin e ligjit.
Neni 13
Statusi, kategorizimi, t drejtat dhe detyrimet e
personelit t administrats doganore
1. Punonjsit e administrats doganore, me prjashtim
t punonjsve administrativ, jan npuns civil dhe
klasifikohen/kategorizohen sipas ligjit Pr npunsin
civil.
2. Punonjsit e administrats doganore gzojn t
gjitha t drejtat dhe detyrimet e prcaktuara n ligjin
Pr npunsin civil, me prjashtim t s drejts s
grevs.
3. Prjashtimisht prcaktimeve t ligjit Pr npunsin
civil, pr shkak t veantive dhe kompleksitetit t
shrbimit doganor, pranimi n detyr, emrimi, lvizja
paralele, ngritja n detyr, transferimi i prkohshm,
element specifik t procedurs s dhnies s masave
disiplinore t personelit t administrats doganore pjes e
shrbimit civil, bhet sipas parimeve dhe procedurave
specifike t ktij Kodi dhe akteve nnligjore, t dala n
zbatim t tij pr kt qllim.
4. Prcaktimi i punonjsve administrativ jepet n
ligjin Pr npunsin civil.
Neni 14
Paga
Me propozimin e Ministrit t Financave dhe t
ministrit prgjegjs pr Departamentin e Administrats
Publike, Kshilli i Ministrave miraton nivelin e pags
pr do kategori t personelit doganor dhe pr
punonjsit administrativ, n prputhje me legjislacionin
n fuqi.
Neni 15
Marrdhniet e puns, pranimi, lvizja paralele,
ngritja n detyr, transferimi i prkohshm,
pezullimi dhe largimi nga detyra i personelit t
administrats doganore
1. Drejtori i Prgjithshm emrohet, lirohet, apo
shkarkohet nga detyra me vendim t Kshillit t
Ministrave, me propozimin e Ministrit t Financave.
6087

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

2. Zvendsdrejtort e Prgjithshm t Doganave


emrohen sipas kritereve dhe procedurave t prcaktuara
nga ligji Pr npunsin civil dhe nga aktet nnligjore
n zbatim t tij.
3. Pranimi n shrbimin doganor bhet sipas
procedurs dhe kushtzimeve t mposhtme:
a) Personeli i administrats doganore, pjes e
shrbimit civil, me prjashtim t personelit t kategoris
s lart drejtuese dhe personelit administrativ,
rekrutohet n administratn doganore e pranohet n
shrbimin civil nprmjet nj konkurrimi, bazuar n
parimet e meritokracis dhe barazis, sipas
prcaktimeve t mposhtme.
b) Krkesat e prgjithshme pr pranim n
administratn doganore aplikohen sipas prcaktimit t
ligjit Pr npunsin civil.
c) Konkurrimi organizohet n mnyr periodike nga
Drejtoria e Prgjithshme e Doganave, n bashkpunim
me Departamentin e Administrats Publike, dhe
zhvillohet n kto dy faza:
i) verifikimi paraprak, nse kandidatt plotsojn
krkesat e prgjithshme dhe ato t posame, sipas
shpalljes s konkurrimit;
ii) vlersimi i kandidatve.
) Verifikimi paraprak kryhet nga njsia e burimeve
njerzore, ndrsa vlersimi i kandidatve bhet nga
komiteti i prhershm i pranimit, i krijuar sipas akteve
nnligjore t ktij Kodi.
d) Kandidatt fitues, q marrin mbi 70 pr qind t
pikve totale t vlersimit, renditen nga komiteti i
prhershm i pranimit, sipas pikve t marra n listn e
kandidatve t suksesshm.
dh) Kshilli i Ministrave miraton rregullat e
hollsishme pr krijimin, prbrjen dhe veprimtarin e
komitetit t prhershm t pranimit, si dhe rregullat e
hollsishme pr procedurn e pranimit dhe vlersimin e
kandidatve.
4. Emrimi i kandidatve fitues, t prcaktuar n
pikn 3 t ktij neni, bhet si m posht:
a) Kandidatt fitues, duke filluar nga ai me m
shum pik, kan t drejtn t emrohen n do pozicion
t kategoris/klass, pr t cilin sht zhvilluar
konkurrimi, si dhe n do pozicion tjetr t lir t t
njjts kategori/klas, q krijohet i lir gjat kohs s
vlefshmris s lists.
b) Departamenti i Administrats Publike (DAP) bn
emrimin sipas procedurs m lart.
c) Lista e kandidatve fitues, t paemruar ende,
sipas shkronjs b, t ksaj pike, sht e vlefshme pr
nj periudh 2-vjeare nga shpallja e fituesve. Kjo list
administrohet edhe nga DAP-i. Nse gjat ktij afati
zhvillohet nj procedur tjetr konkurrimi pr t njjtin
grup, kandidatt fitues t listave, q nuk jan emruar
ende, rirenditen sipas rezultatit prfundimtar.
6088

) Kshilli i Ministrave miraton procedurat e


hollsishme, sipas ksaj pike t ktij neni.
5. Lvizja paralele bhet sipas prcaktimeve t mposhtme:
a) Plotsimi i vendeve t lira n kategorin
ekzekutive, at t ult apo t mesme drejtuese bhet s
pari nga punonjsit doganor, t s njjts kategori/klas
nprmjet procedurs s lvizjes paralele si m posht.
b) Mund t aplikojn pr plotsimin e nj vendi t
lir, nprmjet procedurs s lvizjes paralele, sipas
piks 5, t ktij neni, punonjsit doganor (npuns
civil) t s njjts kategori, q plotsojn kushtet pr
lvizjen paralele dhe krkesat e posame pr vendin e
lir.
c) Vlersimi i kandidatve t interesuar kryhet nga
nj komision i brendshm, i krijuar pr kt qllim,
nprmjet nj procedure t bazuar n parimet e
parashikuara n nenin 12 t ktij Kodi. Nj prfaqsues
i DAP-it sht antar i komisionit t brendshm.
) N prfundim t vlersimit, komisioni mund t
vendos:
i) przgjedhjen e kandidatit m t prshtatshm pr
tu emruar n vendin e lir;
ii) prfundimin e procedurs pa asnj t przgjedhur,
n rast se asnj nga kandidatt e interesuar nuk plotson
kushtet dhe krkesat e veanta pr vendin e lir.
d) N rastet e prfundimit t procedurs pa asnj t
przgjedhur, sipas prcaktimeve t shkronjave a-,
t ksaj pike, plotsimi i vendeve t lira bhet prmes
procedurs s ngritjes n detyr t personelit doganor.
dh) Kshilli i Ministrave miraton:
i) kushtet q duhet t plotsojn npunsit pr
lvizjen paralele dhe procedurat e hollsishme t lvizjes
paralele;
ii) rregullat pr krijimin dhe prbrjen e komisionit, t
parashikuara n shkronjn b, t piks 5, t ktij neni.
6. Ngritja n detyr e personelit doganor bhet si m
posht:
a) Ngritja n detyr realizohet nprmjet procedurs
s konkurrimit, organizuar nga Drejtoria e Prgjithshme
e Doganave, n bashkpunim me DAP-in, pr nj ose
disa pozicione t lira, bazuar n parimin e prmendur n
nenin 12, t ktij Kodi.
b) Nse vendi i lir i kategoris s ult apo t mesme
drejtuese nuk sht plotsuar sipas piks 5, t ktij neni,
ai plotsohet nprmjet ngritjes n detyr.
c) Mund t aplikojn pr ngritje n detyr, fillimisht
vetm npunsit civil brenda administrats doganore, t
nj kategorie paraardhse, nse plotsojn kushtet pr
ngritjen n detyr dhe krkesat e veanta pr vendin e lir.
N rast se vendi i lir nuk plotsohet dot nga punonjsit
brenda administrats doganore, si m lart, rihapet
procedura pr lvizjen paralele e m pas pr ngritjen n
detyr nga npuns civil jasht administrats doganore.

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

) Nse vendi i lir nuk plotsohet as me procedurn


m lart, ather kalon si vend i lir, pr tu plotsuar me
pranime t reja me konkurrim. Deri n plotsimin
prfundimtar t vendit t lir, nse sht e nevojshme,
mund t zbatohet procedura e transferimit t prkohshm
n interes t institucionit.
d) Kshilli i Ministrave miraton kushtet q duhet t
plotsojn npunsit pr ngritjen n detyr dhe procedurat
e hollsishme t ngritjes n detyr.
7. Transferimi i prkohshm bhet si m posht:
a) Punonjsi doganor mund t transferohet,
prkohsisht, n nj pozicion tjetr t administrats
doganore, t s njjts kategori, apo n nj kategori m t
lart, pr kto arsye dhe kohzgjatje:
i) n interes t institucionit, deri n 6 muaj;
ii) pr prmirsimin e rezultateve t vet npunsit, deri
n 3 muaj;
iii) pr arsye t prkohshme shndetsore apo gjat
shtatznis, n baz t vendimit t komisionit kompetent,
sipas ligjit, pr aq sa sht e nevojshme, sipas vendimit t
komisionit prkats.
b) Transferimi mund t bhet, n nj nga departamentet
e Drejtoris s Prgjithshme t Doganave, n degt
doganore apo pran strukturave t tjera ku atashohen, sipas
ligjit, punonjs doganor.
c) N prfundim t afatit t transferimit, npunsi
kthehet n pozicionin e mparshm, me prjashtim t
rasteve kur npunsi pranon t vijoj n pozicionin ku ishte
i transferuar.
) N raste t justifikuara, pr shkak t veorive t
veprimtaris doganore, punonjsi doganor mund t
transferohet prkohsisht, n nj pozicion tjetr t
administrats doganore, t nj kategorie m t lart, pr nj
periudh deri n 6 muaj. Gjat ksaj periudhe punonjsi
prfiton t drejtat, pagn dhe privilegjet e tjera t pozicionit
t ri t puns.
d) Gjat periudhs s transferimit, nse sht e
zbatueshme, npunsi prfiton shtesn pr kushtet e puns
t pozicionit, n t cilin sht transferuar.
dh) Kshilli i Ministrave miraton rregullat e hollsishme
pr transferimin e prkohshm, sipas ksaj pike.
8. Periudha e provs, transferimi i prhershm,
transferimi n rastin e ristrukturimit t institucionit,
transferimi pr arsye t paaftsis shndetsore dhe
shmangies s konfliktit t interesave, pezullimi i
marrdhnies s puns dhe efektet e pezullimit rregullohen
sipas prcaktimeve t ligjit pr npunsin civil.
9. Elementet specifike t procedurs s dhnies s
masave disiplinore pr punonjsit doganor, procedura e
shqyrtimit dhe dhnies s mass, prbrja e komisionit
disiplinor rregullohen me vendim t Kshillit t Ministrave.
10. Pr do element tjetr t marrdhnies juridike t
puns t punonjsve t administrats doganore me status t
npunsit civil, m lart prshkruar, q nuk gjen rregullim

specifik nga ky Kod apo aktet nnligjore n zbatim t tij,


zbatohet ligji i npunsit civil dhe aktet nnligjore n
zbatim t tij.
11. Punonjsit administrativ punsohen sipas procedurave konkurruese me kontrat pune nga Drejtori i
Prgjithshm i Doganave, sipas dispozitave t Kodit t
Puns dhe akteve nnligjore n zbatim t ktij Kodi.
12. N varsi t organizimit t administrats doganore,
detyrat dhe funksionet e secils prej strukturave t
administrats doganore, si dhe kategorive respektive t
punonjsve doganor prcaktohen n aktet nnligjore n
zbatim t ktij Kodi.
Neni 16
Etika dhe pajisja me arm
1. Drejtori i Prgjithshm i Doganave prcakton
kategorit e personelit doganor q mbajn uniformn e
shrbimit dhe kategorit e personelit doganor q mund t
pajisen me arm, n prputhje me legjislacionin n fuqi pr
kt qllim. N rastet kur, pr nevoja t shrbimit, sht e
nevojshme t veprohet pa uniform, personeli doganor
duhet t paraqes dokumentin e identifikimit, t lshuar
nga Drejtori i Prgjithshm i Doganave.
2. Pajisja me arm dhe prdorimi i tyre nga punonjsit
e dogans bhen n prputhje me dispozitat e ligjit pr
armt dhe t ligjit pr prdorimin e armve t zjarrit.
3. Personeli doganor duhet t shmang do konflikt
ndrmjet interesit t tij privat dhe interesit publik n
ushtrimin e detyrs n shrbim, n prputhje me
prcaktimet e legjislacionit n fuqi.
4. Personeli doganor sht i detyruar t ruaj sekretin
profesional dhe konfidencialitetin pr t gjitha veprimtarit
q lidhen me ushtrimin e detyrs.
5. Autoritetet doganore, n ushtrimin e funksioneve e t
detyrave t tyre, udhhiqen nga parimi i zbatimit t njjt
dhe uniform t ligjit.
6. Ministri i Financave, me propozimin e Drejtorit t
Prgjithshm t Doganave, miraton Kodin e Etiks pr
npunsit doganor dhe rregulloren e mbajtjes s
uniforms.
KREU III
T DREJTAT DHE DETYRIMET E PERSONAVE
SIPAS LEGJISLACIONIT DOGANOR
SEKSIONI 1
KOMUNIKIMI I INFORMACIONEVE
Neni 17
Mjetet pr shkmbimin dhe ruajtjen e informacionit
dhe krkesat e prbashkta pr t dhnat
1. T gjitha shkmbimet e informacioneve, si
deklaratat, aplikimet ose vendimet ndrmjet autoriteteve
doganore dhe ndrmjet operatorve ekonomik e
autoriteteve doganore dhe ruajtja e ktyre informacioneve,
6089

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

si krkohet n zbatim t legjislacionit doganor, bhen


duke prdorur teknika informatike t prpunimit t t
dhnave.
2. Pr qllime t shkmbimit dhe ruajtjes s
informacionit, n zbatim t piks 1, hartohen krkesat e
prbashkta pr t dhnat.
3. Prve tekniks informatike t prpunimit t t
dhnave, t parashikuara n pikn 1, mund t prdoren
mnyra t tjera t shkmbimit dhe ruajtjes s
informacionit si m posht:
a) n mnyr t prhershme, n raste t justifikuara
nga lloji i lvizjes s mallrave ose kur prdorimi i
teknikave informatike t prpunimit t t dhnave nuk
jan t prshtatshme pr formalitetet doganore n fjal;
b) n mnyr t prkohshme, n rast t defekteve t
prkohshme t sistemeve informatike t autoriteteve
doganore ose t operatorve ekonomik.
Neni 18
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) krkesat e prbashkta pr t dhna, sipas piks 2, t
nenit 17, duke marr n konsiderate nevojat pr t
prmbushur formalitetet doganore t prcaktuara n
legjislacionin doganor si dhe natyrn e qllimin e
shkmbimit e t ruajtjes s informacionit, sipas piks 1, t
nenit 17;
b) rastet specifike t prdorimit t mnyrave t tjera
t shkmbimit dhe ruajtjes s informacionit, t ndryshme
nga teknikat informatike t prpunimit t t dhnave q
mund t prdoren n prputhje me shkronjn a, t
piks 3, t nenit 17;
c) lloji i informacionit dhe t dhnat q duhet t
prmbajn regjistrimet e prmendura n pikn 4, t
nenit 138, dhe n pikn 1, t nenit 194;
) kur sht e nevojshme, formati dhe kodi i
krkesave t prbashkta pr t dhnat e prmendura n
pikn 2, t nenit 17;
d) rregullat e procedurs pr shkmbimin dhe
ruajtjen e informacionit, t cilat mund t bhen me
mnyra t tjera nga teknikat informatike t prpunimit t
t dhnave, t prmendura n pikn 3, t nenit 17.
Neni 19
Regjistrimi
1. Operatort ekonomik, t vendosur n territorin
doganor t Republiks s Shqipris regjistrohen nga
autoritetet doganore.
2. Detyrimi i prcaktuar n pikn 1 mund t shtrihet, n
raste t veanta, edhe pr operator ekonomik q nuk jan
t vendosur n territorin e Republiks s Shqipris.
3. Personave t ndryshm nga operatort ekonomik
nuk u krkohet t regjistrohen pran autoriteteve
doganore, prvese kur parashikohet ndryshe.
6090

4. Rregullat dhe procedurat e regjistrimit t


operatorve ekonomik, t parashikuara n pikat 1, 2
dhe 3, t ktij neni, si dhe rregullat pr regjistrimin e
tyre prcaktohen me vendim t Kshillit t Ministrave.
Neni 20
Komunikimi i informacioneve dhe mbrojtja e t
dhnave
1. do informacion i marr nga autoritetet doganore
gjat kryerjes s detyrave t tyre, i cili sht i nj
natyre konfidenciale ose q sht marr n mnyr
konfidenciale, mbulohet nga kushti i sekretit
profesional. Me prjashtim t rasteve t parashikuara n
pikn 2, t nenit 48, ky informacion nuk jepet nga
autoritetet kompetente doganore, pa lejen e shprehur t
personit ose autoritetit q e ka dhn at.
Megjithat ky informacion mund t jepet pa leje, kur
autoritetet doganore jan t detyruara ose t autorizuara
ta bjn kt n prputhje me dispozitat n fuqi,
veanrisht me dispozitat pr mbrojtjen e t dhnave ose
kur ka lidhje me procedimet gjyqsore.
2. Informacioni konfidencial, i prmendur n pikn
1, mund tu komunikohet autoriteteve doganore dhe
autoriteteve t tjera kompetente t vendeve apo
territoreve jasht territorit doganor t Republiks s
Shqipris, pr qllime t bashkpunimit doganor me
ato vende apo territore, bazuar n nj marrveshje
ndrkombtare ose n legjislacionin kombtar n fushn
e tregtis.
3. do dhnie ose komunikim i informacionit, t
prmendur n pikat 1 dhe 2, duhet t siguroj nj nivel t
prshtatshm t mbrojtjes s t dhnave, n prputhje t
plot me dispozitat n fuqi pr mbrojtjen e t dhnave.
Neni 21
Shkmbimi i informacionit shtes ndrmjet
autoriteteve doganore dhe operatorve ekonomik
1. Autoritetet doganore dhe operatort ekonomik, n
prputhje me legjislacionin n fuqi pr mbrojtjen e t
dhnave personale, mund t shkmbejn do informacion, i
cili nuk krkohet n mnyr specifike nga legjislacioni
doganor, veanrisht pr qllim t bashkpunimit t
ndrsjell n identifikimin e riskut dhe masat
kundrvepruese ndaj tij. Ky shkmbim bhet sipas nj
marrveshjeje me shkrim dhe mund t prfshij aksesin e
autoriteteve doganore n sistemet kompjuterike t
operatorve ekonomik.
2. do informacion i dhn nga njra pal tek tjetra,
gjat bashkpunimit t prmendur n pikn 1, sht
konfidencial, prvese kur t dyja palt bien dakord
ndryshe.

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

Neni 22
Dhnia e informacionit nga autoritetet doganore

sht prgjegjs pr prmbushjen e detyrimeve t


prcaktuara n pikn 1.

1. do person ka t drejt t krkoj informacion pr


dokumentet zyrtare, q kan t bjn me veprimtarin e
autoriteteve doganore, n prputhje me legjislacionin n
fuqi pr t drejtn e informimit, pr sa koh nuk sht
prcaktuar ndryshe n kt Kod.
2. do person mund t krkoj informacion lidhur
me rregullat dhe zbatimin e procedurave doganore nga
autoritetet doganore. Nj krkes e till mund t
refuzohet nse nuk ka lidhje me nj aktivitet q ka t
bj me tregtin ndrkombtare t mallrave dhe q do t
kryhet realisht.
3. Autoritetet doganore mbajn kontakte t rregullta
me operatort ekonomik dhe autoritetet e tjera, t
prfshira n tregtin ndrkombtare t mallrave. Ato
promovojn transparencn, duke br lirisht t
disponueshm pa pages dhe prmes internetit,
legjislacionin doganor, aktet nnligjore dhe formulart e
aplikimit.
Neni 23
Dhnia e informacionit autoriteteve doganore

SEKSIONI 2
PRFAQSIMI N DOGAN

1. do person, i prfshir direkt apo indirekt n


prmbushjen e formaliteteve doganore ose n kontrollet
doganore, duhet, me krkes t autoriteteve doganore
dhe brenda afateve kohore t caktuara, tu jap ktyre
autoriteteve t gjitha dokumentet dhe informacionin e
krkuar n nj form t prshtatshme dhe t
gjith asistencn e nevojshme pr prmbushjen e ktyre
formaliteteve ose kontrolleve.
2. Depozitimi i nj deklarate doganore, i nj
deklarate t magazinimit t prkohshm, i nj deklarate
prmbledhse t hyrjes, deklarate prmbledhse t
daljes, deklarate rieksporti ose njoftimi rieksporti nga
nj person drejt autoriteteve doganore ose dorzimi i nj
aplikimi pr nj autorizim apo do vendim tjetr e bn
kt person prgjegjs pr:
a) saktsin dhe trsin e informacionit t dhn n
deklarat, n njoftim ose aplikim;
b) autenticitetin, vrtetsin dhe vlefshmrin e do
dokumenti q shoqron deklaratn, njoftimin ose
aplikimin;
c) kur sht e zbatueshme, prputhjen me t gjitha
detyrimet q kan lidhje me vendosjen e mallrave n
fjal nn nj regjim doganor apo me kryerjen e
operacioneve t autorizuara.
Pika 1 zbatohet gjithashtu edhe pr marrjen e do
informacioni n fardo forme tjetr q sht krkuar
nga/ose dhn tek autoritetet doganore.
N rastet kur deklarata ose njoftimi sht depozituar,
aplikimi sht paraqitur ose informacioni sht siguruar
nga nj prfaqsues doganor i personit n fjal, si
prcaktohet n nenin 24, prfaqsuesi doganor gjithashtu

Neni 24
Prfaqsuesi doganor
1. do person mund t caktoj nj prfaqsues
doganor.
Nj prfaqsim i till mund t jet ose direkt, n
rastin kur prfaqsuesi doganor vepron n emr e pr
llogari t nj personi tjetr, ose i trthort, kur
prfaqsuesi doganor vepron n emr t tij, por pr
llogari t nj personi tjetr.
2. Nj prfaqsues doganor duhet t jet i vendosur
n territorin doganor t Republiks s Shqipris.
3. Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen
kushtet nn t cilat nj prfaqsues doganor mund t
ofroj shrbime n Republikn e Shqipris.
Neni 25
E drejta e prfaqsimit
1. Kur bhen veprime me autoritetet doganore, nj
prfaqsues doganor duhet t deklaroj q ai po vepron
pr llogari t personit q prfaqson dhe t specifikoj
nse prfaqsimi sht i drejtprdrejt apo i trthort.
Nj person, i cili nuk deklaron q po vepron si nj
prfaqsues doganor ose kur deklaron q po vepron si
nj prfaqsues doganor, pa aktin ligjor t prfaqsimit
pr t vepruar si i till, konsiderohet sikur po vepron n
emr dhe pr llogari t tij.
2. Autoritetet doganore mund ti krkojn do
personi, i cili deklaron q po vepron si nj prfaqsues
doganor, prova q atij i sht lshuar akti ligjor i
prfaqsimit nga i prfaqsuari.
3. N raste t veanta autoritetet doganore mund t
mos krkojn paraqitjen e ktyre provave.
4. Autoritetet doganore nuk do ti krkojn nj
personi q vepron si prfaqsues doganor e q kryen
rregullisht veprime ose formalitete pr t siguruar pr
do rast prova t s drejts s prfaqsimit, duke
prezumuar q ky person sht n gjendje t siguroj t
tilla prova me krkes t autoriteteve doganore.
Neni 26
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) rastet kur nga autoritetet doganore nuk krkohet
akti ligjor i prfaqsimit, i referuar n pikn 2, t nenit
25;
b) rregullat procedurale pr zbatimin e piks 3, t
nenit 25.
6091

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

SEKSIONI 3
VENDIMET E FAVORSHME N LIDHJE ME
ZBATIMIN E LEGJISLACIONIT DOGANOR
Neni 27
Vendimet e favorshme q merren mbi baza aplikimi
1. Kur nj person aplikon pr marrjen e nj vendimi
n favor t tij, n lidhje me zbatimin e legjislacionit
doganor, ky person duhet t vr n dispozicion t gjith
informacionin e krkuar nga autoritetet doganore
kompetente, n mnyr q ato t jen n gjendje pr t
marr kt vendim.
N prputhje me kushtet e prcaktuara n
legjislacionin doganor, nj vendim i till gjithashtu
mund t krkohet nga/dhe t merret n lidhje me disa
persona.
Prvese kur parashikohet ndryshe, autoritet doganor
kompetent sht ai i vendit ku aplikuesi mban
kontabilitetin kryesor pr qllime doganore dhe ku ai
kryen t paktn nj pjes t aktivitetit q prfshihet n
vendim.
2. Autoritetet doganore, maksimumi brenda 30
ditve nga data e marrjes s aplikimit pr nj vendim t
favorshm, verifikojn nse jan prmbushur kushtet pr
pranimin e ktij aplikimi.
Kur autoritetet doganore arrijn n prfundimin se
aplikimi prmban t gjith informacionin e nevojshm
q mundson marrjen e nj vendimi prej tyre, ato ia
komunikojn aplikuesit pranimin e aplikimit brenda
afatit t siprprmendur.
3. Me prjashtim t rasteve kur parashikohet
ndryshe, nj vendim, si prmendet n pikn 1, merret
dhe i njoftohet pa vones aplikuesit, maksimumi brenda
120 ditve nga data e pranimit t aplikimit.
Kur autoritetet doganore nuk jan n gjendje t
prmbushin afatin kohor pr marrjen e vendimit, ato
duhet ta informojn aplikuesin pr kt fakt para
mbarimit t ktij afati, duke deklaruar arsyet dhe duke
prcaktuar afatin tjetr kohor, t cilin ato e konsiderojn
t nevojshm pr t marr nj vendim. Prvese kur
sht prcaktuar ndryshe, afati shtes i prcaktuar nuk
mund t jet m i gjat se 30 dit.
Pa rn ndesh me paragrafin e dyt t ksaj pike,
autoritetet doganore mund ta zgjatin afatin kohor pr
marrjen e nj vendimi, si prcaktohet n legjislacionin
doganor, kur aplikuesi krkon nj zgjatje t afatit, me
qllim q t kryej rregullimet e duhura pr t siguruar
plotsimin e kushteve e t kritereve. Kto prmirsime
dhe afati i mtejshm, i nevojshm pr plotsimin e
kushteve dhe kritereve, u komunikohet autoriteteve
doganore, t cilat do t marrin vendim pr zgjatjen e
afatit.
4. Prvese kur prcaktohet ndryshe n vendim ose
n legjislacionin doganor, vendimi i favorshm hyn n
6092

fuqi n datn, n t ciln aplikuesi e merr vendimin ose


konsiderohet sikur ta ket marr at. Me prjashtim t
rasteve t parashikuara n pikn 2, t nenit 46, vendimet
e miratuara zbatohen nga autoritetet doganore q nga kjo
dat.
5. Prvese kur parashikohet ndryshe n legjislacionin doganor, vendimi sht i vlefshm pa afat kohor.
6. Para se t refuzojn marrjen e nj vendimi t
favorshm pr aplikuesin, autoritetet doganore i
komunikojn atij arsyet, mbi t cilat ato do t mbshtetin
vendimin e tyre, duke i dhn edhe mundsin pr t
shprehur pikpamjet e tij brenda nj afati t caktuar, q
nga data kur sht br komunikimi ose q konsiderohet
si i br. Pas mbarimit t ktij afati kohor, aplikuesi
njoftohet pr vendimin.
Paragrafi i msiprm nuk aplikohet n rastet e
mposhtme:
a) kur ka lidhje me nj vendim t referuar n pikn
1, t nenit 36;
b) n rast t refuzimit t prfitimit nga nj kuot
tarifore, kur sht arritur volumi specifik i kuots
tarifore, prcaktuar n paragrafin e par, t piks 4, t
nenit 56;
c) kur natyra ose niveli i nj krcnimi pr sigurin
dhe mbrojtjen e Republiks s Shqipris e t qytetarve
t saj, shndetit t njerzve, kafshve dhe bimve e
krkon kt;
) kur vendimi synon t siguroj zbatimin e nj
vendimi tjetr, pr t cilin sht zbatuar paragrafi i par,
i ksaj pike;
d) kur cenon hetime t filluara pr qllime t lufts
kundr mashtrimit;
dh) n raste t tjera t veanta.
7. Kur refuzohet marrja e nj vendimi t favorshm
pr aplikuesin duhet t jepen arsyet mbi t cilat sht
bazuar, si dhe t vihet n dukje edhe e drejta pr ankim,
e parashikuar n nenin 45.
Neni 28
Mbikqyrja e vendimeve t favorshme t marra n
baz t aplikimeve
1. Personi, ndaj t cilit sht dhn vendimi, duhet t
prmbush detyrimet q rrjedhin nga ky vendim.
2. Pasi vendimi sht marr, personi, ndaj t cilit
sht dhn vendimi, informon autoritetet doganore pa
vones pr do faktor t krijuar, i cili mund t ndikoj
n vazhdimsin apo prmbajtjen e vendimit.
3. Pa cenuar dispozitat e prcaktuara n fusha t
tjera, q specifikojn rastet, n t cilat vendimet jan t
pavlefshme ose anulohen, autoritetet doganore, t cilat
kan marr nj vendim t favorshm, mund n do koh
ta anulojn, ta ndryshojn ose ta revokojn at kur ai
nuk sht n prputhje me legjislacionin doganor.
4. N raste t veanta autoritetet doganore mund:

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

a) t rivlersojn nj vendim t favorshm;


b) t pezullojn vendimin, nse nuk sht rasti pr ta
anuluar, revokuar ose ndryshuar at.
5. Autoritetet doganore mbikqyrin kushtet dhe
kriteret q duhen prmbushur nga personi, ndaj t cilit
sht dhn vendimi i favorshm. Ato gjithashtu
mbikqyrin prputhshmrin me detyrimet q rrjedhin
prej vendimit. Kur personi, ndaj t cilit sht dhn
vendimi, sht regjistruar (themeluar aktiviteti) prej nj
periudhe pr m pak se 3 vjet, autoritetet doganore
duhet ta mbikqyrin nga afr at gjat gjith vitit t par
pas marrjes s vendimit.
Neni 29
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) prjashtimet e paragrafit t tret, t piks 1, t
nenit 27;
b) kushtet pr pranimin e aplikimit, referuar piks 2,
t nenit 27;
c) afatet kohore pr t marr nj vendim t caktuar,
duke prfshir zgjatjet e mundshme t ktij afati, n
prputhje me pikn 3, t nenit 27;
) rastet e referuara n pikn 4, t nenit 27, kur
vendimi sht i zbatueshm nga nj dat, q sht e
ndryshme nga data, n t ciln aplikuesi ka marr ose
konsiderohet se ka marr vendimin;
d) rastet e referuara n pikn 5, t nenit 27, kur
vlefshmria e nj vendimi sht e kufizuar n koh;
dh) afati i prmendur n paragrafin e par, t piks
6, t nenit 27;
e) rastet e veanta t prmendura n shkronjn dh,
t paragrafit t dyt, t piks 6, t nenit 27, kur
aplikuesit nuk i sht dhn mundsia t shpreh
pikpamjen e tij;
) rastet dhe rregullat pr rivlersimin dhe pezullimin
e vendimeve, n prputhje me pikn 4, t nenit 28;
f) rregullat dhe procedurat pr dorzimin dhe
pranimin e aplikimit pr nj vendim, sipas pikave 1 dhe
2, t nenit 27;
g) rregullat dhe procedurat pr marrjen e vendimit,
sipas nenit 27;
gj) rregullat dhe procedurat pr mbikqyrjen e
vendimit, n prputhje me pikn 5, t nenit 28.
Neni 30
Shtrirja e vlefshmris s vendimeve t favorshme

Neni 31
Anulimi i vendimeve t favorshme
1. Autoritetet doganore anulojn nj vendim n favor
t personit, ndaj t cilit sht dhn vendimi, n qoft se
plotsohen t gjitha kushtet e mposhtme:
a) vendimi sht marr bazuar n informacion t
pasakt ose t paplot;
b) personi, ndaj t cilit sht dhn vendimi, ishte n
dijeni ose objektivisht duhej t ishte n dijeni q
informacioni i dhn ishte i pasakt ose i paplot.
2. Personi, ndaj t cilit sht dhn vendimi, duhet t
njoftohet pr anulimin e tij.
3. Anulimi i shtrin efektet q nga data e hyrjes n
fuqi t vendimit fillestar, prvese kur, n prputhje me
legjislacionin doganor, n vendim specifikohet ndryshe.
Neni 32
Revokimi dhe ndryshimi i vendimeve t favorshme
1. Prve rasteve t prcaktuara n nenin 31, nj
vendim n favor t aplikuesit revokohet ose ndryshohet:
a) edhe kur nj apo m shum nga kushtet, n baz t t
cilave sht marr nj vendim, nuk ishin prmbushur ose
nuk prmbushen m; ose
b) me aplikim nga personi, ndaj t cilit sht dhn
vendimi.
2. Prvese kur parashikohet ndryshe, nj vendim i
marr n favor t disa personave mund ti revokohet vetm
personit, i cili nuk plotson nj detyrim t ngarkuar, sipas
atij vendimi.
3. Personi, ndaj t cilit sht dhn vendimi, duhet t
njoftohet pr revokimin ose ndryshimin e tij, si dhe t
drejtn e ankimit.
4. Pika 4, e nenit 27, zbatohet edhe n rastet e
revokimit ose ndryshimit t vendimit.
Megjithat, n raste t veanta, kur e krkojn interesat
legjitim t personit, ndaj t cilit sht dhn vendimi,
autoritetet doganore mund ta shtyjn datn e shtrirjes s
efekteve t revokimit ose ndryshimit deri n nj vit. Kjo
dat duhet t prcaktohet n vendimin e revokimit apo t
ndryshimit.
Neni 33
Vendimet e marra pa nj aplikim
N rastet e parashikuara n pikat 4, 5, 6 dhe 7, t nenit
27, pika 3, e nenit 28, dhe nenet 30, 31 dhe 32, autoritetet
doganore mund t marrin vendim edhe n munges t nj
aplikimi nga personi i interesuar.

Vendimet e favorshme, lidhur me zbatimin e


legjislacionit doganor, jan t vlefshme n t gjith
territorin e Republiks s Shqipris, me prjashtim t
rasteve kur efekti i tyre sht i kufizuar pr nj ose disa
zyra doganore.

6093

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

Neni 34
Kufizime pr vendimet q kan t bjn me mallrat e
vendosura nn nj regjim doganor ose n magazinim t
prkohshm
Me prjashtim t rastit kur personi i interesuar e
krkon, revokimi, ndryshimi apo pezullimi i nj vendimi
t favorshm nuk i shtrin efektet mbi mallrat, t cilat, n
momentin kur revokimi, ndryshimi apo pezullimi hyjn
n fuqi, kan qen dhe jan t vendosura n nj regjim
doganor ose n magazinim doganor dhe q kan lidhje
me vendimin e revokimit, ndryshimit apo pezullimit.
Neni 35
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) rastet e parashikuara n pikn 2, t nenit 32, kur
nj vendim i favorshm, i marr pr disa persona, mund
tu revokohet gjithashtu edhe personave t tjer, t
ndryshm nga personi, i cili nuk ka plotsuar nj
detyrim t ngarkuar, sipas atij vendimi;
b) rastet prjashtimore kur autoritetet doganore shtyjn
datn, n t ciln revokimi ose ndryshimi hyn n fuqi, n
prputhje me paragrafin e dyt, t piks 4, t nenit 32;
c) rregullat procedurale pr anulimin, revokimin ose
ndryshimin e vendimeve t favorshme.
Neni 36
Vendime pr informacionin detyrues
1. Autoritetet doganore, n baz t aplikimeve,
marrin vendime pr informacionin detyrues tarifor
(vendime IDT) ose vendime pr informacionin
detyrues t origjins (vendime IDO).
Nj aplikim i till nuk pranohet n njrn prej
rrethanave t mposhtme:
a) kur aplikimi bhet ose sht br pran
autoriteteve doganore nga personi, ndaj t cilit sht
dhn vendimi, ose n interes t tij, pr sa u prket t
njjtave mallra dhe pr vendimet IDO, sipas t
njjtave rrethana, q prcaktojn marrjen e origjins;
b) kur aplikimi nuk sht i lidhur me ndonj
prdorim t parashikuar n vendimin IDT apo
vendimin IDO ose me ndonj prdorim t parashikuar
t nj regjimi doganor.
2.Vendimet IDT ose IDO jan detyruese vetm
pr sa i prket klasifikimit tarifor ose prcaktimit t
origjins s mallrave pr:
a) autoritetet doganore kundrejt personit, ndaj t cilit
sht dhn vendimi, vetm pr sa u prket mallrave,
pr t cilat formalitetet doganore jan prfunduar, pas
dats s hyrjes n fuqi t vendimit;
b) personin, ndaj t cilit sht dhn vendimi,
kundrejt autoriteteve doganore, nga data kur ka marr
ose konsiderohet t ket marr njoftimin e vendimit.
6094

3.Vendimet IDT ose IDO jan t vlefshme pr nj


afat prej tre vjetsh nga data n t ciln vendimi hyn n
fuqi.
4. Pr zbatimin e nj vendimi IDT ose IDO, n
kontekstin e nj regjimi doganor t veant, personi,
ndaj t cilit sht dhn vendimi, duhet t jet i aft t
provoj q:
a) n rastin e nj vendimi IDT, mallrat e
deklaruara korrespondojn n do aspekt me ato t
prshkruara n vendim;
b) n rastin e nj vendimi IDO, mallrat n fjal
dhe rrethanat q prcaktojn marrjen e origjins
korrespondojn n do aspekt me mallrat dhe rrethanat e
prshkruara n vendim.
Neni 37
Administrimi i vendimeve t lidhura me
informacionin detyrues
1. Nj vendim IDT humb vlefshmrin prpara
prfundimit t periudhs s prcaktuar n pikn 3, t
nenit 36, kur ai nuk sht m n prputhje me ligjin, si
rezultat i njrs prej prcaktimeve t mposhtme:
a) ndryshimit t nomenklaturave, t prcaktuara n
shkronjat a dhe b, t piks 2, t nenit 56;
b) ndryshimit t masave, t prcaktuara n pikn 3,
t nenit 57, me efekt q nga data e zbatimit t ktyre
ndryshimeve apo masave.
2. Nj vendim IDO humb vlefshmrin prpara
prfundimit t afatit t prcaktuar n pikn 3, t nenit
36, n nj nga rastet e mposhtme:
a) kur nj ligj i miratuar ose nj marrveshje e
nnshkruar ka hyr n fuqi dhe ky vendim nuk sht m
n prputhje me ligjin, me efekt q nga data e zbatimit
t ligjit apo marrveshjes;
b) kur nuk sht m n prputhje me marrveshjen
pr rregullat e origjins, t vendosura nga Organizata
Botrore e Tregtis, ose me shnimet shpjeguese apo me
nj opinion pr origjinn, t miratuar pr interpretimin e
ksaj marrveshjeje, me efekt nga data e njoftimit t
autoriteteve doganore nga sekretariati i OBT-s n
Shqipri.
3. Humbja e vlefshmris s nj vendimi IDT ose
IDO nuk ka efekt prapaveprues.
4. Duke anashkaluar pikn 3, t nenit 28, dhe nenin
31, vendimet IDT ose IDO anulohen kur ato jan
bazuar n informacion t pasakt ose t paplot, t
dhn nga aplikuesi.
5. Vendimet IDT ose IDO revokohen n prputhje
me pikn 3, t nenit 28, dhe me nenin 32.
Megjithat kto vendime nuk revokohen me aplikim
nga personi, ndaj t cilit sht dhn vendimi.
6. Vendimet IDT ose IDO nuk mund t
ndryshohen.

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

7. Autoritetet doganore revokojn vendimet IDT:


a) kur ato nuk jan m n prputhje me interpretimin
e ndonjrs prej nomenklaturave t prcaktuara n
shkronjat a dhe b, t piks 2, t nenit 56;
b) n raste t tjera specifike.
8. Vendimet IDO revokohen:
a) kur nuk jan m n prputhje me legjislacionin q
rregullon fushn specifike, pr shkak t ndryshimit t
ktij legjislacioni;
b) n raste t tjera specifike.
9. Kur zbatohet shkronja b, e piks 1, ose pikat 2,
7 ose 8, t ktij neni, nj vendim IDT ose IDO mund
t vazhdoj t prdoret n zbatim t kontratave
detyruese, t bazuara n at vendim dhe q jan
nnshkruar prpara humbjes s vlefshmris apo
revokimit t vendimit. Shtyrja e prdorimit t nj
vendimi IDO nuk zbatohet kur vendimi sht marr
pr mallra q eksportohen.
Shtyrja e prdorimit, e prcaktuar sipas paragrafit t
msiprm, nuk duhet t jet m e gjat se 6 muaj nga
data n t ciln nj vendim IDT ose IDO humb
vlefshmrin ose revokohet.
Me qllim prfitimin nga shtyrja e prdorimit t nj
vendimi IDT ose IDO, personi, ndaj t cilit sht
dhn vendimi, depoziton nj aplikim pran autoriteteve
doganore q e kan marr at vendim, brenda 30 ditve
nga data q ai ka humbur vlefshmrin ose sht
revokuar.
Neni 38
Vendime pr informacione detyruese e q kan lidhje
me faktor t tjer
N raste specifike, autoritetet doganore, n baz t
aplikimit, marrin vendime pr informacione detyruese e
q kan lidhje me faktor t tjer, t prcaktuar n
titullin II t ktij Kodi, n baz t t cilave jan aplikuar
detyrimet e importit ose t eksportit dhe masa t tjera t
karakterit tregtar.
Neni 39
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) rastet specifike, t prcaktuara n shkronjn b,
t piks 7, t nenit 37, dhe shkronjs b, t piks 8, t
nenit 37, kur vendimet IDT dhe IDO revokohen;
b) rastet e prcaktuara n nenin 38, kur vendimet pr
informacione detyruese jan marr duke pasur lidhje me
faktor t tjer, n baz t t cilve jan aplikuar
detyrimet e importit ose t eksportit dhe masa t tjera t
karakterit tregtar;
c) rregullat procedurale pr prdorimin e nj
vendimi IDT ose IDO, pasi ai humb vlefshmrin apo
revokohet, n prputhje me pikn 9, t nenit 37;
) rregullat procedurale pr prdorimin e vendimeve
t prcaktuara n nenin 38, dhe t vendosura n

prputhje me shkronjn b, t ktij neni, pasi ato


humbasin vlefshmrin.
SEKSIONI 4
OPERATORI EKONOMIK I AUTORIZUAR
Neni 40
Aplikimi dhe autorizimi
1. Nj operator ekonomik, i cili sht i vendosur n
territorin doganor t Republiks s Shqipris dhe
prmbush kriteret e vendosura n nenin 41, mund t
aplikoj pr statusin e operatorit ekonomik t autorizuar.
Nse vlersohet e nevojshme, autoritetet doganore
mund t konsultohen me institucione t tjera brenda dhe
jasht vendit sa i takon verifikimit t plotsimit t
kritereve t prcaktuara n nenin 41. Vendimi pr
dhnien e statusit t operatorit ekonomik t autorizuar
sht objekt i mbikqyrjes s vazhdueshme.
2. Statusi i operatorit ekonomik t autorizuar ka t
bj me llojet e autorizimeve t mposhtme:
a) at t nj operatori ekonomik t autorizuar pr
thjeshtsime doganore, i cili i mundson mbajtsit t
tij prfitime pr disa thjeshtsime, n prputhje me
legjislacionin doganor; ose
b) at t nj operatori ekonomik t autorizuar pr
sigurin dhe mbrojtjen, i cili i mundson mbajtsit t
tij lehtsi q lidhen me sigurin dhe mbrojtjen.
3. T dyja llojet e autorizimeve, t prcaktuara n
pikn 2, mund t mbahen njkohsisht.
4. Autoritetet doganore, n baz t njohjes t statusit
t operatorit ekonomik t autorizuar pr thjeshtsi
doganore dhe me kusht q t jen plotsuar krkesat q
lidhen me nj lloj specifik t thjeshtsimit, autorizojn
operatorin pr t prfituar nga ky thjeshtsim.
Autoritetet doganore nuk rishqyrtojn ato kritere, t cilat
jan shqyrtuar nj her kur sht dhn statusi i
operatorit ekonomik t autorizuar.
5. Operatori ekonomik i autorizuar, i prcaktuar n
pikn 2, gzon trajtim m t favorshm se operatort e
tjer ekonomik prsa u prket kontrolleve doganore, n
prputhje me llojin e autorizimit t dhn, duke
prfshir m pak kontrolle fizike dhe dokumentare.
Neni 41
Dhnia e statusit
Aplikuesi, pr tiu
dhn statusi i operatorit
ekonomik t autorizuar, duhet t plotsoj kto kritere:
a) t mos ket kryer shkelje t rnda ose t
prsritura t legjislacionit doganor dhe tatimor;
b) t mos jet i proceduar penalisht pr vepra penale
q lidhen me aktivitetin ekonomik t aplikuesit;
c) t demonstroj nj nivel t lart kontrolli t
veprimeve t tij dhe t lvizjes s mallrave me an t nj
sistemi q menaxhon regjistrimet tregtare dhe, kur sht
6095

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

me vend, edhe regjistrimet e transportit, i cili lejon


kryerjen e kontrolleve t duhura doganore;
) t ket aftsi paguese q do t krkohen pr t
provuar nse aplikuesi ka gjendje t mir financiare, e
cila i lejon atij t prmbush angazhimet q rrjedhin e
lidhen me karakteristikat e llojit t aktivitetit n fjal;
d) pr sa i takon autorizimit t prcaktuar n
shkronjn a, t piks 2, t nenit 40, t ket standardet
praktike t kompetencave ose kualifikimeve profesionale
q lidhen direkt me aktivitetin e kryer;
dh) pr sa i takon autorizimit, t prcaktuar n
shkronjn b, t piks 2, t nenit 40, t ket standardet
e duhura t siguris dhe mbrojtjes, t cilat konsiderohen
t plotsuara kur aplikuesi tregon se ai siguron masat e
duhura pr zbatimin e siguris dhe mbrojtjes s zinxhirit
tregtar ndrkombtar, prfshir fushat e integritetit fizik
dhe kontrollit t aksesit, proceset logjistike dhe trajtimet
pr lloje t veanta mallrash, personel dhe identifikimin
e partnerve t tij t biznesit.
Neni 42
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) thjeshtsit e prcaktuara n shkronjn a, t
piks 2, t nenit 40;
b) lehtsit e prcaktuara n shkronjn b, t piks
2, t nenit 40;
c) trajtimet m t favorshme, t prcaktuara n pikn
5, t nenit 40;
) modalitetet pr aplikimin e kritereve, t
prcaktuara n nenin 41.
SEKSIONI 5
SANKSIONET
Neni 43
Zbatimi i sanksioneve
Autoritetet doganore n Republikn e Shqipris
vendosin sanksionet pr shkeljet lidhur me vendimet e
favorshme, n prputhje me legjislacionin doganor.
Sanksione t tilla duhet t jen efektive, proporcionale
dhe dekurajuese. Sanksionet zbatohen pavarsisht nga
aplikimi i mundshm i revokimit, anulimit apo
ndryshimit t nj vendimi.
SEKSIONI 6
ANKIMET
Neni 44
Vendimet e marra nga nj autoritet gjyqsor
Nenet 45 dhe 46 nuk zbatohen pr ankime t
depozituara pr qllime t anulimit, revokimit ose
ndryshimit t nj vendimi, q ka lidhje me zbatimin e
legjislacionit doganor dhe q sht marr nga nj
6096

autoritet gjyqsor ose nga organet doganore kur


veprojn si autoritete gjyqsore.
Neni 45
E drejta e ankimit
1. do person ka t drejt t ankimoj vendimet e
marra nga autoritetet doganore pr refuzimin e nj
aplikimi apo vendimin pr anulimin ose revokimin e nj
vendimi t favorshm, i cili ka t bj me t
drejtprdrejt dhe individualisht.
do person mund t ushtroj t drejtn e ankimit
pran Drejtoris s Prgjithshme t Doganave, n rastet
kur ka aplikuar pran autoriteteve doganore pr nj
vendim t favorshm dhe nuk sht respektuar afati i
prcaktuar n pikn 3, t nenit 27.
2. E drejta e ankimit mund t ushtrohet:
a) duke paraqitur ankim prpara autoriteteve
doganore ose nj strukture specifike, t krijuar pr kt
qllim;
b) pas prfundimit t procedurave t shqyrtimit t
ankimit administrativ, duke iu drejtuar me padi gjykats
kompetente, sipas dispozitave n fuqi.
3. Personi i interesuar mund t ankohet, sipas
paragrafit t par t piks 1, pran Drejtoris s
Prgjithshme t Doganave, brenda 15 ditve nga data e
njoftimit. Drejtoria e Prgjithshme e Doganave vendos
brenda 30 ditve pr pranimin ose jo t ankimit.
4. Personi i interesuar mund t ankohet sipas
paragrafit t dyt, t piks 1, pran Drejtoris s
Prgjithshme t Doganave, brenda 15 ditve nga data e
mbarimit t ktij afati. Drejtoria e Prgjithshme e
Doganave vendos brenda 30 ditve pr pranimin ose jo
t ankimit.
5. N rast se anulimi apo revokimi i nj vendimi t
favorshm shoqrohet edhe me sanksione, t prcaktuara
n titullin IX t ktij Kodi, procedura e ankimit kryhet
n prputhje me nenet 281 dhe 282.
Neni 46
Pezullimi i zbatimit
1. Ankimi nuk pezullon zbatimin e vendimit t
ankimuar.
2. Megjithat, autoritetet doganore pezullojn
zbatimin e nj vendimi t ankimuar, trsisht ose
pjesrisht, kur ato kan arsye t besojn q vendimi i
ankimuar sht i papajtueshm me legjislacionin
doganor ose sjell nj dm t pariparueshm pr personin
e interesuar.
3. N rastet e prmendura n pikn 2, kur vendimi i
ankimuar shkakton detyrime importi ose eksporti pr
tu paguar, pezullimi i ktij vendimi duhet t
kushtzohet me dhnien/depozitimin e nj garancie,
prvese kur, duke u mbshtetur n nj vlersim t
dokumenteve, vrtetohet se kjo garanci mund ti

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

shkaktoj debitorit vshtirsi serioze ekonomike ose


sociale.
SEKSIONI 7
KONTROLLI I MALLRAVE
Neni 47
Menaxhimi i riskut dhe kontrollet doganore
1. Autoritetet doganore mund t kryejn t gjitha
kontrollet doganore q i vlersojn t nevojshme.
Kontrollet doganore mund t konsistojn n veanti n
verifikimin e mallrave, marrjen e mostrave, verifikimin e
informacionit t dhn n nj deklarat ose njoftim nse
sht i vrtet dhe i plot, si dhe ekzistencn e tij,
vrtetsin, saktsin dhe vlefshmrin e dokumenteve,
shqyrtimin e llogarive t operatorve ekonomik dhe
regjistrime t tjera, inspektimin e mjeteve t transportit,
inspektimin e bagazheve e t mallrave t tjera q sjellin ose
mbajn personat dhe kryerjen e hetimeve zyrtare ose
veprime t tjera t ngjashme.
2. Kontrollet doganore, prve kontrolleve t
rastsishme, mbshteten kryesisht n analizn e riskut,
duke prdorur teknika elektronike t prpunimit t t
dhnave, me qllim identifikimin e vlersimin e riskut
dhe zhvillimin e masave kundrvepruese t nevojshme,
n baz t kritereve t hartuara n nivel kombtar dhe,
aty ku jan t disponueshme, n nivel ndrkombtar.
3. Kontrollet doganore kryhen brenda nj kornize t
prbashkt t menaxhimit t riskut, duke u bazuar n
shkmbimin e informacionit pr risqet dhe rezultatet e
analizave t riskut ndrmjet administratave doganore
homologe, duke vendosur kritere dhe standarde risku t
prbashkta, duke marr masa kontrolli e duke
prcaktuar fusha prioritare kontrolli.
Kontrollet e mbshtetura n kto informacione dhe
kritere do t kryhen pa cenuar kontrollet e tjera t kryera
n prputhje me pikn 1 ose me dispozitat e tjera n fuqi.
4. Autoritetet doganore prdorin menaxhimin e riskut
pr t diferencuar nivelet e riskut, q lidhen me mallrat
q jan objekt i kontrollit ose i mbikqyrjes doganore
dhe pr t vendosur kryerjen ose jo t kontrolleve
specifike mbi kto mallra. N rastin e nj vendimi pr
kontroll prcaktohet edhe vendi ku kryhet kontrolli.
Menaxhimi i riskut prfshin veprime t tilla, si
mbledhja e t dhnave dhe informacioneve, analizimi
dhe vlersimi i riskut, evidentimi dhe ndrmarrja e
veprimeve, monitorimi i vazhdueshm dhe rishikimi i
ktij procesi dhe i rezultateve t tij, bazuar n burime
dhe strategji kombtare dhe ndrkombtare.
5. Autoritetet doganore shkmbejn informacione pr
risqet dhe rezultatet e analizave t riskut kur:
a) kto autoritete vlersojn se risqet jan t larta dhe
krkojn kontroll doganor dhe kur rezultatet e kontrollit
tregojn se ngjarja, e cila ishte vlersuar me risk, ka
ndodhur; ose

b) rezultatet e kontrollit tregojn q ngjarja, e cila


ishte vlersuar me risk, nuk ka ndodhur, por autoritetet
doganore vlersojn se risku mund t jet i lart pr nj
administrat tjetr doganore.
6. Pr prcaktimin e kritereve dhe standardeve t
prbashkta n fushn e riskut, si dhe t masave e
fushave t kontrolleve prioritare, t parashikuara n
pikn 3, mbahen parasysh t gjitha elementet si m
posht:
a) proporcionaliteti i riskut;
b) urgjenca e nevojs s zbatimit t kontrolleve;
c) ndikimi i mundshm mbi shkmbimet tregtare dhe
mbi burimet e nevojshme pr kto kontrolle.
7. Kriteret dhe standardet e prbashkta, t
prcaktuara n pikn 3, prfshijn t gjitha elementet e
mposhtme:
a) nj prshkrim t risqeve;
b) faktort ose indikatort e riskut q duhet t
prdoren pr t przgjedhur mallrat ose operatort
ekonomik pr kontroll doganor;
c) llojin e kontrolleve doganore q duhet t
ndrmerren nga autoritetet doganore;
) kohzgjatjen e kryerjes s kontrolleve doganore, t
prcaktuara n shkronjn c.
8. Fushat e kontrolleve prioritare mbulojn regjime
doganore t caktuara, lloje mallrash, itinerare lvizjesh,
mnyra transporti ose operator ekonomik, t cilt,
gjat nj periudhe t caktuar, jan objekt i analizs s
riskut dhe i kontrolleve doganore t niveleve m t larta,
pa rn ndesh me kontrollet e zakonshme q kryhen nga
autoritetet doganore.
Neni 48
Bashkpunimi ndrmjet autoriteteve
1. Kur pr t njjtat mallra, prve kontrolleve
doganore, kryhen kontrolle edhe nga autoritete t tjera
kompetente, autoritetet doganore, n bashkpunim t
ngusht me kto t fundit, kur sht e mundur, prpiqen
ti kryejn kto kontrolle n t njjtin vend e koh me
kontrollin doganor (one-stop-shop). Autoritetet doganore
kan rolin koordinues n kto kontrolle.
2. Me qllim minimizimin e riskut dhe luftn kundr
mashtrimit, n kuadr t kontrolleve t prmendura n
kt seksion, autoritetet doganore dhe institucionet e
tjera prgjegjse, brenda dhe jasht vendit, n prputhje
me legjislacionin n fuqi mund t shkmbejn ndrmjet
tyre t dhnat e marra q lidhen me:
a) hyrjen, daljen, transitin, lvizjen, magazinimin,
prdorimin e veant prfundimtar (end-use) t
mallrave, prfshir trafikun postar, q lvizin ndrmjet
territorit doganor t Republiks s Shqipris dhe
vendeve ose territoreve q ndodhen jasht territorit
doganor t Republiks s Shqipris;
6097

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

b) pranin dhe qarkullimin n territorin doganor t


Republiks s Shqipris t mallrave joshqiptare dhe t
mallrave t vendosura n regjimin e prdorimit t
veant prfundimtar (end-use);
c) rezultatet e kontrolleve t kryera.
3. Me qllim q t sigurohet zbatimi korrekt i
legjislacionit
doganor,
autoritetet
doganore
bashkpunojn me organizma publik ose privat,
shqiptar ose t huaj. Mnyrat dhe format e
bashkpunimit e t shkmbimit t informacionit
prcaktohen me vendim t Kshillit t Ministrave n
zbatim t ktij Kodi, n akte t tjera ligjore dhe
nnligjore apo n marrveshje bashkpunimi.
4. Institucionet publike dhe strukturat e Policis s
Shtetit ndihmojn autoritetet doganore sa her q kto t
fundit krkojn ndihmn e tyre pr zbatimin e
legjislacionit doganor, n prputhje me funksionet dhe
kompetencat e tyre.
Neni 49
Kontrolli pas lirimit t mallrave
Autoritetet doganore, pas lirimit t mallrave, mund
t verifikojn saktsin dhe plotshmrin e informacionit
t dhn n deklaratn doganore, deklaratn e
magazinimit t prkohshm, deklaratn prmbledhse t
hyrjes, deklaratn prmbledhse t daljes, deklaratn e
rieksportit ose n njoftimin rieksportit, si dhe
ekzistencn, vrtetsin, saktsin dhe vlefshmrin e
do dokumenti shoqrues.
Gjithashtu, ato mund t verifikojn kontabilitetin e
deklaruesit dhe regjistrime t tjera q lidhen me
veprimet q jan kryer mbi mallrat n fjal ose pr
veprimet tregtare paraprake ose veprimet n vijim q
prfshijn kto mallra. Autoritetet doganore gjithashtu
mund t verifikojn kto mallra dhe/ose t marrin
mostra, nse ekziston akoma nj mundsi e till.
Kontrolle t tilla mund t kryhen n ambientet e
mbajtsit t mallrave ose prfaqsuesit t tij, t do
personi tjetr t prfshir direkt apo indirekt n veprimet
e siprprmendura, n kuadr t aktivitetit t tij t
biznesit, ose t do personi tjetr q i zotron kto
dokumente dhe t dhna pr qllime t aktivitetit t
biznesit.
Neni 50
Transporti ajror dhe detar brenda Republiks s
Shqipris
1. Kontrollet ose formalitetet doganore zbatohen pr
bagazhet e dors dhe bagazhet e hambarit t personave
q kryejn nj udhtim ajror ose detar brenda
Republiks s Shqipris, vetm kur legjislacioni
doganor i parashikon kto kontrolle ose formalitete.
2. Pika 1 zbatohet pa cenuar asnj prej rasteve t
mposhtme:
6098

a) kontrollet e siguris dhe mbrojtjes;


b) kontrollet lidhur me ndalimet ose kufizimet.
Neni 51
Aktet nnligjore
Drejtori i Prgjithshm i Doganave nxjerr aktet q
prcaktojn:
1. Masat q sigurojn zbatimin uniform t
kontrolleve doganore, prfshir shkmbimin e
informacionit mbi riskun dhe mbi rezultatet e analizave
t riskut, kriteret dhe standardet e prbashkta t riskut,
masat e kontrollit dhe fushat prioritare t kontrollit, t
prcaktuara n pikn 3, t nenit 47;
2. Portet dhe aeroportet, t prcaktuara n nenin 50,
ku zbatohen kontrollet dhe formalitetet doganore pr:
a) bagazhet e dors dhe bagazhet e hambarit t
personave q:
i) udhtojn me nj avion, i cili vjen nga nj aeroport
jasht Republiks s Shqipris dhe q, pas nj ndalese
n nj aeroport shqiptar, vazhdon fluturimin drejt nj
aeroporti tjetr shqiptar;
ii) udhtojn me nj avion, i cili ndalon n nj
aeroport shqiptar prpara se t vazhdoj fluturimin drejt
nj aeroporti joshqiptar;
iii) prdorin nj shrbim detar q ofrohet nga i njjti
mjet lundrimi dhe prfshin ndalesat e njpasnjshme q
nisen nga, vazhdojn ose prfundojn n nj port
joshqiptar;
iv) jan n bordin e nj mjeti pr turizm ose mjeti
fluturimi biznesi;
b) bagazhet e dors dhe bagazhet e hambarit q:
i) mbrrijn n nj aeroport shqiptar n bordin e nj
avioni q vjen nga nj aeroport joshqiptar dhe
transferohen n aeroportin shqiptar n nj avion tjetr q
vazhdon nj fluturim kombtar;
ii) ngarkohen n nj avion n nj aeroport shqiptar,
duke vazhduar me nj fluturim kombtar, pr tu
transferuar n nj avion tjetr n nj aeroport tjetr
shqiptar me destinacion nj aeroport joshqiptar.
SEKSIONI 8
RUAJTJA E DOKUMENTEVE DHE
INFORMACIONEVE T TJERA, PAGESAT DHE
KOSTOT
Neni 52
Ruajtja e dokumenteve dhe e informacioneve t tjera
1. Pr qllime t kontrolleve doganore, personi i
interesuar duhet t ruaj dokumentet dhe informacionin
e prmendur n pikn 1, t nenit 23, pr t paktn tre
vjet, n prputhje me udhzimet e nxjerra nga Drejtori i
Prgjithshm i Doganave.
N rastin e mallrave t liruara pr qarkullim t lir
n rrethana t tjera nga ato t prmendura n paragrafin

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

e tret, t ksaj pike, ose mallrave t deklaruara pr


eksport, ky afat fillon nga data 31 dhjetor e vitit, n t
cilin jan pranuar deklarimet doganore pr lirim pr
qarkullim t lir ose pr eksport.
N rastin e mallrave t liruara pr qarkullim t lir,
t prjashtuara nga detyrimet apo me detyrime t
reduktuara pr arsye t prdorimit t veant
prfundimtar (end-use) t tyre, ky afat fillon nga data 31
dhjetor e vitit, n t cilin mallrat pushojn s qeni nn
mbikqyrjen doganore.
N rastin e mallrave t vendosura nn nj regjim
tjetr doganor ose t mallrave t vendosura n
magazinim t prkohshm, ky afat fillon nga data 31
dhjetor e vitit, n t cilin regjimi doganor n fjal ka
prfunduar ose magazinimi i prkohshm ka mbaruar.
2. Pa cenuar pikn 4, t nenit 97, kur nga nj
kontroll doganor, n lidhje me nj borxh doganor,
rezulton se hedhja prkatse n kontabilitet/llogari duhet
t korrigjohet dhe personi n fjal sht njoftuar pr
kt, dokumentet dhe informacioni ruhen pr tre vjet
prtej afatit t parashikuar n pikn 1, t ktij neni.
Kur sht depozituar nj ankim ose kur ka filluar nj
proces gjyqsor, dokumentet dhe informacioni duhet t
ruhen brenda afatit t parashikuar n pikn 1, t ktij
neni, ose derisa procedura e ankimit apo procesi
gjyqsor t prfundoj, cilido q t jet i fundit.
Neni 53
Pagesat dhe kostot
1. Autoritetet doganore nuk aplikojn pagesa pr
kryerjen e kontrolleve doganore ose pr procedura t
tjera, q rrjedhin nga zbatimi i legjislacionit doganor,
gjat orarit zyrtar t puns s zyrave doganore t tyre.
2. Autoritetet doganore mund t aplikojn pagesa ose
t vjelin shpenzimet pr kryerjen e shrbimeve t
veanta si m posht:
a) kur nga operatori ekonomik krkohet prania e
personelit doganor jasht orarit zyrtar t puns ose n
ambiente t tjera nga ato doganore;
b) n analizat ose raportet e ekspertve pr mallra
dhe tarifa postare q paguhen pr kthimin e ktyre
mallrave tek aplikuesi, veanrisht pr vendimet e marra
n prputhje me nenin 36 ose me dhnien e
informacionit, n prputhje me pikn 1, t nenit 22;
c) pr kontrollin ose marrjen e mostrave t mallrave
pr qllime verifikimi ose pr shkatrrimin e mallrave,
kur prfshihen shpenzime jo t zakonshme, t tjera nga
ato q kryhen nga personeli doganor;
) pr masat e jashtzakonshme t kontrollit, kur ato
jan t nevojshme pr shkak t natyrs s mallrave ose
pr shkak t nj rreziku potencial.
3. Normat e pagesave, pr zbatimin e piks 2, t
ktij neni, prcaktohen me udhzim t Ministrit t
Financave.

KREU IV
KURSI I KMBIMIT VALUTOR DHE AFATET
KOHORE
Neni 54
Kursi i kmbimit valutor
1. Autoritetet doganore publikojn dhe/ose vn n
dispozicion n internet kursin e kmbimit valutor t
zbatueshm, kur konvertimi i monedhs sht i
domosdoshm pr nj nga arsyet e mposhtme:
a) pr shkak se elementet e prdorura pr t
prcaktuar vlern doganore t mallrave jan shprehur n
nj monedh tjetr, t ndryshme nga ajo e Republiks s
Shqipris;
b) pr shkak se vlera e monedhs kombtare
krkohet n euro, me qllim prcaktimin e klasifikimit
tarifor t mallrave dhe shums s detyrimit t importit e
t eksportit, prfshir pragjet e vlers n Tarifn
Doganore t Republiks s Shqipris.
2. Kursi i kmbimit valutor, pr qllim t zbatimit t
piks 1, t ktij neni, publikohet nj her n muaj, me
prjashtim t prcaktimeve t piks 5.
3. Kursi i kmbimit sht i vlefshm duke filluar nga
data 6 e do muaji deri n datn 5 t muajit pasardhs.
4. Kursi i kmbimit q do t prdoret sht kursi i
kmbimit i shpallur nga Banka e Shqipris n ditn e
fundit t puns s muajit paraardhs t periudhs s
prmendur n pikn 3.
5. Kur kursi ditor i kmbimit, i shpallur nga Banka e
Shqipris, sht 5 pr qind m i madh ose m i vogl
se ai i vendosur n prputhje me pikn 4, pr tu
prdorur n prputhje me pikn
3, ky i fundit
zvendsohet nga kursi ditor dhe hyn n fuqi n ditn e
dyt pas shpalljes dhe prdoret si kurs kmbimi n
zbatim t ktij neni pr t gjith periudhn e mbetur.
6. Kur kmbimi valutor sht i nevojshm pr arsye
t tjera nga ato t prmendura n pikn 1, kursi i
kmbimit, q do t aplikohet brenda kuadrit t
legjislacionit doganor, caktohet t paktn nj her n vit.
Neni 55
Periudhat, datat dhe afatet kohore
Prvese kur parashikohet ndryshe, kur nj periudh
kohore, dat ose afat kohor sht prcaktuar n
legjislacionin doganor, kjo periudh kohore nuk mund t
zgjatet apo t shkurtohet dhe data ose afati kohor nuk
mund t shtyhet ose t afrohet n koh.

6099

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

TITULLI II
FAKTORT MBI BAZN E T CILVE ZBATOHEN
DETYRIMET E IMPORTIT OSE EKSPORTIT DHE
MASAT E TJERA N KUADR T TREGTIS S
MALLRAVE
KREU I
TARIFA DOGANORE DHE KLASIFIKIMI TARIFOR
I MALLRAVE
Neni 56
Tarifa Doganore dhe mbikqyrja
1. Detyrimet e importit dhe eksportit bazohen n
Tarifn Doganore t Republiks s Shqipris.
Masat e tjera, t parashikuara nga dispozitat q
rregullojn fusha t veanta, q kan t bjn me
tregtin e mallrave, zbatohen, kur sht e prshtatshme,
n prputhje me klasifikimin tarifor t ktyre mallrave.
2. Tarifa Doganore e Republiks s Shqipris
prfshin:
a) Nomenklaturn e Kombinuar t Mallrave, bazuar
n Sistemin e Harmonizuar;
b) do nomenklatur tjetr, t bazuar trsisht apo
pjesrisht n Nomenklaturn e Kombinuar t Mallrave
ose do nnndarje t mtejshme t saj q prcaktohet
nga dispozita t tjera q rregullojn fushat e veanta, me
synim zbatimin e masave tarifore q kan t bjn me
tregtin e mallrave;
c) nivelet e detyrimeve doganore ose autonome
normale q zbatohen pr mallrat e prfshira n
Nomenklaturn e Kombinuar t Mallrave;
) masat tarifore preferenciale, t prcaktuara n
marrveshjet q Republika e Shqipris ka lidhur me nj
vend ose territor t caktuar jasht territorit doganor t
Republiks s Shqipris ose grup-vendeve apo
territoreve;
d) masat tarifore preferenciale, t miratuara n
mnyr t njanshme nga Republika e Shqipris pr sa
u prket disa vendeve ose territoreve jasht territorit
doganor t Republiks s Shqipris ose disa grupvendeve apo territoreve;
dh) masat autonome q parashikojn nj reduktim
ose prjashtim nga detyrimet doganore pr mallra t
caktuara;
e) trajtimin tarifor favorizues t specifikuar pr
mallra t caktuara, pr shkak t natyrs apo prdorimit
t tyre t veant prfundimtar (end-use), n kuadr t
masave t prmendura nga shkronja c deri n dh
ose ;
) masa t tjera tarifore, t parashikuara nga
legjislacioni bujqsor apo tregtar ose do legjislacion
tjetr i Republiks s Shqipris.
3. Kur mallrat n fjal plotsojn kushtet e
prcaktuara n masat e prmendura nga shkronja
6100

deri n e, t piks 2, me aplikim t deklaruesit, masat


e prmendura n kto dispozita zbatohen n vend t
atyre t parashikuara n shkronjn c, t ksaj pike.
Nj aplikim i till mund t bhet edhe m pas, me kusht
q t plotsohen afatet kohore dhe kushtet e prcaktuara
n masat prkatse ose n Kodin Doganor.
4. Kur zbatimi i masave t prmendura nga shkronja
deri n e, t piks 2, ose prjashtimi nga masat e
prmendura n shkronjn kufizohet n nj sasi t
caktuar importesh apo eksportesh, zbatimi i mass apo
prjashtimi nga masa, n rastin e kuotave tarifore,
humbin vlefshmrin sapo arrihet kufiri i sasis s
prcaktuar t importeve apo eksporteve.
N rastin e tavaneve tarifore, zbatimi i masave
pushon s ekzistuari me an t nj akti ligjor.
5. lirimi pr qarkullim t lir ose eksporti i
mallrave, mbi t cilat zbatohen masat e prcaktuara n
pikat 1 dhe 2, t ktij neni, mund t jen objekt i
mbikqyrjes doganore.
Neni 57
Klasifikimi tarifor i mallrave
1. Me qllim zbatimin e Tarifs Doganore t
Republiks s Shqipris, klasifikimi tarifor i mallrave
konsiston n prcaktimin e njrit prej nnkrerve apo
nnndarjeve t mtejshme t Nomenklaturs s
Kombinuar t Mallrave, sipas t cilave kto mallra
klasifikohen.
2. Me qllim zbatimin e masave jotarifore,
klasifikimi tarifor i mallrave konsiston n prcaktimin e
njrit prej nnkrerve apo nnndarjeve t mtejshme t
Nomenklaturs s Kombinuar t Mallrave ose t do
nomenklature tjetr, e cila sht e prcaktuar nga
dispozita t tjera dhe q sht e bazuar trsisht ose
pjesrisht n Nomenklaturn e Kombinuar t Mallrave
ose q parashikon nnndarje t mtejshme t saj, sipas t
cilave klasifikohen mallrat.
3. Nnkreu ose nnndarja e mtejshme, e prcaktuar
n prputhje me pikat 1 dhe 2, t ktij neni, prdoret pr
qllim t zbatimit t masave t lidhura me kt nnkre.
Neni 58
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) masat pr menaxhimin uniform t kuotave tarifore
dhe t tavaneve tarifore, t prcaktuara n pikn 4, t
nenit 56;
b) masat pr menaxhimin e mbikqyrjes s lirimit
pr qarkullim t lir ose eksportin e mallrave, t
prcaktuara n pikn 5, t nenit 56;
c) masat e prmendura n pikn 3, t nenit 57.

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

KREU II
ORIGJINA E MALLRAVE

Neni 62
Aktet nnligjore

SEKSIONI 1
ORIGJINA JOPREFERENCIALE

Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:


a) rregullat, sipas t cilave mallrat, prcaktimi i
origjins jopreferenciale t t cilave krkohet me qllim
zbatimin e masave t prcaktuara n nenin 59,
konsiderohet se jan trsisht t prftuara n nj vend
ose territor apo q kan psuar ndryshimin a prpunimin
e tyre t fundit thelbsor e t justifikuar ekonomikisht n
nj ndrmarrje t pajisur pr kt qllim e q rezulton
n prodhimin e nj produkti t ri ose q prfaqson nj
faz t rndsishme t prodhimit, sipas prcaktimeve t
nenit 60;
b) rregullat procedurale pr lshimin dhe verifikimin
e provs s origjins, sipas prcaktimeve t nenit 61.

Neni 59
Fusha e zbatimit
Nenet 60 dhe 61 vendosin rregullat pr prcaktimin
e origjins jopreferenciale t mallrave pr qllime t
zbatimit t:
a) Tarifs Doganore t Republiks s Shqipris, me
prjashtim t masave t prmendura n shkronjat
dhe d, t piks 2, t nenit 56;
b) masave t tjera nga masat tarifore, t vendosura
nga dispozitat q rregullojn fusha specifike n lidhje
me tregtin e mallrave;
c) masave t tjera q lidhen me origjinn e mallrave.

SEKSIONI 2
ORIGJINA PREFERENCIALE

Neni 60
Prftimi i origjins

Neni 63
Origjina preferenciale e mallrave

1. Mallrat trsisht t prftuara n nj vend ose


territor t vetm konsiderohen t ken origjinn e atij
vendi ose territori.
2. Mallrat, prodhimi i t cilave prfshin m shum se
nj vend ose territor, konsiderohen origjinuese n
vendin ose territorin ku kan psuar ndryshimin ose
prpunimin e tyre t fundit, thelbsor e t justifikuar
ekonomikisht, n nj ndrmarrje t pajisur pr kt
qllim e q rezulton n prodhimin e nj produkti t ri
ose q prfaqson nj faz t rndsishme t prodhimit.

1. N mnyr q t prfitohet nga masat e prmendura


n shkronjat ose d, t piks 2, t nenit 56, ose nga
masat preferenciale jotarifore, mallrat duhet t plotsojn
kushtet dhe kriteret e prcaktuara n rregullat pr origjinn
preferenciale, t parashikuara n pikat 2 deri n 3, t ktij
neni.
2. N rastin e mallrave q prfitojn nga masat
preferenciale, t prcaktuara n marrveshjet n fuqi, t
lidhura ndrmjet Republiks s Shqipris dhe vendeve ose
territoreve a grup-vendeve ose territoreve jasht territorit
doganor t Republiks s Shqipris, rregullat pr origjinn
preferenciale prcaktohen n kto marrveshje.
3. N rastin e mallrave q prfitojn nga masat
preferenciale, t miratuara n mnyr t njanshme nga
Republika e Shqipris, pr sa u prket vendeve a
territoreve apo grup - vendeve a territoreve, masat q
prcaktojn rregullat pr origjinn preferenciale
miratohen me vendim t Kshillit t Ministrave, n
zbatim t ktij Kodi.
Kto rregulla duhet t bazohen si n kriterin e
mallrave trsisht t prftuara, ashtu edhe n kriterin e
prpunimeve t mjaftueshme.

Neni 61
Prova e origjins
1. N rastet kur legjislacioni doganor parashikon se
n deklaratat doganore duhet t tregohet origjina e
mallrave, autoritetet doganore mund ti krkojn
deklaruesit t provoj origjinn e tyre.
2. N rastet kur legjislacioni doganor, ose kuadri
ligjor q rregullon fusha t veanta, parashikon lshimin
e nj prove origjine pr mallrat autoritetet doganore, n
rast t dyshimeve t arsyeshme, mund t krkojn do
prov shtes t nevojshme, n mnyr q t garantojn
se deklarimi i origjins prputhet me rregullat e
prcaktuara n legjislacionin prkats.
3. Kur e krkojn nevojat e tregtis, nj dokument q
vrteton origjinn mund t lshohet n Republikn e
Shqipris, n prputhje me rregullat e origjins n fuqi
n vendin apo territorin e destinacionit ose me do
metod tjetr q identifikon vendin ku mallrat jan
prftuar trsisht origjinuese ose kan psuar
transformimin e fundit thelbsor.

Neni 64
Aktet nnligjore
1. Me vendim t Kshillit t Ministrave, n prputhje
me pikn 1, t nenit 63, prcaktohen rregullat
procedurale pr prcaktimin e origjins preferenciale t
mallrave n Republikn e Shqipris.
2. Drejtori i Prgjithshm i Doganave miraton
manuale t detajuara, lidhur me procedurat e lshimit t
certifikats EURO-1
6101

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

KREU III
VLERA E MALLRAVE PR QLLIME DOGANORE
Neni 65
Fusha e zbatimit
Vlera doganore e mallrave, me qllim zbatimin e
Tarifs Doganore t Republiks s Shqipris dhe
masave jotarifore, t parashikuara nga dispozita t tjera,
q rregullojn fusha specifike, lidhur me tregtin e
mallrave, prcaktohet n prputhje me nenet 66 deri 70.
Neni 66
Metoda e vlersimit doganor bazuar n vlern e
transaksionit
1. Baza kryesore pr prcaktimin e vlers doganore
t mallrave sht vlera e transaksionit, q sht mimi
realisht i paguar ose q duhet paguar pr mallrat e
shitura pr eksport drejt territorit doganor t Republiks
s Shqipris, duke marr n konsiderat edhe
rregullimet, kur sht e nevojshme.
2. mimi realisht i paguar apo q duhet paguar sht
pagesa e plot e br ose q duhet br nga blersi te
shitsi ose nga blersi te nj pal e tret n prfitim t
shitsit pr mallrat e importuara dhe prfshin t gjitha
pagesat e bra ose q duhen br si kusht pr shitjen e
mallrave t importuara.
3. Vlera e transaksionit zbatohet nse plotsohen t
gjitha kushtet e mposhtme:
a) nuk ka asnj kufizim pr tjetrsimin/shkatrrimin ose
prdorimin e mallrave nga blersi, prve kufizimeve:
i) t vna ose t krkuara me ligj, ose nga autoritetet
publike t Republiks s Shqipris;
ii) t zons gjeografike, n t ciln mallrat mund t
rishiten;
iii) t cilat nuk ndikojn n mnyr thelbsore n
vlern doganore t mallrave.
b) shitja ose mimi nuk jan objekt i ndonj kushti
ose krkese, pr shkak t t cilave nuk mund t
prcaktohet vlera doganore e mallrave q duhen
vlersuar;
c) asnj pjes e t ardhurave t do rishitjeje,
tjetrsimi ose prdorimi t mvonshm t mallrave nga
blersi t mos i kthehet drejtprdrejt ose trthorazi
shitsit, prve rastit kur mund t bhet nj rregullim i
duhur;
) blersi dhe shitsi nuk jan t lidhur ose kur lidhja
nuk ndikon n mim.
Neni 67
Elementet e vlers s transaksionit
1. N prcaktimin e vlers s transaksionit sipas
nenit 66, mimit realisht t paguar ose pr tu paguar
pr mallrat e importuara i duhen shtuar:
6102

a) elementet e mposhtme, n masn q ato kan


qen n ngarkim t blersit, por nuk jan prfshir n
mimin realisht t paguar ose q duhet paguar pr
mallrat, si:
i) komisionet dhe ndrmjetsit, me prjashtim t
komisioneve t blerjes;
ii) kostoja e mbajtsve t mallrave t cilt, pr
qllime doganore, trajtohen si nj trsi e vetme me
mallrat n fjal;
iii) kostoja e ambalazhimit, prfshir ktu punn dhe
materialet;
b) vlera e prpjestuar n mnyrn e duhur e
mallrave dhe e shrbimeve t mposhtme, kur kto
mallra furnizohen drejtprdrejt ose trthorazi nga blersi
pa pages ose me pages t reduktuar, pr tu prdorur
pr prodhimin dhe shitjen pr eksport t mallrave t
importuara, n at mas q kjo vler nuk sht prfshir
n mimin realisht t paguar ose q duhet paguar, pr:
i) materiale, pjes prbrse, pjes dhe artikuj t
ngjashm t trupzuar n mallrat e importuara;
ii) vegla, matrica, kallpe e artikuj t ngjashm, t
prdorur pr prodhimin e mallrave t importuara;
iii) materiale t harxhuara gjat prodhimit t
mallrave t importuara;
iv) pun inxhinierike dhe zhvilluese, punimet
artistike, pun projektuese dhe vizatimet e skicat, t
kryera jasht Republiks s Shqipris dhe t nevojshme
pr prodhimin e mallrave t importuara;
c) pagesa pr prdorimin e s drejts s pronsis
intelektuale (royalties) dhe pagesa pr prdorimin e
licencs (license fee), q lidhen me mallrat q po
vlersohen, pr t cilat blersi duhet t paguaj
drejtprdrejt ose trthorazi, si kusht i shitjes s mallrave
q po vlersohen, n masn q kto pagesa nuk jan
prfshir n mimin realisht t paguar ose q duhet
paguar;
) vlera e do pjese t fitimit nga do rishitje,
tjetrsim ose prdorim i mvonshm i mallrave t
importuara q i shkon drejtprsdrejti ose trthorazi
shitsit;
d) kostot e mposhtme, deri n vendin e hyrjes n
territorin doganor t Republiks s Shqipris, si:
i) kostot e transportit e t sigurimit pr mallrat e
importuara;
ii) shpenzimet e ngarkimit e t trajtimit q lidhen me
transportin e mallrave t importuara.
2. Shtesat n mimin realisht t paguar ose q duhet
paguar, sipas ktij neni, bhen vetm n baz t t
dhnave objektive e t llogaritshme.
3. N prcaktimin e vlers doganore nuk mund ti
bhet asnj shtes mimit realisht t paguar ose q duhet
t paguhet, prve rasteve t prmendura n kt nen.

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

Neni 68
Elementet q nuk prfshihen n vlern doganore
N prcaktimin e vlers doganore, sipas nenit 66,
nuk prfshihen asnj prej elementeve t mposhtme:
a) shpenzimet e transportit t mallrave t importuara
pas hyrjes s tyre n territorin doganor t Republiks s
Shqipris;
b) shpenzimet pr ndrtimin, ngritjen, montimin,
mirmbajtjen ose asistencn teknike, t ndrmarra pas
hyrjes n territorin doganor t Republiks s Shqipris
t mallrave t importuara, si pr shembull, komplekse
industriale, makineri ose pajisje;
c) pagesa interesash, q rrjedhin nga nj marrveshje
financiare e lidhur nga blersi dhe q lidhet me
porositjen e mallrave t importuara, pavarsisht nse
financimi mund t jet br nga vet shitsi ose nga nj
person tjetr, por me kusht q marrveshja financiare t
jet lidhur me shkrim dhe, kur krkohet, blersi t jet
n gjendje t vrtetoj se kushtet e mposhtme jan
plotsuar:
i) kto mallra jan shitur realisht me mimin e
deklaruar si mim faktikisht i paguar ose q duhet
paguar;
ii) norma e interesit t pretenduar nuk e kalon nivelin
e norms pr transaksione t tilla q mbizotron n
vendin ku dhe n astin kur sht siguruar financimi;
) shpenzimet pr t drejtn e riprodhimit n
Republikn e Shqipris t mallrave t importuara;
d) komisionet e blerjes;
dh) detyrime importi dhe pagesa t tjera q duhen
paguar n Republikn e Shqipris pr arsye t
importimit ose t shitjes s mallrave;
e) pavarsisht nga prcaktimi i shkronjs c, t
piks 1, t nenit 67, pagesat e bra nga blersi pr t
drejtn e distribuimit (shprndarjes) ose rishitjes s
mallrave t importuara, nse pagesa t tilla nuk jan
kusht pr shitjen pr eksport t mallrave n Republikn
e Shqipris.
Neni 69
Thjeshtsime
Mbi baza aplikimi, autoritetet doganore mund t
autorizojn q shumat e mposhtme t prcaktohen n
baz t kritereve t veanta n rastet kur ato nuk jan t
matshme n datn e pranimit t deklarats doganore:
a) shuma q i shtohen vlers sipas prcaktimeve t
piks 2, t nenit 66;
b) shuma sipas prcaktimeve t neneve 67 dhe 68.
Neni 70
Metoda dytsore pr vlersimin doganor
1. Kur vlera doganore e mallrave nuk mund t
prcaktohet n baz t nenit 66, ajo prcaktohet duke
ndjekur, sipas radhs, procedurn e prmendur nga

shkronja a deri n , t piks 2, t ktij neni, duke


u ndalur n t parn shkronj, sipas s cils mund t
prcaktohet vlera doganore e mallrave.
Radha e zbatimit t shkronjave c dhe
kmbehet nse kt e krkon deklaruesi.
2. Vlera doganore, sipas piks 1, sht:
a) vlera e transaksionit e mallrave identike, t shitura
pr eksport pr n territorin doganor t Republiks s
Shqipris dhe t eksportuara n kohn ose afrsisht n
t njjtn koh me mallrat q po vlersohen;
b) vlera e transaksionit e mallrave t ngjashme, t
shitura pr eksport pr n territorin doganor t
Republiks s Shqipris dhe t eksportuara n kohn
ose afrsisht n t njjtn koh me mallrat q po
vlersohen;
c) vlera e bazuar n mimin pr njsi, me t ciln
mallrat e importuara ose mallrat identike apo t
ngjashme, q u korrespondojn mallrave t importuara,
u jan shitur brenda territorit doganor t Republiks s
Shqipris, n sasin m t madhe t prgjithshme,
personave, t cilt nuk kan lidhje me shitsit;
) vlera e prllogaritur e cila konsiston n shumn e:
i) kostos ose vlers s materialeve dhe prodhimit ose
t prpunimeve t tjera, t prfshira n prodhimin e
mallrave t importuara;
ii) nj shume, q prfaqson fitimet dhe shpenzimet e
prgjithshme, t barabart me at q sjellin zakonisht
shitjet e mallrave t s njjts cilsi ose t t njjtit lloj
me mallrat pr tu vlersuar, t prodhuara nga prodhues
t vendit eksportues e me destinacion Republikn e
Shqipris;
iii) kostos ose vlers t elementeve t prcaktuara n
shkronjn d, t piks 1, t nenit 67.
3. Kur vlera doganore nuk mund t prcaktohet sipas
piks 1, t ktij neni, ajo prcaktohet n baz t t
dhnave t disponueshme n territorin doganor t
Republiks s Shqipris, duke prdorur mjete t
arsyeshme, n prputhje me parimet dhe dispozitat e
prgjithshme t:
a) marrveshjes pr zbatimin e nenit VII t
Marrveshjes s Prgjithshme mbi Tarifat dhe Tregtin
(GATT);
b) nenit VII t Marrveshjes s Prgjithshme mbi
Tarifat dhe Tregtin;
c) ktij kreu.
Neni 71
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) kushtet pr dhnien e autorizimit, n prputhje me
parashikimin e nenit 69;
b) rregullat pr prcaktimin e vlers doganore, n
prputhje me pikat 1 dhe 2, t nenit 66, dhe nenet 67 e
68, prfshir rregullat pr rregullimin e mimit t
paguar apo pr tu paguar;
6103

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

c) rregullat pr zbatimin e kushteve t prcaktuara n


pikn 3, t nenit 66;
) rregullat pr prcaktimin e vlers doganore, sipas
prcaktimeve t nenit 70.
TITULLI III
BORXHI DOGANOR DHE GARANCIT
KREU I
LINDJA E NJ BORXHI DOGANOR
SEKSIONI 1
BORXHI DOGANOR N IMPORT
Neni 72
lirimi pr qarkullim t lir dhe lejimi i prkohshm
1. Nj borxh doganor n import lind gjat vendosjes
s mallrave joshqiptare q u nnshtrohen detyrimeve t
importit nn nj prej regjimeve doganore t mposhtme:
a) lirimit pr qarkullim t lir, prfshir regjimin e
prdorimit t veant prfundimtar (end-use);
b) lejimit t prkohshm, me prjashtim t pjesshm
nga detyrimet e importit.
2. Borxhi doganor lind n datn e pranimit t
deklarats doganore.
3. Debitor sht deklaruesi. N rastin e prfaqsimit
t trthort, debitor sht gjithashtu personi, pr llogari
t t cilit bhet deklarimi doganor.
Kur deklarata doganore, lidhur me nj nga regjimet e
prmendura n pikn 1, hartohet n baz t nj
informacioni, i cili shkakton mosvjeljen e nj pjese ose
t t gjith shums s detyrimeve t importit, personat,
q e kan dhn informacionin e nevojshm pr hartimin
e deklarats dhe ata, ndaj t cilve provohet se ishin n
dijeni ose objektivisht duhej t ishin n dijeni se ky
informacion ishte i rrem, jan gjithashtu debitor.
Neni 73
Dispozita t veanta n lidhje me mallrat
joorigjinuese
1. Kur zbatohet ndalimi i rimbursimit ose prjashtimi
nga detyrimet e importit pr mallrat joorigjinuese, q
jan prdorur n prodhimin e produkteve, pr t cilat
sht lshuar nj prov origjine n kuadr t nj
marrveshjeje preferenciale ndrmjet Republiks s
Shqipris dhe disa vendeve, territoreve ose grupvendeve ose territoreve t vendosura jasht territorit
doganor t Republiks s Shqipris, nj borxh doganor
importi lind n momentin e pranimit t deklarats
doganore t rieksportit pr kto mallra.
2. Kur lind nj borxh doganor, sipas piks 1, shuma
e detyrimit t importit, q i korrespondon ktij borxhi,
prcaktohet nn t njjtat kushte si n rastin e nj borxhi
doganor q rrjedh nga pranimi n t njjtn dat i
deklarats doganore pr lirimin pr qarkullim t lir t
6104

mallrave joorigjinuese, t prdorura n prodhimin e


produkteve n fjal, me qllim mbylljen e regjimit t
prpunimit aktiv.
3. Si rregull, debitor sht personi i prcaktuar n
pikat 2 dhe 3, t nenit 72. Megjithat, n rastin e
mallrave joshqiptare t prcaktuara n nenin 242,
debitor sht personi, i cili depoziton deklaratn e
rieksportit. N rastin e prfaqsimit t trthort, debitor
sht gjithashtu edhe personi pr llogari t t cilit bhet
deklarimi.
Neni 74
Borxhi doganor i lindur nprmjet mosprmbushjes
1. Pr mallrat q u nnshtrohen detyrimeve t
importit, nj borxh doganor n import lind nprmjet
mosprmbushjes s:
a) nj prej detyrimeve t prcaktuara n
legjislacionin doganor, n lidhje me futjen e mallrave
joshqiptare n territorin doganor t Republiks s
Shqipris, shmangien e tyre nga mbikqyrja doganore
ose n lidhje me lvizjen, prpunimin, magazinimin,
magazinimin e prkohshm, lejimin e prkohshm ose
shkatrrimin e mallrave t tilla brenda ktij territori;
b) nj prej detyrimeve t prcaktuara n
legjislacionin doganor, q ka t bj me prdorimin e
veant prfundimtar (enduse) t mallrave brenda
territorit doganor t Republiks s Shqipris;
c) nj kushti q rregullon vendosjen e mallrave
joshqiptare nn nj regjim doganor ose dhnien, pr
shkak t prdorimit t veant prfundimtar (end-use) t
mallrave, e prjashtimit ose t nj reduktimi t detyrimit
t importit.
2. Momenti, n t cilin lind borxhi doganor sht:
a) momenti kur nuk plotsohet ose pushon s
plotsuari detyrimi, mosprmbushja e t cilit sjell
lindjen e borxhit doganor; ose
b) momenti kur pranohet nj deklarat doganore me
qllim vendosjen e mallrave nn nj regjim doganor e
kur, pr t ciln m von, (aposteriori), konstatohet q
nuk sht prmbushur kushti q rregullon vendosjen e
mallrave nn at regjim ose dhnien e nj prjashtimi
nga detyrimi ose reduktimin e nj detyrimi importi pr
shkak t prdorimit t veant prfundimtar (end-use).
3. N rastet e prmendura n shkronjat a dhe b,
t piks 1, debitor sht:
a) do person t cilit i ishte krkuar plotsimi i
detyrimeve n fjal;
b) do person, ndaj t cilit provohet se kishte dijeni
ose objektivisht duhet t kishte dijeni q nuk ishte
prmbushur nj detyrim sipas legjislacionit doganor dhe
q veproi n emr t personit, i cili ishte i detyruar t
prmbushte detyrimet apo mori pjes n veprimin q
solli mosprmbushjen e detyrimit;

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

c) do person i cili blen ose mban mallrat n fjal,


ndaj t cilit provohet se kishte dijeni ose objektivisht
duhej t kishte dijeni n momentin e blerjes ose marrjes
s mallrave q detyrimi, sipas legjislacionit doganor,
nuk ishte prmbushur.
4. N rastin e prcaktuar n shkronjn c, t piks 1,
debitor sht personi, t cilit i krkohet t prmbush
kushtet q rregullojn vendosjen e mallrave nn nj regjim
doganor ose deklarimin doganor t mallrave nn at regjim
apo kushtet q rregullojn dhnien e nj prjashtimi a t nj
reduktimi nga detyrimet e importit pr shkak t prdorimit
t veant prfundimtar (end-use) t mallrave.
Kur nj deklarat doganore, e hartuar pr nj prej
regjimeve doganore, sipas prcaktimit t shkronjs c,
t piks 1, dhe do informacion i krkuar sipas
legjislacionit doganor, n lidhje me kushtet q vendosin
mallrat nn at regjim doganor, q u sht dhn
autoriteteve doganore, ojn n mosmbledhjen e t
gjithave ose t nj pjes t detyrimeve t importit,
personi, i cili jep kt informacion pr hartimin e
deklarats dhe ndaj t cilit provohet se kishte dijeni ose
objektivisht duhej t kishte dijeni q nj informacion i
till ishte i rrem, gjithashtu sht debitor.
Neni 75
Zbritja e nj shume nga detyrimet e importit t
paguara
1. Kur lind nj borxh doganor, sipas piks 1, t nenit
74, q i prket mallrave t liruara pr qarkullim t lir
me reduktim t detyrimit t importit, pr shkak t
prdorimit t veant prfundimtar (end use) t tyre,
shuma e detyrimit t importit, e paguar n astin kur
mallrat ishin liruar pr qarkullim t lir duhet t zbritet
nga shuma e detyrimit t importit q i korrespondon
borxhit doganor.
Paragrafi i msiprm zbatohet kur nj borxh doganor
lind pr mbetjet dhe hedhurinat, q dalin nga
shkatrrimi i ktyre mallrave.
2. Kur lind nj borxh doganor, sipas piks 1, t nenit
74, pr mallra t vendosura nn regjimin e lejimit t
prkohshm, me prjashtim t pjesshm nga detyrimet e
importit, shuma e paguar e detyrimit t importit pr
prjashtimin e pjesshm i zbritet shums s detyrimit t
importit q i korrespondon borxhit doganor.
SEKSIONI 2
BORXHI DOGANOR N EKSPORT
Neni 76
Eksporti dhe prpunimi pasiv
1. Nj borxh doganor n eksport lind nprmjet
vendosjes s mallrave, q u nnshtrohen detyrimeve t
eksportit, nn regjimin e eksportit ose nn regjimin e
prpunimit pasiv.

2. Borxhi doganor lind n momentin e pranimit t


deklarats doganore.
3. Debitor sht deklaruesi. N rast t prfaqsimit
t trthort, debitor sht gjithashtu personi, pr llogari
t t cilit sht br deklarimi doganor.
Kur nj deklarat doganore sht hartuar duke u
mbshtetur n informacion, i cili sjell mosmbledhjen e
t gjitha ose t nj pjese t detyrimeve t eksportit,
personi, i cili ka dhn kt informacion pr hartimin e
deklarats dhe kishte dijeni apo objektivisht duhej t
kishte dijeni q nj informacion i till ishte jo i sakt,
gjithashtu sht debitor.
Neni 77
Borxhi doganor i lindur nprmjet mosprmbushjes
1. Pr mallra q u nnshtrohen detyrimeve t eksportit,
nj borxh doganor lind nprmjet mosprmbushjes s:
a) nj prej detyrimeve t prcaktuara n legjislacionin
doganor pr daljen e mallrave;
b) kushteve, n t cilat mallrat jan lejuar t dalin nga
territori doganor i Republiks s Shqipris, me prjashtim
t plot ose t pjesshm nga detyrimet e eksportit.
2. Momenti i lindjes s borxhit doganor sht:
a) momenti kur mallrat dalin efektivisht nga territori
doganor i Republiks s Shqipris pa nj deklarim
doganor;
b) momenti kur mallrat mbrrijn n nj destinacion
t ndryshm nga ai pr t cilin ato jan lejuar t dalin
nga territori doganor i Republiks s Shqipris, me
prjashtim t plot ose t pjesshm nga detyrimet e
eksportit;
c) nse autoritetet doganore nuk jan n gjendje t
prcaktojn momentin e prmendur n shkronjn b,
prfundimi i afatit kohor t vendosur pr dhnien e
provs q vrteton se jan prmbushur kushtet pr
prfitimin e ktij prjashtimi.
3. N rastet e parashikuara n shkronjn a, t
piks 1, debitor sht:
a) do person, t cilit i ishte krkuar plotsimi i
detyrimeve n fjal;
b) do person, i cili kishte dijeni ose objektivisht
duhej t kishte dijeni q detyrimi n fjal nuk ishte
prmbushur dhe q veproi n emr t personit, i cili
ishte i detyruar t prmbushte detyrimin;
c) do person, i cili mori pjes n veprimin q oi n
mosprmbushjen e detyrimit dhe q kishte dijeni ose
objektivisht duhej t kishte dijeni q deklarata doganore
nuk sht depozituar, por duhej t ishte depozituar.
4. N rastet e prmendura n shkronjn b, t piks
1, debitor sht do person, t cilit i krkohet t
plotsoj kushtet, n t cilat mallrat u lejuan t dalin nga
territori doganor i Republiks s Shqipris, me
prjashtim t plot ose t pjesshm nga detyrimet e
eksportit.
6105

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

SEKSIONI 3
DISPOZITA T PRBASHKTA PR BORXHIN
DOGANOR T LINDUR N IMPORT DHE
EKSPORT
Neni 78
Ndalimet dhe kufizimet
1. Borxhi doganor n import ose eksport lind edhe
kur ka lidhje me mallra q jan objekt i masave ndaluese
ose kufizuese t do lloji n import ose eksport.
2. Megjithat, asnj borxh doganor nuk lind me:
a) futjen e paligjshme n territorin doganor t
Republiks s Shqipris t monedhave false;
b) futjen n territorin doganor t Republiks s
Shqipris t drogave dhe substancave psikotrope,
ndryshe nga ato q mbikqyren rreptsisht nga
autoritetet kompetente, me qllim prdorimin mjeksor
ose shkencor t tyre.
3. Pr qllimet e sanksioneve q zbatohen pr
shkeljet doganore, borxhi doganor konsiderohet
gjithashtu sikur ka lindur kur, sipas legjislacionit
shqiptar, detyrimet doganore t importit ose eksportit
ose ekzistenca e borxhit doganor shrben si baz pr
prcaktimin e sanksioneve.
Neni 79
Debitort solidar
Kur disa persona jan prgjegjs pr pagesn e
shums s detyrimit t importit ose eksportit q i
korrespondon nj borxhi doganor, ata jan prgjegjs s
bashku dhe vemas pr pagesn e shums s plot t
borxhit.
Neni 80
Rregulla t prgjithshme pr prllogaritjen e shums
s detyrimit t importit apo eksportit
1. Shuma e detyrimeve t importit ose eksportit
prcaktohet n baz t atyre rregullave pr prllogaritjen
e detyrimeve, q ishin t zbatueshme dhe u takojn
mallrave n fjal n momentin e lindjes s borxhit
doganor n lidhje me to.
2. Kur nuk sht e mundur t prcaktohet me saktsi
momenti kur lind borxhi doganor, ky moment
konsiderohet t jet momenti, n t cilin autoritetet
doganore arrijn n prfundimin se kto mallra ndodhen
n nj situat n t ciln ka lindur nj borxh doganor.
Megjithat, kur informacioni n dispozicion t
autoriteteve doganore u mundson atyre t prcaktojn
q borxhi doganor ka lindur prpara se ata t arrinin n
kt prfundim, borxhi doganor konsiderohet si i lindur
n momentin m t hershm t prcaktimit t nj situate
t till.

6106

Neni 81
Rregulla t veanta pr prllogaritjen e shums s
detyrimit t importit
1. Kur brenda territorit doganor t Republiks s
Shqipris jan krijuar kosto magazinimi ose trajtimi t
zakonshme pr mallra t vendosura nn nj regjim
doganor ose n nj magazinim t prkohshm, kosto t
tilla ose rritja e vlers nuk merren n konsiderat pr
prllogaritjen e shums s detyrimit t importit, me
kusht q deklaruesi t paraqes provat e mjaftueshme
lidhur me to.
Megjithat, vlera doganore, sasia, lloji dhe origjina e
mallrave joshqiptare, t prdorura n operacione merret
n konsiderat pr prllogaritjen e shums s detyrimit
t importit.
2. Kur klasifikimi tarifor i mallrave t vendosura nn
nj regjim doganor ndryshon, si rezultat i trajtimeve t
zakonshme, t kryera brenda territorit doganor t
Republiks s Shqipris, me krkes t deklaruesit
zbatohet klasifikimi tarifor fillestar i mallrave t
vendosura nn regjim.
3. Kur lind nj borxh doganor pr produkte t
prpunuara, q rezultojn nga regjimi i prpunimit
aktiv, me krkes t deklaruesit, shuma e detyrimit t
importit q i korrespondon ktij borxhi prcaktohet duke
u mbshtetur n klasifikimin tarifor, vlern doganore,
sasin, llojin dhe origjinn e mallrave, t vendosura nn
regjimin e prpunimit aktiv, n momentin e pranimit t
deklarats doganore pr kto mallra.
4. N raste t veanta, shuma e detyrimit t importit
prcaktohet n prputhje me pikat 2 dhe 3, t ktij neni,
pa krkes nga ana e deklaruesit, me qllim q t
evitohet shmangia nga masat tarifore t prmendura n
shkronjn , t piks 2, t nenit 56.
5. Kur lind nj borxh doganor pr produktet e
prpunuara q rezultojn nga regjimi i prpunimit pasiv
ose pr produkte zvendsuese, t prcaktuara n pikn
1, t nenit 234, shuma e detyrimit t importit llogaritet
n baz t kostos s operacioneve t prpunimit, t
kryera jasht territorit doganor t Republiks s
Shqipris.
6. Kur legjislacioni doganor parashikon nj trajtim
tarifor favorizues ose nj prjashtim t plot ose t
pjesshm nga detyrimet e importit ose eksportit, sipas
shkronjs deri e, t piks 2, t nenit 56, t neneve
184, 185, 186, 187 dhe 189 ose 232 deri 235, ky trajtim
tarifor favorizues ose ky prjashtim gjithashtu zbatohet
n rastet kur borxhi doganor lind sipas neneve 74 ose
77, me kusht q faktet dhe rrethanat, q uan n
krijimin e borxhit doganor, t mos prbjn prpjekje
pr mashtrim.

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

Neni 82
Vendi ku lind borxhi doganor

KREU II
GARANCIA PR NJ BORXH DOGANOR T
MUNDSHM OSE EKZISTUES

3. Kur autoritetet doganore krkojn depozitimin e


nj garancie, ajo i krkohet debitorit ose personit, i cili
mund t bhet debitor. Ato gjithashtu mund t lejojn
depozitimin e garancis nga nj person tjetr, i
ndryshm nga ai, t cilit i sht krkuar garancia.
4. Pa cenuar nenin 92, autoritetet doganore krkojn
depozitimin e nj garancie t vetme pr mallra t
caktuara ose pr nj deklarat t caktuar.
Garancia e depozituar pr nj deklarat t caktuar
zbatohet pr shumn e detyrimit t importit ose eksportit
q i korrespondon borxhit doganor dhe pagesave t
tjera, n lidhje me t gjitha mallrat e mbuluara ose t
liruara nga ajo deklarat, pavarsisht nse kjo deklarat
sht e sakt ose jo.
N qoft se garancia nuk sht liruar, ajo mund t
prdoret gjithashtu, brenda kufijve t shums s siguruar
pr vjeljen e shumave t detyrimit t importit ose
eksportit dhe pagesave t tjera q duhen paguar, si
rrjedhoj e kontrolleve pas lirimit (a posteriori) pr
kto mallra.
5. Me krkes t personit t prcaktuar n pikn 3, t
ktij neni, autoritetet doganore, n prputhje me pikat 1,
2 dhe 3, t nenit 90, mund t autorizojn depozitimin e
nj garancie globale, pr t mbuluar shumn e detyrimit
t importit ose eksportit q i korrespondon borxhit
doganor, n lidhje me dy ose m shum operacione,
deklarata ose regjime doganore.
6. Autoritetet doganore mbikqyrin garancin.
7. Depozitimi i nj garancie nuk krkohet pr
autoritetet shtetrore, autoritetet e qeverisjes vendore
ose organet e tjera publike, kur ato veprojn si autoritete
publike.
8. Nuk krkohet depozitim garancie n rastet e
mposhtme:
a) gjat transportit t mallrave me instalime fikse;
b) n raste t veanta t vendosjes s mallrave n
regjimin e lejimit t prkohshm.
9. Autoritetet doganore mund t heqin dor nga
krkesa pr depozitimin e nj garancie kur shuma e
detyrimit t importit ose eksportit pr tu siguruar nuk
kalon kufirin e drgesave me vler t paprfillshme t
prcaktuara n shkronjn d, t piks 3, t nenit 184.

Neni 84
Dispozita t prgjithshme

Neni 85
Garancia e detyrueshme

1. Ky kre, prvese kur parashikohet ndryshe,


zbatohet si pr garancit pr borxhe doganore q kan
lindur, ashtu edhe pr ato, t cilat mund t lindin.
2. Kur autoritetet doganore krkojn depozitimin e
nj garancie, pr t garantuar nj borxh doganor
ekzistues ose t mundshm, kjo garanci duhet t mbuloj
shumn e detyrimit t importit ose eksportit dhe
detyrimeve t tjera q kan lidhje me importin,
eksportin ose transitin.

1. Kur depozitimi i nj garancie sht i detyrueshm,


autoritetet doganore caktojn shumn e ksaj garancie n
mas t njjt me shumn e sakt t detyrimit t importit
ose eksportit q i korrespondon borxhit doganor dhe
pagesave t tjera, kur kjo shum mund t prcaktohet
me saktsi n momentin kur krkohet garancia.
Kur nuk sht e mundur t prcaktohet shuma e
sakt, sipas vlersimit t autoriteteve doganore, garancia
caktohet n shumn maksimale t detyrimit t importit

1. Nj borxh doganor lind n vendin ku depozitohet


deklarata doganore ose deklarata doganore e rieksportit,
sipas prcaktimeve t neneve 72, 73 dhe 76.
N t gjitha rastet e tjera, vendi ku lind borxhi
doganor sht vendi ku ndodhin ngjarjet/faktet q e
krijojn at.
Kur nuk sht e mundur t prcaktohet ky vend,
borxhi doganor lind n vendin ku autoritetet doganore
arrijn n prfundimin se mallrat jan n nj situat, n
t ciln ka lindur nj borxh doganor.
2. Nse mallrat jan vendosur n nj regjim doganor
q nuk sht mbyllur dhe kur nj magazinim i
prkohshm nuk ka mbaruar si duhet dhe vendi ku ka
lindur borxhi doganor nuk mund t prcaktohet sipas
nnparagrafve t dyt dhe t tret, t piks 1, brenda
nj afati t prcaktuar, borxhi doganor lind n vendin ku
mallrat ose ishin vendosur nn regjimin n fjal, ose
ishin futur n territorin doganor t Republiks s
Shqipris nn kt regjim, ose ishin n magazinim t
prkohshm.
3. Kur informacioni q disponojn autoritetet
doganore u mundson atyre t prcaktojn q borxhi
doganor mund t ket lindur n disa vende, borxhi
doganor konsiderohet si i lindur n vendin ku ka lindur
pr her t par.
Neni 83
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) rregullat pr llogaritjen e shums s detyrimit t
importit ose eksportit, t aplikueshme pr mallrat, pr t
cilat ka lindur nj borxh doganor, n kuadr t nj
regjimi t veant n plotsim t rregullave t
prcaktuara n nenet 80 dhe 81;
b) rastet e prcaktuara n pikn 4, t nenit 81;
c) afatet kohore, t prcaktuara n pikn 2, t nenit 82.

6107

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

ose eksportit q i korrespondon borxhit doganor dhe


pagesave t tjera, t cilat kan lindur ose mund t lindin.
2. Pa cenuar nenin 90, kur depozitohet nj garanci
globale pr shumn e detyrimit t importit ose eksportit,
q i korrespondon borxhit doganor dhe pagesave t
tjera, t cilat ndryshojn n vler me kalimin e kohs,
shuma e ksaj garancie caktohet n nj mas q lejon
mbulimin e shums s detyrimit t importit ose eksportit
q i korrespondon borxhit doganor dhe pagesave t tjera
gjat gjith kohs.
Neni 86
Garancia fakultative
Kur depozitimi i nj garancie sht fakultativ, kjo
garanci sidoqoft krkohet nga autoritetet doganore nse
ato konsiderojn se nuk sht e sigurt q shuma e
detyrimit t importit ose eksportit, q i korrespondon
borxhit doganor dhe pagesave t tjera, do t paguhet
brenda periudhs kohore t parashikuar. Kjo shum
caktohet nga kto autoritete n mnyr t till q t mos
kaloj masn e prmendur n nenin 85.
Neni 87
Depozitimi i nj garancie
1. Nj garanci mund t ket nj nga format e
mposhtme:
a) depozit n t holla (cash) n nj institucion
bankar ose mnyra t tjera pagesash t njohura nga
autoritetet doganore si t barasvlefshme me nj depozit
n t holla, n monedhn zyrtare t Republiks s
Shqipris;
b) dorzani e dhn nga nj dorzans;
c) forma t tjera garancie, t njohura nga ligji, t
cilat japin siguri t barasvlefshme q shuma e detyrimit
t importit ose eksportit, q i korrespondon borxhit
doganor dhe pagesave t tjera, do t paguhet.
2. Kur depozitohet nj garanci n t holla, nga ana e
autoriteteve doganore nuk paguhet asnj interes.
Neni 88
Zgjedhja e garancis
Personi, t cilit i krkohet t depozitoj nj garanci,
mund t zgjedh ndrmjet formave t garancive, t
prcaktuara n pikn 1, t nenit 87.
Autoritetet doganore mund t refuzojn formn e
garancis s zgjedhur kur sht n papajtueshmri me
kriteret e prcaktuara pr funksionimin e duhur t
regjimit doganor prkats.
Autoritetet doganore mund t krkojn q forma e
garancis s zgjedhur t ruhet pr nj afat t caktuar.

6108

Neni 89
Dorzansi
1. Dorzansi i prcaktuar n shkronjn b, t piks
1, t nenit 87, sht nj person i tret i vendosur n
territorin doganor t Republiks s Shqipris.
Dorzansi miratohet nga autoritetet doganore q
krkojn garancin, prvese kur dorzans sht nj
institucion kreditimi, institucion financiar ose kompani
sigurimesh e akredituar n Republikn e Shqipris, n
prputhje me dispozitat ligjore n fuqi.
2. Dorzansi merr prsipr me shkrim t paguaj
shumn e siguruar t detyrimit t importit ose eksportit,
q i korrespondon borxhit doganor dhe pagesave t
tjera.
3. Autoritetet doganore mund t refuzojn miratimin
e dorzansit ose formn e garancis t propozuar kur
nuk shfaqet qartazi sigurimi i pagess s shums s
detyrimit t importit ose eksportit, q i korrespondon
borxhit doganor dhe pagesave t tjera, brenda afatit t
parashikuar.
Neni 90
Garancia globale
1. Autorizimi i prmendur n pikn 5, t nenit 84, u
jepet vetm personave, t cilt plotsojn t gjitha
kushtet e mposhtme:
a) jan t vendosur n territorin doganor t
Republiks s Shqipris;
b) plotsojn kushtet e prcaktuara n shkronjn a,
t nenit 41;
c) jan prdorues t rregullt t regjimeve doganore
ku ata prfshihen ose operator t ambienteve t
magazinimit t prkohshm ose q plotsojn kriteret e
prcaktuara n shkronjn , t nenit 41.
2. Kur duhet t depozitohet nj garanci globale pr
borxhet doganore dhe pagesat e tjera q mund t lindin,
nj operator ekonomik mund t autorizohet pr t
prdorur nj garanci globale me nj shum t reduktuar
ose pr t prfituar nj prjashtim nga depozitimi i
garancis, me kusht q t plotsoj kriteret e
prcaktuara n shkronjat b dhe c, t nenit 41.
3. Kur duhet t depozitohet nj garanci globale pr
borxhet doganore dhe pagesat e tjera q mund t lindin,
nj operator ekonomik i autorizuar pr thjeshtsi
doganore mund t autorizohet q t prdor nj garanci
globale me nj shum t reduktuar.
4. Garancia globale me shum t reduktuar, e
prcaktuar n pikn 3, sht e barasvlefshme me
depozitimin e nj garancie.

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

Neni 91
Ndalime t prkohshme n lidhje me prdorimin e
garancive globale
1. Pr nevoja t zbatimit t regjimeve t posame ose t
magazinimit t prkohshm, Kshilli i Ministrave mund t
ndaloj prkohsisht depozitimin/dhnien:
a) e garancis globale me nj shum t reduktuar ose
prjashtimit nga garancia, t prcaktuara n pikn 2, t
nenit 90;
b) e garancis globale, t parashikuar n nenin 90, pr
mallrat, t cilat jan identifikuar si objekt i mashtrimeve n
shkall t gjer.
2. Kur zbatohen shkronjat a dhe b, t piks 1, t
ktij neni, mund t autorizohet prdorimi i garancis
globale me nj shum t reduktuar t garancis ose t
prjashtimit nga garancia ose prdorimi i garancis
globale, t prcaktuar n nenin 90, kur personi i interesuar
plotson njrin prej kushtet e mposhtme:
a) personi provon se nuk ka lindur ndonj borxh
doganor pr mallrat n fjal pr veprimet q personi ka
kryer gjat dy vjetve q i paraprijn vendimit t
prmendur n pikn 1;
b) personi provon se t gjitha borxhet e lindura gjat
periudhs dyvjeare, para vendimit t prmendur n pikn
1, jan paguar plotsisht nga debitori, debitort ose
garantuesi brenda afateve kohore t parashikuara.
Pr t prfituar autorizimin e prdorimit t nj garancie
globale t ndaluar prkohsisht, personi i interesuar duhet
gjithashtu t plotsoj kushtet e prcaktuara n shkronjat
b dhe c, t nenit 41.
Neni 92
Garancia plotsuese ose zvendsuese
Kur autoritetet doganore konstatojn q garancia e
depozituar nuk garanton ose nuk sht m e sigurt apo e
mjaftueshme t garantoj pagesn e shums s detyrimit t
importit ose t eksportit, q i korrespondon borxhit
doganor dhe pagesave t tjera, brenda afatit t parashikuar,
ato i krkojn do personi, t prcaktuar n pikn 3, t
nenit 84, t depozitoj nj garanci plotsuese ose t
zvendsoj garancin fillestare t depozituar me nj
garanci t re, sipas zgjedhjes s tij.
Neni 93
lirimi i garancis
1. Autoritetet doganore lirojn menjher garancin
sapo borxhi doganor ose detyrimi pr pagesat e tjera
shuhet ose nuk mund t lind m.
2. Kur borxhi doganor ose detyrimi pr pagesat e
tjera shuhet pjesrisht ose mund t lind vetm pr sa i
prket nj pjese t shums, e cila sht siguruar, pjesa
korresponduese e garancis lirohet sipas krkess s
personit n fjal, prvese kur shuma e prfshir nuk e
justifikon nj veprim t till.

Neni 94
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) rastet e veanta, t prcaktuara n shkronjn b,
t piks 8, t nenit 84, kur nuk krkohet garanci pr
mallrat e vendosura n regjimin e lejimit t prkohshm;
b) forma e garancis, sipas prcaktimeve t shkronjs
c, t piks 1, t nenit 87, dhe rregullat pr
dorzansin, t prcaktuara n nenin 89;
c) kushtet pr dhnien e nj autorizimi pr
prdorimin e garancis globale me nj reduktim t
detyrimit ose prjashtim nga garancia, sipas
prcaktimeve t piks 2, t nenit 90;
) afatet kohore pr lirimin e nj garancie;
d) rregullat procedurale pr prcaktimin e mass s
garancis, prfshir dhe garancit me reduktim t
shums, sipas prcaktimeve t pikave 2 dhe 3, t nenit
90;
dh) rregullat procedurale pr depozitimin dhe
mbikqyrjen e garancis, sipas prcaktimeve t nenit 84,
pr revokimin dhe anulimin e dorzanis dhn nga nj
garantues, sipas prcaktimeve t nenit 89, dhe pr
lirimin e garancis, sipas prcaktimeve t nenit 93;
e) rregullat procedurale q lidhen me ndalimet e
prkohshme, sipas prcaktimeve t nenit 91;
) rregullat pr masat e prcaktuara n nenin 91.
KREU III
VJELJA, PAGESA, RIMBURSIMI DHE FALJA E
SHUMS S DETYRIMIT T IMPORTIT OSE
EKSPORTIT
SEKSIONI 1
PRCAKTIMI I SHUMS S DETYRIMIT T
IMPORTIT OSE EKSPORTIT, NJOFTIMI I
BORXHIT DOGANOR DHE KONTABILIZIMI
Neni 95
Prcaktimi i shums s detyrimit t importit ose
eksportit
1. Shuma e detyrimit t importit ose eksportit pr tu
paguar prcaktohet nga autoritetet doganore kompetente
t vendit ku ka lindur ose vlersohet se ka lindur borxhi
doganor, sipas prcaktimeve t nenit 82, sapo ato t
ken informacionin e nevojshm.
2. Pa cenuar nenin 49, autoritetet doganore mund t
pranojn shumn e detyrimit doganor t importit ose
eksportit pr tu paguar, t prcaktuar nga deklaruesi.
3. Kur shuma e detyrimit t importit ose eksportit
sht nj numr jo i plot, ajo mund t rrumbullakoset
n numrin m t afrt t plot.

6109

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

Neni 96
Njoftimi i borxhit doganor
1. Si rregull, borxhi doganor i njoftohet debitorit, me
prjashtim t rasteve t mposhtme:
a) kur, n pritje t nj prcaktimi prfundimtar t
shums s detyrimit t importit ose eksportit, vendoset
nj mas e prkohshme e politikave tregtare q merr
formn e nj detyrimi;
b) kur shuma e detyrimit t importit ose eksportit pr
tu paguar sht m e madhe se ajo e prcaktuar n baz
t nj vendimi t marr n prputhje me nenin 36;
c) kur vendimi fillestar pr t mos njoftuar borxhin
doganor ose pr ta njoftuar at n nj shum m t vogl
sesa shuma e detyrimit t importit ose eksportit pr tu
paguar merret n baz t dispozitave t karakterit t
prgjithshm, t shfuqizuara m von me vendim
gjyqsor;
) n rastet kur autoritetet doganore, sipas
legjislacionit doganor, prjashtohen nga detyrimi pr t
njoftuar borxhin doganor.
2. Kur shuma e detyrimit t importit ose eksportit
pr tu paguar sht e barabart me shumn e paraqitur
n deklaratn doganore, lirimi i mallrave nga
autoritetet doganore shrben edhe si njoftim i debitorit
pr borxhin doganor.
3. Kur nuk zbatohet pika 2, e ktij neni, borxhi
doganor i njoftohet debitorit nga ana e autoriteteve
doganore, kur ato jan n gjendje t prcaktojn shumn
e detyrimit t importit ose eksportit pr tu paguar dhe
kan marr vendimin mbi t.
Megjithat, kur njoftimi i borxhit doganor pengon
nj hetim penal, autoritetet doganore mund t shtyjn
njoftimin deri n kohn kur nuk pengohet ky hetim.
4. Me kusht q pagesa t garantohet, borxhi
doganor, q i korrespondon shums totale t detyrimit t
importit ose eksportit pr t gjitha mallrat e liruara nga
i njjti person, gjat nj afati t prcaktuar nga
autoritetet doganore, mund t njoftohet n fund t atij
afati. Afati i prcaktuar nga autoritetet doganore nuk
duhet t jet m i madh se 31 dit.

3. Periudhat e parashikuara n pikn 1 dhe 2


pezullohen kur:
a) depozitohet nj krkes ankimore n prputhje me
nenin 45. Pezullimi zbatohet nga data, n t ciln sht
depozituar krkesa ankimore dhe deri n prfundim t
procedurave t ankimit; ose
b) autoritetet doganore i komunikojn debitorit
arsyet, mbi t cilat ato mbshtesin vendimin e tyre pr
njoftimin e borxhit doganor, para marrjes s tij, sipas
prcaktimeve t bra n nenin 27, pika 6. Pezullimi
zbatohet nga data e komunikimit deri n fund t afatit,
brenda t cilit debitorit i sht dhn mundsia t
shpreh pikpamjet e tij.
4. Kur nj borxh doganor sht rivendosur, n
prputhje me pikn 7, t nenit 109, afatet e prcaktuara
n pikat 1 dhe 2, t ktij neni, konsiderohen si t
pezulluara, duke filluar nga data n t ciln sht
paraqitur aplikimi pr rimbursim ose falje, sipas nenit
114, deri n datn, n t ciln merret vendimi pr
rimbursim ose falje.
Neni 98
Kontabilizimi
1. Autoritetet doganore, t prmendura n nenin 95,
n prputhje me legjislacionin n fuqi, bjn
kontabilizimin e shums s prcaktuar t detyrimit t
importit ose eksportit pr tu paguar, n prputhje me
kt nen.
Paragrafi i msiprm nuk zbatohet n rastet e
prmendura n shkronjat a deri n , t piks 1, t
nenit 96.
2. Autoritetet doganore nuk kontabilizojn shumat e
detyrimit t importit ose eksportit, t cilat, sipas nenit
97, i prkasin nj borxhi doganor, i cili nuk mund ti
njoftohet m debitorit.
3. Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen
procedurat praktike pr kontabilizimin e shums s
detyrimit t importit ose eksportit. Kto procedura mund
t jen t ndryshme nse autoritetet doganore, n varsi
t rrethanave, n t cilat sht krijuar borxhi doganor,
binden q kto shuma do t paguhen.

Neni 97
Parashkrimi i borxhit doganor

Neni 99
Koha e kontabilizimit

1. Asnj borxh doganor nuk do ti njoftohet debitorit


pas prfundimit t nj periudhe prej tre vjetsh nga data
kur ka lindur ky borxh doganor.
2. Kur borxhi doganor ka lindur si rezultat i nj
veprimi, i cili, sipas vlersimit t autoriteteve doganore,
n kohn q sht kryer, prbnte vepr penale, sipas
legjislacionit t kohs dhe legjislacionit n fuqi, afati i
prcaktuar n pikn 1 zgjatet pr nj periudh nga 5 deri
n 10 vjet. N kt rast autoritetet doganore vn n
lvizje organin prgjegjs t procedimit penal.

1. Kur nj borxh doganor lind si pasoj e pranimit t


nj deklarate doganore pr vendosjen e mallrave nn nj
regjim doganor, t ndryshm nga lejimi i prkohshm,
me prjashtim t pjesshm nga detyrimet e importit ose
nga do akt tjetr q ka efekt t njjt juridik me kt
lejim, autoritetet doganore kontabilizojn shumn e
duhur t detyrimit t importit ose eksportit brenda 14
ditve nga data e lirimit t mallrave.
Shuma e plot e detyrimit t importit ose eksportit,
q ka t bj me t gjitha mallrat e liruara nga i njjti

6110

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

person gjat nj periudhe t caktuar nga autoritetet


doganore, e cila nuk duhet ti kaloj 31 dit, mund t
mbulohet nga nj kontabilizim i vetm n fund t ktij
afati, me kusht q pagesa t jet garantuar
2. Kur lirimi i mallrave i nnshtrohet kushteve t
caktuara, t cilat rregullojn prcaktimin e shums s
detyrimit t importit ose eksportit pr tu paguar ose
mbledhjen (vjeljen) e saj, kontabilizimi kryhet brenda 14
ditve nga dita n t ciln sht prcaktuar shuma e
detyrimit t importit ose eksportit pr tu paguar ose nga
dita kur sht prcaktuar detyrimi pr t vjel kt
shum.
Megjithat, kur borxhi doganor ka t bj me nj
mas t prkohshme t politiks tregtare, q merr
formn e nj detyrimi, shuma e detyrimit t importit ose
eksportit pr tu paguar kontabilizohet brenda 2 muajve
nga data e publikimit n Fletoren Zyrtare t aktit q
prcakton si t prhershme masn e politiks tregtare.
3. Kur nj borxh doganor krijohet n rrethana q nuk
parashikohen n pikn 1, shuma e detyrimit t importit
ose eksportit pr tu paguar kontabilizohet brenda 14
ditve nga data, n t ciln autoritetet doganore jan n
gjendje t prcaktojn shumn e detyrimit t importit ose
eksportit n fjal dhe t marrin nj vendim.
4. Pika 3 zbatohet pr shumat e detyrimit t importit
ose eksportit q do t vilen ose mbeten pr tu vjel, kur
shuma e detyrimit t importit ose eksportit pr tu
paguar nuk sht kontabilizuar, n prputhje me pikat 1,
2 dhe 3, ose sht prcaktuar dhe kontabilizuar n nj
shum m t vogl se shuma pr tu paguar.
5. Afatet kohore pr kontabilizim, t prcaktuara n
pikat 1, 2 dhe 3, nuk zbatohen n rastet e rrethanave t
paparashikuara ose n rastet e forcave madhore.
6. Kontabilizimi mund t shtyhet, n rastin e
prmendur n paragrafin e dyt, t piks 3, t nenit 96,
pr sa koh q njoftimi i borxhit doganor nuk pengon
nj hetim penal.
Neni 100
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) rastet e parashikuara n shkronjn , t piks 1,
t nenit 96, kur autoritetet doganore jan t prjashtuara
nga detyrimi pr t njoftuar borxhin doganor;
b) modalitetet pr bashkpunimin ndrmjet
autoriteteve doganore dhe autoriteteve t tjera publike
ose private, me qllim vjeljen e borxhit doganor.

SEKSIONI 2
PAGESA E SHUMS S DETYRIMIT T IMPORTIT
OSE EKSPORTIT
Neni 101
Afatet e prgjithshme kohore pr pagesn dhe
pezullimi i afateve kohore pr pagesn
1. Shuma e detyrimit t importit ose eksportit, q i
prket nj borxhi doganor t njoftuar, n prputhje me
nenin 96, paguhet nga debitori brenda afatit t
prcaktuar nga autoritetet doganore.
Pa cenuar pikn 2, t nenit 46, ky afat nuk duhet t
kaloj 10 dit nga data e njoftimit t borxhit doganor
debitorit. N rastin e kontabilizimit prmbledhs, sipas
kushteve t prcaktuara n paragrafin e dyt, t piks 1,
t nenit 99, ky afat duhet t fiksohet n mnyr t till
q t mos i lejoj debitorit q t prfitoj nj afat pagese
m t gjat se ai q do t kishte prfituar nse do t
kishte marr zgjatje t afatit t pagess, n prputhje me
nenin 103.
Autoritetet doganore mund ta shtyjn kt afat me
aplikim nga debitori kur shuma e detyrimit t importit
ose eksportit pr tu paguar sht prcaktuar gjat
kontrollit pas lirimit (a posteriori) t prmendur n
nenin 49. Pa cenuar pikn 1, t nenit 105, nj shtyrje e
till nuk duhet t kaloj kohn e nevojshme q i duhet
debitorit pr t ndrmarr hapat e duhur pr t shlyer
detyrimin e tij.
2. Nse debitori prfiton nj nga lehtsit e pagess,
t prcaktuara n nenet 103 deri 105, pagesa duhet t
kryhet brenda afatit ose afateve t prcaktuara pr kto
lehtsi.
3. Afati i pagess s shums s detyrimit t importit
ose eksportit, q i korrespondon borxhit doganor,
pezullohet n rastet e mposhtme:
a) kur bhet nj krkes pr faljen e detyrimit, n
prputhje me nenin 114;
b) kur mallrat konfiskohen, shkatrrohen ose
braktisen n favor t shtetit;
c) kur lind nj borxh doganor, sipas nenit 74 dhe ka
m shum se nj debitor.
Neni 102
Pagesa
1. Pagesa kryhet n t holla ose me do mnyre
tjetr, e cila, sipas dispozitave n fuqi, ka t njjtin efekt
shlyerjeje, prfshir rregullimet e balancs s kreditit,
n prputhje me legjislacionin n fuqi.
2. Pagesa mund t bhet nga nj person i tret, n
vend t debitorit, i autorizuar prej tij.
3. Debitori mund, n do rast, t paguaj plotsisht
ose pjesrisht shumn e detyrimit t importit ose
eksportit para prfundimit t afatit q i sht dhn pr
t kryer pagesn.
6111

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

Neni 103
Shtyrja e pagess

Neni 105
Lehtsi t tjera pagese

Autoritetet doganore, bazuar n aplikimin e personit


t interesuar dhe prkundrejt nj garancie, autorizojn
shtyrjen e pagess s detyrimeve pr tu paguar n nj
nga mnyrat e mposhtme:
a) vemas, pr seciln nga shumat e detyrimit t
importit ose eksportit t kontabilizuar, n prputhje me
pikn 1 ose me pikn 4, t nenit 99;
b) globalisht, pr trsin e shumave t detyrimit t
importit ose eksportit, t kontabilizuara, n prputhje
me paragrafin e par, t piks 1, t nenit 99, gjat nj
periudhe t caktuar nga autoritetet doganore q nuk i
kalon 31 dit;
c) globalisht, pr t gjitha shumat e detyrimit t
importit ose eksportit q formojn nj kontabilizim t
vetm, n prputhje me paragrafin e dyt, t piks 1, t
nenit 99.

1. Autoritetet doganore mund ti japin debitorit


lehtsi pagese, prve shtyrjes s pagess, me kusht q
ai t ofroj nj garanci.
2. Kur lehtsit jepen sipas piks 1, paguhet interes
kredie mbi shumn e detyrimit t importit ose eksportit.
Norma e interesit t kredis sht e njjt me normn e
aplikuar n ditn e par t muajit n fjal nga Banka e
Shqipris, pr operacionet e saj kryesore t
rifinancimit, t rritura me 1 pr qind.
3. Autoritetet doganore mund t mos krkojn nj
garanci ose t mos aplikojn interesa kredie kur, n baz
t nj vlersimi t dokumentuar t situats s debitorit,
gjykohet se mund ti krijohen vshtirsi serioze
ekonomike ose sociale.
4. Autoritetet doganore nuk aplikojn interesin e
kredis kur shuma pr tu vjel sht m e vogl se 1
500 lek.

Neni 104
Afatet e shtyrjes s pagess
1. Afati, pr t ciln shtyhet pagesa, sipas nenit 103,
sht 30 dit.
2. Kur pagesa shtyhet n prputhje me shkronjn
a, t nenit 103, afati fillon nga dita e nesrme e
njoftimit t borxhit doganor debitorit.
3. Kur pagesa shtyhet n prputhje me shkronjn
b, t nenit 103, afati fillon nga dita e nesrme e
mbarimit t afatit t kontabilizimit prmbledhs. Ktij
afati i zbritet numri i ditve, q i korrespondon gjysms
s numrit t ditve t afatit t kontabilizimit
prmbledhs.
4. Kur pagesa shtyhet n prputhje me shkronjn
c, t nenit 103, periudha fillon nga dita e nesrme e
mbarimit t afatit pr lirimin e mallrave n fjal. Ktij
afati i zbritet numri i ditve, q i korrespondon gjysms
s numrit t ditve t afatit n fjal.
5. Kur numri i ditve pr afatet e prmendura n
pikat 3 dhe 4 sht nj numr tek, numri i ditve, q i
zbriten afatit prej 30 ditsh, sipas ktyre pikave, sht i
barabart me gjysmn e numrit m t vogl ift q vjen
m pas.
6. Kur afatet e prmendura n pikat 3 dhe 4 jan jav
kalendarike, autoritetet doganore mund t parashikojn
q pagesa e shums s detyrimit t importit ose
eksportit, pr t ciln sht shtyr pagesa, t bhet
maksimumi t premten e javs s katrt q vjen pas asaj
jave kalendarike.
Kur afatet jan muaj kalendarik, autoritetet
doganore mund t parashikojn q shuma e detyrimit t
importit ose eksportit, pr t ciln sht shtyr pagesa,
t paguhet ditn e 16-t t muajit pasardhs.

6112

Neni 106
Ekzekutimi i pagess
Kur shuma e detyrimit t importit ose eksportit nuk
sht paguar brenda afatit t caktuar, autoritetet
doganore prdorin t gjitha mjetet ligjore n fuqi pr t
siguruar ekzekutimin e pagess.
Neni 107
Kamatvonesat
1. Norma e kamatvonesave zbatohet mbi shumn e
detyrimit t importit ose eksportit nga data e prfundimit
t afatit t parashikuar deri n datn e pagess.
Norma e kamatvonesave sht e njjt me normn e
aplikuar n ditn e par t muajit n fjal nga Banka e
Shqipris, pr operacionet e saj kryesore t
rifinancimit, t rritura me 2 pr qind.
2. Kur nj borxh doganor lind sipas nenit 74 ose 77
apo kur njoftimi i borxhit doganor vjen n vijim t nj
kontrolli, pas lirimit, norma e kamatvonesave zbatohet
mbi shumn e detyrimit t importit ose eksportit, duke
filluar nga data, n t ciln lind borxhi doganor deri n
datn e njoftimit t tij.
Norma e kamatvonesave vendoset n prputhje me
paragrafin e dyt, t piks 1.
3. Autoritetet doganore mund t mos krkojn
zbatimin e norms s kamatvonesave kur, n baz t
nj vlersimi t dokumentuar t situats s debitorit,
gjykohet se atij i krijohen vshtirsi serioze ekonomike
ose sociale.
4. Autoritetet doganore nuk zbatojn kamatvonesa
kur shuma pr tu vjel sht m e vogl se 1 500 lek.

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

Neni 108
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen
rregullat pr pezullimin e afatit kohor pr pagesn e
shums s detyrimit t importit ose eksportit, q i
korrespondon nj borxhi doganor, sipas prcaktimeve t
piks 3, t nenit 101, dhe pr afatin e pezullimit.
SEKSIONI 3
RIMBURSIMI DHE FALJA
Neni 109
Dispozita t prgjithshme
1. Bazuar n kushtet e prcaktuara n kt seksion,
shuma e detyrimeve t importit ose eksportit
rimbursohet apo falet pr arsyet e mposhtme:
a) kur shumat e vjela jan m t mdha se detyrimi i
importit ose eksportit;
b) pr mallrat defektoze ose q nuk jan n prputhje
me kushtet e kontrats;
c) pr gabime nga autoritetet kompetente;
) pr kompensimin.
Kur nj shum e detyrimit t importit ose eksportit
sht paguar dhe deklarata doganore prkatse anulohet,
n prputhje me nenin 159, shuma rimbursohet.
2. Autoritetet doganore rimbursojn shumn e
detyrimit t importit ose eksportit, t prcaktuar n
pikn 1, kur ajo sht m e madhe se 1 500 lek,
prvese kur personi i interesuar krkon rimbursim edhe
pr shuma m t vogla.
3. Kur autoritetet doganore vlersojn q rimbursimi
ose falja duhet t jepen n baz t nenit 112 ose 113, ato
ia kalojn rastin/dosjen Drejtoris s Prgjithshme t
Doganave pr vendimmarrje n rastet e mposhtme:
a) kur autoritetet doganore konstatojn se rrethanat e
veanta jan rezultat i nj gabimi n aplikimin e
detyrimeve t shkaktuara nga Drejtoria e Prgjithshme e
Doganave;
b) kur autoritetet doganore konstatojn se ka ndodhur
nj gabim brenda prcaktimeve t nenit 112;
c) kur rrethanat e shtjes lidhen me hetime q
kryhen n kuadr t marrveshjeve t asistencs s
ndrsjell dhe bashkpunimit apo marrveshjeve t tjera
q Republika e Shqipris ka lidhur me vende apo grupvendesh;
) kur shuma pr tu rimbursuar ose falur nj personi
pr nj ose m shum operacione importi ose eksporti
sht m e madhe se 70 milion lek dhe sht rrjedhoj
e nj gabimi ose rrethane t veant.
4. Bazuar n kompetencat pr vendime, kur
autoritetet doganore konstatojn, brenda periudhave t
parashikuara n pikn 1, t nenit 114, q shuma e
detyrimit t importit ose eksportit duhet t jet objekt i
rimbursimit ose faljes, sipas parashikimeve t neneve

110, 112 ose 113, ato rimbursojn ose falin shumn


prkatse me nismn e tyre.
5. Nuk jepet rimbursim ose falje kur situata, q ka
uar n njoftimin e borxhit doganor, rezulton t jet
shkaktuar nga nj mashtrim i debitorit.
6. Rimbursimi nuk prfshin pagesn e interesave nga
autoritetet doganore kompetente.
Megjithat, interesi paguhet nse vendimi pr t
dhn rimbursimin nuk sht zbatuar brenda tre muajve
nga data e marrjes s vendimit, me prjashtim t rastit
kur shkaqet e mosrespektimit t ktij afati ishin jasht
kontrollit t autoriteteve doganore.
N raste t tilla, interesi paguhet nga data e
prfundimit t afatit prej tre muajsh deri n datn e
rimbursimit. Norma e interesit prcaktohet n prputhje
me nenin 105.
7. Kur autoritetet doganore kan br rimbursim ose
falje t gabuar, rivendoset borxhi doganor fillestar pr
sa koh nuk sht tejkaluar afati i parashkrimit, sipas
prcaktimeve t nenit 97.
N raste t tilla, do interes i paguar sipas paragrafit
e dyt, t piks 5, rimbursohet.
Neni 110
Shuma t paguara tepr t detyrimit t importit ose
eksportit
1. Nj shum e detyrimit t importit ose eksportit
rimbursohet ose falet n at mas sa shuma, q i
korrespondon borxhit doganor t njoftuar fillimisht,
kalon shumn q duhet paguar ose kur borxhi doganor i
njoftohet debitorit n kundrshtim me shkronjat c ose
, t piks 1, t nenit 96.
2. Kur aplikimi pr rimbursim ose falje sht bazuar
n ekzistencn, n kohn e pranimit, t deklarats
doganore pr qarkullim t lir, t nj detyrimi zero apo
t reduktuar pr mallrat, n kuadr t nj kuote tarifore,
tavani tarifor ose masave tarifore favorizuese,
rimbursimi ose falja jepet me kusht q, n kohn e
depozitimit t aplikimit, t shoqruar me dokumentet
prkatse, t plotsohet nj nga kushtet e mposhtme:
a) n rastin e kuotave tarifore, nuk sht arritur
volumi i kuots;
b) n rastet e tjera, nuk sht rivendosur tarifa
normale.
Neni 111
Mallrat defektoze ose jo n prputhje me kushtet e
kontrats
1. Shuma e detyrimit t importit rimbursohet ose
falet nse njoftimi i borxhit doganor ka t bj me
mallra, t cilat jan refuzuar nga importuesi, sepse, n
momentin e lirimit, ato ishin defektoze ose jo n
prputhje me kushtet e kontrats, n baz t s cils ato
jan importuar.
6113

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

Mallra defektoze konsiderohen edhe mallrat e


dmtuara prpara lirimit t tyre.
2. Pa anashkaluar dispozitat e piks 3, rimbursimi
ose falja e detyrimeve t importit jepet me kusht q
mallrat t mos jen prdorur, prvese n nj prdorim
fillestar t domosdoshm pr t prcaktuar q mallrat
jan defektoze ose nuk prputhen me kushtet e kontrats
dhe me kusht q ato t dalin nga territori doganor i
Republiks s Shqipris.
3. Nuk jepet rimbursim ose falje kur:
a) mallrat, prpara se t lirohen pr qarkullim t
lir, ishin t vendosura nn nj regjim t veant pr
testim, prvese kur prcaktohet se fakti q mallrat ishin
defektoze ose jo n prputhje me kushtet e kontrats nuk
mund t dallohej n kuadr t kryerjes s testit;
b) natyra e defektit t mallrave ishte marr n
konsiderat gjat hartimit t kushteve t kontrats, n
veanti t mimit, prpara se mallrat t vendoseshin n
nj regjim doganor q prfshin lindjen e nj borxhi
doganor; ose
c) mallrat jan shitur nga aplikuesi pasi sht br e
qart se kan qen defektoze ose nuk prputhen me
kushtet e kontrats.
4. Me aplikim nga personi i interesuar, mallra t
tilla, n vend q t nxirren nga territori doganor i
Republiks s Shqipris, mund t autorizohen nga
autoritetet doganore q t vendosen nn regjimin e
prpunimit aktiv, prfshir dhe shkatrrimin, n
regjimin e transitit t jashtm, n regjimin e magazins
doganore ose t zons s lir.
Neni 112
Gabime t autoriteteve kompetente
1. N raste t tjera nga ato t prmendura n
paragrafin e dyt, t piks 1, t nenit 109, dhe n nenet
110, 111 dhe 113, shuma e detyrimit t importit ose
eksportit rimbursohet ose falet kur, si rezultat i gabimit
nga autoritetet kompetente, shuma, q i korrespondon
borxhit doganor q ishte njoftuar fillimisht, ishte m e
ult se shuma q duhet paguar, me kusht q t
prmbushen kushtet e mposhtme:
a) debitori nuk ka qen n dijeni t gabimit;
b) debitori po vepronte n mirbesim.
2. Kur nuk prmbushen kushtet e piks 2, t nenit
110, jepet prjashtim ose falje kur mosaplikimi i tarifs
zero ose t reduktuar ka ardhur si rezultat i nj gabimi
nga ana e autoriteteve doganore dhe kur deklarata
doganore prmban t gjitha detajet dhe sht e shoqruar
me t gjitha dokumentet pr aplikimin e nj tarife zero
ose t reduktuar.
3. Kur trajtimi preferencial i mallrave sht dhn
mbshtetur n nj sistem t bashkpunimit administrativ
me autoritetet e nj vendi ose territori jasht territorit
doganor t Republiks s Shqipris, lshimi i nj
6114

certifikate nga kto autoritete, nse rezulton q sht


jokorrekt (i gabuar), prbn nj gabim, i cili nuk mund
t zbulohej n mnyr t arsyeshme, sipas kuptimit t
shkronjs a, t piks 1.
Lshimi i nj certifikate t pasakt, megjithat, nuk
prbn gabim, kur certifikata mbshtetet n fakte jo t
sakta, t dhna nga eksportuesi, prvese kur sht
evidente q autoritetet lshuese t certifikats ishin n
dijeni ose duhej t ishin n dijeni se mallrat nuk
plotsojn kushtet e prcaktuara pr dhnien e trajtimit
preferencial.
Debitori konsiderohet n mirbesim nse ai mund t
provoj q brenda periudhs kohore t veprimeve
tregtare n fjal ai ka treguar kujdesin e duhur pr t
garantuar prmbushjen e t gjitha kushteve t trajtimit
preferencial.
Debitori nuk mund t justifikohet me faktin se ka
qen n mirbesim nse sht miratuar/publikuar
dhe/ose njoftuar nj akt q tregon se ka dyshime t
arsyeshme q kan t bjn me zbatimin e duhur t
marrveshjeve preferenciale nga vendi ose territori
prfitues.
Neni 113
Kompensimi
1. N raste t tjera nga ato t prcaktuara n
paragrafin e dyt, t piks 1, t nenit 109, dhe n nenet
110, 111 dhe 112, nj shum e detyrimit t importit ose
eksportit rimbursohet ose falet pr shkak t kompensimit
kur nj borxh doganor ka lindur nn rrethana t veanta,
n t cilat asnj mashtrim ose neglizhenc e dukshme
nuk mund ti atribuohet debitorit.
2. Rrethanat e veanta, t prmendura n pikn 1
konsiderohet se ekzistojn kur, nga rrethanat e rastit,
sht e qart se debitori sht n nj situat shum t
veant, krahasuar me operatort e tjer t s njjts
fush dhe q, n munges t ksaj situate, ai nuk do t
kishte psuar disavantazhe nga vjelja e detyrimeve t
importit ose eksportit.
Neni 114
Procedura pr rimbursim dhe falje
1. Aplikimi pr rimbursim ose falje, n prputhje me
nenin 109, paraqitet n zyrn doganore kompetente
brenda afateve t mposhtme:
a) n rast vjeljeje m tepr t shums s detyrimeve
t importit ose eksportit, si rrjedhoj e gabimit nga
autoritetet kompetente, ose pr arsye t kompensimit
brenda nj afati trevjear, duke filluar nga data e
njoftimit t borxhit doganor;
b) n rast t mallrave defektoze ose jo n prputhje
me kushtet e kontrats, brenda nj viti nga data e
njoftimit t borxhit doganor;

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

c) n rast t anulimit t nj deklarate doganore,


brenda afatit t prcaktuar n rregullat q kan lidhje me
anulimin.
Afatet e prcaktuara n shkronjat a dhe b, t
ksaj pike, shtyhen kur aplikuesi siguron prova q ai
nuk mund t paraqiste krkesn e tij brenda afatit t
parashikuar, si rezultat i rrethanave t paparashikueshme
ose t nj force madhore.
2. Kur autoritetet doganore, pr shkak t arsyeve t
caktuara, nuk kan mundsi t rimbursojn ose t falin
nj shum detyrimesh importi ose eksporti, ather ato
duhet ta shqyrtojn at aplikim pr rimbursim ose falje,
n kuadr t hapsirave t tjera q disponojn, sipas
prcaktimeve t nenit 109.
3. Kur sht depozituar nj ankim kundr nj
njoftimi t borxhit doganor, sipas prcaktimeve t nenit
45, afatet e prcaktuara n paragrafin e par, t piks
1, t ktij neni, pezullohen, duke filluar nga data e
depozitimit t ankimit deri n prfundimin e
procedurave t ktij ankimi.
Neni 115
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen
rregullat, t cilat zbatohen gjat marrjes s nj vendimi,
sipas parashikimit t piks 3, t nenit 109, dhe n
veanti, pr:
a) kushtet pr pranimin e aplikimit/dosjes;
b) afatin kohor pr marrjen e vendimit dhe t
pezullimit t ktij afati kohor;
c) njoftimin e arsyeve, mbi t cilat do t bazohet
vendimi, prpara se ky vendim, q ka pasoja jo n favor
t personit t interesuar, t merret.
) njoftimin e vendimit;
d) pasojat e mosmarrjes s nj vendimi ose
mosnjoftimit t tij;
dh) rregullat procedurale t rimbursimit dhe faljes, t
prcaktuara n nenin 109.
KREU IV
SHUARJA E BORXHIT DOGANOR
Neni 116
Shuarja
1. Pa cenuar dispozitat n fuqi, n lidhje me
mosvjeljen e shums s detyrimit t importit ose
eksportit, q i korrespondon borxhit doganor n rastin e
paaftsis paguese t debitorit, t prcaktuar n rrug
gjyqsore, nj borxh doganor n import ose eksport
shuhet n nj nga mnyrat e mposhtme:
a) kur debitori nuk mund t marr m njoftimin e
borxhit doganor, sipas nenit 97;
b) me an t pagess s shums s detyrimit t
importit ose eksportit;

c) n prputhje me pikn 5, me an t faljes s


shums s detyrimit t importit ose eksportit;
) kur deklarata doganore pr mallrat e deklaruara
nn nj regjim doganor, pr t cilat duhet t paguhet
detyrimi i importit ose eksportit, sht anuluar;
d) kur mallrat, q u nnshtrohen detyrimeve t
importit ose eksportit, jan sekuestruar dhe njkohsisht
ose m von jan konfiskuar;
dh) kur mallrat, q i nnshtrohen detyrimeve t
importit ose eksportit, asgjsohen nn mbikqyrjen
doganore ose braktisen n favor t shtetit;
e) kur zhdukja e mallrave ose mosplotsimi i
detyrimeve, sipas legjislacionit doganor, rrjedhin nga
shkatrrimi total ose nga humbja e pakthyeshme e ktyre
mallrave, pr shkak t vet natyrs s mallrave ose t
rrethanave t paparashikueshme ose t nj force
madhore apo si pasoj e udhzimeve t autoriteteve
doganore. Pr qllim t ksaj pike, mallrat konsiderohen
si humbje e pakthyeshme kur ato jan br t
paprdorshme nga do person;
) kur borxhi doganor lind sipas nenit 74 ose 77 dhe
kur plotsohen njkohsisht kushtet e mposhtme:
i) mangsit q kan shkaktuar lindjen e borxhit
doganor nuk kan pasur pasoja reale n funksionimin
korrekt t regjimit doganor dhe nuk prbjn nj
tentativ mashtrimi;
ii) t gjitha formalitetet e nevojshme pr t rregulluar
situatn e mallrave kryhen n nj faz t mvonshme;
f) kur mallrat e liruara pr qarkullim t lir, t
prjashtuara nga detyrimet e importit ose q kan
detyrime importi t reduktuara, pr arsye t prdorimit
t tyre t veant prfundimtar (end-use), jan
eksportuar me lejen e autoriteteve doganore;
g) kur borxhi doganor ka lindur bazuar n nenin 73
dhe kur formalitetet e kryera pr t mundsuar dhnien
e trajtimit tarifor preferencial, t prmendur n kt
nen, jan anuluar;
gj) kur, mbshtetur n pikn 6, t ktij neni, borxhi
doganor ka lindur sipas nenit 74 dhe bazuar n provat e
vna n dispozicion, autoritetet doganore vlersojn se
mallrat nuk jan prdorur ose konsumuar dhe q ato kan
dal nga territori doganor i Republiks s Shqipris.
2. N rastet e parashikuara n shkronjn d, t
piks 1, borxhi doganor, pr qllime t sanksioneve t
zbatueshme, n rast t shkeljeve doganore, konsiderohet
si t mos jet shuar kur, sipas ligjit, n Republikn e
Shqipris, detyrimet e importit ose eksportit ose
ekzistenca e borxhit doganor shrben si baz pr
prcaktimin e sanksioneve.
3. Kur, n prputhje me shkronjn e, t piks 1,
nj borxh doganor shuhet pr sa u prket mallrave t
liruara pr qarkullim t lir me detyrime importi t
prjashtuara ose me detyrime t reduktuara, pr arsye t
6115

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

prdorimit t veant prfundimtar (end-use) t tyre dhe


do hedhurin ose mbetje, si rezultat i shkatrrimit t
tyre, konsiderohet si mall joshqiptar.
4. Dispozitat e legjislacionit doganor n fuqi pr
normativat standarde t humbjeve t pakthyeshme, pr
arsye q kan lidhje me vet natyrn e mallit, zbatohen
kur personi i interesuar nuk sht n gjendje t provoj
q humbja reale sht m e madhe se ajo e llogaritur,
duke zbatuar normativat standarde q lidhen me mallin
n fjal.
5. Kur disa persona jan prgjegjs pr pagesn e
shums s detyrimit t importit ose eksportit, q i
korrespondon borxhit doganor dhe sht dhn falja,
borxhi doganor shuhet vetm pr personin ose personat
t cilit/t cilve u sht dhn falja.
6. N rastin e prmendur n shkronjn h, t piks
1, borxhi doganor nuk shuhet pr personin/personat q
kan br nj tentativ pr mashtrim.
7. Kur borxhi doganor krijohet sipas nenit 74, ai
shuhet pr personin, sjellja e t cilit nuk prbn tentativ
pr mashtrim dhe q ka ndihmuar autoritetet doganore
n luftn kundr mashtrimit.

KREU I
DEKLARATA PRMBLEDHSE E HYRJES

b) n raste t tjera t justifikuara nga lloji i


transportit ose nga detyrimet q rrjedhin nga
marrveshjet ndrkombtare.
3. Deklarata prmbledhse e hyrjes depozitohet n
zyrn doganore hyrse, brenda nj afati t prcaktuar,
para hyrjes s mallrave n territorin doganor t
Republiks s Shqipris.
Autoritetet doganore mund t lejojn q deklarata
prmbledhse e hyrjes t depozitohet n nj zyr tjetr
doganore, me kusht q kjo e fundit t komunikoj
menjher ose tia bj t disponueshme n rrug
elektronike zyrs doganore hyrse t dhnat e nevojshme.
4. Deklarata prmbledhse e hyrjes depozitohet nga
transportuesi. Pavarsisht nga detyrimet e transportuesit,
deklarata prmbledhse e hyrjes mund t depozitohet
edhe nga njri prej personave t mposhtm:
a) importuesi e pritsi apo do person tjetr n emr
ose pr llogari t t cilit vepron transportuesi;
b) do person, i cili sht i aft t paraqes mallrat
n fjal ose ti ket paraqitur ato n zyrn doganore t
hyrjes.
5. Deklarata prmbledhse e hyrjes prmban t
dhnat e nevojshme pr kryerjen e analizave t riskut,
pr qllime t siguris dhe mbrojtjes.
6. N raste t veanta, kur nuk sht e mundur
marrja e t gjitha t dhnave, n prputhje me pikn 5,
nga personat e parashikuar n pikn 4, dhnia e ktyre
informacioneve mund tu krkohet personave t tjer q
i disponojn kto t dhna dhe q legjitimohen pr kt
dhnie.
7. Autoritetet doganore mund t pranojn prdorimin
e sistemeve informatike t operatorve tregtar,
operatorve portual ose transportues pr depozitimin e
nj deklarate prmbledhse hyrjeje, me kusht q kto
sisteme t prmbajn t dhnat e nevojshme t ksaj
deklarate dhe t dhnat t vihen n dispozicion brenda
nj afati t caktuar para hyrjes s mallrave n territorin
doganor t Republiks s Shqipris.
8. Autoritetet doganore mund t pranojn, n vend t
depozitimit t deklarats
prmbledhse t hyrjes,
depozitimin e nj njoftimi dhe aksesin n t dhnat
prkatse t deklarats prmbledhse hyrse q gjenden
n sistemin informatik t operatorit ekonomik.

Neni 119
Depozitimi i deklarats prmbledhse t hyrjes

Neni 120
Analiza e riskut

1. Mallrat q futen n territorin doganor t


Republiks s Shqipris shoqrohen nga nj deklarat
prmbledhse e hyrjes.
2. Detyrimi i parashikuar n pikn 1 nuk zbatohet:
a) pr mjetet e transportit dhe mallrave q gjenden n
to, t cilat prshkojn pa ndales ujrat territoriale ose
hapsirn ajrore t territorit doganor t Republiks s
Shqipris;

Zyra doganore e prcaktuar n pikn 3, t nenit 119,


siguron q brenda nj afati kohor t caktuar dhe
kryesisht pr qllime t siguris dhe mbrojtjes t kryej
nj analiz risku, mbi baz t deklarats prmbledhse t
hyrjes, sipas prcaktimeve t piks 1, t nenit 119, ose
t t dhnave t prcaktuara n pikn 8, t nenit 119,
dhe duhet t marr masat e nevojshme bazuar n
rezultatet e ksaj analize risku.

Neni 117
Zbatimi i sanksioneve
Kur borxhi doganor shuhet n baz t shkronjs ,
t piks 1, t nenit 116, nuk zbatohen sanksione pr
mosrespektim t legjislacionit doganor.
Neni 118
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohet
lista e mangsive q jan pa pasoj reale n
funksionimin korrekt t regjimit doganor prkats dhe
q prfshihen n nnndarjen i, t shkronjs , t
piks 1, t nenit 116.
TITULLI IV
MALLRAT Q HYJN N TERRITORIN
DOGANOR T REPUBLIKS S SHQIPRIS

6116

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

Neni 121
Ndryshimi dhe anulimi i deklarats prmbledhse t
hyrjes
1. Deklaruesi, prmes nj aplikimi, mund t autorizohet
t ndryshoj nj ose m shum t dhna t deklarats
prmbledhse t hyrjes, pas depozitimit t saj.
Asnj ndryshim i till nuk do t jet i mundur pas
njrit prej rasteve t mposhtme:
a) autoritetet doganore kan informuar personin i cili
depozitoi deklaratn prmbledhse t hyrjes q ato kan
si qllim t kontrollojn mallrat;
b) autoritetet doganore kan prcaktuar q t dhnat
e deklarats prmbledhse t hyrjes jan t pasakta;
c) mallrat jan paraqitur n dogan.
2. Kur mallrat, pr t cilat sht depozituar nj
deklarat prmbledhse e hyrjes, nuk kan hyr n
territorin doganor t Republiks s Shqipris,
autoritetet doganore e anulojn deklaratn n nj prej
rasteve t mposhtme:
a) me aplikim nga deklaruesi;
b) brenda 200 ditve nga data e depozitimit t
deklarats.
Neni 122
Deklarata t depozituara q zvendsojn deklaratn
prmbledhse t hyrjes
1. Zyra doganore e prcaktuar n pikn 3, t nenit
119, mund t mos krkoj depozitimin e nj deklarate
prmbledhse t hyrjes pr mallrat, pr t cilat, prpara
mbarimit t afatit kohor pr t depozituar deklaratn
prmbledhse t hyrjes, sht depozituar nj deklarat
doganore. N kt rast, deklarata doganore duhet t
prmbaj t paktn t dhnat e nevojshme t deklarats
prmbledhse t hyrjes. Deri n momentin q deklarata
doganore pranohet n prputhje me nenin 157, ajo ka
statusin e deklarats prmbledhse t hyrjes.
2. Zyra doganore e prcaktuar n pikn 3, t nenit
119, mund t mos krkoj depozitimin e nj deklarate
prmbledhse t hyrjes pr mallrat, pr t cilat, prpara
mbarimit t afatit kohor pr t depozituar deklaratn
prmbledhse t hyrjes, sht depozituar nj deklarat
pr magazinim t prkohshm. Kjo deklarat duhet t
prmbaj t paktn t dhnat e nevojshme t deklarats
prmbledhse t hyrjes. Deri n momentin q mallrat e
deklaruara t paraqiten n dogan, sipas prcaktimeve t
nenit 130, deklarata pr magazinim t prkohshm ka
statusin e deklarats prmbledhse t hyrjes.

b) afatet kohore, t prmendura n pikat 3 dhe 7, t


nenit 119, brenda t cilave, prpara se mallrat t hyjn
n territorin doganor t Republiks s Shqipris, duhet
t depozitohet deklarata prmbledhse e hyrjes, duke
marr n konsiderat llojin e mallrave dhe t trafikut;
c) rastet e prcaktuara n pikn 6, t nenit 119, dhe
personat e tjer, t cilve u krkohet t depozitojn t
dhna t deklarats prmbledhse t hyrjes n ato raste;
) rregullat procedurale pr depozitimin e nj
deklarate prmbledhse t hyrjes, sipas prcaktimeve t
nenit 119;
d) rregullat procedurale pr dhnien e t dhnave t
deklarats prmbledhse t hyrjes nga persona t tjer,
sipas prcaktimeve t piks 6, t nenit 119;
dh) afati kohor, brenda t cilit duhet t kryhet
analiza e riskut, dhe masat q ndrmerren n prputhje
me nenin 120;
e) rregullat procedurale pr ndryshimin e deklarats
prmbledhse t hyrjes, n prputhje me pikn 1, t
nenit 121;
) rregullat procedurale pr brjen t pavlefshme t
deklarats prmbledhse t hyrjes, n prputhje me
pikn 2, t nenit 121, duke marr parasysh menaxhimin
e duhur t hyrjes s mallrave.
KREU II
MBRRITJA E MALLRAVE
SEKSIONI 1
HYRJA E MALLRAVE N TERRITORIN
DOGANOR T REPUBLIKS S SHQIPRIS
Neni 124
Njoftimi i mbrritjes s nj anijeje detare ose nj
mjeti ajror

Neni 123
Aktet nnligjore

1. Operatori (prdoruesi) i nj anijeje detare ose i nj


mjeti ajror, q hyn n territorin doganor t Republiks
s Shqipris n momentin e mbrritjes s mjetit t
transportit, njofton zyrn doganore hyrse.
Kur informacioni pr mbrritjen e nj anijeje detare
ose t nj mjeti ajror sht i disponueshm nga
autoritetet doganore, ato mund t mos krkojn
njoftimin e mbrritjes s prmendur n paragrafin e par
t ksaj pike.
2. Autoritetet doganore mund t pranojn q t
prdoren sistemet portuale, aeroportuale ose metoda t
tjera informimi t vlefshme pr t njoftuar mbrritjen e
mjeteve.
Neni 125
Mbikqyrja doganore

Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:


a) rastet kur, sipas prcaktimeve t shkronjs b, t
piks 2, t nenit 119, nuk krkohet depozitimi i nj
deklarate prmbledhse t hyrjes;

1. Mallrat e futura n territorin doganor t


Republiks s Shqipris, nga momenti i hyrjes s tyre,
i nnshtrohen mbikqyrjes doganore dhe mund t jen
objekt i kontrolleve doganore. N prputhje me ligjin,
6117

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

mallrat jan objekt i ndalimeve dhe kufizimeve pr arsye t


mbrojtjes s moralit shoqror, rendit publik ose siguris
publike, mbrojtjes s shndetit dhe jets s njerzve,
kafshve apo bimve, mbrojtjes s mjedisit, mbrojtjes s
pasurive kombtare me vler artistike, historike apo
arkeologjike dhe mbrojtjes s pronsis industriale ose
tregtare. Kto ndalime dhe kufizime prfshijn edhe
kontrollin e prekursorve kimik, t mallrave q shkelin t
drejtat e pronsis intelektuale dhe shumat n t holla q
hyjn n Republikn e Shqipris, si edhe zbatimin e
masave mbrojtse dhe menaxhuese pr peshkimin dhe
masat e politiks tregtare.
Ato mbeten nn nj mbikqyrje t till pr aq koh
sa t jet e nevojshme pr tu prcaktuar statusi i tyre
doganor dhe nuk duhet t lvizen pa lejen e autoriteteve
doganore.
Pa cenuar nenin 227, mallrat shqiptare, sapo
prcaktohet statusi i tyre doganor, nuk jan objekt i
mbikqyrjes doganore.
Mallrat joshqiptare mbeten nn mbikqyrje doganore
derisa ato ndryshojn statusin e tyre doganor ose ato
dalin nga territori doganor i Republiks s Shqipris
apo shkatrrohen.
2. Mbajtsi i mallrave nn mbikqyrje doganore
mund, me lejen e autoriteteve doganore, n do koh, t
shqyrtoj mallrat ose t marr mostra, n veanti, pr t
prcaktuar klasifikimin e tyre tarifor, vlern doganore
ose statusin doganor.
Neni 126
Transporti drejt vendit t duhur
1. Personi, i cili fut mallra n territorin doganor t
Republiks s Shqipris, i transporton ato pa vones n
rrugn e prcaktuar nga autoritetet doganore dhe, n
prputhje me udhzimet e tyre, nse ka t tilla, drejt
zyrs doganore t caktuar ose n nj vend tjetr t
prcaktuar nga kto autoritete apo n nj zon t lir.
2. do person, i cili merr prgjegjsin pr
transportimin e mallrave, pasi ato jan futur n territorin
doganor t Republiks s Shqipris, sht prgjegjs
pr zbatimin e detyrimeve t prcaktuara n pikn 1.
3. Pika 1 nuk pengon zbatimin e dispozitave t veanta
pr sa u prket mallrave t transportuara n zonat kufitare
ose n tubacione apo kabllo, po ashtu edhe trafikut me
rndsi t paprfillshme ekonomike, si jan letrat,
kartolinat dhe materialet e printuara dhe ekuivalentt e tyre
elektronik ose mallrave t transportuara nga udhtart, pr
aq sa mbikqyrja doganore dhe mundsit e kontrollit
doganor nuk rrezikohen.
4. Pika 1 nuk zbatohet pr mjetet e transportit dhe
mallrat e transportuara n to, t cilat vetm kalojn
nprmjet ujrave territoriale ose hapsirs ajrore t
territorit doganor t Republiks s Shqipris pa ndales
brenda ktij territori.
6118

Neni 127
Shrbimet e brendshme ajrore dhe detare
Nenet 119 deri n 122 dhe pika 1 e nenit 124, nenet
126, 128, 130 deri n 132, e 134 deri n 139 nuk
zbatohen pr mallrat joshqiptare dhe mallrat e
prcaktuara n nenin 144, t cilat kan ln prkohsisht
territorin doganor t
Republiks s Shqipris,
ndrkoh q lvizin ndrmjet dy pikave n kt territor
nga deti ose ajri, me kusht q transporti t jet kryer nga
nj rrug direkte pa ndales jasht territorit doganor t
Republiks s Shqipris.
Neni 128
Transporti nn rrethana t veanta
1. Kur, pr arsye t rrethanave t paparashikuara ose
t nj force madhore, detyrimi i prcaktuar n pikn 1,
t nenit 126,
nuk mund t prmbushet, personi
prgjegjs pr prmbushjen e ktij detyrimi ose do
person tjetr q vepron n emr dhe pr llogari t atij
personi duhet t informoj pa vones autoritetet
doganore pr situatn. Kur rrethanat e paparashikuara
ose forca madhore nuk kan shkaktuar humbjen e plot
t mallrave, autoritetet doganore duhet gjithashtu t
informohen pr vendndodhjen e sakt t tyre.
2. Kur, pr arsye t rrethanave t paparashikuara ose
t nj force madhore, nj mjet lundrimi ose ajror, sipas
piks 4, t nenit 126, sht i detyruar t hyj n port ose
t ulet prkohsisht n territorin doganor t Republiks
s Shqipris dhe detyrimi i prcaktuar n pikn 1, t
nenit 126, nuk mund t prmbushet, personi, i cili solli
mjetin e lundrimit ose at ajror n territorin doganor t
Republiks s Shqipris apo do person tjetr q
vepron n emr dhe pr llogari t tij, duhet t informoj
pa vones autoritetet doganore pr situatn.
3. Autoritetet doganore prcaktojn masat q duhen
marr pr t lejuar mbikqyrjen doganore t mallrave t
prmendura n pikn 1 ose t mjetit t lundrimit apo atij
ajror dhe t do malli n to n rrethanat e specifikuara
n pikn 2 dhe t siguroj, kur sht me vend, q ato
jan transportuar m pas n nj zyr doganore ose n
do vend tjetr t caktuar apo miratuar nga autoritetet.
Neni 129
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen
rregullat procedurale pr:
a) njoftimin e mbrritjes, sipas prcaktimeve t nenit
124;
b) transportin e mallrave, sipas prcaktimeve t piks
3, t nenit 126.

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

SEKSIONI 2
PARAQITJA, SHKARKIMI DHE VERIFIKIMI I
MALLRAVE
Neni 130
Paraqitja e mallrave n dogan
1. Mallrat e futura n territorin doganor t
Republiks s Shqipris paraqiten n dogan menjher
pas mbrritjes s tyre n zyrn doganore t caktuar ose
n do vend tjetr t caktuar apo miratuar nga autoritetet
doganore ose n zon t lir nga nj prej personave t
mposhtm:
a) personi, i cili futi mallrat n territorin doganor t
Republiks s Shqipris;
b) personi, n emr e pr llogari t t cilit vepron
personi q futi mallrat n kt territor;
c) personi, i cili merr prgjegjsi pr transportimin e
mallrave, pasi ato jan futur n territorin doganor t
Republiks s Shqipris.
2. Mallrat, q futen n territorin doganor t Republiks
s Shqipris n rrug detare ose ajrore dhe q pr qllime
transporti mbeten n t njjtin mjet transporti, paraqiten n
dogan vetm n portin ose aeroportin, n t cilin jan
shkarkuar ose transborduar. Megjithat nuk paraqiten n
dogan n port ose aeroport mallrat q hyjn n territorin
doganor t Republiks s Shqipris dhe q shkarkohen
dhe ringarkohen n t njjtin mjet transporti gjat itinerarit
n fjal pr t mundsuar shkarkimin ose ngarkimin e
mallrave t tjera.
3. Pavarsisht nga detyrimet e personit t prmendur
n pikn 1, paraqitja e mallrave mund t kryhet edhe
nga nj prej personave t mposhtm:
a) do person, i cili i vendos menjher mallrat nn
nj regjim doganor;
b) mbajtsi i nj autorizimi pr shfrytzimin e
ambienteve t magazinimit ose do person, i cili kryen
nj aktivitet n nj zon t lir.
4. Personi q paraqet mallrat i referohet deklarats
prmbledhse t hyrjes ose, n rastet e parashikuara n
nenin 122, deklarats doganore ose deklarats pr
magazinim t prkohshm q sht depozituar pr kto
mallra prvese kur depozitimi i nj deklarate
prmbledhse t hyrjes nuk krkohet.
5. Kur mallrat joshqiptare t paraqitura n dogan
nuk jan t mbuluara nga nj deklarat prmbledhse e
hyrjes dhe prvese kur nuk krkohet depozitimi i nj
deklarate t till, nj nga personat e prcaktuar n pikn
4, t nenit 119, pa rn ndesh me pikn 6, t nenit 119,
duhet t depozitoj menjher deklaratn prmbledhse
t hyrjes ose n vend t saj nj deklarat doganore ose
deklarat pr magazinim t prkohshm.
6. Prcaktimet sipas piks 1 t ktij neni nuk
prjashtojn zbatimin e rregullave t veanta pr sa u
prket mallrave t transportuara n zonat kufitare ose n

tubacione apo kabllo, si dhe trafikut me rndsi t


paprfillshme ekonomike, si jan letrat, kartolinat dhe
materialet e printuara dhe ekuivalentt e tyre elektronik
ose mallrave t transportuara nga udhtart, pr aq sa
mbikqyrja doganore dhe mundsit e kontrollit doganor
nuk rrezikohen.
7. Mallrat e paraqitura n dogan nuk mund t
lvizen nga vendi ku ato jan paraqitur pa autorizimin e
autoriteteve doganore.
Neni 131
Shkarkimi dhe verifikimi i mallrave
1. Mallrat shkarkohen ose transbordohen nga mjetet
e transportit, n t cilat ato gjenden vetm me autorizim
t autoriteteve doganore dhe vetm n vendet e caktuara
ose t miratuara nga kto autoritete.
Megjithat, ky autorizim nuk krkohet n rast t nj
rreziku t pashmangshm q sjell si nevoj shkarkimin e
menjhershm t t gjitha mallrave ose t nj pjese t
tyre. N kt rast, autoritetet doganore duhet t
informohen menjher.
2. Autoritetet doganore mund t krkojn n do
koh q mallrat t shkarkohen dhe t shpaketohen me
qllim verifikimin e tyre, marrjen e mostrave ose
verifikimin/kontrollin e mjetit t transportit q i
transporton ato.
Neni 132
Mallrat q lvizin nn regjimin e transitit
1. Pikat 2 deri n 4, t nenit 126, dhe nenet 130, 131
e 134 deri n 139 nuk zbatohen kur mallrat, q jan
aktualisht nn nj regjim transiti, hyjn brenda territorit
doganor t Republiks s Shqipris.
2. Nenet 131 dhe 134 deri n 139 zbatohen pr
mallrat joshqiptare q lvizin nn nj regjim transiti,
sapo ato paraqiten n zyrn doganore t destinacionit n
territorin doganor t Republiks s Shqipris, n
prputhje me dispozitat mbi regjimin e transitit.
Neni 133
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) kushtet pr miratimin e vendeve t prmendura n
pikn 1, t nenit 130;
b) rregullat procedurale pr sa i prket paraqitjes t
mallrave n dogan, sipas nenit 130.

6119

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

SEKSIONI 3
MAGAZINIMI I PRKOHSHM I MALLRAVE
Neni 134
Mallrat n magazinim t prkohshm
Mallrat joshqiptare vendosen n magazinim t
prkohshm nga momenti q ato paraqiten n dogan.
Neni 135
Deklarata e magazinimit t prkohshm
1. Mallrat joshqiptare q paraqiten n dogan mbulohen
nga nj deklarat e magazinimit t prkohshm, e cila
prmban t gjitha t dhnat e nevojshme pr zbatimin e
dispozitave q rregullojn magazinimin e prkohshm.
2. Dokumentet, q kan lidhje me mallrat n
magazinim t prkohshm, u vihen n dispozicion
autoriteteve doganore kur e krkon legjislacioni shqiptar
ose kur sht e nevojshme pr kryerjen e kontrolleve
doganore.
3. Deklarata pr magazinim t prkohshm
depozitohet nga nj prej personave t prcaktuar n
pikn 1 ose 3, t nenit 130, n nj moment t dyt pas
paraqitjes s mallrave n dogan.
4. Prvese kur nuk krkohet depozitimi i nj
deklarate prmbledhse t hyrjes, deklarata e
magazinimit t prkohshm duhet t prmbaj nj
referenc t do deklarate prmbledhse t hyrjes pr
mallrat q paraqiten n dogan, prvese kur mallrat
kan qen ndrkoh n magazinim t prkohshm ose
jan vendosur nn nj regjim doganor dhe nuk kan ln
territorin doganor t Republiks s Shqipris.
5. Autoritetet doganore mund t pranojn q
deklarata e magazinimit t prkohshm t marr nj nga
format e mposhtme:
a) e nj reference t deklarats prmbledhse t
hyrjes, t depozituar pr mallrat n fjal, t plotsuar
me t dhnat e nj deklarate t magazinimit t
prkohshm;
b) e nj manifesti ose t nj dokumenti tjetr
transporti, me kusht q ai t prmbaj t dhnat e nj
deklarate t magazinimit t prkohshm, prfshir
referencn e do deklarate prmbledhse t hyrjes pr
mallrat n fjal.
6. Autoritetet doganore mund t pranojn prdorimin
e sistemeve informatike t dokumenteve tregtare,
portuale ose t transportit pr paraqitjen e nj deklarate
t magazinimit t prkohshm, me kusht q kto sisteme
t prmbajn t dhnat e nevojshme t ksaj deklarate
dhe q kto t dhna t vihen n dispozicion t tyre, n
prputhje me pikn 3.
7. Nenet 169 deri n 174 zbatohen pr deklaratn e
magazinimit t prkohshm.
8. Deklarata e magazinimit t prkohshm mund t
prdoret gjithashtu pr qllime t:
6120

a) njoftimit t mbrritjes, sipas prcaktimeve t nenit


124;
b) paraqitjes s mallrave n dogan sipas
prcaktimeve t nenit 130, pr sa koh q ajo plotson
kushtet e parashikuara n ato dispozita.
9. Nj deklarat e magazinimit t prkohshm nuk
krkohet kur, pas momentit t paraqitjes s mallrave n
dogan, statusi doganor i tyre si mallra shqiptare
prcaktohet n prputhje me nenet 142 deri n 145.
10. Deklarata e magazinimit t prkohshm mbahet
nga autoritetet doganore ose u bhet e aksesueshme
atyre pr qllime t verifikimit q mallrat, me t cilat
ajo (deklarata) ka lidhje, jan vendosur m von nn nj
regjim doganor ose jan rieksporuar n prputhje me
nenin 139.
11. Pr qllime t pikave 1 deri n 10, kur mallrat
joshqiptare t lvizura nn nj regjim transiti jan
paraqitur n dogan n nj zyr destinacioni brenda
territorit doganor t Republiks s Shqipris, t dhnat
pr operacionin e transitit n fjal konsiderohen si t
jen deklarat e magazinimit t prkohshm, me kusht
q ato t plotsojn krkesat pr at qllim. Megjithat
mbajtsi i mallrave mund t depozitoj nj deklarat t
magazinimit t prkohshm pas mbylljes s regjimit t
transitit.
Neni 136
Ndryshimi dhe anulimi i nj deklarate pr magazinim
t prkohshm
1. Me an t nj aplikimi, deklaruesi lejohet t
ndryshoj nj ose m shum t dhna t deklarats pr
magazinim t prkohshm, pasi ajo sht depozituar.
Nuk mund t bhet ndryshim n deklaratn fillestare pr
mallrat, t ndryshme nga ato t deklaruara fillimisht n
at deklarat.
Nuk mund t bhet asnj ndryshim pasi autoritetet
doganore:
a) kan informuar personin q ka depozituar
deklaratn se ato kan pr qllim t kontrollojn mallrat;
b) prcaktojn se t dhnat e deklarats jan t
pasakta.
2. Kur mallrat, pr t cilat sht depozituar nj
deklarat e magazinimit t prkohshm, nuk jan
paraqitur n dogan, autoritetet doganore e anulojn
deklaratn n nj prej rasteve t mposhtme:
a) me aplikim nga deklaruesi;
b) brenda 30 ditve nga data e depozitimit t
deklarats.
Neni 137
Kushtet dhe prgjegjsit pr magazinimin e
prkohshm t mallrave
1. Mallrat n magazinim t prkohshm mund t magazinohen vetm n ambiente magazinimi t prkohshme, n

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

prputhje me nenin 138 ose, kur sht e justifikueshme, n


vende t tjera t caktuara ose t miratuara nga autoritetet
doganore.
2. Pa cenuar pikn 2, t nenit 125, mallrat n
magazinim t prkohshm jan objekt vetm i atyre
formave t trajtimit, t destinuara pr t garantuar
ruajtjen e tyre n nj gjendje t pandryshueshme, pa i
ndryshuar pamjen ose karakteristikat teknike.
3. Mbajtsi i autorizimit, i prcaktuar n nenin 138,
ose personi, q magazinon mallrat n rastet kur ato
magazinohen n vende t tjera, t caktuara ose t
miratuara nga autoritetet doganore, sht prgjegjs:
a) pr t siguruar q mallrat n magazinim t
prkohshm nuk i shmangen mbikqyrjes doganore;
b) pr t plotsuar detyrimet q rrjedhin nga
magazinimi i mallrave n magazin t prkohshme.
4. Kur, pr do arsye, mallrat nuk mund t mbahen
n magazin t prkohshme, autoritetet doganore, pa
vones, marrin t gjitha masat e nevojshme pr t
rregulluar situatn e mallrave, n prputhje me nenet
178, 179 dhe 180.
Neni 138
Autorizimi pr prdorimin e ambienteve t
magazinimit t prkohshm
1. Pr prdorimin e ambienteve t magazinimit t
prkohshm krkohet nj autorizim nga ana e
autoriteteve doganore. Ky autorizim nuk krkohet kur
operator t ambienteve t magazinimit t prkohshm
jan vet autoritetet doganore.
Kushtet, n t cilat lejohet prdorimi i ambienteve t
magazinimit t prkohshm, prcaktohen n autorizim.
2. Autorizimi i prcaktuar n pikn 1 u jepet vetm
personave q plotsojn t gjitha kushtet e mposhtme:
a) jan t vendosur n territorin doganor t
Republiks s Shqipris;
b) japin garancit e nevojshme pr zhvillimin e duhur
t operacioneve. Nj operator ekonomik i autorizuar n
fushn e thjeshtsimeve doganore konsiderohet q e
plotson kt kusht n rast se prdorimi i ambienteve t
magazinimit t prkohshm sht prfshir n autorizim,
sipas shkronjs a, t piks 2, t nenit 40;
c) depozitojn nj garanci, n prputhje me nenin 84.
Kur depozitohet nj garanci globale, autoritetet
doganore mbikqyrin prmbushjen e detyrimeve q
rrjedhin nga prdorimi i ksaj garancie.
3. Autorizimi i prcaktuar n pikn 1 jepet vetm kur
autoritetet doganore mund t garantojn mbikqyrjen
doganore, duke prdorur masa administrative n mnyr
proporcionale me nevojat ekonomike n fjal.
4. Mbajtsi i autorizimit i mban regjistrimet e duhura
n nj form t miratuar nga autoritetet doganore.
Regjistrimet duhet t prmbajn informacionin dhe t
dhnat q u mundsojn autoriteteve doganore t

mbikqyrin operacionet n ambientet e magazinimit t


prkohshm dhe, n veanti, pr sa i prket identifikimit
t mallrave t magazinuara, statusin e tyre doganor dhe
t dhna pr lvizjen e tyre.
Nj operator ekonomik, i autorizuar pr thjeshtsi
doganore, konsiderohet se prmbush detyrimet e
prcaktuara n kt pik, kur ai mban regjistrimet e
duhura pr prdorimin e nj magazine t prkohshme.
5. Autoritetet doganore mund t autorizojn
mbajtsin e autorizimit t lviz mallrat n magazinim t
prkohshm nga nj ambient magazinimi i prkohshm
n nj tjetr, me kusht q kjo lvizje t mos rrit rezikun
pr mashtrim, si m posht:
a) nj lvizje e till zhvillohet nn prgjegjsin e nj
autoriteti doganor;
b) kjo lvizje mbulohet nga nj autorizim i vetm, i
lshuar pr nj operator ekonomik t autorizuar pr
thjeshtsi doganore; ose
c) n raste t tjera lvizjeje.
6. Autoritetet doganore, kur ekziston nj nevoj
ekonomike dhe nuk pengohet mbikqyrja doganore,
mund t autorizojn magazinimin e mallrave shqiptare
n nj ambient magazinimi t prkohshm. Kto mallra
nuk konsiderohen si mallra n magazinim t
prkohshm.
Neni 139
Prfundimi i magazinimit t prkohshm
Mallrat joshqiptare n magazinim t prkohshm
vendosen nn nj regjim doganor ose rieksportohen
brenda 90 ditve.
Neni 140
Zgjedhja e regjimit doganor
Prvese kur parashikohet ndryshe, deklaruesi sht i
lir t zgjedh regjimin doganor, nn t cilin do t
vendos mallrat me kushtet e atij regjimi, pavarsisht
nga lloji dhe sasia e mallrave ose vendi i tyre i origjins,
i nisjes a i destinacionit.
Neni 141
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) kushtet pr miratimin e vendeve t prcaktuara n
pikn 1, t nenit 137;
b) kushtet pr dhnien e autorizimit pr prdorimin e
ambienteve t magazinimit t prkohshm, sipas
prcaktimeve t nenit 138;
c) rastet e lvizjes, t prcaktuara n shkronjn c,
t piks 5, t nenit 138;
) rregullat procedurale pr depozitimin e deklarats
s magazinimit t prkohshm, t prcaktuara n nenin
135;
6121

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

d) rregullat procedurale pr ndryshimin e deklarats


s magazinimit t prkohshm, t prcaktuara n pikn
1, t nenit 136;
dh) rregullat procedurale pr anulimin e deklarats s
magazinimit t prkohshm, t prcaktuar n pikn 2, t
nenit 136;
e) rregullat procedurale pr lvizjen e prcaktuar n
pikn 5, t nenit 138.

Neni 144
Mallrat shqiptare q ln prkohsisht territorin
doganor t Republiks s Shqipris

TITULLI V
RREGULLA T PRGJITHSHME PR STATUSIN
DOGANOR,VENDOSJA E MALLRAVE NN NJ
REGJIM DOGANOR, VERIFIKIMI, LIRIMI DHE
TJETRSIMI/SHKATRRIMI I MALLRAVE

1. N rastet e prcaktuara n shkronjat b deri n


d, t piks 2, t nenit 204, mallrat mbajn statusin e
tyre doganor si mallra shqiptare vetm nse ky status
sht prcaktuar nn kushtet dhe mnyrat e parashikuara
nga legjislacioni doganor.
2. N raste t veanta mallrat shqiptare mund t
lvizin, pa qen objekt i nj regjimi doganor, nga nj
pik n nj pik tjetr, t territorit doganor t
Republiks s Shqipris, duke ln prkohsisht kt
territor pa ndryshuar statusin e tyre doganor.

KREU I
STATUSI DOGANOR I MALLRAVE

Neni 145
Aktet nnligjore

Neni 142
Prezumimi i statusit doganor t mallrave shqiptare

Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:


a) rastet kur prezumimi i parashikuar n pikn 1, t
nenit 142, nuk zbatohet;
b) kushtet pr dhnien e lehtsive, n lidhje me
depozitimin e provave pr t vrtetuar statusin doganor t
mallrave shqiptare;
c) rastet kur mallrat e prcaktuara n pikn 3, t nenit
142, nuk kan statusin doganor t mallrave shqiptare;
) rastet kur statusi doganor i mallrave, t prcaktuara
pikn 2, t nenit 144, nuk ndryshon;
d) rregullat procedurale pr depozitimin dhe verifikimin
e provs s statusit doganor t mallrave shqiptare.

1. T gjitha mallrat, q gjenden n territorin doganor


t Republiks s Shqipris, prezumohen t ken
statusin doganor t mallrave shqiptare, prvese kur
prcaktohet q ato jan mallra joshqiptare.
2. N disa raste, prezumimi i parashikuar n pikn 1,
t ktij neni, nuk aplikohet dhe statusi doganor i
mallrave shqiptare duhet t provohet.
3. N disa raste, mallrat trsisht t prftuara n
territorin doganor t Republiks s Shqipris nuk kan
statusin doganor t mallrave shqiptare nse ato jan
prftuar nga mallra t vendosura n magazinim t
prkohshm ose t vna nn regjimin e transitit t
jashtm, nn nj regjim magazinimi, regjim lejimi t
prkohshm apo regjim prpunimi aktiv.
Neni 143
Humbja e statusit doganor t mallrave shqiptare
Mallrat shqiptare bhen mallra joshqiptare n rastet e
mposhtme:
a) kur ato dalin jasht territorit doganor t
Republiks s Shqipris, pr aq koh sa nuk zbatohen
rregullat pr transitin e brendshm;
b) kur ato jan vendosur n regjimin e transitit t
jashtm, n regjimin e magazinimit ose regjimin e
prpunimit aktiv, pr aq sa e lejon legjislacioni doganor;
c) kur ato jan vendosur nn nj regjim prdorimi t
veant prfundimtar (end-use) dhe m pas jan
braktisuar n favor t shtetit ose shkatrrohen duke ln
mbetje;
) kur deklarata doganore pr lirimin e mallrave pr
qarkullim t lir anulohet pas lirimit t mallrave.

6122

KREU II
VENDOSJA E MALLRAVE NN NJ REGJIM
DOGANOR
SEKSIONI 1
DISPOZITA T PRGJITHSHME
Neni 146
Deklarata doganore e mallrave dhe mbikqyrja
doganore e mallrave shqiptare
1. T gjitha mallrat e destinuara pr tu vendosur nn
nj regjim doganor, me prjashtim t regjimit t zons
s lir, mbulohen nga deklarata doganore e duhur pr
regjimin prkats.
2. N raste t veanta, t ndryshme nga ato t
prcaktuara n pikn 2, t nenit 17, nj deklarat doganore
mund t depozitohet, duke prdorur mnyra t ndryshme
nga teknikat informatike t prpunimit t t dhnave.
3. Mallrat shqiptare, t deklaruara pr eksport, transit
t brendshm ose prpunim pasiv, jan objekt i
mbikqyrjes doganore q nga momenti i pranimit t
deklarats s prmendur n pikn 1 deri n momentin q
ato dalin nga territori doganor i Republiks s Shqipris
ose, kur jan braktisur n favor t shtetit, shkatrrohen apo
deklarata doganore anulohet.

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

Neni 147
Zyrat doganore kompetente
1. Kshilli i Ministrave prcakton vendndodhjen dhe
kompetencat e zyrave t ndryshme doganore t
vendosura n territorin e Republiks s Shqipris.
2. Zyra doganore kompetente pr vendosjen e
mallrave n nj regjim doganor sht zyra doganore
prgjegjse pr vendin ku mallrat paraqiten n dogan,
prve rasteve t parashikuara ndryshe.
Neni 148
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) rastet kur nj deklarat doganore mund t
depozitohet duke prdorur mnyra t ndryshme nga
teknikat informatike t prpunimit t t dhnave, sipas
prcaktimeve t piks 2, t nenit 146;
b) rastet dhe rregullat procedurale pr prcaktimin e
zyrave doganore, t ndryshme nga ato t prmendura n
pikn 2, t nenit 147, prfshir zyrat doganore t hyrjes
dhe zyrat doganore t daljes;
c) rregullat procedurale pr depozitimin e deklarats
doganore pr rastet e prcaktuara n pikn 2, t nenit 146.
SEKSIONI 2
DEKLARATAT DOGANORE STANDARDE
Neni 149
Prmbajtja e nj deklarate doganore standarde
Deklarata doganore standarde duhet t prmbaj t
gjitha t dhnat e nevojshme pr zbatimin e dispozitave q
rregullojn regjimin doganor, n t cilin mallrat jan
deklaruar.
Neni 150
Dokumentet shoqruese
1. Dokumentet shoqruese, t krkuara pr zbatimin
e dispozitave q rregullojn regjimin doganor, pr t
cilin jan deklaruar mallrat, duhet t posedohen nga
deklaruesi dhe tu vihen n dispozicion autoriteteve
doganore n momentin kur depozitohet deklarata.
2. Dokumentet shoqruese u vihen n dispozicion
autoriteteve doganore kur krkohet nga legjislacioni i
Republiks s Shqipris ose kur sht e nevojshme pr
qllime t kontrolleve doganore.
3. N raste t veanta, operatort ekonomik mund
t hartojn dokumentet shoqruese, me kusht q t jen
t autorizuar nga autoritetet doganore pr kt qllim.
Neni 151
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) rregullat pr dhnien e autorizimit t prcaktuar n
pikn 3, t nenit 150;

b) rregullat procedurale pr depozitimin e deklarats


standarde, sipas prcaktimeve t nenit 149;
c) rregullat pr procedurat e dhnies s dokumenteve
shoqruese, t prcaktuara n pikn 1, t nenit 150.
SEKSIONI 3
DEKLARATAT DOGANORE T THJESHTUARA
Neni 152
Deklarata e thjeshtuar
1. Autoritetet doganore mund t pranojn q nj
person t vendos mallrat n nj regjim doganor, n
baz t nj deklarate t thjeshtuar, e cila mund t
anashkaloj paraqitjen e disa t dhnave, sipas
prcaktimeve t nenit 149 ose t dokumenteve
shoqruese, sipas prcaktimeve t nenit 150.
2. Prdorimi i vazhdueshm i deklarats s
thjeshtuar, t prcaktuar n pikn 1, sht objekt i
lshimit t nj autorizimi nga autoritetet doganore.
Neni 153
Deklarata plotsuese
1. N rastin e nj deklarate t thjeshtuar, sipas
prcaktimeve t nenit 152, ose n rastet e hyrjes n
regjistrimet e deklaruesit, sipas prcaktimeve t nenit
165, deklaruesi depoziton n zyrn doganore
kompetente, brenda nj afati t caktuar, nj deklarat
plotsuese, e cila prmban t dhnat e nevojshme pr
regjimin doganor prkats.
N rastin e nj deklarate t thjeshtuar sipas
prcaktimeve t nenit 152, dokumentet shoqruese t
nevojshme jan n posedim t deklaruesit dhe n
dispozicion t autoriteteve doganore brenda nj afati
kohor t caktuar.
Deklarata plotsuese mund t jet e nj natyre t
prgjithshme, periodike apo prmbledhse.
2. Nuk sht i detyrueshm depozitimi i deklarats
plotsuese n rastet e mposhtme:
a) kur mallrat vendosen nn regjimin e magazins
doganore;
b) n raste t tjera t veanta.
3. Autoritetet doganore mund t mos krkojn
depozitimin e nj deklarate plotsuese kur zbatohen
kushtet e mposhtme:
a) deklarata plotsuese ka t bj me mallra, vlera
dhe sasia e t cilave sht posht nivelit t drgesave me
vler t paprfillshme, t prcaktuara n shkronjn d,
t piks 3, t nenit 184.
b) deklarata e thjeshtuar i prmban t gjitha t dhnat
e nevojshme pr regjimin doganor n fjal; dhe
c) deklarata e thjeshtuar nuk sht br me an t
hyrjes n regjistrimet e deklaruesit.
4. deklarata e thjeshtuar, referuar nenit 152, ose hyrja
n regjistrimet e deklaruesit, sipas prcaktimeve t nenit
6123

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

165, dhe deklarata plotsuese konsiderohen q prbjn


nj akt t vetm e t pandashm q i shtrin efektet,
respektivisht, n datn kur deklarata e thjeshtuar sht
pranuar sipas prcaktimeve t nenit 157 dhe n datn, n t
ciln mallrat jan regjistruar n regjistrat e deklaruesit.
5. Pr qllime t nenit 82, vendi, ku duhet t
depozitohet deklarata plotsuese, sht vendi ku sht
depozituar deklarata doganore.
Neni 154
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) kushtet pr dhnien e autorizimeve, t prcaktuara
n nenin 152;
b) afatet kohore, t prmendura n paragrafin e par,
t piks 1, t nenit 153, brenda t cilave depozitohet
deklarata plotsuese;
c) afatet kohore, t prmendura n paragrafin e dyt,
t piks 1, t nenit 153, brenda t cilave dokumentet
shoqruese duhet t jen n posedim t deklaruesit;
) rastet e veanta kur, n prputhje me shkronjn
b, t piks 2, t nenit 153, depozitimi i deklarats
plotsuese nuk sht i detyrueshm;
d) rregullat procedurale pr depozitimin e deklarats
s thjeshtuar, prcaktuar n nenin152;
dh) rregullat procedurale pr depozitimin e
deklarats plotsuese, t prcaktuar n nenin 153.
SEKSIONI 4
DISPOZITA T ZBATUESHME PR T GJITHA
DEKLARATAT DOGANORE
Neni 155
Depozitimi i deklarats doganore
1. Pa rn ndesh me pikn 1, t nenit 153, nj
deklarat doganore mund t depozitohet nga do person,
n kuptim t ktij Kodi, q mund t paraqes t gjitha
dokumentet, t cilat krkohen pr zbatimin e dispozitave
q rregullojn regjimin doganor, n t cilin jan
deklaruar mallrat. Ky person duhet t jet gjithashtu i
aft t paraqes mallrat n fjal ose t bj t mundur
paraqitjen e tyre n dogan.
Megjithat, kur pranimi i nj deklarate doganore
imponon detyrime t posame mbi nj person t
veant, kjo deklarat bhet nga ai person apo nga
prfaqsuesi i tij.
2. Deklaruesi duhet t jet i vendosur n territorin
doganor t Republiks s Shqipris.
3. Prjashtimisht nga sa sht parashikuar n pikn
2, pr deklaruesit e mposhtm nuk krkohet t jen t
vendosur brenda territorit doganor t Republiks s
Shqipris:
a) personat, t cilt depozitojn nj deklarat
doganore transiti apo lejimi t prkohshm;
6124

b) personat, t cilt depozitojn n mnyr rastsore


nj deklarat doganore, prfshir deklaratat pr
prdorimin e veant prfundimtar (enduse) ose
prpunim aktiv, me kusht q autoritetet doganore ta
konsiderojn kt deklarim t justifikuar;
c) personat q jan t vendosur n nj vend kufitar
me territorin doganor t Republiks s Shqipris dhe q
prezantojn mallra n nj dogan kufitare me vendin
kufitar t siprprmendur, me kusht q ai vend, n t
cilin jan vendosur personat, u jep prfitime reciproke
personave t vendosur n Republikn e Shqipris.
4. Deklarata doganore duhet t autentifikohet nga
vet personi.
Neni 156
Depozitimi i nj deklarate doganore prpara
paraqitjes s mallrave
Nj deklarat doganore mund t depozitohet prpara
paraqitjes s pritshme t mallrave n dogan. N qoft
se mallrat nuk paraqiten brenda 30 ditve nga dita e
depozitimit
t
deklarats,
deklarata
doganore
konsiderohet sikur t mos ishte depozituar.
Neni 157
Pranimi i nj deklarate doganore
1. Deklaratat doganore, t cilat prmbushin kushtet e
prcaktuara n kt kre, pranohen menjher nga
autoritetet doganore, me kusht q mallrat, t cilave ato u
referohen, t jen paraqitur n dogan.
2. Data e pranimit t deklarats doganore nga
autoritetet doganore, prvese kur parashikohet ndryshe
n kt Kod, sht data q do t prdoret pr zbatimin e
dispozitave q rregullojn regjimin doganor, n t cilin
mallrat jan deklaruar dhe pr t gjitha formalitetet e
tjera t importit apo eksportit.
Neni 158
Ndryshimi i nj deklarate doganore
1. Deklaruesi, prmes nj aplikimi, lejohet t ndryshoj
nj apo m shum t dhna t deklarats doganore pasi
deklarata doganore sht pranuar nga dogana. Ndryshimi
nuk duhet ta bj deklaratn doganore t zbatueshme pr
mallra, t ndryshme nga ato q jan deklaruar n fillim.
2. Asnj ndryshim i till nuk mund t lejohet kur
aplikimi sht br pasi autoritetet doganore:
a) kan informuar deklaruesin q mallrat do t
kontrollohen;
b) kan informuar deklaruesin q t dhnat e
deklarats doganore do t kontrollohen;
c) kan liruar mallrat.
3. Me aplikim nga deklaruesi, brenda tre vjetve nga
data e pranimit t deklarats doganore, mund t lejohet
ndryshimi i deklarats doganore pas lirimit t mallrave,

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

me qllim q deklaruesi t prmbush detyrimet e tij t


lidhura me vnien e mallrave nn regjimin doganor n
fjal.
Neni 159
Anulimi i nj deklarate doganore
1. Autoritetet doganore, n baz t aplikimit nga
deklaruesi, anulojn nj deklarat doganore, tashm t
pranuar, n rastet e mposhtme:
a) kur ato vlersojn se mallrat do t vendosen
menjher n nj regjim tjetr doganor;
b) kur ato vlersojn se, si rezultat i rrethanave t
veanta, vendosja e mallrave nn regjimin doganor, n
t cilin ishin deklaruar, nuk sht m e justifikuar.
Megjithat, kur autoritetet doganore kan informuar
deklaruesin q mallrat do t kontrollohen, aplikimi pr
anulimin e deklarats doganore nuk pranohet prpara se
t jet kryer kontrolli.
2. Deklarata doganore nuk anulohet pasi mallrat jan
liruar, prvese kur parashikohet ndryshe.
Neni 160
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) rastet kur nj deklarat doganore anulohet pas
lirimit t mallrave, sipas prcaktimeve t piks 2, t
nenit 159;
b) rregullat procedurale pr depozitimin e deklarats
doganore, sipas prcaktimeve t nenit 156;
c) rregullat procedurale pr pranimin e nj deklarate
doganore, sipas prcaktimeve t nenit 157, prfshir dhe
zbatimin e rregullave pr rastet e parashikuara n nenin
163;
) rregullat procedurale pr ndryshimin e deklarats
doganore pas lirimit t mallrave, sipas prcaktimeve t
piks 3, t nenit 158.
SEKSIONI 5
THJESHTSIME T TJERA
Neni 161
Thjeshtsimi i prpilimit t deklarats doganore pr
mallrat q klasifikohen n kode t ndryshme tarifore
1. Kur nj ngarkes sht e prbr nga mallra, q u
prkasin nnkrerve t ndryshm tarifor, dhe prpilimi
i deklarats doganore pr secilin prej ktyre mallrave,
sipas nnkrerve t tyre tarifor, do t krkonte pun
dhe shpenzime n shprpjestim me detyrimet e importit
dhe eksportit pr tu paguar, autoritetet doganore, n
baz t nj aplikimi nga deklaruesi, mund t bien dakord
q detyrimet doganore n import dhe eksport t
aplikohen mbi t gjith ngarkesn, bazuar n nnkreun
tarifor t mallit, i cili ka nivelin tarifor m t lart t
detyrimit doganor n import apo eksport.

2. Autoritetet doganore refuzojn prdorimin e


thjeshtsimit t prcaktuar n pikn 1 pr mallra q jan
objekt i ndalimeve ose kufizimeve ose i detyrimeve t
akcizs kur krkohet klasifikimi korrekt, me qllim
zbatimin e mass.
Neni 162
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen
nnkrert tarifor pr zbatimin e piks 1, t nenit 161.
Neni 163
Zhdoganimi i centralizuar
1. Autoritetet doganore, kundrejt nj aplikimi, mund
t autorizojn nj person t depozitoj, n zyrn
doganore prgjegjse pr vendin ku sht vendosur
personi, nj deklarat doganore pr mallrat, t cilat jan
paraqitur n nj zyr tjetr doganore.
Krkesa pr autorizim nuk krkohet kur deklarata
doganore sht depozituar dhe mallrat paraqiten n
zyrn doganore nn prgjegjsin e nj autoriteti t
vetm doganor.
2. Aplikuesi pr autorizimin e parashikuar n pikn 1
sht nj operator ekonomik i autorizuar pr thjeshtsi
doganore.
3. Zyra doganore, n t ciln sht depozituar
deklarata:
a) mbikqyr vendosjen e mallrave nn regjimin
doganor n fjal;
b) kryen kontrollet doganore pr verifikimin e
deklarats doganore, sipas prcaktimeve t shkronjave
a dhe b, t nenit 169;
c) kur sht e nevojshme, krkon q zyra doganore,
n t ciln jan paraqitur mallrat, t kryej kontrollet
doganore pr verifikimin e deklarats doganore, t
prcaktuar n shkronjat c dhe , t nenit 169;
) kryen formalitetet pr vjeljen e shums s
detyrimit t importit ose eksportit q i korrespondon do
borxhi doganor.
4. Zyra doganore, n t ciln sht depozituar
deklarata doganore dhe zyra doganore, n t ciln
prezantohen mallrat, shkmbejn informacionin e
nevojshm pr verifikimin e deklarats doganore dhe pr
lirimin e mallrave.
5. Zyra doganore, n t ciln jan paraqitur mallrat,
pa cenuar kontrollet e saj t lidhura me mallrat e hyra
n/ose t dala nga territori doganor i Republiks s
Shqipris, kryen kontrollet doganore, t prcaktuara n
shkronjn c, t piks 3, dhe i njofton zyrs doganore,
n t ciln sht depozituar deklarata doganore,
rezultatet e kontrollit.
6. Zyra doganore, n t ciln depozitohet deklarata
doganore, liron mallrat n prputhje me nenin 175 dhe
176, duke marr n konsiderat:
6125

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

a) rezultatet e kontrolleve t saj pr verifikimin e


deklarats doganore;
b) rezultatet e kontrolleve t kryera nga zyra
doganore, n t ciln jan prezantuar mallrat, pr
verifikimin e deklarats doganore dhe t kontrolleve q
lidhen me mallrat e hyra n/ose t dala nga territori
doganor i Republiks s Shqipris.
Neni 164
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) kushtet pr dhnien e autorizimit t prcaktuar n
paragrafin e par, t piks 1, t nenit 163;
b) rregullat procedurale n lidhje me zhdoganimin e
centralizuar, prfshir dhe formalitetet doganore e
kontrollet, sipas prcaktimeve t nenit 163;
c) rregullat procedurale n lidhje me prjashtimin
nga detyrimi i paraqitjes s mallrave, sipas prcaktimeve
t piks 3, t nenit 165, n kuadr t zhdoganimit t
centralizuar.
Neni 165
Hyrja n regjistrimet e deklaruesit
1. Autoritetet doganore, prkundrejt nj aplikimi,
mund t autorizojn nj person t depozitoj nj
deklarat doganore, prfshir nj deklarat t thjeshtuar,
n formn e nj hyrjeje n regjistrimet e deklaruesit, me
kusht q kto t dhna t jen n dispozicion t
autoriteteve doganore n kohn kur depozitohet
deklarata doganore n formn e nj hyrjeje n sistemin
elektronik t deklaruesit.
2. Deklarata doganore konsiderohet e pranuar n
momentin, n t cilin mallrat jan regjistruar n
regjistrat elektronik.
3. Autoritetet doganore, prkundrejt nj aplikimi,
mund t prjashtojn deklaruesin nga detyrimi pr t
paraqitur mallrat.
Prjashtimi nga detyrimi jepet kur t gjitha kushtet e
mposhtme plotsohen:
a) deklaruesi sht nj operator ekonomik i
autorizuar pr thjeshtsi doganore;
b) lloji dhe fluksi i mallrave n fjal e justifikojn
dhe kur autoritetet doganore jan n dijeni;
c) zyra doganore mbikqyrse ka akses n gjith
informacionin q ajo konsideron t nevojshm pr t
siguruar ushtrimin e s drejts s saj pr t verifikuar
mallrat, nse lind nevoja;
) n momentin e regjistrimit, mallrat nuk jan m
objekt i ndalimeve dhe kufizimeve, prvese kur
parashikohet ndryshe n autorizim.
Megjithat, zyra doganore mbikqyrse, n rrethana
t veanta, mund t krkoj q mallrat t paraqiten n
dogan.
6126

4. Kushtet, nn t cilat lirimi i mallrave sht i


lejuar, prcaktohen n autorizim.
Neni 166
Aktet zbatuese
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) kushtet pr dhnien e autorizimit, sipas piks 1, t
nenit 165;
b) rregullat procedurale pr hyrjen n regjistrimet e
deklaruesit, sipas prcaktimeve t nenit 165, prfshir
dhe formalitetet dhe kontrollet doganore prkatse.
c) rrethanat e veanta, n t cilat krkohen q mallrat
t paraqiten n dogan, sipas prcaktimit t paragrafit 3,
t piks 3, t nenit 165.
Neni 167
Vetvlersimi
1. Autoritetet doganore, prkundrejt nj aplikimi,
mund t autorizojn nj operator ekonomik t kryej
disa formalitete doganore, q normalisht kryhen nga
autoritetet doganore, t prcaktojn shumn e
detyrimeve t importit dhe eksportit pr tu paguar dhe
t kryejn disa kontrolle nn mbikqyrjen doganore.
2. Aplikuesi pr autorizim, sipas piks 1, sht nj
operator ekonomik i autorizuar pr thjeshtsi doganore.
Neni 168
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) kushtet pr dhnien e autorizimit, sipas
prcaktimeve t piks 1, t nenit 167;
b) formalitetet doganore dhe kontrollet q do t
kryhen nga mbajtsi i autorizimit, sipas prcaktimeve t
nenit 167;
c) rregullat procedurale n lidhje me formalitetet dhe
kontrollet doganore q kryhen nga mbajtsi i
autorizimit, n prputhje me pikn 1, t nenit 167.
KREU III
VERIFIKIMI DHE LIRIMI I MALLRAVE
SEKSIONI 1
VERIFIKIMI
Neni 169
Verifikimi i nj deklarate doganore
Autoritetet doganore, me qllim verifikimin e
saktsis s t dhnave q prmban nj deklarate
doganore tashm e pranuar, mund:
a) t verifikojn deklaratn dhe dokumentet
shoqruese;
b) ti krkojn deklaruesit t paraqes dokumente t
tjera;
c) t verifikojn mallrat;

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

) t marrin mostra pr analiza apo verifikim t


detajuar t mallrave.

Neni 173
Masat identifikuese

Neni 170
Verifikimi i mallrave dhe marrja e mostrave

1. Autoritetet doganore ose, kur shihet si e


arsyeshme, operatort ekonomik q autorizohen nga
autoritetet doganore pr t vepruar kshtu, marrin masat
e nevojshme pr t identifikuar mallrat, kur identifikimi
i tyre krkohet me qllim q t siguroj prputhjen me
dispozitat q rregullojn regjimin doganor nn t ciln
mallrat jan deklaruar
2. Mjetet identifikuese t vendosura n mallra,
paketime ose mjete transporti hiqen apo prishen vetm
nga autoritetet doganore ose, kur jan t autorizuar nga
autoritetet doganore pr t vepruar kshtu, nga
operatort ekonomik, vetm nse, si rrjedhoj e
rrethanave t paparashikuara apo nj force madhore,
heqja apo shkatrrimi i tyre sht i domosdoshm pr t
siguruar ruajtjen e mallrave apo mjeteve t transportit.

1. Transportimi i mallrave n vendet, ku ato do t


verifikohen dhe do t merren mostra dhe ku do t
kryhen t gjitha veprimet e nevojshme pr verifikime t
tilla ose pr marrjen e mostrave, kryhet nga deklaruesi
ose nn prgjegjsin e tij. Kostot mbulohen nga
deklaruesi.
2. Deklaruesi ka t drejt t jet i pranishm apo t
prfaqsohet kur verifikohen mallrat dhe kur merren
mostrat. Kur autoritetet doganore kan motive t
arsyeshme pr ti kryer kto veprime, ato mund t
krkojn q deklaruesi t jet i pranishm apo t
prfaqsohet kur verifikohen mallrat dhe kur merren
mostrat apo tu sigurojn atyre asistencn e nevojshme
pr lehtsimin e verifikimit apo n marrjen e mostrave.
3. Nse mostrat jan marr n prputhje me
dispozitat n fuqi, autoritetet doganore nuk jan
prgjegjse pr pagesn e ndonj kompensimi n lidhje
me mostrat, por prballojn kostot e analizave apo
kontrolleve t tyre.
Neni 171
Verifikimi i pjesshm i mallrave dhe marrja e
mostrave
1. Kur verifikohet ose kur merren mostra vetm pr
nj pjes t mallrave t mbuluara nga nj deklarat
doganore, rezultatet e verifikimit t pjesshm apo t
analizave a t kontrollit t mostrave vlejn pr t gjitha
mallrat e mbuluara nga e njjta deklarat.
Megjithat, deklaruesi mund t krkoj nj verifikim
t mtejshm t mallrave ose marrje mostrash t tjera
nse ai e konsideron rezultatin e verifikimit t pjesshm
apo t analizave a t kontrollit t mostrave t marra si jo
t vlefshm pr pjesn e mbetur t mallrave t
deklaruara. Krkesa pranohet me kusht q mallrat t
mos jen liruar ende apo, nse ato jan liruar,
deklaruesi provon q ato nuk kan psuar asnj
ndryshim.
2. Pr qllime t piks 1, kur nj deklarat doganore
mbulon dy ose m shum artikuj, t dhnat pr secilin
artikull konsiderohen sikur prbjn deklarata t veanta
doganore.
Neni 172
Rezultatet e verifikimit
1. Rezultatet e verifikimit t deklarats doganore
prdoren pr zbatimin e dispozitave q rregullojn
regjimin doganor, nn t ciln jan vendosur mallrat.
2. Nse deklarata doganore nuk sht verifikuar,
pika 1 zbatohet duke u bazuar n t dhnat e deklarats.

Neni 174
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen
masat pr:
a) verifikimin e deklarats doganore, verifikimin e
mallrave dhe marrjen e mostrave dhe rezultatet e
verifikimit;
b) rastet kur operatort ekonomik q autorizohen t
kryejn identifikimin e mallrave, sipas prcaktimeve t
piks 1, t nenit 173.
SEKSIONI 2
LIRIMI I MALLRAVE
Neni 175
lirimi i mallrave nga autoritetet doganore
1. Kur kushtet pr vendosjen e mallrave nn nj
regjim t caktuar jan prmbushur dhe me kusht q do
kufizim t jet zbatuar e q mallrat t mos jen objekt i
ndonj ndalimi, autoritetet doganore i lirojn mallrat
sapo t dhnat e deklarats doganore t jen verifikuar
ose t jen pranuar pa verifikim.
Paragrafi i msiprm gjithashtu zbatohet kur
verifikimi, sipas prcaktimeve t nenit 169, nuk mund t
prfundoj brenda nj afati t arsyeshm kohor dhe pr
mallrat nuk krkohet q t jen t pranishme pr qllime
verifikimi.
2. T gjitha mallrat e mbuluara nga e njjta deklarat
lirohen n t njjtn koh.
Pr qllime t paragrafit t par, t ksaj pike, kur
nj deklarat doganore mbulon mallra q klasifikohen
nn dy apo m shum nnkrer tarifor, t dhnat e
lidhura me mallrat e do nnkreu tarifor konsiderohen
sikur prbjn deklarata t veanta doganore.
6127

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

Neni 176
lirimi n varsi t pagess s shums s detyrimit t
importit apo eksportit q i korrespondon borxhit
doganor apo t depozitimit t nj garancie
1. Kur nga vendosja e mallrave nn nj regjim
doganor lind nj borxh doganor, lirimi i mallrave
kushtzohet me pagesn e shums s detyrimit t
importit ose eksportit, q i korrespondon ktij borxhi
doganor ose depozitimit t nj garancie pr t mbuluar
kt borxh.
Megjithat, pa cenuar paragrafin e tret, paragrafi i
par nuk zbatohet pr lejimin e prkohshm, me
prjashtim t pjesshm nga detyrimet e importit.
Kur, sipas dispozitave q rregullojn regjimin
doganor, nn t cilin mallrat jan deklaruar, autoritetet
doganore krkojn depozitimin e nj garancie, kto
mallra nuk lirohen pr regjimin doganor n fjal derisa
kjo garanci t depozitohet.
2. N raste t veanta, pr mallrat q jan objekt i nj
krkese pr prfitim nga nj kontingjent tarifor, lirimi i
mallrave nuk kushtzohet me depozitimin e nj garancie.
3. Kur prdoret nj thjeshtsim, sipas prcaktimeve
t neneve 152, 165 dhe 167, dhe sht depozituar nj
garanci globale, lirimi i mallrave nuk kushtzohet me
mbikqyrjen e garancis nga autoritetet doganore.
Neni 177
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen
rastet e parashikuara n pikn 2, t nenit 176.
KREU IV
TJETRSIMI/SHKATRRIMI I MALLRAVE
Neni 178
Shkatrrimi i mallrave
Kur autoritetet doganore kan motive t arsyeshme,
ato mund t krkojn q mallrat, t cilat jan paraqitur
n dogan, t shkatrrohen dhe t informojn pr kt
mbajtsin e mallrave. Kostot e shkatrrimit i ngarkohen
mbajtsit t mallrave.
Neni 179
Masat q duhet t merren nga autoritetet doganore
1. Autoritetet doganore marrin do mas t nevojshme,
prfshir konfiskimin dhe shitjen ose shkatrrimin e
mallrave, pr t rregulluar situatn pr kto mallra, n
rastet e mposhtme:
a) kur nj nga detyrimet e prcaktuara n legjislacionin
doganor pr hyrjen e mallrave joshqiptare n territorin
doganor t Republiks s Shqipris nuk sht prmbushur
ose mallrat i jan shmangur mbikqyrjes doganore;
6128

b) kur mallrat nuk mund t lirohen pr nj nga


arsyet e mposhtme:
i) pr arsye q i atribuohen deklaruesit, verifikimi i
mallrave apo vazhdimi i verifikimit t tyre ka qen i
pamundur t kryhet brenda afatit t prcaktuar nga
autoritetet doganore;
ii) nuk jan depozituar dokumentet q kushtzojn
vendosjen e mallrave n nj regjim doganor t krkuar
apo lirimin prej tij;
iii) pagesa apo nj garanci, e cila duhet t ishte br
apo depozituar n lidhje me detyrimet e importit apo
eksportit, sipas rastit, nuk sht br apo depozituar
brenda afatit t prcaktuar;
iv) mallrat u nnshtrohen masave ndaluese apo
kufizuese;
c) kur mallrat nuk jan trhequr nga ambientet e
dogans, brenda nj afati t arsyeshm pas lirimit t
tyre;
) kur, pas lirimit t tyre, konstatohet se mallrat nuk
kan plotsuar kushtet q justifikojn kt lirim;
d) kur mallrat jan braktisur n favor t shtetit, sipas
nenit 180.
2. Mallrat joshqiptare, t cilat jan braktisur n favor
t shtetit, jan sekuestruar ose konfiskuar, konsiderohen
si t vendosura nn regjimin e magazinimit t
prkohshm. Ato regjistrohen n regjistrat e operatorit
t magazins s prkohshme ose, kur ato mbahen nga
autoritetet doganore, n regjistrat e ktyre t fundit.
Kur mallrat e destinuara pr tu shkatrruar, pr tu
braktisur n favor t shtetit, pr tu sekuestruar ose pr
tu konfiskuar, jan ndrkoh objekt i nj deklarate
doganore, regjistrimet duhet t prmbajn nj referenc
t deklarats doganore. Autoritetet doganore anulojn
deklaratn doganore.
3. Shpenzimet pr masat e prcaktuara n pikn 1 i
ngarkohen:
a) n rastin e prcaktuar n shkronjn a, t piks
1, do personi, t cilit i ishte krkuar t plotsonte
detyrimet n fjal ose q ka shmangur mallrat nga
mbikqyrja doganore;
b) n rastin e prcaktuar n shkronjat b dhe c, t
piks 1, deklaruesit;
c) n rastin e prcaktuar n shkronjn , t piks
1, personit t cilit i ishte krkuar t plotsonte kushtet q
rregullojn lirimin e mallrave;
) n rastin e prcaktuar n shkronjn d, t piks
1, personit q braktis mallrat n favor t shtetit.
Neni 180
Braktisja e mallrave
(Heqja dor nga posedimi ose pronsia)
Me miratim paraprak t autoriteteve doganore,
mallrat joshqiptare dhe mallrat e vendosura nn regjimin
e prdorimit t veant prfundimtar (end-use), mund t

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

braktisen n favor t shtetit nga mbajtsi i regjimit ose,


kur sht rasti, nga mbajtsi i mallrave.
Neni 181
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) rregullat procedurale mbi shkatrrimin e mallrave,
sipas prcaktimeve t nenit 178;
b) rregullat procedurale mbi shitjen e mallrave, sipas
prcaktimeve t piks 1 t nenit 179;
c) kushtet dhe rregullat procedurale mbi braktisjen e
mallrave n favor t shtetit, sipas prcaktimeve t nenit
180.
TITULLI VI
LIRIMI PR QARKULLIM T LIR DHE
PRJASHTIMI NGA DETYRIMET E IMPORTIT

mallra vetm nse mallrat q ishin vendosur nn


regjimin e prpunimit aktiv jan objekt i ktyre masave.
4. Kur legjislacioni shqiptar parashikon masa t
politiks tregtare pr lirimin pr qarkullim t lir, kto
masa nuk aplikohen pr produktet e prpunuara, t
liruara pr qarkullim t lir n vijim t prpunimit
pasiv kur:
a) produktet e prpunuara ruajn origjinn e tyre
shqiptare, n kuptim t nenit 60;
b) prpunimi pasiv ka t bj me riparimin, prfshir
sistemin e shkmbimit standard, parashikuar n nenin
234;
c) prpunimi pasiv sht n vijim t operacioneve t
mtejshme t prpunimit, n prputhje me nenin 231.
KREU II
OPERACIONE T PRIVILEGJUARA

KREU I
LIRIMI PR QARKULLIM T LIR

SEKSIONI 1
PRJASHTIME NGA DETYRIMI I IMPORTIT

Neni 182
Fusha e zbatimit dhe efekti

Neni 184
Rastet e prjashtimeve dhe kushtet

1. Mallrat joshqiptare, t destinuara pr tregun


shqiptar ose t destinuara pr prdorim apo konsum
privat brenda territorit doganor t Republiks s
Shqipris, lirohen pr qarkullim t lir.
2. lirimi pr qarkullim t lir prfshin:
a) vjeljen e do detyrimi importi q duhet paguar;
b) vjeljen, kur sht rasti, t pagesave t tjera, si
parashikohet n dispozitat prkatse n fuqi pr
mbledhjen e ktyre pagesave;
c) zbatimin e masave t politikave tregtare, si dhe
ndalimet e kufizimet, nse kto nuk jan zbatuar m
prpara;
) prmbushjen e formaliteteve t tjera, t parashikuara
pr importimin e mallrave.
lirimi pr qarkullim t lir u jep mallrave joshqiptare
statusin doganor t mallrave shqiptare.
Neni 183
Masat e politiks tregtare
1. Kur produktet e prpunuara, t prftuara n
kuadr t prpunimit aktiv, lirohen pr qarkullim t lir
dhe llogaritja e detyrimeve t importit bhet n
prputhje me pikn 3, t nenit 81, masa e politiks
tregtare pr tu aplikuar sht ajo q zbatohet pr
lirimin pr qarkullim t lir pr mallrat q ishin
vendosur n regjimin e prpunimit aktiv.
2. Pika 1 nuk zbatohet pr mbetjet dhe hedhurinat.
3. Kur produktet e prpunuara, t prftuara n
kuadr t prpunimit aktiv, lirohen pr qarkullim t lir
dhe llogaritja e detyrimeve t importit bhet n
prputhje me pikn 1, t nenit 80, masa e politiks
tregtare pr tu aplikuar sht ajo q zbatohet pr kto

1. Prjashtimi nga detyrimi i importit jepet n kuadr


t:
a) misioneve diplomatike e konsullore, si dhe
misioneve speciale t akredituara n Shqipri, pr t
cilat parashikohet prjashtim, sipas Konvents s Vjens
pr Marrdhniet Diplomatike, t dats 18 prill 1961,
Konvents s Vjens pr Marrdhniet Konsullore, t
dats 24 prill 1963, apo konventave t tjera konsullore
dhe t Konvents s Nju Jorkut, t dats 16 dhjetor
1969, pr misionet speciale;
b) marrveshjeve, n baz t parimit t reciprocitetit,
me vendet e tjera q jan pal kontraktuese e Konvents
s Aviacionit Civil Ndrkombtar (ikago, 1944).
2. Prjashtim nga detyrimi i importit jepet gjithashtu
me ligj t veant dhe n do rast tjetr t parashikuar
me marrveshje dypalshe ose shumpalshe, t
nnshkruara nga Kshilli i Ministrave dhe t ratifikuara
nga Kuvendi, pr aq sa kto ligje apo marrveshje e
parashikojn shprehimisht prjashtimin nga detyrimi i
importit.
3. Prjashtime nga detyrimi i importit jepet edhe n
rastet e:
a) sendeve vetjake q u prkasin individve, q
ndryshojn vendqndrimin (vendbanimin) nga nj vend
tjetr pr n Republikn e Shqipris;
b) mallrave t importuara n raste martese;
c) sendeve personale t fituara nga trashgimia;
) uniformave shkollore, materialeve t studimit dhe
pajisjeve shtpiake pr prdorim nga nxns e student;
d) drgesave me vler t paprfillshme;
dh) drgesave t drguara falas nga nj individ te nj
tjetr;
6129

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

e) mjeteve kryesore t prodhimit dhe pajisjeve t


tjera, t importuara gjat transferimit t aktiviteteve nga
nj vend tjetr n Republikn e Shqipris;
) produkteve t prftuara nga fermert e Republiks
s Shqipris n prona t vendosura n vende kufitare
me Republikn e Shqipris;
f) farave, plehrave dhe produkteve pr trajtimin e
toks dhe t t mbjellave, t importuara nga prodhuesit
bujqsor t vendeve t tjera pr prdorim n pronat
fqinje me kto vende;
g) mallrave q gjenden n bagazhin personal t
udhtarit;
gj) materialeve arsimore, shkencore dhe kulturore;
instrumenteve dhe aparaturave shkencore;
h) kafshve t laboratorit dhe lndve biologjike ose
kimike q nevojiten pr krkime;
i) substancave terapeutike me origjin njerzore dhe
reagjentve pr analizat e grupeve t gjakut dhe indeve;
j) instrumenteve dhe aparaturave t destinuara pr
krkime mjeksore pr prcaktimin e diagnozave
mjeksore ose pr kryerjen e trajtimeve mjeksore;
k) substancave referuese pr kontrollin e cilsis s
produkteve mjeksore;
l) produkteve farmaceutike pr tu prdorur n
veprimtari sportive ndrkombtare;
ll) mallrave pr organizata bamirsie ose
filantropike; artikuj t destinuar pr t verbrit dhe
personat e tjer me aftsi t kufizuara;
m) dekoratave apo mimeve t nderit;
n) dhuratave t marra n kuadrin e marrdhnieve
ndrkombtare;
nj) mallrave pr tu prdorur nga personalitetet e
larta t shtetit;
o) mallrave t importuara, me qllim nxitjen e
tregtis;
p) mallrave t importuara pr qllime ekzaminimi,
analizash ose testi;
q) drgesave pr organizata q mbrojn t drejtat e
autorit ose t drejtat e patents industriale dhe tregtare;
r) botimeve informuese me karakter turistik;
rr) dokumenteve dhe artikujve t ndryshm;
s) materialeve t ndryshme, pr t fiksuar dhe ruajtur
mallrat gjat transportimit t tyre;
sh) shtrojeve, foragjereve dhe ushqimeve q
nevojiten gjat transportit t kafshve;
t) karburanteve dhe lubrifikantve n depozitn e
mjeteve motorike toksore, si dhe n depozita pr
prdorim t veant;
th) materialeve pr ndrtimin, mirmbajtjen ose
zbukurimin e prmendoreve apo t varrezave t
viktimave t lufts;
u) arkivoleve, urnave funerale dhe artikujve
dekorativ funeral.
4. Ky nen zbatohet si pr mallrat e deklaruara pr
6130

her t par pr qarkullim t lir, ashtu edhe pr mallrat


e deklaruara pr qarkullim t lir, pasi kan qen objekt
i nj regjimi tjetr doganor.
5. Autoritetet doganore marrin t gjitha masat e
nevojshme pr t siguruar q mallrat e vendosura n
qarkullim t lir, me prjashtim nga detyrimi i importit,
me kushtin e vendosjes s mallrave n nj prdorim t
prcaktuar nga marrsi, nuk lejohen t prdoren pr
qllime t tjera, pa kryer m par pagesn e detyrimit
prkats t importit, prvese kur prdorimi i ndryshm
i mallrave prputhet me kushtet e prcaktuara n kt
nen.
6. Kur parashikohet q prjashtimi duhet ti
nnshtrohet plotsimit t kushteve t caktuara, personi
q ka prfituar prjashtim duhet tu paraqes
autoriteteve doganore prova q vrtetojn plotsimin e
ktyre kushteve.
7. Prjashtimisht nga sa sht parashikuar n kt
nen, mund t zbatohen ndalime ose kufizime t
justifikuara, pr motive t tilla si, morali shoqror, rendi
ose siguria publike, mbrojtja e shndetit dhe jets s
njerzve, kafshve apo bimve, mbrojtja e pasuris
kombtare q kan vler artistike, historike ose
arkeologjike, t mbrojtjes s pronsis industriale ose
tregtare.
8. Zbatimi i pikave 1-4 t ktij neni nuk prjashton
kufizimet bazuar n parimin e reciprocitetit, kufizime n
lloj, sasi apo vler malli a regjim doganor, sipas
specifikave.
SEKSIONI 2
MALLRAT E RIKTHYERA
Neni 185
Fusha e zbatimit dhe efekti
1. Mallrat joshqiptare, t cilat, pasi fillimisht jan
eksportuar si mallra shqiptare nga territori doganor i
Republiks s Shqipris, rikthehen n kt territor
brenda nj afati trevjear dhe deklarohen pr n
qarkullim t lir, prmes aplikimit nga personi i
interesuar, prfitojn prjashtim nga detyrimet e
importit.
Paragrafi i par zbatohet edhe kur mallrat e rikthyera
prbjn vetm nj pjes t mallrave paraprakisht t
eksportuara nga territori doganor i Republiks s
Shqipris.
2. Afati prej tre vjetsh, i prmendur n pikn 1,
mund t zgjatet, me qllim marrjen n konsiderat t
rrethanave t veanta.
3. Kur, prpara eksportit t tyre nga territori
doganor i Republiks s Shqipris, mallrat e rikthyera
kishin qen t liruara pr qarkullim t lir me
prjashtim ose me reduktim t detyrimeve t importit,
pr arsye t prdorimit t tyre t veant prfundimtar

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

(end-use), prjashtimi nga detyrimi, sipas piks 1, jepet


vetm nse ato lirohen pr qarkullim t lir pr t
njjtin prdorim t veant prfundimtar (end-use).
Kur prdorimi i veant prfundimtar (end-use), pr
t cilin mallrat n fjal jan liruar, nuk sht m i
njjti, nga shuma e detyrimit t importit duhet t zbritet
do shum e mbledhur pr mallrat kur ato ishin liruar
pr qarkullim t lir pr her t par. Nse shuma e
fundit sht m e madhe se shuma e detyrimit t lirimit
pr qarkullim t lir t mallrave t rikthyera, nuk jepet
asnj rimbursim.
4. Kur mallrat shqiptare e kan humbur statusin e
tyre doganor si mallra shqiptare, sipas prcaktimeve t
nenit 143 dhe n vijim, jan liruar pr qarkullim t lir,
ather zbatohen pikat 1, 2 dhe 3, t ktij neni.
5. Prjashtimi nga detyrimet e importit jepet vetm
nse mallrat jan riimportuar n gjendjen n t ciln
ishin eksportuar.
6. Prjashtimi nga detyrimet e importit duhet t
mbshtetet me t dhna q tregojn se kushtet pr
prjashtim jan plotsuar.
Neni 186
Mallra q kan prfituar nga masat e politiks
bujqsore
Prjashtimi nga detyrimi i importit, i parashikuar n
nenin 185, nuk jepet pr mallrat, t cilat kan prfituar
nga masat e politiks bujqsore q prfshin eksportin e
tyre jasht territorit doganor t Republiks s
Shqipris, prvese kur parashikohet ndryshe n raste
t veanta.
Neni 187
Mallrat e vendosura paraprakisht nn regjimin e
prpunimit aktiv
1. Neni 185 zbatohet pr produktet e prpunuara, t
cilat fillimisht ishin rieksportuar nga territori doganor i
Republiks s Shqipris, n vijim t nj regjimi t
prpunimit aktiv.
2. Me aplikim nga ana e deklaruesit dhe me kusht q
ai t jap informacionin e nevojshm, shuma e detyrimit
t importit pr mallrat e prmenduara n pikn 1, t
ktij neni, prcaktohet n prputhje me pikn 3, t nenit
81. Data e pranimit t deklarats s rieksportit
konsiderohet si dat e lirimit t mallrave pr qarkullim
t lir.
3. Prjashtimi nga detyrimet e importit, i parashikuar
n nenin 185, nuk jepet pr produktet e prpunuara, t
cilat ishin eksportuar n prputhje me shkronjn c, t
piks 2, t nenit 201, prvese kur garantohet q asnj
mall i importuar nuk do t vendoset nn regjimin e
prpunimit aktiv.

Neni 188
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) kushtet pr t prfituar prjashtim nga detyrimi i
importit dhe rregullat procedurale pr dhnien e
prjashtimeve, sipas prcaktimeve t pikave 1 deri n 3,
t nenit 184;
b) mallrat q prfitojn prjashtim nga detyrimi i
importit, prcaktuara n shkronjat a, b, c, ,
e, , f, gj, h, i, j, ll, m, o, r,
rr, s dhe u, t piks 3, t nenit 184;
c) mallrat q nuk prfitojn prjashtim nga detyrimi i
importit, t prcaktuara n shkronjat a, b, c,
d, dh, e, ll, n dhe o, t piks 3, t nenit
184;
) vlerat, sasit limit, t prcaktuara n shkronjat
b, d, dh, f, g, o dhe t, t piks 3, t
nenit 184;
d) rastet kur nuk jepet prjashtim nga detyrimi i
importit pr mallrat e deklaruara pr qarkullim t lir,
pasi kan qen objekt i nj regjimi tjetr doganor, sipas
piks 4, t nenit 184;
dh) rregullat procedurale pr dhnien e
prjashtimeve, sipas pikave 1 deri n 3, t nenit 184;
e) rastet kur mallrat konsiderohen q jan kthyer n
gjendjen n t ciln ato ishin eksportuar;
) rastet e veanta, sipas prcaktimeve t nenit 186;
f) rregullat procedurale pr dhnien e informacionit,
sipas prcaktimeve t piks 6, t nenit 185.
SEKSIONI 3
PESHKIMI DETAR DHE PRODUKTET E NXJERRA
NGA DETI
Neni 189
Produktet e peshkimit detar dhe produkte t tjera t
nxjerra nga deti
1. Pa cenuar pikn 1, t nenit 60, prjashtohen nga
detyrimet e importit, kur lirohen pr qarkullim t lir:
a) produktet e peshkimit detar dhe produktet e tjera,
t nxjerra nga ujrat territoriale detare t nj vendi ose
territori jasht territorit doganor t Republiks s
Shqipris vetm nga anije t matrikuluara ose t
regjistruara n Republikn e Shqipris dhe q mbajn
flamurin shqiptar;
b) produktet e prftuara nga produktet e prcaktuara
n shkronjn a n bordin e anijeve-fabrik, q
prmbushin kushtet e prcaktuara n kt shkronj.
2. Prjashtimi nga detyrimi i importit, i prcaktuar
n pikn 1, duhet t mbshtetet me prova q kushtet e
parashikuara n kt pik jan plotsuar.

6131

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

Neni 190
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen
rregullat procedurale pr provat e prcaktuara n pikn
2, t nenit 189.
TITULLI VII
REGJIME T POSAME
KREU I
DISPOZITA T PRGJITHSHME
Neni 191
Fusha e zbatimit
Mallrat mund t vendosen nn nj nga kategorit e
mposhtme t regjimeve t posame:
a) transit, i cili prfshin transitin e jashtm dhe t
brendshm;
b) magazinim, i cili prfshin magazinimin doganor
dhe zonat e lira;
c) prdorimin e veant, i cili prfshin lejimin e
prkohshm dhe prdorimin e veant prfundimtar
(end-use);
) prpunim, i cili prfshin prpunimin aktiv dhe
pasiv.
Neni 192
Autorizimi
1. Krkohet autorizim nga autoritetet doganore pr:
a) prdorimin e regjimit t prpunimit aktiv ose
pasiv, regjimin e lejimit t prkohshm apo regjimin e
prdorimit t veant prfundimtar (end-use);
b) prdorimin e ambienteve t magazinimit pr
magazinimin doganor t mallrave, prvese kur
operatori i ambientit t magazinimit sht vet autoriteti
doganor.
Kushtet, nn t cilat lejohet prdorimi i nj ose m
shum regjimeve t prcaktuara n paragrafin e par ose
prdorimi i ambienteve t magazinimit prcaktohen n
autorizim.
2. Autoritetet doganore japin autorizimin me efekt
prapaveprues kur plotsohen t gjitha kushtet e
mposhtme:
a) ekziston nj nevoj ekonomike e provuar;
b) aplikimi nuk lidhet me ndonj prpjekje pr
mashtrim;
c) aplikuesi ka provuar n baz t kontabilitetit ose
regjistrimeve q:
i) t gjitha krkesat e regjimit jan plotsuar;
ii) kur sht e mundur, mallrat mund t identifikohen
pr periudhn e prfshir;
iii) kontabiliteti dhe regjistrimet lejojn kontrollin e
regjimit;
6132

) mund t kryhen t gjitha formalitetet e nevojshme


pr rregullimin
e situats s mallrave, prfshir, kur
sht e nevojshme, anulimin e deklarats doganore n
fjal;
d) asnj autorizim me efekt prapaveprues nuk i sht
dhn aplikuesit brenda tre vjetve nga data n t ciln
sht pranuar aplikimi;
dh) nuk krkohet verifikimi i kushteve ekonomike,
prvese kur aplikimi ka t bj me rinovimin e nj
autorizimi pr t njjtin lloj operacionesh e mallrash;
e) aplikimi nuk lidhet me prdorimin e ambienteve t
magazinimit pr magazinimin doganor t mallrave;
) kur nj aplikim ka t bj me rinovimin e nj
autorizimi pr t njjtin lloj operacionesh e mallrash,
aplikimi duhet t dorzohet brenda tre vjetve nga
skadimi i autorizimit origjinal.
Autoritetet doganore mund t japin nj autorizim me
efekt prapaveprues edhe kur mallrat, q ishin vendosur
nn nj regjim doganor, nuk jan m t disponueshme
n momentin kur sht pranuar aplikimi pr nj
autorizim t till.
3. Prvese kur parashikohet ndryshe, autorizimi i
prcaktuar n pikn 1, u jepet vetm personave q
plotsojn t gjitha kushtet e mposhtme:
a) jan t vendosur n territorin doganor t
Republiks s Shqipris;
b) japin sigurin e nevojshme pr funksionimin si
duhet t operacioneve. Nj operator ekonomik i
autorizuar pr thjeshtsi doganore konsiderohet se e
plotson kt kusht, nse aktiviteti i lidhur me regjimin
e posam n fjal sht marr n konsiderat n
autorizimin e prcaktuar n shkronjn a, t piks 2, t
nenit 40;
c) kur mund t lind nj borxh doganor ose detyrime
t tjera pr mallra t vendosura nn nj regjim t
posam, ata japin nj garanci n prputhje me nenin
84;
) n rast t regjimit t lejimit t prkohshm ose t
regjimit t prpunimit aktiv, respektivisht, personave, q
prdorin mallrat ose marrin prsipr prdorimin e tyre
apo personave q kryejn operacionet e prpunimit mbi
mallrat ose marrin prsipr kryerjen e tyre.
4. Prvese kur parashikohet ndryshe dhe n
plotsim t piks 3, autorizimi i prmendur n pikn 1
jepet vetm kur prmbushen t gjitha kushtet e
mposhtme:
a) kur autoritetet doganore jan n gjendje t
ushtrojn mbikqyrjen doganore pa pasur nevoj
marrjen e masave administrative n disproporcion me
nevojat ekonomike n fjal;
b) kur interesat thelbsor t prodhuesve vendas nuk
ndikohen negativisht nga nj autorizim pr nj regjim
prpunimi (kushtet ekonomike).

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

5. Interesat thelbsor t prodhuesve vendas


konsiderohen se nuk ndikohen negativisht, si
prcaktohet n shkronjn b, t piks 4, prvese kur
provohet ndryshe ose kur kushtet ekonomike
konsiderohen si t prmbushura.
6. Afati i autorizimit pr regjimin e prpunimit aktiv
sht deri n 5 vjet, n prputhje me llojin e aktivitetit t
regjimit t prpunimit aktiv, vlefshmrin dhe afatet
kohore t kontratave me shoqrit porositse t lnds s
par, me ciklet e prodhimit, etj
Neni 193
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) kushtet pr dhnien e autorizimeve pr regjimet e
prcaktuara n pikn 1, t nenit 192;
b) prjashtimet nga kushtet e prcaktuara n pikat 3
dhe 4, t nenit 192;
c) rastet, n t cilat kushtet ekonomike konsiderohen
si t plotsuara, si prcaktohet n pikn 5, t nenit 192.
Neni 194
Regjistrimet
1. Prve regjimit t transitit ose kur parashikohet
ndryshe, mbajtsi i autorizimit, mbajtsi i regjimit dhe
t gjith personat e tjer q kryejn nj aktivitet q
prfshin magazinim, punimin ose prpunimin e
mallrave, apo shitjen a blerjen e mallrave n zona t
lira, mbajn regjistrimet e duhura n nj form t
miratuar nga autoritetet doganore.
Regjistrimet prmbajn informacione dhe t dhna,
t cilat u mundsojn autoriteteve doganore t
mbikqyrin regjimet n fjal, n veanti lidhur me
identifikimin e mallrave t vendosura nn at regjim,
statusin e tyre doganor dhe lvizjet e tyre.
2. Nj operator ekonomik i autorizuar pr thjeshtsi
doganore konsiderohet sikur ti ket plotsuar detyrimet
e prcaktuara n pikn 1, nse regjistrimet e tij jan ato
t duhurat pr qllime t regjimit t posam n fjal.
Neni 195
Mbyllja e nj regjimi t posam
1. N raste t ndryshme nga regjimi i transitit dhe pa
cenuar nenin 227, nj regjim i posam mbyllet kur
mallrat e vendosura nn regjim ose produktet e
prpunuara jan vendosur n nj regjim doganor pasues,
jan nxjerr jasht territorit doganor t Republiks s
Shqipris ose jan shkatrruar pa ln asnj mbetje a
jan braktisur n favor t shtetit, n prputhje me nenin
180.
2. Regjimi i transitit mbyllet nga autoritetet doganore
kur ato, duke u bazuar n krahasimin e t dhnave t
disponueshme n zyrn doganore t nisjes dhe ato t

disponueshme n zyrn doganore t destinacionit, jan


n gjendje t prcaktojn q regjimi sht mbyllur n
mnyr korrekte.
3. Autoritetet doganore marrin t gjitha masat e
nevojshme pr rregullimin e situats pr mallrat, n
lidhje me t cilat nj regjim nuk sht mbyllur sipas
kushteve t prcaktuara.
4. Mbyllja e regjimit bhet brenda afatit kohor t
prcaktuar, prvese kur parashikohet ndryshe.
Neni 196
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) afati kohor i prcaktuar n pikn 4, t nenit 195;
b) rregullat procedurale pr mbylljen e nj regjimi t
posam, sipas prcaktimeve t shkronjs a, t ktij
neni.
Neni 197
Transferimi i t drejtave dhe detyrimeve
T drejtat dhe detyrimet e mbajtsit t nj regjimi,
pr sa u prket mallrave, t cilat jan vendosur nn nj
regjim t posam t ndryshm nga ai i transitit, mund
t transferohen plotsisht ose pjesrisht te nj person
tjetr, i cili prmbush kushtet e prcaktuara pr regjimin
n fjal.
Neni 198
Lvizja e mallrave
N raste t veanta, mallrat e vendosura nn nj
regjim t posam, t ndryshm nga ai i transitit, ose n
nj zon t lir, mund t lvizin ndrmjet dy vendeve t
ndryshme n territorin doganor t Republiks s
Shqipris.
Neni 199
Format e zakonshme t trajtimit
Mallrat e vendosura nn magazinim doganor ose nj
regjim prpunimi apo n nj zon t lir mund tu
nnshtrohen trajtimeve t zakonshme, q kan pr
qllim ruajtjen e tyre, prmirsimin e pamjes ose t
cilsis s tyre tregtare apo prgatitjen e tyre pr
shprndarje ose rishitje.
Neni 200
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) rastet dhe kushtet pr lvizjen e mallrave t
vendosura nn nj regjim t posam, t ndryshm nga
ai i transitit ose t vendosura n nj zon t lir, n
prputhje me nenin 198;
b) format e zakonshme t trajtimit pr mallrat e
vendosura nn regjimin e magazinimit doganor ose n
nj regjim prpunimi a n nj zon t lir, si
prcaktohet n nenin 199;
6133

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

c) rregullat procedurale pr transferimin e t drejtave


dhe detyrimeve t mbajtsit t regjimit pr sa u prket
mallrave t vendosura nn nj regjim t posam, t
ndryshm nga ai i transitit, n prputhje me nenin 197;
) rregullat procedurale pr lvizjen e mallrave t
vendosura n nj regjim t posam, t ndryshm nga ai i
transitit ose n nj zon t lir, sipas prcaktimeve t nenit
198.
Neni 201
Mallrat ekuivalente
1. Termi Mallrat ekuivalente ka t bj me mallra
shqiptare, t cilat jan magazinuar, prdorur ose
prpunuar n vend t mallrave t vendosura nn nj
regjim t posam.
Nn regjimin e prpunimit pasiv, mallrat ekuivalente
kan t bjn me mallra joshqiptare, t cilat prpunohen
n vend t mallrave shqiptare, t vendosura nn regjimin e
prpunimit pasiv.
Prvese kur parashikohet ndryshe, mallrat ekuivalente
duhet t ken t njjtin kod tetshifror t Nomenklaturs s
Kombinuar t Mallrave, t njjtat cilsi tregtare dhe t
njjtat karakteristika teknike si mallrat q zvendsojn.
2. Autoritetet doganore, prmes aplikimit dhe me kusht
q t sigurohet zbatimi korrekt i regjimit, n veanti pr sa
i prket mbikqyrjes doganore, autorizojn:
a) prdorimin e mallrave ekuivalente nn nj regjim
magazinimi doganor, zon t lir, prdorim t veant
prfundimtar (end-use) dhe nj regjim prpunimi;
b) prdorimin e mallrave ekuivalente nn regjimin e
lejimit t prkohshm, n raste t veanta;
c) n rast t regjimit t prpunimit aktiv, eksportimin
e produkteve t prpunuara, t prftuara nga mallrat
ekuivalente prpara importimit t mallrave q ato
zvendsojn;
) n rast t regjimit t prpunimit pasiv, importimin
e produkteve t prpunuara, t prftuara nga mallrat
ekuivalente prpara eksportimit t mallrave q ato
zvendsojn.
Nj operator ekonomik i autorizuar pr thjeshtsi
doganore konsiderohet sikur e plotson kushtin q sht
siguruar zbatimi korrekt i regjimit pr sa koh q aktiviteti,
q i prket prdorimit t mallrave ekuivalente pr regjimin
n fjal, sht marr n konsiderat kur sht lshuar
autorizimi i prcaktuar n shkronjn a, t piks 2, t
nenit 40.
3. Prdorimi i mallrave ekuivalente nuk autorizohet n
asnj prej rasteve t mposhtme:
a) kur, nn regjimin e prpunimit aktiv, kryhen vetm
format e zakonshme t trajtimit, t prcaktuara n nenin
199;
b) kur ndalohet rimbursimi i detyrimeve t importit ose
prjashtimi nga detyrimet e importit pr mallrat
joorigjinuese, t prdorura n prodhimin e produkteve t
prpunuara nn regjimin e prpunimit aktiv, pr t cilat
6134

sht lshuar nj prov e origjins n kuadrin e nj


marrveshjeje preferenciale ndrmjet Republiks s
Shqipris dhe vendeve ose territoreve t caktuara jasht
territorit doganor t Republiks s Shqipris ose grupeve
t vendeve ose territoreve t tilla;
c) kur on n nj avantazh t pajustifikuar t detyrimit
t importit ose kur parashikohet me ligj.
4. N rastin e prmendur n shkronjn c, t piks 2,
t ktij neni, dhe kur produktet e prpunuara i nnshtrohen
detyrimit t eksportit, nse ato nuk do t ishin eksportuar
n kontekst t regjimit t prpunimit aktiv, mbajtsi i
autorizimit depoziton nj garanci pr t siguruar pagesn e
detyrimit, nse mallrat joshqiptare nuk importohen brenda
afatit t prcaktuar n pikn 3, t nenit 230.
Neni 202
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) prjashtimet nga paragrafi i tret, i piks 1, t nenit
201;
b) kushtet, nn t cilat prdoren mallrat ekuivalente,
sipas prcaktimeve t piks 2, t nenit 201;
c) rastet e veanta kur mallrat ekuivalente prdoren nn
regjimin e lejimit t prkohshm, n prputhje me
shkronjn b, t piks 2, t nenit 201;
) rastet kur prdorimi i mallrave ekuivalente nuk
autorizohet, n prputhje me shkronjn c, t piks 3, t
nenit 201;
d) rregullat procedurale pr prdorimin e mallrave
ekuivalente t autorizuara, n prputhje me pikn 2, t
nenit 201.
KREU II
TRANSITI
SEKSIONI 1
TRANSITI I BRENDSHM DHE I JASHTM
Neni 203
Transiti i jashtm
1. Nn procedurn e transitit t jashtm, mallrat
joshqiptare mund t lvizin nga nj pik te nj tjetr e
territorit doganor t Republiks s Shqipris, pa iu
nnshtruar:
a) detyrimeve t importit;
b) pagesave t tjera t parashikuara nga dispozita t
tjera n fuqi;
c) masave t politiks tregtare, pr aq sa ato nuk e
ndalojn hyrjen ose daljen e mallrave n ose nga
territori doganor i Republiks s Shqipris.
2. N raste t veanta mallrat shqiptare vendosen nn
regjimin e transitit t jashtm.
3. Lvizja e prmendur n pikn 1 bhet sipas njrs
prej mnyrave t mposhtme:
a) nn regjimin e transitit t jashtm kombtar;

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

b) n prputhje me Konventn TIR, me kusht q kjo


lvizje:
i) t ket filluar ose do t prfundoj jasht territorit
doganor t Republiks s Shqipris;
ii) t jet kryer midis dy pikave n territorin doganor t
Republiks s Shqipris nprmjet territorit t nj vendi
ose territori jasht territorit doganor t Republiks s
Shqipris;
c) n prputhje me Konventn ATA/Konventa e
Stambollit, kur kryhet nj lvizje transiti;
) kur mbulohet nga formati 302, i parashikuar n
marrveshjen ndrmjet palve t Traktatit t Atlantikut
Verior, n lidhje me statusin e forcave t tyre, t
nnshkruar n Londr m 19 qershor 1951;
d) sipas sistemit postar, n prputhje me aktet e
Bashkimit Postar Universal, kur mallrat jan
transportuar nga/ose pr zotruesit e t drejtave dhe
detyrimeve sipas akteve t tilla.
Neni 204
Transiti i brendshm
1. Nn regjimin e transitit t brendshm dhe sipas
kushteve t prcaktuara n pikn 2, mallrat shqiptare mund
t lvizin nga nj pik te nj pik tjetr e territorit doganor
t Republiks s Shqipris, duke kaluar prmes nj
territori tjetr jasht ktij territori, pa ndonj ndryshim n
statusin e tyre doganor.
2. Lvizja e prmendur n pikn 1 bhet sipas njrs
prej mnyrave t mposhtme:
a) nn procedurn e transitit t brendshm kombtar,
me kusht q nj mundsi e till t jet e parashikuar n nj
marrveshje ndrkombtare;
b) n prputhje me Konventn TIR;
c) n prputhje me Konventn e ATA/Konventn e
Stambollit, kur kryhet nj lvizje transiti;
) kur mbulohet nga formati 302, i parashikuar n
marrveshjen ndrmjet palve t Traktatit t Atlantikut
Verior, n lidhje me statusin e forcave t tyre, t
nnshkruar n Londr, m 19 qershor 1951;
d) sipas sistemit postar, n prputhje me aktet e
Bashkimit Postar Universal, kur mallrat jan transportuar
nga/ose pr zotruesit e t drejtave dhe detyrimeve, sipas
akteve t tilla.
Neni 205
Pritsi i autorizuar pr qllime t Konvents TIR
Autoritetet doganore, kundrejt nj aplikimi, mund t
autorizojn nj person, i quajtur prits i autorizuar, q
t pres mallra q lvizin n prputhje me Konventn
TIR n nj vend t autorizuar, n mnyr q regjimi t
mbyllet n prputhje me shkronjn d, t nenit 1, t
Konvents TIR.

Neni 206
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) rastet kur mallrat shqiptare vendosen nn regjimin e
transitit t jashtm, n prputhje me pikn 2, t nenit 203;
b) kushtet pr dhnien e autorizimit, sipas
prcaktimeve t nenit 205;
c) rregullat procedurale pr zbatimin e shkronjave
b deri n d, t piks 3, t nenit 203, dhe shkronjave
b deri n d, t piks 2, t nenit 204, n territorin
doganor t Republiks s Shqipris, duke marr n
konsiderat nevojat.
SEKSIONI 2
TRANSITI KOMBTAR
Neni 207
Detyrimet e mbajtsit t regjimit t transitit
kombtar dhe t transportuesit e t marrsit t
mallrave q lvizin sipas regjimit t transitit
kombtar
1. Mbajtsi i regjimit t transitit kombtar sht
prgjegjs pr t gjitha veprimet e mposhtme:
a) paraqitjen e mallrave t paprekura dhe t
informacionit t krkuar n zyrn doganore t
destinacionit brenda afatit kohor t prcaktuar dhe n
prputhje me masat e ndrmarra nga autoritetet
doganore pr t siguruar identifikimin e tyre;
b) respektimin e dispozitave doganore pr regjimin;
c) prvese kur sht parashikuar ndryshe n
legjislacionin doganor, depozitimin e nj garancie pr t
siguruar pagesn e shums s detyrimit t importit apo
eksportit, q i korrespondon do borxhi doganor apo
pagesave t tjera, q mund t lindin, sipas dispozitave
prkatse n fuqi pr mallrat.
2. Detyrimi i mbajtsit t regjimit prmbushet dhe
regjimi i transitit mbyllet kur mallrat, q i jan
nnshtruar regjimit, dhe informacioni i krkuar jan t
disponueshm n zyrn doganore t destinacionit, n
prputhje me legjislacionin doganor.
3. Transportuesi ose marrsi i mallrave, i cili pranon
mallrat, duke e ditur q ato po lvizin sipas nj regjimi
t transitit kombtar, sht gjithashtu prgjegjs pr
paraqitjen e mallrave t paprekura n zyrn doganore t
destinacionit, brenda afateve kohore t prcaktuara dhe
n prputhje me masat e ndrmarra nga autoritetet
doganore pr t siguruar identifikimin e tyre.
4. N baz t nj aplikimi, autoritetet doganore mund
t autorizojn nj prej thjeshtimeve t mposhtme, n
lidhje me vendosjen e mallrave n regjimin e transitit
kombtar ose n lidhje me mbylljen e ktij regjimi:
a) statusin e drguesit t autorizuar, i cili i lejon
mbajtsit t autorizimit t vendos mallrat nn regjimin
e transitit kombtar pa i paraqitur ato n dogan;
6135

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

b) statusin e pritsit t autorizuar, i cili i lejon


mbajtsit t autorizimit t marr/t pres mallra q
lvizin nn regjimin e transitit kombtar n nj vend t
autorizuar, me qllim mbylljen e regjimit n prputhje
me pikn 2, t nenit 207;
c) prdorimin e plumbeve t veanta, kur krkohet
pumbosje, me qllim q t sigurohet identifikimi i
mallrave t vendosura nn regjimin e transitit kombtar;
) prdorimin e nj deklarate me t dhna t
reduktuara pr vendosjen e mallrave nn regjimin e
transitit kombtar;
d) prdorimin e nj dokumenti transporti elektronik
si deklarat doganore pr vendosjen e mallrave nn
regjimin e transitit kombtar, me kusht q ai t prmbaj
t dhnat e deklarats doganore dhe t dhnat t jen t
disponueshme pr autoritetet doganore n nisje dhe
destinacion, me qllim mbikqyrjen doganore t
mallrave dhe mbylljen e regjimit.
Neni 208
Mallrat q kalojn prmes territorit t nj vendi ose
territori jasht territorit doganor t Republiks s
Shqipris nn nj regjim transiti kombtar t
jashtm
1. Regjimi i transitit kombtar t jashtm zbatohet
pr mallrat q kalojn prmes nj territori jasht
territorit doganor t Republiks s Shqipris, nse sht
plotsuar nj nga kushtet e mposhtme:
a) kur sht parashikuar n nj marrveshje
ndrkombtare;
b) transportimi prmes atij vendi ose territori kryhet i
mbuluar nga nj dokument i vetm transporti, i hartuar
n territorin doganor t Republiks s Shqipris.
2. N rastin e prmendur n shkronjn b, t piks
1, procedura e regjimit t transitit kombtar t jashtm
pezullohet, pr sa koh mallrat gjenden jasht territorit
doganor t Republiks s Shqipris.
Neni 209
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) kushtet pr dhnien e autorizimit t prmendur n
pikn 4, t nenit 207;
b) rregullat procedurale pr vnien e mallrave nn
regjimin e transitit kombtar dhe mbylljen e ktij
regjimi;
c) rregullat procedurale pr thjeshtimet e prcaktuara
n pikn 4, t nenit 207;
) rregullat procedurale pr mbikqyrjen e mallrave
q kalojn prmes territorit t nj vendi ose territori
jasht territorit doganor t Republiks s Shqipris, nn
regjimin e transitit kombtar t jashtm, sipas
prcaktimeve t nenit 208.
6136

KREU III
MAGAZINIMI
SEKSIONI 1
DISPOZITA T PRBASHKTA
Neni 210
Fusha e zbatimit
1. Nn nj regjim magazinimi, mallrat joshqiptare
mund t magazinohen n territorin doganor t
Republiks s Shqipris, pa iu nnshtruar:
a) detyrimeve t importit;
b) pagesave t tjera t parashikuara n dispozitat e
tjera prkatse n fuqi;
c) masave t politiks tregtare, pr aq sa ato nuk
ndalojn hyrjen ose daljen e mallrave n/ose nga
territori doganor i Republiks s Shqipris.
2. Mallrat shqiptare mund t vendosen nn regjimin
e magazinimit doganor ose t zons s lir, n prputhje
me legjislacionin shqiptar, q rregullon fusha t veanta,
ose pr qllim t prfitimit nga nj vendim pr dhnien e
rimbursimit ose t faljes s detyrimit t importit.
3. Kur ekziston nj nevoj ekonomike dhe nuk
cenohet mbikqyrja doganore, autoritetet doganore
mund t autorizojn magazinimin e mallrave shqiptare
n nj ambient magazinimi pr magazinim doganor.
Kto mallra konsiderohen sikur t mos jen vendosur
nn regjimin e magazinimit doganor.
Neni 211
Kohzgjatja e nj regjimi magazinimi
1. Mallrat mund t qndrojn nn nj regjim
magazinimi pr nj afat kohor t pakufizuar.
2. N raste t veanta, autoritetet doganore mund t
vendosin nj afat kohor, brenda t cilit duhet t mbyllet
regjimi i magazinimit, n veanti, kur lloji dhe natyra e
mallrave, n rast magazinimesh t gjata n koh, mund t
shkaktojn rrezik pr shndetin e njerzve, bimve ose pr
mjedisin.
Neni 212
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen
rregullat procedurale pr vendosjen e mallrave nn
regjimin e magazinimit doganor ose t zons s lir,
sipas prcaktimeve t piks 2, t nenit 210.
SEKSIONI 2
MAGAZINIMI DOGANOR
Neni 213
Magazinimi n magazina doganore
1. Nn regjimin e magazinimit doganor, mallrat
joshqiptare mund t magazinohen n ambiente ose vende
t tjera t autorizuara nga autoritetet doganore pr kt

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

regjim dhe jan objekt i mbikqyrjes doganore


(magazinat doganore).
2. Magazinat doganore mund t jen t disponueshme
pr prdorim nga do person pr magazinimin doganor t
mallrave (magazinat doganore publike) ose pr
magazinimin e mallrave nga mbajtsi i nj autorizimi pr
magazinim doganor (magazina doganore private).
Magazina doganore private konsiderohen edhe dyqane t
liruara nga detyrimet (duty free shops) q autorizohen
vetm n aeroportet pr fluturime ndrkombtare.
3. Mallrat e vendosura nn regjimin e magazinimit
doganor mund t zhvendosen prkohsisht nga magazina
doganore. Me prjashtim t rasteve t forcave madhore,
kjo zhvendosje autorizohet paraprakisht nga autoritetet
doganore.
Neni 214
Prpunimi

Pr do zon t lir Kshilli i Ministrave prcakton


planvendosjen dhe pikat e hyrjes e t daljes.
2. Zonat e lira duhet t jen t rrethuara.
Perimetri dhe pikat e hyrjes e t daljes s zons s
lir i nnshtrohen mbikqyrjes doganore.
3. Personat, mallrat dhe mjetet e transportit q hyjn
ose dalin nga zonat e lira jan objekt i kontrolleve
doganore.
Neni 217
Ndrtesat dhe aktivitetet n zonat e lira

1. Kur ekziston nj nevoj ekonomike dhe kur nuk


cenohet mbikqyrja doganore, autoritetet doganore mund
t autorizojn q prpunimi i mallrave nn regjimin e
prpunimit aktiv ose nn regjimin e prdorimit t veant
prfundimtar (end-use) t kryhet n nj magazin
doganore, duke plotsuar kushtet e parashikuara pr kto
regjime.
2. Mallrat e prmendura n pikn 1 nuk konsiderohen
sikur jan nn regjimin e magazinimit doganor.

1. Ndrtimi i do ndrtese n nj zon t lir krkon


paraprakisht miratimin nga Drejtoria e Prgjithshme e
Doganave.
2. Zonat e lira i nnshtrohen legjislacionit doganor dhe
n to lejohet t kryhet do aktivitet industrial, tregtar ose
shrbimi. Pr kryerjen e aktiviteteve t tilla duhet t
njoftohet paraprakisht Drejtoria e Prgjithshme e
Doganave.
3. Drejtoria e Prgjithshme e Doganave mund t
vendos ndalime ose kufizime pr aktivitetet e prmendura
n pikn 2, duke pasur n konsiderat natyrn e mallrave
n fjal ose krkesat e mbikqyrjes doganore apo krkesat
e siguris e t mbrojtjes.
4. Autoritetet doganore nuk lejojn q personat, t
cilt nuk garantojn respektimin e dispozitave doganore,
t kryejn aktivitet n nj zon t lir.

Neni 215
Prgjegjsit e mbajtsit t autorizimit ose t regjimit

Neni 218
Paraqitja e mallrave dhe vendosja e tyre nn regjim

1. Mbajtsi i autorizimit dhe mbajtsi i regjimit jan


prgjegjs:
a) pr t siguruar q mallrat nn regjimin e magazinimit
doganor t mos nxirren/t dalin nga mbikqyrja doganore;
b) pr t prmbushur detyrimet q rrjedhin nga
magazinimi i mallrave t mbuluara nga regjimi i
magazinimit doganor.
2. Duke anashkaluar pikn 1, kur autorizimi ka t bj
me nj magazin doganore publike, n autorizim mund t
parashikohet q prgjegjsit e prcaktuara n shkronjn
a ose b, t piks 1, ti kalojn ekskluzivisht mbajtsit
t regjimit.
3. Mbajtsi i regjimit sht prgjegjs pr prmbushjen
e detyrimeve q rrjedhin nga vendosja e mallrave nn
regjimin e magazinimit doganor.

1. Mallrat e futura n nj zon t lir paraqiten n


dogan dhe pr to kryhen formalitetet doganore, t
parashikuara n nj nga rastet e mposhtme:
a) kur ato jan futur n zonn e lir direkt nga jasht
territorit doganor t Republiks s Shqipris;
b) kur ato ishin vendosur nn nj regjim doganor, i cili
ka prfunduar ose sht mbyllur me vendosjen e mallrave
nn regjimin e zons s lir;
c) kur ato jan t vendosura nn regjimin e zons s lir
pr t prfituar nga nj vendim q autorizon rimbursimin
ose faljen e detyrimit t importit;
) kur akte t tjera ligjore, t ndryshme nga legjislacioni
doganor, parashikojn formalitete t tilla.
2. Mallrat e futura n nj zon t lir, n rrethana t
tjera nga ato t mbuluara nga pika 1, nuk paraqiten n
dogan.
3. Pa cenuar nenin 219, mallrat e futura n nj zon t
lir konsiderohen t vendosura nn regjimin e zons s lir:
a) n momentin e hyrjes s tyre n nj zon t lir, me
prjashtim t rasteve kur ato jan vendosur tashm nn nj
regjim tjetr doganor; ose
b) n momentin kur mbyllet nj regjim transiti, me
prjashtim t rasteve kur ato vendosen menjher nn nj
regjim doganor vijues.

SEKSIONI 3
ZONAT E LIRA
Neni 216
Prcaktimi i zonave t lira
1. Kshilli i Ministrave mund t prcaktoj pjes t
territorit doganor t Republiks s Shqipris si zona t
lira.

6137

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

Neni 219
Mallrat shqiptare n zonat e lira

Neni 222
Statusi doganor

1. Mallrat shqiptare mund t hyjn, t magazinohen,


t lvizin, t prdoren, t prpunohen ose t
konsumohen n nj zon t lir. N raste t tilla mallrat
nuk konsiderohen sikur jan nn regjimin e zons s
lir.
2. Me aplikim t personit t interesuar, autoritetet
doganore prcaktojn statusin doganor, si mallra
shqiptare pr mallrat e mposhtme:
a) mallrat shqiptare, t cilat hyjn n nj zon t lir;
b) mallrat shqiptare, t cilat kan kaluar operacione
prpunimi brenda nj zone t lir;
c) mallrat e liruara pr qarkullim t lir brenda nj
zone t lir.

Kur mallrat e dala nga nj zon e lir hyjn n nj


pjes tjetr t territorit doganor t Republiks s
Shqipris ose vendosen nn nj regjim doganor, ato
konsiderohen si mallra joshqiptare, prvese kur
provohet statusi i tyre doganor si mallra shqiptare.
Megjithat, pr qllim t aplikimit t detyrimit t
eksportit dhe licencave t eksportit ose t masave t
kontrollit t eksportit, t prcaktuara n politikat
bujqsore ose tregtare, mallra t tilla do t konsiderohen
si mallra shqiptare, prvese kur prcaktohet q ato nuk
kan statusin doganor t mallrave shqiptare.

Neni 220
Mallrat joshqiptare n zonat e lira
1. Mallrat joshqiptare, ndrsa qndrojn n nj zon
t lir, mund t lirohen pr qarkullim t lir ose t
vendosen nn regjimin e prpunimit aktiv, lejimit t
prkohshm ose t prdorimit t veant prfundimtar
(end-use), sipas kushteve t prcaktuara pr kto
regjime.
N raste t tilla mallrat nuk konsiderohen sikur jan
nn regjimin e zons s lir.
2. Pa cenuar dispozitat q zbatohen pr furnizimet
ose pr magazinimin e furnizimeve dhe kur regjimi n
fjal e parashikon kshtu, pika 1, e ktij neni, nuk
prjashton prdorimin ose konsumimin e mallrave, pr
t cilat lirimi pr qarkullim t lir ose lejimi i
prkohshm nuk sjell aplikimin e detyrimit t importit
ose masave t politiks bujqsore ose tregtare.
N rastin e nj prdorimi apo konsumi t till t
mallrave nuk krkohet deklarat doganore pr lirim pr
qarkullim t lir ose lejim t prkohshm.
Megjithat, deklarata doganore krkohet nse mallrat
jan objekt i kuotave tarifore ose tavaneve tarifore.
Neni 221
Dalja e mallrave nga nj zon e lir
Pa cenuar legjislacionin e fushave t tjera t
ndryshme nga fusha doganore, mallrat n nj zon t
lir mund t eksportohen ose t rieksportohen nga
territori doganor i Republiks s Shqipris ose t hyjn
n nj pjes tjetr t territorit doganor t Republiks s
Shqipris.
Pr mallrat q hyjn n pjes t tjera t territorit
doganor t Republiks s Shqipris zbatohen nenet 125
deri n 139.

6138

KREU IV
PRDORIMI I VEANT
SEKSIONI 1
LEJIMI I PRKOHSHM
Neni 223
Fusha e zbatimit
1. Nn regjimin e lejimit t prkohshm mallrat
joshqiptare, t destinuara pr rieksport, mund t jen
objekt i prdorimit t veant n territorin doganor t
Republiks s Shqipris, me prjashtim t plot ose t
pjesshm nga detyrimi i importit dhe pa iu nnshtruar:
a) pagesave t tjera, t parashikuara sipas dispozitave
prkatse n fuqi;
b) masave t politiks tregtare, pr aq sa ato nuk
ndalojn hyrjen ose daljen e mallrave n/ose nga
territori doganor i Republiks s Shqipris.
2. Regjimi i lejimit t prkohshm prdoret vetm
kur plotsohen kushtet e mposhtme:
a) mallrat nuk jan t destinuara t psojn asnj
ndryshim, prve zhvlersimit normal pr shkak t
prdorimit t tyre;
b) sht e mundur t sigurohet q mallrat e vendosura
nn regjim mund t identifikohen, me prjashtim t rasteve
kur, duke pasur parasysh natyrn e mallrave ose
destinacionin e prdorimit, mungesa e masave identifikuese
nuk mund t shkaktoj nj prdorim abuziv t regjimit ose,
n rastin e prmendur n nenin 201, sht e mundur t
verifikohet prputhshmria me kushtet e prcaktuara pr
mallrat ekuivalente;
c) mbajtsi i regjimit sht i vendosur jasht territorit
doganor t Republiks s Shqipris, prvese kur sht
e parashikuar ndryshe;
) kur plotsohen krkesat pr prjashtim t plot ose t
pjesshm t detyrimeve t prcaktuara n legjislacionin
doganor.

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

Neni 224
Afati kohor gjat t cilit mallrat mund t qndrojn
nn regjimin e lejimit t prkohshm
1. Autoritetet doganore prcaktojn afatin kohor,
brenda t cilit mallrat e vendosura nn regjimin e lejimit t
prkohshm duhet t rieksportohen ose ti nnshtrohen nj
regjimi doganor pasardhs. Ky afat duhet t jet i
mjaftueshm pr arritjen e objektivit t prdorimit t
autorizuar.
2. Prvese kur parashikohet ndryshe, afati kohor
maksimal, gjat t cilit mallrat mund t qndrojn nn
regjimin e lejimit t prkohshm pr t njjtin qllim dhe
nn prgjegjsin e t njjtit mbajts t autorizimit, sht
24 muaj, madje edhe kur regjimi ishte mbyllur duke i
vendosur mallrat nn nj regjim tjetr t posam dhe m
tej duke i vendosur ato prsri nn regjimin e lejimit t
prkohshm.
3. Kur, n rrethana t veanta, prdorimi i autorizuar
nuk mund t arrihet brenda afatit kohor t prcaktuar n
pikat 1 dhe 2, autoritetet doganore mund t japin nj zgjatje
t afatit kohor pr nj kohzgjatje t arsyeshme, kundrejt
nj aplikimi t justifikuar nga ana e mbajtsit t autorizimit.
4. I tr afati kohor, gjat t cilit mallrat mund t
qndrojn nn regjimin e lejimit t prkohshm, nuk kalon
10 vjet, prvese n rast t nj situate t paparashikuar.
Neni 225
Shuma e detyrimit t importit n rastin e lejimit t
prkohshm me prjashtim t pjesshm nga detyrimi
i importit
1. Shuma e detyrimit t importit, n lidhje me
mallrat e vendosura nn regjimin e lejimit t
prkohshm me prjashtim t pjesshm nga detyrimi i
importit, vendoset n masn 3 pr qind t shums s
detyrimit t importit, q do t ishte e pagueshme pr
kto mallra sikur ato t ken qen liruar pr qarkullim
t lir n datn, n t ciln ato u vendosn nn regjimin
e lejimit t prkohshm.
Kjo shum sht e pagueshme pr do muaj ose pjes
t muajit, gjat t cilit mallrat jan vendosur nn
regjimin e lejimit t prkohshm, me prjashtim t
pjesshm nga detyrimi i importit.
2. Shuma e detyrimit t importit nuk duhet t kaloj
shumn q duhej paguar n qoft se mallrat n fjal do
t ishin liruar pr qarkullim t lir n datn, n t ciln
ato ishin vendosur nn regjimin e lejimit t prkohshm.
Neni 226
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) prdorimi i veant, i prcaktuar n pikn 1, t
nenit 223;

b) krkesat e prcaktuara n shkronjn , t piks


2, t nenit 223.
SEKSIONI 2
PRDORIMI I VEANT PRFUNDIMTAR (ENDUSE)
Neni 227
Regjimi i prdorimit t veant prfundimtar (enduse)
1. Nn regjimin e prdorimit t veant prfundimtar
(end-use), mallrat mund t lirohen pr qarkullim t lir
me prjashtim nga detyrimi ose me nj reduktim t nivelit
t detyrimit, pr shkak t prdorimit t tyre t veant.
2. Kur mallrat jan n nj stad prpunimi, q
ekonomikisht mund t lejoj vetm prdorimin e veant
prfundimtar (end-use) t parashikuar, autoritetet doganore
vendosin n autorizim kushtet, nn t cilat mallrat
konsiderohen se jan prdorur pr qllimet e parashikuara
pr zbatimin e prjashtimit ose reduktimit t nivelit t
detyrimit.
3. Kur mallrat jan t prshtatshme pr prdorim t
prsritur dhe autoritetet doganore, me qllim shmangien e
abuzimeve, e konsiderojn t arsyeshme, mbikqyrja
doganore vazhdon pr nj afat q nuk kalon dy vjet pas
dats s prdorimit t tyre t par pr qllimet e
parashikuara pr zbatimin e prjashtimit nga detyrimi apo
reduktimit t nivelit t detyrimit.
4. Mbikqyrja doganore pr regjimin e prdorimit t
veant prfundimtar (end-use) prfundon n rastet e
mposhtme:
a) kur mallrat jan prdorur pr qllimet e prcaktuara
pr aplikimin e prjashtimit ose reduktimit t nivelit t
detyrimit;
b) kur mallrat kan dal jasht territorit doganor t
Republiks s Shqipris, jan shkatrruar ose braktisur n
favor t shtetit;
c) kur mallrat jan prdorur pr qllime t ndryshme
nga ato t prcaktuara pr aplikimin e prjashtimit ose t
reduktimit t nivelit detyrimit dhe pr to sht paguar
detyrimi i importit.
5. Kur krkohet nj koeficient shfrytzimi, pr regjimin
e prdorimit t veant prfundimtar (end-use) zbatohet
neni 228.
6. Mbetjet dhe hedhurinat q rezultojn nga punimi ose
prpunimi i mallrave, sipas prdorimit t veant
prfundimtar (end-use), t parashikuar, dhe humbjet
natyrale konsiderohen si mallra q i prkasin ktij
prdorimi t veant prfundimtar (end-use).
7. Mbetjet dhe hedhurinat q rezultojn nga shkatrrimi
i mallrave t vendosura n regjimin e prdorimit t veant
prfundimtar (end-use) konsiderohen si mallra t vendosura
nn regjimin e magazinimit doganor.
6139

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

KREU V
PRPUNIMI

b) mallrat, t cilat duhet tu nnshtrohen formave t


zakonshme t trajtimit, n prputhje me nenin 199.

SEKSIONI 1
DISPOZITA T PRGJITHSHME

Neni 230
Afati kohor i mbylljes

Neni 228
Koeficienti i shfrytzimit

1. Autoritetet doganore prcaktojn afatin kohor,


brenda t cilit duhet t mbyllet regjimi i prpunimit
aktiv, n prputhje me nenin 196.
Ky afat kohor fillon nga data, n t ciln mallrat
joshqiptare jan vendosur nn regjim, duke marr n
konsiderat edhe kohn e nevojshme pr t kryer
operacionet e prpunimit dhe t mbylljes s regjimit.
2. Autoritetet doganore, prkundrejt nj aplikimi t
justifikuar nga mbajtsi i autorizimit, mund t
autorizojn nj shtyrje t afatit kohor, t prcaktuar n
pikn 1, pr nj kohzgjatje t arsyeshme.
N autorizim mund t specifikohet q nj afat kohor,
i cili fillon gjat nj muaji kalendarik, tremujori ose
gjashtmujori, prfundon respektivisht n ditn e fundit
t muajit kalendarik, tremujorit ose gjashtmujorit
pasardhs.
3. N raste t eksportimit paraprak, n prputhje me
shkronjn c, t piks 2, t nenit 201, n autorizim
specifikohet afati kohor, brenda t cilit
mallrat
joshqiptare deklarohen pr regjimin e prpunimit aktiv,
duke marr n konsiderat kohn e nevojshme pr
blerjen/prokurimin dhe transportin drejt territorit
doganor t Republiks s Shqipris.
Afati kohor i prcaktuar n paragrafin e msiprm
vendoset n muaj dhe nuk duhet t kaloj gjasht muaj.
Ai fillon nga data e pranimit t deklarats s eksportit,
n lidhje me produktet e prpunuara, t prftuara nga
mallrat ekuivalente korresponduese.
4. Me krkes nga mbajtsi i autorizimit, afati prej
gjasht muajsh, i prcaktuar n pikn 3, mund t zgjatet
edhe pas skadimit t tij, me kusht q afati total t mos
kaloj 12 muaj.

Prvese kur nj koeficient shfrytzimi sht i


specifikuar n legjislacionin shqiptar q rregullon fusha
specifike, autoritetet doganore vendosin ose koeficientin
e shfrytzimit, ose koeficientin mesatar t shfrytzimit t
operacionit t prpunimit apo, kur sht rasti, metodn e
prcaktimit t ktij koeficienti.
Koeficienti i shfrytzimit ose koeficienti mesatar i
shfrytzimit prcaktohet duke u mbshtetur n rrethanat
aktuale, n t cilat operacionet e prpunimit jan kryer
ose do t kryhen. Ky koeficient mund t rregullohet, kur
sht e prshtatshme, n prputhje me nenin 32.
Autoritetet doganore pr mallrat q jan nn regjimin
e prpunimit aktiv, prdorin si kriter referues parsor,
sasin e produktit final t porositur, si rezulton nga
dokumentacioni doganor. Drejtoria e Prgjithshme e
Doganave, prcakton me udhzim trajtimin e produkteve
kompensuese.
SEKSIONI 2
PRPUNIMI AKTIV
Neni 229
Fusha e zbatimit
1. Pa cenuar nenin 201, mallrat joshqiptare mund t
prdoren n territorin doganor t Republiks s
Shqipris nn regjimin e prpunimit aktiv, n nj apo
m shum operacione prpunimi, pa iu nnshtruar:
a) detyrimit t importit;
b) pagesave t tjera, sipas parashikimeve n
dispozitat prkatse n fuqi;
c) masave t politiks tregtare, pr aq sa ato nuk
ndalojn hyrjen ose daljen e mallrave n ose nga
territori doganor i Republiks s Shqipris.
2. Regjimi i prpunimit aktiv mund t prdoret n
raste t ndryshme nga riparimi dhe shkatrrimi, vetm
kur, pa cenuar prdorimin e aksesorve t prodhimit,
mallrat e vendosura nn regjim mund t identifikohen n
produktet e prpunuara.
N rastin e prmendur n nenin 201, regjimi lejohet
t prdoret ather kur mund t verifikohet prputhja me
kushtet e prcaktuara pr mallrat ekuivalente.
3. N shtes t pikave 1 dhe 2, regjimi i prpunimit
aktiv mund t prdoret edhe pr mallrat e mposhtme:
a) mallrat e destinuara pr tiu nnshtruar
operacioneve q garantojn prputhjen e tyre me
krkesat teknike pr lirimin e tyre pr qarkullim t lir;
6140

Neni 231
Rieksportimi i prkohshm pr prpunim t
mtejshm
N baz t nj aplikimi, autoritetet doganore mund t
autorizojn q disa ose t gjitha mallrat e vendosura nn
regjimin e prpunimit aktiv apo produktet e prpunuara
t rieksportohen prkohsisht, pr qllim t prpunimit
t mtejshm jasht territorit doganor t Republiks s
Shqipris, n prputhje me kushtet e prcaktuara pr
regjimin e prpunimit pasiv.

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

SEKSIONI 3
PRPUNIMI PASIV
Neni 232
Fusha e zbatimit
1. Nn regjimin e prpunimit pasiv mallrat shqiptare
mund t eksportohen prkohsisht nga territori doganor i
Republiks s Shqipris pr tiu nnshtruar
operacioneve t prpunimit. Produktet e prpunuara q
rezultojn nga kto mallra mund t lirohen pr
qarkullim t lir me prjashtim t plot ose t pjesshm
nga detyrimi i importit kundrejt aplikimit nga mbajtsi i
autorizimit ose nga do person tjetr i vendosur n
territorin doganor t Republiks s Shqipris, me kusht
q ky person t ket marr miratimin e mbajtsit t
autorizimit dhe kushtet e autorizimit t jen prmbushur.
2. Prpunimi pasiv nuk lejohet pr mallrat shqiptare
t mposhtme:
a) mallrat, eksporti i t cilave on n rimbursim ose
falje t detyrimit t importit;
b) mallrat, t cilat, para eksportimit, ishin liruar pr
qarkullim t lir me nj prjashtim ose reduktim t nivelit
t detyrimit pr shkak t prdorimit t tyre t veant
prfundimtar (end-use) dhe nse qllimet e prdorimit t
veant prfundimtar (end-use) nuk jan prmbushur,
prvese kur kto mallra duhet tu nnshtrohen
operacioneve t riparimit;
c) mallra, eksporti i t cilave on n dhnien e
rimbursimeve t eksportit;
) mallrat, pr t cilat, pr shkak t eksportimit t tyre,
n kuadr t politiks bujqsore, sht dhn nj avantazh
financiar i ndryshm nga rimbursimi i parashikuar n
shkronjn c, t ksaj pike.
3. Autoritetet doganore prcaktojn afatin kohor,
brenda t cilit mallrat e eksportuara prkohsisht duhet t
riimportohen n territorin doganor t Republiks s
Shqipris n formn e produkteve t prpunuara dhe t
lirohen pr qarkullim t lir, n mnyr q t mundsohet
prfitimi nga prjashtimi i plot ose i pjesshm nga
detyrimi i importit. N baz t nj aplikimi t justifikuar
nga mbajtsi i autorizimit, autoritetet doganore mund ta
shtyjn kt afat kohor pr nj kohzgjatje t arsyeshme.
Neni 233
Mallrat e riparuara falas
1. Mallrat mund t prfitojn nj prjashtim t plot
nga detyrimi i importit kur u provohet autoriteteve
doganore q mallrat jan riparuar falas ose n baz t
nj detyrimi kontraktual a ligjor q rrjedh nga garancia,
ose pr shkak t ekzistencs s nj defekti material apo
prodhimi.
2. Pika 1 nuk zbatohet kur defekti material ose i
prodhimit sht konstatuar q n momentin e lirimit t
par pr qarkullim t lir t mallrave n fjal.

Neni 234
Sistemi i shkmbimit standard
1. Nn sistemin e shkmbimit standard, nj produkt i
importuar
(produkti
zvendsues)
mund
t
zvendsoj nj produkt t prpunuar, n prputhje me
pikat 2 deri n 5, t ktij neni.
2. Autoritetet doganore, prkundrejt nj aplikimi,
autorizojn prdorimin e sistemit t shkmbimit standard
kur operacioni i prpunimit konsiston n riparimin e
mallrave shqiptare defektoze, t ndryshme nga ato q
jan objekt i masave t politiks bujqsore ose i
regjimeve specifike t zbatueshme pr mallra t
caktuara, t prftuara nga prpunimi i prodhimeve
bujqsore.
3. Produktet zvendsuese kan t njjtin kod
tetshifror t Nomenklaturs s Kombinuar t Mallrave,
t njjtn cilsi tregtare dhe t njjtat karakteristika
teknike, si mallrat defektoze, nse kto t fundit do ti
ishin nnshtruar riparimit.
4. Kur mallrat defektoze jan prdorur prpara
eksportit, produktet zvendsuese duhet gjithashtu t
jen t prdorura.
Megjithat, autoritetet doganore nuk krkojn
zbatimin e paragrafit t msiprm nse produkti
zvendsues sht dhn falas, pr shkak t nj detyrimi
kontraktor a ligjor, n lidhje me garancin ose pr shkak
t ekzistencs s nj defekti material ose prodhimi.
5. Dispozitat, t cilat zbatohen pr produktet e
prpunuara, zbatohen edhe pr produktet zvendsuese.
Neni 235
Importimi paraprak i produkteve zvendsuese
1. Me aplikim t personit t interesuar, Autoritetet
doganore autorizojn importimin e produkteve
zvendsuese prpara eksportimit t mallrave defektoze,
sipas kushteve t prcaktuara prej tyre. N kt rast
depozitohet nj garanci q mbulon shumn e detyrimit.
2. Mallrat defektoze eksportohen brenda nj afati
prej 2 muajsh nga data, n t ciln autoritetet doganore
pranojn deklaratn pr lirimin pr qarkullim t lir t
produkteve zvendsuese.
3. Me krkes t arsyetuar t mbajtsit t
autorizimit, autoritetet doganore mund t shtyjn deri n
nj vit afatin e prcaktuar n pikn 2, n varsi t
kushteve dhe rrethanave kur mallrat defektoze nuk mund
t eksportohen brenda afatit t parashikuar.

6141

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

TITULLI VIII
DALJA E MALLRAVE NGA TERRITORI
DOGANOR I REPUBLIKS S SHQIPRIS
KREU I
FORMALITETET PARA DALJES S MALLRAVE
Neni 236
Depozitimi i nj deklarate paranisjeje
1. Mallrat, q do t dalin nga territori doganor i
Republiks s Shqipris, duhet t shoqrohen nga nj
deklarat e paranisjes, e cila duhet t depozitohet n
zyrn doganore kompetente, brenda nj afati kohor t
caktuar, prpara se mallrat t dalin nga territori doganor
i Republiks s Shqipris.
2. Detyrimi i prcaktuar n pikn 1 nuk zbatohet:
a) pr mjetet e transportit dhe mallrat e transportuara
me to, t cilat vetm prshkojn ujrat territoriale ose
hapsirn ajrore t territorit doganor t Republiks s
Shqipris pa ndaluar n kt territor; ose
b) n raste t tjera t veanta, t justifikuara nga lloji
i mallrave ose i trafikut ose nga detyrimet q rrjedhin
nga marrveshje ndrkombtare.
3. Deklarata e paranisjes merr nj nga format e
mposhtme:
a) at t nj deklarate doganore, kur mallrat q do t
dalin nga territori doganor i Republiks s Shqipris
jan vendosur nn nj regjim doganor, pr t cilin
krkohet nj deklarat e till;
b) at t nj deklarate rieksporti, n prputhje me
nenin 242;
c) at t deklarats prmbledhse t daljes, n
prputhje me nenin 243.
4. Deklarata e paranisjes duhet t prmbaj t dhnat
e nevojshme pr kryerjen e analizs s riskut pr qllime
t siguris dhe mbrojtjes.
Neni 237
Analiza e riskut
Zyra doganore, n t ciln depozitohet deklarata e
paranisjes, e prcaktuar n nenin 236, siguron q,
brenda nj afati kohor dhe bazuar n deklaratn e
paranisjes, t kryhet nj analiz risku, kryesisht pr
qllime t siguris dhe t mbrojtjes dhe merr masat e
nevojshme n varsi t rezultateve t ksaj analize risku.
Neni 238
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen:
a) afatet kohore, sipas piks 1, t nenit 236, brenda
t cilave duhet t depozitohet deklarata e paranisjes,
prpara se mallrat t dalin jasht territorit doganor t
Republiks s Shqipris, duke marr n konsiderat
llojin e trafikut;
6142

b) rastet kur nuk krkohet depozitimi i deklarats s


paranisjes, n prputhje me shkronjn b, t piks 2, t
nenit 236;
c) afati kohor i prcaktuar n nenin 237, brenda t
cilit duhet t kryhet analiza e riskut, duke marr n
konsiderat afatin kohor t prcaktuar n pikn 1, t
nenit 236.
KREU II
FORMALITETET N DALJE T MALLRAVE
Neni 239
Mbikqyrja doganore dhe formalitetet n dalje
1. Mallrat, q dalin nga territori doganor i
Republiks s Shqipris, i nnshtrohen mbikqyrjes
doganore dhe mund t jen objekt i kontrolleve
doganore. Kur e gjejn me vend, autoritetet doganore
mund t prcaktojn itinerarin q duhet t prshkojn
mallrat q dalin nga territori doganor i Republiks s
Shqipris si dhe afatet kohore pr tu respektuar.
2. Mallrat, q dalin nga territori doganor i
Republiks s Shqipris, paraqiten n zyrn doganore
kompetente nga njri prej personave t mposhtm:
a) personi, i cili nxjerr mallrat nga territori doganor i
Republiks s Shqipris;
b) personi, n emr ose pr llogari t t cilit vepron
personi q nxjerr mallrat nga territori doganor i
Republiks s Shqipris;
c) personi, i cili merr prgjegjsin pr transportin e
mallrave, prpara daljes s tyre nga territori doganor i
Republiks s Shqipris.
3. Mallrat, q dalin nga territori doganor i
Republiks s Shqipris, sipas rastit, jan objekt i:
a) rimbursimit ose i faljes s detyrimit t importit;
b) pagess s subvencioneve pr eksportin;
c) mbledhjes/vjeljes s detyrimit t eksportit;
) formaliteteve t krkuara, sipas dispozitave n
fuqi, prsa u prket pagesave t tjera;
d) zbatimit t ndalimeve dhe kufizimeve pr arsye t
mbrojtjes s moralit shoqror, rendit publik ose siguris
publike, mbrojtjes s shndetit dhe jets s njerzve,
kafshve apo bimve, mbrojtjes s mjedisit, mbrojtjes s
pasurive kombtare me vler artistike, historike apo
arkeologjike dhe mbrojtjes s pronsis industriale ose
tregtare. Kto ndalime dhe kufizime prfshijn edhe
kontrollin e prekursorve kimik, t mallrave q shkelin
t drejtat e pronsis intelektuale dhe shumat n t holla
q hyjn n Republikn e Shqipris, si edhe zbatimin e
masave mbrojtse dhe menaxhuese pr peshkimin dhe
masat e politiks tregtare.
4. lirimi pr dalje jepet nga autoritetet doganore me
kusht q mallrat n fjal t dalin nga territori doganor i
Republiks s Shqipris n t njjtat kushte si n
momentin kur:

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

a) ishte pranuar deklarata doganore ose deklarata


doganore e rieksportit; ose
b) ishte depozituar deklarata prmbledhse e daljes.

c) mallrat e vendosura nn nj regjim magazinimi t


prkohshm, t cilat jan rieksportuar direkt nga nj
ambient i magazinimit t prkohshm.

Neni 240
Aktet nnligjore

KREU IV
DEKLARATA PRMBLEDHSE E DALJES

Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen


rregullat procedurale pr daljen e mallrave, sipas
prcaktimeve t nenit 239.

Neni 243
Depozitimi i nj deklarate prmbledhse t daljes

KREU III
EKSPORTI DHE RIEKSPORTI
Neni 241
Eksporti i mallrave shqiptare
1. Mallrat shqiptare, q dalin nga territori doganor i
Republiks s Shqipris, vendosen nn regjimin e
eksportit.
2. Pika 1 nuk zbatohet pr mallrat e mposhtme
shqiptare:
a) mallrat e vendosura nn regjimin e prpunimit
pasiv;
b) mallrat q dalin nga territori doganor i Republiks
s Shqipris pasi kan qen t vendosura nn regjimin e
prdorimit t veant prfundimtar (end-use);
c) mallrat e lvruara si furnizime t avionit ose
anijes, me prjashtim nga TVSH-ja ose detyrimi i
akcizs, pavarsisht nga destinacioni i avionit apo
anijes, pr t cilat krkohet t provohet q nj furnizim i
till sht kryer;
) mallrat e vendosura nn regjimin e transitit t
brendshm;
d) mallra q dalin prkohsisht nga territori doganor
i Republiks s Shqipris, n prputhje me nenin 144.
3. Formalitetet e lidhura me deklaratn doganore t
eksportit, t parashikuara n legjislacionin doganor,
zbatohen n rastet e prcaktuara n shkronjat a, b
dhe c, t piks 2.
Neni 242
Rieksporti i mallrave joshqiptare
1. Mallrat joshqiptare, q dalin nga territori doganor
i Republiks s Shqipris, jan objekt i nj deklarate
rieksporti, e cila depozitohet n zyrn doganore
kompetente.
2. Pr deklaratn e rieksportit zbatohen nenet 146
deri n 176.
3. Pika 1 nuk zbatohet pr mallrat e mposhtme:
a) mallrat e vendosura nn regjimin e transitit t
jashtm, t cilat vetm kalojn prmes territorit doganor
t Republiks s Shqipris;
b) mallrat e transborduara brenda nj zone t lir ose
t rieksportuara direkt nga nj zon e lir;

1. Kur mallrat dalin nga territori doganor i Republiks


s Shqipris dhe nuk sht depozituar nj deklarat
doganore ose nj deklarat doganore rieksporti, si deklarat
e paranisjes, ather depozitohet nj deklarat
prmbledhse e daljes n zyrn doganore kompetente.
Autoritetet doganore mund t lejojn q deklarata
prmbledhse e daljes t depozitohet n nj zyr tjetr
doganore, me kusht q kjo e fundit ti komunikoj ose
ti bj t mundur elektronikisht menjher t dhnat e
nevojshme zyrs doganore t daljes.
2. Deklarata prmbledhse e daljes depozitohet nga
transportuesi.
Pavarsisht nga detyrimet e transportuesit, deklarata
prmbledhse e daljes mund t depozitohet n vend t tij
nga nj prej personave t mposhtm:
a) eksportuesi ose drguesi apo nj person tjetr, n
emr a pr llogari t t cilit vepron transportuesi;
b) do person, i cili sht n gjendje t paraqes
mallrat n fjal ose t bj q ato t paraqiten n zyrn
doganore t daljes.
3. Autoritetet doganore mund t pranojn q
dokumentet tregtare, portuale ose sistemet informatike t
transportit t prdoren si nj deklarat prmbledhse e
daljes, me kusht q t prmbajn t dhnat e nevojshme pr
nj deklarat t till dhe kto t dhna t jen t
vlefshme/t disponueshme brenda nj afati kohor t
prcaktuar, prpara se mallrat t dalin nga territori doganor
i Republiks s Shqipris.
4. Autoritetet doganore mund t pranojn, n vend t
depozitimit t nj deklarate prmbledhse t daljes,
depozitimin e nj njoftimi dhe akses n t dhnat e nj
deklarate prmbledhse t daljes n sistemin kompjuterik t
operatorit ekonomik.
Neni 244
Ndryshimi dhe anulimi i deklarats prmbledhse t
daljes
1. Deklaruesi, prmes nj aplikimi, mund t lejohet
t ndryshoj nj ose m shum t dhna t deklarats
prmbledhse t daljes pasi ajo t jet depozituar.
Asnj ndryshim nuk sht i mundur pasi autoritetet
doganore:
a) kan informuar personin q depozitoi deklaratn
prmbledhse t daljes q ato kan pr qllim t
verifikojn mallrat;
6143

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

b) kan arritur n prfundimin se nj ose m shum


t dhna t deklarats prmbledhse t daljes jan t
pasakta ose t paplota;
c) tashm kan lejuar lirimin e mallrave pr dalje.
2. Kur mallrat, pr t cilat sht depozituar nj
deklarat prmbledhse e daljes, nuk kan dal nga
territori doganor i Republiks s Shqipris, autoritetet
doganore anulojn kt deklarat n nj nga rastet e
mposhtme:
a) me aplikim nga deklaruesi;
b) brenda 150 ditve pas depozitimit t deklarats.
Neni 245
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen
rregullat procedurale pr:
a) depozitimin e nj deklarate prmbledhse t
daljes, sipas prcaktimeve t nenit 243;
b) ndryshimin e deklarats prmbledhse t daljes, n
prputhje me pikn 1, t nenit 244;
c) anulimin e deklarats prmbledhse t daljes, n
prputhje me pikn 2, t nenit 244.
KREU V
NJOFTIMI I RIEKSPORTIT
Neni 246
Depozitimi i nj njoftimi rieksporti
1. Kur mallrat joshqiptare, t prcaktuara n
shkronjat b dhe c, t piks 3, t nenit 242, kan
dal nga territori doganor i Republiks s Shqipris dhe
nuk krkohet depozitimi i nj deklarate prmbledhse t
daljes pr kto mallra, ather depozitohet nj njoftim
rieksporti.
2. Njoftimi i rieksportit depozitohet n zyrn
doganore t daljes s mallrave nga personi prgjegjs
pr paraqitjen e mallrave n dalje, n prputhje me
pikn 2, t nenit 239.
3. Njoftimi i rieksportit prmban t dhnat e
nevojshme pr mbylljen e regjimit t zons s lir ose t
magazinimit t prkohshm.
Autoritetet doganore mund t pranojn q
dokumentet tregtare, portuale ose sistemet informatike t
transportit t prdoren si depozitim i nj njoftimi
rieksporti, me kusht q ato t prmbajn t dhnat e
nevojshme pr nj njoftim t till dhe kto t dhna t
jen t vlefshme/t disponueshme prpara se mallrat t
dalin nga territori doganor i Republiks s Shqipris.
4. Autoritetet doganore mund t pranojn, n vend t
depozitimit t njoftimit t rieksportit, depozitimin e nj
njoftimi dhe akses n t dhnat e nj njoftimi rieksporti
n sistemin kompjuterik t operatorit ekonomik.

6144

Neni 247
Ndryshimi dhe anulimi i njoftimit t rieksportit
1. Deklaruesi, nprmjet nj aplikimi, mund t
lejohet t ndryshoj nj ose m shum t dhna t
njoftimit t rieksportit pasi e ka depozituar at.
Asnj ndryshim nuk mund t bhet pasi autoritetet
doganore:
a) kan njoftuar personin q depozitoi njoftimin e
rieksportit q ato kan pr qllim t verifikojn mallrat;
b) kan arritur n prfundimin q nj ose m shum
t dhna t njoftimit t rieksportit jan t pasakta ose t
paplota;
c) tashm kan lejuar lirimin e mallrave pr dalje.
2. Kur mallrat, pr t cilat sht depozituar nj
njoftim rieksporti, nuk kan dal nga territori doganor i
Republiks s Shqipris, autoritetet doganore anulojn
kt njoftim n nj nga rastet e mposhtme:
a) me aplikim nga deklaruesi;
b) brenda 150 ditve pas depozitimit t njoftimit.
Neni 248
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen
rregullat procedurale pr:
a) depozitimin e njoftimit t rieksportit, sipas
prcaktimeve t nenit 246;
b) ndryshimin e njoftimit t rieksportit, n prputhje
me pikn 1, t nenit 247;
c) anulimin e njoftimit t rieksportit, n prputhje me
pikn 2, t nenit 247.
KREU VI
PRJASHTIME NGA DETYRIMI I EKSPORTIT
Neni 249
Prjashtime nga detyrimi i eksportit pr mallra
shqiptare t eksportuara prkohsisht
Pa cenuar nenin 232, mallrat shqiptare q
eksportohen prkohsisht jasht territorit doganor t
Republiks s Shqipris prjashtohen nga detyrimet e
eksportit, me kusht q t riimportohen.
TITULLI IX
SHKELJET N FUSHN DOGANORE,
SANKSIONET DHE ANKIMI
KREU I
DISPOZITA T PRGJITHSHME
Neni 250
Klasifikimi i shkeljeve
1. Shkelje doganore jan:
a) kundrvajtjet administrative;
b) kontrabanda.

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

2. Kundrvajtje administrative sht shkelja me faj e


dispozitave ligjore ose nnligjore n fushn doganore, t
kryera me veprim ose mosveprim dhe pr t cilat ky
Kod parashikon dnim administrativ.
3. Kontraband jan veprat penale t sanksionuara n
Kodin Penal q cenojn marrdhniet shoqrore q jan
vendosur pr funksionimin normal t doganave n
Republikn e Shqipris dhe pr mbrojtjen e interesave
ekonomik t saj, n prputhje me prcaktimet e bra n
nenet 266 dhe 267 t ktij Kodi.
4. Pagesa e gjobs q zbatohet pr shkeljen
doganore, n asnj rast, nuk sht shkak pr t
prjashtuar shkelsin nga pagimi i detyrimeve t
importit ose eksportit q duhen paguar pr mallrat,
objekt i shkeljes.
5. Vendosja e sanksioneve, sipas dispozitave t ktij
Kodi, nuk e ndalon administratn doganore t paraqes
kallzim penal pr veprat penale t parashikuara n
Kodin Penal.
6. Sanksionet e vendosura n baz t legjislacionit
doganor zbatohen, pavarsisht nga aplikimi i
sanksioneve t parashikuara n ligje t tjera.
7. Pr qllime t ktij titulli, n detyrime importi dhe
eksporti prfshihen detyrimet doganore, detyrimet e
akcizs, t TVSH-s dhe detyrimet e taksat e tjera q
zbatohen n import ose eksport.
KREU II
KUNDRVAJTJET ADMINISTRATIVE
SEKSIONI 1
LLOJET E KUNDRVAJTJEVE
Neni 251
Kundrvajtjet me prgjegjsi objektive
1. Pr qllime t ktij neni, me kundrvajtje me
prgjegjsi objektive kuptohen kundrvajtjet, pr t cilat
nuk krkohet t provohet elementi faj, duke pasur
parasysh karakterin objektiv t detyrimeve t prfshira
dhe faktin q personat, t cilt kan prgjegjsin q ti
respektojn nuk mund t justifikohen me padijenin pr
ekzistencn e tyre, si dhe karakterin e tyre detyrues.
2. Pa cenuar dispozitat pr kontrabandn, veprimet
ose mosveprimet e mposhtme prbjn kundrvajtje me
prgjegjsi objektive:
a) mosrespektimi nga personi, q depoziton
deklaratn doganore, deklaratn e magazinimit t
prkohshm, deklaratn prmbledhse t hyrjes,
deklaratn prmbledhse t daljes dhe deklaratn e
rieksportit ose njoftimin e rieksportit, i detyrimit pr t
siguruar saktsin dhe plotsimin e informacioneve t
dhna n deklarat, njoftim apo aplikim, n prputhje
me shkronjn a, t piks 2, t nenit 23;
b) mosrespektimi nga personi, q depoziton
deklaratn doganore, deklaratn e magazinimit t

prkohshm, deklaratn prmbledhse t hyrjes,


deklaratn prmbledhse t daljes dhe deklaratn e
rieksportit ose njoftimin e rieksportit, i detyrimit pr t
siguruar vrtetsin, saktsin dhe vlefshmrin e do
dokumenti shoqrues, n prputhje me shkronjn b, t
piks 2 t nenit 23;
c) mosrespektimi nga personi i detyrimit pr t
depozituar nj deklarat prmbledhse t hyrjes, sipas
prcaktimeve t nenit 119, nj njoftim pr mbrritjen e
nj anijeje detare apo avioni, sipas prcaktimeve t nenit
124, nj deklarat t magazinimit t prkohshm, n
prputhje me nenin 135, nj deklarat doganore, n
prputhje me nenin 146, nj njoftimi pr aktivitetet n
zonat e lira n prputhje me pikn 2, t nenit 217, nj
deklarat t paranisjes, n prputhje me nenin 236, nj
deklarat rieksporti, n prputhje me nenin 242, nj
deklarat prmbledhse t daljes, n prputhje me nenin
243 ose nj njoftim rieksporti, n prputhje me nenin
246;
) mosrespektimi nga nj operator ekonomik i
detyrimit pr ruajtjen e dokumenteve e t
informacioneve pr prmbushjen e formaliteteve
doganore me do mjet t pranueshm q mundson
aksesin, pr afatin kohor t parashikuar nga legjislacioni
doganor n prputhje me nenin 52;
d) heqja nga mbikqyrja doganore e mallrave t
sjella n territorin doganor t Republiks s Shqipris
pa autorizimin e autoriteteve doganore dhe q bie n
kundrshtim me paragrafin e par dhe t dyt t piks 1,
t nenit 125;
dh) heqja e mallrave nga mbikqyrja doganore, n
kundrshtim me paragrafin e katrt, t piks 1, t nenit
125, t piks 3, t nenit 146, dhe nenit 215;
e) mosrespektimi nga nj person, q fut mallrat n
territorin doganor t Republiks s Shqipris, i
detyrimit q lidhet me transportin e mallrave drejt vendit
t prcaktuar, sipas parashikimeve t piks 1, t nenit
126, ose mosinformimi i autoriteteve doganore, kur kto
detyrime nuk mund t prmbushen, sipas prcaktimeve
t pikave 1 dhe 2, t nenit 128;
) mosrespektimi nga deklaruesi pr magazinimin e
prkohshm apo pr nj regjim doganor i detyrimit pr
depozitimin e dokumentacionit t nevojshm pran
autoriteteve doganore kur krkohet nga legjislacioni
doganor ose, kur sht i nevojshm, pr kontrollet
doganore, sipas prcaktimeve t piks 2, t nenit 135,
dhe piks 2, t nenit 150;
f) mosrespektimi nga operatori ekonomik prgjegjs
pr mallrat joshqiptare, t cilat jan nn regjimin e
magazinimit t prkohshm, i detyrimit pr ti vendosur
kto mallra nn nj regjim doganor ose pr ti
rieksportuar ato brenda afateve kohore, t prcaktuara
n nenin 139;
6145

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

g) mosrespektimi nga deklaruesi pr nj regjim


doganor i detyrimit pr t poseduar dhe pr t vn n
dispozicion t autoriteteve doganore, n momentin e
dorzimit t deklarats doganore apo deklarats
plotsuese, t dokumenteve shoqruese pr zbatimin e
regjimit n fjal, n prputhje me pikn 1, t nenit 150,
dhe t paragrafit t dyt, t piks 1, t nenit 153;
gj) mosrespektimi nga deklaruesi pr nj regjim
doganor, n rastin e nj deklarate t thjeshtuar, sipas
prcaktimeve t nenit 152 ose t nj hyrjeje n
regjistrimet e deklaruesit, sipas prcaktimeve t nenit
165, i detyrimit pr t depozituar deklaratn plotsuese
n zyrn doganore kompetente dhe brenda afateve
kohore, sipas prcaktimeve t piks 1, t nenit 153;
h) heqja ose shkatrrimi i mjeteve t identifikimit, t
vna nga autoritetet doganore n mallrat, ambalazhet ose
mjetet e transportit pa autorizimin paraprak t
autoriteteve doganore, n prputhje me pikn 2, t nenit
173;
i) mosrespektimi nga mbajtsi i regjimit t
prpunimit aktiv i detyrimit pr mbylljen e regjimit
doganor brenda afatit kohor t prcaktuar n nenin 230;
j) mosrespektimi nga mbajtsi i regjimit t
prpunimit pasiv i detyrimit pr t eksportuar mallrat
defektoze brenda afatit kohor t prcaktuar n nenin
235;
k) ndrtimi i nj ndrtese n nj zon t lir, pa
autorizimin e autoriteteve doganore, sipas prcaktimeve
t piks 1, t nenit 217;
l) mospagesa e detyrimit t importit ose t eksportit
nga personi prgjegjs pr pagesn, brenda afatit t
prcaktuar n prputhje me nenin 101.
Neni 252
Kundrvajtje t kryera n neglizhenc
Pa cenuar dispozitat pr kontrabandn, veprimet ose
mosveprimet e mposhtme prbjn kundrvajtje t
kryera n neglizhenc:
a) mosrespektimi nga operatori ekonomik prgjegjs
pr mallrat joshqiptare, t cilat jan nn regjimin e
magazinimit t prkohshm, i detyrimit pr vendosjen e
ktyre mallrave nn nj regjim doganor ose rieksport
brenda afateve kohore t prcaktuara n nenin 139;
b) mosrespektimi nga operatori ekonomik i detyrimit
pr t siguruar t gjith asistencn e duhur pr
autoritetet doganore pr kryerjen e formaliteteve
doganore apo kontrollet, n prputhje me pikn 1, t
nenit 23.
c) mosrespektimi nga personi ndaj t cilit sht dhn
vendimi, n lidhje me zbatimin e legjislacionit doganor,
i detyrimeve q rrjedhin nga ky vendim, n prputhje
me pikn 1, t nenit 28;
) mosrespektimi nga personi ndaj t cilit sht dhn
vendimi, n lidhje me zbatimin e legjislacionit doganor,
6146

pr t informuar autoritetet doganore pa vones pr do


faktor q lind pasi vendimi sht marr nga ato
autoritete, i cili ndikon n vazhdimsin ose prmbajtjen
e tij, n prputhje me pikn 2, t nenit 28;
d) mosrespektimi nga operatori ekonomik i detyrimit
pr t paraqitur mallrat, t cilat jan futur n territorin
doganor t Republiks s Shqipris, pran autoriteteve
doganore, n prputhje me nenin 130;
dh) mosrespektimi
nga operatori ekonomik i
detyrimit pr t paraqitur n dogan mallrat e destinuara
pr t hyr n nj zon t lir, sipas prcaktimeve t
nenit 218.
e) mosrespektimi nga operatori ekonomik i detyrimit
pr t paraqitur n zyrn doganore t daljes mallrat q
do t dalin nga territori doganor i Republiks s
Shqipris, n prputhje me pikn 2, t nenit 239;
) shkarkimi ose transbordimi i mallrave nga mjeti i
transportit q i mban ato pa autorizim t dhn nga
autoritetet doganore ose n vende t pacaktuara ose t
pamiratuara nga kto autoritete, n prputhje me nenin
131;
f) magazinimi i mallrave n ambientet e magazinimit
t prkohshm ose magazinave doganore pa autorizimin
e autoriteteve doganore, n prputhje me nenet 137 dhe
138;
g) mosrespektimi nga mbajtsi i autorizimit apo
mbajtsi i nj regjimi i detyrimeve q rrjedhin nga
magazinimi i mallrave q mbulohen nga regjimi i
magazinimit doganor, n prputhje me shkronjat a
dhe b, t piks 1, t nenit 215.
Neni 253
Kundrvajtje t kryera me dashje
Pa cenuar dispozitat pr kontrabandn, veprimet ose
mosveprimet e mposhtme prbjn kundrvajtje t
kryera me dashje:
a) prdorimi nga nj operator ekonomik i deklaratave
t rreme ose i fardolloj mjeti tjetr t parregullt, me
qllim prfitimin e nj autorizimi nga autoritetet
doganore:
i) pr tu br nj operator ekonomik i autorizuar, n
prputhje me nenin 40;
ii) pr t prdorur nj deklarat t thjeshtuar, n
prputhje me nenin 152;
iii) pr t prdorur lehtsit e tjera doganore, sipas
prcaktimeve t neneve 161, 163, 165, 167;
iv) pr t vendosur mallrat nn regjime t posame,
n prputhje me nenin 192;
b) mosrespektimi nga personi, ndaj t cilit sht
dhn vendimi, n lidhje me zbatimin e legjislacionit
doganor, i detyrimeve q rrjedhin nga ky vendim, n
prputhje me pikn 1, t nenit 28;
c) mosrespektimi nga personi, ndaj t cilit sht
dhn vendimi, n lidhje me zbatimin e legjislacionit

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

doganor, i detyrimit pr t informuar autoritetet


doganore pa vones pr do faktor q lind pasi vendimi
sht marr nga ato autoritete e q ndikon n
vazhdimsin ose prmbajtjen e tij, sipas prcaktimeve
t piks 2, t nenit 28.
) prpunimi i mallrave n nj magazin doganore pa
autorizim t dhn nga autoritetet doganore, n
prputhje me nenin 214.
Neni 254
Nxitja, ndihma, bashkfajsia dhe tentativa
1. Bashkpunimi me an t nxitjes, ndihms apo do
forme tjetr pr nj veprim ose mosveprim, sipas
prcaktimeve t nenit 253, sht kundrvajtje.
2. Tentativa pr t kryer nj veprim ose mosveprim,
sipas shkronjs a, t nenit 253, sht kundrvajtje.
Neni 255
Gabime t autoriteteve doganore
Veprimet ose mosveprimet e parashikuara n nenet
251 deri n 254 nuk prbjn kundrvajtje kur ato
ndodhin si pasoj e nj gabimi nga ana e autoriteteve
doganore.
SEKSIONI 2
SANKSIONET PR KUNDRVAJTJET
Neni 256
Sanksionet pr kundrvajtjet me prgjegjsi
objektive
1. Sanksionet e vendosura pr kundrvajtjet
doganore, t prcaktuara n nenin 251, duhet t jen
efektive, proporcionale e dekurajuese dhe vendosen
brenda kufijve t mposhtm:
a) kur kundrvajtja ka t bj me mallrat (ndryshime
n sasi, vler, origjin, lloj) dhe sjell diferenca n
pagesn e detyrimeve q duhen paguar pr mallrat,
zbatohet sanksion n masn 1-fish t detyrimit t
munguar;
b) kur kundrvajtja nuk ka t bj me mallrat, sipas
prcaktimeve t shkronjs a, zbatohet sanksion n
masn 20 000 lek deri n 50 000 lek.
2. Me shprehjen diferenca n pagesn e
detyrimeve, sipas prcaktimeve t shkronjs a, t
piks 1, kuptohen diferencat e llogaritura t detyrimeve
q duhen paguar pr mallrat sikur t vendosen n
qarkullim t lir, pavarsisht nse, sipas llojit t
regjimit, detyrimet paguhen menjher apo jan t
pezulluara.
Neni 257
Sanksionet pr kundrvajtjet e kryera n neglizhenc
1. Sanksionet e vendosura pr kundrvajtjet e
prmendura n nenin 252 duhet t jen efektive,

proporcionale e dekurajuese dhe vendosen brenda


kufijve t mposhtm:
a) kur kundrvajtja ka t bj me mallrat (ndryshime
n sasi, vler, origjin, lloj) dhe sjell diferenca n
pagesn e detyrimeve q duhen paguar pr mallrat,
zbatohet sanksion n masn 2-fish t detyrimit t
munguar;
b) kur kundrvajtja nuk ka t bj me mallrat, sipas
prcaktimeve t shkronjs a, zbatohet sanksion n
masn 50 000 lek deri n 500 000 lek.
2. Me shprehjen diferenca n pagesn e
detyrimeve, sipas prcaktimeve t shkronjs a, t
piks 1, kuptohen diferencat e llogaritura t detyrimeve
q duhen paguar pr mallrat sikur t vendosen n
qarkullim t lir, pavarsisht nse, sipas llojit t
regjimit, detyrimet paguhen menjher apo jan t
pezulluara.
Neni 258
Sanksionet pr kundrvajtjet e kryera me dashje, n
bashkpunim dhe n tentativ
1. Sanksionet e vendosura pr kundrvajtjet e
prcaktuara n nenet 253 dhe 254 duhet t jen efektive,
proporcionale e dekurajuese dhe vendosen brenda
kufijve t mposhtm:
a) kur kundrvajtja ka t bj me mallrat (ndryshime
n sasi, vler, origjin, lloj) dhe sjell diferenca n
pagesn e detyrimeve q duhen paguar pr mallrat,
zbatohet sanksion n masn 3-fish t detyrimit t
munguar;
b) kur kundrvajtja nuk ka t bj me mallrat, sipas
prcaktimeve t shkronjs a, zbatohet sanksion n
masn 1 000 000 lek.
2. Me shprehjen diferenca n pagesn e
detyrimeve, sipas prcaktimeve t shkronjs a, t
piks 1, kuptohen diferencat e llogaritura t detyrimeve
q duhen paguar pr mallrat sikur t vendosen n
qarkullim t lir, pavarsisht nse, sipas llojit t
regjimit, detyrimet paguhen menjher apo jan t
pezulluara.
Neni 259
Sanksione pr raste t tjera kundrvajtjesh
1. Pr kundrvajtje t tjera nga ato t prcaktuara n
mnyr specifike n nenet 251 deri n 254 zbatohen
sanksionet e mposhtme:
a) kur kundrvajtja ka t bj me mallrat (ndryshime
n sasi, vler, origjin, lloj) dhe sjell diferenca n
pagesn e detyrimeve q duhen paguar pr mallrat,
zbatohet sanksion n masn 1-fish t detyrimit t
munguar;
b) kur kundrvajtja nuk ka t bj me mallrat sipas
prcaktimeve t shkronjs a, zbatohet sanksion n
masn 20 000 lek deri n 50 000 lek.
6147

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

2. Me shprehjen diferenca n pagesn e


detyrimeve, sipas prcaktimeve t shkronjs a, t
piks 1, kuptohen diferencat e llogaritura t detyrimeve
q duhen paguar pr mallrat sikur t vendosen n
qarkullim t lir, pavarsisht nse, sipas llojit t
regjimit, detyrimet paguhen menjher apo jan t
pezulluara.

Sanksionet e prcaktuara n nenet 256 deri n 259


zbatohen edhe n rastet e kontrolleve pas lirimit t
mallrave (a posteriori).

3. N rastet e nj hetimi ose procesi gjyqsor, n lidhje


me t njjtn kundrvajtje doganore, afati i parashkrimit
ndrpritet me do akt t autoritetit kompetent, i cili i
njoftohet personit n fjal. Afati i parashkrimit rifillon t
numrohet nga dita kur ka prfunduar hetimi ose procesi
gjyqsor duke prfshir n kt numrim edhe afatin e
konsumuar t parashkrimit deri n ditn kur sht br
pezullimi i tij.
4. Nuk fillon ose vazhdon asnj procedim, n lidhje me
nj kundrvajtje t prcaktuar n nenet 251 deri n 254,
pas mbarimit t nj periudhe prej 8 vjetsh nga dita e
prmendur n pikn 1 ose 2.
5. Afati i parashkrimit pr zbatimin e nj vendimi q
vendos nj sanksion sht tre vjet. Kjo periudh fillon n
ditn, n t ciln ky vendim merr form t prer.
6. Me vendim t Kshillit t Ministrave mund t
prcaktohen rastet kur pezullohen afatet kohore t
prcaktuara n pikat 1, 4 dhe 5.

SEKSIONI 3
DISPOZITA T PRGJITHSHME

Neni 264
Pezullimi i procedurs

Neni 262
Caktimi i llojit dhe mass s sanksioneve pr
kundrvajtjet administrative

1. Procedimet administrative, t lidhura me nj


kundrvajtje, sipas prcaktimeve t neneve 251 deri n
254, pezullohen kur ka filluar nj procedim penal
kundr t njjtit person n lidhje me t njjtat fakte.
2. Procedimet administrative t pezulluara, t lidhura
me nj kundrvajtje t prcaktuar n nenet 251 deri n
254, nuk vazhdojn m kur procedimi penal i prcaktuar
n pikn 1 ka pushuar me vendim t forms s prer t
gjykats. N raste t tjera, procedimet administrative t
pezulluara pr nj kundrvajtje t prcaktuar n nenet
251 deri n 254 mund t rifillojn.

Neni 260
Kundrvajtjet e kryera n t njjtn koh
Kur i njjti person ka kryer disa kundrvajtje n t
njjtn koh, do kundrvajtje sanksionohet vemas.
Neni 261
Sanksionet pr kontrollet pas lirimit t mallrave

Autoritetet doganore kompetente n caktimin e llojit


dhe mass s sanksioneve pr kundrvajtjet e prcaktuara
n nenet 251 deri n 254 duhet t marrin parasysh t gjitha
rrethanat, duke prfshir, sipas rastit:
a) rndsin dhe kohzgjatjen e kundrvajtjes;
b) faktin nse personi prgjegjs pr shkeljen sht
operator ekonomik i autorizuar;
c) shumn e shmangur t detyrimit t importit ose
eksportit;
) faktin nse mallrat e prfshira jan objekt i
ndalimeve ose kufizimeve t prcaktuara n paragrafin e
par, t piks 1, t nenit 125, dhe n shkronjn d, t
piks 3, t nenit 239, ose paraqesin rrezik ndaj siguris
publike;
d) nivelin e bashkpunimit t personit prgjegjs pr
shkeljen me autoritetin kompetent;
dh) shkeljet e mparshme nga ana e personit prgjegjs
pr shkeljen.
Neni 263
Parashkrimi
1. Afati i parashkrimit pr procedurat pr nj
kundrvajtje, t prcaktuar n nenet 251 deri n 254,
sht katr vjet dhe fillon t numrohet nga dita, n t
ciln sht kryer kundrvajtja.
2. N rastin e kundrvajtjeve n vazhdim apo t
prsritura, afati i parashkrimit fillon n ditn, n t
ciln pushon veprimi ose mosveprimi q prbn
kundrvajtjen.
6148

Neni 265
Sekuestrimi dhe kompensimi i dmeve
1. Autoritetet doganore mund t sekuestrojn
prkohsisht mallrat, mjetet e transportit dhe do pajisje
tjetr t prdorur n kryerjen e kundrvajtjeve t
prcaktuara n nenet 251 deri n 254, derisa t depozitohet
nj garanci ose t paguhet shuma e sanksioneve dhe
detyrimeve prkatse.
2. Asnj e drejt kompensimi pr dmin e shkaktuar
nga zhvlersimi q rrjedh nga sekuestrimi i mallrave q
jan objekt i kundrvajtjes nuk mund t ngrihet kundr
autoriteteve doganore ose shtetit shqiptar.
KREU III
KONTRABANDA
Neni 266
Raste t kontrabands
Konsiderohet kontraband:
1. Vnia n dispozicion t autoriteteve doganore t
informacionit apo dokumenteve t rreme, t krkuara

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

nga kto autoritete, n prputhje me nenet 23 ose 150;


2. Futja apo nxjerrja e mallrave n ose nga territori
doganor i Republiks s Shqipris pa i paraqitur ato tek
autoritetet doganore, sipas prcaktimeve t neneve 130,
218 ose piks 2, t nenit 239;
3. Mosrespektimi nga mbajtsi i regjimit t transitit
kombtar i detyrimit pr paraqitjen e mallrave t
paprekura n zyrat doganore t destinacionit dhe brenda
afatit kohor t prcaktuar n shkronjn a, t piks 1,
t nenit 207;
4. Marrja ose mbajtja e mallrave t prfshira n nj
nga shkeljet doganore t prcaktuara n pikat 2 dhe 3, t
ktij neni;
5. Hedhja n konsum e mallrave t vendosura n
qarkullim t lir pasi jan importuar me pezullim t
plot ose t pjesshm nga detyrimet doganore, pr shkak
t destinacionit prfundimtar ose t prdorimit t tyre t
veant prfundimtar (end-use), kur autoritetet doganore
vrtetojn se destinacioni i tyre prfundimtar ose
prdorimi i tyre i veant prfundimtar (end-use) sht i
ndryshm nga ai q sht prcaktuar pr t prfituar
prjashtimin nga detyrimet doganore;
6. Eksportimi, importimi ose mbajtja e mallrave t
ndaluara ose t kufizuara, me prjashtim t rasteve kur
pr kto mallra sht lshuar nj autorizim me shkrim
nga autoritetet kompetente;
7. Heqja ose falsifikimi n fardo mnyre i numrit
t identifikimit t mjetit t transportit;
8. Blerja, shitja, ruajtja dhe nndorsia e mallrave
nga individ, t cilt kan dijeni ose objektivisht duhej
t ishin n dijeni se kto mallra jan futur kontraband;
9. Importimi, eksportimi ose shitja e sendeve me
vlera kulturore kombtare, n kundrshtim me
legjislacionin n fuqi n kt fush;
10. Thyerja e vuls doganore, zvendsimi ose
ndrrimi i shenjave t tjera t siguris, t vendosura mbi
mjetin e transportit ose mbi mallrat;
11. Deklarimi i rrem i llojit, vlers dhe origjins s
mallrave, kur kto shkelje jan kryer me an t faturave,
certifikatave ose do lloji tjetr dokumenti t rrem, t
pasakt, t paplot ose t paaplikueshm.
Neni 267
Raste t veanta t kontrabands
Prve rasteve t prcaktuara n nenin 266, prbn
gjithashtu kontraband:
1. Shkarkimi ose ruajtja e mallrave n hapsirn e
ndrmjetme mes kufirit toksor dhe zyrs doganore m
t afrt.
2. Mbajtja e mallrave t fshehura n trup, n bagazh,
n pako ose n artikuj t tjer t mbartur ose n fardo
mjet transporti pr tiu shmangur kontrollit dhe/ose
mbikqyrjes doganore.

Largimi i mallrave nga zonat doganore pa paguar


detyrimet q duhen paguar ose pa garantuar pagesn, me
prjashtim t rasteve t prjashtimit nga detyrimi pr
dhnien e garancive, si parashikohet n kt Kod.
4. Paraqitja e nj deklarat t rreme ose kryerja e
do veprimi q ka pr qllim dhe/ose pasoj prftimin
pjesor a trsor t nj rimbursimi apo reduktimi nga
tarifat doganore, taksat, tatimet, akciza ose t nj
avantazhi t fardoshm q ka t bj m importin ose
eksportin e mallrave.
5. Mbajtja n afrsi t vijs doganore e mallrave, pr
t cilat nuk mund t dshmoj prejardhjen e rregullt.
6. Transportimi i mallrave pa manifest ose mungesa
ose refuzimi i paraqitjes s manifestit dhe dokumentet
prkatse.
7. Ngarkimi, shkarkimi ose transbordimi i mallrave,
udhtarve dhe bagazheve t tyre pa lejen e autoriteteve
doganore.
8. Futja e mallrave nga kapiteni i mjetit lundrues
nprmjet liqeneve kufitare, pa i paraqitur ato n njrn
prej zyrave doganore m t afrta.
9. Gjat lvizjes s mallrave n rrug detare kryerja
nga kapiteni i mjetit lundrues i veprimeve dhe/ose
mosveprimeve si m posht:
a) hedhja e spirancs ose ndalimi n afrsi t portit
pa lejen e autoriteteve doganore;
b) qndrimi n vende ku nuk ka zyr doganore,
shkarkimi ose transbordimi i ktyre mallrave n
kundrshtim me dispozitat e ktij Kodi dhe aktet
nnligjore t tij;
c) mungesa n bordin e mjetit detar i mallrave q, n
baz t manifestit dhe dokumenteve t tjera doganore,
duhet t gjendeshin aty n astin e nisjes;
) transportimi i mallrave nga nj zyr doganore n
nj tjetr pa dokumentet prkatse t transitit.
10. Gjat lvizjes s mallrave n rrug ajrore kryerja
nga Kapiteni i mjetit ajror i veprimeve dhe/ose mosveprimeve si m posht:
a) mungesa n bordin e mjetit ajror t mallrave q n
baz t manifestit dhe dokumenteve t tjera doganore,
duhet t gjendeshin aty n astin e nisjes;
b) largimi ose lejimi i largimit t mallrave nga vendi
i uljes s mjetit ajror, pa autorizimin e autoriteteve
doganore;
c) ulja jasht nj aeroporti t autorizuar dhe
moslajmrimi menjher i autoriteteve doganore m t
afrta ose strukturave t policis pr kt ulje. N kt
rast, konsiderohet objekt kontraband edhe mjeti ajror.
Neni 268
Sanksionet administrative pr kontrabandn
Autoritetet doganore vendosin sekuestro t
prkohshme pr mallrat q jan objekt i kontrabands,
prfshir edhe mallrat q nuk tatohen.
6149

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

Autoritetet
doganore
vendosin
sanksione
administrative pr rastet e kontrabands n masn trefish
t shums s detyrimeve doganore q duhen paguar pr
mallrat q jan objekt kontrabande, pavarsisht nga
dnimi i parashikuar n Kodin Penal;
3. do shkels prgjigjet personalisht dhe solidarisht
pr pagesn e sanksionit t msiprm, n varsi t
shkalls s pjesmarrjes. N kt rast, secili prej tyre
sht i detyruar t prmbush trsisht detyrimet dhe
autoritetet doganore mund t krkojn pagesn ose t
padisin njrn ose/dhe t gjitha palt.
4. Kur i njjti shkels kryen njherazi m shum se
nj shkelje, t parashikuar n kt kre, pr do shkelje
vendosen sanksione specifike.

1. N rastet e prsritjes s kontrabands


(recidivism), sanksioni administrativ sht dyfishi i
sanksionit t prcaktuar n nenin 268. Ky sanksion nuk
zbatohet nse kan kaluar 5 vjet nga data e pagess s
plot t detyrimeve dhe t sanksionit t par.
2. Kontrabanda e mbetur n tentativ dnohet njsoj,
sipas prcaktimeve t nenit 268.

prfundimisht n vendin e zgjedhur nga personi


prgjegjs ose bashkpuntort e tij.
3. Objektet e kontrabands konfiskohen me vendim
t gjykats, n prputhje me prcaktimet e Kodit Penal
dhe Kodit t Procedurs Penale.
4. Kur nuk sht e nevojshme mbajtja e sekuestros
pr qllime prove, sendet e sekuestruara i kthehen atij
q i takojn edhe para se t merret vendimi prfundimtar
me miratimin e organit procedues, n prputhje me
Kodin e Procedurs Penale.
5. N rast se jan sekuestruar mallra q prishen dhe
kur ekzistojn prova njoftohen menjher organet
proceduese penale, pr vendin dhe mnyrn e ruajtjes,
t cilat disponojn me vendim brenda 48 orve nga
momenti i marrjes s dosjes, n prputhje me Kodin e
Procedurs Penale.
6. N rastin kur gjykata vendos konfiskimin e
mjeteve t transportit, autoritetet doganore mund t
krkojn q kto mjete tu jepen autoriteteve doganore
pr ti prdorur gjat ushtrimit t detyrs s tyre.
7. Asnj e drejt kompensimi pr dmin e shkaktuar
nga zhvlersimi, q rrjedh nga sekuestrimi i mallrave q
jan objekt i kontrabands, nuk mund t ngrihet kundr
autoriteteve doganore ose shtetit shqiptar.

Neni 270
Procedimi penal

Neni 272
Zgjidhja administrative e kontrabands

Personi ndaj t cilit zbatohet sanksioni administrativ


pr kontrabandn, procedohet penalisht n prputhje me
dispozitat e Kodit Penal dhe Kodit t Procedurs Penale.

1. Shkelsi mund tu krkoj autoriteteve doganore


zgjidhjen n rrug administrative t kontrabands n rast
se plotsohen njkohsisht t gjitha kushtet e
mposhtme:
a) ndjekja penale nuk ka filluar ende;
b) shuma e detyrimeve doganore q duhet paguar pr
mallrat e prfshira n kontraband sht m e vogl se 5
milion lek;
c) personi prgjegjs paguan menjher shumn e
detyrimeve doganore dhe gjobn e zbatuar;
) personi i akuzuar deklaron se heq dor nga e
drejta e ankimit t parashikuar n nenin 282.
2. Sekuestrimi q zbatohet mbi mallrat, objekt
kontrabande, dhe ndalimi i shkelsit, kurdo q bhet,
anulohet menjher sapo autoritetet doganore verifikojn
nse jan plotsuar t gjitha kushtet e prshkruara n
pikn 1, t ktij neni.
3. Ky nen nuk zbatohet kur:
a) kontrabanda kryhet nga nj punonjs i dogans,
punonjs shtetror, agjent doganor ose nga do person
tjetr, veprimtaria e t cilit lidhet me at doganore;
b) shkelsi ka n zotrim objekte t kontrabands, si
pasoj e nj vepre penale tjetr;
c) mallrat, objekt kontrabande, jan mallra t
ndaluara ose t kufizuara ose jan objekte me vler
kulturore kombtare;

Neni 269
Prsritja dhe tentativa

Neni 271
Objektet e kontrabands, sekuestrimi dhe
kompensimi i dmeve
1. Objekte t kontrabands jan mallrat q kan
shrbyer pr realizimin e kontrabands, produktet e
tyre, mjetet e transportit dhe objektet tjera, t prdorura
pr ti lvizur ose pr ti fshehur ato.
2. Objektet e kontrabands, t parashikuara n pikn
1, sekuestrohen:
a) kur veprimi i kontrabands sht n kryerje e
sipr. Veprimi i kontrabands sht n kryerje e sipr
kur mallrat nuk jan magazinuar prfundimisht n nj
shtpi, n nj dyqan, n nj magazin ose n fardo
vendi tjetr q ka zgjedhur personi prgjegjs ose
bashkpuntort e tij;
Kontrabanda sht n kryerje e sipr edhe kur
personi prgjegjs sht kapur n afrsi t vendit ku
sht kryer kontrabanda, duke pasur n zotrim do lloj
prove komprometuese ose sht ndaluar n vijim t nj
informacioni t dhn nga persona t tjer;
b) kur veprimi i kontrabands ka prfunduar. N
kt rast objektet e kontrabands jan vendosur
6150

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

) shkelsi sht prsrits. Pr qllime t ksaj


shkronje, shkelsi nuk konsiderohet prsrits nse kan
kaluar 5 vjet nga data e pagess s plot t detyrimeve
dhe sanksionit t par.
KREU IV
VERIFIKIMI I SHKELJEVE DOGANORE
Neni 273
Procedura e verifikimit
1. Shkeljet doganore verifikohen dhe dnohen, n
prputhje me dispozitat e ktij Kodi dhe legjislacionin n
fuqi.
2. Pr qllime t ktij kreu, autoritete doganore
kompetente do t thot autoritetet doganore q
ushtrojn mbikqyrje dhe kontrolle n zonn ku sht
kryer dhe verifikuar shkelja apo n zonn ku ajo sht
kompetente n nj territor t caktuar.
3. Pr t gjitha shkeljet e dispozitave t ktij Kodi
dhe akteve nnligjore, nga ana e strukturave doganore
q kan konstatuar shkeljen mbahet nj procesverbal me
shkrim, i cili duhet t nnshkruhet nga punonjsit
doganor q kryejn verifikimin e kontrollin, si dhe
shkelsi, kur shkelja sht evidentuar n prani t tij.
4. N rastet kur shkelja nuk sht konstatuar n prani
t shkelsit, procesverbali i nnshkruar nga punonjsit
doganor t strukturave kontrolluese, q ushtruan
verifikimin dhe kontrollin, i njoftohet shkelsit nga kjo
struktur brenda 5 ditve kalendarike. N procesverbal
prcaktohet edhe e drejta e shkelsit pr t paraqitur
pretendimet e tij me shkrim, brenda 10 ditve
kalendarike nga e nesrmja e marrjes s njoftimit, pran
strukturs prkatse.
5. Strukturat kontrolluese, pas shqyrtimit t
pretendimeve, u drgojn autoriteteve doganore
kompetente procesverbalin prfundimtar s bashku me
pretendimet e shkelsit.
Neni 274
Forma e procesverbalit t verifikimit e t
sekuestrimit
1. Procesverbali i verifikimit duhet t prmbaj:
a) vendin, datn dhe kohn kur verifikohet shkelja;
b) emrat e personave q nnshkruajn dhe
autoritetin/strukturn q prfaqsojn;
c) t dhna identifikuese t shkelsit/shkelsve;
) llojin e shkeljes s kryer;
d) mnyrn me t ciln sht kryer shkelja;
dh) identifikimin e mjetit/mjeteve t transportit;
e) treguesit q lidhen me sasin, llojin, vlern dhe
origjinn e mallrave q jan objekt i shkeljes;
) shumn e detyrimeve t importit ose eksportit q
duhen paguar;

f) nenet e shkelura, nenet, n baz t t cilave


prcaktohen sanksionet, si dhe sanksionet e parashikuara
pr do shkelje;
g) nnshkrimin e punonjsve t dogans t strukturave
kontrolluese dhe, kur sht i pranishm, nnshkrimin e
shkelsit. Kur shkelsi nuk pranon t nnshkruaj, n
procesverbal shnohet se atij i sht lexuar krkesa pr t
nnshkruar dhe se i sht dorzuar nj kopje.
2. Procesverbali i sekuestrimit duhet t prmbaj:
a) vendin, datn dhe kohn kur kryhet sekuestroja;
b) emrat e personave q nnshkruajn dhe
autoritetin/strukturn q prfaqsojn;
c) t dhna identifikuese t shkelsit/shkelsve;
) referencat e procesverbalit t verifikimit dhe/ose t
ndonj akti tjetr q lidhet me sekuestrimin;
d) prshkrimin e objekteve t sekuestruara dhe sasin e
tyre;
dh) shenjat, plumbet, vulat e vendosura mbi objektet e
sekuestruara;
e) emrin dhe cilsin e personit, t cilit i sht ln n
ruajtje objekti;
) nnshkrimin e punonjsve t strukturave kontrolluese
t dogans dhe, kur sht i pranishm, nnshkrimin e
shkelsit. Kur shkelsi nuk pranon t nnshkruaj, n
procesverbal shnohet se atij i sht lexuar krkesa pr t
nnshkruar dhe se i sht dorzuar nj kopje.
Neni 275
Marrja e dshmive/deklarimeve
1. Autoritetet doganore mund t marrin n pyetje
shkelsin dhe/apo dshmitart. Pr kt qllim
autoritetet doganore duhet tu bjn atyre nj njoftim, n
t cilin prcaktohen data dhe ora, n t ciln duhet t
paraqiten personalisht ose duhet t depozitojn nj
dshmi/deklarim me shkrim. Afati kohor pr tu
paraqitur pr kt qllim nuk mund t jet m shum se
10 dit. N rastet e flagrancs, marrja n pyetje e
shkelsve dhe dshmitarve bhet menjher.
Konsiderohen, gjithashtu, dshmitar t gjith ata
persona q mund t jen bashkpuntor n shkelje, si
dhe vet punonjsi ose npunsi i dogans q ka
verifikuar shkeljen dhe ka nnshkruar procesverbalin.
2. N rastet kur shkelsi dhe dshmitart marrin
pjes personalisht n marrjen n pyetje, dy punonjs t
autorizuar t dogans drejtojn seancn e marrjes n
pyetje dhe prgatitin raportin prkats.
3. Dshmit/deklarimet duhet t nnshkruhen nga
shkelsi e nga dshmitart, kur jan t pranishm, dhe
nga t dy punonjsit e dogans q kan drejtuar seancn
e marrjes n pyetje.
4. Kur nj ose me shum shkels apo dshmitar jan
shtetas t huaj, marrja n pyetje bhet n prani t nj
prkthyesi, n prputhje me dispozitat prkatse t Kodit
t Procedurs Penale dhe t Kodit t Procedurs Civile.
6151

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

Neni 276
Marrja e vendimit dhe njoftimi
1. Autoritetet doganore kompetente, pr shkeljen e
konstatuar, prgatitin dosjen e plot, n lidhje me
shkeljen, dhe marrin vendimin prkats.
2. Vendimi i autoriteteve doganore kompetente pr
pagimin e detyrimeve t importit ose eksportit dhe/ose t
sanksioneve prkatse, t prcaktuara n kt Kod,
merret n rastet e flagrancs/urgjencs, brenda 24 orve
nga momenti i mbajtjes t procesverbalit t verifikimit t
shkeljes dhe i njoftohet shkelsit brenda 24 orve nga
marrja e vendimit.
3. N raste t tjera, vendimi i autoriteteve doganore
kompetente merret:
a) kur procesverbali pr verifikimin e shkeljes sht
mbajtur nga vet autoriteti doganor kompetent,
maksimumi brenda 60 ditve kalendarike nga data kur
shkelsit i prfundon afati pr paraqitjen e pretendimeve
pr procesverbalin, sipas prcaktimeve t piks 4, t
nenit 273, dhe i njoftohet me shkrim shkelsit, brenda
10 ditve kalendarike nga marrja e vendimit,
b) kur procesverbali pr verifikimin e shkeljes sht
mbajtur nga strukturat e tjera kontrolluese, maksimumi
brenda 60 ditve kalendarike nga data kur autoriteti
doganor kompetent ka marr dijeni pr procesverbalin,
sipas prcaktimeve t piks 5, t nenit 273, dhe i
njoftohet me shkrim shkelsit brenda 10 ditve
kalendarike nga marrja e vendimit.
4. Kur autoriteti doganor kompetent vlerson se nuk
duhet marr vendim pr nj procesverbal, u komunikon
strukturave doganore, q kan hartuar procesverbalin e
verifikimit t shkeljes, arsyet e mosmarrjes s vendimit.
Neni 277
Kalimi i dosjes tek organet e procedimit penal
1. Kur shkelja doganore prbn kontraband, kallzimi
penal bashk me dosjen prkatse, t prmendur n pikn
1, t nenit 276, t ktij Kodi, u transferohet organeve
kompetente t procedimit penal, brenda 72 orve nga asti
i verifikimit t shkeljes. Materialit kallzues i bashklidhet
edhe vendimi pr aplikimin e sanksioneve administrative.
2. N rastet kur zbatohet neni 272, dosjes s
siprprmendur i bashkngjitet vendimi i autoriteteve pr
zgjidhjen administrative t shtjes, e cila i drgohet
menjher organit t prokuroris.
Neni 278
E drejta e arrestimit dhe e ndalimit
1. Organet e Policis Gjyqsore, t parashikuara n
nenin 7, t ktij Kodi, kan t drejt t arrestojn dhe t
ndalojn, sipas neneve 251 dhe 253 t Kodit t Procedurs
Penale, personat/shkelsit q kryejn kontraband.
6152

2. Kur personi lirohet, n prputhje me pikn 2, t


nenit 272, dosja prkatse s bashku me vendimin pr
zgjidhjen e shtjes n rrug administrative u drgohen
organeve t procedimit penal.
Neni 279
Mbledhja e informacionit
1. Punonjsit e dogans mund t autorizohen nga
kryetari i degs doganore kompetente ose nga Drejtori i
Prgjithshm i Doganave pr t mbledhur informacione ose
pr t zbuluar prova pr shkeljet e ktij Kodi dhe t akteve
nnligjore n zbatim t tij.
2. Informacioni mund t merret ose t krkohet n
vendet ku kryhen veprimtari prodhuese, shrbimi dhe
tregtare, si dhe kudo ku ruhen shkresa, dokumente dhe
regjistrime t tjera pr mallrat q jan objekt i shkeljeve
doganore. Mbledhja e informacionit pr kontrabandn, kur
ka filluar procedimi penal, bhet sipas dispozitave t Kodit
t Procedurs Penale.
3. N prputhje me dispozitat e titulli IX dhe
legjislacionin n fuqi, n Drejtorin e Prgjithshme t
Doganave mblidhen, administrohen dhe mbahen n formn
e nj regjistri t gjitha t dhnat pr shkeljet doganore. Ky
regjistr sht konfidencial dhe n t kan t drejt t
regjistrojn t dhna apo ti prdorin ato vetm punonjsit
doganor t autorizuar pr kt qllim nga Drejtori i
Prgjithshm i Doganave.
Neni 280
Vjelja e detyrueshme e borxhit
1. Kur shuma e detyrimeve t importit ose eksportit
q duhen paguar nuk sht shlyer brenda afateve t
prcaktuara n kt Kod:
a) autoritetet doganore prdorin t gjitha mjetet
ligjore pr t siguruar pagesn e shums s borxhit;
b) prve shums s detyrimeve t importit ose
eksportit ngarkohen edhe kamatvonesat.
2. Autoritetet doganore, kur lind nj borxh, me
qllim q t sigurojn pagimin e ktij borxhi, mund t
marrin masat e mposhtme:
a) sekuestrimin e vlerave monetare, t kredive,
sendeve me vler t muar, dokumenteve, me an t t
cilave bhen pagesa, valutave t huaja t depozituara n nj
bank, q i prkasin debitorit ose garantuesit/garantuesve;
b) sekuestrimin e mallrave, t pasurive t luajtshme dhe
t paluajtshme, q i prkasin debitorit ose garantuesit
/gantuesve, i cili/t cilt ka/kan detyrime kundrejt
debitorit.
3. Autoritetet doganore, prve ushtrimit t kompetencave t tyre, sipas ktij Kodi, mund tu krkojn autoriteteve
kompetente edhe marrjen e masave t tjera specifike, si
pezullimi i veprimtarive ekonomike t debitorit ose t
veprimtarive t tjera prodhuese, pr ushtrimin e t cilave
debitori sht regjistruar pran ktyre autoriteteve.

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

4. Vendimet e marra nga administrata doganore pr


zbatimin e masave garantuese dhe/ose pr rikuperimin
me forc t borxhit bhen tituj ekzekutiv menjher
sapo ato i njoftohen debitorit.
5. Ekzekutimi i titujve ekzekutiv t nxjerr nga
administrata doganore, t mbshtetur me urdhrin e
ekzekutimit t nxjerr nga autoritetet gjyqsore
kompetente, bhet menjher n baz t dispozitave t
parashikuara nga nenet 511 e n vazhdim t Kodit t
Procedurs Civile. Ekzekutimi mund t bhet edhe nga
strukturat e mbledhjes me forc t detyrimit pran
administrats doganore.
6. Pas aplikimit t masave t parashikuara n shkronjat
a dhe b, t piks 2, t ktij neni, autoritetet doganore
procedojn me konfiskimin, n prputhje me dispozitat e
ligjit pr kundrvajtjet administrative.
7. Mallrat e konfiskuara shkatrrohen ose administrohen sipas legjislacionit n fuqi.
KREU V
ANKIMI
Neni 281
E drejta e ankimit
1. do person ka t drejt t ankohet kundr do
vendimi t marr nga autoritetet doganore, n lidhje me
nj borxh dhe/ose vendosjen e sanksioneve n lidhje me
zbatimin e ktij Kodi.
2. E drejta e ankimit mund t ushtrohet fillimisht
pran Drejtorit t Prgjithshm t Doganave e, m pas,
prpara autoriteteve gjyqsore, sipas dispozitave n fuqi.
Neni 282
Ankimi ndaj vendimit t autoriteteve doganore n
lidhje me nj borxh dhe/ose me nj sanksion
1. Kundr vendimit t autoriteteve doganore
kompetente, shkelsi mund ti paraqes Drejtorit t
Prgjithshm t Doganave nj krkes ankimore t
arsyetuar, brenda 30 ditve nga data e njoftimit.
2. Pr t paraqitur ankesn, ankimuesi duhet t
paguaj shumn e prgjithshme t detyrimeve t importit
ose eksportit, sipas prkufizimeve t ktij titulli, si dhe
t garantoj pr Drejtorin e Prgjithshme t Doganave
shumn e sanksioneve t aplikuara pr shkeljen, objekt
konflikti.
3. Ankimuesi duhet t bashkshoqroj ankimin me t
gjith dokumentacionin e nevojshm pr shqyrtimin e tij.
4. Drejtori i Prgjithshm i Doganave merr nj
vendim brenda 60 ditve nga data e depozitimit t
krkess ankimore dhe ky vendim u njoftohet menjher
ankimuesit dhe autoriteteve doganore kompetente. Nse
brenda ksaj periudhe nuk merret nj vendim, ankimuesi
mund tu drejtohet autoriteteve gjyqsore, n prputhje
me prcaktimin e piks 6, t ktij neni.

5. Nse ankesa nuk pranohet, Drejtoria e


Prgjithshme e Doganave bn kalimin e menjhershm
t shums s garancis n llogarin e saj. Nse krkesa
pranohet, autoritetet doganore duhet ti kthejn
ankimuesit shumn e prgjithshme t detyrimeve t
importit ose eksportit, si dhe t lirojn garancin.
6. Kundr vendimit t Drejtorit t Prgjithshm t
Doganave, ankimuesi mund t ankohet pran
autoriteteve gjyqsore brenda 45 ditve nga data e
njoftimit t mospranimit t ankess, ose brenda 45
ditve nga mbarimi i afatit t shqyrtimit t ankimit, t
prcaktuar n pikn 4 t ktij neni.
7. N rast se autoritetet gjyqsore pranojn ankesn,
autoritetet doganore duhet ti kthejn ankimuesit shumn
e paguar. Kthimi i ksaj shume mund t bhet vetm
pasi vendimi i autoriteteve gjyqsore kompetente merr
form t prer.
8. N rast se ankimuesi nuk plotson kushtet
kumulative, t prcaktuara n pikat 1 dhe 2, ankimimi
konsiderohet sikur nuk sht br.
9. N rast se ankimuesi nuk ankimon ose
konsiderohet se nuk ka ankimuar, sipas prcaktimeve t
piks 8, autoritetet doganore marrin t gjitha masat pr
t proceduar me vjeljen e shums s borxhit t
sanksioneve prkatse, n baz t procedurave t
prcaktuara n kt Kod pr vjeljen e detyrueshme t
borxhit.
Neni 283
Pezullimi i zbatimit t vendimit
Ankimi ndaj vendimit t autoriteteve doganore
kompetente pr vendosjen e sanksioneve nuk shkakton
pezullimin e zbatimit t vendimit n konflikt.
TITULLI X
ADMINISTRIMI I T ARDHURAVE DHE
SHPRBLIMEVE
Neni 284
Administrimi i t ardhurave
1. Prve t ardhurave t prmendura n nenin 285,
t ktij Kodi, Drejtoris s Prgjithshme t Doganave i
lihen edhe 2 pr qind t t ardhurave vjetore t
doganave, pr ti prdorur pr investime, prmirsimin
e kushteve t puns e t jetess s personelit t
administrats doganore, si dhe pr shprblimin e tij.
2. Personelit t administrats doganore, duke pasur
parasysh veantin e puns q kryen, si dhe vshtirsit
q prballon gjat ushtrimit t detyrs, i jepet nj
shprblim stimulues, i bazuar n kriteret e mposhtme:
a) shrbimin e kryer n zyrat doganore t kufirit
toksor, ujor dhe ajror;
b) shrbimet me rrezik t veant pr personin;
c) konstatimin e shkeljeve t Kodit Doganor dhe
akteve nnligjore n zbatim t tij;
6153

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

) efikasitetin n pun.
3. Drejtori i Prgjithshm i Doganave, n baz t
kritereve t parashikuara n pikn 2, t ktij neni, bn
shprndarjen e ktij shprblimi midis personelit t
administrats doganore.
4. Ministri i Financave, me propozimin e Drejtorit t
Prgjithshm t Doganave, miraton udhzimin pr
rregullat e dhnies s shprblimeve pr administratn
doganore.
Neni 285
Shprndarja e t ardhurave nga sanksionet dhe
sekuestrimet
T ardhurat q burojn nga zbatimi i sanksioneve dhe
i shitjes s objekteve t kontrabands t konfiskuara
shprndahen si m posht:
a) 50 pr qind buxhetit t shtetit;
b) 50 pr qind q mbetet ndahet n baz t prqindjes
s caktuar me udhzim t ministrit i Financave pr:
i) investime e shpenzime pr prmirsimin e
kushteve t puns s personelit;
ii) shprblime pr personelin doganor q ka marr
pjes, n mnyr t drejtprdrejt ose t trthort, n
shqyrtimin e shkeljes doganore;
iii) shprblime pr informatort q kan br t
mundur zbulimin e shkeljeve.
TITULLI XI
SISTEMET INFORMATIKE DHE DISPOZITA
PRFUNDIMTARE
KREU I
ZHVILLIMI I SISTEMEVE INFORMATIKE
Neni 286
Masat transitore
Mjetet pr shkmbimin dhe mbajtjen e informacionit,
t tjera nga ato t teknikave informatike t prpunimit t
t dhnave, t prcaktuara n pikn 1, t nenit 17, mund
t prdoren pr nj periudh transitore, deri m 31
dhjetor 2021, gjat s cils sistemet informatike, t cilat
jan t nevojshme pr aplikimin e dispozitave t ktij
Kodi, nuk jan ende operacionale.
Neni 287
Aktet nnligjore
Me vendim t Kshillit t Ministrave prcaktohen
rregullat pr shkmbimin dhe ruajtjen e t dhnave n
situatn e referuar n nenin 286.

6154

KREU II
DISPOZITA PRFUNDIMTARE
Neni 288
Akte nnligjore
Ngarkohet Kshilli i Ministrave pr nxjerrjen e
akteve nnligjore n zbatim t ktij Kodi.
Neni 289
Shfuqizime
1. Ligji nr. 8449, dat 27.1.1999, Kodi Doganor i
Republiks s Shqipris, t ndryshuar, si dhe do akt
tjetr, q bie ndesh me kt Kod, shfuqizohen nga data e
prcaktuar n pikn 3, t nenit 291.
2. Nenet 9, 10, 11, 13, 14, 16, t ligjit nr. 8449,
dat 27.1.1999, Kodi Doganor i Republiks s
Shqipris, t ndryshuar, shfuqizohen nga data e hyrjes
n fuqi t neneve t prcaktuara n pikn 2, t nenit
291.
3. Nenet 93, 98, 99, 104 dhe 199, pikat 1, 2 e 3, t
ligjit nr. 8449, dat 27.1.1999, Kodi Doganor i
Republiks s Shqipris, t ndryshuar, shfuqizohen
nga data e hyrjes n fuqi t neneve t prcaktuara n
pikn 1, t nenit 291.
Neni 290
Hyrja n fuqi
Ky Kod hyn n fuqi 15 dit pas botimit n Fletoren
Zyrtare.
Neni 291
Fillimi i zbatimit
1. Nenet 21, 22, 40, 41, 47, 90, pikat 3 e 4, 91,
119, pika 7, 149, 150, 152, 153, pikat 1, 2 e 3, 161,
163, 165, 167, 169, 175, 176 dhe 184, t ktij Kodi,
fillojn t zbatohen nga data 1 janar 2015.
2. Nenet 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 26,
29, 35, 39, 42, 51, 58, 62, 64, 71, 83, 94, 100, 108,
115, 118, 123, 129, 133, 141, 145, 148, 151, 154, 160,
162, 164, 166, 168, 174, 177, 181, 188, 190, 193, 196,
200, 202, 206, 209, 212, 226, 238, 240, 245, 248, 263,
pika 6, 287 dhe 288 hyjn n fuqi 15 dit pas botimit n
Fletoren Zyrtare.
3. Nene t tjera nga ato t prcaktuara n pikat 1 dhe
2, t ktij neni, hyjn n fuqi m 1 qershor 2017.
Neni 292
Dispozita kalimtare
1. Deri n shfuqizimin e plot t ligjit nr. 8449, dat
27.1.1999, Kodi Doganor i Republiks s Shqipris,
t ndryshuar, neni 161 i ktij Kodi konsiderohet si
ndryshim i nenit 104, t ligjit nr. 8449, dat 27.1.1999,
Kodi Doganor i Republiks s Shqipris, t
ndryshuar.

Fletore Zyrtare nr.134, dat 22 gusht 2014

2. Deri n shfuqizimin e plot t ligjit nr. 8449, dat


27.1.1999, Kodi Doganor i Republiks s Shqipris,
t ndryshuar, nenet 169, 175 dhe 176, t ktij Kodi,
konsiderohen si ndryshim i neneve 93, 98 dhe 99, t
ligjit nr. 8449, dat 27.1.1999, Kodi Doganor i
Republiks s Shqipris, t ndryshuar.
3. Deri n shfuqizimin e plot t ligjit nr. 8449, dat
27.1.1999, Kodi Doganor i Republiks s Shqipris,
t ndryshuar, shkronja b, e piks 2, t nenit 267,
ndryshohet si m posht:

b) n rastin e diferencs n sasi, pagesn e nj


gjobe q shkon nga gjysma deri n t gjith shumn e
detyrimit t munguar..
Miratuar n datn 31.7.2014
Shpallur me dekretin nr. 8688, dat 22.8.2014 t
Presidentit t Republiks s Shqipris, Bujar Nishani

6155

Abonimet vjetore pr Fletoren Zyrtare mund t bhen pran Posts Shqiptare me mimin
16 000 lek ose pran Qendrs s Botimeve Zyrtare me mimin 14 000 lek (ky mim nuk
prfshin shprndarjen n adres)

Formati: 61x86/8
Shtypshkronja e Qendrs s Botimeve Zyrtare
Tiran, 2014
mimi 80 lek
Adresa: bulevardi Gjergj Fishta, pas ish-ekspozits Shqipria Sot,
Tel: 04 24 27 005, 04 24 27 006