Vous êtes sur la page 1sur 1

12.

Jadual Kerja
Carta Gantt Bagi Pelaksanaan Kertas Cadangan Kajian Penyelidikan

Bil

Tarikh

Aktiviti
November
2014
23

01

Bengkel Penyelidikan Tindakan

02

04

Mengenal pasti tajuk dan masalah


kajian tindakan
Menulis draft untuk objektif kajian
dan soalan kajian
Memilih cara mengumpul data

05

Literature Review

05

Penghantaran Kertas Cadangan


Kajian Penyelidikan

03

Januari
2015
24

Februari
2015
7
28

Mac
2015
28

April
2015
11