Vous êtes sur la page 1sur 11

1

Scoala : Scoala cu clasele I-VIII Cicirlau


Data : 13.05.2008
Clasa : a IV-a A
Invatator : Coman Maria
Aria curriculara : Limba si comunicare
Disciplina : Limba si literatura romana
Unitatea de invatare : ,,Calatorii si aventuri
Subiectul : Atributul
Tipul lectiei : consolidare de cunostinte
Obiective cadru :
consolidarea cunostintelor despre partile de propozitie studiate
consolidarea limbajului gramatical
Obiective specifice :
recunoasterea partilor principale si secundare de propozitie
analizarea morfologica a partilor de propozitie
recunoasterea legaturii dintre partile de propozitie
Obiective de referinta:
2.5-sa integreze adecvat, in exprimarea orala proprie, elemente de constructie a
comunicarii studiate
3.4- sa citeasca in mod constient si corect un scurt text necunoscut
4.1-sa aplice in mod constient regulile de ortografie si de punctuatie
4.4- sa utilizeze corect, in textele redactate, elemente de constructie a comunicarii
studiate
4.6-sa manifeste interes si spirit critic fata de redactarea diverselor tipuri de texte
Obiective operationale :
O1-sa raspunda corect la intrebarile din rebus
O2-sa descopere titlul lectiei
O3-sa cunosca partile principale de propozitie, intrebarile la care raspund precum si
felul acestora
O4-sa cunoasca definitia atributului
O5-sa cunoasca intrebarile la care raspunde atributul
O6-sa recunosca partea de vorbire si de propozitie care este determinata de catre atribut
O7-sa-si insusesca regulile concursului si sa le respecte
O8-sa recunosca atributele in propozitii si sa scrie sub fiecare atribut intrebarea la care
raspunde acesta
O9-sa analizeze sintactico-morfologic atributele recunoscute in enunturile date
O10-sa alcatuiasca propozitii dupa scheme date
O11-sa completeze cu atributele corespunzatoare enunturile lacunare

Metode si procedee:
- conversatia
- explicatia
- exercitiul
- problematizarea
- autoevaluarea
- -jocul didactic
Forme de organizare :
- frontala
- individuala
- pe grupe
Mijloace i materiale de nvmnt:
-fise de lucru
-flipchart
-carioca
Resurse :
a. oficiale :- Curriculum national
-Programa scolara pentru clasa a IV-a
pedagogice :-Limba si literatura romana-Tudora Pitila, Cleopatra Mihailescu, ed aramis
-Culegere limba romana, ed Paralela 45
-,,Jocul cuvintelorCulegere de exercitii de limba romana, Liliana Catruna,
Natalia Dan, ed Aramis
-Caiet aplicativ pentru limba si literatura romana
b. spatiale : sala de clasa
c. temporale : 50

Nr

Etapele lectiei

1.

Avampremiera

2.

Concentrare si
revuzuire

Obiective

Continutul si strategia didactica

Metode si
procedee

Evaluare

-se asigura un climat favorabil desfasurarii


activitatii
-se face printr-un rebus
-pe verticala A-B veti descoperi titlul lectiei
de azi

O1

A
1
2
3
4
5
6
7

O2

O3

3.

Prezentarea temei

B
1. partea principala de propozitie care
raspunde la intrebarea ,,ce face ? se
numeste .
2. ,,Ploua . este o .
3. in propozitia ,,Va ajunge ea prima in
linia de sosire. , subiectul este
exprimat prin ..
4. in propozitia anterioara subiectul este
.
5. parte principala de propozitie
6. acordul intre subiect si predicat se
realizeaza in .
7. ,,Stejarii si fagii alcatuiesc padurea de
foioase. In aceasta propozitie avem
subiect .
Azi vor vorbi si ne vom juca cu aceasta parte
secundara de propozitie ATRIBUTUL
5

-conversatia,
exercitiul, jocul
didactic

- evaluare
formativa

4.
5.

Prezentarea
obiecivelor
operationale
Desfasurarea
activitatii

-se prezinta obiecivele lectiei

O4
O5
O6
O7

O8

O9

-copiii vor raspunde la cateva intrebari


referitoare la atribut :
,, Ce este atributul ?
Prin ce intrebari recunoastem
atributul ?
Pe cine determina aceasta parte
secundara de propozitie ?
-Activitatea noastra de azi se va desfasura sub
forma unui concurs ,,Cine stie , castiga !
-copiii sunt impartiti in trei grupe
-vom avea 4 domenii : Recunoste
Analizeaza
Alcatuieste
Completeaza
-pentru fiecare cerinta rezolvata corect fiecare
grupa va primi cate un carton pe care este
scrisa o litera ; pana la sfarsitul activitatii
fiecare grupa va ordona literele si va
descoperi o parte de vorbire prin care poate fi
exprimat atributul
-cerintele sunt alese pe rand din fiecare
domeniu de catre echipa care a rezolvat corect
cerinta anterioara
-dupa explicarea modului de lucru va incepe
concursul
-prim intrebare va fi aleasa de catre un
reprezentant al unei grupe la alegere
-vor fi cerinte de genul :
Recunoaste atributele din propozitiile
date si scrie intrebarea corespunzatoare
,,Danut avea o cutie lata , de metal
in ghiozdan.
Analizeaza atributele din propozitiile
6

-evaluare frontala

-conversatia,
exercitiul,
problematizarea,
jocul didactic
-munca in grup

-exercitiul,
problematizarea
conversatia

-evaluare frontala

date :

O10

O11

6.

Incheierea
activitatii

,,Pe cer s-au ivit mii de stele.


Alcatuieste propozitii dupa schemele
date :
S + Pv + C + A
Pr v sc a

-evaluare frontala
-exercitiul

Completeaza enunturile cu atributele


corespunzatoare :
,,In adancul pasarelele cantau
triluri .
-pe parcursul concursului ecupele vorrezolva
cerintele pe hartiile de flipchart dupa cerinta
afisata pe tabla
-pentru fiecare raspuns corect, cerinta
rezolvata corect fiecare grupa va primi cate o
litera

-fiindca a fost un concurs trebuie sa avem si

-jocul didactic

un castigator, o grupa castigatoare


-fiecare grupa va reconstitui cuvantul si va
preciza partea de vorbire prin care poate fi
exprimat un atribut
-Tema de casa :
-culegere :ex 65, 66 pag 147

-munca individuala

-autoevaluarea

Anexa 1

A
1
2
3
4
5
6
7

B
1.partea principala de propozitie care raspunde la intrebarea ,,ce face ? se numeste .
2.,,Ploua . este o .
3. in propozitia ,,Va ajunge ea prima in linia de sosire. , subiectul este exprimat prin ..
4. in propozitia anterioara subiectul este .
5. parte principala de propozitie
6. acordul intre subiect si predicat se realizeaza in .
7. ,,Stejarii si fagii alcatuiesc padurea de foioase. In aceasta propozitie avem subiect .

Anexa 2
Recunoaste atributele din propozitiile date si scrie intrebarrea corespunzatoare :
1. Danut avea o cutie lata, de metal in ghiozdan.
2. Pe masa se afla untul prospat, gemul de caise si painea proaspata.
3. Un soare palid strabate ramurile pomilor din curte.
4. Andrei privi lung doua stoluri de pasarele in zare.
5. Veti simti si voi aerul proaspat de munte.
6. Alba plapuma si groasa
S-a intins pe deal, pe casa.
7. Doi cai ai vecinului pasc in gradina noastra.
8. La marginea padurii de mesteceni am zarit sute de branduse.

Analizeaza atributele din enunturile urmatoare :


1. Pe cer s-au ivit mii de stele.
2. Cantecul cristalin al ciocarliei ne-a fermecat pe toti.
3. Un vanticel de primavara plutea peste intinderea imensa a campiei.
4. Bunica mi-a dat trei pere coapte.
5. La doi metri de casa mea s-a sezat o barza.
6. Gigel a citit trei poezii de Mihai Eminescu.
9

7. Saptamana are sapte sase zile lucratoare .


8. Clasa noastra e cea mai ingrijita.

Alcatuieste propozitii dupa schemele urmatoare :


1. S +PV + C + A
pr
2.

s.c

C + A + PV + S + A
s
a
v
s
a
3. S + PV + C + A
P v
s a

4. S + A + PV + A + C + C
s
pr
v
p s
s
5. S + C + PV + C + A
s.p
p
v
s
s
6. A + S + A + PV + C + A
n s
a v
s
a
7. Alcatuiti un text din maxim 10 enunturi in care sa folositi cel putin sapte atribute.

10

Completeaza enunturile cu atributele corespunzatoare :


1. In adancul pasarelele cantau triluri .
2. Dunarea iti saruta oala, iar raurile in spuma si paraiele cele si . Canta
neincetat lauda . .
3. Pe fata bunicii se vad riduri .. In ochii .. si .. se zarea o lumina . .
4. copii din clasa a .. au castigat premii la concursurile scolare.
5. Pe fata .. au aparut .. picaturi .. de sudoare . .
6. Iepurasul fugea prin padurea Se opri. Auzi un zgomot. Se intoarse si vazu o aratare . , cu
. Coarne . . O lua la fuga .
7. Camera i se paru mare . Era pustiu . Casa cea . Acum parea un loc si
. .

11