Vous êtes sur la page 1sur 2

BI

L
1.

SUMBER
PENERIMAAN
Anggaran
Pendapatan 2014

ANGGARAN BELANJA MENGURUS


PANITIA BAHASA INGGERIS
SMK SYED IBRAHIM
TAHUN 2014
RM
BIL BUTIR-BUTIR PERBELANJAAN
(Anggaran)
5138.0 1
Perkhidmatan/Bekalan/Alatan
0
1.1alat tulis: white board dan
permanent marker.
1.2Toner untuk pencetak(RM45x2)
1.3Kertas warna 5 rim ( RM 10x 5)
1.4Kertas cetak 30 rim ( RM 8x30)
1.5Pastik laminating 2 kotak (RM
45 x 2)
1.6Fail kulit keras 25mm 6 jilid
(RM5 x 6)
1.7Kotak penyimpanan bahan ABM
(RM 25x7)
2.

Jumlah
Program Peningkatan Prestasi
2.1 Modul Latihan SPM (RM7.90x
35)
2.2 Nota Literature SPM ( RM6.90
x 35)
2.3 Modul Latihan Topikal T4 ( RM
5.90x 35)
2.4 Modul Latihan T3 ( RM 5.90x

40)
2.5 Modul Latihan T2 ( RM5.90 x
40)
2.6 Modul Latihan T1 ( RM5.90 x
40)
2.7 Cetak bahan PdP untuk Program
Vocabulary building. ( RM4.00 x 50)
2.8 Cetak bahan Bahasa Iinggeris
komunikasi menengah rendah
( RM4.50 x 50)

3.

Jumlah
Program bantu/Program
sokongan
3.1 Hadiah galakan membaca
program Reading Fiesta/NILAM
BI (RM6.00 x 9)
3.2 Pengelolaan aktiviti ELS
( RM250x 1)
3.3 Pembelian bahan untuk
sebaran am sempena Minggu
Bahasa seperti banners, flyers,
posters ( RM431 x 1)

RM
85.00
190.00
50.00
240.00
90.00
30.00
175.00
860.0
0

275.50
241.50
206.50
236.00
236.00
236.00
200.00
225.00
1655.
50

54.00
250.00
431.00
735.0
0

4.

BI
L

SUMBER
PENERIMAAN

RM

BIL
5

Jumlah
Bahan Pembelajaran
4.1 Buku rujukan literature T1
( RM5.90x35)
4.2 Buku rujukan literature T2
(RM5.90 x35)
4.3 Koleksi Soalan Sebenar SPM
(RM6.90x35)
4.4 Buku contoh karangan SPM
(RM7.90x35)
4.5 Buku c0ntoh karangan T3
(RM 6.90x35)

206.50
206.50
241.50
276.50
241.50
1172.
50
RM

Jumlah
PERBELANJAAN
Bahan Rujukan Guru
5.1 Bahan rujukan/ Buku Panduan
Pengajaran sastera tingkatan 1-5
( RM 25x10)
5.2 Cetakan HSP/RPT/RPH
tingkatan 1-5
(RM8x7)
5.3 Cetakan modul-modul
peningkatan prestasi Tingkatan 5
(RM 15 x 7)

250.00
56.00
105.00
411.0
0

Jumlah
Pengurusan PBS dan Bilik SAL
6.1 Fail ULBS ( RM6.00x5)
6.2 Fail PBS T3 (RM6.00 x4)
6.3 Kebersihan dan keceriaan Bilik
SAL
(RM 250.00x1)

30.00
24.00
250.00
304

Jumlah
2.

Jumlah

Disediakan oleh:
disahkan oleh:

(Zaidi azman Bin Yaacob)


HOEP
SMK Syed Ibrahim
Tahun 2013

5138.0
0

5138.0
0
Disemak dan