Vous êtes sur la page 1sur 6

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e)
Tom van Rijswijk
Klas
1C
Stageschool De Zevensprong
Plaats
Best
Vak- vormingsgebied: levensbeschouwing
Speelwerkthema / onderwerp: levensbeschouwelijk gesprek

Mentor
Datum
Groep
Aantal lln

Kim van Poppel


16-03-2015
3
28

Persoonlijk leerdoel: Ik wil de rust in de klas bewaren door van te voren duidelijk uit te leggen wat te bedoeling is en indien nodig tijdig ingrijp als het wat
onrustiger wordt.
Lesdoel(en): Aan het eind van de les hebben de kinderen persoonlijke
ervaringen gedeeld op het gebied van tegenslag en aan elkaar verteld
hoe ze zich daarbij voelden.

Evaluatie van lesdoelen: Ik loop tijdens de verwerking rond en kijk dan of de


kinderen elkaar aan het woord laten komen. Aan het einde van mijn les ga ik elk
groepje langs en vraag ik per kind of ze hun verhaal hebben kunnen doen. Een
aantal kinderen mogen ook klassikaal nog hun ervaringen delen.

Beginsituatie:
Er worden vaak klassengesprekken gevoerd over actuele onderwerpen. Als er ruzie is wordt dit ook vaak gezamenlijk uitgepraat in de klas. De kinderen
geven dan ook hun mening en leren om rekening te houden met anderen.
Kohlberg:
Deze groep zit in fase 3 van in de fasen van Kohlberg, het conventionele niveau.
Eriksson:
Deze groep zit in fase 4 van Eriksson, competentie.
Fowler:
Deze groep zit in fase 1 van Fowler, de intutief projecterende levensbeschouwing.

Kerndoel 34
De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
Opkomen voor jezelf
Rekening houden met anderen

Kerndoel 37
De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

De coperatieve werkvorm die hierbij past is brainstorm. Er wordt alleen niet over een idee nagedacht maar gepraat over gevoelens.
Lesverloop
Tijd

Leerinhoud Didactische handelingen


Leraar
10 minuten inleiding
Introduceer het verhaal dat je voor gaat lezen.
Lees het verhaal Het zwembad voor uit het
Groot verhalenboek van buurman & buurman.

Leeractiviteit
leergedrag leerling(en)
De kinderen luisteren.

Materialen / Organisatie
Boek van buurman &
buurman.
De kinderen zitten in hun
eigen groepjes.

20 minuten kern

Na het lezen van het verhaal ga je klassikaal


De kinderen luisteren, doen actief mee en beantwoorden
controle-vragen stellen:
vragen. Ze stellen eventueel ook nog vragen.
- Over wie gaat het verhaal?
- Wat is buurman aan het doen?
- Waar speelt het zich af?
- Waarom pakt buurman dynamiet
- Waarom werd de kuil geen zwembad?
Vertel dat buurman & buurman heel erg hun
best hadden gedaan om een zwembad te
maken en dat het niet gelukt is.
Vraag in de klas of iemand iets wil vertellen toen
je heel erg je best hebt gedaan voor iets maar
dat het uiteindelijk niet wilde lukken.
Vraag door naar hoe hij of zij zich daar toen bij
voelde.
Vertel nu dat de kinderen in de groepjes aan
elkaar mogen vertellen over wat we net
besproken hadden: erg je best doen maar het
lukte niet, en je gevoel daarbij.
Afspraken daarbij:
- We laten elkaar uitpraten.
- We praten zachtjes tegen elkaar.
Geef een beginsignaal.
Loop rond en ondersteun als het nodig is.

De kinderen zitten in hun


eigen groepjes.

5-10
minuten

slot

Vraag na 10 minuten (of iets korter als je ziet


dat er niet meer volop gepraat wordt) weer om
aandacht.
Vraag per groepje hoe het ging en of iedereen
aan de beurt is geweest. Een aantal kinderen
mogen hun ervaringen ook nog klassikaal
delen.
Ga daarna weer terug naar het verhaal van
Buurman & Buurman en vraag de kinderen wie
mij kan vertellen waar het verhaal over ging.
Sluit de les af.

De kinderen luisteren, doen actief mee en beantwoorden


vragen. Ze stellen eventueel ook nog vragen.

De kinderen zitten in hun


eigen groepjes.

Persoonlijke reflectie
Ik vond dat mijn les goed ging. De kinderen wisten wat de bedoeling was en dit was leuk om te zien. De kinderen vonden het verhaal leuk
en er werd veel gelachen, dit is niet erg maar er werd ook doorheen gepraat en er werden dingen voorgezegd. Ik vond dat ik de kinderen
hier consequenter op aan moest spreken. Het was erg leuk om te zien hoe de kinderen ervaringen wilden delen. Ze vertelden vol emotie
hun verhalen die ze hadden meegemaakt, net alsof het weer gebeurde.
Er waren ook kinderen die van het onderwerp afweken. Door een eigen situatie te vertellen waarin ik met tegenslag te maken had wisten
de kinderen weer goed wat ze moesten doen.
De afsluiting van de les ging wat minder. Ik liet te veel kinderen praten waardoor het lang ging duren. Een volgende keer moet ik de les
eerder naar een einde brengen en het verhaal hernomen laten worden.

Feedback mentor (inclusief handtekening)


Datum: 16-03-2015
De les opbouw zit goed in elkaar. Buurman en Buurman kennen alle kinderen.
Je maakt goed gebruik van de visuele ondersteuning die we in de klas gebruiken, stem volume.
Je merkte tijdens het nabespreken dat het veel dezelfde verhalen werden, je hebt dit goed omgebogen door een eigen ervaring erbij te
gebruiken. Op deze manier krijgen de kinderen ook andere ideen.
TIPS:
- Wanneer kinderen te enthousiast worden, bespreek dit even met ze bv. ik snap dat je het verhaal heel grappig vindt, maar ik wil dat
je nu naar mij gaat luisteren. Je stoort andere kinderen.
- Ik merkte dat je het lastig vond om de les te beindigen, je probeerde dit wel door te zeggen dat er nog 1 iemand mocht vertellen.
Blijf hier consequent in. Jij hebt de regie in handen.
- Voor een volgende keer; tijdens de uitleg of wanneer jij aan het praten bent, mogen de kinderen niet naar het toilet.

Groetjes Kim

Centres d'intérêt liés