Vous êtes sur la page 1sur 3

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e)
Lana Brekelmans
Klas
1B
Stageschool Cobbeek
Plaats
Veldhoven
Vak- vormingsgebied: Beeldende vorming
Speelwerkthema / onderwerp: Drie lagen tekening

Mentor
Datum
Groep
Aantal lln

Monique Hoevenaars
14-04-2015
3
19

Persoonlijk leerdoel: Ik kan instructie geven bij een tekenles zonder concrete voorbeelden te laten zien.
Lesdoel(en):
Evaluatie van lesdoelen:
- Kinderen weten wat een drie lagen tekening is
Ik haal terug wat we in het begin besproken hadden, Wat was ook al weer een drie lagen
- Kinderen hebben een idee gekregen van wat er onder de grond, op tekening?
de grond en in de lucht gebeurd.
Beginsituatie:
Kinderen hebben ervaring met tekenlessen.
Kinderen hebben nog niet een drie lagen tekening gemaakt.
J. moet extra gestimuleerd worden omdat hij altijd aangeeft niet te weten wat hij moet tekenen.
Lesverloop
Tijd

Leerinhoud Didactische handelingen


Leraar
Inleiding
Ik laat de kinderen in de kring zitten. Ik vertel
dat we gaan tekenen, een drie lagen tekening.
Ik vraag of iemand misschien weet wat dat is.
Ik vertel dat er een laag is onder de grond, de
grond zelf en boven de grond/lucht. En dat er
dan dus een grondlijn ontstaat op het blad.
Wat gebeurd er allemaal onder de grond?
Wat gebeurd er op de grond?
Wat gebeurd er in de lucht?
De kinderen komen zelf met voorbeelden.

Leeractiviteit
leergedrag leerling(en)
- Kinderen komen in de kring zitten.
- Kinderen reageren op de vragen

Materialen / Organisatie
Kring

Kern

Ik laat de kinderen terug gaan naar hun plek


aan tafel en ze mogen beginnen. Ik loop rond
en help kinderen waar nodig is.

Kinderen gaan naar hun eigen plaats.


De kinderen beginnen met hun tekening.

Aan tafel,
Papier, potloden,
kleurpotloden.

Slot

Ik laat de kinderen terug de kring in komen.


Van de tekeningen die af zijn laat ik er een paar
zien, hier mogen kinderen complimentjes over
geven.
Ik haal terug wat we in het begin besproken
hadden, Wat was ook al weer een drie lagen
tekening?

De kinderen komen terug in de kring zitten.


De kinderen geven complimentjes over de
tekeningen.

Kringvorm
Tekeningen

Verantwoording
Kerndoel 54:
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er
mee te communiceren.
Leerlijn:
-

Ruimtesuggestie op het vlak: grondlijn

Keuze van instructie, strategien en vaardigheden


Ik heb gekozen om in de kring te beginnen zodat ik kan zien of iedereen mee doet. Ik heb er voor gekozen om zelf geen
voorbeelden te laten zien, omdat dan de kans groot is dat ze het na gaan maken. Ik heb de kinderen zelf voorbeelden laten
benoemen.
De keuze van de activiteit die je inzet
Ik heb gekozen voor de drie lagen tekening zodat kinderen weten dat er ook dingen gebeuren onder de grond. Wat ik al
verwacht had wisten veel kinderen niet wat er onder de grond gebeurd. Door middel van deze tekening hebben ze een grondlijn
moeten tekenen.
De werk- en groeperingsvormen die je bewust inzet om je doelen te behalen
Omdat het een vrije opdracht was, had ik ervoor gekozen om de kinderen gewoon in hun eigen groepje aan het werk te laten
gaan. Ze mochten ook gewoon met elkaar kletsen, de kinderen gaan het dan ook echt hebben over de tekening.
De evaluatievorm die je hebt gekozen
Ik heb ervoor gekozen om te evalueren in de kring. Zodat de kinderen nergens anders mee bezig zijn en goed naar elkaar
kunnen luisteren.

Centres d'intérêt liés