Vous êtes sur la page 1sur 49

CONSTRUCIE VIADUCT

Faza: S.F.

ANALIZA COST-BENEFICIU
BENEFICIAR:
PROIECTANT:
EXECUTANT:
1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor
Beneficiarul acestui proiect, Municipiul Cluj-Napoca, ca administrator, este autoritate
public a crui buget se constituie si functioneaza in baza OG nr.45/2003; si care doreste sa
stabileasca si sa prevada pentru acest an dezvoltarea infrastructurii locale.
a) Denumirea obiectivului de investiie
STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU:
CONSTRUCIE VIADUCT
b) Amplasamentul
Obiectivul va supratraversa liniile C.F. din triajul haltei Turnior i va face legtura ntre
str. Calea urii Mici i str. Mihail Koglniceanu, n municipiul Cluj-Napoca, Judeul ClujNapoca.
c) POLITICI SI STRATEGII EUROPENE SI NATIONALE
Politica Uniunii Europene in domeniul infrastructurii rutiere izvoreste dintr-un principiu
fundamental, potrivit caruia transportutile reprezinta una din cheile succesului pentru Piata unica,
intrucat contribuie semnificativ la concretizarea obiectivului major al acesteia: libera circulatie a
bunurilor si a persoanelor.
Transporturile constituie un sector important al actiovitatii economice, reprezentand
aproximativ 7% din produsul national brut si fiind strans legat, atat in aval cat si in amonte, de
alte politici fundamentale, cum ar fi cea economica, energetica, a mediului inconjurator, sociala si
regionala.
Politica comuna a transporturilor a necesitat mult timp pentru a se contura, primele
progrese semnificative fiind inregistrate abia dupa 1985. Aceasta se explica printr-un numar de
factori, in special prin :
- Diferentele importante din structura acestei activitati existente de la un stat la altul si de la
un tip de transport la altul
-

Existenta monopolurilor de stat

Structurile traditionale ale pietei

Disparitatea regulilor fiscale, administrative si comerciale

Increderea generala in politicile nationale, cu orientare modala

Multitudinea de reguli tehnice diferite, deseori incompatibile

Grupari de interese puternice, care prefera status quo-ul


oportunitatilor si al provocarii la competitie.
-1-

in locul dezvoltarii

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

Principalele obiective vizate de politica in domeniul transporturilor sunt schematic


prezentate ca fiind urmatoarele:
- Politica in domeniul transporturilor trebuie sa indeplineasca in primul rand obiectivele
prevazute de Tratat, asa cum sunt enumerate in cadrul bazei legale si care se refera in linii
mari la completarea pietei interne;
-

Realizarea unui sistem viabil prin flexibilitate si anume organizarea transporturilor astfel
incat sa se optimizeze consumurile energetice, conditiile si timpii de transport, ceea ce
implica in schimb asumarea costurilor infrastructurii la nivel comunitar.

In privinta tarii noastre Uniunea Europeana si-a demonstrat deja intentia de a sprijini
financiar procesul de reabilitare a infrastructurii, aceasta masura vizand asigurarea fundatiei
necesare unei cooperari optime intre regiunile unei Europe largite. Documentul privind
Infrastructura rutiera si cea energetica in sud-estul Europei, elaborat de catre Grupul de
Lucru al Directiei Generale pentru Energie si Transport, Directiei Generale pentru Relatii
Externe si Biroului pentru Cooperare EuropeAid, descrie in mod clar strategiile vizate in
regiune, acestea vizand urmatoarele obiective principale:
Acordarea de asistenta in domeniul infrastructurii, prin extinderea retelelor, in
conformitate cu principiile si criteriile agreate;

Stabilirea unor norme de referinta pentru viitoarele planuri anuale sau multianuale,
elaborate atat la nivel national, cat si la nivel regional;

Impunerea respectarii principiillor stabilite, in cazul deciziilor ce vizeaza programe


sau interventii financiare.

Documentul mai sus mentionat stabileste de asemenea trei principii generale, valabile,
pentru ambele sectoare: transport-energie astfel :
Acordarea de prioritate infrastructurii existente, prin urgentarea procesului de
reabilitare;

Programele de investitii sa se axeze pe viabilitatea economica a proiectelor;

Densitatea retelelor de infrastructura sa reflecte puterea finaciara a fiecarei tari.

In concluzie, se urmareste dezvoltarea in regiune a unei retele de transport multimodal,


care sa acopere toate tipurile de transport, pentru traficul actual si viitor de bunuri si persoane.
Totodata strategia subliniaza necesitatea implementarii cat mai urgente a unei reforme in
domeniul tranporturilor.
Strategia Romaniei in domeniul infrastructurii de transport urmareste tendinta
stabilita de catre Uniunea Europeana. Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra situatiei de la
care s-a plecat in elaborarea Strategiei Nationale de Dezvoltare, trebuie insa facute cateva
precizari referitoare la conditiile specifice ale tarii noastre.
Romania se numara printre cele mai slab dezvoltate tari din Europa. Prin urmare, Planul
national pe termen lung se concentraza asupra obtinerii unei cresteri economice stabile intr-un
ritm mai rapid decat media europeana, in contextul unei dezvoltari echilibrate in teritoriu, avand
in vedere diminuarea disparitatilor dintre mediul urban si cel rural. Strategia Nationala de
dezvoltare este asadar conceputa in vederea incurajarii investitiilor in sectoarele cu un real
potential de creare de noi locuri de munca si mentinerea acestora.
Avand in vederea faptul ca Planul National de Dezvoltare 2014-2016 a fost conceput
pentru doar trei ani, obiectivul sau principal rezida in indentificarea problemelor majore, in urma
unei analize socio-economice la scara nationala, in vederea reducerii progresive a decalajelor
existente intre Romania si tarile Uniunii Europene.
Misiunea vizata de Planul National de Dezvoltare se descompune in cinci mari prioritati:
Prioritatea 1. Cresterea competitivitatii sectorului productiv
-2-

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

Prioritatea 2. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de transport si acelei energetice, in


conditiile unei protectii adecvate a mediului inconjurator
Prioritatea 3. Dezvoltarea resurselor umane, cresterea gradului de ocupare si combaterea
excluderii sociale
Prioritatea 4. Diversificarea economiei rurale si crestrea productivitatii in agricultura
Prioritatea 5. Promovarea unei participari echilibrate a tuturor regiunilor din Romania la
procesul de dezvoltare socialeconomica.
Infrastructura de transport este incadrata la obiectivele PRIORITATII 2
Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de transport si a celei energetice, in conditiile unei
protectii adecvate a mediului inconjurator
d) Obiectivul de ansamblu pentru aceasta prioritate consta in asigurarea infrastructurii de
baza si a conditiilor naturale pentru o crestre economica durabila si imbunatatirea calitatii vietii.
Infrastructura fizica a Romaniei nu este indeajuns de bine dezvoltata pentru a satisface
necesitatile unei economii aflate in plina expansiune. Este astfel necesar ca Romania sa isi
dezvolte cat mai rapid Infrastructura fizica de importanta nationala, respectiv infrastructura de
transport si cea energetica, care vor asigura baza dezvoltarii economice viitoare.
Aceste prioritati trebuie transpuse insa in practica in deplina armonie cu cerintele de
durabilitate, din punctul de vedere al protectiei mediului inconjurator, cu protejarea adecvata a
capitalului natural si ecologic al tarii.
Cu alte cuvinte, investitiile in Infrastructura vor trebui sa vizeze, concomitent,
indeplinirea urmatoarelor trei obiective:
Sa contribuie la cresterea economica atat direct, prin cresterea cererii pe termen scurt, cat
si indirect, prin efectele asupra ofertei (care vor modifica structura costurilor agentilor
economici);
Sa promoveze integrarea Romaniei in economia internationala, prin promovarea
circulatiei transfrontaliere de persoane si marfuri;
Sa asigure pe termen lung o crestere economica durabila, din punctul de vedere al
protectiei mediului inconjurator;
Strategia propusa aici se afla in deplina concordanta cu principiile de baza al Politicii
Uniiunii Europene in domeniu. Mai concret, strategia de transport reflecta principiile strategiei
TINA ( TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE NEEDS ASSESSMENT Determinarea
Necesitatilor Infrastructurii de Transport) a comisiei, inclusiv inter-modilitatea.
e) Obiectivele nationale si sectoriale pe care le sustine proiectul
Proiectul care face obiectul studiului de fata se incadreaza in sectorul infrastructurii de
transport, in Romania politica in acest domeniu reprezentand una din atributiile
MINISTERULUI TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII.
Principalele obiective vizate la nivel sectorial in Romania sunt prezentate in Documentul pentru
politici sectoriale, aprobat de MTCT NR.948/2005 astfel:
Politica in domeniul infrastructurii rutiere de interes national urmareste punerea la dispozitia
utilizatorilor o retea de drumuri publice care sa satisfaca cerintele acestora cu privire la
siguranta circulatiei si gradul de confort, prin incurajarea si implemetarea principiilor
economiei de piata pentru executarea lucrarilor si prestarea serviciilor necesare realizarii
scopului prioritar.
Astfel, strategia in domeniul infrastructurii rutiere vizeaza trei componente :
Satisfacerea deplina a utilizatorului;
-3-

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

Interconectarea si interoperabilitatea retelei de drumuri din Romania cu reteaua de


drumuri din UE;
Corelarea dezvoltarii retelei de drumuri publice cu prioritatile dezvoltarii economice a
Romaniei, dezvoltarea retelei de drumuri publice din Romania si imbunatatirea indicilor
calitativi (densitate, lungime, imbracaminti moderne) efectuandu-se in conditii de
siguranta si confort si cu asigurarea protectiei mediului .
Politicile rutiere ce vor fi promovate in perioada 2014 -2020 sunt urmatoarele:
Reconfigurarea retelei de drumuri publice prin:
Reparare, intretinere curenta si periodica, reparatii capitale si modernizare;
Managementul intretinerii drumurilor si lucrarilor de arta se va face pe
criterii exclusiv tehnice, prin aplicarea sistemelor de management pentru
drumuri, PMS ( Pave Management System) si pentru poduri BMS ( Bridge
Management System);
Sporirea masurilor de siguranta a circulatiei si sporirea confortului
participantilor la trafic;
Imbunatatirea serviciilor oferite de administratorii retelei de drumuri
publice;
Dezvoltarea retelei de drumuri publice prin:
Legarea tuturor localitatilor la reteaua de drumuri publice,
Respectarea angajamentelor de integrare europeana;
Constructia unor retele de drumuri rapide, pentru circulatia de tranzit, in
special traficul greu, ca alternativa pentru actuala retea de drumuri de
legatura intre localitatile invecinate;
Reorganizarea administratiei nationale a drumurilor publice din Romania prin:
Infiintarea Consiliului National al drumurilor cu competente in stabilirea
strategiilor si politicilor sectoriale in domeniul rutier;
Transformarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale
din Romania (CNADNR) in Agentia Nationala de Administrare a
Drumurilor Publice;
Dezvoltarea si introducerea unei strategii de gestionare si intretinere
multianuala a retelei de drumuri publice pe baza de programe in sistemul
de niveluri de serviciu;
Se remarca astfel faprul ca proiectul propus se incadreaza in prima prioritate a politicilor
rutiere ce vor fi promovate in perioada 2007-2013, si anume reconfigurarea retelei de drumuri
publice.
Cadrul general de dezvoltare a infrastructurii regionale
Cadrul aferent dezvoltarii infrastructurii rutiere la nivel regional se regaseste in PLANUL DE
DEZVOLTARE REGIONALA 2007-2013 elaborat de catre Agentia pentru Dezvoltare, strategie
axata pe 4 obiective:
-4-

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

Obiectivul 1. Cresterea nivelului de competitivitate si atractivitate a regiunii


Obiectivul 2. Cresetrea capacitatii inovative si competitivitatii mediului de afaceri al
regiunii
Obiectivul 3. Dezvoltarea economica, sociala si culturala durabila si echilibrata a
comunitatilor rurale
Obiectivul 4. Cresterea stabilitatii sociale si eficientizarea potentialului fortei de munca a
regiunii
Obiectivul strategic al POR const n sprijinirea unei dezvoltri economice, sociale,
durabile i echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor Romniei, potrivit nevoilor i
resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltrii durabile a polilor urbani de
cretere, mbuntirea mediului de afaceri i a infrastructurii de baz, pentru a face din
regiunile Romniei, n special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiii.
n concordan cu Strategia Regional a Planului Naional de Dezvoltare, POR va da prioritate
regiunilor rmase n urm i zonelor mai puin dezvoltate din cadrul regiunilor mai prospere. n
acelai timp, o atenie deosebit se va acorda sprijinirii dezvoltrii durabile a oraelor - poli de
cretere, care pot contribui la o dezvoltare policentric a teritoriului Romniei.
Pentru atingerea obiectivului general al dezvoltrii regionale, strategia vizeaz atingerea
urmtoarelor obiective specifice:

Creterea rolului economic i social al centrelor urbane, printr-o abordare policentric,


pentru a stimula o dezvoltare mai echilibrat a Regiunilor de dezvoltare

mbuntirea accesibilitii n regiuni i n special a accesibilitii centrelor urbane i a


legturilor lor cu ariile nconjurtoare

Creterea calitii infrastructurii sociale a regiunilor

Creterea competitivitii regiunilor ca localizri pentru afaceri

Creterea contribuiei turismului la dezvoltarea Regiunilor.

Implementarea acestui program va conduce, n ultim instan, la diminuarea disparitilor


interregionale precum i a disparitilor n interiorul regiunilor, ntre mediul urban i rural, ntre
centrele urbane i arealele adiacente, iar n cadrul oraelor, ntre zonele atractive pentru
investitori i cele neatractive, printr-o mai bun utilizare a sinergiilor regionale
Obiectivul axei prioritare 1 Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de
crestere, respectiv al Domeniului major de intervenie 1.1 Planuri integrate de
dezvoltare urban l reprezint conform Programului Operaional Regional - creterea
calitii vieii i crearea de noi locuri de munc n orae, prin reabilitarea infrastructurii urbane i
mbuntirea serviciilor urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum i prin dezvoltarea
structurilor de sprijinire a afacerilor i a antreprenoriatului.
Aceste planuri integrate vor fi implementate prin proiecte de reabilitare a infrastructurii
urbane degradate, de dezvoltare a activitilor antreprenoriale pentru ocuparea forei de munc,
precum i aciuni de reabilitare a infrastructurii sociale i mbuntirea serviciilor sociale. n
acest context, planurile integrate de dezvoltare i regenerare urban vor contribui la atingerea
obiectivului specific al POR, anume creterea rolului economic i social al oraelor, prin
aplicarea unei abordri policentrice pentru o dezvoltare mai echilibrat a regiunilor, n
concordan cu obiectivele Strategiei Naionale pentru Dezvoltare Regional i Cadrului Naional
Strategic de Referin, precum i cu Orientrile Strategice Comunitare pentru actuala perioad de
programare 2007-2013.
-5-

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

Investiiile n infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaiei i a bunurilor,


reducerea costurilor de transport de mrfuri i cltori, mbuntirea accesului pe pieele
regionale, creterea eficienei activitilor economice, economisirea de energie i timp, crend
condiii pentru extinderea schimburilor comerciale i implicit a investiiilor productive.
Dezvoltarea reelelor de transport va facilita, de asemenea, cooperarea inter-regional i va
contribui semnificativ la creterea competitivitii ntreprinderilor/firmelor i a mobilitii forei
de munc, i, prin urmare, la o dezvoltare mai rapid a Romniei pe ansamblu, dar i a fiecrei
regiuni n parte.
Reabilitarea i modernizarea strzilor urbane, modernizarea, construirea de pasaje si poduri
prevzute a se realiza prin POR, vor contribui la fluidizarea traficului urban, reducerea timpului
de transport, eliminarea blocajelor rutiere n punctele de acces ctre ora.
Obiectiv general al acestui proiect este dezvoltarea economice, sociale, durabile i echilibrate
teritorial in municipiul Cluj-Napoca, potrivit nevoilor i resurselor specifice, cu accent pe
dezvoltarea infrastructurii de legatura intre iesirile principale,centura orasului si diversele
cartiere.
Obiective specifice:
1.Cresterea gradului de siguranta si confort al utilizatorilor drumului national si a locuitorilor
municipiului cu cel putin 15%
2.Alinierea la cerintele UE cu privire la siguranta in trafic
3.Descongestionarea traficului, reducerea poluarii in centrul municipiului cu cel putin 20%
4.Reducerea numarului de accidente cu cel putin 20%
In concluzie: se poate afirma ca atat la nivel national cat si la nivel regional si local, constructia
de poduri in cadrul infrastructurii rutiere este considerata o premisa strict necesara pentru
valorificarea potentialului economic, dezvoltarea turismului si imbunatatirea nivelului de trai al
pupulatiei.
Obiectivul specific este constructia pasajului ce va aduce dup sine o modificare consistent n
modul de circulaie n zon din punctul de vedere al distribuiei fluxurilor i al valorilor de trafic.
Modul de rezolvare a circulaiei i cu efectele acestei modificri sunt ilustrate n prezentul studiu
de fezabilitate.
Conform studiului i n concordan cu tema de proiectare, realizarea pasajului cu dou benzi de
circulaie poate satisface necesitatea de mobilitate att n cazul traficului actual, ct i a celui de
perspectiv.
Obiectivele acestei analize sunt de a stabili in ce masura proiectul vizat contribuie la politica de
dezvoltare regionala.
f) Investitia de capital
Mentionam ca realizarea efectiva a investitiei se va face in maximum 18 luni la care se
adaug 6 luni pentru devierea retelelor de utiliti din amplasament. Rezulta o durata
totala de realizare a investitiei de 24 luni.
Repartizarea pe surse de finantare a investitiei este urmatoarea:

-6-

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

Curs Euro / RON 4,5600 din septembrie 2014


Cheltuieli
neeligibile
RON
Euro

Cheltuieli eligibile
RON
Ajutor public
nerambursabil
98%
Cofinantare
privata, din
care:
-autofinantare
-imprumuturi
Buget local
2%
TOTAL
PROIECT

Euro

Total
RON

Euro

15,079,750.00

15,079,750.00

g) Strategia de contractare
Beneficiarul organizeaza licitatia conform legislatiei in vigoare pentru selectarea
contractorului. In conformitate OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica
de concesiune de servicii si a contractelor de concesiune de lucrari publice publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr.418/15.mai 2006 modificata de OUG 19/2009, OUG 228/2008
si OUG 143/2008; HG 925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006 publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr.625/20 iulie 2006, Ordonan de urgen nr. 94 din 26/09/2007 Publicat in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 676 din 04/10/2007 de modificare a OUG 34/2006 alte acte normative
incidente in domeniu care vor aparea pe parcursul derularii contractului, Ordin Ministru
175/2007, Ordin ANRMAP www.anrmap.ro/ 115/2006 privind alocarea lucrarilor in sistemul
public, beneficiarul organizeaza licitatia conform legislatiei in vigoare pentru selectarea
contractorului.

2. Analiza optiunilor
n prezent, pe direcia strzilor Mihail Koglniceanu Calea urii Mici nu se poate
circula, traseul fiind ntretiat de liniile de cale ferat. Circulaia n zon se desfoar prin
trecerile la nivel de pe strzile Tractorului i Calea Turniorului. Ca urmare, vehiculele ce se
deplaseaz momentan pe direcia centru (str. Mihail Koglniceanu) <> ura Mic (DJ 143B)
pot opta pentru unul din cele dou trasee existente:
I. Pe strzile Mgheranului, Cmpului, Tractorului i Crmidriei mai lung cu 1150 m
dect varianta direct.
II.
Pe strzile Calea Turniorului, Frigoriferului mai lung cu 1080 m dect varianta
direct.
a) SCENARIUL FARA PROIECT
Din punct de vedere al analizei finanaciare, acest scenariu nu presupune cheltuieli pentru
realizarea investitiei si nici costuri de intretinere. De asemenea, supratraversarile nu sunt
generatoare de venituri financiare. Ca urmare nu exista fluxuri financiare de intrare sau de iesire
-7-

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

aferente podurilor. In concluzie, nu se justifica o analiza financiara si calculul ratei interne de


rentabilitate financiara.
Din punct de vedere al analizei economice fara proiect nu genereaza costuri de investitii si
de operare. Apar in schimb costuri ale externalitatilor cum ar fi :
Aglomerarea traficului datorita lipsei de alternativa de traversare a liniei ferate
Cresterea costurilor de exploatare
Adancirea problemelor legate de reducerea timpului precum si alte dezavantaje
socio-umane (accesul echipajelor de salvare, pompieri, politie este ingreunat). Din
cele prezentate anterior, rezulta o majorare a efectelor negative deja existente si
bineinteles ca ar fi mai multe dezavantaje decat beneficii, iar valoarea ratei interne a
rentabilitatatii economice ar fi foarte mica sau chiar negativa.
b) SCENARIUL MINIMAL
Indiferent de scenariul minimal, nu vor fi generate venituri, iar valoarea ratei interne de
rentabilitate financiara va fi negativa (scenariul minimal nu presupune reparatii superficiale).
Acest scenariu nu ofera beneficii economice, raportate la costurile de intretinere prezumtive si la
dezavantajele socio-umane, care se vor mentine in cea mai mare parte .

An

Nr vehic

pe an
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1,533,000
1,609,650
1,690,133
1,774,639
1,863,371
1,956,540
2,054,367
2,157,085
2,264,939
2,378,186
2,497,095
2,621,950
2,753,048
2,890,700
3,035,235
3,186,997
3,346,347
3,513,664
3,689,347
3,873,815

carburanti
Pret
carburant
economisit
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Valoare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Beneficii din
Piese de
schimb
Economii la
pret de
piese de
schimb
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-8-

Lubrefianti

Valoare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Economii
la pret
lubrefianti
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Valoare
totala

Valoare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

An

Costuri

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,00

Costuri de
intretinere

461,164.94
484,223.19
508,434.35
533,856.06
560,548.87
588,576.31
618,005.13
648,905.38
681,350.65
715,418.18
751,189.09
788,748.55
828,185.97
869,595.27
913,075.04
958,728.79
1,006,665.23
1,056,998.49
1,109,848.41
1,165,340.84

Total costuri

0,00
461,164.94
484,223.19
508,434.35
533,856.06
560,548.87
588,576.31
618,005.13
648,905.38
681,350.65
715,418.18
751,189.09
788,748.55
828,185.97
869,595.27
913,075.04
958,728.79
1,006,665.23
1,056,998.49
1,109,848.41
1,165,340.84

Beneficii
directe

Total
beneficii

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
K=C
VNAf
RIRf
B/C

Cash-flow/C

Cash-flow/K

0,00
-461,164.94
-484,223.19
-508,434.35
-533,856.06
-560,548.87
-588,576.31
-618,005.13
-648,905.38
-681,350.65
-715,418.18
-751,189.09
-788,748.55
-828,185.97
-869,595.27
-913,075.04
-958,728.79
-1,006,665.23
-1,056,998.49
-1,109,848.41
-1,165,340.84

Cash-flow Cumulat

0,00
-461,164.94
-484,223.19
-508,434.35
-533,856.06
-560,548.87
-588,576.31
-618,005.13
-648,905.38
-681,350.65
-715,418.18
-751,189.09
-788,748.55
-828,185.97
-869,595.27
-913,075.04
-958,728.79
-1,006,665.23
-1,056,998.49
-1,109,848.41
-1,165,340.84

-8,365,804
-f. mare
0

Lucrarile de intretinere anuale vor creste anual cu o rata de 5% si vor consta in:
Intretinere pe timp de vara:
intretinere suprafata carosabil;
intretinere platforma drum;
asigurarea scurgerii apelor;
intretinere semnalizare;
Intretinere pe timp de iarna:
pregatire drum pentru iarna ;
dezapezire manuala si mecanica

-9-

0,00
-461,164.94
-945,388.13
-1,453,822.47
-1,987,678.54
-2,548,227.40
-3,136,803.71
-3,754,808.84
-4,403,714.22
-5,085,064.87
-5,800,483.06
-6,551,672.15
-7,340,420.70
-8,168,606.67
-9,038,201.95
-9,951,276.98
-10,910,005.77
-11,916,671.00
-12,973,669.49
-14,083,517.90
-15,248,858.74

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

Evaluare lucrari de intretinere curenta ANUALA


L=

0.485

Denumire activitate

1
2
3
4
5
6
7
8
B

1
2

1 EURO =

U.M.

Pret unitar
lei/U.M./a
n
EURO/U.M./an

Cantitate

Intretinere pe timp de
vara
Intretinere carosabil,
piste,trotuare
Intretinere semnalizare
verticala
Intretinere marcaje
Intretinere spatii verzi
Intretinere parapeti
Curatare guri de
scurgere
Curatire albie
Reparatii si consolidari
Intretinere pe timp de
iarna
Pregatire drumuri pentru
iarna
Deszapezire manuala si
mecanica

TOTAL A

4.5600

Valoare
lei/an

EURO /an

458,422.75

100,531.30

mp

6,600.00

35.00

7.68

231,000.00

50,657.89

buc
m
mp
m

35.00
1,455.00
2,350.00
24.25

200.00
25.00
9.80
43.00

43.86
5.48
2.15
9.43

7,000.00
36,375.00
23,030.00
1,042.75

1,535.09
7,976.97
5,050.44
228.67

buc
mp
mp

23.00
700.00
485.00

25.00
6.00
320.00

5.48
1.32
70.18

575.00
4,200.00
155,200.00

126.10
921.05
34,035.09

TOTAL B

2,742.19

601.36

km

0.97

1,127.00

247.15

1,093.19

239.73

km

0.97

1,700.00

372.81

1,649.00

361.62

461,164.94

101,132.66

TOTAL INTRETINERE

TOTAL INTRETINERE PE 1 KM drum / AN

950,855.55
208,520.95

- 10 -

LEI
EURO

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
Anul
investitiei
n
Intrari de
numerar
1. Contributie fonduri
structurale
2. Contributie APL
3. Total beneficii

Anul
investitiei
n+1

Anul
1

0.00
0

0.00
0

Iesiri de numerar
1. Investitia initiala
2. Costuri de intretinere

0
0
0

Cash-flow anual
Cash cumulat
neactualizat
Anul
10

Anul
11

Anul
2

Anul
3

Anul
4

Anul
5

Anul
6

Anul
7

Anul
8

Anul
9

0
0
0

461,165

484,223

508,434

533,856

560,549

588,576

618,005

648,905

681,351

461,165

484,223

508,434

533,856

560,549

588,576

618,005

648,905

681,351

-461,165

-484,223

-533,856

-560,549

-588,576

-618,005

-648,905

-681,351

-461,165

-945,388

-508,434
1,453,82
2

1,987,679

2,548,227

3,136,804

-3,754,809

4,403,714

5,085,065

Anul
12

Anul
13

Anul
14

Anul
15

Anul
16

Anul
17

Anul
18

Anul
19

Anul
20

715,418

751,189

788,749

828,186

869,595

913,075

958,729

1,006,665

1,056,998

1,109,848

1,165,341

715,418

751,189

788,749

828,186

869,595

913,075

958,729

1,006,665

1,056,998

1,109,848

1,165,341

-715,418

-751,189

-788,749

-828,186

-869,595

-913,075

-958,729

-1,165,341

6,551,672

7,340,421

8,168,607

9,038,202

9,951,277

-10,910,006

-1,056,998
12,973,66
9

-1,109,848

-5,800,483

-1,006,665
11,916,67
1

-14,083,518

-15,248,859

- 11 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

c) SCENARIUL CU PROIECT I - VIADUCT


In acest caz se are in vedere construirea viaductului, conform specificatiilor
proiectantului, iar indicatorii financiari si economici vor fi descrisi in sectiunile urmatoare.
Varianta 1-Pasaj superior, avnd dou benzi de circulaie, cu lungimea total
L=398,70 m.
Soluia tehnica adoptata este prezentata in prima parte a studiului de fezabilitate. . Pentru ca
propunerile de lucrari sa fie cat mai obiective, Primaria Municipiului Cluj-Napoca, a solicitat
analiza acestui proiect ca sa poata fi sustinut prin programul POR 2007-2013.
Urmare a acestei analize, singura varianta care se incadreaza in conditiile de finantare este
aceea propusa prin prezentul proiect. Astfel in cazul obtinerii unei finantari , Primaria ClujNapoca va cofinanta acest proiect cu 2% din valoarea totala de investitie. In caz contrar bugetul
local nu are surse proprii pentru dezvoltarea acestui proiect de infrastructura.
Terenul pe care se executa lucrarile din prezentul proiect, apartine in totalitate proprietatea
Municipiului Cluj-Napoca.
Evolutia prezumata a tarifelor (daca este cazul)
Fiind vorba de un pasaj de nivel, pe care nu se vor percepe taxe de utilizare, nu se poate
face o analiza a evolutiei tarifelor.
Evolutia prezumata a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie,
operarea noilor investitii, intretinerea de rutin si reparatii)
Obiectivul se incadreaza in categoria bunuri publice, ce din punct de vedere economic
se refera la bunuri si servicii pentru care, datorita naturii lor, alocarea de resurse nu poate fi facuta
prin mecanisme de piata. De beneficiile acestor bunuri se bucura fiecare rezident, fie ca va
contribui la acoperirea costurilor, fie ca nu. Prin urmare cea mai relevanta forma de analiza
pentru sustinerea deciziei este modelul bazat pe costuri financiare si beneficii economice,
prezentate mai jos.
Costuri de operare
Din punct de vedere al beneficiarilor directi (populatie, IMM, operatori de transport)
costuri de intretinere si operare a mijloacelor de transport mai reduse ca urmare a
imbunatatirii conditiilor de circulatie;
scaderea consumului de carburant, reducerea uzurii autovehiculelor ca urmare a
reducerii distantelor de parcurs;
economisirea timpului de parcurs prin reducerea distantelor de parcurs;
reducerea poluarii fonice prin reducerea traficului pe anumite trasee
eliminarea degradarii marfurilor transportate prin eliminarea socurilor generate de
gropile si denivelarile din carosabil;
asigurarea unui confort sporit pentru persoanele participante la trafic (conducatori
auto si pasageri) prin imbunatatirea elementelor geometrice ale drumului, asigurarea
vizibilitatii.
cresterea numarului de turisti
cresterea numarului de firme in zona, implicit al numarului de angajati
Din punct de vedere al administratorului drumului
In situatia nerealizarii viaductului propus prin prezentul proiect, cheltuielile anuale din
bugetul pentru intretinerea si repararea trecerii de cale ferata existenta si a strazilor adiacente
au fost in medie la nivelul sumei de 6200 lei/ an, pe fiecare din ultimii trei ani.
Din punct de vedere al administratorului drumului
In situatia in care nu se reabiliteaza pasajul propus prin prezentul proiect, cheltuielile
anuale din bugetul local pentru intretinerea si repararea pasajului vor continua sa creasca.
- 12 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

Lucrari de intretinere vor consta in:


Intretinere pe timp de vara:
intretinere suprafata carosabil;
intretinere platforma drum;
asigurarea scurgerii apelor;
intretinere semnalizare;
Intretinere pe timp de iarna:
pregatire drum pentru iarna ;
dezapezire manuala si mecanica
Aceste lucrari sunt repartizate dupa cum urmeaza:
- anual:

intretinere semnalizare, trotuare

ntreinere spaii verzi

intretinere carosabil si santuri

ntreinere de iarn

- la 2 ani sau cnd e cazul,

marcaje si semnalizari 19.2 km

curatare guri de scurgere

- la 5 ani:

tratament bituminos de ntreinere 10 % din suprafata care este de 1077.3 mp

decolmatari podee i anuri 18.4 km

intretinere spatii verzi 500 mp

- la 8 ani

covor asfaltic 40% din suprafata care este de 4309.2 mp

decolmatare anuri + podee

intretinere spatii verzi 500 mp

La calcularea marcajelor s-a luat in calcul 0.3987 km *3 = 1.196 km deoarece marcajele sunt
realizate atat pe partile exterioare ale carosabilului, cat si pe linia de demarcare care separa
sensurile de mers.
Din punct de vedere al costurilor vom avea :

- 13 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

Evaluare lucrari de intretinere curenta ANUALA


L=

0.398
Denumire activitate

1
2
3
4
5
6
7
8
B

1
2

1 EURO =

U.M.

Cantitate

Pret unitar
lei/U.M./an EURO/U.M./an

Intretinere pe timp de vara

lei/an

TOTAL A

Intretinere carosabil,
piste,trotuare
Intretinere semnalizare
verticala
Intretinere marcaje
Intretinere spatii verzi
Intretinere parapeti
Curatare guri de scurgere
Curatire albie
Intretinere aparate reazem
Intretinere pe timp de iarna
Pregatire drumuri pentru
iarna
Deszapezire manuala si
mecanica

4.5600

Valoare
EURO /an

401,550.00

88,059.21

mp

8,655.00

35.00

7.68

302,925.00

66,430.92

buc
m
mp
m
buc
mp
buc

35.00
1,592.00
2,350.00
540.00
23.00
700.00
8.00

200.00
25.00
9.80
43.00
25.00
6.00
100.00

43.86
5.48
2.15
9.43
5.48
1.32
21.93
TOTAL B

7,000.00
39,800.00
23,030.00
23,220.00
575.00
4,200.00
800.00
2,250.29

1,535.09
8,728.07
5,050.44
5,092.11
126.10
921.05
175.44
493.49

km

0.80

1,127.00

247.15

897.09

196.73

km

0.80

1,700.00

372.81

1,353.20

296.75

403,800.29

88,552.70

TOTAL INTRETINERE

TOTAL INTRETINERE PE 1 KM drum / AN


222,494.21

1,014,573.60
EURO

LEI

Evaluare lucrari de intretinere periodica la 5 ani


L=

0.398
Denumire activitate

A
1
2
3
4
5
6
7

1 EURO =

U.M.

Cantitate

Pret unitar
lei/UM

Intretinere pe timp de vara


Tratament bituminos
Plombari 30%
Reconditionare borduri
Reconditionare parapeti
Toaletare spatii verzi
Inlocuire indicatoare 20%
Inlociure guri de scurgere 20%

mp
mp
m
m
mp
buc
buc

199.00
865.50
745.00
540.00
1,175.00
7.00
4.60

TOTAL INTRETINERE PE 1 KM drum / LA 5 ANI

- 14 -

EURO/UM

EURO

TOTAL A

262,630.50

57,594.41

6,965.00
56,257.50
26,075.00
148,500.00
17,625.00
3,850.00
3,358.00
262,630.50

1,527.41
12,337.17
5,718.20
32,565.79
3,865.13
844.30
736.40
57,594.41

35.00
7.68
65.00
14.25
35.00
7.68
275.00
60.31
15.00
3.29
550.00
120.61
730.00
160.09
TOTAL INTRETINERE

659,875.63
144,709.57

4.5600

Valoare
lei

LEI
EURO

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

Evaluare lucrari de intretinere periodica la 8 ani


L=

0.398
Denumire activitate

A
1
2
3
4
5
6

1 EURO =

U.M.

Pret unitar
lei/UM
EURO/km/an

Cantitate

Intretinere pe timp de
vara
Covor asfaltic 50%
Refacere sistem rutier
15%
Amenajare spatii verzi
50%
Reconditionare parapeti si
borduri
Inlocuire indicatoare 20%
Inlocuire guri de scurgere
20%

TOTAL A

4.5600

Valoare
lei/an
EURO /an

306,196.75

67,148.41

mp

432.75

45.00

9.87

19,473.75

4,270.56

mp

697.50

200.00

43.86

139,500.00

30,592.11

mp

1,175.00

9.80

2.15

11,515.00

2,525.22

m
buc

1,285.00
7.00

100.00
550.00

21.93
120.61

128,500.00
3,850.00

28,179.82
844.30

buc

4.60

730.00
160.09
TOTAL INTRETINERE

3,358.00
306,196.75

736.40
67,148.41

TOTAL INTRETINERE PE 1 KM drum / LA 8


ANI

769,338.57
168,714.60

LEI
EURO

Evaluare lucrari de intretinere la 20 ani


L=

0.398
Denumire activitate

A
1
2
3

1 EURO =

U.M.

Pret unitar
lei/U.M./an
EURO/U.M./an

Cantitate

Intretinere pe timp de
vara
Reparatii capitale pod
Refacere semnalizare
Curatari guri de scurgere

TOTAL A
mp
km
buc

840.00
0.485
23.00

700.00
153.51
5,000.00
1,096.49
70.00
15.35
TOTAL INTRETINERE

TOTAL INTRETINERE PE 1 KM / LA 20 ANI

1,487,525.13
EURO

326,211.65

4.56

Valoare
lei/an
EURO /an

592,035.00

129,832.24

588,000.00
2,425.00
1,610.00
592,035.00

128,947.37
531.80
353.07
129,832.24

LEI

Lucrarile de intretinere periodica se vor face la 5, 8 si la 20 ani prin intretinere structura,


tratament bituminos, intretinere anexe, marcaje, semnalizari.
Evolutia prezumat a veniturilor (dac este cazul)
- 15 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

Fiind vorba de realizarea unui viaduct in perimetrul intravilan al unei localitati, nu exista si
nici nu se previzioneaza a se percepe taxe utilizatorilor, drept care nu se preconizeaza realizarea
de venituri financiare din exploatarea podului.
d) SCENARIUL CU PROIECT II PASAJ SUBTERAN
In acest caz se are in vedere construirea tunelului, conform specificatiilor proiectantului,
iar indicatorii financiari si economici vor fi descrisi in sectiunile urmatoare.
Varianta 2-Pasaj Subteran cu lungimea totala L= 478 ml.
Soluia tehnica adoptata este prezentata in prima parte a studiului de fezabilitate. Pentru ca
propunerile de lucrari sa fie cat mai obiective, Primaria Municipiului Cluj-Napoca, a solicitat
analiza acestui proiect ca sa poata fi sustinut prin programul POR 2007-2013.
Ca urmare a acestei analize, singura varianta care se incadreaza in conditiile de finantare
este aceea propusa prin prezentul proiect. Astfel in cazul obtinerii unei finantari, Primaria
orasului Cluj-Napoca va cofinanta acest proiect cu 2% din valoarea totala de investitie. In caz
contrar bugetul local nu are surse proprii pentru dezvoltarea acestui proiect de infrastructura.
Terenul pe care se executa lucrarile din prezentul scenariu, va trebui expropriat deoarece
doar o parte este in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca. Caile de acces la mai multe
proprietati private vor fi blocate pe motivul zonei de desfasurare si a rampei de acces in tunel pe
o lungime mai mare ca in scenariul cu proiect I.
Evolutia prezumata a tarifelor (daca este cazul)
Fiind vorba de un tunel inchis cu pasaj de acces, pe care nu se vor percepe taxe de utilizare,
nu se poate face o analiza a evolutiei tarifelor.
Evolutia prezumata a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie,
operarea noilor investitii, intretinerea de rutin si reparatii).
Obiectivul se incadreaza in categoria bunuri publice, ce din punct de vedere economic
se refera la bunuri si servicii pentru care, datorita naturii lor, alocarea de resurse nu poate fi facuta
prin mecanisme de piata. De beneficiile acestor bunuri se bucura fiecare rezident, fie ca va
contribui la acoperirea costurilor, fie ca nu va contribui. Prin urmare cea mai relevanta forma de
analiza pentru sustinerea deciziei este modelul bazat pe costuri financiare si beneficii
economice, prezentate mai jos.
Costuri de operare
Din punct de vedere al beneficiarilor directi (populatie, IMM, operatori de transport)
costuri de intretinere si operare a mijloacelor de transport mai reduse ca urmare a
imbunatatirii conditiilor de circulatie;
scaderea consumului de carburant, reducerea uzurii autovehiculelor ca urmare a
reducerii distantelor de parcurs;
economisirea timpului de parcurs prin reducerea distantelor de parcurs;
reducerea poluarii fonice prin reducerea traficului pe anumite trasee;
eliminarea degradarii marfurilor transportate prin eliminarea socurilor generate de
gropile si denivelarile din carosabil;
asigurarea unui confort sporit pentru persoanele participante la trafic (conducatori
auto si pasageri) prin imbunatatirea elementelor geometrice ale drumului, asigurarea
vizibilitatii.
cresterea numarului de turisti
cresterea numarului de firme in zona, implicit al numarului de angajati
Din punct de vedere al administratorului drumului
- 16 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

In situatia nerealizarii tunelului propus prin prezentul proiect, cheltuielile anuale din
bugetul pentru intretinerea si repararea trecerii de cale ferata existenta, a canalizarilor pluviale
si a strazilor adiacente au fost in medie la nivelul sumei de 6200 lei/ luna, pe fiecare din ultimii
trei ani.
Din punct de vedere al administratorului drumului
In situatia in care nu se realizeaza tunelul propus prin prezentul proiect, cheltuielile
anuale din bugetul local pentru intretinerea si repararea pasajului vor continua sa creasca.
Lucrari de intretinere vor consta in:
Intretinere pe timp de vara:
intretinere tunel;
intretinere platforma drum;
asigurarea scurgerii apelor;
intretinere semnalizare;
intretinere canalizare;
intretinere cale ferata;
intretinere iluminat public;
intretinere sistem ventilatie;
intretinere sistem supraveghere;
intretinere sistem pompare apa.
Intretinere pe timp de iarna:
pregatire drum pentru iarna;
dezapezire manuala si mecanica;
intretinere sistem de ventilatie;
intretinere sistem supraveghere;
intretinere sistem pompare apa.
Aceste lucrari sunt repartizate dupa cum urmeaza:
- anual:

intretinere semnalizare, trotuare

intretinere iluminat

intretinere carosabil si santuri

ntreinere de iarn

intretinere sistem ventilatie.

- la 2 ani sau cnd e cazul,

marcaje si semnalizari 19.2 km

curatare guri de scurgere

- la 5 ani:

tratament bituminos de ntreinere 10 % din suprafata care este de 1077.3 mp

decolmatari podee i anuri 18.4 km

- 17 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
intretinere

spatii verzi 500 mp

- la 8 ani

covor asfaltic 40% din suprafata care este de 4309.2 mp

decolmatare anuri + podee

intretinere spatii verzi 500 mp

La calcularea marcajelor s-a luat in calcul 0.3987 km *3 = 1.196 km deoarece marcajele sunt
realizate atat pe partile exterioare ale carosabilului, cat si pe linia de demarcare care separa
sensurile de mers.
Din punct de vedere al costurilor vom avea :
Evaluare lucrari de intretinere curenta ANUALA
L=

0.478
Denumire activitate

1
2
3
4
5
6
7
8
9
B

1
2

1 EURO =

U.M.

Cantitate

Pret unitar
lei/U.M./an EURO/U.M./an

Intretinere pe timp de vara

TOTAL A

Intretinere carosabil,
piste,trotuare
Intretinere semnalizare
verticala
Intretinere marcaje
Intretinere spatii verzi
Intretinere parapeti
Curatare guri de scurgere
Curatire albie
Intretinere aparate reazem
intretinere ziduri de dirijare
Intretinere pe timp de iarna
Pregatire drumuri pentru
iarna
Deszapezire manuala si
mecanica

4.5600

Valoare
lei/an
EURO /an
414,350.00

90,866.23

mp

8,655.00

35.00

7.68

302,925.00

66,430.92

buc
m
mp
m
buc
mp
buc
mc

35.00
1,912.00
2,350.00
540.00
23.00
700.00
16.00
10.00

200.00
25.00
9.80
43.00
25.00
6.00
100.00
400.00

43.86
5.48
2.15
9.43
5.48
1.32
21.93
87.72
TOTAL B

7,000.00
47,800.00
23,030.00
23,220.00
575.00
4,200.00
1,600.00
4,000.00
2,702.61

1,535.09
10,482.46
5,050.44
5,092.11
126.10
921.05
350.88
877.19
592.68

km

0.96

1,127.00

247.15

1,077.41

236.27

km

0.96

1,700.00

372.81

1,625.20

356.40

417,052.61

91,458.91

TOTAL INTRETINERE

TOTAL INTRETINERE PE 1 KM drum / AN


191,336.62

872,495.00
EURO

LEI

Evaluare lucrari de intretinere periodica la 5 ani


L=

0.478
Denumire activitate

1 EURO =

U.M.

Cantitate

- 18 -

Pret unitar
lei/UM

EURO/UM

Valoare
lei

4.5600

EURO

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
A
Intretinere pe timp de vara
1
2
3
4
5
6
7

TOTAL A

Tratament bituminos
Plombari 30%
Reconditionare borduri
Reconditionare parapeti
Toaletare spatii verzi
Inlocuire indicatoare 20%
Inlociure guri de scurgere 20%

mp
mp
m
m
mp
buc
buc

199.00
865.50
745.00
540.00
1,175.00
7.00
4.60

TOTAL INTRETINERE PE 1 KM drum / LA 5 ANI

35.00
7.68
65.00
14.25
35.00
7.68
275.00
60.31
15.00
3.29
550.00
120.61
730.00
160.09
TOTAL INTRETINERE

549,436.19
120,490.39

262,630.50

57,594.41

6,965.00
56,257.50
26,075.00
148,500.00
17,625.00
3,850.00
3,358.00
262,630.50

1,527.41
12,337.17
5,718.20
32,565.79
3,865.13
844.30
736.40
57,594.41

LEI
EURO

Evaluare lucrari de intretinere periodica la 8 ani


L=

0.478
Denumire activitate

A
1
2
3
4
5
6

1 EURO =

U.M.

Cantitate

Pret unitar
lei/UM
EURO/km/an

Intretinere pe timp de vara


Covor asfaltic 50%
Refacere sistem rutier 15%
Amenajare spatii verzi 50%
Reconditionare parapeti si
borduri
Inlocuire indicatoare 20%
Inlocuire guri de scurgere
20%

TOTAL A

lei/an

4.5600

Valoare
EURO /an

306,196.75

67,148.41

mp
mp
mp

432.75
697.50
1,175.00

45.00
200.00
9.80

9.87
43.86
2.15

19,473.75
139,500.00
11,515.00

4,270.56
30,592.11
2,525.22

m
buc

1,285.00
7.00

100.00
550.00

21.93
120.61

128,500.00
3,850.00

28,179.82
844.30

buc

4.60

730.00
160.09
TOTAL INTRETINERE

3,358.00
306,196.75

736.40
67,148.41

TOTAL INTRETINERE PE 1 KM drum / LA 8 ANI

640,578.97
140,477.85

LEI
EURO

Evaluare lucrari de intretinere la 20 ani


L=

0.478
Denumire activitate

1 EURO =

U.M.

Cantitate

Pret unitar
lei/U.M./an
EURO/U.M./an

Intretinere pe timp de
vara

TOTAL A

- 19 -

4.56

Valoare
lei/an
EURO /an

592,035.00

129,832.24

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
1 Reparatii capitale pod
2 Refacere semnalizare
Curatari guri de
3 scurgere

mp
km

840.00
0.485

buc

23.00

700.00
5,000.00

153.51
1,096.49

70.00
TOTAL INTRETINERE

TOTAL INTRETINERE PE 1 KM / LA 20
ANI
271,615.56

15.35

1,238,566.95
EURO

588,000.00
2,425.00

128,947.37
531.80

1,610.00
592,035.00

353.07
129,832.24

LEI

Lucrarile de intretinere periodica se vor face la 5, 8 si la 20 ani prin intretinere structura,


tratament bituminos, intretinere anexe, marcaje, semnalizari.
Evolutia prezumat a veniturilor (dac este cazul)
Fiind vorba de realizarea unui tunel subteran in perimetrul intravilan al unei localitati, nu
exista si nici nu se previzioneaza a se percepe taxe utilizatorilor, drept care nu se preconizeaza
realizarea de venituri financiare directe din exploatarea podului.

3. Analiza financiara
Analiza financiar se realizeaz din punctul de vedere al beneficiarului. Dac beneficiarul
i operatorul nu sunt aceeai entitate, trebuie luat n considerare o analiz financiar consolidat.
Principalul obiectiv al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiar) este de a
calcula indicatorii performanei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceast analiz este
dezvoltat, n mod obinuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal)
al infrastructurii.
Orizontul de analiz recomandat pentru proiectele finanate prin acest domeniu de
intervenie este de 20 de ani.
Rata de actualizare recomandat n cadrul analizei financiare este de 5%.
n cadrul analizei se va utiliza metoda incremental. Comisia European recomand ca scenariul
fr proiect s fie considerat acela fr nici o infrastructur, adic veniturile i costurile de
operare i ntreinere s fie considerate pentru ntreaga infrastructur, nu numai pentru poriunea
reabilitat, modernizat, prin proiect.
Analiza financiar va evalua n special:
profitabilitatea financiar a investiiei i a contribuiei proprii investite n proiect
determinat cu indicatorii VNAF/C (venitul net actualizat calculat la total valoare
investiie) i RIRF/C (rata intern de rentabilitate calculat la total valoare
investiie). Total valoare investiie include totalul costurilor eligibile i ne-eligibile
din Devizul de cheltuieli.
Pentru ca un proiect s necesite intervenie financiar din partea fondurilor structurale,
VNAF/C trebuie s fie negativ, iar RIRF/C mai mic dect rata de actualizare (RIRF/C < 5).
Proiectele care au aceti indicatori buni se pot susine i fr intervenia din partea Fondurilor
structurale, deci nu vor fi finanate.
Profitabilitatea contribuiei proprii investite n proiect se determina considernd numai
contribuia proprie la proiect i se msoar prin VNAF/K i RIRF/K.
cantitatea optim de intervenie financiar din partea fondurilor structurale.

- 20 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

n cazul n care RIRF/K i VNAF/K au valori prea bune, aceasta nseamn ca proporia de
finanare rambursabil a fost mai mare dect era necesar. Pentru a evita aceast situaie, se va
determina proporia de grant, conform art. 55 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.
durabilitatea financiar a proiectului n condiiile interveniei financiare din partea
fondurilor structurale.
Durabilitatea financiar a proiectului trebuie evaluat prin verificarea fluxului net de
numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie s fie pozitiv n fiecare an al perioadei de analiz.
La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua n considerare toate costurile
(eligibile i ne-eligibile) i toate sursele de finanare (att pentru investiie ct i pentru operare i
funcionare, inclusiv veniturile nete).
Indicatorii calculati in cadrul analizei financiare trebuie sa se incadreze in urmatoarele
limite:
Valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie < 0
Rata interna de rentabilitate (RIR) trebuie sa fie < rata de actualizare (5%)
Fluxul de numerar cumulat trebuie s fie pozitiv n fiecare an al perioadei de
referinta
Raportul cost/beneficii 1, unde costurile se refera la costurile de exploatare pe
perioada de referinta, iar beneficiile se refera la veniturile obtinute din exploatarea
investitiei.
Pentru ca un proiect sa necesite interventie financiara nerambursabila, VAN trebuie sa fie
negativ iar RIR mai mica decat rata de actualizare. n cazul n care RIRF/K i VNAF/K au valori
prea bune, aceasta nseamn ca proporia de finanare rambursabil a fost mai mare dect era
necesar. Pentru a evita aceast situaie, se va determina proporia de grant, conform art. 55 din
Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006.
- Durabilitatea financiar a proiectului n condiiile interveniei financiare din partea
fondurilor structurale. Durabilitatea financiar a proiectului trebuie evaluat prin verificarea
fluxului net de numerar cumulat (neactualizat). Acesta trebuie s fie pozitiv n fiecare an al
perioadei de analiz. La determinarea fluxului de numerar net cumulat se vor lua n considerare
toate costurile (eligibile i ne-eligibile) i toate sursele de finanare (att pentru investiie ct i
pentru operare i funcionare, inclusiv veniturile nete).
I
a) Metodologie
Urmare a realizarii investitiei s-a cautat identificarea costurilor economice cat si a
beneficiilor cuantificabile si a factorilor extra monetari. Abordarea s-a facut inventariindu-se
efectele pozitive si negative pe care le genereaza investitia.
b) Costuri si Beneficii directe
Beneficii identificate:
Taxe de utilizare

- 21 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

c) Flux de numerar
An

Costuri

n
n+1
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00

Costuri de intretinere

Total

de capital
curenta
periodica
7,539,875.00
0.00
7,539,875.00
0.00
403,800.29
423,990.31
445,189.82
467,449.31
490,821.78 262,630.50
515,362.87
541,131.01
568,187.56 306,196.75
596,596.94
626,426.79 262,630.50
657,748.13
690,635.53
725,167.31
761,425.67
799,496.96 262,630.50
839,471.81 306,196.75
881,445.40
925,517.67
971,793.55
1,020,383.23 854,665.50

costuri
7,539,875.00
7,539,875.00
403,800.29
423,990.31
445,189.82
467,449.31
753,452.28
515,362.87
541,131.01
874,384.31
596,596.94
889,057.29
657,748.13
690,635.53
725,167.31
761,425.67
1,062,127.46
1,145,668.56
881,445.40
925,517.67
971,793.55
1,875,048.73

Cash-flow/C

-7,539,875.00
-7,539,875.00
-403,800.29
-423,990.31
-445,189.82
-467,449.31
-753,452.28
-515,362.87
-541,131.01
-874,384.31
-596,596.94
-889,057.29
-657,748.13
-690,635.53
-725,167.31
-761,425.67
-1,062,127.46
-1,145,668.56
-881,445.40
-925,517.67
-971,793.55
-1,875,048.73

Cash-flow/K

-7,539,875.00
-7,539,875.00
-403,800.29
-423,990.31
-445,189.82
-467,449.31
-753,452.28
-515,362.87
-541,131.01
-874,384.31
-596,596.94
-889,057.29
-657,748.13
-690,635.53
-725,167.31
-761,425.67
-1,062,127.46
-1,145,668.56
-881,445.40
-925,517.67
-971,793.55
-1,875,048.73

S-a considerat anul n si n+1 anii necesari realizarii investitiei ( 18 luni necesare executiei si 6
luni necesare relocarii retelelor si utilitatiilor + 8% perioada de siguranta).
d) Indicatori financiari
S-a calculat VNAF pentru cei 20 de ani la o rat de actualizare de 5% i o investiie total
(C) de 15.079.750 lei;
Valoarea financiara neta raportata la valoarea investitiei este definita ca:
n
VNAF/C = atSt = S0 / (1 + i) + S1 / (1 + i) + Sn / (1 + i)
t=0
Unde Sn este balanta fondurilor banesti la momentul n (fluxul de numerar, iar at este factorul
financiar de actualizare).
Rata financiara interna a rentabilitatii este definita ca rata dobanzii care duce la zero valoarea
neta prezenta a investitiei:
n
VNAF/C = St / (1+RIRF) = 0
t=0
Valoarea financiara neta raportata la contributia proprie este definita ca:
- 22 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

n
VNAF/K = atSt = S0 / (1 + i) + S1 / (1 + i) + Sn / (1 + i)
t=0
Unde Sn este balanta fondurilor banesti la momentul n (fluxul de numerar, iar at este factorul
financiar de actualizare).
Rata financiara interna a rentabilitatii este definita ca rata dobanzii care duce la zero valoarea
neta prezenta a investitiei:
n
VNAF/K = St / (1+RIRF) = 0
t=0
a

5%

VNAF/C

-19.596.163

RIRF/C=

-f.mare

raport B/C

K
VNAF/K
RIRF/K

15.079.750
19.596.163
-f.mare

a) RIRF/C calculat este de negativ foarte mare, adic o rata intern de rentabilitate mai mic
dect rata de actualizare de 5,00%, ceea ce indic necesitatea finantrii proiectului din
fonduri structurale.
b) Raportul beneficiu/cost este de 0,05 pentru cheltuielile anuale de intretinere.
d) Durabilitatea financiar a proiectului n condiiile interveniei financiare din partea
fondurilor structurale.Asa cum se poate constata din cifrele obinute n coloana cash-flow
cumulat neactualizat se observ c rezultatele anuale sunt negative pentru fiecare an al
analizei
Acesti indicatori demonstreaz faptul c raportat la contribuia proprie (K) de 15.079.750 lei se
obtine o rata de rentabilitate scazuta si o valoare actualizat net negativa, adic o investiie care
nu produce venit direct dar recomandat. Rezultatele obinute prin calculul indicatorilor de la
punctul a) arat c procentul contribuiei fondurilor structurale la finanarea acestui proiect nu
este prea mare ci adecvat naturii proiectului
II
e) Metodologie
Urmare a realizarii investitiei s-a cautat identificarea costurilor economice cat si a
beneficiilor cuantificabile si a factorilor extra monetari. Abordarea s-a facut inventariindu-se
efectele pozitive si negative pe care le genereaza investitia.
f) Costuri si Beneficii directe
Beneficii identificate:
Taxe de utilizare
- 23 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

g) Flux de numerar
An

Costuri

n
n+1
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00

Costuri de intretinere

Total

de capital
curenta
periodica
7,314,845.00
0,00
7,314,845.00
0,00
512.652,61
538.285,24
565.199,50
593.459,48
623.132,45 262.630,50
654.289,08
687.003,53
721.353,71 306.196,75
757.421,39
795.292,46 262.630,50
835.057,09
876.809,94
920.650,44
966.682,96
1.015.017,11 262.630,50
1.065.767,96 306.196,75
1.119.056,36
1.175.009,18
1.233.759,64
1.295.447,62 854.665,50

costuri
7.314.845,00
7.314.845,00
512.652,61
538.285,24
565.199,50
593.459,48
885.762,95
654.289,08
687.003,53
1.027.550,46
757.421,39
1.057.922,96
835.057,09
876.809,94
920.650,44
966.682,96
1.277.647,61
1.371.964,71
1.119.056,36
1.175.009,18
1.233.759,64
2.150.113,12

Cash-flow/C

-7.314.845,00
-7.314.845,00
-512.652,61
-538.285,24
-565.199,50
-593.459,48
-885.762,95
-654.289,08
-687.003,53
-1.027.550,46
-757.421,39
-1.057.922,96
-835.057,09
-876.809,94
-920.650,44
-966.682,96
-1.277.647,61
-1.371.964,71
-1.119.056,36
-1.175.009,18
-1.233.759,64
-2.150.113,12

Cash-flow/K

-7.314.845,00
-7.314.845,00
-512.652,61
-538.285,24
-565.199,50
-593.459,48
-885.762,95
-654.289,08
-687.003,53
-1.027.550,46
-757.421,39
-1.057.922,96
-835.057,09
-876.809,94
-920.650,44
-966.682,96
-1.277.647,61
-1.371.964,71
-1.119.056,36
-1.175.009,18
-1.233.759,64
-2.150.113,12

S-a considerat anul n si n+1 anii necesari realizarii investitiei ( 18 luni necesare executiei si 6
luni necesare relocarii retelelor si utilitatiilor + 8% perioada de siguranta).
h) Indicatori financiari
S-a calculat VNAF pentru cei 20 de ani la o rat de actualizare de 5% i o investiie total
(C) de 14.629.690 lei;
Valoarea financiara neta raportata la valoarea investitiei este definita ca:
n
VNAF/C = atSt = S0 / (1 + i) + S1 / (1 + i) + Sn / (1 + i)
t=0
Unde Sn este balanta fondurilor banesti la momentul n (fluxul de numerar, iar at este factorul
financiar de actualizare).
Rata financiara interna a rentabilitatii este definita ca rata dobanzii care duce la zero valoarea
neta prezenta a investitiei:
n
VNAF/C = St / (1+RIRF) = 0
t=0
Valoarea financiara neta raportata la contributia proprie este definita ca:
- 24 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

n
VNAF/K = atSt = S0 / (1 + i) + S1 / (1 + i) + Sn / (1 + i)
t=0
Unde Sn este balanta fondurilor banesti la momentul n (fluxul de numerar, iar at este factorul
financiar de actualizare).
Rata financiara interna a rentabilitatii este definita ca rata dobanzii care duce la zero valoarea
neta prezenta a investitiei:
n
VNAF/K = St / (1+RIRF) = 0
t=0
a
VNAF/C

5.00%
-19,830,971

RIRF/C=

#DIV/0!

raport B/C

0.00

K
VNAF/K
RIRF/K

14,629,690
-19,830,971
#DIV/0!

c) RIRF/C calculat este de negativ foarte mare, adic o rata intern de rentabilitate mai mic
dect rata de actualizare de 5,00%, ceea ce indic necesitatea finantrii proiectului din
fonduri structurale.
d) Raportul beneficiu/cost este de 0 pentru cheltuielile anuale de intretinere.
d) Durabilitatea financiar a proiectului n condiiile interveniei financiare din partea
fondurilor structurale.Asa cum se poate constata din cifrele obinute n coloana cash-flow
cumulat neactualizat se observ c rezultatele anuale sunt negative pentru fiecare an al
analizei
Acesti indicatori demonstreaz faptul c raportat la contribuia proprie (K) de 14.629.690 lei se
obtine o rata de rentabilitate scazuta si o valoare actualizat net negativa, adic o investiie care
nu produce venit direct dar recomandat. Rezultatele obinute prin calculul indicatorilor de la
punctul a) arat c procentul contribuiei fondurilor structurale la finanarea acestui proiect nu
este prea mare ci adecvat naturii proiectului
Efectele sunt intotdeauna influentate de factori aflati in afara controlului direct al
managerilor de proiect. Acest lucru este adevarat cu atat mai mult in cazul proiectelor de
dezvoltare a infrastructurii care necesita cooperarea a diferite administratii, institutii si organizatii
in medii cu nevoi, resurse si comportamente diferite.
Analiza se va efectua la diferite nivele (corespunzatoare matricei cadru logic).
La nivelul activitatilor

- 25 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

Se presupune ca la data demararii proiectului va exista cadrul institutional necesar pentru


derularea acestuia si anume:
Echipa de implementare avand stabilite sarcini, atributii si responsabilitati clare
pentru fiecare membru al echipei (fise post, proceduri si documente comune)
Contract de finantare a proiectului
Daca aceste presupuneri sunt indeplinite activitatile proiectului pot fi realizate daca le
sunt asigurate inputurile necesare acestora.
La nivelul rezultatelor
Se presupune ca rezultatele proiectului vor putea fi atinse daca:
va exista capacitate suficienta si disponibila pentru finantarea investitiei;
daca se vor obtine avizele si autorizatiile necesare executiei de la toate institutiile
abilitate;
solutia tehnica din proiectul de executie va putea fi realizata in conditiile specifice
zonei;
va exista capacitatea tehnica necesara pentru executia investitiei in timpul alocat.
lucrarile contractate/subcontractate vor fi realizate in conformitate cu cerintele
tehnice si calitative si in intervalul de timp alocat
vor exista resurse materiale suficiente si disponibile la nivelul calitativ si de pret
estimat;
vor exista conditii meteorologice favorabile executiei lucrarilor;
va fi mentinuta stabilitatea cadrului legal (legislatie) si de specialitate (standarde)
existent la momentul intocmirii proiectului
Daca aceste presupunei sunt indeplinite, rezultatele proiectului pot fi atinse contribuind la
atingerea obiectivelor acestuia.
La nivelul obiectivelor
Se au in vedere urmatoarele ipoteze:
contractantii/subcontractantii realizeaza investitia conform cu solutia tehnica
proiectata, se incadreaza in resursele financiare si de timp alocate si indeplinesc
cerintele de calitate solicitate
exista o perceptie pozitiva a comunitatii cu privire la realizarea investitiei, drept
urmare, aceasta va valorifica oportunitatile astfel aparute.
comunitatea isi va dezvolta sentimentul de proprietate asupra investitiei
implicandu-se in exploatarea si intretinerea corespunzatoare a investitiei

4.

Analiza economica (analiza cost beneficiu economica)


Obligatorie pentru investitii publice majore

Evaluarea economic raional de sprijin este aceea ca intrrile proiectului s fie evaluate la
costul lor de oportunitate i ieirile proiectului la disponibilitatea consumatorilor de a plti. Se
menioneaz c respectivul cost de oportunitate nu corespunde neaprat cu costul financiar luat n
calcul; n mod similar, disponibilitatea de a plti nu este divulgat tot timpul n mod corect prin
preurile de pia, care pot fi denaturate sau pot lipsi.
a) Impacturi pozitive si negative:
Analiza economic se realizeaz din punctul de vedere al societii. Fluxurile de numerar
din analiza financiar sunt luate ca punct de plecare pentru analiza economic. Pentru
determinarea indicatorilor de performan economici, trebuie fcute cateva ajustari.

- 26 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

Trebuie considerate, acolo unde este cazul, elemente de natura suportabilitii tarifului
pentru populaie sau costurile de mediu (aplicarea principiului poluatorul pltete).
a) Coreciile fiscale: taxele indirecte, dac au fost incluse n costuri (de exemplu TVA,
atunci cnd a fost inclus n costurile eligibile i / sau n costurile de operare i ntreinere, ca i
obligaiile angajatorului relative la salarii, sau orice subvenii, dac au fost incluse n costuri).
Aceasta deoarece ele constituie venit la nivelul bugetului de stat / local, cu alte cuvinte, dac
judecam la nivelul societii, ele reprezint doar o mutare dintr-un buzunar n altul.
b)Coreciile pentru externaliti : impacturile proiectului n economia i mediul su
trebuie luate n considerare. Acestea pot fi:
i. Impacturi negative, ce se includ n analiz la poziia costuri economice. Putem
avea astfel de costuri:
Pe perioada construciei. De exemplu: pe perioada construirii unui drum este
deviat circulaia, ceea ce duce la ntrzieri de or pentru toate categoriile de
vehicule, scad vanzarile comerciantilor din zona, cresc zgomotele utilajelor ce
lucreaza la reamenajarea drumului
Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: un nou drum va duce la creterea
polurii prin emisiile de gaze ale vehiculelor ce vor trece pe acest drum, similar n
orice situaie de cretere a traficului;
ii. Impacturi pozitive, ce se includ n analiza la poziia beneficii. Putem avea astfel
de beneficii:
Pe perioada construciei. De exemplu: numr de locuri de munc temporare, pe
perioada construciei;
Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: reducerea emisiilor de gaze,
creterea valorii terenului datorit proiectului, creterea nr. de IMM-uri etc.;
Aceste impacturi pozitive se regsesc n indicatorii de impact (cei afereni obiectivelor
generale).
Toate aceste impacturi se mpart n:
economice (creterea unor venituri indirecte, costuri indirecte suplimentare),
sociale (reducerea omajului, nr. de locuri de munc pstrate, nr. de locuri de munc
pierdute, nr. populaie strmutat etc)
de mediu (creterea / reducerea polurii, dup caz)
c) Coreciile pentru transformarea preurilor de piaa n preuri contabile (preurile
umbr): n multe cazuri preurile de pe piaa nu reflect preurile adevrate ale mrfurilor, fiind
distorsionate de diferite politici protecioniste sau de subvenionare. Astfel valorile incluse n
analiza financiar ascund aceste aspecte i imaginea format este eronat din punct de vedere al
societii. Aceste elemente de distorsionare a pieei, cum ar fi taxele vamale, trebuie eliminate n
cadrul analizei economice.
Pe de alt parte preurile umbr trebuie s reflecte i costul de oportunitate i
disponibilitatea de a plti a consumatorilor pentru bunurile sau serviciile oferite de infrastructura
respectiv.
Preturile umbr se calculeaz prin aplicarea unor factori de conversie asupra preurilor
utilizate n analiza financiar. Acetia se determin separat pentru fora de munc (lund n
consideraie i rata omajului din zona) i pentru bunurile care sunt comerciabile
Rata de actualizare utilizat n analiza economic se numete rat social de actualizare.
Pentru perioada 2014 2020 Comisia recomand utilizarea unei rate de actualizare sociale
de 5,5% pentru rile de coeziune .
(Not: Romnia este o ar de coeziune).

- 27 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

Acesti indicatori demonstreaz faptul c raportat la contribuia proprie (K) de 619.039 lei se
obtine o rata de rentabilitate ridicat si o valoare actualizat net pozitiv, adic o investiie
rentabil i recomandat. Rezultatele obinute prin calculul indicatorilor de la punctul a) arat c
procentul de 98% al contribuiei fondurilor structurale la finanarea acestui proiect nu este prea
mare ci adecvat naturii proiectului.
Proiectele care nu ndeplinesc aceste condiii nu au un impact relevant, deci nu sunt
importante i nu vor primi finanare din fondurile structurale. Factorul economic este acelasi ca
si in analiza financiara:
In mod traditional, beneficiile rezulta din variatiile care pun in evidenta curba cererii de
transport in zona (vezi mai jos, Surplusul consumatorului) ca si din modificarile costurilor
economice (costurile resurselor, incluzand costurile externe).
Beneficiile sunt obtinute prin adaugarea urmatoarelor componente:
Modificari ale surplusului consumatorilor (incluzand timpul multiplicat pentru valoarea
timpului precum si schimbarile in costurile de exploatare a vehiculelor care afecteaza
utilizatorii, de exemplu, pentru transportul privat);
Modificari in surplusul producatorilor (incluzand profiturile si pierderile administratorilor
si ale operatorilor de transport publici, ca si orice modificari ale taxelor si subventiilor
guvernamentale);
Modificari ale costurilor neobservabile (se presupune ca uneori soferii de autovehicule nu
percep elementele de costuri care nu tin de carburant, cum ar fi anvelopele, intretinerea si
deprecierea). Modificarile in transportul auto pot duce la modificari ale accestor costuri,
care trebuie adaugate la calcularea surplusului consumatorului.
b) Modificari ale costurilor externe
In conditiile realizarii investitiei, creste viteza medie de parcurs si se imbunatateste
considerabil fluenta traficului, disparand lungii timpi de asteptare. Aceste beneficii vor conduce
la o economie de carburant de aproximativ 0,16 litri/autovehicul, la un pret mediu de
6,5 lei/litru. Pretul combustibilului echivalent este de 6,5 lei x 0,018 l/autovehicul = 0,117
lei/vehicul.
Noul pod are ca efect reducerea inlocuirii pieselor de schimb necesare cu echivalentul a
0,07 lei/vehicul si va conduce la reducerea consumului de lubrefianti, printr-o economie de 4,8
lei x 0,07 l/autovehicul = 0,35 lei/vehicul
Reabilitarea drumului conduce la reducerea consumului de lubrefianti cu 0.75 litri/100 km,
costul unui litru de lubrefiant fiind de 58 lei/litru. Calculat la lungimea pasajului de 400 m, avem
o economie de lubrefiant de 0,0033 litri/vehicul care a parcurs drumul, ceea ce inseamna o
economie de 0,0033 x 58 = 0,19 lei/vehicul.
Efectul asupra reducerii uzurii anvelopelor este de 1.25 lei/100 km/anvelopa, adica 0,02
lei/vehicul.
In calculul pe anii de analiza vom considera o crestere a numarului de vehicule cu 5% pe
an, in primul an vor fi la un numar de 4.200 masini/zi un total de 1.533.000 masini / an si vom
avea urmatoarele valori pentru primul an:
- pretul combustibilului echivalent 1.533.000 masini X 0,117 lei = 179.361 lei/an
- reducerea inlocuirii pieselor de schimb necesare 1.533.000 masini X 0.21 lei = 321.930
lei/an
- reducerea consumului de lubrefianti 1.533.000masini X 0.21 lei = 321.930 lei/an
- reducerii uzurii anvelopelor 1.533.000 masini X 0.02 lei = 30.660 lei/an.
- pe langa aceste economii mai apar economii din reparatia drumului de 6.200 lei/an

Economie de timp
- 28 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

Imbunatatirea accesibilitatii generale la regiunile periferice ;


posibilitatea de a se circula in siguranta la trecerea de cale ferata
accesul mai facil al echipajelor medicale (reducerea mortalitatii datorita
posibilitatii de interventie mai rapida)
accesul mai facil al autovehiculelor de pompieri deplasarea mai rapida catre locul
interventiei (reducerea pagubelor, reducerea despagubirilor acordate). Zona
respectiva se caracterizeaza printr-un risc MEDIU de aparitie a incendiilor
accesul mai facil al organelor de politie pentru interventii/ investigatii
cresterea traficului in general (marcaje vizibile, benzi delimitate clar)
accesul mai facil al utilajelor de dezapezire si al operatiunilor de dezapezire
dezvoltarea turismului-dezvoltarea economiei locale
totodata atat pentru firmele tranportatoare cat si pentru beneficiarii acestora, se vor
diminua costurile legate de tranportul marfurilor si persoanelor, avand in vedere
economia de combustibil realizata si costurile adiacente aferente (cheltuieli cu
reparatiile), a se vedea sectiunea Economie de costuri
Economie de costuri
Parcurgerea distante mai scurte implica un timp mai scurt, si implicit un cost mai
mic datorita economiei de combustibil

Economie de combustibil

Economie aferenta reparatiilor trenului de rulare

Accesul facil la educatie

Facilitatea deplasarii echipelor medicale (reducerea mortalitatii, datorita posibilitatii


de interventie mai rapida)

Facilitatea deplasarii auto pompieri limitarea posibilitatii de deces/vatamare a


persoanelor afectate de incendii, accidente

Dezvoltarea turismului posibilitatea scaderii somajului (a se vedea sectiunea


beneficii economice)

Beneficii raportate la mediu


1) Reducerea emisiilor de noxe (noul pod presupune un consum mai mic de combustibil la
100 km si implicit reducerea cantitatii de monoxid de azot, dioxid de sulf, plumb, poluanti
organici persistenti si cadmiu, precum si continutului de substante poluante pe litru de
combustibil conform Ordinului 578/6 iunie 2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul
al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu ( sursa Ministerul Mediului si
Dezvoltarii durabile Administratia Fondului pentru Mediu ). Se poate spune ca numarul
de emisii va scadea cu 25%.
2) Reducerea poluarii prin limitarea cantitatii de praf ridicate in atmosfera la trecerea
masinilor. O problema este praful care se ridica pe drumurile si trecerile de cale ferata
prost asfaltate. Traficul de pe aceste drumuri contribuie in mod considerabil la marirea
concentratiilor de particule de diferite dimensiuni in aer. Aceste particule suspendate
contin mult pulmb, benzo-a-pirinasi, posibil alti componenti cancerigeni emisi de
mijloacele de transport care circula mai ales in localitatile urbane. Potrivit unui studiu
efectuat anul trecut de specialisti de la Agentia pentru Protectia Mediului (APM) privind
- 29 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

calitatea aerului, fiecarui locuitor din mediul urban sau rural care locuieste sau circula in
apropierea drumurilor prost asfaltate ii revin anual 38,8 grame de praf.
3) Reducerea
nivelului de zgomot. Conform STAS 10009-88 ACUSTICA IN
CONSTRUCTII, ACUSTICA URBANA , limitele admisibile ale nivelului de zgomot
pentru strazile de categorie IV, de deservire locala nivelul de zgomot echivalent Lech este
de 60 dB (A) nivelul de zgomot echivalent se calculeaza diferentiat pentru perioadele de
zi si noapte conform STAS 6161/1-79 , iar nivelul de zgomot de varf L 10 , este de 70dB
(A). In prezent pe strazile neamenajate nivelul zgomotului depaseste aceste valori.
In cadrul beneficiilor, urmare a analizei s-au retinut:
reducerea costurilor de transport pentru operatori prin imbunatatirea conditiilor de
circulatie (cresterea vitezei, eliminarea pierderilor la autovehicule generate de starea
drumului);
cresterea gradului de siguranta si confort pentru participantii la trafic;
asigurarea unor (conditii) facilitati de transport pentru participantii la trafic
(redimensionarea carosabilului, a trotuarelor, a spatiilor de parcare);
economii pentru repararea podului existent si a strazilor adiacente
reamenajarea zonelor verzi si implicit reducerea poluarii cauzata de trafic;
cresterea confortului riveranilor.
Conform Recensamatului general de circulatie pe acest pod vor circula zilnic, la
inceputul perioadei de analiza, aproximativ 4.200 autovehicule. Am luat in calcul 365 zile (o
medie de 325 zile lucratoare pe an, deoarece sunt 52 duminici si 9 zile sarbatori legale, zile in
care scade circulatia).
In calculul pe anii de analiza vom considera o crestere a numarului de vehicule cu 5% pe
an, in primul an vor fi la un numar de 4.200 masini/zi un total de 1.533.000 masini / an si vom
avea urmatoarele valori pentru primul an:
In calculul pe anii de analiza vom considera o crestere a numarului de vehicule cu 5% pe
an, un trafic de 4.200 vehicule/zi; in primul an vor fi 1.533.000 masini si vom avea urmatoarele
valori anuale:

An

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nr vehic
pe an
1,533,000
1,609,650
1,690,133
1,774,639
1,863,371
1,956,540
2,054,367
2,157,085
2,264,939
2,378,186
2,497,095
2,621,950
2,753,048
2,890,700
3,035,235
3,186,997
3,346,347
3,513,664

carburanti
Pret
0.1170
0.1229
0.1290
0.1354
0.1422
0.1493
0.1568
0.1646
0.1729
0.1815
0.1906
0.2001
0.2101
0.2206
0.2317
0.2432
0.2554
0.2682

Valoare
179361
197746
218014
240361
264998
292160
322107
355123
391523
431654
475898
524678
578457
637749
703118
775188
854645
942246

Beneficii din
Piese de
schimb
pret
0.21
0.22
0.23
0.24
0.26
0.27
0.28
0.30
0.31
0.33
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48

Valoare
321930
354928
391308
431417
475637
524390
578140
637399
702733
774763
854176
941729
1038256
1144678
1262007
1391363
1533978
1691210
- 30 -

Lubrefianti
pret
0.21
0.22
0.23
0.24
0.26
0.27
0.28
0.30
0.31
0.33
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48

Valoare
321930
354,928
391,308
431,417
475,637
524,390
578,140
637,399
702,733
774,763
854,176
941,729
1,038,256
1,144,678
1,262,007
1,391,363
1,533,978
1,691,210

Anvelope
Tarif
unitar Valoare
0.02
30,660
0.02
33,803
0.02
37,267
0.02
41,087
0.02
45,299
0.03
49,942
0.03
55,061
0.03
60,705
0.03
66,927
0.03
73,787
0.03
81,350
0.03
89,688
0.04
98,882
0.04 109,017
0.04 120,191
0.04 132,511
0.04 146,093
0.05 161,068

Valoare
totala
853,881
941,404
1,037,898
1,144,282
1,261,571
1,390,882
1,533,448
1,690,626
1,863,915
2,054,966
2,265,600
2,497,825
2,753,852
3,036,121
3,347,324
3,690,424
4,068,693
4,485,734

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
19 3,689,347
20 3,873,815

0.2816
0.2957

1038826
1145306

0.51
0.53

1864559
2055677

0.51
0.53

1,864,559
2,055,677

0.05
0.05

177,577
195,779

COSTURI
INDIRECTE
LEGATE
DE
REALIZAREA
PROIECTULUI

Valori
Vehicole
Cuantificabile
(litri,
kg,
minute)

DEVIERE
CIRCULATIE

1,533,000

0.01

55188

POLUARE
COMBUSTIBILI
(litri)

0.000000008
0.01

0.01
6.40

0.000150406
68678.4

DESEURI
(kilograme)

0.005

1,533,000
1,533,000
1,533,000
1,533,000

2.80

21462

TOTAL

Valoare
unitara

4,945,522
5,452,438

Valoare
totala

145,328.40

e)
Factorul de sanatate
Sntatea este generat de factori multipli si diversi. De multe ori, factorii considerati sanogeni,
prin excelent, s-au dovedit a fi si generatori de boal de sntate incomplet. Dar si reciproca
este la fel de ade-vrat: factori considerati paraleli sau chiar de sens contrar cu generarea de
sntate apar, in ultima perioad, indeosebi in calitate de factori sanogeni sau de amplificare a
altor sanofactori traditionali. Printre "adjuvantii" de ultim or, intreaga planet recunoaste:
analiza economic a snttii, in general, si a actului sau serviciului medical, in special, (costbeneficiu, cost-eficaci-tate sau cost-efectivitate, adic indicatori de eficient ai actului sau
serviciului medical).
Prin lucrarea de fata va avea loc mbuntirea calitii vieii persoanelor care locuiesc n zona.
Prin introducerea pasajului se preconizeaz chiar o scdere a mbolnvirilor si accidentelor atat
prin reducerea poluarii cat si prin scurtarea traseelor ocolitoare.
Astfel pentru calculul factorului de corecie privind reducerea costurilor de ngrijire medical se
va lua in consideratie faptul ca in acest moment n regiune procentul de persoane ce necesit
ngrijiri medicale specializate este de 11,254 (INS) de locuitori/pe an . Prin introducerea
sistemului se preconizeaz scderea cu minim 5 % a acestui procent datorat mbolnvirilor sau
accidentelor. Dac considerm c o zi de spitalizare minim 300 lei rezult un beneficiu anual de =
155.866 locuitori x 11.254 x 300lei x 5% x 44bolnavi/victime in zona = 1.157.305 lei/an
f)
Factorul de mediu
Legislatia nationala si comunitara solicita evaluarea impactului de mediu pentru cele mai multe
dintre investitiile din sectorul de transport, in special pentru dezvoltarea noii infrastructuri. In
aceste cazuri, trebuie sa se faca referire la metodele de evaluare care au fost recomandate.
Totusi, chiar daca legea nu prevede, este recomandabil sa se analizeze impactul de mediu dintr-un
punct de vedere general, identificandu-se impactul pe care-l pot avea proiectele alternative (daca
este posibil) si sa se prezinte o evaluare cantitativa pe baza impactului si localizarii acestora in
scopul efectuarii unei comparatii intre alternative si pentru identificarea oricaror masuri de
atenuare si de compensare.
Impactul asupra dezvoltarii economice

- 31 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

Acesta reprezinta unul dintre cele mai controversate aspecte ale evaluarii economice ale
proiectelor de transport din punct de vedere teoretic si empiric. Totusi, este important sa se tina
minte ca impactul asupra dezvoltarii economice poate fi atat pozitiv cat si negativ.
Aceasta inseamna ca in prezenta distorsiunilor pietii, accesibilitatea crescuta a unei zone poate
reprezenta un avantaj comparativ dar si o pierdere de competitivitate daca industria este mai putin
eficienta decat in regiunile centrale.
El se va refleta prin calculul factorului de sanatate si numarul de emisii in atmosfera ce va scadea
cu 25%, prin faptul ca se va rula cu viteza constanta, considerand ca drumul va fi intretinut
permanent. Astfel transformam in beneficii aerul mai putin poluat prin rulajul autovehiculelor, in
cresterea numarului de utilizatori ai drumului, calculul Factorului de mediu va fi in functie de
cele 4.200 vehicule/zi estimat pentru primul an al investitiei si de valoarea factorului economic.
Reducerea emisiilor de noxe (noul pod presupune un consum mai mic de combustibil la 100 km
si implicit reducerea cantitatii de monoxid de azot, dioxid de sulf, plumb, poluanti organici
persistenti si cadmiu, precum si continutului de substante poluante pe litru de combustibil
conform Ordinului 578/6 iunie 2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contributiilor si
taxelor datorate la Fondul pentru mediu ( sursa Ministerul Mediului si Dezvoltarii durabile
Administratia Fondului pentru Mediu ). Se poate spune ca numarul de emisii va scadea cu 25%.
POLUANT Factori
Cantitate
I ANUALI poluanti de totala
emisie
(kg/litru)

Economie

(%)
Monoxid de
azot (no)
Dioxid de
sulf (SO2)
Plumb(Pb)
Pulberi
Poluanti
organici
presistenti
Cadmiu
COMBUS
TIBILI
(litri)
DESEURI
(kilograme
)

Economie
totala

756.69

(kg/litru)
25.00% 189.1725

0.0004

22.93

25.00%

0.0000038
0.0011
0.000002

0.217835
63.0575
0.11465

25.00%

0.0132

Beneficii
unitare lei(kg)

Beneficii
totale (lei)

58.00
10972.005

5.7325

15.3
87.70725

0.05445875
25.00% 15.764375
25.00% 0.0286625

457
14
24.1

24.8876488
220.70125

0.69076625

0.000000008
57,325

0.0004586
57325

25.00%

0.00011465
21898.15

1200.5
4.8

0.13763733

38.20%

57325

57325

36.00%

20637

6.4913445

133961.876

TOTAL

105111.12

250379.1

Nota : factorii poluanti de emisie au fost luati in considerare ca valori medii echivalente pornind de la tipul de
combustibil ( benzina, motorina, GPL ), tipul de sursa mobila (masa totala autorizata) si tipul de motorizare (euro sau
non-euro)

- 32 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

g)

Factorul economic

An

Nr vehic

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

h)

pe an
1,533,000
1,609,650
1,690,133
1,774,639
1,863,371
1,956,540
2,054,367
2,157,085
2,264,939
2,378,186
2,497,095
2,621,950
2,753,048
2,890,700
3,035,235
3,186,997
3,346,347
3,513,664
3,689,347
3,873,815

carburanti
Pret
0.1170
0.1229
0.1290
0.1354
0.1422
0.1493
0.1568
0.1646
0.1729
0.1815
0.1906
0.2001
0.2101
0.2206
0.2317
0.2432
0.2554
0.2682
0.2816
0.2957

Valoare
179361
197746
218014
240361
264998
292160
322107
355123
391523
431654
475898
524678
578457
637749
703118
775188
854645
942246
1038826
1145306

Beneficii din
Piese de
schimb
pret
0.21
0.22
0.23
0.24
0.26
0.27
0.28
0.30
0.31
0.33
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48
0.51
0.53

Valoare
321930
354928
391308
431417
475637
524390
578140
637399
702733
774763
854176
941729
1038256
1144678
1262007
1391363
1533978
1691210
1864559
2055677

Lubrefianti
pret
0.21
0.22
0.23
0.24
0.26
0.27
0.28
0.30
0.31
0.33
0.34
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48
0.51
0.53

Valoare
321930
354,928
391,308
431,417
475,637
524,390
578,140
637,399
702,733
774,763
854,176
941,729
1,038,256
1,144,678
1,262,007
1,391,363
1,533,978
1,691,210
1,864,559
2,055,677

Anvelope
Tarif
unitar Valoare
0.02
30,660
0.02
33,803
0.02
37,267
0.02
41,087
0.02
45,299
0.03
49,942
0.03
55,061
0.03
60,705
0.03
66,927
0.03
73,787
0.03
81,350
0.03
89,688
0.04
98,882
0.04 109,017
0.04 120,191
0.04 132,511
0.04 146,093
0.05 161,068
0.05 177,577
0.05 195,779

Valoare
totala
853,881
941,404
1,037,898
1,144,282
1,261,571
1,390,882
1,533,448
1,690,626
1,863,915
2,054,966
2,265,600
2,497,825
2,753,852
3,036,121
3,347,324
3,690,424
4,068,693
4,485,734
4,945,522
5,452,438

Factorul social este considerat nesemnificativ prin faptul ca nu cresc senzational


numarul de locuri de munca, ci doar gradul ce urbanism si civilizatie.

ANUL F.ECONOMIC F.SANATATE


2011
853,881.00
1,274,100.00
2012
896,575.05
1,337,805.00
2013
941,403.80
1,404,695.25
2014
988,473.99
1,474,930.01
2015
1,037,897.69
1,548,676.51
2016
1,089,792.58
1,626,110.34
2017
1,144,282.21
1,707,415.86
2018
1,201,496.32
1,792,786.65
2019
1,261,571.13
1,882,425.98
2020
1,324,649.69
1,976,547.28
2021
1,390,882.17
2,075,374.64
2022
1,460,426.28
2,179,143.38
2023
1,533,447.60
2,288,100.54
2024
1,610,119.98
2,402,505.57
2025
1,690,625.97
2,522,630.85

F.MEDIU
250,379.13
262,898.08
276,042.99
289,845.14
304,337.39
319,554.26
335,531.98
352,308.57
369,924.00
388,420.20
407,841.21
428,233.27
449,644.94
472,127.18
495,733.54

- 33 -

F.SOCIAL

TOTAL
2,378,360.13
2,497,278.13
2,622,142.04
2,753,249.14
2,890,911.60
3,035,457.18
3,187,230.04
3,346,591.54
3,513,921.12
3,689,617.17
3,874,098.03
4,067,802.93
4,271,193.08
4,484,752.73
4,708,990.37

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

2026
2027
2028
2029
2030

1,775,157.27

2,648,762.39

520,520.22

1,863,915.14

2,781,200.51

546,546.23

1,957,110.89

2,920,260.54

573,873.54

2,054,966.44

3,066,273.57

602,567.22

2,157,714.76

3,219,587.24

632,695.58

4,944,439.89
5,191,661.88
5,451,244.98
5,723,807.22
6,009,997.59

*S-a utilizat o rat de actualizare de 5,5 %

Corectii pentru externalitati:


i) Impacturi negative, ce se includ n analiz la poziia costuri economice. Putem avea astfel de
costuri:
Pe perioada construciei. De exemplu: pe perioada construirii unui pasaj este deviat
circulaia, ceea ce duce la ntrzieri de or pentru toate categoriile de vehicule;
Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: un nou drum va duce la creterea
polurii prin emisiile de gaze ale vehiculelor ce vor trece pe acest drum, similar n
orice situaie de cretere a traficului;
ii) Impacturi pozitive, ce se includ n analiza la poziia beneficii. Putem avea astfel de beneficii:
Pe perioada construciei. De exemplu: numr de locuri de munc temporare, pe
perioada construciei;
Pe perioada de viata a proiectului. De exemplu: reducerea emisiilor de gaze,
creterea valorii terenului datorit proiectului, creterea nr. de IMM-uri, cresterea
gradului de urbanism al localitatii , dezvoltarea durabila a zonei,etc.;
Aceste impacturi pozitive se regsesc n indicatorii de impact (cei afereni obiectivelor generale).
Toate aceste impacturi se mpart n:
economice (creterea unor venituri indirecte, costuri indirecte suplimentare),
sociale (reducerea omajului, nr. de locuri de munc pstrate, nr. de locuri de munc
pierdute, nr. populaie strmutat etc)
de mediu (creterea / reducerea polurii, dup caz)
i)
Valoarea Reziduala
Analiza economica va tine cont de costurile si beneficiile relevante pentru societate, si care vor fi
generate de catre proiect. Costurile financiare ale investitiei au fost ajustate in ce priveste
componentele fiscale. Devizul General apare cu TVA inclus, iar pentru calculul Ratei Interne de
Rentabilitate Economica investitia totala a fost redusa cu valoarea TVA =24%. Valoarea reziduala
este de 50% din total investitie si se incadreaza in legislatia europeana.
Valoarea reziduala s-a calculat presupunandu-se ca perioada de calcul 20 ani si ca durata de viata
a investitiei 60 ani prin formula VR= I x (Dv-Dc/Dv) , unde I reprezinta valoarea totala a
investitiei, Dc reprezinta durata de calcul (20 ani) iar Dv reprezinta durata de viata (50 ani).
I.
a
VNAE/C
RIRE/C=
raport
B/C

5.50% K
4,436,262 VNAE/K
RIRE/K
6.13%
1.63

- 34 -

15,079,750
4,436,262
6.13%

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

Cifra de afaceri precedenta


Cresterea ritmului de
tratare clienti
Economii la cheltuieli
(%*Investitie noua)
Rentabilitate/Profitabilitate
generala
Recuperari din vechiul
proiect
Investitii proiect nou
Rata de actualizare (primii
2 ani)
Rata de actualizare
(urmatorii 18 ani)
Durata de evaluare proiect
(ani)
Rata de crestere beneficii
Valoarea reziduala

- 35 -

0
0%
3.82%

0
15,079,750.00
5.5%
5.5%
20
5%
11,309,812.50

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
An

Costuri

Costuri de intretinere

de capital

curenta

periodica

Total
costuri

7,539,875.00

145,328.40

7,539,875.00

n+1
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00

7,539,875.00

145,328.40
403,800.29
423,990.31
445,189.82
467,449.31
490,821.78
515,362.87
541,131.01
568,187.56
596,596.94
626,426.79
657,748.13
690,635.53
725,167.31
761,425.67
799,496.96
839,471.81
881,445.40
925,517.67
971,793.55
1,020,383.23

7,539,875.00
403,800.29
423,990.31
445,189.82
467,449.31
753,452.28
515,362.87
541,131.01
874,384.31
596,596.94
889,057.29
657,748.13
690,635.53
725,167.31
761,425.67
1,062,127.46
1,145,668.56
881,445.40
925,517.67
971,793.55
1,875,048.73

262,630.50

306,196.75
262,630.50

262,630.50
306,196.75

854,665.50

Beneficii

din

lucrari

ch de parcurs

6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00

853,881.00
941,403.80
1,037,897.69
1,144,282.21
1,261,571.13
1,390,882.17
1,533,447.60
1,690,625.97
1,863,915.14
2,054,966.44
2,265,600.50
2,497,824.55
2,753,851.57
3,036,121.35
3,347,323.79
3,690,424.48
4,068,692.99
4,485,734.02
4,945,521.75
5,452,437.73

Total
Beneficii
indirecte

860,081.00
947,603.80
1,044,097.69
1,150,482.21
1,267,771.13
1,397,082.17
1,539,647.60
1,696,825.97
1,870,115.14
2,061,166.44
2,271,800.50
2,504,024.55
2,760,051.57
3,042,321.35
3,353,523.79
3,696,624.48
4,074,892.99
4,491,934.02
4,951,721.75
5,458,637.73

Cash-flow/C

Cash-flow/K

-7,685,203.40 7,685,203.40
-7,685,203.40 7,685,203.40
456,280.71
456,280.71
523,613.50
523,613.50
598,907.87
598,907.87
683,032.89
683,032.89
514,318.85
514,318.85
881,719.31
881,719.31
998,516.58
998,516.58
822,441.66
822,441.66
1,273,518.20 1,273,518.20
1,172,109.15 1,172,109.15
1,614,052.37 1,614,052.37
1,813,389.02 1,813,389.02
2,034,884.26 2,034,884.26
2,280,895.68 2,280,895.68
2,291,396.33 2,291,396.33
2,550,955.92 2,550,955.92
3,193,447.59 3,193,447.59
3,566,416.35 3,566,416.35
3,979,928.20 3,979,928.20
3,583,589.01 3,583,589.01

Cash-flow
cumulat
neactualizat
-7,685,203.40
-15,370,406.80
-14,914,126.09
-14,390,512.60
-13,791,604.73
-13,108,571.83
-12,594,252.98
-11,712,533.68
-10,714,017.09
-9,891,575.43
-8,618,057.23
-7,445,948.08
-5,831,895.71
-4,018,506.69
-1,983,622.44
297,273.24
2,588,669.57
5,139,625.49
8,333,073.08
11,899,489.43
15,879,417.64
19,463,006.65

S-a considerat anul n si n+1 anii necesari realizarii investitiei ( 18 luni necesare executiei si 6 luni necesare relocarii retelelor si utilitatiilor + 8% perioada de
siguranta).

- 36 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

II.
a
VNAE/C
RIRE/C=
raport
B/C

5,50% K
3.073.604 VNAE/K
RIRE/K
5,37%

14.629.690
3.073.604
5,37%

1,48

Cifra de afaceri
precedenta
Cresterea ritmului de
tratare clienti
Economii la cheltuieli
(%*Investitie noua)
Rentabilitate/Profitabilita
te generala
Recuperari din vechiul
proiect
Investitii proiect nou
Rata de actualizare
(primii 2 ani)
Rata de actualizare
(urmatorii 18 ani)
Durata de evaluare
proiect (ani)
Rata de crestere beneficii
Valoarea reziduala

- 37 -

0
0%
3,82%

0
14.629.690,00
5,5%
5,5%
20
5%
4.388.907,00

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
An

Costuri

Costuri de intretinere

de capital

curenta

periodica

Total
costuri

7.314.845,00

145.328,40

7.460.173,40

n+1
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00

7.314.845,00

145.328,40
512.652,61
538.285,24
565.199,50
593.459,48
623.132,45
654.289,08
687.003,53
721.353,71
757.421,39
795.292,46
835.057,09
876.809,94
920.650,44
966.682,96
1.015.017,11
1.065.767,96
1.119.056,36
1.175.009,18
1.233.759,64
1.295.447,62

7.460.173,40
512.652,61
538.285,24
565.199,50
593.459,48
885.762,95
654.289,08
687.003,53
1.027.550,46
757.421,39
1.057.922,96
835.057,09
876.809,94
920.650,44
966.682,96
1.277.647,61
1.371.964,71
1.119.056,36
1.175.009,18
1.233.759,64
2.150.113,12

262.630,50

306.196,75
262.630,50

262.630,50
306.196,75

854.665,50

Beneficii

din

lucrari

ch de parcurs

6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00
6.200,00

853.881,00
941.403,80
1.037.897,69
1.144.282,21
1.261.571,13
1.390.882,17
1.533.447,60
1.690.625,97
1.863.915,14
2.054.966,44
2.265.600,50
2.497.824,55
2.753.851,57
3.036.121,35
3.347.323,79
3.690.424,48
4.068.692,99
4.485.734,02
4.945.521,75
5.452.437,73

Total
Beneficii
indirecte

853.881,00
947.603,80
1.044.097,69
1.150.482,21
1.267.771,13
1.397.082,17
1.539.647,60
1.696.825,97
1.870.115,14
2.061.166,44
2.271.800,50
2.504.024,55
2.760.051,57
3.042.321,35
3.353.523,79
3.696.624,48
4.074.892,99
4.491.934,02
4.951.721,75
5.458.637,73

Cash-flow/C

Cash-flow/K

-7.460.173,40 7.460.173,40
-7.460.173,40 7.460.173,40
341.228,39
341.228,39
409.318,56
409.318,56
478.898,19
478.898,19
557.022,73
557.022,73
382.008,18
382.008,18
742.793,10
742.793,10
852.644,07
852.644,07
669.275,52
669.275,52
1.112.693,74 1.112.693,74
1.003.243,48 1.003.243,48
1.436.743,41 1.436.743,41
1.627.214,61 1.627.214,61
1.839.401,13 1.839.401,13
2.075.638,39 2.075.638,39
2.075.876,18 2.075.876,18
2.324.659,77 2.324.659,77
2.955.836,63 2.955.836,63
3.316.924,84 3.316.924,84
3.717.962,12 3.717.962,12
3.308.524,62 3.308.524,62

Cash-flow
cumulat
neactualizat
-7.460.173,40
-14.920.346,80
-14.579.118,41
-14.169.799,85
-13.690.901,66
-13.133.878,94
-12.751.870,76
-12.009.077,67
-11.156.433,60
-10.487.158,08
-9.374.464,34
-8.371.220,86
-6.934.477,45
-5.307.262,84
-3.467.861,71
-1.392.223,32
683.652,86
3.008.312,63
5.964.149,26
9.281.074,10
12.999.036,21
16.307.560,83

S-a considerat anul n si n+1 anii necesari realizarii investitiei ( 18 luni necesare executiei si 6 luni necesare relocarii retelelor si utilitatiilor + 8% perioada de
siguranta).

- 38 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

j)

Flux de numerar

Explicatii
Valoare investitii
Recuperari din
proiectul vechi
Valoare reziduala
Calcul avantaj proiect
Profit suplimentar

Valori
n
7,539,875.00

n+1
7,539,875.00

Anii

Economii cheltuieli
Total avantaje
Rata de actualizare
Factor de actualizare
15,079,750.0
0

Avantaje nete
actualizate
Avantaje nete
actualizate cumulate

0
2,378,360.1
3
2,378,360.13
5.5%
95%

0
2,497,278.13
2,497,278.13
5.5%
90%

0
2,622,142.0
4
2,622,142.04
5.5%
85%

2,254,369.79

2,243,685.57

2,233,051.99

2,254,369.79

4,498,055.36

6,731,107.35

0
2,753,249.
14
2,753,249.14
5.5%
81%
2,222,468.80
8,953,576.15

0
2,890,911.6
0
2,890,911.60
5.5%
77%
2,211,935.78
11,165,511.93

0
3,035,457.1
8
3,035,457.18
5.5%
73%
2,201,452.67
13,366,964.60

0
3,187,230.0
4
3,187,230.04
5.5%
69%
2,191,019.24
15,557,983.84

0
3,346,591.5
4
3,346,591.54
5.5%
65%
2,180,635.27
17,738,619.11

10

11

12

13

14

15

0
3,689,617.1
7
3,689,617.17
5.5%
59%
2,160,014.72
22,068,934.33

0
3,874,098.0
3
3,874,098.03
5.5%
55%
2,149,777.68
24,218,712.01

4,067,802.93
4,067,802.93
5.5%
53%
2,139,589.16
26,358,301.18

4,271,193.08
4,271,193.08
5.5%
50%
2,129,448.93
28,487,750.11

0
4,484,752.7
3
4,484,752.73
5.5%
47%
2,119,356.75
30,607,106.86

0
4,708,990.3
7
4,708,990.37
5.5%
45%
2,109,312.41
32,716,419.27

19

20

16

17

18

- 39 -

3,513,921.12
3,513,921.12
5.5%
62%
2,170,300.50
19,908,919.61

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
11,309,812.
50
0
4,944,439.8
9
4,944,439.89
5.5%
42%
2,099,315.67
34,815,734.94

0
5,191,661.8
8
5,191,661.88
5.5%
40%
2,089,366.30
36,905,101.24

0
5,451,244.9
8
5,451,244.98
5.5%
38%
2,079,464.09
38,984,565.34

0
5,723,807.2
2
5,723,807.22
5.5%
36%
2,069,608.81
41,054,174.15

0
6,009,997.5
9
17,319,810.09
5.5%
34%
5,936,000.56
46,990,174.71

Pentru fiecare proiect trebuie determinai urmtorii indicatori economici, pentru ntreaga valoare a
proiectului:
Venitul net actualizat economic (EVNA). Acesta trebuie s fie pozitiv;
Rata intern de rentabilitate economic (ERR). Aceasta trebuie s fie mai mare sau
egal cu rata social de actualizare (5,5%);
Raportul beneficii/cost (B/C). Acesta trebuie s fie mai mare dect 1.
k)

Indicatori Economici

b)S-a calculat EVNA pentru cei 20 de ani la o rat de actualizare de 5,50% i o investiie total (C)
de 15.079.750 lei unde s-au considerat si beneficiile indirecte;
Valoarea economica neta raportata la valoarea investitiei este definita ca:
n
EVNA/C = atSt = S0 / (1 + i) + S1 / (1 + i) + Sn / (1 + i)
t=0
Unde Sn este balanta fondurilor banesti la momentul n (fluxul de numerar, iar at este factorul
financiar de actualizare).
Rata economica interna a rentabilitatii este definita ca rata dobanzii care duce la zero valoarea neta
prezenta a investitiei:
n
EVNA/C = St / (1+ERR) = 0
t=0
a
Venitul net actualizat EVNA
Rata interna de rentabilitate ERR
Raportul beneficiu/cost

5,50%
409,532.52
13.71%
3.116

l)

ERR calculat este de 13,71%, adic o rata intern de rentabilitate mai mare dect rata de
actualizare de 5,50%, ceea ce indic necesitatea finantrii proiectului din fonduri structurale.

m)

Raportul beneficiu/cost este de 3,116% pentru cheltuielile anuale de intretinere si beneficiile


din lucrari.

- 40 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

d) Durabilitatea financiar a proiectului n condiiile interveniei financiare din partea


fondurilor structurale.Asa cum se poate constata din cifrele obinute n coloana cash-flow
cumulat neactualizat se observ c rezultatele anuale sunt pozitive pentru fiecare an al analizei

- 41 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

5. Analiza de risc
Realizarea si rezultatele proiectului pot fi influentate de diferiti factori de risc de care nu
putem sa facem abstractie. Cunoasterea lor ne ofera posibilitatea de identificare a unor masuri de
prevenire si administrare a acestora.
Procesul de management al riscului va cuprinde trei faze:
Identificarea riscului
Analiza riscului
Reactia la risc
a) Riscuri asumate
Cand realizam identificarea si evaluarea riscurilor trebuie sa luam in consideratie posibilele
probleme legate de livrarea/eficienta output-urilor.
Analiza factorilor de risc se va efectua la nivelul activitatilor, al rezultatelor si al
obiectivelor.
Nivel

Factor de risc generat de:

Activitati

- lipsa resurselor umane corespunzator pregatite pentru completarea


echipei de implementare a proiectului. Acest risc poate sa apara
daca, in procesul de recrutare si selectie de personal nu exista
suficienta motivatie si interes pentru angajarea in proiect
- modificari legislative in domeniul administratiei publice care pot
afecta si reorganiza activitatea consiliilor locale. Restructurarea
unor compartimente, modificarea sarcinilor si atributiilor
personalului etc. Riscul este mediu mai cu seama datorita faptului
ca inca se produc modificari si reorganizari la nivel de ministere

Nivel

Factor de risc generat de:

Rezultate

- capacitatea insuficienta de finantare si cofinantare la timp a


investitiei. Aici se include aportul la finantarea proiectului din partea
consiliului local si al principalului finantator.
- factori geo si hidrologici care sa ingreuneze obtinerea autorizatiilor
si avizelor (risc seismic, alunecari de teren, inundatii, debite
hidrologice etc), eventual neidentificati
- proiectarea neadaptata la conditiile specifice infrastructurii actuale
si a situatiei din teren. Acest risc poate sa apara ca urmare a unei
evaluari incorecte a starii actuale a infrastructurii.
- intarziere a lucrarilor datorita alocarilor defectuoase de resurse din
partea executantului. Situatia poate sa apara daca executantul
deruleaza si alte lucrari in paralel.

- 42 -

Nivel
risc
scazut

mediu

Nivel
risc
mediu
scazut
scazut
scazut

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

- nerespectarea specificatiilor tehnice si a standardelor de calitate in


executia lucrarilor. Situatia poate sa apara atunci cand executatul nusi asuma in intregime obligatiile contractuale. Riscul poate fi
diminuat prin asigurarea corespunzatoare a inspectiei de santier.
- variabilitatea calitatii materialelor cu mentinerea pretului
- indisponibilitatea temporara a unor materiale de constructii ca
urmare a cresterii cererii pe piata a materialelor de constructii
- modificarea fiscalitatii, a aparitiei unor taxe si impozite
suplimentare care sa ingreuneze finantarea proiectului
- potentiala instabilitate a cadrului legislativ (modificari care sa
contribuie alinierea la aquis-ul comunitar)
- potentiale modificari ale prescriptiilor tehnice (legate de solutia
tehnica privind reabilitarea drumurilor, etc), modificari ce pot duce
la anularea platilor din fonduri structurale
- potentiale modificari ale standardelor de calitate

Nivel

Factor de risc generat de:

Obiective

- nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanti/


subcontractanti.
- exploatare necorespunzatoare a infrastructurii pe durata reabilitarii
acesteia si dupa. Acest risc tine de utilizarea drumului in perioada de
executie de catre utilaje cu gabarit depasit, deteriorarea drumului ca
urmare a utilizarii utilajelor agricole etc.
- neimplicarea comunitatii in realizarea si intretinerea investitiei

scazut

scazut
mediu
mediu
mediu
mediu
scazut

Nivel
risc
mediu
mediu

mediu

b) Masuri de administrare a riscurilor


Administrarea riscului reprezinta o componenta importanta a managementului de proiect.
In conformitate cu strategia si metodologia adoptata, obiectivul general al proiectului este
de a contribui la imbunatatirea si reabilitarea retelei de drumuri din municipiul Cluj-Napoca..
Atingerea acestor obiective generale presupune existenta anumitor conditii de incertitudine,
respectiv asumarea unui risc. In aceste conditii, echipa de management a proiectului trebuie sa
urmareasca atingerea obiectivelor cu mentinerea riscului la un nivel acceptabil.
Administrarea riscurilor se va efectua printr-un complex de decizii in cadrul echipei de
management a proiectului si a factorilor de decizie care sa duca la monitorizarea permanenta a
riscului si reducerea sau compensarea efectelor acestuia.
In etapa de identificare a riscului se vor utiliza liste de control (ce se intampla daca?). Se
evalueaza pericolele potentiale, efectele si probabilitatile de aparitie ale acestora pentru a decide
care dintre riscuri trebuie prevenite. Tot in aceasta etapa se elimina riscurile nerelevante adica
acele elemente de risc cu probabilitati reduse de aparitie sau cu un efect nesemnificativ.
Reactia la risc va cuprinde masuri si actiuni pentru diminuarea, eliminarea sau repartizarea
riscului.
Diminuarea riscurilor se va realiza prin:
programare, daca riscurile sunt legate de termene de executie
instruire pentru activitatile influentate de productivitate si calitatea lucrarilor
.

- 43 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

prin reproiectarea judicioasa a activitatilor, fluxurilor de materiale si folosirea


echipamentelor
Indepartarea/ eliminarea riscurilor in cadrul proiectului se va realiza prin:
initierea unor activitati suplimentare acolo unde este posibil
stabilirea unor preturi acoperitoare riscurilor
conditionarea unor evenimente.
Repartizarea riscului- este un instrument de management al riscului ce se va realiza:
pe baza criteriului "alocarea riscului partii care poate sa-l suporte si sa-l gestioneze
cel mai bine.
prin identificarea partilor care preiau in parte sau total responsabilitatea pentru
consecintele riscului.
Riscurile potentiale vor fi formalizate prin:
contracte sigure cu furnizorii de materii prime, materiale, servicii in care se vor
stipula solicitarile si garantiile reciproce
contracte individuale de munca (pentru acoperirea riscurilor legate de resursele
umane)
contracte de asigurare pentru preluarea unor riscuri neacceptate din punct de vedere
comercial si uman.

Risc *)
- indisponibilitatea furnizorilor de a
intocmi documente de ofertare
conforme cu procedurile de achizitii
publice in vigoare.

Msuri
- organizarea unor intalniri cu potentialii
funizori si constientizarea asupra necesitatii
respectarii procedurilor de achizitii
- eliminarea procedurilor birocratice inutile
publicarea anuntului de licitatie in media cu
impact mare
- documentarea distincta in fisa postului a
sarcinilor corespunzatoare pozitiei de
membru in echipa de implementare a
proiectului
- alocarea unui timp suficient pentru
fundamentarea si argumentarea necesarului de
fonduri pentru includerea in bugetul de
investitii a consiliului local municipal pentru
anul 2009-2010.
- contractarea unei eventuale linii de credit
pentru a asigura sustenabilitatea financiara
-luarea in calcul a unor costuri acoperitoare
riscurilor, in faza de bugetare
-prevederea in buget a unui fond de rezerva
care sa poata fi accesat pentru acoperirea
acestor riscuri
-conditionarea contractelor comerciale de
preluarea acestui risc de catre furnizor de
lucrari, servicii etc.
-conditionarea participarii la procesul de
achizitie, a lucrarilor de executie doar a
executantilor care prezinta dovada existentei

- modificari legislative in domeniul


administratiei publice care pot afecta
si reorganiza activitatea consiliilor
locale.
- capacitatea insuficienta de
finantare si cofinantare la timp a
investitiei.

- cresterea preturilor la materii


prime, materiale, servicii. Acest risc
apare mai ales datorita cresterii
cererii pe piata de materiale de
constructii (pietris, nisip) ca urmare
a lucrarilor de infrastructura ce se
deruleaza in regiune
- indisponibilitatea temporara a unor
materiale de constructii ca urmare a
cresterii cererii pe piata a
.

- 44 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

materialelor de constructii

unui stoc de materii si materiale sau surse


certe de aprovizionare
-prevederea in buget a unui fond de rezerva
care sa poata fi accesat pentru acoperirea
acestor riscuri

- modificarea fiscalitatii, a aparitiei


unor taxe si impozite suplimentare
care sa ingreuneze finantarea
proiectului
- potentiala instabilitate a cadrului
legislativ

-prevederea unor criterii calitative de


calificare a executantului similare cu
practicile comunitatii europene
-reproiectarea judicioasa a activitatilor,
fluxurilor de materiale si folosirea
echipamentelor

potentiale
modificari
ale
prescriptiilor tehnice (legate de
solutia tehnica privind reabilitarea
drumurilor, a podurilor etc.)
nerespectarea
clauzelor
contractuale a unor contractanti/
subcontractanti.
-nefunctionalitatea aranjamentelor
institutilonale pentru exploatarea si
intretinerea
corespunzatoare
a
investitiei.

-stipularea de garantii suplimentare


contractele comerciale incheiate

in

-alocarea unui timp suficient pentru


efectuarea unor aranjamente institutionale
corespunzatoare
-intocmirea unor proceduri de lucru adaptate
situatiilor specifice si asumate
-constientizarea comunitatilor cu privire la
conditiile
de
exploatare
corecta
a
infrastructurii
-organizarea unor intalniri publice de
informare
-emiterea unor hotarari de consilii locale
pentru asigurarea exploatarii corecte a
investitiei precum si sanctionarea cazurilor de
utilizare necorespunzatoare
-constientizarea comunitatilor cu privire la
nevoia si conditiile de intretinere a
infrastructurii
-organizarea unor intalniri publice de
informare cu privire la implicarea comunitatii
in intretinerea investitiei
-emiterea unor hotarari de consiliul local
pentru asigurarea intretineri corecte a
investitiei precum si sanctionarea cazurilor de
intretinere necorespunzatoare.

- exploatare necorespunzatoare a
infrastructurii pe durata reabilitarii
acesteia si dupa. Acest risc tine de
utilizarea drumului in perioada de
executie de catre utilaje cu gabarit
depasit, deteriorarea drumului ca
urmare a utilizarii utilajelor, etc.
- neimplicarea comunitatii in
realizarea si intretinerea investitiei
in special in curatirea trotuarelor si
rigolelor de scurgere in perioadele
ploioase si de iarna

*) Observatie: Pentru managementul si administrarea riscurilor s-au luat in calcul doar


riscurile de nivel mediu identificate in aceasta etapa, neidentificand riscuri de grad mare.

- 45 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

6. Analiza de senzitivitate
a) Variatia Costurilor
In analiza de senzitivitate s-a apreciat ca variabil critic mrimea costurilor de ntreinere anuale
i periodice i s-a studiat influena variaiei acestora cu +/- 1% asupra rezultatelor obinute. Se
observa ca variaia indicatorilor VNAF/K i RIRF/K este nesemnificativ la modificarea acestor
costuri.
Urmare a analizei de senzitivitate putem concluziona ca proiectul este relativ stabil, chiar
si la modificari importante ale costurilor de operare si de intretinere.
Proiectul individual este strans legat de obiectivele strategice i de prioritile de
dezvoltare strategic a zonei de actiune urbana (ale municipiului). Proiectul dovedete
conexiunea integrat cu celelalte proiecte individuale, n cadrul planului integrat de dezvoltare
urban.
b) Fluxul de numerar

- 46 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

An

Costuri

Costuri de intretinere

de capital
curenta
periodica
n 7,539,875.00
145,328.40
n+1 7,539,875.00
145,328.40
1,00
403,800.29
0.00
2,00
423,990.31
0.00
3,00
445,189.82
0.00
4,00
467,449.31
0.00
5,00
490,821.78
262,630.50
6,00
515,362.87
0.00
7,00
541,131.01
0.00
8,00
568,187.56
306,196.75
9,00
596,596.94
0.00
10,00
626,426.79
262,630.50
11,00
657,748.13
0.00
12,00
690,635.53
0.00
13,00
725,167.31
0.00
14,00
761,425.67
0.00
15,00
799,496.96
262,630.50
16,00
839,471.81
306,196.75
17,00
881,445.40
0.00
18,00
925,517.67
0.00
19,00
971,793.55
0.00
20,00
1,020,383.23
854,665.50

Total
costuri
7,685,203.40
7,685,203.40
403,800.29
423,990.31
445,189.82
467,449.31
753,452.28
515,362.87
541,131.01
874,384.31
596,596.94
889,057.29
657,748.13
690,635.53
725,167.31
761,425.67
1,062,127.46
1,145,668.56
881,445.40
925,517.67
971,793.55
1,875,048.73

- 47 -

Variatie costuri
1%
7,762,055.43
7,762,055.43
407,838.29
428,230.21
449,641.72
472,123.81
760,986.80
520,516.50
546,542.32
883,128.15
602,562.91
897,947.86
664,325.61
697,541.89
732,418.98
769,039.93
1,072,748.73
1,157,125.24
890,259.85
934,772.84
981,511.48
1,893,799.21

Variatie
costuri
-1%
7,608,351.37
7,608,351.37
399,762.29
419,750.40
440,737.92
462,774.82
745,917.76
510,209.24
535,719.70
865,640.47
590,630.97
880,166.71
651,170.64
683,729.18
717,915.64
753,811.42
1,051,506.18
1,134,211.87
872,630.94
916,262.49
962,075.61
1,856,298.24

Beneficii din economii la


lucrari

6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00
6,200.00

ch de parcurs

853,881.00
941,403.80
1,037,897.69
1,144,282.21
1,261,571.13
1,390,882.17
1,533,447.60
1,690,625.97
1,863,915.14
2,054,966.44
2,265,600.50
2,497,824.55
2,753,851.57
3,036,121.35
3,347,323.79
3,690,424.48
4,068,692.99
4,485,734.02
4,945,521.75
5,452,437.73

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.
Total
Beneficii
Indirecte

860,081.00
947,603.80
1,044,097.69
1,150,482.21
1,267,771.13
1,397,082.17
1,539,647.60
1,696,825.97
1,870,115.14
2,061,166.44
2,271,800.50
2,504,024.55
2,760,051.57
3,042,321.35
3,353,523.79
3,696,624.48
4,074,892.99
4,491,934.02
4,951,721.75
5,458,637.73

Cash-flow
pentru +1%
-7,685,203.40
-7,685,203.40
452,242.71
519,373.59
594,455.97
678,358.40
506,784.33
876,565.68
993,105.27
813,697.82
1,267,552.23
1,163,218.58
1,607,474.89
1,806,482.66
2,027,632.58
2,273,281.42
2,280,775.06
2,539,499.24
3,184,633.14
3,557,161.17
3,970,210.27
3,564,838.52

Cash-flow
Cash-flow
Cash-flow
cumulat
cumulat
neactualizat
pentru -1%
neactualizat
-7,685,203.40
-7,685,203.40
-7,685,203.40
-15,370,406.80
-7,685,203.40
-15,370,406.80
452,242.71
460,318.71
-14,910,088.09
971,616.30
527,853.40
-14,382,234.69
1,566,072.27
603,359.77
-13,778,874.92
2,244,430.67
687,707.39
-13,091,167.54
2,751,215.00
521,853.38
-12,569,314.16
3,627,780.68
886,872.93
-11,682,441.23
4,620,885.95
1,003,927.89
-10,678,513.33
5,434,583.77
831,185.51
-9,847,327.83
6,702,136.00
1,279,484.17
-8,567,843.66
7,865,354.58
1,180,999.72
-7,386,843.94
9,472,829.47
1,620,629.85
-5,766,214.08
11,279,312.13
1,820,295.37
-3,945,918.71
13,306,944.71
2,042,135.93
-1,903,782.78
15,580,226.13
2,288,509.93
384,727.15
17,861,001.19
2,302,017.61
2,686,744.76
20,400,500.42
2,562,412.61
5,249,157.36
23,585,133.56
3,202,262.04
8,451,419.41
27,142,294.73
3,575,671.53
12,027,090.94
31,112,505.00
3,989,646.14
16,016,737.08
34,677,343.52
3,602,339.49
19,619,076.57

- 48 -

CONSTRUCIE VIADUCT
Faza: S.F.

c) Indicatori Economici

pt -1%
pt.+1%

K
VNAE/K
RIRE/K
VNAE/K
RIRE/K

15,079,750
4,511,864
6.17%
4,360,660
6.09%

Ali indicatori specifici domeniului de activitate n care este realizat investiia


Indicatori calitativi
-accesibilitatea

zonei i localitilor
local i n special a potenialului turistic local prin reabilitarea i
modernizarea legturilor directe de transport.
-cuantumul costurilor de transport implicite
-confort pentru participanii la trafic;
-uzura mijloacelor de transport
-sigurana circulaiei
-dezvoltarea

Indicatori cantitativi
-nivelul

de dezvoltare regional
-valoarea traficului (vehicule etalon)
-valoarea veniturilor bugetare ale primriei
-cuantumul costurilor de transport explicite
-gradul de poluare a mediului
-numrul de ore economisite pe an
-valoare timpului economisit pe an
-valoarea economiilor de combustibil pe an
-nivelul confortului perceput de participanii la trafic;
-valoarea economiilor privind reparaiile auto pe an
-numrul de accidente de circulaie
-numrul de firme nfiinate n localitate
-numrul de locuri de munc create n firmele nou nfiinate
-numrul de locuri de munc create n faza de execuie i n faza de operare a proiectului
-preul terenului: lei/mp intravilan, lei/ha extravilan

- 49 -