Vous êtes sur la page 1sur 4

Zaimek dzierawczy - Possesivpronomen

Zaimek dzierawczy informuje o tym, czyja jest dana rzecz, do kogo naley, kto jest jej
wacicielem (mj pies mein Hund, twoje auto dein Auto, jej fryzura ihre Frisur, jego buty
seine Schuhe itp.).
W jzyku niemieckim kademu zaimkowi osobowemu odpowiada zaimek dzierawczy oraz
nie wystpuje uniwersalna forma swj, ktra mogaby zosta uyta zamiennie w kadym
wypadku, tak jak to ma miejsce w jzyku polskim:
Widz swojego kota. (Ich siehe meine Katze.)
Widzisz swojego kota. (Du siehst deine Katze.)
On widzi swojego kota. (Er sieht seinen Katze.)
Formy zaimkw dzierawczych:

Personalpronomen
Nominativ
(zaimek osobowy
Mianownik)

Possessivartikel
Nominativ
(zaimek
dzierawczy
Mianownik)

Beispiel
(przykad)

1. Pers. Sing. ich

mein Bruder
(mj brat)

Mein Bruder lernt Deutsch.

2. Pers. Sing. du

dein Bruder
(twj brat)

Wie heit dein Bruder?

3. Pers. Sing. er

sein Bruder
(jego brat)

Sein Bruder studiert in Krakau


Deutsch.

3. Pers. Sing. sie

ihr Bruder
(jej brat)

3. Pers. Sing. es

sein Bruder
(jego brat)

Hat ihr Bruder einen


Autofhrerschein?
Hat sein Bruder ein Auto?

1. Pers. Plural wir

unser Bruder
(nasz brat)

Unser Bruder ist verheiratet.

2. Pers. Plural ihr

euer Bruder
(wasz brat)

Hat euer Bruder eine Prfung


bestanden?

3. Pers. Plural sie

ihr Bruder
(ich brat)

Arbeitet ihr Bruder wirklich in


Deutschland?

3. Pers. Plural Sie

Zaimek dzierawczy - kfpDeutsch

Ihr Bruder
(Pana/-i, Pastwa Wo arbeitet Ihr Bruder?
brat)

Strona 1

Zaimek dzierawczy - Possesivpronomen


lub bez przykadw ju w samej tabeli

Zaimek
osobowy
ich
du
er, es
sie
wir
ihr
sie
Sie

Zaimek dzierawczy
rodzaj mski
rodzaj
rodzaj
eski
nijaki
mein
meine
mein
dein
deine
dein
sein
seine
sein
ihr
ihre
ihr
unser
unsere
unser
euer
eure*
euer
ihr
ihre
ihr
Ihr
Ihre
Ihr

liczba
mnoga
meine
deine
seine
ihre
unsere
eure*
ihre
Ihre

*UWAGA!!!
W liczbie mnogiej oraz przy rzeczownikach rodzaju eskiego, aby uatwi wymow, uywa si
eure.

Zaimek dzierawczy - kfpDeutsch

Strona 2

Zaimek dzierawczy - Possesivpronomen

Odmiana zaimka dzierawczego (kadego z osobna):


Liczba pojedyncza:
Osoba
ICH
(JA)

Przypadek
Maskulinum
Nominativ mein (mj)
Genitiv
meines (mj)
Dativ
meinem
(mojemu)
Akkusativ meinen (mojego)

Osoba Przypadek
DU
Nominativ
(TY) Genitiv
Dativ
Akkusativ

Osoba
ER, ES
(ON, ONO)

Osoba
SIE
(ONA)

Maskulinum
dein (twj)
deines (twj)
deinem
(twojemu)
deinen (twojego)

Przypadek
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Przypadek
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Femininum
meine (moja)
meiner (moja)
meiner
(mojej)
meine (moj)

Neutrum
mein (moje)
meines (moje)
meinem
(mojemu)
mein (moje)

Plural
meine (moje)
meiner (moje,moi)
meinen (moim)

Femininum
Neutrum
deine (twoja)
dein (twoje)
deiner
deines (twoje)
(twoja)
deiner (twojej) deinem
(twojemu)
deine (twoj)
dein (twoje)

Plural
deine (twoje)
deiner (twoje,twoi)

Maskulinum
sein (jego)
seines (jego)
seinem (jego)
seinen (jego)

Maskulinum
ihr (jej)
ihres (jej)
ihrem (jej)
ihren (jej)

Zaimek dzierawczy - kfpDeutsch

Femininum
seine (jego)
seiner (jego)
seiner (jego)
seine (jego)

Femininum
ihre (jej)
ihrer (jej)
ihrer (jej)
ihre (jej)

meine
(moich,moje)

deinen (twoim)
deine(twoich,twoje)

Neutrum
sein (jego)
seines (jego)
seinem (jego)
sein (jego)

Neutrum
ihr (jej)
ihres (jej)
ihrem (jej)
ihr (jej)

Plural
seine (jego)
seiner (jego)
seinen (jego)
seine (jego)

Plural
ihre (jej)
ihrer (jej)
ihren (jej)
ihre (jej)

Strona 3

Zaimek dzierawczy - Possesivpronomen


Liczba mnoga:
Osoba
WIR
(MY)

Przypadek
Maskulinum
Nominativ unser (nasz)
Genitiv
unseres (nasze)
Dativ

unserem
(naszemu)
unseren
(naszego)

Akkusativ

Osoba
IHR
(WY)

Przypadek
Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Maskulinum
euer (wasz)
eures (wasz)
eurem (waszym)
euren (waszego)

Osoba
Przypadek
sie
Nominativ
(ONI, ONE)
Sie
(Pani, Pa,
Pana,
Panw,
Pastwa)

Genitiv

Femininum
unsere (nasza)
unserer
(naszej)
unserer
(naszej)
unsere (nasze)

Femininum
eure (wasza)
eurer (wasza)
eurer (waszym)
eure (wasze)

Neutrum
unser (nasze)
unseres
(naszego)
unserem
(naszemu)
unser (nasze)

Neutrum
euer (wasze)
eures (wasze)
eurem (waszemu)
euer (wasze)

Plural
unsere (nasze)
unserer
(naszych)
unseren
(naszym)
unsere (nasze)

Plural
eure (wasze)
eurer (wasze)
euren (waszym)
eure (wasze)

Maskulinum
ihr (ich),

Femininum
ihre(ich),

Neutrum
ihr (ich),

Plural
ihre(ich),

Ihr (Pani, Pa,


Pana, Panw,
Pastwa)

Ihre (Pani,
Pa, Pana,
Panw,
Pastwa)
ihrer (ich),

Ihr (Pani, Pa,


Pana, Panw,
Pastwa)

Ihre (Pani, Pa,


Pana, Panw,
Pastwa)

ihres (ich),

ihrer (ich),

Ihres (Pani,
Pa, Pana,
Panw,
Pastwa)
ihrem (ich),

Ihrer (Pani, Pa,


Pana, Panw,
Pastwa)

ihres (ich),
Ihr (Pani, Pa,
Pana, Panw,
Pastwa)

Dativ

ihrem (ich),

Ihrer (Pani,
Pa, Pana,
Panw,
Pastwa)
ihrer (ich),
Ihrer (Pani,
Pa, Pana,
Panw,
Pastwa)
ihre (ich),

Ihrem (Pani,
Pa, Pana,
Panw,
Pastwa)
ihr (ich),

Ihren (Pani, Pa,


Pana, Panw,
Pastwa)

Akkusativ

Ihrem (Pani,
Pa, Pana,
Panw,
Pastwa)
ihren (ich),
Ihren (Pani,
Pa, Pana,
Panw,
Pastwa)

Ihre (Pani,
Pa, Pana,
Panw,
Pastwa)

Ihr (Pani, Pa,


Pana, Panw,
Pastwa)

Ihr (Pani, Pa,


Pana, Panw,
Pastwa)

Zaimek dzierawczy - kfpDeutsch

ihren (ich),

ihr (ich),

Strona 4