Vous êtes sur la page 1sur 42

Not : Klasor bilgileriniz ve klasrleriniz web den ve aadaki adreslerden alnt yaplarak hazrlanmtr. yi almalar dileriz.

ENERJ KATMANLARI VE AURA


nsanlarn vcudunu evreleyen elektromanyetik alan aurann bir ok nemli fonksiyonu vardr. Evrensel enerjiyi vcudumuza alarak
yaammz idame ettirmemizi salayan chakralar aurada bulunurlar. Ayn zamanda vcudun evresini sarm bir kalkan grevi yapar.
Eer salam ve gl bir auramz varsa bize dardan bir hastaln yada negatif etkinin gelmesi ok daha g olacaktr. Ancak auramz
zayflam veya yrtlmsa negatif enerjilere ve hastalklara ok daha ak hale geliriz.

O halde auramzn gl ve salkl olmas fiziksel salmz asndan ok nemlidir. Bunun yan sra ruhsal zihinsel ve duygusal
salmz asndan da auramzn salkl ve gl olmas gerekmektedir. Aura, birden ok katmandan olumutur. Bu konuda
aratrmaclar arasnda eitli gr ayrlklar olsa da 7 katmanl aurada, 4 ana katman konusunda genelde fikir birlii vardr.
Bu katmanlar eterik beden, duygusal beden, zihinsel beden ve astral bedendir. Bu katmanlarn her birinin kendine zg zellikleri ve
ilevleri vardr.
nsanolu, alglama sistemindeki snrlamalardan dolay, fiziksel duyularla hissettii, aklla kavrayabildii ve zihninde resimsel hale
getirebildii, maddi dnyay ve fizik bedeni, var olan tek gereklik olarak grr ve tanmlar.
Bu alglama ve tanmlama alkanl, Evrensel Yaratl ve btnl oluturan Madde-Enerji yaplanmasnda, enerjinin gz ard
edilmesine, yok saylmasna neden olarak insanolunu byk bir yanlgya drr. Fizik yasalarca da belirlendii gibi, Madde-Enerji
btnl Evrende hibir zaman kaybolmaz, sadece farkl ekil ve yaplara dnerek, srekli ve sonsuz varolu ierisinde yerini alr
Madde bedenin grn ardndaki aktif potansiyel, tm ilevleri ve yetenekleriyle, bedenin, onsuz var olamayaca karmak bir enerji
sisteminden oluur. Bu sistem eitli yaplardan meydana gelir.
- Enerji Bedenler.
- Chakra Enerji Merkezleri.
- Enerji Kanallar, yollar.
Bu sistem ierisinde enerji kanallar gizli ve duyarl bir damar a sistemine benzer. Enerji kanallarnn grevi, Evrensel Yaam
enerjisini, enerji bedenler ve madde bedene ulatrarak sisteme sokmaktr.
Evrensel Yaam enerjisi, Mutlakenerjiyi, tm enerji ekillerinin lk kaynan temsil eder ve eitli Frekans-Dzlemlerde, kendini
gsterir. Hava bu ifade ekillerinden biridir ve Yaam Enerjisini alma yollarndan biridir.
Her yaayan varln bilin dzeyi, alnabilen ve saklanabilen Evrensel Yaam enerjisinin frekanslarna baldr. Hayvanlarn,
nsanlardan daha dk frekans -titreimleri vardr. lerlemi insanlarn da, gelimenin balarnda olan insanlara gre daha yksek
frekans titreimleri olur.

Enerji bedenler, enerji yollar ve chakralar aracl ile birbirleriyle balantldr. Chakralar, yaam enerjisinin eitli ekillerini alarak,
dntrr ve sisteme datrlar. Chakralar, yaam enerjisini sbtil enerji blgelerinden, evreden, evrenden ve tm enerji yaplarndan
alrlar. Fizik beden ile enerji bedenlerimizin beslenmesi ve gelimesi iin gerekli olan frekanslara dntrrler. Bu ilemle beraber,
evrelerine de enerji verirler. Bylesine bir enerji sistemi ile insanlar; evreyle, evrenle, yaratln farkl dzeylerindeki glerle srekli
bir alveri iindedirler.
nsan yaplanmasnda eitli enerji beden etkinlikleri vardr ve bu bedenlerin kendilerine zg temel titreim frekanslar bulunur. Fizik
bedene en yakn olan eterik beden en dk frekansla titreir. Astral ve zihinsel bedenler daha yksek frekansta ve ruhsal beden en
yksek frekansta titreir. Bu bedenlerin herbiri, kendi frekans snrlar iinde bir enerji hareketine sahiptir. nsan gelitike buna bal
olarak frekanslar da ykselir. Bu bedenler, kendi titreim dzeylerinin bilincini tarlar. Frekanslar ykseldike insan, Evrensel Yaam
enerjisinin, hislerin ve farkndaln daha yksek ekillerine ular. Enerji bedenler, birbirinden ayr deillerdir.Her biri farkl
frekanslarda titreirlerken, ayn zamanda birbirleri iinde de yaylrlar.
ETERK BEDEN;
ekil ve boyut olarak fiziksel bedene benzer. Adeta fiziksel bedenin zerine giyilmi ve ona bire bir uyan bir elbise gibidir. Chakralar bu
alanda bulunurlar ve aurann st katmanlarndan gelen enerjileri bedene alma ilevi yaparlar.Organizmann enerji ihtiyac tam olarak
karlanmsa,eterik beden ar enerjiyi chakralardan ve deri gzeneklerinden darya verir. Eterik bedenin temel ilevi fiziksel bedenin
salkl kalmasn salamak ve onu evrensel enerji alan ile balantda tutmaktr. Salkl bir insanda genilii 5-15 cm kadardr.
Hastalk, yorgunluk ve stres gibi durumlarda eterik bedenin genilii azalr.
Fiziksel bedenin, yaamsal yaratc enerjisini ve fiziksel duyularn ekillendiren gler burada bulunur. Eterik beden Yaam Enerjisini
Solar Pleksus chakras yoluyla gneten ve Kk chakra yoluyla da Dnyadan alr. Bu enerjileri saklayarak, chakralar ve enerji
kanallar ile, fiziksel bedene akan srekli akmlar besler. Bu iki enerji ekli, hcrelerdeki yaam dengesini kurarlar.
Eterik beden, fiziksel organizmann ihtiyacndan fazla olan enerjiyi de chakralardan ve deri gzeneklerinden dar verir. Gzeneklerden
kan enerji akm 5-15 cm.kadar uzakta durur ve aurann bir paras olan eterik beden aurasn oluturur.
Bu enerji, fizik bedeni bir kalkan gibi sararak hastalk yapc mikroplarn, zararl maddelerin bedene girmesini engeller ve ayn zamanda
evreye srekli yaam enerjisi yayar.

Normalde, elle tutulamayan ve gzle grlemeyen bu koruyucu kalkan, bedenlerimizin d etkiler nedeni ile deil, isel nedenler ile
hastalandn gsterir. Bedenin doal ihtiyalar ve doal btnlkle paralel olmayan bir yaam tarz, alkanlklar ile birlikte, olumsuz
duygu ve dnceler, eterik yaam gcn harcayarak, enerji btnlnn kuvvetini ve younluunu azaltr.
Bylece zayf aura ile birlikte, bedenden kan enerji akmlar eikleir, gedikler ve atlaklar oluur. Bylesi bir durumda da, yaamsal
enerji atlaklardan darya szabilir. Hastalklar, fiziksel bedende daha etkinlik salamadan, eterik auradaki bu bozulmalar grlerek
tespit edilip, tanmlanarak tedavi edilebilirler.
Eterik beden ve Fizik beden, zihinsel bedenden kaynaklanan dnce formlarna ok gl reaksiyonlar verirler. Bu nedenle pozitif
dnce, salk zerinde ok etkindir.
Eterik beden bir baka ilevinde de, yksek enerji formlar ile fizik beden arasnda araclk yapar.F iziksel duyularmzla aldmz
bilgileri, astral ve zihinsel bedenlere iletir, bylece yksek enerji formlardan fizik bedene enerji ve bilgi aktarr.
Eterik beden zayfladnda, kiinin enerji ve bilgi iletimi bozularak, zihinsel ilgisizlik, dengesizlik oluur.
Bir kiinin eterik bedenine baklarak salk durumu hakknda bilgi sahibi olunabilir. Eterik beden fiziksel bedeni koruyucu bir tabaka
gibi kuatr ve zararl maddelerin bedene girmesine izin vermez. Eterik beden ayn zamanda d dnyaya yaam enerjisi saar.
Eterik bedeni salkl ve gl olan insanlara yaklatnzda sizde kendinizi olumlu ve pozitif hissedersiniz. Eterik bedene salk bedeni
de demek mmkndr. Hastalklar vcutta ortaya kmadan nce bu katmanda ortaya karlar ve profesyonel biri sadece eterik bedene
bakarak kiinin salk durumu hakknda bilgi sahibi olabilir.
Salkl bir yaam iin eterik bedenin gl ve salkl olmas arttr. Eterik bedeni zayflam biri hastalklara ak bir durumdadr.
Eterik bedenin nemli bir ilevi de yksek enerji bedenleri ile fizik beden arasnda araclk yapmasdr. Bu da eterik bedenin saln
kaybetmesi durumunda duygusal, zihinsel ve astral aura katmanlar ile kiinin balantsnn Zayflayaca anlamna gelmektedir.
Bu durum bir ok psikolojik sorunun yansra nemli kiilik bozukluklar, depresyon hatta intihar eilimini gndeme getirebilir.

nsanlarn yan sra hayvanlarn ve bitkilerin de eterik bedenleri bulunmaktadr. Bir organ kopmu bir insann eterik bedeni her zaman o
organ varm gibi grnecektir. Ayn ekilde bir bitkinin yapran kesip Kirlian makinesiyle resmini ektiinizde sanki yaprak tamm
gibi grrsnz. Bu da eterik bedenin bir btn olduunu ve sonradan ortaya kan kayplardan etkilenmediini gstermektedir.
Kiinin hafzasnda bacana ilikin imgeler olduka, eterik bedende o bacak kesilmi olsa bile yer alacaktr. Eterik bedeni doru
anlamak ve eterik bedeninizin glenmesi iin almalar yapmak salk asndan ok nemlidir.
DUYGU BEDEN;
Eterik bedenin stnde bulunan ve siyahms yapya sahip olan bir katmandr. Gkkuann tm renklerini barndran duygusal bedenin
o anki rengi kiinin duygusal durumuna gre deiir. Zihinsel bedenden gelen st dzey enerjiler duygusal bedene ular ve burada bir
deiimden geerek zihinsel bedene iletilir. Kiinin duygusal yaps bu katmanla ilgilidir. st katmanlardan gelen enerjiler burada
duygusal anlamlar kazanr ve kiiye zel duygusal szgeten getikten sonra anlam kazanarak eterik bedene aktarlr.
Aurada; kiinin o anki ruhsal durumuna gre deien renklerin en iyi alglanaca alan burasdr. rnein o anda ok fkeli olan birinin,
koyu duygusal bedeninde koyu kirli krmz renk hakim olacaktr. Duygusal bedenin durumu kiinin duygusal yaps ve anlk duygular
ile ilgili bilgiler verir.
Duygulardaki tm ini-klar, duygu beden tarafndan auraya yaylr. Duygusal aura srekli hareket halindedir, duygul beden bu
nedenle tm anlk duygular yanstr. Duygu beden, kararsz duygular, bilinli veya bilinsiz korku ve saldrganlklarn yansra,
yalnzlk, terkedilmilik, zgven eksiklii ve benzeri duygular saklayarak tar.
Bu titreimler, duygusal aura aracl ile d dnyaya gnderdiimiz kiisel mesajlarmz olutururlar. eitli tarzdaki mesajlardan
oluan bu titreimsel-frekanslardan, karlkl manyetik bir ekim alan oluur. Dar gnderilen enerji titreimleri, benzeri tarzdaki
titreimleri ekerek onlarla birleir, younlar ve daha etkin, daha byk bir enerji younluu oluturur.
Bu sayede, evremiz, bilin ve bilinaltndan geirdiimiz btn ynleri, bize gsteren bir AYNA grevi yapar.
Duygu bedendeki kararsz duygular hep aktif-canl kalmak ve oalmak isterler, bylece kiiyi, zgn duygusal bir tekrarn
oluturmaya iterler, nk bu duygular artk zihinde formlam olan duygularn beslenme kaynadrlar.

Kii, iinde kararsz korkular tayorsa, bu korkuyu tayan ve destekleyen koul ve titreimleri kendine ekecektir. Kii da reaksiyonel
olarak yanstmasa bile, iinde saldrganlk hislerini tayorsa, bu sayede tad ve yayd titreimler, bir zel frekans dzlemden
sinyal olarak yaynlanr. Bu yayn, bir anons vazifesi grrcesine evredeki ayn band zerinden yayn yapan dier frekanslar kendi
zerine ekerek toplar ve kii tekrar tekrar, fke ve saldrganlklarn da vuran varlk ve olaylarla karlar.
Enerjilerin bu ileyi ekli ile, olumlu yada olumsuz ynlerde titreimsel olarak younlam ortamlar yaratr, evreyi ve iindeki
varlklar kirletir, adeta bir virs bulatrr veya tersine temizleriz.
Bireysel kirlenme ve tkanmalar ne kadar saysal okluu kapsyor ise, o denli toplumsallk kazanr. Bireylerde grlen ruhsal
tkanmalar, ayn tarzda toplumda da kendini gstermeye balar, kararsz duygulardan meydana gelen bu titreimler, toplumsal bir zellik
kazanr.
Bireylerde grlen ruhsal tkanmalar, ayn tarzda toplumda da kendini gstermeye balar, kararsz duygulardan meydana gelen bu
titreimler, toplumsal bir zellik kazanr. Son 20 yldaki dnya toplumunda, eitli alanlardaki birlikteliklerin bozulmasnda grlen
yksek orandaki art, bylesi bir etkilemeden payn almtr.
Birey; SEVG, EFKAT ve HOGR deki yaad tkanmalar ve bu duygu formlarnn tekrar tanmlanabilmesi drtsnn
verdii araylarla, ayrlklara ynelir. Bilmedii, tanmad, sevgi ve efkati aramaya balar, nedenini bilemedii bir hznle, yerine
oturamayan bu kararsz duygu titreimleri formlaryla.
Bu aray; yeni bir tanmlama ile, kararsz duygularn, kararl bir ekilde yerine oturmasna kadar srer. Dier ynlerdeki, fke, kin,
nefret, korku, kayg ve benzeri gibilerden meydana gelen duygu titreimleri de ayn tarzda yaymlanarak, etkileim, geliim ve sonuca
ularlar.
Ze dnn,YURDA dnn,BR oluun,Ruhsal Tekaml gerei olan, yolu ve srecidir bu durum. SEVG-HOGREFKAT ve BAILAMA dan oluan Evrensel Sistem de varolabilmenin zorunlu gereidir renim ve arnma.
Bir insan, bilinli ekilde sevgi ve hogr iin abalayp, bilinsizce zt duygu frekanslar yayyor veya zgvende eksikliklerin olduu
titreimler yayyorsa, bilinli hedefe ulam zorlaacak veya engellenecektir.
Astral beden, eer duygusal sorunlar zlmemise, sregelen Tekamler Srete bu tkanklklar, eksikleri tayacaktr. Astral
bedende saklanan, yaayan zlmemi deneyimler, tekrarlanmak zere yaam koullarn ve olaylar etkilemeye devam edecektir.

Yaradl eklimizi ve enerji yaplarmzn ileyiini anladmzda, kendimizi KURBAN olarak grmek yada kendi zayflk ve
aresizliklerimizden, dier insanlar ve evremizi sorumlu tutmak gibi bir yanlgya dmeden, toparlanmal ve bu duruma son verme
aba ve almalarn younlatrmalyz.
Farkna varma, kendi iinde dndrc bir zgrlk enerjisini temsil eder nk, imdi farkndalmzla grdk ki, kaderimiz byk
lde kendi elimizdedir ve artk kendimizi deitirerek, yaammz da deitirebiliriz.
ZHN BEDEN;
Duygu bedeninin bitiminde balar ve astral bedene kadar uzanr. Genelde rengi sardr. Fikirlerimizin yapsn barndrr ve dnce
formlar bu bedende grlebilir.
Hastalklarmzn byk bir ounluu zihinsel bedenimizden kaynaklanmaktadr. Tm hastalklarn zihinsel nedenlerinin olduu artk
bir ok aratrmac ve modern tp tarafndan da ortaya konmutur.
Zihinsel bedenin en nemli zellii gl olduu zaman kiinin baka insanlarn etkisi altnda kalmamas ve zgr iradesiyle kendi
kararlarn verebilmesidir. Zihinsel beden zayfladnda ise, kii kararszlk halindedir ve srekli baka insanlarn etkisinde kalarak
yaamna devam eder. Bakalar ne der mantn srekli ne sren ve yaamn bakalarnn ne dneceine gre planlayan bir
kiinin zihinsel bedeni son derece salkszdr.
Olumsuz dnceleri elemek ve yerlerine olumlu dnceler yerletirmek de zihinsel bedenin en nemli ilevidir. Dncelerimizin
yaammz hangi boyutlarda etkilediini gzmzn nne getirdiimizde zihinsel bedenimizin nemini daha iyi anlayabiliriz.
Hastalklarn nce zihinsel bedende olumas ve daha alt bedenlerden fiziksel bedenimize gemesi de zihinsel bedenin nemini bir kez
daha vurgulamaktadr.
Dnceleri, yorumlar, aklc ve sezgisel alglar zihinsel beden oluturur. Zihinsel beden frekans, Eterik ve duygu bedenden daha
yksek, yaps da daha az youndur.
Farkndalk ne kadar derinse, zihinsel bedenin renkleri de o kadar ak ve youn olur. Duygu beden gibi zihinsel bedende de yksek ve
alak oktavlar vardr. Bir ok insann tek ve reel gereklik olduuna inand, akl ve mantk sras izleyen Dnce-Zihin yaps, aslnda
alak frekanslar ifade eder.

Bu tarzdaki zihinsel aktiviteler, fiziksel dzeydeki alglara baldr. Bilgiler fiziksel beden ve duyular ile zihinsel bedene alnr, oradan
da eterik beden yoluyla duygu bedene ulatrlr. Astral beden alnan bilgileri, duygulara evirerek zihinsel bedene gnderir. Zihinsel
beden de bu duygular dncelere uyarlar.
Astral beden ve zmlenmemi duygu kalplar, bilgiyi arptarak yanl dnceler haline sokar. Dnyadaki deerlendirme
sistemimizde kullandmz tekrarlanan dnce kalplar, bu ekilde ortaya kar. Aklc zihin, hibir zaman yansz ve Ntr olamaz. Bu
ekilde ileyen bir zihinsel bedende ortaya kan dnceler, genellikle kiisel mutluluk ve dnyevi sorunlarla ilgi dzeyinde kalr.
Zihinsel bedenin ilevi, giderek artan, sorunlara aklc zm bulma ekline dnr. Tabii ki bu durum, z yaplanmann arptlmasn
ve yeteneklerin snrl kalmas sonucunu oluturur.
Zihinsel bedenin asl grevi, ruhsal beden dzleminde, aklc zihinle btnleerek, Evrensel gerei yakalamaktr. Yakalanan bu
gereklerle, Evrensel geree uyum salanr. Varln Ruhsal dzleminden getirilen bu bilgi kendini, nce sezgi ve anlk i grler
eklinde, hayal veya ses olarak gsterir, ardndan szl dncelere evrilir, Gr nn kazanlmasn salar.
Bu gereklik, aklc zihinden kaynaklanan lineer anlayn aksine, Holografiktir nc gz ile Ta chakras arasndaki balant
yoluyla, zihinsel bedenin yksek derecelerine ulalnr. Zihinsel beden bir kez gelitikten sonra Ruhsal bedenin AYNA s olarak,
yksek benliin bilgeliinin farkna varr.
ASTRAL BEDEN;
Astral bedenimizin titreimi dier bedenlere gre ok daha yksektir ve alglanmas da dier bedenlere gre daha zordur. Evrensel
enerjiler astral bedenimizden auramza girerler ve burada bir deiime tabi tutularak zihinsel bedene aktarlrlar. Astral bedende ortaya
kan bir sorun er ge daha alt bedenlere ve oradan da fiziksel bedene yansyacaktr.
Astral beden kiinin btn ile balantsn simgeler. Btnle balants gl olan bir insann ruhsal bedeni salkl olacak ve evrensel
enerjiyi en iyi ekilde alarak dier katmanlara ulatracaktr. Bu evrensel enerji zihinsel katmanda bir deiimden geecek, duygusal
katmanda daha farkl bir yapya brnecek ve en son eterik bedenden chakralar vastasyla fiziksel bedene geerek kiinin yaam enerjisi
haline gelecektir. Ancak bunun iin ncelikle astral bedenin salkl olmas gerekmektedir.

Astral bedenin genilii kiinin ruhsal geliimiyle doru orantldr. Ruhsal olarak gelimi bir kiinin astral bedeni ok uzaklara
ulaabilir. Astral beden kendi yapsna en uygun olan enerjileri alr ve alt bedenlere iletir. Astral bedenin geliimi ile alnan enerjinin
kalitesinde de deiiklik olacaktr ve bu kiinin tm yaamn etkileyecektir.
Ruhsal adan gelimi olan insanlarn yannda huzur, skunet hisleri duymamz ya da bu kiilerin ifa enerjisi datmalar ruhsal
bedenlerinin canl, parlak ve gl olmasyla ilikilendirilir.
Uyanm bir ruhsal bilincin auras, kusursuz bir ovallikte kilometrelerce teye yaylabilir. Ruhsal beden aracl ile isel birlik ve
btnl yaarz. Yaratln temeli olan LAH ile btnleiriz.
Bu dzleme ulatmzda, yaratlta var olan her eyin iinde olur, iine girebiliriz Kii, dnyevi, astral, zihinsel frekans dzlemlerin
gerektirdii bilin evrelerini am olsa bile, lmsz olan ruhsal beden dndaki tm bedenler zamanla, zaman dzleminde
zlrler
Varoluumuzun kaynan, hedefini ve yaammzn amacn, yalnzca ruhsal beden yoluyla tanmlayabiliriz. Kendimizi onun
titreimlerine atmzda, yaammz yeni bir NEFES ile zenginleir. Tm eylemlerimiz, yksek BEN likten doar, ve yaammz,
benliin en yksek ve doal zellikleri olan SEVG MUTLULUK ve BLG yi yani HAKKAT i yanstr.
Yaratlmz, yaratln titreim ve kanunlar, renk ve ekilleri, koku ve sesleri ile sonsuz bir dzende yer alr, kendini gsterir. Bu
sonsuz dzen iinde aslnda ayr olduumuz, uzak olduumuz hibir ey yoktur.
Varlmzn asl,cevheri; varoluun tmn yaratan ve yayan, deimeyen, zamansz ve mekansz, her yerde ve anda bulunan
Mutlak la blnmez bir BR lik iindedir. Varolu doas ve nedenine bal olarak bu saf, snrsz varolu, SEVG
HOGR ve MUTLULUK tur.
Bu geliim iinde hibir zaman yok olamayacamz, lmn sadece d grntnn deiimi olduunu unuttuk. Korku, doal ve
kanlmaz bir ekilde bzlme, kaslma ve kramplara yol aar, bu da ayrl ve korkunun eitli biimlerini besler. Bu yanl alglama
ve evirimden kurtulup, BR lik duygusunu veZ ln yeniden elde etmek, yeryzndeki tm inan ve yollarn temel amacdr.
Chakralar, insan enerji sistemi iinde, korkudan doan engellere en duyarl enerji merkezleridir, buralarda oluan bir aksama ve engel,
enerji kanallar boyunca da yaylr, yaam enerjilerinin serbestce akp, eitli bedenlerimize, BR liin bilincini yanstmalar iin
gerekli enerjilerin salanmasn engeller.

Ayrlk, yalnz kalma, isel boluk duygular, eitli kayglar ve lm korkusu, yalnz kendi iliimizde bulabileceimizi, d dnyada
aramamza neden olur. Bu durum,bakalarnn sevgi ve takdirine, fiziksel ve dnsel tutkularmza, baarya ve maddesel varlklara
bamllaarak,ASLolann sevgi ve takdirini unutmamz salayarak, iimizdeki boluu bu araylarla doldurmaya alrz.
Hepimizin bir dierinin paras olduunu,BRin btnlnde olduumuzu, unuturuz. Yaratlan eyleri ve evremizdeki insanlar
seveceimize, onlar rakipler ve hatta dmanlar olarak grrz. Sonunda kendimizi korumamz, belli insanlar, koullar ve bilgilerle
kar karya gelmememiz gerektiini hissettiimiz bir duruma ularz. Ulatmz bu sonula, korku, kayg, nyarglarla yalnzlap
bunalarak, chakralarmzn daha da bzlmelerine neden oluruz.
evremizdeki insanlarn ya da guruplarn,t opluluklarn, takdir ve onayna o kadar gl ihtiya hissediyoruzki, asl kkmzn,
BRin, Btnn, YARADAN n, takdir, onay ve sevgisini unutarak, insanlarn, toplumun ve kendimizin yapay beklentilerine karlk
verebilmek iin,yaammz ve isteklerimizi bastrarak deitirebiliyoruz. ten gelen duygularmz ve Evrensel olgu ve olularn
ynlendirmelerini bastryoruz.
Bunu yapabilmek iin de, farknda olmadan chakralarmz sktryoruz, bylelikle sz konusu ilgili chakrann enerjisi tutulmu oluyor.
Enerjiler zgn biimleriyle yaylmadklar zaman bozulup, kmaya alrlar ve bir ekilde karlar, gl ve genellikle olumsuz
duygular ve ar bir aktivite ile dar verilirler.
Bireysel sistemimizde engellemeler sonucu bozulan ve giderek younlaarak bir patlama ile tekrar serbest hale gelen bu negatif enerji,
enerjilerin yok olmamas ve serbest salnmndan dolay, var olduumuz alanda aktivitesini srdrr, kozmik alan kaplayarak bir virs
gibi, dier yaratlm birimlere, insanlara szmak ve bulamak zere aktivitesine devam eder. Her ey aslna dner ilkesi gerei, o enerji
tekrar tekrar eitli zamanlarda kendisini reten reaktre yani bireye geri dnler, saldrlar yapar.
Chakra engellemelerinde, giderek bozulan, younlaan bir negatif (-) YN enerjisi, sistemdeki tm enerjinin alkonmas eklinde kendini
gsterebilir. Sistemdeki enerji akn tamamen durdurabilir, nki enerjinin dolam ve yukar kmas iin salkl dnm ve
paylam iin hibir olanak salanmamtr.
Sonu; yetersiz yaam enerjisi ve zarar grm chakrann zayflamasdr. Engellenen ve bozulan chakra ilevlerinin sonular ve ar
yklenmenin etkileri,birey btnlne ve Evrensel btnlk baznda dier bireysel btnlklere verilen zarardr.

Bireydeki skmalar, mikro dzeyden makro dzeye ulaan patlamalar halinde kendini gsterirken, aynlk ve btnlk esas gerei
dier birimlere yansmas ve reaksiyonel bir zincir oluturarak, aktivitesini devam ettiren bir enerji ak halini alr.

AURANIN RENKLER
Krmz; Koyu krmz kzgnlk, sinirlilik ve tedirginlik duygularn gsterir,
parlak bir krmz canl bir yaam gcn ve azim duygusunu temsil eder.
Koyu tonda bir krmz bencilliin ve ihtirasn iaretidir.

Kahverengine yakn bir krmz korkuyu simgeler.


Siyaha dnk bir krmz ise negatif niyetlerin habercisidir.
Canl parlak bir krmz ayn zamanda fiziksel saln ve ataklnda habercisidir.
Pembeye alan krmz duygusal mutluluk ve aile yaamndaki gzelliklerin iaretidir.
Turuncu; Canl ve berrak bir turuncu fiziksel gc, cinsel enerjinin salkl ilediini gsterir.
Ayn zamanda parlak ve canl turuncu renk olaylarn akna iradi etkilerimizi ve sorumluluk alma
kapasitemizin gstergesidir.
Eer koyu renk bir turuncu sz konusuysa bu dalak ve reme organlarnda bir sorun olabileceinin iareti
olduu gibi bencil bir yapnnda gstergesidir.
Sar; Sar renk zeka, akl kapasitesi ve entelektel dnce biimiyle ilintilidir.
Mat ve canl olmayan bir sar maddi ve dnyasal konulardaki dncelerin ve zihni daha ok bu konularn
igal ettiinin bir gstergesidir.
Sar rank canl ve parlak ise zihinsel kalitenin yksek olduu ve kiinin ruhsal konularda da bir kapasiteye
sahip olduunu syleyebiliriz.
Kirli ve sisli bir sar ise kurnazln ve ihanetin gstergesidir. Ayn zamanda kirli tonlarda bir sar mide ve
pankreas sorunlarna da iaret edebilir.

Yeil; Canl ve temiz bir yeil dengenin, uyumun ve anlayn gstergesidir.


zellikle zmrt yeil bir renk kiinin ifa almalar yaptnn yada ifa konusunda ok yetenekli olduunun
bir iaretidir.
Aurasnda canl yeil renk hakim olan kiiler sakinletirici ve bulunduklar ortama uyum getirici etkilere
sahiptirler.
Eer yeil renk koyu ve sisliyse bu agzllk ve yalancln bir iaretidir.
Kahverengine alan yeil renk ise kskanln ve negatif ihtiraslarn habercisidir.
Koyu ve amurlu yeil renk kalp rahatszlklarnn da iareti olabilir.

Mavi; Canl ve parlak bir mavi anlayn, sezgisel yeteneklerin ve geni ufuklu dncelerin iaretidir. Daha
ok dinsel inanlar youn olan insanlarda grlr.
Sanatlarda ve sanatsal yetenekleri olan kiilerin auralarnda da canl mavi renk bulunur.
letiim yetenekleri gl ve ikna etme kapasiteleri gl olan insanlarn auralarnda da mavi renk hakimdir.
Eer mavi renk koyu ve amurlu ise dinsel konularda banazlk yada ruhsal olarak karanlk bir yapnn
iaretidir.
ivit Mavisi; Daha ok nc gzle ilikilendirilen bir renktir.
Auralarnda ivit mavisi renk bulunan kiiler sezgisel yetenekleri gelimi ve vizyon sahibi olan insanlardr.
Ayrca bu rengin parlak ve canl renkte olmas sadk bir kiiliinde habercisidir.
ivit mavisi renk amurlu ve sisli ise bu i grden yoksun ve sezgilerini ciddiye almayan bir kiilik yapsn
gsterir.
Mor yada meneke; Bu renkler tepe chakra ile ilikilendirilmitir.
Bu renkler ruhsal gc ve ruhsal olarak gelimi bir yapnn simgesidir.
Evrensel sevgiye inanan ve yksek ruhsal hedefleri olan kiilerde bu renklere rastlanr.
Daha ok asalet ve ruhsallkla ilikilendirilen bu renkler ayn zamanda meditasyon yapan kiilerin aurasnda
da grlebilir.
Daha ok tepe chakras civarnda bulunan bu renkler kii ruhsal geliiminde ilerledike tm auraya doru
yaylm gsterir.
Pembe; Aurada grlen canl pembe renk duygusal yaamda dengenin ve uyumun iaretidir. Merhametli ve
yardmsever insanlarnda auralarnda pembe renge rastlanr.
Evrensel sevgi hisleriyle dolu olan insanlarn auralarnda youn olarak grlen bir renktir.
Kahverengi; Genelde maddiyatla ilikilendirilen bir renktir.
zellikle ikolik insanlarn auralarnda ska bulunmaktadr.

Genelde fiziksel salk iin olumlu olarak yorumlanmaz ve hastalklarn bir iareti kabul edilir.
Cimri ve agzl insanlarnda auralarnda ska grlebilen bir renktir.
Kestane rengi ise kiinin stlendii grevleri yerine getirebildiini gsterir.
Siyah; Fizik bedenle, eterik beden arasnda dar bir erit halinde grlmesi son derece normaldir.
Ancak bunun dnda grlen siyah renk kiinin yaam ve kendi varln reddettii anlamna gelir. Auray
dolduran siyah renk n olmadnn ve karanln iaretidir.
Eer siyah aura iinde izgiler halindeyse pozitif zellikleri yok edecektir.
Karanlk ynleri olan,gizemli insanlarda grlebilecek bir renktir.
Gri; Durgunluk ve donukluu simgeleyen bir renktir.
Genel olarak fiziksel bedeninde enerjiden yoksun kaldn gsteren bir renktir.
Koyu tonlardaki gri ise korkularn ve ar karamsarln ifadesidir.
Beyaz; Aurasnda beyaz renk hakim olan insanlarn kiisel btnle ulatn ve ruhsal anlamda olduka
gelimi olduklarn ve erdem sahibi olduklarn gsterir.
Bu renklerin dnda altn rengi, gm rengi ve efltun gibi renklerde aurada grlebilir.
Bunlar daha ok ruhsal renklerdir ve ruhsal konularda almalar yapan kiilerde bulunur.
Ruhsal renkler olduklar iin bunlarn aklanmas ve yorumlanmas da kolay deildir.

AKRA BLGS VE AKRA DENGELEME N EL POZSYONLARI


( KUNDALN REKNN NDE YOKTUR BLG AMALI EKLENMTR )
http://www.turgayreiki.com/reiki_temelcakra.htm

http://www.turgayreiki.com/reiki_kendimize.htm

http://www.turgayreiki.com/reiki_baskalarina.htm

KUNDALN REK SEMNER

u an mevcut olan ifa ve kendini gelitirme sistemleri iinde belki de en sade ve basit
olan Kundalini Reikidir.
Vcudun enerji kanallarnn alp kuvvetlendirilmesi sayesinde, yalnzca niyet ederek
Kundalini Reiki enerjisine kanal olmak, kendinize ve bakalarna ifa vermek
mmkndr.
Usui Reiki 1.aamaya inisiye olmu kiilerin almas tavsiye edilir. 3 aamal bir eitimdir. 3.aamada
inisiyasyon yapma yetkisi verilir. Sonrasnda aamal booster (glendirici) aamalar da mevcuttur.
nisiyasyon (el verme) ierir. Kitapk ve sertifika verilir.

Dt. Turgay Kyaasolu

KUNDALN REK

Bu sayfadaki bilgiler Kundalini Reiki Master Sayn Zeynep Kumruluolu'ndan alnmtr.


Kendisine teekkr ederiz.
u an mevcut olan ifa ve kendini gelitirme sistemleri iinde belki de en sade ve basit
olan Kundalini Reikidir.
Vcudun enerji kanallarnn alp kuvvetlendirilmesi sayesinde, yalnzca niyet ederek
Reiki enerjisine kanal olmak, kendinize ve bakalarna ifa vermek mmkndr.
Kundalini Reiki Nedir?
Kundalini ile vcudun belli ifa kanallar ve akralar alarak, evrensel enerjinin bir
blm olan yerkre enerjisinin vcuda girii kolaylatrlr.
Kk akras, yani kuyruksokumu yaknnda bulunan enerji merkezi, Kundalini enerjisinin
vcuda giri yeridir.
Kundalini enerjisine Kundalini Atei de denir. Bu enerji, kk akradan girer, btn
vcudun ana enerji kanallarn, akralarn dolar ve ta akradan kar.
Bu enerji kanal, kk akradan balayp ban tepesindeki ta akrada son bulur.
Kundalininin almas demek, belli bir sre sonunda, akralarn ve enerji kanallarnn
tam olarak temizlenmesi demektir.

TARHE

Kundalini Reikiyi dnyevi boyuta getiren, Ole Gabrielsendir.


Mr. Gabrielsen bir Meditasyon stad olup almalar btn dnyada pek ok kiiye esin kayna olmutur.
Kundalini Reiki, Mr. Gabrielsenin Ykselmi statlardan Kuthumi ile uzun saatler srm spritel almalarnn rndr.
stat Kuthumi, kinci Ik temsilcilerinden olup Koot Hoomi ya da K.H. olarak da bilinir. Ta akrayla ve Sevgi, Bilgelik ve
Anlay Tapnayla balantldr.
stat Kuthumi, iinde bulunduumuz bu deiim zamannda dnyevi bilgiyi arayanlarn ve bu bilgi birikimini btnn
yararna kullanacak olanlarn yardmna gelir. Bu stat, enerjilerini, fiziksel beden ile zihni ifalandrmak ve entelektel kibir
eilimini amakta kullanr.
Belirttii amac olan, Evrensel Bilincin, Bar, Ik ve Sevginin yaylmasna nclk edecek Kundalini Aktivasyonu, gelecee
ynelik bir vaat olmayp bunun u anda gereklemesi mmkndr. Kundalini Reiki byk bir ltuftur ve Mr. Gabrielsen ile
stat Kuthumiye bu olaanst armaan iin teekkr borluyuz.

EK BLG

Yanl Kundalini uyanna urayan veya Kundalini enerjisi ile problemleri olan kiilere genellikle Kundalini Reiki ile yardm
edilebilir.
Kundalini Reiki renmek istiyorsanz, nceden baka bir Reiki sistemine uyumlanm da olsanz, bu teknii renmeye
Kundalini Reiki 1 seviyesinden balamalsnz.
Bu ders notlarnda baz neriler/klavuz almalar da bulacaksnz. Bunlar kesinlikle uymanz gereken kanunlar deildir.
Zamanla ve enerjiyle alarak deneyim kazandka, bu sistemi kendinize ve almalar birlikte yaptnz kiilere en uygun
biimde nasl kullanacanz kefedeceksiniz.

Burada sz edilen uyumlamalar alrken, ltfen rahat bir sandalyede oturun. Ya kollarnz sandalyenin kolaklarna dayayn
ya da ellerinizi avu ileriniz yukar bakacak biimde bacaklarnzn st ksmna yerletirin. (mknnz varsa, uzanmanz
daha iyi olur!)
Kundalini Reiki 1. ve 2. seviye uyumlamalar srasnda gzlerinizi kapayn; rehberlerinizi ve stat Kuthumiyi ararak
uyumlamaya rehberlik etmelerini isteyin.
Rahatlamak ve bu deneyimin keyfini karmak dnda baka bir ey yapmanza gerek yok. Uyumlama 20-30 dakika
srecektir. Bittiini hissedebilir ya da uyumlama srasnda uyuyakalp daha ge bir saatte uyanabilirsiniz. Bu normaldir.
Kundalini Reiki 2. seviye uyumlamasndan sonra, uyumlanmaya niyet etmeden nce, ltfen notlarda belirtilen Kundalini
Reiki Meditasyonunu yapn.
Herkesin uyumlanma deneyimi farkldr. Bazlar hibir ey hissetmez, bazlar ok ey hisseder. Bir eyler grenler bile
olabilir. Sizin uyumlannz, sizin iin en doru biimde gerekleecektir.
Kundalini Reiki uyumlamalar srasnda enerjiyi ellerinizde ve bacaklarnzda oka hissetmeniz ve seviye ykseldike bu
durumun iddetlenmesi normaldir. Eer byle bir his almyorsanz da, merak etmeyin. Sizin iin enerjiyi hissetmek biraz
daha fazla zaman alacak demektir ama bu bir sorun oluturmaz.

KUNDALN REK 1 UYUMLAMASI

Kundalini Reiki 1. Seviye uyumlamasnda akralardaki btn dmler / blokajlar alr (kk akra hari).
Ana enerji kanal, tepe akradan kk akraya kadar temizlenir ve Kundalini Reiki 2. seviye uyumlamas srasnda
gerekleecek olan Kundalini Uyanna hazrlanr.
Kalp akras geniler ve ellerden Ta akraya kadar uzanan enerji kanallarndaki tkanklklar alarak Reiki enerjisinin ak
mmkn hale gelir.

ifa Verme: (Bu format, baka trls belirtilmedii srece, bu elkitabnda sz geecek btn farkl Reiki tipleri iin
kullanlacak formattr.)
1. Birka basit admda birine ifa vermek:
Ellerinizi alcnn omuzlarna yerletirin.
Zihninizi temizleyin ve enerji akn balatmak iin aklnzdan Reiki diye geirin. Brakn enerji aksn. Enerjinin akmas iin
ona konsantre olmanz gerekmez, o kendisi akacaktr Siz yalnzca rahatlayn ve enerjinin keyfini karn.
3-5 dakika getikten sonra, enerjinin durduunu ya da biraz yorulduunuzu, tkendiinizi hissedebilirsiniz.
Bu ifa verme srecinin tamamland anlamna gelir. Ancak ifa enerjisi, seanstan en ok bir saat sonrasna kadar, alcda
almaya devam edecektir.
Rahatszl ne kadar ciddi ya da nemsiz olursa olsun, alc daima kendisine gereken miktarda ifay alacaktr.
Enerjinin daima kendisine ihtiya duyulan yere gider. Bu srecin nasl ilediini hatrlamanz kolaylatracak olan u
benzetmeyi unutmayn:
Bir kova suyu (burada su, enerjiyi temsil ediyor) ukurlarla dolu bir yola dkerseniz ne olur? Su ukurlar birer birer
doldurur. Sizin tek tek btn ukurlar dolaarak ilerini suyla doldurmanz gerekmez. Su, kendiliinden gidip btn
ukurlara dolacaktr.
te enerji de byle alr. Siz brakn enerji aksn, o kendisine ihtiya duyulan yerleri kendisi bulacaktr.
2. Uzaktan ifa verme ve kendi kendine ifa:
Avu ilerinize bakarak alcy ya da alcnn adn (veya adlarn) gznzn nnde canlandrn (isterseniz, alcnn adn bir
kda yazp elinize alabilirsiniz) ve avularnz birletirin.
Zihninizi temizleyin ve iinizden Reiki diye dnerek enerji akn balatn. Brakn enerji aksn. Enerjinin aktna

konsantre olmanz gerekmez. O kendi bildii gibi hareket edecektir siz yalnzca geveyin ve enerjinin keyfini karn.
3-5 dakika getikten sonra (bu sre kiiden kiiye deiebilir) enerjinin durduunu hissedeceksiniz. Yorulduunuzu ya da
tkendiinizi de hissedebilirsiniz. Bunlar sizin iinizin bittiini gsterir.
Ancak ifa enerjisi alcda almaya devam edecektir.
Kendi kendinize ifa vermek iin de ayn yntemi kullanabilirsiniz. Her gn kendinize ifa almanz ok iyi olur.
3. Bir evi / oday temizlemek:
Bir oday / evi negatif enerjilerden temizlemek ok basittir. Uzaktan ifa yntemini uygulayacaksnz, ancak birinin adn
dnmek yerine belli bir oda ya da evi dneceksiniz. rnein, Ayenin odas / evi vb. ve enerji akn balatacaksnz.
Genellikle 3-5 dakika srer.
En az 14 gnde bir, ya da ihtiya olduunu dndnzde, evinizi negatif enerjilerden temizlemelisiniz.
unu unutmayn; kii, nesne ya da durumu avu ilerinizde ne kadar iyi imgeleyebildiinizin nemi yoktur; enerjinin doru
yere akmas iin asl nemli ve yeterli olan, sorunu ifalandrmaya niyet etmi olmanzdr.
4. Karmik ba ifalandrmak:
Kendimize yakn bulunduumuz kiilerle aramzda daima bir karmik ilikimiz, bamz vardr. Bu balarn bazen fiziksel
bedenimizin eitli blmlerinde ve enerjimiz zerinde negatif etkileri olabilir, bizi aa ekebilirler. Baka bir deyile,
yaam amacmzdan ve zevk aldmz pek ok eyden uzaklamamza neden olacak biimde, olumsuz etkileyebilirler.
Genellikle, karmik ban ifalandrlmas sonrasnda kiiler arasndaki ilikilerde dzelme grlr. Bu tip bir iyiletirmeyi
yakn bulduunuz, sevdiiniz kiilerle ve gemite sevmi olduklarnzla ilikilerinize uygulayn. Bunun iin, uzaktan ifa
gnderme tekniini kullanmalsnz.
rnein, annenizle ilikinizi iyiletirmek istiyorsanz, parmaklarnzla avcunuzun iine, annemle ilikim yazmalsnz. Avu
ilerinizi bir araya getirin ve enerji akn balatn.

Baka birinin ilikisine ifa yolluyorsanz, .....nn annesiyle olan ilikisi yazar ve enerji akn balatrsnz. Bu yntem,
yakndaki ve uzaktaki durumlarn her ikisi iin de kullanlabilir.
Bu prosedr genellikle 3-5 dakika srer. Ancak armayn, daha uzun srd de olabilir.
5. Durum / nitelik ifalandrmak:
Bir durumun ya da kiiye zg bir niteliin / karakter zelliinin iyilemesine yardmc olabilirsiniz.
rnein, kskanlk, sinirlilik, endie, di ars, znt, fke, iletiim gelitirme, ark sylerken sesinizi gzelletirme gibi
konular ifalandrmay deneyin. Kendinizle ilgiliyse, rnein fkem ya da iletiimim, ya da baka biri iinse, Orhann
di ars yazn ya da dnn.
unu unutmayn, ifa prosedrne baladnzda daima doru olan yaptnz hissetmelisiniz.
Gerekten de, karlmamas gereken baz eyler vardr. Ancak neyin ifalandrlmas, neyin kendi haline braklmas
gerektiini ayrt edebilecek duruma geleceksiniz.
ifay hayvanlara ve bitkilere de uygulayabilirsiniz.

KUNDALN REK 2 UYUMLAMASI

Kundalini Reiki 1. seviye uyumlamasnn etkileri glendirilir ve kk akra alr, nc gz akras geniler.
(Bu uyumlama iin, Kundalini Reiki 1 uyumlamasndan en az 2 gn sonras nerilir.)
1. ifa
Bundan sonra, ifa enerjisi verdiiniz srada, Kundalini Reiki diye dnerek enerjiyi aracaksnz. Artk ifa srasnda,

ifa enerjisinin bir paras olarak Kundalini Ateini de kullanyorsunuz.


2. Kundalini Reiki Meditasyonu
Artk arndrma/temizleme ilemine yardm eden zel meditasyonu siz de uygulayabilirsiniz.
Meditasyon genellikle 5-10 dakika kadar srer.
Kundalini ateinizi/enerjinizi arttrr ve kuvvetlendirir ve ksa bir sre iin avu ilerinizdeki akralarda genileme olur.
Bu yapldnda, btn akralarnz ve enerji kanallarnz uyandrlr ve temizlie hazrlanr.
Kundalini Reiki Meditasyonunu nasl yapacaksnz:
Oturun ya da bir yere uzann, gzleriniz kapal olsun.
inizden Kundalini Reiki Meditasyonu diye dnn. Bunun zerine, sre balayacak ve 5 dakika sonra kendiliinden
duracaktr.
Siz yalnzca geveyin ve enerjinin keyfini kartn.
Titreiminizin artmas ve enerji kanal temizlenmesi srecinden en yksek fayday salamak iin bu meditasyonu her gn
yapmalsnz.
Kundalini Reikide bu teknii kullandnz zaman, alacanz enerji vcudunuzun idare edebilecei ve ihtiyacnz olan
kadardr, daha fazlasn almazsnz.
dare edeceiniz enerjiden fazlas kesinlikle verilmez. Meditasyon, kendine ifa ve bakalarna ifa verme konularnda da bu
durum geerlidir.

KUNDALN REK 3 UYUMLAMASI

Kundalini Reiki Master seviye uyumlamasyla, nceki uyumlamalarn etkilerini glendirilir ve Boaz, Solar Pleksus, Hara
akralar ve Kk akra iyice geniler.
(Bu uyumlama iin, Kundalini Reiki 2 uyumlamasndan en az 7 gn sonras nerilir.)
Kundalini Reiki 3 ile gelen ekstra uyumlamalar:
Prlanta Reiki:
Ta akrann al srasnda iine bir eterik prlanta yerletirilir.
Bu teknik, Ta akradan giren btn Reiki enerjisinin, vcuda akmaya balamadan nce prlanta zellikleri almasn salar.
Bu enerji, yolu zerindeki her eyi gizli kalm ve zlmemi hibir sorun kalmayncaya kadar ifalandran ve aydnlatan
ok gl bir enerjidir.
Kullanm: u andan itibaren, bu teknii kullanrken, Kundalini Reiki yerine Prlanta Reikiyi dnn. Bylece,
kullandnz Reiki enerjisi inanlmayacak kadar kuvvetlenecektir.
Kristal Reiki:
Btn vcudumuzda baz kk kristal birikintileri vardr.
Bunlar, yaammz boyunca deneyimlediimiz travmalarn k noktalardr.
Ne zaman bir travmamz grmezden gelsek ya da ifalandrmay ertelesek, vcudumuzda bir kristal oluur.
Bir travma, krk bir kol, bir yerimizin burkulmas ya da keder, znt gibi muhtelif eyler yznden olabilir. rnein, biri
kolunu krdnda, bir kristal oluur ve bu travmayla ilgili duygularn ve acnn hatralarn iinde tutar.

Eer bu travmann ardnda zlmemi sorunlar ya da duygular yoksa bu kristal zlr ve ifa bulur. Vcutta olumu
kristallerin hemen hemen hepsi ifalandrlabilir.
Kullanm: Tam tedavi 2 ifa seans eklinde yaplr.
Her seans yaklak 15 dakika iinde son bulur ve her iki el hastaya demelidir.
Uzaktaki birine gnderilemez, dorudan temas gereklidir.
Ancak kendiniz iin kullanmak isterseniz uzaa reiki gnderiyor gibi uygulama yapmanz uygundur.
DNA Reiki:
Bu ifa teknii ile DNAmz kuvvetlendirir, ifa veririz.
Genetik olarak bize ailemizden gelmi hastalk ve negatif kaltmlara bu reiki ile ifa verebiliriz.
Uygulamadan sonraki ilk 3 haftann ardndan sonular fark edebilirsiniz.
Kullanm: Bu ifa teknii, hem dokunarak hem de uzaktan uygulanabilir.
Ellerinizi birletirip iinizden DNA Reikiyi dnn. Bir kiiye yalnzca bir kez uygulama yapmak yeterlidir.
ifa seans genellikle 3-5 dakika srer.
Doum Travmas Reikisi:
Genellikle en kuvvetli travmalar doum srasnda yaananlardr.
Bu travmadan en kolay kurtulabilmenin yolu, zel bir enerji kullanarak ifa vermektir.

Kullanm: Bu ifa teknii, hem dokunarak hem de uzaktan uygulanabilir.


Ellerinizi birletirip Doum Travmas Reikisi ni dnn. Bir kiiye yalnzca bir kez uygulama yapmak yeterlidir.
ifa seans genellikle 3-5 dakika srer.
Konum Reikisi:
nsanlarn bakalaryla aralarnda karmik balar olduu gibi, konumlar, yerleri ve Dnya ile bile aralarnda karmik balar
vardr.
Bu balar bazen bizi aaya eker ve bazen fiziksel salmz zerinde de etkileri olur.
Burada kullanlan enerji, Prlanta Reiki enerjisinden biraz daha farkldr ve ok gzel sonu verir.
Kullanm: Bu ifa teknii, hem dokunarak hem de uzaktan uygulanabilir.
Ellerinizi birletirip Konum Reikisi ni dnn. Bir kiiye yalnzca bir kez uygulama yapmak yeterlidir.
ifa seans genellikle 3-5 dakika srer.
Gemi Hayat Reikisi:
zerinizde nceki hayatlarnz yznden olumu blokajlara ifa verir.
Kullanm: Bu ifa teknii, hem dokunarak hem de uzaktan uygulanabilir.
Ellerinizi birletirip Gemi Hayat Reikisi ni dnmelisiniz.
ifann tamamlanmas iin 3 seans yaplmaldr. Her ifa seans genellikle 3-5 dakika srer. Seanslar birer gn arayla
tamamlanmaldr.

Denge:
Bu almdan sonra, zel bir el pozisyonu sayesinde, btn vcudunuzdaki enerji sistemlerini 30 saniyede
dengeleyebileceksiniz.
Kullanm: Karlkl ellerinizin parmaklarn ve baparmaklarnz 30 saniye boyunca birbirine bastrn ve dengeyi
dnn.
Srenin sonunda, ellerinizi ap yapmanz gereken ie dnebilirsiniz. O andan sonrasnda sre otomatik olarak ileyecektir.
Bu hareketle, enerji sisteminizin tamamnda dengelenme balar.
Tamamlanmas 1 saati bulur ve gnde yalnzca bir kez yaplmas nerilir.
ifa uygulamalar:
Bakalarna ifa vermeye balamadan nce, Kristal, DNA, Konum, Gemi Hayat ve Doum Travmas Reikisi uygulamalaryla
kendinize ifa verin.
Kundalini Reiki 3 ile ifa vermeye balamadan nce, durum/kalite ifas uygulamak iyi olur.
Ondan sonra Doum Travmas, Konum, Gemi Hayat ve sonra da DNA ifalandrmay deneyebilirsiniz... Tabii uzaktan ifa
almyorsanz ve alc ertesi gn ya da daha sonra tekrar gelebilecekse, Kristal Reikiyi de uygulayabilirsiniz.
Farkl seanslar bir araya getirmek ya da bir seans dizisi oluturmak konusunda epeyce hareket serbestliiniz var. Bu
yzden, kendinizi aka brakn ve hangi ifa uygulamasn yapmaya yneltildiinizi grn. Yaklamnz ak grl ve
esnek olsun.
Ltfen unu unutmayn: Hangi trn kullanrsanz kullann, Reikinin ak ve enerjinin verecei his, siz onu kullandka
daha da glenecektir. Bu nedenle, pratik yapn, pratik yapn, pratik yapn.
akra Dengeleme

Bu ksm Kundalini Reiki retisinin bir paras deildir. ifa uygulamalarnzda faydas olaca ve sezgilerinizi gelitirecei
dnlerek, Kundalini Reiki Master Stephen Lovering tarafndan eklenmi, basit bir tekniktir.
Bunu yapmak iin, dengeleyeceiniz kiinin srtst yatmas gerekiyor. Siz de kiinin sol eli tarafna geip elleriniz
bedeninden 15 santimetre kadar yukarda olmak kaydyla alacaksnz.
Sol elinizi, avcunuzun ii kiinin kk akrasnn 15 santimetre yukarsnda, kask blgesi stnde, havada tutun. Sa elinizi
de bunun yanna getirin; Kundalini Reiki diye dnerek enerji akn balatn ve gzlerinizi kapayn.
imdi, olabildiince geveyerek, sa elinizi yavaa kiinin bana doru hareket ettireceksiniz. Bir yandan da, ellerinizde
neler hissettiinize dikkat edin. Solar Pleksus zerindeyken, iki mknatsn birbirini itmesine benzer bir his alr, bir diren
hissedersiniz.
Bazlar scak, bazlar souk hissederken, bazlar da yalnzca enerjide hafif bir fark alglar. Deiim ne kadar kk olursa
olsun, karlk vermeniz gerekir. Uygulama yaptka bu alanda kendinizi gelitirirsiniz.
imdi niyet ederek, sol elinizden aa doru enerji akmasn, bunun alcnn bedeni boyunca ilerleyip sa elinize kmasn
isteyin. Akn gereklemesi biraz zaman alabilir ama enerjiyi sa elinizde hissettiinizde akn ynn deitirin ve sa
elinizden geriye doru dnp sol elinize gitmesini isteyin.
imdi bir tahterevalli etkisi yaratmak zere, sol elinizden aa enerji gnderirken, elinizi yavaa 4-5 cm kadar indirin; sa
elinizin kendiliinden yukar kalktn hissetmelisiniz. Bu enerjinin ve kiinin arasnn birleiminin gsterdii etkidir. Sa
elinizi yavaa indirirken ak ters yne evirin ve bu ileme bir dakika kadar devam edin.
Ta akrayla iiniz bittikten sonra, bu ilemi dier akralar zerinde de tekrarlayn. Bittiinde hepsi dengelenmi olacaktr.
Birok enerji almas aura alanlar iinde yaplr. Bu nedenle, ltfen aura alan zerinde alrken enerji farkllklarn
hissetmeye aln. Sezgilerinizi takip edin ve ynlendirilmeye ak olun.
Yalnzca aka uyun ve pratik yapn.

nisiasyon almam bir insann akralar ve enerji kanallar

Kundalini Reiki 1. Aama


Kundalini Reiki 1 inisiasyon srecinde kk akra haricindeki
btn akralardaki tkanklklar ve blokajlar almakta ve
ana enerji kanal Kundalini Reiki 2. aama inisiasyonunda
yaanacak Kundalini Uyanmas iin hazrlanmaktadr. Kalp
akras genilemekte ve eller ile kalp akras arasnda, Reiki
enerjisinin akt kanal almaktadr.

Kundalini Reiki 2. Aama

Kundalini Reiki 3. Aama

Alnan inisiasyon ile Reiki kanal glendiriliyor. Kundalini


enerjisinin akt ana enerji kanal nazike uyarlyor, Solar
Pleksu akras minimumda alyor ve Tam kundalini
uyanmasnn yaanaca 3. aama iin hazrlanyor. Verilen
meditasyon dzenli olarak uygulandnda ksa srede
kundalini alevinin glendiine ahit olacaksnz.

Bu aamada nceki inisiasyonlar kuvvetlendirilmekte ve


Boaz, Solar Pleksus, Cinsel ve Kk akra almakta,
Kundalini alevi glenmekte ve kundalini enerjisi tepe
akraya kadar ulamaktadr. Bu yaanan tam kundalini
uyanmasdr. Bu aamada kristalleri ya da baka objeleri
reiki kanal olarak inisiye edebilirsiniz. Bu aamada alnan
ekstra inisisasyonlar sayesinde farkl alanlara ulap ifa
etkisini kuvvetlendirebilirsiniz.

KUNDALN REK 1-2-3 BAKALARINA AKTARMA YNTEM

Bakalarn Kundalini Reikiye uyumlamak ok kolaydr.


Tek yapmanz gereken, Yksek Benliinizden uyumlamay yapmasn talep etmek.
Bunu ancak kendiniz master seviye uyumlamasn almsanz yapabilirsiniz.
Birka kiiyi ayn anda uyumlamak da mmkndr.
Rehberlerinizin ve stat Kuthuminin de uyumlama srecine yardmc olmalarn talep edebilirsiniz.
Uyumlama rnei: (Yksek Benliinize) (Uyumlamak istediiniz kii ya da kiilerin ismi)nin Kundalini Reiki 2ye
uyumlanmasn istiyorum.
Bunun zerine uyumlama balayacak ve yaklak 20 dakika sonra sona erecektir.
Kundalini Reiki 3 uyumlamas yapacanzda, yukarda anlatlan btn ekstra ifa teknikleri de zaten bu seviyenin iindedir.
Yani her birinin uyumlamasn tek tek talep etmeniz gerekmez, onlar 3. seviye uyumlamas srasnda otomatikman
gerekleir.
Bir grubu Kundalini Reiki 2ye uyumlayacaksanz, uyumlama ncesinde ve sonrasnda, katlmclarn birbirlerinin balarnn
40 cm yukarsndaki blgede enerji hareketlerini hissetmelerini isteyebilirsiniz. Bylece, Kundalini ateinin etkin olduu ve
olmad durumlar arasndaki fark hissedebilirler.
Nesneleri uyumlamak
Kristaller, aalar ve dier nesneler Reiki enerjisine alabilir. rnein, srekli kullandnz bir tak ya da aksesuarnz
Reikiye aabilirsiniz.
O andan itibaren, ne zaman destee ihtiyacnz olsa, size Reiki enerjisi aktaracaktr.
Nesnelerin yalnzca bir kez uyumlanmas gerekir.
Uyumlama rnei: (Yksek Benliinize) Bu (uyumlamak istediiniz nesnenin ad)nn Reiki kanal olarak uyumlanmasn

istiyorum.
Uyumlama balar ve yaklak 30 saniye sonra tamamlanr.

KUNDALN REK BOOSTERLAR 1-6 (KUNDALN REK 4-9)

Kundalini Reiki Booster Uyumlamalar:


6 tane booster uyumlamas vardr. Bu uyumlamalar, Kundalini Reiki 4 9 ya da Kundalini Reiki Booster 1 6. seviyeler
olarak adlandrarak bakalarn uyumlayabilirsiniz.
Not: Bu uyumlamalardan sz edilirken 4-5-6 ve 7-8-9 eklinde iki tane 3l gruba ayrldklarn grrsnz. Uyumlamalar bu
ekilde toplu olarak yollanabilir; ancak, alcnn uyumlamalar pe pee gnlerde ve birer birer talep etmesi uygundur. Tek
tek alnmalar gerekmeseydi, ayr ayr seviyeler olarak hazrlanmazlard J
Boosterlar ne ie yarar?
Kundalini Reiki Boosterlar, 1 3. seviye Kundalini uyumlamalarn glendirir ve avu ilerinizdeki akralarn daha fazla
alarak daha yksek miktarda Kundalini reiki enerjisinin ok daha ksa bir zamanda sizin kanalnzdan geerek akmasn
salar.
Boosterlarn yapt bir baka ey de, avu ilerindeki akln glenmesini ve bylece, kolay kapanmamasn; kapanp
enerji aknn dmesine neden olmamasn salamaktr.
Ltfen unutmayn: Enerji akn kuvvetlendirmek iin, ara sra kendi kendinizi tekrar bu boosterlara uyumlamanz nerilir.
Kundalini Reiki Booster Uyumlamalar nasl yaplr:
Kundalini Reiki Booster uyumlamalarn yapmak ok kolaydr.

Tek yapmanz gereken, uyumlamann gereklemesi iin Yksek Benliinizden talepte bulunmaktr.
Ayn anda birka kiiyi birden uyumlayabilirsiniz.
Uyumlama rnei: (Yksek Benliinize hitaben) (Uyumlanacak kiinin ad) nn kendi zaman dilimi ierisinde (gn) ve
(saat)te Kundalini Reiki Booster Uyumlamasnn (seviye)nc seviyesine uyumlanmasn rica / talep ediyorum. Bunun
zerine, uyumlama balayacak ve yaklak 30 dk sonra sona erecektir.
Uyumlama rnei: (Yksek Benliinize hitaben) u anda Kundalini Reiki Booster Uyumlamasnn (seviye)nc seviyesine
uyumlanmak istiyorum. Bunun zerine, uyumlama balayacak ve yaklak 30 dk sonra sona erecektir.
ki adet 3l Booster grubu arasnda 5 gnlk bir sre braklmas nerilir.
Ayrca baz masterlar, uyumladklar kiinin hemen ertesi gn ayn seviyeye masterlarn uyumlamasn isterler. Bu
uygulama, kiinin pratik yapmasn ve ayn zamanda, uyumlandnn dorulanmasn salar. nk uyumlanmadnz bir
eyin uyumlamasn veremezsiniz.

KUNDALN REK HIZLI REFERANS REHBER

Uyumlama iin
nerilen
sreler

Balang
noktas

Uyumlama
tr ve
seviyesi

Kundalini
Reiki1

Hangi Reikiyi
etkinletirmeye niyet
edeceksiniz

Reiki

Her uyumlama sonrasnda yapabilecekleriniz


ve yaklak uygulama sresi

Kendine ifa 5 dakika

Karmik eridi iyiletirme

Durum ifas

Uzaktan ifa

Kundalini Reiki

Yukardakilerin hepsi

Kundalini Reiki
Meditasyonu

Enerji kanallarnz temizlemek iin her gn uygulayn. 5 15


dk.

Kundalini Reiki

Yukardakilerin hepsi ve bakalarn bu enerjiye uyumlamak.

2den 7 gn
sonra

Kundalini
Reiki 3
Master

Denge

Karlkl ellerin parmaklarn ve baparmaklarnz bititirip 30 saniye bir arada tutun. Sonraki bir saat
sresince btn enerji sistemleriniz dengelenecektir.

TEMEL AKRA BLGLER

( Chakra: Sanskrit dilinde- tekerlek, ark )


Yedi ana akra, sptil enerjilerin alnmas ve yaynlanmas ilevi
grrler.
Her akra fiziki, hissi ve ruhsal dzeylerde alr. Denge, salk ve
afiyetin anahtardr. Bir dengesizlik olduunda kendini eitli
ekillerde belli eder. Genel anlamda sanki bir eylerin eksiklii,
yokluu hissi doar.
akra arndrlp alr hale geldiinde grevini tmyle ifa eder.
Enerjiyi iler hale getirir, fiziki organlara ve sptil bedenlere enerji
yollar ve ypranm veya atl enerjiyi sistem dna iter.

TEMSL VDEO
Sn. Dr. Lale Durupnar
Tarafndan
Hazrlanmtr

akra tkandnda elastikiyeti durur ve arzal alma durumuna geer. akralar


endie, stres, ypranm veya durgun enerji basks altnda kaldklarnda
arzalanabilirler. Stresli durumlar uzun srecek olduklarnda, akralar bloke
olabilirler. Fiziki beden daimi bir stres veya depresyon altnda kald zaman, akralar
elastikiyetini kaybeder ve gerei gibi alamazlar. Bu durumda dengesiz hale gelerek
ypranm ve durgun enerji ile tkal duruma derler.
Dnce ve davranlarmz da akralar yoluyla akan enerjiyi bloke edebilirler. fade
edilemeyen duygular akralara ar ykleme yaparak,tkanmalarna yol aabilirler.
akralar tkandklarnda, enerji fiziki bedenlere aktarlp, intikal edemez. Enerji,
Enerji Merkezlerinde serbeste dolaamad takdirde belirli blgelerde fiziki
problemler geliebilecei gibi, rahatszlklar ve hastalklar da ortaya kabilirler.
Bir akra tkandnda, neden olan sebepleri arayp, yok etmek gerekir.
akralar bir sistem olarak beraber altklar iin, bir akrann almasndaki bir
araz, bir baka akrann almasn da olumsuz etkileyebilir.
akralarn arndrlmalar, yani temizlenmeleri, kzgnlk, keder ve su gibi zararl
ruhsal enerjiyi, pozitif enerjiye dntrrler.
Salkl akralar genel, duygusal ve fiziki salnz da glendirebilecekleri gibi
daimi olarak dzgn, taze ve canl enerji akm da bu ii baarr.
akralar n planda gelen igdlerimiz ve hayvani yaradllarmzla balantl youn
ve fiziksel dzeyde oluan enerjiyi szgeten geirerek hayatn kendi kayna olan
st dzeyde rafine bir ruhsal dzeye ulatran bir filtre sistemi tekil ederler.

Aada temel akralarn ksa bir izahn bulacaksnz:

KK AKRA:
Kuyruk sokumunun tam ucundadr. Rengi krmz olup;itiyak, arzu ve enerji ile ilikilidir. Bu akra maddi realitede kk bulur,
bizi baar iin gce kavuturur. Genelde kiide fiziki ve duygusal zafiyet veya dengesiz durumlar oluabilir.Fakat salkl bir
kk akraya sahip kii elastiki olup, deiimlere uyum salar, dengelidir ve deiimler srasnda topraklanm ekilde kalr.
Kendi kaderinizi kontrol altnda tutmak ve kendi seiminizi kendiniz yapmak suretiyle kk akranz iyi duruma
getirebilirsiniz.
Hayata kar olan haklarmz her dile getirip, onayladmzda kk akray onarr, tedavi ederiz. Artk nee, mutluluk,
salk ve yaratc bir mevcudiyet hakknzdr. Size mutluluk, gven ve nee vadeden konularda bir bakasnn onayna veya
nedenlerine ihtiyacnz yoktur.
SAKRAL AKRA:
Kask kemii ( Pubis ) blgesinde yer alr. Turuncu renkte olup, nee, mutluluk ve hosohbetle balantldr. Bu akra
mahremiyet, seks ve yaratc retim merkezidir. Sakral akrann fonksiyonu kendimize ne kadar iyi bakp, zen
gstermemize baldr. Gerek gnlk grevlerimizi yerine getirebilmek, gerekse stresli dnemlerde kendimizi koruyabilmek
amacyla bu enerjiyi kullanabilmek asndan snrlarmz ve kstlamalarmz bilmek durumundayz.
htiya duyduumuzda yararlanabilmemiz iin bedenimizi bir anlamda srekli arjl tutmalyz. Eer sakral akra arjl
tutulmuyorsa, o zaman kendisini beslemek ve sonunda bedenin tm enerjisini tketmek zere dier akralardan beslenir.
Enerjinizi insanlara ve pek de zevkli olmayan durumlara harcamak suretiyle tketebilirsiniz. Enerjinizi baka yerlere nasl
aktardnz bilerek, zamannz nasl harcamanz gerektii konusunda daha iyi seim yapabilirsiniz.
Cinsel frenlemeler veya mahremiyetle ilgili konular ynetememek ya da ynlendirememek denge bozukluklar eklinde
ortaya kabilir. Bu durum gda, seks ve zevk gibi hususlardaki itahmz kontrol altnda tutar. ok fazla hogrl isek,
bedenimizdeki dier sistemlerin ihtiya duyduklar enerjiyi yakarz, tketiriz. Ayrca ok fazla enerjiyi frenleyip, geri
ektiimizde de; yapamadklarmz, sahip olamadklarmz konulara zihnimizi yorarz. Kontrol altnda tutmak ve salverip,
brakmak gibi olgular arasnda dengeyi bulabilmek sakral akra y gl tutabilmenin anahtardr.

SOLAR-PLEKSUS - G AKRASI :
Gbek deliinin 3-4 parmak yukarsnda yer alr. Rengi sardr ve zeka, mutluluk ve yaratclkla ilikilidir. Bu, kiisel
gcnzn akrasdr. Solar pleksusda meydana gelen dengesizlikler, deersizlik hissi, cesaretsizlik, srekli emin duygusu
ve dier insanlar kontrol altnda tutmak ihtiyac eklinde ortaya kar. Bu akra kiisel kimliin merkezidir.Solar pleksus;
kendi kendine deer vermek, kendine sayg ve kiisel kimlik de dahil olmak zere ahsiyet ve egonuzun tm unsurlarn
ynetir, ynlendirir.Kiisel g, seme hrriyetimizi etkiler.
Bu akra olaylar ve insanlarla ilgili tahamml duygularmz dzenler. Kiisel gcmz gelitirmek, aslnda kim olduumuz
duygusundan kaynaklanr. Bu g herhangi bir durumda ortaya kabilir ve hayatn bymemiz ve olgunlamamza yardmc
olan badirelerini atlatabilmemiz iin bize yol gsterir. Biz topraklandka, o g talanr. Hayatn cilveleri ve bakalarnn
muhalefet ve dayatmalar olmakszn i azmimiz geliip, glenemez. Bu aslnda bizim kiisel gcmz arttrr.
Gerek kimliimiz bizim daima komple ve blnmemi kiiliimizin bir blmdr. Kendi kimliimizi doru drst
tandmz takdirde gerek kimlik, ac, kayp ve travma gibi unsurlardan olumsuz bir ekilde etkilenmez. Kendi deerimiz,
saygnlmz ve gerek gcmzn idrakinde oluumuz bizi hayatta ldayan ve enerji yayan bir durumda tutar.
KALP AKRASI:
Gsmzn orta ksmnda, gs kemiinin hemen altnda, kalbimizin yannda yer alr. Rengi yeil olup; sala kavumak,
denge, ahenk ve dzgn beslenme gibi unsurlarla ilikilidir.
akra sisteminin merkezini oluturur ve denge salamak hususunda hayati nemi vardr.Kalp merkezinde oluacak bir
dengesizlik sevgi alveriinde yeteneksizlik, olumsuz alan ilikiler ve depresyona meyilli olma hali gibi durumlarla
kendini gsterir. Kalp akras nee ve huzur kaynaklaryla beslenir, ak kalplilik, paylam, temas ve ilikilerle talanr. Ac,
kayp, travma gibi etkenlere tepki verir. Kalp akrasnn verdii mesaj, insanlar olduu gibi kabul etmek ve bu hayatta
hepimiz yek-vcut olduumuz iin insanlar sevmektir. Salkl snrlar izmek ve bizim en st dzey iyiliimiz iin olan kii
ve olaylarn bilincinde olmak suretiyle kendimiz iin gl bir sevgi oluturup, salam ve kudretli bir kalp koruyucusu
meydana getirir. Kalplerimiz iin byle gl bir koruyucu oluturduumuz zaman, kalbin kendisi iin saf ve masum olgular
meydana getiririz.Bylelikle hayat bahedilmi olan her bireyin iindeki safiyet ve gzellii alglayabilir duruma geliriz.

BOAZ AKRASI :
Boazmzn gsmzle birletii blgede yer alr. Rengi gk mavisi, turkuaz olup; dostluk, sadakat, ak ve drst
iletiimle ilgilidir. Boaz akras bize kendimizi her dzeyde ifade edebilme gc verir. Bize ltfedilmi olan imkan onore
edebilmek iin kendimizi bilinli bir ekilde dorularmz ve kiiliimizi ak ve drst bir ekilde ifade etmek hedefine
yneltmeliyiz.
Boaz akras daha st dzey ruhani diyarlara k kapmz oluturur. Ezoterik retilerde bu akra daha st ruhani
enerjilerin bedenimize giri yeri olarak bilinir. Enerjinin iimize akmas, zihnin rahat ve ruhun ak olmasyla mmkndr. Bu

akra elem, ifade edilmemi kzgnlk, korku, duygusal ve fiziksel istismar gibi oluumlarda tkanr.
Drst olmama durumlar, yalan-dolan, dedikodu ve her trl istismar boazn zedelenmesine yol aar.Alkol, sigara,
dinlendirici-canlandrc ilalar ve ar beslenme de zedeleyici unsurlardandr.te bu unsurlar daha alttaki akralardan
nc gz ve ta akraya ynelen enerji akmn olumsuz etkiler.
NC GZ AKRASI:
Alnn ortas ile, iki kan ortas arasndadr. Rengi indigo olup; derin meditasyon, st dzey sezgiler ve insann kendisinin
idrakinde olmas gibi hususlarla ilikilidir. Bu akra berrak fikirler oluturmamz iin gereken enerjiyi salar. Psikolojik
olgunluk, etik ve filozofik prensiplerimizin kkdr. Tam kapasite ile altnda beynin her iki blmn de faaliyete
geirir. Beynin sa yars sezgilerimizi ve yaratc faaliyetlerimizi kontrol eder. Sol yars da rasyonel ve analitik
dncelerimizi ynlendirir.
Her iki yar da birlikte alt zaman ahenkli bir realite imaj doar ve bu imaj oturmu bir dn dzeyi, sezgiler ve
hayallerimize dayal deneyimlerden oluan bir yumaktr. nc gz fiziki, zihinsel ve duygusal dzeylerde kendi realitemizi
yaratmamz yolunda aklmzn gcn oluturur. Aklmzn, beynimizin bu blm hayatlarmza kalp deitirttiimiz,
ryalarmz gerekletirip, idame ettirdiimiz ksmdr.
nc gz akras zihnimizin uyanmasna,bize retilenlerin doru mu, yanl m olduklarn sorgulamamza yardmc olur.
Bizim iin ok az deer ifade eden ve kendimizi kstlamamza sebep olan fikirlerimizi szgeten geirebilmemiz iin bu
akrann tam kapasite ile almas gerekir.
Bu akrann manevi amac bize zeka, basiret, hayal gc, sezgi ve bilgi kazandrmaktr. Hayattaki deneyimlerimizden
yararlanp, dorular bulduka bu akramz geliecek ve ruhumuzu glendirecektir.
TA AKRA:
Kafatasnn tam tepesinde, bir baka deyile bebeklerin bngldak blgesinde yer alr. Bu akra iin en ok konu edilen renk
meneke rengidir. (Beyaz-altn sars renkler de bu akrann renklerindendir.)
Bu akra ruhsal olgunluk, bilgelik, ebedi gerek ve kendi benliimizin en st dzeyi gibi hususlarla ilikilidir. Ta akra bize
manevi bir i gr yeteneini, neler yapp yapamayacamz bilincini ve daha st dzey amalarmzn neler olabilecei
fikrini verir. Bazlar iin bunlar bir Hayatn ortasna geldik buhran olarak alglanabilir. nk aydnlanmak ve

bilinlenmek olgusu bizleri imdiye kadar ne olduumuzu redde ve ne olmay istediimiz dncesine ynlendirir. Ta
akrann tam kapasite ile alabilmesi iin dnyay ve onun maddi cazibelerini reddetmemiz gerekir. Amacmz hayatn
tmndeki manevi unsurlar grebilmek ve dnyaya mutlu olmak ve ruhumuzun sevgi, bar ve mutlulua olan desteini
tatmin etmek iin geldiimizi hatrlamak olmaldr.Ta akray tam kapasite ile alr hale getirirken, ilahi dnyann
mucizeleri ve gizemlerini zihnimizin sgecinden geirebilmek iin huzur, skunet ve bara ihtiyacmz vardr. Dnya
faaliyetlerini manevi isteklerimizle dengeleyebilmek iin hayatta ayamz yere basar kalmal ve yakn evremize etkin bir
ekilde deiim ve onarm imkanlar vermeliyiz.

AKRA DENGELEMES:
akralarn birbirine uyumlu olarak alabilmesine yardmc olan bir yntemdir.
Hergn yaplmas nerilir.Son derece etkili ve rahatlatc bir uygulamadr.
akralar toplamlar 7 saysn verecek ekilde dengelenir.
1. akra ile 6. akra
2. akra ile 5. akra
3. akra ile 4. akra
El temas kesilmeden yaplmas salk verilen bu uygulamay kendinize uygulayabileceiniz gibi bakasnda da tatbik
edebilirsiniz.
akralarda en az 5 dakika kalnmas sureti ile gerekletirilecek bu uygulama peki neden yaplyor?
Reikinin en nemli anahtar szc dengedir.Denge bizi doruya, gzele ve gerek sevgiye gtrr.akralar srasyla
hangi konularn merkezleri olduklar bilgileriyle hatrlarsak sorumuzun cevab da ortaya kacaktr.

1. akra (maddi dnya balantmz, drtlerimiz, igdlerimiz,hayatta kalma gdmz)


6. akra (sezgilerimiz, maneviyatmz, spiritel, ruhani kimliimiz)
1 - 6 akra Dengesi = Maddiyat ve maneviyat dengemiz

2. akra (yaratclk,retim merkezimiz)


5. akra (ifade merkezimiz)
2 - 5 akra Dengesi = rettiklerimizin ifadelenebilmesi ve sunulabilmesi dengesi

3. akra (Toplumsal, duygusal alveri merkezi, biz kimliimiz)


4. akra (Sevgi ve ifa merkezi, ben kimliimiz)
3 - 4 akra dengesi = Ben - Biz dengesi