Vous êtes sur la page 1sur 3

Marinera de La Molina

Soprano

b 3
&bb 4

Contralto

b 3
&bb 4

Uh

Tenor

b
V b b 43

Bajo

Yo

no

soy

j
J J n J J

b
& b b .

b
V b b .

n J J J J
J

? bb .
b

Pa - ra

ser un buen cri

j
j j j
j

Pa - ra

ser un buen cri

ser un buen cri

j
j
J J J

Pa - ra

ser un buen cri

b
& b b J J n J J

13

ra ser un buen cri

b
j j j
& b b j

ra ser un buen cri

ra ser un buen cri

V b b J J J J

? b b j J j
b
J
ra ser un buen cri

o - llo

o - llo

de

La

Mo

de

Soy

de

o - llo

o - llo

de

La

Mo

La

Mo

>

>

de

de

ra - ja!

>

de rom - pey

ra - ja!

si,

de rom - pey

ra - ja!

s!

>

>

>
>

>

de rom - pey

Coro Voces Molineros

j


J

rom - pey

rom - pey

rom - pey

li - na.

li - na.

li - na.

U
68 . .

de rom - pey

j

>

68 . U .

>
J

de

si,

Mo

o - llo

6 .
8

La

de

si,

o - llo

6 n . U .
8


>
o - llo

Soy

soy

>
o - llo

dea - qu,

Pa - ra

b
& b b .

Allegro

Soy

Uh

? b b 43
b

Uh

arreglo de Christian Mantilla M.

rom - pey

li - na.

j
j

ra - ja!

Pa -

ra - ja!

j
j

ra - ja!

n
J
J

Pa -

Pa -


J J

ra

ja

s! Pa -

j
J J J J J J
Cua - tro co - sas se

re -

Cua - tro co - sas se

re -

Cua - tro co - sas se

re -

Cua - tro co - sas se

re -

j j j j j j j

J J j
J
J J J

j J J
J J
J

ra - ja - s!

2
Marinera de La Molina

b
& b b n J

18

n
J
J

j
.

quie - ren ye - sas cua - tro co - sas

b
j
&bb

son,

son,

quie - ren ye - sas cua - tro co - sas

son,

n
J
J

n
J
J

cua - tro co - sas se re - quie - ren ye - sas cua - tro co - sas

j j j j j j j

j
.

quie - ren ye - sas cua - tro co - sas

b
Vbb

n
J J J J J J
J

cua - tro co - sas se re - quie - ren ye - sas cua - tro co - sas

j
.

j
J J J J J

? b b J n J n j > >
b
J

n
J
J

cua - tro co - sas se re - quie - ren ye - sas cua - tro co - sas

j n j
J J J J J
J
J
n
J

quie - ren ye - sas cua - tro co - sas son, cua - tro, cua - tro co - sas se re - quie - ren ye - sas cua - tro co - sas

b
& b b .

24

b
&bb
V

bbb

>

son:

.
J

gua - po yen - ra - zao'

son:

son:

j j j


J J J J

Que se - a de La

>

j j

J J

J
Mo - li - na,

? b j
bb
J J J J
J
son: U - na, Que se - a de La

b
&bb

b
&bb

30

> >
J

Mo - li

j
bb
V b J

li - na,

j

J

? b
bb
-

> >

na

>
J

gua - po yen -

j
.

gua - po yen - ra - zao'

gua - po

yen - ra - za

j j j


J J J J

. j . . . . > .
J
J
J
J J J J

gua - po yen - ra - zao'

li

>
J

Que se - a de La

J j
J J
J
J

do, Que se - a de La

con su bo - te - lla de pis - co,

j . j j j j j j j .

. . . . >
ra - zao'
con su bo - te - lla de pis - co,
j
.
>

.
.
.

J
.
J J J J J

J
Mo Mo -

con

con

j
j
j
j
J

J
J
J - lao,
con su bo - te - lla de pis - co y su bue - na cho - la
con
j j j. . > j
j j

J J J . . J J J J
J

na, gua - po

yen - ra - za - do, con su bo - te - lla de pis - co, y su bue - na cho - laa - la - do, con

3
Marinera de La Molina

b . . . . >
b
& b J J J J

.
J

37

su bo - te - lla de

su bo - te - lla de

? b b j j . . >
b . . J J

su bo - te - lla de

pis - co, y su bue - na cho - laa - la - do,

Yo no soy dea - qu no no soy de

Yo

b j j
&bb

li - na!

? b >
bb

li - na, S!

b
&bb

b
&bb

gui - so,

>

>
.
J

no soy dea - qu,

soy

>

j
j . .

no soy dea - qu, no, no,

soy

>

j . .
J

Yo no soy dea - qu no no

50

de La


J J J

j
j j

cho - li - ta,

de La - Mo - li - na!

j!

- cha - lea

j!

- cha - lea

j!

- cha - lea

j!

.j >

J
pi. - queel
. j j
J > .

. .
J

quie - res que pi - que el

- cha - lea

La Mo -

Mo - li - na!

soy de La Mo - li - na, S!

cho - li - ta,

.j .j .j


J J J J J J
. - res. que
Yo no soy dea - qu, no, no, soy de La - Mo - li - na!
Si quie
.

j
J J J J J J. J. .
Yo

b
Vbb J J

? b j
bb

de La Mo -

soy

pis - co,

& b b J J
li - na!

j
j . .

44

gui -

Yo no soy dea - qu, no, no, soy de La - Mo j


j j j . j
. . J
J

J
J
J
J
J
pis - co, y su bue - na cho - laa - lao'
Yo no soy dea - qu, no, no, soy de La - Mo j j
j

J J
J
J
J

b b . . . . >
b
V
J J J J

J
so,

>
.
J

Yo no soy dea - qu

j
.

su bo - te - lla de

b j
b
V b J

pis - co,

b
j
& b b .j j .j .
.
>

li - na!

j
. .
. .
J
. .
J