Vous êtes sur la page 1sur 6

SPE

Apel impotriva considerentelor hotararii. Conditii pentru confirmarea


planului de reorganizare.Implinirea termenului prevazut de art. 94 alin. (1)
lit. a) din Legea nr. 85/2006, care curge de la afisarea tabelului definitiv.
Consecinte

Apel impotriva considerentelor hotararii. Conditii pentru confirmarea planului de


reorganizare.Implinirea termenului prevazut de art. 94 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006,
care curge de la afisarea tabelului definitiv. Consecinte
Legea nr. 85/2006, art. 94 alin. (1) lit. a)
Solutia de infirmare a planului de reorganizare este corecta, fiind mentinuta de instanta de
apel in temeiul art. 461 si art. 480 NCPC insa pentru alte considerente, care se substituie
considerentelor expuse de judecatorul-sindic. Votarea planului in adunarea generala a creditorilor,
dar si verificarea votului in indeplinirea atributiilor judecatorului-sindic conform art. 101 alin. (1)
lit. A) din Legea nr. 85/2006 se poate face numai dupa definitivarea tabelului de creante. Art. 3 pet.
17 din Legea nr. 85/2006, defineste tabelul definitiv de creante ca fiind tabelul care cuprinde toate
creantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar si
impotriva carora nu s-au formulat contestatii in conformitate cu prevederile art. 73 din Legea nr.
85/2006, precum si creantele admise Tn urma solutionarii contestatiilor. Tn acest tabel se arate
suma solicitata, suma admisa si rangul de prioritate a creantei. Atat timp cat nu erau determinate
legal categoriile de creante, deoarece erau contestate creante si contestatiile Tn curs de solutionare,
nu se putea vorbi de existenta unui tabel definitiv de creante.
Curtea de Apel Craiova, Sectia a ll-a civila Decizia nr. 427 din 16 octombrie 2014
Prin sentinta nr. 720/13.06.2014 pronuntata de Tribunalul Mehedinti, Sectia a II-a civile, in
dosarul nr. 11718/101/2013/a3 s-a respins cererea de confirmare a planului de reorganizare a
activitatii debitorului SC R.O.B.S.Y.L.V. C.O.M. SRL. Impotriva acestei sentinte a declarat apel la
4.08.2014 R.M., administrator special al debitoarei SC R.C. SRL, criticand-o pentru nelegalitate si
netemeinicie.
In motivare s-a aratat ca in mod eronat judecetorul-sindic a apreciat ca, in speta, a inceput sa curga
termenul prevezut de legea speciala pentru a se pune in vedere partilor interesate sa depuna un plan
de reorganizare si pe cale de consecinta, este prematura atat exprimarea votului in Adunarea
Generala a creditorilor, cat si solutionarea cererii de confirmare a planului. Desi prin incheierea din
28.02.2014 judecatorul-sindic a constatat existenta contestatiilor la tabelul preliminar formulate de
debitor prin administrator special si de creditoarea B.C.C. SA, depunerea unui plan de reorganizare
nu ar fi trebuit sa conduca la stabilirea de termene pentru aprobarea si confirmarea sa cat timp nu se
solutionasera contestatiile la tabelul preliminar.
Instanta de fond in mod gresit a constatat ca se poate vota cu privire la planul depus,
dispozitiile art. 74 din Legea nr. 85/2006 fiind foarte clare, numai titularii creantelor inregistrate in
tabelul definitiv putand participa la votul asupra planului de reorganizare. Nici la aceasta data nu a
inceput sa curga termenul pentru depunerea planului de reorganizare, deoarece in speta nu exista un
tabel definitiv al creantelor, contestatiile impotriva tabelului preliminar fiind in curs de solutionare,
creditorii neputand sa voteze planul, iar instanta neavand o justificare legala pentru a se pronunta
asupra confirmarii sau infirmarii planului si nici pentru a solicita punctul de vedere al creditorilor cu
privire la trecerea la faliment. In drept au fost invocate dispozitiile art. 466 si urm. C.proc.civ. si
Legea nr. 85/2006.

La 12.09.2014 creditoarea BRD - G.S.G. SA - SDr.Tr.S a depus la dosar intampinare, solicitand


respingerea apelului si mentinerea ca legala si temeinica a sentintei instantei de fond nr.
720/13.06.2014.
In motivare s-a aratat ca la 28.02.2014 administratorul judiciar a depus tabelul definitiv de
creante, iar in cazul in care acesta nu era legal intocmit existau cai specifice pentru a cenzura
legalitatea si temeinicia acestuia. Legalitatea tabelului definitiv necontestat nu poate fi verificata de
judecatorul-sindic cu ocazia confirmarii planului de reorganizare.
Solutia instantei de fond este corecta, categoria defavorizata a creditorilor chirografari nevotand
planul. In drept au fost invocate dispozitiile art. 205 si urm. C.proc.civ. La dosar au fost depuse, in
copie, decizia nr. 311/12.06.2014 a Curtii de Apel Craiova, Secfia a II-a civila, pronuntata in dosarul
nr. 6902/101/2012/a72, extrase de pe Portalul Instantelor de judecata Tribunalul Mehedinti.
Analizand cauza, prin prisma criticilor formulate, Curtea a apreciat apelul ca fondat pentru
urmatoarele considerente:
Art. 461 alin. (2) NCPC permite declararea apelului numai impotriva considerentelor hotararii, fara
a se ataca solutia din dispozitiv. Una din situatiile reglementate de norma anterior invocata, vizeaza
posibilitatea atacarii considerentelor unei hotarari, daca apreciaza ca acestea sunt eronate sau
prejudiciabile pentru parte, din perspectiva situatiei de drept sau de fapt, retinute astfel incat acestea
ar putea fi opuse intr-o judecata ulterioara. Chiar daca, prin apelul de fata, apelanta nu a indicat
expres faptul ca intelege sa conteste doar considerentele sentintei, din criticile aduse si din modul in
care sunt formulate rezulta cu claritate ca nu solutia de infirmare a planului de reorganizare este
criticata, ci considerentele pentru care instanta a adoptat aceasta solutie.
Curtea a apreciat criticile privind considerentele sentintei nr. 720/13.06.2014 pronuntate de
Tribunalul Mehedinti, Secfia a II-a civila, in dosarul nr. 11718/101/2013/a3, intemeiate, pentru
urmatoarele motive:
Potrivit art. 101 alin. (1) lit. A) Judecatorul-sindic va stabili termenul pentru confirmarea
planului in termen de 15 zile de la depunerea la tribunal de catre administratorul judiciar a
procesului-verbal al adunarii creditorilor prin care acesta a fost aprobat. Judecatorul-sindic poate sa
ceara unui practician in insolventa sa isi exprime o opinie privind posibilitatea de realizare a
planului, inainte de confirmarea lui". Planul va fi confirmat daca vor fi indeplinite cumulativ
urmatoarele conditii:
Cel putin jumatate plus una dintre categoriile de creante mentionate in programul de plati, dintre
cele mentionate la art. 100 alin. (3), accepta sau sunt socotite ca accepta planul, cu conditia ca
minimum una dintre categoriile defavorizate sa accepte planul. In consecinta, alaruri de restul
conditiilor prevazute de art. 101, pentru a confirma sau infirma un plan de reorganizare, judecatorulsindic trebuie sa verifice daca planul a fost acceptat de categoriile de creante cuprinse in programul
de plati". Potrivit art. 100 alin. (4) din Legea nr. 85/2006, Un plan va fi socotit acceptat de o
categorie de creante daca in categoria respectiva planul este acceptat de o majoritate absoluta din
valoarea creantelor din acea categorie". Rezulta astfel ca acceptarea planului in fiecare categorie se
face in functie de valoarea creantelor din acea categorie.
Pentru a determina daca a fost sau nu acceptat planul de reorganizare de fiecare categorie de
creante, trebuie ca, in prealabil, sa fie stabilita exact valoarea creantelor creditorilor. Tocmai de

aceea, votarea planului in adunarea generala a creditorilor, dar si verificarea votului in indeplinirea
atributiilor judecatorului-sindic conform art. 101 alin. (1) lit. A) din Legea nr. 85/2006 se poate face
numai dupa definitivarea tabelului de creante.
Numai din acest moment creditorii pot exprima un vot valabil, pe categorii, prezenta unor
contestatii la creantele creditorilor impunand amanarea votarii si confirmarii planului pana la
stabilirea in mod definitiv a valorii si rangului creantelor creditorilor.
In cauza de fata se observa ca, in sedinta publica din 28.02.2014 cand judecatorul-sindic a dispus
afisarea tabelului definitiv al creantelor impotriva debitorului SC R.C. SRL, a luat totodata act ca
exista si o cerere de creanta formulata de SC B.S.E. SA si SC S. SA si ca exista o cerere de
contestatie la tabelul preliminar de creante formulata de B.C.C. SA, dispunand formarea dosarului
asociat nr. 11718/101/2013/al.
Potrivit art. 94 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006 debitoarea avea posibilitatea legala de a
propune un plan de reorganizare in termen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de creante.
In cauza de fata insa, chiar daca in sedinta publica din 28.02.2014 instanta a dispus afisarea
tabelului definitiv al creantelor, luand totodata act de existenta unor contestatii la tabelul preliminar,
dar si completari sau cereri de creanta inca neverificate de administratorul judiciar, respectivul tabel
definitiv si-a pierdut caracterul prevazut de art. 3 pet. 17 din Legea nr. 85/2006, conform caruia prin
tabel definitiv de creante se intelege tabelul care cuprinde toate creantele asupra averii debitorului
la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar si impotriva carora nu s-au formulat
contestatii in conformitate cu prevederile art. 73, precum sj creantele admise in urma solutionarii
contestatiilor. in acest tabel se arata suma solicitata, suma admisa si rangul de prioritate a creantei".
Ulterior au fost formulate si alte contestatii la tabelul preliminar de creante, astfel incat in
sedinta publica din 13.06.2014, cand judecatorul-sindic ar fi trebuit sa verifice, conform art. 101 din
Legea nr. 85/2006, votul pentru fiecare categorie de creanta, in speta nu erau determinate legal
categoriile de creante deoarece erau contestate si in curs de solutionare 8 creante (f. 144-165).
Practic, in acel moment nu se putea vorbi de existenta unui tabel definitiv de creante, astfel incat nu
se putea vota nici confirmarea planului de reorganizare. Acest lucru nu poate fi facut decat dupa
definitivarea tabelului de creante, in conditiile art. 3 pet. 17 din Legea nr. 85/2006, doar in acel
moment debitoarea putand sa propuna un plan si mai ales sa stabileasca atat categoriile de creante,
cat si programul de plati si doar atunci judecatorul-sindic fiind in masura sa confirme sau sa infirme
planul de reorganizare, in conditiile art. 101 din Legea nr. 85/2006.
Solutia de infirmare a planului de reorganizare este corecta, fiind mentinuta de instanta de apel in
temeiul art. 461 si art. 480 NCPC, insa pentru considerentele anterior expuse, care se substituie
considerentelor expuse de judecatorul-sindic.
(decizie rezumata de Judecator Lotus Gherghina)

SC R.O.B.S.Y.L.V. C.O.M. - cererea de confirmare a planului de reorganizare


Sentinta nr. 720/13.06.2014 pronuntata de Tribunalul Mehedinti, Sectia a II-a civile, in
dosarul nr. 11718/101/2013/a3 a respins cererea de confirmare a planului de reorganizare a
activitatii debitorului SC R.O.B.S.Y.L.V. C.O.M.
La 4.08.2014 R.M. introduce apel impotriva sentintei date de Tribunalul Mehedinti
Instanta de fond in mod gresit a constatat ca se poate vota cu privire la planul de
reorganizare depus
La 12.09.2014 creditoarea BRD - G.S.G. SA a depus la dosar intampinare, solicitand
respingerea apelului si mentinerea ca legala si temeinica a sentintei instantei de fond nr.
720/13.06.2014.
In motivare s-a aratat ca la 28.02.2014 administratorul judiciar a depus tabelul definitiv de
creante, iar in cazul in care acesta nu era legal intocmit existau cai specifice pentru a cenzura
legalitatea si temeinicia acestuia.
Curtea a apreciat criticile privind considerentele sentintei nr. 720/13.06.2014 pronuntate de
Tribunalul Mehedinti, Secfia a II-a civila, in dosarul nr. 11718/101/2013/a3, intemeiate.
Pentru a determina daca a fost sau nu acceptat planul de reorganizare de fiecare categorie de
creante, trebuie ca, in prealabil, sa fie stabilita exact valoarea creantelor creditorilor. Tocmai
de aceea, votarea planului in adunarea generala a creditorilor, dar si verificarea votului in
indeplinirea atributiilor judecatorului-sindic conform art. 101 alin. (1) lit. A) din Legea nr.
85/2006 se poate face numai dupa definitivarea tabelului de creante.
In cauza de fata se observa ca, in sedinta publica din 28.02.2014 cand judecatorul-sindic a
dispus afisarea tabelului definitiv al creantelor impotriva debitorului SC R.C. SRL, a luat
totodata act ca exista si o cerere de creanta formulata de SC B.S.E. SA si SC S. SA si ca
exista o cerere de contestatie la tabelul preliminar de creante formulata de B.C.C. SA,
dispunand formarea dosarului asociat nr. 11718/101/2013/al.
Au fost formulate si alte contestatii la tabelul preliminar de creante, astfel incat in sedinta
publica din 13.06.2014, cand judecatorul-sindic ar fi trebuit sa verifice, conform art. 101 din
Legea nr. 85/2006, votul pentru fiecare categorie de creanta, in speta nu erau determinate
legal categoriile de creante deoarece erau contestate si in curs de solutionare 8 creante.

Solutia de infirmare a planului de reorganizare este corecta, fiind mentinuta de instanta de

apel in temeiul art. 461 si art. 480 NCPC.