Vous êtes sur la page 1sur 8

Audit conspect cursuri

Curs 1
Auditul- procesul de verificare efectuat de un profesionist asupra anumitor aspecte
i emiterea unor opinii avizate cu privire la acestea
-verificarea efectuat de un profesionist independent asupra situaiei
financiare ale unei entiti n legatur cu care va emite o opinie
De ce este necesar auditul financiar?
1. Ofer transparent
2. Ofer informaii cu titlu special categoriilor de utilizatori
Delimitarea auditului de alte noiuni nvecinate
1. Delimitare audit de control
-proces implementat de conducere n vederea atingerii de catre entitate a
obiectivelor sale
-proces implementat de catre administraie n vederea respectrii codului etic
Controlul are caracter de constrangere
Auditul nu are caracter de constrngere
Controlul se subordoneaz managementului entittii
Auditul se subordoneaz doar din punct de vedere profesional organismelor
profesionale far a se subordona entitii in cauz
Controlul fin nu este independent
Auditul este independent
Controlul se adreseaz administraiei
Auditul se adreseaz tuturor categoriilor de utilizatori
Auditul este un compartiment distinct dar este o componenta de control
Fara a fi subordonat unei poziii ea are rolul de a efectua control
Independent n raport cu obiectul i subiectul supus analizei
Curs 2
Tipuri de audit
i.
n fc de obiectul verificrilor
1. Auditul de conformitate- se verific att elemente financiare ct i
cele non-fin
2. Auditul performanei- perf ent sau activ
3. Auditul financiar- - procesul de verificare efectuat de un profesionist
asupra anumitor aspecte i emiterea unor opinii avizate cu privire la
acestea
ii.
Dup raportul dintre audit i entitate
1. Audit extern- auditul nu aparine entitii auditate ci aparine unui
organism
1.1. Audit public extern- efectuat in Ro de Autoritatea de Audit
1.2. Auditul extern financiar- efectuat de un profesionist independent
membru CAFR

2. Auditul intern- efectuat de personalul propriu sau poate fi


subcontractat
Tipuri de misiuni ale auditului- Misiunea de asigurare
- Misiunea de non-asigurare
1. Misiunea de asigurare
1.1. Auditul situaiilor financiare
1.2. Misiuni de certificare
1.3. Misiuni de asigurare altele decat auditul situaiilor financiare
2. Misiuni de non-asigurare
2.1. Proceduri convenite
2.2. Misiuni de elaborare
2.3. Toate aceste misiuni pot fi centralizate prin prisma a doua elemente
2.3.1. Nivelul de asigurare
2.3.2. Tipul de certificare
! auditul situaiilor financiare nu nseamn verificarea exhaustiv a sit fin ci a
elementelor care n timp provoac obinerea elementelor situaiei financiare
! auditul inseamn verificarea tuturo etapelor de producere a datelor
Curs 3
1. Obiectivul general al auditului- de a furniza utilizatorilor o asigurare cum ca
sit fin au fost ntocmite conf referintelor predefinite
2. Refereniale- norme/regelementri cu privire la sf
i.
Obiectivul specific al misiunii auditorului- sunt aferente aseriunilor facute
de conducere de o manier implicit i explicit cu privire la:
i.1. categorii de obligaiuni i tranzacii
i.2. soldurile conturilor
i.3. SF n sine
!aseriuni implicite- valori consemnate in soldurile si rulajele ct
!aseriuni explicite- cele inserate de catre conducere in SF de o manier descriptiv
!obs: detalierea obiectivului auditorului se poate realiza i mai analitic pe baza unor
domenii sau sisteme semnificative.
1. Aseriunile conducerii de o manier general
1.1. Aseriuni privind operaiuni i tranzacii
1.2. Aseriuni privind soldurile ct
1.3. Aseriuni privind sf
2. Aseriuni privind operaiuni i tranzacii
2.1. Apariia: manag declar ca tranzaciile au avut loc i aparin entitii
neexistnd erori sau omisiuni
2.2. Exhaustivitatea- toate operaiunile au fost nregistrate in doc
2.3. Acurateea- op au fost nreg cu grija cuvenit
2.4. Separarea exerciiilor- tranzaciile si op aparin ex curent
2.5. Clasificarea- manag declara ca op au fost nreg n doc justificative si
centraliz

3. Aseriuni referitoare la soldurile conturilor


3.1. Existena- toate elementele patrimoniale sunt declarate de conducere
ca fiind existente
3.2. Drepturi i obligaii- toate A reprezinta drepturi ale ent n leg cu care
soc controleaz beneficii ec viit
3.3. Exhaustivitatea- toate sumele au fost incluse in soldurile conturilor
3.4. Evaluarea i alocarea- conducerea declar ca toate soldurile conturilor
au fost alocate
4. Aseriuni referitoare la prezentarea infl din sf
4.1. Apariia drepturilor si oblig- cond declar ca in sf sunt rec op i
tranzacii care s-au produs cu adev
4.2. Exhaustivitatea- toate infl au fost repr in sf
4.3. Acurateea i evaluarea- datele din sf sunt corect declarate si repr
imag fidel a ent
4.4. Clasificarea i inteligibilitatea- inf sunt corect angajate in sfintelibiliteatea pp ntelegerea uoar de catre utilizator
5. Obiective ale auditorului privind asertiunile conducerii
5.1. Verific-dac op au avut loc in realitate
5.2. Verific- dac toate op care au avut loc au fost nreg
5.3. Verific-dac ev op s-a facut corect
5.4. Verific-dac este asigurat independena exerciiului
5.5. Verific-dac gruparea op pe doc s-a facut corect
6. Obiective referitoare la solduri
6.1. A Cp si D exist i sunt reflectate n soldurile ct
6.2. A Cp i D aparin entitii
6.3. Toate elem sunt reflectate fr omisiuni
6.4. Soldurile conturilor sunt corecte
7. Obiective privind prezentarea n sf
7.1. Sa se asig c n sf nu sunt cuprinse A CP D
7.2. S se asig c din sf nu s-au omis inf
7.3. n elaborarea sf s-au resp principiile ctb
7.4. Verific dac soldurile ct sunt corect verificate si angajate i dac
acestea conin explicaii
Curs 4
-

Finalizarea misiunii auditorului se


realizeaz prin emiterea unui raport de
audit
Procedurile de audit sunt premergtoare
raportului in sine-acestea sunt practic un
set de etape pe care auditorul le vrea a fi
urmarite
Alegera tipului de proceduri ine de
momentul aplicarii acestora
In fc de riscuri auditorul stabilete:
Natura procedurilor, durata procedurilor,
intinderea procedurilor

i.
ii.
iii.

Durata procedurilor- cat timp


Natura procedurilor-auditorul stabileste care sunt tipurile de proceduri
Intinderea procedurilor-in timp i spaiu
!auditorul se raporteaz la eantioane
!scopul procedurilor:
- Teste de evaluare
- Teste de control
- Proceduri de fond
!tipul procedurilor:
-

Dupa moment- pe parcursul ex


Proceduri aplicabile la finele ex

Curs 5
Principalele proceduri utilizate de auditor culegerea probelor de audit

i.
ii.
iii.
iv.
v.
2.

1. Inspectia registrelor contabile si a documentelor justificative


- In cadrul acestei proceduri auditorul
urmeaza fluxul prelucrarii datelor
verificand:
Doc justificative atasate op
Facturi si alte acte, pt intrari
Bonuri de consum pt iesiri
Examinarea populatiei de doc
Confrunta si arata daca infl din doc sunt sau nu conforme cu op in sine
Inspectia activelor corporale- se poate realiza in doua moduri:
i.
Prin vizita la fata locului
ii.
Inventarierea patrimoniului

-in cadrul acestei proceduri auditorul trebuie sa determine:


1. natura si calitatea sistemului contabil
2. evaluarea riscului de audit
3. calitatea procedurilor de inventariere
4. perioada de inventariere si modul de stabilire a st la 31.12
5. separarea stocurilor la doua momente imp
6. care sunt diferentele constatate la inventar
Observarea consta in constatarea modului de derulare a unui proces de catre
personalul ent
Procedura cu eficienta limitata
Curs 6

3. Investigatia- consta in culegerea unor inf de la pers bine inf din afara ent
4. Confirmarea- procedura prin care auditorul obt de la terti inf care nu e
confirma de ex elemente ale sf-audit se asigura ca dat si creeantele ent nu
sunt prescrise
i.
Tipuri de cereri de confirmare4.1. pozitive- tert notificat cu privire la cuantumul creantei
4.2. negative-tert solicitat sa raspunda la cererea de confirmare
5. Recalcularea verificarea acuratetei
6. Reefectuarea- mai poarta denumirea de reconstituire
7. Proceduri analitice- evaluarea relatiilor de plauzibilitate intre inf fin si non-fin
Curs 7 Probele de audit

Totalitatea informatiilor obtinute de auditor in urma procesului de audit


Se concretizeaza prin:
concretul suficient- auditorul trebuie sa
culeaga o cantitate suficienta de inf pt asi putea furniza opinia
- Concretul adecvat- probele trebuie sa fie
de calitate

Calitatea probelor de audit se demonstreaza astfel:


1. O proba scrisa mai fiabila decat una obt verbal
2. Probele de la terti sunt mai credibile
3. Probele obt din elaborarea mai multor tipuri de proceduri sunt mai
credibile
Raportul de audit

Cronologic punctul final al auditorului


Raportul de audit poate imbraca 2 forme:
- !Raport de audit standard- ori de cate ori
e necesar
Elementele raportului standard:
1. Titlul raportului:
- Paragraful prin care se identifica
caracterul independent al autorului si
caracterul independent al sit fin si
entitatea careia ii apartine raportul
2. Destinatia raportului
- Actionari/asociati
- Consiliul de admin
3. Paragraf introductiv- in acest paragraf sunt pre urm elem:
- Ent auditata
- Componente ale sf, enumerarea comp
care sunt auditate
- Insumarea politicilor ctb

- Alte inf relevante


4. Responsabilitatea conducerii pt sf-in acest paragraf se stabileste clar
responsabilii cu privire la sf
Responsab conducerii:
- Intocmirea sf
- Org sist contabil si sist de control intern
5. Responsab auditorului este:
- Efectuarea de proceduri pt alegerea
probelor de audit
- Aplicareaprocedurilor pornind de la
ratiuni profesionale ale auditorului
- Evaluarea gradului de adevar al
politicilor ctb
! in debutul acestui paragraf se consemneaza de o maniera
explicitastandardele/normele profesionale dupa care auditorul se ghideaza
6. Paragraful pt opinie
Opinia auditorului trebuie formulata intr-o maniera pozitiva exprimand
conformitatea calculelor, gen de raportare care sta la baza intocmirii sf
7. Alte responsabilitati de raportare:
Paragraf care se intocmeste doar daca este necesar, daca standardele
prevad alte elemente decat opinia sau standardele nationale
8. Semnatura aduitorului semnifica asumare
9. Datarea raportului- imp pt ca responsabilitatea auditorului opereaza pana
la data inscrisa in raport
- Raport de audit modificat: Rap de audit
modificat: daca opiniile sunt: cu rezerve,
contrare, apare imposibilitate exprimarii
unei opinii
Curs 8

Raport (opinie)
denaturari semnif ale sf

nemodificat: - opinie fara rezerve, nu exista

Modificate:- opinie modificata, exista denaturari


semnificative ale sit fin-al 3-lea tip de opinie- cu rezerve, contrara, auditor aflat in
imposibilitatea exprimarii unei opinii

Alegerea uneia dintre cele 3 tipuri de opinie specifice raportului de audit


modificat este fundamentata de auditor pe baza caracterului omniprezent
Caracter omniprezent= prezenta peste tot
Dpdvr al auditorului si conform ISA omniprez inseamna:
1. Nu exista denaturari.Denaturari generalizate raspandite in nr mare de
solduri

2. Exista acces la inf suficiente.Daca limitarea totusi exista aceasta are un


cuantum atat de mare incat conduce la denaturarea intregii sf
3. Nu exista acces la inf suficiente.Denaturarea este esentiala pt intelegerea
sf
4. ! conditia 3 insoteste conditia 1 si 2
i.
Consecinta modificarii opiniei
Schimbarea exprimarii din paragraful de opinie
Opinia contrara- se relateaza ca din pp audit imag este falsa
Imposibilitatea exprimarii opiniei
Inaintea paragrafului de opinie se insereaza un paragraf baza pt opinie care
nu se va mai regasii in alta parte in raportul de audit
ii.
Baza pt exprimarea opiniei
- Baza pt opinia cu rezerve
- Baza pt opinia contrara
- Baza pt opinia imp exprimarii unei opinii

! cele 3 tipuri de paragrafe baza insotesc intotdeauna opinia corespunzatoare


Vezi exemplu curs 8
Curs 9

1.
2.
3.
A.

Indif de forma raportului modificat sau nu in continutul acestuia mai pot fi


inserate 2 tipuri de paragrafe:
- Paragraful de observatii
- Paragraful explicativ
Se permite combinarea ambelor paragrafe sau folosirea doar a unuia
i.
Paragraful de obs
- Pozitie-dupa paragraful pt opinie
- Cf rationamentului auditorului acest
paragraf este ft important
- Intocmit de auditor in urm situatii:
Aducerea unor lamuriri in cazul unui litigiu
Aparitia unor greseli care pot afecta entitatea
In sit aplicarii anticipate a unui nou rap standard
Pt redactarea paragrafului se tine seama de urm:
1. Dupa paragraful de opinie se insereaza cel de obs
2. In titlu se gaseste termenul de opinie
3. In continut descrise elemente din sf
4. Precizarea ca paragraful pt obs nu modifica opinia
ii.
Paragrafele explicative:
1. Dupa raportul de opinie
2. In continut audit atrage atentia utiliz la elemente imp pt intelegrea
sf
3. Uneori explicatiile se pot afla si in paragraful alte resp
Curs 10-probleme care se vor da la ex
Curs 11

Riscul de audit si pragul de semnificatie

A. Riscul de audit
Riscul acceptat de auditor, se considera un risc acceptat intre 0-5%