Vous êtes sur la page 1sur 2

PAGSUSULIT SA PONEMANG SUPRASEGMENTAL Grade 7

Panuto: Piliin ang tamang sagot.


1. Tumutukoy ang ito sa pagtaas at pagbaba ng tinig sa pagsasalita, na maaaring maghudyat ng
kahulugan ng pahayag
A. Tono
B. Intonasyon
C. Diin
D. Haba
2. Ang ________ ay nagpalilinaw ng mensahe o intensyong nais ipabatid sa kausap.
A. Tono
B. b. Diin
C. c. Haba
D. d. Intonasyon
3. Tinatawag itong rehiyonal na tunog o accent. Sa anumang lugar mayroon tayong pagkakaiba
sa pagsasalita. Ano ang tawag dito?
A. Diin
B. Haba
C. Punto
D. Intonasyon
4. Ito ay tumutukoy sa lakas ng pagbigkas sa isang pantig ng salitang binibigkas.
A. Punto
B. Hinto o Antala
C. Diin
D. Intonasyon
5. Ang ______ay ang pagbigkas nang mahaba sa patinig (a, e, i, o, u ) ng bawat pantig.
A. Punto
B. Hinto o Antala
C. Intonasyon
D. Haba
6. Ito ay bahagyang pagtigil sa ating pagsasalita upang higit na maging malinaw ang mensaheng
ibig ipahatid sa kausap.
A.
B.
C.
D.

Intonasyon
Haba
Hinto o Antala
Haba

7. Ano sa tingin mong mangyayari kung hindi nabigyan ng saglit na pagtigil sa pagsasalita isang
tao?
A.
B.
C.
D.

Mas maganda ang pagsasalita


Magiging mas malinaw ang pagsasalita
Hindi magiging malinaw ang mensaheng nais ipahiwatig
Walang ideya

8. Bukod sa mga ponemang suprasegmental ay nakakatulong din sa mabisang pagpapahayag


ang mga _______?
A.
B.
C.
D.

di berbal na palatandaan
berbal na palatandaan
ponema
Ponemang segmental

9. Ang mga sumusunod ay halimbawa ng mga di berbal na palatandaan maliban sa isa?


A.
B.
C.
D.

kumpas ng kamay
galaw ng katawan
pagbigkas ng tula
galaw ng mata

10. Anong bantas ang ginagamit sa pagkuha ng diin ng isang salita?


A.
B.
C.
D.

Kuwit (,)
Tutuldok o Kolon (:)
Gitling (-)
Patlang (_)