Vous êtes sur la page 1sur 3

AYBAHÇE MAHALLESİ AHMET HAŞHAŞ İLKÖĞRETİM OKULU

2009 – 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI


ENERJİ VERİMLİLİĞİ KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI
AY AMAÇ YAPILACAK ETKİNLİKLER BELİRLİ GÜN VE
HAFTALAR
EYLÜL -Enerjinin etkin -Elektriğin ve suyun -29 Ekim
EKİM kullanılmasını sağlamak gereksiz kullanımını Cumhuriyet
KASIM önlemek için ikaz Bayramı
işaretleri koyma -10 Kasım
Atatürk Haftası
KASIM 1.Enerji kullanımının -Elektriğin ve suyun
denetlenmesi gereksiz kullanımını
2.Çevrenin korunmasını önlemek için ikaz
sağlamak işaretleri koyma ve ısı
kaybının önlenmesi için
ikaz işaretleri
oluşturmak , gerekli
yerlere asma.

ARALIK 3.İsrafın önlenmesi ve enerji 1.İmkanlar ölçüsünde -12 Tutum


tasarrufu sağlamak için pencerelerin yalıtımının Yatırım Haftası
önlemler alma ve kapılardan ısı
4.Enerji kaynaklarının ve önlenmesi çalışmalarının
enerjinin kullanımında yapılmasını sağlamak
verimliliğin artırılması için okul yönetimiyle
ilişki kurma
2.Kişisel elektirik
ısıtıcılarının kullanımında
herkesin üzerine düşeni
yapması
ARALIK 5.Enerjinin üretimi ,dağıtımı, 1.Gereksiz kullanımı
pazarlanması ve önlemek için okul
kullanımının akıllı ve personeli ve öğrencilere
interaktif yöntemlerle takibi yönelik uyarıcı ve
6.Bilişim ürünlerinin bilgilendirici yazılı
tüketicinin alışkanlıklarını talimat oluşturmasında
değiştirmeye yönelik olarak okul yönetimi ile işbirliği
kullanımı yapma
2.Kompakt filorasan
kullanılmasının
sağlanmasında üzerine
düşeni yapma
OCAK 7.Bilişim ürünlerinin 1.Kompakt filorasan
tüketicinin alışkanlıklarını kullanılmasının
değiştirmeye yönelik olarak sağlanmasında üzerine
kullanımı düşeni yapma
8.Bilişim teknolojisinin 2.Aydınlatma sisteminin
tüketici ürünlerinde daha az (sigorta , açma kapama
enerji sarfiyatına yönelik düğmesi, priz ve
kullanımına önem verilmesi. ampuller, v.b.) düzenli
9.Okulda ki enerji olarak gözlenmesi
kaynaklarının denetlenmesi 3.Görülen eksik ve
kusurların yıl boyunca
aksatmadan kol rehber
öğretmeni ve okul
idaresine bildirilmesi
OCAK 10.Okulda ki enerji -Görülen eksik ve -Enerji Tasarrufu
kaynaklarının denetlenmesi kusurların yıl boyunca Haftası
11.Kulüp çalışmalarının aksatmadan kol rehber
değerlendirilmesi öğretmeni ve okul
idaresine bildirilmesi
ŞUBAT 12.Kulüp çalışmalarının -Görülen eksik ve
değerlendirilmesi kusurların yıl boyunca
aksatmadan kulüp
rehber öğretmeni ve
okul idaresine
bildirilmesi
MART 13.Planlı çalışma alışkanlığı - Bozuk muslukların , -15-21 Mart
edinebilme, serbest rezervuarların çalışır Tüketiciyi
zamanlarını etkin ve verimli durumda olup Koruma Haftası
değerlendirmek olmadığının
gözlemlenmesi ve
gerekli durumlarda
aksatmadan kulüp
rehber öğretmeni ve
okul idaresine
bildirilmesi
MART 14.Enerji kaynaklarını - Elektirik , su ve ısı -21-26 Mart
dikkatli kullanma konusuna verimliliği ve tasarrufu Orman Haftası
dikkati çekebilme konularında bilgilendirici
toplantılar yapmak
NİSAN 15.Grupca yapılan görevleri 1.Enerjinin verimli
tamamlamak için istekle kullanılması ile ilgili
çalışabilme ve gruba karşı araştırmaların yapılması
sorumluluk duyabilme gibi ve görevli öğrencilerin ,
davranışları kzandırmak okulda ki diğer
öğrencileri konu ile ilgili
bilgilendirmeleri
2.Duvar gazetesinin
hazırlanması
NİSAN 16.Öğrencilerin yaş ve bilgi -Elektirik , su ve ısı -23 Nisan Ulusal
seviyelerine uygun olarak verimliliği ve tasarrufu Egemenlik Ve
her türlü toplum ve çevre konularında sivil toplum Çocuk Bayramı
sorunlarının çözümüne katkı kuruluşları ve
sağlamak. uzmanlarla işbirliği
çalışmaları planlama
MAYIS 17.İnsan haklarına ve -Enerji verimliliği
demokrasi ilkelerine saygı konusunda yarışmalar
duyabilmek , bireysel planlamak ve
hedeflerini belirleyerek düzenlemek
yeteneklerini geliştirebilmek

MAYIS 18.Kendine , -Kağıt atıklarının -19 Mayıs


çevresindekilere güven toplanması , geri Atatürk’ü Anma
duyabilmek dönüşüm hakkında Gençlik Ve Spor
bilgilendirme, okunmuş Bayramı
gazete , kağıt toplama
kampanyası ile ilgili
hazırlıkların yapılması
HAZİRA 19.Aldığı görevi istekle -Yapılan çalışmaların
N yapabilme, sorumluluk değerlendirilmesi
alabilme
20.Kulüp çalışmalarının
değerlendirilmesi

Hafize İlkayvatoğlu
Mustafa Bayrakcı
Kulüp rehber öğretmeni
Okul müdürü